Sunteți pe pagina 1din 128

Biserici fortificate

ale sa[ilor din Transilvania

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei IPLIC, IOAN MARIAN Biserici fortificate ale sa[ilor din Transilvania / Ioan Marian iplic ; graf.: Adrian Sorin Georgescu ; foto: Ovidiu Morar, tefan Petrescu; ed.: Ovidiu Morar, Arpad Harangozo - Bucure[ti: Noi Media Print, 2006 (Discover Romania) ISBN 973-7959-46-9 I. II III. IV. Morar, Ovidiu (foto. ; ed) tefan Petrescu (foto) Georgescu, Adrian Sorin (graf) Harangozo, Arpad (ed.)

Biserici fortificate
ale sa[ilor din Transilvania

noi
media print

Cuprins
7 Introducere 16 }ara Brsei 30 Zona Rupea 42 Valea Trnavelor 90 |mprejurimile Sibiului [i Sebe[ului 106 Valea Hrtibaciului [i Cincului

Colonizarea sa[ilor \n Transilvania [i bisericile lor fortificate

Cucerirea Transilvaniei de c`tre maghiari, nceput` n timpul regelui tefan cel Sfnt (ncoronat [i cre[tinat la anul 1000) a continuat n tot cursul secolului al XI-lea. Regalitatea maghiar` a supus treptat vechile ducate [i voievodate romne[ti aflate aici, [i consemnate de cronicarul anonim al regelui Bela. In decursul cuceririi Transilvaniei, autoritatea regal` maghiar` a aplicat concomitent dou` metode, al`turi de cucerirea direct`: integrarea comunit`]ilor locale n organizarea administrativ` a ]inuturilor ocupate [i colonizarea de noi popula]ii. Printre acestea din urma s-au num`rat [i sa[ii, cei care au preluat de la secui func]ia de colonizatori ai sudului Transilvaniei. A[ezarea sa[ilor n Transilvania constituie doar o parte a amplei coloniz`ri germane n r`s`rit, proces desf`[urat n linii generale ntre secolele X XIV. La mijlocul secolului al XII-lea teritoriul ce se ntindea la sud de Trnava Mare, ce reprezenta [i marginea sud-estic` a teritoriului controlat de regalitatea arpadian`, a trecut din st`pnirea secuilor n cea a noilor comunit`]i de germani aduse din Flandra, Saxonia [i zona Rinului. n secolele XII XIII au p`truns n Regatul ungar dou` valuri de coloni[ti germani, care au marcat etapele cronologice ale consolid`rii puterii centrale [i ale cre[terii rolului marilor baroni. Cercetarea originii sa[ilor din Transilvania a reprezentat o problem` de interes major, fiind l`sat` n plan secund problema vechimii unor a[ez`ri sau a unor grupuri de coloni[ti.
`ran sas din zona Sibiului, cromolitografie, secolul al XIX-lea

Originea coloni[tilor germani din Ungaria [i Transilvania este men]ionat` de foarte pu]ine documente, fapt ce a generat [i apari]ia unor legende referitoare la identitatea ntemeietorilor de a[ez`ri. Cea mai veche informa]ie despre prezen]a coloni[tilor germani n spa]iul transilvan dateaz` din jurul anului 1103, cnd un anume Anselm de Braz, castelan n Logne (Belgia) ceda feuda Braz aba]iei imperiale Stablo din p`durea Ardennes (Belgia) n schimbul sumei de 12,5 m`rci de argint, deoarece era pe punctul de a emigra spre Ungaria mpreun` cu fiii s`i. Este posibil ca Anselm de Braz s` fi f`cut parte din suita ducelui Lotharingiei Inferioare, Balduin, ce a fost l`sat temporar ostatic la curtea arpadian` n schimbul acord`rii permisiunii travers`rii regatului ungar de c`tre trupele cruciate aflate sub comanda lui Geoffroy de Bouillon, fratele s`u. Unii istorici au f`cut o asociere ntre numele de Braz [i cel de Broos (denumirea s`seasc` pentru Or`[tie), considernd c` Anselm de Braz ar fi putut primi o feud` aici [i astfel a pus bazele a[ez`rii care i-a preluat ulterior numele. Informa]ia ar putea fi sus]inut` de existen]a la Or`[tie a unei cur]i nobiliare de model apusean. O alt` serie de documente foarte importante pentru stabilirea originii coloni[tilor germani sunt cele emise de cancelaria regal` [i de cea a prepoziturii Sibiu, prima organizare administrativ-ecleziastic` a coloni[tilor din Transilvania. Documentul cel mai vechi al prepoziturii Sibiului, datat n anul 1191, `rani valahi din zona Sibiului cromolitografie de men]ionez` ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum. Alois Leykum, secolul al XIX-lea, Viena Privilegiul acordat de regele Andrei al II-lea n anul 1206 coloni[tilor din Cric`u, Ighiu [i Romos i men]ioneaz` pe ace[tia sub denumirea de saxones. Aceste documente con]in toate cele trei denumiri sub care au fost men]iona]i coloni[tii germani din Transilvania: teutoni, flandrensi (flamanzi) [i saxoni. Dintre aceste trei denumiri ultima s-a impus [i n limba latin` [i n limbile vorbite n Transilvania, devenind denumirea generic` pentru coloni[tii germani. Pe lng` coloni[tii germani veni]i din Renania, din Flandra sau din Saxonia, sunt men]iona]i [i coloni[ti originari din teritoriul de nord-est al Fran]ei, men]iona]i sub denumirea de valoni. Prezen]a acestora n Transilvania este sus]inut` de toponime ca villa Barbanth ori Wualereich (nume de hotar n regiunea Reghinului). Venirea unor coloni[ti din cadrul Regatului

Fran]ei trebuie pus` pe seama constituirii aba]iilor cisterciene din Regatul ungar, cea mai estic` fiind aba]ia de la Cr]a. n concluzie putem spune c` n Transilvania, n cursul secolelor XII XIV au sosit coloni[ti din spa]iul Imperiului romano-german (din regiunile renane [i saxone) [i al Regatului Fran]ei, punnd bazele a[ez`rilor aflate n teritoriul sud-transilv`nean [i n enclava bistri]ean` din nordul acestui teritoriu. Zonele de origine ale coloni[tilor din Transilvania cuprind arii largi din Imperiul romano-german, putnd fi excluse doar regiunile cuprinse ntre Frizia [i Mecklenburg. Din jurul anului 1200 dateaz` colonizarea elementelor provenite din regiunile de la r`s`rit de Rin, iar n secolul al XIII-lea p`trund n Transilvania [i coloni[ti din Germania central` [i de sud, de pe Dun`rea superioar` [i de pe cursul mijlociu al Elbei. Cel mai timpuriu grup de coloni[ti este, ns`, cel provenit din spa]iile valone [i flandrense, din nordestul Regatului Fran]ei. n ceea ce prive[te num`rul coloni[tilor emigra]i n Transilvania n cursul secolelor XII XIV, oricare ar fi el, un lucru este sigur: aceast` emigrare a contribuit [i ea la mutarea spre est a grani]ei lingvistice n favoarea graiurilor franco-valone. A[ezarea coloni[tilor germani n Transilvania s-a desf`[urat n mai multe etape, a[a cum sugereaz` [i numeroasele privilegii acordate unor grupuri diferite de comunit`]i. n secolele XII XIII cele mai mari `rani sa[i din zona Sibiului n drum spre biseric` enclave au fost colonizate pe teritoriul regal, n timp ce cromolitografie de Alois Leykum, secolul al XIX-lea, altele, mult mai mici, s-au a[ezat pe teritoriul Viena comitatelor nobiliare, fapt ce a atras [i existen]a unor privilegii diferite n func]ie de aceast` a[ezare. Cea mai mare enclav` colonizat` a fost provincia Sibiului, unde anterior fuseser` a[eza]i secuii, de la care noii coloni[ti au preluat rolul de p`zitori ai grani]ei. Legat de fondarea a[ez`rilor din zona Sibiului este de remarcat faptul c` un num`r destul de mare [i-au primit numele dup` cel al seniorilor: villa Hermanni Sibiu, villa Humperti Gu[teri]a, villa Egonis Turni[or, villa Gerhardi Bradu etc. Acesta poate fi [i un indiciu n ceea ce prive[te vechimea respectivei a[ez`ri. Ulterior a nceput colonizarea masiv` a teritoriilor dintre cele dou` Trnave [i a `rii Brsei, pentru ca n secolul al XV-lea, sub denumirea de Universitas saxonum, s` fie cuprins ntregul teritoriu aflat

ntre Or`[tie [i Baraolt, la care se ad`ugau cele dou` districte: Bra[ov [i Bistri]a. Cadrul legislativ al coloniz`rii de popula]ii n sudul Transilvaniei a fost dat de bula regelui Geza al II-lea (mijlocul secolului al XII-lea) [i ulterior, pe baza men]ion`rii acestei chem`ri, au fost acordate o serie de privilegii. Totu[i, singurul document care se refer` strict la colonizare a fost cel acordat de regele Andrei al II-lea Ordinului cavalerilor teutoni ce s-au a[ezat pentru o perioad` scurt` (1211 1225) n ara Brsei. Colonizarea s-a efectuat, dup` cum spuneam, n teritorii regale supuse unei jurisdic]ii mai permisive datorit` subordon`rii directe fa]` de tronul regal, f`r` a interac]iona cu comunit`]ile locale existente. Diploma andreian` din 1224 acorda sa[ilor un teritoriu ntins ntre Or`[tie [i Baraolt [i le acorda dreptul s` foloseasc` p`durea romnilor [i a pecenegilor aflat` la marginea sudic` a acestui teritoriu. Totodat` stabilea rela]iile economice, sociale, politice, militare [i administrative dintre regalitate [i sa[ii din provincia Sibiului. Avem de a face cu trei mari valuri de colonizare care au generat apari]ia unor a[ez`ri ale coloni[tilor n regiunea Or`[tie-Sibiu, regiunea Bistri]a, ara Brsei [i n teritoriul dintre cele dou` Trnave. Aceast` etapizare a fost f`cut` ]inndu-se seama de datarea bisericilor s`se[ti din aceste regiuni. S-a putut constata astfel c` arhitectura sacr` din regiunile de nord Copii n costume populare s`se[ti, Agnita, jude]ul Sibiu fotografie de epoc` ale Transilvaniei are mai pu]ine monumente romanice, spre deosebire de sudul acestei provincii, unde aproape fiecare biseric` mai p`streaz` [i elemente ale acestui stil arhitectonic. n`l]area edificiilor romanice din provincia Sibiului nu a fost nceput` nainte de anul 1200 [i s-a desf`[urat pe parcursul mai multor decenii. Cercet`rile arheologice ntreprinse la o serie de construc]ii ecleziastice (Media[, Grbova, Sebe[, Viscri, Dr`u[eni, Cisn`dioara, Cr]a) au relevat prezen]a mai multor faze de construc]ie [i a ntreruperilor lucr`rilor. La majoritatea acestora o ntrerupere mai ndelungat` a fost prilejuit` de bulversarea politic` [i economic` a regatului n urma invaziei t`tare din anul 1241. Invazia t`tar`, de[i cu urm`ri, pe termen scurt, extrem de dezastruoase pentru comunit`]ile de coloni[ti este de citat exemplul Sibiului, unde se men]ioneaz` c` 100 de oameni [i-au pierdut via]a ,

