Sunteți pe pagina 1din 16

Aspecte generale ale asigurarilor Asigurarea este un sistem de relatii econ ce presupune aportul unui nr mare de pers fizice

si juridice in constituirea unui fond banesc si conditia in care sunt amenintate de aceleasi pericole probabile, posibile dar nesigure in existent si activitatea lor Scopul asigurarilor este de a acoperi un risc- nu se poate asigura nimic ce nu poate fi cuantificat dpv economic; Dpv juridic repr un contract prin care una din parti ia asupra sa riscul producerii unui eveniment neplacut in schimbul unei sume de bani pe care o suporta cealalta parte Dpv economic consta in crearea de fonduri banesti din care se vor repara daunele produse de evenimentele asigurate dupa principiul mutualitatii Modalitati de asigurare impotrviva riscului: 1.Prevenirea 2. Limitarea pagubelor 3. Crearea in prealabil a unui fond banesc Caracteristicile asigurarilor: -Nu pot fi incheiate daca nu exista un risc - existent comunitatii de risc - formarea unui fond de asigurare si folosirea lui pe principiul mutualitatii

Functiile asigurarii: Compensarea pagubelorprin plata indemnizatiei Functia de prevenire a pagubelor Functia financiara

Premisele asigurarii- rezida in caracterul aleator al evenimentelor 1. Caracterul aleator este intamplator; realizarea lui sa nu depinda de vointa persoanelor implicate in asigurare; Pentru a putea fi asigurat un eveniment trebuie sa fie posibil in viitor, consecintele prevazute trebuie sa fie relative posibile dar nesigure 2. Caracterul evaluabil posibilitatea evaluarii evenimentelor se refera la numarul de cazuri care pot sa apara si la nivelul la care este necesara acoperirea pagubelor; Asta face posibila stabilirea marimii primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite 3. Mutualitatea reflecta constituirea si utilizarea fondului de asigurari pe principiul toti pentru unul, unul pentru toti;; Fondul de asigurari se constituie sub forma baneasca prin contributiile unui nr mare de personae in scopul inlaturarii urmarilor generate de producerea evenimentelor 4. Echidistanta numerica a asiguratilor- nr de asigurati trebuie sa fie cat mai mare 5. Echidistanta asiguratilor fata de risc- necesara indentificarea intereselor similar ale asiguratilor 1

CLASIFICAREA ASIGURARILOR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dupa raporturile juridice prin efectul legii(obligatorii) contractual(facultative) Dupa domeniul asigurarii De bunuri De personae De raspundere civila Dupa riscul asigurat De inundatii, explozii, cutremure etc Pt derapari, rasturnari, coliziuni sau alte accidente ce tin de mijloacele de transport Imbolnavirii, accidente, decese ale persoanelor De raspundere civila pt prejudicii aduse tertilor De boli si accidente ale animalelor(in cadrul unor ferme) Dupa obiectul asigurat De marfuri De personae Culture agricole sau animale Materii prime etc Dupa teritoriul pe care se acorda acoperirea asigurarilor Interne(national) Externe(international) Dupa natura raporturilor ce exista intre partile contractului Directe(asigurat-asigurator) Indirect( + reasigurator) Reasigurarea are rolul de a asigura o alta societate de asigurari in cazul in care aceasta nu poate asigura o dauna mare

CONTRACTUL DE ASIGURARE INTERNATIONALA Trasaturi caracteristice Contract consensual Contract de adeziune(asiguratorul intocmeste contractual; clauzele sun exprimate si clar imprimate, asiguratul semneaza daca este de accord) Contract aleatoriu- efectele sale depend de un eveniment incert Contract sinalagmatic- partile isi asuma obligatiile contractual Constract cu executre succesiva Contract de buna credinta Contract unic pe intreaga sa durata

