Sunteți pe pagina 1din 406

VIRGIL CNDEA

MRTURII ROMNETI
PESTE HOTARE
III
INSTITUTUL DE STUDII SUD-EST EUROPENE BIBLIOTECA METROPOLITAN
AL ACADEMIEI ROMNE BUCURETI
VIRGIL CNDEA
MRTURII ROMNETI
PESTE HOTARE
CREAII ROMNETI I IZVOARE DESPRE ROMNI
N COLECII DIN STRINTATE
SERIE NOU
III
INDIA OLANDA
Editura Biblioteca Bucuretilor
Bucureti 2011
Editor coordonator: Ioana Feodorov
Colectiv de editare: Andrei Pippidi, Andrei Timotin, Daniel Cain
Revizie final: Andrei Pippidi
Culegere computerizat: Iuliana Deac
Copert, tehnoredactare i concepie grafic: Anca Ivan
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Romne, Bucureti,
pentru toate volumele
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
CNDEA, VIRgIl
Mrturii romneti peste hotare : creaii romneti i izvoare
despre romni n colecii din strintate / Virgil Cndea. - Bucureti :
Biblioteca Bucuretilor, 2010-
vol.
ISBN 978-973-8369-69-6
Vol. 3. : India - Olanda. - 2011. - ISBN 978-973-8369-93-1
008(=135.1)(100)
NOTA EDITORUlUI
Volumul III al lucrrii Mrturii romneti peste hotare cuprinde note
privitoare la optsprezece state, de la India la Olanda, dintre care trei ocup
un spaiu editorial mai mare: Israel, Marea Britanie i ndeosebi Italia. La
fel ca n volumele anterioare din Seria nou, au fost reunite n textul de
fa notele cuprinse n volumele I i II ale primei ediii (Ed. Enciclopedic,
Bucureti, 1991 i 1998), adugirile i ndreptrile din vol. II. Cu capitolul
Olanda din volumul de fa se ncheie reeditarea materialului documentar
prezentat de Virgil Cndea n prima ediie a lucrrii, urmnd ca n volumul
IV, prevzut pentru anul 2012, i n urmtoarele s fe publicate notele
inedite pstrate n arhiva sa.
Cele mai multe surse bibliografce noi consultate de grupul de lucru
i de colaboratorii Institutului de Studii Sud-Est Europene menionai
n continuare se regsesc citate integral n notele respective. Cteva au
fost nregistrate n lista Abrevierilor, iar sursele la care s-a apelat pentru
volumele I i II, dar care nu mai apar n volumul de fa, nu mai apar
aici.
Pe lng revizuirea ntregului volum III, Profesorului Andrei Pippidi
i se datoreaz un mare numr de note noi, n special la capitolele Italia i
Marea Britanie, n care piesele culturale romneti au fost adesea descrise
n premier de domnia sa.
Andrei Timotin a adugat capitolului Italia notele culese n stagii de
cercetare n Italia, precum i date bibliografce extrase din mai multe ediii
de documente i comentarii recente. La capitolul Macedonia a mbogit
i corectat informaiile despre aezmintele romneti. Actualizarea
informaiilor despre bisericile romneti i corectura transliterrii titlurilor
din limba greac i se datoreaz de asemenea.
Daniel Cain a adugat informaii privitoare la Macedonia, n urma
deplasrilor sale n regiunea Bitola, a revizuit datele despre Muntenegru i
a contribuit la revizia fnal a ntregului volum.
Revizuirea i completarea datelor privitoare la rile arabe cuprinse n
volum i la alte cteva state n care am avut prilejul de a cltori, cutnd
VI VIRGIL CNDEA
mereu urme romneti, se datoreaz autoarei acestor rnduri (Iordania,
Liban, Japonia, Mexic etc.). Am acordat o atenie special localitilor
din Palestina, afate azi n Iordania ori Liban, unde s-au afat, sau nc se
mai af, aezminte care au fost susinute prin danii de ctre domnitorii
romni. Cteva stagii de cercetare la Londra mi-au ngduit s completez
datele privitoare la bunurile romneti pstrate la British Museum,
Victoria & Albert Museum .a., iar printr-o excelent colaborare cu dl.
Matei Strcea-Crciun (Institutul de Antropologie Francisc Rainer al
Academiei Romne, Bucureti) am putut amplifca informaiile privitoare
la operele sculptorilor Constantin Brncui i Paul Neagu pstrate n
colecii britanice.
La capitolul Marea Britanie am avut privilegiul de a colabora cu Milan
Grba (British Library, Departamentul pentru Carte Est-European) care,
cu rbdare i meticulozitate, a reunit peste 400 de note noi privitoare la
manuscrise, cri, foi volante i hri despre romni i spaiul locuit de ei
din cele mai vechi timpuri. Metodologia de ultim generaie a catalogrii
pieselor n aceast ilustr bibliotec ne-a permis s nregistrm, cu detalii
bogate, piese a cror prezen nu a putut f urmrit i n alte mari biblioteci
sau arhive, organizate mai puin riguros.
Documentarea despre Marea Britanie a benefciat de adugiri i din
partea d-lui. Constantin Ardeleanu (Facultatea de Istorie a Universitii
Dunrea de Jos din Galai), precum i de comentariile publicate de
Gabriela Dumitrescu, efa Seciei de Manuscris i Carte Rar a Bibliotecii
Academiei Romne (Bucureti), ca urmare a cercetrilor pe care le-a
ntreprins n biblioteca de la Kings College, Londra.
Astfel, fa de versiunea publicat n 1998, corpusul de referine
privitoare la Marea Britanie a crescut de la 589 de note la 908 (aadar,
cu cca. 35%). n afar de sporul cantitativ, aceast nou versiune aduce
o reorganizare a materialului, prin ordonarea judicioas a unora dintre
colecii i localiti, precum i numeroase corecturi i completri.
Cristian Luca (Facultatea de Istorie a Universitii Dunrea de Jos
din Galai) i Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie Nicolae Iorga al
Academiei Romne, Bucureti) au adugat la capitolul Italia peste 100 de
note noi, valorifcnd cercetrile proprii n arhivele i bibliotecile italiene,
precum i lucrri personale i ale altor cercettori. Capitolul Italia cuprinde
i completrile lui Daniel Suceava (Institutul de Istoria Artei G. Oprescu
al Academiei Romne, Bucureti), un statornic colaborator al echipei
noastre. Astfel, capitolul s-a mbogit cu 158 de note noi (983, fa de 825
n prima ediie). Ovidiu Olar ne-a comunicat date noi privitoare la Olanda.
Capitolul Lituania a fost revizuit de Mihai Mitu, care i-a pstrat interesul
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE VII
constant pentru lucrarea de fa, nc din vremea colaborrii sale cu Virgil
Cndea. Vlad Alexandrescu, Ambasador al Romniei n Luxemburg, a
revizuit cu mult amabilitate capitolul privitor la aceast ar, aducndu-i
importante adugiri. Am obinut ndreptri utile la capitolul India de la
Liviu Borda, care ne-a scris de la Calcutta. Iolanda Costide, custodele
Motenirii artistice Paul Neagu (Paul Neagu Estate), ne-a furnizat date
precise despre locaia mai multor opere ale sculptorului romn, rspndite
n Marea Britanie.
Iuliana Deac a asigurat, cu aceeai competen i minuie,
tehnoredactarea primar i revizia tehnic a ntregului volum.
Tuturor colegilor i colaboratorilor menionai mai sus le exprimm vii
mulumiri pentru munca lor fr preget i pentru solidaritatea pe care au
dovedit-o, nsoindu-ne n continuare pe acest drum anevoios, dar plin de
nvminte.
Mulumim de asemenea Gabrielei Dumitrescu i Claudiei Nichita
(custode al Cabinetului de lectur Virgil Cndea de la Biblioteca
Academiei Romne), care ne-au ajutat la clarifcarea unor date incerte
prezente n unele referine.
Din nou, recunotina noastr se ndreapt n mod deosebit ctre
Domnul Florin Rotaru, Directorul General al Bibliotecii Metropolitane
Mihail Sadoveanu a Municipiului Bucureti, care ne susine, statornic i
necondiionat, n efortul nostru de a pune n lumin patrimoniul romnesc
nstrinat.
Ioana Feodorov
EDITORS NOTE
The third volume of Romanian Traces Abroad encloses notes that refer
to 18 states, from India to Holland, three of which occupy a larger space:
Israel, Great Britain, and particularly Italy. The same as in the previous
volumes of the New Series, the present text comprises the notes that
were included in volumes I and II of the frst edition (Ed. Enciclopedic,
Bucharest, 1991 and 1998) and the additions and corrections of volume II.
With the chapter on Holland in the present volume, the re-editing of the
material that Virgil Cndea published in the frst edition comes to an end.
Volume IV, planned for release in 2012, and the following volumes will
present the unpublished notes that were preserved in his archive.
Most of the new bibliographical sources that the project team and the
further-mentioned partners of the Institute of South-East European Studies
surveyed are mentioned in full, in the relevant notes. A few were recorded
in the list of Abbreviations, while sources cited in volumes I and II, no
longer used in the present one, were left aside.
Besides revising the entire volume III, Professor Andrei Pippidi
contributed a large number of new notes, especially to the chapters Italy
and Great Britain, where Romanian cultural items were often described by
him for the frst time.
Andrei Timotin added to the chapter on Italy the notes that he collected
himself while on recent research trips, as well as bibliographical data
extracted from several editions of documents and commentaries. For
the chapter on Macedonia, he enriched and revised the information on
Romanian institutions. He also brought the data on Romanian churches up
to date, and corrected the transcript of Greek titles.
Daniel Cain added information regarding Macedonia after travelling in
the region of Bitola, he revised the data on Montenegro, and contributed to
the overall revision of the volume.
The review and completion of data concerning Arab countries comprised
in this volume, and several other states where I had the opportunity to travel,
always looking for Romanian traces, are due to the author of these lines
X VIRGIL CNDEA
(Jordan, Lebanon, Japan, Mexico, etc.). We have given special attention to
those places in Palestine, today in Jordan or Lebanon, where institutions
existed, or still exist, that were supported through grants by the Romanian
princes. Several research trips to London allowed me to complete data
on Romanian items preserved at the British Museum, Victoria & Albert
Museum, a. o. Based on my excellent cooperation with Mr. Matei Strcea-
Crciun (Institute of Anthropology Francisc Rainer of the Romanian
Academy, Bucharest), I was able to enlarge the information regarding the
works of sculptors Constantin Brncui and Paul Neagu that are preserved
in British collections.
For the chapter on Great Britain we had the privilege to work with
Milan Grba, Lead Curator for Southeast European Studies with The British
Library (London, UK), who, patiently and diligently, recorded for us more
than 400 notes on manuscripts, books, pamphlets, and maps concerning
the Romanians and the area that they have inhabited since the beginnings
of time. The state-of-the-art methodology of cataloguing proper to this
illustrious library allowed us to record, in rich detail, items whose presence
could not be traced in other great libraries and archives, less rigorously
organized.
Our research on Great Britain benefted from additional material from
Mr. Constantin Ardeleanu (Faculty of History, Lower Danube University,
Galai), as well as from comments published by Gabriela Dumitrescu,
Head of the Department of Manuscripts and Rare Books at the Library of
the Romanian Academy (Bucharest), following her research in the library
of Kings College, London.
Thus, compared to the version printed in 1998, the corpus of notes
concerning Great Britain has increased from 589 to 908 (i.e., by almost
35%). Besides the mere increase in quantity, this new version brings a
rearrangement of the whole material through a judicious structuring of
several collections and localities, as well as by means of a vast effort of
correction and completion.
Cristian Luca (Faculty of History, Lower Danube University, Galai)
and Ovidiu Cristea (Institute of History Nicolae Iorga of the Romanian
Academy, Bucharest) added to the chapter on Italy over 100 new notes,
based on their own research in Italian archives and libraries, as well as on
their and other authors published works. The chapter on Italy encloses
completions received from Daniel Suceava (Institute of Art History G.
Oprescu of the Romanian Academy, Bucharest), a constant team member
of our project. Thus, the chapter increased with 159 new notes (984,
instead of the 825 of the frst edition). Ovidiu Olar provided us with new
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XI
data on Holland. The chapter on Lithuania was revised by Mihai Mitu,
who harbours a constant interest for this project ever since he worked
together with Virgil Cndea. Vlad Alexandrescu, Romanian Ambassador to
Luxemburg, kindly revised the chapter that refers to this country, providing
important additional data. We received useful improvements for the chapter
on India from Liviu Borda, writing to us from Calcutta. Iolanda Costide,
Custodian of the Paul Neagu Estate (UK), provided us with precise data on
the location of several works by the Romanian sculptor, in various cities of
Great Britain.
Iuliana Deac achieved, with the same competence and care, the basic
technical edition and technical revision of the entire volume.
To all the above-mentioned colleagues and foreign team members,
we express our deep gratitude for their diligent work, and the solidarity
that they show by constantly accompanying us on this hard, but gratifying
road.
We thank Gabriela Dumitrescu and Claudia Nichita (who is the
custodian of the Virgil Cndea Reading Room at the Library of the
Romanian Academy) for helping us elucidate imprecise data in certain
notes.
Again, our gratitude goes in particular to Mr. Florin Rotaru, General
Director of the Mihail Sadoveanu Metropolitan Library of Bucharest,
who keeps supporting us, steadily and unconditionally, in our effort aimed
at shedding more light on the Romanian heritage abroad.
Ioana Feodorov
ABREVIERI
A. Cri, articole, colecii de documente
Anglo-Romanian Relations Anglo-Romanian Relations after 1821, Iai, 1983
Anuichi, Relaii Silviu Anuichi, Relaii bisericeti romno-srbe n secolele al XVII-lea
i al XVIII-lea (extras din BOR, nr. 7-8), Buc., 1980
Babinger, GOW Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke,
Leipzig, 1927
Blan, Vetre Ioanichie Blan, Vetre de sihstrie romneasc, sec. IV-XX, Buc., 1982
Blan, Mrturii Ierom. Ioanichie Blan, Mrturii romneti la Locurile Sfnte, Roman,
1986.
Blcescu, Portretele Nicolae Blcescu, Buletin. Despre portretele principilor Tierrei
Romanesci i ai Moldaviei ce se af n Cabinetul de stampe de la Biblioteca
Regal din Paris (MID, 4, 1847, p. 212-220)
Brbulescu, Relations Ilie Brbulescu, Relations des Roumains avec les Serbes, les
Bulgares, les Grecs et la Croatie, en liaison avec la question macdo-roumaine,
Iai, 1912
Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici Adina Berciu-Drghicescu, Maria Petre,
coli i biserici romneti din Peninsula Balcanic. Documente (1864-1948), I-II,
Buc., 2004-2006
Beza, Biblioteci mnstireti Marcu Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, Chipru i
la Muntele Sinai (ARMSL, s. III, t. 6, 1932-1934, p. 207-215)
Beza, Urme Marcu Beza, Urme romneti n Rsritul ortodox, ed. 2, Buc, 1937
Bezviconi, Contribuii Gheorghe Bezviconi, Contribuii la istoria relaiilor romno-
ruse (din cele mai vechi timpuri pn la 1854), Buc., 1958
Bodea, 1848 Cornelia Bodea, 1848 la romni. O istorie n date i mrturii, I-II, Buc.,
1982
Bodin, Documente D. Bodin, Documente privitoare la legturile economice dintre
Principatele Romne i regatul Sardiniei, Buc., 1941
Bogdan, Documentele, I-II Ioan Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, I-II, Buc.,
1913
Bogdanovi Dimitrije Bogdanovi, Inventar kirilskih rukopisa u Jugoslaviji, XI-XVII
veka, Belgrad, 1982
Bouchard Nicolas Mavrocordatos, Les Loisirs de Philothe, texte tabli, traduit et
comment par Jacques Bouchard, AtenaMontral, 1989
BRV, I-IV Ioan Bianu, Nerva Hodo, Bibliografa romneasc veche, I-II, Buc, 1903-
1910; Ioan Bianu, Nerva Hodo i Dan Simonescu, III-IV, Buc., 1912-1944
Bulgarelli, Gli avvisi Tullio Bulgarelli, Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento,
Roma, 1967
XIV VIRGIL CNDEA
Callimachi, Block, Georgescu-Ionescu Scarlat Callimachi, Vladimir Block, Elena
Georgescu-Ionescu, Dimitrie Cantemir. Viaa i opera n imagini, Buc., 1963
Camariano-Cioran, Aides pcuniaires, I-II Ariadna Camariano-Cioran, Aides pcuniaires
fournies par les Pays Roumains aux coles grecques (RESEE, 17, 1979, nr. 1,
p. 123-151; 18, 1980, nr. 1, p. 63-84) (republicat n idem, Relaii romno-elene.
Studii istorice i flologice (secolele XIV-XIX), ed. L. Rados, Buc., 2008, p. 703-
732, 733-754).
Camariano-Cioran, LEpire Ariadna Camariano-Cioran, LEpire et les Pays Roumains,
Iannina, 1984
Cat. exp. brit. Documente privind istoria Romniei din colecii britanice. [Catalogul
expoziiei], Bucureti, aprilie iunie 1982, Buc., 1982
Cat. mss. rom., I-IV Ioan Bianu, Biblioteca Academiei Romne. Catalogul manuscriptelor
romneti, I, Buc., 1907; i Remus Caraca, II, Buc., 1913; i G. Nicoliasa, III,
Buc., 1939; Gabriel trempel, Florica Moisil i L. Stoianovici, IV, Buc., 1967
Cltori strini, I-X Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu-Dersca-Bulgaru,
Paul Cernovodeanu, Cltori strini despre rile Romne, I-X/1-2, Buc., 1968-
2001
Cndea Simionescu, Athos Virgil Cndea, Constantin Simionescu, Le Mont Athos.
Prsences roumaines, Buc., 1979
Cndea Simionescu, Prezene romneti, II-IV Virgil Cndea, Constantin Simionescu,
Prezene culturale romneti: Istanbul, Ierusalim, Paros, Patmos, Sinai, Alep,
[II], Buc., 1982; Prezene culturale romneti: Austria, Belgia, Elveia, Frana,
R.F. Germania, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, [III], Buc., 1984; Prezene
culturale romneti: Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, [IV], Buc., 1987
CIL Th. Mommsen (et al.), Corpus inscriptionum latinarum, I-XVI + Supplementa,
Berlin, 1862-1955
Constantinescu, Repertoriu R. Constantinescu, Manuscrise de origine romneasc din
colecii strine, Buc., 1986
Cordescu, Istoricul Mihail-Virgiliu Cordescu, Istoricul coalelor romne din Turcia,
Sofa i Turtucaia din Bulgaria i al seminariilor de limba romn din Lipsca,
Viena i Berlin, Buc., 1906
Costchescu, Documente moldoveneti, I-II Mihai Costchescu, Documente moldoveneti
nainte de tefan cel Mare, I. (1374-1437), II. (1438-1456), Iai, 1931-1932
Crciun Ilie, Repertoriul Ioachim Crciun, Aurora Ilie, Repertoriul manuscriselor de
cronici interne, sec. XV-XVIII, privind istoria Romniei, Buc., 1963
Cronici turceti, I-III Cronici turceti privind rile Romne. Extrase, I (ed. Mihail
Guboglu), Buc., 1955; II (ed. Mihail Guboglu i Mehmet A. Mustafa), Buc., 1974;
III (ed. M.A. Mehmed), Buc., 1980
Deletant, Mrturii romneti Dennis Deletant, Mrturii romneti n arhive i biblioteci
britanice (Magazin istoric, 16, 1982, nr. 9, p. 29-30)
Desvrirea unitii naional-statale, III-V = Desvrirea unitii naional-statale a
poporului romn. Recunoaterea ei internaional. 1918, vol. III-V, Buc., 1986
DGLR Dicionarul general al literaturii romne, vol. I-VII, Buc., 2004-2009
DIR, seria, veacul, vol. Documente privind istoria Romniei, Buc., 1951-1960. A.
Moldova, veacurile XIV-XV, vol. I; veacul XV, vol. I-II; veacul XVI, vol. I-IV;
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XV
veacul XVII, vol. I-V; B. ara Romneasc, veacurile XIII-XV; veacul XVI, vol.
I-VI; veacul XVII, vol. I-IV; C. Transilvania, veacurile XI-XIII, vol. I-II; veacul
XIV, vol. I-IV
Documente Callimachi, I-II N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi
adunate, publicate i ntovrite de o prefa, I-II, Buc. 1901-1902
Drgu, Dicionar Vasile Drgu, Dicionar enciclopedic de art medieval romneasc,
Buc., 1976
DRH, seria, vol. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, I-III, XIX, XXI, XXII;
B. ara Romneasc, I-VII, XI, XXI-XXIV; C. Transilvania, X-XI; D. Relaii
ntre rile Romane, I, Buc., 1965-1988
Edizioni italiane Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografche, Le edizioni italiane del XVI secolo, t. 1, Roma,
1985
Fejr, I-XLII Georgius Fejr, Codex diplomaticus Hungariae et civilis, I-XLII, Buda,
1829-1844
Flgel, Katalog, I-III G. Flugel, Die arabischen, persischen und trkischen Handschriften
der k.k. Hofbibliothek, I-III, Viena, 1865-1867
Fontes, I-IV Fontes historiae daco-romanae. Izvoarele istoriei Romniei, I (ed. Vladimir
Iliescu, Virgil C. Popescu, Gheorghe tefan), Buc, 1964; II (ed. Haralambie
Mihescu, Gheorghe tefan, Radu Hncu, Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu),
Buc., 1970; III (ed. Alexandru Elian, Nicolae erban Tanaoca), Buc., 1975; IV
(ed. Haralambie Mihescu, Radu Lzrescu, Nicolae erban Tanaoca, Tudor
Teoteoi), Buc., 1982
Forrer Ludwig Forrer, Handschriften Osmanischer Historiker in Istanbul (Der Islam,
26, 1942, p. 173-220)
Fves, Katalogos Fves Odn, Katalogos tn ellnikn entypn ts vivliotks
tou Ellnouorthodoxon Serbikou Episkopatou sto Saint-Entre ts Ouggarias
(Eranists, 3, 1965, p. 97-105)
Geist I Sidney Geist, Brncui. Un studiu asupra sculpturii. n romnete de Andrei
Cretzianu, Buc., 1973
Geist II Sidney Geist, Brncui. A Study of the Sculpture, New York, 1983
Giedion Welcker I Carola Giedion Welcker, Constantin Brncui, Basel Stuttgart,
1958
Giedion Welcker II Carola Giedion Welcker, Constantin Brncui. n romnete de Olga
Buneag i Ruxandra Buneag Iotzu, Buc., 1981
Giurescu, Laide C.C. Giurescu, Laide accorde par les Pays Roumains lenseignement
de la Pninsule Balkanique et du Proche-Orient (Revue Roumaine dHistoire,
9, 1970, p. 823-835)
Gllner, Faima Carol Gllner, Faima lui Mihai Viteazul n Apus. Brouri contemporane
(AIINC, 8, 1939-1942, p. 123-196)
Gllner, Michael der Tapfere Carol Gllner, Michael der Tapfere im Lichte des
Abendlandes. Berichte (Neuer Zeitungen, Sibiu, 1943)
Gllner, Turcica, I-III Carol Gllner, Turcica. Die europischen Trkendrucke des XVI.
Jahrhunderts, I-III, Buc. Berlin Baden-Baden, 1961-1968
Gratziou, Handschriften Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers
Matthaios von Myra (1596-1624), Atena, 1982
XVI VIRGIL CNDEA
Grmad, Scizia N. Grmad, La Scizia minore nelle carte nautiche del Medio Evo.
Contribuzione alla topografa storica della Dobrogea (Ephemeris dacoromana,
4, 1930, p. 212-256)
Grmad, Vicina N. Grmad, Vicina (Codrii Cosminului, 2, 1925, p. 435-459)
Guboglu, Crestomaie turc Mihail Guboglu, Crestomaie turc. Izvoare narative
privind istoria Europei orientale i centrale (1263-1683), Buc., 1978
Hudi, Recueil Ioan Hudi, Recueil de documents concernant lhistoire des Pays
Roumains tirs des archives de France, XVI
e
et XVII
e
sicles, Iai, 1929
Hudi, Rpertoire Rpertoire des documents concernant les ngociations diplomatiques
entre la France et la Transylvanie au XVII
e
sicle (16361683), Paris, 1926
Hurmuzaki, II/1, III/1-2, IV/1, V/1-2, VI-IX/1-2 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente
privitoare la istoria romnilor, vol. II, partea 1 (1451-1575), Buc., 1891; vol. III,
partea I (1576-1599), Buc., 1880; vol. III, partea 2 (1576-1600), Buc., 1888; vol.
IV, partea 1 (1600-1649), Buc., 1882; vol. V, partea 1 (1650-1699), Buc., 1885;
vol. V, partea 2 (1650-1699), Buc., 1886; vol. VI (1700-1750); Buc., 1878; vol.
VII (1750-1818), Buc., 1876; vol. VIII (1376-1650), Buc., 1894; vol. IX, partea 1
(1650-1747), Buc., 1897; vol. IX, partea 2 (1751-1796), Buc., 1899
Hurmuzaki Bogdan, supl. II/1-3 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor, Supliment II, vol. 1 (1510-1600): Documente culese din arhive
i biblioteci polone, coordonate, adnotate i publicate de Ioan Bogdan, Buc., 1893;
vol. 2 (1601-1640), Buc., 1895; vol. 3, fasc 1 (1641-1703), Buc., 1900
Hurmuzaki Densusianu, I/1-2, II/2-5 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria romnilor culese de Nicolae Densusianu, vol. I, partea 1 (1199-1345),
Buc., 1887; vol. I, partea 2 (1346-1450), Buc., 1890; vol. II, partea 2 (1451-1517),
Buc., 1891; vol. II, partea 3 (1518-1530), Buc., 1892; vol. II, partea 4 (1531-
1552), Buc., 1894; vol. II, partea 5 (1552-1575), Buc., 1897 Hurmuzaki Esarcu,
IV/2 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor
descoperite de Constantin Esarcu n Arhivele din Italia i documente din Arhivele
Veneiei, vol. IV, partea 2, Buc., 1884
Hurmuzaki Hodo, XVI-XVIII Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor, vol. XVI (1603-1824); Coresponden diplomatic i rapoarte
consulare franceze publicate de Nerva Hodo, Buc., 1912; vol. XVII (1825-1846),
Buc., 1913; vol. XVIII (1847-1851), Buc., 1916
Hurmuzaki Iorga, X-XII, XIV/1-3 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria romnilor adunate i publicate de Nicolae Iorga, vol. X: Rapoarte
consulare prusiene din Iai i Bucureti (1763-1844), Buc., 1897; vol. XI: Acte
din secolul al XVI-lea (1517-1612) relative mai ales la domnia i viaa lui Petru-
vod chiopul, Buc., 1900; vol. XII (1594-1602); Acte relative la rzboaiele i
cuceririle lui Mihai-vod Viteazul, Buc., 1903; vol. XIV, partea 1 (1320-1715):
Documente greceti privitoare la istoria romnilor, Buc., 1915; vol. XIV, partea
2 (1716-1777), Buc., 1917; vol. XIV, partea 3 (c 1760 c 1820), Buc., 1936
Hurmuzaki Kauzniacki, 1/2, II/2-3 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor, vol. I, partea 2: Apendice. Documente slavone (1451-1517), cu
traduceri latine de Emil Kauzniacki, Buc., 1890; vol. II, partea 2, Buc., 1890; vol.
II, partea 3 (1510-1527), Buc., 1892
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XVII
Hurmuzaki Murnu Litzica, XIII Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor, vol. XIII (1592-1837); Scrieri i documente greceti privitoare
la istoria romnilor din anii 1592-1837 traduse de G. Murnu i C. Litzica, Buc.,
1914
Hurmuzaki Nistor, XIX/1-2, XX-XXI Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria romnilor, vol. XIX/1 (1782-1797): Coresponden diplomatic i
rapoarte diplomatice austriace, publicate de Ion I. Nistor, Buc., 1922; vol. XIX,
partea 2 (1798-1812), Buc., 1930; vol. XX, partea I (tiprit la Cernui, tiraj distrus;
ed. a II-a, v. Hurmuzaki Oetea Berindei); partea a II-a (tiraj distrus integral,
ms. pierdut); vol. XXI (1828-1836), Buc., 1942
Hurmuzaki Odobescu, supl. -3 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor, Supliment I, vol. 2 (1781-1814): Documente culese din Arhivele
Ministerului Afacerilor Strine din Paris de A.I. Odobescu, Buc., 1885; vol. 3
(1709-1812), Buc., 1889
Hurmuzaki Oetea Berindei Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind istoria
Romniei, serie nou, vol. II, Rapoarte consulare austriece (1812-1823) din Wiener
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Moldau und Wallachei, Viena, sub ngrijirea acad.
A. Oetea, Buc., 1967 (ed. a II-a, a vol. XX/1 din Hurmuzaki Nistor, cu rezumate
dezvoltate de Emil Lzrescu, revizuite i completate i cu o introducere de Dan
Berindei)
Hurmuzaki Papadopoulos-Kerameus, XIII Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente
privitoare la istoria romnilor, vol. XIII (1592-1837): Texte greceti privitoare
la istoria romnilor culese i publicate de A. Papadopoulos-Kerameus, Buc.,
1909
Hurmuzaki Tocilescu Odobescu, supl. I/1 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente
privitoare la istoria romnilor. Supliment I, vol. 1 (1518-1680): Documente culese
din diferite publicaiuni i din Biblioteca Naional din Paris de Grigore Tocilescu
i din Arhivele Ministerului Afacerilor Strine din Paris de A.I. Odobescu, Buc.,
1886
Iacovachi-Cojocaru Ion N. Iacovachi, Ion V. T. Cojocaru, Traian Vuia. Viaa i opera,
Buc., 1988
IADSM, 2 D.M. Pippidi, I.I. Russu (ed.), Inscripiile antice din Dacia i Scythia Minor,
seria 2, vol. I-V, Buc., 1980-1983
IDR, 1 I.I. Russu (ed.), Inscripiile antice din Dacia i Scythia Minor, seria 1, Inscripiile
Daciei romane, I-III, Buc., 1975-1984
IDRE, I Constantin C. Petolescu, Inscriptions de la Dacie Romaine. Inscriptions externes
concernant lhistoire de la Dacie (I
er
-III
e
sicles). t. I. LItalie et les provinces
occidentales. Recueil, commentaire et index, Buc., 1996
Ierosol. vivl., I-V A.I. Papadopoulos-Kerameus, Ierosolymitik vivliothk, toi katalogos
tn en tais vivliothkais tou Agitatou apostolikou te kai katholikou orthodoxou
patriarchikou Thronou tn Ierosolymn kai passs Palaistins apokeimenon
ellnikn kdikn, I-V, St. Peterburg, 1891-1915
Illiri i daci Hadrian Daicoviciu, Draga Garaanin, Ion Glodariu, Ljubia Popovi,
Miloje Vasi, Nicolae Vlassa, Illiri i daci, Cluj Buc., 1972
Independena Romniei Independena Romniei. Documente, I, II/1-2, III, Buc.,
1977
XVIII VIRGIL CNDEA
Iorga, Acte i fragmente, I-III N. Iorga, Acte i fragmente privitoare la istoria romnilor
adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului, I-III, Buc., 1895-1897
Iorga, Manuscripte, I-II N. Iorga, Manuscripte din biblioteci strine relative la istoria
romnilor, I (AARMSI, s. II, 20, 1897-1898, p. 197-251); II (ibidem, 21, 1898-
1899, p. 1-108)
Iorga, Les arts mineurs, I-II N. Iorga, Les arts mineurs en Roumanie, I-II, Buc., 1934-
1936
Iorga, Athos N. Iorga, Muntele Athos n legtur cu rile noastre (AARMSI, s. II, t. 36,
1914, p. 447-517)
Iorga, Byzance N. Iorga, Byzance aprs Byzance. Continuation lHistoire de la vie
byzantine, Buc., 1935
Iorga, La fguration des vanglistes N. Iorga, La fguration des vanglistes dans lart
roumain et lcole chypriote-valaque (BCMI, 26, 1933, p. 1-4)
Iorga, Fundaiuni n Epir N. Iorga, Fundaiunile domnilor romni n Epir (AARMSI, s.
II, t. 36, 1913-1914, p. 881-915)
Iorga, Fundaiuni n Orient N. Iorga, Fundaiuni religioase ale domnilor romni n
Orient (AARMSI, s. II, t. 36, 1913-1914, p. 863-880)
Iorga, Studii i documente, I-XXXI N. Iorga, Studii i documente privitoare la istoria
romnilor, I-XXXI, Buc., 1901-1916
Ivanova Klimentina Ivanova, Blgarski, srbski i moldovlahijski kirilski rkopisi v
sbirkata na M.P. Pogodin, Sofa, 1981
Izvoarele Rscoalei lui Horea, seria, volumul tefan Pascu (ed.), Izvoarele Rscoalei
lui Horea. A. Diplomataria, I-II; B. Izvoarele narative, I-III; Buc., 1982-1984
Jacimirskij, Darstvennyja alovanija A.I. Jacimirskij, Darstennyja alovanyja lgotnyja
i podtverditelnyja gramoty moldavskih gospodarej XV veka (Drevnosti.