pe termen lung a marcat sfr[itul primei mari etape de colonizare [i a permis dezvoltarea autonom` a comunit`]ilor s`se[ti, care [i-au nt`rit privilegiile dup` anul 1242. O alt` urmare pozitiv` din perspectiva istoriei comunit`]ilor s`se[ti a fost accelerarea dezvolt`rii economice dup` acest an, fapt ce a permis apari]ia unor nuclee urbane n teritoriul Transilvaniei de sud, precum [i a numeroase biserici fortificate la ad`postul c`rora comunit`]ile se puteau refugia n caz de pericol. Dup` retragerea t`tarilor, regele Bela al IV-lea (mijlocul secolului al XIII-lea) s-a v`zut obligat s` cheme noi grupuri de coloni[ti germani n Transilvania, n scopul de a umple zonele depopulate [i pentru a asigura o bun` exploatare economic` a acestora. Bisericile fortificate din Transilvania au intrat n aten]ia cercet`torilor nc` din prima jum`tate a secolului al XIX-lea, f`r` a se ajunge ns` la epuizarea problematicii legate de aceste elemente att de specifice peisajului antropic transilv`nean. Asocierea ntre un loc al p`cii [i al lini[tii suflete[ti [i un spa]iu al temerii [i al durerii, cum sunt biserica [i respectiv, cetatea, poate p`rea paradoxal`, dar n acela[i timp complementar`. nc` din perioada cre[tinismului primar, ca urmare a unor influen]e venite dinspre timpurile p`gne, sanctuarul [i apoi biserica au avut [i rol de protec]ie. Mutarea lumii mor]ilor a cimitirelor n cadrul comunit`]ii, n ns`[i inima acesteia, a generat necesitatea marc`rii teritoriului asupra c`ruia se exercita jurisdic]ia Bisericii [i prin aceasta a lui Dumnezeu. n condi]iile n care, ncepnd cu sfr[itul secolului al XIV-lea, n lumea balcanic` [i central-european` a ap`rut o nou` amenin]are cea a otomanilor care nu erau sensibili la cutumele din societatea cre[tin`, marcarea rolului defensiv al bisericii s-a f`cut n mod expres, atingnd n cursul secolelor al XV-lea [i al XVI-lea forme care au schimbat radical percep]ia oamenilor despre menirea l`ca[urilor de cult.
Tinere s`soaice la Sf. Liturghie n costume de s`rb`toare

Pe de alt` parte, bunul cel mai de pre] pe care comunitatea cre[tin` simte nevoia s` l apere n fa]a unui pericol p`gn este tocmai l`ca[ul de cult, acesta ajungnd s` fie puternic fortificat pentru a prentmpina cucerirea sa. De aceea n Evul Mediu bisericile fortificate se r`spndesc foarte mult, practic n ntreaga Europ`. n Fran]a ele sunt numeroase, fiind situate n p`r]ile sudice, expuse atacurilor sarazine. Cele mai vechi dateaz` din secolele XI XII. n nordul Fran]ei, documentele atest` asedierea lor de c`tre englezi n timpul R`zboiului de 100 de ani. Pe coasta dalmat` a M`rii Adriatice sunt cunoscute, n teritoriul raguzan, cele de pe insulele Sipan, Lopud [i Hvar, dar asemenea fortifica]ii au fost

Femei n costume de s`rb`toare, V`li[oara, jude]ul Cluj

ridicate [i n Slovenia [i Slovacia. Biserici fortificate se ntlnesc n statele germane, ncepnd cu secolul al XII-lea, n mai toate regiunile. Ap`rarea din turn a zonei bisericii este o tactic` r`spndit` n Europa medieval`. La mijlocul secolului al XI-lea, turnuri de ap`rare se construiesc deasupra corului [i aproximativ n aceea[i epoc` asemenea turnuri se nal]` [i deasupra intr`rilor din partea de vest a bisericii. R`spndirea acestui sistem defensiv [i a elementului arhitectonic pe care l presupunea se datoreaz`, n Transilvania, noii coloniz`ri ntreprinse dup` marea invazie t`taro-mongol` (1241 1242).

n Transilvania, istoria bisericilor fortificate s-a identificat cu istoria a[ez`rilor s`se[ti, bisericile-cet`]i devenind simboluri definitorii pentru acestea. n acest fel, fiecare comunitate, n func]ie de posibilit`]ile economice, s-a str`duit s` realizeze o biseric`-cetate ct mai greu de cucerit [i ct mai impun`toare n ochii c`l`torului str`in. Cnd, la nceputul veacului al XV-lea, s-a pus problema g`sirii nentrziate a unor mijloace de ap`rare mpotriva invaziilor turce[ti, locuitorii amenin]a]i ai satelor au folosit la nceput cet`]ile de refugiu situate n afara a[ez`rilor (ca cele de la Saschiz, Grbova, S`sciori), n locuri mai greu accesibile. Multe dintre aceste centre nt`rite, construite nc` din a doua jum`tate a veacului al XIV-lea cum sunt cele de la R[nov [i Rupea (jud. Bra[ov) au fost restructurate [i l`rgite n secolul urm`tor, ndat` dup` incursiunea turceasc` din 1421 [i, n continuare, probabil de mai multe ori. Tactica p`r`sirii satului [i refugierii ntregii popula]ii ntr-o fortifica]ie u[or de atins a fost probabil adus` de coloni[tii sa[i din regiunile flandrense. Biserica, aflat` ns` n vatra satului, era mai u[or accesibil` la nevoie dect ndep`rtatele cet`]i de refugiu [i mai u[or de aprovizionat n timp de pace cu cele necesare asediului, iar proviziile depozitate acolo erau n siguran]` [i n vreme de pace, datorit` func]iei sacre a edificiului.
Tineri n costume populare ntr-o zi festiv`

Preferin]a pentru fortificarea bisericii se poate explica ns` [i prin nlocuirea tehnicii arhaice de construire a fortifica]iilor din p`mnt [i piatr` cu cea medieval`. Tocmai rezolvarea g`sit` pentru aceast` problem` de strategie, izvort` din necesitatea de a adapta elementele militare unui edificiu cu o alt` func]ie ini]ial`, a dus la apari]ia unei noi arhitecturi, aceea a bisericilor fortificate. Prima atestare documentar` sigur` a unei biserici fortificate dateaz` din anul 1380 [i se refer` la cea de la Feldioara (jud. Bra[ov), iar un document din 1436 vorbe[te despre refugierea locuitorilor din zona Sibiului, de teama turcilor, n biserici fortificate. Originea tipului de biseric`-reduit ar trebui c`utat` n cel mai simplu mod de fortificare a unei biserici, prin ridicarea unui simplu parapet din lemn deasupra corului [i navei, sprijinit pe contrafor]i, p`strat la B`lcaciu (jud. Alba), Bazna [i Dobrca (jud. Sibiu), [i care, datorit` fragilit`]ii n cazul folosirii armelor de foc pentru asediu [i ap`rare [i a dificult`]ii ntre]inerii acestuia, a fost nlocuit cu unul de zid, sprijinit pe arcuri butante semicirculare, ridicate ntre contrafor]i, ntre care se g`sesc guri de p`cur`, ca la Buzd, Bratei, Cop[a Mare, Agnita (jud. Sibiu), Cincu (jud. Bra[ov) etc. Alteori, reduitele de deasupra corului se sprijin` pe contrafor]i [i console, ca la eica Mic`, eica Mare, ura Sighi[oara. Zi de trg n Ora[ul de Jos; Mare [i Boian (jud. Sibiu). nceputul secolului al XX-lea n a doua jum`tate a secolului al XV-lea [i pn` la nceputul secolului urm`tor s-a preferat tipul de biseric` cu o singur` nav`. Pentru a putea primi elemente de ap`rare, bazilicile romanice [i gotice din secolele XIII XIV au suferit modific`ri esen]iale, n cele mai multe cazuri navele laterale fiind nl`turate, total sau par]ial, deoarece ngreunau opera]iunile defensive. Alte biserici au primit bol]i gotice trzii [i contraforturi, au fost zidite intr`rile vechi, mai ales portalurile de vest, iar n alte cazuri se renun]` la cor. Asemenea transform`ri cunosc bisericile din Archita (jud. Mure[), Cop[a

Mare, Dealu Frumos, Netu[, Trnava, Hosman, S`c`date, eica Mic`, aro[ (jud. Sibiu), Bune[ti, Dr`u[eni, Ungra (jud. Bra[ov) etc. Caracteristica bisericilor fortificate din Transilvania este existen]a unor spa]ii pentru locuit [i depozitare a proviziilor necesare n timpul asediului, amenajate de obicei prin adosare la zidul de incint`, provizii care trebuiau s` asigure cursul normal al vie]ii, chiar n timpul unui asediu mai ndelungat, desigur n forme mai modeste, pe m`sura spa]iului disponibil [i a mprejur`rilor momentului.

S`soaice g`tite de s`rb`toare

}ara Brsei
Istoria bisericilor fortificate din ara Brsei este n mod indisolubil legat` de prezen]a cavalerilor teutoni la nceputul secolului al XIII-lea n aceste ]inuturi. Istoriografia cu privire la aceast` problematic` nu s-a pus \nc` de acord dac` unele dintre bisericile fortificate au fost sau nu construite de Ordinul teuton. Dintre acestea cele mai des comentate sunt cele de la Prejmer [i H`rman, asupra c`rora exist` numerose lucr`ri, dar care nc` nu au oferit un r`spuns definitiv. Dintre bisericile fortificate din Transilvania, cele din imprejurimile Bra[ovului sunt, poate, cele mai spectaculoase, datorit` faptului c` n secolul al XV-lea [i apoi la nceputul secolului al XVI-lea au fost puternic nt`rite pentru a face fa]` deselor incursiuni turce[ti. Fortificarea lor a fost posibil` [i gra]ie cre[terii economice pe care a nregistrat-o fiecare dintre comunit`]ile din aceast` regiune n cursul secolelor XV XVI.

}ara Br

H`rman
Honigberg

rsei

Prejmer
Tartlau

H`rman

Honigberg
H`rman (Szszhermny, Honigberg, Mons Mellis), jude]ul Bra[ov. Anul primei atest`ri scrise: 1240.

18

Biserica evanghelic` din H`rman combin` elemente romanice [i gotice, fiind conceput` esen]ial \n perioada romanic`. Clopotni]a este \nglobat` \n vestul navei centrale, fiind urmat` de corpul basilical, corul p`trat [i absida semicircular` \n partea inferioar` [i poligonal` \n partea superioar` (ref`cut` \n perioada gotic`). Pe latura de nord se afl` o sacristie. Elementele romanice trzii sunt arcul de triumf, capitelurile ce sus]in acest arc [i bolta \n cruce a corului. n incinta capelei se mai p`streaz` o parte din pictura mural`. Realizarea stilistic` permite o \ncadrare cronologic` \n secolul al XV-lea. Scenele prezentate sunt: Apostolii Pavel (cu spada) [i Iacob (cu toiagul [i p`l`ria de pelerin cu scoic`), Iisus pe cruce, Na[terea (situat` pe latura de sud). Pe peretele vestic este redat Raiul [i Iadul, iar pe timpanul u[ii se afl` scena Coborrii Sf. Duh. Ed. Morres dateaz` picturile \n intervalul 1460 1470. Fortifica]ia din jurul bisericii se prezint` ca o incint` circular` cu cinci bastioane p`trate [i unul octogonal ad`ugat ulterior. Sistemul de ap`rare al por]ii cuprinde un bastion ce ad`poste[te un coridor boltit [i care are z`brele culisante. Bastionul de est cuprinde o capel` mai veche acoperit` cu bol]i \n cruce. n mare parte fortifica]ia a fost completat` dup` 1593, an \n care a fost afectat` de un puternic incendiu.

