Sunteți pe pagina 1din 3

Situatia Centrelor Zonale de Evaluare BACALAUREAT SESIUNEA iunie - iulie 2013

Nr. crt. 0 Unitatea colar Centru zonal de evaluare 1 Nr. candidai 5 Centre de examen arondate centrului de evaluare 6
COLEGIUL TEHNIC MEDIA LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU STR. BISERICA AMZEI NR.20-24

Sector 2

Adresa 3

Telefon 4

Adresa 7
STR. JIULUI NR.163

Telefon 8
021/ 6675585

Nr. candidai 9

Unitati de invamanant arondate centrului de examen 10


COLEGIUL TEHNIC MEDIA COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BATRAN

Adresa 11
STR. JIULUI NR.163 CALEA GRIVITEI NR.363 STR. FEROVIARILOR NR.37 B-DUL FICUSULUI NR.44 B-DUL FICUSULUI NR.20-26 STR. PAJUREI NR.9 STR. BUTUCENI NR.10 CALEA GIULESTI NR.10 STR. JEAN MONNET NR.2

Telefon 12
021/ 6675585 021/ 2240770 021/ 2242376 021/ 2323616 021/ 2327165 021/ 6670890 021/ 2207795 021/ 6370484 021/ 2305078

Nr. candidai 13
296 60 80 149 129 280 168 143 129 165 134 196

436

021/ 3178382

994 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA HENRI COANDA LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU B-DUL FICUSULUI NR.44 021/ 2323616 278

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA HENRI COANDA COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ STR. PAJUREI NR.9 021/ 6670890 280 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I

STR. BUTUCENI 10

021/ 2207795

311 COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.175 "SF. NICOLAE"

LICEUL TEORETIC JEAN MONNET 1 STR. LAINICI NR.4-8 021/ 2241846 935 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET STR. JEAN MONNET NR.2 021/ 2305078 294 LICEUL DE ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA B-DUL ION MIHALACHE NR.126 021/ 2242026 330 COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE

STR. GENERAL BERTHELOR NR.58; STR. 021/ 3145529; 021/ IANCU DE HUNEDOARA NR.27 2302793 B-DUL ION MIHALACHE NR.126 021/ 2242026 STR. ION NECULCE NR.2 021/ 2224179

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU COLEGIUL NATIONAL AUREL VLAICU STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR.1

B-DUL DACIA NR.34 STR. ARHITECT ION MINCU NR.10

021/ 2117256 021/ 2226670

277 226

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU COLEGIUL GERMAN GOETHE

B-DUL DACIA NR.34 STR. ARHITECT ION MINCU NR.10 STR. STANISLAV CIHOSCHI NR.17 CALEA GRIVITEI NR.56 STR. WALTER MARACINEANU NR.1-3 STR. BISERICA AMZEI NR.20-24 CALEA DOROBANTILOR NR.163 CALEA GRIVITEI NR.56 STR. GENERAL BERTHELOT NR.23 STR. GENERAL GHEORGHE MANU NR.30

021/ 2117256 021/ 2226670 021/ 2113425 031/ 4252794 021/ 3111058 021/ 3178382 021/ 2301021 021/ 3108473 021/ 3149294 021/ 3108871 021/ 3108958 021/ 6670195 021/ 3149311 021/ 2242385 021/ 2305292 021/ 6678434 021/ 2225050

277 226 53 151 27 192 197 97 213 57 191 50 73 158 57 38 148

021/ 2242385

1220

COLEGIUL GERMAN GOETHE

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR.17

021/ 2113425

423

LICEUL TEHNOLOGIC PARTICULAR ONICESCU MIHOC LICEUL FEG LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

CALEA DOROBANTILOR NR.163

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE 021/ 2301021 294 LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV COLEGIUL NATIONAL SF. SAVA 021/ 3149294 270 COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA GEORGE ENESCU 021/ 3108958 241

COLEGIUL NATIONAL SF. SAVA

STR. GENERAL BERTHELOT NR.23

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI STR. OCCIDENTULUI NR.12 PUBLICE I.N.SOCOLESCU LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRARI PUBLICE STR. OCCIDENTULUI NR.12 I.N.SOCOLESCU LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE PACIUREA STR. BAICULESTI NR.29 LICEUL TEORETIC MIGUEL DE CERVANTES CALEA PLEVNEI NR.38-40 STR. STEPHAN LUDWIG ROTH NR.1 STR. SCOALA FLOREASCA NR.5 STR. BUCEGI NR.97 SOS. NICOLAE TITULESCU NR.50-52

