Sunteți pe pagina 1din 1

1--.

ACORDUL PRTILOR (art.55Iit. b)

se
Sediul

.
.

Reg. Com.

~~CJr~JrA l\T~

Data

Administratorul SC . dl/d-na . .. Avnd n vedere cererea nregistrata sub nr din prin care dl./d-na avnd functia de ......................n cadrul societatii, solicita ncetarea contractului individual de munca prin acordul partilor; n baza art.55 lit.b din Codul Muncii; n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societatile comerciale SI a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii,

DECIDE:

Art.l. ncepnd cu data de nceteaza contractul individual de munca al d-lui/d-nei functia de ......................................... n cadrul societatii, conform art.55 lit.b din Codul Muncii. Art.2. Prezenta poate fi contestata n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Arad. Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsarcineaza dl/d-na . se comunIca ' - ce1'" UI In cauza.
............................................................................ SI

ADMINISTRATOR,
L.S.