Vederi aeriene ale ansamblului fortificat. Se remarc` bisericacetate cu trei nave, turnul-clopotni]` n partea vestic` [i incinta oval`, str`juit` de turnuri [i bastioane de ap`rare

19

Incinta fortifica]iei. Locuin]e tip fagure adosate la zidul de incint`, folosite ca ad`post n caz de pericol de ntreaga ob[te s`teasc`

Vedere de interior; altarul neoclasic

Portalul gotic al bisericii (pe latura de vest)

Portalul gotic al bisericii; detaliu. Fresca nf`]i[eaz` o alegorie cre[tin` pelicanul care [i hr`ne[te puii cu propria carne.

Vedere general` a zidului fortificat cu turnul-clopotni]` n centru

Prejmer

Tartlau
Prejmer (Prszmr, Tartlau, Tartilleri), jude]ul Bra[ov. Anul primei atest`ri scrise: 1211.

24

Biserica evanghelic` din Prejmer se consider` c` are filia]ie direct` din [antierul cistercian de la Cr]a. Planul bisericii se compune dintr-un corp longitudinal [i altul transversal, avnd fiecare cte dou` travee p`trate, grupate \n jurul unei travei centrale, iar \n cap`t cte o absid` cu trei laturi. Acest plan central este cu totul neobi[nuit pentru Transilvania [i a fost explicat fie printr-o \nrurire oriental` mijlocit` de cavalerii teutoni, fie printr-un \mprumut din regiunea renan`. Prima ipoteza a fost repede respins` deoarece \n Regatul Ierusalimului nu s-a p`strat nici o biseric` \n form` de cruce din perioada cruciadelor. Pe baza rela]iilor cu [antierul de la Cr]a, edificiul se dateaz` pe la anul 1250. Biserica a suferit modific`ri esen]iale \n anii 1512 1515, cnd bra]ul vestic al crucii a fost alungit [i acoperit cu o bolt` gotic`. Dintre piesele de inventar mobil ale bisericii merit` men]ionat altarul poliptic de factur` sud-german` transmis` prin intermediul Austriei, altar ce se compune dintr-o icoana central`, reprezentndu-l pe Iisus pe cruce \ntre Fecioara Maria [i Ioan, [i din dou` canaturi mobile ce con]in patru icoane (Plngerea, nmormntarea, nvierea [i Mironosi]ele la mormnt) pe intrados [i alte patru pe extrados (Sp`larea picioarelor, Cina, Biciuirea [i Judecata \n fa]a lui Caiafa). Schemele iconografice repet` modele sud-germane mai vechi, elementele picturii amintind de manierismul gotic de la mijlocul secolului al XV-lea.

Vedere aerian` a ansamblului fortificat

Dreapta sus:

Vedere de ansamblu a cet`]ii


Dreapta jos:

Turnul cu ceas [i detaliu din zidul exterior prev`zut cu firide [i arcade

Vedere de interior. Corul [i altarul poliptic, cu o pictur` datnd din jurul anului 1450, probabil realizat` de maestrul vienez Erhardus

Bolt` n stil gotic, cu nervuri din teracot`; n fundal orga bisericii

28

Sa[i [i s`soaice n costume de s`rb`toare. Fotografie de la nceputul secolului al XX-lea

Locuin]` tip fagure, u[a numerotat`, detaliu

Poart` metalic`, detaliu

Locuin]e tip fagure adosate la zidul de incint`; mp`r]ite pe trei nivele, aveau un dublu rol: n timpul asediilor serveau ca ad`post pentru ntreaga comunitate, iar pe timp de pace erau utilizate ca spa]ii de depozitare.

Zona Rupea
Construc]iile ecleziastice din zona Rupea graviteaz`, f`r` ndoial`, ntre cele dou` monumente reprezentative, anume Viscri [i Rupea. Biserica fortificat` de la Viscri este poate cea mai cunoscut` construc]ie de acest tip din zon`, fiind [i foarte intens cercetat` att din punct de vedere istoric ct [i arheologic. Vechile construc]ii au fost restructurate [i l`rgite n veacul al XV-lea, ndat` dup` incursiunea turceasc` din 1421 [i, n continuare, probabil de mai multe ori. Odat` cu aceasta ns`, dup` pilda or`[enilor, dar neavnd la dispozi]ie mijloacele materiale ale acestora spre a ncerca o fortificare integral` a satelor, comunit`]ile rurale [i-au ndreptat privirea asupra singurei cl`diri puternice de zid pe care o aveau n sat biserica pe care au fortificat-o [i au nconjurat-o cu ziduri. n jurul ei au creat incinte spa]ioase, ap`rate, n stare s` cuprind`, la vreme de primejdie, ntreaga popula]ie a comunei n mijlocul sau la marginea c`reia se g`sea.

Zona Ru

Viscri
Deutsch-Weisskirch

Homorod
Hamruden

upea

Homorod
Hamruden
Homorod (Homord, Hamruden), jude]ul Bra[ov. Anul primei atest`ri scrise: 1400.

32

Biserica evanghelic` din Homorod, ce dateaz` din secolul al XIII-lea, a suferit refaceri ample, fa]` de forma sa ini]ial`, altarul fiind mutat pe latura de sud. Turnul de peste cor apar]ine [i el unei etape ulterioare, cnd a fost ridicat` fortifica]ia. Prezen]a tribunei \n clopotni]a de vest pledeaz` pentru datarea construc]iei ini]iale \n jurul anului 1270. Corul bisericii a fost \nc`lecat de un turn mai \nalt dect clopotni]a [i mai masiv, prev`zut cu metereze [i \ncoronat cu o galerie de lemn cu parapete pentru tr`g`tori [i cu deschideri \n podea pentru aruncat greut`]i [i lichide. O galerie identic` a primit [i clopotni]a. Ambele galerii au fost ref`cute dup` incendii. Incinta interioar` are bastioane p`trate dispuse la col]uri. n vechiul cor al bisericii se mai p`streaz` un fragment de pictur` mural` ce reprezint` un crucifix, Vir dolorum cu capul lui Iisus \ncercuit de un nimb detaliu caracteristic pentru pictura apusean` din a doua jum`tate a secolului al XIV-lea.

33

Vedere de ansamblu a complexului fortificat. Se remarc` turnurile de ap`rare, cu acoperi[uri nalte din ]igl` sau [indril`

Cele dou` turnuri ale bisericii (romanic [i gotic)

34

Incinta, detaliu cu urmele drumului de straj`

Satul Homorod, vedere panoramic` din turnul mare al bisericii

36

Interiorul bisericii. Altarul baroc [i, deasupra, orga Detalii de interior. Panouri decorative din lemn pictat: cu motive florale sau geometrice (dreapta sus), respectiv simboluri religioase, ngerul (dreapta jos)

Vedere par]ial` din incint`, cu turnul-clopotni]`

Viscri

Deutsch-Weisskirch
Viscri (Deutsch-Weisskirch, Alba ecelesia, Szszfehregyhza), jude]ul Bra[ov. Anul primei atest`ri scrise: 1400.

Actualul monument p`streaz` vechiul altar romanic n interiorul c`ruia se afl` un capitel din a[a-numita serie a capitelurilor cu ciubuc, fiind singurul exemplar de acest fel din Transilvania. Originea acestui tip trebuie c`utat` n Anglia, de unde n secolul al XII-lea s-a r`spndit n Fran]a, Germania [i Austria. Pe baza acestui capitel prima faz` a monumentului poate fi datat` n prima jum`tate a secolului al XIII-lea. n inventarul bisericii se afl` un potir datnd din secolul al XVI-lea. Fortifica]ia din jurul bisericii actuale a fost construit` n anul 1494, a[a cum reiese dintr-o nsemnare din Socotelile Sibiului: pro structura ecclesiae Vyszkirch. Aceasta este compus` dintr-o incint` dubl` din care se mai p`streaz` funda]ia ringului exterior [i a celui interior. Incinta a avut patru turnuri patrulatere [i un turn de poart`.

Turnuri de ap`rare [i turnul por]ii cu intrarea boltit`

38

Imagini din interiorul incintei, cu [oproanele adosate zidului fortificat

Intrarea n biseric`, la Sf. Liturghie. Fotografie de epoc` (stnga sus) [i imagine actual` (stnga jos)

Valea Trnavelor
Monumentele de pe valea Trnavelor reprezint` segmentul cel mai important al bisericilor fortificate din Transilvania datorit` faptului c` zona Trnavelor a fost una dintre cele mai populate. Monumentele reprezentative din aceast` zon`, n ordinea lor cronologic`, sunt cele de la Axente Sever, Cop[a Mare, Biertan [i Saschiz. Dintre acestea cea mai impozant` [i cea mai cunoscut` este biserica fortificat` de la Biertan, care a beneficiat de faptul c` a devenit sediu episcopal al Bisericii Evanghelice dup` prima jum`tate a secolului al XVI-lea [i n aceast` calitate s-a bucurat de o aten]ie sporit` n ceea ce prive[te dezvoltarea fortifica]iilor sale [i a bisericii nse[i. Dar monumentul care reprezint` din punctul de vedere al planimetriei sale un caz aparte este cel de la Axente Sever, deoarece pozi]ia turnului masiv deasupra navei pare a indica existen]a, anterior actualei biserici, a unui turn-locuin]` [i foarte posibil [i a unei capele de mici dimensiuni. O alt` particularitate a monumentelor de pe valea Trnavelor este dat` de existen]a altarelor poliptice pictate, multe dintre ele datnd din perioada de sfr[it a secolului al XV-lea [i prima jum`tate a secolului al XVI-lea. Legat tot de pictur` trebuie men]ionate picturile murale din corul bisericii de la M`lncrav sau cele de la Biertan. Toate acestea fac din bisericile fortificate de pe valea Trnavelor un grup de monumente cu caracteristici distincte n cadrul marii familii a acestui tip de construc]ii.

Va

Axente Sever
Frauendorf

Valea Trnavelor
Bazna
Baassen

A]el
Hetzeldorf

Media[
Mediasch

Saschiz
Keisd

Cop[a Mare
Gross-Kopisch

Biertan
Birthalm
:

Apold
Trappold

Mo[na
Meschen

r Valea Viilor
Wurmloch

M`lncrav Alma Vii


Almen Malmkrog

Vechiul turn al por]ii pe patru nivele, cu intrarea ast`zi zidit`

Alma Vii
Almen

Alma Vii (Szszalmd, Almen), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1289.