Contractul de asigurare international este actul juridic consensual aleatoriu cu titplu oneros si cu executare succesiva prin care asiguratul se oblige sa plateasca o anumita suma de bani(prima de asigurare) in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului(riscului asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului suma asigurata, in limitele convenite, precum sis a onoreze obligatiile de raspundere civil ace revin asiguratilor fata de terti. Partile contractului de asigurare: 1. Asiguratorul: este persoana juridical care preia asupra sa , in schimbul unei sume de bani(prime de asigurare) riscul producerii unui eveniment nedorit 2. Asiguratul : este persoana fizica sau juridical ce asigura bunuri impotriva calamitatilor natural sau a accidentelort 3. Beneficiarul- in general este asiguratul 4. Contractantul asigurarii- pers fizica sau juridica care incheie o asigurare fara sa obtina calitatea de asigurat Brokerul de asigurare este persoana juridical specializata, diferita de asiguratorul din contract, cu capital varsat sub forma baneasca, ce are drept obiect de activitate asigurarea Elemente definitorii ale contractului 1. Riscul asigurat este un eveniment nedorit care ar putea sa se produca Caracteristicile riscului: - Producerea acestuia trebuie sa fie posibila - Caracterul riscului trebuie sa fie intamplator - Sa aiba un anumit grad de periculozitate pt persoana vizata - Nu trebuie sa depinda de vointa beneficiarului sau a asiguratorului - Sa aiba character licit(conform legii) - Sa aiba o anumita regularitate in producerea lui - Sa fie indeajuns de raspandit

CATEGORII DE RISCURI: Riscuri pure- incendii, accidente auto, explozii, naufragii Riscuri fundmentale- ce afecteaza intreaga societate sau grupuri mari de oameni- greve,somaj Riscuri particulare exces de viteza, furturi Riscuri speculative- riscurile comerciale Riscuri previzibile- boala, invaliditate, batranete, deces etc Riscuri imprevizibile- grindina, alunecari de teren, seceta, revolutii etc Riscuri interne- generate de factori din interiorul unitatilor comerciale Riscuri externe- insolvabilitate, faliment, masuri luate de govern Riscuri economice, sociale, politice etc Riscuri generale- cuprinse in conditiile generale de asigurare- incendii, explozii naufragii etc Riscuri special- tin in general de natura marfurilor(alterarea, mucegairea)

2. Interesul asigurarii. Interesul ce se naste din raporturile unei personae cu privire la un anumit bun ce poate fi asigurat; reprezinta valoarea baneasca a bunului expus riscului; trebuie sa fie de natura economica si evaluabil valoric 3. Suma asigurata este supma pe care ar trebui sa o plateasca asiguratorul asiguratului in caz de producer a evenimentului nedorit; Reprezinta suma maxima a raspunderii asiguratorului si elemental ce sta la baza de calcul a primei de asigurare 4. Prima de asigurare este suma de bani pe care o plateste asiguratul ; este calculate in stransa legatura cu suma asigurata si valoarea riscului calculate ca intensitate si probabilitate de aparitie. Primele pot fi unice (RCA) sau pot fi platite esalonat(asigurari de personae) 5. Dauna/ Paguba este pierderea suferita de catre asigurat ca urmare a aparitiei evenimentului nedorit. Poate fi totala(egala cu valoarea bunului) sau partieala(mai mica decat valoarea bunului) 6. Despagubirea este expresia baneasca a repartitiei pe care o primeste asiguratul de la asigurator in cazul producerii evenimentului nedorit ASIGURARI CU FRANCIZA- au o limita a pagubei sub care asiguratorul este exonerate de raspundere - FRANCIZA DEDUCTIBILA- asiguratorul plateste numai daunele mai mari decat franciza din care scade valoarea acesteia - FRANCIZA ATINSA asiguratorul plateste integral numai daunele mai mari decat franciza 7. Durata asigurarii/ perioada de asigurare este perioada de timp pe care se intend drepturile si obligatiile partilor dintr-un contract de asigurare 8. Fondul de asigurare este constituit annual din primele de asigurare pe principiul mutualitatii CONDITIA DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURARE Capacitatea partilor de a contracta Consimtamantul partilor Obiectul contractului de asigurare Cauza contractului de asigurare

Incheierea contractului de asigurare este valida dupa cee a fost semnat si prima de asigurare a fost platita. Daca se incheie prin brokeri, contractual este considerat incheiat daca in decurs de 2 zile de la primirea politei de asiggurare de catre asigurator, beneficiarul/asiguratul nu vine cu o rectificare . Se incheie in 2 exemplare si poate intra in vigoare la o data ulterioara.

