P. 1
Curs Programarea Calculatoarelor

Curs Programarea Calculatoarelor

|Views: 79|Likes:
Published by Dumitru Rusu
Curs programarea calculatoarelor Diana Stefanescu.
Curs programarea calculatoarelor Diana Stefanescu.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dumitru Rusu on Jun 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1.1. UNITĂŢILE FUNCŢIONALE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL
 • 1.1.2. DATE, ALGORITMI ŞI PROGRAME
 • 1.2.1. DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI
 • 1.2.2.1. Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice
 • 1.2.2.2. Reprezentarea algoritmilor prin pseudocod
 • 1.3.1. Scurt istoric
 • 1.3.2. Limbajele C şi C++
 • 1.3.3. Convenţii folosite în prezentarea sintaxei
 • 1.4. TEORIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR CU AJUTORUL CALCULATORULUI
 • 1.5. ETAPELE REZOLVĂRII UNEI PROBLEME
 • 1.6. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 2.1. PROGRAME ÎN LIMBAJUL C/C++
 • 2.2. PREPROCESORUL
 • 2.3.1. VOCABULARUL
 • 2.3.2. UNITĂŢILE LEXICALE
 • 2.4.1. TIPURI DE DATE
 • 2.4.2.1. Constante numerice întregi
 • 2.4.2.2. Constante numerice reale
 • 2.4.2.3. Constante caracter
 • 2.4.2.4. Constante şir de caractere
 • 2.4.3.1. Declararea variabilelor
 • 2.4.3.2. Iniţializarea variabilelor în declaraţii
 • 2.4.3.3. Operaţii de intrare/ieşire
 • 2.5.1. OPERATORI
 • 2.7. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 3.1. IMPLEMENTAREA STRUCTURII SECVENŢIALE
 • 3.2. IMPLEMENTAREA STRUCTURII DE DECIZIE
 • 3.3.1. IMPLEMENTAREA STRUCTURII REPETITIVE CU TEST INIŢIAL
 • 3.3.2. IMPLEMENTAREA STRUCTURII REPETITIVE CU TEST FINAL
 • 3.4. FACILITĂŢI DE ÎNTRERUPERE A UNEI SECVENŢE
 • 3.5. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 4.1. DECLARAREA TABOURILOR
 • 4.2. TABLOURI UNIDIMENSIONALE
 • 4.3. TABLOURI BIDIMENSIONALE
 • 4.4.1. FUNCŢII PENTRU LUCRUL CU ŞIRURI DE CARACTERE
 • 4.5. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 5.1.1. DECLARAREA ŞI INIŢIALIZAREA VARIABILELOR POINTER
 • 5.2. OPERAŢII CU POINTERI
 • 5.3.1. POINTERI ŞI TABLOURI UNIDIMENSIONALE
 • 5.3.2. POINTERI ŞI ŞIRURI DE CARACTERE
 • 5.3.3. POINTERI ŞI TABLOURI BIDIMENSIONALE
 • 5.4. TABLOURI DE POINTERI
 • 5.5. POINTERI LA POINTERI
 • 5.6. MODIFICATORUL const ÎN DECLARAREA POINTERILOR
 • 5.7. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 6.1.1. DECLARAŢII ŞI DEFINIŢII DE FUNCŢII
 • 6.1.2. APELUL FUNCŢIILOR
 • 6.2.1. TRANFERUL PARAMETRILOR PRIN VALOARE
 • 6.2.2. TRANSFERUL PARAMETRILOR PRIN POINTERI
 • 6.2.3.1. Variabile referinţă
 • 6.2.3.2. Parametrii transmişi prin referinţă
 • 6.2.3.3. Funcţii care returnează referinţe
 • 6.2.4. TABLOURI CA PARAMETRI
 • 6.2.5. TRANSFERUL PARAMETRILOR CĂTRE FUNCŢIA main
 • 6.3. FUNCŢII CU PARAMETRI IMPLICIŢI
 • 6.4. FUNCŢII CU NUMĂR VARIABIL DE PARAMETRI
 • 6.5.1. FUNCŢII MATEMATICE (headerul <math.h>)
 • 6.5.2. FUNCŢII DE CLASIFICARE (TESTARE) A CARACTERELOR
 • 6.5.3. FUNCŢII DE CONVERSIE A CARACTERELOR (prototip în <ctype.h>)
 • 6.5.4. FUNCŢII DE CONVERSIE DIN ŞIR ÎN NUMĂR (prototip în <stdlib.h>)
 • 6.5.5. FUNCŢII DE TERMINARE A UNUI PROCES (PROGRAM) ( <process.h>)
 • 6.5.6. FUNCŢII DE INTRARE/IEŞIRE (prototip în <stdio.h>)
 • 6.6. SUPRAÎNCĂRCAREA FUNCŢIILOR
 • 6.7. CLASE DE MEMORARE
 • 6.8.1. FUNCŢII DE ALOCARE DINAMICĂ A MEMORIEI
 • 6.8.2. OPERATORI DE ALOCARE DINAMICĂ A MEMORIE
 • 6.9. FUNCŢII RECURSIVE
 • 6.11. POINTERI CĂTRE FUNCŢII
 • 6.12. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
 • 7.1. TIPURI DEFINITE DE UTILIZATOR
 • 7.2. STRUCTURI
 • 7.3. CÂMPURI DE BIŢI
 • 7.4. DECLARAŢII DE TIP
 • 7.5. UNIUNI
 • 7.6. ENUMERĂRI
 • 8.1. CARACTERISTICILE GENERALE ALE FIŞIERELOR
 • 8.2. DESCHIDEREA UNUI FIŞIER
 • 8.3. ÎNCHIDEREA UNUI FIŞIER
 • 8.4.1. PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE CARACTER
 • 8.4.2. PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE CUVÂNT
 • 8.4.3. PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE ŞIR DE CARACTERE
 • 8.4.4. INTRĂRI/IEŞIRI FORMATATE
 • 8.5. INTRĂRI/IEŞIRI BINARE
 • 8.6. POZIŢIONAREA ÎNTR-UN FIŞIER
 • 8.7. FUNCŢII UTILITARE PENTRU LUCRUL CU FIŞIERE
 • 8.8. ALTE OPERAŢII CU FIŞIERE
 • 8.9. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME

CAPITOLUL 1

Noţiuni introductive

1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.4. Teoria rezolvării problemelor cu ajutorul calculatorului 1.5. Etapele rezolvării unei probleme

1.1. Calculatorul, un sistem automat de prelucrare a datelor 1.2. Algoritmi 1.3. Limbaje de programare

1.1. CALCULATORUL, UN SISTEM AUTOMAT DE PRELUCRARE A DATELOR
Calculatorul (mai precis, calculatorul numeric programabil) reprezintă un sistem electronic (ansamblu de dispozitive şi circuite diverse) complex, care preia (citeşte) datele iniţiale ale unei probleme, pe baza unui program efectuează diverse operaţii (prelucrări) asupra acestora şi furnizează (scrie, afişează) rezultatele obţinute (figura 1.1.).

Date de intrare (datele iniţiale ale problemei)

PROGRAM (şir de acţiuni, prelucrări, algoritm)

Date de ieşire (rezultatele obţinute)

Figura 1.1. Calculatorul - sistem automat de prelucrare a datelor Principalele avantaje ale utilizării calculatorului constau în: viteza mare de efectuare a operaţiilor; capacitatea extinsă de prelucrare şi memorare (înregistrare) a informaţiei. În orice sistem de calcul vom găsi două părţi distincte şi la fel de importante: hardware-ul şi software-ul. Hardware-ul este reprezentat prin totalitatea echipamentelor şi dispozitivelor fizice; Software-ul este reprezentat prin totalitatea programelor care ajută utilizatorul în rezolvarea problemelor sale (figura 1.2.). Software-ul are două componente principale: Sistemul de operare (de exploatare) care coordonează întreaga activitate a echipamentului de calcul; acesta “este activat” la pornirea calculatorului şi asigură: Gestiunea echitabilă şi eficientă a resurselor din cadrul sistemului de calcul; Realizarea interfeţei cu utilizatorul; Furnizarea suportului pentru dezvoltarea şi execuţia aplicaţiilor. Exemple de sisteme de operare: RSX11, CP/M, MS-DOS, LINUX, WINDOWS NT, UNIX. Sistemul de aplicaţii (de programe), care poate include: medii de programare, editoare de texte, compilatoare, programe aplicative din diverse domenii (economic, ştiinţific, financiar, divertisment).

9

CAPITOLUL 1

Noţiuni introductive

SISTEM OPERARE HARDWARE UTILIZATOR

SOFTWARE DE APLICAŢIE

SOFTWARE

Figura 1.2. Sistemul de calcul - sistem hardware-software 1.1.1. UNITĂŢILE FUNCŢIONALE ALE UNUI SISTEM DE CALCUL Componentele unui sistem de calcul pot fi grupate în unităţi cu funcţii complexe, bine precizate, numite unităţi funcţionale. Modelul din figura 1.3. face o prezentare simplificată a structurii unui calculator, uşurând înţelegerea unor noţiuni şi concepte de bază privind funcţionarea şi utilizarea acestuia. Denumirea fiecărei unităţi indică funcţia ei, iar săgeţile modul de transfer al informaţiei.
Unitate de intrare

(flux de intrare - istream în C++)

Memorie internă

Unitate de ieşire (flux de ieşire - ostream în C++)

Unitate centrală

Memorie externă

Figura 1.3. Unităţile funcţionale ale unui sistem de calcul Înainte de a prezenta unităţile funcţionale ale sistemului de calcul, trebuie să subliniem faptul că, într-un calculator, toată informaţia (numere, cuvinte, texte, desene, imagini, sunete, etc.) este reprezentată sub formă numerică. Programele sunt codificate tot sub formă numerică. Vom utiliza în continuare termenii de citire pentru operaţia de introducere (de intrare) de la tastatură a datelor iniţiale ale unei probleme, şi scriere pentru operaţia de afişare (de ieşire) a rezultatelor obţinute. În cazul în care utilizatorul doreşte să rezolve o problemă cu ajutorul calculatorului, informaţia de intrare (furnizată calculatorului de către utilizator) va consta din datele iniţiale ale problemei de rezolvat şi dintr-un program (numit program sursă). În programul sursă utilizatorul implementează (traduce) într-un limbaj de programare un algoritm (acţiunile executate asupra datelor de intrare pentru a obţine rezultatele). Informaţia de intrare, aflată iniţial într-o formă externă, accesibilă omului (numere, text, grafică), va fi transformată de către calculator - în vederea memorării şi prelucrării - într-o formă internă, binară. Unitatea de intrare (cu funcţia de citire) realizează această conversie a informaţiei din format extern în cel intern. Din punct de vedere logic, fluxul (informaţia) de intrare este un şir de caractere, din exterior către memoria calculatorului. Din punct de vedere fizic, unitatea de intrare standard este, uzual, tastatura calculatorului. Tot ca unităţi de intrare, pot fi enumerate: mouse-ul, joystick-ul, scanner-ul (pentru introducerea informaţiilor grafice).
10

CAPITOLUL 1

Noţiuni introductive

Unitatea de ieşire (cu funcţia de scriere, afişare) realizează conversia inversă, din formatul intern în cel extern. Din punct de vedere fizic, unitatea de ieşire standard este monitorul calculatorului. Tot ca unităţi de ieşire într-un sistem de calcul, putem întâlni: imprimanta, plotter-ul, etc. Informaţia este înregistrată în memorie. Memoria internă (memoria RAM - Random Acces Memory) se prezintă ca o succesiune de octeţi (octet sau byte sau locaţie de memorie). Un octet reprezintă un grup de 8 biţi. Bit-ul (binary unit) reprezintă unitatea elementară de informaţie şi poate avea una din valorile: 0 sau 1. Numărul de ordine al unui octet în memorie se poate specifica printr-un cod, numit adresă. Ordinea în care sunt adresate locaţiile de memorie nu este impusă, memoria fiind un dispozitiv cu acces aleator la informaţie. Capacitatea unei memorii este dată de numărul de locaţii pe care aceasta le conţine şi se măsoară în multiplii de 1024 (2 10 ), cum sunt kilobytes, megabytes, gigabytes sau terabytes. De exemplu, 1Kb=1024bytes, 1 Mb=1024Kb;. În memorie se înregistrează două categorii de informaţii: Date - informaţii de prelucrat; Programe - conţin descrierea (implementarea într-un limbaj de programare) a acţiunilor care vor fi executate asupra datelor, în vederea prelucrării acestora. În memoria internă este păstrată doar informaţia prelucrată la un moment dat. Memoria internă are capacitate redusă; accesul la informaţia din memoria internă este extrem de rapid, iar datele nu sunt păstrate după terminarea prelucrării (au un caracter temporar). Unitatea centrală prelucrează datele din memoria internă (extrage din memoria internă, secvenţial, instrucţiunile programului, le decodifică şi le execută, efectuează operaţii aritmetice şi logice asupra datelor) şi coordonează activitatea tuturor componentelor fizice ale unui sistem de calcul (transmite comenzi celorlalte unităţi funcţionale). Ea înglobează: Microprocesorul - circuit integrat complex cu următoarele componente de bază: Unitatea de execuţie (realizează operaţii logice şi aritmetice); Unitatea de interfaţă a magistralei (transferă datele la/de la microprocesor). Coprocesorul matematic – circuit integrat destinat realizării cu viteză sporită a operaţiilor cu numere reale. Memoria externă este reprezentată, fizic, prin unităţile de discuri (discuri dure-hard disk, discuri flexibile-floppy disk, discuri de pe care informaţia poate fi doar citită-CDROM, DVDROM, etc) sau benzi magnetice. Spre deosebire de memoria internă, memoria externă are capacitate mult mai mare, iar informaţia înregistrată în memoria externă are caracter permanent, în dezavantajul timpului de acces la aceasta. 1.1.2. DATE, ALGORITMI ŞI PROGRAME Datele sunt reprezentări simbolice (numere, cuvinte, texte, imagini, sunete) care vor fi transformate în format intern, binar (şiruri de biţi), înregistrate în memoria calculatorului şi supuse unor prelucrări. Datele, în sine, nu au semnificaţie, însă atunci când sunt interpretate de către un anumit sistem de prelucrare, ele devin informaţie. Algoritmul este conceptul fundamental al informaticii. Într-o definiţie aproximativă algoritmul este un set de paşi care defineşte modul în care poate fi dusă la îndeplinire o anumită sarcină. Reprezentarea (descrierea) unui algoritm nu se poate face în absenţa unui limbaj comun celor care vor să îl înţeleagă. Pentru ca algoritmii să poată fi reprezentaţi astfel
11

2. 12 . După descoperirea algoritmului. decodifică instrucţiunea (şirul de biţi) din registrul de instrucţiuni. memorarea (înregistrarea la o anumită adresă din memorie a conţinutului unui registru).efectuate între operanzii din registre sau între un operand dintr-un registru şi unul din memorie. formate din cel puţin două părţi: codul operaţiei şi adresa operandului. ci pentru un calculator abstract . care vor fi înregistrate în memorie. etc. Unitatea de control Contorul programului (PC) Registru instrucţiune (RI) Indicatori ALU (Unitatea aritmetică şi logică) Regiştrii de memorare Regiştrii date Regiştrii adrese Fig. un set de regiştri şi un model de memorie. Schema calculatorului abstract trebuie să ţină seama atât de calculatorul real modelat. scădere. se pot exemplifica: încărcarea (transferul unui operand din memorie într-un registru). În realitate. dar şi coordonarea secvenţelor de operaţii. se folosesc diferite limbaje artificiale. Un model abstract al unei unităţi centrale (CPU.un model care elimină detaliile.4. dar să le şi prelucreze. maşina trebuie să dispună de mecanisme care să permită efectuarea operaţiilor asupra datelor. dispozitive în care se memorează numere binare de lungime fixă. 1. asemeni locaţiilor de memorie. capabilă să stocheze datele. un calculator abstract are un set de instrucţiuni. Unitatea aritmetică şi logică efectuează operaţiile de calcul (adunare. pe care calculatorul le execută pentru a rezolva o anumită problemă. Instrucţiunile dintr-un program sunt codificate intern tot prin numere binare. cât şi despre algoritmul aplicat în prelucrarea acestora: Program = Date + Algoritm. riguros formalizate). microprocesor) este prezentat în figura 1. RI (analizează codul operaţiei şi adresa operandului). Pentru aceasta. operaţii de calcul . conform unui algoritm. Într-un registru poate fi încărcat un număr întreg de octeţi (1.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive încât să fie înţeleşi de către oameni. 4). cum sunt pseudocodul şi schema logică. până la execuţia instrucţiunii “halt”. Unitatea de control îşi realizează sarcinile repetând aşa-numitul ciclu al maşinii: repetă extrage următoarea instrucţiune din memorie (pe baza adresei aflate în PC). de oprire. Componentele procesorului abstract Registrii procesorului sunt. În general. specifică procesorului respectiv. împărţire. păstrând numai elementele necesare limbajului de programare folosit. Ca operaţii. cât şi de limbajul de programare utilizat. înmulţire. Orice echipament de calcul poate fi considerat o maşină algoritmică. scrise în limbaje de programare (limbaje artificiale. etc.. execută instrucţiunea (efectuarea operaţiei cerute de instrucţiunea aflată în RI).4. de ieşire. programatorul nu scrie programul pentru calculatorul real. Programul este un ansamblu de instrucţiuni.). Programul conţine atât informaţii despre datele care vor fi prelucrate (date de intrare. pasul următor este reprezentarea acestuia într-o formă în care să poată fi comunicat unei maşini de calcul.aritmetice sau logice . Reprezentarea algoritmilor destinaţi calculatoarelor se face prin programe. auxiliare).

un exemplu de algoritm poate fi cel de interpretare a unei bucăţi muzicale (descris prin partitură). atunci cmmdc este B. Se notează cu A şi B. apariţia calculatoarelor multiprocesor. descrişi fără echivoc. Dacă R diferit de 0. Deşi. funcţionarea ei este un proces secvenţial: la un moment dat se execută o singură instrucţiune. Intuitiv. Date de intrare: cele 2 numere întregi. unitatea de intrare/ieşire şi unitatea de memorie. 2. odată cu evoluţia calculatoarelor. Se împarte A la B şi se notează cu R restul împărţirii. 1. formată din unitatea aritmetică şi logică. Caracterul unic şi universal: orice algoritm trebuie să rezolve toate problemele dintr-o clasă de probleme.cea mai mare. Se revine la pasul 2. iar execuţia unei instrucţiuni poate începe numai după încheierea execuţiei instrucţiunii precedente. Căutarea unor algoritmi pentru rezolvarea unor probleme din ce în ce mai complexe a avut ca urmare apariţia unor întrebări legate de limitele proceselor algoritmice: Ce probleme pot fi rezolvate prin intermediul proceselor algoritmice? Care sunt modalităţile de descoperire a algoritmilor? Cum pot fi îmbunătăţite tehnicile de reprezentare şi comunicare a algoritmilor? Cum pot fi aplicate cunoştinţele dobândite în vederea obţinerii unor maşini algoritmice mai performante? Cum pot fi analizate şi comparate caracteristicile diverşilor algoritmi? Definiţie: Algoritmul este un set ordonat de paşi executabili. Pentru ca o maşină de calcul să poată rezolva o anumită problemă. unitatea de control. dintre datele de intrare. Dacă R este 0. Proprietăţile fundamentale ale algoritmilor: Caracterul finit: orice algoritm bine proiectat se termină într-un număr finit de paşi. 1. să poată fi aplicat oricărui set de date de intrare dintr-o anumită mulţime de astfel de seturi de date avută în vedere. se atribuie lui A valoarea lui B şi lui B valoarea lui R. a. etc. majoritatea limbajelor de programare sunt realizate pentru calculatoare abstracte de tip von Neumann.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Una din primele descrieri a unui calculator programabil . 1. Date de ieşire: cel mai mare divizor comun al numerelor (cmmdc). Caracteristica principală a maşinii von Neuman este aceea că.2. 13 .cu o foarte mare influenţă asupra evoluţiei ulterioare a calculatoarelor .). DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI Descoperirea unui algoritm care să rezolve o problemă echivalează în esenţă cu descoperirea unei soluţii a problemei.a fost “maşina von Neumann”. ALGORITMI Algoritmul este conceptul fundamental al informaticii. respectiv cea mai mică. programatorul trebuie mai întâi să stabilească un algoritm care să conducă la efectuarea sarcinii respective. b.2. 3. care definesc un proces finit. au apărut abateri de la acest model (introducerea accesului direct la memorie al unităţilor de intrare/ieşire.1. Exemplu: Algoritmul lui Euclid pentru determinarea celui mai mare divizor comun (cmmdc) a 2 numere întregi pozitive.

bazate pe o mulţime bine definită de primitive (blocuri elementare pe care se bazează reprezentarea).2.1. Simbolul dreptunghi a ←34 Semnifică calcul şi/sau atribuire (modificarea valorii unei date). în limbajul natural (în limba română). este o substanţă gazoasă care înconjoară globul pământesc. un cuvânt format din trei simboluri (litere). din punct de vedere sintactic. Aceste simboluri sunt unite prin arce orientate care indică ordinea de execuţie a acţiunilor. cu funcţiuni (reprezentând procese de calcul) bine precizate. din punct de vedere semantic. Cele mai răspândite limbaje artificiale (destinate oamenilor) de reprezentare a algoritmilor sunt: schema logică. primitiva aer este. Categoriile de simboluri utilizate în schemele logice: Simboluri de început şi sfârşit START STOP Simbolurile START şi STOP desemnează începutul. prin aplicarea aceluiaşi algoritm asupra aceloraşi date. 1. b Semnifică procese (operaţii) de intrare/ieşire (citirea datelor de intrare sau scrierea. posibil infiniţi sau nerealizabili. De exemplu. Nerespectarea acestor caracteristici generale conduce la obţinerea de algoritmi neperformanţi.2. Caracterul determinist: ordinea acţiunilor în execuţie este determinată în mod unic de rezultatele obţinute la fiecare moment de timp. trebuie să se obţină acelaşi rezultat. Caracterul discret: fiecare acţiune a algoritmului (numită şi pas al algoritmului) se execută la un moment dat de timp. b AFIŞEAZĂ a. Pentru creşterea rigurozităţii în modul de reprezentare a algoritmilor. Simbolul paralelogram CITEŞTE a. 1. Prezenţa lor este obligatorie. afişarea rezultatelor).2.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Caracter realizabil: orice algoritm trebuie să poată fi codificat în limbajul de programare pentru care a fost conceput. respectiv sfârşitul unui algoritm (program sau subprogram). REPREZENTAREA ALGORITMILOR Reprezentarea (descrierea) unui algoritm se poate face doar printr-un limbaj comun celor care vor să îl înţeleagă.2. au fost introduse diferite limbaje artificiale. Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice Primitivele utilizate în schemele logice sunt simboluri grafice. Fiecare primitivă se caracterizează prin sintaxă (reprezentarea simbolică a primitivei) şi semantică (semnificaţia primitivei). pseudocodul. 14 .

Structură repetitivă cu test iniţial. se execută ACŢIUNE2. este posibil ca ACŢIUNE1 să nu fie executată niciodată. cu test iniţial Se evaluează condiţia de test (figura 1. Structură de control repetitivă.6.5. se execută ACŢIUNE1.7.a. ş. Structura de decizie Cu ajutorul acestor simboluri grafice se poate reprezenta orice algoritm. Se testează îndeplinirea condiţiei din blocul de decizie.). Se revine apoi şi se testează iar condiţia.7.m. se execută (se repetă) ACŢIUNE1. sau ACŢIUNE2. Cât timp condiţia (valoarea contorului este mai mică sau egală cu valoarea finală) este îndeplinită. se execută ACŢIUNE1. Structură repetitivă cu test iniţial În situaţiile în care se ştie de la început de câte ori se va repeta o anumită acţiune. se repetă: ACŢIUNE incrementare contor (se adună 1 la valoarea anterioară a contorului). contorul este incrementat.d. la ACŢIUNE2 ACŢIUNE1 prima testare a condiţiei. Dacă aceasta este îndeplinită. Structurile repetitive obţinute pot fi: cu test iniţial sau cu test final. Se utilizează un contor (numeric) pentru a ţine o evidenţă a numărului de execuţii ale acţiunii. Astfel. cât timp condiţia este îndeplinită. În cazul în care. ← val_contor + 1 Figura 1. contor ← valoare_iniţială NU DA val_contor ← val_finală ACŢIUNE val_contor Se atribuie contorului valoarea iniţială (figura 1. Figura 1. La un moment dat. se execută sau ACŢIUNE1. aceasta nu este îndeplinită.5.). se execută ACŢIUNE2. Dacă această condiţie este îndeplinită. Repetarea unei secvenţe se realizează prin combinarea simbolurilor de decizie şi de atribuire.6. se repetă ACŢIUNE1. NU DA Condiţie Abia în momentul în care condiţia nu mai îndeplinită? este îndeplinită. se foloseşte tot o structură de control repetitivă cu test iniţial. Figura 1. Dacă nu. Dacă este îndeplinită. cu număr cunoscut de paşi 15 .). La fiecare execuţie a acţiunii. Astfel.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Simbolul romb NU Condiţie îndeplinită? DA ACŢIUNE2 ACŢIUNE1 Simbolul romb este utilizat în situaţiile care necesită luarea unei decizii (figura 1. se execută ACŢIUNE2.

bazată pe un vocabular restrâns. Se testează apoi condiţia (figura 1. fiind mai apropiată de limbajele de programare. În cazul în care se realizează un algoritm modularizat. însă de întindere mică.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Structură de control repetitivă. corpul ciclului (ACŢIUNE1) este executat cel puţin o dată.2. în dezavantajul spaţiului mare necesar reprezentării.8. limbajul pseudocod permite comunicarea între oameni. Nu există un standard pentru regulile lexicale. Reprezentarea prin pseudocod este mai puţin expresivă. fiind o reprezentare textuală. REPETĂ acţiune CÂT TIMP condiţie Structuri repetitive cu test final: sau: REPETĂ acţiune PÂNĂ CÂND condiţie Pe lângă cuvintele cheie. reprezintă o punte de legătură între limbajul natural şi limbajele de programare. Pseudocodul utilizează o serie de cuvinte cheie (scrise cu majuscule subliniate) cu următoarele semnificaţii: Sfârşit algoritm: Început algoritm: Citire (introducere) date: Scriere (afişare) date: Atribuire: Structura de decizie (alternativă): Structuri repetitive cu test iniţial: SFÂRŞIT ÎNCEPUT CITEŞTE lista_valori SCRIE lista_valori <DACĂ condiţie ATUNCI acţiune1 acţiune2 ALTFEL CÂT TIMP condiţie REPETĂ acţiune PENTRU contor=val_iniţ LA val_fin [PAS] REPETĂ acţiune. nefiind însă atât de formalizat ca acestea. ACŢIUNE1 Condiţie îndeplinită NU ACŢIUNE2 DA Figura 1. Se repetă ACŢIUNE1 cât timp condiţia este îndeplinită. şi nu comunicarea om-maşină (precum limbajele de programare).8.2. În acest caz. Reprezentarea algoritmilor prin pseudocod Pseudocodul este inspirat din limbajele de programare. în reprezentarea algoritmilor în pseudocod pot apare şi propoziţii nestandard. cu test final: Se execută mai întâi ACŢIUNE1. Structură repetitivă cu test final 1. pot apare cuvintele cheie: SUBALGORITM CHEAMĂ nume (lista_intrări) nume (lista_valori_efective_de_intrare) Reprezentarea algoritmilor prin schemă logică oferă avantajul clarităţii şi expresivităţii sporite.2. La fel ca şi schema logică. 16 .). a căror detaliere va fi realizată ulterior.

} STOP 2. cin>>b. l. double aria = L * l. care exprimă raţionamentul uman. cin>>b. if (a >= b) max = a. ALGORITM aflare_arie_drept ÎNCEPUT CITEŞTE L. ALGORITM max_2_nr ÎNCEPUT CITEŞTE a. else cout<<"Maximul este:"<<b. else max = b. 1. l aria <. Să se afişeze valoarea maximului dintre cele 2 numere. Operaţii de calcul şi atribuire.h> void main( ) { float a. care permit comunicarea între viitorul program şi utilizator.L*l AFIŞEAZĂ aria SFÂRŞIT START CITEŞTE L. cout<<"Maximul este:"<<max. cout << "Aria="<< aria.h> void main( ) { float a. cout<<"b=". } 17 . cin>>L.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Aşa cum se observă. max.L * l AFIŞEAZĂ aria Implementare: #include <iostream. cout<<"Laţime=". } #include <iostream. b. care reprezintă dimensiunile (lungimea şi lăţimea unui dreptunghi).cin>>a. cin>>l. cout<<"a=". cin>>a. cout<<"b=". cout<<"a=". b DACĂ a >= b ATUNCI AFIŞEAZĂ a ALTFEL AFIŞEAZĂ b SFÂRŞIT Implementare în limbajul C++: #include <iostream. Exemple: Se vor reprezenta în continuare algoritmii de rezolvare pentru câteva probleme simple (pentru primele 2 probleme se exemplifică şi implementarea algoritmilor în limbajul C++). cout<<"Lungime=". Să se calculeze şi să se afişeze aria dreptunghiului. Operaţii de control. if (a >= b) cout<<"Maximul este:"<<a. Se citesc 2 valori numerice reale. b DACĂ a >= b ATUNCI max<-a ALTFEL max<-b AFIŞEAZĂ max SFÂRŞIT Sau: ALGORITM max_2_nr ÎNCEPUT CITEŞTE a. Se citesc 2 valori reale. b. operaţiile folosite în descrierea unui algoritm sunt: Operaţii de intrare/ieşire.h> void main( ) { double L.l aria <.

18 .b CÂT TIMP(a#0sau b#0)REPETĂ ÎNCEPUT DACA (a>=b) ATUNCI AFIŞEAZĂ a ALTFEL AFIŞEAZĂ b CITEŞTE a. în care datele şi instrucţiunile erau exprimate sub o formă binară. să se afişeze maximul.riguros formalizată .b SFÂRŞIT SFÂRŞIT ALGORITM max_perechi2 ÎNCEPUT a <.b DACĂ (a>=b) ATUNCI AFIŞEAZĂ ALTFEL AFIŞEAZĂ SFÂRŞIT CÂT TIMP (a#0 sau b#0) SFÂRŞIT a b 1.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 3. Definiţie: Limbajele de programare sunt limbaje artificiale.3. Algoritm care utilizează structură repetitivă cu test iniţial: ALGORITM max_perechi1 ÎNCEPUT CITEŞTE a. Pentru fiecare pereche de numere citite. bazate pe diverse abordări ale procesului de programare (numite paradigme de programare).a datelor şi a algoritmului.3. 1. studiile bazate pe cunoştinţele privitoare la gramatică şi limbaj au condus la o mare varietate de scheme de reprezentare a algoritmilor (numite limbaje de programare). 0. Scurt istoric Limbajele de programare au cunoscut o lungă evoluţie. reprezentate într-un mod lipsit de ambiguitate. până la întâlnirea perechii de numere 0. care să fie înţeles de către calculator. b DACĂ (a>=b) ATUNCI AFIŞEAZĂ a ALTFEL AFIŞEAZĂ b SFÂRŞIT SFÂRŞIT Algoritm care utilizează structură repetitivă cu test final: ALGORITM max_perechi3 ÎNCEPUT REPETĂ ÎNCEPUT CITEŞTE a.3 CÂT TIMP (a#0 sau b#0) REPETĂ ÎNCEPUT CITEŞTE a. LIMBAJE DE PROGRAMARE Algoritmul de rezolvare a unei probleme trebuie transcris (pentru a putea fi înţeles de către calculator) din forma conceptuală într-un set clar de instrucţiuni.1. Să se citească câte 2 numere întregi. În acest domeniu. determinată de scopul ca un program scris într-un anumit limbaj să poată fi înţeles cât mai uşor de către om. într-un program. Principalele etape ale evoluţiei sunt marcate de dezvoltarea următoarelor limbaje de programare: Limbaje din generaţia întâi: Limbajele maşină (cod maşină). care permit o descriere . specifică doar maşinii pe care se execută programul.

un comitet desemnat de ANSI (American National Standards Institute) a elaborat un compilator ANSI C.3. deoarece foloseşte setul de instrucţiuni specific acestuia. În timpul execuţiei. FORTRAN.2. modulele C pot fi încorporate în proiecte C++ cu un efort minim. nu se mai foloseşte codul binar al acesteia. de aceea. Limbaje din generaţia a treia. acest program poate fi executat direct de către procesorul calculatorului respectiv. în memoria calculatorului se găseşte chiar programul sursă. Acesta parcurge instrucţiunile programului sursă şi le interpretează. este compilat. În cazul limbajelor compilate. Limbajul C face parte din familia de limbaje concepute pe principiile programării structurate. exprimat cu ajutorul primitivelor de nivel înalt. în care se folosesc mnemonice pentru instrucţiunile limbajului maşină (de exemplu. Limbajul C a apărut în anii 1970 şi a fost creat de Dennis Ritchie în laboratoarele AT&T Bell. 1. ca urmare. De aceea. prin mai multe instrucţiuni în cod maşină. 19 . Programul scris în limbaj de asamblare este convertit. de către compilator. automat. adică le traduce în instrucţiuni binare. deci portabile (pot fi transferate pe diferite platforme). în anii ’80 se impune necesitatea standardizării acestui limbaj. în cod maşină. în timpul execuţiei programului. care permite scrierea unor programe care pot fi portate fără modificări. etc. pe orice sistem. Pascal. dependenţa de o anumită maşină şi nivelul scăzut al primitivelor folosite de către programator. Fiecare instrucţiune din programul în limbaj de nivel înalt este înlocuită. C. popularitatea limbajului a crescut rapid datorită eleganţei şi a multiplelor posibilităţi oferite programatorului (puterea şi flexibilitatea unui limbaj de asamblare). aparţinând setului de instrucţiuni ale procesorului. Dezavantajele limbajelor de asamblare sunt. sau limbajele de nivel înalt sunt limbaje de programare apropiate de limbajele umane naturale (cu primitive de nivel înalt). au apărut numeroase alte implementări. specific calculatorului pe care se va executa. Limbajul C++ apare la începutul anilor ’80 şi îl are ca autor pe Bjarne Stroustrup. pentru operaţia de încărcare într-un registru. C++ (limbaje compilate). El este o variantă îmbunătăţită a limbajului C (un superset al limbajului C). independente de maşină (nu chiar 100%). completată cu construcţiile necesare aplicării principiilor programării orientate pe obiecte (POO). Limbajele C şi C++ Limbajele C şi C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt. în principal. împreună cu un program binar numit interpretor. Limbajul C++ păstrează toate elementele limbajului C.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive Limbaje din generaţia a doua: Limbajele de asamblare. în memoria calculatorului se găseşte programul binar rezultat după compilare. mai riguroasă şi mai puternică. Proiectat iniţial pentru dezvoltarea sistemelor de operare şi a compilatoarelor. Incompatibilităţile între limbajele C şi C++ sunt minore. translatat în limbaj maşină (de către compilator). puternic formalizate. şi le transmite procesorului spre execuţie. programul sursă. În perioada 19831990. beneficiind de eficienţa şi flexibilitatea acestuia. de către programul numit asamblor. Exemple de astfel de limbaje: Basic (limbaj interpretat). ci mnemonicul LD) şi nume descriptive (numite adesea identificatori) pentru operanzi (nume care înlocuiesc adresele de memorie ale operanzilor). de regulă. la care ideea centrală este “structurează pentru a stăpâni o aplicaţie”. Programele scrise într-un limbaj de nivel înalt sunt. În cazul limbajelor interpretate.

Proiectarea (conceperea metodei de rezolvare a problemei. se vor folosi următoarele convenţii: Simbolurile terminale sunt scrise cu caractere normale. Exploatarea şi întreţinerea (mentenanţa. La prezentarea sintaxei limbajelor C/C++.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1. un complex de activităţi organizate pe etape.4. şi vor apare în program exact ca în forma generală.3.3. Convenţii folosite în prezentarea sintaxei Orice formă sintactică generală a unei construcţii dintr-un limbaj de programare poate avea următoarele componente: componente obligatorii şi componente opţionale. se stabilesc datele de intrare (identificarea mediului iniţial) şi obiectivele (identificarea mediului final. Abordarea aleasă determină modelarea problemei de rezolvat. considerată ca fiind o metodă clasică de formalizare a procesului de dezvoltare a unui produs software. Etapele descrise anterior alcătuiesc ciclul de viaţă al unui produs software şi constituie obiectul de studiu al disciplinei numite ingineria sistemelor de programe (software engineering). componente care apar în instrucţiune o singură dată sau care se pot repeta. componente (numite simboluri terminale. constând în modificarea aplicaţiei la cererea beneficiarului sau în urma unor deficienţe constatate pe parcursul utilizării aplicaţiei). Rezolvarea orientată obiect. a rezultatelor). de fapt. conform unor reguli. Teoreticienii ingineriei programării consideră că în rezolvarea unei probleme se poate alege una din următoarele trei abordări: Rezolvarea orientată pe algoritm (pe acţiune). se va alege doar unul dintre ele. 20 . Ambele au ca punct de plecare metoda de proiectare top-down. Dintre metodele de proiectare orientate pe algoritm amintim: metoda programării structurate şi metoda rafinării succesive. Testarea aplicaţiei obţinute (verificarea corectitudinii programului). Rezolvarea orientată pe date. printr-un algoritm). Simbolurile opţionale apar în forma generală între paranteze [ ]. Dacă două sau mai multe simboluri sunt separate prin caracterul |. ca <nume_simbol> şi vor fi înlocuite la scrierea programului cu alte simboluri. sau cuvinte cheie) a căror formă este invariabilă şi componente (numite simboluri neterminale) care se vor înlocui la scrierea programului prin alte componente. Pentru fiecare etapă au fost definite metodele formale de dezvoltare. Pentru rezolvarea unei probleme trebuie parcurse următoarele etape: Analiza problemei (înţelegerea problemei şi specificarea cerinţelor acesteia). Implementarea (codificarea algoritmului ales într-un limbaj de programare). Se stabileşte ce trebuie să facă aplicaţia. 1. şi nu cum. care combină tendinţele primelor două abordări. în care organizarea datelor este neesenţială. TEORIA REZOLVĂRII PROBLEMELOR CU AJUTORUL CALCULATORULUI Creşterea complexităţii problemelor supuse rezolvării automate (cu ajutorul calculatorului) a determinat ca activitatea de programare să devină. îngroşate. Simbolurile neterminale apar în forma generală. acţiunile fiind determinate doar de organizarea datelor.

Comunicarea între aceste subprobleme se realizează prin intermediul parametrilor. descompusă. P 2 . C++). După analiza problemei şi stabilirea algoritmului. pentru ca programul să poată fi înţeles de calculator. Dacă nu constituie o problemă elementară. de obicei. Srierea (editarea) programului sursă . în cod maşină. Acesta recunoaşte şi analizează mai întâi o serie de instrucţiuni speciale. Compilarea . numite directive preprocesor. Procesul de descompunere se opreşte în momentul în care toate subproblemele P i obţinute sunt elementare.5. Fiecare subproblemă P i este mai simplă decât problema P.obj. care translatează codul sursă în cod obiect (cod maşină). P P P1 P3 P2 P4 P5 Descompunerea funcţională a unui program P constă în identificarea funcţiilor (task-urilor. în prima fază a compilării este invocat preprocesorul. ETAPELE REZOLVĂRII UNEI PROBLEME Să detaliem în continuare etapa de implementare. poate fi.cpp). în vederea execuţiei acestuia.Procesul de compilare este realizat cu ajutorul compilatorului. programul sursă trebuie compilat şi linkeditat. Verifică apoi codul sursă pentru a constata dacă acesta respectă sintaxa limbajului. acelaşi nume cu fişierul sursă şi extensia . Implementarea metodei top-down într-un limbaj de programare se face cu ajutorul modulelor de program (funcţii sau proceduri în limbajul Pascal.. Dacă există erori. Linkeditarea (editarea de legături) . Pentru a putea fi executat.c. iar în final. Problemele de pe acelaşi nivel i sunt independente unele faţă de altele.). acesta trebuie tradus (implementat) într-un limbaj de programare. numit fişier obiect.. sarcinilor) principale ale programului (P 1 .9. propriu calculatorului. Fişierul sursă este creat cu ajutorul unui editor de texte şi va fi salvat pe disc (programele sursă C primesc. extensia . la rândul ei.După ce programul sursă a fost translatat în program obiect. Linkeditorul “leagă” 21 . Descompunerea funcţională 1. P 2 . iar cele C++. de obicei. Utilizatorul trebuie să corecteze erorile (modificând programul sursă). extensia . el este va fi supus operaţiei de linkeditare. . În cazul limbajului C.CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive La baza metodei top-down stă descompunerea funcţională a problemei P. Scopul fazei de linkeditare este acela de a obţine o formă finală a programului. deci pot fi implementate. adica găsirea unui număr de subprobleme P 1 . acestea sunt semnalate utilizatorului. Abia apoi codul sursă este translatat în cod de asamblare. fiecare dintre aceste funcţii reprezentând un subprogram (figura 1. Figura 1. P n . cu următoarele proprietăţi: Fiecare subproblemă P i (1 ≤ i ≤ n) poate fi rezolvată independent. Soluţia problemei P se obţine prin reuniunea soluţiilor subproblemelor P i . P 3 ).Programele sursă sunt fişiere text care conţin instrucţiuni (cu sintactica şi semantica proprii limbajului utilizat).9. funcţii în limbajele C. Fişierul obiect va avea. Acest cod binar este numit cod obiect şi de obicei este memorat într-un alt fişier. binar.

CAPITOLUL 1

Noţiuni introductive

modulele obiect, rezolvă referinţele către funcţiile externe şi rutinele din biblioteci şi produce cod executabil, memorat într-un fişier executabil (extensia .exe). Execuţia - Lansarea în execuţie constă în încărcarea programului executabil în memorie şi startarea execuţiei sale. Corectitudinea sintactică a unui program nu o implică şi pe aceea privitoare la aspectul îndeplinirii cu succes a sarcinii pentru care a fost conceput (aşa cum un text scris în limba română, de exemplu, poate fi corect gramatical, dar să exprime concepţii greşite). Sarcina ca programul să rezolve corect problema, revine, în întregime, programatorului (calculatorul nu este decât o “unealtă” în mâna omului; nu calculatorul greşeşte, ci programatorul!).
Cod sursă (Preprocesor) Compilator Cod obiect Linkeditor Cod executabil

Figura 1.10. Etapele necesare obţinerii fişierului executabil Observaţii: 1. Mediile de programare integrate (BORLANDC, TURBOC) înglobează editorul, compilatorul, linkeditorul şi depanatorul (utilizat în situaţiile în care apar erori la execuţie). Dacă nu foloseşte un mediu integrat, programatorul va apela în mod explicit (în linie de comandă) un editor de texte, compilatorul, linkeditorul. Lansarea în execuţie se va face tot din linie de comandă; 2. Extensiile specificate anterior pentru fişierele sursă, obiect şi executabile sunt cele utilizate în mediile integrate BORLANDC şi TURBOC. De exemplu, în GNUC++, extensiile sunt .c, .cc sau .cpp (fişierul sursă), .o (obiect) şi .e (executabil).

1.6. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME
Întrebări 1. Enumeraţi unităţile funcţionale ale unui sistem de calcul. 2. Care este diferenţa dintre bit şi byte? 3. Ce este un algoritm? 4. Care sunt deosebirile între algoritm şi program? 5. Care sunt proprietăţile fundamentale ale algoritmilor? 6. Ce sunt limbajele de programare? Probleme 1. Reprezentaţi algoritmul lui Euclid (pentru calculul celui mai mare divizor comun a 2 numere întregi) prin schemă logică şi prin pseudocod. 2. Proiectaţi un algoritm care să rezolve o ecuaţie de gradul I (de forma ax + b = 0), unde a,b sunt numere reale. Discuţie după coeficienţi. 3. Proiectaţi un algoritm care să rezolve o ecuaţie de gradul II (de forma ax 2 + bx + c = 0), unde a,b,c sunt numere reale. Discuţie după coeficienţi. 4. Proiectaţi un algoritm care să testeze dacă un număr întreg dat este număr prim. 5. Proiectaţi un algoritm care să afişeze toţi divizorii unui număr întreg citit de la tastatură. 6. Proiectaţi un algoritm care să afişeze toţi divizorii primi ai unui număr întreg. 7. Proiectaţi un algoritm care calculează factorialul unui număr natural dat (0!=1).
22

7. Care sunt modalităţile de reprezentare a algoritmilor? 8. Ce sunt limbajele de programare de nivel înalt? 9. Ce legături există între limbajele C şi C++? 10. Care sunt diferenţele între programele de aplicaţie şi sistemul de operare? 11. Care sunt diferenţele dintre memoriile internă şi externă dintr-un calculator?

CAPITOLUL 2

Date, operatori şi expresii

2.

DATE, OPERATORI ŞI EXPRESII
2.4. Date în limbajul C/C++ 2.5. Operatori şi expresii 2.6. Conversii ale tipului operanzilor

2.1. Programe în limbajul C/C++ 2.2. Preprocesorul 2.3. Elemente de bază ale limbajului

2.1. PROGRAME ÎN LIMBAJUL C/C++
Un program scris în limbajul C (sau C++) este compus din unul sau mai multe fişiere sursă. Un fişier sursă este un fişier text care conţine codul sursă (în limbajul C) al unui program. Fiecare fişier sursă conţine una sau mai multe funcţii şi eventual, referinţe către unul sau mai multe fişiere header (figura 2.1.). Funcţia principală a unui program este numită main. Execuţia programului începe cu execuţia acestei funcţii, care poate apela, la rândul ei, alte funcţii. Toate funcţiile folosite în program trebuie descrise în fişierele sursă (cele scrise de către programator), în fişiere header (funcţiile predefinite, existente în limbaj), sau în biblioteci de funcţii. Un fişier header este un fişier aflat în sistem sau creat de către programator, care conţine declaraţii şi definiţii de funcţii şi variabile.
Program Fişiere header

Fişier sursă

Funcţii

main

Biblioteci C++

Funcţii din bibliotecă

Figura 2.1. Structura unui program în limbajul C Acţiunile din fiecare funcţie sunt codificate prin instrucţiuni (figura 2.2.a.). Există mai multe tipuri de instrucţiuni, care vor fi discutate în capitolul următor. O instrucţiune este orice expresie validă (de obicei, o asignare sau un apel de funcţie), urmată de simbolul ;. În figura 2.2.b. este dat un exemplu de instrucţiune simplă. Uneori, ca instrucţiune poate apare instrucţiunea nulă (doar ;), sau instrucţiunea compusă (privită ca o succesiune de instrucţiuni simple, încadrate între acoladele delimitatoare {}).
23

CAPITOLUL 2

Date, operatori şi expresii

O expresie este o structură corectă sintactic, formată din operanzi şi operatori (figura 2.2.c.).
FUNCŢII Instrucţiunea1 Instrucţiunea2 Instrucţiunea3
. . . .

INSTRUCŢIUNI

EXPRESII Operanzi

Expresie;

Operatori

2.2.a.