Biserica fortificat` din localitate este de tipul bisericii-hal` de mici dimensiuni, fiind ridicat` la \nceputul secolului al XIV-lea. Dou` veacuri mai trziu biserica a fost fortificat` prin supra\n`l]area corului cu dou` etaje de ap`rare accesibile printr-o scar` mobil`, ultimul etaj fiind sus]inut pe console de piatr` ce deschid \ntre ele guri de smoal`. n secolul al XIX-lea s-au \nlocuit bol]ile gotice din nav` cu o bolt` baroc`, iar \n cor cu un tavan plat. Printre obiectele de patrimoniu mobil, ce merit` a fi men]ionate, se afl` [i unul dintre clopotele bisericii (clopotul mijlociu), ce poart` o inscrip]ie datat` \n secolul al XV-lea: O Gott peroth Maria hilf uns aus Not, das ich heit peginn das ist ein guet (O Doamne, sf`tuie[te-ne, Maria, ajut`-ne la greu. Ceea ce ncep eu ast`zi, este un lucru bun). n turnul de vest al incintei fortificate a func]ionat pn` \n anul 1914 o cistern` alimentat` printr-o aduc]iune de ap` de pe dealul \nvecinat. n 1966 s-a \ntreprins o masiv` restaurare, ce a redat cet`]ii aspectul ini]ial, \nl`turnd unele ad`ugiri moderne.

Vedere par]ial` din zidul exterior poligonal cu turn [i bastion de ap`rare

45

Detaliu din zidul interior al fortifica]iei

46

Vedere general` a ansamblului

Vedere par]ial` a turnului de poart`

47

Vedere general` a ansamblului. Fotografie de epoc`

Bastion de ap`rare din zidul exterior

Apold

Trappold
Apold (Apold, Trappold), jude]ul Mure[. Anul primei atest`ri scrise: 1309.

Biserica evanghelic` prezint` un aspect arhaic, fiind o mic` biseric`-hal` cu trei nave \mp`r]ite prin dou` perechi de stlpi octogonali. Traveele sunt acoperite cu bol]i \n cruce de un caracter primitiv. Corul pentagonal are bol]ile obi[nuite pe ogive. Pe fa]ada de vest se ridic` un turn masiv, iar pe latura de nord se afl` o sacristie. Navele sunt flancate de contraforturi, iar deasupra navelor se afl` un mic etaj de ap`rare prev`zut cu metereze. Peste cor, suspendat pe arcuri [i contraforturi, se ridic` un parapet cu guri de p`cur` [i cu metereze. n cor se afl` un tabernacol de factur` gotic`, datat la sfr[itul secolului al XV-lea [i \nceputul secolului al XVI-lea.

Zidul exterior cu turnurile de ap`rare [i turnul-clopotni]` al bisericii

48

Dreapta sus:

Detaliu de interior. Panouri din lemn, pictate cu motive decorative [i alegorii biblice
Dreapta jos:

Vedere spre altarul realizat n stil Ludovic al XVI-lea. Biserica fortificat`, vedere general`. Fotografie de epoc` Deasupra, orga bisericii

51

A]el
Hetzeldorf
A]el (Ecel, Hetzeldorf, Etzel, Htselderf, Villa Echelini), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1283; Walterus decanus de Villa Echelini.

52

Bazilica cu patru travee, turn-clopotni]`, transept, cor [i sacristie dateaz` din secolul al XIV-lea. Din cl`direa ini]ial` s-a p`strat nava principal` cu bolta sa, turnul [i pere]ii exteriori ai edificiului. n jurul anului 1420, deasupra corului au fost n`l]ate dou` etaje de ap`rare, prev`zute cu ambrazuri de tragere. Curtina de plan oval din jurul bisericii, prev`zut` cu trei turnuri, a fost construit` la nceputul secolului al XV-lea. Prin dublarea fortifica]iei cu o curtin` exterioar`, n fa]a turnului de poart` s-a construit un tunel de acces. n 1605 biserica a suferit distrugeri din partea unor deta[amente secuie[ti, iar n anul 1658 att satul ct [i biserica au fost mistuite de un puternic incendiu. Edificiul este bogat n ornamente de piatr` cioplit`, care prezint` particularit`]i stilistice caracteristice secolelor XIV XVI; acestea sunt probabil lucr`ri ale pietrarului sibian Andreas Lapicida.

Vedere general` a ansamblului fortificat

Interiorul bisericii: vedere spre altar

53

Portalul de vest n stil gotic. Arcadele sunt decorate cu motive vegetale.

Axente Sever

Frauendorf

Axente Sever (Asszonyfalva, Frauendorf, Franderf, Villa Dominarum), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1305; posesiune a familiei Apaffi.

54

Biserica este de tip hal` [i are particularitatea intercal`rii unui turn \ntre sal` [i corul poligonal. Dispunerea neobi[nuit` a monumentului permite presupunerea construirii anterioare a turnului, ca donjon, cu o capel` romanic` adosat` pe partea lui de sud, ambele construc]ii ale unei re[edin]e nobiliare [i a dezvolt`rii ulterioare a edificiului de cult \n jurul acestor elemente. Paramen]ii turnului sunt construi]i din piatr` de carier` \n timp ce col]urile sunt din piatr` fasonat`, iar accesul la etajele superioare se face printr-o scar` \nglobat` \n grosimea zidurilor. P`r]ile mai noi ale bisericii ini]iale dateaz` de pe la mijlocul secolului al XIV-lea [i sunt edificate \n stil gotic. Ulterior s-au mai construit cte dou` nivele de ap`rare \nchise [i unul deschis deasupra corului [i a navei. n 1414 biserica este pomenit` ca purtnd hramul Tuturor Sfin]ilor. Zidul \nconjur`tor, cu turnul de poart`, dateaz` din secolul al XV-lea, dar se pare c` a fost ridicat pe traiectul unei curtine mai vechi.

Ansamblul fortificat cu turnul masiv construit pe nava bisericii, o raritate arhitectonic`

Interior, detaliu, inscrip]ie cu litere gotice de dat` mai recent`

55

Vedere interior`; altarul n stil baroc

Bazna

Baassen
Bazna (Felsbajom, Bzna, Baassen, Bossern, Brassern, Brossen, Oberbassen, Baussn, Bassania), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1271; tefan al V-lea d`ruie[te satul nobilului comite Bozouch, fiul lui Inok.

Actuala biseric` luteran`, odinioar` purtnd hramul Sf. Nicolae, are aspectul unei construc]ii specifice goticului trziu transilv`nean din primul sfert al secolului al XVI-lea. Cu toate acestea, unele detalii ale portalului de vest par s` indice o faz` romanic` a monumentului, ast`zi integral suprapus` de construc]ia gotic`. Corul supran`l]at prezint` galerii de lupt` [i ambrazuri de tragere. n turn s-au p`strat trei clopote din perioada medieval`, toate trei fiind inscrip]ionate. Dintre ele cel mai vechi pare a fi clopotul mic, n inscrip]ia c`ruia se observ` o dat` anterioar` anului 1400. Clopotul mijlociu men]ioneaz` anul 1404 n inscrip]ia sa. Fortifica]ia din jurul bisericii urmeaz` un traiect neregulat. Pe partea de sud se ridic` turnul de poart` cu patru etaje, care este n acela[i timp [i turn-clopotni]`. n acela[i turn, la primul nivel se afl` o nc`pere locuibil`, cu horn pentru instala]ia de nc`lzire, numit` Alte Rathaus (Prim`ria Veche). Pe latura de nord-est se mai ridic` un turn, iar pe latura de nord curtina este nt`rit` cu un bastion.

56

Interiorul bisericii: vedere c`tre org`. Tavanul este n arc frnt, specific stilului gotic, [i decorat cu nervuri de teracot`.

57

Interiorul bisericii: vedere spre altar. n prim-plan, amvonul baroc

Vedere general`. n prim plan, turnul de poart` cu patru etaje.

Birthalm
Biertan (Berethalom, Birthlm, Birthalmen, Berthelm), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1283.

58

O t`bli]` de bronz cu inscrip]ie latin`: EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI Eu Zenovius am f`cut acest dar, un chrismon (XP) \nscris \ntr-un cerc de bronz [i fragmente din lam` de bronz [i l`n]i[oare, toate apar]innd, probabil, unei l`mpi-pandantiv datnd din secolul al IV-lea d.Chr. (Muzeul Brukenthal), au fost descoperite pe raza acestei comune. Acest obiect va intra \n literatur` sub numele de Donariul de la Biertan. Deasupra comunei se ridic` cetatea (burg), apar]innd tipului de cet`]i mari din epoca medieval`, fiind \nconjurat` ast`zi cu ziduri de piatr` legat` cu mortar [i cu un val de p`mnt \n exterior. Forma cet`]ii este triunghiular`, iar valurile au nucleu de piatr`. Fortifica]ia este una de refugiu [i se situeaz` la aproximativ 400 m est de comuna Biertan. Aceasta s-ar data, \n prima sa faz`, \n secolele XIII XIV. Biserica, actualmente luteran`, este pomenit` pentru prima dat` \ntr-o indulgen]` papal` \n 1402 ca purtnd hramul Sf. Maria. Aceast` biseric` a fost probabil o bazilic` gotic` din care nu s-au mai p`strat dect dou` chei de bolt` [i fragmente de nervuri de bolt`. Actualul edificiu de cult de tip hal`, apar]ine din punct de vedere stilistic goticului trziu transilv`nean [i a fost edificat la cump`na secolelor XV XVI, cum demonstreaz` [i blazoanele apar]innd lui Vladislav al II-lea [i Ioan Zpolya, ce mpodobesc portalul de vest. Lucr`rile s-au prelungit probabil pe tot parcursul primului sfert al secolului al XVI-lea, conform mai multor documente ce men]ioneaz` pl`]i c`tre un pietrar din Cluj pentru cioplirea unor ancadramente de fereastr` [i pentru transportul acestora la Biertan, pl`]i pentru nervurile de bolt` sau pl`]i c`tre geamgii din Sibiu [i Bra[ov. Drept me[ter constructor al bisericii este pomenit \ntr-o inscrip]ie (venerabilis domini baccalauri Johannis) a c`rui monogram` (I.O.) apare pe ancadramentul u[ii sacristiei al`turi de anul 1515, iar lespedea sa funerar` se p`streaz` \n turnul-mausoleu [i poart` acelea[i ini]iale I.O. [i anul 1520. De la momentul finaliz`rii lucr`rilor de construc]ie, biserica a suferit pu]ine modific`ri, ca \nl`turarea galeriei de lupt` a corului sprijinit` pe arce \n 1803, fiind \ns` men]ionate numeroase lucr`ri de repara]ie de-a lungul timpului. n 1805 sunt demontate din biseric` lespezile funerare ale episcopilor luterani ai Transilvaniei [i depuse \n turnul-mausoleu \n anul 1913. Restaur`ri ale bisericii se \ntreprind \n anii 1938 1943 [i 1980 1991. n biseric` se p`streaz` numeroase valori de cultur` [i art` medieval`. Altarul poliptic cu 28 de panouri pictate este databil \n perioada 1483 1515. U[a sacristiei, o capodoper` a tehnicii medievale, este prev`zut` cu o \ncuietoare ce se blocheaz` simultan cu 13 z`voare ce p`trund \n patru

