Sunteți pe pagina 1din 37

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE WINSTON FREEDOM ISLAND 2012 SECTIUNEA 1. PRINCIPII GENERALE DE DESFASURARE A CAMPANIEI 1.1.

Organizatorul campaniei promotionale Winston Freedom Island 2012 denumita in cele ce urmeaza Promotia) este SC JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL, cu sediul in Bdul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, Numar de ordine in Registrul Comertului J40//17588/1993, cod unic de inregistrare 5110535, inregistrata in Registrul de Evidenta al Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 3893 pentru prelucrare in scop de reclama, marketing, publicitate si servicii de comunicatii electronice (Organizatorul). Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prezentul regulament (Regulamentul) care este obligatoriu pentru toti participantii. Durata Promotiei este 30 aprilie 2012-08 iulie 2012. Promotia va avea doua faze/etape: A) Faza/Etapa 1.In perioada 30 aprilie 2012 (orele 0:00:00) 10 mai 2012 (orele 23:59:59) Organizatorul va transmite si consumatorilor selectati in mod aleatoriu din baza sa de date, prin corespondenta electronica, mesajul prin care sunt informati despre posibilitatea participarii la Promotie si care cuprinde un cod unic alfanumeric, utilizabil o singura data pe perioada Promotiei. B) Faza/Etapa 2 (denumita in cele ce urmeaza Promotie propriu zisa / Promotia) se va desfasura in perioada 30 aprilie 2012 (orele 0:00:00) 08 iulie 2012 (orele 23:59:59) si se adreseaza doar cetatenilor romani si rezidenti sau cu domiciliul stabil in Romania, care au implinit 18 ani inainte de 30 aprilie 2012 (data de incepere a Promotiei propriu zise) si care declara ca sunt fumatori. Regulamentul poate fi descarcat, in format electronic, de pe site-ul www.freedom12.ro, din sectiunea CUM CASTIG, sau poate fi pus la dispozitia consumatorilor, la cerere, oricarui solicitant in mod gratuit, pe baza unei solicitari transmise prin intermediul website-ului (sectiunea Contact), sunand la Infoline Winston 021/305.41.50 (numar Romtelecom cu tarif normal, programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) sau prin solicitare scrisa transmisa pe adresa Organizatorului descrisa la Art. 1.1. de mai sus, in atentia Winston Brand Manager. Organizatorul ii rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anunul prealabil de prezentare a acestora in aceeasi maniera in care a fost facut si public. Anexele, precum si actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii Promotiei, vor face parte integranta din acesta. SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE 2.1 La Promotie participa pachetele de tigarete marca Winston comercializate pe teritoriul Romaniei, din categoriile: Winston Base - urmatoarele sortimente: Winston Classic, Winston Blue si Winston Silver care se vor distinge printr-un design special al pachetelor de tigarete participante la Promotie (Editie Limitata), si vor contine un insert cu informatii despre Promotie, respectiv despre Faza a II a - Promotia propriu zisa, premii, modalitate de inscriere/validare, precum si un cod alfanumeric unic necesar inscrierii in Promotie. Winston Super Slims - urmatoarele sortimente: Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver si Winston Super Slims Fresh Menthol care se vor distinge printr-un design special al pachetelor de tigarete participante la Promotie (Editie Limitata), si vor

1.2.

contine un insert cu informatii despre Promotie, premii, modalitate de inscriere/validare, precum si un cod alfanumeric unic necesar inscrierii in Promotie. Winston 100's - urmatoarele sortimente: Winston Classic 100's si Winston Blue 100's cu design obisnuit care se vor distinge prin banda distinctiva pe folia exterioara transparenta (de polypropilena) cu insemnele Promotiei. In interior au un insert care cuprinde informatii despre Promotie, premii, modalitate de inscriere/validare, precum si un cod alfanumeric unic necesar inscrierii in Promotie.

denumite in cele ce urmeaza Produse participante/promotionale. Nu participa la aceasta Promotie pachetele de tigarete Winston care nu prezinta caracteristicile descrise mai sus. 2.2 Dupa data incheierii Promotiei, data determinata in conformitate cu Art. 1.2, Produsele participante, cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei. Organizatorul nu este responsabil pentru epuizarea stocului de Produse participante din magazine / unitati comerciale care ar putea pune consumatorul in imposibilitatea achizitionarii din magazinul / locatia sau magazinele / locatiile respective a Produsului participant.

2.3

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1 La aceasta Promotie poate participa orice persoana fizica, fumatoare, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii fiecarei Faze/ Etape a Promotiei, cu domiciliul stabil in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai societatilor din grupul JTI), ai celorlalte societati comerciale implicate in organizarea si derularea Promotiei (precum Grupul Publicis Communication Services Bucuresti SRL, The HUB Partners SRL, RBH Consulting SRL, Mailers Serv SRL, Trust Vision SRL, Top Imobil 3M SRL, FCB Bucharest SRL,Voxline Communication SRL, Mercury Research SRL, Gfk Romania SRL, Pella Events SRL, WEB DEV SRL precum si a membrilor familiilor acestora (sot/sotie, rude/afini pana la gradul II). Participarea consumatorilor la Promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala a Regulamentului. In perioada 30 aprilie 2012 08 iulie 2012, consumatorii pot inscrie in Promotie prin sms la 1833 sau pe website-ul Promotiei- www.freedom12.ro, coduri unice de participare la Promotie obtinute astfel: i. Prin cumpararea unui pachet de tigarete participant la Promotie dintre tipurile descrise la Art. 2.1.; ii. Prin receptionarea invitatiei de participare la Promotietransmise prin corespondenta electronica in Faza / Etapa 1; Acest cod se poate inscrie in Promotie numai in cazul in care consumatorul a introdus anterior un cod de pe un insert din pachetele participante la Promotia Propriu zisa; iii. Prin participarea efectiva la oricare din cele trei zone interactive de pe websiteul Promotiei www.freedom12.ro, si castigarea de coduri in conditiile descrise la Art. 4.1.4, lit. b; iv. In cadrul activitatilor promotionale desfasurate de Organizator, prin oferirea de pachete de Produse participante de catre brand ambasadorii / ambasadoarele Winston din locatiile Retail, Key Accounts si Leisure partenere ale Organizatorului. 3.4 In situatia in care, din motive independente de Organizator, insertul din pachet nu are inscris codul unic de participare, ca urmare a defectiunilor tehnice de tiparire ale acestora, participantii la Promotie vor contacta Organizatorul pana cel mai tarziu la data de 22.06.2012, sunand la

3.2 3.3

Infoline Winston: 021/305.41.50 (numar Romtelecom cu tarif normal, programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) denumit in cele ce urmeaza Infoline Winston, in vederea obtinerii tuturor informatiilor in legatura cu procesul de returnare, in original, a insertului necorespunzator catre Organizator, respectiv catre reprezentantul autorizat al acestuia: SC Mailers Serv SRL), in vederea luarii in evidenta si a inlocuirii lui. In urma confirmarii de catre Organizator a faptului ca insertul in cauza intruneste conditiile pentru a fi inlocuit, SC Mailers Serv SRL va proceda la returnarea catre participant, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea insertului necorespunzator, dar nu mai tarziu de data incheierii Promotiei (08 iulie 2012), a unui numar de pachete de tigarete de Produse participante la Promotie, conform specificatiilor Art. 2.1 ale Regulamentului (sortimentul dorit urmand a fi confirmat in prealabil in scris de catre participant), corespunzator numarului de inserturi originale necorespunzatoare predate. Nu vor fi luate in considerare, in vederea inlocuirii, inserturile pachetelor trimise in copie, purtand urme de falsificare/modificari/adaugiri/alte mentiuni decat cele ale Promotiei, solicitarile la Infoline Winston transmise dupa data de 22.06.2012 si inserturile in original transmise la reprezentantul Organizatorului dupa data de 29.06.2012.

SECTIUNEA 4. PREMIILE 4.1. In cadrul ambelor faze ale Promotiei se vor acorda 16.841 de premii, in valoare comerciala minima de: 1.350.346 RON (inclusiv TVA), dupa cum urmeaza: A) Faza/Etapa 1 (1.000 premii in valoarea totala minima de 11.400 RON inclusiv TVA) 4.1.1 1.000 premii garantate - pentru primii 1.000 participanti care se prezinta in unitatile Inmedio, Relay, descrise in Anexa 1, vor primi, dupa validarea codului unic primit prin corespondenta electronica, un premiu garantat constand intr un pachet de tigarete din variantele participante la Promotie, descrise la Art. 2.1, la alegere. B) Faza/Etapa 2 Promotie propriu zisa (numar total de premii 15.841 premii in valoare totala de 1.338.946 RON inclusiv TVA) 4.1.2 500 Premii saptamanale garantate - acordate saptamanal primilor 500 de consumatori care inregistreaza in Promotie 5 coduri valide, necastigatoare de premii instant de la 4.1.3., indiferent de modalitatea de introducere a codurilor (website si varianta de mobil a acestuia si/sau SMS): Intervalul de inregistrare coduri pentru premii saptamanale garantate (de la __/ pana la __ inclusiv) 30 aprilie 06 mai 2012 07 mai 13 mai 2012 14 mai 20 mai 2012 21 mai 27 mai 2012 28 mai 03 iunie 2012 04 iunie 10 iunie 2012 Premii saptamanale garantate ce se pot acorda in intervalului din prima coloana 500 Playere muzica 500 Boxe 500 Casti 500 Mini frigider
cu incarcare la bricheta masinii

500 Ceasuri
de mana

500 Rucsac frigorific

11 iunie 17 iunie 2012 18 iunie 24 iunie 2012 25 iunie 01 iulie 2012 2 iulie 8 iulie 2012 4.1.3

500 Rucsac 500 Consola de jocuri 500 Camera video subacvatica 500 Camere foto

10.050 premii instant - acordate conform unor momente orare prestabilite, indiferent de canalul de introducere a codurilor (website si varianta de mobil a acestuia si / sau SMS): 4.500 premii constand in rucsaci; 1.000 premii constand in ceasuri de mana; 4.500 premii constand in portofele de cltorie; 20 premii constand in smartphone-uri; 20 premii constand in netbook-uri; 10 premii constand in console de jocuri.

4.1.4

761 premii pentru activitatea pe website, exceptand varianta de mobil a websiteului - pentru toti participantii care se inscriu in Promotie si acceseaza sectiunea interactiva a website-ului www.freedom12.ro, acordate dupa cum urmeaza: a. 50 premii acordate instant pentru activitatea pe website - constand in Memo board cu ceas incorporat - acordate conform unor momente orare prestabilite participantilor care finalizeaza una din zonele interactiveexistente pe website (indiferent de punctajul obtinut),; b. 701 coduri promotionale pentru activitatea pe website acordate instant conform unor momente orare prestabilite participantilor care finalizeaza activitatile aferente uneia din zonele interactive existente pe website (indiferent de punctajul obtinut); c. 10 premii prin tragere la sorti pentru activitatea pe website constand in DJ mixer acordate la sfarsitul Promotiei participantilor care, in functie de punctajul cumulat obtinut la toate activitatile din zonele interactive existente pe website, se situeaza in primele 50 scoruri (pozitii), din clasamentul de la finalul Promotiei (8 iulie 2012), devin eligibili pentru tragerea la sorti corespunzatoare. Astfel, prin tragerea la sorti se desemneaza 10 castigatori dintre cei ce se regasesc in TOPul 50 final.

4.1.5

28 premii instant (pentru cei care participa la votarea castigatorului marelui premiu) constand in genti de voiaj -, acordate numai in perioada de votare 27 iunie 03 iulie 2012 conform unor momente orare prestabilite participantilor care voteaza (exclusiv prin intermediul website-ului) unul sau mai multi finalisti in vederea desemnarii castigatorilor marelui premiu,; 2 Premii Mari 2 excursii in Caraibe, fiecare pentru 2 persoane - acordate pentru cei 2 finalisti (dintre cei 6 desemnati conform art. 6.5. lit. A) care obtin cele mai multe voturi in perioada de votare 27 iunie 03 iulie 2012, pe baza voturilor primite pe www.freedom12.ro conform art 6.5 lit B.

4.1.6

4.2.

In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, premiile instant sau/si cele oferite exclusiv pe website se schimba, acestea vor fi inlocuite cu premii similare, cu caracteristici si de o valoare echivalenta cu cea a premiilor actuale. Pentru categoriile de premii de la art. 4.1.2 si 4.1.3, fiecare participant poate castiga pe perioada Promotiei:

4.3.

