Desfasurind compozitia de la Cuina Turcului se evidentiaza elementele de, structura .care sustin intreaga creatie.

Astfel, se detaseaza COLOANA ca element de sustinere, fragmentata prin jumatatile modulelor veeine centrului de interes. AI doilea element este UNGHIrJL, simbol ce se repeta in expresia plastica prin pozitii diferite, ingrupuri opuse. ROMBUL este figura asupra careia se concentreaza atentia, punctul focalizator al compozitiei intregi. El face corp comun cu. modulul coloanei subliniind astfel expresia frazei. HA$URA rombului, hasura in sine, prin repetarea in planuri diferite sporeste valoarea compozitiei, subliniaza esenta mesajului. AI-cincilea semn, SEGMENTELE GEMENE, de dreapta, are un rol important cand face corp comun cu fondul alb-os, alb-crem al compozitiei. Cele cinci semne primare ilustreaza puterea omului de a opera.vatunci, cu simboluri in relatiile dintre semeni. Cate milenii i-a fi trebuit omului pana sa ajunga la aceasta performantal

Referinte:
1. Dictionar de istorie veehe a Romaniei, Editura ~tiintific4 ~iEnciclopedica, Bucuresti, 1975 2. Alex, Paunescu: Studii ~i cercetari de istorie veche, Tom. 19, Dr,I, 1968, Editura Academiei Romane " 3. Jurgis Baltrusavitis: Forman, deformliri..Editura Meridiane,"Bucure§ti.·
1989 4. Vladimir IJumitrescu: Arta preistorica a Romaniei, Editura Meridiane, Bueuresti, 1974 5, Alex, Pliunescu: Cronologia paleoliticului §i mezoliticului din Romania, S.C.I.V.A., Tom. 35. Editura Aeademiei Romine. Bucuresti, 1984 6. Idem Tom 1. 1970, pag.3 7. Romulus Vulcanescu: Mitologie RoDllinli,Editura Academiei Romane, 1984

8. Ion Miclea, Radu Florescu: Preistoria Daciei, Editura Meridiane, Bucuresti, 1980. ' 9. Vladimir Dumitrescu: Arta preistorica din Romania, Editura Meridiane,
1984

'.
Pe langa incizia serpentiforma de la Strachina, pe langlt cele cinci simboluri romanello-aziliene existente in paleoliticul final la Portile-de-Fier, in spatiul nostru carpatic a aparut in aceeasi perioada ~i linia curba inchisa, CERCUL. Ca ~i celorlalte semne, acestuia, intimp, is-au atribuit puteri miraculoase "inarta magico-mitologica (R 7). in pestera Gura Chindiei exista dovada existentei acestui semn. Ca si in alte compozitii (conturul sectiunii margelei tubulare), aici.vsernnul-simbol are 0 pregnanta particularitate lncompozitia simbolistica a artei primare (R8). Ulterior perioadei de inceput, cereul a fost simbolul soarelui, i s-a Imbogatit semnificatia adaugandu-i •. se spirala in interior, apoi punetul, cercuri concentrice, zimti, drepte radiante,' puncte. (R9). .~Cu acesta s-aincheiatpaleta semnelor-simbol in jurul carora s-au urzit culturile urmatoare, Spirala, Coloana, Unghiul, Rombul, Hasura, Segmentele pereehe ~i Cercul, sapte semne de tnceput au desehis, in' urma cu peste douasprezece milenii, perspectiva 'unei mari civilizatii, '

,11.,1'

,
(I'

,

CAPITOLULI

22

23

piN.!. iN ANUL 7000