Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013 Proba E. d) Logic, argumentare i comunicare Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia profilului militar Varianta 7 BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte) A. a) cte 3 puncte pentru fiecare rspuns corect, astfel: 1-c, 2-b, 3-c, 4-d, 5-b, 6-c 6x3p= 18 puncte B. a) - cte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferen corespunztoare fiecruia dintre cele dou moduri silogistice date, astfel: MeP PaM SaM SeM SoP SeP 2x2p= 4 puncte - construirea, n limbaj natural, a unui silogism care s corespund oricreia dintre cele dou scheme de inferen 4 puncte b) - reprezentarea grafic, prin intermediul diagramelor Venn, a oricruia dintre cele dou moduri silogistice date 3 puncte - precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A. precizarea formulei propoziiei 3: SoP 4 puncte B. - cte 1 punct pentru construirea, n limbaj formal, a contrarei propoziiei 1 (SeP) i a contradictoriei propoziiei 2 (SiP) 2x1p= 2 puncte - cte 2 puncte pentru construirea, n limbaj natural, a contrarei propoziiei 1 i a contradictoriei propoziiei 2 2x2p= 4 puncte C. - cte 1 punct pentru aplicarea explicit a operaiilor de conversiune i obversiune, pentru a deriva conversa i obversa corecte ale fiecreia dintre propoziiile 1 i 4, n limbaj formal 2x2x1p= 4 puncte - cte 1 punct pentru derivarea, n limbaj natural, a conversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 4 2x1p= 2 puncte - cte 2 puncte pentru derivarea, n limbaj natural, a obversei fiecreia dintre propoziiile 1 i 4 2x2p= 4 puncte D. explicarea succint a faptului c propoziia 3 nu se convertete corect 6 puncte E. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziiei categorice 4 4 puncte

Barem de evaluare i de notare Prob scris la logic, argumentare i comunicare 1

Varianta 7

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. precizarea nelesului conceptului de clasificare 4 puncte 2. cte 3 puncte pentru enumerarea celor dou tipuri de argumente deductive, n funcie de criteriul corectitudinii logice (de exemplu, argumente deductive valide i argumente deductive nevalide) 2x3p= 6 puncte 3. - construirea, n limbaj formal, a argumentului valid care s justifice propoziia dat 5 puncte - construirea, n limbaj natural, a argumentului valid care s justifice propoziia dat 5 puncte 4. a. menionarea oricrei reguli de corectitudine pe care o ncalc definiia dat 2 puncte b. - cte 2 puncte pentru enunarea fiecreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a 2x2p= 4 puncte - cte 2 puncte pentru construirea fiecreia dintre definiiile cerute 2x2p= 4 puncte

Barem de evaluare i de notare Prob scris la logic, argumentare i comunicare 2

Varianta 7