Sunteți pe pagina 1din 42

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Estimarea valorii de piata S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. Data raportului - mai 2011

GRUPA 641, SERIA A

Contents
Capitolul 1. Date identificare ........................................................................................................................ 2 1.1 Certificare ........................................................................................................................................... 2 1.2 Evaluatori ............................................................................................................................................ 3 1.3 Obiectul. Scopul. Data evaluarii ......................................................................................................... 3 1.4 Baza de evaluare si procedura de evaluare ......................................................................................... 3 1.5 Declaratie privind conditiile limitate .................................................................................................. 4 1.6 Responsabilitati fata de terti................................................................................................................ 4 Capitolul 2. ANALIZA DIAGNOSTIC........................................................................................................ 5 2.1 Prezentarea companiei ........................................................................................................................ 5 2.2 DIAGNOSTICUL JURIDIC............................................................................................................... 7 2.3 DIAGNOSTICUL OPERATIONAL/ AL ACTIVITATII/TEHNIC ................................................ 11 2.4 DIAGNOSTICUL ORGANIZATIONAL, AL MANAGEMENTULUI SI SURSELOR UMANE 14 2.5. DIAGNOSTICUL COMERCIAL ....................................................................................................... 15 Capitolul 3. DIAGNOSTICUL FINANCIAR ........................................................................................... 18 3.1.1 Analiza structurii:....................................................................................................................... 19 3.1.2. Analiza indicatorilor de gestiune / indicatorii de activitate....................................................... 20 3.1.3. Analiza corelatiei creante obligatii......................................................................................... 21 3.1.4. Analiza coreatiei fond de rulment necesar de fond de rulment si a trezoreriei nete ............. 22 3.1.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii rate financiare de analiza a capacitatii de plata............... 24 3.2. Analiza rentabilitatii.................................................................................................................... 25 Analiza fluxurilor financiare ............................................................................................... 25

3.2.1.

3.2.2. Structura costurilor:................................................................................................................... 27 3.4. 4. Analiza indicatorilor de rentabilitate........................................................................................... 28 Diagnosticul rezultatului exploatarii ............................................................................................... 29

Capitolul 3. Abordarea performantelor prin metoda actualizarea fluxurilor de numerar ........................... 32 Capitolul 4. Abordare pe baza de active ..................................................................................................... 36 Capitolul 5. Reconcilierea valorilor ............................................................................................................ 41 Analiza swot............................................................................................................................................ 41

Capitolul 1. Date identificare

1.1 Certificare

Evaluarea societatii prezentata in acest raport este corecta si in conformitate cu realitatea. Evaluatorul nu are nici un interes material sau de alta natura ce poate reiesi din prezentul raport, si nici nu se afla in relatii comerciale cu partile implicate. Remunerarea evaluatorilor nu se face in functie de rezultatele acestui raport de evaluare, si nici nu se urmareste a se atinge un plafon minim sau maxim functie de interesele vreuneia dintre parti. Aceasta evaluare se bazeaza pe analiza entitatii si pe calcule profesionale ( abordari pe baza de costuri, abordari pe baze de comparatii, si abordari pe baza de venituri) si este utilizata in scop didactic, motiv pentru care evaluatorii sunt certificati in a face o estimare reala si credibila. Raportul de valuare ofera informatii despre valoare de piata estimata a societatii S.C. Alumil Rom Industry S.A., la care s-ar putea tranzactiona afacerea in perioada urmatoare. Valoarea de piata reprezinta estimarea prin aplicarea metodelor de evaluare si procedurilor ce reflecta conditiile probabile de negociere, tranzactionare pe piata. Evaluatorii certifica faptul ca acest raport este in conformitate cu Standardul de verificare de rapoarte de evaluare intocmit de ANEVAR. Evaluatorii au examinat si aprobat rezultatele cuprinse in acest raport, intrucat reflecta realitatea fortelor ce compun acesta afacere. Valoarea entitatii va fi perceputa diferit de vanzator fata de comparator datorita pozitiei acestora pe piata, totusi evaluarea va prezenta caracterul general al tranzatiei. In urma analizari datelor si aplicarii metodelor condiderate adecvate, opinia evaluatorilor este ca valoarea tranzactionabila a afacerii este prezentata in cele de mai jos.

1.2 Evaluatori

Evaluatorii care au participat la aceasta activiatate sunt:

Ciribasa Carmen Elvira Dan Maria Mihaela Dina Dana Alina

1.3 Obiectul. Scopul. Data evaluarii

Obiectul evaluarii este societatea S.C. Alumil Rom Industry S.A. Scopul urmarit este estimarea valorii de piata medii. Valoare de piata reprezinta suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluarii, intre un comparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat, intre care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. Valoarea estimata la cere se refera acest raport reprezinta cel mai probabil pret la care s-ar putea tranzactiona pe piata acesata afacere, la data evaluarii. Valoare de piata este diferita de valoarea estimata, iar diferenta provine din prezenta sau lipsa presiunilor ce pot interveni intr-o tranzactie. La baza evaluarii au stat informatii financiar-contabile din anii 2008-2010, asadar data evaluarii este 31.12.2010. 1.4 Baza de evaluare si procedura de evaluare

Baza de evaluare este aprecierea valorii juste a afacerii, definite mai sus conform standardului international IVS 1 publicat de Comitetul International pentru Standarde de Evaluare IVSC si adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania. Procedura de evaluare folosita cuprinde o serie de etape care sunt in concordanta cu metodologia in vigoare: Documentrea pe baza informatiilor furnizate de client Discuti purtate cu membrii conducerii societatii
3

Inspectia sediului firmei si a amplasamentelor anexe acesteia si aprecierea valorii de piata estimativa a acestora functie de starea tehnica Stabilirea limitarilor in evaluare Analiza si interpretarea informatiilor primite si culese diagnosticarea pe componentele de baza: juridic, comercial, operational, management si resurse umane si economico-financiar Stabilirea metodelor de evaluare considerate potrivite pentru acest tip de afacere Conceperea unor scenari al evolutiei afacerii in timp Determinarea unor intervale estimative care au menirea de a reflecta cel mai bine valoarea afacerii conform standardelor in vigoare si de specificul activitatii

1.5 Declaratie privind conditiile limitate

Acest raport de evaluare are la baza informatii si documente furnizate de catre societate, astfel incat evaluatorii nu isi asuma responsablitatea privind corectitudinea si completitudinea acestora. Informatiile financiare sunt considerate autentice. Afacerea este evaluate ca si cand nu ar fi constransa de nici un factor extern sau intern. Proprietatea este inspectate de catre evaluatori. Totusi datorita naturii activitatii desfasurate de care entitate apar limitari in ceea ce priveste aprecierea unor elemente. In acest caz se considera corecte informatiile prezentate de catre societate, corectate cu amortizarile, aprecierile si deprecierile suferite. Evaluatorii nu sunt raspunzatori in cazul existentei unor vicii ascunse, care nu pot si depistate de catre evaluator din pricina a naturii societatii. Se pleaca de la ipoteza ca societatea functioneaza in conditii legale. Evaluatorul nu a inspectat elementele care se afla in parti ale constructiilor ce sunt inaccesibile. Evaluatorii nu au interese in ceea ce priveste rezultatul raportului de evaluare. Se considera ca nu exista aspect ascunse de catre managementul societatii. Previziunile ce se fac in scopul evaluarii se bazeaza pe conditiile trecute si curente de pe piata, functie de cererea si oferta pe termen scurt. Raportul in cauza este utilizat in scop didactic.

1.6 Responsabilitati fata de terti

Acest raport nu va fi inclus intr-un document publicat fara acordul scris al evaluatorilor. Acest document va fi utilizat in scopul mai sus mentionat. Nu se accepta nici o responsabilitate fata de terte persoane care ar putea utiliza acest raport. Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare, tinandu-se seama de conditiile limitative exprimate in prezenta lucrare, si precizandu-se ca lucrarea este redactata in scop didactic.

Capitolul 2. ANALIZA DIAGNOSTIC 2.1 Prezentarea companiei Alumil Rom Industry este o societate pe actiuni, cu sediul central in Bucuresti si are peste 300 de angajati. Societatea este cel mai mare grup industrial din Romania care produce si furnizeaz sisteme din aluminiu pentru constructii. Societatea este o filiala a companiei Alumil Aluminimum S.A., unul dintre cele mai mari grupuri de extrudare a aluminiului din Europa. Entitatea detine la randul ei Alumil Extrusion S.R.L. in proportie de 100%. Compania comercializeaza profile industriale pentru diferite aplicatii - o gama variata de sisteme de profile din aluminiu si accesoriile aferente: placi de policarbonat, masini-unelte si scule specializate utilizate in tamplaria din aluminiu, sisteme pentru automatizri, sisteme de compartimentri interioare, usi de interior si paneluri ornamentale din aluminiu pentru usi de exterior. Alumil Rom Industry are cea mai mare retea nationala de distributie cu puncte de vanzare in 23 de orase, insumand peste 80.000 mp de teren si 26.000 mp de amplasamente industriale si birouri. Obiectivele principale ale Alumil Rom Industry SA sunt de a se mentine lider de piata in domeniul productiei si comercializarii profilelor de aluminiu din Romania si de a se concentra atat pe oferirea de produse inovatoare, certificate international, cat si din punct de vedere comercial pe imbunatatirea si extinderea retelei comerciale. Pentru atingerea obiectivelor in urmatorii ani, Alumil Rom Industry SA se va concentra pe cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor, o promptitudine sporita in onorarea comenzilor si diminuarea timpilor de livrare. Aceste elemente strategice au constituit o prioritate in ultimii ani, urmand ca prin imbunatatirea proceselor existente in anii urmatori sa obtinem noi rezultate in aceste directii. O etapa importanta in acest sens este investitia de la Filipestii de Padure, o investitie de nivel european cu linii robotizate si echipamente cu eficienta ridicata. Estimat initial a se finaliza in a doua parte a anului 2008 sau inceputul lui 2009, proiectul a suferit o serie de intarzieri. Desi, odata cu declansarea crizei financiare spre finalul anului 2008 ritmul de investitii s-a redus, centrul logistic si relocarea instalatiei de vopsire la Filipesti raman pe agenda Alumil.
5