CALEA GRIVITEI NR.56

021/ 3108473

985 LICEUL TEORETIC MIGUEL DE CERVANTES CALEA PLEVNEI NR.38-40 021/ 3149311 231 COLEGIUL NATIONAL AUREL VLAICU LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUTA LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUTA STR. SCOALA FLOREASCA NR.5 021/ 2305292 243 LICEUL GRECO-CATOLIC TIMOTEI CIPARIU COMPLEXUL SCOLAR CRONOS

TOTAL SECTOR 1
COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" CALEA MOSILOR NR. 021.314.76.45 152, SECTOR 2

4134
339 COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" CALEA MOSILOR NR. 152, SECTOR 2 021.314.76.45 B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 021.252.57.00 62, SECTOR 2 OS. MIHAI BRAVU NR. 169, SECTOR 2 021.321.70.92

4134
339

COLEGIUL NAIONAL "IULIA HADEU"

B-DUL. FERDINAND NR. 91, SECTOR 2

COLEGIUL NAIONAL "MIHAI VITEAZUL" 021.252.45.08 1079

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62, SECTOR 2

COLEGIUL NAIONAL "MIHAI VITEAZUL" 021.252.57.00 349 COLEGIUL NAIONAL "EMIL RACOVI"

250 99

Page 1 of 3

Nr. crt. 1

Unitatea colar Centru zonal de COLEGIUL NAIONAL evaluare "IULIA HADEU"

Sector
2

B-DUL. FERDINAND NR. 91, SECTOR 2

Adresa

Telefon
021.252.45.08

Nr. candidai 1079

Centre de examen arondate centrului de evaluare

Adresa

Telefon

Nr. candidai

Unitati de invamanant arondate centrului de examen

Adresa

Telefon

Nr. candidai

COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC"

STR. OLARI NR. 29-31, SECTOR 2

COLEGIUL NAIONAL BILINGV "GEORGE COBUC" 021.252.80.80 391 LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI"

STR. OLARI NR. 29-31, SECTOR 2

021.252.80.80

173

STR. G. GARIBALDI NR. 11, SECTOR 021.230.48.73 2 STR. POPA LAZAR NR. 8A, SECTOR 2

218

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

STR. POPA LAZAR NR. 021.252.78.56 8A, SECTOR 2

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU" 291 LICEUL TEHNOLOGIC "MECANIC FIN"

021.252.78.56

113

STR. POPA LAZAR NR. 8, SECTOR 2 021.252.81.30 STR. ITALIANA NR. 17, SECTOR 2 STR. VIITORULUI NR. 60, SECTOR 2 OS. FUNDENI NR. 254, SECTOR 2 SOS. PANTELIMON NR. 355, SECTOR 2 STR. ICOANEI NR. 3-5, SECTOR 2 021.313.64.62 021.210.69.35 021.240.78.70 021.255.12.65 021.211.84.84

178 249 176 199 175 171 246 33 271 24 278 150 242 186 179 16 31 176 123

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

B-DUL. FERDINAND NR. 89, SECTOR 2

021.252.01.94/ 021.252.11.23

1090 COLEGIUL NAIONAL "SPIRU HARET"

STR. ITALIANA NR. 17, 021.313.64.62 SECTOR 2

425

COLEGIUL NAIONAL "SPIRU HARET" COLEGIUL NAIONAL "CANTEMIR VODA"

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

SOS. PANTELIMON NR. 355, SECTOR 2

COLEGIUL NAIONAL "VICTOR BABE" 021.255.12.65 374 LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" COALA CENTRAL

COALA CENTRAL

STR. ICOANEI NR. 3-5, SECTOR 2

021.211.84.84

450

COLEGIUL NAIONAL "IULIA HADEU" LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

B-DUL. FERDINAND NR. 91, SECTOR 021.252.45.08 2 B-DUL. FERDINAND NR. 89, SECTOR 021.252.01.94/ 2 021.252.11.23 STR. TRAIAN NR. 165, SECTOR 2 STR. SLD. SAVU MARIN NR. 29, SECTOR 2 021.320.57.19 021.255.30.51

COLEGIUL NAIONAL "EMIL RACOVI"