2.2.b. Figura 2.2. Funcţie, instrucţiune, expresie

2.2.c

Pentru a înţelege mai bine noţiunile prezentate, să considerăm un exemplu foarte simplu: programul afişează pe ecran un mesaj (mesajul Primul meu program). Informaţia de prelucrat (de intrare) este chiar mesajul (o constantă şir), iar prelucrarea ei constă în afişarea pe ecran. Exemplul 2.1.:
#include <iostream.h> // linia 1 void main() // linia 2 - antetul funcţiei main { /* linia 3 - începutul corpului funcţiei, a unei intrucţiuni

compuse (linia 4)*/
cout<<”Primul meu program in limbajul C++\n”; // linia 5 } // linia6-sfârşitul corpului funcţiei

Prima linie este o directivă preprocesor (indicată de simbolul #) care determină includerea în fişierul sursă a fişierului header cu numele iostream.h. Acest header permite realizarea afişării pe monitor. Programul conţine doar o funcţie, funcţia principală, main, al cărui antet (linia 2) indică: - tipul valorii returnate de funcţie (void, ceea ce înseamnă că funcţia nu returnează nici o valoare); - numele funcţiei (main) - lista declaraţiilor argumentelor primite de funcţie, încadrată de cele 2 paranteze rotunde. Funcţiile comunică între ele prin argumente. Aceste argumente reprezintă datele de intrare ale funcţiei. În cazul nostru, nu avem nici un argument în acea listă, deci puteam să scriem antetul funcţiei şi astfel: void main(void) Ceea ce urmează după simbolul //, până la sfărşitul liniei, este un comentariu, care va fi ignorat de către compilator. Comentariul poate conţine un text explicativ, informaţii lămuritoare la anumite aspecte ale problemei sau observaţii. Dacă vrem să folosim un comentariu care cuprinde mai multe linii, vom delimita începutul acestuia prin simbolurile /*, iar sfârşitul - prin */ (vezi liniile 3, 4). Introducerea comentariilor în programele sursă uşurează înţelegerea acestora. În general, se recomandă introducerea unor comentarii după antetul unei funcţiei, pentru a preciza prelucrările efectuate în funcţie, anumite limite impuse datelor de intrare, etc. Începutul şi sfârşitul corpului funcţiei main sunt indicate de cele două acoalade { (linia3), respectiv }(linia 6).
24

numite directive preprocesor pe care le găseşte în fişierul sursă. Directivele preprocesor sunt identificate prin simbolul #. respectiv 0.5. localizează fişierul header indicat (parantezele unghiulare < > indică faptul că este vorba de un fişier header sistem).care determină poziţionarea cursorului la începutul următoarei linii a ecranului. Pe ecran va fi afişat fiecare caracter din acest şir. cu excepţia grupului \n.4. Asignarea de nume simbolice constantelor: Exemplul 2. acesta va fi interpretat ca un singur caracter .numit caracter escape . O secvenţă escape (cum este \n) furnizează un mecanism general şi extensibil pentru reprezentarea caracterelor invizibile sau greu de obţinut. Folosite astfel.h" În acest exemplu. a fost necesară “dublarea” acestuia. se deschide un canal de comunicaţie a datelor către dispozitivul de ieşire. apariţiile numelor TRUE şi FALSE vor fi înlocuite cu valorile 1. indică faptul că headerul_meu. Faptul că este un şir constant de caractere este indicat de ghilimelele care îl încadrează. . în faza de compilare a fişierului sursă este invocat mai întâi preprocesorul. 2. sau la realizarea altor funcţii (de exemplu.: #include "headerul_meu. la definirea numelor constantelor simbolice. Preprocesorul va căuta să localizeze acest fişier în directorul curent de lucru al utilizatorului.2. diferit de spaţiu.5. în programul sursă.3.: #define TRUE #define FALSE 1 0 Tratarea acestor directive preprocesor are ca efect asignarea (atribuirea) valorii întregi 1 numelui (constantei simbolice) TRUE. dintr-o linie. care implementează o operaţie de scriere.h este un fişier header creat de utilizator.care desemnează dispozitivul logic de ieşire.h" Numele fişierului header inclus între ghilimele. simbolul << este operatorul de transfer al informaţiei. din motive pe care le vom prezenta în paragraful 2. PREPROCESORUL Aşa cum s-a menţionat în capitolul 1. înaintea compilării propriu-zise. operatori şi expresii Corpul funcţiei (linia 5) este format dintr-o singură instrucţiune.4. Deşi grupul este format din două caractere. La sfârşitul instrucţiunii care implementează operaţia de scriere. Cuvântul cout este un cuvânt predefinit al limbajului C++ .. Acesta tratează directivele speciale . Ca urmare. care trebuie să fie primul caracter.console output . compilarea condiţionată).2. în cazul acesta. După operator se specifică informaţiile care vor fi afişate (în acest exemplu.: #include "c:\\bc\\head\\headerul_meu. se va indica şi calea către acesta (vezi exemplul 3). Exemplul 2. monitorul. pentru interpretarea corectă a caracterului backslash \. un şir de caractere constant). În cazul în care fişierul header nu se află în directorul curent. 25 .h> Când procesorul întâlneşte această directivă preprocesor (identificabilă datorită simbolului #). şi a valorii 0 numelui simbolic FALSE. apare .CAPITOLUL 2 Date. Exemplul 2. aşa cum ilustrează exemplele următoare: Includerea fişierelor header în codul sursă: Exemplul 2. Directivele preprocesor sunt utilizate la includerea fişierelor header. la definirea macro-urilor.: #include <stdio.

2.Încadrează o constantă caracter (caracter imprimabil sau secvenţă escape).Încadrează instrucţiunile compuse.3. newline \n. operatori şi expresii Macrodefiniţii: Directiva #define este folosită şi în macrodefiniţii. { } . Exemplul 2. delimitatori (Exemple: blank (spaţiu). /* */ .în programul sursă .3. subtituie literalii din paranteză. Când preprocesorul întâlneşte numele expresiei. 26 . x. putând fi: Identificatori (simboluri neterminale). !=). fiind operator). Dacă macrodefiniţia ar fi fost de forma: #define NEGATIV(x) -x NEGATIV(a+b) ar fi fost tratată ca -a+b.6. Grupurile de caractere. VOCABULARUL În scrierea programelor în limbajul C/C++ pot fi folosite doar anumite simboluri care alcătuiesc alfabetul limbajului.2.CAPITOLUL 2 Date. Cuvinte cheie ale limbajului (simboluri terminale). 2. cu o semnificaţie de sine stătătoare. Acesta cuprinde: Literele mari sau mici de la A la Z (a-z). ' ' . cu argumentul din macrodefiniţie. Simboluri speciale: Caractere care reprezintă: operatori (Exemple: +. UNITĂŢILE LEXICALE Unităţile lexicale (cuvintele) limbajului C/C++ reprezintă grupuri de caractere. obţinându-se -(a+b).Indică începutul unui comentariu care se poate întinde până la sfârşitul liniei. tab \t. La întalnirea . " " . cu rolul de a separa cuvintele limbajului). ELEMENTE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI 2. de obicei. folosit. Grupuri de caractere (perechi de caractere). Macrodefiniţiile permit folosirea unor nume simbolice pentru expresiile indicate în directivă. *. numire adesea separatori.a macrodefiniţiei NEGATIV. ca element de legătură între cuvintele compuse. pot fi: ( ) . Caracterul de subliniere ( _ underscore).3.: #define NEGATIV(x) -(x) Între numele macrodefiniţiei şi paranteza stângă ( NEGATIV(…) ) nu sunt permise spaţii albe. Macrodefiniţia din exemplu poate fi folosită în programul sursă astfel: NEGATIV(a+b).1. preprocesorul subtituie argumentul acesteia cu expresia indicată (negativarea argumentului).Indică începutul şi sfârşitul unui comentariu pe mai multe linii.Încadrează o constantă şir (un şir de caractere). Cifrele zecimale (0-9).Încadrează lista de argumente ale unei funcţii sau sunt folosite în expresii pentru schimbarea ordinii de efectuare a operaţiilor (în ultimul caz. a+b. // .

de obicei. char. Operatori (Exemplu: sizeof). etc. Termenul de prelucrare trebuie să fie considerat într-un sens foarte general (de exemplu. clrscr. care nu se modifică). vor fi consideraţi identici.4. Identificatorii pot fi standard (ca de exemplu numele unor funcţii predefinite: scanf. un program realizează o prelucrare de informaţie. Valoare. Aceasta înseamnă că doi identificatori care au primele 32 de caractere identice. trebuie să respecte regulile specifice identificatorilor. cărora programatorul nu le poate da o altă utilizare. În general. fie sub formă de variabile. Fiecare categorie de date este caracterizată de atributele: Nume. TIPURI DE DATE Tipul unei date constă într-o mulţime de valori pentru care s-a adoptat un anumit mod de reprezentare în memoria calculatorului şi o mulţime de operatori care pot fi aplicaţi acestor valori. operatori şi expresii Identificatorii reprezintă numele unor date (constante sau variabile). prelucrarea se referea la un text şi consta în afişarea lui). ca urmare. cifre sau caracterul de subliniere (underscore). register). Clasă de memorare. Numele unei date Numele unei date este un identificator şi.: viteza. identificatorii viteza şi Viteza sunt diferiţi. Instrucţiuni (Exemple: if. implicit. În program datele apar fie sub forma unor constante (valori cunoscute anticipat. Deasemenea. urmând ca de atributul clasă de memorare să ne ocupăm în paragraful 6. trebuie să înceapă cu o literă sau cu caracterul de subliniere şi să fie sugestiv.7. 2. Tipul unei date determină lungimea zonei de memorie ocupată de acea dată. sau ale unor funcţii. double).1. Exemplul 2.4.7. Clase de memorare (Exemple: extern.). Nu pot fi folosiţi ca identificatori cuvintele cheie. Cuvintele cheie sunt cuvinte ale limbajului. împrumutate. numai primele 32 de caractere sunt luate în considerare. în programul prezentat în paragraful 2. numărul de caractere componente ale unui identificator este nelimitat.. Cuvintele cheie se scriu cu litere mici şi pot reprezenta: Tipuri de date (Exemple: int. DATE ÎN LIMBAJELE C/C++ Aşa cum s-a văzut în capitolul 1. dar limbajul C++ este senzitiv la majuscule şi minuscule (case-sensitive). Sensul cuvintelor cheie va fi explicat pe măsură ce vor fi prezentate construcţiile în care acestea apar. sau aleşi de utilizator. De primele trei tipuri de atribute ne vom ocupa în continuare.1. static. 2. Identificatorul este format dintr-un şir de litere. Viteza. Astfel. for. GreutateNetă Identificatorii pot conţine litere mici sau mari. Tip. diferenţiindu-se prin caracterul 33. Viteza1. 27 . while). greutate_netă. Constantele şi variabilele sunt obiectele informaţionale de bază manipulate într-un program.CAPITOLUL 2 Date. însă. din limba engleză.

reflectă în mod tipic mărimea naturală din calculatorul utilizat. Numărul de cifre de după virgulă determină precizia de exprimare a numărului. În memorie vor fi reprezentate doar mantisa şi exponentul.1 (32767). int reflectând mărimea cea mai “naturală” pentru un anumit calculator. 2 16 . MAXINT reprezintă valoarea întregului maxim care se poate memora). tipul int. signed şi unsigned. în virgulă mobilă. este importantă şi precizia de reprezentare.1]. implicit. pe un calculator cu o precizie de 6 cifre semnificative. Deoarece forma internă de reprezentare este binară. Short şi long se referă la mărimea diferită a întregilor.× 2 16 . N = mantisa × baza exponent Numerele reale pot fi scrise sub forma: unde: baza reprezintă baza sistemului de numeraţie. care se pot aplica tipurilor de bază char. int număr întreg. atunci 1 valoarea maximă pentru aceasta va fi × 2 16 . Dacă pentru memorarea unei date de tip int se folosesc 2 octeţi de memorie. short nu este mai lung decât long. Calificatorii signed (cel implicit) şi unsigned se aplică şi tipului char. Toţi aceşti calificatori pot aplicaţi tipului int. (de exemplu. pentru acestea. folosit pentru date întregi (pozitive sau negative). În completare există un număr de calificatori. Încercarea de a calcula o expresie de tip int a cărei valoare 2 se situează în afara acestui domeniu va conduce la o eroare de execuţie. S-a intenţionat ca short şi long să furnizeze diferite lungimi de întregi. iar datele de tip unsigned int sunt întotdeauna pozitive. etc. În header-ul <values. MINDOUBLE. vom sublinia faptul că. Tipurile de bază sunt: char un singur octet (1 byte = 8 biţi). în nici un caz. Dacă într-o declaraţie se omite tipul de bază. int. în virgulă mobilă.1. Tabelul 2. acesta va fi int. însă. în anumite cazuri. Fiecare compilator este liber să interpreteze short şi long în mod adecvat propriului hardware. prezintă lungimea zonei de memorie ocupată de fiecare tip de dată pentru compilatoarele sub MS-DOS şi UNIX/LINUX. dublă precizie. iar valoarea minimă va 2 1 fi . Calificatorul long se aplică şi tipului double. float număr real. Cu alte cuvinte. iar prima cifră de după virgulă este diferită de zero). se obţin tipurile derivate de date. float sau double: short. pot apare erori importante. MINFLOAT.CAPITOLUL 2 Date. double număr real.h> sunt definite constantele simbolice (cum ar fi: MAXINT. exponentul este un număr întreg. Evident că mulţimea valorilor pentru acest tip va fi. două valori reale care diferă la a 7-a cifră 28 . Fără a detalia foarte mult modul de reprezentare a datelor reale (de tip float sau double). Deoarece calculatorul poate reprezenta doar o submulţime finită de valori reale. Prin alăturarea acestor calificatori tipurilor de bază. Mulţimea valorilor pentru o dată de tip unsigned int (întreg fără semn) va fi formată din numerele întregi situate în intervalul [0. Să considerăm. operatori şi expresii lungimea zonei de memorare este dependentă de calculatorul pe care s-a implementat compilatorul. de exmplu. o submulţime finită de numere întregi. deci 2 15 . simplă precizie. capabil să conţină codul unui caracter (un număr) din setul local de caractere. de fapt. deci -2 15 (-32768). mantisa (coeficientul) este un număr fracţionar normalizat (în faţa virgulei se află 0.1. MAXLONG. long. baza=2.) care au ca valori limitele inferioară şi superioară ale intervalului de valori pentru tipurile de date enumerate. MAXSHORT.

Constante numerice întregi Constantele întregi sunt literali numerici (compuşi din cifre). caracter sau şir de caractere.4. cu extensie de semn obligatorie Valoare întreagă Valoare întreagă cu precizie mare Valoare întreagă cu precizie mare Valoare întreagă cu precizie mică Valoare întreagă. iar pentru cele de tip long double.\n".: cout<<"Un int este memorat pe "<<sizeof(int)<<"octeti. dublă precizie (10 ) Valoare numerică cu zecimale. fără semn Valoare numerică cu zecimale. Numele şi valoarea unei constante sunt identice. Tipul şi valoarea ei sunt determinate în mod automat.CAPITOLUL 2 Date.2. precizia este 14. tip int 29 . 2. CONSTANTE O constantă este un literal (o formă externă de reprezentare a unei valori în fişierul sursă) numeric. simplă precizie (6 ) Valoare numerică cu zecimale.8. Instrucţiunea are ca efect afişarea pe monitor a mesajului: Un int este memorat pe 2 octeţi. pentru cele de tip double.: 45 -78 // constante întregi decimale (în baza 10). Valoarea unei constante nu poate fi schimbată în timpul execuţiei programului în care a fost utilizată. precizia de reprezentare este 6. dublă precizie Lungimea zonei de memorie ocupate de o dată de un anumit tip (pe câţi octeţi este memorată data) poate fi aflată cu ajutorul operatorului sizeof. Tip Lungimea zonei de memorare (în biţi) MSUNIX DOS LINUX 8 8 8 16 32 32 16 16 32 32 64 80 8 8 8 32 64 64 32 32 64 32 64 128 Descriere char unsigned char signed char int long (long int) long long int short int unsigned int unsigned long int float double long double Valoarea unui singur caracter. precizia este 20.4. poate fi întâlnit în expresii cu extensie de semn Aceeaşi ca la char. fără punct zecimal.9.2. vor avea aceeaşi reprezentare.1. fără extensie de semn Aceeaşi ca la char. Pentru datele de tip float. 2. pe baza caracterelor care compun literalul. Constante întregi în baza 10. Tabelul 2. Exemplul 2. 8 sau 16 Constante întregi în baza 10 Exemplul 2.1. fără semn Valoare întreagă. operatori şi expresii zecimală. de către compilator.

16.: 3.10.Dacă în faţa numărului apar caracterele zero (0) şi x (sau X). de tipuri derivate Dacă secvenţa de cifre este urmată de L sau l. D (sau d) cu valoare 13.13.: 0x45 0x3A 0Xbc // constante întregi hexagesimale. este de tip long double. tipul constantei este long int. constanta este în notaţie ştiinţifică.: 0.11.1.h> #include <values.14: 7899UL //tip decimal unsigned long int 2. numărul din faţa literei E reprezintă mantisa.Dacă în faţa numărului apare cifra zero (0). Exemplul 2.5e-2 //tip double. valoare 1.4. cout<<"Tipul int memorat pe: "<<sizeof(23)<<" octeti\n". Dacă numărul este urmat de L sau l. baza de numeraţie este 10. acea constantă este de tipul int. decimală int 30 .2.: 65555u 145677L 897655l Dacă secvenţa de cifre este urmată de U (u) şi L (l). sunt: 0-9. A (sau a) cu valoare 10. E (sau e) cu valoare 14.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei. În forma externă de reprezentare. în notaţie ştiinţifică.CAPITOLUL 2 Date. tip int 056 077 Constante întregi. Exemplul 2.788L //tip long double Constante reale în format ştiinţific Numărul poate fi urmat de caracterul e sau E şi de un număr întreg. În acest caz. C (sau c) cu valoare 12.: // constante întregi octale. cu sau fără semn. Exemplul 2.: 1.: // tip decimal long int Dacă secvenţa de cifre este urmată de U sau u. tipul este unsigned long int. B (sau b) cu valoare 11. ea este de tipul double.h> #define PI 3. Exemplul 2. constante este de tip float. Exemplul 2.15.14359 void main() { cout<<"Tipul int memorat pe: "<<sizeof(int)<<" octeti\n". F (sau f) cu valoare 15.45f //tip float 9. #include <iostream. acea constantă este de tip int. iar numărul întreg care urmează caracterului E reprezintă exponentul.2. În această formă externă de reprezentare.17. în baza 16 (constantă hexagesimală). Exemplul 2. tip int Constante întregi hexagesimale . //23-const. operatori şi expresii Constante întregi octale . tipul constantei este unsigned int. Constante numerice reale Dacă o constantă numerică conţine punctul zecimal. Exemplul 2. Reamintim cifrele folosite în baza de numeraţie 16. deci exp onent valoarea constantei va fi dată de mantisa × 10 .5 × 10 − 2 Exerciţiul 2.12. în baza opt (constantă octală).1459 //tip double Dacă numărul este urmat de F sau f. Exemplul 2.

//const. cout<<"Val. cout<<sizeof(unsigned long int)<<" octeti\n". decimala unsigned long int cout<<"Tipul long long int memorat pe: ".:"<<0xD<<"\n". cout<<sizeof(23U)<<" octeti\n". //23. minim="<<MINFLOAT<<’\n’. doubla in not st. //23. cout<<"Tip long long int mem. pe "<<sizeof(011)<<" octeti\n". cout<<sizeof(unsigned int)<<" octeti\n". cout<<"Tipul long int memorat pe: ". pe: "<<sizeof(d)<<" octeti\n". pe: "<<sizeof(23ul)<<" octeti\n". cout<<"Tipul long int memorat pe: "<<sizeof(23l)<<" octeti\n". cout<<"Tipul float memorat pe: "<<sizeof(23.7f-const. simbolice MAXINT. double memorat pe: "<<sizeof(double)<<" octeti\n". cout<<"Tip long double mem. PI este:”<<PI<<’\n’. cout<<"Tip unsigned long mem. octala 077 are val decimala:"<<077<<’\n'. cout<<"Cifra B din HEXA are val.:"<<0xA<<"\n". pe: "<<sizeof(23UL)<<" octeti\n". cout<<"O const. cout<<"Double minim="<<MINDOUBLE<<’\n’.:"<<23. cout<<"Tip unsigned long mem. .7L)<<" octeti\n".7f)<<" octeti\n". //23L sau 23l-const. //23.:"<<0xc<<"\n".} 31 .definite in <values.long mem. cout<<" Cifra E din HEXA are val. cout<<"Tip short int mem. pe: "<<sizeof(23. cout<<"O const.pe". cout<<"Cifra C din HEXA are val.pe: "<<sizeof(short int)<<" octeti\n". const. cout<<”Constanta PI este memorata pe:”<<sizeof(PI)<<”octeti\n”: cout<<"Double maxim="<<MAXDOUBLE<<’\n’.:"<<0xf<<"\n".7)<<" octeti\n". hexagesimala d3 are val decimala:"<<0xd3<<’\n’. etc. const. cout<<"Short int maxim="<<MAXSHORT<<’\n’. cout<<"Val. cout<<"Tipul unsigned int memorat pe: ". decimala long int cout<<"Long int maxim="<<MAXLONG<<’\n’. decimala long double cout<<"Cifra A din HEXA are val. double memorat pe: "<<sizeof(23. cout<<"Tipul unsigned long memorat pe:". cout<<"Tip long double mem. decimala double cout<<"Const. cout<<"Tipul float memorat pe: "<<sizeof(float)<<" octeti\n". cout<<"Tipul unsigned int memorat pe:". decim. cout<<"Tipul unsigned int memorat pe: ".pe:"<<sizeof(long double)<<" oct\n". cout<<”Const.:"<<0XE<<"\n".CAPITOLUL 2 Date. hexa 0x7ac1e este: "<<0x7ac1e<<'\n'.h> cout<<"Const. cout<<" Cifra D din HEXA are val. cout<<sizeof(long long int)<<" octeti\n". octale 171 este: "<<0171<<'\n'.7e-5<<’\n’. decimala float cout<<"Float cout<<"Float cout<<"Tipul cout<<"Tipul maxim="<<MAXFLOAT<<’\n’. cout<<sizeof(23u)<<" octeti\n". cout<<"Const.cout<<sizeof(011L)<<" oct\n".oct. cout<<"Tipul long int memorat pe: "<<sizeof(23L)<<" octeti\n". operatori şi expresii cout<<"Int maxim="<<MAXINT<<’\n’. MAXLONG. long long int d. //23UL sau 23ul-const.:"<<0XB<<"\n". octala se mem.7-const. cout<<sizeof(long int)<<" octeti\n". cout<<" Cifra F din HEXA are val.7L-const.

codul 98. etc. Valorile ordinale ale literelor mici sunt ordonate şi consecutive ('a' are codul ASCII 97.2.4. Exemplul 2.). al caracterului dorit: ’\ddd’ unde d este o cifră octală. Valoarea numărului este aşa-numitul cod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) al caracterului pe care îl reprezintă.codul 67. etc. Valorile ordinale ale cifrelor sunt ordonate şi consecutive ('0' are codul ASCII 48.2.codul 66. Valorile ordinale ale literelor mari sunt ordonate şi consecutive ('A' are codul ASCII 65. Codul ASCII are următoarele proprietăţi: Fiecărui caracter îi corespunde o valoare întreagă distinctă (ordinală).). 'C' . Constantă caracter ‘\n’ ‘\t’ ‘\r’ ‘\f’ ‘\a’ Valoare Cod ASCII 10 9 13 12 7 Denumire caracter LF HT CR FF BEL Utilizare rând nou (Line Feed) tabulator orizontal poziţionează cursorul în coloana 1 din rândul curent salt de pagină la imprimantă (Form Feed) activare sunet O constantă caracter pentru o secvenţă escape poate apare însă. 'B' . '1' codul 49. etc. Caracterul backslash se reprezintă prin '\\'. semne de punctuaţie. reprezintă prin Constante caracter corespunzătoare caracterelor neimprimabile Pentru caracterele neimprimabile.codul 99. etc. cifre. sunt prezintă câteva caractere escape utilizate frecvent). 'c' .: 'a' //tip char Caracterele sunt reprezentate intern printr-un număr întreg.2.18. Caracterul apostrof se '\''. O secvenţă escape furnizează un mecanism general şi extensibil pentru reprezentarea caracterelor invizibile sau greu de obţinut (tabelul 2. '2' . operatori şi expresii 2.). 'b' .19.codul 50. Constantele caracter sunt încadrate între apostroafe.: Constantă caracter Valoare ‘A’ ‘a’ ‘0’ ‘*’ 65 97 48 42 Excepţii de la regula de mai sus le constituie caracterele imprimabile apostrof (') şi backslash (\). memorat pe 1 octet.CAPITOLUL 2 Date. 32 . Exemplul 2. fără semn. Constante caracter corespunzătoare caracterelor imprimabile O constantă caracter corespunzătoare unui caracter imprimabil se reprezintă prin caracterul respectiv inclus între apostroafe.3. se folosesc secvenţe escape. Tabelul 2. şi sub o formă în care se indică codul ASCII. în octal. Constante caracter Caracterele sunt simboluri care reprezintă litere.

: ”Acesta este un şir de caractere” //constantă şir memorată pe 32 octeţi ”Şir de caractere continuat\” pe rândul următor!” //constantă şir memorată pe 45 octeţi ”Şir \t cu secvenţe escape\n” //constantă şir memorată pe 26 octeţi ’\n’ //constantă caracter memorată pe un octet ”\n” //const şir memorată pe 2 oct. deci. ’\15’ (pentru ’\r’) reprezintă constanta caracter CR.: ’\11’ (pentru ’\t’) reprezintă constanta caracter backspace.2. #include <iostream. escape '\\n\' e mem. compilatorul plasează automat caracterul NULL ('\0'). se foloseşte caracterul backslash. cu codul 13 în baza 10.cout<<'\a'.cout<<'c'. cout<<'L'. cout<<"Caracterul '9' e memorat pe "<<sizeof('9')<<" octet\n". Caracterele componente ale unui şir sunt memorate într-o zonă continuă de memorie (la adrese succesive).cout<<'\7'. cout<<'\a'. mai mare cu 1 decât numărul caracterelor componente ale şirului.4.cout<<'\"'.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei. poate intra orice caracter. încadrate de ghilimele. cod ASCII 0*/ /*Şir memorat pe 8 octeţi: Pe primul octet: codul ASCII al caracterului backslah Pe al doilea octet: codul ASCII al caracterului A Pe al treilea octet: codul ASCII al caracterului S Pe al patrulea octet: codul ASCII al caracterului C 33 . deci şi caracterele escape. Exemplul 2. pe "<<sizeof('\n')<<" oct.cout<<'\n'. Pentru fiecare caracter se memorează codul ASCII al acestuia. deci codul 11 în baza 8. cout<<"Caracterul escape \\n este memorat pe ".CAPITOLUL 2 Date. deci codul 11 în baza 8. operatori şi expresii Exemplul 2. cout<<'B'.cout<<' '.cout<<'9'. cu codul 9 în baza 10. După ultimul caracter al şirului.20.cout<<'\t'. Constante şir de caractere Constanta şir este o succesiune de zero sau mai multe caractere. Lungimea unui şir este practic nelimitată. În componenţa unui şir de caractere.2.cout<<'\v'. cout<<sizeof('\n')<<" octet\n". cout<<'\''.2. } 2. (codul caracterului escape şi terminatorul de şir) ”a\a4” /*Şir memorat pe 4 octeţi: ”\\ASCII\\” Pe primul octet: codul ASCII al caracterului a Pe al doilea octet: codul ASCII al caracterului escape \a Pe al treilea octet: codul ASCII al caracterului 4 Pe al patrulea octet: terminatorul de şir NULL. Exerciţiul 2.cout<<'L'.h> void main(void) { cout<<"Un caracter este memorat pe "<<sizeof(char)<<" octet\n".4.cout<<'\b'. Dacă se doreşte continuarea unui şir pe rândul următor. cout<<"Car.\n".cout<<'\\'.cout<<'\t'. cout<<'\t'. Numărul de octeţi pe care este memorat un şir va fi. caracter care reprezintă marcatorul sfârşitului de şir.

2. La declararea variabilelor. Ca urmare. relaţia de ordine). automat. în funcţie de componenţa literalului. trebuie respectate regulile enumerate în secţiunea identificatori. de cod ASCII 0 */ /*Şir memorat pe 4 octeţi: Primul octet: Codul ASCII al caracterul 1 Al 2-lea octet: codul ASCII 125 (175 in octal) al car. compilatorul stabilea. variabilele sunt compuse (structurate). operatori şi expresii ”1\175a” Pe al 6-lea octet: codul ASCII al caracterului I Pe al 7-lea octet: codul ASCII al caracterului I Pe al 8-lea octet: codul ASCII al caracterului backslah Pe al 9-ea octet: terminatorul de şir NULL. la declararea acesteia. Numele unei variabile este un identificator ales de programator. VARIABILE Spre deosebire de constante. pe "<<sizeof("ABCDE")<<" oct. tip. Declararea variabilelor Modul general de declarare a variabilelor este: <tip_variabile> <listă_nume_variabile>. Se specifică tipul variabilei(lor) şi o listă formată din unul sau mai mulţi identificatori ai variabilelor de tipul respectiv. #include <iostream. se rezervă în memorie un număr de octeţi corespunzător tipului variabilei. înregistrată) o anumită valoare.1.vectori. cout<<"Şirul \"\\n\" este mem. în acea zonă de memorie. valoare şi clasă de memorare. vom spune că este o dată izolată. 34 .3.sau structuri). O dată izolată este o variabilă simplă. declaraţiile de variabile pot apare în orice loc în programul sursă.4. trebuie declarate înainte de utilizare. Variabilele sunt nume simbolice utilizate pentru memorarea valorilor introduse pentru datele de intrare sau a rezultatelor.} 2. pe "<<sizeof("\n")<<" octeţi\n". pe "<<sizeof("\n")<<" octeţi\n". Dacă datele se grupează într-un anumit mod (în tablouri . pe:"<<sizeof("Abcd\t")<<" oct. cout<<"Şir\"ABCDE\" se mem. deci accesul la valoarea sa (afişarea sau modificarea acesteia).3. tipul constantei. } Al 3-lea octet: codul ASCII al caracterului a Al 4-lea octet: codul ASCII 0 pentru terminatorul şirului */ Exerciţiul 2. urmând ca ulterior.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei. Toate variabilele care vor fi folosite în program. Şi variabilele sunt caracterizate de atributele nume. variabilele sunt date (obiecte informaţionale) ale căror valori se pot modifica în timpul execuţiei programului.\n".h> void main() {cout<<"Şirul \"Ab9d\" e mem. la o variabilă ne vom referi prin numele ei. În cazul variabilelor este necesară specificarea tipului fiecăreia.3.\n". Dacă la o constantă ne puteam referi folosind caracterele componente. cout<<"Şir \"Abcd\\t\" mem. Dacă o dată nu are legături cu alte date (de exemplu. cout<<"Şirul \"\n\" este mem. să fie depusă (memorată. Într-un program scris în limbajul C++. matrici .CAPITOLUL 2 Date. pe:"<<sizeof("Ab9d")<<" oct\n". În cazul constantelor. Numele unei variabile ne permite accesul la zona de memorie rezervată variabilei.4.

fără ca proprietăţile anterioare să dispară). În limbajul C aceste operaţii se realizează cu ajutorul unor funcţii (de exemplu. acesteia i se asigna. Calificatorul const asociat unei variabile. //declararea şi iniţializarea variabilei simple backslash int a=7*9+2. g de tip int (implicit) 2. pentru toate variabilele care apar în declaraţia cu iniţializare. nu va permite modificarea ulterioară a valorii acesteia. Analog se procedează. printf şi scanf). iar rezultatul acesteia este asignat variabilei specificate prin nume_var1.<nume_var2>=<expr2>. Exemplul 2.: const float b=8.14*/ short int z=3. double x=9. respectiv 0 Compilatorul C++ furnizează mecanisme care permit programatorului să influenţeze codul generat la compilare.4. de tip char. volatile char terminator. operatori şi expresii Exemplul 2.//permis b=4/5. /*declararea variabilei radiani. /* declararea variabilei simple lungime.23.: int i. iar valoarea va fi depusă (memorată) în acele locaţii. Dacă după calificator nu este specificat tipul datei. de exemplu). tip int. j. y=0. declararea şi iniţializarea var.24. atribui o anumită valoare. adică int. Se rezervă pentru i şi j câte 16 biţi (2octeţi)*/ char c. …]. //declararea şi iniţializarea variabilei simple z char d=’\011’.3.8.: char backslash=’\\’. //declararea variabilelor simple x şi y şi iniţializarea lor cu valorile 9. se rezervă 4 octeţi */ 2. pi=3.22. când este cazul. volatile.14.terminator=’*’. j. Operaţii de intrare/ieşire Limbajele C/C++ nu posedă instrucţiuni de intrare/ieşire.3. Forma unei declaraţii de variabile cu atribuire este: <tip_var> <nume_var1>=<expr1>[. //w. 35 . /* declararea variabilei simple c. deci de citire/scriere (ca limbajul PASCAL. Iniţializarea variabilelor în declaraţii În momentul declarării unei variabile. în memorie se rezervă numărul de locaţii corespunzător tipului variabilei respective.terminator=’@’. simple i. Calificatorul volatile (cel implicit) are efect invers calificatorului const. Exemplul 2. acesta este considerat tipul implicit. de tip int şi iniţializarea ei cu valoarea 65*/ float radiani. prin aşa-numiţii calificatori. Se evaluează expresia1.8. //nepermisă modificarea valorii variabilei b const w. /*declararea var.CAPITOLUL 2 Date. /* declararea variabilei simple a. volatile g. pi cu valoarea 3.2. char LinieNoua=’\n’.4. În acest caz.3. prin program (printr-o atribuire). Se rezervă un octet.8. Aceştia sunt: const. */ float lungime. iar în limbajul C++ prin supraîncărcarea operatorilor (definirea unor noi proprietăţi ale unor operatori existenţi.

int. e. cin >> var. formează expresii (figura 2.console input . cout<<"Astept un caracter:". După operator se specifică informaţiile care vor fi citite sau afişate. b. 36 .dispozitivul de ieşire (monitorul). de tip caracter int a. //citirea valorilor variabilelor a. var2 şi var3. caracter sau şir de caractere.. Tipurile de date transferate către ieşire pot fi: toate tipurile numerice. Utilizarea dispozitivelor de intrare/ieşire cu operatorii corespunzători determină deschiderea unui canal de comunicaţie a datelor către dispozitivul respectiv. iar operatorul << se numeşte operator insertor (inserează valori în fluxul datelor de ieşire.: cout << var1 << var2 << var3. conform tipului acestora).26. cin >> var1 >> var2 >> var3.dispozitivul de intrare (tastatura). cin şi cout sunt. caracter sau şir de caractere. operatori şi expresii mai precis a operatorilor >> şi << . fiind. cout . Aşa cum se va vedea în capitolul 9.: cout << var. deci a mesajului cin>>c. Operatorul >> se numeşte operator extractor (extrage valori din fluxul datelor de intrare.//afişarea const. cin>>a>>b>>e>>d. Exemplul 2.console output . ternari (trei operanzi). Vom folosi în continuare abordarea limbajului C++. Transferul informaţiei se realizează cu operatorul >> pentru intrare şi operatorul << pentru ieşire. Utilizarea dispozitivelor şi operatorilor de intrare/ieşire în C++ impune includerea fişierului header iostream. scrierea. În limbajul C++ sunt predefinite următoarele dispozitive logice de intrare/ieşire: cin . În acest caz. //citirea valorii variabilei c. double d. b.h. în momentul de faţă. d de tip int.4). se efectuează succesiv. obiecte (predefinite). 2.27. binari (necesită doi operanzi). Operatorii care pot fi aplicaţi datelor (operanzilor) depind de tipul operanzilor. În funcţie de numărul operanzilor necesari.5. e. de la stânga la dreapta.: char c. int. double cout<<"a="<<a<<"Valoarea expresiei a+b este:"<<a+b<<'\n'. respectiv citirea valorilor variabilelor var1.CAPITOLUL 2 Date.25. de fapt. OPERATORI ŞI EXPRESII Datele (constante sau variabile) legate prin operatori (simboluri pentru operaţii). Operanzii operatorului extractor (>>) pot fi doar nume de variabile. datorită faptului că tipul unei date constă într-o mulţime de valori pentru care s-a adoptat un anumit mod de reprezentare în memoria calculatorului şi o mulţime de operatori care pot fi aplicaţi acestor valori. conform tipului acestora). şir de caract. Tipurile de date citite de la tastatură pot fi toate tipurile numerice. /* afişează valoarea variabilei var pe monitor*/ /* citeşte valoarea variabilei var de la tasatatură */ Sunt posibile operaţii multiple. Operanzii operatorului insertor (<<) pot fi nume de variabile (se afişează valoarea variabilei). mai simplă. Exemplul 2. constante sau expresii. de tipul: Exemplul 2. operatorii pot fi: unari (necesită un singur operand).

4.28. Operatorul de atribuire (de asignare) este un operator binar care se aplică tuturor tipurilor de variabile. Exemplul 2. x=9. se pot realiza anumite conversii.: int a. apoi a=b. şi chiar şiruri de caractere.b. Poate fi aplicat datelor de orice tip. operatorul de atribuire poate fi utilizat de mai multe ori în aceeaşi expresie. cout<<”Val. lui x este:4. a=b=10. au tip şi valoare.lui a este:”<<a<<’\n’.: float x. deoarece s este int. } //Val. Se evaluează expresia din membrul drept.c. Asociativitatea operatorului are loc de la dreapta la stânga. mai întâi b=10. cin>>c. cout<<"Adr. //rezultat: s=110 //rezultat s=11. la care este mem.5.25. // citire val. Exemplul 2. 2. Dacă tipurile membrilor stâng şi drept diferă. lui c:”.CAPITOLUL 2 Date. Este folosit sub formele următoare: <nume_variabilă> = <expresie>. cout<<”b=”<<b<<”\tc=”<<c<<’\n’. aplicat unei variabile.19. cout<<”Val. s=a+20*5. s=x+2. int a. ca şi operanzii.7. Expresiile. lui x este:”<<x<<’\n’.25 a=x. int s. lui y este:4. variabila a este:"<<&a.h> void main() {float x. #include <iostream.25 x=y. furnizează adresa la care este memorată aceasta. citită anterior Operatorul poate fi aplicat tipurilor de date întregi. //Afişare:Val. int a. iar valoarea acesteia este atribuită variabilei din membrul stâng. prezentate în paragraful 2. sau: <expresie1> = <expresie2>.18. lui c este: val. reale. aşa cum vom vedea în capitolele următoare (exemplu: char şir[10]=”a5dfgthklj”). lui c este:”<<c<<’\n’. cout<<”Val. pentru c cout<<”Val. Aşa cum se observă în linia a 2-a din exemplul precedent.y=4. OPERATORI Operatorul unar adresă & (numit şi operator de referenţiere).1. //Afişare: Val. char car=’A’.//Afişare: Val.b. Operatori aritmetici unari: Operator Semnificaţie Minus unar ++ Operator de incrementare (adună 1 la valoarea operandului) -Operator de decrementare (scade 1 din valoarea operandului) 37 Exemple -a a++ a-- sau sau ++a --a . //Afişare: b=4 c=4 cout<<”Introduceţi val. Exerciţiul 2. formată din operanzi şi operatori. operatori şi expresii O expresie este o combinaţie corectă din punct de vedere sintactic. lui y este:”<<y<<’\n’.lui a este:4 (a de tip int!!!) c=b=a. Astfel. caracter.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei.

y = x. după operand (a++. cout<<”a=”<<-a<<’\n’. z=++x-2.CAPITOLUL 2 Date. Ceilalţi operatori aritmetici binari pot fi aplicaţi datelor întregi sau reale. y = x. Ambii operatori pot fi folosiţi în formă prefixată. y = x. cout<<”a=”<<a<<’\n’. x = x+1. respectiv --a) sau postfixată. x = x-1. cout<<”a=”<<a<<’\n’. la evaluarea expresiei 9/2. cout<<”--a=”<<--a<<’\n’.30. cout<<”a=”<<a<<’\n’. Operatorii de incrementare (++) şi de decrementare (--) pot fi aplicaţi datelor numerice sau caracter. x = x-1. cout<<”a=”<<a<<’\n’. cout<<”++a=”<<++a<<’\n’. cout<<”a--=”<<a--<<’\n’. respectiv a--). Dacă într-o expresie apar 2 operanzi întregi şi un operator binar aritmetic. înaintea operandului. ambii operanzi fiind întregi. cout<<"x=”<<x<<’\n’. x=3. } //Afişare: a++=9 //Afişare: a=10 //Revenire în situaţia anterioară //Afişare: ++a=10 //Afişare: a=10 //Afişare: a--=9 //Afişare: a=8 //Revenire în situaţia anterioară //Afişare: --a=8 //Afişare: a=8 //Afişare: z=1 //Afişare: x=4 //Afişare: z=2 //Afişare: x=4 Operatori aritmetici binari simpli: Operator Semnificaţie Exemple + Adunarea celor doi operanzi a+b Scăderea celor doi operanzi a-b * Înmulţirea celor doi operanzi a*b / Împărţirea celor doi operanzi a/b % Operatorul modulo (operatorul rest) a%b (furnizează restul împărţirii operatorului stâng la operatorul drept). b=-a.h> void main() { int a=9.b. int z. 38 . rezultatul furnizat este numărul întreg 4.unar schimbă semnul operandului (numeric sau caracter). operatori şi expresii Operatorul . z=x++-2. Exerciţiul 2. Operatorul modulo se aplică numai operanzilor întregi (de tip int sau char). cout<<"x=”<<x<<’\n’. cout<<”z=”<<z<<’\n’. Utilizarea acestor operatori în expresii. De exemplu.x=3. în formă prefixată sau postfixată. cout<<”b=”<<b<<’\n’. #include <iostream. a=9. Exemplul 2. cout<<”z=”<<z<<’\n’. rezultatul expresiei va fi tot un număr întreg. a=9. astfel: y = ++x y = x++ y = --x y = x-este echivalent cu: este echivalent cu: este echivalent cu: este echivalent cu: x = x+1. cout<<”a++=”<<a++<<’\n’. y = x. determină evaluarea acestora în moduri diferite. (++a.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei.: int a.5. a=9.

cout<<”c*b=”<<rezult<<’\n’. scăderea.b=2.// Afişare: a/d=5 rezult=c%b.h> void main() { int rezult. // Atribuire multiplă c=20 b=c a=b c=20 b=20 a=20 a = b = c = 12*13/4. cout<<”a/d=”<<rezult<<’\n’.// Afişare: -(b+a)=-22 rezult=b+c*d. cout<<”-(b+a)=”<<rezult<<’\n’. a=20. Observaţiile referitoare la operatorii aritmetici binari sunt valabile şi pentru operatorii aritmetici binari compuşi. Construcţia x+=1 generează acelaşi rezultat ca expresia x=x+1. } // Atribuire multiplă c=36 b=c a=b Operatori aritmetici binari compuşi Operator Semnificaţie += a=a+b -= a=a-b *= a=a*b /= a=a/b %= a=a%b Exemple a+=b a-=b a*=b a/=b a%=b Aceşti operatori se obţin prin combinarea operatorilor aritmetici binari cu operatorul de atribuire şi sunt folosiţi sub forma următoare: <expresie1> <operator> = <expresie2>. // Afişare: b+c*d=102 rezult=(b+c)*d.cout<<”b+c*d=”<<rezult<<’\n’.// Afişare: c%b=1 rezult=c/b*d. //(b+c)*d=108 a = b = c = 20. În tabelul 2. cout<<”a-b=”<<rezult<<’\n’. // Afişare: -b+a=18 rezult= -(b+a). cout<<”c/b*d=”<<rezult<<’\n’. Clasă de operatori Unari Multiplicativi Aditivi Atribuire & Operatori . înmulţirea sau împărţirea acestuia prin valoarea operandului drept.CAPITOLUL 2 Date. Precedenţa operatorilor poate fi schimbată cu ajutorul parantezelor. rezult=a-b. Tabelul 2. #include <iostream. care determină precis modul în care va fi evaluată expresia în care aceştia apar. 39 . cout<<"c="<<c<<"b="<<b<<"a="<<a<<'\n'.c=25. operatori şi expresii Operatorii prezentaţi respectă o serie de reguli de precedenţă (prioritate) şi asociativitate. cout<<"c="<<c<<"b="<<b<<"a="<<a<<'\n'.3. Rezultatul obţinut este acelaşi cu rezultatul obţinut prin: <expresie1> = <expresie1> <operator> <expresie2>. cout<<”-b+a=”<<rezult<<’\n’. // Afişare: c/b*d=48 rezult= -b+a.3 sunt prezentaţi operatorii anteriori.(unar) ++ * / % + = -- Asociativitate de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la dreapta la stânga Exerciţiul 2. în ordinea descrescătoare a priorităţii.d=4. cout<<”a+b=”<<rezult<<’\n’.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.6.cout<<”(b+c)*d=”<<rezult<<’\n’. // Afişare: a-b=18 rezult=a+b. Operatorii aritmetici binari compuşi au aceeaşi prioritate şi asociativitate ca şi operatorul de atribuire. // Afişare: c*b=50 rezult=a/d. cout<<”c%b=”<<rezult<<’\n’. Toţi aceşti operatorii modifică valoarea operandului stâng prin adunarea.// Afişare: a+b=22 rezult=a*b.

cout<<”a>b=”<<rezult<<’\n’.).: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei.a/=b. a=3. //operatorul realţional <= are prioritate mai mare decât cel de atribuire cout<<”a<=b=”<<rezult<<’\n’. // Afişare: a==b=0 cout<<”a=”<<a<<’\n’. + are prioritate mai mare decât operatorul >= . b=8. cout<<”a=”<<a<<’\n’. operatori şi expresii Exerciţiul 2. cout<<”a+10>=lim=”<<rezult<<’\n’. cout<<”a=”<<a<<’\n’. lim=100. /* Op. #include <iostream. cout<<”a<b=”<<rezult<<’\n’. cout<<”a==b=”<<rezult<<’\n’. a=3.h> void main() { int a. cout<<”a+(10>=lim)=”<<rezult<<’\n’. rezult=a<b. Rezultatul unei expresii în care apare un operator relaţional binar este întreg şi are valoarea zero (0) dacă relaţia este falsă. a=3. a=3. /*Schimbarea priorităţii op. de egalitate) şi = (de atribuire) constă în faptul că primul nu modifică valoarea nici unuia dintre operanzii săi. // Afişare: a<b=1 (sau o altă valoare diferită de zero pentru alte compilatoare) rezult=a<=b. } //Afişare //Afişare //Afişare //Afişare //Afişare //Afisare a=3 a=11 a=-5 a=24 a=0 a=3 Operatori relaţionali binari Operator Semnificaţie == Egal cu != Diferit de < Mai mic decât <= Mai mic sau egal cu > Mai mare decât >= Mai mare sau egal cu Exemple a==b a!=b a<b a<=b a>b a>=b Primii doi operatori mai sunt numiţi operatori de egalitate. prin folosirea parantezelor. cout<<”a=”<<a<<’\n’. b=8. // Afişare: a=1 cout<<”b=”<<b<<’\n’. // Afisare: a<b=1 (sau o alta valoare diferită de zero pentru alte compilatoare) rezult=a>b. real sau caracter. // Afişare: a=b=20 cout<<”a=”<<a<<’\n’. // Afişare: b=20 rezult=a=b.3. Aceşti operatorii pot fi aplicaţi datelor de tip întreg. cout<<”a=”<<a<<’\n’.h> void main() { int a=1. cout<<”a=b=”<<rezult<<’\n’. b=8. a=3.7. fără a le modifica. Afişare: a+(10>=lim)=1 */ rezult=a==b. // Afişare: a=20 40 .: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei.CAPITOLUL 2 Date. Exerciţiul 2. int rezult.8. // Afişare: a<b=0 rezult=a+10>=lim.8. a+=b. dacă relaţia este adevărată. pe când cel de-al doilea modifică valoarea operandului stâng (vezi exerciţiul 2.a%=b. cout<<”a=”<<a<<’\n’. Afişare: a+10>=lim=0 */ rezult=a+(10>=lim). #include <iostream.a-=b. b=8. sau valoarea unu (1) (sau diferită de 0 în cazul compilatoarelor sub UNIX). b=8. float c=9.a*=b.b. b=20. Observaţie: Deosebirea dintre operatorii == (relaţional. Operatorii relaţionali compară valorile celor doi operanzi. cout<<”a=”<<a<<’\n’.

cu (5>b)>10Afişare: 5>b>10=0 Operatori logici pe cuvânt Operator Semnificaţie ! Not (negaţie logică) && And (conjuncţie.//Afişare d||b&&a =1 }// În evaluarea expresiilor. lmax.cout<<”(a>b) || (b>c)=”<<rezult<<’\n’. //Afişare (a>b) || (b>c) =1 (sau valoare nenulă) rezult=!(c<d). Tabelul 2. Evaluarea expresiilor în care intervin operatorii logici pe cuvânt se face conform tabelului 2. cin>>lmin.cout<<”(a-b)&&1=”<<rezult<<’\n’. //Afişare !b=0 rezult=(a>b) || (b>c). Expresia <expresie1>||<expresie2> are valoarea diferită de 0 dacă FIE expresie1.} //Echiv. // !a=1 (sau valoare nenulă) rezult=!b.//Afişare !(c>d)=0 rezult=(a-b)&&1. #include <iostream.// a||b=1(sau val. cout<<(nr>=lmin && nr<=lmax). //Afişare a&&b=0 rezult=a||b. } 41 . #include <iostream. sau logic) Exemple !(a==b) (a>b)&&(b>c) (a>b)||(b>c) Aceşti operatori (primul unar.cout<<”a||b=”<<rezult<<’\n’.h> void main() { double lmin.cout<<”b=”<<b<<’\n’. //Afişare (a-b)&&1 =1 (sau valoare nenulă) rezult=d||b&&a. cout<<”Limita superioară a intervalului:”. şi logic) || Or (disjuncţie. // Afişare: b=20 rezult=5>b>10. cin>>lmax.: Să se scrie un program care citeşte un număr real şi afişează 1 dacă numărul citit aparţine unui interval ale cărui limite sunt introduse de la tastatură.CAPITOLUL 2 Date.4. cout<<”Limita inferioară a intervalului:”.cout<<"Numar=".cin>>nr. c=100.h> void main() { int a=0. d=200. Exerciţiul 2.10. x 1 (adevărat) 1 (adevărat) 0 (fals) 0 (fals) y 1 (adevărat) 0 (fals) 1 (adevărat) 0 (fals) !x 0 (fals) 0 (fals) 1 (adevărat) 1 (adevărat ) x&&y 1 (adevărat) 0 (fals) 0 (fals) 0 (fals) x||y 1 (adevărat) 1 (adevărat) 1 (adevărat) 0 (fals) Expresia !<expresie> are valoarea 0 (fals) dacă expresia-operand are o valoare diferită de zero şi valoarea unu (adevărat) dacă expresia-operand are valoarea zero. operatori şi expresii cout<<”b=”<<b<<’\n’.cout<<”!(c<d)=”<<rezult<<’\n’. s-au aplicat priorităţile operatorilor Exerciţiul 2. cout<<”!b=”<<rezult<<’\n’. <expresie1>&&<expresie2> are valoarea diferită de 0 dacă AMBELE Expresia expresii-operand ( expresie1 şi expresie2) au valori diferite de zero. FIE expresie2 au valori diferite de zero.4. cout<<”a&&b=”<<rezult<<’\n’. b=10.cout<<”d||b&&a=”<<rezult<<’\n’. nr. ceilalţi binari) pot fi aplicaţi datelor numerice sau caracter.cout<<”!a=”<<rezult<<’\n’. nenulă) rezult=!a. int rezult.9. rezult=a&&b.: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei. sau 0 în caz contrar. // Afişare: b=20 cout<<”5>b>10=”<<rezult<<’\n’.