Trudy Slavjanskoj Komissij Imperatorskago Moskovskago Arheologieskago
Obestva, 4, 1907, vypusk 1)
The Jews of Romnia David Shasham (ed.), The Jews of Romania in Modern Times.
Exhibition Catalogue, Tel Aviv, 1982
Koikilids, Kataloga Kleopa M. Koikilids, Kataloga cheirografn Ierosolymitiks
Vivliothks, Ierusalim, 1899
Konstantin Danil Vukosava Popovi, Kataloki spisak, n Konstantin Danil 1789 (?)-
1873, Zrenjanin, 1961
Legrand XVII/1-4 Emile Legrand, Bibliographie hellnique ou description raisonne des
ouvrages publis par les Grecs au dix-septime sicle, I-IV, Paris, 1894-1896
Legrand XVIII/1-2 Emile Legrand, Louis Petit, Hubert Pernot, Bibliographie hellnique
ou description raisonne des ouvrages publis par les Grecs au dix-huitime sicle,
I-II, Paris, 1918-1928
Legrand, Recueil Emile Legrand, Recueil de documents grecs concernant les relations du
patriarchat de Jrusalem avec la Roumanie (1569-1728), Paris, 1895 (Bibliotheque
grecque vulgaire, VII)
Lesviodacs [Meletie mitropolitul Athinelor], Istorie bisericeasc [...] tlmcit [...] de
pah[arnicul] Alecsandru Geanoglu Lesviodacs, Buc., 1845
Mathmataria Aggelik Skarvel-Nikolopoulou, Ta Mathmataria tn ellnikn scholein
ts Tourkokratias, Atena, 1989
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XIX
Matthias Corvinus Gottfried Stangler (et al.), Matthias Corvinus und die Renaissance in
Ungarn, 1458-1541. 8. Mai 1 November 1982, Viena, 1982
MCRT Szilgyi Sndor (ed.), Erdlyi orzayylesi emlkek. Monumenta comitialia regni
Transsylvaniae, 1540-1699, I-XXI, Budapesta, 1875-1898
MHH Diplomataria Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, I-XLII, Budapesta,
1857-1948
MHH Scriptores Monumenta Hungariae Historica. Scriptores, I-XXXVIII, Budapesta,
1857-1906
Mihai Viteazul n contiina european, I-V Mihai Viteazul n contiina european.
Documente, Mrturii, Buc., I-V, 1982-1990
Miklosich Mller, Acta et diplomata Franciscus Miklosich et Josephus Mller (ed.),
Acta et diplomata medii aevi sacra et profana collecta, I-VI, Viena, 1860-1890
MIPC, Bugetul 1914-1915 Ministerul Instruciunei Publice i Cultelor, Bugetul
bisericilor i colilor romneti din Peninsula Balcanic, 1914-1915 (Arh. Na.
Rom., fondul Ministerului)
Mircea, Catalogul Ion-Radu Mircea, Catalogul documentelor rii Romneti, 1369-
1600. Secia istoric de la Arhivele Statului din Bucureti, Buc., 1947
Mircea, Manuscrise, I Ion-Radu Mircea, Manuscrise slavo-romne n biblioteci strine,
I (Romanoslavica, 22, 1984, p. 367-379)
Moschonas, I-III Theodoros Moschonas, Katalogoi ts Patriarchiks Vivliothks, I-III,
Alexandria, 1945-1947
MRV I. Dumitriu-Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana. Manoscritti, Documenti,
Cartes, [Citt del Vaticano], 1996
The Netherlands Bulgaria J. Slot, C. Georgieva, A. Rimpova, The Netherlands Bulgaria.
Traces of Relations through the Centuries, Sofa, 1981
Nilles, Symbolae, I-II Nicolaus Nilles, S.J., Symbolae ad illustrandam historiam
Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani, I-II, Oenipontae (Innsbruck),
1885
Omagiu Gzdaru Omagiu profesorului D. Gzdaru. Miscellanea din studiile sale inedite
sau rare, I. Studii istorico-flologice, Freiburg i. Br., 1974
Opisanie pergamentnyh rukopisej M.V. Cenkina, T.N. Protaseva, L.M. Kostjuhina, V.S.
Golysenko, Opisanie pergamentnyh rukopisej Gosudarstvennogo istorieskogo
muzeja, ast 2: Rukopisi bolgarskie, serbskie, moldavskie (Arheografceskij
eegodnik za 1965 goda, Moscova, 1966)
Oprian, Raport 1942 Arhiva MAE, Raportul nr. 763/ 1. F./ GL din 2 mai 1942 al lui
Emil Oprian, consul general al Romniei la Skoplje
sterreich und die Osmanen sterreich und die Osmanen. Gemeinsame Ausstellung
der sterreichischen Nationalbibliothek und des sterreichischen Staatsarchivs.
Katalog, Viena, 1983
Pall, Inochentie Micu-Klein, I-III Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma,
1745-1768, vol. I-III, Cluj-Napoca, 1997
Panaitescu, Cltori poloni P.P. Panaitescu, Cltori poloni in rile Romne, Buc.,
1930
Papadopoulos, Ell. vivl., I-II Thma I. Papadopoulos, Ellnik vivliografa (1466
ci. 1800), I-II, Atena, 1984-1988
XX VIRGIL CNDEA
Papazoglou, Anthimos Georgios R. Papazoglou, Anthimos o ex Ianninn, vivliografs
tou XVII aina (Epeirotika Chronika, 23, 1981, p. 335-345)
Pascu Marinescu, Rsunetul tefan Pascu, C.Gh. Marinescu, Rsunetul internaional
al luptei romnilor pentru unitate naional, Cluj-Napoca, 1980
Pennington, Muzica n Moldova medieval Anne E. Pennington, Muzica n Moldova
medieval. Music in Medieval Moldavia (ed. Titus Moisescu), Buc., 1985
Petranu, Revendicrile Coriolan Petranu, Revendicrile artistice ale Transilvaniei,
Arad, 1925
Petrescu-Dmbovia M. Petrescu-Dmbovia, Depozitele de bronzuri din Romnia, Buc.,
1977
Pippidi, Hommes et ides Andrei Pippidi, Hommes et ides du Sud-Est europen laube
de lge moderne, Buc. Paris, 1980
Pippidi, Tradiia politic Andrei Pippidi, Tradiia politic bizantin n rile romne n
secolele XVI-XVIII, Buc., 1983
Pippidi, Mihai Viteazul Andrei Pippidi, Mihai Viteazul n arta epocii sale. Michael der
Tapfere in der Kunst seiner Zeit, Cluj-Napoca, 1987
Pippidi, Byzantins, Ottomans, Roumains Andrei Pippidi, Byzantins, Ottomans, Roumains.
Le Sud-Est europen entre lhritage imprial et les infuences occidentales, Paris,
2006
Ploeteanu, Romnii Grigore Ploeteanu, Romnii n contiina Europei. Studii i
articole, I, Trgu Mure, 1994
Politis I Linos Politis, Un centre de calligraphie dans les Principauts danubiennes au
XVII-me sicle. Lucas Buzu [sic] et son cercle, n Dixime Congrs international
des bibliophiles, Athnes, 30 septembre 6 octobre 1977, Atena, 1977, p. 1-11
Politis II Linos Politis, Un copiste minent du XVIIe sicle: Mathieu mtropolite de
Myra (Studia codicologica, 124, 1977, p. 375-394)
Popa-Lisseanu, Izvoarele, I-XV G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei romnilor, I-XV,
Buc., 1934-1939
Popescu-Spineni Marin Popescu-Spineni, Romnia n izvoare geografce i cartografce,
din antichitate pn n pragul veacului nostru, Buc., 1978
Popescu-Vlcea, Miniatura G. Popescu-Vlcea, Miniatura romneasc, Buc., 1981
Primo catalogo collettivo Centro nazionale per il catalogo collettivo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografche, Primo catalogo collettivo
delle biblioteche italiane, VII, Roma, 1973
Radoji, Rapports Sv. Radoji, Rapports artistiques serbo-roumains, n Actes du
Colloque, Sinaia, 1963, p. 23-30
Rally, I-II Alexandre Rally et Getta Hlne Rally, Bibliographie franco-roumaine,
premire partie, I-II, Paris, 1930
Rduiu Gymnt Aurel Rduiu, Ladislau Gymnt, Repertoriul izvoarelor statistice
privind Transilvania, 1690-1847 [Buc., 1993]
Rzboieni Manole Neagoe, Olimpia Guu, Mihai Guboglu, R. Constantinescu, Constantin
Vlad, Rzboieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografe i culegere
de texte, Buc., 1976
Rep. tefan cel Mare Mihai Berza (ed.), Repertoriul monumentelor i obiectelor de art
din timpul lui tefan cel Mare, Buc., 1958
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XXI
Revoluia din 1821 Revoluia din 1821 condus de Tudor Vladimirescu. Documente
externe, Buc., 1980
Romnii la 1859, I-II Romnii la 1859. Unirea Principatelor Romne n contiina
european. Documente externe, I-II, Buc., 1984
Russo, Studii istorice, I-II Demostene Russo, Studii istorice greco-romne (ed. Ariadna
i Nestor Camariano), I-II, Buc., 1939
Russu, Daco-geii I.I. Russu, Daco-geii n Imperiul Roman, Buc., 1980
Rusu Pop Drgan, Izvoare Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan Drgan, Izvoare
privind evul mediu romnesc. ara Haegului n secolul al XV-lea (1402-1473),
Cluj-Napoca, 1989
Rykaczewski, Inventarium E. Rykaczewski (ed.), Inventarium omnium el singularum
privilegiorum, literarum, diplomatum quaecumque, n Archivio regni in arce
Cracoviensi continentur, Paris, 1862
Strcea-Crciun, Brncui Matei Strcea-Crciun, Brncui, limbajele materiei,
simbolism hylesic: studiu de hermeneutic a sculpturii abstracte, Buc., 2010
Stoicescu, Rep. Moldova Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografc al localitilor i
monumentelor medievale din Moldova, Buc., 1974
Sturdza, Grandes Familles Mihail Dimitri Sturdza, Grandes Familles de Grce,
dAlbanie et de Constantinople. Dictionnaire historique et gnalogique, Paris,
1983
Sturdza, Memoriu D.A. Sturdza, Memoriu asupra portretelor domnilor romni (Analele
Societii Academice Romne, s. I, t. 6, 1874, p. 133-156)
Suciu Constantinescu I.D. Suciu i Radu Constantinescu, Documente privitoare la
istoria Mitropoliei Banatului, III, Timioara, 1980
Tappe, Documents E.D. Tappe, Documents Concerning Rumanian History (1427-1601),
Londra Haga Paris, 1964
Trkpk katalgusa, I Csendes Lszl, Fldabroszok mppak trkpk. A Habsburg
birodalom s az Osztrk-Magyar monarchia trkpeink Katalgusa (B.IX.C, 1700-
1919) [Catalog de hri ale Imperiului Habsburgic i ale monarhiei austro-ungare,
1700-1919], Budapesta, 1981
Trkpk katalgusa, II Nemesn Ipoly Mrta, Fldabroszok mppak trkpk. Katonai
vonatkozs trkpk a Habsburg birodalom s as Osztrk-Magyar monarchia
korbl 1700-1919 [Catalog de hri militare ale Imperiului Habsburgic i ale
monarhiei austro-ungare, din perioada 1700-1919], Budapesta, 1982
Theiner, I-II Augustus Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram
illustrantia. 1216-1534, I-II, Roma, 1859-1862
To ellniko vivlio Aikaterin Koumarianou, Loukia Droulia, Euro Layton, To ellniko
vivlio, 1476-1830, Atena, 1986
Tselikas, Katagraf Agamemnonos Tselikas, Katagraf tou Archeiou tou Patriarcheiou
Ierosolymn, Atena, 1992
Turdeanu, Din vechile schimburi Emil Turdeanu, Din vechile schimburi culturale dintre
romni i iugoslavi (C. Lit., 3, 1938, p. 141-218)
Turdeanu, La broderie religieuse Emil Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie.
Les pitaphioi moldaves au XV
e
et XVI
e
sicles (C. Lit. 4, 1940, p. 164-214)
XXII VIRGIL CNDEA
Turdeanu, Legturile romneti Emil Turdeanu, Legturile romneti cu mnstirile
Hilandar i Sf. Pavel de la Muntele Athos (C. Lit., 4, 1940, p. 60-113)
Turdeanu, Manuscrise slave Emil Turdeanu, Manuscrise slave din timpul lui tefan cel
Mare (C. Lit., 5, 1942, p. 101-240)
Turdeanu, Miniatura bulgar Emil Turdeanu, Miniatura bulgar i nceputurile
miniaturii romneti (BIRS, 1, 1941, p. 95-152)
Turdeanu, Moldavie, 1457-1504 Emil Turdeanu, Lactivit littraire en Moldavie
lpoque dEtienne le Grand (1457-1504) (RES, 5-6, 1960, p. 21-66)
Turdeanu, Moldavie, 1504-1552 Emil Turdeanu, Lactivit littraire en Moldavie de
1504 1552 (RES, 9-10, 1965, p. 97-142)
Turdeanu, tudes mile Turdeanu, tudes de littrature roumaine et dcrits slaves et
grecs des Principauts Roumaines, Leiden, 1985
Die Trken vor Wien Robert Heissenberger (ed.), Die Trken vor Wien. Europa und die
Entscheidung an der Donau, 1683. Sonderaustellung des Historischen Museums
der Stadt Wien, Salzburg, 1982
ovaru S. ovaru, Problema coalei romneti din Balcani, Buc., 1934
Uljanickij, Materialy V.A. Uljanickij, Materialy dlja istorij vzajmnyh otnoenij Rossii,
Poli, Moldavij, Valahij i Turcij v. XIV-XV vv., Moscova, 1887
Umetnosti u Banatu, VI-X Olivera Milanovi-Javi, Iz slikarstva i primenjene umetnosti
u Banatu (Graa, 6-7, 1976, p. 117-135; 8-9, 1978, p. 121-143; 10, 1981, p. 63-
151)
Umetnosti Vojvodine, I-III Olivera Milanovi, Iz slikarstva i primenjene umetnosti
Vojvodine (Graa, 1, 1957, p. 47-104; 2, 1958, p. 67-130; 3, 1959, p. 85-141)
Urechia, I-XIII Vasile Alexandrescu-Urechia, Istoria romnilor. Curs fcut la Facultatea
de Litere din Bucureti, I-XIII, Buc., 1891-1901
Uricariul, I-XVI, XVIII-XXV Theodor Codrescu, Uricariul sau coleciune de diferite
acte care pot servi la istoria romnilor, I-XXV, Iai, 1852-1895
Uricariul, XVII Registru hronologic de actele ce se af la Muntele Athonului, n
Uricariul, XVII, Iai, 1891, p. 102-115
Urkundenbuch, I-VI Franz Zimmermann, Carl Werner (ed.), Urkundenbuch zur
Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen, I; Franz Zimmermann, Carl Werner,
Georg Mller (ed.), II-III; Gustav Gndisch (ed.), IV-VI, Sibiu, 1892-1937; Buc.,
1975-1981
Varia, Brncui, 1986 Radu Varia, Brncui, New Yok, 1986
Veliman, Relaiile Valeriu Veliman, Relaiile romno-otomane (1711-1821). Documente
turceti, Buc., 1984
Veress, Acta et epistolae, I Andrea Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae
Hungariaeque cum Moldova et Valachia, I, Budapesta, 1914
Veress, Annuae litterae Andrea Veress, Annuae litterae Societatis Jesu de rebus
transylvanicis temporibus principum Bthory (1579-1613), Budapesta, 1921
Veress, BRU, I-III Andrei Veress, Bibliografe romno-ungar, I-III, Buc., 1931-
1935
Veress, Documente, I-XI Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului,
Moldovei i rii Romneti, I-XI, Buc, 1929-1939
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XXIII
Veress, Romn Kiadvnyainok Veress Endre, A Budai Egyetem Nyomda romn
Kiadvnyainok dokumentumai 1780-1848 [Documente din 1780-1848, referitoare
la publicaiile romneti ale Tipografei Universitii din Buda], Budapesta,
1982
Vranoussis, Egkmiastik Leandros Vranoussis, Egkmiastik akolouthia gia tous treis
ierarches Meleti Pga, Gavril Sevro kai Maximo Margounio, anekdoto ergo
tou Mathaiou Myreu, n Pepragmena tou B Diethnous Krtologikon Synedrion,
Atena, 1968, p. 368-411
Zapasko Isaevi, I-II/1-2, Jakim Zapasko, Jaroslav Isaevi, Pamjatki kninovogo
mistectva. Katalog starodrukiv vidanih na Ukraini. Kniga pera (1574-1700),
I-II/1-2, Lvov, 1981-1984
1918 la romni 1918 la romni. Desvrirea unitii naional statale a poporului
romn. Documente externe, I-II, Buc., 1983
B. Periodice
AARMSI, s. II Analele Academiei Romne, Memoriile Seciunii istorice, Bucureti,
seria II, 1886-1907
AARMSL, s. II Analele Academiei Romne, Memoriile Seciunii literare, seria II,
Bucureti, 1889-1907
AARPAD, Analele Societii Academice Romne, Bucureti, 1867-1878; Analele
Academiei Romne, seria II, Bucureti, 1879-1916
AB, Arhivele Basarabiei. Revist de istorie i geografe a Moldovei dintre Prut i
Nistru, Chiinu, 1929-1939
ACMIB, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secia Basarabia, Chiinu,
1929-1938
AE, Archaeologiai Ertesit, Budapesta, 1869-
AFI, Arhiv pentru flologie i istorie, Blaj, 1867-1872
AI, Arhiva istoric a Romniei, Bucureti, 1864-1865, 1867
AIESEE, Bulletin Bulletin de lAssociation Internationale dtudes du Sud-Est
Europen, Bucureti, 1963
AIIAI, Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.D. Xenopol din Iai, 1964-
AIIC, Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie, Cluj, 1971-
AIINC, Anuarul Institutului de Istorie Naional din Cluj, Cluj, Sibiu, 1921-1945
AMET, Anuarul Muzeului Etnografc al Transilvaniei, Cluj, 1957-1978
AMN, Acta Musei Napocensis, Cluj, 1964-
AO, Arhivele Olteniei, Craiova, 1922-1943
APOR, Anuarul Parohiei Ortodoxe Romne, Viena, 1962-
AR, Arhiva romneasc, Iai, 1840/1841; ed. 2, 1860-1862; Bucureti, 1939-1946
Arhiva, Arhiva Societii tiinifce i literare din Iai, Iai, 1889-1916; Arhiva. Organul
Societii istorico-flologice din Iai, 1921-1940
ARMSI, s. III Academia Romn, seria III, Memoriile Seciunii istorice, Bucureti,
1922-1947
XXIV VIRGIL CNDEA
ARMSIA, s. IV, Academia Romn, Memoriile Seciei de tiine Istorice i Arheologie,
seria IV, Buc., 1976-
ARMSL, s. III Academia Romn, seria III, Memoriile Seciunii literare, Bucureti,
1923-1948
ASI, Archivio storico italiano, Firenze, 1842-1882, 1925-1960
AUB, Analele Universitii Bucureti, Seria Istorie, Bucureti, 1951-
AUC Analele tiinifce ale Universitii Al.I. Cuza din Iai, Serie nou. Secia III
(tiine sociale), Iai, 1955-
AUT, Analele Universitii din Timioara, Seria tiine Sociale, Timioara, 1976-; Seria
t. flologice, 1962-
AVSL Archiv des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde, Sibiu, 1843-1851; Neue
Folge, Braov, 1853-1871; Sibiu, 1872-1944; Bistria, 1944
BBRF Buletinul Bibliotecii Romne, Freiburg im Breisgau, 1969/1970-
BCH, Bulletin de correspondance hellnique, Athnes Paris, 1877-1971
BCI, Buletinul Comisiei Istorice a Romniei, Bucureti, 1915-1916, 1924-1938
BCMI, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureti, 1908-1945
BG, Boabe de gru. Revist de cultur, Bucureti, 1930-1935
BIES, Bulletin de lInstitut pour ltude de lEurope Sud-Orientale, Bucureti, Iai,
1914-1923
BIRS, Buletinul Institutului Romn din Sofa, Bucureti, 1941
BMI, Buletinul Monumentelor istorice, 1970-1973, titlu schimbat al BCMI
BNJ, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbcher, Atena Berlin, Wilmersdorf, 1920-
BOR, Biserica Ortodox Romn, Bucureti, 1874-1916, 1921
BSHAR, Bulletin de la Section Historique de lAcadmie Roumaine, Bucureti, 1912-
1947
CC, Codrul Cosminului. Buletinul Institutului de Istorie i Limb de pe lng
Universitatea din Cernui, Cernui, 1924-1939
CI, Cercetri istorice. Buletinul Seminarului de Istorie a romnilor al Universitii din
Iai, Iai, 1925-1943; Studii i cercetrii istorice, Iai, 1943-1947
CL, Convorbiri literare, Iai, Bucureti, 1867-1944
C. Lit., Cercetri literare, Bucureti, 1934-1943
CT, Columna lui Traian, Bucureti, 1870-1877, 1882-1883
DI, Diplomatarium italicum, Roma, 1925-1940
EB, tudes balkaniques, Sofa, 1964-
EDR, Ephemeris dacoromana, Roma, 1923-1945
EM, Erdlyi Mzeum Egylet, Cluj, 1874-1883; Erdlyi Mzeum, Cluj, 1884-
1917,1930-1947
FVL, Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu, 1959-
GB, Glasul Bisericii, Bucureti, 1944-
Graa, Graa za Prouavanje Spomenika Kulture Vojvodine, Novi-Sad, 1957-
KASL, Korrespondenzblatt des Arbeitskreises fr Siebenbrgische Landeskunde,
Kln Viena, 1971-1977
KH, Kwartalnik Historyczny. Organ Towarzystiwa Historycznego we Lwowie, Lvov,
Cracovia, 1887-
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XXV
KVSL, Korrespondenzblatt des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde, Sibiu,
1878-1930; Siebenbrgische Vierteljahrsschrift, Sibiu, 1931-1936; 1941; Iai,
1937-1940
LK, Levltari Kzlemniek, Budapesta, 1923-1946; 1954-
MB, Mitropolia Banatului, Arad Timioara, 1951-
MI, Magazin istoric, Bucureti, 1967-
MID, Magazin istoric pentru Dacia, Bucureti,1845-1847
MK, Magyar Knyvszemle, Budapesta, 1876-1944 1955-
MMS, Mitropolia Moldovei i Sucevei, Iai, 1950-
MO, Mitropolia Olteniei, Rmnicu Vlcea, Craiova 1950-
MTT, Magyar Trtnelmi Tar, Pesta, 1855-1878; 1914-1934
NE, Neos ellnomnmn, Atena, 1904-1926
NRB Noua revist bisericeasc, Bucureti, 1919-1930
NRL, Neamul romnesc literar, Vlenii de Munte, Bucureti, 1908-1912, 1925-
1926
OCP, Orientalia Christiana Periodica, Roma, 1935-
RA, Revista Arhivelor, Bucureti, 1924-1947, 1958-
RER, Revue des tudes roumaines, Paris, 1953-
RES, Revue des tudes slaves, Paris, 1921-
RESEE, Revue des tudes sud-est europennes, Bucureti, 1963-
RHSEE, Revue historique du Sud-Est europen, Bucureti, 1924-1946
RI, Revista istoric. Dri de seam, documente i notie, Bucureti, 1915-1946; serie
nou, Buc., 1990-
RIAF, Revista pentru istorie, archeologie i flologie, Bucureti, 1882-1885, 1891,
1893-1894, 1902-1903, 1909-1914, 1922
RIR, Revista istoric romn, Bucureti, 1931-1947
R. Ist., Revista de istorie, Bucureti, 1974-1989
RITL, Revista de istorie i teorie literar, Bucureti, 1952-
RMM-M, Revista muzeelor i monumentelor, Seria Muzee, Bucureti, 1974
RMM-MIA, Revista muzeelor i monumentelor, Seria Monumentelor istorice i de art,
Bucureti, 1984
RRH, Revue roumaine dhistoire, Bucureti, 1962-
RRHA-BA, Revue Roumaine dHistoire de lArt, [srie] Beaux-Arts, 1970-
RRSI, Revista romn de studii internaionale, Bucureti, 1967-
RS, Romanian Studies, Leiden, 1970-
RSIAB, Revista societii istorico-arheologice bisericeti din Chiinu, Chiinu,
1918-1934
SAO, Studia et Acta Orientalia, Bucureti, 1957-
SBAN, Sbornik na Blgarskata Akademia na Naukite. Klon istoriko-flologien i
flosojsko-obestven, Sofa, 1913-1949
SCIA, Studii i cercetri de istoria artei, Bucureti, 1954
SCIATMC = Studii i cercetri de istoria artei, [seria] Teatru, Muzic, Cinematografe,
1954-1997, 2007-
SDA, Sdostdeutsches Archiv, Mnchen, 1958-
SEER, The Slavonic and East-European Review, Londra, 1927-1939, 1952-
XXVI VIRGIL CNDEA
SF, Sdostdeutsche Forschungen, Mnchen Leipzig, 1936-1944; Sdost-Forschungen,
Oldenburg Mnchen, 1946-
SI, Studii italiene, Roma, Bucureti, 1934-1943
SMIM, Studii i materiale de istorie medie, Bucureti, 1956-
SMIMod., Studii i materiale de istorie modern, Bucureti, 1957-
SMNB, Studia et acta Musei Nicolae Blcescu, Blceti pe Topolog, 1969-
SOIAN, Sbornik Otdelenjia Russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii
Nauk, St. Peterburg, 1882-1926
SOV, Spicuitor n ogor vecin. tiri istorico-literare despre noi i vecini, Bucureti,
1919-1924
SSKA, Spomenik Srpske Kraljevske Akademije (apoi Srpska Akademija Nauka, Nova
Serija), Belgrad, 1888-1948, 1951-
Studii, Studii. Revist de istorie, Bucureti, 1949-1973
SUBB, Studia Universitatis Babe-Bolyai, Cluj, 1956; Buletinul Universitilor V.
Babe i Bolyai, Seria tiine sociale, 1956-1958; Studia Universitatum Victor
Babe et Bolyai, Historia. 1958-1959
TT, Trtnelmi Tr, Budapesta, 1878-1911
VV, Vizantijski Vremennik, St. Peterburg, 1894-
ZSL, Zeitschrift fr Siebenbrgische Landeskunde, Kln Viena, 1978-
A Obiecte de art
AM Aezminte, monumente
DOC Document
CR Carte rar
H Hri
MUZ Piese muzeale
MS Manuscris
C. Clase de referine
acad. Academician
a. Chr. Ante Christum
ar. Arab()
arh. Arhiv
Arh. Na. Rom. Arhivele Naionale ale
Romniei
arom. Aromn()
B. A. R. Biblioteca Academiei
Romne
bg. Bulgar()
B.C.U. Biblioteca Central
Universitar, Bucureti
B.N. Biblioteca Naional,
Bucureti
Buc. Bucureti
c. Cadru de microflm
cat. Catalog
cil. Cilindru
col. Colecie, colonel
coord. Coordonare, coordonator
D. Abrevieri uzuale
MRTURII ROMNETI PESTE HOTARE XXVII
d Diametru
dos. Dosar
ed. Ediie, editor
eng. Englez()
ex. Exemplar
f. Fil
facs. Facsimil
fasc. Fascicul
fg. Figur
fr. Francez()
g Gram
germ. German
gr. Grec, greac
H. Hegira
h nlime
inv. Inventar
ital. Italian()
L Lungime
l Lime
lat. Latin()
lt. Locotenent
m. Decedat
mf. Microflm
ms(s) Manuscris(e)
mun. Municipiu
n. Nscut
orig. Original
OSU, HRL Ohio State University,
Hilandar Research
Library and Resource
Center for Medieval
Slavic Studies
p. Pagin
pach. Pachet
p. Chr. Post Christum
pl. Plan
r. Recto, rol de microflm
rec. Recenzie
ref. Referin, referitor
rom. Romn()
s. Serie
s.a. fr datare
s.n. serie nou
sec. Secol
sf. Sfrit
sl. Slav(), slavon()
s.l. fr localizare
supl. Supliment
t. Tom
tc. Turc()
trad. Traducere
v. Verso
vol. Volum
INDIA 1
INDIA
CALCUTTA
ASIATIC SOCIETY LIBRARY
MS
1 Idrs Bitls, Het bihit [Cele opt paradisuri], 1512. Cronic rimat, n persan.
Cuprinde istoria Imperiului Otoman de la Osman I pn la 1512, cu informaii despre
campania din 1462 mpotriva lui Vlad epe. Copie dup manuscrisul autograf din 1555-
1556 (ms. 211, t. 7-8).
Ref.: Babinger, GOW, p. 48-49.
NATIONAL LIBRARY
BUHAR LIBRARY COLLECTION
MS
2 Mustaf bin Abdullh (Ha Halfa, Ktib Celebi), Taqvim t-tevrih [Calendarul
istoriilor], 1648. Tabele cronologice n persan, cu o introducere privind evenimentele de
la nceputul lumii pn n timpul autorului i informaii despre relaiile romno-otomane
(ms. 10).
Ref.: ibidem, p. 197.
PATNA (BANKIPORE)
KHUDA BAKHSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY
MS
3 Idrs Bitls, Het bihit [Cele opt paradisuri], 1512. Cronic rimat, n persan.
Cuprinde istoria Imperiului Otoman de la Osman I pn n 1512, tratnd i raporturile
romno-otomane de la sfritul sec. XIV pn n 1512, ntre care campania din 1462
mpotriva lui Vlad epe (ms. 532-534).
Ref.: ibidem.
2 IORDANIA
IORDANIA
AL-KERAK
AM
1 coal local cu limba de predare greac i arab, ajutat prin daniile lui Gheorghe
Castriotul, mare comis al rii Romneti (1706) i ale lui Grigore II Ghica, domnul
Moldovei (1728, danie ntrit n 1747).
Ref.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 374; XIV/2, p. 1005; Camariano Cioran, Aides
pcuniaires, II, p. 76-77.
IRLANDA 3
IRlANDA
DUBLIN
CHESTER BEATTY LIBRARY
MS
1 Seyyid Loqmn, Sleyman-nme [Cartea lui Soliman], 1579. Cronica domniei
lui Soliman Magnificul, cu informaii despre relaiile romno-otomane n perioada 1520-
1566.
Ref.: Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, Londra, [1971], p. 317.
TRINITY COLLEGE LIBRARY
H
2 Principatus Moldaviae nova et accurata descriptio, delineante Principe Demetrio
Cantemirio, un exemplar al hrii tiprite n Olanda, 1737 (Col. Greffier Fagel, nr. 1174).
Ref. i reprod.: E.D. Tappe, Another specimen of Dimitrie Cantemirs Map of Moldavia
(RER, 3-4, 1957, p. 220-223).
KILKENNY
KILKENNY CASTLE
DOC
3 Scrisoare, din 23 februarie 1684, despre capturarea domnului Moldovei, Gheorghe
Duca, de ctre un detaament polon.
Ref.: Calendar of the Manuscripts of the Marquess of Ormonde, n.s., VII, Londra, 1912,
p. 199.
4 ISRAEL
ISRAEl
1
BETHLEHEM
2
(ar. Bayt Lahm)
MNSTIREA GRECO-CATOLIC
EMMANOUEL
A
1 Pictura mural a bisericii mnstirii, lucrare iconografic a arhimandritului
Sofian Boghiu i a lui Mihai Moroan, executat n 1979 cu ajutorul tatlui acestuia,
Gavril Moroan, cu ncuviinarea Patriarhului Iustinian al Bisericii Ortodoxe Romne.
Ref.: Mihai Moroan, 1983.
NAOS GENNSES KYRIOU
(Biserica Naterii Domnului)
AM
2 Ctitoria mprailor Constantin i Elena (333) i Iustinian (531), ajutat i cu danii
romneti de la Matei Basarab (1645), mile pentru reconstrucie (1672) etc.
Ref.: Hurmuzaki Papadopoulos-Kerameus, XIII, p. 520, 525; Hurmuzaki Murnu Litzica,
XIII, p. 469, 474; D. Stniloae, Viaa i activitatea patriarhului Dosoftei al
Ierusalimului i legturile lui cu rile Romneti, Cernui, 1929, p. 9; Lucian
Fgranul, Popas la Petera din Bethleem (Telegraful Romn, 123, 1981, nr. 47-
48, p. 7); Viorel Slgean, Crciunul la Bethleem (Adevrul, s.n., 3,1991, decembrie
29, nr. 558, p. 5: dup o tradiie local, iconostasul a fost donat de domnitorul erban
Cantacuzino).
SPLAION GENNSES
(Petera Naterii)
A
3 Stea de argint aurit, 1717, cu inscripia Hic de Vergine Maria Jesus Christus natus
est, aezat pe o plac de marmor n faa altarului de la intrarea n peter, donaie a lui
Nicolae Mavrocordat, la acea dat fost domn al rii Romneti.
Ref.: Lucian Fgranul, Popas la Petera din Bethleem, p. 7.
1
Au fost incluse n acest capitol i teritoriile ocupate n urma rzboiului israeliano-arab din
1967. Sunt menionate n note localitile trecute sub administraie palestinian pn n 1997.
2
Sub administraie palestinian.