- maxim un singur tip de premiu instant din fiecare categorie, (respectiv maxim 6 premii cate unul din fiecare tip de premiu instant) si maxim un singur tip de premiu saptamanal garantat, (respectiv maxim 10 premii, cate unul din fiecare tip de premiu saptamanal garantat, pe intreaga durata a Promotiei). SECTIUNEA 5. MECANISMUL PROMOTIEI A) Faza/Etapa 1 5.1 In aceasta Faza/ Etapa, participa consumatorii (selectionati aleator din baza de date a Organizatoruluicare vor primi, prin corespondenta electronica, la datele de contact existente in baza de date o invitatie de participare la Promotie. Prin aceasta invitatie ei vor fi informati despre detaliile Promotiei. Invitatia va contine un cod unic alfanumeric, cu ajutorul caruia consumatorii pot castiga un premiu garantat daca sunt in primii 1.000 participanti care se prezinta in unitatile comerciale Inmedio, Relay, descrise in Anexa 1 a Regulamentului, cu codul alfanumeric primit din partea Organizatorului (mesaj printat/electronic codul alfanumeric)) si, dupa verificarea validitatii acestuia de catre reprezentantii legali ai centrelor respective, vor primi unul dintre pachetele de tigarete participante la Promotie, descrise la Art. 2.1., la alegere. Fiecare confirmare si acordare premiu garantat in magazinele participante se va aloca primei inregistrari valide de cod (inregistrare online cu cod corect) efectuate de catre reprezentantii legali ai centrelor respective. Codurile primite prin corespondenta electronica pot fi folosite la revendicarea pachetelor gratuite din magazinele participante pana la data de 31 mai 2012.Ele pot fi folosite la inscrierea in Promotie prin sms sau website cu conditia ca respectivul consumator sa fi introdus anterior in Promotie prin sms sau website un cod din pachetele participante in Promotie. A) Faza/Etapa 2 - Promotie propriu zisa / Promotie 5.2 Pentru a putea participa in Promotie, consumatorii care indeplinesc conditiile de participare descrise la Sectiunea 3 de mai sus, trebuie sa introduca prin sms sau website numarul minim de coduri din pachetele de Produse Participante la Promotie aferent premiului dorit. Participantii pot sa inregistreze codurile unice alfanumerice, obtinute prin modalitatile descrise la Art. 3.3, astfel: prin SMS la 1833 (numar scurt de telefon cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) de pe numarul sau de telefon si/sau pe website-ul Promotiei: www.freedom12.ro, astfel: participantul va inregistra in campul Introdu Codul Aici codul alfanumeric unic, obtinut prin una din modalitatile de mai sus si in campul Mobil numarul de telefon mobil doar daca introducerea codul nu se face prin Sectiunea Contul meu Un participant nu poate inregistra intr-o zi de Promotie decat maxim 10 coduri valide. O zi de Promotie incepe la ora 0:00:00 si se termina la ora 23:59:59. In cazul in care acesta va introduce mai mult de 10 coduri valide intr-o zi, va primi mesajul de informare Ai atins limita zilnica de coduri inregistrate. Ai inregistrat cu succes 10 coduri. Maine poti inregistra alte 10 coduri. Te asteptam sa revii. In cazul in care modalitatea de inscriere de coduri in Promotie este website-ul, contul utilizatorului respectiv va fi suspendat / posibilitatea utilizatorului de a introduce coduri va fi suspendata, urmand a fi deblocat/a a doua zi, dupa ora 23:59:59 a zilei de suspendare. In cazul in care un participant va introduce mai mult de 10 coduri invalide consecutiv contul ii va fi blocat 24 de ore si va primi mesajul de informare Ai inregistrat 10 coduri invalide consecutiv. Contul/ transmiterea de coduri de pe nr tau de telefon va fi suspendat/a pentru 24 de ore., contul utilizatorului respectiv / posibilitatea utilizatorului de a introduce coduri va fi blocat/a, urmand a fi deblocat/a dupa 24h de la blocare. Pentru a preveni blocarile involuntare,

la al 9-lea cod invalid consecutiv, participantii vor fi avertizati prin mesajul Atentie! Contul tau / transmiterea de coduri va fi blocat/a la introducerea unui alt cod incorect.

5.2.1

Mecanica prin SMS In cazul in care participantii vor inregistra codurile unice alfanumerice, obtinute prin modalitatile descrise la Art. 3.3, numai prin SMS la 1833 (numar scurt de telefon cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) de pe numarul sau de mobil, pot castiga doar premiile saptamanale garantate (descrise la Art. 4.1.2), premiile instant (descrise la Art. 4.1.3) si pot fi inscrisi in tragerea la sorti saptamanala pentru finalistii Promotiei conform art. 6.5. lit. A. Participantii trebuie sa trimit prin SMS (mesaj scris), de pe telefonul mobil, codul unic de participare la Promotie, obtinut conform Art. 3.3 de mai sus. Mesajul trebuie sa contina doar codul unic de 9 caractere, fara virgule, spatii sau alte caractere. SMS-ul trebuie trimis la numarul 1833 (numr scurt cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange si Cosmote) pana la data de 08.07.2012, ora 23:59:59. Pentru ca o inregistrare sa fie considerata valida / un cod inregistrat sa fie valid, mesajul text de participare trebuie sa contina doar codul alfanumeric unic scris corect si complet, fara alte informatii, spatii sau alte caractere. Fiecare raspuns de validitate sau raspuns de confirmare premiu (atat garantat, cat si instant) se va aloca inregistrarii de cod efectuate, conform tabelului de mai jos. Participantul poate primi prin sms unul din mesajele de raspuns:

Tip Participare Saptamanile 1-6: cod inregistrat valid, necastigator de premiu instant, introdus dupa epuizarea celor 500 de premii saptamanale garantate, dar sub pragul de inscriere in tragerea la sorti pentru finala

Mesaj reply Codul tau este necastigator. Participa in continuare cu acelasi numar de telefon pentru a te califica in cursa pentru marele premiu. Pastreaza codul.

Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid Felicitari! Te-ai calificat pentru tragerea la necastigator de premiu instant, sorti saptamanala pentru alegerea unuia introdus dupa epuizarea celor 500 de dintre Finalisti. Pastreaza codul. premii saptamanale garantate si care asigura calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti Saptamanile 1-6: cod inregistrat Codul tau a fost inscris in cursa pentru valid, necastigator de premiu instant marele premiu. Participa in continuare cu introdus dupa epuizarea celor 500 de acelasi numar de telefon. Pastreaza codul. premii saptamanale garantate si de catre consumator calificat in tragerea la sorti pentru finala Saptamanile 7-10: cod inregistrat Cod necastigator de premiu instant. Te valid, necastigator de premiu instant asteptam pe www.freedom12.ro sa afli ce si introdus dupa epuizarea celor 500 premii mai poti castiga. de premii saptamanale garantate. Cod inregistrat valid necastigator de Cod valid! Cu inca <5-x> coduri premiu instant (al x-lea) dar cu care necastigatoare de premii instant poti castiga

consumatorul participa la primele 500 un premiu garantat! Grabeste-te, premiile de premii garantate saptamanale. garantate sunt limitate! Saptamanile 7-10: Cod inregistrat Felicitari! Ai castigat <descrierea premiului valid,castigator de premiu garantat garantat>*! Suna la Infoline 021/305.41.50 saptamanal ca sa afli cum il poti primi. Pastreaza codul castigator. *descrierea premiului garantat - unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.2 Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid, castigator de premiu garantat si si care asigura calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti (al 5 lea cod in primii 500 castigatori de premii saptamanale garantate) Felicitari! Ai castigat <descriere premiu garantat>* si te-ai calificat pt Tragerea la sorti saptamanala pt alegerea unuia din Finalisti. Suna la 021/305.41.50. *descrierea premiului garantat -unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.2

Cod inregistrat valid si castigator de Felicitari! Ai castigat <descrierea premiului premiu instant. instant>*! Suna la Infoline 021/305.41.50 ca sa afli cum il poti primi. Pastreaza codul castigator. *descrierea premiului instant -unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.3 Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid, castigator de premiu instant si care asigura calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti Felicitari! Ai castigat <descriere premiu instant>* si te-ai calificat pt Tragerea la sorti saptamanala pt alegerea unuia din Finalisti. Suna la 021/305.41.50. *descrierea premiului instant -unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.3 Cod inregistrat care nu este valid Acest cod nu este valid. Introdu alt cod sau verifica daca l-ai introdus corect. Mai multe detalii despre Promotie la Infoline 021/305.41.50.

Cod care a mai fost inregistrat Acest cod a fost deja inregistrat. Introdu alt (indiferent de canalul de introducere cod sau verifica daca l-ai introdus corect. SMS sau website) Mai multe detalii despre Promotie la Infoline 021/305.41.50. Limitare 10 coduri corecte/ zi Ai atins limita zilnica de coduri inregistrate. Ai inregistrat cu succes 10 coduri. Maine poti inregistra alte coduri. Te asteptam sa revii. Atentie! Contul tau / transmiterea de coduri va fi blocat/a la introducerea unui alt cod incorect.

La al 9-lea cod invalid consecutiv/zi

Blocare 10 coduri incorecte/ zi

Ai inregistrat 10 coduri invalide consecutiv. Contul/ transmiterea de coduri de pe nr tau de telefon va fi suspendat/a pentru 24 de ore.

Cod primit in faza 1 a Promotiei si Poti inregistra acest cod in Promotie dupa introdus inainte de a inregistra un cod inregistrarea unui cod din orice pachet de din pachetele participante in Produs participant. Promotie Mesaj inregistrare cod dupa Promotia s-a terminat la data de 08.07.2012. terminarea Promotiei 08.07.2012 Vezi toti castigatorii pe www.freedom12.ro. Multumim. Mesaj inregistrare cod inainte de Promotia incepe din 30 aprilie 2012. Trimite inceperea Promotiei 30.04.2012 codul in perioada Promotiei 30.0408.07.2012. Detalii pe www.freedom12.ro incepand cu 30 aprilie 2012. Codurile valide si castigatoare de premii garantate si instant, vor putea participa la alte categorii de trageri la sorti, la votarea castigatorului Marelui Premiu (doar codurile introduse in Promotie in perioada de votare) si permit crearea de conturi pentru a accesa aplicatiile de pe website-ul Promotiei, conform mecanismelor stabilite prin prezentul Regulament. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea: Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1833, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Promotiei sau la un alt numar de telefon decat cel mentionat mai sus; Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Promotie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Promotie; Daca acelasi mesaj SMS continand acelasi cod este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit; Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens; Pentru mesajele SMS transmise dupa data limita de primire a mesajelor la numarul 1833. Dupa data 08.07.2012, pentru orice SMS transmis, se va primi un mesaj de raspuns de informare ca Promotia s-a terminat.

5.2.2

Mecanica prin intermediului website-ului www.freedom12.ro Participantii pot sa inregistreze codurile unice alfanumerice, obtinute prin modalitatile descrise la Art. 3.3, prin intermediul website-ului www.freedom12.ro si pot castiga toate premiile descrise la Sectiunea 4 art. 4.1. lit. B si sa fie inscrisi in tragerea la sorti saptamanala pentru finalistii Promotiei (doar cei care introduc minim 5 coduri valide in saptamana respectiva, indiferent de canalul de introducere SMS sau website, doar in primele 6 saptamani de Promotie). Participantii trebuie sa inscrie pe website-ul www.freedom12.ro in campul Introdu Codul Aici corect si complet, codul unic de 9 caractere alfanumerice participant la Promotie, obtinut

conform Art. 3.3 de mai sus, si in campul Mobil unnumar de telefon valid (acelasi numar de telefon mobil folosit si pentru trimiterea de coduri prin SMS, daca participantii au inregistrat coduri si prin acest canal, pentru cumularea sanselor) doar daca introducerea codului nu se face prin sectiunea Contul meu. Pentru ca o inregistrare sa fie considerata valida / un cod inregistrat sa fie valid, textul introdust trebuie sa contina doar codul alfanumeric unic scris corect si complet, fara alte informatii, spatii sau alte caractere. Fiecare raspuns de validitate sau raspuns de confirmare premiu (atat garantat, cat si instant) se va aloca inregistrarii de cod efectuate conform tabelului de mai jos.I Participantul poate primi pe website unul din mesajele de raspuns:

Tip Participare

Mesaj reply

Saptamanile 1-6: cod inregistrat valid, necastigator de premiu instant, introdus dupa epuizarea celor 500 de premii saptamanale garantate, dar sub pragul de inscriere in tragerea la sorti pentru finala Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid necastigator de premiu instant, introdus dupa epuizarea celor 500 de premii saptamanale garantate si care asigura calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti Saptamanile 1-6: cod inregistrat valid, necastigator de premiu instant introdus dupa epuizarea celor 500 de premii saptamanale garantate si de catre consumator calificat in tragerea la sorti pentru finala

Codul tau este necastigator. Participa in continuare cu acelasi numar de telefon pentru a te califica in cursa pentru marele premiu. Pastreaza codul. Felicitari! Te-ai calificat pentru tragerea la sorti saptamanala pentru alegerea unuia dintre Finalisti. Pastreaza codul.

Codul tau a fost inscris in cursa pentru marele premiu. Participa in continuare cu acelasi numar de telefon. Pastreaza codul.

Saptamanile 7-10: cod inregistrat valid, Codul necastigator de premiu instant. Viziteaza necastigator de premiu instant si introdus sectiunea CE PREMII CASTIG pentru a afla ce dupaepuizarea celor 500 de premii premii mai poti castiga. garantate. Cod inregistrat valid necastigator de premiu instant (al x-lea), dar cu care consumatorul participa la primele 500 de premii garantate saptamanale Saptamanile 7-10: Cod inregistrat valid, castigator de premiu garantat saptamanal Cod valid! Cu inca <5-x> coduri necastigatoare de premii instant poti castiga un premiu garantat! Grabeste-te, premiile garantate sunt limitate! Felicitari! Ai castigat <descrierea premiului garantat>*! Suna la Infoline 021/305.41.50 ca sa afli cum il poti primi. Pastreaza codul castigator. *descrierea premiului garantat - unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.2 Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid, castigator de premiu garantat si care asigura calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti (al 5 lea cod in primii 500 castigatori de premii saptamanale garantate) Felicitari! Ai castigat <descriere premiului garantat>* si te-ai calificat pt Tragerea la sorti saptamanala pt alegerea unuia din Finalisti. Suna la 021/305.41.50 *descrierea premiului garantat premiile descrise la Art. 4.1.2 -unul dintre

Cod inregistrat valid si castigator de premiu Felicitari! Ai castigat <descrierea premiului instant. instant>*! Suna la Infoline 021/305.41.50 ca sa afli cum il poti primi. Pastreaza codul castigator. *descrierea premiului instant -unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.3 Saptamanile 1-6: Cod inregistrat valid, Felicitari! Ai castigat<descriere premiu instant>* si castigator de premiu instant si care asigura te-ai calificat pt Tragerea la sorti saptamanala pt calificarea in tragerea la sorti pentru finalisti alegerea unuia din Finalisti. Suna la 021/305.41.50 *descrierea premiului instant -unul dintre premiile descrise la Art. 4.1.3 Cod inregistrat care nu este valid Acest cod nu este valid. Introdu alt cod sau verifica daca l-ai introdus corect. Mai multe detalii despre Promotie la Infoline 021/305.41.50.