Astfel pe parcursul anului 2010 s-a decis accesarea de fonduri europene prin programul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice pentru cofinantarea investitiei. Proiectul este aprobat, in prezent fiind in stadiul de contractare cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. La momentul semnarii contractului se vor face publice detaliile acestuia. Infiintarea companiei Alumil Rom Industry S.A. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului la data de 29 octombrie 1997 cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631 sub denumirea MS Metal Com S.R.L.. In decembrie 1997, directorul general a decis cesionarea tuturor partilor sociale detinute la S.C. MS Metal Com S.R.L catre societatea elena Alumil Mylonas Industria Aluminiului S.A. Grecia. Tot in luna decembrie 1997 numele societatii a fost schimbat in Alumil Rom Industry S.R.L. In data de 31.06.2006 si-a schimbat forma juridical din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni, purtand acelasi nume Alumil Rom Industry. Politica companiei In deplin acord cu principiile dezvoltate de compania mama, SC Alumil Rom Industry S.A. se angajeaza ca prin toate activitatile pe care le desfasoara sa satisfaca deplin cerintele clientilor sai si a altor parti interesate. In acest context, managementul la cel mai inalt nivel a decis implementarea si certificarea unui sistem integrat de management, calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala pentru intreg domeniul sau de activitate. Prin intermediul acestui sistem se urmareste atingerea obiectivelor generale ale sistemului de management integrat: - imbunatatirea continue a calitatii produselor obtinute, in conditiile satisfacerii cerintelor clientilor, ale formarii unei clientele fidele si ale extinderii continue pe noi piete; - desfasurarea activitatii in deplina conformitate cu legislatia in vigoare si cu alte cerinte aplicabile produselor sale, aspectelor de mediu si riscurilor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale, generate de activitatile, produsele si serviciile sale; - imbunatatirea continue a performantelor in domeniul calitatii, mediului si al sanatatii si securitatii ocupationale, in special prin adoptarea masurilor de prevenire a poluarii, a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. - reducerea pierderilor tehnologice, utilizand in mod eficient resursele naturale, materiile prime si materialele - adoptarea tuturor masurilor necesare pentru a reduce numarul accidentelor in munca si a preveni imbolnavirile profesionale atat pentru proprii angajati cat si pentru celelalte categorii
6

care pot intra in contact cu activitatea noastra prin reducerea continua a nivelului de risc; - atingerea unei bune comunicari in vederea asigurarii unei participari active la realizarea obiectivelor calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale si a programului de management. 2.2 DIAGNOSTICUL JURIDIC Actul de constituire si forma juridica Societatea S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este persoana juridical organizata ca societate pe actiuni inca din anul 2007. Capitalul subscris varsat la valoare istorica este 6.250.000 lei , iar valoarea restanta este 10.337.676 lei la 31.12.2010. La aceasi data capitalul era impartit in 31.250.000 actiuni. Profitul net al anului 2010 a avut ca rezltat un castig pe actiune de 0,0454 lei; profitul anului 2009 in valoare de 6.307.349 a rezultat un castig pe actiune de 0.2018 lei, iar profitul anului 2008 de 9.431.348 lei a avut ca rezultat un castig pe actiune de 0.3018 lei. Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul Bucuresti, sub nr J40/8540/1997, CUI RO10042631. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluiri de capital categoria a II-a de actiuni. S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L., filiala a ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., are sediul in Filipestii de Padure si realizeaza atat activitati de procesare a profilelor cum ar fi aplicarea barierei termice, cat si activitati de comercializare si distributie a profilelor si accesorilor. Drepturi de proprietate Bunuri imobilizate In ceea ce priveste terenurile si cladirile, in patrimonial societatii intra terenuri intravilane si extravilane si constructii cu rol in desfasurarea aactivitatii companiei. Sediul in care isi desfasoara activitatea este situat in Calea Rahovei nr. 286A, sector 5, impreuna cu terenul aferent in suprafata totala de 14.816 m.p., care au fost achizitionate in ianuarie 1998. Ulterior compania a mai achizitionat in octombrie 2001 un imobil compus din diverse constructii, cu o suprafata construita la sol de 856,5 m.p. si terenul aferent in suprafata totala de 6.949 m.p. Compania mai detine terenul de 50.000 de mp aflat in Filipestii de Padure, achizitionat in 2008 de la subsidiara S.C. Alumil Extrusion S.R.L., terenul de 19.102 m.p. achizitionat in 2009 la Filipesti, si imobile cu titul de proprietate in Cluj, Baia Mare, Timis, Brasov si Galati, care sunt utilizate in general ca spatii de depozitare in activitatea de depozitare. In decembrie 2010 Alumil Rom Industry S.A a achizitionat la Filipestii de Padure o hala cu o suprafata construita de 2.955,86 mp si terenul aferent acesteia de 11.996 mp.

La data de 31 decembrie 2009, a avut loc reevaluarea terenurilor si cladirilor apartinand societatii de catre un expert reevaluator, in conformitate cu OMF 1752/2005. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata. Bunuri mobile Cel mai important bun mobil ale companiei este instalatia de vopsire pusa in functiune in 2002. La aceasta se adauga alte masini si utilaje de valoare mai mica, conform tabelului de mai jos: Nr crt. 1 2. 3 4. Categorie Descriere Data achizitiei Valoare de achizitie ( lei ) 4.313.000 139.106 119.956 101.184

Utilaj Utilaj Utilaj Utilaj

Instalatie vopsire Instalatie vopsire Masina de allicat folie Pod rulant

2002 2002 2004 2004

In anul 2010 s-au achizitionat utilaje in valoare de 102.450 lei, echipamente si instalatii de 33.613 lei si licente software (aplicatie cod de bare, Windows, Microsoft Office, antivirus si alte soturi operationale in valoare totala 32.028 lei. Spatiile de depozitare ajung la peste 30.000 m.p.. Contracte de munca Ca urmare a climetului conomic nefavorabil din ultimii ani si reducerii cifrei de afacere, numarul mediu de salariati a scazut la 244 in 2009, respectiv 208 in 2010. Aceasta scadere a numarului de angajati se datoreaza reducerii unor posturi precum si plecarilor naturale de personal pe parcursul anilor 2009-2010. Evolutia numarului de salariati: 2008 Numar mediu personal Procent de modificare in cursul perioadei 327 2009 259 -20,8% 2010 231 -10,8%

Datorita cresterii activitatii Companiei din ultimii ani, aceasta s-a reflectat in cresterea numarului angajatilor in perioada 2003-2008, atat a celor implicati in productie cat si a celor implicati in vanzari. Astfel, in anul 2004 numarul mediu al angajatilor era de 252 si a ajuns la 327 in anul 2008. In anul 2010 datorita climatului economic dificil si a reducerii cifrei de afaceri numarul mediu de salariati a scazut la 231 de la 259 in 2009. Aceasta scadere a numarului de angajati se datoreaza reducerii unor posturi precum si plecarilor naturale de personal pe parcursul anului 2010. Daca in decembrie 2009 numarul angajatilor era de 259, in scadere cu 20,8 % comparativ cu anul anterior, in decembrie 2010 sa ajuns la un numar de 231 de angajati in scadere cu 10,8 % fata de 2009. Contracte cu parti afiliate Societatea Alumil Mylonas Relatia Societate-mama si principal furnizor al semifabricatelor Alumil Extrusion SRL Filiala a societatii, detinuta in proportie de 100% Alumil Rom Industry SA Filiala a societatii-mama, Alumil Mylonas, cu o detinere de 70% Filiala a societatii-mama, Alumil Mylonas, cu o detinere de 99,33% Alukom S.A. Aluminium Industry Filiala a societatiimama, Alumil Mylonas, cu o detinere de 85,86% Filiala a societatii-mama, Alumil Mylonas, cu o detinere de 99,87% Moldova Romania Tara de origine Grecia

Alumil Industry SRL

Alunef S.A. Aluminium Industry Alukom S.A. Aluminium Industry

Grecia

Grecia

Alumil Bulgaria Ltd.

Bulgaria

G.A. Plastics

Filiala a societatii-mama in proportie de 50% Alumil Mylonas si 50% DOTT. GALLINA SRL

Grecia

Alpro Bosnia Hertegovina

Filiala a societatii-mama, Bosnia Alumil Mylonas, detinuta in Hertegovina propurtie de 61,37% prin intermediul ALUMIL YU S.A. Filiala a societatii-mama Alumil Mylonas, cu o detinere de 45% Filiala a societatii-mama Alumil Mylonas, cu o detinere de 96,9% Serbia

Alumil Srb

Alumil Albania SRL

Albania

Piata valorilor mobiliare emise Actiunile societatii Alumil Rom Industry SA se tranzactioneaza pe piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti la categoria a II -a, sectiunea Titluri de Capital. Tabelul urmator prezinta situatia dividendelor platite de catre Alumil Rom Industry SA, pe baza neconsolidata, pentru anii 2008, 2009 si 2010: 2008 Profit net Dividend distribuite Grad de distribuire profit 9.431.348 9.062.500 96,09% 2009 6.307.349 2.500.000 39,63% 2010 1.419.585 0 0%

Avand in vedere climatul inca incert pe piata constructiilor si politica prudenta a companiei, Consiliul de Administratie propune ca intreagul profit inregistrat in anul 2010 sa ramana nerepartizat pentru a asigura necesitatile de investitii in perioada 2011-2012, urmand ca in anii urmatori sa fie reluata politica de distribuire de divende.