ISRAEL 5
EIN HAROD (Ihud)
MISHKAN LEOMANUT
(Centrul de art)
MUZ
4 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
ELEON (MUNTELE ~)
(Muntele Mslinilor)
MNSTIREA PATER NOSTER
A SURORILOR CARMELITE
AM
5 Aezmnt carmelit de clugrie nfiinat n 1920, consacrat rugciunii Tatl
nostru, al crei text n 35 de limbi este expus pe plci de faian colorate. Textul romnesc
se afl n biseric, pe peretele de sud.
Ref.: Blan, Mrturii, p. 97.
RUSSKIJ HRAM VOZNESENIJA GOSPODNJA
(Mnstirea rus nlarea Domnului)
AM
6 Aezmnt monahal de clugrie, ctitorit de Biserica rus n 1875. n obte
vieuiesc i monahii din Romnia (ase n 1986).
Ref.: ibidem, p. 100-104.
7 Morminte de monahii romnce care au vieuit n mnstire (Cimitirul mnstrii).
Ref.: ibidem, p. 102.
GIVATAYIM
COLECIA DAVID VINITZKY
MUZ
8 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
6 ISRAEL
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
HAIFA
COLECIA MIZZI STEINBERG
MUZ
9 Documente i piese muzeale, sec. XIX-XX (acte, manuscrise, afie, foi volante,
fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
HOLON
COLECIA SHMUEL KIMHI
MUZ
10 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA MARTIN TANNZAPH
MUZ
11 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
IERIHON (ebr. Yarih, ar. rh)
AM
12 Chilii romneti (2) nfiinate n 1930: a maicii Galinia Gheorghian (de la
mnstirea Agafton din Moldova) i a maicii Profiria (locuit n 1986 de maicile Magdalena
Prial de la Schitul Rogoz i Casiana de la Agafton).
Ref.: Blan, Mrturii, p. 201-203.
ISRAEL 7
MON SARANDARIN
(Mnstirea Patruzeci de Mucenici)
MUZ
13 Toac din fier cu inscripie de donaie de la Manolachi Barbu din Brlad, 20
septembrie 1882.
Ref.: Beza, Urme, p. 116.
Reprod.: ibidem, p. 113.
NAOS EVAGGELISMOU
(Biserica Buna Vestire)
14 Mormntul protosinghelului Damian Stog (Tighina Biserica Sf. Antim din
Bucureti, fost egumen al schitului romnesc de la Iordan, ucis n timpul conflictului
israeliano-arab i nmormntat lng biseric, nord-est).
Ref.: Blan, Mrturii, p. 200-201, 218-219.
SCHITUL ROMNESC
SF. IOAN BOTEZTORUL
AM
15 Aezmnt, construit n 1935-1936, dup planurile arh. D. Ionescu-Berechet.
Iconostas sculptat din lemn de stejar de Gh. Dima, cu icoane pictate de D. Belizarie.
Pictura mural realizat de pictorul Gh. Vntoru (1968-1969) (n Valea Iordanului, 8 km
de Ierihon).
Ref.: Vasile Trgoviteanul, Aezminte romneti din ara Sfnt (APOR, 21-22,
1982-1983, p. 123-125); Lucian Fgranul, Sfntul Ioan Boteztorul (Telegraful
Romn, 131, 1983, nr. 1-4, p. 7); Blan, Mrturii, p. 217-219; http://www.jerusalem.
ro/ierihon.htm.
16 Cimitir cu morminte ale vieuitorilor Schitului.
Ref.: Blan, Mrturii, p. 219.
IERUSALIM (Ebr. Yerualaim, Ar. al-Quds al-arf)
AM
17 coal cu limbile de predare greac i arab, nfiinat la 1706 de Gheorghe
Castriotul, mare comis al rii Romneti i ajutat de Grigore II Ghica, domnul Moldovei,
n 1728 (danie ntrit n 1747).
Ref.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 374; XIV/2, p. 1005; Camariano-Cioran, Aides
pcuniaires, II, p. 76-77.
8 ISRAEL
BEIT HASFARIM HALEUMI VE HAUNIVERSITAYI
Biblioteca Naional i Universitar Evreiasc)
MUZ
18 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
BISERICA ROMNEASC SF. GHEORGHE
AM
19 Aezmnt format din biseric i cmin pentru pelerini, construit n 1935-1938
dup planurile arh. D. Ionescu Berechet i arh. A. Baramki. Pictur mural realizat de
pictorii Gh. Popescu i Niculina Dona n 1963 (str. ivtei Israel 46, cartierul Mea arim).
Ref.: Lucian Fgranul, Biserica i Cminul romnesc de la Ierusalim (Telegraful
Romn, 129-130, 1981-1982, nr. 47-48, p. 7); Vasile Trgoviteanul, Aezminte
romneti din ara Sfnt (APOR, 21-22, 1982-1983, p. 125); http://www.jerusalem.
ro.
Reprod.: Vasile Trgoviteanul, Aezminte romneti din ara Sfnt, p. 124;
Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [64-68].
COLECIA ZUSIA EFRON
MUZ
20 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA DAVID LEVI
MUZ
21 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (scrisori, documente,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA RAUL SIHIOL
MUZ
22 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
ISRAEL 9
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA ELSE USSISHKIN
MUZ
23 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA MOSHE USSOSKIN
MUZ
24 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX, (scrisori, manuscrise, afie,
foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n romn, ivrit
i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
BISERICA CATOLIC
A ADORMIRII MAICII DOMNULUI
A
25 Pictur mural, 1975, executat de pictorii romni Mihai i Gavril Moroan
(Muntele Sion).
Ref.: Mihai Moroan, 1984.
HAARCHION HATZIONI HAMERKAZI
(Arhivele Sioniste Centrale)
MUZ
26 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (scrisori, manuscrise, afie,
foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n romn, ivrit
i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
27 Scrisoare din 3/15 martie 1882 a Comitetului Central al Societii pentru
Emigraiunea Israeliilor din Romnia ctre Moses Gaster, prin care i se comunic alegerea
ca membru n conducerea Societii (Arhiva Gaster).
Ref. i reprod.: lomo Leibovici Lai, Fclia a fost aprins n Romnia (MI, 28, 1994,
nr. 7, p. 61, facsimil).
10 ISRAEL
MUZ
28 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
HAUNIVERSITA HAIVRIT
(Universitatea Ebraic)
AM
29 Instituie inaugurat la l aprilie 1925, avnd sprijinitori din Romnia, savani,
profesori i intelectuali, membri ai Asociaiei Prietenilor Universitii din Ierusalim,
ntre care: profesorul Ion Cantacuzino, C. Rdulescu-Motru, Tudor Arghezi, Gala
Galaction, Dimitrie Gusti, C.I. Parhon, tefan Minovici etc. La inaugurare a fost publicat
la Bucureti revista Puntea de filde (1925-1926). Asociaia a publicat Buletinul
Asociaiei Prietenii Universitii din Ierusalim (1928). Universitatea a primit donaii de
cri i periodice de la Academia Romn, Institutul Social Romn i editurile Cartea
romneasc, Cultura naional, Casa poporului, Socec, Universala-Alcalay etc.
Ref.: lomo Leibovici-Lai, Intelectualii romni i Universitatea Ierusalimului (MI, s.n.,
32, 1998, nr. 2, p. 59-60).
HAUNIVERSITA HAIVRIT. HAMERKAZ
LETOLDOT IANADUT ROMNIA
(Universitatea Ebraic. Centrul de Cercetri
asupra evreilor din Romnia)
MUZ
30 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
HAUNIVERSITA HAIVRIT. HAARCHION HAMERKAZI
LETOLDOT HAAM HAIEHUDI
(Universitatea Ebraic. Arhivele Centrale
de Istorie a Poporului Evreu)
MUZ
31 Documente diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden, manuscrise, afie, foi
volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n romn, ivrit i
idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
ISRAEL 11
32 Coresponden, 1926-1940, a oamenilor de tiin i cultur romni care au
fondat n 1926 Asociaia romn a prietenilor Universitii din Ierusalim (C.I. Parhon,
C. Rdulescu-Motru, Ion Cantacuzino, C. Ionescu-Mihieti, David Emanuel, Gala
Galaction, Tudor Arghezi etc.).
Ref.: Gh. Cunescu, A. Gutman, Universitatea ebraic din Ierusalim (Revista Cultului
Mozaic, 24, 1980, nr. 456, p. 1-6).
MS
33 Torah, suluri pe pergament (peste 3 000), sec. XIX-XX, provenind din sinagogi
din Romnia.
Ref.: Moses Rosen, Omagiu i recunotin (Revista Cultului Mozaic, 27, 1983, nr. 525,
p. 1).
ELLNORTHODOXON PATRIARCHEION IEROSOLYMN
(Patriarhia Greco-Ortodox a Ierusalimului)
AM
34 Aezmnt sprijinit n sec. XVI-XIX prin danii romneti de la domnitorii Petru
chiopul, Mihai Viteazul, Radu Leon, Miron Barnovschi, Vasile Lupu, Matei Basarab,
Gheorghe Duca, tefan Petriceicu, erban Cantacuzino, Istratie i Dafina Dabija, Antonie
Ruset, marele comis Gheorghe Castriotul, Nicolae i Ioan Mavrocordat etc. i prin
veniturile mnstirilor i bisericilor nchinate din Bucureti (Sf. Sava, Sf. Gheorghe Nou,
biserica Rzoare, Vcreti), Galai (Sf. Gheorghe), Iai (Sf. Sava, Cetuia, Barnovschi,
Sf. Ioan Nou, Brnova, Hlincea, Galata, Schitul Dealul Mare Hadmbul), Rmnicu Srat
(biserica Asanache), Trgovite (biserica Stelea) i din judeele Bacu (Cain i schitul
Frumoasa), Buzu (schiturile Ungurelu i Barbu), Dolj (schitul nreni), Ilfov (Gruiu,
Comana, Negoieti, Pltreti, Tnganu), Ismail (Adormirea), Neamu (Bistria, Tazlu),
Prahova (Provia), Putna (Soveja), Suceava (Probota), Teleorman (schitul Drgneti) etc.
Ref.: tat gnral des possessions des Saints-Lieux dOrient dans les Principauts Unies,
s.l., 1864; Marin Popescu-Spineni, Procesul mnstirilor nchinate, Buc., 1936,
p. 129-130; Beza, Urme, p. 20.
ARCHEIO TOU PATRIARCHEIOU IEROSOLYMN
(Arhiva Patriarhiei Ierusalimului)
DOC
35 Documente (7) din 1446, 1728, 1767-1768, 1804 i 1806 referitoare la moia
Jurjinia (inutul Soroca), nchinat Sfntului Mormnt (fond E, poz. G, nr. 2, pach. B,
nr. I, VII, X-XI, XIII-XIV).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 355, nr. IV D 114, 14.
36 Hrisov din Hui, 16 aprilie 1527, prin care Petru Rare druiete mnstirii
Probota satul Dobrua din inutul Soroca. Original slavon cu pecete i traduceri n francez,
greac i romn (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Dobrouss, nr. II).
12 ISRAEL
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 207; N. Iorga, Legturi romneti cu muntele Sinai
(ARMSI, s. III, 1.13,1932-1933, p. 337); Beza, Urme, p. 24-25; Tselikas, Katagraf,
p. 341, nr. IV D, 112, 9 a.
Publ.: DIR, A, XVI, vol. I, p. 243-244.
Reprod.: ibidem, p. 25.
37 Hrisov, 17 iunie 1558, prin care Alexandru Lpuneanu, domnul Moldovei,
nchin Patriarhiei din Ierusalim moia Ocna (inutul Orhei). Text n slavon cu traduceri
n romn (24 august 1818), francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Oknas kai
Oknitzas, nr. 1).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 337, nr. IV D, 112, 2 a.
38 Hrisov, din 11 mai 1570, prin care Bogdan Lpuneanu, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Probota moiile Dobrua (inutul Soroca) i Clugreni (inutul Orhei).
Text n slavon, cu traduceri n francez i greac (fond, E, poz. G, nr. 1; dos. Dobrouss,
nr. XIV).
Ref.: ibidem, p. 341, nr. IV D, 112, 9 g.
39 Mrturie, din 7 iulie 1604, prin care Matei Sturdza confirm c Ursu, prclab
de Brlad, a cumprat o parte din moia Gurbneti (inutul Botoani). Text din slavon.
Copie din 1780 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, II).
Ref.: ibidem, p. 353, nr. IV D 113, 28.
40 Act, din 2 iulie 1605, prin care se ntrete lui Ursu, prclab de Brlad,
cumprarea unor pri din moiile Gurbneti i Dochia (inutul Neam) (fond E, poz. G,
nr. 2, pach. A, I).
Ref.: ibidem, p. 353, nr. IV D 113, 30.
41 Acte (4), din 7 iulie 1606, 19 septembrie 1610, 21 mai 1636 i 18 iunie 1787
referitoare la moia Gurbneti (inutul Botoani). Texte n romn (fond E, poz. G, nr. 2,
pach. B, nr. III, XV, XXVIII).
Ref.: ibidem, p. 355, nr. IV D 114, 12.
42 Hrisov, din 21 mai 1610, prin care Constantin Movil, domnul Moldovei,
ntrete lui Ursul prclab cumprarea a jumtate din moia Gurbneti (fond E, poz. G,
nr. 2, pach. A, III).
Ref.: Beza, Urme, p. 25; Tselikas, Katagraf, p. 353, nr. IV D 113, 27.
43 Hrisov, din 26 martie 1617, prin care Radu Mihnea, domnul Moldovei ntrete
lui Ianache postelnicul stpnirea proprietii Stolniceni din moia Scumpia (inutul
Bli). Copie slavon, cu traduceri n greac, romn i rus (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Skoumpias kai Stolnitzeni, V).
Ref.: ibidem, p. 336, nr. IV D 112, l a.
44 Act, din 19 mai 1620, prin care postelniceasa Maria, soia lui Dimitrie Chiri
Paleologu, nchin mnstirii Sf. Sava din Iai moia Holercani (inutul Orhei). Copie n
romn i traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. l; dos. Cholerkani nr. V).
Ref.: ibidem, p. 341, nr. IV D 112, 10 a.
ISRAEL 13
45 Hrisov, din 14 iunie 1620, prin care Gaspar Gratiani, domnul Moldovei, ntrete
mnstirii Sf. Sava din Iai moia Holercani nchinat de Maria Chirioaia. Traducere
romneasc cu traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Cholerkani,
nr. VIII).
Ref.: ibidem, p. 342, nr. IV D 112, 10 b.
46 Act, din 10 martie 1622, prin care Sofronia, soia lui Ursu, i fiicele sale Anastasia
i Anghelina vnd lui Ianache postelnicul jumtate din moia Gurbneti (inutul Botoani)
(fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, IV).
Ref.: ibidem, p. 353, nr. IV D 113, 26.
47 Hrisov, din Iai, 23 martie 1624, prin care Radu Mihnea, domnul Moldovei,
ntrete diferite proprieti cumprate de Ianache postelnicul din Stolniceni i moia
Scumpia (inutul Bli). Copie din 1813 i traducere n greac (fond E, poz. G, nr. l; dos.
Skoumpias kai Stolnitzani nr. X).
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 207; N. Iorga, Legturi romneti cu Muntele Sinai,
p. 337; Beza, Urme, p. 16; Tselikas, Katagraf, p. 342, nr. IV D 112, 11 a.
48 Hrisoave (2), din 20 decembrie 1626, prin care Moise Movil, domnul Moldovei
ntrete dania moiei Gurbneti (inutul Botoani). Copii n romn cu traduceri n rus
(fond E, poz. G, pach. A).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 350 nr. IV D 113, 2 (dup dat, emis de Miron Barnovschi).
49 Porunc, din 10 august 1628, a lui Miron Barnovski Movil, domnul Moldovei,
privind hotrnicia moiei Gurbneti (inutul Botoani) a lui Enache postelnicul (fond E,
poz. G, nr. 2, pach. A, V)
Ref.: Beza, Urme, p. 25; Tselikas, Katagraf, p. 353, nr. IV D 113, 25.
Publ.: DRH, A, XIX, p. 535.
Reprod.: Beza, Urme.
50 Hrisov, din 17 septembrie 1629, prin care Miron Barnovski Movil, domnul
Moldovei, ntrete lui Enache postelnicul stpnirea unei pri din moia Gurbneti
(fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, VI).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 352-353, nr. IV D 113, 22.
51 Mrturie, din 24 septembrie 1629, privind cumprarea de ctre Enache
postelnicul a unei pri din moia Gurbneti (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, VII).
Ref.: ibidem, p. 353, nr. IV D 113, 23.
52 Mrturie, din 1631, a marilor boieri privind cumprarea de ctre Enache
postelnicul a unui sfert din moia Drujeni (inutul Iai). Original i copie din 5 octombrie
1756 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, VIII).
Ref.: ibidem, p. 352, IV D 113, 21.
53 Hrisov, din l februarie 1631, prin care Moise Movil, domnul Moldovei, ntrete
lui Enache postelnicul moia Drujeni (inutul Iai) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, VIII).
Ref.: ibidem, p. 352, nr. IV D 113, 20.
54 Hrisov din 6 martie 1633, prin care Alexandru Ilia, domnul Moldovei, ntrete
dania proprietii Stolniceti din moia Scumpia (inutul Iai) ctre mnstirea Sf. Sava
14 ISRAEL
din Iai. Traducere n romn, ntrit de Departamentul Pricinilor Strine la 10 iulie
1779 i n rus, francez i greac (fond. E, poz. G, nr. 1; dos. Skoumpias kai Stolnitzeni,
nr. XIII).
Ref.: ibidem, p. 336, nr. IV D 112, l g.
55 Hrisov, din 4 noiembrie 1633, prin care Alexandru Ilia, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Scumpia, Stolniceni i trari (inutul Iai).
Original slavon cu traduceri n romn, rus, francez i greac (fond E, poz. G, nr. l; dos.
Skoumpias kai Stolnitzeni, IV).
Ref.: ibidem, p. 337, nr. IV D 112, l (dup dat, emis de Moise Movil).
56 Hrisov, din 15 ianuarie 1634, prin care Moise Movil, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moia Gligeni (inutul Soroca) druit de Enache
postelnicul. Original slav, cu traducere romn (fond E, poz. G, nr. 1; dos Sorokas, nr. VI).
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 207; N. Iorga, Legturi romneti cu Muntele Sinai,
p. 337-338; Beza, Urme, p. 161; Tselikas, Katagraf, p. 343-344, nr. IV D 112, 11 e.
57 Hrisov, din 1634, al lui Vasile Lupu, domnul Moldovei, prin care se ntresc
mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Gurbneti, Drujeni i Budeti (inutul Iai), Foreti
(inutul Neam) etc. Regest din 10 decembrie 1726 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XI).
Ref.: ibidem, p. 352, nr. IV D 113, 17.
58 Hrisov, din 17 mai 1634, prin care Vasile Lupu, domnul Moldovei, ntrete
mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Larioneti, Misceni, Cceni, Brakeu (?), Gligeni,
Mateui i Slobozia-Sauca (inutul Soroca) druit de Enache postelnicul. Original, cu
traduceri n francez, greac i rus (fond E, poz. G, nr. 1; nr. 1; dos. Sorokas, nr. XIV).
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 207; N. Iorga, Legturi romneti cu Muntele Sinai,
p. 338; Beza, Urme, p. 16; Tselikas, Katagraf, p. 342, nr. IV D 112, 11 b.
59 Act, din 17 iulie 1634, prin care Stratulat paharnicul i soia sa Varvara hotrsc
ca, dup moartea lor, jumtate din moia lor Budeti (inutul Iai) s rmn mnstirii
Sf. Sava din Iai (fond E, poz. G 2, pach. A, XII).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 352, IV D 113, 18.
60 Hotrnicie, din 18 iulie 1636, prin care se desparte o jumtate din moia Budeti
(inutul Iai) n folosul lui Stratulat (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, X).
Ref.: ibidem, p. 352, IV D 113, 16.
61 Hrisov, din 19 septembrie 1636, prin care Vasile Lupu, domnul Moldovei
ntrete mnstirii Sf. Sava moiile Gurbneti, Brienii (inutul Flciu) i Drujeni
(inutul Iai). Copie (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 4.
62 Hrisov, din 4 mai 1642, prin care Vasile Lupu, domnul Moldovei, ntrete
mnstirii Sf. Sava moia Gligeni (inutul Soroca) nchinat de postelnicul Enache.
Original cu traducere n romn (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Sorokas, nr. VII).
Ref.: ibidem, p. 344, nr. IV D 112, 11 th.
63 Hrisov, din 8 aprilie 1655, prin care Gheorghe tefan, domnul Moldovei,
ISRAEL 15
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moia Holercani, n urma procesului dintre vistiernicul
Constantin Ramandi, nepotul postelnicului Chiri i mnstire. Original i traduceri n
francez i greac (fond E, poz. G, nr. l; dos. Cholerkani, nr. XIV).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, loc. cit., Beza, Urme, p. 18; Tselikas, Katagraf, p. 342,
IV. D. 112, 10 g.
64 Documente (4), din 1658, 1703 i 1757, privind moiile Rogojeni-Hizdieni
(inutul Iai): ntrire a vnzrii moiei Hizdieni lui Toma vornicul Cantacuzino, 1658; act
de danie al moiei Hizdieni de ctre Iordache Paharnicul lui Gheorghe Jora, 1703; hrisov,
1703, prin care moia Hizdieni e ntrit lui Gheorghe Jora; hotrnicie a moiilor Hizdieni,
Pacani, Buciuceni etc., 1757; (fond E, poz. G, nr. 2, pach. B, nr. X-XIII).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 354-355, nr. IV D 114, 11.
65 Act, din 6 aprilie 1661, privind confirmarea alegerii ieromonahului Nectarie
Sinaitul ca patriarh al Ierusalimului, menionnd participarea la alegere a reprezentanilor
domnilor rilor Romne (Syllog diaforn eggrafn; Patriarchika grammata).
Ref.: ibidem, p. 394, nr. VII A, 37.
Publ: A.I. Papadoupoulos-Kerameus, Analekta, I, St. Peterburg, 1894, p. 278-279.
66 Hrisov, din 1670, a lui Gheorghe Duca, domnul Moldovei, privitor la moiile
Dumani i Logofeteni (inutul Iai) ale mnstirii Cetuia. Copie n greac (fond E, poz.
G., nr. 1; dos; Logotheteniou).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 338, nr. IV D 112,4 g.
67 Documente (2), din 1670 i 1673, privitoare la moia Logofeteni-Danu
(inutul Iai): hrisov din 1673 al lui tefan Petriceicu, domnul Moldovei, privind moiile
Logofeteni, Dumani i Strujeni (inutul Iai); hrisov din 1670 a lui Gheorghe Duca,
domnul Moldovei, privind aceleai moii druite mnstirii Cetuia (fond E, poz. G, nr. 2,
pach. B, nr. IV-V).
Ref.: ibidem, p. 355, nr. IV D 114, 13.
68 Documente (3), din 1670 i 1815-1816, privitoare la moia Prcova (inutul
Hotin) a mnstirii Cetuia: hotrnicie a Prcovei, 1816; carte de judecat a mnstirii
Cetuia privind aceeai moie, 3 aprilie 1815; hrisov de danie al lui Gheorghe Duca,
domnul Moldovei, din 23 august 1670 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. B, nr. 113).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 9.
69 Hrisov, din 28 ianuarie 1670, prin care Gheorghe Duca, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava moia Stolniceni (inutul Iai). Traduceri n rus, francez i
greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Skoumpias kai Stolnitzeni, nr. XVIII).
Ref.: ibidem, p. 337, nr. IV D 112, le.
70 Act, din 9 august 1671, prin care Istrati vistiernicul i soia sa, Chinta druiesc
mnstirii Cetuia moia Dieni (inutul Iai) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, V).
Ref.: ibidem pr. 353, nr. IV D 113, 24.
71 Porunc, din 18 octombrie 1672, prin care Gheorghe Duca, domnul Moldovei,
scutete de dri moiile Sturzeni i Dumani (inutul Iai) ale mnstirii Cetuia. Original
(fond E, poz. G, nr. 1; dos. Stourzeni, Zapodeni, nr. IV).
16 ISRAEL
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti cu Muntele Sinai, p. 338-339; Beza, Urme, p. 29;
Tselikas, Katagraf, p. 349, nr. IV D 112, 20a.
72 Hrisov, din 18 octombrie 1672, prin care Gheorghe Duca, domnul Moldovei,
scutete moiile Prcova i Frseni (inutul Hotin), de drile cuvenite mnstirii Cetuia.
Original i traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Parkobas Dintzeneou,
nr. IX).
Ref.: N. Iorga, loc. cit.; Beza, Urme, p. 29; Tselikas, Katagraf, p. 340, nr. IV D 112, 7g.
73 Hrisov, din 25 ianuarie 1673 (=7181), prin care tefan Petriceicu, domnul
Moldovei, ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moia Larioneti (inutul Soroca) druit
de postelnicul Enache. Original (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Sorokas, nr. XXIII).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 338-339; Beza, Urme, p. 29; Tselikas, Katagraf,
p. 343, nr. IV D 112, 11 g (greit: moia Arioneti; mnstirea Sf. Sava din Ierusalim).
74 Hrisov, din 28 februarie 1673, privitor la moiile Dumani i Logofeteni (inutul
Iai) ale mnstirii Cetuia. Copie n greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Logotheteniou).
Ref.: N. Iorga, loc. cit.; Beza, Urme, p. 29; Tselikas, Katagraf, p. 338, nr. IV D 112, 4b.
75 Hrisov, din 28 martie 1673, prin care tefan Petriceicu, domnul Moldovei,
scutete de dri moia Prcova a mnstirii Cetuia. Original i traduceri n francez i
greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Parkobas Dintzenian; nr. XII).
Ref.: N. Iorga, loc. cit.; Beza, loc. cit.; Tselikas, Katagraf, p. 340, IV D 112, 7d.
76 Hrisov, din 2 mai 1673, prin care tefan Petriceicu, domnul Moldovei, interzice
nclcarea moiei Logofeteni (inutul Iai), aparinnd mnstirii Cetuia, nchinat
Patriarhiei din Ierusalim. Original i traducere n greac (fond E, Poz. G, nr. 1; dos.
Logotheteniou, nr. I).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 338, nr. IV D 112, 4a.
77 Porunc, din 3 august 1673, a divanului Moldovei ctre vtmanul i locuitorii
din Zahoreni (inutul Iai) prin care li se face cunoscut porunca lui tefan Petriceicu,
domnul Moldovei, de a trimite mnstirii Cetuia venitul anual al moiei. Original (fond
E, poz. G, nr. 1; dos. Zachareni Ketrisi, nr. VIII).
Ref.: ibidem, p. 349, nr., IV D. 112, 19a.
78 Porunci (2), din 9 august 1673, ale lui tefan Petriceicu i a doamnei sale Maria,
privitoare la moia Zahoreni (inutul Iai) druit mnstirii Cetuia. Originale (fond E,
poz. G, nr. 1; dos. Zachareni Ketrisi, nr. IX-X).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, loc. cit.; Beza, Urme, p. 29; Tselikas, Katagraf, p. 349,
nr. IV D 112, 19 b-g.
79 Hrisov, din 24 mai 1678, prin care Antonie Ruset, domnul Moldovei, ntrete
satele Ustia i Zabiceni (inutul Orhei) mnstirii Brnova din Iai nchinat Sf. Mormnt
din Ierusalim. Original n romn i traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1;
dos. Oustia-Zaloutzeni, nr. XX).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 339-340; Beza, Urme, p. 30; Tselikas, Katagraf,
p. 340, nr. IV D 112, 8 b.
Publ.: Florena Ivaniuc, Documente romneti n arhive strine (I) (BOR, 97, 1979,
nr. 5-6, p. 772).
ISRAEL 17
Reprod.: Beza, Urme, p. 30; Muzeul Coleciilor de Art din Bucureti, col. Marcu Beza,
clieu pe sticl, inv. 111727.
80 Act din 13 martie 1679, prin care doamna Dafina Dabija nchin mnstirii
Brnova diferite moii, ntre care Ustia i Zluceni (inutul Orhei), mpreun cu slae
de igani. Original, cu traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Oustia Zaloutzeni, nr. XIX)
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, op. cit., p. 333-334; Beza, Urme, p. 30; Tselikas,
Katagraf, p. 340, IV D 112, 8a.
81 Firman, sec. XVIII, al unui sultan otoman, ctre un domn al rii Romneti.
Ref.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, IV, St. Peterburg, 1897, p. 498, nr. 10 (fr
precizri).
82 Hrisov din 12 iunie 1724, prin care Mihai Racovi, domnul Moldovei, ntrete
stpnirea mnstirii Galata asupra moiilor Melintia i Foleti (inutul Iai). Copie
autentificat (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Melintia kai Folesti, nr. IV).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 346, nr. IV D. 112, 16a.
83 Firman din aprilie 1725, prin care Clugrii Patriarhiei din Ierusalim sunt scutii
de vam n porturile Moldovei i rii Romneti.
Ref.: ibidem, p. 462, nr. VII B, seria 7, 354.
84 Hrisov din Iai, 24 august 1729, prin care Grigore II Ghica, domnul Moldovei,
hotrte, n pricina dintre Daniil Arapul, egumen de Brnova i mnstirea Solea pentru
satul Ustia din Orhei. Original i traduceri n limbile francez i greac (fond E. poz, O,
nr. 1; dos. Oustia-Zaloutzeni, nr. XXIII).
Ref. i publ.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 340: Florena Ivaniuc, loc. cit., p. 773;
Tselikas, Katagraf, p, 341, nr, IV D 112, 8 g.
Reprod.: Muzeul Coleciilor de Art din Bucureti, col. M. Beza, clieu pe sticl, inv. 111
662.
85 Porunca otoman, din 4 iulie 1733, privind scutirea de vam a clugrilor
Patriarhiei din Ierusalim la trecerea Dunrii, cnd cltoresc n rile Romne.
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 462, nr. VII B, seria 7, 357.
86 Porunc, din 23 iulie 1736, a lui Grigore II Ghica, domnul Moldovei, ctre
Lupu Gheuca stolnicul, privitoare la moia Jurjinia (inutul Soroca) aparinnd mnstirii
Probota. Copie autentificat (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Zourzinitza, nr. I).
Ref.: ibidem, p. 348, nr. IV D 112, 18 a.
87 Hrisov, din 5 august 1740, prin care Grigore II Ghica, domnul Moldovei, ntrete
stpnirea mnstirii Galata asupra moiilor Rusava, Melintia, Foleti i Soci (inutul Iai)
i d dreptul egumenului s ncaseze zeciuial din venituri. Original cu traducere rus
(fond E, poz. G, nr. 1; dos. Melintia kai Folesti; nr. V).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, loc. cit.; Beza, Urme, p. 30; Florena Ivaniuc, op. cit.,
p. 774; Tselikas, Katagraf, p. 346-347, nr. IV D 112, 16b.
Publ.: Paul Mihail, Documente i zapise moldoveneti de la Constantinopol (1607-1806),
Iai, 1948, p. 91, nr. 66 (Copie din 1818).
18 ISRAEL
Reprod.: Beza, Urme, p. 30; Muzeul Coleciilor de Art din Bucureti, col. M. Beza, clieu
pe sticl, inv. 111 728.
88 Hrisov, din mai [1749-1753 sau 1756-1757], prin care Constantin Racovi,
domnul Moldovei, hotrte asupra drepturilor mnstirii Sf. Sava, nchinat Sf. Mormnt,
privind moiile Larioneti, Sudarea, Cceni i Slobozia Sauca (inutul Soroca). Copie i
traducere n rus (fond E, poz. Gr, nr. 1; dos. Sorokas, nr. XLII).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 343, nr. IV D 112, 11e.
89 Hrisov, din 16 mai 1756, prin care Matei Ghica, domnul Moldovei, d dreptul
egumenului mnstirii Sf. Sava din Iai s primeasc zeciuial din veniturile moiilor
Merecui, Misceni, Cceni, Slobozia Sauca, Larioneti, Glngeni, Mateui, Sudarea,
Heciu, Caralasuca i Lipoveni din inutul Soroca. Original (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Sorokas, nr. XL).
Ref.: ibidem, p. 343, nr. IV D 112, 11d.
90 Porunc, din 20 ianuarie 1756, prin care Matei Ghica, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Alboteti, Gurbneti, Becheni, Drujeni i
Brieni. Original i copie (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XVII).
Ref.: ibidem, p. 351, IV D 113, 12.
91 Hrisov, din 11 august 1156, prin care Mihai Racovi, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava moiile Alboteti, Gurbneti, Becheri, Brieni, Drujeni i
Budeti (inutul Iai). Copie din 1819 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XVIII).
Ref.: ibidem, p. 353, nr. IV D 113, 29.
92 Porunc, din 7 noiembrie 1756 a lui Matei Ghica, domnul Moldovei, prin care
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Alboteti, Gurbneti, Becheni, Drujeni i
Brieni. Original i copie (fond E, poz. G 2, pach. A, XVI).
Ref.: ibidem, p. 351-352, nr. IV D 113, 13.
