Sunteți pe pagina 1din 3

8.

BURSA IN ROMANIA
BURSA DE VALORI BUCURESTI - BVB Prima apariie a unei burse de valori n Romnia are loc n anul 1839, caracterizat de o activitate modest din punct de vedere a tranzaciilor. Promulgarea legilor de funcionare a bursei n anul 1840 ( dupa Codul Comercial francez Codicele de comert al Tarii Romanesti ) i mai apoi n 1881 ( Legea asupra Burselor, mijlocitorilor de schimb si mijlocitorilor de marfuri dupa modelul francez ) a dinamizat aceste piee de valori. Deschiderea bursei a avut loc la data de 01.12.1882; la 08.12.1882 deja se publica in Monitorul Oficial cota zilei din 07.12.1882. Dup o funcionare de mai bine de un secol , n anul 1941, Bursa de Efecte , Aciuni i Schimb din Bucureti s-a nchis, ea fiind redeschisa n anul 1995 pe baza deciziei Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, desfurndu-i activitatea pe baza Legii 52/1994 . BURSA DE VALORI DIN BUCURESTI a fost reinfiintata in anul 1995, printr-o decizie a Guvernului Romaniei si a fost infiintata de la bugetul de stat, urmind ca in termen de 3 ani de la infiintare, sa ramburseze din comisioanele aplicate tranzactiilor efectuate suma necesitata de infiintarea sa. Dupa o perioada de intrerupere de 50 de ani, Bursa de Valori Bucuresti s-a redeschis la 23 iunie 1995, prin fondarea Asociatiei Bursei de catre 24 de societati de valori mobiliare. Dupa aprobarea de catre CNVM a Regulamentelor si procedurilor de functionare si operare, Bursa de Valori Bucuresti si-a inceput activitatea in mod efectiv, realizand primele tranzactii la data de 20 noiembrie 1995, in incinta pusa la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei. In cadrul primei sedinte de tranzactionare, 24 de societati de valori mobiliare membre ale Asociatiei Bursei au putut negocia actiuni a 6 societati comerciale. O data cu infiintarea ei cu sprijin din partea autoritatilor canadiene, s-a hotarit ca specializarea personalului sa se efectueza in instituitii similare in Canada, iar sistemul de tranzactionare STEA ( Sistemul de Tranzactionare Electronica Automata ) sa fie adoptat conditiilor specifice Romaniei. S-a ajuns astfel nu numai la un sistem compatibil cu marile burse, ci si la un sistem extrem de performant si de bine integrat in privinta functionalitatilor oferite. In plus continea functii care, desi erau implementate din punct de vedere software, ele nu erau inca utilizate din lipsa de reglementare specifica. Bursa de Valori Bucuresti nu avea statut de organism de autoreglementare, pe de o parte, iar pe de alta parte Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare nu hotarise inca executarea de operatiuni in marja, comune marilor burse, sau de imprumuturi de actiuni pentru tranzactiile ,,scurte''. Bursa de Valori Bucuresti a definit un set de regulamente aplicabile membrilor Asociatilor Bursei care se referea la urmatoarele aspecte : membri clienti ai membrilor documente minime si formatul minimal al acestora

executarea ordinelor si tranzactiilor conditii de accedere la tranzactionare nivelul de capitalizare minim si volumul maxim permis al operatiunilor evidentierea contabila a operatiunilor bursiere in nume propriu si in mumele clientilor depozitarea, compensarea si decontarea tranzactiilor operatiunile de registru custodia de valori mobiliare Acestea erau generate si aplicabile conform specificului sistemului integrat de tranzactionare, compensare, decontare, depozitare si registru al Bursei de Valori Bucuresti. Incepind din luna octombrie 1999 sistemul STEA a fost treptat inlocuit cu sistemul de tranzactionare HORIZON. Sistemul de tranzactionare HORIZON inlocuieste ringul de tranzactionare cu strigare, conferind agentilor de bursa posibilitatea sa tranzactioneze direct de la calculatorul propriu ( Statia de Lucru ), printr-o legatura a acestuia cu Nucleul de Tranzactionare, care editeaza si valideaza ordine, executa tranzactii si actualizeaza statistici si informatii despre tranzactii in urma executarii acestora. Bursa de Valori Bucuresti este constituita ca o institutie publica non-profit, desfasurandu-si activitatea pe principiul autofinantarii, si care are ca scop oferirea unui cadru organizat si legal pentru intalnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu si lung. Bursa de Valori indeplineste rolul preponderent pe care il are pe piata de capital romaneasca prin respectarea unor cerinte de transparenta a pietei bursiere, protectia investitorilor, de asigurare a unor nivele de eficienta si lichiditate corespunzatoare pentru titlurile tranzactionate. Astfel, ea ofera investitorilor garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii valorilor mobiliare inscrise la cota. Bursa completeaza circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile in piata de capital sa poata ajunge in zonele productive, la societatile comerciale emitente de titluri, care le pot utiliza in mod eficient. A fost elaborat un cadru legislativ, legi cadru - Legea 52 din 1994 privind Valorile mobiliare si Bursele de Valori, Ordonanta 229 pentru modificarea si completarea legii 52 1994, Norme Metodologice, Instructiuni si Regula-mente de functionare REGULAMENTUL Nr.1 privind organizarea Comisiei de Valori Mobiliare Asociatia Bursei de Valori Bucuresti reprezenta organul suprem de luare a deciziilor privind activitatea bursiera, fiecare societate de valori membra avand dreptul la un vot in adunarile generale ale Asociatiei. Conducerea Bursei de Valori a fost realizata de catre Comitetul Bursei (format din 9 reprezentanti alesi de catre Asociatia Bursei) care numea si Directorul General al Bursei. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare numea un reprezentant propriu, Comisarul General al Bursei, cu scopul de a supraveghea si controla activitatea bursiera.

In acest context, mai trebuie mentionate doua comisii speciale, care isi desfasurau activitatea pe langa Comitetul Bursei, si anume: Comisia de Etica si Conduita, care avea atributii disciplinare si de sanctionare a faptelor care contraveau regimului bursier, precum si Comisia de Inscriere la Cota. In present bursa e in schimbare, in mai multi pasi : - Transferul societatilor cotate pe un nou system de tranzactionare ARENA - Transformarea Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ) din asociatie nonprofit in societate pe actiuni - Unificarea cu o Bursa RASDAQ ( fuziune, absorbtie inca nu s-a stabilitit ) o Bursa Monetar Financiara de la Sibiu unde se tranzactioneaza contracte derivate