Sunteți pe pagina 1din 3

Intoxicaţia profesională cu sulfură de carbon (CS2)

 Etiologie - sulfura de carbon:


o pură - incoloră, fluidă, miros aromatic
o produs brut:
- gălbui, miros de varză (ridichi) putredă
- se încarcă electrostatic putând declanşa explozii
- autoaprindere la 130-140oC
- se acumulează în zonele declive (vaporii sunt de 2,5 ori mai
grei decât aerul)
- liposolubil
 Locuri de muncă, profesiuni expuse: numeroase:
o industria fibrelor artificiale - fabricarea vâscozei pentru firul textil
o vulcanizarea la rece a cauciucului
o fabricarea:
- mănuşilor de cauciuc
- ţesăturilor impermeabile
- explozibililor
- chibriturilor
- cosmeticelor
o extracţia
- uleiurilor vegetale
- esenţelor de parfum
o solvent pentru:
- grăsimi
- lacuri
- cauciuc
- gume
- răşini vinilice, celulozice
- camfor, acizi, clei
o la fabricarea insecticidelor, ierbicidelor
 Patogenie
o calea de pătrundere:
- respiratorie (într-o oră, 50% din toxic este absorbit)
- cutanată
o circulaţia - prin hematii şi plasmă
o distribuţia - spre organele bogate în grăsimi
o metabolizare:
- sulfonoconjugare ⇒ sulfaţi organici: tiouree, mercaptotiazol,
acid mercaptic
- oxidare
Metaboliţi rezultaţi: ditiocarbamaţi + tiazolidone
o eliminarea:
- respiratorie - rapidă în prima etapă
- urinară - metaboliţi sulfonoconjugaţi
1
Mecanism de acţiune
• sulfura de carbon + grupările nucleofile:
CS2 + NH2 ⇒ acid ditiocarbamic
CS2 + SH ⇒ acid tritiocarbamic
CS2 + OH ⇒ acid xantogenic
• sulfură de carbon + NH2 + SH ⇒ tiazolinona
Consecinţe
• perturbarea unor sisteme enzimatice prin chelarea unor
oligoelemente (Cu, Zn) sau prin inhibiţia citocromului P450
• tulburări metabolice:
o carenţa de B6, PP
o cresc lipidele serice, colesterolul liber şi esterificat,
β-lipoproteine
o creşte dopamina, scade noradrenalina
Clinic:
- polinevrită
- vasculopatie
- cardiopatie
 Tablou clinic
• intoxicaţia supracută şi acută
o foarte rare - deficienţe tehnice
o comă, exit - paralizia centrului respirator
• intoxicaţia subacută - rară - semne de encefalopatie
• intoxicaţia cronică: forma obişnuită a intoxicaţiei profesionale
o sindrom astenovegetativ
o sindrom neurologic:
- polinevrită senzitivă periferică "în şosete" sau "în mănuşă"
- nevrită optică, acustică, sindrom extrapiramidal
Electromiografic: scăderea vitezelor de conducere senzitivo-
motorie.
• sindrom aterosclerotic (manifestat cerebral, coronarian şi renal):
o encefalopatia sulfocarbonică
o cardiopatia ischemică
o nefroscleroza tip Kimmestiel-Wilson
• sindrom endocrin
o tulburări de dinamică sexuală
o tulburări ale funcţiei ovariene (avorturi spontane)
o hipotiroidie
o diabet zaharat
• sindrom digestiv:
o gastrită
o steatoză hepatică

2
• alte simptome
o iritaţia mucoaselor, tegumentelor
o efecte teratogene (experimental)

 Paraclinic
• testul iodozidic (test de culoare)
o N = 6,5
o patologic < 6 = absorbţie crescută de CS2 (la sfârşitul schimbului de
lucru)
o dacă se menţine scăzut şi a doua oară = intoxicaţie cu CS2 (se
dozează iodul redus de ditiocarbamaţi urinari)
• teste de răspuns biologic
• EKG, EEG
• testele de dislipidemie
• creatinina serică şi sumar de urină
• 17 cetosteroizi, 17 hidroxisteroizi
• EMG
• Zn urinar foarte crescut
 Diagnostic pozitiv:
• anamneza profesională
• documente oficiale
• examene clinico-paraclinice (examen oftalmologic, neurologic)
 Tratament
• Măsuri tehnico-administrative:
o înlocuirea CS2 cu substanţe mai puţin toxice
o etanşeizarea, ermetizarea, automatizarea
o scăderea temperaturii, prevenirea riscului de explozie
o ventilaţie de jos în sus
o echipament de protecţie
• Măsuri medicale
o examene medicale la încadrare şi periodic conform normativelor în vigoare
o educaţie sanitară

S-ar putea să vă placă și