93 Hrisov, din 12 iunie 1757 al lui Scarlat Ghica, domnul Moldovei, prin care
ntrete mnstirii Sf. Sava din Iai moiile Alboteti, Gurbneti, Becheni, Drujeni
(inutul Iai) i Breni (inutul Flciu) (fond E, poz. G, nr. 2, pachetul A, XIX)
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 11.
94 Hotrnicie, din 29 martie 1761, (semnat de tefan Popescu, vornic de poart
etc.), privind moiile Melintia i Foleti ale mnstirii Galata. Traducere rus (Fond E,
poz. G, nr.1; dos. Melintia kai Folesti, nr. VI/7269).
Ref.: ibidem, p. 347, nr. IV D 112, 16g.
95 Act de mpcare, din 8 octombrie 1761, prin care mnstirea Sf. Sava accept
jumtate din moia Cucuei (inutul Bli). Copie cu traducere n rus (fond E, poz. G,
nr. 1; dos. Koukouetzi nr. II).
Ref.: ibidem, p. 345, nr. IV D 112, 14 a.
96 Hrisov, din 3 mai 1763, prin care Grigore Callimachi, domnul Moldovei,
ntrete stpnirea mnstirii Sf. Sava din Iai asupra moiei Cucuei (inutul Bli) i d
drept egumenului s ncaseze zeciuial din venituri. Copie cu traducere n rus (fond E,
poz. G, nr. 1; dos. Koukouetzi, nr. III).
Ref.: ibidem, p. 345, nr. IV D 112, 14b.
ISRAEL 19
97 Porunc, din 12 mai 1763 a lui Grigore Callimachi, domnul Moldovei, privind
hotrnicia moiilor Dobrua i Jurjinia (inutul Soroca), aparinnd mnstirii Probota.
Original (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Zourzinitza, nr. II).
Ref.: ibidem, p. 348, nr. IV D 112, 18b.
98 Hrisov, din 1 iulie 1763, prin care Grigore Callimachi, domnul Moldovei,
ntrete stpnirea mnstirii Sf. Sava din Iai asupra moiei Cucuei (inutul Bli).
Copie, (fond E, poz. G., nr. 1; dos. Koukouetzi, nr. IV).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 340; Tselikas, Katagraf, p. 345-346, nr. IV D 112,
14g.
99 Hotrnicie, din 15 iulie 1764 a lui Ioan Meleghi, vornic de poart, pentru moiile
Zapodeni, Plopeni i Chilieni (inutul Iai) ale mnstirii Cetuia. Copie (fond E, poz. G,
nr. 1; dos. Stourzeni Zapodeni, nr. VIII).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 350, nr. IV D, 112, 20b.
100 Hrisov din 3 noiembrie 1764, prin care Grigore III Ghica, domnul Moldovei,
ntrete drepturile mnstirii Sf. Sava din Iai asupra moiilor Larioneti, Unguri,
Caralasuca etc. (inutul Soroca). Original n romn (fond E. poz. G, nr. 1; dos. Sorokas,
nr. XLVI).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 341-342; Beza, Urme romneti, p. 18; Tselikas,
Katagraf, p. 343, nr. IV D 112, 11 st.
101 Act, din noiembrie 1765, prin care membri ai familiei Sturdza nchin mnstirii
Galata din Iai moia Piscreti (inutul Orhei). Copie i traduceri n rus, francez i
greac (fond E, Poz. G, nr. 1; dos. Piskarestion, nr. II).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 339, nr. IV D 112, 6a.
102 Hrisov, din 15 mai 1766, prin care Grigore III Ghica, domnul Moldovei ntrete
mnstirii Sf. Sava stpnirea asupra moiilor Larioneti, Misceni, Merachiu, Sudarea,
Cceni, Mihleni, Suca, Mrieni, Heciu i Gligeni (inutul Soroca). Original i
traducere rus (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Sorokas, nr. LI).
Ref.: ibidem, p. 343, nr. IV D 112. 11z.
103 Hrisov, din 17 iulie 1766, prin care Grigore III Ghica, domnul Moldovei
ntrete mnstirii Probota stpnirea moiei Dobrua (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Dobrouss, nr. VIII).
Ref.: ibidem, p. 341, IV D 112, 9b.
104 Hrisov, din 30 iunie 1768, prin care Grigore Callimachi, domnul Moldovei,
ntrete mnstirii Sf. Sava stpnirea moiei Ocnia (inutul Orhei). Original i traducere
n greac (fond E, poz. G, nr. l, dos. Oknas kai Oknitzas, III).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 341; Beza, Urme, p. 18; Tselikas, Katagraf, p. 337,
nr. IV D 112, 2b.
105 Act, din ianuarie 1772, prin care tefan Hurmuzaki, prclab de Hotin,
recunoate dreptul mnstirii Cetuia asupra moiei Prcova (inutul Hotin). Original i
traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Parkobas Dintzeniou, nr. V).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 341-342; Beza, Urme, p. 29; Tselikas, Katagraf,
p. 339, nr. IV D 112, 7a.
20 ISRAEL
106 Act, din 30 ianuarie 1772, prin care feldmarealul [A.P. Rumianev]
confirm drepturile mnstirii Cetuia asupra moiei Prcova (inutul Hotin), potrivit
hrisovului de danie al voievodului Gheorghe Duca. Original (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Parkobas Dintzeniou, nr. VI).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 339, nr. IV D 112, VIIb.
107 Act, din 3 februarie 1772, al administraiei militare ruse prin care se confirm
mnstirii Sf. Sava stpnirea moiilor Ciapreu .a. Original n rus i traducere romn
(Fond E, poz. G, nr. 1; dos. Tsapreou, nr. V).
Ref.: ibidem, p. 345, nr. IV D 112, 13b.
108 Act, din 16 mai 1772, prin care Inochentie, episcop de Hui, arat c n hotrnicia
moiilor Cocui i Corunia, aparinnd episcopiei, a intrat i moia Jurjinia, toate din
inutul Soroca. Copie autentificat (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Zourzinitza, nr. III).
Ref.: ibidem, p. 348-349, nr. IV D 112, 18g.
109 Hrisov, din 3 martie 1776, prin care Grigore III Ghica, domnul Moldovei,
ntrete hrisovul lui Alexandru Lpuneanu din 1558 privind nchinarea moiei Ocna
(inutul Orhei) Patriarhiei din Ierusalim. Original i traduceri n francez i greac, (fond
E, poz. G, nr. 1; dos. Oknas kai Oknitzas, nr. V).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 337, nr. IV D 112, 2g (greit: Alexandru Ghica).
110 Act, din 10 iunie 1779, prin care mnstirea Sf. Sava din Iai cumpr cu 80 lei
a treia parte din moia Brieni (inutul Flciu) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XX).
Ref.: ibidem, p. 351, IV D 113, 9.
111 Hotrnicie, din 14 mai 1781, ntrit de domnul Moldovei Constantin Moruzi,
privitoare la moia Cucuei (inutul Bli) a mnstirii Sf. Sava din Iai. Copie cu traducere
rus (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Koukouetzi, nr. V).
Ref.: ibidem, p. 346, nr. IV D 112, 14d.
112 Hrisov, din 29 iulie 1781, prin care Constantin Moruzi, domnul Moldovei,
druiete fiicei sale Catinca moia Oneti (inutul Iai). Original i traducere rus (fond E,
poz. G, nr. l; dos. Oneti, nr. II).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 342; Tselikas, Katagraf, p. 347, nr. IV D 112, 17 a
(datat: 1789, iar dania este din 1781, cf. scrisoarea urm.).
113 Act, din 15 august 1781, prin care domnia Catinca Moruzi primete de la
mnstirea Cetuia un loc din jurul mnstirii Hlincea i d n schimb moia Oneti
(inutul Iai), primit n dar de la tatl su Constantin-Vod. Original i traducere n rus
(Fond E, poz. G, nr. 1; dos. Oneti, nr. III).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 347, nr. IV D 112, 17b.
114 Act, din 2 septembrie 1782, prin care Teodor i Vasile, fii Sofroniei, vnd
cpitanului Ursu pri din moia Bzdeni (Basarabia). Original i traducere greac (fond
E, poz. G, nr. 1; dos. Mpazdazeni, nr. 11/1782).
Ref.: ibidem, p. 338, nr. IV D 112, 5a.
115 Act, din 21 ianuarie 1783, prin care Andrei Ra i ai lui vnd cpitanului Ursu
ISRAEL 21
partea lor din moia Bzdeni. Original i copie n greac (fond E, Poz. G, nr. l dos.
Mpazdazeni, nr. III).
Ref.: ibidem, p. 338-339, nr. IV D 112, 5b.
116 Act, din 6 martie 1783, prin care Longin Ra vinde mnstirii Cetuia
moia Bzdeni. Original i traducere n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Mpazdazeni, nr. IV).
Ref.: ibidem, p. 339, IV D, 112, 5g.
117 Porunc, din 20 iulie 1783 a lui Alexandru Mavrocordat Delibei, domnul
Moldovei, prin care ntrete stpnirea moiei Vetrioara (inutul Flciu) (fond E, poz. G
nr. 2, pach. A, XXI).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 8.
118 Act, din 5 septembrie 1783, prin care Ioni i Gheorghe Mrza druiesc
mnstirii Sf. Sava din Iai a cincea parte din moia Budeti (inutul Iai) (fond E, poz. G,
nr. 2, pach. A, XXII).
Ref.: ibidem, p. 352, nr. IV D 113, 14.
119 Porunc, din 15 decembrie 1783, prin care Alexandru Mavrocordat Delibei,
domnul Moldovei, cere msurarea moiilor Alboteti, Gurbneti, Becherii, Drujeni
(inutul Iai) i Brieni (inutul Flciu), aparinnd mnstirii Sf. Sava din Iai (fond E,
poz. G, nr. 2, pach. A, XXIII).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 10.
120 Dosar, 15 mai 1784, privind pricina mnstirii Sf. Sava din Iai cu soia lui
Ioan (sic!) relativ la moia Budeti (inutul Iai) (fond, E, poz. G, nr. 2, pach. A, XXIV).
Ref.: ibidem, p. 350, nr. IV D 113, 1.
121 Act din 30 iunie 1784 prin care Ioan Ra nchin mnstirii Cetuia partea lui
din moia Bzdeni. Original i traduceri n francez i greac (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Mpazdazeni, nr. V).
Ref.: ibidem, p. 339, nr. IV D 112, 5d.
122 Act, din 1 aprilie 1785, prin care se ntrete stpnirea mnstirii Sf. Sava
asupra moiei Budeti (inutul Iai) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XXV).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 5.
123 Act, din 25 aprilie 1785, prin care Vasile Scov druiete mnstirii Cetuia
moia Nestoreni (inutul Iai). Original (fond e, poz. G, nr. 1; dos. Sturzeni-Zapodeni
nr. VIII).
Ref.: ibidem, p. 350, nr. IV D 112, 20g.
124 Porunc, din 7 mai 1785, prin care Alexandru Mavrocordat Firaris, domnul
Moldovei, hotrte zi de judecat ntre egumenul mnstirii Cetuia i tefan Butuc,
monenii din Stnileti, pentru moia Oneti. Original i traducere rus (fond E, poz. G,
nr. 1; dos. Oneti, nr. IV).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 342; Tselikas, Katagraf, p. 347-348, nr. IV D
112,17g.
Publ.: Florena Ivaniuc, op. cit., p. 773-774.
22 ISRAEL
Reprod.: Beza, Urme, p. 28; Muzeul Coleciilor de Art din Bucureti, col. M. Beza, clieu
pe sticl, inv. 111693.
125 Porunc, din 3 iunie 1787, a lui Alexandru Ipsilanti, domnul Moldovei, privind
msurtoarea moiei Budeti (inutul Iai) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XXVI).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 351, nr. IV D 113, 6.
126 Porunc, din 28 iulie 1787, a lui Alexandru Ipsilanti, domnul Moldovei, privind
msurtoarea moiei Alboteti (inutul Bacu) (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, XXVII).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 7.
127 Anafora, din 13 martie 1795, a divanului Moldovei, ntrit de domnul Mihai
Suu, privind procesul dintre mnstirea Cetuia i Antonie Butuc, relativ la moia Oneti.
Original cu traducere rus (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Oneti, nr. V).
Ref.: ibidem, p. 348, nr. IV D 112, 17 d.
128 Act, din 14 aprilie 1797, prin care Ioni Popescu i ai lui druiesc mnstirii
Galata din Iai moia Cociugeni (inutul Lpuna). Original ntrit de mitropolitul Iacob
Stamati i de Alexandru Callimachi, domnul Moldovei. O copie rezumat i traducere rus
(fond E, poz. G, nr. l; dos. Kostouzeni, nr. IV-V).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 342; Tselikas, Katagraf, p. 346, nr. IV D 112, 15
a-b.
Publ.: Florena Ivaniuc, op. cit., p. 774-775.
Reprod.: Muzeul Coleciilor de Art din Bucureti, col. M. Beza, clieu pe sticl, inv. 111
658.
129 Porunc, din 11 iunie 1801, a lui Constantin Ipsilanti, domnul Moldovei, s se
cerceteze drepturile de proprietate asupra moiilor Dienii i Moreni (inutul Iai) (fond E,
poz. G, nr. 2, pach. A, X).
Ref.: ibidem, p. 352, nr. IV D, 113,19.
130 Hotrnicie, din 13 iulie 1802, privind moiile Moreni (inutul Iai) i Dienii
lsate mnstirii Cetuia de banul Ilie Canta (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A).
Ref.: ibidem, p. 351, nr. IV D 113, 3.
131 Act, din 20 septembrie 1803, prin care cminarul Ioan Baot, adeverete
nchinarea moiei Trifeti (inutul Orhei) de ctre Ecaterina Macri mnstirii Sf. Sava.
Original cu ntrirea mitropolitului i divanului Moldovei (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Trifesti nr. XXIV).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 342; Beza, Urme, p. 18; Tselikas, Katagraf, p. 344,
nr. IV D 112,12a.
132 Hrisov, din 15 octombrie 1803, prin care Alexandru Moruzi, domnul Moldovei
ntrete nchinarea moiei Trifeti (inutul Soroca) de ctre Ecaterina Macri mnstirii
Sf. Sava. Original (fond E, poz. G, nr. 1; dosar Sorokas, nr. XXV).
Ref.: N. Iorga, loc. cit.; Beza, loc. cit.; Tselikas, Katagraf, p. 344, nr. IV D 112, 12b.
133 Rapoarte (2) ctre Poart, din 1804, ale domnului Moldovei, Alexandru Moruzi,
referitoare la atitudinea antigreceasc a armenilor i latinilor (catolici) care nclcau
ISRAEL 23
astfel dispoziiile otomane (Kylindroi eggrafn ktmatikn kai genikn ypothesen,
95, 1-2).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 190, IV A 95, 1-2.
134 Hotrre, din 26 septembrie 1809, prin care divanul Moldovei (mitropolitul
Gavriil i trei boieri) confirm proprietatea mnstirii Sf. Sava asupra a jumtate din moia
apreu, nchinat de Sava, protomaistru de negustori. Original (fond E, poz. G, nr. 1; dos.
Tsapreou, nr. XII).
Ref.: N. Iorga, Legturi romneti, p. 342; Tselikas, Katagraf, p. 345, nr. IV D 112, 13g.
135 Firman al sultanului Mahmud II, 1811, prin care recomand civa pelerini rui
domnului rii Romneti.
Ref.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, IV, St. Peterburg, 1897, p. 495, nr. 18; Beza,
Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III, t. 9, 1938-1940, p. 38).
Reprod.: ibidem, pl. IX.
136 Aciune, 20 iunie 1819, a lui Gherasim, egumenul mnstirii Cetuia, mpotriva
boierilor Ctuleti, n pricina moiei Moreni (inutul Iai) (fond E, poz. G 2, pach. A, XII).
Ref.: Tselikas, Katagraf, p. 352, nr. IV D 113, 15.
137 Act, ntrit la 30 decembrie 1819, de Departamentul Pricinilor Strine din
Moldova, prin care Sava, protomaistor al negustorilor, nchin mnstirii Sf. Sava din Iai
jumtate din moia Ciapreu. Copie (fond E, poz. G, nr. 1; dos. Tsapreou, nr. IV).
Ref.: ibidem, p. 344-345, nr. IV D 112, 13a.
138 Scrisori i documente, circa 1830-1900, ntre care corespondena cu Dionisie,
fost pn n 1864 egumen al mnstirii Cetuia din Iai (Fakeloi alllografin kai
kataloipn patriarchn kai alln ieromenn, 1, 4).
Ref.: ibidem, p. 579, nr. IX Z 1, 4.
139 Permis de liber trecere, Bucureti, 1842, acordat de Alexandru Dimitrie Ghica,
domnul rii Romneti, arhimandritului Antonie Rusu (Ktmatiko Tmma, cilindrul
220, 31).
Ref.: ibidem, p. 279, nr. IV A, cilindrul 220, 31.
140 Scrisori din ara Romneasc i Moldova, 1845-1849. Trei pachete
neinventariate. (Tmma alllografias, 193-195).
Ref.: ibidem, p. 564, nr. VIII A 193-195.
141 Document, din 1846, privind instalarea egumenului mnstirii Sf. Gheorghe
Nou din Bucureti, de ctre Chiril II patriarhul Ierusalimului (Autoteleis fakeloi ek tou
Genikou Archeiou, nr. 26).
Ref.: ibidem, p. 555, nr. VII E 26.
142 Memorii i documente diverse, [post 1863], privind moiile secularizate din
Romnia ale Patriarhiei Ierusalimului (Kodikes ztein nr. 2).
Ref.: ibidem, p. 374, nr. VI G 2.
143 Documente, [post 1863], n limbile francez i greac, relative la averile din
Romnia ale Sfntului Mormnt (Fakeloi diaforn ktmatikn ypothesen, nr. 80).
Ref.: ibidem, p. 332, nr. IV D 80.
24 ISRAEL
144 Scrisori, din 1884-1885, primite de patriarhul Ierusalimului de la ierarhi ai
bisericilor autocefale ntre care i Biserica Ortodox Romn (Eiserchomen alllografia,
nr. 305).
Ref.: ibidem, p. 567, nr. VIII A 305.
145 Documente diverse privitoare la proprietile din Romnia, 1903 (Fakeloi
Genikou Archeiou, P., nr. 332).
Ref.: ibidem, p. 549, nr. VII D 18.
146 Documente diverse, 1903-1906, privind moiile din Bucovina ale Patriarhiei
din Ierusalim (Autoteleis fakeloi ek tou Genikou Archeiou, nr. 11).
Ref.: ibidem, p. 553, nr. VII E 11.
MS
147 Katastichon ts eksodou, [Ierusalim], 1662-1664, 54 f., 27 x 9,5 cm. Cuprinde
lista cheltuielilor fcute ntre 3 mai 1662 i 15 decembrie 1664 de monahul aghiotafit
Luca, n cltoria sa, cnd a trecut i prin Bucureti (Oikonomika katasticha palaias seiras,
nr. 2).
Ref.: ibidem, p. 3, nr. I A 2.
148 Dositei Notara, patriarhul Ierusalimului, Scrisori, 1680-1705, adunate i
ngrijite pentru tipar de Theofan Sofroniou, Ierusalim, 1888. 907 p. Cuprinde i scrisori
ctre corespondeni din rile Romne (Kdikes Grafeiou Archigrammateias, nr. 12).
Ref.: ibidem, p. 386, nr. VI St. 12.
149 Dositei Notara, Scrisori, 1682-1706, ordonate cronologic, ctre diveri
corespondeni, ntre care i din rile Romne (Kdikes Grafeiou Archigrammateias,
nr. 15).
Ref.: ibidem, p. 386, nr. VI St. 15.
150 Hrisant Notara, Peri aforismou [Despre afurisenie], (ante 1714). Lucrare
ntocmit la cererea lui Constantin Brncoveanu, domnul rii Romneti (Kdikes
Grafeiou Archigrammateias, nr. 16).
Ref.: ibidem, p. 386-387, nr. VI St. 16.
151 To katastichon dia ta eksoda tou chaniou kai tn parekklesin eis to
Voukouresti, [Bucureti], 1718-1719. 20 f. 34 x 11,8 cm. Evidena cheltuielilor bisericii i
hanului Sf. Gheorghe Nou i a celorlalte proprieti din Bucureti nchinate Patriarhiei din
Ierusalim (Oikonomika katasticha palaias serias, nr. 71).
Ref.: ibidem, p. 9, nr. I A 71.
152 Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului, Scrisori, 1720-1730, ctre diveri
corespondeni, ntre care i din rile Romne (Kdikes Grafeiou Archigrammateias, nr. 9).
Ref.: ibidem, p. 386, nr. VI St. 9.
153 Condici de coresponden primit i expediat, n anii 1746-1956, de Patriarhia
din Ierusalim cuprinznd i informaii despre relaiile cu instituii romneti (Kdikes
exerchomenn epistoln; Patriarchik Alllografia, passim).
Ref.: ibidem, p. 568-572, nr. VIII B; p. 572-573, nr. VIII G.
ISRAEL 25
154 Katagraf tn kontraktn dia ta ktmata tou Agiou Tafou, [sec. XIX], cuprinznd
evidena contractelor ncheiate de moiile din Basarabia ale Sfntului Mormnt (fond E,
poz. G, nr. 2, pach. B, nr. Z).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 6.
155 Katalogos tn topografikn plann, tn orothetikn martyrin kai tn typikn
grammatn [...] tn ktmatn tou Agiou Tafou, [sec. XIX], Cuprinde actele de nchinare,
hotrnicii i planuri ale moiilor din Basarabia ale Sfntului Mormnt (fond, E, poz. G,
nr. 2, pach. B, nr. D).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 3.
156 Katagrafes proskyntn, 1820-1920. Registre (100), cuprinznd numele
nchintorilor i donatorilor, pelerini la Sfntul Mormnt, ntre care i credincioi romni
din Principate sau Basarabia (Proskynitiko Tmma).
Ref.: ibidem, p. 369-372, nr. V A 1-54, V B 1-23; V G 1-18; V D 1-5.
157 Vivlion periechon orismous, ypomnmata, praktika peri ton en Vlachia ypo
tou Kouza kaschethentn monastriakn ktmatn, 1827-1865 [Carte cuprinznd hotrri,
memorii, procese-verbale privitoare la averile mnstireti confiscate de Cuza n ara
Romneasc], documente din anii 1827-1865 referitoare la domeniile nchinate Patriarhiei
din Ierusalim, secularizate n Principatele Unite n 1863 (Ktmatiko tmma: katasticha,
nr. 77).
Ref.: ibidem, p. 114, nr. III A 77.
158 Condici (20) de coresponden, primit ntre 1830 i 1900, de Patriarhia din
Ierusalim din ri europene, ntre care ara Romneasc, Moldova, apoi Principatele Unite
(Tmma alllografias. Eiserchomen alllografia, nr. 1-2, 183-189, 193-195, 304-310).
Ref.: ibidem, p. 558, 563-564, 567, nr. VIII A 1-2, 183-189, 193-195, 304.
159 Peri tou klrou kai ts kyvernsos tn ekklesiastikn yparchontn (Vlachia)...,
l ianuarie 1838, condic privind personalul i administrarea moiilor din ara Romneasc
ale Sfntului Mormnt (Ktmatologia-katagrafes pragmatn..., nr. 79).
Ref.: ibidem, p. 114, nr. III A 79.
160 1840, Katastichon en ho prton etachth katalogos tn dikaimatn kai chron
tu emperiechomenn en aut lekoutorn, Bucureti, 1840 [-1848], eviden de drepturi
i obligaii ale locuitorilor (gr. lekoutorn) din metoacele din ara Romneasc ale
Patriarhiei Ierusalimului (Oikonomika katasticha metochin ektos Palaistins, nr. 17).
Ref.: ibidem, p. 81, nr. J Th 17.
161 Condici (12), din 1855-1909, cuprinznd evidena manuscriselor i crilor
afltoare n biblioteca Patriarhiei din Ierusalim, Biblioteca mnstirii Sf. Sava din
Palestina i a colii patriarhale din Ierusalim, ntre care volume provenind din rile
Romne (Vivlia kouretrin Vibliothks kai Archeiou, nr. 1-12).
Ref.: ibidem, p. 383-384, nr. VI E 1-12.
162 Procheiro katasticho dosolpsin adlou epitropou eis Voukouresti me
viografikes smeiseis, [Bucureti], 1860-1872. Registru de afaceri ale unui epitrop anonim
26 ISRAEL
al metoacelor din Bucureti ale Patriarhiei Ierusalimului, cu nsemnri biografice din anii
1860-1863 i 1871-1872 (Oikonomika katasticha metochin ektos Palaistins, nr. 21).
Ref.: ibidem, p. 82, nr. I J 21.
163 Katastichon tn lpsen kai dosen, s.l., 1861-1867. 43 f. 23,6 x 19 cm. Condic
de ofrande pentru pomenire la Sfntul Mormnt ale credincioilor din Rusia i Romnia
(Oikonomika katasticha palaias seiras, nr. 375).
Ref.: ibidem, p. 57, nr. I A 375.
164 Genik katagraf ts proikos tou ierou agiotafikou monastriou Tazlaiou tis
egeneto epi ts goumenias tou panosiatatou agiou prtosyghelou kyriou Modestou
[Tazlu], 26 noiembrie 1862 [Catagrafie general a averii sfintei mnstiri Tazlu a
Sfntului Mormnt, n timpul egumeniei prea cuviosului protosinghel hagiul kyr Modest,
la 26 noiembrie 1862] (Ktmatologia-katagrafes pragmatn..., nr. 82b).
Ref.: ibidem, p. 114, nr. III A 82b.
165 Condici (2), scrise dup 1863, cuprinznd copii de hrisoave i acte din anii
1827-1863, privind domeniile din rile Romne nchinate Sfntului Mormnt (Biblia
anaforn, nr. 2-3).
Ref.: ibidem, p. 374, nr. VI G, 8-9.
166 Katagraf tn dikografn en energeia yptohesen tn monasterion tou Panagiou
Tafou en Vessaravia, l iunie 1872. Cuprinde lista proceselor n curs privitoare la moiile
din Basarabia ale Sfntului Mormnt (fond E, poz. G, nr. 2, pach. B, nr. E).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 4.
167 Roumanikn ztema. Praktika synedriasen, s.l., 1879. Condic privind
chestiunea domeniilor secularizate din Romnia. Procese verbale de edine (Vivlia
anaforn, ypomnmatn kai apofasen, nr. 1).
Ref.: ibidem, p. 374, nr. VI G, 1.
168 Katagrafes ktmaton tou Ierou Koinou tou Panagiou Tafou st Rossia kai
Vessaravia, 1872-1881, [Catagrafia averilor comunitii Sfntului Mormnt din Rusia i
Basarabia] (KtmatologiaKatagrafes pragmatn, nr, 83).
Ref.: ibidem, p. 114, nr. III A 83.
169 Kdix en kategrafsan en metafrasei ta chrysovoulla tn gemonn Vlachias
peri tn ktmatn kai monastrin tou Panagiou Tafou, [Ierusalim], cca. 1880, cuprinznd
traducerile hrisoavelor domniei de nchinare a mnstirilor din ara Romaneasc la
Sfntul Mormnt (KtmatologiaKatagrafes proikes Grafeiou Archigrammateia, nr. 21).
Ref.: ibidem, p. 117, nr. III B 21.
170 Katalogos eggrafn tn en Vessaravia ktnatn tou Panagiou Tafou, [circa
1886], condic de acte privind averile din Basarabia nchinate Sfntului Mormnt. Original
n greac i traducere separat n rus din 1886 (fond E, poz. G, nr. 2, pach, B, nr. B i G).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 1-2.
171 Katalogos eggrafn tn en Vessaravia ktmatn tou Panagiou Tafou, katina
apostellontai ek tn arckein tou grafeiou tou en Knstantinoupolei Metochiou pros ton
en Moscha panosiologitaton archimandritn kyrion Arsenion egkrisei kai diatag tou
ISRAEL 27
Makaritatou mn despotou, Constantinopol, 27 februarie 1886 (not final), condici de
regeste a 65 hrisoave i acte din anii 1527-1893 privitoare la proprietile din Basarabia
nchinate Sntului Mormnt: moiile Scumpia, Stolniceni, Ocna, Ocnia, Hizdieni,
Logofeteni, Bzdeni, Piscreti, Pircova-Dinen, Ustia-Zlueni, Dobrua, Holercani, cele
din inutul Soroca (circa 20 moii), Trifeti, apreu, Cucuei, Costiugeni, Melintia, Foleti,
Oneti, Jurjinia, Zahareni, Chetri, Sturzeni, Zapodeni, Dumani etc. (descrise n acest
volum la datele respective). Actele fuseser trimise de la Metocul din Constantinopol al
Sfntului Mormnt arhimadritului Arsenie la Moscova, probabil pentru dovedirea drepturilor
Patriarhiei din Ierusalim asupra proprietior din Basarabia (fond E, poz. G, nr, l).
Ref.: ibidem, p. 336, nr. IV D 112.
172 Perigraf merous titln schetizomenn pros ta vessaravika ktmata ton
Panagiou Tafou, [circa 1896], condici (3) cuprinznd rezumatele a 30 de hrisoave i acte
originale slavone i romne din anii 1604-1819, cu traduceri n rus, privitoare la moii
din Basarabia ale mnstirilor Cetuia i Sf. Sava din Iai, emise de domnitorii Moldovei:
Constantin Movil (1610), Moise Movil (1626, 1631), Miron Barnovski Movil (1628-
1629), Vasile Lupu (1634, 1637), Matei Ghica (1756), Constantin Racovi (1756), Scarlat
Ghica (1757), Alexandru Ipsilanti (1781), Alexandru Mavrocordat Delibei (1783),
Constantin Ipsilanti (1801), i de donatorii sau dregtorii Enache postelnicul, Eustratie,
Ioan i soia, Ilie Canta banul, Ursu prclab, Gheorghe i Ioni Mrza, Matei Sturdza,
boierii Ctuleti, Stratulat paharnicul i soia sa Varvara, soia lui Ursu cu fiicele Anastasia
i Anghelina, acte de proprietate i pricini diverse ale acestora. Actele (descrise separat
n volumul de fa) se refer la moii afltoare n inuturile: Bacu (Alboteti). Botoani
(Gurbneti), Flciu (Vetrioaia), Galai (Dcheni), Iai (Budeti, Drujeni, Moreni),
Neam (Frteti), Vaslui (Brieni) etc. (fond E, poz. G, nr. 2, pach. A, B, nr. VI (copie),
B, nr. XIII (trad. rus).
Ref.: ibidem, p. 350-353, nr. IV D, 113, 1-3; p. 354, nr. IV, 114, 5 (copie) i 10 (trad. rus).
173 Apantsis peri ton elleipontn eggrafn anaforiks eis ta en Vesaravia ktmata
tou Panagiou, Tafou, atina ztountai ek Moschas kata tn para tou Makariotatou mn
despotou pemftheisan rossikn smeisin, 1896. Cuprinznd lista unor acte de danie cerute
de la Moscova, privitoare la averile din Basarabia ale Sfntului Mormnt (fond E, poz. G,
nr. 2, pach. B, nr. H i Th).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. W D 114,7 (aparent, completare la condica descris la nr. 170).
174 Logariasmoi plses ktmatn Voukovins, s.l., 1906, socoteli privind vnzarea
averilor din Bucovina ale Patriarhiei din Ierusalim (Fakeloi logistikn katastasen kai
oikonomik alllografia, 124).
Ref.: ibidem, p. 98, nr, II B 124.
H
175 Plan al moiei Moreni (inutul Iai), 1801 (fond E, poz. G, nr. 2, pach. B. nr. I).
Ref.: ibidem, p. 354, nr. IV D 114, 8.
176 Chartes Vessaravias, sl., hri ale Basarabiei (Planoi-Chartes kai schedia-
grammata, nr. 44).
Ref.: ibidem, p. 368, nr. IV E, 44.
28 ISRAEL
177 Ktmata Vessaravias, s.l., s.a., planuri ale moiilor din Basarabia nchinate
Patriarhiei din Ierusalim (Planoi-Chartes kai schediagrammata, nr. 45).
Ref.: ibidem, p. 368, nr. IV E, 45.
BIBLIOTHK TOU PATRIARCHEIOU IEROSOLYMN
(Biblioteca Patriarhiei Ierusalimului)
3

DOC
178 Scrisoare, [1564-1568] prin care clugrii de la mnstirea Sf. Sava de
lng Ierusalim mulumesc doamnei Ruxandra, domnului Alexandru Lpuneanu, fiilor
(Bogdan, Mihail i Constantin) i fiicelor (Anastasia, Anisia i Marica) pentru ajutorul dat.
Copie deteriorat (fond Nea Syllog, ms. 46).
Ref.: Kl. M. Koikilids, Kataloipa cheirgrafn Ierosolymitiks vivliothks, Ierusalim,
1899, p. 84-86, nr. 46; Ierosol. vivl., V, p. 364-366; Beza, Biblioteci mnstireti,
p. 209 (dateaz 1565); idem, Urme, p. 16.
Publ.: N. Iorga, Legturi romneti cu Muntele Sinai (ARMSL, s. III, t. 13, 1932, p. 335-
337); Hurmuzaki Iorga XIV/3, p. 1-2.