Drepturile si obligatiile partilor ASIGURAT DREPTURI Poate modifica contractual Asigurari suplimentare Beneficiaza de rascumparare 95% OBLIGATII Sa plateasca prima Sa intretina bunul asigurat Sa anunte orice modificare cu privire la bun si risc 4

Beneficiaza de imprumut 75% Participare la trageri ASIGURATOR DREPTURI OBLIGATII Sa verifice existent bunului Sa elaboreze copii dupa contract Sa aplice sanctiuni in cazul nerespectarii Sa elaboreze adeverinte obligatiilor asiguratului Drepturile si obligatiile partilor dupa ivirea riscului ASIGURAT DREPTURI Sa primeasca indemnizatia OBLIGATII Sa ia masuri de reducere a pagubei Sa avizeze asiguratorul Sa furnizeze toate datele

ASIGURATor DREPTURI Sa verifice contractual, imprejurarile daunei

OBLIGATII clauzele, Sa plateasca indemnizatia

Incetarea contractului se poate face fie din cause obisnuite( a ajuns la termen, obiectul nu mai exista, evenimentul s-a produs) fie din cause special( denuntarea, nulitatea, rezilierea)

ASIGURARILE DE BUNURI Date generale Cel mai vechi tip de asigurare Sfera de cuprindere a asigurarilor si modalitatea judiciara de realizare a lor depinde de: modul de regrementare a acoperirii pagubelor provocate bunului de la buget sau prin asigurari private; Intensitatea si frecventa producerii unor pagube; Obiceiurile zonei de producer si acoperire a riscului Bunuri ce pot fi asigurate: bunuri ce apartin persoanelor fizice sau juridice bunuri primate in folosinta sau care se afla in pastrare, reparatii, prelucrare etc. Bunuri sau active care fac obiectul unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatie de gestiune Asigurarea se face la valoarea declarata de asigurator dar nu poate fi mai mare decat: Valoarea bunurilor in stare noua din care s-a scazut uzura( pt mijloace fixe si obiecte de inventor valoarea de referinta este cea de inventor din documentele companiei. Pretul de cost pentru materii prime, material, produse finite sau marfuri Valoarea de circulatie a bunurilor lucrari de arta sau obiecte de muzeu 5

Despagubirile acordate nu pot depasi cuantumul sumei, valoarea bunului in momentul producerii pagubei sau suma asigurata Raspunderea asiguratorului incepe dupa 24h de la expirarea zilei in care s-a semnat contractual si s-a platit prima de asigurare Raspunderea asiguratorului se termina la ora 24 a ultimei zile din perioada pt care s-a semnat asigurarea Cuantumul pagubei depinde de paguba, daca ea ste totala sau partial Marimea indemnizatiei- costurile construirii unei noi cladiri minus uzura si valoarea materialelor recuperabile Daca asiguratul a incheiat mai multw contracte pt acelasi obiect cu societati diferite NU va primi supa asigurata de la fiecare in parte. Asigurarile de bunuri pot fi: Obisnuite- incheiate pe o perioada distinct Pe baza de abonament- timp nelimitat cu obligativitatea reinnoirii la anumite perioade

Asigurari ale cladirilor si a altor constructii Ale persoanelor fizice sau juridice Cu destinatie industrial sau comerciala Sumele asigurate difera in functie de gradul de aparitie al riscului si dorinta asiguratului. Se calculeaza pt fiecare cladire in parte sau global pt bunurile din aceeasi grupa. Primele se calculeaza diferentiat dpv territorial sau zonal si pe categorii de baza Asigurarile pt riscuri speciale (mucegaire, risipire, afumare, oxidare, atare, etc) se incheie cu contracte special cu prima mai mare

Asigurari ale bunurilor pe perioada transportului(maritime, auto, feroviar, aerian) Asigurarea maritima Interesul asigurat :pierderea deptului de proprietate, neobtinerea dreptului de proprietate, aparitia unei obligatii patrimoniale nedorite Obiectul: navele, marfurile, navlul, chiria, plata calatoriei, profitul sperat, contributia la avaria comuna, asigurarea asiguratorului Riscuri acoperite: - riscuri legate de avaria totala sau partial a navei - riscuri generale: pericolele apei, incendiu, cutremur, alunecari, ciocniri etc Suma de asigurare este suma necesara pt a inlocui bunurile distruse din care se va scadea amortizarea. Pt pierderile ulterioare se va incheia o asigurare suplimentara Durata contractului variaza in functie de durata transportului Avaria reprezinta orice paguba suferita de un bun, ce ii modifica integritatea sau proprietatile