10

Managementul calitatii si certificari Compania importa profile de aluminiu nevopsite de la compania mama din Grecia si beneficiaza implicit de certificarile de calitate obtinute de aceasta in Grecia. Astfel, profilele de aluminiu sunt certificate incepand din anul 2000 cu Certificatul de Managementul Calitatii EN ISO 9001:1994 iar din septembrie 2003 cu EN ISO 9001:2000. De asemenea, ALUMIL ROM INDUSTRY detine certificatele de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2008, de Management al Mediului SR EN ISO 14001:2005 si certificatul OHSAS 18001:2008 prin intermediul organismului de certificare TV NORD CERT. Certificatele TV sunt emise de organismul de certificare german DEUTSCHER AKKREDITIERUNGS RAT care confera recunoasterea internationala a certificarilor TV NORD CERT. In Romania, sistemele de profile din aluminiu sunt vopsite in conformitate cu standardele de calitate ale GSB International si Qualicoat. GSB este organizatia internationala specializata in furnizarea certificatelor de calitate in domeniul proceselor de vopsire, ALUMIL ROM INDUSTRY avand licenta pentru vopsire GSB Standard nr.113. De asemenea din 2008 ALUMIL ROM INDUSTRY detine si certificatul Qualicoat nr. 3701, emis de catre Comitetul de Certificare al Aluminium Association of Greece. 2.3 DIAGNOSTICUL OPERATIONAL/ AL ACTIVITATII/TEHNIC Activitati principale Alumil Rom Industry SA produce si comercializeaza o gama variata de sisteme de profile din aluminiu (sisteme glisante, batante, de compartimentare), accesorii aferente acestor sisteme, masini-unelte si scule specializate utilizate in tamplaria din aluminiu, usi de interior si panouri ornamentale din aluminiu. Principalele activitati ale Alumil Rom Industry SA sunt cele de productie ale profilelor de aluminiu, mai exact procesarea profilelor prin montarea barierei termice si vopsire in camp electrostatic, cat si comercializarea unei largi game de profile, accesorii, panouri compozite (J-Bond), folii policarbonat etc. Activitatea de procesare Incepand din vara anului 2002, ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a pus in functiune o instalatie moderna de vopsire orizontala, capabila sa vopseasca profile din aluminiu in toata gama de culori RAL. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. vopseste aproximativ 1.450 de tipuri de profile din aluminiu in circa 200 de nuante RAL. De asemenea, instalatia este prevazuta cu echipamente pentru aplicarea unor benzi autocolante pe profilele din aluminiu, cu scopul protejarii suprafetelor vopsite. O pondere mica in procesul de productie o are curbarea profilelor, operatie ce se desfasoara exclusiv la cererea clientilor
11

Analiza activitatii Linia de procesare (vopsire) este compusa din: Linie (bai) de tratare chimica pentru rezistenta la coroziunea filiforma cu statie de epurare a apelor reziduale; Linia de pregatire cadre; Instalatia de vopsire in camp electrostatic; Cuptor de polimerizare; Linia de ambalare profile. Activitatea de procesare cuprinde urmatoarele operatiuni: tratarea profilelor, cu urmatoarele sub-operatiuni: degresare, limpezire, neutralizare, cromatare, uscare; vopsirea profilelor cu pulberi, in camp electrostatic in cabine speciale; polimerizarea vopselei intr-un cuptor la cca. 200C Activitatea de procesare se desfasoara in urmatoarele spatii: hala industriala cu suprafata de 6.800 m, in care sunt instalate bai de pretratare, doua cabine de vopsire electrostatica automate si una manuala, cuptor de polimerizare, instalatie conveior semiautomata, poduri rulante; hala industriala cu suprafata de 1440 m, dotata cu pod rulant. Spatiul de depozitare cuprinde magazii cu suprafata de 660 m si un depozit cu suprafata de 198 m. Facilitatile de productie si de depozitare sunt dotate cu: instalatie apa potabila, rezervoare apa potabila si apa demineralizata; instalatie apa deionizata; statie epurare (reducere-oxidare, neutralizare, floculare, decantare, filtru presa); retea canalizare menajera si pluviala proprie;

12

centrala termica proprie (combustibil: gaze naturale); compresoare aer; hidrofor; post trafo 10/0.4 KV. De asemenea spatiul de productie este dotat si cu un atelier utilat cu masina de debitat aluminiu, cantar electronic cu platforma 2.000 kg, analizor de metale portabil (METALSCAN) si motostivuitor. Utilitatile sunt suplinite astfel: Apa de catre APA NOVA Bucuresti - retea oraseneasca, si VULCAN S.A - foraje subterane; Electricitate de catre ELECTRICA S.A.; Gaze naturale DISTRIGAZ SUD S.A. Echipamentele si utilajele au fost achizitionate in perioada 2001 2002, valoarea totala fiind de aproximativ 4,31 milioane RON. Produse noi in 2010 Alumil Rom Industry este preocupata in mod continuu de satisfactia clientilor, iar raspunsul la nevoile mereu in schimbare, se concretizeaza in dezvoltarea de noi solutii tehnice pentru imbunatatirea calitatii, confortului si sigurantei. Sistemele se proiecteaza, se dezvolta si se testateaza in cadrul Departamentului de Cercetare & Dezvoltare al grupului Alumil din Grecia si apoi se certifica de catre institutii de certificare recunoscute international, cum ar fi IFT ROSENHEIM din Germania. In ultimii ani, Alumil Rom Industry a introdus pe piata din Romania o serie de sisteme noi, cum ar fi: 1. M 50 HI SOLAR STANDARD sistem de perete cortina cu rupere de punte termica, cu un coeficient de transfer termic superior, certificat de IFT Rosenheim; 2. M65 ELEMENT sistem de perete cortina de tip element, cu eficienta ridicata la montaj 3. M 11600 ALUTHERM EXTRA sistem batant cu rupere de punte termica premium; 4. S450 FALCON ALUTHERM LIGHT sistem glisant cu rupere de punte termica, varianta economica;

13

5. M8800 WINDOWS SILLS sistem de glafuri din aluminiu; In anul 2010 s-a continuat promovarea sistemelor mentionate mai sus si s-au adaugat in portofoliu noi grupe de produse: 1. P200 sistem de compartimentari de interior cu aspect semistructural casetat 2. S300 - sistem de compartimentari din sticla cu aspect de sistem tip spyder 3. M8100 sistem de balustrade din aluminiu cu aspect de inox 4. M13000/M13500 sistem de rulouri exterioare din aluminiu. 2.4 DIAGNOSTICUL ORGANIZATIONAL, AL MANAGEMENTULUI SI SURSELOR UMANE Echipa de conducere Nr crt 1 2 3 4 5 Nume Michail Sotiriou Evanghelina Mylona Konstantinos Akrivopoulos Dimitris Koutsoupias Georgus Doukidis Calitate Presedinte CA/ Director General Vice Presedinte CA Membru CA Membru CA Membru CA

Membrii conducerii executive sunt Racareanu Marian director commercial ( 1.000 actiuni ); Balasca Ciprian director financiar ( 1.000 actiuni )si Ionita Marius director dezvoltare( 600 actiuni ). Riscuri Riscul de pret - Alumil Rom Industry SA are o politica comerciala flexibila putandu-se adapta eventualelor fluctuatii de preturi. Cu atat mai mult cu cat fluctuatiile pretului aluminiului la nivel international afecteaza deopotriva toti participantii la piata. Faptul ca Alumil Rom face parte dintr-un grup cu o mare putere de achizitie si prelucrare de aluminiu pe piata internationala constituie un avantaj in acest sens. Riscul de dobanda sau riscul ca rata dobanzii sa fluctueze in timp - Expunerea societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de

14

dobanda variabila pe care societatea le are contractate. Politica societatii este de a administra costul dobanzii printr-un mix de imprumuturi cu dobanda fixa si dobanda variabila. In 2010 creditele pe termen scurt contractate de companie s-au mentinut la un nivel redus, tinzand chiar catre zero. Anul 2008 2009 2010 Crestere/ Descrestere 1% 1% 1% Efect in profit ininte de impozit ( lei ) -11.347 -5.200 -

Riscul de credit - Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o reducere a riscului aparitiei unor creante neincasabile. Riscul de lichiditate / cash-flow - O mare parte din vanzarile companiei presupun incasari in numerar sau creditarea clientilor pe o perioada de la cateva zile la cateva saptamani. Acestea, impreuna cu creditele pentru capital circulant asigura nevoile curente de lichiditati ale societatii. In cursul anului 2010 creditele pentru capital circulant au fost foarte putin utilizate, societatea fiind in postura de a-si finanta activitatile prin fonduri proprii. Necesarul de fonduri pentru investitii va fi asigurat in urmatorii doi ani de fonduri proprii precum si din sumele ramase nerepartizate din profitul anilor anteriori. In aceste conditii societatea se confrunta cu un risc de lichiditate redus. Riscul de schimb valutar . Moneda functionala a Grupului este RON, in timp ce imprumuturile si majoritatea datoriilor comerciale sunt exprimate in valuta (EUR). Drept urmare, Grupul poate fi afectat de fluctuatiile cursurilor valutare. Grupul nu foloseste instrumente derivate de acoperire a riscului valutar. Riscul de denaturare a informatiilor este inlaturat prntr-un proces de audit financair. Auditul include evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

2.5. DIAGNOSTICUL COMERCIAL Activitatea de procesare


15

Activitatea firmei se desfasoara in doau hale: prima cu suprafata de 6.800 metri patrati si cea de-a doua cu suprafata de 1.440 metri patrati. Activitatea de procesara consta in acticitatea de vopsire a profilelor din aluminiu, care are loc intr-o instalatie de vopsire moderna. De asemenea, se aplica benzi autocolante pe profilele din aluminiu in scop de protejare dupa vopsire. La cereera clientilor se pot modifica profilele prin curbare. Produse Principalele categorii de produse ale Alumil Rom Industry sunt: profile aluminiu grupate pe categorii de sisteme: ferestre batante (cu sau fara rupere termica), ferestre glisante (cu sau fara rupere termica), pereti Cortina si sisteme special ( pentru compartimentare interioara, protective solara, luminatoare si sisteme pentru protectia impotriva insectelor); accesorii pentru profile din aluminiu J-Bond / Panouri ornamentale de exterior policarbonat profile din PVC sisteme automate Geze usi de interior Interno