31. Operatorii de deplasare pe bit (<< şi >>) efectuează deplasarea la stânga sau la dreapta a operandului stâng. Tabelul 2. //3<<2=16=2*2 3 //a<<2= 0000000001100000 rez=5>>2. care maschează ultimii 6 biţi ai lui x pe zero. ceilalţi binari. x<<2 deplasează biţii din x la stânga. unde setează toţi biţii pe zero. cu numărul de biţi indicaţi de operandul drept.CAPITOLUL 2 Date. //5>>2=1=5/2 2 //b>>2= 0000000000000001 42 .5. conform tabelelului 2. Primul operator este unar. //3&5=1 //a&b=0000000000000001 =1 rez=a^b. unde setează pe unu biţii care în x şi masca MASK sunt setaţi pe unu. // 3^5= 6 //a ^b = 0000000000000110 rez=a|b.4) rez=a & b. Astfel. cout<<"~"<<a<<'='<<rez<<'\n'. Operatorii logici pe bit & şi | sunt diferiţi de operatorii logici && şi || (pe cuvânt).: int a=3. cout<<a<<"<<"<<3<<'='<<rez. cout<<a<<'&'<<b<<'='<<rez<<'\n'. introducând zero pe poziţiile rămase vacante. operatori şi expresii Operatori logici pe bit (simpli sau compuşi) Operator Semnificaţie ~ Negaţie (cod complementar faţă de unu) & AND (Conjuncţie. cout<<a<<'^'<<b<<'='<<rez. x 1 1 0 0 y 1 0 1 0 x&y 1 0 0 0 x|y 1 1 1 0 x^y 0 1 1 0 ~x 0 0 1 1 Operatorul ~ are aceeaşi prioritate ca operatorii aritmetici unari. Exemplul 2. Operatorul | este utilizat în expresii ca: x&MASK . Operatorii acţionează la nivel de bit.5. ci numai datelor de tip întreg sau caracter. //3|5= 7 //a | b = 0000000000000111 rez=a<<2. sau logic pe bit) ^ XOR (Sau exclusiv logic pe bit) << Deplasare stânga cu un număr indicat de poziţii >> Deplasare dreapta cu un număr indicat de poziţii Exemple ~a a&0377 a|0377 a^b 0377<<2 0377>>2 Aceşti operatori nu se aplică numerelor reale. cout<<a<<'|'<<b<<'='<<rez. cout<<b<<">>"<<2<<'='<<rez. adică va schimba fiecare bit de pe 1 în zero şi invers. //Reprezentare internă a lui b (pe 2 octeţi): 0000000000000101 int rez=~a. El furnizează complementul faţă de unu al unui întreg. Operatorul binar ^ îşi găseşte o utilizare tipică în expresii ca: x&^077. Operatorul & este adesea utilizat în expresii ca x&0177. //~3= -4 //Complementul faţă de unu este: 1111111111111100 (în octal: 0177777774 (!a= . //Reprezentare internă a lui a (pe 2 octeţi): 0000000000000011 int b=5. şi logic pe bit | OR (Disjuncţie. cu excepţia celor de ordin inferior din x. cu două poziţii.

tipul şi valoarea întregii expresii este dată de tipul şi valoarea ultimei expresii. atunci semn=-1. operandul a (de tip int) în float. şir ”ab6*” Operatorul (tip) Este un operator unar care apare în construcţiile numite ”cast” şi converteşte tipul operandului său la tipul specificat între paranteze. <expresie2> [. <expresie3>. pe care este mem. >>=. Operatorul virgulă este folosit în cadrul instrucţiunii for. Operandul este un tip sau o dată (constantă sau variabilă).: int x. //afişează nr. c<=5). daca da. se verifică dacă c este mai mic sau egal cu 5. y. ptr. .32. respectiv const. altfel semn=1. ^=. nr.: cout<<sizeof(int). Exemplul 2.// afişează nr. cin>>y. . <<=. Dacă aceasta are o valoare diferită de zero.34. de octeţi pe care este memorat un întreg (2) int a=8. Deci operatorul condiţional este folosit pentru a atribui întregii expresii tipul şi valoarea expresiei2 sau a expresiei3. se obţin operatorii: &=. c. Deplasarea la dreapta a unei date fără semn cu n poziţii este echivalentă cu împărţirea valorii acesteia cu 2 n . în funcţie de o anumită condiţie. x=0. Exemplul 2. întreagă 9 cout<<sizeof(”ab6*”). Daca nu. Operatorul virgulă Este utilizat în construcţii de forma: <expresie1>. de oct.33. . operatori şi expresii Deplasarea la stânga a unei date cu n poziţii este echivalentă cu înmulţirea valorii acesteia cu 2 n . x=1 sau x=valoare diferită de zero)*/ x++. afiş. Combinând operatorii logici pe bit cu operatorul de atribuire. 4.CAPITOLUL 2 Date. Exemplul 2. x=(c=y. oct. Operatorul condiţional Este un operator ternar (necesită 3 operanzi). y:”.: int a=9. apoi este decrementat y Operatorul sizeof() Este un operator unar. Operatorul virgulă are cea mai mică prioritate. întreagă a. utilizat în construcţii de forma: <expresie1>?<expresie2>:<expresie3> Se evaluează expresia1. Altfel (dacă expresie1 are valoarea zero). pe care este memorată var. care furnizează numărul de octeţi pe care este memorată o dată de un anumit tip. |=. y--.//afişează 5.: int semn =(x<0)?-1:1 //dacă x<0. Acest lucru este echivalent cu: Dacă expresie1 diferită de zero Atunci evaluează expresie2 Altfel evaluează expresie3 Exemplul 2. //întâi este incrementat x. tipul şi valoarea întregii expresii vor fi aceleaşi cu tipul şi valoarea expresiei3. cout<<sizeof(a)<<sizeof(20)<<'\n'.35. cout<<(float)a/2. cout<<”Astept val. // conv. atunci tipul şi valoarea întregii expresii vor fi aceleaşi cu tipul şi valoarea expresiei2.5 43 . const./* c va primi valoarea lui y (citită). ] Operatorul virgulă forţează evaluarea unei expresii de la stânga la dreapta.

Operatorii paranteză ( ) Parantezele rotunde ( ) se utilizează în expresii. Multiplicativi + 4.9 şi 56.6). || 12. logici pe bit compuşi . parantezele rotunde sunt numite şi operatori de apel de funcţie. aritm. /*declar.37.36. | (SAU logic pe bit) && 11. sau la apelul funcţiilor. efectivi 89.: Expresia *a este înlocuită cu valoarea de la adresa conţinută în variabila pointer a.CAPITOLUL 2 Date.6 int s0=6. numit şi operator de deferenţiere.6.: double sum(double a. Condiţional = += -= *= %= 14. de referenţiere) şi * sunt complementari. ^ (XOR pe bit) 10. funcţiei sum. când cunoştinţele acumulate vor permite acest lucru.56. La apelul funcţiilor. Exemplul 2. De atribuire. De egalitate 8. double s1=(s0+9)/a. . parantezele rotunde încadrează lista parametrilor efectivi.9. Despre aceşti operatori vom discuta în capitolele viitoare. Operatorul unar * Este operator unar. de tip double */ void main() { . Operatorii & (adresă. . 15. -> :: 1. Aditivi << >> 5. &= ^= |= <<= >>= compuşi. . //folosirea parantezelor în expresii . Se aplică unei expresii de tip pointer şi este folosit pentru a accesa conţinutul unei zone de memorie spre care pointează operatorul. Virgulă Asociativitate de la stânga la dreapta de la dreapta la stânga de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la stânga la dreapta de la dreapta la stânga de la dreapta la stânga de la stânga la dreapta 44 . care are 2 arg. Relaţionali == != 7. double b). există şi alţi operatori. cu param. Primari ! ~ ++ -sizeof (tip) 2. double a=sum(89. Unari -(unar) *(deferenţiere) &(referenţiere) * / % 3. Operatori logici & (ŞI logic pe bit) 9. Din acest motiv. operatori şi expresii În afara operatorilor prezentaţi. Nr. pentru schimbarea ordinii de efectuare a operaţiilor. . } Tabelul 2. Exemplul 2.//apelul funcţiei sum. Deplasare pe bit < <= > >= 6. Clasă de operatori Operatori () [] . ?: 13. enumeraţi în continuare. reale(double) şi returnează o val.

.

Ce operatori ternari cunoasteţi? 41.7. *. +. char. a = n1. Cum sunt reprezentate intern datele de tip char? 33. Care din următoarele tipuri desemnează date întregi. Care dintre identificatorii următori sunt incorecţi? acceleraţie gravitaţională. a = y. 27. Diferenţa dintre operatorii = şi = =. 22. /. n1=3. Ce semnifică parantezele unghiulare < > care încadrează numele unui fişier header? 35. 26. Enumeraţi tipurile simple de variabile. %. float n1. Operatorul virgulă 39. Care sunt diferenţele între constante şi variabile? 3. a = b = c = -27. Cine determină tipul unei constante? 4. Ce sunt identificatorii? 5. Câte tipuri de directive preprocesor cunoasteţi? Exemple.z. 25. Constante întregi. Cum explicaţi că operatorii aplicabili datelor întregi se pot folosi şi pentru datele de tip caracter? 30.52 ? Dar între "\t" şi '\t'? 14. /* a = 65 (codul caracterului A) */ x = b.: int a. n1 = b.y. operatori şi expresii Exemplul 2. Cum se memorează un o dată şir de caractere? 34.b. Care sunt calificatorii folosiţi alături de tipurile de bază pentru obţinerea tipurilor derivate de date? 37.6792.38. Constante caracter. Ce tipuri de variabile se utilizează pentru datele numerice? 13.00 a = 3 */ 2.c. Operatorul de referenţiere. | ? 42. Ce reprezintă datele şi care sunt atributele lor? 2. Ce sunt directivele preprocesor? 6. signed int. Care este modalitatea de a interzice modificarea valorii unei variabile? 11.CAPITOLUL 2 Date. unsigned int. Ce sunt constantele? 8. Operatori relaţionali binari. Ce loc ocupă declararea varibilelor în cadrul unui program sursă scris în limbajul C++? 12. De către cine este dat tipul unei expresii? 38. acceleraţie_gravitaţională. Ce este “volatile”? 21.44 ? 15. /* x = -27 n1= -27. Ce reprezintă caracterele "escape"? 17. 46 . Constante reale. x = y = z = 'A'. Operatori aritmetici binari compuşi. 9. -. Constante şir de caractere. Ce tip are constanta 6. Ce tipuri de conversii cunoaşteţi? 19. char x. Care dintre următorii operatori pot fi aplicaţi datelor numerice reale? & (de referenţiere). Ce sunt operatorii? 23. 40. short int. Care sunt conversiile realizate în mod automat. Ce sunt literalii? 28. 10. la evaluarea unei expresii? 20. acceleraţie. Care sunt modalităţile de realizare a operaţiilor de intrare/ieşire în limbajul C? Dar în C++? 31. Care este diferenţa între constantele 35. 18. de către compilator. Ce reprezintă variabilele? 7. Care este tipul rezultatului unei operaţii de atribuire? 32. fără semn: int. Acceleraţie_gravitaţională. Diferenţe între operatorii logici pe bit şi operatorii logici pe cuvânt. 9acceleraţie 43. 16. 29. <<. Ce conţin fişierele header? 36. long int? 24.2e-1 şi 3. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME ÎNTREBĂRI 1.

cout<<sizeof("ab9*")<<'\t'<<sizeof("a\nb"). b=7. operatori şi expresii PROBLEME 1. cout<<c<<’\n’. int x=3. cout<<(a+6<b)<<’\n’. int a=9. double a=5. x=y%3. p=5. Să se verifice corectitudinea următoarelor secvenţe.CAPITOLUL 2 Date. cout<<"p="<<p<<'\n'. unghi_drept. b=5. double a=9. z=q/3. cout<<(a++-2*5). int I=8. int x=3/5. int q=m=n=p. cout<<"f="<<f<<'\n'. f++.2. int y=x++. int a=10. cout<<(sizeof('A')<=1)<<'\n'. b+=8. cout<<y<<’\n’. cout<<a++<<’\n’. Pentru cele incorecte. specificaţi rezultatul. cout<<&(a+8)<<'\n'. double x=3. int m=2.7. cout<<(++a!=9). double a=9/4. cout<<(a>b)<<’\n’. double a=5. double x. cout<<A<<'\n'. int a=9. int x=3.8. cout<<a%b<<’\n’. cout<<(!w). double y=(x<7)?1:0. cout<<a<<’\n’. Pentru cele corecte.5.6. b=5. cout<<y<<"\n".7. dimensiune_MAX.45. p=(m=n.const int b=89.45. int a=7.8. cout<<a++<<’\n’. Să se scrie declaraţiile necesare pentru definirea constantelor simbolice: pi. cout<<++(a+5>b)<<’\n’. double a=7/5. cout<<('A'>'Z'). cout<<(I+10)++<<'\n'. int a=10. cout<<c<<’\n’. cout<<q<<'\n'. int y=8. double q=35. 3. double x=3. b=5. p=10. cout<<backslash<<'\n'. int x=3. cout<<c<<’\n’. cout<<(a!=9)<<'\n'. char a='X'. int f=98789. int y=++x+5. cout<<(a++!=9). cout<<(!a)<<’\n’. cout<<y<<’\n’. g (acceleraţia gravitaţională).7. double a=9. double w=2. cout<<a*6<<’\n’.2. int a=7. double a=8. cout<<(++a!=9). 2. double y=25.6. A=(a+8)/56. cout<<"x="<<x<<" y="<<y<<'\n'. double x. double y=9. explicaţi sursa erorilor. double a=9. double a=9.5. z. cout<<"y="<<y<<'\n'. x=y/3. int a=9.5. cout<<(a++!=9). cout<<x<<'\n'. cout<<++a<<’\n’. int y=x++-2. double a=7/2. int a=9. cout<<a<<’\n’. 47 . cout<<(!w+2)++. cout<<(a!=9)<<'\n'. cout<<z<<'\n'.cout<<y<<’\n’. const x=34. double c=a*5++.6.7. x+=h.6. cout<<((!w)++). double b=9.int y=++x+5. int m=2. int y=8. int x=2. cout<<(5++-3)--<<'\n'. int c=(a+6<b)++. int g=56. int c=(a%6<b)++. b=7. n<20). Care va fi rezultatul afişat pe ecran în urma execuţiei următoarelor secvenţe: double a=9/2. cout<<"a="<<a<<"y="<<y<<'\n'. cout<<"x="<<x<<" backslash=". cout<<a*5<<’\n’. cout<<"b="<<b<<" a="<<a<<'\n'. cout<<a<<’\n’.7. char backslash='\n'. cout<<"x="<<x<<" y="<<y<<'\n'. int a=(y<<7). x=y. cout<<a<<’\n’. n=5. cout<<(int)'A'. n=3. cout<<"g="<<g<<"x="<<x<<'\n'. char x='J'.

'.. 10. 2latime. operatori şi expresii 4. \): Sirul "este dupa-amiaza" este memorat pe .double x=0. 11. O marime intreaga este memorata pe ..78. octeti... ştiind că: int i=1.. bytes! Constanta caracter 'Q' memorata pe .... Să se seteze pe 1 toţi biţii dintr-un octet.double y=2. dar este multiplu de 400. Să se calculeze şi să se afişeze restul împărţirii celor două numere. in dubla precizie este memorata pe . Să se scrie o expresie care are valoarea 1 dacă o valoare întreagă (introdusă de la tastatură) reprezintă un an bisect. sau 0 în caz contrar. 12.. double greutate=9. nu este multiplu de 100... long double. octeti! O marime reala. long d=8. Să se scrie un program care citeşte o valoare întreagă. octeti..int j=2. Care dintre următoarele declaraţii sunt incorecte. Să se evalueze expresiile. 7.. octeti! Sirul "a\n\n" este memorat pe .. arie.5 * j >= k + 1 3 < j < 5 i + j + k == -2 * j x && i || j ... 48 .CAPITOLUL 2 Date. cu excepţia bitului cel mai semnificativ. O deplasare la dreapta cu 3 biţi este echivalentă cu o rotaţie la stânga cu câţi biţi? 9. Să se afişeze un mesaj care să indice dacă numărul citit este par sau impar. Se ştie că un an bisect este multiplu de 4. biti. octeti! Sirul "\n" este memorat pe . 5.3 6. -i .int k=-7. biti! Caracterul '\' este memorat pe .3.. şi de ce? int lungime cerc.. Să se citeasca două valori întregi. O marime reala. Să se scrie un program care afişează următoarele mesaje (inclusiv ".34. in simpla precizie este memorata pe . Ce operaţie logică şi ce mască trebuie să folosiţi pentru a converti codurile ASCII ale literelor mici în litere mari? Dar pentru conversia inversă? 8.

. S1 S2 Sn Figura 3. structura repetitivă (ciclică). instr2.4. .. Schema logică structura secvenţială pentru 49 .2.1. pentru a fi înţeles de către calculator. Jacobini.1. prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul instrucţiunilor. Instrucţiunea descrie un proces de prelucrare pe care un calculator îl poate executa. structura alternativă (de decizie.3. de selecţie). . 3. O instrucţiune este o construcţie validă (care respectă sintaxa limbajului) urmată de . trebuie implementat într-un limbaj de programare. Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul schemei logice ( figura 3. . IMPLEMENTAREA STRUCTURILOR DE CONTROL 3.1. Ordinea în care se execută instrucţiunile unui program defineşte aşa-numita structură de control a programului. Facilităţi de întrerupere a unei secvenţe 3. orice algoritm poate fi realizat prin combinarea a trei structuri fundamentale: structura secvenţială. în ordinea în care se doreşte execuţia acestora. Implementarea structurii de decizie Algoritmul proiectat pentru rezolvarea unei anumite probleme.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control 3.1. IMPLEMENTAREA STRUCTURII SECVENŢIALE Structura secvenţială este o înşiruire de secvenţe de prelucrare (instrucţiuni).): Reprezentarea structurii secvenţiale cu ajutorul pseudocodului: instr1. Implementarea structurilor repetitive 3. plasate una după alta. Bohm şi G. . Conform lui C. Limbajele moderne sunt alcătuite pe principiile programării structurate. Implementarea structurii secvenţiale 3.

(. . deci trebuie descris în mai multe secvenţe. . j. double c. în instrucţiunile repetitive). care şterge ecranul. } a. <instr1>. . dar nu se execută nimic (de obicei. <apel_funcţie>. Se vor prezenta în continure doar instrucţiunile care le implementează.1. b=a+9. } Într-un bloc se pot declara şi variabile care pot fi accesate doar în corpul blocului.: int . va fi “privit” ca o singură instrucţiune.2. Instrucţiunea vidă nu are nici un efect. cout<<a. .) .h Instrucţiunea compusă (instrucţiunea bloc) Sintaxa: { <declaratii>. int . a=9. însă procesul de calcul este mai complex.//apelul funcţiei clrscr.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control Implementarea structurii secvenţiale se realizează cu ajutorul instrucţiunilor: Instrucţiunea vidă Sintaxa: . . Reprezentarea prin schemă logică şi prin pseudocod a structurilor de decizie şi repetitive sunt descrise în capitolul 1. Instrucţiunea expresie Sintaxa: sau: Exemplul 3. Exemplul 3. . . Ca urmare. <instr2>.: <expresie>. .2. c=sqrt(a). clrcsr().. Instrucţiunea bloc este utilizată în locurile în care este necesară prezenţa unei singure instrucţiuni. IMPLEMENTAREA STRUCTURII DE DECIZIE Structura de decizie este întâlnită sub şi sub numele de structură condiţională. Se utilizează în construcţii în care se cere prezenţa unei instrucţiuni. 50 . . 3. . int b. for { . alternativă sau de selecţie. întregul grup de declaraţii şi instrucţiuni dintr-o instrucţiune compusă.<declaratii>. . prototip în conio.

: Să se citească de la tastatură un număr real. se execută <instrucţiune2>. în cazul în care aceasta este omisă din secvenţele if-else imbricate. . else z=b. se produce o ambiguitate. dacă valoarea expresiei este 0 (condiţia nu este îndeplinită). 51 . să se afiseze 1. se poate folosi operatorul condiţional. dacă una dintre expresii are valoarea 1. .: if (n>0) if (a>b) z=a.1. Deseori. în loc de if (<expresie> != 0). Deci. . . .1. else if (<expresie2>) <instrucţiune2>. else <instrucţiune_n>. fie instrucţiune2. Observaţii: 1. Daca acesta se află în intervalul [-1000. se evaluează <expresie> (care reprezintă o condiţie). După execuţia instrucţiunii if se trece la execuţia instrucţiunii următoare. . ] La întâlnirea instrucţiunii if. Exerciţiul 3.. Deoarece instrucţiunea if testează valoarea numerică a expresiei (condiţiei). . Pentru claritatea programelor sursă se recomandă alinierea instrucţiunilor prin utilizarea tabulatorului orizontal. else if (expresie2>) <instrucţiune2>.. if (<expresie1>) <instrucţiune1>. ramura else se asociază ultimei instrucţiuni if. n-1 nu are valoarea 1. Deoarece ramura else a instrucţiunii if este opţională. Expresiile sunt evaluate în ordine.. else <instrucţiune_n>. În aceste situaţii. . . [ else <instrucţiune2>. este posibilă prescurtarea: if (<expresie>). se execută instrucţiunea corespunzătoare şi se termină întreaga înlănţuire. 1000].). se execută doar una dintre cele două instrucţiuni: fie instrucţiune1. sau chiar alte instrucţiuni if (if-uri imbricate). la un moment dat. . cât şi instrucţiunea if. . . În cazul în care instrucţiunile din cadrul if-else sunt simple. . 2. .5. Ultima parte a lui else furnizează cazul când nici una dintre expresiile 1.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control Instrucţiunea if: Sintaxa: if (<expresie>) <instrucţiune1>. Dacă valoarea sa este 1 (condiţia este îndeplinită) se execută <instrucţiune1>.3. Pentru rezolvarea acestei probleme poate fi folosit atât operatorul condiţional (capitolul 2. . else if (<expresie3>) <instrucţiune3>. .2. dacă nu. 5. . Instrucţiune1 şi instrucţiune2 pot fi instrucţiuni compuse (blocuri). 4. Exemplul 3. . 3. else if (<expresie3>) <instrucţiune3>. să se afiseze -1. 6. apare construcţia: Aceeaşi construcţie poate fi scrisă: if (<expresie1>) <instrucţiune1>.

2. else f = sqrt(x). else if (oper==’/’ ) cout<<”Operatorul de impartire!\n”. În funcţie de caracterul citit.h.cin>>x. } Sau: #include <iostream. dacă x ∈ (-7. if (nr >= -1000 && nr <= 10000) afis = 1.cout<<”x=”. dacă x ∈ [. #include <iostream.3.//citirea valorii variabilei nr // variabilei afis i se atribuie valoarea expresiei în care se foloseşte operatorul ?: int afis = (nr>= -1000 && nr <= 1000 ? 1 : -1). ca în programul următor: Exerciţiul 3.6x + 20 . a fost apelată funcţia sqrt. cin>>nr.: Se citeşte un caracter reprezentând un operator aritmetic binar simplu.h> void main() { double nr. else afis = -1. construcţia if-else este utilizată pentru a compara valoarea unei variabile cu diferite valori constante. binar:”. se folosesc 3 instrucţiuni if. if (x <= -7) f = -x* 6 +20.h> void main() { double x. #include <iostream.f. if (x>0) f = sqrt(x). ştiind că x este un număr real citit de la tastatură: .h> #include <math.: Să se calculeze valoarea funcţiei f(x). cout<<”Astept numar:”. } 52 . else if (oper==’*’ ) cout<<”Operatorul de inmultire!\n”.h> void main() { double x.h> #include <math. else if (oper==’-’ ) cout<<”Operatorul de scadere!\n”.f. În a doua variantă. cout<<”f=”<<f<<’\n’. Exerciţiul 3. 0] x .cout<<”x=”. din header-ul math. /* folosirea instrucţiunii if int afis. În prima variantă se folosesc instrucţiuni ifelse imbricate.h> void main() { char oper. */ } cout<<afis. se afişează numele operaţiei pe care acesta o poate realiza. else cout<<”Operator ilegal!!!\n”. if (x>=-7 && x<=0 ) f = x+30. -7 ] f(x) = x + 30 . Pentru calculul valorii lui x . else if ( x<=0 ) f = x+30. else if (oper==’%’ ) cout<<”Operatorul rest!\n”. cout<<”Introdu operator aritmetic.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control #include <iostream. if (x <= 7) f = -x* 6 +20. cin>>oper. cout<<”f=”<<f<<’\n’. if (oper == ’+’) cout<<”Operatorul de adunare!\n”.∞ . cin>>x. cout<<afis. simplu. dacă x>0 Se prezintă două variante de implementare. } Uneori.

[ieşire. .. .] <instructiune_n>. ] Este evaluată <expresie>. Dacă se întâlneşte 53 . . În această situaţie se execută instrucţiunea corespunzătoare acelei ramuri (<instrucţiune_k>).2): evaluare expresie Reprezentare prin pseudocod: exp=exp_cst_1 DA secvenţa1 Dacă expresie=expr_const_1 instrucţiune1. până la întâlnirea primei egalităţi (de exemplu. [ieşire. Reprezentare prin schema logică (figura 3.2. . . .] NU exp=exp_cst_2 DA ieşire secvenţa2 NU ieşire exp=exp_cst_n-1 Altfel dacă expresie=expr_const_n-1 instrucţiune_n-1. [break. . În limbajul C. . instrucţiunea switch implementează o astfel de structură de comutare sau de selecţie. [break. Decizia multiplă Sintaxa: switch (<expresie>) { case <expresie_const_1>: case <expresie_const_2>: .] Altfel instrucţiune_n. etc. .] <instructiune_2>.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control Instrucţiunea switch În unele cazuri este necesară o decizie multiplă. iar valoarea ei este comparată cu valorile expresiilor constante specificate prin <expr_const_1>. [ieşire. [break. <expr_const_2>. .] Altfel dacă expr=expr_const_2 instrucţiune2. . case <expresie_const_n-1>: [ default: } <instructiune_1>. .] <instructiune_n-1>. specială. <expresie>=<expresie_const_k>). DA secvenţa n-1 NU secvenţa n ieşire Figura 3.

case (’%’): cout<<”Operatorul rest!\n”. break. IMPLEMENTAREA STRUCTURII REPETITIVE Aşa cum s-a arătat în capitolul 1.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control instrucţiunea break. switch (oper) { case (’+’): cout<<”Operatorul de adunare!\n”. deci se va trece la execuţia primei instrucţiuni de după switch. Dacă nu este întâlnită instrucţiunea break.3. cout<<”Introdu operator aritmetic. În cazul în care valoarea expresiei nu este găsită printre valorile expresiilor constante. dar o dată de tip char este convertită automat în tipul int.. ele sunt de tip char. binar:”. utilizând instrucţiunea switch. În exemplul următor. } } 3.etc. parcurgerea este întreruptă.. case (’/’): cout<<”Operatorul de impartire!\n”. case (’-’): cout<<”Operatorul de scadere!\n”. Structura ciclică cu test iniţial este implementată prin instrucţiunile while şi for. case (’*’): cout<<” Operatorul de inmultire!\n”. IMPLEMENTAREA STRUCTURII REPETITIVE CU TEST INIŢIAL Instrucţiunea while Sintaxa: while (<expresie>) <instructiune>.h> void main() { char oper.4. Expresiile <expresie>. ieşirea imediată din switch. default: cout<<”Operator ilegal!\n”. <expresie_const_2>. simplu.: Să rescriem programul pentru problema 3.1. break.3. Valoarea <expresie> joacă rolul de comutator sau selector Exerciţiul 3. trebuie să fie întregi. break. există două categorii de structuri repetitive (ciclice): cu test iniţial şi cu test final. #include <iostream. cin>>oper. break. Structura ciclică cu test final este implementată prin instrucţiunea do-while. break. <expresie_const_1>. 54 . parcurgerea continuă. Break-ul cauzează deci.3. 3. se execută cazul marcat cu eticheta default (când acesta există).

CAPITOLUL 3

Implementarea structurilor de control

La întâlnirea instrucţiunii while, se evaluează <expresie>. Dacă aceasta are valoarea 1 sau diferită de 0 (condiţie îndeplinită), se execută <instrucţiune>. Se revine apoi în punctul în care se evaluează din nou valoarea expresiei. Dacă ea este tot 1, se repetă <instrucţiune>, ş.a.m.d. Astfel, <instrucţiune> (corpul ciclului) se repetă atât timp cât <expresie> are valoarea 1. În momentul în care <expresie> ia valoarea 0 (condiţie neîndeplinită), se iese din ciclu şi se trece la următoarea instrucţiune de după while. Observaţii: 1. În cazul în care la prima evaluare a expresiei, aceasta are valoarea zero, corpul instrucţiunii while nu va fi executat niciodată. 2. <Instrucţiune> din corpul ciclului while poate fi compusă (un bloc), sau o altă instrucţiune ciclică. 3. Este de dorit ca instrucţiunea din corpul ciclului while să modifice valoarea expresiei. Dacă nu se realizează acest lucru, corpul instrucţiunii while se repetă de un număr infinit de ori. Exemplul 3.4.:
int a=7; while (a==7) //ciclu infinit; se repetă la infinit afişarea mesajului cout<<”Buna ziua!\n”;

Instrucţiunea for În majoritatea limbajelor de programare de nivel înalt, instrucţiunea for implementează structura ciclică cu număr cunoscut de paşi (vezi reprezentarea prin schema logică şi pseudocod din capitolul 1). În limbajul C instrucţiunea for poate fi utilizată într-un mod mult mai flexibil. Reprezentare prin schema logică (figura 3.3.): evaluare expresie1 (particular - iniţializare contor)
0

Reprezentare în pseudocod:
evaluare expr1 CÂT TIMP expr REPETĂ ÎNCEPUT instrucţiune evaluare expr3 SFÂRŞIT

expresie2 1 instrucţiune

evaluare expresie3 (particular - incrementare contor) Figura 3.3. Structura ciclică cu test iniţial Sintaxa: for ([<expresie1>]; [<expresie2>]; [<expresie3>]) <instructiune>; Aşa cum se observă, prezenţa expresiilor nu este obligatorie; este obligatorie doar prezenţa instrucţiunilor vide.
55

CAPITOLUL 3

Implementarea structurilor de control

Exemplul 3.5.:
for ( ; <expresie2>; ) <instructiune>;

sau:

for ( ; ; ) <instructiune>;

3.3.2. IMPLEMENTAREA STRUCTURII REPETITIVE CU TEST FINAL Instrucţiunea do-while Sintaxa: do <instructiune>; while(<expresie>); Se execută <instrucţiune>. Se evaluează apoi <expresie>. Dacă aceasta are valoarea 1 (condiţie îndeplinită), se execută <instrucţiune>. Se testează din nou valoarea expresiei. Se repetă <instrucţiune> cât timp valoarea expresiei este 1 (condiţia este îndeplinită). Spre deosebire de instrucţiunea while, în cazul instrucţiunii do-while, corpul ciclului se execută cel puţin o dată. Exerciţiul 3.5.: Se citeşte câte un caracter, până la întâlnirea caracterului @. Pentru fiecare caracter citit, să se afişeze un mesaj care să indice dacă s-a citit o literă mare, o literă mică, o cifră sau un alt caracter. Să se afişeze câte litere mari au fost introduse, câte litere mici, câte cifre şi câte alte caractere. Se prezintă trei modalităţi de implementare (cu instrucţiunea while, cu instrucţiunea for şi cu instrucţiunea do-while).
#include <iostream.h> #include <conio.h> void main() { char c; clrscr(); int lmic=0, lmare=0, lcif=0; int altcar=0; cout<<"Aştept car.:"; cin>>c; while (c!='@'){ if (c>='A' && c<='Z') { cout<<"Lit. mare!\n";lmare++; } else if (c>='a' && c<='z') { cout<<"Lit. mică!\n";lmic++; } else if (c>='0' && c<='9') { cout<<"Cifră!\n";lcif++; } else{cout<<"Alt car!\n";altcar++;} cout<<"Aştept car.:";cin>>c; } cout<<"Aţi introdus \n"; cout<<lmare<<" litere mari, "; cout<<lmic<<" litere mici\n"; cout<<lcif<<" cifre şi \n"; cout<<altcar<<" alte caractere\n"; getch(); }

Observaţii legate de implementare Variabila c (tip char) memorează caracterul introdus la un moment dat, de la tastatură. Variabilele întregi lmic, lmare, lcif şi altcar sunt utilizate pentru contorizarea (numărarea) literelor mari, mici, a cifrelor, respectiv a altor caractere. Acţiunea (care se repetă cât timp caracterul citit este diferit de constanta caracter '@') constă din mai multe acţiuni simple: citirea unui caracter (cu afişarea în prealabil a mesajului "Aştept car.:"); testarea caracterului citit (operatorii relaţionali pot fi aplicaţi datelor de tip char). Ca urmare, acţiunea din corpul instructiunii while a fost implementată printr-o instrucţiune bloc. Tot instrucţiuni bloc au fost utilizate pe fiecare ramură a instrucţiunii if (afişarea mesajului referitor la caracter şi incrementarea contorului).

56

CAPITOLUL 3

Implementarea structurilor de control

#include <iostream.h> #include <conio.h> void main() { char c;clrscr(); int lmic=0,lmare=0,lcif=0; int altcar=0; cout<<"Aştept caract.:"; cin>>c; for( ; c!='@'; ){

Pentru implementarea aceluiaşi algoritm se poate utiliza instrucţiunea for. În cadrul acesteia, <expresie1> şi <expresie3> lipsesc, însă prezenţa instrucţiunilor vide este obligatorie.

// corp identic
} cout<<"Aţi introdus \n"; cout<<lmare<<" litere mari, "; cout<<lmic<<" litere mici\n"; cout<<lcif<<" cifre şi \n"; cout<<altcar<<" alte caractere\n"; getch(); }

O altă variantă de implementare poate fi următoarea, în care şi iniţializarea variabilelor contor se realizează în cadrul expresiei <expresie1>.
int lmic, lmare, lcif, altcar; for(lmare=0, lmic=0, lcif=0, altcar=0; c!='@'; ){

// corp identic
}

Variantă de implementare care utilizează instrucţiunea do-while:
int lmic=0, lmare=0, lcif=0; int altcar=0; cout<<"Aştept caract.:";cin>>c; do { //corp do-while } while (c!='@'); cout<<"Aţi introdus \n"; //. . .

Exerciţiul 3.6.: Să se calculeze suma şi produsul primelor n numere naturale, n fiind introdus de la tastatură. Se vor exemplifica modalităţile de implementare cu ajutorul instrucţiunilor
n n

while, do-while şi for. (Se observă că:

S =

∑k , P =
k =1

∏ k ). Variabilele P şi S vor fi
k =1

utilizate pentru memorarea valorii produsului, respectiv sumei, iar k - variabilă contor - pentru numărarea numărului de repetări a acţiunii (implementată printr-o instrucţiune bloc).
#include <iostream.h> void main() {cout<<"n="; int n; cin>>n; int S=0, P=1, k=1; while (k <= n){ S+=k; P*=k; k++; } cout<<"P="<<P<<"\tS="<<S<<'\n'; }
57

#include <iostream.h> void main() {cout<<"n="; int n; cin>>n; int S=0, P=1, k=1; do{ S+=k; P*=k; k++; } while (k <= n); cout<<"P="<<P<<"\tS="<<S<<'\n'; }

CAPITOLUL 3

Implementarea structurilor de control

Pentru a ilustra multiplele posibilităţi oferite de instrucţiunea for, prezentăm şi variantele următoare de implementare (s-a rescris doar secvenţa care calculează şi afişează suma şi produsul): // varianta1
int S=0, P=1, k; for (k=1; k<=n; k++){ S+=k; P*=k; } cout<<"P="<<P<<"\tS="; cout<<S<<'\n';

/* varianta2 - declararea şi iniţializarea variabilei k în cadrul expresie1*/
int S=0, P=1; for (int k=1; k<=n; k++){ S+=k; P*=k; } cout<<"P="<<P<<"\tS="; cout<<S<<'\n';

// varianta3 - declararea şi iniţializarea variabilelor k, P şi S în cadrul expresie1
for (int S=0, P=1, k=1; k<=n; k++){ S+=k; P*=k; } cout<<"P="<<P<<"\tS="<<cout<<S<<'\n';

// varianta4 - calculul S, P şi incrementare contor în cadrul expresie3 // instrucţiune din corpul for este vidă
for (int S=0, P=1, k=1; k<=n; S+=k, P*=k, k++) ; cout<<"P="<<P<<"\tS="<<cout<<S<<'\n';

Exerciţiul 3.7.: Să se citească un şir de numere reale, până la întâlnirea numărului 900. Să se afişeze maximul numerelor citite.
#include <iostream.h> Se presupune că primul element din şirul de void main() numere are valoarea maximă. Se {double n; memorează valoarea sa în variabila max. Se cout<<"Introdu nr:"; cin>>n; parcurge apoi şirul, comparându-se valoarea double max=n; fiec ărui element cu valoarea variabilei max. while (n!=900) { if (n>=max) În cazul în care se găseşte un element cu o max=n; valoare mai mare decât a variabilei max, se cout<<"Introdu nr:"; reţine noua valoare (max=n). cin>>n; } cout<<"Max şir este:"<<max<<'\n'; }

Exerciţiul 3.8.: Să se afişeze literele mari ale alfabetului şi codurile ASCII ale acestora în ordine crescătoare, iar literele mici şi codurile aferente în ordine descrescătoare. Afişarea se va face cu pauză după fiecare ecran.
#include <iostream.h> #include <conio.h> #define DIM_PAG 22 //dimensiunea paginii (numarul de randuri de pe o pagina) void main() {clrscr(); cout<<"LITERELE MARI:\n";int nr_lin=0;

// nr_lin este contorul de linii de pe un ecran
for (char LitMare='A'; LitMare<='Z'; LitMare++){ if (nr_lin==DIM_PAG){
58

S.10. nrcif++. De exemplu: 547:8=68 rest 3.h> void main() { double T. cout<<"Introduceti numarul in baza 10. cout<<"nr="<<N<<'\n'. 1:8=0 rest 1 547 10 = 1043 8 #include <iostream. //T=termenul general la pasul curent. in baza 10 "<<Nv. din baza 10 într-o altă bază de numeraţie. double EPS. S=suma la pasul curent.long k.N. cout<<" convertit in baza "<<b<<" este "<<Nnou<<'\n'. Nnou+=rest*p. getch().: Să se scrie un program care realizează conversia numărului N întreg. în ordine inversă.S1.1].double x.} cout<<"Litera "<<LitMica<<" cod ASCII "<<(int)LitMica<<'\n'.h> #include <conio. clrscr(). nr_lin=0. N/=b. nou="<<Nnou<<'\n'. aflată în <math.h> #include <math. LitMica--){ if (nr_lin==DIM_PAG){ cout<<"Apasa o tasta.k)/k.k++. } 59 . cout<<"Precizie=". cout<<"Nr. Conversia unui număr întreg din baza 10 în baza b se realizează prin împărţiri succesive la b şi memorarea resturilor. cin>>x. getch().cin>>N.getch().Nv=N.h> void main() { int nrcif=0. cout<<"rest="<<rest<<'\n'. long Nnou=0. for (char LitMica='z'.: Să se calculeze seria următoare cu o eroare mai mică decât EPS (EPS ∞ xk introdus de la tastatură): 1+ ∑ . cout<<"\nIntroduceti baza<10. cin>>EPS. nr_lin=0. LitMica>='a'.p=1. cout<<"Nr. } while (fabs(S-S1)>=EPS). cout<<"x="..CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control cout<<"Apasa o tasta..S=T. b<10 (N şi b citite de la tastatură).T=1. b=". nr=". #include <iostream.". } cout<<"LITERELE MICI:\n". cout<<"Nr termeni="<<k<<" T="<<T<<" S="<<S<<'\n'. Vom aduna la sumă încă un k =1 k termen cât timp diferenţa dintre suma calculată la pasul curent şi cea calculată la pasul anterior este mai mare sau egală cu EPS.//funcţia pow(x. x ∈ [0.k=1. } cout<<"Numarul de cifre este "<<nrcif<<'\n'. nr_lin++.rest.Nv.".T=pow(x. while(N!=0) { rest=N%b. } } Exerciţiul 3.. clrscr(). p*=10.. } Exerciţiul 3.} cout<<"Litera "<<LitMare<<" cod ASCII "<<(int)LitMare<<'\n'. x citit de la tastatură. S1=suma la pasul anterior do { S1=S.b. // cout<<k<<" "<<T<<" "<<S<<'\n'. // conversia explicita (int)LitMare permite afisarea codului ASCII al caracterului nr_lin++... k).h> calculează x k S+=T.cin>>b. 8:8=1 rest 0.9. 68:8=8 rest 4.

Fără a se mai testa valoarea expresiei (condiţia) care determină repetarea corpului instrucţiunii ciclice. din corpul instrucţiunii repetitive şi reluarea execuţiei cu testarea valorii expresiei (care reprezintă condiţia de test) care determină repetarea sau nu a corpului ciclului. care foloseşte instrucţiunea do-while. se execută instrucţiunea corespunzătoare acelei ramuri. (figura 3.. în corpul instrucţiunii do-while putem introduce un test suplimentar. ieşirea imediată din switch.cin>>c. parcurgerea continuă. se continuă execuţia cu instrucţiunea care urmează instructiunii ciclice. } while (<expresie1>). if (<expresie2>) break. în limbajul C se utilizează instrucţiunile break şi continue. } do{ <instructiune1>. Ambele instrucţiuni sunt utilizate în cadrul instrucţiunilor ciclice. else continue.) determină ignorarea instrucţiunilor următoare acesteia. ca urmare.altcar=0. indiferent de valoarea expresiei care exprimă condiţia de test. else continue. se întrerupe repetarea corpului instrucţiunii ciclice.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control 3. <instructiune3>. instrucţiunea break poate fi folosită în cadrul instrucţiunii switch. Instrucţiunea break cauzează deci.4. Instrucţiunea continue Întâlnirea instrucţiunii continue în cadrul instrucţiunilor ciclice. .:".4.: Să revenim la programul realizat pentru problema 1. instrucţiunea break “forţează” ieşirea din acestea. while (expresie1){ <instructiune1>. <instructiune3>. //ieşire din do while //corp do-while } while (c!='@'). utilizată în cadrul instrucţiunilor ciclice. se afişează mesajul "Alt car. if (<expresie2>) break. Dacă nu se doreşte ca acest caracter “terminator” să fie testat şi numărat.5. Prezenţa instrucţiunii break în cadrul instrucţiunii switch: În situaţia în care s-a ajuns la o valoare a unei expresiii constante egală cu cea a expresiei aritmetice. do { if (c == '@') break.cout<<"Aştept caract. În plus. //.lcif=0. Dacă se întâlneşte instrucţiunea break. Dacă nu este întâlnit break. <instructiune2>.lmare=0.4. . Astfel. Exemplul 3.!" şi se incrementează valoarea contorului altcar. Instrucţiunea break Aşa cum se observă din figura 3. cout<<"Aţi introdus \n". int lmic=0. deci se va trece la execuţia primei instrucţiuni de după switch. 60 . se realizează testarea acestuia. <instructiune2>. FACILITĂŢI DE ÎNTRERUPERE A UNEI SECVENŢE Pentru o mai mare flexibilitate (tratarea excepţiilor care pot apare în procesul de prelucrare). parcurgerea este întreruptă (nu se mai compară valoarea expresiei aritmetice cu următoarele constante). Dacă primul caracter citit este chiar caracterul '@'.

6. Să se scrie programele pentru exerciţiile rezolvate care au fost prezentate. Care sunt instrucţiunile care implementează în limbajul C structura repetitivă cu test iniţial? PROBLEME 1. <instructiune2>. cout<<"k="<<k<<'\n. c<= a+b). if (<expresie2>) break. cout<<"k="<<k<<'\n'.k++){ if (k == 8) continue. un an bisect (anii bisecţi sunt multipli de 4. 5. cunoscându-se mărimea laturilor sale. Modul de utilizare a instrucţiunilor break şi continue 3. Care sunt instrucţiunile care implementează în limbajul C structura repetitivă cu test final? 5. Care sunt instrucţiunile care implementează în limbajul C structura secvenţială? 3.<exp3>)){ <instructiune1>.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control for (<exp1>. Să se rescrie următoarea secvenţă. Care sunt instrucţiunile care implementează în limbajul C structura condiţională? 2.6. stabiliţi echivalenţa între aceasta şi instrucţiunile while şi do-while. b<=c+d.k++){ if (k == 8) break. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME ÎNTREBĂRI 1.<exp2>. } for(k = 1.: Să se urmărească rezultatele execuţiei următorului program. Să se citească un şir de numere reale. până la întâlnirea numarului 800 şi să se afişeze valoarea minimă introdusă. else continue. Să se implementeze algoritmii proiectaţi pentru problemele 1-7 din capitolul 1. } } Figura 3.4. Să se găsească toate numerele de două cifre care satisfac relaţia: xy = ( x + y ) 2 7. 61 . 3.k < 15. Să se calculeze aria unui triunghi.5. suma şi produsul elementelor şirului. Să se citească un numar natural n.k < 15. void main() { int k. <instructiune3>. Pornind de la sintaxa instrucţiunii for. for(k = 1. Se va testa mai întâi dacă cele 3 numere reprezentând mărimea laturilor pot forma un triunghi (a<= b+c. dar incluzând multiplii de 400). Exemplul 3. folosind o singură instrucţiune if. Numerele care reprezintă mărimile laturilor vor fi introduse de utilizator. 4. if (n<0) if (n>=90) if (x!=0) int b= n/x. exceptând multiplii de 100. Ce deosebiri sunt între instrucţiunea while şi instrucţiunea do-while? 6. Să se scrie un program care afişează dacă numărul n citit reprezintă sau nu. 4. 2.

x ∈ [1. Să se scrie un program care generează toate numerele perfecte până la o limită dată. 22. Să se citească 2 caractere care reprezintă 2 litere mari. Să se scrie un program care calculează şi afişează maximul a 3 numere reale (a. unde 0<=x<=1.. 24. să se calculeze şi să se afişeze cel mai mare divizor comun. inclusiv 1 (exemplu: 6=1+2+3). 15. numarul literelor mici şi numărul cifrelor citite. literă mică şi cifră introdusă. Să se afişeze caracterele citite în ordine alfabetică.. LIM.. x ∈ [2. 23. până la întâlnirea perechii de numere 9. f(x)= sinx+cosx .în ordine descrescătoare. până la întâlnirea numărului 90. x ∈ [0. care este cea mai mare (lexicografic) literă mare. 19. să se afişeze cel mai mare divizor comun al acestora. Scrieţi un program care să verifice inegalitatea 1/(n+1) < ln[(n+1)/n] < 1/n. definit astfel:f(0)=0.. 12. cu o eroare EPS mai mică de 0. b şi c) citite de la tastatură. Un număr perfect este egal cu suma divizorilor lui. unde n este un număr natural pozitiv. 14. Să se calculeze valoarea polinomului Cebîşev de ordin n într-un punct x dat. să se facă următorul calcul: dacă cifra este 3. T 1 (x)=x şi T k +1 (x) . 29. Să se afişeze şi numărul de termeni ai sumei. iar literele mici . x citit de la tastatură.9ln(x+3) . până la întâlnirea numerelor 9. Se citeşte câte un caracter până la întâlnirea caracterului @. Să se calculeze suma: (1 + 2!) / (2 + 3!) . 9. Pentru fiecare pereche de numere. b şi c) citite de la tastatură.0001: S=1+(x+1)/ 2! + (x+2)/ 3! + (x+3)/ 3! + . 21. Să se citească câte 2 numere întregi. 20. Să se genereze toate numerele naturale de 3 cifre pentru care cifra zecilor este egală cu diferenţa cifrelor sutelor şi unităţilor. Fie funcţia e x −3 .. Se citesc câte 3 numere reale. introdus de la tastatură.CAPITOLUL 3 Implementarea structurilor de control 8. În funcţie de valoarea ei. Să se citească câte un număr întreg. Să se citească 3 caractere care reprezintă 3 litere mici. 28. 25. Să se afişeze cel mai mic număr din şir. f(1)=1. altfel. 9. să se afişeze mesajul "Caz ignorat!". 9. 26. Fie şirul lui Fibonacci. Să se calculeze şi să se afişeze valoarea expresiei reale: 4*a + b/20 -c + 1/d. 5 sau 7 să se afişeze pătratul valorii numerice a cifrei. până la întâlnirea perechii (0. Pentru fiecare triplet de numere citit... Se citesc câte 2 numere întregi. 62 . Să se citească un număr întreg format din 4 cifre (abcd). 18.x 5 /5 + x 7 /7 . 1) Să se calculeze f(x). Să se genereze toate numerele naturale de 3 cifre pentru care cifra sutelor este egală cu suma cifrelor zecilor şi unităţilor. Să se calculeze valoarea sumei urmatoare. f(n)=f(n-1)+f(n-2) pentru n>1. Pentru fiecare numar să se afişeze un mesaj care indică dacă numărul este pozitiv sau negativ. Să se scrie un program care citeşte o cifră.… cu o eroare mai mică decât epsilon (epsilon citit de la tastatură). 11.. 2) 0. 16. cunoscând relaţia: T 0 (x)=1. 13. Să se scrie un program care implementează algoritmul de calcul al şirului Fibonacci. Să se afişeze caracterele citite în ordine alfabetică. Să se afişeze numărul literelor mari. 100] 10. să se afişeze maximul. . dacă cifra este 2. 0). x citit de la tastatură. Să se calculeze suma seriei 1 + x 3 /3 .2xT k (x) + T k −1 (x) = 0 17. dacă cifra este 0 sau 1 să se afişeze mesajul "Valori mici". Să se scrie un program care calculează şi afişează minimul a 3 numere reale (a. 4 sau 6 să se afişeze cubul valorii numerice a cifrei. Să se scrie un program care afişează literele mari ale alfabetului în ordine crescătoare. Pentru fiecare pereche de numere citite. 9. 27.(2+3!) / (3+4!) + (3+4!) / (4+5!) .

dim_2. Exemplul 4. Declararea tablourilor 4.1. de max.. Ca şi variabilele simple. deoarece grupează mai multe elemente.. DECLARAREA TABOURILOR Numim tablou o colecţie (grup. 4. de maximum 20 de elemente.2. variabilele tablou trebuie declarate înainte de utilizare. Tablouri bidimensionale 4. 10 elemente.tab[10]. Tablourile sunt variabile compuse (structurate).1. situate într-o zonă de memorie continuă (elementele tabloului se află la adrese succesive). // maximum 2 linii şi maximum 3 coloane. Elementele tabloului pot fi referite prin numele tabloului şi indicii (numere întregi) care reprezintă poziţia elementului în cadrul tabloului. iar tipul tabloului este dat de tipul elementelor sale. de tip int. putem întâlni tablouri unidimensionale (vectorii) sau multidimensionale (matricile sunt tablouri bidimensionale).CAPITOLUL 4 Tablouri 4. // Se rezervă 20*sizeof(int)=20 * 2 = 40 octeţi //2 double p.…[<dim_n>]].1. Tablouri unidimensionale TABLOURI 4.dim_n sunt numere întregi sau expresii constante întregi (a căror valoare este evaluată la compilare). Variabilele tablou au nume.: //1 int vect[20]. unde: tip reprezintă tipul elementelor tabloului. /*declararea tabloului tabc.. reprezentând limitele superioare (valorile maxime posibile) ale indicilor tabloului.q. În funcţie de numărul indicilor utilizaţi pentru a referi elementele tabloului.3. Modul general de declarare: <tip> <nume_tablou>[<dim_1>][[<dim_2>]. mulţime ordonată) de date. dim_1. // declararea tabloului matrice (bidimensional). tip double 63 . Şiruri de caractere 4. //declararea tabloului vect. de maximum MAX (10) elemente de tip char*/ //4 double matrice[2][3].. // declararea variabilelor simple p.4. tip double //3 #define MAX 10 char tabc[MAX]. de acelaşi tip. q şi a vectorului tab.