Avaria totala poate fi reala sau constructive- pierderea completa a bunului asigurat sau vatamarea integritatii fizico-chimice a acestuia, pana la incetarea de a mai face parte din genul de bunuri de care apartine Avaria particulara reprezinta orice dauna partiala suferita de bunul asigurat in mod intamplator, fortuit, din cauza unui risc asigurat.Poate lua forma unei avarii material, a unei lipse etc 6

Avaria comuna este atunci cand din necessitate, in mod intentionat, se face un sacrificiu sau o cheltuiala, alta decat cea ordinara, in scopul salvarii de la primejdie atat a navei cat si a marfii Conditiile de asigurare a marfurilor FPA- free from particular average- acopera doar daunele din pierderea totala a incarcaturii sau a unei parti din aceasta WA- with average- acopera daunele din avaria totala sau parti cauzate de riscuri specificate in polita de asigurare AR- all risks- acopera de regula toate saunele provocate de avaria totala sau partial, mai putin cele specificate in polita

CLAUZE DE ASIGURARE(TIP A, B, C) Conditiile commune continute de cele trei clause sunt: Cheltuieli si contributii la avariile comerciale si/sau eventualele cheltuieli de salvare, plasite de asigurat, sunt stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire si/sau legii aplicabile, daca acestea au fost facute pt sau in legatura cu inlaturarea unei pierderi Suma ce reprezinta proportia raspunderii stabilite conform clauzei culpa comuna in caz de coliziune, daca aceasta clauza este introdusa in contractual de navlosire

Excluderi commune tuturor celor trei clause: a) b) c) Pierderea, avaria ci cheltuieli rezultate sau provenite din: Comportament necorespunzator Scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum Ambalarea si pregatirea insuficienta a bunului asigurat Viciul propriu al voiajului sau a calatoriei Intarziere Pierderea voiajului sau a calatoriei Folosirea de obiecte radioactive Starea de nenavigabilitate a navei Riscuri de razboi( confruntari militare) Riscuri de greve( confruntari sociale)

CLAUZA DE ASIGURARE TIP A Este conditia cea mai cuprinzatoare In baza acestei clause sunt acceptate toate riscurile de pierderi si avarii a bunurilor

CLAUZA DE ASIGURARE TIP B Incendii sau explozii Esuare, scufundare, rasturnare a navei Rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru Coliziunea sau contactul navei sau mij de transport Descarcarea marfii intr-un port de refugiu Cutremur de pamant, eruptive vulcanica sau traznet Sacrificial in avarie comuna Aruncarea marfii sau luarea ei de valuri 7

Intrarea apei de mare, lac, rau in nava Dauna totala a unui colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii/descarcarii de pe nava, ambarcatiune sau mij de transp

CLAUZA DE ASIGURARE TIP C Incendiul sau explozia Esuare, scufundare, rasturnarea navei sau a ambarcatiunii Rasturnarea sau deraierea mij de transp terestru Coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau muj de transp cu un obstacol exterior altul decat marfa Descarcarea marfii intr-un port de refugiu Sacrificial in avaria comuna Aruncarea marfii peste bord

Contractul de asigurare in transportul maritime Clauze Asiguratul si asiguratorul Denumirea navei Pavilionul sub care navigheaza precum si anul constructiei Denumirea bunului, cantitatea, volumul, ambalajul, felul acestuia, marcaj, nr coletelor si marcarea lor Felul incarcarii in magazine, pe punte etc Alte date privind identificarea bunului Riscuri asigurate Suma asigurata precum si repartizarea acesteia pe corp si masini ori instalatii de pe nava Conditii de asigurare Polita de asigurare Dupa valoare poate fi: evaluata(asiguratul nu trebuie sa dovedeasca valoarea bunului), sau neevaluata (asiguratul doar cumunica asiguratorului valoarea bunului insa la producerea riscului trebuie sa dovedeasca valoarea acestuia cu facture, conosament etc) Dupa interesul asiguratului poate fi: casco (nave sau alte mij de transp). Cargo ( pt marfuri_ individuale sau generale(flotanta,open cover, globale), pt asigurarea navlului