Cod care a mai fost inregistrat (indiferent de Acest cod a fost deja inregistrat. Introdu alt cod canalul de introducere SMS sau website) sau verifica daca l-ai introdus corect. Mai multe detalii despre Promotie la Infoline 021/305.41.50. Limitare 10 coduri corecte/ zi Ai atins limita zilnica de coduri inregistrate. Ai inregistrat cu succes 10 coduri. Maine poti inregistra alte coduri. Te asteptam sa revii. Atentie! Contul tau / transmiterea de coduri va fi blocat/a la introducerea unui alt cod incorect. Ai inregistrat 10 coduri invalide consecutiv. Contul/ transmiterea de coduri de pe nr tau de telefon va fi suspendat/a pentru 24 de ore.

La al 9-lea cod invalid consecutiv/zi

Blocare 10 coduri incorecte/ zi

Cod primit in faza 1 a Promotiei si introdus Poti inregistra acest cod in Promotie dupa inainte de a inregistra un cod din pachetele inregistrarea unui cod din orice pachet de Produs participante in Promotie participant. La actiunea de votare, numai in perioada Votul tau a fost inregistrat! Voteaza cat mai mult si 27 iunie 03 iulie 2012, fara premiu instant ai sansa sa castigi o geanta de voiaj!

La actiunea de votare, numai in perioada Votul tau a fost inregistrat! Ai castigat o geanta de 27 iunie 03 iulie 2012, castigator premiu voiaj! Suna la Infoline 021/305.41.50 ca sa afli instant pentru vot cum o poti primi. Pastreaza codul castigator! La finalizarea unei zone interactive, Punctajul tau este: XXXX. Aduna cat mai multe necastigator de premiu instant in sectiunea puncte pentru a te califica in TOP50 si pentru a interactiva website cf Art. 4.1.4 (a si b) participa la tragerea la sorti pentru DJ Mixer. La finalizarea unei zone interactive, Punctajul tau este: XXXX. Felicitari! Ai castigat un castigator de premiu instant in sectiunea memo board cu ceas incorporat! Suna la Infoline interactiva website cf Art. 4.1.4 (a) 021/305.41.50 ca sa afli cum il poti primi. La finalizarea unei zone interactive, Punctajul tau este: XXXX. Felicitari! Ai castigat castigator de premiu instant in sectiunea codul WYYYYYYYY pe care il poti inscrie in interactiva website cf Art. 4.1.4 (b) Promotie!

10

La vot a folosit un cod neinscris in promotie Pentru a putea vota trebuie sa folosesti un cod sau un cod inscris in Promotie inainte de 27 inscris in Promotie in perioada 27 iunie - 3 iulie iunie 2012 2012

Codurile valide si castigatoare de premii garantate si instant vor putea participa la alte categorii de trageri la sorti, la votarea castigatorului Marelul Premiu (doar codurile introduse in Promotie in perioada de votare) si permit crearea de conturi pentru a accesa aplicatiile de pe website-ul Promotiei, conform mecanismelor stabilite prin prezentul Regulament. In cadrul website-ului Promotiei exista o sectiune interactiva cu trei zone interactive detaliate mai jos. Accesul complet la aplicatiile si mecanismele interactive din aceste zoneva fi permis numai utilizatorilor website-ului care si-au creat in prealabil un cont si care acceseaza zonele interactive, conform mecanismelor stabilite prin prezentul Regulament. Crearea contului este accesibila tuturor participantilor care detin cel putin un cod valid unic inregistrat in perioada 30 aprilie 2012 08 iulie 2012, prin SMS la 1833 sau prin intermediul website-ului www.freedom12.ro (si varianta de mobil), si presupune inregistrarea urmatoarelor date: 1) Nume si prenume participant; 2) Adresa de e-mail (reprezinta adresa casutei postale electronice, activa si valabila a utilizatorului); 3) Numar de telefon mobil (reprezinta numarul de telefon activ si valid al utilizatorului) folosit pentru inregistrarea codului alfanumeric (in cazul in care are coduri inregistrate prin SMS sau website, anterior crearii contului); 4) Sex; 5) Varsta; 6) Nick Utilizator (nickname 7) Judetul de domiciliu; 8) Parola (reprezinta codul secret al utilizatorului); 9) Codul unic din pachetul de Produs participant; 10) Text de siguranta (reprezinta codul de siguranta, alocat aleatoriu de soft) ; 11) Ce marca de tigarete fumeaza si tipul / Stilul marcii de tigarete preferata; 12) Bifarea casutei corespunzatoare pentru Termenii si Conditiile website-ului; 13) Bifarea casutei Da sau Nu a campului referitor la acordul cu privire la intrarea in baza de date a Organizatorului si transmiterea ulterioara de informatii promotionale de catre Organizator; In cazul in care utilizatorul a uitat Parola contului anterior creat, acesta o poate schimba doar daca adresa de e-mail introdusa la crearea contului este activa si valida. Utilizatorul va primi, la cerere, pe aceasta adresa, link-ul de resetare a parolei. In cazul in care utilizatorul foloseste in crearea contului o adresa de e-mail invalida (care nu-i apartine sau la care nu mai are acces) si a uitat Parola, atunci nu-si va mai putea accesa contul anterior creat. In acest caz, ca sa poata participa la oricare dintre zonele interactive de pe website, utilizatorul trebuie sa isi creeze un nou cont si va pierde toate participarile/punctele inregistrate pana la momentul respectiv in contul anterior creat.

Exista 3 zone interactive: Zbor de placere, Barul de pe plaja, DJ inseamna PARTY. Pentru primul acces in sectiunea interactiva, participarea la cele trei zone interactive se face dupa o ordine prestabilita, respectiv Zbor de placere, Barul de pe plaja si DJ inseamna PARTY. Pentru activarea fiecarei zone este necesara inregistrarea unui cod valid in Promotie, prin SMS la 1833 sau prin www.freedom12.ro si ulterior activarea lui in zona interactiva.

11

Dupa parcurgerea completa a celor 3 zone interactive in ordinea prestabilita, , zonele pot fi accesate aleator, la alegerea fiecarui utilizator. In cazul accesului aleator la zonele de interactivitate, utilizatorul are optiunea de a debloca fiecare zona prin utilizarea in sectiunea interactiva a unui nou cod, caz in care punctajul obtinut se cumuleaza in contul sau si participa la premiile acordate instant pentru activitate pe website, sau o poate debloca fara a utiliza un cod, caz in care nu i se acorda niciun punctaj si nu participa la premiile acordate instant pentru activitate pe website. Fiecare zona interactiva are mai multe nivele. Fiecare nivel finalizat aduce utilizatorului un anumit numar de puncte. Sectiunea interactiva, zona Zbor de placere Zona ZBOR DE PLACERE incepe cu o intrebare cu trei variante de raspuns. Fiecarui raspuns ii corespunde un anumit punctaj, respectiv: 40 pct raspuns 1 20 pct raspuns 2 10 pct raspuns 3. Exista 3 nivele ale aplicatiei care pot fi accesate intr-o ordine prestabilita. Fiecare nivel finalizat aduce utilizatorului un anumit numar de puncte, in functie de cat de bine s-a descurcat utilizatorul dupa cum urmeaza: NIVEL 1 se pot castiga intre 0 30 puncte NIVEL 2 se pot castiga intre 0 40 puncte, NIVEL 3 se pot castiga intre 0 50 puncte, Punctajele obtinute in urma raspunsului/ raspunsurilor la intrebare, precum si cele obtinute in cadrul fiecarui nivel se cumuleaza pe toata durata Promotiei si contribuie la stabilirea locului utilizatorului in Clasamentul final, unde sunt afisati toti utilizatorii care finalizeaza sectiunea interactiva. Sectiunea interactiva, zona Barul de pe plaja Exista 3 nivele ale aplicatiei care pot fi accesate intr-o ordine prestabilita. Fiecare nivel finalizat aduce utilizatorului un anumit numar de puncte, in functie de cat de bine s-a descurcat utilizatorul, dupa cum urmeaza: NIVEL 1 se pot castiga intre 0 40 puncte, NIVEL 2 se pot castiga intre 0 50 puncte, NIVEL 3 se pot castiga intre 0 60 puncte. Punctajele obtinute in cadrul fiecarui nivel se cumuleaza pe toata durata Promotiei si contribuie la stabilirea locului utilizatorului in Clasamentul final, unde sunt afisati toti utilizatorii care finalizeaza sectiunea interactiva. Sectiunea interactiva, zona DJ inseamna PARTY, Exista 3 nivele ale aplicatiei care pot fi accesate intr-o ordine prestabilita. Fiecare nivel finalizat aduce utilizatorului un anumit numar de puncte, in functie de cat de bine s-a descurcat utilizatorul, dupa cum urmeaza: NIVEL 1 se pot castiga intre 0 50 puncte, NIVEL 2 se pot castiga intre 0 60 puncte NIVEL 3 se pot castiga intre 0 70 puncte. Punctajele obtinute in cadrul fiecarui nivel se cumuleaza pe toata durata Promotiei si contribuie la stabilirea locului utilizatorului in Clasamentul final, unde sunt afisati toti utilizatorii care finalizeaza sectiunea interactiva.

12

Participarea efectiva la oricare din cele trei zone interactive de pe site (Zbor de placere, Barul de pe plaja si DJ inseamna PARTY) si finalizarea ei poate duce la castigarea unui premiu instant, descris la Art. 4.1.4 (a si b) . Pentru ca un participant sa fie inscris in tragerea la sorti de la finalul Promotiei, in vederea castigarii premiului descris la Art. 4.1.4 (c), acesta trebuie sa finalizeze cel putin o singura data toate nivelele din toate zonele interactive existente pe website si sa obtina un scor care il plaseazala finalul Promotiei, intopul 50 al Clasamentului final unde sunt afisati toti utilizatorii care finalizeaza toate cele 3 zone interactive. SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 6.1 6.1.1. Premiile garantate din faza 1 Promotie mentionate la Art. 4.1.1. se valideaza si se acorda in conditiile descrise la Art. 5.2. de mai sus. 6.1.2. Premii saptamanale garantate descrise la art. 4.1.2 Pentru a castiga premiile saptamanale garantate (descrise mai sus la Art. 4.1.2.) consumatorii trebuie sa inregistreze saptamanal 5 (cinci) coduri valide, participante in Promotie si necastigatoare de premii instant, indiferent de canalul de introducere SMS si/sau website, cu conditia sa fie printre primii 500 de consumatori, in fiecare saptamana. Codurile introduse atat prin SMS, cat si pe website, sunt atribuite aceluiasi participant cu conditia folosirii la inscrierea in Promotie a aceluiasi numar de telefon. Participantul la Promotie care a primit mesajul (dupa inscrierea online sau prin SMS) ca a castigat unul din premiile garantate ale Promotiei trebuie sa sune la Infoline Winston, in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si/sau a mesajului online, pentru revendicarea premiilor, pentru a comunica codul castigator si pentru a-si oferi corect si complet datele de contact respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate. Reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului modalitatea de predare a premiului, astfel: - premiile constand in playere muzica, Boxe, Casti, Mini frigider cu incarcare la bricheta masinii, Ceasuri de mana, Consola de jocuri, Camera video subacvatica, Camere foto se ridica de la sediile Organizatorului, conform art 6.1.2.1 - premiile constand in rucsac frigorific si rucsac se trimit prin posta conform art 6.1.2.2. 6.1.2.1 Detalii ridicare premii garantate de la sediile Organizatorului: Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline, sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul castigat. Lista sediilor va fi disponibila la Infoline Winston si in Anexa 2 la Regulament. Dupa alegerea sediului, castigatorul nu va putea cere modificarea sediului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston , data calendaristica in care va merge la sediul Organizatorului pentru ridicarea premiului, data care va corespunde unei zile de vineri. Perioadele de ridicare a premiilor vor fi disponibile la Infoline Winston. Castigatorul va comunica operatorului Infoline Winston numarul de telefon pe care poate fi contactat. Castigatorul va fi ulterior contactat de un reprezentant al Organizatorului in saptamana aferenta zilei alese pentru ridicarea premiului, pe numarul de telefon comunicat catre Infoline Winston ca si numar de telefon de contact, pentru a reconfirma ridicarea premiului in ziua stabilita.. In cazul in care nu va putea fi contactat telefonic (telefon inchis, in afara ariei de acoperire sau nu raspunde), castigatorului i se va trimite un SMS in care i se va comunica premiul castigat si data la care a ales si este asteptat sa isi ridice premiul. Castigatorul se va prezenta la sediul ales al Organizatorului cu codurile castigatoaresi actul de identitate (copia de pe CI va fi prezentata la data ridicarii premiului in cazul in care premiul are o valoare mai mare de 600 RON). In cazul in care codul castigator este de pe insertul din produsele participante, castigatorul va trebui sa se prezinte cu inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original.

13

Premiile garantate se pot ridica de la sediul Organizatorului (descrise in Anexa 2 a Regulamentului) in data aleasa de castigator sau in fiecare zi de vineri ulterioare celei alese, din perioada 07 mai 20 iulie 2012; ultima optiune se aplica doar in cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea / ridicarea premiului la data aleasa si care sunt anuntate in prealabil de Organizator / castigator dupa caz, in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului, la sediul ales de castigator. Castigatorii care nu isi ridica premiile de la sediile Organizatorului in termenele stabilite vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente premiilor garantate, iar premiile aferente raman in posesia Organizatorului. 6.1.2.2. Premiile garantate trimise prin posta Pentru probarea validarii drept castigator de premiu garantat, participantul trebuie sa trimita prin fax/e-mail, indicat de catre Organizator in cursul apelului telefonic, copii dupa inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii garantate) sau dupa caz sa indice codul primit in faza 1sau codul instant castigat pentru activitatea pe website si copie dupa Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), in 5 zile lucratoare de la apelul telefonic; Premiile validate din aceasta categorie vor fi expediate prin serviciul postal, in termen de 30 zile lucratoare de la validarea finala a premiului, la adresa de domiciliu comunicata de catre castigator in cadrul validarii finale. Premiile vor fi expediate o singura data. Castigatorii de premii trimise prin posta vor primi un SMS ca premiul s-a trimis prin posta la data trimiterii / expedierii lor de catre reprezentantul Organizatorului. 6.1.3 Participantii trebuie sa pastreze pentru verificare inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie, cu codurile declarate castigatoare de premii garantate. Organizatorul are dreptul de a-i solicita oricand in perioada 30.04.2012 31.08.2012, inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original pentru probarea validarii drept castigator de premiu garantat (chiar si dupa ce castigatorul de premiu garantat a ridicat premiul). Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal transmise telefonic si cod unic) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator (respectiv ca acestea sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect complet, si conform realitatii informatiile solicitate etc., nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator (ca validate telefonic, urmare a actiunii sau inactiunii sale). 6.1.4. Situatiile invalidare premii saptamanale garantate sunt: Daca participantul nu suna la Infoline Winston in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului sau mesajului online pentru a-si revendica premiul, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca participantul castigator de premiu saptamanal garantat care se livreaza prin posta, dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu trimite in termen de 5 zile lucratoare de la apelul telefonic, prin fax/e-mail copii dupa inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii garantate) si copie dupa Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca nu isi ridica premiile de la posta in termen de 10 zile de la primirea notificarii postale sau nu ii poate fi comunicata notificarea postala, in cazul trimiterilor prin posta, sau nu isi ridica premiile de la sediul Organizatorului in termen de 20 zile de la validarea telefonica a castigarii premiului garantat, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat;

14

Daca participantul castigator de premiu saptamanal garantat care se ridica de la sediul Organizatorului, dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu se prezinta la sediul ales cu inserturile in original din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii garantate) si Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat.