2. Dacă tabloul conţine maximum dim_1 elemente. //nepermis Figura 4.2. dim_1-1]. în funcţie de numărul elementelor iniţializate.5}.CAPITOLUL 4 Tablouri 4. nu asupra întregului tablou.103. alpha[2*i-1] = 5.2. double a[5]={1. Lista de valori cuprinde valorile cu care vor fi iniţializate componentele tabloului. pot fi iniţializate în momentul declarării: <declaraţie_tablou>=<listă_valori>. alpha[0]=2*beta[i]+3.: // Declararea tabloului unidimensional vector int vector[6]. numărul maxim de elemente ale tabloului poate fi omis. x-1. Exemplul 4. ca în exemplele următoare: Exemplul 4.105}. x.1. Se pot efectua operaţii asupra fiecărui element al tabloului. indicii elementelor au valori întregi în intervalul [0. Numele tabloului poate fi utilizat în diferite expresii şi valoarea lui este chiar adresa de început a zonei de memorie care i-a fost alocată.102.101. int i=2. vector[1]=101. vector[5]=105. beta[5]. Variabilele tablou. gama[i]=aplha[i]+beta[i]. vector[4]=104.78. vector[2]=102. Exemplul 4. vector[3]=103. 3.: //1 int vector[6]={100. TABLOURI UNIDIMENSIONALE Tablourile unidimensionale sunt colecţii indexate de componente cu un singur indice (corespund conceptului matematic de vectori).3. Un element al unui tablou poate fi utilizat ca orice altă variabilă (în exemplul următor.5. ca şi variabilele simple. caz în care compilatorul determină automat mărimea tabloului. 64 .4.5. gama[5]. 100 101 102 103 104 105 vector[0] vector[1] vector[2] vector[3] vector[4] vector[5] // Iniţializarea elementelor tabloului vector[0]=100. compilatorul alocă o zonă de memorie continuă (dată de produsul dintre dimensiunea maximă şi numărul de octeţi corespunzător tipului tabloului) pentru păstrarea valorilor elementelor sale. La întâlnirea declaraţiei unei variabile tablou. valori separate prin virgulă şi cuprinse între acolade. atribuirea de valori elementelor tabloului vector). //permis gama=alpha+beta.8.: double alpha[5]. vector 100 101 102 103 104 105 vector[0] vector[5] //2 double x=9.104. 7. La declararea unui vector cu iniţializarea elementelor sale.

int i. cout<<”Dim. i++) c[i]=a[i]+b[i]. q 1n .//afişarea unui mesaj prealabil citirii fiecărui element cin>>a[i]. .1. .3. . cu acelaşi număr de elemente. for (i=n-1. i++) { cout<<”a["<<i<<”]=”. cin>>n.2 ? data[4] data[0] Adresa elementului de indice i dintr-un tablou unidimensional poate fi calculată astfel: adresa_elementului_i = adresa_de_bază + i ∗ lungime_element Exerciţiul 4. i++) p += a[i] ∗ b[i]. Max. . . q mn Q = . i<n. i<n. cin>>a[i]. //5 Produsul scalar (p) a vectorilor a şi b. n: for (i=0. q 2n . 2. //4 Vectorul diferenţă (c) a vectorilor a şi b. i<n. ’D’.5. } //2 Afişarea elementelor unui vector: cout<<”Vectorul introdus este:\n”. . i++) c[i]=a[i] . 4. . q m1 q m2 q m3 . . cu acelaşi număr de elemente: n −1 p= ∑ a i ∗ bi i =0 double p=0.Q m× n 65 . . } //citirea valorii elementului de indice i //Sau: double a[20]. . i--) cout<<a[i]<<’ ’. TABLOURI BIDIMENSIONALE Din punct de vedere conceptual. //3 Vectorul sumă (c) a vectorilor a şi b. . . . .: char tab[]={ ’A’. . cu acelaşi număr de elemente: for (i=0. ’C’}. data 1. i<5. 3. . for (i=0.4 ’C’ ? ’D’ tab[3] tab[0] float data[5]={ 1. n.: //1 Citirea elementelor unui vector: double a[5]. ’C’.b[i].3. i<n. =”. i++) cout<<a[i]<<’ ’. for (i=0.4 }. //3 Afişarea elementelor unui vector în ordine inversă: cout<<”Elementele vectorului în ordine inversă:\n”.2.CAPITOLUL 4 Tablouri Exemplul 4. . i<n. for (i=0. tab ’A’ 2.3 ’B’ 3. Matricea reprezintă o aplicaţie naturală a tablourilor bidimensionale. i++) { cout<<”a[“<<i<<”]=”. i>=0. În matematică: q 11 q 12 q 13 q 21 q 22 q 23 . elementele unui tablou bidimensional sunt plasate în spaţiu pe două direcţii. int i. . for (i=0.

Q m× n Exemplul 4.6. 9} }. mat[2][0]=3. q[m-1][n-1] Dacă se doreşte iniţializarea elementelor unei matrici în momentul declarării acesteia. . trebuie specificat numărul maxim de coloane. Ele au valoarea zero dacă tabloul este global şi valori iniţiale nedefinite dacă tabloul este automatic. 2. q 1. . mat[2][1]=2. cu mai mult de doi indici.n −1 . datorită modului de memorare. 1. Construcţiile utilizate la iniţializarea tablourilor bidimensionale se extind pentru tablouri multidimensionale. elementele matricii mat se iniţializează în modul următor: mat[0][0]=10. q m−1. -5. . . . 1. 66 . {-1. mat[3][2]=19 La declararea unei matrici şi iniţializarea elementelor sale. tip double În memorie.2 . ale cărei elemente se iniţializează astfel: mat[0][0]=1. Dacă notăm cu k poziţia în memorie a unui element. {3. mat[1][1]. mat[2][2]=-2 mat[3][0]=7.1 q m−1. . . mat reprezintă o matrice 3 ∗ 3 (elemente întregi). indicii de linie şi de coloană pornesc de la 0: q 00 q 01 q 02 . . . în schimb. . mat[1][2] nu sunt iniţializate. 20.0 q m−1. -8. valoarea lui k = i ∗ m + j (unde m este numărul maxim de linii. 1}}.n −1 Q = q 10 q 11 q 12 . . mat[3][1]=-8. mat[2][1]=1. -2}. q m−1. i este indicele de linie. . elementele unei matrici sunt memorate pe linii: q 00 q 01 q 10 q 11 q 20 q 21 . 3}. ca în exemplul următor (construcţia are acelaşi efect ca precedenta): int mat[][3] = { {10. .q[m-1][0] . {32. -8. j este indicele de coloană).: double q[3][2]. . {32. mat[2][2]=1 Elementele mat[0][2]. 19} }.CAPITOLUL 4 Tablouri În limbajele C/C++. . se poate omite numărul maxim de linii. . // declararea matricii q. q[0][n-1] q[1][0] . se poate proceda astfel: int mat[4][3] = { {10. {7. mat[0][2]=3 mat[1][0]=32. . . . . 1}. 1}. 3}. . mat[1][0]=-1. mat[1][1]=20. {7. . { -1}. mat[0][1]=1. mat[0][1]=-50. . În declaraţia cu iniţializare: int mat[][3] = { {1. Prin această construcţie. -50. q[0][0] q[0][1] q[0][2] . mat[1][2]=1 mat[2][0]=-1. . 1}. cu maxim3 linii şi 2 coloane. {-1. q 0. -2}.n −1 . . 20.

i<nr_lin. 30}. j. 4}}. ’c’.//tablou de caractere char sc[5] = {’a’. care include automat caracterul null.}//după afiş. {11.: char tc[5] = {’a’. ’d’. //sau cu char sc[] = ”abcd”. Exemplul 4. {3. nr_col. se trece pe linia următoare } 4. ’d’. ŞIRURI DE CARACTERE Şirurile de caractere sunt vectori de caractere.: int a[2][2][3]={ { {10. {50. i++) { for (j=0.int i. j++) cout<<A[i][j]<<'\t'."<<j<<"]=". cin>>nr_col.: char tc[5] = {’a’. ’e’}. cout<<"Nr. ’\0’}. #include <iostream. ’e’}.//afişarea unui mesaj prealabil citirii cin>>A[i][j]. i++) for (j=0. ’\0’. } //afişarea elementelor matricii for (i=0. -1}. 20}. ’c’. char sc1[5] = ”abcd”. 12}} }. //citirea elementelor unei matrici for (i=0.9. Să se afişeze matricea citită. char s[10].linii:". { {20. // eroare: tablou neiniţializat // afişează al treilea element din şirul sc1 cout<<sc1[2]. care au ca ultim element un terminator de şir. cout<<"Nr. caracterul null (zero ASCII). ’b’. ’b’. Exerciţiul 4.4.7.: Să se citească de la tastatură elementele unei matrici de maxim 10 linii şi 10 coloane.CAPITOLUL 4 Tablouri Exemplul 4. ’d’. ’b’. j++) { cout<<"A["<<i<<". ’c’. cin>>nr_lin. {1. nu poate fi afişat ca şir cout<<s<<’\n’. ’d’. ’c’. i<nr_lin. Exemplul 4. sc1[1]=’K’.int nr_lin.h> void main(void) {int A[10][10]. -40}. char sc[5] = {’a’.. elem-lor unei linii. cout<<'\n'.8. Deci ultima iniţializare este echivalentă cu: char sc[5] = ”abcd”. j<nr_col.//şir de car. // elementului din şir de indice 1 i se atribuie valoarea ‘K’. ’\0’}.2. //eroare: tabloul de caractere nu conţine terminatorul de şir. cu elementele abcd Limbajul C/C++ permite iniţializarea unui tablou de caractere printr-o constantă şir (şir între ghilimele). ’b’. //afişează abcd cout<<tc<<’\n’. j<nr_col. cout<<sc<<’\n’. coloane:". 67 .

1. strcpy (str3. <şir_2>) Funcţia compară cele două şiruri date ca argument şi returnează o valoare întreagă. strcpy(nume. strcpy (<şir_destinaţie>. // afişare: -1 // Cod ’e’ = 101. h++) cout<<nume[h]<<'\n'. else if (difer>0) cout<<str1<<”mai mare (lexicografic) decât “<<str2<<’\n’. difer=strcmp(str1. lungimea şirului destinaţie trebuie să fie mai mare sau egală cu cea a şirului sursă. Tabloul care conţine şirul destinaţie trebuie să aibă suficiente elemente. 3 char sir4[]=”de”. int difer. cout<<”str3=”<<str3<<’\n’. cout<<”str1=”<<str1<<’\n’. "Oana"). cout<<sizeof(sir4). cout<<”str3=”<<str3<<’\n’. Exemplul 4. sir3[]= "abcdef”. în GNUC++ valoarea returnată reprezintă diferenţa dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu coincid. fără a număra terminatorul de şir. " "). if (difer == 0) cout<<”Siruri echivalente!\n”.: #include <iostream. sir2[]=”abcde”. else cout<<str1<<” mai mic (lexicografic) decât “<<str2<<’\n’. char str2[20]=”goodbye”. for (int h=0. strcmp (<şir_1>.strcat(nume. h<=7.h> #include <string. <şir_sursă>) Funcţia concatenează cele două şiruri: şirul sursă este adăugat la sfârşitul şirului destinaţie. strcat (<şir_destinaţie>. Cod ’d’ = 100 cout<<strcmp(sir2. În BorlandC valoarea returnată este egală cu -1 (dacă <şir_1> este mai mic lexicografic decât <şir_2>). "Pop"). <şir_sursă>) Funcţia copie şirul sursă în şirul destinaţie. În continuare sunt prezentate câteva dintre funcţiile utilizate în mod frecvent: strlen (<nume_şir>) Funcţia returnează un număr întreg care reprezintă lungimea şirului de caractere primit ca argument. altfel pot apare erori grave. strcat (str3.strcat(nume. cout<<"Nume="<<nume<<'\n'. cout<<”str1=”<<str1<<” str2=”<<str2<<’\n’. char nume[40]. str1). cout<<”str1=”<<str1<<’\n’.CAPITOLUL 4 Tablouri 4. char str3[20]. 0 (dacă <şir_1> şi <şir_2> sunt egale lexicografic) sau 1 (dacă <şir_1> este mai mare lexicografic decât <şir_2>).h>.//compararea variabilei sir1 cu constanta şir vid char str1[20]=”hello”. // afişare: cout<<strcmp(sir1. sir1)<<’\n’. cout<<”str1=”<<str1<<’\n’. "")<<’ '. Pentru a fi posibilă copierea. } 68 . Cod ’a’ = 97.4. FUNCŢII PENTRU LUCRUL CU ŞIRURI DE CARACTERE Funcţiile pentru operaţii cu şiruri de caractere au prototipurile în header-ul <string.10. lungime. //afişare: 1 cout<<strcmp(sir1.h> void main() {char sir1[]=”abcd”. cout<<”str3=”<<str3<<’\n’. sir2)<<’\n’. str1). str2).

} aux 2 vect[n-i-1] 3 Figura 4. vect[n-1-i]=aux.h> void main() { double vect[100]. elemente". ALGORITM Bubble_Sort INCEPUT gata ← false CIT TIMP not gata REPETA INCEPUT gata ← true PENTRU i=0 LA n-2 REPETA INCEPUT DACA vect[i] > vect[i+1] ATUNCI ` INCEPUT aux ← vect[i] vect[i] ← vect[i+1] vect[i+1] ← aux gata ← fals SFARSIT SFARSIT SFARSIT SFARSIT 69 . Interschimbarea a două variabile // de completat exemplul cu secvenţa de citire a elementelor vectorului // de completat exemplul cu secvenţa de afişare a vectorului } Pentru interschimbarea elementelor vectorului s-a folosit variabila auxiliară aux (figura 4.CAPITOLUL 4 Tablouri Exerciţiul 4. a) Să se interschimbe elementele vectorului în modul următor: primul cu ultimul. la atribuirea vect[i]=vect[n-1-i]. double aux. //n-numărul de elemente ale vectorului cout<<"Nr. de asemenea. iar dacă este cazul. dacă vectorul are 4 sau 5 elemente sunt necesare 2 interschimbări). vect[i] b) Să se ordoneze crescător elementele vectorului. vect[i]=vect[n-1-i].3. i++){ aux=vect[i]. că variabila contor i ia valori între 0 şi n/2 (de exemplu. Trebuie observat. valoarea elementului vect[i] s-ar fi pierdut. etc. cin>>n. Fără această variabilă. int n. b) Pentru ordonarea elementelor vectorului.: Să se citească elementele unui vector cu maxim 100 de elemente reale. i<n/2.2. for (int i=0. Metoda Bubble Sort compară fiecare element al vectorului cu cel vecin. 1 // a) #define FALSE 0 #define TRUE 1 #include <iostream. al doilea cu penultimul. le schimbă între ele.2. este prezentat un algoritm de sortare.).

int m. j++) sum[i][j]=a[i][j]+ c[i][j]. B(NXP) şi C(MXN). k++) prod[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]. i++) for (j=0. Să se interschimbe liniile matricii A în modul următor: prima cu ultima. #include <iostream. // prod este matricea produs dintre a şi b for (i=0. vect[i]=vect[i+1]. j<n.4. cout<<"Matricea SUM=A+C este:\n". j++) at[i][j]=a[j][i].j. i<m. for (k=0. c[10][10]. cin>>m. // sum este matricea sumă dintre a şi c for (i=0. b[10][10]. i++) for (j=0.a[i][j]=a[m-1-i][j]. i++) for (j=0. j<p. i<m. i<m/2. cin>>n.h> void main() { double a[10][10]. i++) if (vect[i]>vect[i+1]){ aux=vect[i]. cout<<"p=". gata = FALSE. // de completat secvenţa de afişare a matricii at. cout<<"A transpus=\n". a doua cu penultima.} } Exerciţiul 4. // de completat secvenţa de afişare a matricii a // calculul matricii AT =A T // at este matricea transpusă double at[10][10]. Implementarea citirilor şi afişărilor se va completa conform exemplului dat în capitolul 4. cout<<"m=". etc. i<n. cu m linii şi n coloane // calculul matricii SUM=A+C. j<n. unde M<=10. } 70 .2. j++){ double aux=a[i][j]. cu n linii şi p coloane // de completat secvenţa de afişare a matricii a //interschimbarea liniilor matricii A: for (i=0. k<n.a[m-1-i][j]=aux. SUM(MxN): double sum[10][10]. while (!gata){ gata = TRUE. // de completat secvenţa de afişare a matricii sum double prod[10][10]. cout<<"n=". j++){ prod[i][j]=0. Să se calculeze şi să se afişeze matricile: AT=A T . cin>>p. i++) for (j=0. respectiv 0 int gata = FALSE. for (i=0. // de completat secvenţa de citire a elementelor matricii a.: Să se citească elementele matricilor A(MXN). PROD=AXB.n.int i.} cout<<"Matricea A cu liniile interschimbate:\n". i<=n-2. cu n linii si m coloane // de completat secvenţa de citire a elementelor matricii c.CAPITOLUL 4 Tablouri // implementarea metodei BubbleSort // constantele simbolice TRUE şi FALSE au valorile 1. vect[i+1]=aux. N<=10 şi P<=10. for (i=0. SUM=A+C. j<m.p. cu m linii şi n coloane // de completat secvenţa de citire a elementelor matricii b.

nrc.h> #include<iostream. . n−3 . .: Să se citească elementele unei matrici de întregi şi să se afişeze matricea în “spirală”. q m −1.cin>>nrl>>nrc).d. Cum sunt memorate tabourile? 6. De exmplu.k * bk .2 . //se va completa cu secvenţele de citire şi afişare a matricii cout<<"Matricea citita in spirala este :\n". } while(l>=nrl-nl+d && p<nrl*nrc) { cout<<a[l][c]<<" ".n − 2 .n −1 .i. m − 1 şi j= 0. .5. q 0. . l++.nc=nrc-1.0 q m −1. . q m−1.nl=nrl-1. . n− 2 q m −1.p=0.5. . . #include<stdio. . . q 2. n −1 = q 10 q 11 q 12 . nl--.a[10][10]. 0 q m −3. 0 .h> #include<conio.} while(c>=nrc-nc && p<nrl*nrc) { cout<<a[l][c]<<" ". p++. . Care este diferenţa dintre şirurile de caractere şi vectorii de caractere? 2. .c=0. .Q m× n q 00 q 01 .n −1 . . cu m linii si p coloane } Se observă că fiecare element din matricea produs PROD=AXB ( A(MXN). afişarea în “spirală” pentru o matrice de m linii şi n coloane va fi: q 00 q 01 q 02 . PROD(MXP) este de forma: prod i . j .} while(l<nl && p<nrl*nrc) { cout<<a[l][c]<<" ". q 0 .h> void main() {clrscr(). Cine impune tipul unui tablou? 71 . . . n − 1 .1 q m−1.j. do { while(c<nc && p<nrl*nrc) { cout<<a[l][c]<<" ". } 4. .1 q m−1. . // de completat secvenţa de afişare a matricii prod. int nrl. . Ce sunt tablourile? 3. .n −1 . p++. q 1. q m−1. De ce tablourile reprezintă date structurate? 5. . c--. p++. c++. //matr patratica else d=0. Exerciţiul 4.. l--. . . int l=0. Prin ce se referă elementele unui tablou? 4.n −1 q m −1. . }while(p<nrl*nrc).CAPITOLUL 4 Tablouri cout<<"Matricea produs dintre A si B este:\n".0 q m − 2. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME ÎNTREBĂRI 1. unde i= 0. } nc--. . q 10 q 11 . . if(nrl==nrc) d=1. p++. n − 2 q 3. B(NXP) ).n −1 q 1. . . j = n −1 ∑a k =0 i . . . q m−1.

3. litere mici şi cifre din matrice. unde I este matricea unitate. aflate în triunghiurile haşurate: f) g) h) i) Să se calculeze procentul elementelor pozitive aflate pe diagonala secundară. f) Să se afişeze caracterele comune aflate pe liniile p şi q (p. unde: E = (C + C T ) 2 + I. crescătoare. 5. a) Să se afişeze matricea B. d) Să se afişeze cuvântul format din caracterele aflate pe diagonala secundară.CAPITOLUL 4 Tablouri PROBLEME 1. Se citesc de la tastatură elementele unei matrici de numere întregi C (N X N). q < N. A(NXN). g) Să se afişeze în ordine alfabetică. ale cărui elemente sunt elementele pozitive din matricea A. e) Să se afişeze procentul literelor mari. e) Să se afle elementul minim din matricea C. 4. unde: B=C 2 . e) Să se calculeze şi să se afişeze sumele şi produsele elementelor matricii A. 2. f) Să se înlocuiască elementul maxim din matricea C cu valoarea val. literele mari aflate pe coloanele impare. Se citesc de la tastatură elementele unei matrici de caractere (nr. etc. N<=8. b) Să se calculeze şi să se afişeze procentul elementelor impare de pe liniile pare. unde: C = 3 * BT + B2 . unde: A = ( B + B T ) 2 . linii=nr. d) Să se calculeze şi să se afişeze matricea E. b) Să se calculeze şi să se afişeze produsul elementelor de pe coloanele impare. b) Să se formeze şi să se afişeze cuvântul format din caracterele pe pe diagonala principală a matricii A. h) Să se calculeze şi să se afişeze sumele şi produsele elementelor matricii A. a doua cu penultima. g) Să se afişeze elementele matricii C care sunt numere prime. N<=10. Să se implementeze programele cu exemplele prezentate. Să se calculeze şi să se afişeze matricea D. c) Să se calculeze şi să se afişeze numărul de litere mari. introdusă de la tastatură. a) Să se afişeze matricea A. B (N X N). Să se scrie programele pentru exerciţiile rezolvate care au fost prezentate. c) Să se calculeze şi să se afişeze matricea B. N<=10. c) Să se calculeze şi să se afişeze matricea A. al literelor mici şi al cifrelor de pe cele 2 diagonale. p şi q citite de la tastatură). a) Să se afişeze matricea C. unde: D = B + B 2 + B 3 + B 4 Să se interschimbe coloanele matricii A: prima cu ultima. coloane). Să se calculeze şi să se afişeze matricea C. Se citesc de la tastatură elementele unei matrici cu elemente reale. d) Să se formeze şi să se afişeze vectorul V. aflate în triunghiurile haşurate: 72 .

de tip neprecizat.au ca valoare adresa de început a codului executabil al unei funcţii. ∗ q1. 5.2.CAPITOLUL 5 Pointeri 5. pointeri generici (numiţi şi pointeri void) . q sunt pointeri de date (către int) // p1. Pointeri la pointeri 5.1.1. în figura 5. deoarece valoarea variabilei ptrx este chiar adresa de memorie a variabilei x.3. VARIABILE POINTER Pointerii sunt variabile (nume simbolice pentru un grup de locaţii de memorie) care au ca valori adrese. Simbolul ∗ precizează că <identificator_pointer> este numele unei variabile pointer de date. pointeri de funcţii (prezentaţi în capitolul 6. ∗ q. Din punctul de vedere al conţinutului zonei de memorie adresate.1. Variabila de tip int X 5 0x1024 Variabilă pointer Nume variabilă Valoare Adresa ptrx 0x1024 0x1026 Figura 5.1.au ca valoare adresa unei variabile de tip precizat.1.1. Modificatorul const în declararea pointerilor 5.) . variabila x de tip int este memorată la adresa 0x1024 şi are valoarea 5. Variabila ptrx este o variabilă pointer.5. q1 sunt pointeri către date de tip double 73 .au ca valoare adresa unui obiect oarecare. Exemplul 5. iar <tip> este tipul obiectelor a căror adresă o va conţine. // p. se disting următoarele categorii de pointeri: pointeri de date (obiecte) .: int u. Pointeri şi tablouri POINTERI 5.6. Operaţii cu pointeri 5. Vom spune că ptrx pointează către x. double a. 5. Variabila pointer ptrx Ca exemplu. ∗ p.4.Variabile pointer 5. ∗ p1. b. DECLARAREA ŞI INIŢIALIZAREA VARIABILELOR POINTER Sintaxa declaraţiei unui pointer de date este: <tip> ∗ <identificator_pointer>. memorată la adresa 0x1026 şi are valoarea 0x1024 (adresa variabilei x). Tablouri de pointeri 5.1. v.11.

poate fi.operatorul de indirectare (de deferenţiere) . Din acest motiv.: int x.permite aflarea adresei din memorie a unei variabile şi. ambele corecte: ptr este de tipul int ∗ (ptr este de tip pointer spre int) ∗ ptr este de tipul int (conţinutul locaţiei spre care pointează pointerul ptr este de tip int). dacă x este variabilă de tip int. deci. atribuirea x=8. cât şi pentru modificarea acesteia (printr-o operaţie de atribuire). Astfel. Expresia ∗ ptr poate fi folosită atât pentru aflarea valorii obiectului spre care pointează ptr. ∗ ptr. iar proprietăţile diferă de ale pointerilor de date. cout<<” ∗ ptr=”<< ∗ ptr<<’\n’. // x şi ∗ ptr reprezintă acelaşi obiect. // echivalentă cu ∗ ptr=70. este echivalentă cu ptr=&x. cout<<”Adresa variabilei x este:”<<&x<<’\n’. expresia &x furnizează adresa variabilei x. iar ptr este pointer către int (int x. deci. Se declară pointerul generic m. operatorul = atribuie valoarea (care este o adresă) variabilei pointer ptr.: void ∗ m. Există doi operatori unari care permit utilizarea variabilelor pointer: & . care nu are asociat un tip de date precizat. ∗ ptr. operatorul = atribuie valoarea variabilei y. iniţializarea unei variabile pointer. // ptr. de tip int x=5. y=x+10. // atribuire: variabila ptr conţine adresa variabilei x cout<<”Variabila pointer ptr are valoarea:”<<ptr.3.operatorul adresă (de referenţiere) . Pentru variabila pointer de date de tip int.variabilă pointer către un int.1. alături de operatorii de referenţiere şi de deferenţiere.care furnizează valoarea din zona de memorie spre care pointează pointerul operand (valoarea variabilei spre care pointează operandul pointer). un întreg cu valoarea 4 x=70. se foloseşte declaraţia: void ∗ <identificator_pointer>. dimensiunea zonei de memorie adresate şi interpretarea informaţiei nu sunt definite.). cout<<”Valoarea lui x:”<<x<<’\n’. numită ptr. x. pentru variabila întreagă x. interpretată în două moduri. cout<<” si adreseaza obiectul:”<< ∗ ptr<<’\n’. cout<<”x=”<<x<<’\n’. y= ∗ ptr. În exemplul prezentat în figura 5. simple. Atribuirea y= ∗ ptr se realizează astfel: operatorul ∗ accesează conţinutul locaţiei a cărei adresă este conţinută în variabila pointer ptr. Exemplul 5.2. ∗ . cout<<”y=”<<y<<’\n’. // echivalentă cu y= ∗ ptr+10 În exemplul anterior. expresia ∗ ptr furnizează conţinutul locaţiei de memorie a cărei adresă este memorată în variabila ptr.CAPITOLUL 5 Pointeri Pentru pointerii generici.y-variabile predefinite. ptr=&x. pot apare în expresii. Exemplul 5. atribuirea ptr=&x se execută astfel: operatorul & furnizează adresa lui x. Declaraţia int ∗ ptr. ca în exemplele următoare: 74 . Variabilele pointer. // y=5 x=4. ∗ p=x. y. în cazul unui pointer vid.

CAPITOLUL 5

Pointeri

Exemplul 5.4.:
int x, y, ∗ q; q=&x; ∗ q=8; // echivalentă cu x=8; q=&5; // invalidă - constantele nu au adresă ∗ x=9; // invalidă - x nu este variabilă pointer x=&y;

/* invalidă: x nu este variabilă pointer, deci nu poate fi folosită cu operatorul de indirectare */ // echivalentă cu y=x+3; y = ∗ q + 3; ∗ q = 0; // setează x pe 0 ∗ q += 1; // echivalentă cu ( ∗ q)++ sau cu x++ int ∗ r; r = q; /* copiază conţinutul lui q (adresa lui x) în r, deci r va pointa tot către x (va conţine tot adresa lui x)*/ double w, ∗ r = &w, ∗ r1, ∗ r2; r1= &w; r2=r1; cout<<”r1=”<<r1<<’\n’; //afişează valoarea pointerului r1 (adresa lui w) cout<<”&r1=”<<&r1<<’\n’; // afişează adresa variabilei pointer r1 cout<<” ∗ r1= ”<< ∗ r1<<’\n’; double z= ∗ r1; // echivalentă cu z=w
cout<<”z=”<<z<<’\n’;

Spre deosebire de cazul pointerilor de date, la declararea pointerilor generici (void ∗ <nume>; ) nu se specifică un tip, deci unui pointer void i se pot atribui adrese de memorie care pot conţine valori ale unor date de diferite tipuri. Aceşti pointeri pot fi folosiţi cu mai multe tipuri de date, de aceea este necesară folosirea conversiilor explicite prin expresii de tip cast, pentru a preciza tipul datei spre care pointează la un moment dat pointerul generic. Exemplul 5.5.: void ∗ v1, ∗ v2; int a, b, ∗ q1, ∗ q2;
q1 = &a; q2 = q1; v1 = q1; q2 = v1;

/* eroare: unui pointer cu tip nu i se poate atribui valoarea unui pointer generic, fără o conversie explicită, ca în situaţiile următoare: */ q2 = (int ∗ ) v1; double s, ∗ ps = &s; int c, ∗ l; void ∗ sv; l = (int ∗ ) sv; ps = (double ∗ ) sv; ∗ (char ∗ ) sv = 'a'; /*Interpretarea ultimei atribuiri: adresa la care se găseşte valoarea lui sv este interpretată ca fiind adresa zonei de memorie care conţine o dată de tip char. */ Pe baza exemplului anterior, se pot face observaţiile: 1. Conversia tipului pointer generic spre un tip concret înseamnă, de fapt, precizarea tipului de pointer pe care îl are valoarea pointerului la care se aplică conversia respectivă. ???? 2. Conversia tipului pointer generic asigură o flexibilitate mai mare în utilizarea pointerilor. 3. Utilizarea în mod abuziv a pointerilor generici poate constitui o sursă de erori. Exerciţiul 5.1.:
#include <iostream.h> void main() {clrscr(); int *pti; float *ptf; int int1 = 10, int2 = 100; float x = 1.2, y = 30; void *general; pti = &int1; *pti += int2; cout << "int1= " << *pti << "\n"; //int1=110
75

CAPITOLUL 5

Pointeri

general = pti; ptf = &x; y += 5 * (*ptf); cout << "y = " << y << "\n"; //y=36 general = ptf; }

5.2. OPERAŢII CU POINTERI
În afara operaţiei de atribuire (prezentată în paragraful 5.1.), asupra variabilelor pointer se pot realiza operaţii de comparare, adunare şi scădere (inclusiv incrementare şi decrementare). Compararea valorilor variabilelor pointer Valorile a doi pointeri (valorile a două adrese) pot fi comparate, folosind operatorii relaţionali, ca în exemplul: Exemplul 5.6.: int ∗ p1, ∗ p2;
if (p1<p2) cout<<”p1=”<<p1<<”<”<<”p2=”<<p2<<’\n’; else cout<<”p1=”<<p1<<”>=”<<”p2=”<<p2<<’\n’;

O operaţie uzuală este compararea unui pointer cu valoarea nulă, pentru a verifica dacă acesta adresează un obiect. Compararea se face cu constanta simbolică NULL (definită în header-ul stdio.h) sau cu valoarea 0. Exemplul 5.7.:
if (!p1) . . . . . ; else . . . . ;

// sau if (p1 != NULL) // pointer nenul // pointer nul

Adunarea sau scăderea Sunt permise operaţii de adunare sau scădere între un pointer de obiecte şi un întreg: Astfel, dacă ptr este un pointer către tipul <tip> (<tip> ∗ ptr;), iar n este un întreg, expresiile ptr + n şi ptr - n au ca valoare, valoarea lui ptr la care se adaugă, respectiv, se scade n ∗ sizeof(<tip>). Un caz particular al adunării sau scăderii dintre un pointer de date şi un întreg n (n=1) îl reprezintă incrementarea şi decrementarea unui pointer de date. În expresiile ptr++, respectiv ptr--, valoarea variabilei ptr devine ptr+sizeof(tip), respectiv, ptrsizeof(tip). Este permisă scăderea a doi pointeri de obiecte de acelaşi tip, rezultatul fiind o valoare întreagă care reprezintă diferenţa de adrese divizată prin dimensiunea tipului de bază. Exemplul 5.8.: int a, ∗ pa, ∗ pb;
cout<<”&a=”<<&a<<’\n’; pa=&a; cout<<”pa=”<<pa<<’\n’; cout<<”pa+2”<<pa+2<<’\n’; pb=pa++; cout<<”pb=”<<pb<<’\n’; int i=pa-pb; cout<<”i=”<<i<<’\n’;

76

CAPITOLUL 5

Pointeri

5.3. POINTERI ŞI TABLOURI
În limbajele C/C++ există o strânsă legătură între pointeri şi tablouri, deoarece numele unui tablou este un pointer (constant!) şi are ca întotdeauna, ca valoare, adresa primului element din tablou. Diferenţa dintre pointerul - nume al unui tablou şi o variabilă pointer “obişnuită” este aceea că unei variabile de tip pointer i se pot atribui valori la execuţie, lucru imposibil pentru numele unui tablou (acesta are tot timpul, ca valoare, adresa primului său element). De aceea, se spune că numele unui tablou este un pointer constant (valoarea lui nu poate fi schimbată). Numele unui tablou este considerat ca fiind un rvalue (right value-valoare dreapta), deci nu poate apare decât în partea dreaptă a unei expresii de atribuire. Numele unui pointer (în exemplul următor, ptr) este considerat ca fiind un lvalue (left value-valoare stânga), deci poate fi folosit atât pentru a obţine valoarea obiectului, cât şi pentru a o modifica printr-o operaţie de atribuire. Exemplul 5.9.:
int a[10], ∗ ptr; // a este &a[0], deci a este pointer constant a = a + 1; // ilegal ptr = a ; // legal: ptr are aceeaşi valoare ca şi a, respectiv adresa elementului a[0] int x = a[0];

// ptr este variabilă pointer, a este constantă pointer. // echivalent cu x = ∗ ptr; se atribuie lui x valoarea lui a[0]

Deoarece numele tabloului a este sinonim pentru adresa elementului de indice zero din tablou, atribuirea ptr=&a[0] poate fi înlocuită, ca în exemplul anterior, cu ptr=a.

5.3.1. POINTERI ŞI TABLOURI UNIDIMENSIONALE Deoarece numele unui tablou este un pointer (constant), putem concluziona (figura 5.2): a+i ⇔ & a[i] a[i] ⇔ ∗ (a+i)
a[0] a[1] . . . . a[9]

a
a=&a[0] a+1=&a[1] ∗ a=a[0] ∗ (a+1)=a[1] . . . . . . a+9=&a[9]

∗ (a+9)=a[9]

ptr

Figura 5.2. Legătura dintre pointeri şi tablouri

Operaţia de indexare a elementelor unui tablou poate fi realizată cu ajutorul variabilelor pointer. Exemplul 5.10.:
int a[10], ∗ ptr; ptr = a; ptr+i

// a este pointer constant; ptr este variabilă pointer // ptr este adresa lui a[0]

înseamnă ptr+(i ∗ sizeof(int)), deci: ptr + i ⇔ & a[i]

77

.

cout<<” ∗ pi=”<< ∗ pi<<”pi=”<<pi<<” &pi=”<<&pi<<’\n’. cout<<” ∗ pd=”<< ∗ pd<<”pd=”<<pd<<” &pd=”<<&pd<<’\n’. // *(sir1+2)=r valoarea elementului de indice 2 void ∗ pv1. i++) cout<< ∗ (a+i). cout<<” ∗ pd=”<< ∗ pd<<”pd=”<<pd<<” &pd=”<<&pd<<’\n’. Spre deosebire de celelalte constante. // ilegal psir = ”hello”. pv2=sir1. în locul tablourilor de caractere (vezi exemplul următor). pv1=psir.24. cout<<” ∗ psir=”<< ∗ psir<<”psir=”<<psir<<” &psir=”<<&psir<<’\n’. //înlocuirea propriu-zisă for (i=0. // *psir=s psir=sirul 1 &sir1=0xffcc cout<<”sir1+2=”<<(sir1+2)<<” psir+2=”<<(psir+2)<<’\n’. sir = ”hello”. un şir de caractere este un caz particular al unui vector de caractere.care ilustrează legătura dintre pointeri şi şirurile de caractere . în situaţia în care în vector există mai multe elemente a căror valoare este egală cu valoarea elementului maxim. Deoarece valoarea variabilelor pointer poate fi schimbată în orice moment.2. pd=&v. b=12.: char sir[10]. constantele şir de caractere nu au o lungime fixă. va fi înlocuit doar ultimul dintre acestea (cel de indice maxim).CAPITOLUL 5 Pointeri cout<<”Valoare de inlocuire:”.11. char ∗ psir. cu multă uşurinţă. cin >> val.*/ } 5. ∗ pd=&v. POINTERI ŞI ŞIRURI DE CARACTERE Aşa cum s-a arătat în capitolul 4. Exemplul 5. char sir1[]=”sirul 1”. #include <iostream.3. // *sir1=s sir1=sirul 1 &sir1=0xffd6 cout<<” ∗ sir2=”<< ∗ sir2<<” sir2=”<<sir2<<” &sir2=”<<&sir2<<’\n’. i<n. este preferabilă utilizarea acestora. // citirea valorii de înlocuire ∗ (a+indice)=val.şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. v=-2. deci numărul de octeţi alocaţi la compilare pentru memorarea şirului. variază. cout<<”pv1=”<<pv1<<”&pv1=”<<&pv1<<’\n’.: Să se scrie următorul program . pi=&b. ∗ pi=&a. psir=sir2.13. // legal Exerciţiul 5. cout<<”pv2=”<<pv2<<”&pv2=”<<&pv2<<’\n’.<<'\t'. cout<<” ∗ sir1=”<< ∗ sir1<<” sir1=”<<sir1<<” &sir1=”<<&sir1<<’\n’. // sir1+2=rul 1 psir+2=rul 1 cout<<” ∗ (sir1+2)=”<< ∗ (sir1+2)<<’\n’.4. // *sir2=s sir2=sirul 2 &sir1=0xffce cout<<” ∗ psir=”<< ∗ psir<<” psir=”<<psir<<” &psir=”<<&psir<<’\n’. cout<<” ∗ pi=”<< ∗ pi<<”pi=”<<pi<<” &pi=”<<&pi<<’\n’.h> void main(void) {int a=-5. // afişarea noului vector /* în acest mod de implementare. double u=7. ∗ psir=sir1. } 79 . sir2[]=”sirul 2”. cout<<”a=”<<a<<” &a=”<<&a<<” b=”<<b<<” &b=”<<&b<<’\n’. ∗ pv2. cout<<'\n'.

Astfel: cout<<”Marime M:”<<sizeof(M)<<’\n’. #include <iostream. 8} }.index < 100. 0. Numele tabloului bidimensional. unu = strg[9]. reprezintă adresa (pointer) către primul element din tabloul bidimensional.// 2 octeţi (sizeof(int)) Matricea M M[0] M[1] M[2] M[3] 10 9 32 -1 5 18 20 0 -3 0 1 8 Matricea M are 4 linii şi 3 coloane. unu = strg[0]. // variabilele unu si doi au aceeasi valoare cout<<"unu="<<unu<<" doi="<<doi<<'\n'.index. M[0] este adresa primului element (M[0][0]) din linie (tablou unidimensional). // strg+10 identic cu strg[10] cout<<"strg[10]="<<strg[10]<<" s="<<s<<"\n".şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.*s. POINTERI ŞI TABLOURI BIDIMENSIONALE Elementele unui tablou bidimensional sunt păstrate tot într-o zonă continuă de memorie. referă întregul tablou.3).3. 18. strcpy(strg.index++) list[index] = index + 100. 1}.unu.list[100]. Astfel. -3}. Figura 5. M[0] referă prima linie din tablou. 80 . unu si doi au aceeasi valoare cout<<"unu="<<unu<<" doi="<<doi<<'\n'. acesta fiind prima linie. cout<<"list[15]="<<list[15]<<" *pt="<<*pt<<'\n'. cât şi M[0].: Să se scrie următorul program . 5. s = strg+10. {-1.care ilustrează legătura dintre pointeri şi tablouri. doi = *(strg+9).5. Matricea M Aşa cum compilatorul evaluează referinţa către un tablou unidimensional ca un pointer. int *pt. 20. {9. M. M[0][0] referă primul element al tabloului. Compilatorul tratează atât M.h> void main() {char strg[40]. doi = *strg. chiar dacă că ne gândim la aceste elemente în termeni de rânduri (linii) şi coloane (figura 5.3. // var. M. int M[4][3]={ {10. M şi M[linie] sunt pointeri constanţi.3. pt = list + 15. {32. un tablou bidimensional este referit într-o manieră similară. // 24 = 2octeţi ∗ 12elemente cout<<”Marime M[0]”<<sizeof(M[0])<<’\n’.CAPITOLUL 5 Pointeri Exerciţiul 5. Numele tabloului bidimensional. Un tablou bidimensional poate fi tratat ca un tablou unidimensional ale cărui elemente sunt tablouri unidimensionale (vector de vectori). 0}. ca tablouri de mărimi diferite.doi. } 5. M[0] (tablou unidimensional)."ACESTA ESTE UN SIR DE CARACTERE"). // 6 = 2octeţi ∗ 3elemente cout<<”Marime M[0][0]”<<sizeof(M[0][0])<<’\n’.h> #include <string. deci M[0] este un pointer către int: M = M[0] = &M[0][0]. for (index = 0.

TABLOURI DE POINTERI Un tablou de pointeri este un tablou ale cărui elemente sunt pointeri. #include <iostream. Deoarece operatorul de indexare [ ] are ”Programarea” prioritate mai mare decât operatorul de deferenţiere ∗ .4. j<3. în exemplul anterior). se poate observa: 1. {55. cout<<"Pointeri catre vectorii linii\n". cout<<" a["<<i<<"]="<<a[i]<<'\n'.: Să se testeze programul următor.h> void main() {int a[3][3]={{5. for (int i=0. urmărind cu atenţie rezultatele obţinute. Exerciţiul 5. i<3. i<3. 81 .CAPITOLUL 5 Pointeri Putem concluziona: M este un pointer către un tablou unidimensional (de întregi. ∗ M este pointer către int (pentru că M[0] este pointer către int). //sau: cout<<*(a[i]+j)<<'\t'. j++) cout<<*(*(a+i)+j)<<'\t'. fiecare element este pointer către caracter. str_ptr[3] este de tipul char ∗ (fiecare dintre cele trei elemente ale vectorului str_ptr[3] este de tipul pointer către char). clrscr(). cout<<"a="<<a<<" &a="<<&a<<" &a[0]="<<&a[0]<<'\n'.666.h> #include <conio.6. Să considerăm exemplul în care se declară şi se iniţializează tabloul de pointeri str_ptr (figura 5. ”frumoasă!” }. ∗ ∗ M este întreg. Figura 5. i++){ for (int j=0. ∗ ∗ M= ∗ ( ∗ M) ⇔ ∗ (M[0])= ∗ (M[0]+0) ⇔ M[0][0].): char ∗ str_ptr[3] = { ”Programarea”.4.6.7}.777}}. {555. Tabloul de pointeri str_ptr str_ptr[0] str_ptr În ceea ce priveşte declaraţia: char ∗ (str_ptr[3]).77}.66. cout<<'\n'. care precizează că str_ptr[2] ”frumoasă!” str_ptr este un vector de trei elemente. deoarece M[0][0] este int. ∗ (str_ptr[3]) este de tip char (conţinutul locaţiei adresate de un element din str_ptr[3] este de tip char). 2. ”este”. } } 5. Modul general de declarare a unui tablou unidimensional (vector) de pointeri: <tip> ∗ <nume_tablou>[<dim>]. şi ∗ M = ∗ (M + 0) ⇔ M[0].4. i++){ cout<<" *(a+"<<i<<")="<<*(a+i). } // afişarea matricii for (i=0. declaraţia str_ptr[1] ”este” char ∗ str_ptr[3] este echivalentă cu char ∗ (str_ptr[3]).

În mod analog: str_ptr[1] = ”este”. ∗ ( p+1) = ’e’ ⇔ p[1] = ’e’. 5. ptr_ptr este un pointer către ”este” pointer.i<3. care să pointeze către primul element din str_ptr. valoarea lui poate fi schimbată: for (i=0. 82 Figura 5. Este evident. Este evident. char ∗ str_ptr[3] = { ”Programarea”. Variabila ptr_ptr este pointer către pointer şi se declară astfel: char ∗ ∗ ptr_ptr. deoarece str_ptr[0] este pointer către char. ptr_ptr = str_ptr. acestuia nu i se pot aplica operatorii de incrementare şi decrementare. ptr_ptr str_ptr După atribuire. Deoarece ptr_ptr este un pointer ”frumoasă! ” variabil. iar ∗ str_ptr = ∗ (str_ptr [0] + 0 ) ⇔ str_ptr[0]. Este ilegală : for (i=0. ”frumoasă!” }. Exemplul 5.i<3. ⇔ str_ptr[1][1]=’s’.i++) cout<<ptr_ptr++ . ∗ ∗ str_ptr este un de tip char.CAPITOLUL 5 Pointeri Fiecare element (pointer) din str_ptr este iniţializat să pointeze către un şir de caractere constant. şi str_ptr şi ptr_ptr pointează către aceeaşi locaţie de memorie ”Programarea” (primul element al tabloului str_str). Putem conculziona: str_ptr este un pointer către un pointer de caractere. etc.i++) cout<<str_ptr++ .5). ”este”. Fiecare dintre aceste şiruri de caractere se găseşte în memorie la adresele conţinute de către elementele vectorului str_ptr: str_ptr[0]. putem declara o variabilă pointer ptr_ptr. Pointerul la pointer ptr_ptr . În timp ce fiecare element al lui str_str este un pointer.12. ∗ str_ptr este pointer către char.: char ∗ ∗ ptr_ptr. De aceea. char ∗ ∗ ptr_ptr. POINTERI LA POINTERI Să revedem exemplul cu tabloul de pointeri str_ptr. însă deoarece str_ptr este un pointer constant. În exemplul următor este prezentat modul de utilizare a pointerului la pointer ptr_ptr (figura 5. iar ∗ ∗ str_ptr= ∗ ( ∗ str_ptr) ⇔ ∗ (str_ptr[0])= ∗ (str_ptr[0]+0) ⇔ str_ptr[0][0]. deoarece str_ptr[0][0] este de tip char. str_ptr[1]. ∗ ( str_ptr[1] + 1) = ’s’.5. Să ne amintim de la pointeri către şiruri de caractere: char ∗ p=”heLLO”. Şirurile spre care pointează elementele tabloului pot fi accesate prin str_ptr[index].5.