Ponderea principalelor categorii de produse la nivelul anilor 2008, 2009 si 2010 in vanzari: Ponderea in vanzari (%) Categorie produse Profile Accesorii Paneluri composite din aluminiu Policarbonat Sisteme pentru automatizari Deseuri, PVC, servicii si altele 2008 63,2 22,7 6,8 2,2 1,3 3,7 2009 56,9 21,2 8,7 0,6 1,2 11,4 2010 61,3 25,4 7,7 0,7 2,3 2,6

Din punctul de vedere al structurii vanzarilor pe categorii de produse, ponderea valorica cea mai mare o au profilele de aluminiu, aprox. 61,3%, in crestere fata de anul anterior, urmate

16

de accesorii, cu o pondere de 25,4% in 2010. Panelurile compozite din aluminiu J-Bond raman un produs strategic pentru Alumil, mentinandu-se cu o pondere semnificativa si in 2010 (7,7%). Structura vanzarilor pe piata interna si externa este urmatoarea: Piata Interna Externa Total 2008 98.106.236 4.515.350 102.621.586 2009 82.568.177 2.754.751 85.322.928 2010 59.644.968 1.778.332 61.423.300

Furnizori Principalul furnizor al Alumil Rom Industry SA este Alumil Milonas Grecia atat pentru profile procesate cat si pentru cele neprocesate. In relatia cu acesta Alumil Milonas din Grecia, compania beneficiaza de avantajul celor mai mici preturi de pe piata printr-un contract cadru. Alti furnizori : pentru furnizarea de pudra poliesterica: Akzo Nobel Power Coating si Neokem pentru furnizarea de pudra poliesterica, Polifilm Gmbh pentru folia protectoare profile. Alti furnizori importanti ai Alumil Rom Industry sunt: Akzo Nobel Power Coating si Neokem pentru furnizarea de pudra poliesterica, Polifilm Gmbh pentru folia protectoare profile, precum si diversi furnizori interni pentru substante chimice folosite la pentru tratarea profilelor de aluminiu. In relatia cu principalul furnizor, Alumil Milonas din Grecia, Societatea beneficiaza de avantajul unor preturi competitive stabilite printr-un contract cadru. Clienti Numarul total de clienti s-a situat in ultimii ani in intervalul 3200-4500, acestia fiind in principal firme de tamplarie din aluminiu si PVC. In anul 2009, primii 10 clienti aveau o pondere de 17% din total vanzari, pondere mentinuta si in 2010 cand primii zece clienti reprezinta aproximativ 16,9% din total vanzari. Cel mai mare client reprezenta aproximativ 3,1% din cifra de afaceri a companiei, astfel incat nu exista o dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti. Dependenta fata de un clint sau un grup de client Numarul total de clienti s-a situat in ultimii ani in intervalul 3.200-4.500, acestia fiind in principal firme de tamplarie din aluminiu si PVC. In anul 2009, primii 10 clienti aveau o pondere de 17% din total vanzari, pondere mentinuta si in 2010 cand primii zece clienti reprezinta aproximativ 16,9% din total vanzari. Cel mai mare client reprezenta aproximativ 3,1% din cifra
17

de afaceri a companiei, astfel incat nu exista o dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti. Studiul pietei Piata profilelor pentru tamplaria cu geam termoizolant din Romania este dominata cu autoritate de profilele confectionate din PVC (peste 70% din valoare) si cele din aluminiu (peste 25%), conform studiilor de piata realizate in ultimii ani. Celelalte tipuri de profile (lemn, otel si aluminiu cu lemn) inregistreaza ponderi nesemnificative in totalul achizitiilor cumuland aproximativ 1% din piata. Conform informatiilor colectate din piata de catre departamentele de vanzari si marketing, in cursul anului 2010 Alumil Rom Industry si-a consolidat pozitia de lider de piata cu o cota estimata de aproximativ 35%. Piete de desfacere Produsele se adreseaza in general domeniului constructiilor si tamplariei. Societatea exporta in Republica Moldova si Grecia, in valoare de 2.6% din CA aferant aanului 2010. La nivelul tarii societatea are o retea de distributie la nivelui intregii tari, societatea are 22 puncte de lucru.

Capitolul 3. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 3.1.Analiza bilantului Bilantul aferent anilor 2008, 2009 si 2010:
Elemente Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Creante Imobilizate ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Creante Alte creante si cheltuieli in avans Numerar si echivalente de numerar TOTAL ACTIVE CIRCULANTE TOTAL ACTIV Capital social Prime de emisiune 2008 Lei % 838018 3,6237654 22229877 96,126646 57719 0,249589 23125614 24,112032 23471530 32,248462 27660672 38,00409 1883043 2,5871872 19768163 27,16026 72783408 75,887968 95909022 100 10337676 16,433114 26565006 42,228619 18 2009 lei % 187108 0,78164249 23345794 97,526907 404896 1,69145048 23937798 26,6830387 20336011 30,9180716 22890522 34,8018497 1933772 2,94003092 20613561 31,3400477 65773866 73,3169613 89711664 100 10337676 17,1857972 26565006 44,1628085 2010 lei % 138632 0,608293 22592394 99,13152 59298 0,260189 22790324 29,18623 15898924 28,75263 21250938 38,43155 2288569 4,138794 15857118 28,67702 55295549 70,81377 78085873 100 10337676 17,50012 26565006 44,97054

Rezultat reportat Rezultatul exercitiului Rezerve TOTAL CAPITALURI PROPRII Imprumuturi pe termen lung Impozit pe profit amanat Alte datorii pe termen lung TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG Furnizori si alte datorii Provizioane Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung Imprumuturi pe termen scurt Impozit pe profit curent de plata TOTAL DATORII CURENTE TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII

16573559 26,345882 9431348 14,992385 0 0 62907589 65,590898 490131 24,767776 1488775 75,232224 0 0 1978906 2,0633158 30124577 97,10549 48747 0,1571342 653510 2,106566 123 0,0003965 195570 0,6304129 31022527 32,345786 95909022 100

16942407 28,1657861 6307349 10,4856082 0 60152438 67,0508553 0 0 1665123 93,3157251 119274 6,68427486 1784397 1,98903567 27056579 97,4140255 48747 0,17550783 520018 1,87226355 0 0 149485 0,53820313 27774829 30,960109 89711664 100

13394412 1419585 7355344 59072023 0 1586734 0 1586734 17427116 0 0 0 17427116 78085873

22,67471 2,403143 12,45148 75,65008 0 100 0 2,032037 100 0 0 0 0 22,31789 100

De-a lungul celor trei ani analizati putem observa cum nivelul actilelor totale a scazut de la 95.909.022 lei in 2008, 89.711.644 lei in 2009 si 78.085.873 lei in 2010. 3.1.1 Analiza structurii: Din analiza structurii elementelor de actv putem observa ponderea cea mai mare la nivelul elementelor de active circulante (75% in 2008, 73% in 2009 si 70% in 2010), in special categoria stocurilor si creantelor (30% pana la 40% din ponderea elementelor de active circulante ). De aici reiese ca societatea se bazeaza in mare parte pe activitatea de productie. Acest fapt este intarit de nivelul mare al procentajului activelor corporale din elementele de imobilizari (96% in primul an, pana la 99% in ultimul an analizat). Se observa si o investitie in utilajele folosite in activitatea de productie. Nivelul investitiilor financiare au crescut semnificativ in cel de-al doilea an, ajungand la o valoare de aproximativ 8 ori mai mare, pentru ca in cel de-al treilea an sa scada la o valoare apropiata de cea din primul an. Nivelul activelor imobilizate au avut un trend crescator de la an la an, de aici reiesind investitiile facute in activele corporale al entitatii, spre deosebire de cele necorporale care au scazut cu aproximativ 3 puncte procentuale in cei trei ani. Nivelul activelor circulante a inregistrat un trend descrescator, scazand in 2010 fata de 2008. Elementele cu impactul cel mai mare la nivelul activelor circulante sunt creantele care pe total au inregistrat un ritm constant la un nivel de 38% .

19

La nivelul capitalurilor ponderea cea mai mare o au capitalurile proprii, care au inregistrat un trend crescator: 65% in 2008, 67% in 2009 si 75% in 2010. In decursul perioadei capitalul social creste cu 0.75 puncte procentule in 2009 fata de 2008 si 0.35 puncte procentuale in 2010 fata de 2009, regasinduse la un nivel mediu pe cei trei ani de 17.03%. Primele de emisiune au ponderea cea mai mare din structura capitalurilor proprii, mentinanu-se la un nivel de 42% in 2008, si 44% in 2009 si 2010. Rezultatul exercitiului a inregistrat un trend descrescator, atingang un nivel de 9.431.348 lei(15%), in 2008, 6.307.349 lei (10.4%) in 2009 si 1.419585 lei (2.4%). Capitalurile imprumutate pe termen lung nu sunt semnificative si nu prezinta un risc pentru entitate, acestea regasindu-se la nivelul mediu de 2% in cel trei an 3.1.2. Analiza indicatorilor de gestiune / indicatorii de activitate Indicatorii de gestiune furnizeaza informatii referitoare la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie a entitatilor, capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii.
ELEMENTE Cifra de afaceri Rotatia activelor (Rs) Durata de rotatie a activelor Rotatia activelor circulante (Rac) Durata de rotatie a activelor circulante Rotatia creantelor (Rc) Durata de rotatie a creantelor Rotatia stocurilor (Rs) Durata de rotatie a stocurilor Rotatia furnizorilor (Rf) Durata de rotatie a furnizorilor Rotatia datoriilor Durata de rotatie a datoriilor Calcul CA CA/Active 365/Rs CA/Active circulante 365/Rac CA/Rc 365/Rc CA/Stocuri 365/Rs CA/Furnizori 365/Rf CA/Datorii totale 365/(CA/Datorii totale) 2008 102621586 1.069988869 341.1250439 1.409958517 258.8728644 3.710017819 98.3822768 4.372172841 83.48251848 3.40657351 107.1457871 3.109609998 117.3780636 2009 85322928 0.95108 383.7744 1.297216 281.3717 3.727435 97.92257 4.195657 86.99472 3.1535 115.7444 2.886508 126.4504 2010 61423300 0.786612 464.0152 1.110818 328.5866 2.890381 126.2809 3.863362 94.4773 3.524582 103.5584 3.23045 112.9873

In cei trei ani trendul cifrei de afaceri a fost unul descrescator, astfel a influentat in medie descresterea ratelor de rotatie ale indicatorilor de gestiune, respective cresterea duratelor indicatorilor. Durata sau viteza de rotatie a activelor a crescut in anul 2009 fata de 2010 cu 42 de zile, iar in 2010 fata de 2009 cu 81 de zile. Durata de rotatie a activelor circulante a crescut in 2010 fata de 2008 cu 70 zile.