6.1.5 Castigatorii vor fi anuntati pe website-ul Promotiei astfel: Castigatorii validati, conform criteriilor prezentate mai sus, vor fi anuntati pe website-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validarii telefonice a premiului castigat in Promotie; Castigatorii invalidati conform art. 6.1.4., vor fi eliminati din listele de pe site-ul Promotiei aferente premiilor garantate, iar premiile aferente vor ramane in posesia Organizatorului.

Premiile garantate invalidate/neacordate se vor reporta si vor fi acordate in urma tragerii la sorti din 07.08.2012 conform art 6.6. 6.2 Premiile mentionate la Art. 4.1.3 (premiile instant) Pentru a putea castiga premiile instant consumatorii trebuie sa inregistreze in Promotie minim un cod valid participant la Promotie. Premiile instant se vor acorda dupa urmatorul algoritm: Inainte de inceperea Promotiei se vor extrage si se vor stabili momentele orare pentru acordarea premiilor instant. Momentele vor fi cuprinse intr-un document separat de Regulament, autentificat si depus in depozit notarial. Documentul poate fi consultat numai dupa data de incetare a Promotiei, la cererea scrisa inaintata de catre un participant la Promotie, cerere adresata JT International Romania, Bd. D. Pompei nr. 9 9A, sect. 2, Bucuresti in atentia: Winston Brand Manager si numai in prezenta unei comisii intrunite in Bucuresti, la sediul reprezentantului Organizatorului, in prezenta solicitantului, a notarului public si a reprezentantului Organizatorului. Premiul se va acorda oricarei inscrieri / inregistrari valide, indiferent de canalul folosit la introducerea codului (prin SMS sau website), primite in Promotie dupa momentul orar prestabilit (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare). Codurile introduse atat prin SMS, cat si pe website, sunt atribuite aceluiasi participant cu conditia folosirii sau comunicarii la data crearii contului a aceluiasi numar de telefon. Participantul la Promotie care a primit mesajul (dupa inscrierea online sau prin SMS) ca a castigat unul din premiile instant ale Promotiei trebuie sa sune la Infoline, in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si/sau a mesajului online, pentru revendicarea premiilor si pentru a-si oferi corect si complet datele de contact la 021/305.41.50 (numar Romtelecom cu tarif normal, programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00), respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate.

Reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului modalitatea de predare a premiului, astfel: - Premiile constand in 1.000 ceasuri; 20 smartphone-uri; 20 netbook-uri; 10 console de jocuri se ridica de la sediile organizatorului, conform art 6.2.1;Premiile constand in 4.500 rucsaci si 4.500 portofele de cltorie se trimit prin posta conform art 6.2.2. 6.2.1 Premiile instant acordate la sediile Organizatorului.

15

Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul castigat. Lista sediilor va fi disponibila la Infoline Winston si in Anexa 2 la Regulament. Dupa alegerea sediului, castigatorul nu va putea cere modificarea sediului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, data calendaristica in care va merge la sediul Organizatorului pentru ridicarea premiului, data care va corespunde unei zile de vineri. Perioadele de ridicare a premiilor vor fi disponibile la Infoline Winston. Castigatorul va comunica operatorului Infoline Winston numarul de telefon pe care poate fi contactat. Castigatorul va fi ulterior contactat de un reprezentant al Organizatorului in saptamana aferenta zilei alese pentru ridicarea premiului, pe numarul de telefon comunicat catre Infoline Winston ca si numar de telefon de contact, pentru a reconfirma ridicarea premiului in ziua stabilita. In cazul in care nu va putea fi contactat telefonic (telefon inchis, in afara ariei de acoperire sau nu raspunde), castigatorului i se va trimite un SMS in care i se va comunica premiul castigat si data la care a ales si este asteptat sa isi ridice premiul. Castigatorul se va prezenta la sediul ales al Organizatorului cu codul castigator si actul de identitate (copia de pe CI va fi prezentata la data ridicarii premiului in cazul in care premiul are o valoare mai mare de 600 RON). In cazul in care codul castigator este de pe insertul din produsele participante, castigatorul va trebui sa se prezinte cu inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original.

Premiile instant se pot ridica de la sediul Organizatorului (descrise in Anexa 2 a Regulamentului) in data aleasa de castigator sau in fiecare zi de vineri ulterioare celei alese, din perioada 07 mai 20 iulie 2012; ultima optiune se aplica doar in cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea / ridicarea premiului la data aleasa si care sunt anuntate in prealabil de Organizator / castigator dupa caz, in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului, la sediul ales de castigator. Castigatorii care nu isi ridica premiile de la sediile Organizatorului in termenele stabilite vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente premiilor instant, iar premiile aferente raman in posesia Organizatorului. 6.2.2 Premiile instant trimise prin posta Pentru probarea validarii drept castigator de premiu instant, participantul trebuie sa trimita prin fax/e-mail, indicat de catre Organizator in cursul apelului telefonic, copii dupa inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii instant) sau dupa caz sa indice codul primit in faza 1sau codul instant castigat pentru activitatea pe website si copie dupa Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), in 5 zile lucratoare de la apelul telefonic; Premiile validate din aceasta categorie vor fi expediate prin serviciul postal, in termen de 30 zile lucratoare de la validarea finala a premiului, la adresa de domiciliu comunicata de catre castigator in cadrul validarii finale. Premiile vor fi expediate o singura data. Castigatorii de premii trimise prin posta vor primi un SMS ca premiul s-a trimis prin posta la data trimiterii / expedierii lor de catre reprezentantul Organizatorului. Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal si cod unic) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator (respectiv ca acestea sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect complet, si conform realitatii informatiile solicitate etc., nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator (ca validate telefonic, urmare a actiunii sau inactiunii sale). 6.2.3.Situatiile de invalidare premii instant sunt:

16

Daca participantul nu suna la Infoline Winston in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si mesajului online pentru a-si revendica premiul, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca participantul castigator de premiu instant care se livreaza prin posta, dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu trimite, in termen de 5 zile lucratoare de la apelul telefonic, prin fax/e-mail a copiilor dupa inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii instant) si dupa Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON),, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca nu isi ridica premiile de la posta in termen de 10 zile de la primirea notificarii postale sau nu ii poate fi comunicata notificarea postala, in cazul trimiterilor prin posta, sau nu isi ridica premiile de la sediulOrganizatorului in termen de 20 zile de la validarea telefonica a castigarii premiului instant, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat. Daca participantul castigator de premiu instant care se ridica de la sediul Organizatorului, dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu se prezinta la sediul ales cu inserturile in original din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii instant) si Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat.

6.2.4. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul Promotiei astfel: Castigatorii validati, conform criteriilor prezentate mai sus, vor fi anuntati pe site-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validarii telefonice a premiului castigat in Promotie; Castigatorii invalidati conform art. 6.2.4., vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente premiilor instant, iar premiile aferente vor ramane in posesia Organizatorului.

Premiile instant invalidate/neacordate se vor reporta si vor fi acordate in urma tragerii la sorti din 07.08.2012 conform art 6.6.

6.3

Premiile mentionate la Art. 4.1.4 (premiile pentru activitatea pe website) 6.3.1 Pentru a putea castiga premiile instant, descrise la Art. 4.1.4 (a si b), consumatorii trebuie sa participe efectiv la oricare din cele trei zone interactive de pe website (ZBOR DE PLACERE, BARUL DE PE PLAJA si DJ INSEAMNA PARTY), sa foloseasca un cod promotional pentru deblocarea fiecarei zone intercative si sa finalizeze oricare dintre nivelele accesate.

Premiile instant pentru activitatea pe website se vor acorda dupa urmatorul algoritm: Inainte de inceperea Promotiei se vor extrage si se vor stabili momentele orare pentru acordarea premiilor instant. Momentele vor fi cuprinse intr-un document separat de Regulament, autentificat si depus in depozit notarial. Documentul poate fi consultat numai dupa data de incetare a Promotiei, la cererea scrisa inaintata de catre un participant la Promotie, cerere adresata JT International Romania, Bd. D. Pompei nr. 9 9A, sect. 2, Bucuresti in atentia: Winston Brand Manager si numai in prezenta unei

17

comisii intrunite in Bucuresti, la sediul reprezentantului Organizatorului, in prezenta solicitantului, a notarului public si a reprezentantului Organizatorului. Premiul se va acorda oricarei finalizari de zona interactiva deblocate prin utilizarea unui cod, , primite in Promotie dupa momentul orar prestabilit (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare). 6.3.1.1.Participantul la Promotie care a primit mesajul (dupa finalizarea unei zone interactive) ca a castigat unul din premiile instant, descrise la Art. 4.1.4 (b) constand in coduri promotionale, poate folosi codurile promotionale castigate, imediat dupa receptionarea acestora. Codurile castigate sunt utilizabile o singura data fie ca sunt trimise prin SMS la 1833, fie prin intermediul site-ului www.freedom12.ro si au aceleasi caracteristici ca si codurile de pe inserturile pachetelor de Produse participante la Promotie. 6.3.1.2 Participantul la Promotie care a primit mesajul (dupa finalizarea unei zone interactive ) ca a castigat unul din premiile instant, descrise la Art. 4.1.4 (a), trebuie sa sune la Infoline Winston, in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si a mesajului online, pentru revendicarea premiilor si pentru a-si oferi corect si complet datele de contact laInfoline Winston , respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate. Reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului modalitatea de predare a premiului. Reprezentantul Organizatorului va indica castigatorului codul unic pe care l-a folosit la crearea contului si pe care il va folosi la revendicare premiului de la sediul Organizatorului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul castigat. Lista sediilor va fi disponibila la Infoline Winston si in Anexa 2 la Regulament. Dupa alegerea sediului, castigatorul nu va putea cere modificarea sediului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, data calendaristica in care va merge la sediul Organizatorului pentru ridicarea premiului, data care va corespunde unei zile de vineri. Perioadele de ridicare a premiilor vor fi disponibile la Infoline Winston. Castigatorul va comunica operatorului Infoline Winston numarul de telefon pe care poate fi contactat. Castigatorul va fi ulterior contactat de un reprezentant al Organizatorului in saptamana aferenta zilei alese pentru ridicarea premiului, pe numarul de telefon comunicat catre Infoline Winston ca si numar de telefon de contact, pentru a reconfirma ridicarea premiului in ziua stabilita. In cazul in care nu va putea fi contactat telefonic (telefon inchis, in afara ariei de acoperire sau nu raspunde), castigatorului i se va trimite un SMS in care i se va comunica premiul castigat si data la care a ales si este asteptat sa isi ridice premiul. Castigatorul se va prezenta la sediul ales al Organizatorului cu codul castigator si actul de identitate (copia de pe CI va fi prezentata la data ridicarii premiului in cazul in care premiul are o valoare mai mare de 600 RON). In cazul in care codul castigator este de pe insertul din produsele participante, castigatorul va trebui sa se prezinte cu inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original. Premiile instant pentru activitatea pe website descrise la Art. 4.1.4 (a), se pot ridica de la sediul Organizatorului (descrise in Anexa 2 a Regulamentului) in data aleasa de castigator sau in fiecare zi de vineri ulterioare celei alese, din perioada 07 mai 20 iulie 2012; ultima optiune se aplica doar in cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea / ridicarea premiului la data aleasa si care sunt anuntate in prealabil de Organizator / castigator dupa caz, in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului, la sediul ales de castigator. Castigatorii care nu isi ridica premiile de la sediile Organizatorului in termenele stabilite vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente premiilor instant pentru activitatea pe website, iar premiile aferente raman in posesia Organizatorului. 6.3.2 Pentru ca un participant sa fie inscris in tragerea la sorti de la finalul Promotiei, in vederea castigarii premiului descris la Art. 4.1.4 (c), acesta trebuie sa finalizeze toate nivelele din toate zonele interactive existente pe website si sa obtina un scorcare il

18

plaseaza, la finalul Promotiei, in topul 50 scoruri (pozitii) al Clasamentului final. In stabilirea Clasamentului final, daca cel putin 2 conturi sau mai multe au un scor identic, acestea ocupa aceeasi pozitie / loc in clasament. Pe data de 15 iulie 2012, dintre cei aflati in topul 50 scoruri al Clasamentului final, se vor trage la sorti 10 castigatori pentru cele 10 premii, dar si 2 castigatori de rezerva, pentru cazul in care unul sau mai multi dintre castigatorii celor 10 premii refuza premiul sau nu au fost validati telefonic la Infoline Winston in conditiile descrise mai jos. In acest caz se va trece la validarea castigatorilor de rezerva in ordinea extragerii lor. Tragerea la sorti electronica va avea loc, in prezenta unui notar si a unei comisii formate din reprezentati ai Organizatorului, precum si altor persoane pe care le va desemna Organizatorul in cazul in care va considera necesar. Castigatorii premiilor constand in DJ Mixer vor fi contactati in maxim 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a-si oferi corect si complet respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate. In cazul in care nu pot fi contactati din motive independente de organizator, i se va trimite un sms cu mesajul Ai castigat un DJ Mixer, suna in 24h cu exceptia zilelor de sambata si duminica la Infoline 021/305.41.50 pentru a afla cum poti intra in posesia premiului.. Castigatorul trebuie sa sune la Infoline Winston in termenul comunicat, in caz contrar se va trece la contactarea rezervelor in ordinea extragerii lor. Pentru probarea validarii drept castigator, participantul trebuie sa comunice la Infoline Winston corect si complet datele de contact, respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate. Reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului modalitatea de predare a premiului. Reprezentantul Organizatorului va indica castigatorului codul unic pe care l-a folosit la crearea contului si pe care il va folosi la revendicare premiului de la sediul Organizatorului.

Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul castigat. Lista sediilor va fi disponibila la Infoline Winston si in Anexa 2 la Regulament. Dupa alegerea sediului, castigatorul nu va putea cere modificarea sediului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, data calendaristica in care va merge la sediul Organizatorului pentru ridicarea premiului, data care va corespunde unei zile de vineri. Perioadele de ridicare a premiilor vor fi disponibile la Infoline Winston. Castigatorul va comunica operatorului Infoline Winston numarul de telefon pe care poate fi contactat. Castigatorul va fi ulterior contactat de un reprezentant al Organizatorului in saptamana aferenta zilei alese pentru ridicarea premiului, pe numarul de telefon comunicat catre Infoline Winston ca si numar de telefon de contact, pentru a reconfirma ridicarea premiului in ziua stabilita. In cazul in care nu va putea fi contactat telefonic (telefon inchis, in afara ariei de acoperire sau nu raspunde), castigatorului i se va trimite un SMS in care i se va comunica premiul castigat si data la care a ales si este asteptat sa isi ridice premiul. Castigatorul se va prezenta la sediul ales al Organizatorului cu originalul insertului din pachetele de tigarete participante in Promotie (indicate de catre operator in discutia telefonica) sau dupa caz, sa indice codul primit in Faza 1 sau codul instant castigat pentru activitatea pe website si actul de identitate (copia de pe CI va fi prezentata la data ridicarii premiului in cazul in care premiul are o valoare mai mare de 600 RON). Premiile se pot ridica de la sediul Organizatorului (descrise in Anexa 2 a Regulamentului) in data aleasa de castigator sau in fiecare zi de vineri ulterioare celei alese, din perioada 07 mai 20 iulie 2012; ultima optiune se aplica doar in cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea / ridicarea premiului la data aleasa si care sunt anuntate in prealabil de Organizator / castigator dupa caz, in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului, la sediul ales de castigator. Castigatorii care nu isi ridica premiile de la sediile Organizatorului in termenele stabilite vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente acestui tip de premii, iar premiile aferente raman in posesia Organizatorului.

19

Participantii trebuie sa pastreze pentru validare codurile participante in Promotie, Organizatorul are dreptul de a-i solicita oricand in perioada 30.04.2012 31.08.2012, inserturile din pachetele de tigarete in original pentru probarea validarii drept castigator de premiu pentru activitatea pe website (chiar si dupa ce castigatorul de premiu a ridicat premiul). Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal si cod unic) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator (respectiv ca acestea sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect complet, si conform realitatii informatiile solicitate etc., nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator (ca validate telefonic, urmare a actiunii sau inactiunii sale). 6.3.3. Situatiile invalidare premii pentru activitatea pe website sunt (cu exceptia celor descrise la Art. 4.1.4 (b)): Daca participantul nu suna la Infoline Winston in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea mesajului online pentru a-si revendica premiul, in cazul premiilor instant pentru activitatea pe website sau nu poate fi contactat in decurs de 2 zile de la data tragerii la sorti si nici nu contacteaza Infoline Winston in termen de o (1) de la data primirii smsului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca participantul dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu se prezinta la sediul ales cu inserturile in original din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii instant pentru activitatea pe website) si Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat. Daca nu isi ridica premiile de la sediul Organizatorului in termen de 20 zile de la validarea telefonica, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat.

6.3.4. Castigatorii vor fi anuntati pe website-ul Promotiei astfel, Castigatorii validati, conform criteriilor prezentate mai sus, vor fi anuntati pe website-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validarii telefonice a premiului castigat in Promotie Castigatorii care nu se prezinta la sediul Organizatorului sau nu indeplinesc toate conditiile de validare premiu mentionate mai sus vor fi scosi din listele de pe site-ul Promotiei aferente premiilor garantate, iar premiile aferente vor ramane in posesia Organizatorului, numai in cazul celor descrise la Art. 4.1.4 (a si c):

Premiile invalidate/neacordate Art. 4.1.4 (a si c) se vor reporta si vor fi acordate in urma tragerii la sorti din 07.08.2012 conform art 6.6. 6.4 Premiile mentionate la Art. 4.1.5 (premiile pentru cei care participa la votarea castigatorului marelui premiu) 6.4.1 Pentru a putea castiga acest tip de premii instant consumatorii trebuie sa voteze cel putin unul dintre finalisti din cursa pentru Marele Premiu, numai in timpul perioadei de votare: 27 iunie 03 iulie 2012. Pentru a vota, participantul trebuie sa introducain sectiunea de vot de pe website-ul Promotiei, numarul de telefon mobil si un un cod unic de pe pachetele de tigarete participante la Promotie, codul primit in faza 1sau codul instant castigat pentru activitatea pe website, inregistrate in Promotie in perioada de votare: 27 iunie- 3 iunie 2012, , si textul de siguranta care apare pe pagina de website.

20

Un participant poate vota in limita codurilor valide inscrise in Promotie in timpul perioadei de votare (27 iunie 03 iulie 2012), prin SMS la 1833 sau pe www.freedom12.ro. Premiile instant pentru cei care participa la vot se vor acorda dupa urmatorul algoritm: Inainte de inceperea Promotiei se vor extrage si se vor stabili momentele orare pentru acordarea premiilor instant. Momentele vor fi cuprinse intr-un document separat de Regulament, autentificat si depus in depozit notarial. Documentul poate fi consultat numai dupa data de incetare a Promotiei, la cererea scrisa inaintata de catre un participant la Promotie, cerere adresata JT International Romania, Bd. D. Pompei nr. 9 9A, sect. 2, Bucuresti in atentia: Winston Brand Manager si numai in prezenta unei comisii intrunite in Bucuresti, la sediul reprezentantului Organizatorului, in prezenta solicitantului, a notarului public si a reprezentantului Organizatorului. Premiul se va acorda oricarui vot valid primit in Promotie dupa momentul orar prestabilit (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare). Participantul la Promotie care a primit mesajul (dupa votare) ca a castigat unul din premiile instant pentru vot trebuie sa sune la Infoline Winston, in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si a mesajului online, pentru revendicarea premiilor si pentru a-si oferi corect si complet datele de contact, respectiv numele si prenumele, data nasterii si adresa din actul sau de identitate. Reprezentantul Organizatorului ii va comunica castigatorului modalitatea de predare a premiului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul castigat. Lista sediilor va fi disponibila la Infoline Winston si in Anexa 2 la Regulament. Dupa alegerea sediului, castigatorul nu va putea cere modificarea sediului. Castigatorul va alege, impreuna cu operatorul de la Infoline Winston, data calendaristica in care va merge la sediul Organizatorului pentru ridicarea premiului, data care va corespunde unei zile de vineri. Perioadele de ridicare a premiilor vor fi disponibile la Infoline Winston. Castigatorul va comunica operatorului Infoline Winston numarul de telefon pe care poate fi contactat. Castigatorul va fi ulterior contactat de un reprezentant al Organizatorului in saptamana aferenta zilei alese pentru ridicarea premiului, pe numarul de telefon comunicat catre Infoline Winston ca si numar de telefon de contact, pentru a reconfirma ridicarea premiului in ziua stabilita. In cazul in care nu va putea fi contactat telefonic (telefon inchis, in afara ariei de acoperire sau nu raspunde), castigatorului i se va trimite un SMS in care i se va comunica premiul castigat si data la care a ales si este asteptat sa isi ridice premiul. Castigatorul se va prezenta la sediul ales al Organizatorului cu codurile castigatoare si actul de identitate (copia de pe CI va fi prezentata la data ridicarii premiului in cazul in care premiul are o valoare mai mare de 600 RON). In cazul in care codul castigator este de pe insertul din produsele participante, castigatorul va trebui sa se prezinte cu inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original. Premiile se pot ridica de la sediul Organizatorului (descrise in Anexa 2 a Regulamentului) in data aleasa de castigator sau in fiecare zi de vineri ulterioare celei alese, din perioada 07 mai 20 iulie 2012; ultima optiune se aplica doar in cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea / ridicarea premiului la data aleasa si care sunt anuntate in prealabil de Organizator / castigator dupa caz, in termen de cel mult 20 zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului, la sediul ales de castigator. Castigatorii care nu isi ridica premiile de la sediile Organizatorului in termenele stabilite vor fi eliminati din listele de pe website-ul Promotiei aferente premiilor instant pentru votarea castigatorului marelui premiu, iar premiile aferente raman in posesia Organizatorului. Participantii trebuie sa pastreze pentru validare inserturile din pachetele de tigarete participante in Promotie, cu codurile declarate castigatoare de premii instant. Organizatorul are dreptul de a-i solicita oricand in perioada 30.04.2012 31.08.2012, inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original pentru probarea validarii drept castigator de premiu instant pentru vot (chiar si dupa ce castigatorul a ridicat premiul).

21

Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal si cod unic) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator (respectiv ca acestea sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect, complet, si conform realitatii informatiile solicitate etc., nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator (ca validate telefonic, urmare a actiunii sau inactiunii sale). 6.4.2 Situatiile invalidare premii instant pentru vot sunt: Daca participantul nu suna la Infoline Winston in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea SMS-ului si mesajului online pentru a-si revendica premiul, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat; Daca participantul dupa discutia telefonica cu reprezentantul Organizatorului, nu se prezinta la sediul ales cu inserturile in original din pachetele de tigarete participante in Promotie (cu codurile declarate castigatoare de premii instant pentru vot) si Cartea/Buletinul de identitate proprie (copia dupa CI va fi necesara doar pentru situatia in care valoarea premiul depaseste valoarea de 600 RON), acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat. Daca nu isi ridica premiile de la sediul Organizatorului in termen de 20 zile de la validarea telefonica, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat.

6.4.3 Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul Promotiei astfel: Castigatorii validati, conform criteriilor prezentate mai sus, vor fi anuntati pe website-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validarii telefonice a premiului castigat in Promotie; Castigatorii care nu se prezinta la sediul Organizatorului sau nu indeplinesc toate conditiile de validare premiu mentionate mai sus vor fi scosi din listele de pe site-ul Promotiei aferente premiilor instant pentru vot, iar premiile aferente vor ramane in posesia Organizatorului.

Premiile invalidate/neacordate se vor reporta si vor fi acordate in urma tragerii la sorti din 07.08.2012 conform art 6.6.

6.5

Premiile mentionate la Art. 4.1.6 (Marele Premiu) A) Selectia si validarea Finalistilor Desemnare finalisti: In perioada 30 aprilie 2012 10 iunie 2012, , fiecare participant care introduce saptamanal minim 5 (cinci) coduri valide, atat prin SMS si/sau prin www.freedom12.ro de pe acelasi numar de telefon si care nu a fost castigator la niciuna din tragerile la sorti saptamanale anterioare pentru desemnarea finalistilor, devine eligibil pentru a participa la tragerea la sorti saptamanala pentru desemnarea finalistilor, organizata in ziua de marti din saptamana imediat urmatoare celei in care a fost declarat eligibil. La tragerea la sorti saptamanala participa toate codurile valide inscrise in decursul saptamanii de un participant eligibil. Astfel, saptamanal, in fiecare zi de marti, incepand cu a-2 a saptamana de Promotie, va fi desemnat cate un finalist prin tragere la sorti care va intra in finala Promotiei pentru unul dintre cele 2 Mari Premii. In total, vor exista maxim 6 finalisti fiecare cu cate un insotitor - acesti insotitori trebuie sa inregistreze un cod valid in Promotie pana la data limita de validare a finalistilor la sediul Organizatorului.