13. nu sunt acceptate. sir pointează către dată constantă psir=sir. În ce constă operaţia de incrementare a pointerilor? 2.CAPITOLUL 5 Pointeri Referitor la declaraţia char ∗ ∗ ptr_ptr. //incorect. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME ÎNTREBĂRI 1.6.15. conţinutul locaţiei ∗ ptr_ptr este de tipul char).: const char * const psir1="mnP".: const char *sirul=”azi”. deoarece psir este pointer constant Declararea unui pointer constant către o dată constantă const <tip> * const <nume_pointer>=<dată_constantă>.: char * const psir=”abcd”. //variabila sirul este pointer spre un şir constant de caractere Atribuirile de forma: *sirul=”coco”. Tablouri de pointeri. MODIFICATORUL const ÎN DECLARAREA POINTERILOR Modificatorul const se utilizează frecvent la declararea pointerilor. // incorect. *(psir1+2)='Z'. ∗ ∗ ptr_ptr este de tipul char ( ∗ ∗ ptr_ptr ⇔ ∗ ( ∗ ptr_ptr). 5. 3.14. putem concluziona: ptr_ptr este de tipul char ∗ ∗ (ptr_ptr este pointer la pointer către char). Exemplul 5. Ce sunt pointerii generici? 4. sir=”alt sir”. data spre care pointeză psir1 este constantă psir1++. 83 . Declararea unui pointer constant către o dată care nu este constantă <tip> * const <nume_pointer>=<dată_neconst>. // incorect. *(sirul+2)=’A’. Exemplul 5. //incorect. De ce numele unui pointer este lvalue? 6. având următoarele roluri: Declararea unui pointer spre o dată constantă const <tip> * <nume_pointer>=<dată_constantă>. psir1 este pointer constant 5. ∗ ptr_ptr este de tipul char ∗ (conţinutul locaţiei ptr_ptr este de tipul pointer către char).7. Ce operaţii se pot realiza asupra variabilelor pointer? 5. const char *sir=”un text”. Operatorul de deferenţiere. deoarece pointerul sirul pointează către o dată constantă (şir constant). Exemplul 5.

z=&y. b=90. int i. char c=’A’. 4. i<10. a3=a2. p = &x[0]. i++) cout<<*m++.a.8. p=&a.CAPITOLUL 5 Pointeri 7. cout<<”p=”<<p<<” q=”<<q<<”*p=”<<*p<<’\n’. int x. 5. 4. double a. q = &x. p2=p1. Identificaţi secvenţele incorecte (acolo unde este cazul) şi sursele erorilor: int a.-4. c=a. *q. *p.-3. y[3] = {10. a3++. 3.q++. 'c'}. char x. *x=&z.b. x[3]={'a'. a=7.i. 'b'. for (int i=0. x = 'A'. cout<<p<<A<<'\n'. for (i = 0.a. int *p=3. 2.} q = &y[0]. for (i = 0. Ce fel de variabile pot constitui operandul 9. cout<<(*cc)++<<’\n’. **p. p = &q.h. char *p. 20. Ce restricţii impune operaţia de scădere a valoarea unui pointer cu tip? doi pointeri? PROBLEME 1.). Să se scrie programele pentru exerciţiile rezolvate care au fost prezentate. i++) { cout<<”*p=”<<*p<<” p=”<<p<<’\n’. i++) {cout<<”*q=”<<*q<<”q=”<<q<<’\n’. cout<<”s=”s<<’\n’. p2=&x.p++. Care este legătura între tablouri şi operatorului de deferenţiere? Dar ale celui pointeri? de referenţiere? 10. Unui pointer generic i se poate atribui 11. a2=&a1. double y. void *p1. i < 3. int m[10].a.g. int p=5.*c. Rescrieţi programele pentru problemele din capitolul 4 (3. *a3.. int *p2. *q. i < 3. 84 .-5. cout<<p<<p<<'\n'. cout<<”x=”<<x<<’\n’. Analizaţi următoarele secvenţe de instrucţiuni.. a2+=7. *(sirul)++.p=m. 30}. char *cc=&c. cout<<”*q=”<<*q<<’\n’. double a1. *a2. s=&(a+89). utilizând aritmetica pointerilor. De ce numele unui tablou este rvalue? 8. Să se implementeze programele cu exemplele prezentate.} const char *sirul=”să programăm”. a=5. cout<<”**p=”<<**p<<’\n’. z. *s.

apar doar parantezele ( ).3. dat de tipul valorii returnate de funcţie în funcţia apelantă.10. Din punct de vedere conceptual. Funcţii predefinite 6. Funcţiile comunică prin argumente: ele primesc ca parametri (argumente) datele de intrare. în antet.1. care îndeplineşte condiţia că oricărui element din D îi corespunde un unic element din C. fiecare dintre acestea efectuând o activitate bine definită. sau (void). funcţia reprezintă o aplicaţie definită pe o mulţime D (D=mulţimea.11. Dacă funcţia nu întoarce nici o valoare. Pointeri către funcţii 6. implicit. 6. Clase de memorare 6. o funcţie are un tip. Tipul unui parametru poate fi oricare. după numele funcţiei. efectuează prelucrările descrise în corpul funcţiei asupra acestora şi pot returna o valoare (rezultatul. cu valori în mulţimea C (C=mulţimea de valori. Întrebări şi probleme Structura unei funcţii Transferul parametrilor unei funcţii Funcţii cu parametri impliciţi Funcţii cu număr variabil de parametri 6.6. sau în fişiere diferite. La fel ca un operand sau o expresie. în locul tip_val_ret se specifică void. în care se indică: tipul funcţiei. Moduri de alocare a memoriei 6.1.5. chiar şi tipul pointer. O funcţie este formata din antet şi corp: <antet_funcţie> { <corpul_funcţiei> } Sau: <tip_val_ret> <nume_func>(<lista_declaraţiilor_param_ formali>) { <declaraţii_variabile_locale> <instrucţiuni> [return <valoare>. Execuţia oricărui program începe cu funcţia principală. FUNCŢII 6. că acesta este int. 6. despărţite prin virgulă.] } Prima linie reprezintă antetul funcţiei. codomeniul).CAPITOLUL 6 Funcţii 6. Nume_func este un identificator. Dacă lista parametrilor formali este vidă. Lista_declaraţiilor_param_formali (încadrată între paranteze rotunde) constă într-o listă (enumerare) care conţine tipul şi identificatorul fiecărui parametru de intrare. numită main.9. 85 . domeniul de definiţie).8. care sunt testate şi compilate separat.7. datele de ieşire). 6. asamblarea lor realizându-se cu ajutorul linkeditorului de legături. Dacă tip_val_ret lipseşte. Funcţiile pot fi descrise în cadrul aceluiaşi fişier. se consideră. STRUCTURA UNEI FUNCŢII Un program în limbajul C/C++ este un ansamblu de funcţii.2. numele acesteia şi lista declaraţiilor parametrilor formali. Funcţii recursive 6. Supraîncărcarea funcţiilor 6. 6.4.

Dacă funcţia întoarce o valoare. În corpul funcţiei apar (în orice ordine) declaraţii pentru variabilele locale şi instrucţiuni. nu şi numele acestora). ceea ce poate conduce la erori. numelui funcţiei şi a listei declaraţiilor parametrilor formali (în care se poate indica doar tipul parametrilor formali. ca ordine şi tip. Parametrii folosiţi la apelul unei funcţii sunt parametri reali. Declaraţia constă în specificarea antetului funcţiei şi are rolul de a informa compilatorul asupra tipului. La execuţie. concreţi. la execuţie. Acest mod de programare se numeşte programare procedurală şi realizează un proces de abstractizare prin parametri. controlul este redat funcţiei apelante. DECLARAŢII ŞI DEFINIŢII DE FUNCŢII În limbajul C/C++ se utilizează declaraţii şi definiţii de funcţii. la întâlnirea acestei instrucţiuni. apelul funcţiei va constitui operandul unei expresii. O formă învechită a antetului unei funcţii este aceea în care se specifică în lista parametrilor formali doar numele acestora. La revenirea din funcţie.1. 86 . pentru a sublinia faptul că ei nu reprezintă valori concrete. În momentul apelului unei funcţii. corpul acestora urmând să se specifice anterior. <tip_val_ret> <nume_func> (<lista_parametrilor_ formali>) <declararea_parametrilor_formali> { <declaraţii_variabile_locale> <instrucţiuni> [return <valoare>. funcţiile pot fi utilizate. La apelul unei funcţii. parametrii efectivi trebuie să corespundă cu cei formali. APELUL FUNCŢIILOR În cazul în care o funcţie nu returnează nici o valoare. În cazul în care funcţia returnează o valoare. Nu este admisă definirea unei funcţii în corpul altei funcţii. după care se execută instrucţiunile din corpul funcţiei. se atribuie parametrilor formali valorile parametrilor efectivi. se foloseşte instrucţiunea return <valoare>. Parametrii declaraţi în antetul unei funcţii sunt numiţi formali. Fiind doar declarate. reprezintă un prim nivel de abstractizare în programare. Utilizarea parametrilor formali la implementarea funcţiilor şi atribuirea de valori concrete pentru ei.1.se numesc prototipuri. Definiţia conţine antetul funcţiei şi corpul acesteia. Ei se concretizează la execuţie prin apelurile funcţiei. de forma: <nume_funcţie> (<lista_parametrilor_efectivi>). ci numai ţin locul acestora pentru a putea exprima procesul de calcul realizat prin funcţie. care implementează algoritmul de calcul folosit de către funcţie. numită instrucţiune de apel.1. Declaraţiile de funcţii din care lipsesc numele parametrilor formali. ea poate fi apelată printr-o construcţie urmată de punct şi virgulă.CAPITOLUL 6 Funcţii Corpul funcţiei este un bloc. efectivi. la execuţie. iar valorile lor vor fi atribuite parametrilor formali.2. nu şi tipul. 6. se revine în funcţia apelantă. şi execuţia continuă cu instrucţiunea următoare (din funcţia apelantă) instrucţiunii de apel.] } 6.

c .b. c nedeclarat // a=5 b=6 c=9 // a=1 b=6. . return 1.CAPITOLUL 6 Funcţii Variabilele declarate în interiorul unei funcţii. . . f_afis( ). . } Exerciţiul 2: Să se scrie un program care citeşte două numere şi afişează cel mai mare divizor comun al acestora. . domeniul de vizibilitate a unei variabile locale este funcţia în care ea a fost definită (vezi şi paragraful 6. . Domeniul de vizibilitate a unei variabile este porţiunea de cod la a cărei execuţie variabila respectivă este accesibilă.variabile locale. Exemplu: void main() { int a=1. . . cout << "a=”<<a<<” b=”<<b<<’\n’.). int c=9. . . cât şi parametrii formali ai acesteia nu pot fi accesaţi decât în interiorul acesteia. // a. . . . } // a=1 b=2. . . b=9. folosind o funcţie îl calculează. #include <iostream. . printr-o instrucţiune de apel cout<<”Terminat MAIN!\n”. Aceste variabile sunt numite variabile locale şi nu pot fi accesate din alte funcţii. . } cout << "a=”<<a<<” b=”<<b<<” c=”<<c’\n’. . . . . . . . b. { int a=5. 87 . . } void main() { cout<<”Intrare în funcţia principală\n”. aceste variabile nu sunt vizibile în afara blocului. Exemplu: int f1(void) { double a. . c nedeclarat Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program (pentru înţelegerea modului de apel al unei funcţii) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. .h> int cmmdc(int x. . b=2. cout << "a=”<<a<<” b=”<<b<<” c=”<<c’\n’. . return c. #include <iostream. . . int y) {if (x==0 || y==1 || x==1 || y==0) if (x<0) x=-x. Deci.h> void f_afis(void) { cout<<”Se execută instrucţiunile din corpul funcţiei\n”. if (y<0) y=-y. int c. double a=3. b=6. vizibile doar în corpul funcţiei } void main() { .4. . cout<<”Ieşire din funcţie!\n”. //apelul funcţiei f_afis.7. . . cout<<a<<”*”<<b<<”=”<<a*b<<’\n’. . // variabile a şi b nu sunt accesibile în main() } Dacă în interiorul unei funcţii există instrucţiuni compuse (blocuri) care conţin declaraţii de variabile. .

cin>>u. int m.3. } 88 .} void main() { int n1. int diviz=cmmdc(n1. ϕ (x)= 1 + e − x . cout<<n2<<” este:”<<diviz<<’\n’. ştiind că u (real) şi m (natural) sunt citite de la tastatură: z=2 ω ( 2 ϕ (u) + 1.pow (x. cout<<”m=”. cout<<”u=”.h> double omega(double. // prototipul funcţiei psi void main() {double u. m) + ω (2 u 2 .} void main() {double u. int n) { double s=0. 2))). z=2*omega(2* psi(u) + 1. m+1).n2). // prototipul funcţiei omega . cout<<”u=”. înainte de apelul funcţiilor folosite. cout<<”z=”<<z<<’\n’.h> #include <math. // sau: x%=y.n2. int m. cout<<”n2=”. ϕ : R → R 2 n i =1 #include <iostream.CAPITOLUL 6 Funcţii while (x != 0){ if ( y > x ) {int z=x. cout<<n2<<” este:”<<cmmdc(n1.antet din care lipsesc numele parametrilor formali double psi(double).h> double omega(double x. cout<<”z=”<<z<<’\n’. acestea au fost definite (antet+corp). Există însă şi cazuri în care definirea unei funcţii nu poate fi făcută înaintea apelului acesteia (cazul funcţiilor care se apelează unele pe altele). } double psi( double x) { return sqrt( 1 + exp (.n)= ∑ sin(ix ) cos(2ix ) . m) + omega(2*pow(u. cin>>u. return s.3. x=y.n2)<<’\n’. Exerciţiu: #include <iostream. i++) s+=sin(i*x)*cos(i*x). /* sau: cout<<”Cel mai mare divizor comun al nr-lor:”<<n1<<” şi ”. } x-=y.cin>>n1. cout<<”Cel mai mare divizor comun al nr-lor:”<<n1<<” şi ”. m) + omega(2*pow(u. cout<<”m=”. for (i=1. y=z. folosind declaraţiile funcţiilor omega şi psi. int i. cout<<”n1=”. z.h> #include <math. int). cin>>m. ω : R x N → R. i<=n.2) .3.2) .*/ } Exerciţiul 3: Să se calculeze valoarea lui z. unde: ω (x. m+1). cin>>m.cin>>n2. } În exemplele anterioare. sunt absolut necesare declaraţiile funcţiilor. m + 1). z=2*omega(2* psi(u) + 1. } return y. şi atunci. z. Să modificăm implementarea exerciţiului 3.

macrodefiniţii. } double psi( double x) // definiţia funcţiei psi { return sqrt( 1 + exp (. Similar cu declaraţia de variabilă.5 (nemodificat) parametrilor prin valoare } 89 . se transmit valorile parametrilor efectivi. Deci procedeul de transmitere a parametrilor prin valoare constă în încărcarea valorii parametrilor efectivi în zona de memorie a parametrilor formali (în stivă).2.pow (x. Transfer prin pointeri. 6. Exerciţiu: Să se scrie următorul program (care ilustrează transmiterea parametrilor prin valoare) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. cu parametrii efectivi data şi 3 cout<<”data=”<<data<<’\n’. void f1(float intr.1. nr . Figura 6.CAPITOLUL 6 Funcţii double omega(double x. etc. reali. tipuri globale. care să conţină declaraţii de funcţii. TRANSFERUL PARAMETRILOR UNEI FUNCŢII Să ne reamintim faptul că funcţiile comunică între ele prin argumente (parametri). int i) // definiţia funcţiei omega { double s=0. cum ar fi exemplul funcţiilor matematice. TRANFERUL PARAMETRILOR PRIN VALOARE În toate exemplele anterioare.au fost transmişi prin valoare.5. În momentul apelului unei funcţii.// intr=12 } Copiere valoare void main() { 1.parametri formali data {for (int i=0.1.ca ordine şi tip . Transmiterea // data=1. 1. La apelul unei funcţii. } Prototipurile funcţiilor din biblioteci (predefinite). programatorul îşi poate crea propriile headere.h). În plus.2. Utilizarea aceszor funcţii impune doar includerea în program a headerului asociat. Transferul (transmiterea) parametrilor către funcţiile apelate se poate realiza în următoarele moduri: Transfer prin valoare (specific limbajului C). 6. i++) s += sin (i*x) * cos (i*x). intr=”<<intr<<’\n’.de la funcţia apelantă către funcţia apelată . cu ajutorul directivei preprocesor #include. dacă declaraţia funcţiei apare în afara oricărei funcţii (la nivel global).cu cei formali.int nr)// intr.5 float data=1. f1(data. for (i=1. parametrii . return s. domeniul de vizibilitate a unei funcţii este: fişierul sursă. int i. 2))). care vor fi atribuite parametrilor formali. Param. intr // apelul funcţiei f1.i++) intr *= 2. parametrii reali trebuie să corespundă . Transfer prin referinţă (specific limbajului C++).3). i<=n. i<nr.0. funcţia sau blocul în care apare declaraţia.5 cout<<”Val. math. se găsesc în headere (de exemplu.

parametrilor formali (vezi exemplul următor). b. double y=12. parametrul formal reprezintă o copie locală a valorii parametrului efectiv. neinfluenţând în nici un mod valoarea parametrului efectiv corespunzător. Aceste conversii pot fi realizate automat de compilator. Exemplu: float f1(double. iar valoarea obţinută este atribuită parametrului formal corespunzător. else return -a+3*b. Faptul că variabila din programul apelant (parametrul efectiv) şi parametrul formal sunt obiecte distincte. Orice modificare a valorii parametrului formal în funcţia apelată (printr-o operaţie din corpul funcţiei). deoarece. În aceste cazuri. de fiecare dată când o funcţie transmite argumente unei funcţii apelate. parametrii efectivi pot fi chiar expresii. În acest mod. deci cu valorile unor adrese.2. de fapt. în corpul funcţiei f1. iar valoarea lor va fi atribuită. void main() { int a. } void main() { int x=4. b). specificate de programator. la apel. pe baza informaţiilor despre funcţie.6. int). // conversie explicită } Limbajul C este numit limbajul apelului prin valoare.CAPITOLUL 6 Funcţii Fiecare argument efectiv utilizat la apelul funcţiei este evaluat. însă valoarea parametrului efectiv (data) din funcţia apelantă. Astfel. în urma verificării apelului de funcţie. // conversie automată: int a -> double a float h=f1( (double) a. } Transferul valorii parametrilor este însoţit de eventuale conversii de tip. În exerciţiul anterior. funcţia apelată poate modifica conţinutul locaţiilor spre care pointează argumentele (pointerii). Acestea sunt evaluate. În cazul transmiterii parametrilor prin valoare. valoarea parametrului formal intr este modificată (alterată) prin instrucţiunea ciclică for. 6.). rămâne nemodificată. poate constitui un mijloc util de protecţie. o copie a parametrilor efectivi. z=psi ( 3*x+9. Exemplu: double psi(int a. este transmisă. double b) {if (a > 0) return a*b*2. sau pot fi conversii explicite. b). 90 . va determina doar modificarea copiei locale a parametrului efectiv (figura 6. z. parametrii formali ai funcţiei apelate vor fi iniţializaţi cu valorile parametrilor efectivi. valorile parametrilor efectivi din funcţia apelantă nu vor fi afectate. În funcţia apelată. prin operatorul “cast”. y-5) + 28. //parametrii efectivi sunt expresii cout<<”z=”<<z<<’\n’.1. TRANSFERUL PARAMETRILOR PRIN POINTERI Există şi situaţii în care parametrii transmişi unei funcţii sunt pointeri (variabile care conţin adrese). dacă valoarea parametrilor formali (iniţializaţi cu valorile parametrilor efectivi) se modifică în interiorul funcţiei apelate.2. float g=f1(a.

lui ptx:"<<ptx. se păstrează şi în funcţia main. cout<<" Cont. &y). lui pty:"<<pty. variabilele pointer p1 şi ptx. //prototipul functiei schimba void main() {int x. int t = *p1. int *). cout<<"Adr. #include <iostream. cout<<"Cont. cout<<"Val.cin>>y. *p1=t. locaţiei spre care pointează p2:"<<*p2<<'\n'. cout<<"Val. &x.2.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiu: Să se citească 2 valori întregi şi să se interschimbe cele două valori. } void schimbă( int *p1. *ptx. cout<<"Val. lui ptx:"<<ptx. // SAU: schimba(&x. y. iar în funcţia main modificările asupra parametrilor transmişi nu s-ar fi păstrat. cout<<”y=”. } Dacă parametrii funcţiei schimbă ar fi fost transmişi prin valoare.cout<<”y=”<<y<<’\n’. pty). locaţiei spre care pointează ptx:”<<*ptx<<'\n'.cout<<”x=”<<x.cin>>x. cout<<" Cont. ptx=&x. t=p1. cout<<"Val. x). În figura 6. *p2=*p1. locaţiei spre care pointează p1:"<<*p1<<'\n'. cout<<"Val. la apelul funcţiei schimbă. lui p2:"<<p2. lui p1:"<<p1. primesc valorile parametrilor efectivi ptx şi pty ( adresele variabilelor x şi y). locaţiei spre care pointează ptx:”<<*ptx<<'\n'. cout<<"Val. Se va folosi o funcţie de interschimbare. int *p2) {cout<<"Val. locaţiei spre care pointează p1:”<<*p1<<'\n'. respectiv p2 şi pty pointează către x şi y. *pty. locaţiei spre care pointează pty:"<<*pty. cout<<" Cont. lui x:"<<&x<<" Val lui x:"<<x<<'\n'. Modificările asupra valorilor variabilelor x şi y realizate în corpul funcţiei schimbă. cout<<"Adr. cout<<" Cont. cout<<" Cont. cout<<"Val. este prezentat mecanismul de transmitere a parametrilor prin pointeri. cout<<"Adr. cout<<" Cont. lui p1:"<<p1. x 0x34 10 30 ptx 0x34 pty 0x5A y 0x5A 30 10 p1 0x34 p2 0x5A Parametrii formali p1 şi p2.2. Astfel. Transmiterea parametrilor unei funcţii prin pointeri 91 . cout<<" Cont. lui p2:"<<p2. lui x:"<<&x<<" %x Val lui x: %d\n”. cout<<”x=”. y:"<<&y<<" Val lui y:"<<y<<'\n'. // int *t . schimba(ptx.lui y:"<<&y<<" Val y:"<<y<<'\n'. în corpul acesteia s-ar fi interschimbat copiile parametrilor formali. pty=&y.h> void schimbă(int *. Figura 6. locaţiei spre care pointează p2:"<<*p2<<'\n'. cout<<"Adr. lui pty:"<<pty. locaţiei spre care pointează pty:"<<*pty<<'\n'.

cout<<"pa="<<pa<<'\n'. lui k).3.8. j<10. cout<<"pa="<<pa<<"*pa="<<*pa<<'\n'. k). // *k = 35017 cout<<”*k=”<<*k. j++) cout<<"a["<<j<<"]="<<*(a+j)<<'\t'. *pa=1000.6. /*incrementeaza pointerului w cu 2(val. // k conţine adr. return s. int i=2. adica adr. lui i cout<<”*k=”. de început a vectorului a cout<<"w="<<w<<" *w="<<*w<<'\n'. În funcţia main i 0x451 35001 (apoi 35017) w 35000 În funcţia omega k 0x451 (adr. lui a este:"<<a. *k+=17.7.h> double omega (long *k) {cout<<"k=".//pa=0x *pa=1000 for (int j=0. Transferul parametrilor prin pointeri void main() {long i = 35001.// pointerul pa conţine adresa de început a tabloului a // a[i] = * (a + i) // &a[i] = a + i pa=f(a. double w.9}. cout<<k<<’\n’. deci w pointează către elementul de indice 2 din vectorul a*/ } void main() {double a[10]={10. w=omega(&i).i). cout<<”i=”<<i<< w=”<<w<<’\n’.cout<<" Adr.5. pa=a. cout<<"i="<<i. Funcţii care returnează pointeri Însăşi valoarea returnată de o funcţie poate fi un pointer. lui a . }// i = 350017 w = 35000 6. int k) { // w conţine adr. aşa cum se observă în exemplul următor: Exemplu: #include <iostream. } s 35000 Figura 6.1.lui i) // *k = 35001 double s=2+(*k)-3. cout<<’\n’. #include <iostream.4. cout<<"pa="<<pa<<" *pa="<<*pa<<'\n'.h> double *f (double *w.2.3. a + 2 * sizeof(double). // s = 35000 cout<<”s=”<<s<<’\n’.1. cout<<"Adr.*w = a[0]=10 return w+=k. // double *pa.2.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiu: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. lui a[2]. double *pa=a. // pa conţine adr. // w= adr.lui i:"<<&i<<'\n'. // a[0]=10 a[1]=1 a[2]=1000 a[3]=3 a[4]=4 a[5]=5 a[6]=6 a[7]=7 a[8]=8 a[9]=9 } 92 .2.

Variabile referinţă În limbajul C++ variabila referinţă reprezintă un sinonim (alt nume) al altei variabile. la aceeaşi adresă (pentru variabila referinţă br nu se alocă spaţiu de memorie) şi sunt variabile sinonime.CAPITOLUL 6 Funcţii 6. //br referinţă la variabila b br=7. se face diferenţă între variabilele pointer (au ca valoare o adresă) şi cele referinţă (nume diferite pentru aceeaşi zonă de memorie). ra referinţă.2. Parametrii transmişi prin referinţă În limbajul C++.4. al doilea .5. Aşa cum se observă din exemplu.3. sinonim al variabilei a Pentru variabilele întregi a. Variabilele b şi br se găsesc.1. b şi pointerul pa se alocă spaţiu de memorie. cout<<"c="<<c<<'\n'. b este:0xfff4 //br=12 //b=12 //c=12 În limbajul C++. În exemplul următor definim variabila br. } b.2. 93 . care ilustrează modul de transmitere a parametrilor funcţiei f: primul parametru este transmis prin valoare. br //Adr. printf("Adr. Astfel. Variabilele referinţă b. deci noua valoare a lui pa este adresa variabilei b). br este:0xfff4 //Adr. 6. Exemplu: int a=100. în timp ce pentru pentru variabila referinţă ra nu se alocă spatiu în memorie (ra este un alt nume dat variabilei a). pa=&b. unui parametru formal i se poate asocia (atribui) chiar obiectul parametrului efectiv. //pa variabilă pointer. parametrul efectiv poate fi modificat direct prin operaţiile din corpul funcţiei apelate (vezi exemplul următor şi figura 6.prin referinţă). în timp ce referinta ra rămâne permanent asociată variabilei a. b=1000.. b este:"<<&b<<'\n'. în orice expresie. TRANSFERUL PARAMETRILOR PRIN REFERINŢĂ 6. înlocuirea variabilei b cu br (sau invers) nu va modifica valoarea expresiei.h> void main() { int b.2. Valoarea pointerului pa poate fi modificată (pa = &b. b=12. cout<<"br="<<br<<'\n'. br c 7 12 12 Figura 6. În acest mod de transmitere a parametrilor.3.c. //br=7 cout<<"Adr. int &br=b. &ra=a. parametrii unei funcţii pot fi variabile referinţă. în memorie. c=br. cout<<"b="<<b<<'\n'. cout<<"b="<<b<<'\n'. *pa=&a. //b=7 cout<<"br="<<br<<'\n'.h> #include <iostream.2.3. br este:"<<&br. neputând fi modificată. variabilă referinţă către variabila b. Exemplu: #include <stdio.

} void main() { double a=4. index). . count. *y=t. deoarece modificarea parametrilor formali (interschimbarea acestora) nu va determina şi modificarea celor efectivi. deci valorile lui a şi b (figura 6. y=t. b=9. index). } Parametri funcţiei schimb sunt transmişi prin valoare: parametrilor formali x. pb (parametrii efectivi). . .*/ .CAPITOLUL 6 Funcţii Exemplu: #include <iostream. Pentru ca funcţia de interschimbare să poată permuta valorile parametrilor efectivi. .7. în limbajul C/C++ parametrii formali trebuie să fie pointeri către valorile care trebuie interschimbate: void pschimb(double *x. . deci adresele variabilelor a şi b. . . . double y) { double t=x. count. . x=y. . . Funcţia schimb permută valorile parametrilor formali x şi y.inainte apel f: count= 7 index= 12 // In corp f: 107 112 // Val. funcţia schimb) este inadecvat. *x=*y. . . in2). . pb).inainte apel f:count=%3d index=%3d\n". .} Copiere valoare 7 in1 107 //Rezultatele execuţiei // Val. Exemplul clasic pentru explicarea apelului prin referinţă este cel al funcţiei de permutare (interschimbare) a două variabile. printf("Val.7. dar permutarea nu are efect asupra parametrilor efectivi a şi b. Modul de implementare a funcţiei de interschimbare în care acesteia i se transmit parametrii prin valoare (ca în exemplul următor. printf("Val. b. double *y) { int t=*x. y li se atribuie (la apel) valorile parametrilor efectivi a. } count index. int &in2) 7 12 112 { in1 = in1 + 100. pschimb(pa. . index). Funcţia pschimb permută valorile spre care pointează pointerii x şi y. dupa apel f: count= 7 index=112 Figura 6. . pa=&a. . .5. *pb. index = 12. . f(count. } Se atribuie pointerilor x şi y (parametrii formali) valorile pointerilor pa. schimb(a. in1. . . . b=9. in2 = in2 + 100. . . printf("In corp f: %3d %3d\n". . . . &b).h> #include <stdio. . . . . dupa apel f:count=%3d index=%3d\n". . . . 94 .5).7. pb=&b. in2 void f(int in1. .7. . } void main() { double a=4. // apel funcţie /* SAU: double *pa. . . int &). pschimb(&a. b).h> void f(int. . . . // apel funcţie . Fie funcţia schimb definită astfel: void schimb (double x. void main() {int count = 7.

. aşa cum ilustrează exemplele următoare. . . . se observă că diferenţa dintre ele constă în modul de declarare a parametrilor formali. double &y) { int t=x. .7. . deoarece o modificare a parametrilor formali determină modificarea parametrilor efectivi. .7 aux rschimb 4. Transferul parametrilor prin pointeri Figura 6. . aceştia primesc valorile parametrilor efectivi. de fapt. în cazul în care parametru efectiv este un tablou.b main 4. 2.7 9. 95 .CAPITOLUL 6 Funcţii pschimb *x *y aux &a &b 4. b). . referă aceleaşi locaţii de memorie (sunt sinonime pentru) parametrii efectivi.7. La transmiterea parametrilor prin pointeri. . deci adresele variabilelor care vor fi interschimbate.7 main 9.7 4. iar la apelul funcţiei. . .). y=t. 5. 6. rschimb(a. În limbajul C++ se poate alege.6. . // apel funcţie . . La apelul prin referinţă transferul datelor este bidirecţional. Comparând funcţiile pschimb şi rschimb. pentru fiecare parametru. parametrii formali sunt referinţe către date de tip double. . se poate observa: 1. adică valorile se transferă numai de la funcţia apelantă către cea apelată. ci doar nume de variabile. . } În acest caz. La transmiterea parametrilor prin valoare. însă. Comparând cele trei moduri de transmitere a parametrilor către o funcţie. 3. . La apelul prin valoare transferul datelor este unidirecţional. void rschimb(double &x. . x=y. deci interschimbarea din corpul funcţiei acţionează chiar asupra parametrilor efectivi.4.7. Transmiterea parametrilor unei funcţii prin referinţă este specifică limbajului C++. . folosind pointeri. . În cazul funcţiei pschimb parametrii formali sunt pointeri (de tip double*). sau aşa cum vom vedea în paragraful 6. În cazul funcţiei rschimb. ca parametri efectivi pot apare expresii de pointeri. .7 a 4.7 x. dar referă aceleaşi locaţii de memorie). . La transmiterea parametrilor prin referinţă..7. 4.a y. ca parametrii efectivi pot apare expresii sau nume de variabile. Transferul parametrilor prin referinţă În limbajul C++ funcţia de interschimbare poate fi implementată astfel încât parametrii formali să fie variabile referinţe. Interschimbarea valorilor variabilelor de x şi y înseamnă.7 Figura 6. apel prin referinţă în cazul variabilelor simple. Apelul poate deveni. tipul de apel: prin valoare sau prin referinţă.7 4. Limbajul C este numit limbajul apelului prin valoare. } void main() { double a=4. . . . .7 9. .7 b 9. . x şi y sunt sinonime cu a şi b (nume diferite pentru aceleaşi grupuri de locaţii de memorie). b=9. chiar interschimbarea valorilor variabilelor a şi b (fig. ca parametri efectivi nu pot apare expresii. care sunt sinonime (au nume diferite. .

cout<<"s="<<s<<'\n'.000000 Adr v=ffe6 z=func(t. cout<<"t="<<t<<"u="<<u<<"v="<<v. } void main() {cout<<"\n\n \n MAIN MAIN". valoarea pointerului w (adresa lui u : w=&u) este atribuită pointerului c. Orice modificare a parametrilor formali a şi b. în funcţia func.k=0xfff2 Val. cout<<"a="<<a<<'\n'. //t=7 u=500 v=39 (v=d) cout<<" *w="<<*w<<" z="<<z<<'\n'. //s=200000 k+=17. Deci pointerii w şi c conţin aceeaşi adresă. b=21 (b=u prin val) cout<<" c="<<c<<" *c="<<*c<<'\n'. d şi v sunt sinonime (memorate la aceeaşi adresă). //d=39 *c=500. sau *c este de tip double. v=17.double u=12. Al treilea parametru formal al funcţiei func este pointer.cout<<"t="<<t<<" u="<<u<<" v="<<v.&k. Modificarea valorii variabilei d în func înseamnă.w). această modificare ar fi reflectată şi în funcţia apelantă. z.cout<<" c="<<c<<" *c="<<*c<<'\n'. deci pointează către aceeaşi locaţie de memorie.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. La apelul funcţiei. de fapt. //Adr k=0xfff2 Val k=200001 double s=2+k-3.k=200018 return s.&u). double b. modificarea variabilei d (parametrul efectiv din main). int t=7. cout<<"a="<<a<<" b="<<b. cout<<"d="<<d<<'\n'.h> double func(int a. v). } 96 . double &d) {cout<<"*********************** func *****************\n". //a=9 d=2*a+b.w. deci c este de tip double * (pointer către double).k=%ld\n". //w=ffee Adr. #include <iostream.u. //t=7 u=21 v=17 *w=21. //u=12 w=&u.// c=ffe(c=w=&u) *c=21 cout<<" d="<<d. u=%x\n". //v=17.k). *w.k=%xVal. deci. pointând către un real.*w=21.k). Dacă s-ar modifica valoarea spre care pointează c în func (vezi instrucţiunile din comentariu *c=500). double *c. deci valorile lor vor fi atribuite parametrilor formali a şi b. deoarece pointerul w are acelaşi conţinut ca şi pointerul c.&k.h> double omega(long &k) {printf("Adr k=%x Val k=%ld\n".h> #include <stdio.v. //*w=21 u=21 printf("w=%x Adr.printf("Adr. nu va avea efect asupra parametrilor efectivi t şi u.h> #include <stdio. #include <iostream.cout<<" *w="<<*w<<" u="<<u<<'\n'.//Adr.&v).w. //a=7 (a=t prin val). // c=ffe(c=w=&u) *c=500 cout<<"*********************** func *****************\n". cout<<"u="<<u<<'\n'. parametrii t şi u sunt transmişi prin valoare. Exerciţiul 2: Să se scrie următorul program (care ilustrează legătura dintre pointeri şi vectori) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. //*w=500 w=ffee z=521 printf(" w=%x\n". Parametrul formal d se transmite prin referinţă. u=ffee printf("v=%f Adr v=%x\n". return b+(*c).} Exemplul ilustrează următoarele probleme: La apelul funcţiei func. //Adr d=ffe6 (adr d=adr v) a+=2. //d=17 cout<<"Adr d="<<&d<<'\n'.

c. pointeri neconstanţi către date constante şi pointeri constanţi către date constante. modificatorii sunt cuvinte cheie utilizaţi în declaraţii sau definiţii de variabile sau funcţii.CAPITOLUL 6 Funcţii void main() {long a=200001.2. Funcţii care returnează referinţe Însăşi valoarea returnată de o funcţie poate fi o referinţă.5. &d).int u. //Adr. } void main() {double c=1. printf(" După atrib: val a=%f Adr a=%x\n".3. printf("Adr. &c).40 Adr a=0xfffe return a.200000 Adr c=0xfffe double d.a). şi 5.2). &d). printf("Adr a=%x Val a=%ld\n". //Adr a=0xfff2 Val a=200001 double w=omega(a).&c. La declararea variabilelor pointeri definind pointeri constanţi către date neconstante.6.&a.200000 Adr a=0xfffe cout<<"b="<<b<<'\n'. printf("Val c=%f Adr c=%x\n". //b=2. aşa cum ilustrează exemplul următor: Exemplu: #include <iostream.3. double b) { printf("În funcţie:\n"). u=func(c).&a.2.int b=2*a+1. //Val c=1. //modificarea valorii parametrului a nu este permisă cout<<"b="<<b<<'\n'.h> #include <stdio..} void main() {const int c=33. conducând la imposibilitatea de a modifica valoarea parametrului respectiv în corpul funcţiei.h> double &func (double &a. //Dupa atrib: val a=5.2.h> #include <stdio. printf("Val a=%f Adr a=%x\n".a). &a). d.h> int func(const int &a) {printf("Adr a=%x Val a=%d\n".3. printf("Val d=%f Adr d=%x\n". ca în exemplul următor: Exerciţiul 3: #include <iostream. a. //s=200000 } Aşa cum s-a prezentat în paragrafele 2.2. a.cout<<"u="<<u<<'\n'. d=0xffe6 d=func(c. } 6. Modificatorul const poate apare în: Declaraţia unei variabile (precede tipul variabilei) restricţionând modificarea valorii datei. &a).printf("Adr c=%x Val c=%d\n".cout<<"***************MAIN****************\n".400000 Adr d=0xffe6 } 97 .c). d=%x\n". //Val a=1. //Val d=5.return b. În lista declaraţiilor parametrilor formali ai unei funcţii. cout<<"w="<<w<<'\n'.200000 a=2*b+1.

} void citireVector(int b[].n. for (int ind=0. } În exemplul anterior au fost implementate funcţiile min_tab. int min=min_tab(a.} } int min_tab(int *a. cin>>*(b+ind). cin>>n. for (int ind=0. return elm. Ambelor funcţii li se transmite ca parametru. care calculează şi returnează valoarea elementului minim dintr-un tablou unidimensional (vector) de întregi şi citireVector. cout<<"Elem. return elm. Exerciţiu: Să se afle elementul minim dintr-un vector de maxim 10 elemente. ind<nr_elem. ind<nr_elem. ind<nr_el.CAPITOLUL 6 Funcţii 6. ind++) if ( elm>=*(a+ind) ) elm=*(a+ind).n. cazul parametrilor tablou constituie o excepţie de la regula transferului parametrilor prin valoare. int nr_el) { for (int ind=0. } void main() { int a[10].j. int i.4. cin>>n. citireVector(a.} } void main() { int a[10].j.2. ind++) if (elm>=a[ind]) elm=a[ind]. Se vor scrie două funcţii: de citire a elementelor vectorului şi de aflare a elementului minim: #include <iostream. tabloul unidimensional (vectorul).n). int i.n). citireVector(a. ind++){ cout<<"Elem "<<ind+1<<"=". cout<<"n=". min:"<<min<<'\n'. cout<<"n=". ind++){ cout<<"Elem "<<ind+1<<"=".h> void citireVector(int *b. } Aceleeaşi problemă poate fi implementată folosind aritmetica pointerilor: #include <iostream. min:"<<min<<'\n'. ind<nr_el. 98 . TABLOURI CA PARAMETRI În limbajul C. int nr_elem) {int elm=a[0]. int min=min_tab(a. cout<<"Elem. cin>>b[ind]. int nr_el) { for (int ind=0. care citeşte valorile elementelor vectorului. n).n). int nr_elem) {int elm=*a. O variabilă (structurată) tablou are ca valoare adresa de început a tabloului (este un pointer constant).h> int min_tab(int a[].

n). Apelul funcţiilor: citireVector(a.//Rez. *x=*y. //După atribuiri: j=2 t[j]=100 t[j+1]=200 cout<<"j="<<j<<" w[j]="<<w[j]<<" w[j+1]="<<w[j+1]<<'\n'. int nr_elem).} void main() {double a=123. double *w) {double s. double x. double t[]. Prototipul funcţiei min_tab poate fi unul dintre: int min_tab(int a[].h> double omega(int j.573 s=30. u=1.CAPITOLUL 6 Funcţii Din exemplele anterioare se poate observa: 1. 2. int i=2.r. double q[]={12.15.n).21. //j=2 w[j]=300 w[j+1]=400 int i=2*j+1.getch().26. w[j]=300. t=x. b=456.u.&b).29*5 s=x+2*1. -15. *y=t.553 cout<<"r[i]="<<r[i]<<" r[i+1]="<<r[i+1]. double &y) {double t. cout<<"i="<<i<<" u="<<u<<'\n'. cout<<"Rez. 7.123 cout<<"omega(i. la apel. cout<<"i="<<i<<" u="<<u<<'\n'.q)=y=30. int min_tab(int *a.//i=2 u=1.q)=y="<<y<<'\n'.32-(-15. x=x+2. cout<<"j="<<j<<" t[j]="<< t[j]<<" t[j+1]="<<t[j+1]<<'\n'. #include <iostream.32.123. *(w+j+1)=400.a=456 b=123 99 .44. double r[]={1. //i=5 x=1.8}.intersch. 4.a="<<a<<" b="<<b<<'\n'. //j=2 (=i din main) w[j]=-21.u. //i=2 u=1. Pentru tablourile unidimensionale. -15.21 t[j+1]=7.intersch. cout<<"După atribuiri:\n".34) i=5 x=12.r. double *y) {double t=*x. se transmit numele tabloului sau pointerul care are ca valoare adresa de început a zonei de memorie rezervate pentru tablou şi numărul de elemente (nr_elem).} void switch1(double *x.34.29*i. //a=123 b=456 switch1(&a.44 cout<<"j="<<j<<" w[j]="<<w[j]<<" w[j+1]="<<w[j+1]<<'\n'. -3.553 return s. int min=min_tab(a. cout<<"În funcţia omega:". 92. 71. s=x+2*t[0]-w[1]. *(t+j+1)=200. cout<<"j="<<j<<" t[j]="<<t[j]<<" t[j+1]="<<t[j+1]<<'\n'.//omega(i.2 t[j]=100. cout<<" q[i]="<<q[i]<<" q[i+1]="<<q[i]<<'\n'. //r[i]=100 r[i+1]=200 q[i]=300 q[i+1]=400 cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<'\n'.y=t.6}.r.u.q).h> #include <stdio.} void switch2(double &x. Echivalenţe: int *a a[i] &a[i] ⇔ ⇔ ⇔ int a[] *(a+i) a+i 3.16 w[j+1]=92. 2.123+2. int nr_elem). //j=2 (=i din main) t[j]=-3.x=y.2.16. cout<<"i="<<i<<" x="<<x<<" s="<<s<<'\n'. Exerciţiu: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. -21.123 double y=omega(i.

iar tip reprezintă tipul tabloului. cout<<"Nr. cin>>M. compilatorul trebuie informat asupra modului de organizare a tabloului. cout<<"Elem.//Rez. M.cout<<"Nr. Să se implementeze două funcţii care afişează matricea şi calculează elementul minim din matrice. intersch.*(r+i+1)). j++) { cout<<"mat["<<i<<". cin>>N. coloane:".int i.a="<<a<<" b="<<b<<'\n'.CAPITOLUL 6 Funcţii switch2(a. for (i=0. int nr_col) { for (int i=0.r[i+1]). // Rez. j++) cout<<a[i][j]<<'\t'. #include <iostream. i<nr_lin."<<j<<"]=". // Rez.h> int min_tab(int a[][10]. j<N. i++) for (j=0. } 100 .r+i+1). În funcţia switch2 parametrii sunt transmişi prin referinţă.} afisare(mat. N).intersch. ic<nr_col. linii:". cout<<"Rez. ale cărei elemente se introduc de la tastatură. j<nr_col. return elm. } void afisare(int a[][10]. N. poate fi omisă doar precizarea numărului de linii. int nr_col) {int elm=a[0][0]. cout<<"Rez. r[i]=100 r[i+1]=200 } În exemplul anterior. M. În funcţia switch1 parametrii sunt transmişi prin pointeri. pentru ca elementele tabloului să poată fi referite în funcţie. ic++) if (elm>=a[il][ic]) elm=a[il][ic]. il++) for (int ic=0.//r[i]=100 r[i+1]=200 switch1(r+i. Exerciţiu: Fie o matrice de maxim 10 linii şi 10 coloane. transmişi prin referinţă (referinţă şi pointeri).intersch. r[i]="<<r[i]<<" r[i+1]="<<r[i+1]<<'\n'. Pentru tablourile multidimensionale. int min=min_tab(mat. N). r[i]="<<r[i]<<" r[i+1]="<<r[i+1]<<'\n'. int nr_lin.a=123 b=456 cout<<"r[i]="<<r[i]<<" r[i+1]="<<r[i+1]<<'\n'. il<nr_lin. i<M. deoarece pentru a adresa elementul a[i][j]. M. cout<<"Rez. compilatorul utilizează relaţia: &mat[i][j]=&mat+(i* N+j)*sizeof(tip). în care N reprezintă numărul de coloane. Pentru tablourile bidimensionale (vectori de vectori).b). i++) {for (int j=0. } } void main() {int mat[10][10]. parametrii formali i şi x din funcţia omega sunt transmişi prin valoare. min:"<<min<<'\n'. intersch. r[i]=200 r[i+1]=100 switch2(r[i]. j. for (int il=0. cin>>mat[i][j].intersch. //switch2(*(r+i).intersch. parametrii t şi w sunt parametri tablou. cout<<'\n'. int nr_lin.

char *argv[]. în antetul său. se specifică void. în ordinea în care apar în linia de comandă (argv[0] memorează adresa şirului care constituie numele programului. char *argv[ ]. i<argc. argumentele transmise către funcţia main trebuie editate (specificate) în linia de comandă prin care se lansează în execuţie programul respectiv.h> void main(int argc. Dacă se lucrează cu un mediu integrat (de exemplu. ceea ce implică transmiterea unor parametri către funcţia main.h> #include <stdarg. Parametrul env[] este un tablou de pointeri către şiruri de caractere care pot specifica parametri ai sistemului de operare. în componenţa celorlalte cuvinte din întrebare. #include <iostream. Ultimul cuvânt din întrebare este un grup de caractere.). etc. //argv[0] contine numele programului if(argc==1) cout<<"Lipsa argumente!\n". date iniţiale. argv şi env) din antet este: Adresele de început ale acestor şiruri de caractere sunt memorate în tabloul de pointeri argv[]. Semnificaţia parametrilor (argc.adresa primului argument.CAPITOLUL 6 Funcţii 6. iar în corpul funcţiei apare instrucţiunea return valoare_intreagă.h. Pentru a putea transmite parametrii (în vederea prelucrării ulterioare a acestora). programul 101 . Fiecare grup este memorat întrun şir de caractere. } Exerciţiul 2: Să se implementeze un program care. tipul este int). char *env[ ]) Funcţia main poate returna o valoare întreagă: în antetul funcţiei se specifică la tipul valorii returnate int. Întrebarea (cu excepţia ultimului cuvânt) va fi afişată pe ecran. la tipul valorii returnate. argv[1] . Numărul returnat este transferat sistemului de operare (programul apelant) şi poate fi tratat ca un cod de eroare sau de succes al încheierii execuţiei programului. Dacă nu se lucrează cu un mediu de programare integrat. etc) către un program la lansarea în execuţie a acestuia. Linia de comandă tastată la lansarea în execuţie a programului este formată din grupuri de caractere delimitate de spaţiu sau tab. la lansarea în execuţie.5.2. sau nu se specifică nimic (implicit. trebuie inclus headerul stdarg. selecţia comanzii Arguments… din meniul Run determină afişarea unei casete de dialog în care utilizatorul poate introduce argumentele care vor fi transmise funcţiei main. i++) cout<<"Argumentul "<<i<<":"<<argv[i]<<'\n'. Exerciţiul 1: Să se implementeze un program care afişează argumentele transmise către funcţia main. Parametrul întreg argc memorează numărul de elemente din tabloul argv (argc>=1). pe rînd. TRANSFERUL PARAMETRILOR CĂTRE FUNCŢIA main În unele situaţii este necesară transmiterea unor informaţii (opţiuni.. char *env[]) {cout<<"Nume program:"<<argv[0]<<'\n'. care vor fi căutate. else for (int i=1. În situaţia în care unul din caracterele din acest ultim cuvînt este întâlnit în cadrul celorlalte cuvinte. Dacă funcţia main nu returnează nici o valoare. primeşte ca parametrii o întrebare formată din mai multe cuvinte. iar prototipul funcţiei main are forma: main (int argc. BorlandC).

iar y va lua valoarea 1 (implicită). do { next_char = *(point + index). Dacă în lista declaraţiilor parametrilor formali ai unei funcţii există şi parametri impliciţi şi parametri neiniţializaţi. } while (*(point + index)). poate să-i corespundă sau nu. rezultatul este: afişarea întrebării "Ce mai faci?".. Dacă la apel nu îi corespunde un parametru efectiv. code = 0. if (argc < 3) /* testarea prezenţei argumentelor în linia de comandă*/ { printf("Intrebare!!!!\n"). parametrii impliciţi trebuie să ocupe ultimele poziţii în listă. iar la întâlnirea acestuia. De exemplu. printf("%c\n".. <tip_ret> <nume_fc>(<list_par_form_nein> <par_init>=<val1>[. index = 0. nefiind permisă intercalarea acestora printre parametrii neiniţializaţi. Dacă la apel îi corespunde un parametru efectiv. iar la întâlnirea acestuia. se returnează valoarea 1.index < argc. Parametrii formali iniţializaţi se numesc parametri impliciţi. În exemplul anterior.3. *point. în condiţiile în care caracterul F nu ar fi fost întâlnit.h> <process. s-ar fi returnat valoarea 2. s-ar fi returnat codul 0. dacă se transmite ca parametru către funcţia main întrebarea "Ce mai faci? AFC".argv[index]). x va lua valoarea 9. #include #include #include #include <stdio. negijându-se astfel valoarea implicită a parametrului formal.] ). De exemplu. 2.char *argv[]) {int index. atunci parametrul formal va primi valoarea prin care a fost iniţializat (valoarea implicită). antetul funcţiei cmmdc (care calculează şi returnează cel mai mare divizor comun al numerelor întregi primite ca argumente) poate avea următoarea formă: int cmmdc(int x.. în condiţiile în care caracterul A nu ar fi fost întâlnit. etc. code. char next_char. La apelul funcţiilor cu parametri impliciţi.index++) printf("%s ". s-ar fi returnat valoarea 3. index++. ar fi fost căutat următorul caracter (C din AFC). Parametrul formal y este iniţializat cu valoarea 1 şi este parametru implicit. /*afişarea cuv. if (islower(c)) c = toupper(c). c.CAPITOLUL 6 Funcţii returnează o valoare întreagă care indică poziţia caracterului în ultimul cuvânt.. de comparare) din întrebare */ c = getch(). …. la apelul: int div=cmmdc(9). /* NULL */ exit(code). for(index = 1. FUNCŢII CU PARAMETRI IMPLICIŢI Spre deosebire de limbajul C.. etc.h> <ctype. la întâlnirea caracterului A.h> main(int argc. n-1 (fără cel care conţine caract. if(next_char == c) code = index + 1. /* returnarea codului de eroare */ } 6. point = argv[argc]. int y = 1). 102 . parametrul formal va fi iniţializat cu valoarea acestuia. 3. ar fi fost căutat următorul caracter (F din AFC).h> <conio. if (islower(next_char)) next_char = toupper(next_char). dacă nici unul din caracterele componente ale cuvântului AFC nu ar fi fost conţinut în întrebare. unui parametru implicit.exit(0). un parametru efectiv. în limbajul C++ se pot face iniţializări ale parametrilor formali.c). } argc--.