Polita flotanta (alimentara) se incheie pt o suma de asigurare egala cu intreaga valoare a marfurilor ce fac obiectul exportului sau importului respective. Asiguratul trebuie sa informeze asiguratorul de efectele fiecarui voiaj si de conditiile derularii. Deoarece proprietarul poate vinde marfa pe parcurs, asiguratul va primi pt fiecare voiaj acoperit de polita flotanta, cate un certificate Polita open cover are forma unei raspunderi ce se incheie pe o perioada de 12 luni si se reinnoieste annual printr-o intelegere tacita sau este incheiat pe o perioada nedeterminata Polita globala este destinata acoperirii expeditiei la purtator si nu se stabileste o linie a valorii globale. Se fixeaza ca o suma forfetara ce se revizuieste odata cu fiecare transport Suma de asigurare este sum ape care o solicita asiguratul si ar trebui sa fie egala cu valoarea bunurilor pt care s-a incheiat asigurarea, fiind dovedita cu facturi, bonuri fiscal

Indemnizatia este calculate in raport cu suma asigurata din contractual de asigurare, cu valoarea bunului si cu paguba suferita. Daca suma asiguratorului este mai mica decat valoarea reala a bunului, la o paguba totala indemnizatia va fie gala cu suma asigurata, in cazul pierderilor partiale, indemnizatia se va calcula cu raport de pierdere si de sistemul de acoperire din contract Prima de asigurare se calculeaza in raport de: Sfera de cuprindere a asigurarii Suma asigurata Natura marfurilor si felul ambalajului Voiajul si nava care-l executa Ruta voiajului Aprecierile obiective si subiective ale asiguratorului Sfera conjuncturala a pietei Efectul de subrogare al asiguratorului in drepturile asiguratului

ASIGURAREA AUTO Se face atat pt autovehicule cat si pt marfa transportata Raspunderea partilor incepe odata cu incarcarea marfurilor, dup ace asiguratul a platit suma de asigurare Prima de asigurare se stabileste in functie de tipul autovehiculului, natura marfurilor si ambalajul ales Sumele asigurate se stabilesc de comun accord dar doar pe baza documentelor de transport si proprietate Prin contract se asigura bunurile usual ambulate precum si mijlocul de transport Riscurile sunt legate de accidente, manifestari ale fortelor naturii, talharie etc

Situatiile in care NU se platesc daunele: Sit produse din cauza unor insusiri proprii naturii bunurilor transportate(viciu propriu, scadere in greutate prin uscare, alterare, rugina, combustie proprie etc) Sit produse ca urmare a impropriei conservari de catre asigurat a bunurilor, ambalarii, transportarii Sit produse de viermi, rozatoare, insect ger sau caldura atmosferica, pierderi sau lipsuri din cauza ambalajului care nu este intreg la exterior precum si avarii sau distrugeri din defecte de fabricatie Sit produse bunurilor transportate ca urmare a predarii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsa, inexacta sau incomplete

Asigurarea in transportul feroviar: situatia este aceeasi ca la transportul auto, aproape aceleasi coditii se incheiere a asigurarilor cu privire la riscuri

ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVIla este asigurarea incheiata intre un asigurat si un asigurator conform careia, la aparitia unui prejudicial creat de catre asigurat unei terte personae, asiguratorul va plati despagubirea beneficiarului(terta) Trebuie indeplinite, simultan, 4 conditii: Paguba rezultata trebuie sa fie produsa unei terte personae Prejudicial trebuie sa apara ca urmare a unei fapte ilicite Sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudicial tertei personae Sa poata fi constatata culpa

Caracteristici Prejudicial trebuie sa fie cauzat de o incalcare a legii, sa se produca accidental, neintentionat In momentul incheierii contractulu, nici asiguratorul, nici asihguratul nu cunosc beneficiarul, singurul element cunoscut fiind fapta ilicita Daca se constata ca s-a produs ricul, despagubirea este primita de beneficiar, nu de asigurat

Elementele contractului: Obiectul il constituie prejudicial adus unei terte personae Indemnizatia consta intr-o suma de bani drept despagubire ca urmare a: 1. Vatamarii corporale sau decesului tertului; 2. Distrugerii sau avarierii unor bunuri ale tertului; 3. Cheltuielile de judecata platite de tert intr-un process Suma asigurata se stabileste in momentul incheierii contractului ca nivel maxim pt fiecare eveniment Prima de asigurare se plateste fie integral, fie in rate