22

In situatia in care un participant a fost deja desemnat finalist, nu va mai putea participa la o noua tragere la sorti pentru aceasta categorie de premii. Tragerile la sorti vor avea loc la sediul SC Mailers Serv SRL in prezenta unui notar si a unei comisii formate din reprezentati ai Organizatorului, precum si alte persoane pe care le va desemna Organizatorul in cazul in care va considera necesar. Vor avea loc 6 extrageri / trageri la sorti corespunzator celor sase (6) saptamani de Promotie, dupa cum urmeaza:

Intervalul de inregistrare a codurilor valide pentru tragerea la sorti Data extragere finalist saptamanala (de la / pana la, inclusiv) 30 aprilie 06 mai 2012 07 mai 13 mai 2012 14 mai 20 mai 2012 21 mai 27 mai 2012 28 mai 03 iunie 2012 04 iunie 10 iunie 2012 08 mai 2012 15 mai 2012 22 mai 2012 29 mai 2012 05 iunie 2012 12 iunie 2012

La fiecare tragere la sorti se vor desemna 1 finalist si 2 rezerve aferente saptamanii respective. Anuntare / Validare finalisti Participanti desemnati ca si finalisti vor fi contactati de catre un operator de la Infoline Winston in termen de 2 zile lucratoare, de la data tragerii la sorti saptamanale respective, pentru a afla datele personale si codul unic participant in Promotie (care a fost declarat castigator), necesare atat validarii, si informarii despre conditiile de validare suplimentare mentionate mai jos. In cazul in care in termenul mai sus mentionat, castigatorul nu poate fi contactat, Organizatorul va trimite la numarul de telefon inscris in Promotie, un mesaj / SMS cu textul Poti fi declarat finalist, suna in 24 h cu exceptia zilelor de sambata si duminica la Infoline 021/305.41.50 pentru a afla detaliile de validare; in acest caz, castigatorul trebuie sa sune in termen de o (1) zi lucratoare de la data trimiterii SMS-ului, la Infoline. Intervalul de inregistrare a codurilor valide pentru tragerea la sorti saptamanala (de la / pana la, inclusiv) 30 aprilie 06 mai 2012 07 mai 13 mai 2012 14 mai 20 mai 2012 21 mai 27 mai 2012 28 mai 03 iunie 2012 04 iunie 10 iunie 2012 Perioada maxima de validare telefonica Info Line Winston + SMS pentru finalisti (fara rezerve) 08 mai - 11 mai 2012 15 mai - 18 mai 2012 22 mai - 25 mai 2012 29 mai - 01 iunie 2012 05 iunie - 08 iunie 2012 12 iunie - 15 iunie 2012

Data extragere finalist 08 mai 2012 15 mai 2012 22 mai 2012 29 mai 2012 05 iunie 2012 12 iunie 2012

In urma contactarii de catre operatorul Infoline Winston / a contactarii Infoline Winston de catre persoana desemnata ca finalist , acesta va fi informat de conditia suplimentara de validare: ca

23

sa devina eligibil pentru finala Promotiei, trebuie sa aiba 1 prieten inscris in Promotie pana la data de validare finalist la sediul Organizatorului. Impreuna cu acesta se vor prezenta la evenimentul din data de 23 iunie 2012. Validare finalisti Validarea fiecarui finalist se va realiza pe baza: prezentarii cu codul valid obtinut conform Art. 3.3 ; In cazul in care codul castigator este de pe insertul din produsele participante, castigatorul va trebui sa se prezinte cu inserturile din pachetele de tigarete (cu codul castigator) in original. prezentarii actului de identitate (CI/BI) finalist; insotitorul trebuie sa aiba inscris un cod valid in Promotie pana la data limita de validare la sediul Organizatorului. semnarea unei declaratii de participare la Evenimentul din data de 23.06.2012, de catre finalist si insotitor, persoana care sa fie cetatean sau rezident roman, fumator si cu varsta de cel putin 18 ani (impliniti inainte de data inceperii Promotiei, 30 aprilie 2012) si care sa prezinte actul de identitate; Perioada de validare la sediul Organizatorului a fiecarui finalist si insotitor este: Intervalul de inregistrare a codurilor valide pentru tragerea la Data extragere sorti saptamanala (de la / pana la, finalist inclusiv) 30 aprilie 06 mai 2012 07 mai 13 mai 2012 14 mai 20 mai 2012 21 mai 27 mai 2012 28 mai 03 iunie 2012 04 iunie 10 iunie 2012 08 mai 2012 15 mai 2012 22 mai 2012 29 mai 2012 05 iunie 2012 12 iunie 2012 Perioada validare finalist si insotitor (sau rezerve) la sediul Organizatorului, doar in zilele lucratoare 08 mai - 21 mai 2012 15 mai - 28 mai 2012 22 mai - 4 iunie 2012 29 mai - 11 iunie 2012 05 iunie - 18 iunie 2012 12 iunie - 21 iunie 2012

Situatii invalidare finalisti sunt: In cazul in care exista finalisti care nu pot fi contactati de catre operatorul Infoline Winston finalistul nu suna la Infoline Winston dupa ce a fost informat prin SMS cu privire la premiu, din motive independente de Organizator, in intervalele de timp mentionate mai sus, aferente fiecarui finalist in parte, se va apela la una din rezervele extrase, in ordinea extragerii lor. In cazul in care nici una dintre rezervele extrase nu va putea fi contactata din motive independente de Organizator in timp de 1 zi de la data invalidarii finalistului/ nu suna la Infoline Winston dupa ce a fost informata prin SMS cu privire la posibilitatea desemnarii ca si finalist si a castigarii unui premiu in termen de o (1) zi de la data primirii SMS -ului sau nu indeplineste conditiile de validare a premiului, nu va exista finalist aferent saptamanii respective. In cazul in care, finalistii si insotitorii nu se prezinta la sediul Organizatorului in termenele precizate mai sus si / sau nu indeplinesc conditiile de validare pana la data limita de validare finalist precizata mai sus.

24

Finalistul care nu va accepta conditiile suplimentare de participare la Evenimentul din 23.06.2012 descrise la lit. B de mai jos, va fi descalificat (adica nu va ramane in cursa pentru Marele Premiu). Finalistul nu se prezinta la data stabilita pentru Evenimentul Final, impreuna cu insotiorul lui inscris in Promotie si mentionat in declaratia de participare la marea finala sau acesta sau insotitorul sau nu accepta sa fie filmat si fotografiat pentru realizarea materialelor de prezentare.

Finalistii vor fi anuntati pe website-ul Promotiei astfel: finalistii in curs de validare (finalistii validati telefonic la Infoline Winston si care urmeaza sa mearga impreuna cu insotitorii la sediul Organizatorului in vederea validarii) vor fi anuntati pe website-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data tragerii la sorti organizata la sediul Mailers Serv SRL; finalistii validati (finalistii care s-au prezentat la sediul Organizatorului, au indeplinit conditiile de validare a statului de finalist al Promotiei) vor fi anuntati pe website-ul Promotiei www.freedom12.ro in termen de cinci (5) zile de la data limita a validarii in cadrul sediului Organizatorului si vor avea modificat status validare in validat.

Finalistii postati pe website-ul Promotiei care nu s-au prezentat la sediu Organizatorului pentru validare conform termenelor mentionate mai sus aferente fiecarui finalist in parte vor fi inlaturati de pe listele aferente finalistilor Promotiei si nu vor participa la cursa pentru Marele Premiu. Finalistul care nu se prezinta la finala cu insotitorul inscris in Campanie sau nu accepta sa fie filmat si fotografiat pentru realizarea filmului de prezentare care va fi postat pentru votare pe website va fi scos din listele aferente finalistilor Promotiei si nu va participa la cursa pentru Marele Premiu; situatia de mai sus este aplicabila si in cazul in care insotitorul nu accepta sa fie filmat / fotografiat. B) Desemnarea castigatorilor pentru Marele Premiu Finalistii validati vor fi invitati sa se prezinte in data de 23 iunie 2012 in Bucuresti, pentru a participa la activitatile din cadrul Evenimentul. Pentru a fi desemnati castigatori finali ai marelui premiu, finalistii validati trebuie sa parcurga urmatorii pasi: - Sa se prezinte impreuna cu insotitorul ales si validat la data si locatia comunicata de Organizator pentru eveniment. - Sa participe activ in cadrul tuturor activitatilor propuse in ziua evenimentului. Activitatile vor fi transpuneri la scara redusa a experientelor oferite in cadrul premiului cel mare (Excursia in Caraibe). Acestea se pot incadra in una sau mai multe din urmatoarele categorii: o activitati de muzica electronica; o show de barman; o dans; o prezentare echipa finalisti. Activitatile din cadrul evenimentului mentionat mai sus pot fi modificate unilateral de catre Organizator inainte de desfasurarea Evenimentului, fapt ce va fi comunicat in mod corespunzator finalistilor (cel tarziu pana la data de 15.06.2012). Finalistii vor avea la dispozitie o echipa profesionista (asigurata de catre Organizator) care le va acorda suportul necesar participarii la activitati si realizarii unor materiale multimedia cu activitatile desfasurate. Materialele multimedia realizate in cadrul Promotiei devin si sunt proprietatea Organizatorului, utilizarea lor fara legatura cuPromotiei fiind conditionata de acceptul prealabil scris al acestuia. Deasemenea, ei vor primi de la Organizator un document (brief) care va descrie clar care sunt cerintele necesare participarii la activitati.

25

Materialele realizate de la cei 6 finalisti si insotitorii lor vor fi postate pe website-ul Promotiei, Sectiunea FINALISTI si vor fi supuse unei proceduri de votare online: Perioada montaj material 23 iunie 25 iunie 2012 Data postare 26 iunie 2012 Perioada votare online 27 iunie 03 iulie 2012

Procesul de votare online pentru alegerea castigatorilor Marelui Premiu se va desfasura pe website in perioada 27 iunie (orele 0:00:00) 03 iulie 2012 (pana la 23:59:59), urmand ca la data de 08 iulie 2012 sa se anunte public castigatorul Marelui Premiu. Procesul de votare online a materialelor realizate de finalisti este alcatuit din: 1. votarea castigatorilor de catre un juriu alcatuit din cel mult 4 specialisti din domeniile din care fac parte activitatile la care participa finalistii. Activitatile si participarea activa a finalistilor si a insotitorilor vor putea fi urmarite in vederea votarii si pe tot parcursul desfasurarii lor de catre juriu; 2. votarea castigatorilor de catre participantii la Promotie in perioada de votare. Ambele surse de voturi vor fi transformate intr-o scara de la 1 la 6 (1 fiind cel mai putin bine, 6 fiind cel mai bine), astfel: A. Fiecare membru al juriului va oferi voturi de la 1 la 6 fiecarui finalist (echipei formate din finalist+insotitor). Numarul de voturi acordat de fiecare membru va trebui sa fie diferit de la un finalist la altul;nu este permisa acordarea aceluiasi nr. de voturi la mai mult de un finalist. Voturile primite de fiecare finalist de la juriu vor fi insumate si se va crea un top al voturilor pe finalist. Clasamentul rezultat din voturile juriului va fi transformat in ordinea voturilor obtinute, in note de la 1 la 6 (1 pentru scorul cel mai mic si 6 pentru scorul cel mai mare) si apoi notele astfel obtinute vor fi vizibile pe website, in dreptul sectiunii fiecarui finalist. Votul juriului va fi validat de catre un notar public, fiind consemnat in mod corespunzator intr-un proces verbal. In caz de egalitate intre 2 sau mai multi finalisti, se va clasa pe o pozitie superioara finalistul care a inregistrat cele mai multe coduri valide in Promotie cu numarul de telefon cu care a inregistrat si codul tras la sorti ca finalist. B. Inregistrarea voturilor participantilor pe website se va efectua conform art. 6.4. Clasamentul rezultat in urma voturilor inregistrate de consumatori pe website va fi transfomat la sfarsitul perioadei de votare in note de la 1 la 6 (1 pentru numarul de voturi cel mai mic si 6 pentru numarul de voturi cel mai mare) si notele astfel obtinute vor fi disponibile pe website, in dreptul sectiunii fiecarui finalist. In caz de egalitate intre 2 sau mai multi finalisti, se va clasa pe o pozitie superioara finalistul care a inregistrat cele mai multe coduri valide in Promotie cu numarul de telefon cu care a inregistrat si codul tras la sorti ca finalist. Pentru desemnarea castigatorilor, se va face medie ponderata intre: A. - notele rezultate pe baza voturilor juriului de specialitate care va vota finalistii (si care vor avea o pondere de 50% din nota finala). B. - notele rezultate pe baza voturilor inregistrate de consumatori pe website (si care vor avea o pondere de 50% din nota finala). Primii 2 finalisti + insotitori care obtin cele mai mari medii ponderate vor fi desemnati castigatorii marelui premiu, care vor pleca in excursia in Caraibe. In caz de egalitate intre 2 sau mai multi finalisti, se va clasa pe o pozitie superioara finalistul care a inregistrat cele mai multe coduri valide in Promotie cu numarul de telefon cu care a inregistrat si codul tras la sorti ca finalist.

26

Premiile cele mari consta in 2 excursii in Caraibe, fiecare pentru 2 persoane (castigatorul Marelui premiu si insotitorul sau, ambii fumatori si avand 18 ani impliniti inainte de 30 aprilie 2012) organizata pana la sfarsitul anului 2013. Castigatorul marelui premiu va fi contactat telefonic de catre reprezentantul Organizatorului in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data anuntarii lui ca si castigator al Promotiei pe website-ul www.freedom12.ro. In cazul in care acesta nu poate fi contactat, i se va transmite un mesaj / SMS prin care va fi informat ca este castigatorul marelui premiu Ai castigat marele premiu, suna in 24h cu exceptia zilelor de sambata si duminica la Infoline 021/305.41.50 pentru a afla cum poti intra in posesia premiului. Ulterior validarii telefonice, acesta trebuie sa se prezinte pana la data de 31 iulie 2012 impreuna cu insotitorul la unul dintre sediile Organizatorului mentionate in Anexa 2 si sa semneze declaratia de disponibilitate a lui si a insotitorului pentru a garanta participarea lor la marele premiu in conditiile impuse de Organizator. In situatia in care castigatorul votat nu este apt sa beneficieze de premiu, refuza premiul sau nu a indeplinit in totalitate termenii si conditiile prezentului Regulament sau nu a putut fi contactat in termen de doua (2) zile lucratoare de la data anuntarii lui ca si castigator al Promotiei, premiul va reveni urmatorului finalist din clasamentul final. Odata ce castigatorul a confirmat disponibilitatea de a pleca in Caraibe si a comunicat numele insotitorului, Organizatorul va stabili impreuna cu el o data la care acestia sa se prezinte la sediul Organizatorului din Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, data care nu va fi mai tarziu de 31 octombrie 2012. La aceasta data, atat castigatorul, cat si insotitorul sau prezent in materialul multimedia, vor face dovada ca poseda toate documentele necesare calatoriei. Tot atunci, Organizatorul va inmana castigatorului un document ce va confirma calitatea sa de castigator (proces-verbal in doua exemplare: unul pentru castigator si unul pentru Organizator), precum si un plic continand documentele necesare efectuarii excursiei (documentele de calatorie, asigurare medicala). Tot la aceasta data, castigatorul precum si insotitorul vor semna si vor inmana Organizatorului un document / declaratie din care sa rezulte ca nu are probleme de sanatate, ca isi asuma eventuale consecinte ce deriva din acceptarea premiului si ca au citit si vor respecta pe durata excursiei codul de conduita pus la dispozitia sa de catre Organizator. In cazul in care unul dintre insotitorul, prezent in materialele multimedia realizate in cadrul Promotiei, devine indisponibil pana la data de 31 octombrie 2012, castigatorul va trebui sa gasesca pana la aceasta data o alta persoana care sa il inlocuiasca, sa fie fumator si sa aiba peste 18 ani impliniti la 30.04.2012. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlocui orice castigator sau de a cere inlocuirea oricarui insotitor, in cazul in care considera ca starea fizica sau de sanatate a acestuia nu ii permite efectuarea, in cele mai bune conditii, a excursiei. In cazul in care castigatorul nu va gasi o alta persoana pana la 31 octombrie 2012 (fumator, peste 18 ani impliniti la data de 30 aprilie 2012) care sa il insoteasca si care sa posede documente valabile de calatorie, castigatorul va merge in excursie fara sa fie insotit. Situatii invalidare castigatori sunt: In cazul in care exista castigatori care nu pot fi contactati de catre operatorul Infoline Winston / finalistul nu suna la Infoline Winston dupa ce a fost informat prin SMS cu privire la premiu, din motive independente de Organizator, in intervalele de timp mentionate mai sus, se va apela la urmatorul finalist necastigator de premiu mare, in ordinea pozitionarii lor in clasamentul final. In cazul in care niciunul dintre finalisti necastigatori nu va putea fi contactat din motive independente de Organizator in timp de 12 zile lucratoare de la data incheierii procesului de votare/ nu suna la Infoline dupa ce a fost informat prin SMS cu privire la posibilitatea desemnarii ca si castigator, in termen de o (1) zi de la data primirii SMS ului, sau nu indeplineste conditiile de validare a premiului, premiul ramane in posesia Organizatorului.