5) << "\n".h> #include <stdarg.fix=3 Parametrii var. . care permit accesul la parametrii variabili şi se găsesc în headerul stdarg. //Volum paralelipiped Lung= 5 Lat= 5 Inalt= 5 125 } int calcul_volum(int lung.i+pv_doi. //Lung= 10 Lat= 12 Inalt= 3 Volum paralelipiped 360 cout << "Volum paralelipiped " << calcul_volum(x) << "\n". z = 15. Funcţiile predefinite cu număr variabil de parametri sunt. aşa cum ilustrează exemplul următor: Exemplu: #include <iostream. #include <iostream.} 6.i. FUNCŢII CU NUMĂR VARIABIL DE PARAMETRI În limbajele C şi C++ se pot defini funcţii cu un număr variabil de parametri.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiu: Să se scrie următorul program care calculează volumul unui paralelipiped. Parametrii care trebuie să fie prezenţi la orice apel al funcţiei se numesc parametri ficşi.. int lat = 2. . lat.//prototip functie cu nr. inalt). //Lung= 10 Lat= 2 Inalt= 3 Volum paralelipiped 60 cout << "Volum paralelipiped ". . //Lung= 10 Lat= 12 Inalt= 15 Volum paralelipiped 1800 cout << "Volum paralelipiped " << calcul_volum(x. . Exemplu: Fie antetul funcţiei numite vârf: void vârf (int n. iar prezenţa parametrilor variabili se indică prin trei puncte care se scriu după ultimul parametru fix al funcţiei: <tip_val_ret> <nume_f>(<lista-decl_p_form_ficsi>. Funcţia vârf are doi parametri ficşi (n şi a) şi parametri variabili. funcţii de bibliotecă (ex: printf. cout << calcul_volum(x. pv_doi = 2. . de obicei.h> int calcul_volum(int lung. . z) << "\n". scanf). cout << calcul_volum(5. Să se urmarească rezultatele execuţiei.h> void afisare(int./*Param. cout<<"Volum paralelipiped " << calcul_volum(x. 5.h. i). afisare(pv_unu. int lat. pentru care nu se precizează numărul şi tipul. sunt 5 7 6 */ 103 . double a.h> #include <stdio. //prototipul funcţiei cu parametrii impliciţi void main() {int x = 10. //Volum paralelipiped Lung= 10 Lat= 7 Inalt= 5 210 cout << "Volum paralelipiped ". lung. utilizatorul trebuie să folosească macrouri speciale. .fix=1 Parametrii variabili sunt 5 */ afisare(3. cu ajutorul unei funcţii cu parametrii impliciţi. int inalt = 3). ). y) << "\n".int pv_unu = 1. int inalt) {printf("Lung=%4d Lat=%4d Inalt=%4d ". care diferă de la un apel al funcţiei la altul. y. parametrii ficşi ocupă primele poziţii din listă. 7) << "\n". /* Param.i+pv_unu).4.. Pentru a-şi defini propriile funcţii cu număr variabil de parametri. return lung * lat * inalt. În antetul unei funcţii cu număr variabil de parametri. ceilalţi se numesc parametri variabili. y = 12. variabil de parametri void main() {int i = 5. ).).

MAXLONG) care reprezintă. au fost create fişiere header orientate pe anumite numite tipuri de aplicaţii.h>). fără zecimale. fişierele header în care se găsesc prototipurile acestora trebuie incluse printr-o directivă preprocesor (exemplu #include <stdio. // Apel macro setup cout << "Parametrii variabili sunt ". Pentru ca funcţiile predefinite să poată fi utilizate într-un program. De exemplu. i < nr .. for (int i = 0 .h> conţine funcţii standard.) {va_list param_pt. Returnează un real care reprezintă valoarea absolută a argumentului real. /* Param. long int labs(long int x). Returnează un real care reprezintă cel mai apropiat număr. 6. headerul <values.5. FUNCŢII MATEMATICE Funcţii aritmetice Valori absolute int abs(int x). cout<<"Param. . cu deosebirea că argumentul şi valoarea returnată sunt de tip long int.int) << " ".1. va_start(param_pt. /* Inchidere macro*/ } 6. fără zecimale.h").fix=2 Parametrii variabili sunt 70 300 */ } void afisare(int nr. va_end(param_pt). i++) cout << va_arg(param_pt. valorile maxime şi minime ale diferitelor tipuri de date. double ceil(double x). // Extragere parametru cout << "\n". mai mare sau egal cu x (rotunjire prin adaos)..h>) Returnează un întreg care reprezintă valoarea absolută a argumentului.CAPITOLUL 6 Funcţii afisare(pv_doi. 300). Returnează un real care reprezintă cel mai apropiat număr. Analog cu abs. Headerul <stdlib. double fabs(double x). în principal.nr). Pentru a putea utiliza funcţiile din headerele proprii. Deasemenea. utilizatorul îşi poate crea propriile headere.h>. biblioteca (arhiva) propriu-zisă (conţine definiţii de funcţii). etc. Funcţii de rotunjire double floor(double x). Orice bibliotecă este formată din: fişierele header (conţine prototipurile funcţiilor.5. funcţiile matematice se găsesc în headerul <math.fix="<<nr<<'\n'. declaraţiile de variabile). utilizatorul trebuie să includă aceste headere în programul apelant (exemplu #include "my_header. FUNCŢII PREDEFINITE Orice mediu de programare este prevăzut cu una sau mai multe biblioteci de funcţii predefinite. 70. (headerul <math. Pentru funcţiile predefinite. mai mic sau egal cu x (rotunjire prin lipsă).h> defineşte o serie de constante simbolice (exemplu MAXINT. 104 .

Numărul real returnat (în radiani) se află în intervalul [-pi/2. unde x este dat în radiani. 1]. Numărul real returnat se află în intervalul [0. faţă de axa absciselor. double hypot(double x. Funcţii trigonometrice inverse double asin(double x). Returnează valoarea lui tg(x). double x). valoarea reală returnată se află în intervalul [-1. Funcţia foloseşte. pi/2]. RAND_MAX]. 1]. cu excepţia faptului că semnele argumentelor x şi y permit stabilirea cadranului şi x poate fi zero. Valoarea returnată se află în intervalul [pi. Numărul real returnat se află în intervalul [0. double atan(double x). double atan2(double y. unde x este dat în radiani. Returnează valoarea lui arccos(x). la transformarea coordonatelor cartezine în coordonate polare. Returnează valoarea lui arcsin(x). Funcţii de generare a numerelor aleatoare int rand(void) <stdlib. double exp(double x). Returnează logaritmul natural al argumentului ( ln(x) ). pi]. Returnează valoarea lui cos(x). 105 . sau distanţa punctului P(x. pi].returnează x 2 + y 2 . Numărul real returnat se află în intervalul [-1. Returnează logaritmul zecimal al argumentului (lg (x) ). Returnează valoarea lui tg(y/x). double acos(double x). double exponent).pi]. y) faţă de origine. deasemenea. Returnează valoarea lui sin(x). Dacă x şi y sunt coordonatele unui punct în plan. double sqrt(double x). funcţia returnează valoarea unghiului format de dreapta care uneşte originea axelor carteziene cu punctul. Funcţia distanţei euclidiene . double log(double x). unde x este dat în radiani. Funcţii exponenţiale şi logaritmice Returnează valoarea e x . double y). unde x se află în intervalul [-1.CAPITOLUL 6 Funcţii Funcţii trigonometrice double sin(double x). double log10(double x). unde x se află în intervalul [-1. deci lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic. Returnează rădăcina pătrată a argumentului x.h> Generează un număr aleator în intervalul [0. 1]. double tan(double x). Returnează un real care reprezintă rezultatul ridicării bazei la exponent ( baza exp onent ). double pow(double baza. double cos(double x). long double exp(long double x). 1]. unde x este dat în radiani. Returnează valoarea lui arctg(x).

Converteste şirul spre care pointeaza argumentul într-un număr întreg. În secvenţa de cifre din şir poate apare litera 'e' sau 'E' 106 . Echivalentă cu: isalpha(c)||isdigit(c) int isalpha(int c). Testează dacă argumentul este caracter imprimabil. Se consideră că numărul este în baza 10 şi funcţia nu semnalizează eventualele erori de depăşire care pot apare la conversia din şir în număr. '\n'. inclusiv blancul. Dacă argumentul nu este literă mică.2. Testează dacă argumentul este literă mică.h>) int tolower(int c). a-f. Testează dacă argumentul este cifră. Şirul poate conţine caracterele '+' sau '-'. sau valoarea zero dacă argumentul nu îndeplineşte condiţia.CAPITOLUL 6 Funcţii 6.h>) primesc ca argument un caracter şi returnează un număr întreg care este pozitiv dacă argumentul îndeplineşte o anumită condiţie. FUNCŢII DE CLASIFICARE (TESTARE) A CARACTERELOR Toate aceste funcţii (headerul <ctype. A-F). int iscntrl(int c). care este returnat ca o valoare de tipul long int. Funcţia transformă caracterul primit ca argument din literă mică. Funcţia transformă caracterul primit ca argument din literă mare. FUNCŢII DE CONVERSIE A CARACTERELOR (prototip în <ctype. double atof(const char *sir). FUNCŢII DE CONVERSIE DIN ŞIR ÎN NUMĂR (prototip în <stdlib. în literă mică şi returnează codul ASCII al literei mici. Testează dacă argumentul este spaţiu alb (' '. int toupper(int c). '\r') int isprint(int c). Dacă argumentul nu este literă mare. Testează dacă argumentul este caracter de punctuaţie (imprimabil.h>) long int atol(const char *npr). Testează dacă argumentul este literă mare sau mică. int isspace(int c).3. int isxdigit(int c). codul returnat este chiar codul argumentului. int atoi(const char *sir). int ispunct(int c). '\t'. 6. Testează dacă argumentul este caracter de control (neimprimabil). Returnează valoare întreagă pozitivă daca argumentul este literă sau cifră. Funcţia converteşte şirul transmis ca argument (spre care pointează npr) într-un număr cu semn. '\v'. nu literă sau spaţiu). int isdigit(int c). int isupper(int c).5. codul returnat este chiar codul argumentului. Echivalentă cu isupper(c)|| islower(c). int islower(int c).4. int isalnum(int c).5. Testează dacă argumentul este literă mare. Testează dacă argumentul este cifră hexagesimală (0-9. 6.5. Funcţia converteste şirul transmis ca argument într-un număr real cu semn (returnează valoare de tipul double). în literă mare şi returnează codul acesteia.

Codul returnat de terminarea corectă este memorat în constanta simbolică EXIT_SUCCES. definită ca -1. ). Parametrul fix al funcţiei conţine: Succesiuni de caractere afişate ca atare Exemplu: printf("\n Buna ziua!\n\n”). Termină execuţia unui program. Returnează pointerul către şirul citit. într-un anumit format. Citeşte un caracter (cu ecou) din fişierul standard de intrare (tastatură). stdout (fişierul. Numărul şi tipul parametrilor variabili trebuie să corespundă specificatorului de format.h>) Streamurile (fluxurile de date) implicite sunt: stdin (fişierul. în cel extren (de afişare). void abort(). De câte ori este executat un program. 2. urmată de caracterul '+' sau '-' şi o altă secvenţă de cifre. dispozitivul standard de ieşire). Funcţia nu semnalează eventualele erori de depăşire care pot apare. stderr (fişier standard pentru erori). Funcţia returnează numărul de octeţi (caractere) afişaţi. FUNCŢII DE INTRARE/IEŞIRE (prototip în <stdio. 6. În headerul <stdio. din formatul intern. Afişează caracterul primit ca argument în fişierul standard de ieşire (monitor). char *gets(char *sir).h> Permite execuţia unei comenzi DOS. Afişează şirul argument în fişierul standard de ieşire şi adaugă terminatorul de şir. FUNCŢII DE TERMINARE A UNUI PROCES (PROGRAM) ( <process. Citeşte un şir de caractere din fişierul standard de intrare (până la primul blank întâlnit sau linie nouă).. int system(const char *comanda). iar codul de eroare .CAPITOLUL 6 Funcţii (exponentul). 6. specificate prin şirul de caractere transmis ca parametru.în EXIT_FAILURE. stdprn (fişier standard pentru imprimantă) şi stdaux (dispozitivul auxiliar standard).h>) void exit(int status). . dispozitivul standard de intrare).5.h> sunt definite şi constantele NULL (definită ca 0) şi EOF (sfârşit de fişier. Returnează codul ultimului caracter al şirului (cel care precede NULL) sau -1 la eroare. int printf(const char *format. Parametrii variabili ai funcţiei sunt expresii. 1. int getchar(void). streamurile implicite sunt deschise automat de către sistem.5. int puts(const char *sir).. De obicei. Forma generală a specificatorului de format (parametrul fix) este: % [-|c|][<sir_cifre_eventual_punct_zecimal>] <una_sau_doua_lit> 107 .5. sau –1 în cazul unei erori. // afişare: Buna ziua! Specificatori de format care definesc conversiile care vor fi realizate asupra datelor de ieşire. Valorile obţinute în urma evaluării acestora sunt afişate corespunzător specificatorilor de format care apar în parametrul fix. Funcţia scrie în fişierul standard de ieşire (pe monitor) datele. parametrul fix conţine atât specificatori de format. Termină forţat execuţia unui program. int putchar(int c).6. prototip în <system. CTRL/Z). cât şi alte caractere.

. . f. Funcţia permite scrierea unor date.. int scanf(const char *format. E.CAPITOLUL 6 Funcţii .. Dacă scrierea datei necesită un câmp de lungime mai mică. din formatul extern. Parametrii variabili . g sau G–Afişează o dată reală fie ca în cazul specificatorului terminat cu f. G. ). L – Precede una din literele f. l – Precede una din literele d. conform unui anumit format. Criteriul de afisare se alege automat. data se va scrie în câmp. 2. e.). numele unei variabile simple va fi precedată de operatorul adresă &.Afişează date de tip int sau unsigned int în hexagesimal. o – Afişează date de tip int sau unsigned int în octal.implicit sunt afişate 6 zecimale). Şirul de cifre aflate dupa punct definesc precizia (numarul de zecimale cu care este afişat un numar real . x. lungimea indicată în specificator este ignorată.parte_fract e sau E-Afişează date de tip float sau double în forma: parte_întreagă. s. o. d. Returnează numărul de octeţi (caractere) scrise în şir. adica spaţii. astfel încât afişarea să ocupe un număr minim de poziţii în câmpul de afişare..Implicit. Prezenţa caracterului – determină cadrarea la stânga. X. cadrată la dreapta sau la stânga (dacă apare semnul .listă de adrese ale variabilelor care vor fi citite. în cel intren (în care sunt memorate).. le converteşte din format extern în cel intern (conform specificatorului de format) şi le memorează la adresele specificate. const char *format. int sscanf(char *sir_cu_format. int sprintf(char *sir_cu_format. fie ca în cazul specificatorului terminat cu e. în şirul transmis ca prim argument. Parametrul fix al funcţiei conţine: Specificatorii de format care definesc conversiile aplicate datelor de intrare.. Literele definesc tipul conversiei (din formatul intern în cel extern) aplicat datei afişate: c – Afişează un caracter s – Afişează un şir de caractere d– Afişează date întregi. u. datele se cadrează (aliniază) la dreapta câmpului în care se scriu. sau –1 la eroare.parte_fractionară exponent Exponentul începe cu e sau E şi defineşte o putere a lui zece care înmulţită cu restul numărului dă valoarea reală a acestuia. 108 . Funcţia extrage valori din şirul transmis ca prim argument şi le depune în memorie. Dacă scrierea datei necesită un câmp de lungime mai mare. la adresele specificate. u. ). l. completându-se restul câmpului cu caracterele nesemnificative implicite. Returnează numărul câmpurilor citite corect. Funcţia citeşte din fişierul standard de intrare (tastatura) valorile unor variabile. . deci în această listă. Specificatorii de format sunt asemănători celor folosiţi de funcţia printf: c. 1. f–Afişează date de tip float sau double în forma: parte_întreagă. L. x sau X. g. ). x sau X . Funcţia returnează numărul câmpurilor citite corect. La afişare se fac conversii din tipul long sau unsigned long. const char *format. cele negative sunt precedate de semnul -. La afişare se fac conversii din tipul long double. o. . Şirul de cifre defineşte dimensiunea câmpului în care se scrie data.

printf("VALOAREA VARIABILEI INTREG ESTE:%10d\n".45)<<'\n'.234 h mk".h> #include <stdlib.cout<<atol(s1)<<'\n'.234 cout<<atof("45E+3 n")<<'\n'. cout<<floor(78. C.".c=getchar(). getch().cout<<'\n'. real). printf("VALOAREA VARIABILEI INTREG ESTE:%-10d\n". printf("VAL.h> #include <ctype."Codul caracterului %c este:%d".". intreg).99)<<'\n'.real. real). cod retur="<<cod_ret<<'\n'. char sir_f[100]. real). getch(). do { puts("Caracter="). intreg). printf("astept sir:").scanf("%s". cout<<"labs(y)="<<labs(y)<<"fabs(-45.real:%f si\neste mem.C. cout<<"Apasa tasta….".long int y=-566666. printf("VALOAREA VARIABILEI real ESTE:%10. getch(). cout<<"Apasa tasta…. /* se citeste cate un caracter de la tastatura.45)<<'\n'. cout<<"Apasa tasta…. puts(sir_f).67)<<'\n'.&real ). //65 (codul caracterului 'A') char s1[]="-56.//0 100 (cod 'd') cout<<toupper('a')<<'\n'. sprintf(sir_f.cout<<"Astept car:". (int)C). printf("VALOAREA VARIABILEI real ESTE:%10. //-56 -56.67)="<<fabs(45. cout<<isalpha('%')<<'\n'. /*0 val dif. /* citire caracter */ putchar(cc).printf("Afisarea unui mesaj\n"). } 109 .s1).h> #include <stdio.". #include <iostream. //-56 cout<<atoi(s1)<<'\n'.de zero */ cout<<"Apasa tasta…. int x=-34. cout<<isalpha('f')<<'\n'. cout<<floor(78. double real=2. /* afisare caracter citit */ } while (cc != 'X').VAR. cout<<"fabs(45. int intreg=-45. cout<<ceil(78. cc = getchar().h> void main() {clrscr(). real).//Caracterul citit este: 101 // 101=codul carcterului e cout<<'\n'. cout<<tolower('D')<<'\n'.67)<<'\n'.5f\n".//Presupunem caracter introdus: e cout<<"Caracterul citit este:"<<putchar(c).cout<<"a="<<a<<'\n'. cout<<ceil(-78.puts(s1).int cod_ret=system("dir"). cout<<atof(s1)<<'\n'. cout<<"Val.99)<<'\n'. pana la intalnirea caracterului 'X' si se afiseaza fiecare caracter citit */ char cc. printf("VALOAREA VARIABILEI INTREG ESTE:%d\n". int c. getch().45. printf("VALOAREA VARIABILEI real ESTE:%f\n". intreg).int a=abs(x).45)<<'\n'. printf("VALOAREA VARIABILEI real ESTE:%e\n".h> #include <math.67)="<<fabs(-45.3f\n".CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program (care ilustrează modalităţile de folosire a funcţiilor predefinite) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.45)<<'\n'. s1). printf("Sir citit:%s\n". //79 -78 cout<<isalpha('8')<<'\n'. la adr%x\n". //45000 cout<<"EXECUTIA COMENZII DOS DIR\n".h> #include <conio. //-79 79 cout<<ceil(78. //78 78 cout<<floor(-78.

101.").h> void main() { int a.linie). cout<<"Introduceti valoarea lui n". } Exerciţiul 4: Să se scrie un program care pentru un număr natural. } 110 . n. c = a ^ b."&".c).h> int prim(int x) {for(int i=2. printf(format2.b. return 1. citit de la tastatură."^".i<=n/2. #include<iostream.a. #include <stdio. int n[5]={100. printf("\n"). n. a = 0x0FF0.c)."|".getch()."). getch(). sprintf(linie.c).">>".c. #include <stdio.").printf(" SAU "). printf(format2. printf(" SI ").h> #include <conio.h> void main() { clrscr(). for(int i=2. format1 = "\n %04X %s %04X = %04X".a. char *format2 = "\n %c%04X = %04X".b.102. k<n.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 2: Să se scrie următorul program (care ilustrează modalităţile de folosire a funcţiilor predefinite) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.i++) if(!(x%i)) return 0.'~'.").h> #include <conio. c = ~a."). cout<<" cu cei mai multi divizori primi este "<< k<<'\n'. c = a & b. c = a << 4.char linie[80]. printf(format1. cout<<"Numarul mai mic decât "<<n.n[1].b.h> #include<conio.a. char *format1. clrscr(). printf(format1.a. b = 0xFF00. printf(" SAU EXCLUSIV (XOR). c = -a. c = a | b. rez[5].c). printf(" Right shift 4 bits or one hex digit. diferiţi.4. printf(" Deplas stanga cu 4 sau cu o cifra hexa."Vct:%d %d %d %d %d\n".104}.c).\n\n").a. index.n[3]. printf("%s". printf(" Complement aritmetic in hexa.h> #include<math. cin>>n.a.i++) if(prim(i) && (k*i)<n) k*=i.} Exerciţiul 3: Să se scrie următorul program (care ilustrează modalităţile de folosire a funcţiilor predefinite) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.'-'. determină numărul k. astfel încât k are numărul maxim de divizori primi. printf(format1. printf(" OPERATII LOGICE LA NIVEL DE BIT. printf(format1.n[4]).b.c).4.} void main() {long k=1. printf(" NOT . printf(format1.c).103. c = a >> 4. printf(" Deplas dreapta cu 4 sau cu o cifra hexa.").a.n[0].i<=sqrt(x)."<<".n[2].

} 111 n: } ". cât şi pe coloane. int dir.i++) if(k%i==0) return 0.h> #include<conio.i<m.j.n. cout<<"Matricea obtinuta:\n".j<n.1.h> int prim(int k) {for(int i=2.n.h> #include<conio.j.h> #include<stdio.i<=sqrt(k).i++) for(j=i+1."<<j<<"]=".} } } void main() {int A[10][10]. for(j=0. do { k=0. int m.h> #include<iostream. coloane=". sub forma: n=factor1^puterea1*factor2^puterea2*… #include<math. for(int j=0. int m.i++) { cout<<'\n'.m. }while(n!=1).j++) cout<<'\t'<<a[i][j].i++) for(int j=0.n).j<n. cout<<"Dati cout<<n<<"=".m. într-un produs de factori primi.a[k][j]=x.n).j++) if(a[k][i]>a[k][j]){x=a[k][i].i). int n.clrscr().i++) ord(A. cout<<"Nr.m. cin>>n.} Exerciţiul 6: Să se scrie un program care descompune un număr natural. cout<<"\b \b".n.j++) if(a[i][k]>a[j][k]){x=a[i][k].j<n. int n) {for(int i=0. return 1.j++) ord(A.a[j][k]=x. linii=".i<m-1.a[k][i]=a[k][j]. for(i=0. #include<iostream. . k++.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 5: Să se rearanjeze elementele unei matrici de întregi astfel încât să fie ordonate crescător atât pe linii.i<m.cout<<"Matricea initiala:\n". int i. } } void ord(int a[][10].a[i][k]=a[j][k].m. while(prim(d)==0).cin>>n.i<m.afisare(A.} } else if(dir==2) {for(i=0.i++) for(j=i+1.2. } void main() {long n.n).afisare(A.getch(). if(dir==1) {for(i=0.j<n.d=2. cin>>m. int k) {int i. if(k!=0) cout<<d<<"^"<<k<<"*".m.h> #include<stdio. clrscr().cin>>a[i][j].x. do d++.} } void afisare(int a[][10].cout<<"Nr. int m.j++){ cout<<"a["<<i<<". citit de la tastatură. n.i<n-1.k.m.j). int n) {for(int i=0.h> void citire(int a[][10].j<m. citire(A. while(n%d==0) { n/=d.

h> #include<string. supraîncărcată int afis(const int).10).ret). } else if(x>5&&x<9) { ret[0]=rom[r+1]. for(j=0. } strcat(sir. care execută prelucrări diferite. } else if(x==9) { ret[0]=rom[r]. Selecţia funcţiei se realizează în momentul compilării. scris cu cifre arabe şi îl afişează folosind cifrele romane. cout<<"Numarul "<<n<<" scris cu cifre romane:"<<sir. ceea ce conduce la utilizarea unor funcţii cu acelaşi nume. În momentul apelului. ret[2]='\x0'. Exemplu: #include <iostream. ret[1]=rom[r+1].h> const char *rom="IVXLCDMP". void transforma(char n.nr.i<=x.x=(int)n-(int)'0'. /*returnează o valoare întreagă obţinută prin conversia 112 . n.h> #include<conio.i++) ret[i-5]=rom[r]. Prototipurile unei funcţii supraîncărcate trebuie să difere între ele prin numărul şi/sau tipul parametrilor formali şi/sau prin tipul valorii returnate.6.i>0. sau a valorii returnate.j.j.unsigned int n. itoa(n. dar cu prototipuri diferite). //returnează o valoare întreagă egală cu pătratul valorii argumentului întreg int afis(float). } else if(x==4) { ret[0]=rom[r].r=2*r. cin>>n. selecţia uneia dintre cele patru funcţii se realizează pe baza parametrilor efectivi transmişi.j++) transforma(nr[j]. int r) {int i.char nr[4].i--.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 7: Să se scrie un program care citeşte un număr natural.h> // prototipurile funcţiei afis. în care funcţia afis este supraîncărcată (patru funcţii cu acelaşi nume. ret[i-1]='\x0'. cout<<"Dati numar scris cu cifre arabe :".i=strlen(nr).i-1). } void main() {clrscr(). Să urmărim exemplul următor. #include<iostream.int i. for(i=6. ret[2]='\x0'.h> #include<stdlib. ret[1]=rom[r+2].i<=x.getch(). ret[i-5]='\x0'. char sir[20]. SUPRAÎNCĂRCAREA FUNCŢIILOR Limbajul C++ oferă posibilitatea de supraîncărcare a numelui unei funcţii (pe scurt. supraîncărcarea funcţiilor).i++) ret[i-1]=rom[r]. if(x>=1&&x<=3) { for(i=1.char ret[4]="".x.} 6.

În situaţia în care numele unei variabile globale coincide cu numele unei variabile locale. Exemplu: #include <stdio. Domeniul de vizibilitate al unei variabile locale este blocul în care variabila respectivă este definită. cout << "Apel afis " << afis(a1) << "\n".7.0. float i2) { return (i1 + i2)/2. a. float). b). afis("AFISARE SIR ARGUMENT!\n") int afis(const int val) {return val * val. cout << "Apel afis " << afis(a3) << "\n". return pp.a. float a1 = 14. cout << "Apel afis " << afis(2 * a) << "\n". printf("În afara blocului a=%d b=%d\n". b=2.b). a=1.} 6. } int afis(float val) { return (int)(3.a3) << "\n".//afişează şirul constant transmis ca parametru void main() {int a = 12. char *p=afis().b. ca în exemplul următor: în interiorul blocului din funcţia main s-a redefinit variabila a.CAPITOLUL 6 Funcţii float -> int a triplului valorii argumentului real simplă precizie*/ float afis(const float. b=6. Parametrii formali ai unei funcţii sunt variabile locale ale funcţiei respective.//returnează un şir de caractere void afis(const char*). cout << "Apel afis " << afis(a) << "\n". a.} char * afis() {char *pp="Sir de caractere!!!!". b). {int a=5. care este variabilă locală în interiorul blocului. cout<<"p="<<p<<'\n'. a3 = 34. } printf("În afara blocului a=%d b=%d\n".h> void main() { int a.33. Variabila locală a maschează variablila globală numită tot a. printf("În interiorul blocului a=%d b=%d\n".} void afis(const char*s) {cout<<s. } 113 .33. Porţiunea de cod în care o variabilă este accesibilă reprezintă scopul (domeniul de vizibilitate) al variabilei respective. variabila locală o "maschează" pe cea globală. //returnează media aritmetică a arg-lor char * afis(). cout << "Apel afis " << afis(a1.} float afis(const float i1. Variabilele declarate în interiorul unui bloc sunt variabilele locale.0 * val). CLASE DE MEMORARE Definiţii: Variabilele declarate în afara oricărei funcţii sunt variabilele globale.

//. Clasa de memorare auto Dacă o variabilă locală este declarată fără a se indica în mod explicit o clasă de memorare.. cât şi în funcţia func1 (x este variabila globală. static. la intrarea în blocul sau în funcţia în care ea este declarată.. register.} int y. fiind definită în exteriorul oricărei funcţii).. extern. 114 . Clasa de memorare determină timpul de viaţă şi domeniul de vizibilitate (scopul) unei variabile (tabelul 6..} O variabilă se caracterizează prin: nume. compilatorul alocă memorie în momentul execuţiei blocului sau funcţiei în care acestea sunt definite. Pentru acea variabilă se alocă memorie automat. Exemplu: int x. void func1(void) {int c..1). Varabila y este variabilă externă şi este vizibilă din punctul în care a fost definită. variabila întreagă x este vizibilă atât în funcţia main. extern double y.. Timpul de viaţă este durata de execuţie a blocului sau a funcţiei... //. până la sfârşitul fişierului sursă (în acest caz. Timpul de viaţă a unei variabile globale este durata de execuţie a programului. se eliberează memoria pentru acestea şi valorile pentru variabilele locale se pierd. prin unul din cuvintele cheie: auto. Deci domeniul de vizibilitate a variabilei este blocul sau funcţia în care aceasta a fost definită... în funcţia func1). static int x. Variabilele c şi d sunt variabile locale în funcţia func1 (vizibile doar în func1)... Variabilele a şi b sunt variabile locale în funcţia main (vizibile doar în main).b. Când execuţia funcţiei sau blocului se termină. void main() {int a. În exemplul următor. clasa de memorare considerată implicit este auto. Definiţii: Timpul de viaţă a unei variabile locale este durata de execuţie a blocului (sau a funcţiei) în care aceasta este definită. register char c. Exemplu: auto int a. tip. Clasa de memorare se specifică la declararea variabilei.. valoare şi clasă de memorare.d.CAPITOLUL 6 Funcţii În cazul variabilelor locale.

Clasa de memorare extern O variabilă globală declarată fără specificarea unei clase de memorare. /* variabla globala */ static int sg. iar ca timp de viaţă . până la sfârşitul fiş-lui (ROF) Alte fişiere ROF Bloc sau funcţie Vezi extern Vezi auto Timp de viaţă Durata de execuţie a blocului sau a funcţiei Durata de execuţie a blocului sau a programului -”-”Vezi extern Vezi auto static nespecificat globală locală globală locală Exemplul: Să se scrie următorul program (care utilizează variabile cu diferite clase de memorare) şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. // Var glob statica sg=0 f1(). 115 . Se iniţializează automat cu 0.durata execuţiei programului. Tabelul 6. /* Variabila locala register. Variabilele globale statice au ca domeniu de vizibilitate punctul în care au fost definite până la sfârşitul fişierului sursă. iar ca timp de viaţă . f3(). void f2(void). #include <stdio.// Var glob nr=0 printf("Var glob statica sg=%d\n". Pentru memorarea variabilelor register se utilizează regiştrii interni (creşterea eficienţei) ai procesorului şi ca urmare. in main */ printf("Var glob nr=%d\n".CAPITOLUL 6 Funcţii Clasa de memorare register Variabilele din clasa register au acelaşi domeniu de vizibilitate şi timp de viaţă ca şi cele din clasa auto. f2(). Clasa de memorare auto (register) extern Variabila locală (internă) globală Domeniu vizibilitate Blocul sau funcţia în care au fost definite Din punctul definirii. unei astfel de variabile nu i se poate aplica operatorul de referenţiere. cât şi pentru cele globale: Variabilele locale statice au ca domeniu de vizibilitate blocul sau funcţia în care sunt definite. Timpul de viaţă este durata execuţiei fişierului. O variabilă din clasa extern este iniţializată automat cu valoarea 0. nr). este considerată ca având clasa de memorare extern.h> void f1(void).1. Domeniul de vizibilitate este din momentul declarării până la sfârşitul fişierului sursă.durata de execuţie a programului. int nr. sg). /* variabla globala statica */ void main() { register int index. Clasa de memorare static Clasa de memorare static poate fi specificată atât pentru variabilele locale. void f3(void).

Se alocă static memorie în următoarele cazuri: pentru instrucţiunile de control propriu-zise. alocare dinamică. MODURI DE ALOCARE A MEMORIEI Alocarea memoriei se poate realiza în următoarele moduri: alocare statică.sl). printf("In f2 count= %d\n".stuff <= 6.index--) { for (int stuff = 0. printf(" index este acum %d\n".counter).count). aflate în headerul <alloc. } //0123456 index este acum 8 //0123456 index este acum 7 //0123456 index este acum 6 //0123456 index este acum 5 //0123456 index este acum 4 //0123456 index este acum 3 //0123456 index este acum 2 //0123456 index este acum 1 } int counter. /*In f1. Se alocă memorie pe stivă pentru variabilele locale.8. cu ajutorul funcţiilor de alocare dinamică.printf("In f1. var globala statica sg= %d\n". var globala counter=0 sg=99.//In f1 index=23 printf("In f1.counter).sg). o mascheaza pe cea globala */ static int sl. //in f2 sl=0 count = 53. /* Variabila locala in f1 */ index = 23.counter). /*In f3 var globala counter=77*/} 6. index= %d\n". 116 .printf("In f1.h> (în limbajul C).index). Se alocă dinamic memorie în mod explicit. var globala statica sg=99*/ } void f2(void) {int count. //In f1. /* Variabila count locala functiei f2.stuff). /*In f2 var glob counter=77*/ } void f3(void) { printf("In f3 var globala counter=%d\n".stuff++) /* stuff variabila locala instructiunii compuse */ printf("%d ". pentru variabilele globale şi variabilele locale declarate în mod explicit static.index > 0. var globala counter= %d\n". //In f2 count=53 counter = 77. alocare pe stivă.CAPITOLUL 6 Funcţii for (index = 8.printf("In f2 var glob counter= %d\n".index). sau cu ajutorul operatorului new (în limbajul C++).printf("In f2 sl= %d\n". /* domeniu de vizibilitate ROF*/ void f1(void) {int index.

la declararea acestora.CAPITOLUL 6 Funcţii Exemplu: Să se urmărească modul de declarare a variabilelor din secvenţa următoare şi alocarea memoriei pentru acestea. 6. În mod dinamic. ci în momentul execuţiei.} Alocare statică a b x z w Figura 6. În situaţia în care la un moment dat tabloul are doar 20 de elemente.8. În cazul declarării unui tablou de întregi cu maximum 100 de elemente vor fi alocaţi 100*sizeof(int) locaţii de memorie succesive. c.1. static double z. Funcţia malloc necesită un singur argument (numărul total de octeţi care vor fi reyervaţi) şi returnează un pointer generic către zona de memorie alocată (pointerul conţine adresa primului octet al zonei de memorie rezervate). int k.b.h> şi <alloc. alocarea memoriei în mod dinamic se face cu ajutorul funcţiilor malloc.c). int f1(int w) {double a. calloc. double v) {int b. double f1(int c. pentru a aloca doar atâta memorie cât este necesară în momentul respectiv. eliberarea zonei de memorie se face cu ajutorul funcţiei free. b=f1(k. } double w. Dimensiunea zonei de memorie necesară pentru păstrarea valorilor datelor este fixată înaintea lansării în execuţie a programului.} void main() { double b. Alocarea statică şi pe stivă Pentru toate tipurile de date (simple sau structurate). 117 . să se utilizeze o altă abordare: alocarea memoriei în mod dinamic. Este de dorit ca în cazul datelor a căror dimensiune nu este cunoscută a priori sau variază în limite largi. realloc. FUNCŢII DE ALOCARE DINAMICĂ A MEMORIEI În limbajul C. compilatorul alocă automat un număr de locaţii de memorie (corespunzător tipului datei). double x. memoria nu mai este alocată în momentul compilării. Funcţiile de alocare/dealocare a memoriei au prototipurile în header-ele <stdlib. se va aloca memorie în mod dinamic. Stivă c v b w a b c k int a. Alocarea dinamică elimină necesitatea definirii complete a tuturor cerinţelor de memorie în momentul compilării.h>: void *malloc(size_t nr_octei_de_alocat).8.

printf("Număr valori:"). calloc sau realloc) se realizează cu ajutorul funcţiei free. scanf("%lf". } 118 . alocă memorie pentru un tablou de nr_elem. sizeof(int)). } for (int i=0. i+1). În cazul în care nu se reuşeşte alocarea dinamică a memoriei (de exemplu. pentru fiecare element rezervându-se un număr de octeţi specificat prin mărimea_unui_elem şi returnează un pointer către zona de memorie alocată.h> #include <stdlib. funcţia introd_val trebuie să returneze adresa de început a zonei de memorie alocate dinamic */ {double *p. nr). Observaţii: 1. pt=introd_val().h> float *introd_val() /* pentru a putea realiza eliberarea memoriei în funcţia main. La atribuire. Exemplu: Să se aloce dinamic memorie pentru 20 de valori întregi. calloc şi realloc returnează un pointer null. Funcţia realloc permite modificarea zonei de memorie alocată dinamic cu ajutorul funcţiilor malloc sau calloc. scanf("%d". calloc. pentru care se alocă memorie dinamic. // prelucrare tablou free(pt). funcţiile malloc. este indicat să se utilizeze operatorul de conversie explicită (vezi exemplu). Deoarece funcţiile malloc. 2. Exerciţiul 1: Să se scrie un program care implementează funcţia numită introd_val. Eliberarea memoriei (alocate dinamic cu una dintre funcţiile malloc. //p=(int*)calloc(20. void *realloc(void *ptr. size_t mărime). int nr. #include <stdio.CAPITOLUL 6 Funcţii void *calloc(size_t nr_elem.h> #include <alloc. p+i). p=(int*)malloc(20*sizeof(int)). apoi memoria este eliberată. i<nr. memorie insuficientă).return NULL. cu prototipul: void free(void *ptr). i++){ printf("Val %d=". if (!(p=(float*)malloc(nr*sizeof(float))) ){ printf("Memorie insuficientă!\n"). Funcţia calloc lucrează în mod similar cu malloc. rezultatul poate fi atribuit oricărui tip de pointer. Funcţia primeşte ca argument adresa de început a zonei de memorie care va fi eliberată. int *p. size_t mărimea_unui_elem). realloc returnează un pointer generic. Valorile citite cu ajutorul funcţiei introd_val sunt prelucrate în funcţia main.} } void main() {float *pt. return p. Funcţia trebuie să permită introducerea unui număr de valori reale.

} else printf("Lans. char *argv[]) {char **ang_ptr. El este convertit din şir de caractere în număr */ ang_ptr=(char**)calloc(nr_ang. ++i){ printf("Nume angajat:"). cât şi pentru numele fiecăruia dintre aceştia se va face în mod dinamic. argv[0]). cât şi pentru date de tip definit de utilizator.h> #include <stdarg. char *nume. Operatorul new este un operator unar.8. i++) printf("Angajat nr %d: %s\n". se poate utiliza funcţia coreleft. operatorul new returnează pointerul NULL.2. Folosirea acestor operatori reprezintă o metodă superioară. adaptată programării orientate obiect. i+1. cu prototipul: unsigned coreleft(void). delete [<nr_elem>] <tipdata_pointer>.h> void main(int argc. #include <stdlib. Operatorul delete eliberează zona de memorie spre care pointează argumentul său. i<nr_ang. } free(nume). strcpy(ang_ptr[i]. sizeof(char*)).h> #include <stdio. nume).exit(1).CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiu: Să se scrie un program care citeşte numele tuturor angajaţilor unei întreprinderi. //pentru iniţializarea datei pentru care se alocă memorie dinamic <tipdata_pointer> = new <tipdata>[nr_elem]. i. Numărul angajaţilor este transmis ca argument către funcţia main. sizeof(char)). ang_ptr[i]=(char*)calloc(strlen(nume)+1. sizeof(char)). if (argc==2){ nr_ang=atoi(argv[1]). În situaţia în care nu există suficientă memorie şi alocarea nu reuşeşte.} Pentru a putea afla memoria RAM disponibilă la un moment dat. Sintaxa: <tipdata_pointer> = new <tipdata>. printf("\n"). if ((ang_ptr==0){ printf("Memorie insuficientă!\n"). int nr_ang. for (i=0. for (i=0. <tipdata_pointer> = new <tipdata>(<val_iniţializare>). Operatorul returnează un pointer la zona de memorie alocată dinamic. //eliberarea memoriei pentru tablouri 119 . i<nr_ang. care oferă posibilitatea alocării dinamice de memoriei atât pentru date de tip predefinit. scanf("%s". OPERATORI DE ALOCARE DINAMICĂ A MEMORIE În limbajul C++ alocarea dinamică a memoriei şi eliberarea ei se pot realiza cu operatorii new şi delete. ang_ptr[i]). 6.} nume=(char*)calloc(30./* numărul angajaţilor este transmis ca argument către funcţia main. //alocarea memoriei pentru un tablou delete <tipdata_pointer>.în execuţie:%s număr angajaţi\n". Alocarea memoriei pentru cei nr_ang angajaţi.nume).

120 . dublă precizie. p2 = p1. char *c_p.// *p2 = 173. cout << "Valori:" <<index << " " <<*p1 << " " << *p2 << "\n". //Sau: double &p=* new double(-7.delete fp1. //i permite referirea la întregul păstrat în zona de memorie alocată dinamic Exerciţiul 2: Să se aloce dinamic memorie pentru o dată reală. fp1 = new float. float *fp1.point. iniţializând-o cu valoarea -7.h> #include <alloc. clrscr(). *p1 = 100. a. double *p. a=new int. vector=new double[m].2. p2 = new int(173). alocate:\n"<<"*a="<<*a<<"\n*b="<<*b<<'\n'. Exerciţiul 1: Să se aloce dinamic memorie pentru o dată de tip întreg: int *pint. p1 = &index. cout<<"Adr. cout<<"Val. #include <iostream.k<10. care utilizează funcţia coreleft.*fp2 = 3. Exerciţiul 4: Să se urmărească rezultatele execuţiei următorului program. pint=new int. i=100. cout<<"Val. *p1 = 9999.h> void main() { int index. operatorii new şi delete. } Exemplu: Să se urmărească rezultatele execuţiei următorului program.*fp1 = 3 * (*fp2). cout<<"Mem.k++) cout<<"\nb["<<k<<"]="<<b[k].*b. delete fp2. getch(). cout << "Valori:" <<index << " " <<*p1 << " " << *p2 << "\n". libera dupa alocare:"<<coreleft()<<'\n'. pointerilor a si b:"<<&a<<" "<<&b<<'\n'. b inainte de alocare:"<<a<<" "<<b<<'\n'. #include <iostream. c_p = new char[sizeof('A') + 133]. *fp2 = new float. //Sau: int &i=*new int. libera inainte de alocare:"<<coreleft()<<'\n'. //Valori: 100 9999 9999 delete p1. iar <tipdata_pointer> este o variabilă pointer către tipul tipdata. Mem.2).h> void main() { int *a. a. *p1.2). //Valori: 100 100 173 p1 = new int.delete c_p. cout<<"Contin. p=new double(-7. *p2.14159.delete c_p. b dupa alocare:"<<a<<" "<<b<<'\n'. Exerciţiul 3: Să se aloce dinamic memorie pentru un vector de m elemente reale.point. cout<<'\n'. respectiv eliberarea memoriei.h> #include <conio. for (int k=0. care utilizează pentru alocarea dinamică. b=new int[10]. double *vector.c_p = new char[50].CAPITOLUL 6 Funcţii <tipdata> reprezintă tipul datei (predefinit sau obiect) pentru care se alocă dinamic memorie. cout<<"Mem.