ASIGURARI OBLIGATORII: RCA- raspundere civila auto Aceasta asig este incheiata de catre toti posesorii de autovehicule care sunt inmatriculate si functioneaza pe terit Romaniei Cetatenii straini pot avea incheiata asig de rasp civila in tara noastra cu dovada acesteia Prima de asig se calculeaza in functie de categoria vehiculului, de persoana si de locul inmatricularii Pensionarii beneficiaza de reduceri la prima de asig Pt automob ce se inmatriculeaza temporar, prima de asig se poate plati pe o perioada determinate Daca pers nu foloseste vehiculul tot timpul anului se poate inchiria asigurarea decat pe o perioada egala cu timpul in care il foloseste Daca posesorul autoveh il radiaza din circulatie atunci I se restituie partea de prima pet care nu va mai circula CARTEA VERDE (cartea international de asig auto) este destinata calatoriilor in afara tarii, e inclusa in polita RCA

10

ASIGURARILE FACULTATIVE: ASIG DE RASP CIVILA A CONDUCATORILOR( auto profesionisti): vizeaza accidentele pe care soferii profesionisti le pot avea cu autovehiculul unei personae juridice unde sunt angajati, care, potrivit legii, va raspunde fata de terti si va recupera banii de la soferi. Se poate incheia pe 6 luni sau 1 an iar primele de asigurare sunt differentiate pe categorii de autovehicule ASIG FAC DE RASP CIVILA LEGALA se refera la raspunderea asiguratilor pt distrugerea sau avarierea de bunuri, ori la vatamarea persoanelor si chiar decesul acestora, altele decat cele din accidentele provocate de autoveh, precum si la cheltuielile legate de aceastea. Societatea de asigurari nu acorda depagubiri in urmatoarele cazuri: pagube indirect ca reducerea valorii bunurilor prin reparare daunele din intreruperea procesului de productie daunele din desfasurarea operatiunilor militare

ASIGURARILE DE PRSOANE au aparut inca din antichitate si sunt obligatorii sau facultative Forme de asigurari: as. In caz de deces as. Protectiei financiare a familei sau a celor dependent de personae in caz de deces achitarea datoriilor unei personae in caz de decet(garantie pt imprumut) alocatie de urmas alocatie de batranete economii pt eventuale viitoare datorii(studii, zester) cheltuieli de ingrijire medicala, spitalizare, compensarea veniturilor in caz de boala sau invaliditate asig investitiilor

Asigurari obligatorii. Asig sociale isi formeaza fondurile necesare din contributiile societatilor comerciale si a salariilor. Pricipalele sisteme publice de asigurari: unicitatea obligativitatea contributivitatea egalitatea solidaritatea sociala repartitia autonomia si descentralizarea imprescribilitatea dreptului la pensie

Trasaturi garantarea dreptului de asigurare sociala cetatenii sunt ocrotiti pt toate cazurile prevazute de lege mamele sunt ocrotite in mod special in perioada de nastere pensile pana la un anumit nivel sunt scutite de orice impozite sau taxe pensile sau indemnizatiile nu pot fi cedate

11

Surse de creare a fondului de asig obligatorie: contributii platite de catre agentii economici si diverse alte institutii contributii platite de catre salariati si cetateni - contributii platite de catre diverse societati comerciale bazate din libera initiative Contributiile agricultorilor cu gospodarii individuale Contributiile slujitorilor cultelor Contributiile salariatilor si pensionarilor ce merg la tratament Contributiile persoanelor ce desfasoara activitati pe baza unor conventii civile Contributiile altor personae

Forme de ocrotire a salariatilor: Pensile Trimiteri la tratament si odihna Indemnizatii si ajutoare Alte cheltuieli cu ocrotirea sanatatii

Pensile reprezinta principal forma de ocrotire a cetatenilor, ele reprezentand sume de ban ice se achita persoanelor care isi inceteaza activitatea. Acestea se achita tuturor cetatenilor care au indeplinit varsta conform legii Pensia la limita de varsta se acorda daca persoana a implinit varsta la care se considera ca nu mai are capacitatea de munca normal si are o anumita vechime in munca. Varsta standard de pensionare ete de 60/femei si 65/ barbate Pensia de invaliditate se acorda persoanelor care au suferit accidente sau au contactat boli care duc la neputinta de a munci Pensia de urmas se acorda copiilor, sotilor, sotiilor, supraveghetorilor etc daca la data respective era pensionar sau avea dreptul la pensie(varsta maxima pana la care pot primi pensie este de 16 ani) Pensia anticipata se acorda asiguratilor care au realizat complet stadiile de cotizare si mai au 10 ani pana la pensie. Este diminuata conform unor tabele dupa stadiul de cotizare efectiv