Biertan

direc]ii \n ancadramentul din piatr`. Amvonul din piatr` este opera pietrarului Ulrich din Bra[ov [i este decorat cu motive ce fac trecerea de la goticul trziu la Rena[tere. Sunt p`strate trei clopote medievale. Clopotul mare dateaz` de la \nceputul secolului al XV-lea [i este inscrip]ionat \n minuscule gotice o rex glorie veni cum pace o mp`rat al slavei vino n pace!. Clopotul mijlociu poate fi datat \n secolul al XIV-lea [i poart` aceea[i inscrip]ie \n majuscule, iar clopotul mic are inscrip]ionat doar anul 1738. Un clopot din secolul al XIV-lea a fost rechizi]ionat \n timpul primului r`zboi mondial. Clopotul turnului cu ceas, care bate ora poart` la rndul s`u o inscrip]ie (Jesus in aeternis rex judeorum 1508 Iisus n vecie regele iudeilor 1508). Fortifica]ia \nconjoar` edificiul de cult cu dou` centuri de ziduri. Pe laturile de sud, vest [i est se ridic` o a treia curtin`. Centura interioar` ridicat` \n secolul al XV-lea este \nt`rit` cu patru turnuri [i un bastion ce a func]ionat [i ca \nchisoare. Turnul de sud, numit [i Turnul Catolic, a avut [i func]ia de capel` de cimitir, iar dup` Reform`, de capel` \n care \[i practicau cultul membrii comunit`]ii ce nu au adoptat luteranismul. Acesta este [i motivul pentru care picturile murale din secolul al XV-lea nu au c`zut prad` iconoclasmului Reformei [i se p`streaz` pn` ast`zi. Turnul de nord-est poart` ast`zi numele de Turnul-Mausoleu datorit` lespezilor funerare ce au fost demontate din biseric` [i depuse aici \n anul 1913. Turnul de nord-vest este numit Turnul cu Ceas, iar turnul de vest este [i turn de poart`. Aspectul ini]ial al ansamblului a suferit \ns` mult, din cauza numeroaselor modific`ri \ntreprinse \n secolele XVI XIX. n acest ansamblu pare s` fi func]ionat [i [coala, un \nv`]`tor fiind men]ionat \n anul 1502. Este interesant` [i fortificarea, \n 1468, a cimitirului de la Biertan, pentru ap`rarea c`ruia sunt scuti]i de oaste o treime din locuitori; datorit` pozi]iei [i t`riei fortifica]iei sale, poate [i datorit` existen]ei cimitirului \nt`rit, Biertanul a fost ales drept necropol` [i sediu al episcopilor evanghelici \ntre 1572 1867. Lespezile lor funerare sunt azi ad`postite \ntr-unul dintre turnuri.

59

Vedere de ansamblu a bisericii fortificate (acuarel`)

Interiorul bisericii. Altarul poliptic cu 28 de panouri pictate, n stil gotic trziu, realizat n atelierul lui Johannes Reichmuth din Sighi[oara

Ansamblul fortificat de la Biertan, realizat n stil gotic trziu cu elemente de arhitectur` renascentist`. Vedere dinspre sud (sus) [i dinspre est (jos)

Amvonul, oper` a sculptorului Ulrich din Bra[ov (1754), reprezint` scene biblice realizate ntr-un stil de tranzi]ie de la gotic la renascentist.

Lapidarium, lespede funerar` a unui episcop

Bolta bisericii, decorat` cu o re]ea de nervuri din teracot`

Cop[a mare
Gro-Kopisch
Cop[a Mare (Abgykapus, Nagykapus, Grosskopisch), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1283.

Biserica este construit` \n secolul al XIV-lea ca bazilic` gotic` trinavat` cu turn-clopotni]` \n partea de vest. Nava central` cu trei travee [i tavan drept a fost separat` de colateralele scunde prin pila[trii masivi ce sus]in arce ogivate. n secolul al XVI-lea se fortific` biserica, schimbndu-i-se aspectul ini]ial. Zidurile navei centrale sunt supra\n`l]ate, amenajndu-se un etaj de lupt` prev`zut cu guri de tragere. Turnul este \nt`rit cu o galerie de lupt` din lemn scoas` \n consol` \n exterior, pe brne. Dup` 1510 a \nceput construc]ia masivului cor fortificat ce se ridic` cu 11 metri deasupra navei. Aceast` ridicare pe vertical` a fost necesar` pentru a putea fi supravegheat [i acoperit cu foc dealul ce se ridic` u[or la est de biseric`. Noul cor a fost prev`zut cu coridor de lupt`, scos \n exteriorul construc]iei pe arce de c`r`mid` ce ascund guri de smoal` [i se sprijin` pe pile de zid`rie a[ezate pe contraforturile corului. Cu acela[i prilej, corul a fost boltit cu nervuri dispuse \n stea. nspre nava central` se ridic` un arc triumfal din piatr` \n stilul goticului trziu, iar pe latura de nord a corului se ridic` o sacristie boltit` \n re]ea [i prev`zut` cu un etaj de ap`rare. Pe ancadramentul cu tr`s`turi renascentiste al u[ii sacristiei, datat 1519, este cioplit un relief reprezentnd Mielul Domnului cu cruce [i steag. Fortifica]ia din jurul bisericii se construie[te la \nceputul secolului al XVI-lea. Intrarea de pe latura de vest este prev`zut` cu hers`, iar \n col]urile de nord-est [i sud-vest sunt construite turnuri cu dou` etaje de lupt`. Ultimul a fost demolat n secolul al XIX-lea.

64
Turnul fortificat cu ceas v`zut din afara incintei Biserica fortificat`, vedere general`

65

Dreapta sus:

Mecanismul orologiului din turn, detaliu


Dreapta jos:

Orga, detaliu de claviatur`

Interiorul bisericii; n planul secund, orga

Vedere interioar` spre altarul neoclasic

Fa]ada sudic` a bisericii gotice (secolul al XIV-lea) [i turnul-clopotni]`

M`lncrav
Anul primei atest`ri scrise: 1305.

Malmkrog
M`lncrav (Almakerk, Malmkrog), jude]ul Sibiu.

68

Biserica a fost construit` \n secolul al XIV-lea ca bazilic` gotic` cu turn pe latura de vest [i a purtat hramul Sf. Maria. n cor, boltirea s-a f`cut pe nervuri sprijinite pe console, unele cu baldachine, sub care au fost fixate statui de sfin]i. Cheia de bolt` de deasupra altarului reprezint` blazonul familiei Apaffi [i poart` o inscrip]ie (GENTILE SCUTUM APPAE). Pe partea de nord a corului se afl` sacristia [i un turn de scar`. Biserica a fost mult timp loc de pelerinaj, scrijeliri ale pelerinilor \n pere]ii corului fiind vizibile pretutindeni, cea mai veche dintre acestea datnd din anul 1405. ntregul edificiu este bogat \n plastic` monumental`. Portalurile, ancadramentele ferestrelor [i arcele de bolt` reprezint` lucr`ri de o deosebit` calitate artistic`. n anul 1688 se amenajeaz` o cript` sub sacristie, \n care \[i g`se[te odihna de veci principele Transilvaniei, Mihail Apaffi. De mare valoare artistic` sunt picturile murale executate pe la mijlocul secolului al XIV-lea [i p`strate pe pere]ii bisericii, picturi ce reprezint` cel mai mare ansamblu de acest gen p`strat \n Transilvania. Paramentul de nord al navei centrale, \mp`r]it \n cinci registre, red` scene din Vechiul [i Noul Testament. n cor, picturile acoper` pere]ii [i bol]ile, tratnd o foarte bogat` tematic`. Pe peretele de nord, este reprezentat` scena n`l]`rii, iar pe peretele de sud, Legenda Sf. Gheorghe. Tot \n cor mai \ntlnim reprezent`ri ale Arhanghelului Mihail, Sf. tefan, Sf. Ladislau, Sf. Emerich, Sf. Christofor [i scene ca Buna Vestire, Na[terea Domnului, Magii [i Ciclul Patimilor. Altarul gotic pictat, de tip poliptic, dateaz` din anul 1495 [i are ca figur` central` Fecioara cu Pruncul, \nconjurat` de \ngeri [i flancat` de fecioare. La baz`, \ngenuncheaz` doi donatori. Aripile pictate redau Na[terea Domnului, Adora]ia Magilor, Adormirea Maicii Domnului. Cnd altarul este \nchis sunt vizibile Buna Vestire, Maria cu Elisabeta, T`ierea \mprejur [i Iisus \n Templu. Pe panourile fixe sunt reprezenta]i Sfntul Gheorghe [i Arhanghelul Mihail. Predela reprezint` scena nvierii, iar \n partea stng` apare blazonul familiei Apaffi. n clopotni]a bisericii sunt p`strate trei clopote vechi. Clopotul mare poate fi datat la mijlocul secolului al XIV-lea, este ornamentat la baz` cu o ghirland` [i poart` o inscrip]ie (O REX GLORIE VENI CUM PACE O mp`rat al slavei vino n pace!). Fortifica]iile din jurul bisericii au fost ridicate abia \n secolul al XV-lea.

69

Interiorul bisericii. Vedere spre vechiul altar poliptic

70

Interiorul bisericii. Vedere spre tribuna orgii

71

Detalii ale ansamblului de pictur` mural`, singurul r`mas nedistrus de furia iconoclast` a Reformei: scene din cor (stnga) [i din altar (dreapta)

Media[
Mediasch
Media[ (Medgyes, Mediasch) jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1268.

Unul dintre cele mai importante monumente de arhitectur` ale ora[ului Media[ este biserica evanghelic` fortificat` Sf. Margareta. Aceasta a fost zidit` n secolele XV XVI. Pe locul ei exista o veche bazilic` n stil romanic, din care se mai p`streaz` nava lateral` de la miaz`noapte [i cteva fresce. Turnul bisericii (Turnul Trompe]ilor), de peste 70 de metri n`l]ime, dateaz` de la mijlocul secolului al XV-lea (1450). El a suferit, n anii 1550 1551, o supran`l]are. Clasificat printre primele zece turnuri inclinate ale lumii, acoperit cu ]igl` sm`l]uit` n diferite culori, acesta se ncadreaz` armonios n arhitectura bisericii. L`ca[ul de cult este compus din trei nave, are o lungime de 56 m [i o l`]ime de 20 m. n interior bol]ile se ridic` pn` la o n`l]ime de 12 m. n interiorul bisericii se g`se[te o veche cristelni]` de bronz din secolul al XIV-lea, precum [i un triptic datnd din perioada 1474 1479, pictat pe lemn aurit.

Incinta bisericii fortificate, u[` cu ornamente metalice

74

Centrul vechi din Media[ [i turnul cu ceas al bisericii Sf. Margareta

75

Turnul Trompe]ilor, detaliu

Biserica Sf. Margareta. Turnul Trompe]ilor, cu patru turnule]e la col]uri, semn c` ora[ul avea dreptul de a pronun]a condamnarea la moarte (jus gladium), [i unul dintre turnurile de ap`rare

Mo[na
Meschen
Mo[na (Muzsna, Szsz-Muzsna, Meschen, Moschen, Meschn), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1283.