9.b. getch(). evaluarea se suspendă temporar. Limbajele C/C++ dispun de mecanisme speciale care permit suspendarea execuţiei unei funcţii.u++) b[u]=2*u+1. for (u=0. stiva este curăţată (revine la starea dinaintea apelului). apelul recursiv este întotdeauna inclus într-o structură de control de decizie sau repetitivă.7. cout<<nr<<"!="<<f<<'\n'.CAPITOLUL 6 Funcţii *a=1732. } Se observă că în corpul funcţiei fact se apelează însăşi funcţia fact. având valori distincte la fiecare reapelare. cout<<"nr=".u<10. dacă n=0. Orice apel al unei funcţii conduce la o revenire în funcţia respectivă. cout<<"Cont. (parte a procesului recursiv care nu se defineşte prin el însuşi) fact(n)=n*fact(n-1). exit(2). delete a.u<10. Pe stivă se memorează adresa de revenire în funcţia apelantă (adr1) şi valoarea lui n (n=4) (figura 6. executându-se apelul funcţiei fact(3). Proiectarea unui algoritm recursiv trebuie să asigure ieşirea din recursivitate. Evaluarea expresiei 4*fact(3) necesită cunoaşterea operandului fact(3). eliberate:\n"<<"*a="<<*a<<"\n*b="<<*b<<'\n'. cout<<b[3].a. valoarea parametrului de apel nr (nr=4) iniţializează parametrul formal n. salvarea datelor şi reactivarea execuţiei la momentul potrivit. De aceea. fie indirect (prin apelul altor funcţii). dacă n>0. unde n este introdus de la tastatură: #include <iostream. } 6.k<10. mem. Pentru fiecare apel al funcţiei.k++) cout<<"\nb["<<k<<"]="<<b[k]. La apelul funcţiei fact. Deoarece n>0. } void main() {int nr. } else if (n==0) return 1. cout<<'\n'. Un exemplu de funcţie recursivă este funcţia de calcul a factorialului. f. cout<<"Mem. se execută intrucţiunea de pe ramura else (return n*fact(n-1)). 121 . cout<<"Cont.9. Să urmărim diagramele din figurile 6. f=fact(nr).).u++) cout<<"\nb["<<u<<"]="<<b[u]. Presupunem că nr=4 (iniţial. for (k=0. zonelor alocate dupa atrib:"<<"\n*a="<<*a<<"\nb=". FUNCŢII RECURSIVE O funcţie este numită funcţie recursivă dacă ea se autoapelează. fie direct (în definiţia ei se face apel la ea însăşi). definită astfel: fact(n)=1. else return n*fact(n-1). point a si b dupa eliberare:"<<a<<" "<<b<<'\n'. cin>>nr. funcţia fact este apelată pentru a calcula 4!).h> int fact(int n) {if (n<0){ cout<<"Argument negativ!\n".9. Se memorează pe stivă noua adresă de revenire şi noua valoare a parametrului n (n=3) (figura 6. Funcţia fact se autoapelează direct. libera dupa eliberare:"<<coreleft()<<'\n'.10. Ca urmare. în punctul următor instrucţiunii de apel. cout<<"Val.). parametrii şi variabilele automatice se memorează pe stivă. Exemplu: Să se implementeze recursiv funcţia care calculează n!. şi 6. for (int u=0. delete b. La revenirea dintr-o funcţie.

h> #include <stdio. dacă n>1.d. b.). a=c. adr1 n=4 adr2 n=3 adr1 n=4 adr2 n=2 adr2 n=3 adr1 n=4 adr2 n=1 adr2 n=2 adr2 n=3 adr1 n=4 (d) Figura 6.h> #include <stdlib.9..9.} return b. i<=n. } 122 . La noul reapel al funcţiei fact.9. b+=a.h> #include <conio. #include <iostream.9. cât şi iterativ. Să se compare timpul de execuţie în cele două situaţii.h> #include <time. if (n==1) return 1. c. a=0. Deşi implementarea recursivă a unui algoritm permite o descriere clară şi compactă. Se curăţă stiva şi se ajunge la configuraţia stivei din figura 6.e. la configuraţia stivei din figura 6. definit astfel: f(0)=0. b=1.a. Se memorează pe stivă adresa de revenire şi noua valoare a parametrului n (n=1) (figura 6. se execută din nou intrucţiunea de pe ramura else (return n*fact(n-1)).). Să se scrie un program care implementează algoritmul de calcul al şirului Fibonacci atât recursiv. int i. La noul reapel al funcţiei fact. În acest moment n=3 şi se revine cu valoarea 4*fact(3)=4*6=24. cum ar fi unele metode de căutare (backtracking).d. f(n)=f(n-1)+f(n2).CAPITOLUL 6 Funcţii La noul reapel al funcţiei fact. for (i=2.9. Parametri funcţiei fact Exerciţiul 1: Fie şirul lui Fibonacci. Modul de implementare trebuie ales în funcţie de problemă. se execută din nou intrucţiunea de pe ramura else (return n*fact(n-1)). În acest moment n=2 şi se revine cu valoarea 3*fact(2)=3*2=6. se curaţă stiva şi se ajunge la configuraţia stivei din figura 6. recursivitatea nu conduce la economie de memorie şi nici la execuţia mai rapidă a programelor. Configuraţia stivei adr2 n=0 adr2 n=1 adr2 n=2 adr2 n=3 adr1 n=4 (e) 4 24 fact 3 fact 2 fact 1 fact 0 fact 1 1 2 6 0!= (a) (b) (c) Figura 6.) (se curăţă stiva şi se ajunge la configuraţia din figura 6.9. O funcţie recursivă poate fi realizată şi iterativ. se execută din nou intrucţiunea de pe ramura else (return n*fact(n-1)). f(1)=1.b.9.h> long int iterativ_fib(long int n)//varianta de implementare iterativă {if (n==0) return 0.c. se recomandă utilizarea funcţiilor recursive în anumite tehnici de programare.c. În acest moment n=1 şi se revine cu valoarea 2*fact(1)=2*1=2. Se memorează pe stivă adresa de revenire şi noua valoare a parametrului n (n=0) (figura 6. i++){ c=b.d. se curaţă stiva şi se ajunge la configuraţia stivei din figura 6. long int a. În acest moment n=0 şi se revine din funcţie cu valoarea 1 (1*fact(0)=1*1). Se memorează pe stivă adresa de revenire şi noua valoare a parametrului n (n=2) (figura 6. În general.).9.9.).10.

tip definit în acelaşi header.} void main() {clrscr().timp2). t2 şi t3 sunt de tipul clock_t. if (n==1) return 1. crescător. } } În exemplul anterior. cout<<"Apasa o tasta. S= sum_rec(9)...h> int sum_rec(int n) {if (n==0) return 0. long int i1=recursiv_fib(n-1). t1=clock(). se va folosi o funcţie recursivă. else return (n+sum_rec(n-1)). pe secundă.f1. poate fi implementat şi recursiv. } În general. InsertSort.f2. S. unde n este introdus de la tastatură.\n". b) Sortează aceste elemente. for (n=10. c) Să se compare viteza de sortare pentru vectori de diverse dimensiuni (10. t3=clock().10lf\n". şi QuickSort. Pentru calculul sumei. t2=clock(). Metoda BubbleSort a fost prezentată în capitolul 4.30. Exerciţiul 2: Să se calculeze suma S=1+2+3+…+n. #include <iostream. aplicând metodele de sortare BubbleSort. cout<<"S="<<S<<'\n'. long int i2=recursiv_fib(n-2). double timp1=(double)(t2-t1)/CLK_TCK. printf("RECURSIV: %10ld t=%20. n<=40.int nr.CAPITOLUL 6 Funcţii long int recursiv_fib(long int n)//varianta de implementare recursivă {if (n==0) return 0. 123 . Constanta simbolică CLK_TCK defineşte numărul de bătăi ale ceasului. long f2=recursiv_fib(n).h> #include <conio. cout<<MAXLONG<<'\n'. getch(). double timp2=(double)(t3-t2)/CLK_TCK.nr=9. t3.50. printf("ITERATIV: %10ld t=%20. orice algoritm care poate fi implementat iterativ. Variabilele t1.timp1).. clrscr().h. } void main() {int n. long int f1=iterativ_fib(n). pentru măsurarea timpului de execuţie s-a utilizat funcţia clock. return i1+i2. t2. cout<<CLK_TCK<<'\n'. n++) { clock_t t1. al cărei prototip se află în header-ul time. Timpul de execuţie a unei recursii este semnificativ mai mare decât cel necesar execuţiei iteraţiei echivalente. Exerciţiul 3: Să se implementeze şi să se testeze un program care: a) Generează aleator şi afişează elementele unui vector .100 elemente).10lf\n".

). faţă de un element pivot (de obicei. sunt interschimbate. dar nesortate.. stângă extinsa la max. În final. Se reia ciclic extinderea partiţiilor până când i şi j se "încrucişează" (i devine mai mare ca j). Algoritmul este reluat prin recursie pentru partiţia stângă (cu limitele între 0 şi j ). j) DACĂ i<drt ATUNCI //par. Cele două elemente găsite. dreaptă extinsa la max.1 ÎNCEPUT SUBALGORITM i ← stg j ← drt DACĂ i < j ATUNCI ÎNCEPUT pivot=vect[(stg+drt)/2] CÂT TIMP i <= j REPETĂ //extinderea partiţiilor stânga şi dreapta până când i se încrucişează cu j ÎNCEPUT CÂT TIMP i<drt si vect[i]<pivot REPETĂ i = i + 1 CÂT TIMP j<stg si vect[j] >pivot REPETĂ j = j ..11. apel qiuckSort pentru ea CHEAMĂ QuickSort(vect. Algoritmul este recursiv: se împarte vectorul în două partiţii.1 DACĂ i<=j ATUNCI ÎNCEPUT //interschimbă elementele vect[i] şi vect[j] aux ← vect[i] vect[i] ← vect[j] vect[j] ← aux i ← i+1 j ← j-1 SFÂRŞIT SFÂRŞIT DACĂ j>stg ATUNCI // part. Partiţia stângă începe de la indexul i (la primul apel i=0). iar partiţia dreaptă se termină cu indexul j (la primul apel j=n-1) (figura 6. partiţia stângă va conţine elementele mai mici decât pivotul.. i. stg.. iar recursia pentru partiţia dreaptă se opreşte când i atinge limita dreaptă (devine n-1). vect[i] şi vect[j]. drt) SFÂRŞIT SFÂRŞIT SUBALGORITM 124 .11. iar partiţia dreaptă elementele mai mari decât pivotul. stg.CAPITOLUL 6 Funcţii Metoda QuickSort reprezintă o altă metodă de sortare a elementelor unui vector. Recursia pentru partea stângă se opreşte atunci când j atinge limita stângă (devine 0). apoi pentru partiţia dreaptă (cu limitele între i şi n-1 ). drt) //la primul apel stg = 0 si drt = n .. . i 0 pivot j n-1 0 j i . elementul din “mijlocul vectorului”). Sortare prin metoda QuickSort Partiţia stângă este extinsă la dreapta (i incrementat) până când se găseşte un element mai mare decât pivotul. n-1 Figura 6. partiţia dreaptă este extinsă la stânga (j decrementat) până când se găseşte un element mai mic decât pivotul. SUBALGORITM QuickSort (vect[ ]. apel qiuckSort pentru ea CHEAMĂ QuickSort(vect.

30. for (int i=0. nr_elem) caută elementul minim al unui vector. int n) {int gata. // printf("Interschimbare element %d cu %d". fără primul element şi se caută minimul în noul vector. gata=FALSE. cu n elemente {for (int i=0. v[i]=v[i+1]. Mod de implementare (Se va completa programul cu instrucţiunile care obţin şi afişează timpului necesar ordonării prin fiecare metodă. Se reia procedura pentru vectorul iniţial.i+1). i<n. int n) //functie de "duplicare "a unui vector. int n) //functia de generare aleatoare a elementelor vectorului v. } void copie_vect(double v1[]. SUBALGORITM InsertSort (vect[ ]. int n) //functia de afisare a vectorului {for (int i=0. copie vectorul v in vectorul v1 {for (int i=0.nr_elem) //se apelează alg. 50.0*rand()/100000.} }} 125 . i++) printf("%10. cautMinim aux ← vect[i] vect[i] ← vect[pozMin] vect[pozMin] ← aux i ← i+1 SFÂRŞIT SFÂRŞIT SUBALGORITM Funcţia cautMin(vect[ ].v[i]). i++) v1[i]=v[i]. v[i+1]=aux. etc. i++) v[i]=1.n). i<n. indexIni. } void bubbleSort(double v[].h> #include <time. 100 elemente): #include <stdlib. gata=FALSE. } void afis(double v[]. Se vor compara rezultatele pentru un vector de 10.i.h> #define TRUE 1 #define FALSE 0 void gener(double v[]. nr_elem) ÎNCEPUT SUBALGORITM CÂT TIMP i< nr_elem REPETĂ ÎNCEPUT pozMin ← cautMinim(vect. printf("\n"). double v[]. // afis(v.h> #include <stdio.2f". i<n. while (!gata){ gata=TRUE.CAPITOLUL 6 Funcţii Metoda InsertSort (metoda inserţiei) Metoda identifică cel mai mic element al vectorului şi îl schimbă cu primul element.i. i++) if (v[i]>=v[i+1]){ double aux=v[i]. i<n-1. începând de la poziţia indexIni şi returnează poziţia minimului găsit.

n).v[i]=v[j]. v3[200]. printf("%10. int stg. j--. ti=clock().afis(v1. INSERT: v2="). incepând de la pozitia indexIni. } return pozMin. dif_b).n).7f". afis(v3. int n) // cauta elementul minim.afis(v2. insertSort(v2. copie_vect(v2. drt). dr).tf. i++){ int poz=cautMin(v. } 126 . for (i=0. bubbleSort(v1. n). } } void quickSort(double v[]. i. i++) if (v[i]<=min){ min=v[i]. } } if (j>stg) quickSort(v. printf("\nInainte ordonare QUICK: v3="). printf("\n\n****** INSERT SORT ******\n"). n). gener(v. v2[200]. n). printf("\nInainte de ordonare: v1="). for (int i=indexIni. int st=0. printf("\nDupa ord. n). quickSort(v3. int indexIni. double v[200]. stg.:v1="). aux. double aux=v[i].v. copie_vect(v3. afis(v3. int n. n). scanf("%d". v[i]=v[poz]. &n). if (i<drt) quickSort(v. //interschimbare elemente i++.n). copie_vect(v1. i=stg.CAPITOLUL 6 Funcţii int cautMin(double v[]. //n = nr elemente vector printf("Nr componente vector:"). int dr=n-1. printf("\nDupa ord.v[j]=aux. st. tf=clock(). i.n). if (i<=j){ aux=v[i]. j). if (i<j){ pivot=v[(stg+drt)/2]. n). while (j>stg && v[j]>pivot) j--. n). v. } } void main() { clock_t ti. i<n. int n) { int i. int pozMin=indexIni. pozMin=i. n). printf("\n\n****** QUICK SORT ******\n"). afis(v2. while (i<=j){ //extindere partitie st si dr pana i se incrucis cu j while (i<drt && v[i]<pivot) i++. } void insertSort(double v[]. int drt) {int i. afis(v1. n).j.v. v1[200]. v[poz]=aux. inclusiv { double min=v[indexIni]. i<n. printf("\nInainte de ordonare INSERT: v2="). double pivot. j=drt. printf("\nDupa ordonare QUICK: v3=").

/* n>1 problema ptr n-1 discuri C-tija sursa B-tija destinatie A-tija de manevra */ hanoi(n-1. getch(). #include <stdio. Scopul jocului este de a muta turnul de discuri de pe tija iniţială (A) pe tija B. C. B). 'B'.la baza turnului). La fiecare mutare se deplasează un singur disc. fixate pe o placă. în ordinea descrescătoare a diametrelor. 'C'). discurilor A-tija sursa B-tija destinatie C-tija de manevra */ if (n==1){ printf("Se muta discul %d de pe tija %c pe tija %c\n". 'A'.h> #include <conio.h> #define ERR 1 void hanoi(int n. B). C. Notăm cele n discuri în ordinea descrescătoare a diametrelor (discul 1 în vârful turnului. folosind tija C ca tijă de manevră. Această secvenţă se repetă pentru un număr de discuri n>1. return.} else hanoi(nr. A. poate fi mutat discul de la baza turnului (discul n). /* mutarea discului n de pe A pe B */ printf("Se muta discul %d de pe tija %c pe tija %c\n". char A. getch(). şi în nici o etapă nu este admis ca un disc mai mare să fie aşezat peste un disc mai mic. char C) {/* n-nr. inspirată dintr-o veche legendă: Se consideră trei tije verticale (A. discul n . B. B). &nr)!=1 || nr<=0){ //validarea numarului intreg citit (nr. Rolul tijelor se schimbă în etapele procesului de deplasare a discurilor. A). char B.} /* n>1 problema ptr n-1 discuri A-tija sursa C-tija destinatie B-tija de manevra */ hanoi(n-1. folosind tija A (rămasă liberă). de aceea parametrii funcţiei hanoi specifică rolul fiecărei tije. de pe A pe B. A. folosind C.h> #include <stdlib. A. Pentru a muta n discuri de pe tija A pe B. if (scanf("%d". exit(ERR). n. se mută mai întâi cele n-1 discuri de pe A pe B. după mutarea discurilor de deasupra. clrscr(). Deci rezolvarea problemei pentru n discuri s-a redus la rezolvarea aceleeaşi probleme.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 4: Problema turnurilor din Hanoi.printf("Nr discuri="). Se aduc apoi deasupra acestuia (pe B) toate discurile de pe C (cele n-1). Pe una dintre tije (A) sunt aranjate discuri (cu orificiu în centru). n. B şi C). pentru n-1 discuri. discuri) printf("Date intrare invalide!\n"). folosind C. } 127 . } void main() {int nr.

către funcţia f int i. // Data de afisat este 6. tip_val_intoarse (* nume_point)(lista_declar_param_formali). j. void afis1(float). i). POINTERI CĂTRE FUNCŢII Aşa cum s-a evidenţiat în capitolul 5. date_de_afis). // Data de afisat este 13. float dublu_pi = 2.h> void afis(float). //prototipul funcţiei f int (*pf)(double. folosind pointerul către funcţie. //declararea pointerului către funcţie point_fct void main() { float pi = 3. // Aceasta este functia afis. //apelul funcţiei f. int v). point_fc(pi). point_fc(pi). care ilustrează modul de utilizare a pointerilor către funcţii. // Aceasta este functia afis. //declararea pointerului pf. // Functia afis_float 3. pf Exerciţiul 1: Să se implementeze exemplul următor.283180 point_fc(13. Declaraţia unui pointer către funcţie are următoarea formă: <tip> (*<nume_point>)(<lista_declar_param_formali>).0 * pi. pentru a putea face distincţie între declaraţia unei funcţii care întoarce un pointer şi declaraţia unui pointer de funcţie: tip_val_intoarse * nume_point (lista_declar_param_formali). În declaraţia anterioară trebuie remarcat rolul parantezelor. //atribuie adresa codului executabil al funcţiei f pointerului pf j=*pf(d. void afis_float(float). pf=f. afis(pi).000000 point_fc = afis_float. unde: nume_point este un pointer de tipul “funcţie cu rezultatul tipul_valorii_întoarse”. point_fc = afis1. Pointerii către funcţii permit: Transferul ca parametru al adresei unei funcţii (exerciţiul 2). #include <iostream.0).141590 afis_float(pi).h> #include <stdio. Pointeri către funcţii.} 128 . Exemplu: int f(double u.141590 } void afis(float data_de_ignorat) { printf("Aceasta este functia afis. // Functia afis_float 3. } void afis1(float lista_data) { printf("Data de afisat este %f\n". Pointerii către funcţii sunt variabile pointer care conţin adresa de început a codului executabil al unei funcţii.} void afis_float(float date_de_afis) { printf("Functia afis_float %f\n".\n").14159. int). point_fc(dublu_pi).11. Pointeri generici (void). exista trei categorii de variabilele pointer: Pointeri cu tip. point_fc = afis. void (*point_fc)(float). lista_data). double d.CAPITOLUL 6 Funcţii 6. Apelul unei funcţii cu ajutorul unui pointer către aceasta (exerciţiul 1).

if (a>=b) return 0.h> Să se calculeze ∫1+ Figura 6. cout<<"Nr. cout<<"Marg. functie). do{ j*=2. integralei: "<<d2<<" cu eroare de:"<<eps<<'\n'. k<n. double eps. #include <conio. .1+exp(0. 4 0 . d2=intrap(p.9. double p. } 129 .s=0. j. Calculul integralei prin metoda trapezelor double functie(double x) {return sqrt(0. d2. . long k. h=(b-a)/n. cout<<"Marg. cout<<"\n\n-----------------------------------------------\n". if (j>MAXLONG || j<0) break.h> #include <iostream.q. . q.integralei "<<d2<<'\n'. if (n<=0) n=1. j=1. long int n.cin>>q. k++) s+=f(a+k*h). } void main() {long int j. for (k=1. } double intrap(double a. sup:". return ((f(a)+f(b))/2+s)*h. 3 + ln( 1 + x ) a cu o eroare mai mică decât eps (valoarea erorii introdusă de la tastatură). functie). double (*f)(double)) {double h. double b.5*fabs(x)))/(1+sqrt(0.CAPITOLUL 6 Funcţii Exerciţiul 2: Să se implementeze un program care calculează o funcţie a cărei valoare este integrala altei funcţii.h> #include <math.3+log(1+pow(x. d1=d2.4)))). x n −2 x n−1 b h I = (f(a)+f(b))/2 + ∑ f ( a + k * h) 0 . j. }while (dif>eps). Relaţia pentru calculul integralei prin metoda b f(x) trapezelor pentru ∫ f ( x)dx a n −1 k =1 este: a x1 x 2 x 3 .cin>>p. q. double d1=intrap(p.cin>>eps. Pentru calculul integralei se va folosi metoda trapezelor.2 + e | x| 2 b dx. dif=fabs(d1-d2).intervale "<<j<<" Val. inf:". cout<<"Eroare:".double dif. cout<<"Val.

O funcţie poate fi declarată în corpul altei funcţii? 28. Ce rol au parametrii formali ai unei funcţii? 32. 4. 3.. Ce loc ocupă declaraţiile variabilelor locale în corpul unei funcţii? 14. Caracteristicile variabilelor locale. Cine determină timpul de viaţă şi domeniul de vizibilitate ale unei variabile? 22. Care este diferenţa între antetul unei funcţii şi prototipul acesteia? 6. Să se modularizeze programele din capitolul 4 (3. calculul sumei a doi vectori. 2. Care sunt modurile de transfer a parametrilor unei funcţii? 8. În ce zonă de memorie se rezervă spaţiu pentru variabilele globale? 27. Prin ce se deosebesc variabilele cu clasa de memorare register faţă de cale cu clasa de memorare auto? 34. Din apelul funcţiei printf se poate omite specificatorul de format? 25. Ce se indică în specificatorul de format al funcţiei printf ? 17. Diferenţe între modurile de transfer a parametrilor unei funcţii prin pointeri şi prin referinţă. Ce sunt funcţiile cu parametri impliciţi? 19. Ce este domeniul de vizibilitate a unei variabile? 11.). Asemănări între transferul parametrilor unei funcţii prin pointeri şi prin referinţă. Care sunt modurile de alocare a memoriei? 7. Ce sunt variabilele referinţă? 21. Să se scrie programele pentru exerciţiile rezolvate care au fost prezentate. citire a unei matrici. Transferul parametrilor prin valoare.12. 23. Ce reprezintă antetul unei funcţii? 15. Caracteristicile variabilelor globale. Ce clase de memorare cunoasteţi? 10. 2. O funcţie poate fi definită în corpul unei alte funcţii? 29. Din ce este formată o funcţie? 26. 3.a.-5. Ce rol are declararea funcţiilor? 16. Ce sunt funcţiile cu număr variabil de parametri? Exemple. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME ÎNTREBĂRI 1. Parametrii formali ai unei funcţii sunt variabile locale sau globale? 30. 5. Comparaţie între declararea şi definirea funcţiilor. Ce este prototipul unei funcţii? 12. Care sunt operatorii din C++ care permit alocarea/dealocarea dinamică a memoriei? 9. calculul transpusei 130 . 4.i. PROBLEME 1. Să se implementeze programele cu exemplele prezentate.CAPITOLUL 6 Funcţii 6. afişare a matricii. Ce reprezintă supraîncărcarea unei funcţii? 33.a.-3.-4. Ce sunt pointerii către funcţii? 20. 18. afişarea vectorului.h. calculul produsului scalar a doi vectori. 5. Ce este timpul de viaţă a unei variabile? 13.g. 24. aflarea elementului minim din vector. Diferenţe între modurile de transfer a parametrilor prin valoare şi prin referinţă. Caracteristicile modului de transfer a parametrilor unei funcţii prin pointeri. prin implementarea unor funcţii (funcţii pentru: citirea elementelor unui vector. 31.a.

Să se afişeze toţi divizorii numărului introdus. identificaţi sursele erorilor.). a(6. void main( ) void main( ) int f(int z) y) {cout<<"x="<<x<<" y="<<y<<'\n'. unde x ∈ [0. calculul produsului a două matrici. Fie matricea C (NXN). 3. cu o eroare EPS (a. folosind o funcţie care îl calculează. double y=f(x). } {int x=8.1]. EPS citite de la tastatură): b b g(x)= ∫ ( x + x + 1) *ln x + a dx + 2 a ∫ x * arctg (b (b + x)) dx a 11. cel mai mare divizor comun al acestora. de fiecare dată. Se introduce de la tastatura un număr întreg. unde: B = C . Implementaţi funcţii iterative şi recursive pentru calculul valorilor polinoamelor Hermite H n (y). mai mici decât o valoare dată. Scrieţi o funcţie găseşte_cifra care returnează valoarea cifrei aflate pe poziţia k în cadrul numărului n. b) Să se calculeze şi să se afişeze matricea B. N<=10. ştiind că: H 0 (y)=1. 12. calculul sumei a două matrici. j = x .CAPITOLUL 6 Funcţii unei matrici. H n (x)=2yH n −1 (y)-2H n − 2 (y) dacă n>1. H 1 (y)=2y. folosind funcţii (pentru calculul factorialului. } { int b=9. calculul produsului elementelor din triunghiul haşurat.} 8.} {return z+z*z. dacă i<j k =0 j C i. dacă i>j k =0 a) Să se implementeze următoarele funcţii: de calcul a elementelor matricii. void a(int x. de afişare a matricii. Să se scrie un program care generează toate numerele palindrom. b. 7).C 2 + C 3 . 13. LIM. Utilizaţi funcţiile de intrare/ieşire printf şi scanf. de calcul şi de afişare a procentului elementelor negative de pe coloanele impare (de indice 1.C 4 + C 5 . Implementaţi propriile versiuni ale funcţiile de lucru cu şiruri de caractere. începând de la dreapta (n şi k vor fi argumentele funcţiei). 5. ordonarea lexicografică a caracterelor. 9. cout<<"y="<<y<<'\n'. 7. 131 . x introdus de la tastatură i! + i ∑ cos(kx) . Un număr palindrom are cifrele simetrice egale (prima cu ultima. etc. aflarea celui mai mare divizor comun. Să se scrie un program care citeşte câte două numere. Se va folosi o funcţie care testează dacă un număr este palindrom. etc). ale cărei elemente sunt date de relaţia: j! + ∑ sin(kx) . Să se rescrie programele care rezolvă exerciţiile din capitolul 3. Comparaţi timpul de execuţie al celor două funcţii. etc). 4. 6. 0 şi afişează. Să se calculeze valoarea funcţiei g. dacă i=j i . Se va folosi o funcţie de calcul a celui mai mare divizor comun a 2 numere. etc). până la întâlnirea perechii de numere 0. 10. Secvenţele următoare sunt corecte din punct de vedere sintactic? Dacă nu. a doua cu penultima.

Să se calculeze valorile următoarelor expresii (n natural. 12. + C n . folosind o funcţie care calculează termenul general. *(1+2+3+. care sunt numere pitagorice (îndeplinesc relaţia x 2 + y 2 = z 2 ). unde n este un număr natural. b) = cmmdc(b. 13. etc). citit de la tastatura). E(n)=1*(1+2)*(1+2+3)* . Se va folosi o funcţie pentru calculul C k n. 14. + A n . y. . Folosind o funcţie recursivă. unde n este un număr natural.CAPITOLUL 6 Funcţii 11. introdus de la tastatură. . 19. afisarea matricii. a%b).2*4 + 3*6 . pe câte o linie a ecranului. citit de la tastatură (n<100). +(-1) n *n*2*n 132 . 1 2 3 n 16.4*8 + . . Să se creeze o bibliotecă de funcţii pentru lucrul cu matrici. care să conţină funcţiile utilizate frecvent. unde n este un număr natural. + n!. 15. Numerele fiecărui triplet vor fi afişate în ordine crescătoare. . Se va folosi o funcţie pentru calculul factorialului. . 20. . . . z) mai mici decât n. introdus de la tastatură. Să se folosească această bibliotecă. Să se scrie un program care determină cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun a n numere naturale. Fie n natural. . Să se calculeze S = C 0 n + C n + C n + C n + . 18. . . . +n) E(n)=1*2 . Să se creeze o bibliotecă de funcţii pentru lucrul cu vectori. Să se calculeze cel mai mare divizor comun a două numere. folosind într-o funcţie recursivă relaţia de recurenţă: cmmdc(a. Să se folosească această bibliotecă. să se inverseze un şir de caractere terminat cu blanc. Se va folosi o funcţie pentru calculul A k n. Să se determine toate tripletele de numere (x. Să se calculeze S = 1! + 2! + 3! + . nenule. Să se calculeze S = A 0 n + A n + A n + A n + . adunare a două matrici. Se va utiliza calculul recurent. care să conţină funcţiile utilizate frecvent (citirea elementelor. 1 2 3 n 17. introdus de la tastatură.

îl constituie tablourile. identificatorii elementelor componente şi numele structurii.5.membri ai unei structuri pentru care se alocă un grup de biţi.3. Forma generală de declarare a unei structuri: struct [<identificator_tip_structura>] { <lista_de_declaratii_membrii>. Limbajul C oferă posibilităţi de definire a unor noi tipuri de date.2. în general în ansambluri de date. Structuri 7. <lista_identificatori_variabile> este o listă cu identificatorii variabilelor de tipul declarat.permit utilizarea în comun a unei zone de memorie de către mai multe obiecte de diferite tipuri. TIPURI DEFINITE DE UTILIZATOR Limbajele de programare de nivel înalt oferă utilizatorului facilităţi de a prelucra atât datele singulare (izolate).CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator 7. limbajele de programare de nivel înalt permit programatorului să-şi definească propriile tipuri de date. <identificator_tip_structura> reprezintă numele noului tip (opţional).permit gruparea unor obiecte (date) de tipuri diferite. 133 . cât şi pe cele grupate. în interiorul unui cuvânt de memorie. declaraţiilor typedef . 7.sunt liste de identificatori cu valori constante. La declararea unei structuri se pot preciza tipurile. Declaraţii typedef 7. constituind definiţii ale unor noi tipuri de date. Câmpuri de biţi 7. <lista_de_declaratii_membri> este o listă în care apar tipurile şi identificatorii membrilor structurii. Pentru descrierea acestor ansambluri (structuri) de date. Informaţia prelucrată în programe este organizată. TIPURI DE DATE DEFINITE DE UTILIZATOR 7. uniunilor .asociază nume tipurilor noi de date.1. Datele predefinite şi tablourile (prezentate în capitolele anterioare) nu sunt însă suficiente. Uniuni 7.2.1. referite printr-un nume comun.de acelaşi tip . de diferite tipuri. întregi. Componentele unei structuri se numesc membrii (câmpurile) structurii. Un exemplu de grupare a datelor .4. Enumerări 7. câmpurilor de biţi .6. enumerărilor . } [<lista_identificatori_variabile>]. STRUCTURI Structurile grupează date de tipuri diferite. în care: struct este un cuvânt cheie (obligatoriu). cu ajutorul: structurilor . Tipuri definite de utilizator 7.

Identificatorii variabilelor de tipul data sunt data_naşterii. 2900200. se poate realiza prin enumerarea valorilor membrilor. numit operator de selecţie. luna. în ordinea în care aceştia apar în declaraţia structurii.nr_copii = 3. Declarăm şi variabila a2. }. ca în exemplul următor: Exemplu: struct angajat{ char nume[20]. Iniţializarea variabilelor de tip nou. ca în exemplul următor: struct angajat a2. }. În exemplul anterior am declarat şi iniţializat variabila a1.CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator Membrii unei structuri pot fi de orice tip. int an. Exemplu: Se defineşte noul tip de date numit data. Declaraţia de mai sus poate apare sub forma: struct data { int zi. 2. } data_naşterii. "Vlad". char luna[11]. int nr_copii. Variabilele de acelaşi tip pot apare ca operanzi ai operatorului de atribuire. } data_naşterii. Dacă dorim ca membrii variabilei a2 să conţină aceleaşi valori ca membrii variabilei a1 (a1 si a2 de tip angajat). putem folosi operatorul de atribuire. Operatorul are prioritate maximă. 134 . iar membrul dreptnumele membrului structurii. data_angajării. struct data { int zi. cu membrii zi. "Popesco"). Lista_identificatori_variabile poate lipsi. "Galati"}. char luna[11]. definit prin structură. . însă. cu excepţia tipului structură care se declară. an. pointeri către tipul definit prin structură. strcpy(a1. Referirea unui membru al structurii se realizează cu ajutorul unui operator de bază. /*Variabilele data_nasterii şi data_angajarii sunt date de tipul data */ Se poate omite numele noului tip de date: struct { int zi. struct angajat a1= {"Popescu". struct data data_nasterii. data_angajării. În acest caz atribuirile se fac membru cu membru. Identificator_tip_structura poate lipsi din declaraţie. de tip angajat. a2=a1. de acelaşi tip. char loc_nastere[20]. int an. char luna[11]. este obligatorie prezenţa unui identificator_tip_structura. în lista_identificatori_variabile trebuie să fie prezent cel puţin un identificator_varabila. Membrul stâng al operatorului de selecţie precizează numele variabilei de tipul introdus prin structură. Se admit însă. data_angajarii. prenume[20]. data_angajării. însă în acest caz. double salariu. simbolizat prin .nume. a1. int an. în acest caz.

.

struct alldat profesor. } s[53]. se realizează astfel: . (*q). int varsta. Apelul funcţiei se realizează astfel: f(&p1).an."Galati". struct persoana p1.an=1980."Februarie"). profesor. q->data_naşterii.zi=23. strcpy(profesor. (*q). p1={"Popescu". de tip persoana. .descrip. q->prenume. varsta şi stare civilă şi tipul alldat. //Modificarea membrului data_naşterii pentru variabila p1 de tip persoana: p1. strcpy(p1. În acest caz. #include <stdio.data_naşteri."Vasile". accesul la membrii varibilei q. strcpy(profesor.student.luna.h> #include <string. acest lucru se realizează numai cu ajutorul pointerilor spre noul tip. de tip persoana. }. este necesar ca variabila p1. /* C = căsătorit.h> void main() { struct persoana { char nume[25]. } ."Supa de morcov"). int nr_copii. 136 . profesor. p1.varsta = 34.prenume. etc.1978}}. să fie prelucrată în funcţia f.1. funcţia va primi ca parametru un pointer spre tipul persoana.data_naşterii. Funcţia va avea prototipul: void f(struct persoana *q). cu datele membre persoan şi meniu. double salariu. În corpul funcţiei f.CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator struct persoana{ char nume[20]. char stare_civ.descrip. etc. Dacă se doreşte transmiterea ca parametri ai unor funcţii a datelor de tip definit de utilizator prin structuri."Mai"."Stan Viorel"). char meniu[25]. Exemplul 2: Să se implementeze şi testeze exemplul următor.descrip. char loc_naştere[20]. N = necăsătorit */ struct alldat { struct persoana descrip.an (*q). Pentru a simplifica construcţiile anterioare. se foloseste operatorul de selecţie indirectă (->): q->nume. prenume[20]. struct data data_naşterii.4000000.nume.nume. în care se defineşte tipul persoana caracterizat prin nume.stare_civ = 'C'.data_naşterii.{22. De exemplu.meniu.data_nasterii.

/* pan2 pointeaza catre structura de date citita anterior */ pan2 = pan1.meniu. struct nod *urmator. } Structurile sunt utilizate în mod frecvent la definirea unor tipuri de date recursive (în implementarea listelor. strcpy(s[1]. cout<<"Nume:". Figura 7. free(pan2). pan1 #include #include #include #include <alloc. iar zona de memorie spre care pointa initial nu mai poate fi eliberata */ } 137 . pan3 = (struct animal *)malloc(sizeof(struct animal)).h> <stdio.h> nume rasa varsta pan2 nume rasa varsta nume rasa varsta void main() { struct animal { pan3 char nume[25]. pan1 = pan3.stare_civ = 'N'. /* free(pan1). cout<<" si are varsta de "<<pan3->varsta<<" ani".nume. char rasa[25]. cin>>varst. /* pan1 si pen3 pointeaza catre aceeasi structura de date */ free(pan3).descrip. strcpy(start->nume. cout<<pan3->nume<<" este din rasa "<<pan3->rasa.h> <string.descrip. /* afisare informatii citite anterior */ cout<<pan1->nume<<" este din rasa "<<pan1->rasa.ras). arborilor. pan1 = (struct animal *)malloc(sizeof(struct animal)). etc. pan1 si-a modificat valoarea. start->varsta = varst. start->varsta = varst. }. s[1]."Ilie Carmen"). //pointerul catre urmatorul element al listei Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţei acestuia. cout<<pan2->nume<<" este din rasa "<<pan2->rasa. cout<<"Nume:". cin>>ras. cin>>ras.varsta = 15.num).1. cout<<" si are varsta de "<<pan2->varsta<<" ani".).h> <iostream. cin>>num."Salata de fructe"). Exemplu: struct nod{ char nume[100].num). Un tip de date este direct recursiv dacă are cel puţin un membru care este de tip pointer spre el însuşi. *pan3.descrip.ras). cout<<"Varsta:".CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator /*iniţializarea elementului de indice 1 din vectorul s*/ s[1]. cin>>num. cout<<"Rasa:". } *pan1. *pan2. strcpy(start->rasa. pan1 = (struct animal *)malloc(sizeof(struct animal)). cout<<"Rasa:". int an. strcpy(s[1]. strcpy(start->nume. cout<<" si are varsta de "<<pan1->varsta<<" ani". int varsta. cout<<"Varsta:". strcpy(start->rasa. cin>>varst.

angajati:").. sau datele de valori mici.. CÂMPURI DE BIŢI Limbajul C oferă posibilitatea de prelucrare a datelor la nivel de bit. Alocarea unui număr atât de mare de locaţii de memorie nu este justificată. Câmpurile de biţi se pot declara ca membri ai unei structuri. printf("\n\n Datele despre angajati:\n\n").nume. 7. se foloseşte operatorul de selecţie indirectă ( → ). . i++) cit_pers(&p[i]). astfel: struct <identificator_tip_struct> { tip_elem_1 identificator_elem_1:<lungime1>. se alocă memorie dinamic (cu ajutorul operatorului new).salariu). tip_elem_2 identificator_elem_2:<lungime2>. &nr_ang). scanf("%d". clrscr(). De multe ori se utilizează date care pot avea doar 2 valori (0 sau 1). funcţia cit_pers primeşte ca parametru pointerul ptr_pers.i+1. } lista_identif_var_struct. Declarând aceste date de tip int sau short int. Definiţie: Un şir de biţi adiacenţi formeaza un câmp de biţi. i<nr_ang. şirul specificator de format se continuă pe rândul următor (folosirea caracterului \ pentru continuare).scanf("%d". /*alocare dinamica a memoriei pentru cei nr_ang angajati*/ for (int i=0.h> #include <conio. scanf("%d". //pointer catre date de tip persoana int nr_ang. limbajul C oferă posibilitatea declarării unor date pentru care să se aloce un număr specificat de biţi (alocare pe biţi). . void cit_pers(struct persoana *ptr_pers) {printf("Nume angajat:"). &ptr_pers->salariu). în corpul funcţiei. de aceea. în funcţia printf. printf("Salariu angajat:").int salariu.varsta. 138 .int varsta. i<nr_ang. La afişare. i++){ printf("Angajatul %d\n NUME: %s\n VARSTA: %d\n \ //continuare sir SALARIUL:%. .. }} Aşa cum se observă din exemplu. printf("Varsta angajat:"). În funcţia main. printf("\n\n Apasa o tasta. for (i=0. cum ar fi datele pentru controlul unor dispozitive periferice. Să se afişeze apoi informaţiile despre angajaţi.p[i].3.h> struct persoana{ char nume[20]. getch(). #include <stdio. &ptr_pers->varsta).CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator Exerciţiul 2: Să se citească informaţiile despre angajaţii unei întreprinderi. tip_elem_3 identificator_elem_3:<lungime3>. Pentru a acesa membri structurii. p=new persoana[nr_ang]. către tipul persoana.p[i]. } void main() {struct persoana *p.d\n". printf("Nr. scanf("%s". folosind o funcţie de citire.\n").ptr_pers->nume). }.p[i]. în memorie se rezervă 16 biţi.

Un câmp de biţi nu poate fi operandul unui operator de referenţiere. reprezintă lungimea fiecărui câmp de biţi. y. DECLARAŢII DE TIP Limbajul C permite atribuirea unui nume pentru un tip (predefinit sau utilizator) de date. singura diferenţă constând în modul de memorare. UNIUNI Aceeaşi zonă de memorie poate fi utilizată pentru păstrarea unor obiecte (date) de diferite tipuri. rezervat pentru memorarea membrilor. prin nume calificate: Exemplu: x. Nume_tip poate fi folosit la declararea datelor în mod similar cuvintelor cheie pentru tipurile predefinite. 15]. } COMPLEX. Uniunile sunt similare cu structurile.a = -1. Câmpurile se alocă de la biţii de ordin inferior ai unui cuvânt (2 octeţi). Utilizarea câmpurilor de biţi impune următoarele restricţii: Tipul membrilor poate fi int sau unsigened int.5. lungime2. b.1. . 7. y. etc. } x. unsigned int b:1. Declararea uniunilor: 139 . c b a Figura 7. . Pentru aceasta se folosesc delcaraţiile de tip. INTREG z=4. cât şi datorită faptului că aplicaţiile care folosesc astfel de structuri de date au o portabilitate extrem de redusă (organizarea memoriei depinzând de sistemul de calcul). Lungime este o constantă întreagă din intervalul [0. Datorită restricţiilor pe care le impune folosirea câmpurilor de biţi. prin declararea uniunilor. c Câmpurile se referă ca orice membru al unei structuri. double parte_imaginară. x. 7. .CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator Lungime1. se recomandă folosirea câmpurilor de biţi cu precauţie. INTREG x. int c:3. Nu se pot organiza tablouri de câmpuri de biţi. Exemplu: struct { int a:2. Câmpurile de biţi a.c = 4. y. . cu următoarea formă generală: typedef <tip> <nume_tip>. . //2 typedef struct{ double parte_reală. către cei de ordin superior (figura 7.4. COMPLEX x.1). doar în situaţiile în care se face o economie substanţială de memorie.b = 3. x. . Exemplu: //1 typedef int INTREG.

80 20 num /*14=sizeof(int)+sizeof(float)+sizeof(double) Figura 7.2. Dacă pentru definirea tipului numeric s-ar fi folosit o structură.doilea). iar pentru double 8). cout<<sizeof(num)<<'\n'. Modul de alocare a memoriei pentru variabila num (structură) .index < 300000. for (long index = 12.valoare.jumatat.numar.3.CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator union [<identificator_tip_uniune>] { <lista de declaratii_membrii>.i = 20. Tipul uniune foloseşte aceeaşi zonă de memorie.i = 20. în aceeaşi zonă de memorie se păstrează fie o valoare întreagă (num. \ numar.d 20 5. dublă precizie (num. corespunzător tipurilor membrilor.i num. cout<<sizeof(num)<<'\n'. }} /* c 89ab 134a 9ce9 2688 b027 39c6 c365 4d04 c ab 4a e9 88 27 c6 65 4 0 89 13 9c 26 b0 39 c3 4d */ 140 . Modul de alocare a memoriei pentru variabila num (uniune) Pentru variabile num se rezervă 8 octeţi de memorie. struct numeric{ int i.num.double d.80. } jumatat.14 octeţi Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. double d. num.d num. Exemplu: union numeric{ int i.80. dimensiunea maximă a zonei de memorie alocate membrilor (pentru int s-ar fi rezervat 2 octeţi.f num. } [<lista_identificatori_variabile>]. num. num. numar.float f.f num.h> void main() {union { int valoare. Uniunile fără nume (specifice limbajului C++) sunt cunoscute şi sub numele de “uniuni anonime”.jumatat. num.f = 5. float f.i 5.index += 35231) { numar. În exemplul anterior. } num.i=20). spaţiu de memorie necesar pentru tipul double */ Figura 7.valoare=index. } num. fie o valoare reală. char doilea. Spaţiul de memorie alocat corespunde tipului membrului de dimensiune maximă.primul. } numar.f=5.printf("%8x %6x %6x\n". #include <stdio.80).f = 5.80 num /*8 octeţi. num.3. pentru float 4.struct {char primul. modul de alocare a memoriei ar fi fost cel din figura 7. care va conţine informaţii organizate în mai multe moduri.

TRUE=1}. Exemplu: //1 enum boolean {FALSE. cu elementele mica (de valoare -10).h> void main() { union { int index. Sintaxa declaraţiei: enum [<identificator_tip_enumerare>] { <identif_elem1> [= <const1>]. bits = 0 1 1 ………………………. index= 19.x).6.index.number.bits.number. //t1=10 141 . fie lista_identif_variabile.index++) { printf("index = %3d. struct { unsigned int x : 1. mare=80}.bits. medie (valoare 10).bits.\ number. bits = 2 1 1*/ } 7. Enumerările se folosesc în situaţiile în care variabilele pot avea un număr mic de valori întregi. //FALSE este 0 //2 typedef enum temperatura {mica=-10. medie=10. valoarea precedentă incrementată cu 1. cout<<"t1="<<t1<<'\n'. Pentru fiecare element al enumerării. unsigned int y : 2. #include <stdio.CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator Exerciţiul 2: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia. } /*index= 0. unsigned int z : 2. asociind un nume sugestiv pentru fiecare valoare. sau în mod implicit.y. bits = %3d%3d%3d\n".index < 20.number. declaratie echivalenta cu enum boolean {FALSE=0. iar pentru restul elementelor. . for (number. /*definirea tipului boolean cu elementele FALSE si TRUE. . . //tipul enumerare temperatura. constanta poate fi asociată în mod explicit (ca în declaraţia anterioară). } number. În modul implicit nu se specifică nici o constantă. mare (valoare 80) temperatura t1.number. iar valoarea implicită este 0 pentru primul element.*/ cout<<"FALSE este "<<FALSE<<'\n'.number.index = 0.z.//declararea variabilelor t1. TRUE}. ENUMERĂRI Tipul enumerare asociază fiecărui identificator o constantă întreagă. t2. t2 de tip enumerare temperatura t1=medie. bits = 0 1 0 index= 3. } bits. } [<lista_identif_variabile>]. bits = 0 0 1 index= 2. Din declaraţie pot lipsi fie identificator_tip_enumerare. bits = 0 0 0 index= 1.

j++){ // citirea notelor obtinute do{ cout<<"Nota :"<<j+1<<" =". if (rez == castig) cout<<"si vei fi castigator!". deoarece în funcţia main se rezervă o zonă de memorie continuă. else if (rez == omit) cout << "Joc abandonat\n". int n) {for (int i=0. printr-o funcţie. enum rezult_joc omit = abandon. #include <iostream.h> typedef struct elev{ char nume[20].h> enum rezult_joc {castig. pentru 100 de elemente de tip elev (100*sizeof(elev)).note[j]>10) //validarea notei cout<<"Nota incorecta!.note[j]<0 || a[i]. cin>>a[i]. for (int j=0. for (rez = castig. În aceste variante apar doar funcţia cit_elev (de citire) şi main.h> #include <conio. avantaj}. #include <iostream. notele şi media obţinută (funcţie de ordonare. invins.note[j]<0 || a[i].. Se lucrează cu vectori de tip elev. } Exerciţiul 2: Să se citească (cu ajutorul unei funcţii de citire) următoarele informaţii despre elevii participanţi la un concurs de admitere: nume. if (rez == invins) cout << "Invins!". în ordinea descrescătoare a mediilor. } } } 142 . cin>>a[i]. void main() { clrscr(). //definirea tipului elev }.nr_matr. Se va observa modul de acces la membri structurii în funcţia cit_elev. if (a[i].h> #include <conio. cout << "\n". cin>>a[i]. Să se afişeze o listă cu elevii participanţi la concurs.note[j].int nr_matr. rezult_joc rez. //citirea numelui unui elev cout<<"Nr. i++){ cout<<"Nume elev:". } } getch(). funcţie de calculare a mediei). Să se afişeze lista elevilor înscrişi la concurs. S-a definit tipul elev. i<n.note[j]>10).rez <= dezav. dezav.. informaţiile citite.int note[3]. else { cout << "Joaca ". void cit_elevi(elev a[]. }while (a[i]. Dezavantajul principal al acestui mod de implementare îl constituie risipa de memorie.nume. Să se afişeze. Sunt prezentate câteva modalităţi de implementare.CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator Exerciţiul 1: Să se scrie următorul program şi să se urmărească rezultatele execuţiei acestuia.rez++) { if (rez == dezav) cout << "Dezav\n". numărul de înscriere şi cele trei note obţinute. abandon. ordonaţi alfabetic. În funcţia cit_elev se validează fiecare notă.Repeta!\n".. j<3. insriere:".

j<3.double med1. for (i=0. typedef struct elev{ char nume[20]. i<=n-2. cin>>(a+i)->note[j]. iar memoria este alocată dinamic... //declararea pointerului p. j++){ do{ cout<<"Nota :"<<j+1<<" =". j<3.cin>>nr_elevi. while (!gata){ gata=TRUE. med2.cout<<"Nr.Repeta!\n". i++){ med1=0. către tipul elev p=new elev[nr_elevi]. //alocarea dinamică a memoriei. cin>>(a+i)->nr_matr.int i. pentru un tablou cu nr_elevi elemente cit_elevi(p. folosind operatorul new. }while ((a+i)->note[j]<0 || (a+i)->note[j]>10). de tip elev cit_elevi(p.cout<<"Nr. se lucrează cu pointeri către tipul elev. if ((a+i)->note[j]<0 || (a+i)->note[j]>10) cout<<"Nota incorecta!. //apel functie } Implementarea tuturor funcţiilor: #include <stdio. for (int j=0. //definirea tipului elev }.elev aux. i<n.med2=0. //apel functie } În varianta următoare. insriere:". for (int j=0.. j++){ med1+=(a+i)->note[j]. elevi:". int n) { int gata =FALSE. //sau cin>>(*(a+i)).int note[3]. cin>>(a+i)->nume. med2/=3. clrscr(). int n) { for (int i=0. med2+=(a+i+1)->note[j]. cout<<"Nr.nume.cin>>nr_elevi. void cit_elevi(elev *a. } } } void main() { int nr_elevi.h> #include <string. nr_elevi).h> #define DIM_PAG 24 //dimensiunea paginii de afisare #define FALSE 0 #define TRUE 1 void ord_medii(elev *a.int nr_matr. i++){ cout<<"Nume elev:".CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator void main() { int nr_elevi. 143 . elev *p. //calculul mediilor pentru elementele vecine } med1/=3. elev p[100]. clrscr(). //declararea tabloului p. elevi:". nr_elevi).

nr_elevi).'R'). printf("Nr. double med=0. printf("Nr.//afisarea in ordinea descrescatoare a mediilor } 144 . int lin=3. if (c=='R')antet_afis(" LISTA MEDII \n").med+=(a+i)->note[j].double med1.} med/=3. if (c=='O')antet_afis(" LISTA ALFABETICA \n"). if(c=='A')antet_afis(" LISTA INSCRISILOR \n").nr_elevi)..CAPITOLUL 7 Tipuri de date definite de utilizator if (med1<med2){ aux=*(a+i). cit_elevi(p. printf("-----------------------------------------------------\ ----------\n"). s).\n"). //ordonare alfabetica afis_elev(p.. char c) {clrscr().} } } } void cit_elevi(elev *a. 'O'). i<=n-2.*(a+i+1)=aux.2f|\n". getch(). i++){ if (strcmp( (a+i)->nume. int n.printf("%-9. printf("-----------------------------------------------\ ----.*(a+i)=*(a+i+1). med).afis_elev(p...crt.//afisarea inscrisilor ord_medii(p.afis_elev(p. elevi:". getch(). for (int j=0. elev *p. gata=FALSE.crt. gata=FALSE. if (c=='R') antet_afis(" LISTA MEDII \n"). i++){ printf("%7d|%12d|%-20s|".*(a+i)=*(a+i+1)."). if (c=='A') antet_afis(" LISTA INSCRISILOR \n"). for (i=0.'A').*(a+i+1)=aux. p=new elev[nr_elevi]. clrscr().(a+i)->nume). // functie implementata anterior void antet_afis(const char *s) {printf("%s\n". int n) {int gata =FALSE.elev aux. if (lin==(DIM_PAG-1)){ printf(" Apasa o tasta. Matricol| NUME\ |Nota1|Nota2|Nota3| MEDIA\ |\n").nr_elevi).} void main() { int nr_elevi. } } } } void ord_alf(elev *a.|Nr.| NUME |Nota1|Nota2|Nota3\ | MEDIA\ |\n").cout<<"Nr. j++){ printf("%-5d|". int lin=3. clrscr().nr_elevi.} void afis_elev(elev *a. if (c=='O') antet_afis(" LISTA ALFABETICA \n").(a+i)->note[j]).lin++."). } } printf(" Apasa o tasta. for (int i=0. while (!gata){ gata=TRUE.(a+i+1)->nume) >0){ aux=*(a+i). j<3./*afisarea in ordinea descrescatoare a mediilor */ ord_alf(p.(a+i)->nr_matr.int i..nr_elevi.. int n). med2. i<n.i+1.cin>>nr_elevi. nr_elevi.