OS. MIHAI BRAVU NR. 169, SECTOR 2

021.321.70.92

1173 COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL" STR. TRAIAN NR. 165, SECTOR 2 021.320.57.19 295

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL" LICEUL TEORETIC WALDORF

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

B-DUL. BASARABIA NR. 47, SECTOR 2

021.324.32.95

428

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" LICEUL "ECOPROF"

B-DUL. BASARABIA NR. 47, SECTOR 021.324.32.95 2 021.252.20.38 021.233.19.10 021.252.78.86 021.255.99.43 021.250.62.20 021.321.38.20 021.210.65.98 021.232.12.75

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"

STR. DIMITRIE POMPEI NR. 3, SECTOR 2 STR. HAMBARULUI NR. 12A, SECTOR 2 STR. GALVANI LUIGI NR. 20, SECTOR 2

021.233.19.10

428

COLEGIUL NAIONAL "VICTOR BABE"

OS. FUNDENI NR. 254, SECTOR 2

021.240.78.70

953

LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON"

021.255.99.43

226

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN"

021.210.65.98

299

SOS. PANTELIMON, NR. 25, SECTOR STR. DIMITRIE POMPEI NR. 3, COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" SECTOR 2 OS. PANTELIMON NR. 25, SECTOR LICEUL TEHNOLOGIC "ELECTRONICA INDUSTRIAL" 2 STR. HAMBARULUI NR. 12A, LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON" STR. VATRA LUMINOASA NR. 108, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA STR. AUSTRULUI NR. 37, SECTOR 2 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 STR. GALVANI LUIGI NR. 20, COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" SECTOR 2 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUI" B-DUL. DIMITRIE POMPEI NR. 1, SECTOR 2

TOTAL SECTOR 2
LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" STR. PICTOR ION TUCULESU NR.42

4295
B-DUL THEODOR PALLADY NR.250 B-DUL THEODOR PALLADY NR.26 B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 SOS. MIHAI BRAVU NR.288C STR. MATEI BASARAB NR.32 STR. HRISTOV BOTEV NR.17 B-DUL ENERGETICIENILOR NR.9-11 STR. LUCRETIU PATRASCANU NR.3 ALEEA FUIORULUI NR.9 SOS. MIHAI BRAVU NR.428 STR. PICTOR GHEORGHE TATTARESCU NR.1
021.345.30.80 021.345.09.20 343 268 255

4295
LICEUL TEHNOLOGIC NR.19 (RATB) LICEUL TEHNOLOGIC UNIREA LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" LICEUL TEHNOLOGIC PROFESIA COLEGIUL TEHNIC " ANGHEL SALIGNY " LICEUL TEHNOLOGIC TRAIAN LALESCU B-DUL THEODOR PALLADY NR.250 STR. SBORULUI NR.7-9 B-DUL BASARABIA NR.256 B-DUL THEODOR PALLADY NR.26 STR. ILIOARA NR.16 B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR.12 B-DUL ENERGETICIENILOR NR.9E SOS. MIHAI BRAVU NR.288C STR. MATEI BASARAB NR.32 SOS. MIHAI BRAVU NR.428 STR. IULIU BARASCH NR.15 STR. HRISTOV BOTEV NR.17 B-DUL ENERGETICIENILOR NR.9-11 STR. LUCRETIU PATRASCANU NR.3 ALEEA BARAJUL DUNARII NR.5 ALEEA FUIORULUI NR.9 STR. PICTOR ION TUCULESCU SOS. MIHAI BRAVU NR.428 SOS MIHAI BRAVU NR.428 B-DUL ENERGETICIENILOR NR.5 STR. PICTOR GHEORGHE TATTARESCU NR.1 021.345.30.80 021.317.32.71 021.256.00.75 021.345.09.20 021.348.66.38 021.340.26.54 021.346.79.75 031.103.28.03 021.321.66.40 021.327.54.43 031.80.55.772 021.313.90.82 021.346.92.33 021.340.04.40 021.340.48.11 021.348.19.50 021.324.54.75 021.321.76.99 021.321.42.68 021.346.60.40 021.324.48.90 37 140 166 139 129 249 6 203 220 58 7 203 275 148 197 195 84 156 36 95 342

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"