78

La sfr[itul secolului al XIV-lea la Mo[na se construie[te o bazilic` gotic` trinavat` cu hramul Sf. Maria. Din acest edificiu nu s-a p`strat dect portalul de vest, actualmente zidit. n anul 1485, biserica este reconstruit` radical, lucr`rile fiind coordonate de me[terul pietrar din Sibiu, Andreas Lapicida. Din vechea bazilic` se p`streaz` zidurile exterioare, \n timp ce interiorul se transform` \n biseric`-hal`, bolta \n re]ea fiind sus]inut` pe patru perechi de pila[tri zvel]i [i cu profilaturi diferite. Turnulclopotni]` are opt etaje. Este ridicat la 3,50 m distan]` de portalul de vest [i a fost unit cu nava printr-o construc]ie de tip bastionar. Sacristia construit` pe partea de nord a corului este etajat` [i boltit` \n re]ea, pe nervuri p`strndu-se urme de pictur`. Tot cu bol]i \n re]ea au fost prev`zute [i cele dou` capele ridicate deasupra portalurilor de nord [i de sud, unde se mai p`streaz` inscrip]ionat anul 1491. n cor sunt p`strate valoroase lucr`ri de plastic` monumental`: portalul sacristiei, tabernacolul de pe partea de nord-est sau sedilia de pe partea de sud, unele p`strnd chiar monograma lui Andreas Lapicida. Lucr`rile trebuie s` fi durat peste zece ani, c`ci \n anul 1498, preotul Johann din Mo[na men]ioneaz` plata unei sume suplimentare de 100 de florini c`tre me[terul sibian, pentru ancadramentele ferestrelor. n secolul al XIX-lea, sunt men]ionate dou` clopote vechi, unul din secolul al XV-lea, purtnd o inscrip]ie cu minuscule, iar pe cel`lalt din secolul al XVI-lea cu o inscrip]ie cu acela[i tip de caractere (Da pacem Dominus in diebus nostris 1548). Fortifica]ia ce \nconjoar` biserica, ridicat` la \nceputul secolului al XVI-lea, evolueaz` poligonal \n partea de vest [i oval \n partea de est. Un puternic turn de poart` se ridic` \n partea de sud-est a curtinei, iar \n col]ul de nord-vest se ridic` un bastion de col]. Zidul mai este sprijinit de un turn avansat pe partea de sud [i un turn pe partea de nord. n anul 1780, cu ocazia unei repara]ii la sacristia bisericii luterane, s-a g`sit o cutie de tabl` cu 380 monede romane de argint, foarte bine p`strate. Cu prilejul cercet`rilor arheologice s-a putut constata c` \ntregul ansamblu a fost ridicat pe un grind de mla[tin`, consolidat prin baterea de pilo]i din lemn pn` la o adncime de 5 m.

79
Biserica fortificat` Mo[na, vedere general` dinspre nord-vest

81

Elemente de sculptur` gotic` din interior, semnate de Andreas Lapicida din Sibiu, [i nervuri din teracot` pictate pe tavanul bisericii

Interiorul bisericii, altarul neoclasic

Turnul de ap`rare de lng` biseric`. Se observ` asem`narea cu Turnul cu Ceas din Sighi[oara.

Saschiz

Keisd
Saschiz (Keisd, Kyzd, Kaysdy, Zaazkyzd, Kaizd, Szszkzd, Chizduc S`sesc) jude]ul Mure[. Anul primei atest`ri scrise: 1309.

82

Biserica actual` de la Saschiz are o nav` ce se prelunge[te cu un cor pentagonal prev`zut cu etaj de ap`rare. Caracteristica principal` a monumentului este dat` de corni[a de la piciorul parapetului din jurul corului, corni[` n form` de sprncean` de acoperi[, tip ntlnit [i la alte monumente. Din biseric` provine un potir datat n secolul al XV-lea, aflat actualmente n tezaurul acesteia. n zidul bisericii a fost descoperit un capitel asem`n`tor cu cele din portalul de vest de la Cisn`dioara [i Cisn`die, impunnd aten]iei ipoteza existen]ei unei faze romanice a l`ca[ului de cult. Fortifica]ia din jur a fost ridicat` ncepnd cu anul 1493, cnd localitatea prime[te scutire de oaste pentru construirea cet`]ii [i a noii biserici cu hramul Sf. tefan. Dou` inscrip]ii aflate pe peretele corului, respectiv pe o ]igl`, indic` anul termin`rii: 1496. Turnul-clopotni]` este de dat` mai recent`. Cetatea de pe deal, aflat` la vest de localitate, are un traseu poligonal neregulat [i bastioane p`trate cu acoperi[ de tip pupitru. Despre fortifica]ie avem informa]ii documentare dintr-o scutire de oaste acordat` de Mattia Corvin pentru locuitorii din Saschiz, pentru formarea garnizoanei cet`]ii de pe deal. Aceast` fortifica]ie se dateaz` la sfr[itul secolului al XIV-lea [i nceputul secolului al XV-lea.
Cetatea de la Saschiz

83

Interiorul bisericii: vedere spre altarul baroc (stnga) [i spre amvon (dreapta)

Turnul cu ceas, detaliu

Vedere de interior, orga n stil baroc

Valea Viilor
Wurmloch
Valea Viilor (Nagybaromlaka, Boromlak, Wurmloch, Wormloch, Worumlaka, Barlak), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1305.

86

Funda]iile unei prime biserici, edificate \n secolul al XIV-lea, au fost descoperite pe latura de nord a actualei biserici. Acest prim edificiu de cult este men]ionat documentar \n anul 1414 ca purtnd hramul Sf. Petru. Biserica actual` a fost construit` suprapunnd par]ial vechea construc]ie, la cump`na secolelor XV XVI, ca biseric`-hal` \n stil gotic. n nav` se ridic` pila[trii angaja]i pe care se sprijin` bolta \n re]ea, iar \ntre nav` [i cor se ridic` un arc triumfal profilat \n stil gotic. n cor, \n peretele de nord, se g`se[te o ni[` sacramental` realizat` \n stilul goticului trziu, datat` 1504, \n al c`rei timpan este reprezentat Iisus suferind, peste care se poate citi o inscrip]ie (Christus salvator mundi Hristos Mntuitorul lumii). Noul edificiu este dotat cu elemente defensive specifice acestei perioade. Deasupra navei s-a amenajat un etaj de lupt`. Corul este transformat \n turn prin \ngro[area zidurilor la baz` [i construirea a trei etaje zidite din c`r`mid` ce se sprijin` pe arcade a[ezate pe contraforturi. Sub arcade se deschid guri de smoal`, iar un al patrulea nivel de lupt` din lemn cu coridor de lupt` deschis \ncheie construc]ia defensiv`. i turnul-clopotni]` este \nt`rit prin \ngro[area zidurilor, \nchiderea portalului de vest [i sprijinirea cu contraforturi masive, pe care se sprijin` arcele cu guri de smoal` ale galeriei de lupt`. Se pare c` \n incint` a mai existat o capel`, men]ionat` documentar \n anul 1446, cu hramul Sf. Cyriakus. Fortifica]ia din jurul bisericii este ridicat` \n secolele XV XVI, dar traiectul ei oval poate indica folosirea unor funda]ii mai vechi, probabil ale unei incinte ce \nconjura prima biseric`. Zidul de incint` este \nalt de 6 m, iar galeria de lupt` este acoperit` [i sprijinit` pe arce de zid`rie. Pe partea de vest se ridic` o fortifica]ie de poart` cu aspect bastionar. Incinta mai este \nt`rit` cu dou` bastioane pe laturile de nord [i de sud [i un turn pe partea de est. Dup` secolul al XVI-lea se adoseaz` pe interiorul zidului de incint` c`m`ri de provizii.

Zidul exterior al altarului

87
Turnul fortificat cu orologiu (1501), aflat n partea vestic` a bisericii, [i intrarea n turn

Zidul de incint` cu drumul de straj`, vedere par]ial`

Turnul-clopotni]`, detalii

Detalii de interior: tabernacol (stnga), strane sculptate [i pictate (dreapta)

Interiorul bisericii, vedere spre altar

|mprejurimile Sibiului [i Sebe[ului


n p`r]ile Sibiului, coloni[tii sa[i au impus ca tip constructiv bazilica (scurt`) cu trei nave desp`r]ite de stlpi dreptunghiulari lega]i cu puternice arce de zid`rie. Spre r`s`rit aceste bazilici sunt ncheiate de regul` cu o absid` semicircular` precedat` de un cor p`trat n dreptul navei principale, dar nu lipsesc cazurile cnd [i navele laterale sunt prev`zute cu absidiole. Aceast` particularitate este frecvent` n valea Rinului inferior, mai rar` pe valea Rinului superior [i foarte r`spndit` n Germania central`, dar exemplele sunt destul de numeroase [i n Germania de sud-est, de unde se pot aminti biserica din Baumburg, consacrat` n 1156 (dintre monumentele datate este cea mai veche de acest tip), biserica din Tegernsee (nedatat`) ori biserica m`n`stirii benedictine din Faurndau, de dup` 1220. Planul specific al acestui grup nu apare n Ungaria dect dup` invazia mongol`, cel mai vechi exemplu fiind biserica benedictin` din Jk, de unde se poate deduce c` me[terii chema]i de sa[i din Bavaria sau Austria au venit direct n Transilvania, punnd aici baza primelor [antiere locale.

Sebe[

Sibiu
Clnic
Kelling

Cisn`dioara
Michelsberg

Cisn`die
Heltau

Fortifica]ia de la Clnic: donjonul [i turnul por]ii (dreapta), zidurile fortifica]iei [i unul dintre turnurile de ap`rare (stnga)

Clnic

Kelling
Clnic (Kelnek, Kelnuk, Kelling), jude]ul Alba. Anul primei atest`ri scrise: 1269.

92

Cetatea de la Clnic este situat` \n mijlocul satului, fiind singurul ansamblu nobiliar de acest tip p`strat \n propor]ie de aproape 100%. Vechiul nucleu al actualei fortifica]ii, apar]innd etapei nobiliare, cnd localitatea se afla \n proprietatea familie Kelling, cuprindea o incint` oval` ce ap`ra un puternic donjon (Turnul Siegfried), a c`rei atestare dateaz` din anii 1270 1272. Acest turn-donjon este compus din parter [i trei etaje, ultimul fiind ad`ugat ulterior. Al`turi se afl` o capel` [i dou` turnuri de paz`. Sala donjonului mai p`streaz` \n paramentul exterior al zidului de est un element din faza ini]ial`, fiind vorba de ancadramentul unei ferestre bifore. Acest ancadrament este important pentru c` dovede[te faptul c` pietrarul care l-a executat a venit de pe unul din [antierele cisterciene din Transilvania, existnd analogii cu Biserica Sf. Bartholomeu din Bra[ov. Acest tip de fortifica]ie nobiliar` este unul ce se pare c` a apar]inut perioadei de \nceput a coloniz`rii germane \n sudul Transilvaniei: un model asem`n`tor avem [i la Or`[tie. n secolele XV XVI a fost amenajat` pentru noua destina]ie de fortifica]ie colectiv`, sistemul defensiv fiind \nt`rit cu o nou` centur` exterioar` de ziduri prev`zut` cu o barbacan` [i un turn rotund.