.

.

2.1. Prelucrarea aceleeaşi colecţii de informaţii prin mai multe programe. Poziţionarea într-un fişier 8. H-hidden . Numele şi extensia. etc. Prelucrarea fişierelor text FIŞIERE 8. disc. percepută ca un ansamblu. Lucrul cu fişiere în programare oferă următoarele avantaje: Prelucrarea de unei cantităţi mari de informaţie obţinută din diverse surse cum ar fi execuţia prealabilă a unui alt program.citire. etc. monitor.specifice MS-DOS. dispozitive logice (în stdio. stdaux (standard auxiliary device) . 147 .h). imprimantă. Deschiderea unui fişier 8.ANSII C. Transferurile de informaţie către/de la dipozitivele periferice (tastatură.6. Caracteristicile unui fişier (sub sistem de operare MS-DOS) sunt : Dispozitivul logic de memorare (discul).nu se permite nici măcar vizualizarea.).4. Un flux de date este un fişier sau un dispozitiv fizic tratat printr-un pointer la o structură de tip FILE (din header-ul stdio.CAPITOLUL 8 Fişiere 8.7.ANSII C. Stocarea temporară pe suport permanent a informaţiei în timpul execuţiei unui program pentru a evita supraîncărcarea memoriei de lucru.dispozitivul standard de intrare (tastatura) .1.8. în mod automat.dispozitivul standard de eroare (de obicei un fişier care conţine mesajele de eroare rezultate din execuţia unor funcţii) .dispozitivul de imprimare .specifice MS-DOS. Închiderea unui fişier 8. CARACTERISTICILE GENERALE ALE FIŞIERELOR Noţiunea de fişier desemnează o colecţie de informaţii memorată pe un suport permanent (de obicei discuri magnetice). Funcţii utilitare pentru lucrul cu fişiere 8. se deschid următoarele fluxuri de date predefinite.) se realizează prin intermediul unor dispozitive logice identice numite stream-uri (fluxuri) şi prin intermediul sistemului de operare. căreia i se asociază un nume (în vederea conservării şi regăsirii ulterioare). Alte operaţii cu fişiere 8. S-system fişiere sistem asupra cărora numai sistemul de operare poate realiza operaţii operaţii. Când un program este executat. operaţiile asupra fişierelor se realizează cu ajutorul unor funcţii din biblioteca standard (stdio. stdprn (standard printer) . stderr (standard error output device) .h).h): stdin (standard input device) . Caracteristicile generale ale fişierelor 8. Intrări/ieşiri binare 8. 8.3. stdout (standard output device) . Calea (în structura de directoare) unde este memorat fişierul.5. Atributele care determină operaţiile care pot fi efectuate asupra fişierului (de exemplu: Rread-only . A-archive. În limbajul C.dispozitivul standard auxiliar (de obicei interfaţa serială auxiliară) .ANSII C.dispozitivul standard de ieşire (monitorul) .

Acest identificator intern este un pointer la o structură care conţine informaţii despre fişier (poziţia curentă în buffer. neputând fi citite direct. Această valoare nu rămane valabilă pentru fişierele binare. înregistrarea se compune din caracterele unui rând. singura declaraţie necesară fiind cea pentru pointerul de fişier. înregistrarea curentă este transferată de pe suportul extern în zona tampon care îi corespunde. toate elementele care pot comunica informaţii cu un program sunt percepute . ca fişierele text. Pentru a putea accesa un fişier va trebui să-l asociem cu unul din cele două modalităţi de manipulare. dacă se citeşte sau se scrie în fişier. sistemul de operare foloseşte câte un descriptor (bloc de control) pentru fiecare fişier. Prelucrarea fişierelor se poate face la două niveluri: Nivelul superior de prelucrare a fişierelor în care se utilizează funcţiile specializate în prelucrarea fişierelor. sarcina manipulării fişierelor revine sistemului de operare. fişierul trebuie deschis cu ajutorul funcţiei fopen din biblioteca standard. O zonă tampon păstrează una sau mai multe înregistrări. sfârşitul de fişier se generează prin Ctrl+Z (^Z) (sub MS-DOS) (sau Ctrl+D sub Linux). în final.h). Acest caracter poate fi detectat prin folosirea constantei simbolice EOF (definită în fişierul stdio. care are valoarea -1.h. În cazul fişierului standard de intrare. Scopul lucrului cu fişiere este acela de a prelucra informaţia conţinută. trebuie închis. Ca urmare. În cazul operaţiei de scriere. asociază referinţei la un fişier un stream (flux de date). Fluxurile de tip binar transferă blocuri de octeţi (fără nici o structură).h (input/output header) asociază referinţei la un fişier un aşa-numit handle (în cele ce urmează acesta va fi tradus prin indicator de fişier) care din punct de vedere al tipului de date este in. schimbul de informaţii dintre programe şi periferice se realizează folosind zone tampon. Acest tip de operaţie se mai numeşte deschidere de fişier. Datele afişate pe monitor formează un fişier de ieşire (fişierul standard de ieşire). Prin operaţia de citire. iar la terminarea prelucrării lui. deoarece.în mod unitar .CAPITOLUL 8 Fişiere În abordarea limbajului C (impusă de stdio. Orice fişier trebuie deschis inainte de a fi prelucrat. Fluxurile de tip text împart fişierele în linii separate prin caracterul ’\n’ (newline=linie nouă). De obicei. Exemplu: FILE *fp. putând fi citite ca orice fişier text. etc. negociază cu sistemul de operare şi retunează un nume (identificator) intern care va fi utilizat ulterior la prelucrarea fişireului. Utilizatorii nu trebuie să cunoască detaliile. înregistrarea se construieşte în zona tampon. Fluxurile pot fi de tip text sau de tip binar. În cazul monitoarelor. o zonă tampon are lungimea multiplu de 512 octeţi. Sfârşitul oricărui fişier este indicat printr-un marcaj de sfârşit de fişier (end of file). Pentru a avea acces la informaţiile despre fişierele cu care lucrează. 148 . De obicei. Funcţia primeşte ca argument numele extern al fişierului.). programul având apoi acces la elementele înregistrării din zona tampon. un pointer către o structură FILE. care pot conţine pe o poziţie oarecare caracterul ’\x1A’. Nivelul inferior de prelucrare a fişierelor în care se utilizează direct facilităţile oferite de sistemul de operare. Înainte de a citi sau scrie într-un fişier (neconectat automat programului). abordarea definită în header-ul io.h). prin program. există două abordări în privinţa lucrului cu fişiere: abordarea implementată în stdio. Datele introduse de la tastatură formează un fişier de intrare (fişierul standard de intrare).ca fluxuri de date. fiind apoi transferată pe suportul extern al fişierului.

w sau a.const char*<mod>. DESCHIDEREA UNUI FIŞIER Funcţia fopen Crează un flux de date între fişierul specificat prin numele extern (nume_fişier) şi programul C.h). "rb" – citire binară. + : extinde un flux de intrare sau ieşire la unul de intrare/ieşire. citirea dintr-un fişier. deschidere pentru citire. poziţionarea într-un fişier. cum sunt : 149 . Restricţiile de acces se precizează prin aplicarea operatorului | (disjuncţie logică la nivel de bit) între anumite constante simbolice. Funcţia returnează pointerul către fluxul de date specificat.int <acces> [. "r+b" – citire/scriere binară.int <mod>]). care poate conţine caracterele cu semnificaţiile: r : flux de date de intrare. FILE *fopen(const char *<nume_fişier>. FILE*freopen(const char*<fis>. închizând legătura cu vechiul fişier şi încercând să deschidă una nouă. Funcţia open Deschide fişierul specificat conform cu restricţiile de acces precizate în apel. Funcţia freopen Asociază un nou fişier unui flux de date deja existent. Exemple: "r+" – deschidere pentru modificare (citire şi scriere). const char *<mod>). iar în caz de eroare . Returnează un întreg care este un indicator de fişier sau -1 (în caz de eşec) (prototip în io. 8. sau NULL în caz de eşec (prototip în stdio. t : date text (modul implicit). int open(const char *<fişier>. "w+" – deschidere pentru modificare (citire şi scriere).FILE *<flux>). adăugare. Funcţia returnează un pointer spre tipul FILE. w : flux de date de ieşire. a : flux de date de ieşire cu scriere la sfârşitul fişierului. b : date binare. deschidere pentru scriere (crează un fişier nou sau suprascrie conţinutul anterior al fişierului existent). Parametrul mod specifică sensul fluxului de date şi modul de interpretare a acestora.CAPITOLUL 8 Fişiere Operaţiile care pot fi realizate asupra fişierelor sunt: deschiderea unui fişier. sau crearea fişierului în cazul în care acesta nu există.h. scrierea într-un fişier. închiderea unui fişier. operaţii de scriere şi citire asupra unui fişier deschis în condiţiile r.h). Parametrul mod este o constantă şir de caractere. definite în fcntl.2.h). cu fişierul specificat. "wb" – scriere binară.pointerul NULL (prototip în stdio.

Returnează valoarea 0 la închiderea cu succes a fişierului şi -1 în caz de eroare (prototip în stdio.h). dar mai profundă.h). Funcţia fcloseall int fcloseall(void).h oferă un alt tip de control la nivelul comunicării cu echipamentele periferice (furnizat de funcţia ioctrl). Restricţiile de mod de creare se realizează cu ajutorul constantelor: . informaţia furnizată pentru deschiderea unui fişier este aceeaşi în ambele abordări.h). Returnează indicatorul fişierului nou creat sau rezultat de eroare (-1). int <mod>). Parametrul un_mod este obţinut în mod analog celui de la funcţia de deschidere (prototip în io. Returnează indicatorul de fişier sau -1 (în caz de eşec). asupra căruia nu vom insista.h). scriere citire şi scriere creare adăugare la sfârşitul fişierului interpretare CR-LF nici o interpretare. Funcţia creat Crează un fişier nou sau îl suprascrie în cazul în care deja există. Închide toate fluxururile de date şi returnează numărul fluxurilor de date închise (prototip în stdio. int <un_mod>). int creatnew(const char *<nume_fişier>. eventual legate prin operatorul “|”. ÎNCHIDEREA UNUI FIŞIER Funcţia fclose int fclose(FILE *<flux>).. 8.3. După cum se observă. Implementarea din io.permisiune de scriere din fişier. diferenţa constând în tipul de date al entitaţii asociate fişierului. conform modului specificat. Închide un indicator de fişier şi returnează 0 (în caz de succes) sau -1 în caz de eroare (prototip în io. Funcţia închide un fişier deschis cu fopen şi eliberează memoria alocată (zona tampon şi structura FILE). int creat(const char *<nume_fişier>. Funcţia close int close(int <indicator>).permisiune de citire din fişier S_IREAD S_IWRITE . 150 .CAPITOLUL 8 Fişiere O_RDONLY O_WRONLY O_RDWR O_CREAT O_APPEND O_TEXT O_BINARY - citire. Funcţia creatnew Crează un fişier nou. dacă fişierul deja există (prototip în io.h). deoarece desfăşurarea acestui tip de control este mai greoaie.

Comunicarea de informaţie de la un program către un fişier este asigurată prin funcţii de scriere care transferă o cantitate de octeţi dintr-o variabilă-program de tip buffer în fişier. sau –1 (EOF) în caz de eroare sau sfârşit de fişier. Operaţiile de citire şi scriere într-un fişier text pot fi: intrări/ieşiri la nivel de caracter (de octet).h> void main() {int c. Funcţia fgetc int fgetc (FILE *<flux>). secvenţiale (informaţia este parcursă succesiv. se referă la succesiunea de octeţi care începe cu poziţia curentă. Pentru aceasta. Acesta este iniţializat la 0 în momentul deschiderii. 8.4. #include <stdio. element cu element). toate operaţiile asupra fişierului vor fi efectuate cu pointerul său.h> #include <process. până la întâlnirea caracterului ^Z = Ctrl+Z. intrări/ieşiri de şiruri de caractere. i=0. Funcţia citeşte un caracter dintr-un fişier (pointerul spre tipul FILE transmis ca argument) şi returnează caracterul citit sau EOF la sfârşit de fişier sau eroare. implicit. intrări/ieşiri la nivel de cuvânt (2 octeţi). Exerciţiu: Să se scrie un program care crează un fişier text în care se vor scrie caracterele introduse de la tastatură (citite din fişierul standard de intrare). atât fluxurile de date cât şi indicatorii de fişier au asociat un indicator de poziţie curentă în cadrul fişierului. 151 . intrări/ieşiri cu formatare. respectiv scriere. FILE *pfcar. PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE CARACTER Fişierele pot fi scrise şi citite caracter cu caracter folosind funcţiile fputc (pentru scriere) şi fgetc (citire). char mesaj[]="\nIntrodu caractere urmate de Ctrl+Z (Ctrl+D sub\ Linux):\n". Funcţia putc returnează valoarea lui c (valoarea scrisă în caz de succes). ea însăşi având sensul unei înşiruiri de octeţi prin declaraţia void *buf.CAPITOLUL 8 Fişiere 8. iar operaţiile de citire.1. FILE *<flux>). flux – este pointerul spre tipul FILE a cărui valoare a fost returnată de funcţia fopen. Comunicarea de informaţie de la un fişier către un program este asigurată prin funcţii de citire care transferă o cantitate de octeţi (unitatea de măsură în cazul nostru) din fişier într-o variabilă-program pe care o vom numi buffer. c – este codul ASCII al caracterului care se scrie în fişier. PRELUCRAREA FIŞIERELOR TEXT După deschiderea unui fişier. Funcţia fputc int fputc (int <c>. Operarea asupra fiecărui octet din succesiune determină incrementarea indicatorului de poziţie curentă. Fişierele sunt percepute în limbajul C ca fiind.4.

. i++){if (feof(pf)) tab[i]=getw(pf). // scrierea caracterului în fişier fclose(pfcar).h> #include <process."r"). // închiderea fişierului } Exerciţiu: Să se scrie un program care citeşte un fişier text.stdout). PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE CUVÂNT Funcţiile fputw şi fgetw (putword şi getword) sunt echivalente cu funcţiile fputc şi fgetc. Exemplu: int tab[100]. FILE *pfcar. break. #include <stdio.CAPITOLUL 8 Fişiere char eroare[]="\n Eroare deschidere fişier \n". char eroare[]="\n Eroare deschidere fişier \n". la nivel de caracter } while((c=getc(pfcar))!=EOF) putc(c.txt în citire if(pfcar==NULL) { i=0. cu diferenţa că unitatea transferată nu este un octet (caracter). FILE *pf.2. //scrierea caracterului citit în fişierul standard de ieşire (afişare pe monitor) fclose(pfcar). pfcar=fopen("f_car1. exit(1).txt if(pfcar==NULL) {i=0. pfcar=fopen("f_car1.stdout). int fputc (int <cuv>. while(mesaj[i]) putchar(mesaj[i++]). FILE *<flux>).stdout).txt".pfcar). exit(1). //deschiderea fişierului numit f_car1. while(eroare[i])putc(eroare[i++]. . Se recomandă utilizarea funcţiei feof pentru a testa întâlnirea sfârşitului de fişier. . // . i<100. int fgetw(FILE *<flux>).txt". // crearea fişierului cu numele extern f_car1. 152 ."w"). while(eroare[i])putc(eroare[i++]. şi afişează conţinutul acestuia.h> void main() { int c. caracter cu caracter. . } 8. }while((c=getchar())!=EOF) // sau: while ((c=getc(stdin)) != EOF) putc(c.4. } } printf("Sfarşit de fişier\n"). ci un cuvânt (un int). deschidere fişier while (!feof(pf)){ for (int i=0. i=0. //citire din fişier. //citire din fişier la nivel de cuvânt şi memorare în vectorul tab // .

//deschiderea fiş. FILE *pfsir. iar scrierea într-un fişier cu ajutorul funcţiei fputs.h> void main() { int n=250. Funcţia citeşte maximum dim-1 octeţi (caractere) din fişier. linie cu linie. Funcţia returnează ultimul caracter scris.urmate de Ctrl+Z(Ctrl+D sub\ Linux):\n".CAPITOLUL 8 Fişiere 8. char sir[250]. Pointerul spre zona în care se face citirea caracterelor este sir. Terminatorul null ('\0') este plasat automat la sfârşitul şirului (buffer-lui de memorie). sau -1 în caz de eroare. Funcţia fgets char *fgets(char *<sir>.3. } Exerciţiul 2: Să se scrie un program care citeşte un fişier text.*psir. sau pointerul NULL în cazul eşecului. Funcţia fputs este indentică cu funcţia puts. Funcţia scrie un şir de caractere într-un fişier şi primeşte ca argumente pointerul spre zona de memorie (buffer-ul) care conţine şirul de caractere (sir) şi pointerul spre structura FILE. cu deosebirea că funcţia gets citeşte din fişierul standard de intrare (stdin).txt". fputs(mesaj. ele devin şiruri de caractere terminate de caracterul nul ('\0'). iar în memorie. Exerciţiul 1: Să se scrie un program care crează un fişier text în care se vor scrie şirurile de caractere introduse de la tastatură. cu deosebirea funcţia puts scrie în fişierul standard de ieşire (stdout). pfsir=fopen("f_sir. în caz de succes."r"). PRELUCRAREA UNUI FIŞIER LA NIVEL DE ŞIR DE CARACTERE Într-un fişier text. FILE *<flux>). char mesaj[]="\nIntrodu siruri car. pfsir=fopen("f_sir. // scrierea în fişierul text psir=fgets(sir.txt".pfsir). în caz de succes.stdin). Citirea unei linii de text dintr-un fişier se realizează cu ajutorul funcţiei fgets.pfsir). while(psir!=NULL) 153 . FILE *pfsir. char sir[250]. #include <stdio.// citirea şirurilor din fişierul standard de intrare while(psir!=NULL) {fputs(sir.4.stdout).n.n. Funcţia returnează un pointer către buffer-ul în care este memorat şirul de caractere. şi afişează conţinutul acestuia. psir=fgets(sir. int <dim>. #include <stdio. FILE *<flux>). } fclose(pfsir).n.stdin). sau până la întâlnirea sfarşitului de linie. liniile sunt considerate ca linii de text separate de sfârşitul de linie ('\n'). f_şir."w").txt pentru scriere psir=fgets(sir. Funcţia fgets este indentică cu funcţia gets. Funcţia fputs int fputs(const char *<sir>.h> void main() {int n=250.*psir.

litere_mici). mari=%3d\nLit.pfsir). scanf("%s".h> #include <conio.h> #include <process. fclose(fp). câte cifre şi câte spaţii albe conţine fişierul.h> void numarare(const char *). /* citeste linie din fisier*/ if (c != NULL){ //printf("%s".cifre. mici=%3d\n". //afişarea (scrierea în fişierul standard de ieşire) şirului (liniei) citit din fişierul text psir=fgets(sir. numarare(linie).linie). getch().index++) { if (isupper(lin[index])) litere_mari++. contor_lin.} int contor_lin=0. clrscr(). cifre=0.h> #include <stdio.stdout). #include <stdio. //citirea unei linii de text din fişier } fclose(pfsir).h> #include <conio.100. if (isdigit(lin[index])) cifre++. } printf("Lit. nume_fis). //inchidere fisier } void numarare(const char *lin) { int sp_albe=0.h> #include <ctype. void main() { FILE *fp. litere_mici=0.fp). exit(1). if (islower(lin[index])) litere_mici++. *c. #include <stdio. } Exerciţiul 4: Să se scrie un pprogram care care citeşte conţinutul unui fişier text (al cărui nume se introduce de la tastatură) şi afişează conţinutul acestuia. fp = fopen(nume_fis. do { c = fgets(linie.CAPITOLUL 8 Fişiere { fputs(sir. linie).h> #include <ctype. /* afisarea liniei citite */ contor_lin++.h> 154 .index<strlen(lin). if (isspace(lin[index])) sp_albe++. printf("Nume fisier:"). nume_fis[10]. char linie[100]. for (int index = 0. câte litere mici. transformând literele mari în litere mici şi literele mici în litere mari."r").sp_albe).nume_fis). //deschidere pentru citire if (fp == NULL){ printf("Eroare deschidere fisier %s\n". printf("Cifre=%3d\nSpatii albe=%3d\n".h> #include <string.printf("Linia %d:%s\n".} Exerciţiul 3: Să se scrie un program care citeşte conţinutul unui fişier text (al cărui nume se introduce de la tastatură) şi afişează câte litere mari. litere_mari=0.litere_mari.} } while (c != NULL). //sau: puts(sir).n.

const char *<format>. neputând fi citite direct. similare funcţiilor scanf şi printf (care permit citirea/scrierea formatată de la tastatură/monitor).char linie[80]. sau -1 (EOF) în cazul detectării sfârşitului fişierului sau al unei erori. Funcţiile returnează numărul câmpurilor citite/scrise în fişier.char *c. } } printf("%s".nume_fis). Funcţiile primesc ca parametri ficşi pointerul (pf ) spre tipul FILE (cu valoarea atribuită la apelul funcţiei fopen). .linie). void main() {FILE *fp. } void transformare (char *linie) { int index. Funcţia fprintf int fprintf(FILE *<pf>. Funcţia fscanf int fscanf(FILE *<pf>. Comunicarea de informaţie dintre un program şi un fişier este asigurată prin funcţii de citire/scriere care transferă un număr de octeţi. fp = fopen(nume_fis. do { c = fgets(linie. . .index++) { if (isupper(linie[index])) /* litera mare */ linie[index] = tolower(linie[index]). printf("Nume fisier -> "). else { if (islower(linie[index])) /* litera mica */ linie[index] = toupper(linie[index]). Se utilizează funcţiile fscanf şi fprintf.linie[index] != 0.).CAPITOLUL 8 Fişiere void transformare(char *). 155 .80. for (index = 0. 8. INTRĂRI/IEŞIRI FORMATATE Operaţiile de intrare/ieşire formatate permit citirea. ca fişierele text (vezi paragraful 8.). } 8. /* citire linie de text */ if (c != NULL) transformare(linie). impunând un anumit format.fp). const char *<format>. .4. fclose(fp). scanf("%s".). } while (c != NULL).5."r"). şi specificatorul de format (cu structură identică celui prezentat pentru funcţiile printf şi scanf). respectiv scrierea într-un fişier text. . . prin intermediul unui buffer. nume_fis[24].1.4. INTRĂRI/IEŞIRI BINARE Reamintim că fluxurile de tip binar transferă blocuri de octeţi (fără nici o structură).

size_t fread(void *<buf>. while(nr!=0) { x=fwrite(&nr. size_t <n>.h> int main() { FILE *f. sub forma a n entităţi de dimensiune d. sizeof(nr). Funcţia read Citeşte dintr-un fişier (precizat prin indicatorul său. Funcţiile de scriere Fişierele organizate ca date binare pot fi prelucrate cu ajutorul funcţiilor fread şi fwrite. void *<buf>.} 156 . nenule. double nr. sau -1 în caz de eroare (prototip în stdio. #include <iostream. //scriere în fişier cin>>nr. size_t fwrite(const void *<buf>. Funcţia returnează numărul de octeţi citiţi efectiv (pentru fişierele deschise în mod text nu se numără simbolurile de sfirşit de linie).CAPITOLUL 8 Fişiere Funcţiile de citire Funcţia fread Citeşte date dintr-un flux. int x.FILE *<flux>). un număr de articole care se presupune că au o lungime fixă. void *<buf>. int write(int <indicator>. numită zona tampon. } cout<<"\nIntrod. fiecare bloc având dimensiunea dim. FILE *<flux>). return 1. if ((f=fopen("test_nrb. Funcţia fwrite Scrie informaţia (preluată din buffer. sub forma a n blocuri (entităţi).size_t <n>. Returnează numărul de octeţi scrişi efectiv sau -1 în caz de eroare (prototip în io. return 0.h). se consideră că înregistrarea este o colecţie de date structurate numite articole. buf este pointerul spre zona tampon care conţine articolele citite) într-un flux de date. cin>>nr.size_t <d>. Returnează numărul de blocuri citite efectiv. indicator) un număr de n octeţi preluaţi dintr-un buffer (buf este pointerul spre acesta)."wb"))==NULL) //deschidere flux binar. unsigned <n>). scriere { cout<<"\nNu se poate deschide fiş. f). 1. int read(int <indicator>. indicator) un număr de n octeţi şi îi memorează în bufferul buf.h). } fclose(f). La o citire se transferă într-o zonă specială. sau -1 în caz de eroare (prototip în stdio. într-un buffer (buf). sau -1 în caz de eroare (prototip în io. size_t <dim>. Returnează numărul de entităţi scrise efectiv.nr(diferite de 0) terminate cu un 0:"<<'\n'. test_nrb. unsigned <n>). În acest caz.dat"<<'\n'.h). Funcţia write Scrie într-un fişier (desemnat prin indicatorul său.dat". Exerciţu: Să se scrie un program care crează un fişier binar în care se vor introduce numere reale.h> #include <stdio.h).

cout<<'\n'. Funcţia fgetpos int fgetpos(FILE *<flux_date>.sfârşitul fişierului (SEEK_END).CAPITOLUL 8 Fişiere Exemplu: Să se scrie un program ce citeşte dintr-un fişier binar numere reale. long <n>. Structura care descrie poziţia poate fi transmisă ca argument funcţiei fsetpos (prototip în stdio. Returnează 0 la determinarea cu succes a acestei poziţii sau valoare diferită de zero în caz de eşec.dat". } cout<<"\nNumerele nenule citite din fişier sunt:"<<'\n'. fpos_t.h> int main() { FILE *f.double buf. 157 . Înscrie valoarea indicatorului în variabila indicată de poziţie.h). long <deplasament>.} 8. while((fread(&buf.dat"<<'\n'. referinţa – poate avea una din valorile: 0 . nenule.poziţia curentă a capului (SEEK_CUR). cout<<buf<<" ". Determină poziţia curentă (pointer către o structură. test_nrb. Funcţia lseek int lseek(int <indicator>. 2 . const fpos_t *<poziţie>). Seteaza poziţia curentă de citire/scriere în fişier la n octeţi faţa de referinţă. Funcţia setează poziţia curentă în fluxul de date la n octeţi faţă de referinţă): deplasament – defineşte numărul de octeţi peste care se va deplasa capul discului. fpos_t *<poziţie>). sau diferită de 0 în caz de eşec (prototip în stdio. if ((f= fopen("test_nrb. Returnează valoarea 0 în caz de succes şi diferită de zero în caz de eroare (io.6. Funcţia returnează valoarea zero la poziţionarea corectă şi o valoare diferită de zero în caz de eroare (prototip în stdio. return 0. 1. Funcţia fseek int fseek(FILE *<pf>. care descrie această poziţie în fluxul de date). POZIŢIONAREA ÎNTR-UN FIŞIER Pe lângă mecanismul de poziţionare implicit (asigurat prin operaţiile de citire şi scriere) se pot folosi şi operaţiile de poziţionare explicită.h> #include <stdio. return 1.h). Setează poziţia curentă în fluxul de date (atribuie indicatorului valoarea variabilei indicate poziţie). "rb")) == NULL) { cout<<"\nNu se poate deschide fiş. în vederea prelucrării înregistrărilor fişierului într-o ordine oarecare. int <referinta>). 1 . sizeof(buf).h). Funcţia fsetpos int fsetpos(FILE *<flux_date>. #include <iostream. f))==1) // funcţia sizeof(buf) care returneaza numarul de octeţi necesari variabilei buf. Funcţia deplasează capul de citire/scriere al discului. fclose(f). Returnează valoarea 0 în caz de succes.începutul fişierului (SEEK_SET). int <referinţa>). la o valoare obţinută printr apelul funcţiei fgetpos.h).

h). Returnează poziţia curentă a capului de citire/scriere în fişier (exprimată în număr de octeţi faţă de începutul fişierului).h).h). Returnează numărul de fluxuri asupra cărora s-a efectuat operaţia (stdio. FUNCŢII UTILITARE PENTRU LUCRUL CU FIŞIERE Funcţii de testare a sfârşitului de fişier Funcţia feof int feof(FILE *<flux_date>). Goleşte un fluxul de date specificat ca argument. Funcţia rewind void rewind(FILE *<flux_date>). sau -1L în caz de eroare (prototip în io. Funcţia eof int eof(int <indicator>). 0 dacă indicatorul este poziţionat în altă parte. Indică poziţia curentă a capului de citire în fişier.h). Goleşte toate fluxurile de date existente. Funcţia flushall int flushall(void). Returnează 0 în caz de succes şi -1 (EOF) în caz de eroare (prototip în stdio. ALTE OPERAŢII CU FIŞIERE Funcţii care permit operaţii ale sistemului de operare asupra fişierelor Funcţia remove int remove(const char *<nume_fişier>).CAPITOLUL 8 Fişiere Există funcţii pentru modificarea valorii indicatorului de poziţie şi de determinare a poziţiei curente a acestuia.h). Funcţia tell long tell(int <indicator>). sau -1 în caz de eroare (prototip în io. Poziţionează indicatorul la începutul fluxului de date specificat ca argument (prototip în stdio. 8. Returnează o valoare diferită de zero în cazul întâlnirii sfârşitului de fişier sau 0 în celelalte cazuri (prototip în stdio. Funcţia returnează o valoare de tip long int care reprezintă poziţia curentă în fluxul de date (deplasamentul în octeţi a poziţiei capului faţă de începutul fişierului) sau -1L în caz de eroare (prototip în stdio. Returnează valoarea 1 dacă poziţia curentă este sfârşitul de fişier. Funcţia ftell long ftell(FILE *<pf>). 158 .h).8. pentru cele de scriere efectuând şi scrierea în fişiere.h). Funcţii de golire a fluxurilor de date Funcţia fflush int fflush(FILE *<flux_date>). 8.7.

h).CAPITOLUL 8 Fişiere Şterge un fişier. Funcţia tmpnam char *tmpnam(char *<sptr>).h). Funcţii care permit manipularea aceluiaşi fişier prin două indicatoare de fişier independente Funcţia dup int dup(int <indicator>). 159 .h).h). Returnează noul indicator de fişier pentru operaţie reuşită sau -1 în cazul eşecului (prototip în io. Returnează pointerul către fişierul deschis în cazul operaţiei reuşite.h). Duplică un indicator de fişier la valoarea unui indicator de fişier deja existent. Returnează 0 în caz de succes şi -1 în caz de eşec (prototip în io. Funcţii de lucru cu fişiere temporare care oferă facilităţi de lucru cu fişiere temporare prin generarea de nume unice de fişier în zona de lucru. Returnează valoarea 0 pentru operaţie reuşită şi -1 pentru operaţie eşuată (prototip în stdio.h. conform argumentului lungime. funcţia nu va reuşi operaţia (prototip în io. dacă fişierul are permisiune read-only. Funcţii pentru aflarea sau modificarea dimensiunii în octeţi a fişierelor Funcţia chsize int chsize(int <indicator>. Funcţia rename int rename(const char *<nume_vechi>. sau NULL în caz de eşec (prototip în stdio.h).h). Redenumeşte un fişier. Funcţia unlink int unlink(const char *<nume_fişier>). Funcţia dup2 int dup2(int <indicator_vechi>. Returnează 0 la operaţie reuşită şi -1 la eşec. Funcţia filelength long filelength(int <indicator>).h). Deschide un fişier temporar. long <lungime>). int <indicator_nou>). Crează un nume unic pentru fişierul temporar (prototip în stdio.h). Returnează lungimea unui fişier (în octeţi) sau -1 în caz de eroare (prototip în io. Funcţia tmpfile FILE *tmpfile(void). ca flux de date. int <attrib>). în mod binar (w+b). Duplică un indicator de fişier. Returnează 0 pentru operaţie reuşită sau -1 în caz de eşec (prototip în stdio. const char *<nume_nou>). Şterge un fişier. Modifică dimensiunea unui fişier. stdio. Returnează 0 pentru operaţie reuşita şi -1 la eşec (stdio. Funcţia creattemp int creattemp(char *<cale>.

double salariu. cout<<" Salariul : "<<a. }angajat.h> #include <ctype.pf). Să se afişeze apoi conţinutul fişierului.) {fread(buffer.n2. fclose(pf).cin>>a. în directorul dat în argumentul cale. fwrite(buffer. cin>>cont.marca. cout<<"Continuati introducerea de date (d/n) ?". char cont.nrc.} for(. FILE *pf.a1.h> typedef struct { char num[10]. marca. int main() {angajat a.1. if ((pf= fopen(nume_fis.char *nume_fis. nota2.h> #include <conio."<<nume_fis<<"!\n". cu şirul de caractere promovat–dacă media este mai mare sau egală cu 5sau nepromovat-dacă media este sub 5). salariu. } while(toupper(cont)!='N'). char pren[10].nume<<'\n'. cu două probe: nume. 160 .cout<<" Numele : "<<a. Returnează indicatorul (handler-ul) către fişierul creat sau -1 (şi setarea errno) la eşec (io. } Exerciţiul 2: Să se creeze un fişier binar.int marca. cu atributele specificate în argumentul attrib (prin _fmode.1.CAPITOLUL 8 Fişiere Crează un fişier unic ca nume.cin>>a.char sbinar[sizeof(angajat)].salariu. prenume. numărul curent (completat automat) şi un câmp de observaţii (completat automat. do {cout<<"Marca : ".sbinar.a=a. cout<<"Nume : ".return 1. union {angajat a. a=buffer. cout<<" Marca : "<<a.}buffer. cout<<"Salariu :". } //citirea informatiilor if ((pf= fopen(nume_fis. int n1. } fclose(pf). buffer.. cin>>nume_fis. #include<iostream.marca. }articol. "rb")) == NULL) {cout<<"\nEroare citire fişier "<<nume_fis<<"!\n". care va conţine informaţiile despre elevii prezenţi la un concurs de admitere. Să se afişeze apoi informaţiile din acest fişier.salariu<<'\n'. O_TEXT sau O_BINARY).h). char *obs.return 1.nume.h> #include <stdio.sizeof(a). cout<<"Nume fisier care va fi creat:".h> #include <stdio. media (calculată pe baza celor două note). Exerciţiul 1: Să se creeze un fişier binar.sizeof(angajat).h> typedef struct { char nume[20]. #include<iostream.m. if(feof(pf)) exit(1).sbinar. nota1.pf). "wb")) == NULL) {cout<<"\nEroare creare fiş.cin>>a. care va conţine informaţiile despre angajaţii unei întreprinderi: nume.

cout<<"Prenumele : ".sb. preţul unitar.a=tampon.cin>>tampon.n2. help() .num.CAPITOLUL 8 Fişiere union{ articol a.pren.sb.sizeof(articol). Aplicaţia va avea un meniu principal şi va permite gestiunea următoarelor informaţii: codul materialului (va fi chiar “numărul de ordine”)."rb").nrc=i. cin>>tampon.pf).m=(tampon. numit “material.1. fwrite(buf.cout<<tampon.obs="repetent". cout<<tampon.m<<endl.n2<<endl. Aplicaţia conţine funcţiile: 1. void main() {clrscr(). cout<<"Numele : ".m>=5) tampon.i++) /* crearea fisierului */ { tampon.n1.pf). else tampon."wb"). unitatea de măsură. pf=fopen("sitstud.1.num<<" este : ". Funcţii pentru fişierele binare. cout<<" A doua nota a studentului "<<tampon.dat”.a.n1+tampon. Memorarea datelor se va face într-un fişier de date (un fişier binar cu structuri). cin>>tampon.obs="promovat". denumirea acestuia. tampon=buf. cantitatea contractată şi cea recepţionată (vectori cu 4 elemente).obs<<endl.cin>>tampon. cout<<"Observatii :"<<tampon. } fclose(pf). pf=fopen("sitstud.i.i<=n. FILE *pf. tampon. care să suplinească lipsa funcţiilor standard pentru organizarea directă a fişierelor binare: citireb() .num<<" este : ". while(!feof(pf)) /* citirea si afisarea informatiilor din fisier */ { fread(buf. cout<<tampon.cin>>n. }buf. buf.n2)/2. articol tampon. int n.nrc=i. cout<<"Prima nota a studentului "<<tampon. } Exerciţiul 3: Aplicaţie pentru gestiunea materialelor dintr-un depozit. if (feof(pf)) break. cout<<" Prenumele : ". cout<<" Media studentului este :"<<tampon. cout<<"A doua nota a studentului "<<tampon. tampon. for(i=1.num<<" este : ".num<<" este : ".informare privind opţiunile programului 2.citire în acces direct din fişier.dat".sizeof(articol).pren<<endl. cout<<"Introduceti numarul de studenti:".dat".num.char sb[sizeof(articol)]. } fclose(pf).cout<<tampon. cout<<" Prima nota a studentului "<<tampon. cout<<" Numele : ". if(tampon. 161 .n1<<endl.

posf.h> #include <iostream. } } void afismat(material *a) //afişarea informaţiilor despre un anumit material { int i.1. } } void citireb(int nr.SEEK_SET). } void scrieb(int nr. cout<<" C.list(). cin>>opţiune. fseek(f. default:help().determinarea lungimii fişierului existent. case 's':case 'S':şterg(). 3.depl.unit_mas[4]. fseek(f. case 'e':case 'E': break.h> #include <ctype. cout<<" M.SEEK_SET). cout<<" E. if(fwrite(a.break. crefis() . } long int lungfis(FILE *f) // returnează lungimea fişierului {long int posi.float preţ. void main() {char opţiune. case 'l':case 'L':list().break.c-creare fisier"<<'\n'. exit(2).help().void *a.f)!=1) {cout<<"Eroare de scriere in fişier !"<<'\n'.}.sizeof(material).a-adaugare"<<'\n'. 162 .scriere în acces direct în fişier. case 'h':case 'H':help(). cout<<" S.break.FILE *f) //citire din fişierul binar {long depl=(nr-1)*sizeof(material). #include <process.h-help"<<'\n'.cant_r[4].cant_c[4].m-modificare"<<'\n'.FILE *pf. return posf.afişarea informaţiilor despre un material (apelată de list).exit(1).SEEK_END). cout<<" L.posi. char den_mat[20].f)!=1) {cout<<"Eroare de citire din fişier !"<<'\n'. ştergerea şi listarea de materiale.break.modif().sizeof(material). fseek(f. } }while(toupper(opţiune)!='E'). cout<<" H. } void help() // afişare informaţii despre utilizarea meniului şi opţiunile acestuia {cout<<"Opţiunile de lucru sunt :"<<'\n'.sterg().e-exit"<<'\n'.adaug(). de lucru este"<<'\n'.1.h> #include <stdio. posf=ftell(f).l-listare"<<'\n'. cout<<"(c|a|m|s|l|e|h pentru help) : ".s-ştergere"<<'\n'. switch(opţiune) {case 'c':case 'C':crefis(). fseek(f. break. modificarea. if(fread(a. case 'a':case 'A':adaug().break. material mat.h> typedef struct material { int codm.depl.CAPITOLUL 8 Fişiere scrieb() . do //afişarea unui meniu de opţiuni şi selecţia opţiunii { cout<<'\n'<<"Opţiunea Dvs.creare fişier. citmat() .FILE *f) //scriere în fişierul binar {long depl=(nr-1)*sizeof(material). lungfisis() .citirea de la terminal a informaţiilor despre un material. posi=ftell(f).void *a.break.SEEK_SET). case 'm':case 'M':modif(). afismat() . Funcţii pentru adăugarea.0. void crefis().stoc. cout<<" A.

&mat.dat". fclose(pf). cout<<"Preţ unitar : "<<a->preţ<<'\n'.&mat. if(n) scrieb(n. cout<<"Introduceţi unitatea de măsură : ".dat". cout<<"Cantitaţi contractate:"<<'\n'. na=lungfis(pf)/sizeof(material). cout<<"Introduceţi cantitaţile contractate : "<<'\n'."a").i<4. char ch.i<4. } } }while(na). do{citmat(&mat). } void sterg() //ştergerea din fişier a unui material { int n. 163 .i<4."r"))!=NULL) cout<<"Fişierul exista deja !"<<'\n'. fclose(pf).i++) {cout<<"Receptionat "<<i+1<<" : ".pf).codm=0. else pf=fopen("material."w").i++) cout<<"Contractat "<<i<<" : "<<a->cant_c[i]<<'\n'. } void modif() //modificarea informaţiilor despre un material existent {int na.cin>>a->cant_c[i].&mat. pf=fopen("material.//deschidere pentru append na=lungfis(pf)/sizeof(material).cin>>a->cant_r[i].scrieb(na. cout<<"Stoc : "<<a->stoc<<'\n'. if(n<0||n>na) cout<<"Articol eronat"<<'\n'. cout<<"Introduceţi preţul : ". for(i=0.dat". } void adaug() //adăugare de noi materiale {int na. cout<<"Introduceţi denumirea materialului : ".i++) {cout<<"Contractat "<<i+1<<" : ". } void citmat(material *a) //citirea informaţiilor despre un anumit material { int i. cout<<"Introduceti codul materialului (0=End): ". } } void crefis() //deschidere fisier { if((pf=fopen("material.a->preţ=temp.CAPITOLUL 8 Fişiere if(a->codm) {cout<<"Cod material : "<<a->codm<<'\n'.pf).cout<<"Modif.pf). } cout<<"Introduceţi cantitaţile recepţionate : "<<'\n'. cout<<"Cantitaţi recepţionate:"<<'\n'."r+"). fclose(pf). do{cout<<"Numarul art. for(i=0.cin>>a->codm.cin>>n.cin>>na. if(mat.codm). ch=toupper(ch).pf). }while(!(n>=0 && n<=na)). pf=fopen("material. do {do{cout<<"Numarul articolului de şters este (0=END): ". for(i=0. if(a->codm==0) return."r+").codm) scrieb(++na. } else cout<<"Acest articol a fost şters !"<<'\n'. if(na) {citireb(na.i++) cout<<"Receptionat "<<i<<" : "<<a->cant_r[i]<<'\n'.i<4.cin>>temp. if(ch=='D'){citmat(&mat).&mat.cin>>a->den_mat.afismat(&mat). } while(mat. for(i=0.dat". do{ cin>>ch. cout<<"Denumire material: "<<a->den_mat<<'\n'. } while(ch!='D' && ch!='N').dat". cout<<"Unitate de masura: "<<a->unit_mas<<'\n'. de modificat este (0=END): ".long int na. pf=fopen("material.float temp. mat.cin>>a->unit_mas. art(D/N)? :".

2. if(na){citireb(na. şi afişaţi primele linii care diferă şi poziţia caracterelor diferite în aceste linii. cu un titlu care indică numele fişierului. 8. preţ. g) Ordonarea descrescătoare după anul apariţiei. paginile vor fi numerotate (cu ajutorul unui contor de pagini). Scrieţi un program care citeşte un fişier text. Fişierul va contine informaţiile: nume carte. Pentru fiecare carte. Scrieţi un program care citeşte un text introdus de la tastatură. Se vor afişa pe ecran conţinutul fişierului de la care s-a pornit şi conţinutul fişierului obţinut. numărul de date numerice (nu cifre. numere!). d) Modificarea informaţiilor existente. j) Numele autorului cu cele mai multe cărţi. b) Afişarea informaţiilor despre o anumită carte. } 8. 6. e) Lista alfabetică a tuturor autorilor. k) Valoarea totală a cărţilor din bibliotecă. fclose(pf). 9. Scrieţi un program care consultă un fişier text şi afişează o listă a tuturor cuvintelor din fişier. 164 . a) Adaugărea de noi cărţi. Scrieţi o aplicaţie pentru gestiunea informatiilor despre cărţile existente într-o bibliotecă. Scrieţi un program de tipărire a conţinuturilor mai multor fişiere. cout<<'\n'. 4.cin>>na. al cărui nume se introduce de la tastatură. c) Căutarea titlurilor după un anumit autor. 5.&mat. ale căror nume se transmit ca parametri către funcţia main.} }while(na). Memorarea datelor într-un fişier (un fişier binar cu structuri). numărul de linii. Scrieţi un program care citeşte conţinutul unui fişier sursă scris în limbajul C şi afişează în ordine alfabetică fiecare grup al numelor de variabile care au primele n caractere identice (n este citit de la tastatură). fiecare cuvânt va fi precedat de numărul de apariţii. prin înlocuirea spaţiilor consecutive cu unul singur. 7. 3."r"). se va genera o cotă (un număr unic care să constituie cheia de căutare). anul apariţiei. fclose(pf). Aplicaţia va avea un meniu principal care va permite: 10. Să se consulte conţinutul unui fişier şi să se afişeze următoarele informaţii statistice: numărul de cuvinte din fişier. ordonează alfabetic liniile acestuia şi le afişează. h) Numele celei mai vechi cărţi din bibliotecă. } void list() //afişare informaţii despre un anumit material { int na. editura.dat". Pornind de la conţinutul acestuia. i) Numele celei mai scumpe cărţi din bibliotecă. ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME 1. numărul de caractere.9. Tipărirea se face pe ecran (lungimea paginii = 22) sau la imprimantă (lungimea paginii = 61). La afişare. pf=fopen("material. f) Ştergerea unei cărţi din bibliotecă. Pentru fiecare fişier. în ordinea crescătoare a frecvenţei lor de apariţie. se va crea un alt fişier. autor. Conţinutul fiecărui fişier va începe pe o pagină nouă.afismat(&mat). Scrieţi un program care citeşte un text introdus de la tastatură şi afişează cuvintele distincte. Scrieţi un program care să compare conţinutul a două fişiere.CAPITOLUL 8 Fişiere }while(n). Pentru fiecare cuvânt se vor afişa şi numerele liniilor în care apare cuvântul.pf). do{cout<<"Numarul articolului de listat este (0=END): ".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->