20

Viteza de rotatie a creantelor a fost ramas constanta in primii doi ani, dar a crescut in 2010 cu 28 de zile. Viteza de rotatie a creantelor calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale si exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate situatia dina nul 2010 se poate explica prin faptul ca societatea are probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). Durata stocurilor a crescut usor de la un an la altul, mai greu in cel de-al doilea an cu o diferenta de doar 4 zile si o diferenta de 8 zile in al treilea an. Viteza de rotatie a stocurilor aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar. Numarul de zile de stocare indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate. Durata furnizorilor a crescut in perioada 2008-2009 cu 9 zile si a scazut in perioada 20092010 cu 2 zile. Durata datoriilor a avut acelasi trend, a crescut in primul interval de timp cu 9 zile si a scazut in cel de-al doilea cu 13 zile. Viteza de rotatie a creditelor de la furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. Este interesant de privit relatia clienti furnizori : in intervalul 2008 2009 situatia este favorabila din acest punct de vedere deoarece numarul de zile de creditare primit de la furnizori este mai mare decat cel acordat clientilor, iar entitatea va putea gestiona mai bine resursele banesti primite de la clienti si apoi inapoiata prestatia catre furnizori. In anul 2010 situatia se inverseaza, ceea ce nu are un impact faorabil pentru entitate. Viteza de incasare a creantelor este mai mare decat cea de rotatie a furnizorilor, iar entitatea va trebui sa inapoieze prestatia catre furnizori mai devreme decat poate incasa creantele clientilor. Prin comparatia vitezei de incasare a creantelor cu cea de rotatie a furnizorilor se observa ca in primii doi ani viteza de rotatie a furnizorilor o depaseste pe cea de incaseare a creantelor, dar ca in anul 2010 situatia se inverseaza si viteza de rotatie a furnizorilor este mai mare decat viteza de incasare a creantelor. 3.1.3. Analiza corelatiei creante obligatii
Elemente CA Creante Obligatii Raport creante/obligatii 2008 lei 102621586 27660672 33001433 0.83816579 % 100 100 100 100 Lei 85322928 22890522 29559226 0.774395 2009 % 83.14326 82.75476 89.56952 92.39165 2010 lei 61423300 21250938 19013850 1.117656 % 71.98921 92.83728 64.32459 144.3263

Creantele au scazut in anul 2009 fata de 2008 cu 17.3 puncte procentuale , iar in 2010 fata de 2009 au crescut cu 10.1 puncte procentuale. Obligatile au scazut in 2009 cu 10.5 puncte procentuale si in 2010 fata de anul precedent cu 25.2 puncte procentuale.
21

Analizand variatia creantelor si obligatiilor din punct de vedere corelatiei cu cifra de afaceri observam ca acestea au in principiu aceasi trend ca si cifra de afaceri. Este de preferat ca variatia creantelor si a obligatiilor sa urmeze acelasi trend ca si cifra de afaceri, ceea ce se si intampla. Nefavorabila este cresterea creantelor in anul 2010 care depaseste cresterea cifrei de afaceri, acesta interpretandu-se ca o scadere de disponibilitati; diminuata in schimb de scaderea in proportie mai mare a obligatiilor fata de cea a cifrei de afaceri. Din punct de vedere al raportului creante obligatii este de preferat ca acesta sa fie supraunitar (volumul creantelor sa il depaseasca pe cel al obligatiilor), iar acesata sitatie se intampla doar in anul 2010 datorita scaderii datoriilor pe termen lung si scurt.
Elemente Durata de imobilizare a creantelor Durata de folosire a surselor atrase Calcul (Sold debit*T)/CA (Sold credit*T)/CA 2008 98.38228 117.3781 2009 97.92257 126.4504 2010 363.2945 112.9873

Intervalele utilizate sunt diferite, dar in mod normal consideram ca acestea se pot divide in: creante/obligatii pana la 30 de zile, creante/obligatii intre 30 si 90 de zile, creante/obligatii intre 90 de zile si un an, creante/obligatii peste 1 an.

Din analiza vechimii creantelor si obligatiilor observam ca media vechimii este de 150 zile, incadranduse in ultima categorie de vechime. 3.1.4. Analiza coreatiei fond de rulment necesar de fond de rulment si a trezoreriei nete Fondul de rulment apare ca o marja de securitate financiara care garanteaza solvabilitatea intreprinderii. Asadar, in cazul aparitiei unor probleme comerciale sau de natura financiara, fondul de rulment asigura independenta financiara a intreprinderii fata de creditorii sai. Notiunea de fond de rulment poate avea mai multe formulari, insa doua dintre ele prezinta interes deosebit si merita retinute drept concepte fundamentale ale analizei financiare. Este vorba de fondul de rulment net/permanent si fondul de rulment propriu. Alte forme ale fondului de rulment sunt :fondul de rulment brut (total) si fondul de rulment strain. Fondul de rulment = Capital permanent Active imobilizate = (Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli+ Venituri in avans) Active imobilizate Necesarul de fond de rulment evidentiaza echilibrul financiar pe termen scurt dintre alocarile ciclice in stocuri si creante si sursele ciclice (temporare) rezultate din decalaje de plati catre terti.

22

Necesarul de fond de rulment este un element de activ si reprezinta activele circulante care trebuie finantate din fondul de rulment. Necesarul de fond de rulment = (Stocuri + Creante) Datorii din exploatare + Active de regularizare Pasive de regularizare Trezoreria neta reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta = Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment si exprima: daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui exercitiu financiar; daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu financiar, acoperita pe seama creditelor de trezorerie (pe termen scurt). 2008 64935242 23125614 41809628 72783408 31022527 23471530 27660672 123 20109552 21700076 2009 61985582 23937798 38047784 65773866 2777429 20336011 22890522 40449104 -2401320 2010 60658757 22790324 37868433 55295549 17427116 15898924 21250938 19722746 18145687

Eemente Capital permanent Active fixe imobilizate FR (1-2) Active circulante Datorii curente Stocuri Creante Credite pe termen scurt NFR TN

Atunci cand fondul de rulment este pozitiv inseamna ca intreprinderea realizeaza un surplus de resurse stabile (permanente) care poate fi utilizata pentru finantarea altor nevoi ale intreprinderii. In acest caz, al unei intreprinderi industriale este ideal este atunci cand FRNG > 0, intrucat acestea au active stabile (imobilizari) de valori foarte mari, fiind necesara finantarea durabila si sigura a acestora. In cazul in care FR este negativ, fondul de rulment poate fi denumit insuficienta de fond de rulment.

23

Trezoreria neta este pozitiva in anul 2008 si 2010, ceea ce corespunde unui surplus monetar; dar in anul 2009 este negativa. In acest caz se recomanda apearea la un credit de trezorerie pentru acoperirea dezechilibrului.
ELEMENTE Rata autonomiei financiare Rata de finantare a stocurilor Rata de autofinantare a activelor Rata datoriilor Calcul Capital propriu/Capital permanent Fond rulment/Stocuri Capital propriu/(Active fixe+Active circulante) 1-Rata de autofinantarea activelor 2008 0.968774229 1.781291122 0.669044765 0.330955235 2009 0.970426 1.870956 0.68528 0.31472 2010 0.973842 2.381824 0.779342 0.220658

Rata finantarii stocurilor tinde catre valoarea 2 si chiar o depaseste in ultimul an. Aceasta situatie este favorabila intrucat se realizeaza o finantare integral a stocurilor dar si a creantelor. Rata de autofinantare a activelor are un nivel foarte bun, de caproximativ 70%, capitalul propriu reusind sa acopere activele fixe si o parte din activele circulante. Astfel, numai 30% din active raman a fi acoperite din finantare externa, ceea ce semnifica un risc financiar redus al firmei. Aceeasi situatie este reflectata si de nivelul ratei datoriilor, care reprezinta rata complementara a ratei de autofinantare a activului. 3.1.5. Analiza lichiditatii si solvabilitatii rate financiare de analiza a capacitatii de plata
ELEMENTE Rata lichiditatii generale rata curenta Rata lichiditatii curente - testul acid Rata lichiditatii imediate lichiditatea la vedere Rata solvabilitatii patrimoniale Rata solvabilitatii generale Calcul Active circulante/Datorii curente (Active Circulante- Stocuri)/Datorii curente Disponibilitati (incusiv investitii financiare pe termen scurt) / Datorii Curente Capital propriu/(Capital Propriu+Credite) Active totale/ Datorii totale 2008 2.35 1.59 0.64 0.99 2.91 2009 2.37 1.64 0.74 0.99 3.03 2010 3.17 2.26 0.91 1.00 4.11