93

95

Interiorul incintei. Vechea capel` a cet`]ii

Donjonul. Fereastr` bifor`

Curtea interioar`. Turnul por]ii [i donjonul n prim plan

Cisn`die

Heltau
Cisn`die (Nagydisznd, Heltau, Heldau, Hielt, Helta), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1204, cnd regele Emeric acord` privilegii lui Johannes Latinus inter Theutonicos Transiluanenses in villa Riuetel comorans.

96

Biserica de la Cisn`die este o bazilic` romanic` cu trei nave, patru perechi de stlpi, cor p`trat, absid` semicircular`, absidiole \n partea de est a navelor laterale [i cu turn deasupra traveii de vest a navei centrale. Ast`zi mai afl`m din vechea biseric` romanic` absidiola caracteristic` la cap`tul de est al colateralei sudice, mai lat` dect la Cisn`dioara, pe cnd pe latura de nord absidiola a fost acoperit` pe jum`tate de sacristia ridicat` dup` Reform`. Cele patru perechi de stlpi dreptunghiulari sunt uni]i prin cinci arcade semicirculare ce despart navele laterale de nava central`. n aceast` por]iune colateralele sunt acoperite cu bol]i \n cruce, iar acolo unde ele flancheaz` turnul, sunt acoperite cu bol]i semicilindrice, rare \n Transilvania. Nava central`, care avea ini]ial un tavan plat, se continu` spre est cu un cor p`trat cu bolt` \n cruce, f`r` nervuri, aceasta \nchizndu-se cu o absid` semicircular`. n partea de vest a navei centrale se \nal]` un turn masiv, \nalt de 32,5 m pn` la strea[in`, cu parterul boltit \n cruce. Etajele sunt desp`r]ite prin tavane, cu excep]ia tavanului penultim, boltit cu c`r`mid`. Clopotni]a are \n etajele de jos metereze, iar la etajul ultim, pe fiecare latur`, cte dou` grupuri de ferestre geminate, romanice, deformate \ns` printr-o zid`rie de c`r`mid` ulterioar`, care ascunde vechile colonete. n epoca gotic` trzie, biserica a suferit unele prefaceri, c`rora li se datoreaz` bolta navei centrale, sacristia (care a distrus \n parte absidiola navei laterale de nord), suprastructurile de fortifica]ie [i portalurile. Numai portalul principal, din fa]ada apusean` a turnului [i-a mai p`strat forma ini]ial` romanic`. i pere]ii exteriori au fost \mpodobi]i cu fresce. Dac` compar`m planul bazilicii din Cisn`dioara cu cel al bazilicii din Cisn`die \n forma sa original`, atunci se poate remarca asem`narea perfect` a jum`t`]ii estice a celor dou` construc]ii: cor, absid`, absidiole, intrarea din partea de sud. Datarea propus` pentru biserica evanghelic` din Cisn`die este sfr[itul secolului al XII-lea [i \nceputul secolului al XIII-lea. La sud-vest de biseric`, \nglobat` \ntr-un turn de ap`rare al fortifica]iei din secolul al XV-lea, se g`se[te o capel` de plan circular, sub care s-a descoperit \n anul 1911, cu prilejul unor lucr`ri de refacere, un osuariu. Poate fi vorba \n acest caz de o capel` rotond` ini]ial`, din a doua jum`tate a secolului al XII-lea, transformat` ulterior \n capel` de cimitir, cum mai sunt cunoscute exemple la Or`[tie [i Sibiu.

Biserica evanghelic`, vedere general`

n a doua jum`tate a secolului al XV-lea se \ntreprind lucr`ri de fortificare a bisericii. Acum se ridic` deasupra portalurilor de nord [i sud dou` construc]ii cu scop defensiv, iar deasupra corului se mai construiesc dou` etaje de ap`rare. Ferestrele geminate romanice ale turnului sunt umplute cu zid`rie [i l`sate doar deschideri \nguste de tragere. Aceste ferestre vor fi redeschise [i ref`cute de sculptorul sibian Fritz Handel cu prilejul importantelor restaur`ri din anii 1984 1988. Turnul este lovit de tr`znet de cteva ori, de-a lungul timpului, ultima dat` \n anul 1795, prilej cu care se pr`bu[e[te o parte a acestuia, distrugnd noua org`. Cu prilejul noii refaceri, cnd turnul dobnde[te aspectul actual, cu patru turnule]e n col]uri, este montat [i unul dintre primele paratr`snete din Transilvania, \n func]iune [i ast`zi. Altarul vechi al bisericii din Cisn`die, pictat \n 1525 de c`tre pictorul Vincentius, a fost demontat [i donat \n anul 1881 Muzeului Brukenthal. Ast`zi se mai p`streaz` \n muzeu doar predela; panourile reprezentnd scene din via]a Sf. Severus (patronul ]es`torilor) s-au pierdut. n prezent, \n biserica din Cisn`die se afl` montat vechiul [i valorosul altar de la Bruiu. n pridvorul de sud se p`streaz` piatra de mormnt descoperit` \n vechiul cimitir. Crucea procesional` g`sit` \n cetatea din Cisn`dioara se afl` acum la Muzeul Brukenthal, dup` stil, apar]ine jum`t`]ii a doua a secolului al XIII-lea [i este considerat`, \n tradi]ia local`, drept crucea purtat` \n fruntea convoiului de primii coloni[ti la venirea lor \n Cisn`die. n 1425 este deja men]ionat un ceas \n turn.

97

Detaliu acoperi[ cu stindard metalic

Ansamblul fortificat [i turnul-clopotni]`, vedere general`

Interiorul incintei, detalii

Cisn`dioara

Michelsberg
Cisn`dioara (Michelsberg, Kisdisznd, Michelsdorf, Mchelsbrch), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1223, cnd regele Andrei al II-lea confirm` o dona]ie f`cut` de clerico nostro magistro Gocelino... montem sancti Michaelis de IIII annis solvit XI antiquos banales.

100

Biserica din cetate, odinioar` purtnd hramul Sf. Mihail, este o bazilic` scurt`, cu trei nave, pl`nuit` cu dou` turnuri \n fa]ada de vest, executate numai \n parte. Spre r`s`rit, biserica are un cor p`trat [i absid` semicircular`, iar \n dreptul navelor laterale cte o absidiol`. n peretele de sud al corului se afl` o u[` preo]easc` zidit`. Tot \n cor mai sunt vizibile urme de pictur` mural`, iar cruci de consacrare se p`streaz` \n mai multe locuri din biseric`. nc`perile de jos ale turnurilor au bol]i \n cruce, iar accesul la etaje se face prin sc`ri \nglobate \n grosimea zidului. Elementul romanic unic pentru arhitectura romanic` din Transilvania este portalul de vest al bazilicii. Decorul portalului se compune din patru retrageri; de la bazele ionice se \nal]` cte patru colonete cu fusuri cilindrice (cu excep]ia perechii interioare de sec]iune octogonal`), sus]innd capiteluri cubice. Capitelurile sunt acoperite cu un decor \n relief plat. Pe laturile portalului, decorul se continu` cu cte dou` arcade oarbe, sprijinite pe cte un pilastru cu colonete geminate [i angajate. Doar capitelurile sunt d`ltuite din calcar, toat` plastica arhitectonic` fiind realizat` din gresie. Portalul de vest al bazilicii este plasat de unii istorici \n ultima faz` de construc]ie \n a doua jum`tate a secolului al XIII-lea. n sprijinul acestei dat`ri ar fi prezen]a, pe de o parte a influen]ei cisterciene asupra portalului capitelul cu protom` iar pe de alt` parte influen]e ale arhitecturii romanice trzii din Ungaria paramentul cu arcade oarbe ale fa]adei de vest derivat probabil din modelul catedralei Sf. Adalbert din Esztergm (Strigoniu). Acest tip de portal romanic a fost elaborat \n Fran]a \n cursul secolului al XII-lea [i ca analogie tipologic` principal` poate fi portalul de vest al bisericii Saint Georges din Boscherville. Dup` mijlocul secolului al XIII-lea motivul portalului \ncadrat de arcade laterale apare [i la biserica Fecioarei din Wiener Neustadt. Biserica din Cisn`dioara este men]ionat` \ntr-un document din anul 1223 [i dateaz`, probabil, de la cump`na veacurilor XII XIII, \n timp ce portalul de vest [i cadrul s`u plastic par s` fi fost realizate cu cteva decenii mai trziu. Din ni[a central` a vechiului altar (actualmente demontat) provine o plastic` gotic` a Fecioarei Maria datat` \n jurul anului 1425 (Muzeul Brukenthal).

Zidul din jurul bisericii a fost ridicat la \nceputul secolului al XIII-lea cu culoar de lupt` zidit [i creneluri. Pe partea de nord a mai existat un turn plasat la c]iva metri \n exteriorul zidului de incint` [i unit cu acesta printr-o punte mobil`. n incint` se g`sesc \n mai multe locuri bolovani rotunzi, ce erau p`stra]i pe galeria de lupt` spre a fi pr`v`li]i asupra asediatorilor. Conform tradi]iei orale, fiecare fecior trebuia s` aduc`, \nainte de nunt`, un astfel de bolovan \n cetate.

101

Portal romanic pe fa]ada de vest

S`soaice n zi de s`rb`toare. Fotografie de epoc`

Turnul de poart` pe

104

latura de sud a fortifica]iei, n ruin`

Fa]ada sudic`, vedere de ansamblu

Zid de incint`, detaliu

105

Interiorul bisericii. Monumentul eroilor sa[i din primul r`zboi mondial

Valea Hrtibaciului [i Cincului


S-a constatat c` mai multe biserici din localit`]ile mai mici [i apar]innd aceluia[i stil au fost construite pe baza unui plan unitar, aproximativ n acela[i timp. Un grup omogen de construc]ii ecleziastice este reprezentat de bazilicile mici f`r` turn (ex: Ca[ol], Vurp`r, Daia, Ro[ia, Nocrich, Al]na [i, eventual, Marpod). Cele trei monumente de fa]` sunt reprezentative pentru tipul de biseric` fortificat` din zona Hrtibaciului, fiind utilizate ca modele pentru alte construc]ii similare din acela[i areal. Pe baza planimetriei lor au fost incluse n categoria bazilicilor cu dezvoltare longitudinal` mai ampl`, construc]ia bisericilor propriu-zise fiind plasat` n secolul al XIII-lea [i nesuferind transform`ri ulterioare majore ca n cazul incintelor fortificate.

Va

Valea Hrtibaciului [i Cincului


Dealu Frumos
Schonberg

Cincu
Gro-Schenk

Agnita
Agnetheln

Merghindeal
Mergeln

Cinc[or
Klein-Schenk

Ho[man
Holzmengen

Turnul bisericii (n plan secund) [i unul dintre cele patru turnuri ale fostei incinte

Agnita

Agnetheln
Agnita (Szszgota, Szentgota, Ujgota, Agnetheln, Agnethlin, Valle Sanctae Agathe), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1280, cnd Henricus de Sancta Agatha et Theodosius filius Herbordi cump`r` o moar` la Stej`ri[.