Asigurarile sociale de sanatate. Principia: Cuprind toti cetatenii din sistemul medico-sanitar de protective sociala Solidaritate Prestarea de servicii medicale def Libertatea alegerii medicului de familie Calitatea serviciilor si respectful pt cel asigurat Finantare autonoma si echilibru financiar

Calitatea de asigurat apare odata cu cea de salariat. Persoanele ca nu sunt aalariate dobandesc calitatea de asigurat cand au platit contributia . Calitatea de asigurat dispare cand are loc pierderea cetateniei sau decesul

12

Asigurarea de somaj .Fondul de somaj se constituie din contributia angajatilor si ale persoanelor fizice care au calitatea de angajat, contributiile persoanelor care incheie contracte de asigurari pt somaj, venituri din alte resurse. Daca nu acopera cheltuielile, deficitul se va acoperi de la bugetul de stat. Somerul este persoana apta de munca ce a depus cererea la Fortele de Munca pt a primi de lucru dar aceasta cerere nu a fost satisfacuta. Conditii pt acordarea ajutorului de somaj: 1. Sa aiba un stadiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 luni premergatoare inaintarii cererii 2. Sa nu realizeze venituri sau sa realizeze din activitati autorizate venituri, mai mici decat indemnizatia de somaj 3. Sa nu indeplieasca conditiile legale de pensionare 4. Sa fie inregistrat la Agentia de Ocupare a Fortelor de Munca pe teritoriul unde isi are domiciuliul sau resedinta si a avut locul de munca Indemnizatia de face persoanelor pe o perioada diferentiata: Timp de 6 luni- cotizatie de cel putin 1 an Timp de 9 luni cotizatie de cel putin 5 ani Timp de 12 luni- cotizatie de cel puti 10 ani Pt persoanele din prima categorie, suma de ban ice constituie indemnizatia este 75% din salariul minim brut pe economie in vigoare la data stabilita

Asigurari facultative- Asig de viata(cel mai frecvent intalnite) si asig de sanatate Asigurarile de viata: As familiala mixta de viata As mixta de viata cu pensie de urmas As reevaluata-valuta forte As de pensie suplimentara private cu acumulare de capital Asig de pensie de supravietuire A renta As accidente As pt cazuri de invaliditate temporal din boala As medie pt boli incurabile As familial de accident

13

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Riscul financiar aflat la baza acestui tip de asigurare imbraca forma de prejudicial financiar ce poate sa apara din urmatoarele cauze: Riscuri comerciale- deteriorarea situatiei financiare a cumparatorului pana in punctual in care acesta nu mai poate plati datoria Riscuri generale de calamitati natural- cutremure, inundatii etc Riscuri monetare- fac referire la riscul valutare, cesteri ale costurilor de fabricatie(pt export), fluctuatii ale ratei dobanzii etc Riscuri politice- evenimente care impiedica onorarea platilor(greve etc)

Asigurarea de credite este un contract intre o societate de asigurari si un asigurat, prin care societatea preia riscul asupra pierderilor financiare suferite de asigurat, ca urmare a insolvabilitatii sau incapacitatii de plata ale clientului sau si nu producerea evenimentului cum este in cazul celorlaltor asigurari. Pt ca societate de asigurari sa plateasca despagubirea trebuie indeplinite mai multe conditii: Existenta unui contract intre asigurator si clientul sau Existenta unei obligatii a garantiilor de a raspunde financiar in cazul insolvabilitatii clientului Creditul nu trebuie sa fie scadent peste durata de rambursare, durata ce a fost stabilita in functie de destinatia sumelor acordate ca imprumut Existent unei polite complementare, fie de bunuri, fie de viata, incheiata de creditor si cesiionata in favoarea creditorului Risnul sa nu fie produs din vina sau cu complicitatea asiguratului Asigurarea se face cu franciza

Asigurarea facultative de garantie este incheiata intre dobitorul unui contract de credit in calitate de asigurat, avand ca obiect garantarea platii debitorului de catre creditor, atunci cand debitorul nu-si poate indeplini obligatia de plata. Asiguratul trebuie sa indeplineasca conditiile: Sa faca dovada veniturilor Sa aiba garantii pt contractual de imprumut Sa fi girat imprumutul su bunuri, sau bunurile pe care le-a achizitionat cu imprumutul Sa constituie ipoteci, daca e cazul Sa permita instantelor de judecata sa instituie sechestre asupra bunurilor asiguratului cand acesta nu achita ratele debitoare Asiguratul nu trebuie sa instraineze proprietatea sau folosinta nici unui bun de care dispune pe toata durata asigurarii