021.324.54.75

1069 COLEGIUL TEHNIC " ANGHEL SALIGNY " LICEUL TEORETIC HYPERION

021.340.26.54
031.103.28.03

203

LICEUL TEORETIC HYPERION COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT SCOALA SUPRIOARA COMERCIALA "NICOLAE KRETZULESCU" LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" LICEUL TEORETIC "A.I.CUZA" LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TECLU" COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" LICEUL TEHNOLOGIC "TIMPURI NOI" LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" SCOALA SUPRIOARA COMERCIALA "NICOLAE KRETZULESCU" LICEUL TEORETIC BILINGV DECEBAL LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" ALEEA BARAJUL DUNARII NR.5

021.321.66.40

285

LICEUL TEHNOLOGIC UNIREA

STR.SBORULUI NR.7.9

021.317.32.71

1108

021.313.90.82 021.346.92.33 021.340.04.40


021.348.19.50 021.321.76.99

203

275 345 279 287

021.340.48.11

908

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU"

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN"

021.324.48.90

342

Page 2 of 3

Nr. crt.

Unitatea colar Centru zonal de evaluare

Sector

Adresa

Telefon
TOTAL SECTOR 3

Nr. candidai

Centre de examen arondate centrului de evaluare

Adresa

Telefon

Nr. candidai
3085

Unitati de invamanant arondate centrului de examen

Adresa

Telefon

Nr. candidai
3085

COLEGIUL NAIONAL "GHEORGHE INCAI" COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" GRUP COLAR INDUSTRIAL "DACIA" 1 COLEGIUL NAIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI" 4 STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 63 0213363588 0213363299 1093 LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCNESCU" COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFNTUL IOSIF"

CALEA SERBAN VODA 167 B-DUL METALURGIEI NR. 89 STR.CAP.GRIGORE MARIN NR. 42-44 STR. IZVORUL CRISULUI NR.4

021.336.14.55 0213344117 0213344434 021/4502460

238 171 225 252

COLEGIUL NAIONAL "GHEORGHE INCAI" COLEGIUL TEHNIC "MIRON NICOLESCU" GRUP COLAR INDUSTRIAL "DACIA" LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCNESCU" COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFNTUL IOSIF" LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "STEFAN DEMETRESCU" LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL" LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "LOGOS"

CALEA SERBAN VODA 167 B-DUL METALURGIEI NR. 89 STR.CAP.GRIGORE MARIN NR. 42-44 STR. IZVORUL CRISULUI NR.4 SOS. OLTENITEI NR. 3-7 SOS. VITAN BARZESTI NR. 11 STR. CUZA VODA NR. 116 BULEVARDUL THEODOR PALADY NR. 26 SECT. 3 STRADA GEORGE GEORGESCU NR.2 STR. PRINCIPATELE UNITE, NR. 63 STR. CUZA VODA NR. 51 SECTOR 4 STR. RADU VODA NR. 24 A STR. CPT. PREOTESCU NR. 9 STR.TRIVALE NR.29 STR. V.V STANCIU NR 6 SOS. VITAN BARZESTI NR. 11

021.336.14.55 0213344117 0213344434 021/4502460 213322684 0213326089 213311669 213451072 021.336.42.22 0213363588 0213363299 021/3362695 0213305754 021/336.37.92 021/336.78.50 0214603544/ 0214603544 021 3304001 021 3307030 213345915

238 171 225 252 40 98 39 30 185 99 191 54 21 233 208 251

SOS. OLTENITEI NR. 37

213322684

207

COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU"

STRADA GEORGE GEORGESCU NR.2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" 021.336.42.22 284 COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI" COLEGIUL NAIONAL "ION CREANG"

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

STR. CPT. PREOTESCU NR. 9

021/336.37.92 021/336.78.50

COLEGIUL NAIONAL "ION CREANG" 1242 COLEGIUL NAIONAL "OCTAV ONICESCU" COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARE" LICEUL DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

STR. CUZA VODA NR. 51 SECTOR 4

021/3362695

266

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

STR.TRIVALE NR.29 STR. V.V STANCIU NR 6 SOS. VITAN BARZESTI NR. 11 CALEA RAHOVEI NR.311 ALEEA PODUL GIURGIULUI NR.5 B-DUL REGINA ELISABETA NR. 48 STR. NABUCULUI NR.18 CALEA SERBAN VODA NR.280 SOS.VIILOR NR.38 STR.SAMUIL VULCAN NR.8