Nivelul minim pentru rata lichiditatii generale este de 1.8 2 pentru a asigura o capacitate sporita pentru plata obligatiilor scadente pe termen scurt. Nivelul inregistrat la nivelul firmei este satisfacator. Tinand cont de faptul ca valoarea activelor circulante este mai mare decat cea a datoriilor, adica un nivel supraunitar a ratei curente, inseamna ca S.C. Alumil Rom Industry S.A. isi poate rambursa datoriile pe termen scurt pe baza valorificarii activelor. Putem observa ca indicatorul este in crestere datorita faptului ca ritmul de crestere al activelor curente il devanseaza pe cel al pasivelor curente.
24

Rata lichiditatii curente inregistreaza valori de 1.6 si 2.3 deasupra nivelului minim admis. Nivelul inregistrat in anul 2010 poate insemna ca firma are dificultati in recuperarea unor creante, caz in care este recomandata o atentie sporita la incheiarea contractelor de relatii comerciale. Relevanta acestui indicator, care mai este numit si testul acid, este datorata neluarii in calcul a stocurilor care sunt cel mai putin lichide dintre toate activele circulante, se vand cel mai greu sau sub valoarea lor reala si care, dupa cum se observa la firma analizata, au crescut. Niveul ratei de lichiditate imediata es situeaza sub 1. Cu cat valoareaeste mai mare, cu atat firma are o capacitate mare de plata. Este recomandat ca valoarea acestei rate sa fie mai mare de 0.5. Lichiditatea la vedere se mai numeste si lichiditate imediata sau rata cash. Rata solvabilitatii patrimoniale arata in ce masura firma utlizeaza credite bancare. Nivelul inregistrat tinde catre 1 iar in anul 2010 atinge aceasta valoare, atunci cand firma nu utilizeaza credite bancare. Acest indicator este util bancilor. Rata solvabilitatii generale inregistreaza valori de aproximativ 3 in 2008, depaseste valoare 3 in 2009 si depaseste 4 in 2010. Nivelul minim este de 1.5, iar sub acesta firma ar intra in risc de insolvabilitate. 3.2. Analiza rentabilitatii Coficientii de corectie pe baza diferentelor de curs valutar:
CS RON/EURO RON/USD 2008 3.985 2.834 2009 Diferenta 4.2282 0.243 2.9361 0.1019 2010 Diferenta 4.2848 0.0566 3.2045 0.2684

3.2.1. Analiza fluxurilor financiare


Elemente Marja comerciala Venituri din vanzari Productia stocata Productia imobilizata Productia exercitiului Cheltuieli externe VA Reactualizat la 2010 Total venituri Pondere in venit total opertional 2008 32562009 102621586 72783408 0 175404994 70059577 137907426 33511505 103634154 32.336352 2009 29744836 85322928 65733866 79107 180880737 55578092 155047481 8775687.4 87214547 10.062183 2010 18158548 61423300 15898924 0 77322224 43264752 52216020 52216020 62906315 83.006007

25

Marja comerciala reprezinta excedentul vanzarilor de marfuri fata de costul de cumparare a acestora. Ea reprezinta principalul indicator de apreciere a performantelor unei activitati comerciale Productia exercitiului cuprinde trei elemente: productia vanduta, productia stocata si productia imobolizata. Este un indicator mai util pentru manageri deoarece ofera o imagine mai fidela a activitatii reale a intreprinderii pe perioada de gestiune, insa nu reflecta o realitate financiara. Valoarea adaugata in valori absolute inregisteaza o scadere de la an la an, proportional cu scaderea veniturilor. Ponderea valorii adaugate in venit scade in 2009 fata de 2008, dar creste substantial in 2010 fata de 2009. Valoarea adaugata creste in 2009 cu 13% fata de 2008 si scade semnnificativ in 2010 ajungand la un procent de 34%. Valoarea adaugata reflecta valoarea nou creata in intreprindere prin factorii de productie consumati peste nivelul cheltuielilor facute cu materialele, marfurile, serviciile cumparate de la terti.Valoarea adaugata este primul sold intermediar de gestiune si exprima cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie, indeosebi a fortei de munca si capitalului, peste valoare bunurilor si serviciilor provenind de la terti, in cadrul activitatii curente a intreprinderii. Valoarea adaugata prezinta o semnificatie deosebita in perspectiva distribuirii veniturilor. Ea reprezinta sursa de acumulari banesti pe care intreprinderea o poate utiliza pentru remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea sa economica : salariati, creditori, actionari, intreprindere. Fluxurile prin care sunt remunerati acesti parteneri ai intreprinderii (stakeholders) si care se deduc treptat din valoarea adaugata sunt urmatoarele : cheltuieli de personal, impozitele si taxele cuvenite statului in conformitate cu reglementarile politicii fiscalbugetare, amortizarea, cheltuielile financiare, profitul net (nerepartizat sau distribuit ca dividende ). Prin raportarea marimii acestor fluxuri la valoarea adaugata, din care au fost repartizate se obtin procente pentru fiecare destinatie.
Elemente VA Nr. Salariati VA/ Nr. salariati Profit brut Profit brut/ Nr.salariati Salarii Ch. Salariile/ VA Ch. Totale Ch. Salarile/Ch. totale 2008 137907426 327 421735.25 1163878 3559.2599 10192539 7.3908558 94318433 10.806519 26 2009 155047481 259 598638.92 2134781 8242.3977 8791015 5.6698857 80730850 10.889288 2010 52216020 231 226043.38 8398544 36357.333 7584313 14.524878 61565120 12.319172

Ch. Salariile/Nr. Salariati

31169.844

33942.143

32832.524

Numarul de salariati in anul 2009 a scazut cu 20% . In perioada urmatoare a scazut in proportie de 10% fata de 2009. Plusul de valoare adus de fiecare salariat in medie a crescut in 2009 fata de 2008 cu aproximativ 40%, dar in anul 2010 a scazut cu aproximativ 60% fata de perioada precedent. Profitul brut a inregistrat cresteri de la an la an. In 2009 a crescut cu peste 80% iar in 2010 de aproape 4 ori. Profitul brut pe salariat a crescut in al doilea an de 2 ori, iar in al treilea de aproape 4.5 ori. Cheltuieli cu personalul / Valoarea adaugata acest raport arata ponderea din valoarea adaugata distribuita salariatilor. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile totale s-a mentinut in primii doi ani la un nivel constant de aproximativ 11%, pntru ca in ultimul an sa creasca cu mai mult de 2 puncte procentuale. Cheltuielile totale au scazut in 2009 cu 14.4%, iar in anul urmator cu 23.7% fata de anul anterior.
Elemente Profit brut Variatie profit brut realizat 2008 1163878 2009 2134781 518751.8 2010 8398544 475357.6

Elemente Profit net CA Rata profit net/CA

2008 lei % lei 9431348 100 102621586 100 9.190413409 -

2009 % lei 6307349 66.876 85322928 83.143 7.392326 -

2010 % 1419585 22.507 61423300 71.989 2.311151 -

Profitul net a avut un trend descrescator in cei trei ani, la fel ca si cifra de afaceri. Rata profitului net a fost de 9% in 2008, urmand ca in 2009 sa scada datorita scaderii profitului net in proportie mai mare decat CA. aceeasi situatie s-a mentinut si in 2010 cand rata a ajuns de la 7% la 2%.

3.2.2. Structura costurilor:


Elemente 2008 27 2009 2010

Cheltuieli totale Cheltuieli de vanzare si distributie Cheltuieli administrative Cheltuieli cu dobanzi Cheltuiala cu impozitul pe profit Cheltuiala cu diferentele de curs Costul vanzarii

lei 94318433 13547349 6953083 152929 1848157 1757338 70059577

lei % lei % 100 80730850 100 61565120 100 14.36342 16838441 20.8575 13040165 21.18109 7.371924 5745753 7.117171 3991751 6.483787 0.162141 66098 0.081875 95679 0.155411 1.959487 1914847 2.37189 793585 1.289017 1.863197 587619 0.727874 379188 0.615914 74.27984 55578092 68.84368 43264752 70.27478

Din analiza cheltuielilor se observa ca ponderea cea mai mare o are costul vanzarii care in perioada analizata se mentine la un nivel relative constant. Semnificative sunt si cheltuielile de vanzare si distributie care au un trend crescator de la 14% in 2008, la 21% in perioada 20092010. 3.3.Analiza indicatorilor de activitate
Indicatori Indicele CA VA Cheltuieli de personal Remunerarea factorului munca Cheltuieli cu impozite si taxe Remunerarea macroeconomiei Cheltuieli financiare Remunerarea capitalului imprumutat Dividende Remunerarea actionarilor Cheltuieli cu amortizarea Remunerarea factorului capital Calcul 2008 0.958 137907426 10192539 7.3908558 3092087 2.24214684 1910267 1.38518066 9431348 6.83889786 2510965 1.82076127 2009 0.831 155047481 8791015 5.66988573 3050303 1.96733477 653717 0.42162375 2500000 1.6124093 2329974 1.5027487 2010 0.719 52216020 7584313 14.524878 1662057 3.1830404 474867 0.9094278 0 0 1726692 3.3068242

(Ch.personal/VA)*100 (Ch. Cu impozite si taxe/VA)*100 (Ch. Financiare/ VA)*100 (Dividende/VA)*100 (Ch. Amortizarea/VA)*100

Ponderea cea mai mare o are remunerarea factorului munca, care se mentine totusi la un nivel mic, neexistand astfel un pericol pentru entitate din punct de vedere al alocarii resurselor in procentaj mare. Remunerarea macroeconomiei se situeaza la un nivel de 2 pana la 3%, la fel ca si remunerarea capitalului. De remarcat este valoare remunerarii actionarilor in anul 2010 care are valoarea 0. Avand in vedere climatul incert pe piata constructiilor si politica prudenta a companiei, Consiliul de Administratie a decis ca intreagul profit inregistrat in anul 2010 sa ramana nerepartizat pentru a asigura necesitatile de investitii in perioada 2011-2012, urmand ca in anii urmatori sa fie reluata politica de distribuire de dividende. 3.4.Analiza indicatorilor de rentabilitate