ASIGURAREA FACULTATIVA A CREDITULUI ACORDAT PT BUNURI COMERCIALIZATE IN SISTEM LEASING Leasing-ul este o forma de inchiriere, realizata de societati financiare specializate, a unor bunuri de echipament, catre un beneficiar care nu dispune de fonduri proprii si nu recurge la credite pt a le cumpara Contractual de asigurare se refera la riscul financiar de neplata de catre utilizator a ratelor de leasing aferente bunurilor care, la sfarsitul perioadei de leasing, vor face obiectul cumpararii lor de catre cel 14

care le-a cumparat.Contractul de asigurare se incheie in conditiile in care utilizatorul bunului are un contract de leasinf de cel putin 3 ani.Daca utilizatorul are 2 rate consecutive scadente si neachitate se considera ca riscul asigurat s-a rodus Indemnizatia, conform contractului, este in limita a 90% din valoarea totala a doua rate de leasing neachitate consecutive la scadenta de catre utilizator. In termen de 90 de zile de la data cand asiguratorul a platit indemnizatia, asiguratul este obligat sa intreprinda toate demersurile pt valorificarea bunurilor, inclusive executarea garantiilor constituite, in favoarea sa, dupa care va solicita despagubirile de la cei indreptatiti.Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pt pagube colaterale.Dupa plata despagubirilor stabilite asiguratorul se va subroga in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori pt recuperarea sumelor pierdute.

Asigurarea facultative a creditelor acordate persoanelor fizice sau juridice pt cumpararea de bunuri Asigurarea acopera pierderile financiare ale asiguratului , rezultate din neplata sumelor datorate de catre persoanele fiz sau jur care au beneficiat de credit commercial pt cumpararea de bunuri cu plata amanita La incasarea in termen a platii facute de client sau la 2 rate consecutive neplatite de catre acesta, vanzatorul, respective asiguratul, trebuie: Sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile Sa nu incheie nicio alta intelegere cu debitorul Sa remita asiguratorului orice suma recuperate Sa conserve dreptul de regres al asiguratorului

Despagubirea este acordata doar in cazul riscurilor financiare rezultate din creditele acordate clientilor, specificati in contractual de asigurare. Societatea de asigurari nu acorda despagubiri, in cazul unor astfel de contracte, pentru: Riscuri generate de forta majora Evenimente legate de riscul de razboi Efecte ale energiei atomice Orice alte riscuri ce pot fi acoperite prin alt tip de asigurare Frauda, bancrupta frauduloasa

Asiguratorul isi rezerva dreptul de a se subroga in dreptul asiguratului pt recuperarea pierderilor suferite in cazul ivirii riscului asigurat.

Asigurarea si garantarea creditelor de export Realizarea unei investitii de catre societatea de productie necesita sume mari de bani care nu pot fi obtinute imediat prin forte proprii, atunci cand ele vor angaja credite ce trebuie esalonate ca plata, in timp.

15

Asemenea situatii sunt foarte riscante, ducand nu numai la falimentul intreprinderii dar chiar la dezabilizarea economica a tarii. Asigurarea se poate face de importatorul care doreste sa cumpere bunuri cu o valoare foarte mare(de ex :pt investitii )si nu dispune de suma necesara. Garantarea se face pt exportatorul din acest caz. Riscuri asiguraye pt creditele de export: Incasarea cu intarziere a contravalorii marfurilor Neincasarea contravalorii marfurilor livrate pe credit Reguzul cumparatorului de a prelua marfa ajunsa la destinatie Denuntarea contractului de catre comparator in timpul derularii procesului de productie al acestuia Avarierea sau distrugerea marfurilor in timpul fabricatiei sau al transportului Imposibilitatea repatrierii masinilor si utilajelor deplasate cu scopul de a realize lucrari in strainatate

Tipuri de contracte de credite in functie de protectia pe care o acopera: Polita specifica protejeaza un singur comparator pt o anumita tranzactie Polita revolving atunci cand livrarile catre client capata un character de regularitate so se mentin la un anumit nivel Polita globala se refera la mai multe contracte de comert exterior din diferite tari

16

S-ar putea să vă placă și