27

In cazul in care niciunul din cei 6 finalisti validati in ordinea voturilor de pe website nu se prezinta la sediul Organizatorului in termenele precizate mai sus si / sau nu indeplinesc conditiile de validare pana la datele limita de validare castigator precizate mai sus, premiile vor fi anulate.

6.6

Premii invalidate/neacordate Premiile care au fost invalidate/neacordate dupa criteriile mentionate la Art. 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 vor fi reportate pentru tragerea la sorti din data de 07.08.2012. La tragerea la sorti din data de 07.08.2012 participa toate codurile inscrise prin SMS la 1833 si prin www.freedom12.ro (campulIntrodu codul aici) si care nu au castigat unul dintre premiile invalidate conformArt. 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4. Tragerea la sorti va avea loc la sediul SC Mailers Serv SRL (in prezenta unui notar si a unei comisii formate din reprezentati ai Organizatorului, precum si alte persoane pe care le va desemna Organizatorul in cazul in care va considera necesar. La tragerea la sorti se va desemna un numar de castigatori egal cu numarul de premii disponibile. 6.6.1 Anuntarea castigatorilor Castigatorii vor fi contactati de catre un operator de la Infoline Winston in maxim 3 zile lucratoare pentru a afla datele personale si codul unic necesare validarii premiului. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, ei vor primi un SMS Ai castigat <descrierea premiul> , suna in 24h cu exceptia zilelor de sambata si duminica la Infoline 021/305.41.50 pentru detalii; in acest caz, castigatorul trebuie sa sune in termen de o (1) zi lucratoare de la data trimiterii SMS-ului, la Infoline pentru revendicarea premiului. 6.6.2 Modalitatea de validare si predare a fiecarui tip de premiu este descrisa in sectiunile 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4. Indiferent de modalitate de expediere a premiilor (prin posta sau prin sediile Organizatorului), data limita de validare a castigatorului si acordare / ridicare a premiului va fi 31 august 2012.

SECTIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE 7.1 7.2 Participantii trebuie sa pastreze inserturile cu codurile inregistrate valid in Promotie si necastigatoare de premii instant pana la data 31.08.2012. In cazul in care participantul utilizeaza ca modalitate de inscriere in Promotie inscrierea pe website si/sau este interesat de alte sectiuni ale website-ului trebuie sa fie informat despre urmatoarele aspecte: Pentru accesarea Site-ului, participantul trebuie sa fie de acord cu Termenii si Conditiile mentionate la accesarea site-ului www.freedom12.ro (participantul sa fie fumator si sa fi implinit varsta de 18 ani inainte de inceperea Promotiei) si sa respecte prevederile prezentului Regulament de participare la Promotie. Site-ul este adresat exclusiv persoanelor care sunt fumatoare si au implinit varsta de 18 ani inainte de data inceperii Promotiei. Atat angajatii JTI International Romania SRL (sau ai altor societati din grupul JTI), Grupul Publicis Communication Services Bucuresti SRL, The HUB Partners SRL, RBH Consulting SRL, Mailers Serv SRL, Trust Vision SRL, Top Imobil 3M SRL, FCB Bucharest SRL,Voxline Communication SRL, Mercury Research SRL, Gfk Romania SRL, Pella Events SRL, WEB DEV SRL cat si membrii familiilor acestora pana la gradul II de rudenie nu au dreptul de a se inregistra pe acest Site si nici nu au dreptul de a participa la aceasta Promotie.

28

Persoanele care acceseaza Site-ul sunt de acord sa nu reproduca, traduca sau sa utilizeze informatiile specificate pe acesta fara acceptul scris prealabil al Organizatorului. Persoanele care isi bazeaza deciziile si/sau actiunile pe informatii care fac obiectul acestui Site isi asuma raspunderea integrala pentru eventualele prejudicii suferite. Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginilor sau a informatiilor din acest Site, dar si realizarea de legaturi de orice fel (ex. Link-uri) catre acesta fara acordul in prealabil al Organizatorului sunt strict interzise iar Organizatorul are dreptul sa utilizeze toate prerogativele sale de a se adresa organelor competente in vederea sanctionarii acestor fapte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica atat structura, cat si continutul Site-ului in orice moment fara o notificare prealabila. Datele si informatiile prezentate in aceasta platforma de comunicare interactiva sunt numai cu scopuri informative si de participare la activitati promotionale.

7.3

Orice informatii cu privire la prezentul Regulament si la modul de participare la Promotie se pot obtine la Infoline Winston: Telefonul Promotiei / 021/305.41.50 (linie cu tarif normal in reteaua Romtelecom) care va functiona in perioada 30 aprilie 2012 31 august 2012, de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt in mod implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament, avand obligatia de a se informa, anterior participarii, in legatura cu dispozitiile Regulamentului, in conditiile de mai sus. Orice informatii referitoare la conditiile de participare la Promotie, acordare premii in Promotie continute pe inserturile din pachete de Produse participante / materialele de comunicare Promotie se completeaza cu informatiile din Regulament, iar in cazul in care exista neconcordante / aspecte contradictorii vor prevala dispozitiile Regulamentului. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii sau modificarii conditiilor de desfasurare a Promotiei in conditiile legii, inclusiv a perioadei si duratei excursiilor in Caraibe, aferente Marelui Premiu. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, premiul acordat se anuleaza. Aceasta prevedere este valabila pe o durata de o luna calendaristica de la data incheierii Promotiei. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii Promotiei, pe adresa: J.T. International Romania, Bd. D. Pompei nr. 9 9A, sect. 2, Bucuresti. Contestatia se va solutiona de catre conducerea Departamentului de Portfolio Brand & Trade Strategy al J.T. International Romania SRL, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii. Schimbarea oricarui premiu castigat in bani nu este posibila. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice aparute la premiile de folosinta indelungata si ca pentru remedierea lor castigatorii trebuie sa apeleze la serviile atutorizate de pe certificatul de garantie. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalelor de inscriere la Promotie (website - www.freedom12.ro sau SMS 1833, numarul Infoline: 021/305.41.50) sau disfunctionalitati in procesului de inscriere la Promotie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi / disfunctionalitati inscrierile se vor relua dupa remedierea defectiunilor.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8 7.9

7.10

SECIUNEA 8. RESPONSABILITATE

29

8.1

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfasurarea acestei Promotii in conditiile prevazute de Regulament.

SECIUNEA 9. PROTECIA DATELOR PERSONALE 9.1. Tuturor participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. 12), la accesul la date (art. 13), dreptul de interventie (art. 14), de opozitie (art. 15), de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18). La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL, cu sediul in Bdul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Urmatoarele date personale vor fi putea fi colectate pe durata Promotiei: Nume si Prenume, Data Nasterii, Sex, Adresa de domiciliu, Telefon Mobil, Adresa e-mail, Marca de tigarete fumata in mod obisnuit, Marca de tigarete fumata in mod ocazional, Semnatura si vor putea fi folosite ulterior derularii Promotiei de Organizator in scop de reclama, marketing, publicitate si servicii de comunicatii electronice numai daca participantul si-a exprimat expres consimtamantul in acest sens. Pentru a putea intra in posesia premiilor, in cazul in care in care Organizatorul considera ca este necesara verificarea varstei castigatorului, acesta va prezenta Cartea/Buletinul de identitate (este obligatoriu ca acesta sa aiba minim 18 ani impliniti pana la data inceperii fiecarei Faze/ Etape a Promotiei). Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice, ele fiind necesare doar pentru acordarea premiilor sau pentru prelucrare ulterioara in conformitate cu cele descrise mai sus la pct. 9.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor Promotiei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite / prelucrate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai (SC Mailers Serv SRL, THE HUB Partners SRL, Mercury Research SRL, Gfk Romania SRL, WEB DEV SRL.). Prin participarea la prezenta Promotie, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale mentionate mai sus sa fie procesate si incluse in baza de date a JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Prin inscrierea la aceasta Promotie, participantii isi exprima acordul neechivoc cu privire la continutul Regulamentului. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate, apartinand persoanelor vizate, au urmatorul continut: 9.7.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, in conditiile art. 9.2., o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

30

9.7.2

Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de laOrganizator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise transmise Organizatorului la adresa de la 9.2. de mai sus..

9.7.3

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei. Organizatorul va calcula, retine si transfera la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii conform Art. 77 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 din Codul Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice, Participantilor la Promotie, existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.2

SECIUNEA 12. LITIGII 12.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

12.2.

31

Anexa 1 La Regulamentul PromotieiWINSTON FREEDOM ISLAND 2012 Lista locatii Inmedio, Relay - centre de premiere pentru Faza 1 a Promotiei din care pot fi revendicate premiile de la 4.1.1. in perioada 30.04.2012 31.05.2012 Denumire Centru de Premiere
Inmedio - Kaufland Alba Iulia Relay - Alba Iulia Inmedio - Shopping Mall Alba Iulia Inmedio - Atrium Center Arad Inmedio - Carrefour Armonia Arad Relay - Gara Arad Inmedio - Kaufland Arad Inmedio - Real Arad Inmedio - Kaufland Bacau Inmedio - Real Bacau Inmedio - Gold Plaza Baia Mare Inmedio - Kaufland Baia Mare Inmedio - Kaufland Baia Mare 2 Inmedio - Real Baia Mare Inmedio - Kaufland Bistrita Inmedio - Kaufland Botosani Inmedio - Carrefour Braila - ERP Inmedio - Kaufland Braila Inmedio - Carrefour Brasov Inmedio - Eliana Mall Inmedio - Kaufland Brasov Inmedio - Macro Mall Brasov Inmedio - Real Brasov Relay Brasov Inmedio - America House Inmedio - Auchan Bucuresti Inmedio - Auchan Militari Inmedio - Carrefour Colentina Inmedio - Carrefour Grand Arena Inmedio - Carrefour Vitantis Inmedio - Cora Granitul Inmedio - Cora Lujerului Inmedio - Cora Sun Plaza Inmedio - Cora Sun Plaza Underground Inmedio - Fashion House Inmedio - Feeria Baneasa

Oras
Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Arad Arad Arad Arad Arad Bacau Bacau Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Bistrita Botosani Braila Braila Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Brasov Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti

Adresa
Str Calea Motilor, FN B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1 Tudor Vladimirescu, nr. 50A Bd. Aurel Vlaicu nr. 21, Arad Calea Aurel Vlaicu, Nr. 299/6, Mun.Arad, Jud.Arad str. Piata Garii, nr. 8-9, Statia CFR Arad, Pozitia nr. 613/1326/99, Pct. 203, Corp C, Mun. Arad Str Banu Maracine fn Calea Radnei, nr. 298 str. Nicu Enea, nr. 1, Bacau Calea Republicii nr.181 str. Victoriei, nr 73 Str George Cosbuc, FN B-dul Unirii, nr 30, jud Maramures B-dul Bucuresti, Nr. 144 Str Independentei, Nr. 97-99 Bd. Mihai Eminescu nr. 2, loc. Botosani, Jud. Botosani Comuna Chiscani, fn, Braila Aleea Mecanizatorilor, Nr. 4, Mun. Braila, Jud. Braila Calea Bucuresti, Nr. 107 Str Bazaltului, Nr. 2 Str Calea Bucuresti, Nr. 112 Calea Bucuresti, Nr.229 Str Caramidariei - Bazaltului, Nr. 2 B-dul Garii, nr. 1, Brasov Str. Nicolae Titulescu nr.4-8, Bucuresti B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 33 A Bd. Iuliu Maniu, nr 546-560, sect. 6 , Bucuresti Soseaua Colentina, Nr. 426426 A, sector 2 Bd Metalurgiei, nr 12-18, Sos. Vitan-Barzesti, Nr. 7A, sector 4, Bucuresti Soseaua Vergului, Nr. 20, sector 2 B-dul Iuliu Maniu, Nr. 19, sector 6 Calea Vacaresti Nr.391 Sector 4 Bucuresti 040069 Piata Sudului intersectie Sos. Oltenitei, nr. 83 C, sector 4, Bucuresti Str. Flanders, nr 7-13, CRT 7c Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 44A, sector 1