Reprod.: Beza, Urme, p. 18.
179 Meletie Pigas, Scrisori (340), 1574-1598, copiate de Maxim Peloponisianul
ntre 1600-1601. 564 + 3 f., 31 x 21 cm. Text n greac. n cuprins scrisori ctre Petru
chiopul (1574-1578; 1589), Mihai Viteazul (23 mai 5 august i 29 august 1597), Ieremia
Movil (14 iunie 1597, 6 august i 7 noiembrie 1598), Eftimie mitropolitul Ungrovlahiei
(6 august 1597), Gheorghe Movil mitropolitul Moldovei (7 septembrie 1597, 3 noiembrie
1598) (ms. 524).
Ref. i publ.: M. Gedeon, Chronika tou patriarchikou oikou kai naou, Constantinopol,
1884, p. 144-145 (doc. 1574-1579); W. Regel, Analecta byzantino-russica, Spb.,
1891, p. XXII-CXIV, CXIX-CXX; Ierosol. vivl., I, p. 466-468; Hurmuzaki Iorga
XIV/1, p. 47-49, 59-60, 106-107 (4 doc. 1574-1579, 1589, 1597); ibidem, XIV/3, p. 2
(doc. 1589, datat circa 1530); Hurmuzaki Papadopoulos-Kerameus XIII, p. XXX-
XXXI, 343-352; Hurmuzaki Murnu Litzica, XIII, p. XXXIII-XXXV, 316-322 (9
doc. 1597-1598); M. Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III, t.
9, 1938-1940, p. 38); Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 163-167 (2 doc 5
i 29 august 1597).
180 Firman al sultanului Murad III, din 1590, pentru clugrii greci de la Sfntul
Mormnt care mergeau n ara Romneasc s cear mile i nchinri.
Ref.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, IV, St. Peterburg, 1897, p. 451, nr. 15; M.
Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III, t. 9, 1938-1940, p. 38).
181 Hrisov, din 15 octombrie 1682, de la erban Cantacuzino, domnul rii
Romneti, privind ctitoria sa, mnstirea Cotroceni. Lips sfritul. Copie n cuprinsul
3
Cuprinde fondurile Bibliotecii principale (Kyrios Patriarhchik vivliothk, la care
trimitem numai prin numrul manuscrisului), al Bisericii nvierii (Anastasis), ale mnstirilor
Sf. Avraam, Sf. Sava, Sfnta Cruce, Noua Colecie (Nea Syllog) i fondul Patriarhului Nicodim.
ISRAEL 29
celor 7 file manuscrise legate mpreun cu o tipritur: Martin Crusius, Turcograecia,
Basel, 1584 (ms. 488).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 450-453
182 nsemnare, din 9 martie [1703-1707] (n text: 1661), a lui Marcu beizade
cu informaii despre ncercrile lui de a ocupa tronul rii Romneti i pelerinajul la
Ierusalim (pe o carte din fondul Sf. Sava).
Ref. i publ.: Stojanovi, Zapisi i natpisi, I, p. 479 (fr alte indicaii); P.P. Panaitescu,
Marco Pseudo-Beizadea, n nchinare frailor Lapedatu, Buc., 1936, p. 637-644; E.
Turdeanu, Din vechile schimburi, p. 182.
183 Act din Constantinopol, august 1706, prin care Dositei, patriarhul Ierusalimului,
ntrete daniile lui Gheorghe Castriotul mare comis al lui Constantin Brncoveanu
destinate Sfntului Mormnt din Ierusalim i pentru ntreinerea de coli de limb greac
i arab n Siria i Palestina (cod. Diaforn epistmn eggrafn, f. 33-34).
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, II, St. Peterburg, 1894, p. 307-309.
184 Scrisoare, din august 1714, a comunitii Sfntului Mormnt ctre patriarhul
Hrisant Notara referitoare la alegeri de arhierei i la relaiile dintre Patriarhia Ierusalimului
i rile Romne (cod. Diaforn epistmn eggrafn, f. 44-47).
Publ.: ibidem, p. 335-339; Ierosol. vivl., V, p. 472, nr. 2.
185 Firman al sultanului Ahmed III, din 1718, prin care aprob cererea
reprezentanilor Patriarhiei din Ierusalim de a strnge danii n eparhiile Brila i Rusciuc.
Ref.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, IV, St. Peterburg, 1897, p. 482, nr. 7; M.
Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III, t. 9, 1938-1940, p. 38).
Reprod.: ibidem, pl. VIII.
186 Hrisov, din iunie 1721, de la Nicolae Mavrocordat, privind nchinarea mnstirii
Vcreti ctre Patriarhia din Ierusalim (cod. Diaforn epistmn eggrafn, f. 79).
Ref.: Ierosol. vivl., V, p. 472-473, nr. 3.
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, IV, p. 48-52.
187 Hotrre, din decembrie 1724, a lui Atanasie V, patriarh de Constantinopol,
referitoare la pomenir patriarhilor Ierusalimului n bisericile nchinate din rile Romne
(cod. Diaforn epistmn eggrafn, f. 37).
Ref.: Ierosol. vivl., V, p. 470-471, 478, nr. 2, 9.
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, II, p. 381-384.
188 Sigilion, din 1729, al lui Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului, referitor
la spitalul nfiinat de Nicolae Karaianis, cuprinznd i informaii despre Constantin
Brncoveanu, domnul rii Romneti i stolnicul Constantin Cantacuzino (cod. Diaforn
epistmn eggrafn, f. 64-67).
Publ.: ibidem, p. 327-335.
189 Firman al sultanului Mahmud I, din H. 1158 (1745), prin care aprob cererea
reprezentanilor Patriarhiei din Ierusalim de a strnge danii n toate eparhiile dintre
Constantinopol i rile Romne (fond Avraam, fost Anastasis).
Ref.: ibidem, IV, p. 482, nr. 12.
30 ISRAEL
MS
190 Psaltire, sec. XI, 256 f. 21 x 16,2 cm. Text n greac. La f. 256
v
, nsemnare
ncadrat n chenar ornamentat, n limbile slavon i greac, a lui Evloghie Moldoveanul
de la Putna, privind legarea manuscrisului la Constantinopol, 30 aprilie 1558 (fond
Sf. Sava, ms. 293).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 410-421; M. Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina (ARMSL,
s. III, t. 6, 1932-1934, p. 197); idem, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL,
s. III, t. 9, 1938-1940, p. 37); Beza, Urme, p. 19, 23; Constantinescu, Repertoriu,
p. 44, nr. 212.
Reprod.: M. Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim, pl. 3 i 4 (nsemnarea lui
Evloghie).
191 Miscelaneu, sec. XIV-XVI. 313 f. 23 x 15,7 cm. Text n greac, n cuprins:
Canon ctre Sf. Nsctoare de Dumnezeu i Minei pentru lunile ianuarie februarie.
La f. 1, nsemnare de Ioachim Vlahul, fost egumen al mnstirii Sf. Ecaterina de la
Sinai despre mnstirea Sf. Sava, care i-a reluat activitatea cu ajutorul domnilor rii
Romneti, 1533-1534, cnd Ioachim a poruncit strngerea crilor risipite ale mnstirii
(fond Sf. Sava, ms. 160).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 266-267; Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, p. 197; idem,
Urme romneti la Atena i Ierusalim, p. 36; Beza, Urme, p. 16; Constantinescu,
Repertoriu, p. 174, nr. 889.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 718 (nsemnarea lui Ioachim Vlahul).
192 Toma dAquino, Ztmata tina [Unele chestiuni], copie din sec. XV a traducerii
greceti. 180 f. 28,5 x 21,5 cm. La f. 1: nsemnare a lui Dosoftei arhidiaconul Notara (viitor
patriarh de Ierusalim) care primise manuscrisul n martie 1664 de la Dositei, episcop de
Roman, marele crturar i viitor mitropolit al Moldovei (ms. 157).
Publ.: Ioan Dur, O Dositheos Ierosolymn kai prosfora autou eis tas Roumanikas
Chras kai tn Ekklsian autn, Atena, 1977, p. 91 (nsemnarea).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 254.
193 Octoih. Partea I, sec. XVI. Text slavon cu o nsemnare din 11 iunie 1594: n
anul 7102 luna iunie n 11 zile pe vremea patriarhului Sofronie pstorind n Ierusalim i
arigrad, Ieremia n Alexandria, Meletie n Damasc i domnind pentru pcatele noastre
sultanul Murad [III] n arigrad [...], pe vremea aceea am ajuns i eu mult-pctosul
Mardarie ieromonahul, romn din mnstirea domneasc din Bucureti cu hramul Treimii,
[Radu Vod], i cu ali 500 frai clugri [la Sfntul Munte]. Iar cinci ani dup ce am venit
din ara Romneasc la Sfntul Mormnt al lui Hristos Dumnezeul-nostru i, totodat,
cu nchinciune la sfintele locuri de la Sinai, n Egipt, i n Alexandria, i n Damasc, s-a
mplinit un an ntreg (fond Sf. Sava, ms. sl. 7).
Ref.: N. Krasnoselcev, Slavjanskija rukopisi patriarej biblioteki v Ierusalime, Kazan,
1889, p. 11-12; VI. A. Rozov, Bolgarskija rukopisi Ierusalima i Sinaja (Minalo, 3,
1914, nr. 9, p. 32); E. Turdeanu, Un moine roumain au Mont Athos, aux Lieux Saints
et en Egypte la fin du XVI
e
sicle (RER, 3-4, 1957, p. 234-235); Svetla Durova,
Nadja Danova, Kniga za blgarskite hadii, Sofia, 1985, p. 300; Constantinescu,
Repertoriu, p. 44.
ISRAEL 31
194 Tetraevanghel, 11 decembrie 1532, scris de diacul Ivanco i de popa Simion din
Frneti. 325 f. Text n slavon. Druit n august 1623 de ieromonahul Partenie Rusul de
la mnstirea Sucevia, bisericii Sf. Mihail din Ierusalim (fond Sf. Sava, ms. sl. 2).
Ref.: N. Krasnoselcev, op. cit., p. 8-9; Vl. Rozov, op. cit., p. 30-31; E. Turdeanu, Oameni
i cri de altdat (BBRF, 2, 1954, p. 43-45); idem, Moldavie, 1504-1552, p. 130-
131; Matejic, p. 5, nr. 2; Constantinescu, Repertoriu, p. 44, nr. 209.
Reprod.: Washington, Library of Congress, Photoduplication Service; OSU, HRL.
195 Tetraevanghel, scris de diaconul Mihail n Suceava, 21 septembrie 1545 21
mai 1546, 6 f. pergament + 259 f., 33,7 x 23,7 cm. Text n slavon. Frontispicii i iniiale
n aur i culori. La p. 6, nsemnare din 1680 a lui Dositei patriarhul Ierusalimului despre
luarea manuscrisului de la mnstirea Sf. Nicolae Probota pentru Sfntul Mormnt (fond.
Avraam, ms. 11).
Ref.: Koikilids, p. 95-96, nr. 2; Ierosol. vivl., V, p. 407-408; Beza, Biblioteci mnstireti,
p. 208; Beza, Urme, p. 29; Vl. Rozov, op. cit., p. 37; D. Stniloae, Viaa i activitatea
patriarhului Dosofteiu al Ierusalimului i legturile lui cu rile Romneti,
Cernui, 1929, p. 9; N. Iorga, Noi obiecte de art gsite la Ierusalim, n mnstirea
Sf. Ioan i la Muntele Sinai (BCMI, 27, 1931, p. 181-183, datnd manuscrisul din sec.
XV); Turdeanu, Moldavie, 1504-1552, p. 115-116, 136; Turdeanu, tudes, p. 200;
Mateji, Supplemental Cheklist I, p. 7 (datat: 1455); Constantinescu, Repertoriu,
p. 46, nr. 218.
Reprod.: Washington, Library of Congress, Photoduplication Service; OSU, HRL.
196 Tetraevanghel, scris de popa Nicolae din porunca lui Ilia Rare, 1546-1551
(cf. nsemnare, f. 377). 380 f., 33 x 21 cm. Text n slavon. Frontispicii i iniiale ornate cu
mpletituri i motive vegetale n culori. Manuscris adus din Moldova de patriarhul Dositei
(fond Avraam, ms. 12).
Ref.: Ierosol. vivl., V, p. 409; Beza, Urme, p. 29; idem, Byzantine Art in Romnia, Londra,
1940, p. 55; Turdeanu, Moldavie, 1504-1552, p. 138-139; Turdeanu, tudes, p. 202-
293; Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 90 (data: 1551); Constantinescu, Repertoriu,
p. 46, nr. 219.
Reprod.: Beza, Urme, p. 24; idem, Byzantine Art in Romania, p. 55.
197 Tetraevanghel, Moldova, 20 iunie 1543. Pergament. Text n slavon. Miniaturi
n plin pagin, frontispicii i iniiale ornate cu mpletituri i motive vegetale n culori.
Ferectur cu pietre preioase; coperta I: Pogorrea la iad, coperta a II-a Fecioara
Mria, cu inscripie n slavon: Acest Tetraevanghel l-a fcut i mbrcat Ilia i
Constantin voievod, fiii lui Petru (Rare) voievod, pentru sntatea lor i a urmailor i
prinilor lor, Ioan Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, gospodar al rii Moldovei i
doamna sa, Elena, care a rposat la anul 1549. Druit, probabil, bisericii Sf. Dumitru din
Suceava (fond Biblioteca principal).
Ref.: Beza, Urme, p. 113-114; N. Iorga, Dou evangheliare ale fiilor lui Petru Rare
(BCMI, 27, 1934, p. 87-88); E. Turdeanu, La reliure roumaine ancienne (RER, I,
1953, p. 206-207); idem, Oameni i cri de altdat (BBRF, 2, 1954, p. 42-45);
Turdeanu, Moldavie, 1504-1552, p. 134-135; Turdeanu, tudes, p. 185-186, 198-
199; Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 94 (datat 1594); Constantinescu, Repertoriu,
p. 45, nr. 215.
32 ISRAEL
Reprod.: Beza, Urme, p. 108, 110 (facsimil i ferectura); idem, Byzantine Art in Romania,
Londra, 1940, pl. LVII.
198 Tetraevanghel, Moldova, 1551. Pergament i hrtie. Text n slavon. Miniaturi
n plin pagin, frontispicii i iniiale ornate, ferectura din aram ciocnit, cu aplicaii
de argint aurit i pietre preioase; coperta I: nlarea, coperta a II-a: Sf. Nicolae, iar
n chenar inscripie n slavon: Acest Tetraevanghel l-a fcut i l-a ferecat Elena, stpna
i doamna rposatului Ioan Petru (Rare) voievod, din mila lui Dumnezeu gospodar al
rii Moldovei. i l-a druit pentru a sa pomenire la mnstirea Probota, unde este hramul
sfntului ierarh i fctor de minuni Nicolae, anul 1551 [fond Biblioteca principal].
Ref.: A.I. Jacimirskij, Slavjanskija rukopisi v rumynskich bibliotek, p. 292; N. Iorga, nc
o sabie a lui Constantin vod Brncoveanu (RI, 19, 1933, p. 11); N. Iorga, Dou
evangheliare ale fiilor lui Petru Rare, op. cit., p. 87-90; Beza, Urme, p. 113; idem,
Byzantine Art in Roumania, p. 56; E. Turdeanu, Oameni i cri de altdat (BBRF,
2, 1954, p. 52-54); Turdeanu, Moldavie, 1504-1552, p. 122, 139; Turdeanu, tudes,
p. 203; Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 34; Constantinescu, Repertoriu, p. 45, nr. 214.
Reprod.: Beza, Urme, p. 109 (ferectura); idem, Byzantine Art in Romania, p. 55;
Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [54-55].
199 Condic, 1543-1590, pentru consemnarea ajutoarelor primite de Sfntul
Mormnt, printre care din Bucureti i Moldova din 1556 (fond Sf. Sava, ms. 496).
Ref.: Ierosol. Vivl., II, p. 566-567; Beza, Urme, p. 23.
200 Miscelaneu, 1585-1593. 240 f. 16 x 10,5 cm. Text n greac, n cuprins: scrieri
teologice de Sf. Atanasie al Alexandriei, Anastasie Sinaitul, Sf. Teodor Studitul etc.
La f. 13, nsemnare a lui Ioachim arhimandritul, privind numirea sa ca preot n Iai la
mnstirea Galata, 1629 (fond Sf. Sava, ms. 88).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 162-165; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 125; Beza, Biblioteci
mnstireti n Palestina, op. cit., p. 197; Beza, Urme, p. 19, 25.
201 Miscelaneu, scris de Ierotei mitropolitul Monemvasiei n Rusia (f. 1-193)
i ara Romneasc (f. 197-396), 1588-1591. 489 f., 31 x 21,5 cm. Text n greac, n
cuprins scrieri teologice folosite i la redactarea crii lui Dositei al Ierusalimului, Tomos
katallags, Iai, 1692 (ms. 111).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 194-197; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 720 (nsemnare, 1588-
1591).
202 Tetraevanghel, scris i mpodobit de Luca al Buzului, 1594. 420 f. 39,5 x
26,6 cm. Text n greac. La f. 419: colofonul (fond Avraam, fost Anastasis, ms. 4).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 199, nr. 4; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 100, 720; Beza, Biblioteci
mnstireti, p. 207; Beza, Urme, p. 24 (ms. pierdut).
203 Tetraevanghel, scris de Matei al Mirelor, 22 februarie 1599. 265 f., 35,5 x
25 cm. Text n greac. Frontispicii i iniiale ornate n culori. La f. 258
v
, colofonul, la
f. 259
v
, nsemnare de donaie a lui Constantinos Corpete Lepe din Ankara i Dimitrios din
Atena, pentru biserica Fecioara Maria din Iai. La f. 1: o nsemnare din 3 august 1677,
consemnnd trimiterea la Ierusalim a manuscrisului de ctre patriarhul Dositei (fond
Avraam, ms. 6, fost la Sf. Sava).
ISRAEL 33
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 204; Hurmuzaki Iorga XIV/1, p. 720; N. Iorga, Miniatura
romneasc din secolul al XVII-lea (BCMI, 24, 1931, p. 145-146); Beza, Biblioteci
mnstireti n Palestina, p. 196; Beza, Urme, p. 18; D. Russo, Studii istorice, I,
p. 169; Gratziou, Handschriften, p. 150-151, nr. 10.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 720-721 (nsemnare, f. 259
v
).
Reprod.: Beza, Urme, p. 15; N. Iorga, op. cit., p. 145; Gratziou, Handschriften, pl. 43.
204 Antologika pandekt, sfritul sec. XVI. 336 f., 31,6 x 21,6 cm. nsemnare din
29 iunie 1606 referitoare la moartea lui Ieremia voievod (Movil), nlocuit la l iulie cu
fratele su Simion (fond Sf. Sava, ms. 213).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 324; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 723; Sp. Lambros, Enthymsen
toi chronikn smeiomatn syllog prt (NE, 7, 1910, nr. 2-3, p. 184); Iorga, Studii
i documente, XXII, p. 87; Beza, Biblioteci mnstireti, p. 197; Beza, Urme, p. 19.
205 Ceaslov, scris n ara Romneasc, nceputul sec. XVII (fond Sf. Sava,
ms. sl. 9).
Ref.: Constantinescu, Repertoriu, p. 246, nr. 1283.
Reprod.: B. A. R., mf. 318.
206 Liturghier arhieresc, sec. XVII. 108 f. 20 x 14,5 cm. Text n greac, nsemnare
privind cumprarea manuscrisului la 15 noiembrie 1682, la Iai, de ieromonahul Partenie
din Pelopones (ms. 74).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 158.
207 Miscelaneu, sec. XVII. 228 f. 7 x 15 cm. Text n greac. Pe coperta a II-a
(interior) nsemnare din 22 iunie 1801 privitoare la mazilirea lui Constantin Ipsilanti,
domnul Moldovei, nlocuit cu Alexandru Suu, mare dragoman al Porii (ms. 439).
Ref.: ibidem, I, p. 425-426; Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, op. cit., p. 197;
Beza, Urme, p. 19 (localizarea i data greite).
208 Miscelaneu, sec. XVII. 140 f. 19,6 x 13,6 cm. Text n greac. La f. 50-59: Ioan
Cariofil, Versuri (fond Sf. Sava, ms. 619).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 617-619.
209 Miscelaneu, sec. XVII. 49 f. + 22 + 2 p. Text n greac. La f. 1-49: fragment
din scrierea lui Meletie Sirigul contra lui Chiril Lucaris, copiat de Nectarie, patriarhul
Ierusalimului dup ediia din Bucureti, 1690 (fond Sf. Sava, ms. 502).
Ref.: ibidem, II, p. 568.
210 Tetraevanghel, scris de Matei al Mirelor, mnstirea Dealu, 24 ianuarie 1610,
conform colofonului (f. 292
r
): din dorina i cu cheltuiala preacinstitei i nlatei doamne
Ctlina, mare bneas a Craiovei, druit mnstirii Sf. Sava de lng Ierusalim. 294
f. 42,8 x 28 cm. Text n greac. Frontispicii i iniiale ornate cu mpletituri, motive vegetale
i zoomorfe n culori. Una din cele dou file ornamentate a fost sustras (fond Avraam,
fost Anastasis, ms. 37).
Ref.: ibidem, III, p. 196-197, V, p. 405; N. Bnescu, Din viaa trecutului nostru: femei
iubitoare de carte i frumos (AO, 1926, p. 8); N. Iorga, Miniatura romneasc n
secolul al XVII-lea (BCMI, 24, 1931, p. 145-146; rec. I. Minea, n CI, 8-9, 1932-
34 ISRAEL
1933, p. 296-297); Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, p. 196; Beza, Urme,
p. 18-19; Gratziou, Handschriften, p. 160, nr. 27.
Reprod.: Beza, Urme, p. 14, 15, 16; Gratziou, Handschriften, fig. 106.
211 Miscelaneu, cuprinznd alocuiuni i versuri alctuite de Matei al Mirelor la
mnstirea Dealu, post 1611. Manuscris autograf. 86 f. 28,2 x 20,5 cm. Text n greac;
f. 1-49: Evanghelii; f. 50-66: Viaa Sfintei Paraschiva cea nou, menionnd strmutarea
moatelor n Moldova etc. Frontispicii i iniiale ornate n culori. La f. 1, o nsemnare n
greac: druit de mine, Nicolae (Milescu), odat mare sptar al Ungrovlahiei, sfintei
biserici a Nsctoarei Domnului, zis Barnovschi, la Iai, 1660, unde s-a scris spre folosul
i mntuirea sufletului (ms. 161).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 257-258; N. Iorga, Miniatura romneasc din secolul al XVII-lea,
op. cit., p. 147-148; M. Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s.
III, t. 9, 1938-1940, p. 37); idem, Urme, p. 20 i 30; Iulian tefnescu, Viaa Sfintei
Paraschiva cea Nou de Matei al Mirelor (BIR, 3, 1933, p. 347-77); Gratziou,
Handschriften, p. 162, nr. 31; Constantinescu, Repertoriu, p. 43, nr. 208, p. 246,
nr. 1281).
Publ.: Vios kai politeia ts osias mtrs mn Paraskeus ts Neas ts en Epivatn (Analekta
Ierosolymitiks Stachyologias, 1, 1891, p. 438-453); Hurmuzaki Iorga, XIV/1,
p. 201, (nsemnarea sptarului Nicolae Milescu); Beza, Urme, p. 30 (idem).
Reprod.: N. Iorga, op. cit., p. 146 (nsemnarea); M. Beza, Urme romneti la Atena i
Ierusalim, op. cit., pl. I-II.
212 Tetraevanghel, scris i mpodobit de Luca al Buzului, 4 mai 1616. Text n
greac. Miniaturi cu imaginile evanghelitilor, frontispicii i iniiale ornate cu motive
vegetale i zoomorfe n aur i culori, ferectur. Sub miniatura reprezentnd pe Sf. Ioan
nsemnare de donaie, n greac, de la postelnicul Gavriil Filip pentru domnul Moldovei,
Gheorghe Duca, 1670.
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 207-208; idem, Urme, p. 24-25, E. Turdeanu, La
reliure roumaine (RER, 1, 1953, p. 215); Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 98; Gh.
Bulu i Sultana Craia, Manuscrise miniate i ornate din epoca lui Matei Basarab,
Buc., 1984, p. 10.
Reprod.: Beza, Urme, miniaturi p. 24-25, 32-33, ferectur: p. 20, 76, 78; idem, Byzantine
Art in Romania, pl. LXXII; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [48-50];
Gh. Bulu i Sultana Craia, op. cit., pl. I.
213 Vios kai politeia tou osiou patros mn Savva, traducere n neogreac de Neofit
Rodinos din Cipru, la Iai n Dacia de Sus, 1619. 190 f. 20,2 x 14,2 cm. Manuscris
autograf (fond Sf. Cruce, ms. 90).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 149; M. Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim, p. 37.
Reprod.: ibidem, pl. V.
214 Vios kai politeia tou osiou kai theoforon patros mn Savva, traducere de Neofit
Rodinos, Iai, 1619. 239 f. Copie (fond Sf. Sava, ms. 293/a).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 235-236, nr. 5.
215 Tetraevanghel, scris n Moldova de Porfirie, ucenic al lui Matei al Mirelor, 14
decembrie 1633, din porunca lui Vasile (Lupu) Coci [...], mare vornic, druit la Sfntul
ISRAEL 35
Mormnt. 234 f., 41,4 x 27 cm. Text n greac. Miniaturi cu imaginile evanghelitilor,
frontispicii i iniiale ornate cu mpletituri, motive vegetale i zoomorfe n aur i culori
(fond Avraam, fost Anastasis, ms. 3).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 197-199; M. Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina (ARMSL,
III, t. 6, 1932-1934); Beza, Urme, p. 27; Gh. Bulu i Sultana Craia, op. cit., p. 11.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 133, 726 (nsemnarea); N. Iorga, Miniatura
romneasc din secolul al XVII-lea, p. 146.
Reprod.: Beza, Urme, p. 23, 26, 27, 36-37 (plane), 46-47 (plane).
216 Tetraevanghel, scris de Antim din Ianina, ara Romneasc, 1642-1643. 40 x
30 cm. Text n greac, nsemnri la portretele donatorilor: Ruga preacredinciosului domn
Io Matei Basarab, voievodul Daciei Ungrovlahiei i preacredincioasei doamne Elena;
n dreptul portretului voievodului: Chipul preacredinciosului i preastrlucitului i
preavestitului domn, Io Matei Basarab voievod, care s-a ridicat domn i stpnitor de ctre
tot norodul clericilor i laicilor, boierilor i ostailor n Ungrovlahia, patria lui, n anul 7140
(1632), iar Sfnta Evanghelie s-a scris pe cheltuiala sa la 1642-1643. Miniaturi n plin
pagin (Evanghelitii, zodiacul, portretele donatorilor). Frontispicii i iniiale ornate cu
mpletituri i motive vegetale n aur i culori. Ferectur n argint: Coperta I, nlarea,
coperta a II-a, Rstignirea (fond Avraam, fost Anastasis, ms. 19; se pstreaz n Tezaur).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 223; N. Bnescu, Din viaa trecutului nostru: femei iubitoare de
carte i frumos (AO, 4, 1926, p. 8); D. Ionescu, Quelques miniatures trouves dans
un Evangile du XVIIe sicle, n Mlanges offerts N. Iorga, Paris, 1933, p. 894, n. 1;
Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, p. 196; Beza, Urme, p. 111; E. Turdeanu,
La reliure roumaine ancienne (RER, l, 1953, p. 216); Papazoglou, Anthimos, p. 342-
343, nr. 14; Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 100; Gh. Bulu i Sultana Craia, op. cit.,
p. 12, 45-47, nr. 2.
Publ.: Hurmuzaki, XIV/1, p. 132-133 (nsemnrile la portretele donatorilor).
Reprod.: I. Sylvestre, Universal Paleography, London, 1850, pi. 94; Ierosol. vivl., III,
p. 222-223, pl. 1-2 (portretele domneti), p. 246-247; Beza, Urme, p. 102-103, 150-
151 (miniaturi), p. 118-119, 126-127 (ferectura); idem, Byzantine Art in Romania,
pl. LXXXI, LXXXIII, LXXXVIII; MI, 2, 1968, nr. 10, coperile (Zodiacul);
Popescu - Vlcea, Miniatura, fig. 120-122; Cndea Simionescu, Prezene romneti,
II, p. [47-48]; Gh. Bulu i Sultana Craia, op. cit., pl. III-IV.
217 Nichifor Vlemmides, Epitom logiks, scris de Porfirie din Ianina n Iai, 1644,
140 f., 20,8 x 15,1 cm. La f. 3, nsemnare de posesor, Nicolae Gavriil Dakianou (din
Dacia); la f. 140, nsemnare de posesor: Ioan Apostolachi paharnicul (ms. 480).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 438-439.
218 Tetraevanghel, ara Romneasc, 1646-1647. 261 f. Text n greac, n colofon:
Aceast dumnezeiasc i sfnt evanghelie s-a scris n Ungrovlahia, domn fiind domnul
Io Matei Voievod, n anul 7155. 261 f., 41,7 x 28,5 cm. Text n greac. Miniaturi cu
imaginile evanghelitilor, frontispicii i iniiale ornate cu mpletituri, motive vegetale,
zoomorfe i antropomorfe n aur i culori (fond Avraam, ms. 2, fost Anastasis, ms. 1).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 193-196; V, p. 405; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 130 (nsemnare);
N. Iorga, Miniatura romneasc din secolul al XVII-lea, p. 145 (datat greit: 1643);
M. Beza, Biblioteci mnstireti n Palestina, op. cit., p. 196; idem, Urme, p. 26-27
36 ISRAEL
(datat greit: 1643); Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 100; Gh. Bulu i Sultana Craia,
op. cit., p. 11-13, 15.
Reprod.: N. Iorga, op. cit., p. 145; idem, Les arts mineurs, I, pl. 24-25; Beza, Urme, p. 27,
32; idem, Byzantine Art in Romania, Londra, 1940, p. 90-95; Popescu - Vlcea,
Miniatura, p. 13-17, 22, 28.
219 Tetraevanghel, scris n Moldova, 16 ianuarie 1665, din porunca domnitorului
Eustratie Dabija i a doamnei Ecaterina pentru mnstirea Cain (f. 5), 3 f. pergament +
340 f. 41,9 x 28 cm. Text n greac. Miniaturi cu portretele evanghelitilor, frontispicii i
iniiale ornate cu mpletituri, motive vegetale i zoomorfe; stema Moldovei n frontispicii
i n chenarul colofonului (fond Avraam, ms. 1).
Ref.: Koikilids, op. cit., p. 93-95, nr. 1; Marie Vogel, Victor Gardthausen, Die griechischen
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig, 1909, p. 414 (datat greit
1173); Ierosol. vivl., V, p. 404-405; Nicolae Grmad, Cteva note din manuscrise
bizantine (CC, 4-5, 1927-1928, p. 566-567); Beza, Biblioteci mnstireti, p. 208;
Beza, Urme, p. 29; Popescu - Vlcea, Miniatura, p. 102; Mateji, Supplemental
Checklist, 1, p. 6; Constantinescu, Repertoriu, p. 45-46, nr. 217.
Reprod.: Beza, Urme, p. 22-23 (data greit), 28 (idem), 29; Washington, Library of
Congress, Photoduplication Service; OSU, HRL.
220 Miscelaneu, 1675. 48 f. 14,2 x 10,5 cm. Text n greac, n cuprins: Apocalipsul
Mariei i Versuri. La f. 37-38: Laude pentru cei patru patriarhi i pentru arhiereii i
mitropoliii i domnitorii Vlaho-Bogdaniei (fond Sf. Sava, ms. 696).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 651.
221 Dositei Notara, Epistolar, 1696-1705. Copii. La f. 624-625, scrisoare din
1705 prin care cere manuscrise de scrieri teologice i anun c a publicat recent n ara
Romneasc o carte (Tomos charas) din care trimite un exemplar.
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 271, nr. 8.
222 Teofil Coridaleu, Peri ouranou pragmateian Aristotelous (1) i Peri psychs
Aristotelous (2), copiat Georgios Hypomenas, Trgovite, 1698 (1) i Piteti, 28 octombrie
1700 (2). 204 + 442 p. 21,3 x 16,3 cm. nsemnri de studeni de la Academia Domneasc
din Bucureti i de donaie, 1699, 1722, 1744 (ms. 406).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 411; Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III,
t. 9, 1938-1940, p. 32).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 457 (nsemnare, martie 1712).
223 Hrisant Notara, Peri aforismou, sfritul sec. XVII, cu dedicaie pentru
Constantin Brncoveanu. 38 f. 20,4 x 15,4 cm. n frontispiciu, desen n peni reprezentnd
portretul lui Zotu igara, mare sptar al Moldovei, ginerele lui Petru chiopul (ms. 224).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 301; Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim, p. 37; Mihail G.
Stephnescu, O piatr de mormnt uitat i o pecete necunoscut (BMI, 40, 1971,
nr. 4, p. 62).
Reprod.: Beza, op. cit., pl. VI; Mihail G. Stephnescu, op. cit., p. 60, fig. 3;
Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [63].