28

Indicatorii de rentabilitate ofera informatii despre eficienta cu care o societate isi utilizeaza resursele pentru a genera profit. Obtinerea de profit pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea companiei, cat si pentru beneficiile aduse actionarilor sau asociatilor.
Elemente CA Profit brut Profit net Capital propriu Activ total Marja bruta Rentabilitatea exploatarii Rentabilitatea comerciala (bruta) Randament brut al capitalului Randament net al capitalului Rentabilitatea financiara Calcul 2008 102621586 11163878 9431348 62907589 95909022 32562009 33.9509343 10.8786839 17.7464725 14.9923851 152.46 2009 85322928 8398544 6307349 60152438 89711664 29744836 33.156041 9.843244 13.962101 2010 61423300 2134781 1419585 59072023 78085873 18158548 23.2545879 3.47552313 3.61386134

Profit exploatare/ Activ total*100 Profit brut/CA*100 Profit brut/Capitaluri proprii*100 Profit net/ Capitaluri proprii*100 Activ total/ Capital propriu*100

10.485608 2.40314269 149.14 132.19

Rentabilitatea exploatarii masoara performanta profitului din exploatare. Trebuie sa fie in crestere continua si sa asigure acoperirea rezultatului financiar si a celui extraordinar. O rentabilitate buna se obtine daca rezultatul trece de 15%. In cazul de fata desi rentabilitatea exploatariii nu este crescatoare, aceasta este totusi superioara valorii de 15%, luand valori intre 23% si 33%. Rentabilitatea comerciala este un indicator sintetic de rentabilitate, rentabilitatea bruta reflecta capacitatea agentului economic de a realiza un surplus peste costurile totale. Valorile pe care la ia acest indicator sunt descrescatoare, 11% in 2008, 10% in 2009 si 3% in 2010. Rata rentabilitatii capitalurilor proprii sau randamentul capitalului indica profitul net obtinut la 1000 lei capitaluri proprii; cu cat este mai mare este mai bun. Randamentul capitalului poate lua valori sub 10%, caz in care randamentul este scazut; intre 1025%, randamentul este mediu si peste 25%, caz in care randamentul este mare. Aceasta rata scoate in evidenta adevarata valoare a investitiei facute. Rentabilitatea financiara reprezinta strategia pentru a finanta activitatea din surse imprumutate. Scopul acestei decizii este de a dinamiza activitatea. Valorile acestui indicator sunt in usoara descrestere; descrestere explicata cel ami probabil prin influenta factorilor de mediu nefavorabili.

4. Diagnosticul rezultatului exploatarii


29

Model:
Elemente Venituri din exploatare Costul vanzarii de exploatare Cheltuieli la 1 leu venituri Rezultatul exploatarii 2008 102875960 90560009 0.88028349 12315951 2009 86407965 78162286 0.9045727 8245679 2010 62073246 60296668 0.97137933 1776578

Elemente Modificarea rezultatului Influenta veniturilor Influenta cheltuielilor la 1 leu venituri

2009-2008 lei -4070272 -16467995 14481485 % 100 404.592003 355.786665

2010- 2009 lei -6469101 -24334719 12313340 % 100 376.16848 190.34082

In perioada 2009-2008 modificarea rezultatului a avut un trend descrescator. Aceate valori au fost influentate de cresterea veniturilor de 4 ori fata de perioada de baza, crestere mai mare decat cresterea cheltuielilor la 1 leu venituri (de 3.5 ori mai mare fata de valoarea precedenta). In perioada urmatoare rezultatul din activitatea de exploatare a scazut in valoare absoluta cu mai mult de 6 milioane lei.

Elemente Nr. Salariati Mijloace fixe Venituri din exploatare Productia exercitiului CA Inzestrarea tehnica (Mf/Nr.) Randemaentul mijloacelor fixe (Qe/Mf) Gradul de valorificare a productiei exercitiului(CA/Qe) Rentabitatea veniturilor din exploatare (Re/CA) Rezultatul explotarii

2008 327 22229877 102875960 175404994 102621586 67981.27523 7.890506727 0.585055098 0.120013259 12315951

2009 259 23345794 86407965 180880737 85322928 90138.20077 7.747893989 0.471708206 0.096640835 8245679

2010 231 22592394 62073246 77322224 61423300 97802.5714 3.42248918 0.79438093 0.02892352 1776578

5. Analiza politicii de dividend

30

Politica de dividend este cea care determina impartirea profiturilor obtinute in plati catre actionari si fonduri retinute pentru a fi reinvestite in afaceri, deci cea care stabileste rata dividendului. Rata dividendului se calculeaza prin raportul procentual dintre suma din profitul net repartizat actinarilor sub forma de dividende si valoarea profitului net. Astfel, nivelul profitului net destinat dividendelor depinde de: nivelul total al profitului; nivelul impozitelor care se adreseaza profitului si castigului sub forma de dividende; necesitatea constituirii unui fond de dezvoltare suplimentar pentru refacerea si dezvoltarea mai accentuata a firmei; constituirea unor fonduri de rezerva, provizioane; stabilitatea profitului obtinut de firma; prevederile legislatiei economice si financiare etc.

Tabelul urmator prezinta situatia dividendelor platite de catre Alumil Rom Industry SA, pe baza neconsolidata, pentru anii 2008, 2009 si 2010:
Elemente Profit net Dividende distribuite Grad de distribuire profit 2008 9431348 9062500 96.09% 2009 6307349 2500000 39.63% 2010 1419585 0 0%

Pentru anul fiscal 2008, actionarii companiei au decis stabilirea unor dividende in valoare de 9.062.500 lei, reprezentand o pondere de 96.09% din profitul anului 2008, comparativ cu dividende in valoare de 2.500.000 lei pentru anul fiscal 2009, reprezentand o pondere de 39.63% din profitul anului 2009. Pentru anul fiscal 2010 conducerea companiei a decis sa nu distibuie dividende din motiv de precautie impuse de starea economiei.
Elemente Castig pe actiune 2008 0.3018 2009 0.2018 2010 0.0454

Castigurile pe actiune au scazut de la an la an. Daca in 2008 acestea erau de 0.3018 lei, in 2009 au scazut la 0.2018, pentru ca in ultimul an sa ajunga la 0.0454 lei. 6. Analiza Swot pentru diagnostic financiar Puncte tari: - Societatea nu prezinta risc din punct de vedere al indatorarii. - Societatea nu a inregistrat pierderi in nici una dintre perioadele contabile analizate si nici in perioadele anterioare acestora - Societatea a reusit sa ajunga la un trend descrescator al cheltuielilor
31

- Ratele de lichiditate si solvabiitate prezinta valori satisfacatoare - Societatea detine parti sociale la entitati afiliate - Obtine venituri si din alte surse in afara de activitatea de baza (dobanzi) - Beneficiaza de audit solid - Datoriile pe termen lung depasesc usor 2% Puncte slabe: - Societatea a inregistrat trend descrescator al cifrei de afaceri, numarului de salariati, rezultatului exercitiuluicastigului pe actiune, profitului net si principalelor tipuri de rate de rentabilitate - Ratele de randament a capitalurilor au scazut in ultimul an semnificativ - Risc in ceea ce priveste investitiile viitoare datorita situatiei economiei si descresterii renatabilitatii. - In caz de lichidare fortata, valoarea activelor imobilizate este mica (pana la 30% din valoarea activelor totale).

Capitolul 3. Abordarea performantelor prin metoda actualizarea fluxurilor de numerar

1. Pentru anul 2011 se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de 5%, iar costul bunurilor vandute cu 3%. 2. Cheltuielile cu dobanzile financiare vor scadea cu din valoarea anului precedent, iar veniturile financiare raman la acelasi nivel. 3. Cota de impozit ramane nemodificata (16%). 4. Amortizarea anuala este estimata la 1 milion lei anual. 5. Stocurile inregistreaza o scadere cu 75%, iar creantele o crestere de 75%. 6. Datoriile la furnizori de materii prime si materiale scad cu 60% fata de 2010. 7. Rezultatul din diferenta de curs nu se modifica. 8. Se estimeaza ca din totalul valorii creantelor aferente clientilor incerti si cu scadenta depasita (5.529.385) de la sfarsitul anului 2010, se recupereaza din valoare. 9. Nu exista estimari referitoare la valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli. 10. Nu se fac platisau incasari de dobanzi pentru activitatea de exploatare. 11. Se pastreaza valoarea dobanzilor incasate din activitatea de investitii. Aceasta metoda presupune determinarea valorii afacerii prin actualizarea valorii anticipate a se obtine de catre societate. Practic se determina valoare intreprinderii din momentul evaluarii care este capabila se aduca veniturile anticipate a se obtine in viitorul previzibil, in conditiile continuitatii afacerii. Pentru aceasta este necesar a fi determinata o rata d ecapitalizare.

Unde Cfi = profituri nete viitoare a = rata de capitalizare (CMPC)


32

VR = valoarea reziduala 3.1. Detreminarea ratei de capitalizare Fie rata de capitalizare egala cu costul capitalului intreprinderii. Aceasta rata este utilizata in conditii de instabilitate la nivel macroeconomic si se determina conform relatiei de mai jos.