32

Inmedio - Floreasca Business Center Relay - Gara de Nord Inmedio - Global City Bucuresti Inmedio - Hilton Inmedio - Iride Business Park Inmedio - Iride Business Park 2 Inmedio - Kaufland Bucuresti 2 Inmedio - Kaufland Colentina Inmedio - Kaufland Sebastian Inmedio - Liberty Center Inmedio - Opera Center Inmedio - Orhideea 1 Inmedio - Real Berceni Inmedio - Real Pan Vitan Bucuresti Relay Unirii Relay Universitatii Relay Victoriei Inmedio - Rin Grand Hotel Inmedio - Sema Park Bucuresti Inmedio - S-Park Inmedio - Unirea Shopping Center Inmedio - Victoria Park Bucuresti Inmedio - World Trade Center Inmedio - Cotroceni Park Inmedio - Real Policolor Inmedio - Carrefour Aurora Buzau Inmedio - Galeria Mall Buzau Inmedio - Kaufland Buzau Inmedio - Kaufland Campulung Muscel Inmedio - Kaufland Carei Relay - Aeroport Cluj Inmedio - Carrefour Cluj - Polus 2 Inmedio - Carrefour Cluj Polus1(case) Inmedio - Cora Cluj Inmedio - Iulius Mall Cluj Inmedio - Kaufland Cluj Inmedio - Kaufland Cluj 2-Fabricii Inmedio - Real Cluj Relay - Aeroport Cluj 2 Inmedio - Sora Cluj Inmedio - Carrefour Constanta

Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Buzau Buzau Buzau Campulung Carei Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Constanta

Calea Floreasca , nr 169 A, Bucuresti; Piata Garii, Nr 1-3 Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, Voluntari B-dul Episcopiei, Nr. 1-3, sector 1 B-dul Dimitrie Pompei, Nr 9 9A, cladirea 16, sector 2 bdul Dimitrie Pompei, nr 9-9A, cladirea 20 Str Barbu Vacarescu, Nr. 120 -144, sector 2 Sos Colentina, Nr. 6, sector 2 Str Sebastian, nr 88, sector 5, Bucuresti. Str. Progresului, nr 151-171, sector 5, Bucuresti Str Costache Negri, Nr. 15, sector 5 Splaiul Independentei, Nr. 210 210 B, sector 6 Str.Drumul Dealul Bisericii, Nr. 53-65-67-69, sect 4, Bucuresti. Calea Vitan, nr.236, sector 3 Statia de metrou Unirii Statia Metrou Universitate, sector 1 Statia de metrou Victoriei Sos. Vitan Barzesti, nr. 7D Splaiul Independentei nr. 319, sectorul 6, Bucuresti Str. Tipografilor nr.11-13-15, sector 2 Piata Unirii, nr 1 Bucuresti-Ploiesti, DN1 P-ta Montreal, Nr. 10, sector 1 Bd. Vasile Milea nr.4 , sect.6, Bucuresti bd. Theodor Pallady, nr. 51, sector 3 str. Unirii, nr. 232, Buzau Bd. Unirii, nr. 301A, Buzau str. Frasinet, fn.,loc. Buzau Str. Fratii Golesti fn, jud. Arges str. Mihai Viteazul nr. 16, Carei, jud. Satu Mare Str Traian Vuia, Nr. 149 Str Avram Iancu, nr 492 - 501 Str Avram Iancu, nr 492 - 500 B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 142 str Alexandru Vaida Voievod, nr 53-55 Str Campului, Nr. 9 - 19 Str Fabricii, Nr. 12; Str Gradinilor, Nr. 1 Blvd. Muncii, nr.1-15, Cluj Napoca, jud. Cluj Str. Traian Vuia, nr. 149 B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 5 B-dul Tomis, DN2A

33

Inmedio - Kaufland Constanta Inmedio - Real 2 Constanta Inmedio - Real Constanta Relay - Gara Constanta Inmedio - Kaufland Craiova Inmedio - Kaufland Craiova 2 Calea Buc Inmedio - Real Craiova Inmedio - Deva Mall Inmedio - Kaufland Deva Inmedio - Real Deva Inmedio - Carrefour Drobeta Inmedio - Cora Drobeta Turnu Severin Inmedio - Carrefour Focsani Inmedio - Kaufland Focsani Inmedio - Kaufland Galati Inmedio - Kaufland Galati 2 Inmedio - Real Galati Inmedio - Kaufland Giurgiu Inmedio - Kaufland Hunedoara Inmedio - Carrefour Era Park Iasi Inmedio - Carrefour Iasi - Felicia Inmedio - Kaufland Iasi-Pacurari Inmedio - Kaufland Iasi-Pavlov Inmedio - Kaufland Iasi-Varlaam Inmedio - Kaufland Medias Inmedio - Kaufland Miercurea Ciuc Inmedio - Kaufland Mioveni Inmedio - Kaufland Odorheiu Secuiesc Inmedio - Kaufland Onesti Inmedio - Carrefour Era Park Oradea Inmedio - Carrefour Lotus Oradea Inmedio - Real Oradea Inmedio - Real Oradea 2 Inmedio - Kaufland Orastie Inmedio - Galleria Mall Piatra Neamt Inmedio - Kaufland Piatra Neamt Inmedio - Auchan Pitesti Inmedio - Carrefour Pitesti Inmedio - Euromall Pitesti Inmedio - Kaufland Pitesti

Constanta Constanta Constanta Constanta Craiova Craiova Craiova Deva Deva Deva Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Focsani Focsani Galati Galati Galati Giurgiu Hunedoara Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Medias Miercurea Ciuc Mioveni Odorheiu Secuiesc Onesti Oradea Oradea Oradea Oradea Orastie Piatra Neamt Piatra Neamt Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.21 Str. Aurel Vlaicu, nr 168, Constanta Calea Mangaliei, Nr. 195 aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta Str. Tineretului, 6-6A, Mun.Craiova, Jud.Dolj Calea Bucuresti, Nr. 142 Calea Severinului, Nr. 5A bd. Decebal, loc. Deva str. Zarandului DN7, nr. 67 Calea Zarandului DN 7, Deva, jud. Hunedoara bd. Alunis, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti Str. Constructorului, nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud Mehedinti Calea Moldovei, DN2 E85, Nr. T49 Str.Brailei, Nr.102 B-dul Otelarilor, FN Henri Coanda, nr 5, Galati Bdul. Galati. Nr 3-A Str. Bucuresti nr 56, Giurgiu Str Avram Iancu, Nr. 9A Soseaua Pacurari, nr. 121, zona Ses Bahlui, Iasi Str. Bucium, nr 36, Iasi, jud Iasi Str Pacurari, Nr. 92 str Pavlov, nr 14 Str Mitropolit Varlaam, Nr. 45 Sos. Sibiu fn, Medias, jud. Sibiu Str. Lunca Mare, fn, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita Tarla 18, Pct .La Moara, Mioveni, jud. Arges str. Bethlen Gabor, nr 73, jud Harghita Str. Victor Babes, nr 5, Onesti, jud Bacau Calea Aradului, DN 79, Oradea ,jud. Bihor. Str. Nufarului Nr. 30 Str Ogorului, Nr. 171 str. Suisului , nr. 10 A Str. Armatei, fn, Orastie, jud. Hunedoara Str. Plaiesului nr.2, Piatra Neamt, jud. Neamt. Str Obor, FN Varianta DN65B, Sat Geamana, nr. FN, cod potal 0311 Com. Bradu, DN65B, Km 6+0,72, Jud.Arges Podul Viilor, Jud. Arges Str Exercitiului, Nr. 216 (fost 224)

34

Inmedio - Kaufland Pitesti 2 Inmedio - Real Pitesti Inmedio - Carrefour Ploiesti Inmedio - Kaufland Ploiesti Inmedio - Real Ploiesti Vest Inmedio - Kaufland Ramnicu Sarat Inmedio - Kaufland Rm-Valcea Inmedio - Kaufland Reghin Inmedio - Kaufland Resita Inmedio - Kaufland Roman Inmedio - Kaufland Satu Mare Inmedio - Real Satu Mare Relay - Aeroport Sibiu Inmedio - Carrefour Sibiu Inmedio - European Park Sibiu Relay - Gara Sibiu Inmedio - Kaufland Sibiu Inmedio - Real Sibiu Inmedio - Kaufland Sighet Inmedio - Kaufland Sighisoara Inmedio - Kaufland Slatina Inmedio - Kaufland Slobozia Inmedio - Bucovina Center Suceava Inmedio - Carrefour Suceava Inmedio - Galleria Mall Suceava Inmedio - Iulius Mall Suceava Inmedio - Kaufland Suceava Inmedio - Real Suceava Relay - Suceava Burdujeni Inmedio - Kaufland Targoviste Inmedio - Kaufland Targu Jiu Inmedio - Auchan Targu Mures Inmedio - European Park Targu Mures Inmedio - Kaufland Targu Mures Inmedio - Mures Mall Inmedio - Real Targu Mures Relay - Aeroport Timisoara Inmedio - Bega Timisoara Inmedio - Iulius Mall Timisoara Inmedio - Kaufland 2 Timisoara Inmedio - Kaufland 3 Timisoara Inmedio - Kaufland Timisoara Inmedio - Real Timisoara

Pitesti Pitesti Ploiesti Ploiesti Ploiesti Ramnicu Sarat Ramnicu-Valcea Reghin Resita Roman Satu Mare Satu Mare Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sighetul Marmatiei Sighisoara Slatina Slobozia Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Targoviste Targu Jiu Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu Mures Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara

Bdul. N. Balcescu nr.91-95 Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, loc. Pitesti, jud. Pitesti Comuna Blejoi Soseaua Vestului, Nr. 9 Comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 1200, jud. Prahova str. Brancoveanu nr. 46, jud. Buzau Str Gib Mihaescu, Nr. 30 Strada Garii, Nr- 23-25, Reghin, Judet Mures B-dul Muncii, nr 21, Resita, jud. Caras Severin Str Sucedava - Artera ocolitoare, fn Drumul Careiului, Nr. 1-3,9,11,13,15 Drum Carei, Nr. 77-79 Sos Alba Iulia nr 73, Sibiu DN 1 - km 306+629,43 Selimbar Localitatea Selimbar, Soseaua Sibiului P-ta 1 Decembrie 1918 , Nr. 6 , Sibiu , Sibiu. Intravilanul comunei Selimbar Localitatea Selimbar, Soseaua Sibiului str. Bogdan Voda nr. 164-170, Sighetu Marmatiei, jud Maramures str. Mihai Viteazu, fn Str. Nicolae Titulescu Nr. 29 DN 2 A, jud. Ialomita Str Stefan cel Mare, Nr. 56 Bd.Unirii, Nr.27, Suceava Str. Sofia Vicoveanca nr. 1, Suceava Calea Unirii Nr. 22, Str Universitatii, Nr. 19 Str. Humorului, nr. 76, Suceava, jud. Suceava Statia C.F. Suceava ( Nicolae Iorga 7) Str Arsenalului, Nr. 14 Str Luncilor , fn Str. Gheorghe Doja nr.178 bv. Gheorghe Doja, nr.243 Str Gheorghe Doja, Nr. 64-68 str. Piata Victoriei , nr. 14, Targu Mures B-dul 1 Decembrie 1918 (DN 13), Nr. 291 Comuna Giarmata, Str Aeroport, Nr. 1 Str Carol Telbisz, Nr. 3 Str Demetriade, Nr.1 Str Damaschin Bojinca, Nr. 2-4 str. Conac nr. 51, Timisoara Str Ghorghe Lazar, Nr. 26 Calea Aradului, Nr. 56/a

35

Inmedio - Real Timisoara 2 - Giroc Inmedio - Real Timisoara 3 Inmedio - Kaufland Tulcea Inmedio - Kaufland Turda Inmedio - Kaufland Vaslui Inmedio - Proxima Mall Vaslui Inmedio - Activ Plazza Zalau Inmedio - Kaufland Zalau

Timisoara Timisoara Tulcea Turda Vaslui Vaslui Zalau Zalau

DN59 stg., com Giroc; sat Chisoda Str. Aeroport nr. 86, comuna Giroda, jud. Timis Str. Barajului fn, Tulcea Str Calea Victoriei, fn Str. Decebal, Jud. Vaslui str Stefan cel Mare nr 22 Vaslui jud Vaslui Str. Unirii nr. 13, Zalau, jud. Salaj str Sfanta Vineri, fn

36

Anexa 2 La Regulamentul PromotieiWINSTON FREEDOM ISLAND 2012 Lista Sedii Organizator- centre de unde se pot ridica premii aferente Fazei a 2-a a Promotiei, conform Regulamentului in perioada 30.04.2012 31.08.2012

Judet
Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita Nasaud Braila Brasov Bucuresti Buzau Caras Severin Cluj Constanta Dambovita Dambovita Dolj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Maramures Mehedinti Mures Neamt Prahova Salaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vrancea

Localitate
Alba Arad Stefanesti Bacau Bihor Bistrita Nasaud Braila Brasov Bucuresti Buzau Resita Cluj Napoca Constanta Crevedia Targoviste Craiova Miercurea Ciuc Aninoasa Ialomita Iasi Baia Mare Dr. Tr. Severin Targu Mures Piatra Neamt Ploiesti Zalau Satu Mare Sibiu Suceava Alexandria Timisoara Tulcea Budesti Focsani

Adresa
Str. Emil Racovi, Nr. 56, jud. Alba Str: Leului nr. 1 Str. Valea Mare nr. 134; Calea Republicii, nr. 207 Soseaua Borsului 45 Str.Cetatii nr.6 ( Calea Calarasilor 214 Str Zizinului 106 A Complex Duplex 3 Blvd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, sediul JTI, Sector 2 Aleea Industriei Nr.2A Calea Fagarasului 9A Str.Branului 53, jud Cluj. Str. Caraiman 15, Corp 7, Etaj 1 Calea Darzei, nr 235 ( Bdul Eroilor, nr 2 Str. Bariera Valcii nr.215 Str. Progresului nr.37 Jud Hunedoara,Str.Catanesti Nr. 1A Sos. Brailei, nr 17 Bdul Chimiei ,nr.14 Str. Margeanului 2A Cal. Drumul Cernetiului, Nr.5 Str. Libertatii 117 Str. Fermelor, nr 138 A Veninamin Costache, 66 Strada Fabricii, nr 10, et 1 Drum Careiului 160 Str. Stefan cel Mare, nr. 149 Calea Unirii 35 Str. Dunarii, nr 201 Calea Martirilor 158-160 Str. Isaccei, nr 115 Str. Linea, nr 95A Str. Valcele nr. 132

37

S-ar putea să vă placă și