224 Miscelaneu, sec. XVII-XVIII. 21 x 16 cm. Text n greac, n cuprins, scrisori
autografe i copii, ntre care la f. 21
v
, scrisoare de la Eugenios Voulgaris, ctre Nichifor
ISRAEL 37
Theotokis, profesor la Academia Domneasc din Iai; scrisoare de la Neofit Cavsocalivitul
din Bucureti ctre un patriarh; scrisoare din Bucureti a lui Alexandru Turnavitul ctre
Constantin Mavrocordat (ms. 424).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 419-421.
225 Samuil Kapasoulis, Opere, sfritul sec. XVII nceputul sec. XVIII, 170 f.,
19,2 x 15,6 cm. n cuprins i documente diverse, copii de scrisori etc. La f. 2: versuri de
mulumire ale autorului dedicate lui Constantin Brncoveanu, 26 noiembrie 1692, pentru
cartea de retoric ce urma a fi tiprit; f. 28: Gherasim Palladas, Prefa la Retorica lui
Kapasoulis, adresat lui Constantin Brncoveanu; f. 43
v
: act din 6 decembrie 1694 pentru
vnzarea unei case Mrioarei Mavrocordat de ctre Hrisoscoleu, soul su; f. 153
v
: Catalog
al domnilor rii Romneti; f. 155: Lista mitropoliilor Ungrovlahiei; f. 155: Titulaturile
domnilor rii Romneti i Moldovei (ms. 487).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 440-450; Hurmuzaki Iorga XIV/1, p. 297 (doc. 1694).
Publ.: N. Iorga, Ceva din legturile domniilor romneti cu Ierusalimul (ARMSI, s. III, t.
13, 1932-1934, p. 114-115: Prefaa la Retoric).
226 Miscelaneu, sfritul sec. XVII nceputul sec. XVIII. 346 f., 20,3 x 15,5 cm.
Text n greac, n cuprins copii de acte imperiale i patriarhale vechi, scrieri teologice i
laice, versuri etc. f. 163: sigilion de la Calinic II, patriarh de Constantinopol, referitor la
mnstirea Hurez din februarie 1702; f. 185: scrisoare din Constantinopol, 1639, a lui
Nichifor, patriarh de Alexandria, despre moartea lui Mitrofan Critopol n ara Romneasc;
f. 204: scrisoare din septembrie 1689 de la Calinic II ctre mitropolitul Ungrovlahiei;
f. 248-260: scrierea lui Sevastos Kyminitis, profesor la Academia Domneasc din
Bucureti, Peri diaforas theias ousias kai theias energeias (ms. 276).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 333-353; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 270 (doc. 1689), 345-348
(doc. 1702); Iorga, Studii i documente, XIV, p. 5 sqq.
Publ.: N. Iorga, Ceva din legturile domniilor romneti cu Ierusalimul, p. 115-118 (doc.
1702).
227 Meletie Smotriki, [Apologia cltoriei n Orient], Bucureti, sfritul sec.
XVII. Copie, scris de popa Flor de la biserica Sf. Gheorghe-Vechi, a traducerii dup
lucrarea din 1624 (fond Sf. Sava, ms. sl. 8).
Ref.: Constantinescu, Repertoriu, p. 246, nr. 1282.
Reprod.: B. A. R., mf. 318.
228 Ioan Cariofil, Egcheiridion peri tinn aporin kai lysen, s.l., sec. XVIII.
Copie dup ediia tiprit la Snagov, 1697. 42 f., 22 x 15,5 cm (ms. 385).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 400.
229 Miscelaneu, s.l., sec. XVIII, 247 f., 22 x 16,5 cm. Text n greac, n cuprins,
scrieri patristice i clasice. La f. 243-246: Nicolae Mavrocordat, Peri grammatn spouds
kai vivlion anagnses (fond Sf. Cruce, ms. 64).
Ref.: ibidem, III, p. 122-123.
230 Miscelaneu, s.l., sec. XVIII. 268 f.. 21,5 x 17 cm. Text n greac, n cuprins
scrieri religioase i laice. La f. 194, scrisoare a lui Procopie ctre Teodor filosoful, profesor
la Academia Domneasc din Bucureti (ms. 388).
Ref.: ibidem, I, p. 401-403.
38 ISRAEL
231 Miscelaneu, s.l., sec. XVIII. 562 p. Lipsesc primele 32 p. Text n greac, n
cuprins, scrieri apocaliptice, hagiografice, ascetice etc. La p. 443-454, tefan Brncoveanu,
Cuvnt panegiric la Adormirea Maicii Domnului, copie dup ediia Bucureti, 1703 (fond
Sf. Sava, ms. 492).
Ref.: ibidem, II, p. 565-566.
232 Miscelaneu, s.l., sec. XVIII. 333 f., 21,2 x 15,5 cm. Text n greac, n cuprins,
texte diverse copiate pentru studii, printre care epigram de Ierotei al Sidei din 28 iulie
1705 pentru o fntn spat din porunca lui Constantin Brncoveanu, laud pentru
activitatea Academiei Domneti, epigram a lui Teodosie dedicat domnului rii
Romneti (ms. 468).
Ref.: ibidem, I, p. 434-435.
Publ.: Hurmuzaki Papadopoulos-Kerameus, XIII, p. XXXVII; Hurmuzaki Murnu
Litzica, XIII, p. XLI.
233 Miscelaneu, s.l., sec. XVIII. Text n greac. La f. 1-8 i 218-219: laud
domnului rii Romneti, Alexandru Ipsilanti la venirea la a doua domnie, 17 august
1796 (ms. 330).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 374.
234 Miscelaneu, sec. XVIII. 114 f., 16 x 11,4 cm. Text n greac, ntre alctuitori
(f. 1): Ioan Nichifor, Bucureti, 7 noiembrie 1744. Cuprinde scrieri ale Sf. Atanasie cel
Mare etc.
Ref.: Koikilids, op. cit., p. 35-36, nr. 17.
235 Dositei Notara, Paraleipomena ek ts Istorias peri tn en Ierosolymois
patriarcheusanton, s.l., 1709. XXIV + 970 f., 33 x 22,5 cm. Cuprinde partea nepublicat
n ediia din Bucureti, 1714, informaii despre istoria Moldovei i rii Romneti n a
doua jumtate a sec. XVII i ndeosebi despre relaiile patriarhului Ierusalimului cu aceste
ri (fond Sf. Cruce, ms. 11).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 32-34.
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, I, p. 231-307.
236 Miscelaneu, s.l., post 1730, cuprinznd i Eklog ts Psaltriou, Buc., 1769
(copie, p. 144 sqq.). La f. 88, nsemnare din 1730 a posesorului, trimis la Ierusalim pentru
a-1 invita pe patriarh la mnstirea Vcreti din partea domnitorului Nicolae Mavrocordat
(fond Nea Syllog, ms. 43).
Ref.: Koikilids, op. cit., p. 81-82, nr. 43; Ierosol. vivl., V, p. 359-361.
237 Miscelaneu, s.l., 1730-1736, 3 tomuri. 164 f., 19,42 x 14,8 cm. Text n greac.
79
v
: scrisoare de la Dositei al Ierusalimului ctre Nicolae Milescu, 13 decembrie 1679,
copie; f. 95: scrisoare de la Nicolae Milescu ctre Dositei al Ierusalimului, 7 iulie 1698, cu
referiri la China supus, traducerea greac de Hrisant Notara. Copie (ms. 233).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 305-310.
Publ.: K. Sathas, Mesaionik vivliothk, t. III, Atena, 1872, p. 90-95 (doc. 1698);
Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 223; Iorga, Ceva din legturile domniilor romneti cu
Ierusalimul, p. 111-112 (doc. 1679).
238 Epistolar, s.l., 1724-1740. 181 f., 33 x 21 cm. Autograf al patriarhului Silvestru
ISRAEL 39
al Antiohiei. Text n greac. La f. 82, 101-102, scrisori (4) de la Silvestru ctre Grigore
II Ghica, domnul Moldovei, i Neofit, mitropolitul Ungrovlahiei, mulumind pentru
dania acordat mnstirii Kykkou din Cipru i cernd ajutoare (1739); f. 137: traducerea
hrisovului din 3 mai 1745 prin care Ioan Mavrocordat, domnul Moldovei, acord un ajutor
Patriarhiei din Antiohia; f. 174: scrisoare de la Silvestru ctre stolnicul Ioni Rosetti din
ara Romneasc (10 februarie 1739) (ms. 124)
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 203-219; Hurmuzaki Iorga XIV/2, p. 1118; Beza, Urme, p. 62
(nr. ms. greit).
Publ.: N. Iorga, Ceva din legturile domniilor romneti cu Ierusalimul, p. 110-111, 120-
121; idem, Biblioteci mnstireti n Siria, Atena i insula Hios (ARMSL, s. III, t. 8,
1936-1938, p. 7-10).
239 Nicolae Mavrocordat, Peri grammatn spouds kai vivlin anagnses, copie
din 15 iunie 1741. 10 + 382 + 5 f., 20,5 x 16 cm (ms. 435).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 424.
240 Miscelaneu, scris de ieromonahul Ioachim din Smirna la Pacani, 29 ianuarie
1744, 323 p., 27,8 x 21,5 cm. Text n greac, n cuprins: scrieri de retoric de Teofil
Coridaleu, Alexandru Mavrocordat etc. (ms. 159).
Ref.: ibidem, I, p. 254-255.
241 Teofil Coridaleu, Eis ta peri psychs tou Aristotelous vivlia ypomnmata,
scris de Constantin, elev al lui Teodor al Dristrei, profesor la Academia Domneasc din
Bucureti, 21 aprilie 1751. 217 f., 28,5 x 19,5 cm (fond Avraam, fost Anastasis, ms. 13).
Ref.: ibidem, III, p. 213.
242 Teofil Coridaleu, Eis ta peri psychs tou Aristotelous vivlia ypomnmata, scris
de Constantin din Zagora, Bucureti, 1753. 338 f, 22 x 16,8 cm (ms. 536).
Ref.: ibidem, I, p. 472.
243 Miscelaneu, 1756, cu documente din arhiva lui Ioachim din Smirna, dascl al
colii din Neochori, 142 f. 21,5 x 16,5 cm. Text n greac, n cuprins: scrisoare a elevilor
din Neochori ctre domnul Moldovei: 2 scrisori din 1743-1747 ale lui Ioachim ctre
Constantin Mavrocordat i ctre patriarhul Ierusalimului, reclamnd pe domnul Moldovei
c nu i-a inut fgduinele de a-i ajuta pe elevii strini; scrisoare din Pacani, l august
1756, ctre mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei (ms. 252).
Ref.: ibidem, I, p. 321-322; Hurmuzaki Iorga, XIV/2, p. 1114 (doc. 1743-1747), 1136
(doc. 1756).
244 Miscelaneu, s.l., 1763. 63 p., 21,8 x 16 cm. Text n greac. F. 1-61: Hrisant
Notaras, Diagnosis peri tn thronn tn ekklesin..., copie de Grigore din Vatoped dup
Syntagmation, Trgovite, 1715, p. 66-89 (fond Sf. Sava, ms. 505).
Ref.: Ierosol. vivl., II, p. 570-572.
245 Miscelaneu, s.l., post 1766, 204 p., 20 x 15 cm. Text n greac. La f. 1-86: Ioan
Cariofil, Egcheiridion..., copie de Parthenios Kidoniatul protosinghelul (fond Avraam,
ms. 21).
Ref.: Koikylids, op. cit., p. 125-127, nr. 21.
40 ISRAEL
246 Miscelaneu, s.l., 1768, scris de Ioan preotul n mnstirea Cotroceni. 48 f. 20 x
14,5 cm. Text n greac. Cuprinde rnduieli (Diataxeis) pentru clerici i laici, nsemnarea
copistului (f. 40): 30 aprilie 1768 (ms. 27).
Ref.: ibidem, p. 66, nr. 27.
247 Kitb salt as-saw, scris de iris Msa din Lydda, 1769, copie dup ediia
Bucureti, 1702 (ms. ar. 52).
Ref.: Beza, Urme, p. 30; Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I,
Citt del Vaticano, 1944, p. 639, nr. 3.
Reprod.: Beza, Urme, p. 31 (incipit).
248 Miscelaneu, scris de monahul Partenie din Tesalia, 1783. 212 f. 22,5 x 16 cm.
Text n greac, n cuprins: nsemnri, copii de scrisori etc. La f. 116-138: Apologie din
1783 a lui Procopie scris la Bucureti (ms. 362).
Ref.: Ierosol. vivl., I, 385-386.
249 Miscelaneu, s.l., 1793-1820. Text n greac, n cuprins scrisori, documente
originale i copii, ntre care, f. 70: scrisoare, circa 1783-1802, adresat domnului rii
Romneti, Mihai Suu; f. 73
v
: scrisoare adresat soiei lui Mihai Suu; f. 75
v
: scrisoare,
circa 1792-1807, adresat lui Alexandru Constantin Moruzi, domnul rii Romneti;
f. 91: scrisoare ctre Filaret mitropolitul Ungrovlahiei, f. 95: scrisoare din 21 noiembrie
1793 a lui Neofit VII, patriarh de Constantinopol, ctre Filaret al Ungrovlahiei pentru
alegerea lui Iosif, episcopul Sebastei, ca episcop al Argeului; f. 100
v
: scrisoare adresat
lui Dositei [Filitti], mitropolitul Ungrovlahiei (1793-1810); f. 102: scrisoare de la Sevastia
[Suu], doamna Ungrovlahiei, ctre patriarhul de Constantinopol, mulumind pentru
binecuvntarea cstoriei domniei Eufrosina cu beizadea Dimitrie Moruzi; f. 104: scrisoare
sinodal de la Chiril VI, patriarh de Constantinopol (1813-1818), ctre mitropolitul
Ungrovlahiei [Costandie Filitti], cerndu-i s aprobe desprenia dintre comisul Vasilache
Ruset i soia sa Ruxandra; f. 123
v
: scrisoarea domnului rii Romneti Mihail Constantin
Suu ctre Atanasie, mitropolitul Nicomediei; f. 124: scrisoare de la Alexandru Constantin
Moruzi, domnul Moldovei, ctre Atanasie, mitropolitul Nicomediei; f. 124
v
: 2 scrisori ale
lui Alexandra Constantin Moruzi ctre Atanasie, mitropolitul Niceii; f. 130
v
, scrisoare din
25 aprilie 1819 adresat lui Nicolae Suu; f. 141
v
: scrisoare de la Eufrosina Callimachi,
doamna rii Romneti, ctre un boier; f. 151: cerere a membrilor Eterici din Iai, 12
aprilie 1820, ctre domnul Moldovei Mihail Suu; f. 153: scrisoare din aprilie 1820 a lui
Mihail Suu ctre Atanasie, mitropolitul Nicomediei, anunndu-i apariia volumului de
Opere ale lui Ioan Hrisostom; f. 154: scrisoare de la Mihail Suu ctre Grigore V, patriarh
de Constantinopol, cerndu-i copii vechi din operele lui Ioan Hrisostom; f. 233
v
: nsemnare
despre nlocuirea lui Grigorie cu Partenie ca mitropolit al Proilaviei, 24 septembrie 1806
(fond Patriarhul Nicodim, ms. 12).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 183-191.
Publ.: N. Iorga, Ceva din legturile domniilor romneti cu Ierusalimul (ARMSI, s. III, t.
13, 1932-1934, p. 121-129) (9 doc. 1793-1820).
250 Miscelaneu, s.l., 1797. 71 f., 22,5 x 15 cm. Text n greac. La f. 9-31 scrierea
lui Ioan Cariofil, Ertapokriseis anagkaiai, redactat la Bucureti, sfritul sec. XVII.
Copie (ms. 363).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 386.
ISRAEL 41
251 Miscelaneu, s.l., nceputul sec. XIX, 47 f. Text n greac, n cuprins, nsemnri
despre evenimente din Ierusalim i Palestina, 1786-1814, scrise de un egumen din Jaffa.
La f. 4-6, Laud ctre Sf. Gheorghe de Lambru Fotiade, rostit n 1781 la Bucureti, de un
student al lui (ms. 287).
Ref.: ibidem, I, p. 358.
252 Miscelaneu, s.l., nceputul sec. XIX. 324 f. Text n greac, n cuprins exerciii
epistolare. La f. 316-319, copie dup scrisoarea din 29 aprilie 1809 a sinodului aghiotafit
din Ierusalim ctre [fostul] domn al rii Romneti Constantin [Ipsilanti] (fond Patriarhul
Nicodim, ms. 1).
Ref.: ibidem, III, p. 177-178 (numele destinatarului: Alexandru Constantin Mavrocordat,
probabil confuzie cu C. Ipsilanti, nlturat de ocupaia rus nc din 1807).
253 Maximos Symaios, Smeimata me katastrthenta en ti istoriki ts Ierousalm,
s.l., nceputul sec. XIX, cuprinznd i informaii despre relaiile Patriarhiei de Ierusalim cu
rile Romne n sec. XVII (fond Sf. Mormnt, ms. 186, f. 89
v
-105
v
, 209-210
v
).
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, III, p. 87-122.
254 Maximos Symaios, Oi apo ts ekts oikoumeniks synodou patriarchai ts
Ierousalm achris etous, 1810-ou, s.l., [1810]. 22,6 x 16 cm. n cuprins i informaii
despre relaiile dintre Patriarhia Ierusalimului i rile Romne n sec. XVII-XVIII (fond.
Sf. Cruce, ms. 56, f. 321-439).
Ref.: Ierosol. vivl., III, p. 111-114; Beza, Urme, p. 26.
Publ.: A.I. Papadopoulos-Kerameus, Analekta, III, p. 1-86.
255 Neofit Peloponesianul, Eklog tou Psaltriou pants eis te doxologian kai
aitsin, s.l., 1812. Copie dup ediia tiprit la Bucureti, 1769, n timpul lui Grigore
Alexandru Ghica (ms. 93).
Ref.: Ierosol. vivl., I, p. 168-169.
256 Iatrosofion kai katastichon, mnstirea Clui ara Romneasc, 1804-1827.
140 f., 19 x 13,5 cm. Fost al lui Partenie Tesaliotul, iconom al Patriarhiei Ierusalimului i
egumen al mnstirii Clui, metoc patriarhal (ms. 95).
Ref.: ibidem, I, p. 169-171.
257 Miscelaneu, s.l., 1812-1835. 61 f., 30 x 21 cm. Text n greac, n cuprins, scrieri
i documente relative la politica Rusiei n Orient. F. 19: scrisoare din Bucureti, 6 iulie
1812 a lui Pavel Ciceagov ctre divanul rii Romneti, comunicnd ncheierea pcii
ntre Rusia i Imperiul Otoman; f. 19
v
: articolele din tratatul de pace ruso-otoman de la
Bucureti, 6 martie 1812, relative la Moldova (anexarea Basarabiei) i ara Romneasc;
f. 24: articole din Convenia de la Akkerman, 25 septembrie 1826, referitoare la prevederi
ale Pcii de la Bucureti din 1812; f. 29-31: documente referitoare la principatele
Moldovei i rii Romneti semnate la Akkerman, 25 septembrie 1826, de reprezentanii
Rusiei i Franei; f. 56: acord ntre Rusia i Imperiul Otoman, semnat la Adrianopole, 2/14
septembrie 1829, referitor la principatele Moldovei i rii Romneti (ms. 508).
Ref.: ibidem, I, p. 458-459.
258 Miscelaneu muzical, s.l., ante 1821. 58 f., 21 x 15 cm. Text n greac. F. 49
v
-50
v
:
42 ISRAEL
nsemnare din aprilie 1821 despre micarea eterist condus de Alexandru Ipsilanti i
Mihail Suu, domnul Moldovei (ms. 34).
Ref.: Koikylids, op. cit., p. 76, nr. 34.
259 Neofytos Kyprios, Eikosaeters e exalouthsis ts istorias tn en t Ortodox
Ekklsia tn Ierosolymn diatrexantn meta to 1821 etos kai exs mechri ton enesttos
etous 1841, s.l., 1841, cuprinznd i informaii despre relaiile dintre Patriarhia
Constantinopolului i rile Romne la nceputul sec. XIX.
Publ.: Papadopoulos-Kerameus, Analekta, III, p. 457-509.
260 Miscelaneu, s.l., circa 1846. Text n greac. Cuprinde comentarii la Aristotel,
Fizica, scrieri de Sf. Ioan Hrisostom etc. La f. 29 sqq., Teodosie Christodoulos protosptarul,
Logos epikdeios eis ton... metropolitn... Grgorion, rostit la Chiinu, 7 ianuarie 1846. La
sfrit versuri menionnd i Dacia (fond Nea Syllog, ms. 45).
Ref.: Koikylids, op. cit., p. 83-84, nr. 85; Ierosol. vivl., I, p. 364.
CR
261 Kitb al-rliyn, Bucureti, 1702, tiprit de Antim Ivireanu. Exemplar
incomplet, cu adausuri manuscrise (ms. ar. 206).
Ref.: Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I, p. 632.
THSAUROS TOU PATRIARCHEIOU IEROSOLYMN
(Tezaurul Patriarhiei Ierusalimului)
A
262 Ripide (2) de argint aurit, reprezentnd pe avers: Iisus pe tron; pe revers:
Sfnta Treime i portretele donatorilor: Radu Paisie (1535-1545) domn al rii
Romneti i fiul su, Ptracu cel Bun. Inscripie de donaie n slavon pentru mnstirea
Mislea.
Reprod.: Beza, Urme, p. 111-112; Corina Nicolescu, Arta metalelor preioase n Romnia,
Buc., 1973, p. 36; Cndea Simionescu, Prezene romneti, I, p. [45].
263 Epitaf, 1614, broderie cu fir de aur, argint i mtase pe fond de catifea roie,
131 x 109 cm. Inscripie de donaie n greac de la Scarlat i doamna Blaa. n colul din
dreapta, imaginea donatoarei cu inscripie.
Ref.: Beza, Urme, p. 193.
Reprod.: ibidem, p. 199-203; Cndea Simionescu, Prezene romneti, I, p. [56].
264 Aghiazmatar, Moldova, 1656, argint cu aplicaii de aur, ornat, cu stema
Moldovei. Inscripie de donaie n slavon de la Gheorghe tefan, domnul Moldovei.
Ref.: Beza, Urme, p. 108, 111.
Reprod.: ibidem, p. 103; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [62]; V. Cndea,
Creaia artistic i istoric romneasc de cultur i civilizaie (MI, 19, 1985, nr. 8,
coperta II).
ISRAEL 43
265 Epitrahil, Moldova, 1657-1658, broderie cu fir de aur i argint. Inscripie de
donaie n slavon de la domnul Gheorghe tefan i soia sa Safta.
Ref.: Beza, Urme, p. 108.
Reprod.: ibidem, p. 110, 112.
266 Cruce din argint aurit, [circa 1661-1665], druit de Eustratie Dabija, domnul
Moldovei; h = 141 cm. Pe suport, stema Moldovei i iniialele domnului.
Ref.: ibidem, p. 108.
Reprod.: ibidem, p. 106-109; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [41-42].
267 Plac de aur ornat, aezat pe locul Crucii Rstignirii, sfritul sec. XVII,
druit de familia Cantacuzino. Inscripie n greac.
Ref.: Beza, Urme, p. 188.
Reprod.: Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [60].
268 Sabie de parad, n teaca original, [nceputul sec. XVIII]. Mner de filde,
lam de oel ornamentat, cu aplicaii de aur i pietre preioase. Inscripie n greac. A
aparinut, probabil, lui Constantin Brncoveanu.
Ref.: P. Uspenskij, n VV, 4, 1897, supl., p. 41; Is. S., n VV, 6, 1899, p. 327; C. Marinescu,
Trei sbii ale lui Constantin Brncoveanu (BCMI, 20, 1927, p. 1-7); Radu Rosetti,
Cteva sbii ale lui Constantin Brncoveanu (ARMSI, s. III, t. 10, 1929, p. 4-9);
Beza, Urme, p. 115-116; N. Iorga, nc o sabie a lui Constantin Brncoveanu (RI,
19,1933, p. 11); M. Beza, Noi urme romneti la mnstirea Sinai i la Ierusalim
(BG, 5, 1934, p. 564-565); E. Vrtosu, Odoare romneti la Stambul (BCMI, 28,
1935, p. 12-13); C. Marinescu, Sbii brncoveneti (ARMSI, s. III, t. 27, 1944-1945,
p. 403).
Reprod.: Beza, Urme, p. 116; E. Vrtosu, op. cit., p. 12-13; Cndea Simionescu, Prezene
romneti, II, p. [53].
269 Artofor de argint, sfritul sec. XVIII, druit de Iacob Moscopoleanul, 1793.
Ref.: Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim, p. 38.
Reprod.: ibidem, pl. XI.
270 Candel de argint, sec. XIX, cu inscripie de donaie de la Smaranda Bogdnescu
din Iai, 10 iulie 1844.
Ref.: Beza, Urme, p. 27-28.
Reprod.: ibidem, p. 22.
271 Artofor de aur, donat n octombrie 1844 (inscripie n greac), de Mihail
Sturdza, principele Moldovei, doamna Smaragda i unul din fii.
Ref.: Beza, Urme, p. 108.
Reprod.: ibidem, p. 108; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [57].
272 Chivoturi din argint aurit (2) donate, n mai 1853 (inscripie din 30 mai 1853),
de egumenul mnstirii Cetuia, Dionisie Filipopolitul.
Ref.: Beza, Urme, p. 108.
Reprod.: ibidem, p. 112; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. 58-59.
273 Dver, atelier romnesc, broderie cu fir de aur, argint i mtase pe fond de
catifea roie, nfind Pogorrea lui Iisus n iad. 76 x 0,61 cm.
44 ISRAEL
Ref.: Beza, Urme, p. 193.
Reprod.: ibidem, p. 196197.
274 Epitaf, atelier romnesc, broderie cu fir de argint, ferecat n argint, reprezentnd
Adormirea Maicii Domnului.
Ref.: M. Beza, Urme romneti la Atena i Ierusalim (ARMSL, s. III, t. 9, 1938-1940,
p. 38).
275 Epitaf, atelier romnesc, broderie cu fir de argint pe fond de mtase. Inscripie
de donaie n greac de la Blaa Economu, Bii, monahia Iosifora i Mrioara.
Ref.: ibidem, p. 38.
Reprod.: ibidem, pl. XII.
NAOS ARCHAGGELOU MICHAL
(Biserica Sf. Arhanghel Mihail)
AM
276 Aezmnt, ctitorit ctre nceputul sec. XIX de nchintori romni, ca schit i
metoc pentru gzduirea pelerinilor venii din ar. Rnduielile liturgice au fost svrite n
romn pn la nceputul sec. XX, cnd aezmntul a devenit paraclis al Patriarhiei din
Ierusalim (str. Sf. Francisc, lng Patriarhie).
Ref.: Beza, Urme, p. 116; Blan, Mrturii, p. 160.
Reprod.: Beza, op. cit., p. 113, 115.
277 Nume de pelerini romni din 1872, 1888 etc. spate pe mprejmuirea de piatr
a bisericii.
Ref.: Beza, loc. cit.; Blan, Mrturii, loc. cit.
Reprod.: Beza, op. cit., p. 114-115; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [70-71].
NAOS ZODOCHOU PGS
(Biserica Ortodox Izvorul Tmduirii)
A
278 Pictur mural, 1975-1976, realizat de pictorii Mihai i Gavril Moroan, din
Romnia.
Ref.: Mihai Moroan, 1984.
PATRIARHIA GRECO-CATOLIC MELKIT
A ANTIOHIEI I A NTREGULUI RSRIT,
ALEXANDRIEI I IERUSALIMULUI
A
279 Pictura mural a bisericii principale a Patriarhiei, 1974-1975, executat de
pictorii Mihai i Gavril Moroan, din Romnia.
Ref.: Mihai Moroan, 1984.
ISRAEL 45
THE SIR ISAAC AND LADY WOLFSON MUSEUM
MUZ
280 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
YAD VASHEM
(Institutul pentru memoria Holocaustului)
MUZ
281 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
KIBBUTZ HULDA
ARCHION GORDONIA AL SHEM PINCHAS LAVON
(Arhiva Pinchas Lavon Gordonia)
MUZ
282 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
KIBBUTZ SHAMIR
ARCHION KIBUTZ SHAMIR
(Arhiva Kibuului amir)
MUZ
283 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
46 ISRAEL
MR SB
MON AGIOU SAVVA
(Mnstirea Sf. Sava)
AM
284 Aezmnt, nfiinat n anii 486-491, ajutat cu danii din rile Romne de la
domnitorii tefan cel Mare, Petru Rare (1527), doamna Ruxandra Lpuneanu (1564-
1568), Petru chiopul (1583), Enache postelnicul (1610), i din veniturile mnstirilor
nchinate cu hramul Sf. Sava din Iai i Bucureti. Nartexul bisericii Sf. Nicolae (din
peter), a fost construit cu cheltuiala monahului Anania Vlahul (inscripie, 1893). n
mnstire au vieuit i monahi din rile Romne.
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 197; M. Popescu-Spineni, Procesul mnstirilor
nchinate, Buc., 1936, p. 129; Beza, Urme, p. 13-19; Blan, Mrturii, p. 176-184.
Reprod.: Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [72-73] (biserica Sf. Nicolae);
Blan, Mrturii, p. 272-273, pl. III
v
(idem).
CR
285 Psaltire, Blgrad (Alba Iulia), 1651.
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 209; Beza, Urme, p. 13.
Reprod.: ibidem, p. 17.
286 Biblia, Bucureti, 1688, cuprinznd nsemnri ale unor pelerini romni din
1761.
Ref.: Beza, Biblioteci mnstireti, p. 209; Beza, Urme, p. 13.
Reprod.: ibidem, p. 17 (pagina cu nsemnri).
287 Iisus Hristos, icoan pe lemn, sec. XIX, trimis din Romnia (biserica
Sf. Nicolae din Peter).
Ref.: Beza, Urme, p. 19.
Reprod.: ibidem, p. 13.
288 Fecioara Maria, icoan pe lemn, sec. XIX, trimis din Romnia (biserica
Sf. Nicolae din Peter).
Ref.: ibidem, p. 19.
Reprod.: ibidem, p. 13; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [75].
289 Sf. Nicolae, icoan pe lemn, sec. XIX, trimis din Romnia (biserica Sf. Nicolae
din Peter).
Ref.: Beza, Urme, p. 19.
Reprod.: ibidem, p. 14; Cndea Simionescu, Prezene romneti, II, p. [72].
ISRAEL 47
NAZARET-ILIT
BISERICA GRECO-CATOLIC
MELKIT BUNAVESTIRE
AM
290 Pictur mural, 1975, executat de pictorii Mihai i Gavril Moroan din
Romnia.
Ref.: Mihai Moroan, 1984.
PETAH TIKVA
COLECIA WALTER ZWIEBEL
MUZ
291 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (scrisori, manuscrise, afie,
foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n limbile romn,
ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
RAMALLAH
4
(ar. Rmallh)
AM
292 coal n limbile greac i arab ajutat prin danii de Gheorghe Castriotul,
mare comis al rii Romneti (1706) i Grigore II Ghica, domnul Moldovei (1728, danie
ntrit n 1747).
Ref.: Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 374; XIV/2, p. 1005; Camariano Cioran, Aides
pcuniaires, II, p. 76-77.
TABOR (Muntele ~)
(ebr. Har Tavr, ar. ebel et-Tr)
ORTHODOXOS MON TS METAMORFSES
(Mnstirea ortodox Schimbarea la fa)
AM
293 Biserica mnstirii, ctitorie din anii 1859 a arhimandritului Irinarh Rosetti de la
Mnstirea Neam i a ucenicului su, ierodiaconul Nectarie Banul, cu rnduieli liturgice
n romn pn n 1890, cnd a fost nchinat Patriarhiei din Ierusalim. Mnstirea este
locuit astzi de clugri greci i aparine de Mitropolia Ortodox de Nazaret.
4
Sub administraie palestinian.
48 ISRAEL
Ref.: Nicolae Timu, Stareul romn Irinarh al mnstirii de pe Muntele Tabor
(Lumintorul, 70, 1937, p. 537-541; rec. G.I. Moisescu, n BOR, 55, 1937, p. 575-
576); Ioanichie Blan, p. 380-381; Blan, Mrturii, p. 138-139.
294 Mormntul arhimandritului Irinarh Rosetti, m. 26 decembrie 1859 (n pridvorul
bisericii).
Ref.: Blan, Mrturii, p. 139; http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/muntele-tabor-
manastirea-schimbarea-fata-91057.html.
A, CR
295 Piese din vechea zestre romneasc a mnstirii: candele de argint, Evangheliar
de la Mnstirea Neam, ferecat n argint, cri romneti.
Ref.: Blan, Mrturii, p. 139.
TEL AVIV (Ebr. Yafo, Ar. Tell Abb)
ARCHION UMUZEON SHEL TNUAT HAAVODA
(Arhiva i muzeul Micrii Muncitoreti Evreieti)
MUZ
296 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
ASOCIAIA CULTURAL MONDIAL A EVREILOR
ORIGINARI DIN ROMNIA (ACMEOR)
A, DOC, MS
297 Colecii de bunuri culturale din sec. XIX-XX (opere de art, picturi, cri rare,
desene, scrisori de la Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Gala Galaction etc.), ilustrnd
istoria relaiilor dintre romni i evrei i a comunitii evreieti din Romnia.