108

Biserica, tip hal`, apar]ine stilului gotic, fiind construit` n jurul anului 1409, pe temelia unei foste bazilici romanice. Ea constituie nucleul cet`]ii. Corul alungit, nchis spre est pe trei laturi, precum [i nava central`, au bol]i semicilindrice ornamentate n trecut cu nervuri de teracot` dispuse n form` stelat`, vopsite n ro[u. Biserica a fost fortificat` la nceputul secolului al XVI-lea. Cetatea, cu patru turnuri de ap`rare, nt`rit` cu o incint` tripl`, a fost construit` n mai multe etape. Zidurile ei au fost demolate pn` n anul 1870, lasnd turnurile complet izolate. Din materialul ob]inut prin demolare s-a construit noua [coal`. n Turnul Cizmarilor, aflat la sud-vest, se p`streaz` [i ast`zi sl`nina ag`]at` de tavanele din brne. Din cauza s`rii folosit` de-a lungul timpului din abunden]` pentru conservarea acesteia, pe alocuri brnele de lemn ale plafoanelor au putrezit.

Interiorul bisericii, vedere spre org`

109

110

Altarul poliptic

Interiorul bisericii, altar secundar baroc

Interiorul bisericii, vedere spre altarul poliptic

111

Vedere general` a ansamblului fortificat cu turnul-clopotni]` [i un turn al incintei a doua

Cinc[or

Klein-Schenk
Cinc[or (Parvum Promontorium, Klein-Schenk, Kissink), jude]ul Sibiu. Prima men]iune scris` \n 1329.

112

Biserica a fost nzestrat` nc` de la bun nceput cu o clopotni]` masiv` pe latura de vest. Nava este t`v`nit` iar corul este boltit n sistem ogival. n turnul-clopotni]` se afl` nsemnat anul 1421, an ce ar putea reprezenta data la care a fost terminat` construc]ia. Datarea aceasta este sus]inut` [i de tabernacolul gotic p`strat n corul bisericii. De la Cinc[or provine un potir cu talp` polilob`, databil n prima jum`tate a secolului al XV-lea, similar cu cele de la Biertan, Gu[teri]a [i Cincu, precum [i un clopot datat n anul 1499. Fortifica]ia din jurul bisericii dateaz` de la mijlocul secolului al XV-lea, ea fiind de form` poligonal` neregulat` [i avnd laturile de sud [i sud-vest dublate. Curtina principal` este prev`zut` cu patru bastioane, dintre care unul ap`r` accesul dinspre curtea exterioar`, aceasta dispunnd la rndul ei de un bastion deschis spre interior. Fortifica]ia de la Cinc[or are analogii foarte bune la A]el [i Felmer.

Biserica fortificat`, vedere general`. Fotografie de epoc`

113

Poarta fortificat`

Vedere spre centura de fortifica]ii: biserica tip hal`, zidul exterior [i turnurile de ap`rare

Cincu

Gro-Schenk
Cincu (Grossschenk, Nagysink), jude]ul Bra[ov. Anul primei atest`ri scrise: 1329.

116

Biserica fortificat` dateaz` din secolul al XIII-lea. Sistemul defensiv cuprindea dou` incinte concentrice, din care s-au p`strat doar fragmente, majoritatea construc]iilor de acest gen fiind demolate n secolul al XIX-lea. Bazilica romanic` situat` n centrul ansamblului are [apte travee, n partea de vest fiind prev`zut` cu un masiv turn-clopotni]` n stil romanic, cu patru arce la parter, iar n partea de est cu dou` turnuri n cap`tul colateralelor. Corul a fost desp`r]it de nav` printr-o bolt` n arc semicircular. n partea estic` se observ` absida semicircular`, care n secolul al XV-lea a fost demolat` [i nlocuit` cu un cor gotic poligonal. Nava [i corul au o bolt` cilindric`, cu penetra]ii [i nervuri n form` de re]ea din goticul trziu, bolta fiind sus]inut` de pila[tri adosa]i de asemenea n perioada gotic` trzie. La nivelul superior al navelor laterale se p`streaz` o fereastr` romanic` bifor`. Altarul poliptic Sf. Apostol Toma a fost cump`rat din comuna Mo[na n 1722, avnd elemente de Rena[tere, gotic trziu [i adaosuri baroce.

Vedere general` dinspre sud-est

117
Interiorul bisericii:
dreapta

Vedere spre tribuna orgii


jos

Vedere spre altarul poliptic adus de la Mo[na

Zidul de incint`, detaliu. n plan secund turnul-clopotni]` cu patru turnule]e la col]uri, semn c` cetatea avea dreptul de a pronun]a condamnarea la moarte (jus gladium).

Schonberg
Anul primei atest`ri scrise: 1280.

Dealu Frumos (Lesses, Schnberg, Schinebrch, Pulchrum Mons, denumirea veche romneasc` ulumberg), jude]ul Sibiu.

Biserica luteran` a fost construit` ini]ial ca bazilic` romanic` \n prima jum`tate a secolului al XIII-lea. Corul de plan rectangular este boltit pe nervuri \n cruce, iar arcul triumfal este semicircular, la fel ca [i vechea absid`, ast`zi demolat`. Navele laterale au fost boltite \n cruce iar \n colaterala de nord s-a p`strat o absidiol` decro[at` \n grosimea zidului. La \nceputul secolului al XVI-lea edificiul se transform` din motive strategice. Navele laterale sunt supra\n`l]ate [i boltite \n re]ea, astfel \nct edificiul dobnde[te aspect de biseric`-hal`. Deasupra corului se ridic` un turn de ap`rare cu galerie de lupt` [i se demoleaz` absida semicircular`. Pe partea de vest a navei se ridic` un turn cu dubl` func]ionalitate, iar \n interiorul bisericii se sap` o fntn`. Din ansamblul vechi al altarului se mai p`streaz` doar masa cu cruci de consacrare cioplite pe cele patru laturi [i cu o adncitur` destinat` probabil p`str`rii unor relicve. Biserica a fost ini]ial \nconjurat` de o fortifica]ie de plan rectangular cu turnuri de col] scoase \n exterior. n prima jum`tate a secolului al XVI-lea, fortifica]ia este l`rgit` spre sud [i \n col]ul de sud-est se construie[te un turn pentagonal. Tot cu acest prilej, lng` turnul de nord-est se deschide o intrare protejat` de un mic turn cu dou` etaje [i u[` blindat` cu benzi de fier, datat` 1522. n 1647, incinta este l`rgit` spre nord, unde se ridic` o construc]ie defensiv` cu locuri pentru p`strarea proviziilor [i un turn.

118
Vedere general` a ansamblului

Dealu Frumos

Turnul cu ceas [i zidurile exterioare ale fortifica]iei

119

Detalii interioare: orga [i u[a nt`rit` cu benzi de fier [i balamale decorate n stil gotic

Turnul de est al bisericii [i bastionul incintei cu acoperi[ n pupitru

Detaliu de interior: inscrip]ie ctitorial` baroc` n predel` (1721). n lunete: scena biblic` Iisus pe cruce, precum [i Michael Klein [i alte notabilit`]i ale epocii

121

Turnurile bisericii v`zute din exterior

Detaliu din portalul romanic decorat cu figuri n relief, printre care Sf. Apostol Petru cu cheia Raiului

Ho[man

Holzmengen
Ho[man (Holcmny, Holzmengen, Hultsmnjen, Helzmenia), comuna Nocrich, jude]ul Sibiu. Prima atestare scris`: 1317 1320; Item vacavit semel ecclesia de Holzmenia; 1319; Henricus rector ecclesiae de Holzmenia.

122

Vedere de ansamblu a bisericii. n plan secund masivul turn-clopotni]`

Bazilica romanic` trinavat` a fost ridicat` n secolul al XIII-lea, cu patru travee [i un turn n partea de vest. Din acest edificiu s-au mai p`strat portalul de vest, etajele inferioare ale turnului [i pila[trii cu arcade, ce despart nava central` de colaterale. Deosebit de important este portalul de vest, una dintre cele mai valoroase m`rturii de art` romanic` din Transilvania. Ancadramentul retras n patru trepte este ornamentat cu trei colonete cilindrice ale c`ror capiteluri formeaz` o friz`. Pe partea exterioar` au fost redate animale fabuloase ce [i g`sesc coresponden]e n portalul domului Sf. tefan din Viena. n curbura portalului au fost reprezentate figuri n relief: un diavol ce r`pe[te sufletul unui tn`r, Sf. Apostol Petru cu cheia Raiului, doi diaconi [i un b`rbat n rug`ciune, iar pe partea opus`: doi donatori purtnd macheta unei biserici, Sf. Evanghelist Marcu cu leul [i o siren`. Deasupra portalului, la sud de fereastra rotund` a fa]adei de vest, se afl` zidit un relief ce reprezint` un personaj nud [i unul nve[mntat, relief ce a generat mai multe p`reri n literatura de specialitate: Adam [i Eva, Botezul Domnului sau un relief roman refolosit. n jurul anului 1500, turnul a fost n`l]at cu dou` etaje [i s-a amenajat o galerie de lupt`, f`cut` din lemn [i sus]inut` pe grinzi n consol` la ultimul nivel.

123

Merghindeal
Mergeln
Merghindeal (Morgonda, Margolda, Valle Mariae, Mergeln), jude]ul Sibiu. Anul primei atest`ri scrise: 1336.

124

Biserica de la Merghindeal a fost construit` \n secolul al XIII-lea, ca bazilic` romanic` cu clopotni]` spre vest. Navele laterale au fost boltite \n cruce, \n timp ce navei centrale i s-a f`cut un tavan. ntre navele laterale [i nava central` se deschid arcade romanice sprijinite pe masive pile de zid`rie de plan rectangular. Arcul triumfal precum [i p`r]i ale portalurilor de nord [i de sud p`streaz` profilatura romanic`. La \nceputul secolului al XVI-lea se produc modific`ri ale edificiului, legate de amenajarea defensiv` a ansamblului. Astfel, peste corul romanic se ridic` un turn cu patru etaje, iar turnului-clopotni]` i se adaug` o galerie de lupt` din lemn, scoas` \n exterior pe brne \n consol`. Fortifica]ia din jurul edificiului de cult se constituie dintr-o incint` aproape dreptunghiular` cu dou` turnuri dispuse \n col]urile de sud-vest [i sud-est [i un turn de poart` pe latura de nord, \n dreptul turnului-clopotni]`.

Interiorul bisericii:
stnga

tribuna orgii
dreapta

vedere spre altarul baroc

125

Vedere general` dinspre est

126

Altarul n stil baroc al bisericii

Vedere par]ial` a bisericii [i a zidului exterior. Turnul cu ceas, prev`zut cu drum de straj` din lemn

127

Text

Ioan Marian iplic

Imagini

Ovidiu Morar tefan Petrescu NOI Media Print

Legende

Radu Oltean Irina Spirescu

Redactor

Daniel Foc[a

DTP

Gabriel Nicula

Grafic` [i copert`

Adrian Sorin Georgescu

Coordonator proiect

Arpad Harangozo

Tip`rit la R. A. MONITORUL OFICIAL