Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTUNGHIUL

Denit ie. Paralelogramul cu un unghi drept se nume ste dreptunghi. In gura 1, este desenat dreptunghiul ABCD.

Figura 1 Observat ie. Dreptunghiul este un paralelogram particular, deci are toate propriet a tile paralelogramului: are laturile opuse paralele; are laturile opuse congruente; are unghiurile opuse congruente; oricare dou a unghiuri al aturate sunt suplementare; diagonalele au acela si mijloc (se njum at a tesc). Prezent am condit ii necesare si suciente ca un patrulater convex s a e dreptunghi. Teorema 1. Toate unghiurile dreptunghiului sunt unghiuri drepte. Demonstrat ie. Fie dreptunghiul ABCD cu m p?Aq 90 . Conform denit iei, ABCD este si paralelogram, deci m p?Aq m p?C q 90 . (1) Tot datorit a faptului c a ABCD este paralelogram, oricare dou a unghiuri al aturate sunt suplementare, deci m p?Aq ` m p?B q 90 m p?B q 90 (2) si m p?Aq ` m p?Dq 90 m p?Dq 90 . (3) Relat iile (1), (2) si (3) spun c a toate unghiurile dreptunghiului sunt unghiuri drepte. Teorema 2. (Reciproca teoremei 1.) Dac a un patrulater convex are toate unghiurile congruente, atunci patrulaterul este dreptunghi. Demonstrat ie. Consider am patrulaterul convex ABCD cu toate unghiurile congruente. T in and cont c a suma m asurilor tuturor unghiurilor patrulaterului convex este 360 , avem m p?Aq m p?B q m p?C q m p?Dq 360 90 . 4

Am dedus c a unghiurile opuse sunt congruente dou a c ate dou a, deci ABCD este paralelo gram si cum m p?Aq 90 , rezult a c a ABCD este dreptunghi. Teorema 3. Dac a un patrulater convex are trei unghiuri drepte, atunci patrulaterul este dreptunghi.

Fi se cu teorie pentru gimnaziu Dreptunghiul

Profesor Marius Damian, Br aila

Demonstrat ie. Dac a trei unghiuri au m asura de 90 , atunci al patrulea unghi are tot 90 , deoarece suma m asurilor tuturor unghiurilor patrulaterului convex este 360 . In continuare, demonstrat ia urmeaz a accea si pa si ca n teorema precedent a. Teorema 4. Dreptunghiul are diagonalele congruente. Demonstrat ie. Fie dreptunghiul ABCD (gura 2).

Figura 2 Din denit ia dreptunghiului si teorema 1, deducem c a rADs rBC s si m p?ADC q m p?BCDq 90 . Prin urmare, ADC BCD (C.C.), de unde rAC s rBDs. Teorema 5. (Reciproca teoremei 4.) Dac a un paralelogram are diagonalele congruente, atunci paralelogramul este dreptunghi. Demonstrat ie. Fie paralelogramul ABCD cu rAC s rBDs. Conform denit iei paralelogramului, avem rADs rBC s. Deducem c a ADC BCD (L.L.L.), de unde m p?ADC q m p?BCDq . Totodat a, din AD BC, avem m p?ADC q ` m p?BCDq 180 si obt inem m p?ADC q 90 . In nal, cum ABCD este paralelogram si are un unghi drept, rezult a c a este dreptunghi. Observat ie. Teoremele 4 si 5 pot date ntr-o singur a teorem a: Un paralelogram este dreptunghi dac a si numai dac a are diagonalele congruente. Observat ie. Dreptunghiul are: un centru de simetrie: punctul de intersect ie a diagonalelor; dou a axe de simetrie: mediatoarele laturilor opuse. (gura 3)

Figura 3 Observat ie. Un patrulater convex este dreptunghi dac a ndepline ste una din condit iile de mai jos. Este paralelogram si are un unghi drept. Are toate unghiurile congruente. Are trei unghiuri drepte. Este paralelogram si are diagonalele congruente.
Fi se cu teorie pentru gimnaziu Dreptunghiul

Profesor Marius Damian, Br aila