Ref.: Cristian Popiteanu, La Tel Aviv, un sanctuar de cultur romneasc (MI, 28, 1994,
nr. 8, p. 68).
BETH HATEFUTSOTH.
THE NAHUM GOLDMANN MUSEUM
OF THE JEWISH DIASPORA
MUZ
298 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
ISRAEL 49
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: The Jews of Romania, passim.
COLECIA ITZAK ARTZI
MUZ
299 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
COLECIA RUBIN GOLDBERG
MUZ
300 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
COLECIA DAN ISHANI
MUZ
301 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
COLECIA ELISHEVA ROTEM
MUZ
302 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (documente, manuscrise,
afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n limbile
romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
HAARCHION LETOLDOT HAHAGANAH
(Arhiva de istorie a Haganei)
MUZ
303 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (documente, manuscrise,
50 ISRAEL
afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte n limbile
romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
MACHON JABOTINSKI BEISRAEL
(Institutul Jabotinski din Israel)
MUZ
304 Documente i piese muzeale diverse, sec. XIX-XX (acte, coresponden,
manuscrise, afie, foi volante, fotografii), referitoare la istoria evreilor din Romnia. Texte
n limbile romn, ivrit i idi.
Ref. i reprod.: ibidem, passim.
WADI QELT
5
(Ebr. Nahal Perat)
MON OSIOU GERGIOU TOU CHZEVITOU
(Mnstirea Cuviosul Gheorghe Hozevitul)
AM
305 Aezmnt, ctitorit n sec. V, reconstruit n 1878, lng petera n care a pustnicit
Sf. Profet Ilie (la 20 km. de Ierusalim, spre Ierihon). Aici au vieuit i monahi romni,
ntre care Sf. Ioan Iacob Hozevitul, canonizat de Patriarhia Ierusalimului, i ucenicul su
monahul Ioanichie Prial. Astzi este locuit de civa clugri greci.
Ref.: Beza, Urme, p. 116; Blan, Vetre, p. 379; Blan, Mrturii, p. 206-210.
Reprod.: Beza, Urme, p. 113-114.
306 Racla cu moatele Sf. Ioan Iacob Hozevitul (Criniceni-Pltini, jud. Botoani,
23 iulie 1913 Petera Sf. Ana, Hozeva, 5 august 1960), descoperite n 1980 (depus n
Paraclisul Sf. Gheorghe Hozevitul).
Ref.: Blan, Mrturii, p. 208, 210-213.
CR, DOC, MS
307 Documente (acte de danie), cri vechi i manuscrise romneti (Biblioteca
mnstirii).
Ref.: ibidem, p. 210 (fr alte indicaii).
5
Sub administraie palestinian.
ITALIA 51
ITAlIA
ALESSANDRIA
AM
1 Biserica ortodox Sfntul Ierarh Varlaam (Piazzetta Andrea Bini, 5, 15121).
Ref.: http://bisericaromanaortodoxalessandria.wordpress.com.
ANCONA
ARCHIVIO COMUNALE
H
2 Andrea Benincasa, Portulan, s.l., 1490, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: G. Clinescu, Valahia i Moldova n vechile periple italiene, n Omagiu lui Ramiro
Ortiz, Buc., 1929, p. 55; Grmad, Scizia, p. 250, nr. 53.
AREZZO
CHIESA SANTA MARIA IN GRADI
MUZ
3 Inscripie, sec. II, fragment (B) n onoarea lui C. Cilnius Proculus, demnitar roman
de rang senatorial, fost guvernator al Moesiei Superioare, participant la primul rzboi
dacic, apoi nsrcinat cu respingerea unui atac sarmat mpotriva Daciei. Alt fragment (A)
disprut.
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 142, nr. 128 (ambele fragmente).
ASSISI
BIBLIOTECA COMUNALE
MS
4 Frater Elemosina, Liber memorialis diversarum ystoriarum, sec. XIII, cuprinznd
52 ITALIA
informaii referitoare la participarea romnilor la persecuii, mpreun cu ttarii, mpotriva
catolicilor din Peninsula Balcanic i, n 1241 la asediul oraului Assisi (cod. Assisinus,
314).
Ref.: tefan Pascu, Contribuiuni documentare la istoria romnilor n sec. XIII i XIV
(AIINC, 10, 1945, p. 154-157).
BOLOGNA
BIBLIOTECA COMUNALE DELLARCHIGINNASIO
DOC
5 Scrisoare din 2/14 martie 1845, de la I. Heliade Rdulescu, ctre cardinalul
Giuseppe Mezzofanti, referitoare la eforturile sale de a introduce alfabetul latin n rile
Romne (Fondo G. Mezzofanti carteggio 745, cart. 14).
Ref. i publ.: Carlo Tagliavini, Una lettera inedita di I. Heliade Rdulescu (RI, 10, 1924,
nr. 9-12, p. 255-256).
MS
6 Antonio Maria Mauro, Diverse materie in lingua moldava, ante 1783, manuscris
autograf privind nvarea limbii romne de ctre misionari catolici din Moldova (Fondo
G. Mezzofanti, cartone XIII, IV fascicolo).
Ref.: C. Tagliavini, Alcuni manoscritti rumeni sconosciuti di missionari cattolici italiani in
Moldavia (sec. XVIII) (Studi rumeni, 4, 1929-1930, p. 41-104); Omagiu Gzdaru,
p. 43-44; G. Piccillo, Su un ms. romeno-italiano della seconda met del Settecento
(Limba romn, 46, 1997, p. 175-180); Teresa Ferro, I missionari cattolici in
Moldavia. Studi storici e linguistici, Cluj-Napoca, 2005, p. 140-150.
Publ.: C. Tagliavini, loc. cit.
7 Vincenzo Gatti, prefetto delle Apostoliche missioni di Moldavia, Discorsi, predici
scrise n Moldova, sec. XVIII-XIX (Fondo G. Mezzofanti, cartone XIII, IV fascicolo).
Ref.: C. Tagliavini, loc. cit.; G. Piccillo, La langue roumaine dans les crits des
missionaires italiens (XVII
e
-XVIII
e
sicles) (RESEE, 26, 1988, p. 205-214); Gh.
Chivu, Consideraii asupra scrierilor misionarilor italieni din secolele al XVII-lea
i al XVIII-lea (Comunicrile Hyperion. Filologie, 8, 1999, p. 129-136); Teresa
Ferro, loc. cit.
8 Predici (20) sec. XVIII-XIX, alctuite de misionari catolici italieni n Moldova
(Fondo G. Mezzofanti, cartone XIII, IV fascicolo).
Ref.: C. Tagliavini, loc. cit.; G. Piccillo, loc. cit.; Gh. Chivu, loc. cit.; Teresa Ferro, loc. cit.
9 Michele Sassiano di Nocera de Pagani, Envezzatura crestinaska, sec. XVIII-XIX,
catehism catolic n romn, scris de un misionar catolic n Moldova (Fondo G. Mezzofanti,
cartone XIII, IV fascicolo).
Ref.: C. Tagliavini, loc. cit.; G. Piccillo, loc. cit.; Gh. Chivu, loc. cit.; Teresa Ferro, loc. cit.
ITALIA 53
10 Predici da recitarsi ai vesperi, post 1804.
Ref.: C. Tagliavini, loc. cit.; G. Piccillo, loc. cit.; Gh. Chivu, loc. cit.; Teresa Ferro, loc. cit.
11 Giuseppe Mezzofanti, Discorso sulla lingua valacca, 1815 (Fondo G.
Mezzofanti).
Ref.: C. Tagliavini, n AO, 1923, nr. 11-12, p. 175; idem, Una lettera, loc. cit.
Publ.: Card. G. Mezzofanti, Discorso sulla lingua valacca a cura di C. Tagliavini, Bologna,
1923 (extras din LArchiginnasio, 18, 1923, p. 206-213).
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DOC
12 Scrisoare din martie 1463, a cardinalului de Mantova, relativ la atacul
antiotoman al lui Vlad epe din noaptea de 16 spre 17 iunie 1462 i la Campania lung
a lui Iancu de Hunedoara (ms. 770, vol. 8, f. 281).
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1973, nr. 1,
p. 112).
Publ.: Radu Lungu, propos de la campagne antiottomane de Vlad lEmpaleur au sud du
Danube (Hiver 1461-1462) (RRH, 22, 1983, nr. 2, p. 147).
13 Instruciuni din 7 ianuarie 1596, ale papei Clement VIII, ctre episcopul de
Caserta, Benedetto Mandina, trimis la mpratul Rudolf II i la regele Poloniei, n legtur
cu intervenia polon din Moldova, din august octombrie 1595 (ms. 1499, II).
Ref. i publ.: Veress, Documente, V, p. 6-8 (fragm.); Radu Constantinescu, Lupta pentru
unitate naional a rilor Romne (1590-1630). Documente externe, Buc., 1981,
p. 46-48 (fragm.); tefan Andreescu, La Pologne, la Moldavie et la Sainte Ligue
en 1596, une nouvelle source (RRH, 22, 1983, p. 239-255).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 51, c. 100-127.
14 Scrisoare polonez din Hotin, 11 noiembrie 1673, relatnd victoria trupelor
polone, moldoveneti i muntene mpotriva armatei otomane. Text n italian. Copie
(ms. Ghiselli 36, p. 481-485).
Publ.: N. Iorga, Studii i documente, XI, p. 131; XX, p. 216 (extras).
15 Raport italian despre asediul Vienei din 1683, menionnd i participarea
romnilor (Fondo Ghiselli 770, vol. 44, f. 82 sqq.).
Ref.: C. erban, Documente inedite sau puin cunoscute despre asediul Vienei din 1683, n
vol. Romnii i asediul Vienei, Buc., 1983, p. 69, n. 96.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 57, c. 503-558.
16 Manifest din 15 decembrie 1690 adresat locuitorilor Transilvaniei din tabra de
la Trgovite, prin care principele Emeric Thkly cheam la lupt mpotriva germanilor.
Copie (Fondo Marsigli, ms. 54, f. 603).
Publ.: Veress, Documente, XI, 448-450.
17 Dare de seam din 1691-1692 a contelui Luigi Ferdinando Marsigli, ctre curtea
54 ITALIA
din Viena, asupra Imperiului Otoman i negocierilor ncepute cu Alexandru Mavrocordat
Exaporitul i cu Zulfikar Efendi (Fondo Marsigli, ms. 55, f. 238).
Publ.: N. Iorga, Manuscripte, p. 66-67.
18 Corespondena contelui Luigi Ferdinando Marsigli, 1691-1699, cuprinznd
tiri privind situaia rilor Romne, relaiile acestora cu Imperiul Otoman, planurile
unei campanii antiotomane cu participarea rilor Romne, date de istorie romneasc
veche, cetile romneti, noile frontiere trasate dup cucerirea Transilvaniei de ctre
imperiali, msuri privind dezvoltarea comerului pe Dunre etc. ntre scrisori: din 1695,
13 septembrie (Bucureti), octombrie (Sibiu), 5 noiembrie (Karlowitz) i 9 ianuarie 1699
(Karlowitz) referitoare la preparativele Pcii de la Karlowitz i scrisoarea din 29 octombrie
1699 (Viena) a lui Kaunitz, privind 3 000 de familii de valahi din Bosnia (Fondo Marsigli,
ms. 55, f. 261, 501 i ms. 58, f. 314, 342).
Ref. i publ.: N. Iorga. Manuscripte, I, p. 94-97.
19 Corespondena stolnicului C. Cantacuzino cu L.F. Marsigli, cuprinznd i o
scrisoare din 1694 privind situaia politic din Imperiul Otoman (Fondo Marsigli, ms. 57,
f. 203 sqq.).
Ref.: N. Iorga, Operele lui Constantin Cantacuzino, Buc., 1901, p. 67-68; Ramiro Ortiz,
Per la storia della cultura italiana in Romnia, Buc., 1916, p. 187-196.
20 Conscriptio districtuum, sfritul sec. XVII, lista districtelor i satelor din Banat,
cuprinznd 390 de localiti.
Ref.: Pavel Binder, Lista localitilor din Banat de la sfritul secolului al XVII-lea
(Studii de istorie a Banatului, II/I, Timioara, 1970, p. 61-68).
Publ.: Szilgy Aron Szilgy Sndor, Trk magyarkori emlkek. VII, Pest, 1872,
p. 329-334.
21 Documente din sec. XVII-XVIII privitoare la Transilvania (Fondo Marsigli).
Ref.: Maria-Emilia Amaldi, La Transilvania attraverso i documenti del Conte Luigi
Ferdinando Marsigli, Roma, 1930 (rec. Rodolfo Mosca, n LEuropa Orientale,
12, 1932, p. 435-436); RIR, 3, 1933, p. 127.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 39.
MS
22 Evanghelie, sec. XII, pergament. Text n greac, nsemnare autograf: A
smeritului i pctosului Antim al Ungrovlahiei, Antim (Daniil) Critopol, mitropolit al
rii Romneti dup 1370, cu sediul la Severin, apoi la Curtea de Arge (ms. 3638).
Ref.: Nicolae N. Popescu, Antim Critopol (BOR, 64, 1946, nr. 10-12, p. 604); Wilhelm
Weimberger, Wegmiser durch die Sammlungen altphilologischer Handschriften
(Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophischhistorische Klasse
Sitzungsberichte, 209, nr. 4, p. 30); Pr. N.I. erbnescu, Mitropoliii Ungrovlahiei
(BOR, 77, 1959, nr. 7-10, p. 739); Daniel Barbu, Manuscrise bizantine din Romnia,
Buc., 1984, p. 8 i n. 27; Titus Moisescu, Muzica bizantin n spaiul cultural
romnesc, Buc., 1996, p. 290, n. 22 (dateaz n sec. XIII-XIV).
23 Tommaso Alberti, Viaggio [...] da Constantinopoli in Polonia [...] 1612-1613,
descriind i trecerea autorului prin Moldova (ms. 99, f. 5 sqq.).
ITALIA 55
Ref. i publ.: Alberto Bacchi della Lega, Viaggio a Constantinopoli di Tommaso Alberti
(1609-1621), Bologna, 1889; N. Iorga, Cltori, ambasadori i misionari n rile
noastre i asupra rilor noastre (Buletinul societii geografice romne, 19,
1898, p. 58-63); M. Gzdaru i D. Gzdaru, Cltori i geografi italieni n sec. XVII.
Referirile lor despre rile Romne (Arhiva, 1939, p. 183-189); Cltori strini,
IV, p. 357-365.
24 Manuscrise orientale cu tiri privind i istoria romnilor, foste ale lui
L.F. Marsigli, pe baza crora acesta a alctuit Ltat militaire de lEmpire Ottoman, ses
progrs et sa dcadence, 1732.
Ref.: V. Rosen, Remarques sur les mss. orientaux de la collection Marsigli Bologne,
Roma, 1955.
25 Relatione de felici progressi dellarmi christiane contra il Turco, post 1683,
relatnd izgonirea din Ucraina a lui Gheorghe Duca, domnitorul moldovean, fuga peste
Dunre a doamnei Anastasia Duca i prinderea domnului Moldovei de ctre polonezi
(Fondo Ghiselli, ms. 46, f. 897 sqq.).
Publ.: N. Iorga, Studii i documente, XI, p. 141-142 (extras).
26 Luigi Ferdinando Marsigli, Discorso della miniera del sale in Transilvania e del
fonte igneo in detta provincia, 1690 (Fondo Marsigli, ms. 88).
Ref.: L. Frati, Il Catalogo dei manoscritti di L.F. Marsigli conservati nella Biblioteca
Universitaria di Bologna, Firenze, 1928; Cltori strini, VIII, p. 47.
27 Constantin Cantacuzino stolnicul, Catalogo dei principi della Valacchia (1290-
1694) i Catalogo dei principi di Moldavia (1395-1694), Bucureti, 1694. Dou liste
cronologice ale domnilor Moldovei i rii Romneti ntocmite pentru L.F. Marsigli
(Fondo Marsigli, ms. 57).
Ref.: Crciun Ilie, Repertoriul, p. 437.
Publ.: N. Iorga, op. cit., p. 69-79; idem, Operele lui Constantin Cantacuzino, Buc., 1901,
p. 50-59.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 44.
28 Luigi Ferdinando Marsigli, [Descrierea natural, civil i militar a Daciei
Ripense, Mediteranee i Transalpine], la care sunt alturate hrile topografice ale
fiecreia, mprirea lor n comitate, lista genealogic a principilor care au domnit n a
doua i a treia [Dacie], [1698], n italian (Fondo Marsigli, ms.108).
Ref.: Dumitru Zaharia, Mrturii strine despre unitatea romnilor (MI, 14, 1980, nr. 6,
p. 12-15); Andrei Pippidi, Cunoaterea Sud-Estului european ca tiin: opera
inedit a lui Luigi Ferdinando Marsili (Buletin. Sud-Estul i contextul european,
2, 1994, p. 13-20).
29 Luigi Ferdinando Marsigli, La popolazione di Transilvania composta di varie
nazioni di diverse lingue, religioni e vestiti, f.a. (Fondo Marsigli, ms. 15).
Ref.: L. Frati, op. cit.; Cltori strini, VIII, p. 47.
30 Luigi Ferdinando Marsigli, Relazione militare di Transilvania, f. a. (Fondo
Marsigli, ms. 54).
Ref.: L. Frati, op. cit.; Cltori strini, loc. cit.
56 ITALIA
31 Luigi Ferdinando Marsigli, Relazioni delle confini della Transilvania fatti con
lImperio Ottomano fra lanno 1700-1701 (Fondo Marsigli).
Ref.: L. Frati, op. cit.; Cltori strini, loc. cit.
32 Luigi Ferdinando Marsigli, Autobiografia, cuprinznd nsemnri din cltoriile
sale din 1687-1696 prin Transilvania i ara Romneasc (Fondo Marsigli).
Publ.: Emilio Lovarini, Autobiografia di L. F. Marsigli, Bologna, 1930; Al. Marcu, Date
ce ne privesc n Autobiografia contelui Marsigli, n nchinare Iorga, Cluj, 1931,
p. 247-253; Cltori strini, VIII, p. 48-63.
33 Lexicon geografic italo-romn, sfritul sec. XVII (Fondo Marsigli).
Ref.: C. Tagliavini, Un frammento di terminologia italo-rumena ed un dizionaretto
geografico dello Stolnic C. Cantacuzino (Revista filologic, 1, 1927, p. 167-184;
rec. N. Iorga, n RI, 13, 1927, p. 438); Giuseppe Piccillo, A proposito del ms. romeno
Marsigli 61 attribuito allo Stolnic Constantin Cantacuzino (sec. XVII) (Studii i
cercetri lingvistice, 32, 1981, p. 503-519); N.A. Ursu, i totui cine este traductorul
Foletului Novel? (Limba romn, 43, 1994, p. 468-469); Gh. Chivu, Manuscrisul
Marsigli 61. Ipoteze privind paternitatea primului lexicon geografic italo-romn, n
vol. Per Teresa. Obiettivo Romania. Studi e ricerche in ricordo di Teresa Ferro, a
cura di G. Borghello, D. Lombardi, D. Pantaleoni, Udine, 2009, p. 287-293.
Publ.: C. Tagliavini, loc. cit.
34 Lexicon Marsilianum, nceputul secolului XVIII, 81 f., dicionar latin-romn-
maghiar (2394 cuvinte), atribuit de Carlo Tagliavini unui sas din Transilvania (Fondo
Marsigli).
Ref. i publ.: C. Tagliavini, Il Lexicon Marsilianum. Dizionario latino-rumeno-
ungherese del sec. XVII, Buc., 1930.
35 Luigi Ferdinando Marsigli, Lettera intorno al ponte fatto sul Danubio sotto
limperio di Traiano indirizzata al r.p.d. Bernardo di Montfaucon, 27 aprilie 1715 (Fondo
Marsigli, ms.101, f. 116-129).
Ref. i publ.: Giornale de letterati dItalia, 22, 1715, p. 116-132.
H
36 Hart a Europei din 1482 cuprinznd i rile Romne (Hri, nr. 3).
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3,
p. 331).
37 L.F. Marsigli, Mappa Geografica facta in usum Commerciorum [...] cum Imperio
Ottomanico i hri ale rilor Romne, alctuite pentru lucrarea Danubius Pannonico-
Mysicus, 6 vol., Haga, 1726.
Ref.: L. Frati, op. cit., p. 11, 19, 28, 51; Maria Emilia Amaldi, La Transilvania attraverso
I documenti del conte Luigi Ferdinando Marsigli (LEuropa Orientale, 9, 1929,
p. 368); Ana Toa-Turdeanu, Opera cartografic a lui Marsigli i importana ei
pentru ara noastr (Studii de bibliologie, 13, 1974, p. 211-231).
38 Ceti din Banat (11), relevee realizate de corpul de ingineri militari austrieci
ITALIA 57
sub conducerea lui L.F. Marsigli, 32 x 45 cm. Planurile cetilor Arad, Boca, Caransebe,
Cenad, Fget, Igri, Idioara, Lipova, Lugoj, Mehadia etc. (Fondo Marsigli, ms. 21).
Ref.: E. Veress, A Bologna Marsigli iratok magyar vonatkozsai, Budapesta, 1906,
p. 8-9; Gheorghe Sebestyn, Unele ceti ale Banatului i desenele lui L.F. Marsigli
(RMM MIA, 1, 1984, nr. 1, p. 41-49).
Reprod.: ibidem; Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 39, c. 616-637.
CR
39 Avisi nuovi di Alba Giulia del primo Maggio MDXCVII. Per li quali sintende
la presa di due Terre del Turco, fatta dalle genti del Serenissimo Prencipe di Transilvania,
Bologna, 1597, cuprinznd informaii despre campaniile lui Mihai Viteazul (A.V. Tab.
I.N. III. 231
4
).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 661, nr. 2306; Edizioni italiane, nr. 3320.
40 Abagar, Roma, 1651, tiprit de Filip Stanislavov, episcop catolic de Nicopole. n
colofon sunt menionai Matei Basarab, domnul rii Romneti i Vasile Lupu, domnul
Moldovei (Fondul Marsigli, 3574).
Ref.: Boidar Rajkov, Pojava I razvitie na naucnija I kulturen interes kam Abagara, n
Abagar na Filip Stanislavam, Sofia, 1979, p. 25.
Publ.: ibidem, p. 41-49.
41 Biblia, traducere romn de fraii Radu i erban Greceanu, Bucureti, 1688,
exemplar fost al papei Benedict XIV.
Ref.: BRV, IV, p. 206-207, nr. 87.
42 Psaltire n romn, Iai, 1748, tiprit de Duca Sotiriovici, 564 f. A aparinut
papei Benedict XIV (AMO, VII, 27).
Ref. i reprod.: BRV, IV, p. 69, nr. 101; C. Tagliavini, O Psaltire romneasc necunoscut
din 1748 (ARMSL, s. III, t. 11, 1941-1942, p. 173-184 + V pl.; rec. N. Camariano, n
RIR, 13, 1943, p. 183).
BOLZANO
CHIESA DEI FRANCESCANI
AM
43 Mormntul doamnei Irina, soia lui Petru chiopul, decedat la 3 noiembrie
1592.
Ref. i publ.: Pater Virgilius Greiderer, Chronica franciscana, ed. 2, Ad Claras Acquas
(Anaracchi), 1894, p. 394 (inscripia de pe piatra tombal); Hurmuzaki Iorga, XI,
p. 288.
44 Mormntul lui Petru chiopul, fost domn al Moldovei, decedat la Bolzano,
1 iulie 1594.
Ref.: N. Iorga, ntoarcerea unei pribege: doamna Maria Minio (ARMSI, s. III, 12, 1932,
58 ITALIA
p. 226); Antonio Rusconi, Mormntul de la Bolzano al lui Petru chiopul, domn al
Moldovei (Cuget clar, 1934, p. 153-157); Nicolae erbnescu, Un domn romn
pribeag n Austria: Petru chiopul (1591-1594) (APOR, 1964, p. 78-85).
Publ.: Pater Virgilius Greiderer, op. cit. (inscripia de pe piatra tombal); Hurmuzaki Iorga,
XI, p. 451.
BRESCIA
BASILICA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
AM
45 Antonio Carra, Monument funerar al lui Tommaso Caprioli (1575-1608), fost
general imperial n Transilvania; inscripia amintete luptele purtate de general n Dacia,
mpotriva lui Sigismund Bthory, Mihai Viteazul, Ieremia i Simion Movil i ajutorul
acordat lui Radu erban.
Ref. i publ.: Mihail G. Stephanescu, Une page dhistoire roumaine sur une pierre tombale
italienne du XVII
e
sicle (RRHA-BA, 15, 1978, p. 121-130).
Reprod.: ibidem, p. 124, 125.
CAPISTRANO
ARCHIVIO COMUNALE
DOC
46 Scrisoare din Viena, 6 martie 1453, a lui Ladislau, regele Ungariei, ctre clugrul
Ioan de Capestrano prin care cere ca Iancu de Hunedoara s fie ajutat s ctitoreasc un
lca pentru Fraii minorii din Chilia.
Publ.: B. Pettko, Kapisztrn Jnczlevelezse a Magyarokkal (TT, 24, 1901, p. 164-165);
DRH, D, I, p. 433-435.
47 Scrisoare din Hunedoara, 14 septembrie 1455, de la Iancu de Hunedoara ctre
clugrul Ioan de Capestrano.
Publ.: B. Pettko, op. cit., p. 182-183.
CASTIGLIONE OLONA
SAN GIOVANNI BATTISTA
BATTISTERO
A
48 Fresc de Masolino da Panicale, Ospul lui Irod, cu un presupus portret al lui
Ioan de Hunedoara, 1432-1433 (?)
Ref.: Andrei Pippidi, Trei note despre Ioan de Hunedoara, n Vocaia istoriei. Prinos
ITALIA 59
Profesorului erban Papacostea, Brila, 2008, p. 560-562.
Publ.: Florio Banfi, Una scena del Rinascimento ungherese in un affresco del Battistero di
Castiglione Olona (Corvina, XV, 29-30, 1935, p. 68-74).
CATANIA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
H
49 Giambattista Agnese, Hart nautic, 1562, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 128.
CAVA DEI TIRRENI
BADIA DEI BENEDETTINI
H
50 Carta nautica anonim, prima jumtate a secolului XV, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 29.
CIVIDALE
MUSEO DI ARCHEOLOGIA
A
51 Frontonul Muzeului, realizat n 1892 de sculptorul George Vasilescu la cererea
guvernului italian.
Ref.: Petre Oprea, Sculptorul George Vasilescu, (1864-1898) (Revista muzeelor, 6,
1969, nr. 4, p. 370); Ioan Opri, 1985 (referina).
FERMO
BIBLIOTECA COMUNALE
H
52 Atlante anonimo, sec. XVI, cu 4 hri nautice, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 254, nr. 160.
60 ITALIA
FERRARA
BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA
CR
53 Successi felicissimi del prencipe di Transilvania peri quali sintendono molte
vittorie ottenute contra Turchi & Tartari, con altri particolari degni da essere intessi,
Ferrara [retiprire a ediiei din Roma], 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204641).
Ref.: Andrei Timotin, 2011.
54 Relationi della guerra contra Turchi cos in Ungheria, come in altri parti. Dove
sintende i progressi fatti dal Prencipe di Transilvania in Moldavia, Valachia & Bulgaria,
Ferrara, 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204642).
Ref.: idem.
55 Ultimi avvisi della vittoria havuta dal Transilvano contra Turchi con la morte di
Sinam Bass anegato nel Danubio et la presa della citt di Lippa con altri luochi, Ferrara,
1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204644)
Ref.: idem.
56 Avvisi novi delle molte vittorie de Christiani, havute contra Turchi dopo la
morte di Sinam Bass, Ferrara, c. 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204646).
Ref.: Edizioni italiane XVI, n. 3318; Andrei Timotin, 2011.
57 Copia delli novi avisi della rotta data dal Transilvano ultimamente allEssercito
turchesco con la morte di diece mila turchi, Ferrara, 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204649).
Ref.: Andrei Timotin, 2011.
58 Lettera di Mahumet III, Imperator de Turchi scritta al Sereniss. Sigismondo
Batori prencipe de Transilvania, Moldavia, Valachia, & c. Tradotta di lingua turchesca
in lingua italiana, Ferrara [retiprire a ediiei din Bologna], 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv.
204650)
Ref.: idem.
59 Successi della guerra dUngheria di Transilvania & daltre parti fatta lanno
presente 1595 da Christiani contra Turchi, Ferrara, 1595. 8 f. (Q 10.9.59, inv. 204651).
Ref.: idem.
60 Segnalata vittoria havuta novamente dal Sereniss. Principe di Transilvania,
con morte di settanta mila Turchi, tradotta fedelmente, Ferrara, 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv.
204652).
Ref.: idem.
61 Miracolose vittorie havute ultimamente dal Serenissimo Prencipe di Transilvania
contra i Turchi, Ferrara, 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204653).
Ref.: idem.
62 Risposta del Serenissimo Prencipe di Transilvania, & c. ad una lettera chel
ITALIA 61
Gran Turco scrisse gi al detto principe [...] tradotta dallidioma transilvano nellitaliano,
Ferrara, 1595. 4 f. (Q 10.9.59, inv. 204654).
Ref.: idem.
63 Avvisi novi di Alba Giulia del primo di maggio 1597, Bologna, 1597.
Ref.: Edizioni italiane XVI, n. 3320.
BIBLIOTECA DELLA LIBERA
UNIVERSIT DI FERRARA
DOC
64 Documente (2) din 1581-1582 referitoare la demersurile lui Petru Cercel pe
lng Senatul veneian, pentru a obine tronul rii Romneti, i la refuzul lui Iancu Sasul
de a ceda lui Petru chiopul tronul Moldovei (I, 193, N.C. 6, f. 196
v
, 223).
Ref.: Hurmuzaki, XI, p. 106, 139.
FIRENZE (Florena)
AM
65 Biserica ortodox nlarea Domnului (Via Costa di San Giorgio 26).
Ref.: http://www.mitropolia.eu/ro/site/175.
ARCHIVIO NOTARILE
DISTRETTUALE DI FIRENZE
DOC
66 Contracte (2) din 26 septembrie 1870 i din 1873, referitoare la cumprarea i
vnzarea unei case a principelui Alexandru Ioan Cuza (filza 5482, rep. 73/15).
Ref. i publ.: Nicolae Ghinea, Alexandru Ioan Cuza Florence (RRH, 29, 1990, nr. 3-4,
p. 370-373).
ARCHIVIO DI STATO
6
67 Decret de unire ntre bisericile ortodox i catolic, Florena, 5 iulie 1439,
semnat i de Damian, mitropolit al Moldo-Vlahiei i lociitor de Sebastia i de protopopul
Constantin, lociitor al mitropolitului Moldo-Vlahiei (probabil al celui din scaunul
Romanului).
Publ.: Mansi, Conciliorum amplissima Collectio, Florena-Veneia, 1798, vol. XXXI A,
col. 1036, 1040; Arhiva, Iai, 5, 1893, p. 558; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 40.
68 Documente (4) din 1453 referitoare la Iancu de Hunedoara: instruciuni ctre
ambasadorii florentini i o scrisoare ctre republica Siena (Dieci di Bailia, Legazioni et
6
Despre aceste arhive, v. Archivio di Stato di Firenze. Archivio Mediceo del Principato.
Inventario sommario, 1951; Archivio Mediceo avanti il Principato, Roma, 1955; pentru inventarele
mai vechi, G. Camerani, Bibliotegrafia degli archivi florentini (Archivio Storico Italiano, 114,
1956, p. 304-319).
62 ITALIA
commisaria, Reg. nr.4, f. 44
v
-45
v
, 55
v
-56, 60-61; Reg. di lettere interne et esterne 1453,
Carteggio Missive, vol. 39, f. 44-46
v
).
Ref.: Fr. Pall, Relazioni di Giovanni di Hunedoara con lItalia negli anni 1452-1453, I
(RESEE, 13, 1975, nr. 3, p. 456-469).
Publ.: idem, op. cit., II (RESEE, 13, 1975, nr. 4, p. 560-562, 571-573, 583-585).
69 Document din Buda, 1479, despre efectivele otilor maghiare i ale rilor
Romne mobilizate pentru campania antiotoman (Carte Strozziane, filza 304, no. 37).
Publ.: Veress, Acta et epistolae, I, p. 33-34.
70 Raport din 1547 asupra luptelor anti-otomane i despre activitatea lui Giorgio
Martinuzzi (Archivio Mediceo, Carteggio di Cosimo I, f. 53).
Ref.: N. Iorga, Un raport necunoscut asupra mprejurrilor turceti n 1547 (RI, 18, 1932,
p. 102-103).