Unde CMPC = costul mediu ponderat al capitalului Ccp = costul capitalului propriu Cci = costul capitalului inprumutat sau costul datoriilor (creditelor) Ccp + Cci = valoarea de piata a intreprinderii Ci = cota de impozit pe profit

Costul costul capitalului propriu se determina dupa formula: CCp = Rn + (Rr Rn)* , Unde: Rn = rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara sau rata rentabilitatii fara risc (este rata la obligatiunile guvernamentale pe termen lung). Valoarea in conditii normale este intre 3 si 6%. Valoarea ratei este 8%. Rr = rentabilitatea medie a pietei = 19% Rr Rn = prima de risc a intreprinderii = 11%0 = coeficient de evaluare a riscului sistematic - indicele mediu BET = 1.103 Ccp = 8% + 11% * 1.103 = 20.133% Costul capitalului imprumutat (Cci) = d * (1- ci), unde d = rata dobanzii, ci = cota de impozit Cci = 6.25 (1- 0.16) = 5.25% CCMP = = 16.88%

Factorul de actualizare =

= 85.55%
33

Elemente Venituri din vanzari Cheltuieli de exploatare Rezultat de exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Profit/pierdere din diferente de curs Rezultat brut Impozit pe profit Impozite amanate Rezultat net

2010 61268035 59491457 1776578 833070 95679 2134781 -379188 2134781 793585 78389 1419585

2011 64331437 61276201 3055236 833070 71759.25 761310.8 -379188 3437359 549977.4 78389 2808992

Situatia fluxurilor de trezorerie:


Elemente Profit inainte de impozitare Amortizarea Constituiri/(Revarsari) provizioane clienti incerti si stocuri (Venituri)/ Cheltuieli dobanzile Profit operatinal Inainte de alte modificari in capital circulant (Cresteri)/Descresteri creante (Cresteri)/Descresteri stocuri (Cresteri)/Descresteri furnizori si alte datorii NFR Numerar net generat din expoatare 2010 2134781 1726692 1103353 -737391 4227435 473382 4490739 -9702982 -4738861 -511426 2011 3437358.8 1000000 2764692.5 0 7202051.3 -828418.5 1122684.75 -7762385.6 -7468119.35 -266068.05

34

Impozit pe profit platit Dobanzi platite Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de trezorerie din activitatile de investitii Achizitii de imobilizari corporale si necorporale Dobanzi incasate Numerar net utilizat in activitati de investitii Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare Dobanzi platite Variatia neta a imprumuturilor pe termen scurt Plati de imprumuturi pe termen lung Numerarul net generat din / (folosit in) activitatile de finantare Crestere neta de numerar si echivalente de numerar Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

-1037573 -95679 -1644678

-549977.41 0 -816045.46

-924817 833070 -91747

0 833070 833070

-2500000 0 -520018 -3020018 -4756443 20613561 15857118

0 0 0 0 17024.54 15857118 15874142.54

factorul de actualizare CF actualizat

85.55% 13581478.83

Valoarea reziduala (VR) =

= 16640947.87

Valoarea reziduala actualizata = Valoarea reziduala * Factor actualizare = 16640947.87 * 85.55% = 14236330,9

Valoarea afacere = 13581478.83 + 14236330,9 = 27817809.73 lei

35

Capitolul 4. Abordare pe baza de active Situatia contabila a activelor si datoriilor la 31 decembrie 2010: Elemente Imobilizari necorporale Software 22.592.394 15.747.307 Terenuri si cladiri 4.985.501 Echipamente si autovehicule 318.299 Mobilier 1.541.287 59.298 31.115 Garantii pentru chirii 28.183 22.790.324 15.898.924 1.434.756 Materii prime si materiale la cost Materii prime si materiale la VRN 14.464.168 Produse finite si marfuri la cost 21.250.938 15.721.553 Creante de la clienti care nu au depasit scadenta 5.529.385 2.288.569 2010 138.632 138.632

Avansuri si imobilizari necorporale in curs Imobilizari corporale

Avansuri si imobilizari corporale in curs Creante Imobilizate

Alte garantii ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri

Produse finite si marfuri la VRN Creante

Creante care au depasit scadenta dar nu sunt provizionate Alte creante si cheltuieli in avans

36

331.581 Impozite si taxe platite in plus TVA de recuperate Avansuri de trezorerie si alte valori Debitori diversi Provizioane pentru debitori diversi Alte creante Cheltuieli efectuate in avans 70.723 1.523.703 (193.714) 3.115 553.112 15.857.118 1.655.747 Conturi bancare in RON Conturi bancare in valuta Depozite pe termen scurt Echivalente numerar Casa in RON 327.960 13.475.440 304.611 93.360 55.295.549 78.085.873

Numerar si echivalente de numerar

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE TOTAL ACTIV

Impozit pe profit amanat Alte datorii pe termen lung TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG Furnizori si alte datorii Furnizori Avansuri de la client Salarii Impozite si taxe datorate in legatura cu salariile

1.586.734 0 1.586.734 17.427.116 2.609.229 312.028 228.390 311.026

37

TVA de plata TVA neexigibil de plata Dividende de plata Datorii fata de societatile afiliate Altele

936.529 585.363 12.444.057 494 17.427.116 19.013.850

TOTAL DATORII CURENTE TOTAL DATORII

a) Evaluarea imobilizarilor necorporale Imobilizarile necorporale inregistrate in bilant (138.632) reprezinta licente software folosite de grup (Oracle Standard, Windows XP si Bitdefender). Software-ul va fii amortizat cu 23%. 23%*138.632 = 31.885 Pentru bilantul exercitiului urmator, valoarea imobilizarilor necorporale ar trebui ajustata cu suma de - 31.885. Valoarea bilantiera previzionata a imobilizarilor necorporale pentru anul 2011 va fii de 138.632 31.885 = 106.747 b) Evaluarea imobilizarilor corporale Teren Societatea detine un teren in Filipestii de Padure cu o suprafata de 50.000 mp. Se estimeaza ca valoarea de piata a terenului la 31 decembrie 2010 se va aprecia cu 3%. 50.000 * 3% = 1.500lei. Valoarea terenului in bilantul exercitiului viitor va fii de. 51.500, o ajustare a imobilizarilor corporale cu +1.500 lei. Cladire Societatea detine un depozit in brasov de 994,14 mp. Valoarea de piata a unui spatiu industrial asemanator intr-o zona similara din Brasov este de 15.000 lei. Valoarea cu care a fost inregistrat in contabilitate depozitul este de 14.850 lei. Rezulta ca imobilizarile corporale vor fii ajustate cu +150 lei.

38

c) Evaluare echipamente si autovehicule Societatea va amortiza un autovehicule cu 24% 24%*4.985.501 = 1.196.520 lei. Valoarea bilantiera a echipamentelor si autovehiculelor se va modifica cu 1.196.520 lei. d) Evaluarea stocurilor Se va inregistra o depreciere a materiilor prime in suma de 256.743 lei 1.434.756 256.743 = 1.178.013 lei Se estimeaza ca valoarea stocurilor pentru exercitiul urmator va fii de 1.178.013 lei. e) Evaluarea creantelor In momentul evaluarii, crusul valutar la care sunt inregistrate creantele este mai mare cu 15% decat momentul inregistrat anterior. Creantele in valuta reprezinta 40% din totalul creantelor. 21.250.938*40%*15%= 1.275.056 lei Valoarea creantelor va fii ajustata cu suma de +1.275.056 lei f) Evaluare datorii La momentul evaluarii, societatea plateste o datorie catre un furnizor in valoare de 1.200.000 lei. 17.427.116 1.200.000 = 16.227.116 lei valoarea estimate in bilantul exercitiului viitor. Valoarea -1.200.000 lei. datoriilor curente se va modifica cu suma de

Activul net corectat:


Elemente 2010 Valori contabile Imobilizari necorporale Software Avansuri si imobilizari necorporale in curs Imobilizari corporale 138.632 138.632 22.592.394 -31.885 -31.885 -1.194.870 106.747 106.747 21.397.524 Corectii Valori corectate

39

15.747.307 Terenuri si cladiri 4.985.501 Echipamente si autovehicule 318.299 1.541.287 59.298 22.790.324 15.898.924 1.434.756 Materii prime si materiale la cost Materii prime si materiale la VRN 14.464.168 Produse finite si marfuri la cost 21.250.938 2.288.569 15.857.118 55.295.549 78.085.873

+1.500; +150 -1.196.520 -1.226.754 -256.743 -256.743 +1.275.056 1.018.313 -208.441

15.748.957 3.788.981 59.298 21.563.570 15.642.181 1.178.013 14.464.168 22.526.003 2.288.569 15.857.118 54.277.236 77.877.432

Mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs Creante Imobilizate TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri

Produse finite si marfuri la VRN Creante Alte creante si cheltuieli in avans Numerar si echivalente de numerar TOTAL ACTIVE CIRCULANTE TOTAL ACTIV

Impozit pe profit amanat TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG Furnizori si alte datorii TOTAL DATORII CURENTE TOTAL DATORII

1.586.734 1.586.734 17.427.116 17.427.116 19.013.850

-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000

1.586.734 1.586.734 16.227.116 16.227.116 17.813.850

Activul net corectat = Active totat corectat - Datorii totale corectate = = 77877432 17813850 = 60063582 lei

40

Capitolul 5. Reconcilierea valorilor Prin aplicarea celor douametode s-a ajuns la valori diferite.
Elemente Activul net contabil 31.12.2010/ Nr. Parti sociale Valoarea afacerii (DCF) / Nr. Parti sociale Valoarea afacerii (ANC) / Nr. Parti sociale Valoare 1.890305 0.919597 1.985572

Valorile obtinute prin cele doua metode reprezinta o estimare. Rezultatele sunt influentate de unele limite in ceea ce priveste: Pentu valorile de randament, stabilirea parametrilor de evolutie a veniturilor, cheltuielilor, incasarilor, platilor si a ratelor de dobanda. Pentru valoarea activului corectat, lipsa influentelor din exterior, ce tin de macroeconomie , client si furnizori. Abordarea pe baza de active Satisfacatoare (exista informatii suficiente despre toate elementele) Abodarea pe baza de venit

Adecvarea

Medie (se reflecta rentabilitatea) Mica(dificultate in estimerea veniturilor viitoare) Mica

Precizia Cantitatea informatiei

Medie (Corectii relativ precise) Medie (Informatii relativ suficiente)

Ca urmare a elementelor prezentate mai sus se stabileste valoarea afacerii ca stabilita prin abordarea pe baza de active si este de 1,985572 lei pe parte sociala. Analiza swot Puncte forte: - Lider pe piata - Potential de dezvoltare - Indeplineste standardele international de calitate Puncte slabe: Dependent fata de o singura materie prima de baza (aluminiul) ce nu poate fi inlocuita Dependenta de societatatea mama
41