0214603544/ 0214603544 021 3304001 021 3307030 213345915

233 208 251

COLEGIUL NAIONAL "OCTAV ONICESCU" COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARE" LICEUL DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

TOTAL SECTOR 4
SCOALA GIMNAZIALA NR.128 STR.ION CREANGA NR.6 LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" 021.410.22.19 710 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" 2 SCOALA GIMNAZIALLA "I.G.DUCA" 5 SOS. PANDURI NR.42 021.410.08.81 884 LICEUL TEORETIC "ION BARBU" COLEGIUL TEHNOLOGIC"GRIGORE CERCHEZ" COLEGIUL ECONOMIC VIILOR 021.423.11.40 912 LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUSTI" 021.423.40.60 021.450.06.30 021.313.47.56 021.410.23.32 021.336.58.90 021.316.09.73 021.456.20.51

2335
266 444 263 327 294 490 422 LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA"DUMITRU MOTOC" COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE LAZAR" LICEUL TEORETIC "STEFAN ODOBLEJA" LICEUL TEORETIC "ION BARBU" COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ" COLEGIUL ECONOMIC VIILOR LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE GUSTI" CALEA RAHOVEI NR.311 STR.SPATARU PREDA NR.16 ALEEA PODUL GIURGIULUI NR.5 B-DUL REGINA ELISABETA NR. 48 STR. DORNEASCA NR.7A STR. NABUCULUI NR. 18 CALEA SERBAN VODA NR.280 SOS.VIILOR NR.38 STR.SAMUIL VULCAN NR.8 021.423.40.60 021.555.28.76 021.450.06.30 021.313.47.56 021.411.22.13 021.410.23.32 021.336.58.90 021.316.09.73 021.456.20.51

2335
266 251 193 263 167 160 294 490 422

SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE TOCILESCU"

STR.GRIGORE TOCILESCU NR.20

TOTAL SECTOR 5
LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" STR. PESTERA SCARISOARA NR. 1 COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" 2 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. KIRITESCU" 6 STR. PESTERA DAMBOVICIOARA NR. 12 021.430.36.32 1018 COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" 021.413.06.40 1361 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" COLEGIUL UCECOM "SPIRU HARET" STR. RUSETU NR. 17 ALEEA PRAVAT NR. 24 B-DUL. PRECIZIEI NR. 18 B-DUL. TIMISOARA NR. 6 B-DUL. IULIU MANIU NR. 15 STR. PORUMBACU NR. 52 B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391 B-DUL. TIMISOARA NR. 33 SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 315-317 STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 47- 59 021.220.23.44 021.413.04.38 021.319.93.16 021.318.16.85 021.410.38.31 021.220.27.50 021.316.56.36 021.413.26.96

2506
502 292 234 254 267 323 428 308 LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII "GHEORGHE AIRINEI" COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU" LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI" COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR" LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" LICEUL TEORETIC "DR. CONSTANTIN ANGELESCU" COLEGIUL TEHNIC "CAROL I" COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN C. KIRITESCU" 021.314.13.90 384 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" 021.413.29.47 021.316.61.95 290 379 LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU" LICEUL TEORETIC "PHOENIX" COLEGIUL UCECOM "SPIRU HARET" STR. RUSETU NR. 17 STR. ROMANCIERILOR NR. 1 ALEEA PRAVAT NR. 24 ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1 B-DUL. PRECIZIEI NR. 18 B-DUL. TIMISOARA NR. 6 B-DUL. IULIU MANIU NR. 15 B-DUL TIMISOARA NR. 6 STR. PORUMBACU NR. 52 B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391 B-DUL. TIMISOARA NR. 33 STR. PESTERA SCARISOARA NR. 1 STR. PESTERA DAMBOVICIOAREI NR. 12 SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 315317 STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6 STR. FABRICII NR. 22 021.220.23.44 021.413.14.13 021.413.04.38 021.413.06.40 021.319.93.16 021.318.16.85 021.410.38.31 021.413.43.40 021.220.27.50 021.316.56.36 021.413.26.96 021.413.24.95 021.430.36.32 021.314.13.90 021.413.29.47 021.434.13.64

2506
152 350 244 48 234 254 162 105 323 428 162 146 201 183 190 100 379

021.413.24.95

1282

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1

STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 47021.316.61.95 59

TOTAL SECTOR 6 TOTAL ISMB

3661 20016

3661 20016

Page 3 of 3