71 Raport din Turda, 27 august 1551, al lui G.B. Castaldo (Archivio Mediceo,
Carteggio di Cosimo I, filza 404, f. 416)
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
72 Documente (70) din 1575-1612, rapoarte i scrisori adresate marelui duce de
Toscana sau cancelariei ducale, cu informaii despre luptele dintre Gspr Bks i tefan
Bthory, principele Transilvaniei (1575), uciderea lui Ion Potcoav (1578), prezena lui
Petru Cercel la curtea Franei, la Veneia (1581), recomandarea nuniului Poloniei pentru
Petre chiopul (1583), situaia n Transilvania sub conducerea lui Sigismund Bthory i
participarea cavalerilor toscani la luptele contra turcilor n armata principelui Transilvaniei,
originea romnilor, evenimentele din rile Romne n timpul domniei lui Mihai Viteazul
i ecourile victoriilor sale, situaia din rile Romne dup moartea lui Mihai Viteazul
(Carte Strozziane, filza 301, p. 144-146; Francia, filza 4610, f. 290; Germania, filza 4333,
f. 170, 177, 182; Mediceo, filza 280, f. 264; 3296; 3311; 4293, f. 200-203, 480, 542, 624;
4352; 4353; 4355; 4356; 4357; 4466, f. 429; 4469, nr. 2, 29, 33, 34, 48, 51, 58, 61, 63,
71-73, 78-82, 85, 87, 97, 100, 105-106,111, 113,119, 134, 142; 4573; 4578; Venezia, filza
2987, f. 386).
Publ.: Veress, Documente, II, p. 66-68, 70-71, 151-154, 192-195, 282-285; III, p. 92-94,
199-200, 252, 267-273; 300-301; IV, p. 137, 142, 172, 184, 196-197, 200-202, 218-
228, 238-240, 245-246, 249-250, 261-263, 265-272, 279-293, 301-303, 305-308,
312-313; V, p. 1-2, 9-11, 13-14, 16-17, 35-39, 41-42, 50-51, 56, 64-65, 84, 156-
161, 164-165, 190-192, 201, 214-215, 220-221, 233-234, 239-241, 246-249, 319;
VI, p. 345-346; VII, p. 50, 121-122; VIII, p. 48-49, 257-258; Cltori strini, III,
p. 409-412 (doc. 1598, Alba Iulia, memoriul lui Paolo Giorgi), p. 505-517 (4 doc.,
1595-1596, scrisori de la Cosimo Capponi).
73 Scrisoare din 12 iulie 1578, a lui Filippo Talducci, despre executarea la Lvov a
lui Ioan Potcoav, domnul Moldovei (1577) i consecinele pentru raporturile Poloniei cu
Imperiul Otoman. Moldova i cazacii.
Ref. i publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. CL-CLI.
74 Fragment de scrisoare, din 1582, a domnului Moldovei Petru chiopul ctre
regele Poloniei (Miscellanea Medicea, filza 19, inserto 6, f. 39
r
).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
ITALIA 63
75 Raport, din 1583, cu privire la audiena la regele Poloniei tefan Bthory a unui
sol de la Poart, n care este vorba de execuia lui Iancu Sasul, fostul domn al Moldovei, i
de Petru chiopul, care se plnge de atacurile cazacilor (Fond Mediceo, filza 4293, f. 200).
Ref.: idem.
76 Raport n latin, din august 1587, al unui agent al lui Petru chiopul la Poart,
tradus din romnete de Vlad, fiul lui Milo-Vod, despre intenia turcilor de a ataca
Polonia (Miscellanea Medicea, filza 101, inserto 31, f. 2-3).
Ref. i publ.: Andrei Pippidi, Cazacii migratori, Moldova i Marea Neagr la nceputul
secolului al XVII-lea, n vol. Marea Neagr. Puteri maritime puteri terestre (sec.
XIII-XVIII), coord. Ovidiu Cristea, Buc., 2006, p. 274-275.
77 Documente din 1589-1624 referitoare la situaia rilor Romne n cursul
conflictelor militare polono-otomane: expediii otomane n Moldova, campanii ale lui
Mihai Viteazul, evenimente din timpul domniilor lui Aron Tiranul, Ieremia Movil, tefan
Toma i Gavril Movil, tratativele de pace polono-otomane din 1621. Rapoarte, scrisori
(2) de la Mihai Viteazul (1595), fragment din memoriile lui tefan Bthory, scrisoarea
din august 1595 ctre marele duce Ferdinand de Toscana, discursul cancelarului polon
la instalarea lui Ieremia Movil, memoriul din 1602 al lui Germanico Malaspina,
corespondena lui Alessandro Cilli despre relaiile romno-poloneze (1613-1615), avvisi
despre incursiuni turco-ttare n Moldova i ara Romneasc (1618-1620) etc.
Ref. i publ.: Veress, Documente, IV, p. 241-244 (2 scrisori, 1595, de la Mihai Viteazul);
ibidem, VI, p. 239 (memoriu din 1602, G. Malaspina); Elementa ad fontium editiones,
XXVII-XXVIII. Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentiae, ed. V. Meysztowicz et
W. Wyhowska de Andreis, Rome, 1972 (rec. A. Pippidi, n RESEE, 11,1973, nr. 4,
p. 749-752).
78 Raport, din 1590 (?), al lui Giovan Antonio Seruigi, din Polonia, referitor la ara
Romneasc i locuitorii ei, vechii daci, care se trag din romani (Mediceo del Principato
4293, p. 447).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
79 Rapoarte anonime, Relazione dalle cose di Transilvania, din 1591, i Relatione
della Transilvania dellanno 1592, servind de recomandare pentru Sigismund Bthory,
care plnuia o cstorie n Italia (Manoscritti 746, inserti 20, 21).
Ref.: idem.
80 Raport, din 9 februarie 1591, despre audiena solilor lui Sigismund Bthory la
Florena i lista darurilor aduse de ei, ntre care un vas de aur antic cu o inscripie greac
(Mediceo del Principato, filza 4469).
Ref.: idem.
Publ.: Veress, Documente, III, nr. 176 (datat eronat n 1592, fr localizare).
81 Documente din 1595 relative la luptele antiotomane ale romnilor (Fondo
Mediceo, filza 4352).
Publ.: A. Veress, Nunii apostolici n Ardeal (1592-1600) (ARMSI, s. III, t. 8, 1927-1928,
p. 350).
82 Documente (5) din 1591-1592, 1595, privind relaiile Florenei cu Transilvania:
64 ITALIA
rapoarte (2) relative la solia trimis de Sigismund Bthory la Pisa (1591) i Florena
(1592), rapoarte (2) intitulate Relatione delle cose di Transilvania (1591) i Relatione della
Transilvania (1592) i raport despre perspectivele comerului florentin n Transilvania
(1595) (Fondo Mediceo, filza 863, f. 153-154; filza 4469, nr. 34, ms. 740, nr. 20; ms. 743,
nr. 20; ms. 746, nr. 20-21).
Ref.: Veress, Documente, III, p. 267-268, 281; Cltori strini, III, p. 435.
Publ.: Angelo Pernice, Un episodio del valore toscano nelle guerre di Valachia alla fine
del secolo XVI (Archivio Storico Italiano, 1925, vol. III, p. 249-281); Andrei
Oetea, tiri italiene privitoare la rile Romneti (CI, IV, 1928, nr. 1, p. 54-63).
83 ntiinare din 1593 a lui Sinan-paa ctre locuitorii Oradei i Bihorului
referitoare la scutirea de tribut n primul an (Miscellanea Medicea, f. 102, inserto 39).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
84 Documente (6) din 1594-1597 referitoare la campaniile lui Mihai Viteazul:
scrisori de la Aron Vod, domnitorul Moldovei, principele Sigismund Bthory, nuniul
papal Malaspina, rapoarte despre luptele de la Trgovite i Giurgiu (1595) i moartea lui
Andrei Bthory (Fondo Mediceo, filza 4469).
Publ.: Hurmuzaki Essarcu, III/1, p. 459, 494-496, 499-502, 508-509, 511-516; Cltori
strini, IV, p. 157-165 (rap. din 1599 al lui G. Malaspina); Mihai Viteazul n contiina
european, I, p. 271-283 (idem).
85 Scrisori (2) n latin, din Bucureti, 1595, adresate de Mihai Viteazul cancelarului
Istvn Jsika privind relaiile domnului rii Romneti cu principele Transilvaniei,
Sigismund Bthory (copii) (Fondo Mediceo, filza 4293, r. 448-449).
Publ.: Veress, Documente, IV, p. 241-244.
86 Scrisoare din Alba Iulia, 18 februarie 1595, de la Simon Genga ctre fratele su
Ioan Baptista Genga, ambasadorul principelui Sigismund Bthory la Roma, referitoare la
vetile ajunse n Transilvania privind luptele lui Mihai Viteazul contra turcilor i ttarilor
(Fondo Mediceo, filza 4469, nr. 44).
Ref.: A. Veress, Campania cretinilor n contra lui Sinan Paa din 1595 (ARMSI, s. III,
t. 4, 1925, p. 74); N. Iorga, Nou izvoare despre campania muntean din 1595 (RI,
11, 1925, p. 162-170).
Publ.: A. Veress, op. cit., p. 97-100.
87 Tratat ncheiat la 20 mai 1595, la Alba Iulia, ntre Sigismund Bthory i Mihai
Viteazul (Miscellanea Medicea, filza 101, inserto 40, f. 1-7)
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
88 Tratat ncheiat la 3 iunie 1595 ntre Sigismund Bthory i domnul Moldovei,
tefan Rzvan (Miscellanea Medicea, filza 101, inserto 40, f. 8-12)
Ref.: idem.
89 Scrisoare din Praga, 8 august 1595, a agentului Curtio Pichena ctre Ferdinando
I, mare duce de Toscana, despre nemulumirea locuitorilor din ara Romneasc i
Moldova, fa de condiiile impuse de Sigismund Bthory prin tratatele semnate cu
domnitorii romni (Fondo Mediceo, filza 4352, nr. 75).
ITALIA 65
Ref. i publ.: Veress, Documente, IV, p. 249-250; Mihai Viteazul n contiina european,
V, p. 61.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 198-199.
90 Scrisoare din Sebe, 28 august 1595, a lui Alfonso Visconti, episcop de Cervia,
ctre Gianbattista Genga n care se relateaz lupta de la Clugreni, capturarea mai multor
steaguri ntre care i cel sfnt, purtat de Mehmet paa (Fondo Mediceo, filza 4469,
nr. 75).
Ref. i publ.: Mihai Viteazul n contiina european, V, p. 63-65.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 198-199.
91 Rapoarte (5) din Trgovite, Braov, Sibiu i Alba Iulia, 18 octombrie 6
decembrie 1595, ale lui Filippo Pigafetta, trimise cancelarului marelui duce de Toscana,
Belisario Vinta, privind campania din ara Romneasc contra turcilor (Fondo Mediceo,
filza 1216, f. 294-297; filza 1231, f. 46-53; filza 4469, nr. 90, 102).
Ref.: A. Veress, op. cit., p. 86-87, 89-90, 93-94; N. Iorga, op. cit., p. 162-170; Cl. Isopescu,
Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del Cinquecento
(BSHAR, 16, 1929. p. 64); Cltori strini, III, p. 541-548, 554.
Publ.: A. Veress, op. cit., p. 101-108, 115-117, 119-128, 130-139; Cl. Isopescu, op. cit.,
p. 64-66; Cltori strini, III, p. 543-559; Mihai Viteazul n contiina european,
p. 121-125, 131 (doc. 18 octombrie i 26 noiembrie).
92 Scrisori (4) din Trgovite, Giurgiu i Braov, 19 octombrie 15 noiembrie
1595, de la Silvio Piccolomini ctre marele duce de Toscana, relative la campania din ara
Romneasc contra turcilor (Fondo Mediceo, filza 4469, nr. 86, 91, 95, 98).
Ref.: A. Veress, op. cit., p. 88, 91, 94-95; N. Iorga, op. cit., p. 162-170; Cltori strini,
III, p. 563-565.
Publ.: A. Veress, op. cit., p. 108-114, 117-119, 128-130; Cltori strini, III, p. 566-574.
93 Tratat din Alba Iulia, 20 mai 1595, ntre Sigismund Bthory i o delegaie de
boieri munteni, cuprinznd clauze contrare politicii lui Mihai Viteazul (Fondo Mediceo,
filza 4469, nr. 143, f. 261-264: Capitulazioni di Valachia).
Publ.: Hurmuzaki, III/1, p. 472-476 (anexa C. Esarcu); Mihai Viteazul n contiina
european, I, p. 87-99.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 334-338.
94 Tratat din 1595 ntre Sigismund Bthory i tefan Rzvan, domnul Moldovei,
privind condiiile alianei antiotomane, 2 copii (Fondo Mediceo, filza 4469, nr. 54, f. 272-
275; nr. 55, f. 265-267).
Ref.: Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 92.
Publ.: Hurmuzaki, III/1, p. 477-480 (anexa C. Esarcu).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 137-141, 144-147.
95 Scrisoare din 1595 (copia de la Alba Iulia datat 10 noiembrie) trimis de un
polon din tabra lui Zamoyski din Moldova ctre un prieten din Transilvania, despre
tratative ntre poloni i turco-ttari la instalarea lui Ieremia Movil (Fondo Mediceo, filza
4293, f. 542).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
66 ITALIA
96 Scrisori apocrife (2) din 1595 i 1596, relatnd pretinsele cltorii ale lui Paolo
Giorgi ca sol al guvernului habsburgic n Moldova i Bulgaria (Fondo Mediceo, filza
4469, nr. 56, 147).
Ref.: Cltori strini, III, p. 378-390.
Publ.: A. Veress, Relationes nuntiorum apostolicorum in Transilvaniam missorum a
Clemente VIII (1592-1600), Budapesta, 1909, p. 93-97 (scris. 1595); idem, Nunii
apostolici n Ardeal (1592-1600), Buc., 1928, p. 48-52; Cltori strini, III, p. 395-
398, 401-403.
97 Document din Alba Iulia, 4 ianuarie 1597, cuprinznd o relatare anonim a
nelegerii dintre Sigismund Bthory i Mihai Voievod, referitoare la continuarea rzboiului
mpotriva turcilor (Fondo Mediceo, filza 4469, f. 119).
Ref. i publ.: Mihai Viteazul n contiina european, IV, p. 92-94.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 297-298.
98 Document din Alba Iulia, 4 ianuarie 1597, cu tiri de la Constantinopol despre
primirea de ctre Mihai Viteazul a steagului Sultanului, despre numirea noului han al
Crimeii i despre tulburrile din Bulgaria (Fondo Mediceo, filza 4469, f. l19).
Ref. i publ.: ibidem, IV, p. 90-91.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 55, c. 298-299.
99 Rapoarte ale unui anonim aflat la Istanbul n 1614-1617, avvisi de la Dubrovnik
i din Levant din 1620-1621, rapoartele lui Antonio Barilli i Costantino Rossi ctre marele
duce de Toscana n 1623 i rapoarte din 1623-1628 ale contelui de Csy, ambasadorul
Franei la Poart, referitoare la prdciunile cazacilor pe rmul Mrii Negre i la micri
de trupe otomane i polone n jurul Moldovei (Fondo Mediceo, 4278, f. 7, 25, 28, 33, 57-
58, 73-77).
Ref. i publ.: Andrei Pippidi, Cazacii navigatori, Moldova i Marea Neagr la nceputul
secolului al XVII-lea, n Marea Neagr. Puteri maritime puteri terestre (sec. XIII-
XVIII), coord. Ovidiu Cristea, Buc., 2006, p. 276-278.
100 Avviso din 20 august 1620 despre atacul cazacilor care au jefuit Varna, omornd
mii de locuitori turci i greci ai oraului, la care a luat parte un fiu natural al lui Mihai
Viteazul, numit Dumitracu (Fondo Mediceo del Principato, 4278, f. 112-118).
Ref.: Andrei Pippidi, op. cit., p. 278-279.
101 Rapoarte de la Dubrovnik, din anii 1620-1621, despre revolta lui Gaspar
Gratiani i nlocuirea lui cu Alexandru Ilia, luptele din Moldova etc. (Fondo Mediceo del
Principato, 4278, f. 119-121, 133-134, 135).
Ref.: Andrei Pippidi, op. cit., p. 280-282.
102 Document din 1621, cuprinznd condiiile puse pentru pacea de la Nikolsburg
de ctre Gabriel Bethlen n legtur cu Transilvania (Miscellanea Medicea, 294, inserto
5, f. 271-276).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
103 Rapoarte din Constantinopol, din anii 1637-1640, despre rivalitatea dintre
Matei Basarab i Vasile Lupu, adresate lui Perseo Falconieri de ctre Jacopo Franceschini,
clugr minorit conventual (Fondo Mediceo del Principato, 4274).
Ref.: idem.
ITALIA 67
104 Raport din Constantinopol, 10 decembrie 1688, al ambasadorului francez Pierre
de Girardin, referitor la aciunile Franei pentru soluionarea conflictului dintre Imperiul
Otoman i Polonia (chiar cu preul de a se ceda acesteia Moldova i ara Romneasc),
pentru a reui astfel s izoleze Imperiul Habsburgic (Fondo Mediceo, ms. 214).
Publ.: N. Iorga, Studii i documente, p. 79-80.
105 Documente relative la Anton Maria del Chiaro, devenit secretar al domnilor
rii Romneti, 1710-1716 (Fondo Mediceo, filza 2204).
Ref.: C. Boroianu, Anton Maria del Chiaro (Studia Bibliologica, 3, 1969, p. 117).
106 Rapoarte diplomatice toscane de la Constantinopol din anii 1779-1859 cu
informaii despre situaia intern i internaional a Principatelor n epoca de sfrit a
domniilor fanariote i n conjunctura rzboaielor ruso-turce de la finele sec. XVIII i
din primele decenii ale sec. XIX, rscoala lui Tudor Vladimirescu i ocupaia ruso-turc
(1848-1851).
Ref.: Matei Ionescu, Cltorie de documentare arhivistic n Italia (RA, 1969, nr. 1,
p. 241-244).
107 Scrisori (3) din noiembrie 1784 februarie 1785 ale arhiducelui Leopold
de Toscana ctre fratele su Iosif II, cuprinznd comentarii asupra evenimentelor din
Transilvania (rscoala lui Horia).
Ref.: Octavian Beu, Rscoala lui Horia n corespondena mpratului Iosif II cu arhiducele
Leopold de Toscana, n Frailor Alexandru i Ion I. Lapedatu, Buc., 1936, p. 51-60.
Publ.: Alfred von Arneth, Joseph II, und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel, Viena,
1872.
108 Rapoarte (8) din 1821 de la R. Ltzer, reprezentant al marelui ducat al Toscanei
la Constantinopol, referitoare la rscoala lui Tudor Vladimirescu (Ministero degli Affari
Esteri, busta 2396).
Publ.: Revoluia din 1821, p. 114-115, 224-227, 291, 308, 356-357, 373-374, 379-380,
423-424.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 29, c. 25-37, 45-56, 67-80, 103-106.
MS
109 Stanislas Orzechowski, Annales Polonici ab excessu Sigismundi, 1554, copie
din 1590-1595 a pasajelor relative la originea latin a romnilor.
Ref. i publ.: Elementa ad fontium editiones, XXVII-XXVIII, Res Polonicae ex Archivo
Mediceo Florentiae, ed. V. Meystowicz et W. Wyhowska de Andreis, Rome, 1972,
p. 18-21 (rec. Andrei Pippidi n RESEE, 11, 1973, nr. 4, p. 749).
110 tefan Bthory, Reminiscentiae de rebus bellicis circa arcem Szatmr gestis
(1562-1567), manuscris original, 1586, cuprinznd tiri despre luptele din jurul Stmarului
dintre otile mpratului habsburgic i ale principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund
Zpolya, la care a luat parte i autorul, viitor principe transilvan i rege al Poloniei.
Ref.: Endre Veress, Reminiscentiae regis Stephani Bthori de rebus bellicis circa arcem
Szatmr gestis (EM, 4, 1933, p. 377-404); Crciun Ilie, Repertoriul, p. 447.
Publ.: Veress, op. cit., f. 405-412.
68 ITALIA
111 Relazione sulle vicende del Regno di Valacchia dal 1593 a 1600 scritta dal
voevoda Michele il Bravo, dopo la sconfitta da lui subita in Transilvania per opera del
capitano imperiale Giorgio Basta, memoriu al lui Mihai Viteazul n care i justific
politica (Mediceo, filza 4469, doc. 168).
Ref.: N. Iorga, O istorie a lui Mihai Viteazul de el nsui (ARMSI, s. III, t. 5, 1926, p. 339-
349).
Publ.: Angelo Pernice, Un episodo del valore toscano nella guerra di Vallachia alla
fine del secolo XVI (Archivio Storico Italiano, 1925, p. 282-297); Aurel Decei,
n Literatura romn veche, II, Buc., 1969, p. 40-56; Mihai Viteazul n contiina
european, p. 625-645.
H
112 Giovanni da Carignano, [Portulan], s.l., circa 1310, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre, Copie (Carte nautiche, nr. 2).
Ref.: A.D. von den Brincken, Ost- und Sudosteuropa in der abendlndischen kartographie
des Sptmittelalters (RESEE, 13, 1975, nr. 2, p. 255-256); Grmad, Scizia, p. 248,
nr. 2.
113 Pietro Vesconte, [Hart nautic], s.l., 1311, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (Carte nautiche, nr.l).
Ref.: ibidem, nr. 3.
Reprod.: Raccolta di mappamondi e carte nautiche del XIII al XVI secolo, illustrate da
Theobaldo Fischer (Ongania, 1881, nr. 2).
114 Gugliemo Saleri di Maiorca, [Hart nautic], s.l., 1385, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Carte nautiche, nr. 3).
Ref.: Grmad, Vicina, p. 20, nota 2; Grmad, Scizia, p. 248, nr. 14.
115 Graziano Benincasa, [Hart nautic], s.l., 1461, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 5, 6).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249-250, nr. 36-37.
116 Giacomo Bertran di Maiorca, [Hart nautic], s.l., 1482, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 7).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 44.
117 M. di Maiorca, [Hart nautic], s.l., 1487, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 8).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 45.
118 Carta nautica anonima, s.l., sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 9).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 59.
119 Carta nautica anonima, s.l., sec. XV sau nceputul sec. XVI, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Inv.sommario, nr. 11).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 61.
ITALIA 69
120 G. Russo, [Hart nautic], s.l., 1520, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 12).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 88.
121 Anonim portughez, [Atlas], s.l., sec. XVI, cuprinznd 24 hri nautice ntre care
i aceea a litoralului romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 17).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 180.
122 Atlante anonimo, s.l., sec. XVI, 3 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 16).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 181.
123 Reinaldo Bartolomeo de Ferreiros i Matteo Prunes, [Hart nautic], s.l.,
sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 14).
Ref.: ibidem, p. 254, nr. 152.
124 Carta nautica anonima, s.l., sec. XVI sau XVII, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 18).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 182.
125 Vincenzo Demetrio Volzio da Ragusa, [Hart nautic], s.l., 1607, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 19).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 197.
126 Placido Oliva da Messina, [Hart nautic], s.l., 1615, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Inv. sommario, nr. 21).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 201.
BIBLIOTECA MARUCELLIANA
H
127 [Atlas anonim], s.l., sec. XVII, 4 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (B. VIII. 26).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 212.
128 Luigi Ferdinando Marsigli, Traiani Pontis Descriptio (A, CCLV, 4).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA
MS
129 Theodoros din Hermopolis, Epitome, circa 575, cuprinznd novela XI-a lui
Justinian, 14 aprilie 535, n care sunt menionate prerogativele i jurisdicia arhiepiscopului
de Prima Justiniana, extinzndu-le asupra localitilor recucerite din Banat, ntre care
Vrdia (Recidiva = Arcidava), copie din sec. XIV (ms. Plutonius, LXXX, 4).
Ref. i publ.: Suciu Constantinescu, p. 20.
130 Imnuri (2) anonime, sec. XII, n onoarea mpratului Ioan II Comnenul, care
70 ITALIA
amintesc de luptele acestuia cu turcii, pecenegii (skythes) i ungurii ntre anii 1122 i
1127. Sunt menionate rurile Halys i Dunrea (ms. Plutonius, XXXI, 2, f. 6
v
).
Ref. i publ.: Sp. Lambros, Ymnoi tn dmn eis ton autokratora Iannn Komnnon (NE,
2, 1905, p. 385-395); Fontes, IV, p. 60-61.
131 Nicolaos Calliclis, Epigrame i poezii ocazionale (sec. XII) referitoare la epoca
sa, menionnd pe scii (n sensul de pecenegi), daci i peoni (romni i unguri), gei (prin
care nelegea bulgari) (ms. Laurentianus XXXII, 33).
Ref. i publ.: Leo Sternbach, Dissertationes philologicae Academiae Litterarum
Cracoviensis, 36, 1903, p. 313-392; Sp. Lambros, NE, 8, 1911, p. 3-59, 124-192;
Fontes, III, p. 46-49.
132 Noul Testament i Psalmii, sfritul sec. XII, VI + 359 f., 18,6 x 13,2 cm.
Pergament. Iniialele, titlurile i siglele liturgice n cerneal roie. La f. 5
r
nsemnare
despre moartea lui Vladislav II, domnul rii Romneti, 22 august 1456. Transferat n
1790-1794 din Constantinopol la Florena (Ms. Plut. 6. 36).
Ref.: Anthony Cutler, The aristocratic Psalters in Byzantium, Paris, 1981, p. 36 (Bibliothque
des Cahiers Archologiques, XIII); comunicat de Constana Costea, 1997.
133 Manuil Philis, T sebast Patrikiot, prima jumtate a sec. XIV. Poem n greac
n care descrie preluarea i eserea lnii de ctre pstorii romni din Balcani (Mediceus-
Laurentianus XXXII, 9).
Ref. i publ.: Manuelis Philae Carmina, ed. E. Miller, I, Paris, 1855, p. 207; Fontes, IV,
p. 158-159.
134 Du Vignau, secretar al ambasadorului francez la Poart, Ltat present de la
puissance ottomane. Avec les causes de son accroissement, celles de sa dcadence, Paris,
1687, lucrare dedicat marelui duce de Toscana, cu referiri la rile Romne i dorina
acestora de a se ridica mpotriva puterii otomane. Copie, (fondo Mediceo-Palatino, 214).
Ref.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 75; Virgil Cndea, Sieur du Vignau, un alt model
posibil al lui Cantemir (Academica, 1, 1991, nr. 4, p. 32).
Publ.: Iorga, op. cit., p. 75-79 (fragmente).
H
135 Perrino Vesconte, [Hart nautic], s.l., 1327, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (Med. Palat. 248).
Ref.: Grmad, Vicina, p. 9, nota 3; idem, Scizia, p. 248, nr. 8.
Reprod.: A.E. Nordenskild, Periplus, Stockholm, 1897, pl. VII, fig. 1.
136 Portolano Laurenziano-Gaddiano, s.l., 1351, atlas anonim, hri cuprinznd n
harta 7 i litoralul romnesc al Mrii Negre (Gaddiani reliqui, 9).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 248, nr. 10.
Reprod.: L. Serristori, Illustrazione di una carta del Mare Nero del MCCCLI, Firenze,
1857; Raccolta di mappamondi e carte nautiche del XIII al XVI secolo (Ongania,
1881, nr. 5); A.E. Nordenskild, Periplus, Stockholm, 1897, p. 21.
137 Carta nautica anonima, s.l., circa 1524, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Med. Palat. 249).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 90.
ITALIA 71
138 Giovanni Martines de Messina, [Hart nautic], s.l., 1568, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 134.
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DOC
139 Scrisoare, din 4 februarie 1564, redactat de Antonio Pandolfi, despre criza
politic din Moldova de la mijlocul secolului al XVI-lea (Ms. Palatin 815, f. 893-906).
Ref. i publ.: Gianluca Masi, La lettera di Antonio Pandolfi a Piero Machiavelli sulle
vicende del principato di Moldavia negli anni 1547-1563 (Cod. Pal. 815 della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) (Annuario dellIstituto Romeno di
Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 6-7, 2004-2005, p. 363-386); Andrei
Pippidi, Criza politic din Moldova anilor 1547-1564. O mrturie neateptat (RI,
s.n., 16, 2005, nr. 1-2, p. 153-168).
MS
140 Biografia lui Filippo Scolari de Ozora (Pippo Spano), s.l., sec. XV, participant
la lupta romnilor din Banat mpotriva turcilor n 1419-1426 (Manuscritti 740, 5).
Ref.: Domenico Mellini, Vita di Filippo Scolari, Firenze, 1570 i 1606; G. Lzrescu,
N. Stoicescu, rile Romne i Italia pn la 1600, Buc., 1972, p. 61-66; Ioan
Haegan, Pippo Spano i lupta antiotoman din Banat n primele decenii ale sec.
XV-lea (Studii i comunicri, Caransebe, 2, 1977, p. 389-402); idem, Banatul i
nceputurile luptei antiotomane (1389-1426). Rolul lui Filippo Scolari (R. Ist., 31,
1978, nr. 6, p. 1025-1039).
141 Mariano Jacopo Taccola, Tractatus de re militari et machinis bellicis. Liber
tertius de ingeneis ac edifitiis non usitatis, [1427]-1433. 48 f., 22,5 x 30 cm. Tratat de
tehnic militar cu ilustraii i hri, cuprinznd i informaii asupra teritoriului rilor
Romne: populaie, limb, viaa material etc.
Ref. i publ.: Ion Dumitriu-Snagov, Principatele Romne n secolul XIV-lea Codex
Latinus Parisinus, Buc., 1979.
142 Giovanandrea Gromo, Compendio di tutto il Regno posseduto dal Re Giovanni
Transilvano ed di tutte le cose notabili desso Regno, lucrarea consilierului secret al lui
Ioan Sigismund al Transilvaniei (1540-1571) (fondo Magliabecchi, XIII, 9, ms. V, cl. XIII,
cod 969).
Ref.: Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del
Cinquecento (BSHAR, 16, 1929, p. 40-41); Marina Lupa-Vlasiu, Contribuiuni
documentare la relaiunile dintre Italia i Transilvania n sec. XVI (AIINC, 10, 1945,
pl. 334-337); G. Lzrescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 292-297.
Publ.: AVSL, 1855, p. 1-50; Cl. Isopescu, op. cit., p. 41-47; Aurel Decei, Giovanandrea
Gromo, Compendio di tutto il regno posseduto dal re Giovanni Transilvano e di tutte
le cose mirabili desso regno (Apulum, 2, 1943-1945, p. 140-214; rec. D. Bodin, n
RIR, 16, 1946, p. 394); Cltori strini, II, p. 325-371.
72 ITALIA
143 Raport n limba francez, din 1740-1741, al unui ofier austriac despre
cltoria n Imperiul Otoman, n care descrie Orova veche, Podul lui Traian i Calafat
(Fond Palatino, ms. 999).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
CR
144 Arnoldus Wion, Sancti Gerhardi Sagredo vita, Venezia, 1597, ediie a codicelui
Sagredo, 1421 (pierdut) cuprinznd Legenda maior Sancti Gerhardi, cu informaii despre
viaa din cuprinsul voievodatului lui Ahtum, din regiunea Mureului, n sec. XI (fondo
Magliabecchi).
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din secolul al XI-lea referitoare la istoria
Transilvaniei. Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 387).
145 Giovanni Battista di Burgo, Viaggio di cinque anni in Asia, Africa ed Europa
del Turco, vol. I-III, Milano, 1686, cuprinznd i tiri despre rile Romne.
Ref.: P.P. Panaitescu, Doi cltori italieni necunoscui n rile noastre (Studii italiene,
1, 1934, p, 1-7).
H
146 Planisfero catalano anonimo, s.l., sec. XIV sau XV, cuprinznd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Sez. Palat, Portol. nr. 16).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 250, nr. 57.
Reprod.: Raccolta di mappamondi... (Ongania, 1881, nr. 13).
147 Il mappamondo catalano di Firenze, s.l., sfritul sec. XIV sau nceputul sec.
XV, cuprinznd i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Theobald Fischer, Sammlung mittelalterlicher Welt- und Seekarten italienischen
Ursprungs aus italienischen Bibliotheken und Archiven, Veneia, 1886, p. 214;
Grmad, Scizia, p. 249, nr. 19.
148 Planisfero anonimo, s.l., 1417 (?), 1447 (?), 1457 (?), reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Sez. Palat, 1).
Ref.: ibidem, p. 249, nr. 22.
149 Giambattista Agnese di Genova, Atlante. s.l., sec. XVI, 12 hri nautice
reprezentnd i litoralul romnesc al Mrii Negre (cl. XIII, P, ms. 5).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 107.
150 Giambattista Agnese, [Atlas], s.l., sec. XVI, 15 hri nautice, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (cl. XIII, P. ms. 5).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 183.
151 Atlante anonimo, s.l., sec. XVI, 5 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Magl., cl. XIII, ms. 4).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 184.
152 Atlante anonimo, s.l., 1564 (?), 5 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (cl. XIII, ms. 4).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 130.
ITALIA 73
153 Angelo da Marsiglia, [Hart nautic], s.l., 1571, cuprinznd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Portulano 6).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 140.
154 Baldasare Maggiolo Visconte, [Hart nautic], s.l., 1583, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Portulano 3).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 145.
155 Nicola Reynoldi, Hart nautic, s.l., 1612, (1651?), reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Sez. Pal. nr. 11).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 199.
156 Carta idro-geografica anonima, s.l., sec. XVII, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Fondo senza normi topografici).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 213.
BIBLIOTECA RICCARDIANA
H
157 Carta nautica anonima, s.l., sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (nr. 3827).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 66.
158 Atlante anonimo, s.l., sec. XVI, cu 14 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (nr. 3139).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 185.
159 Placido Caloiro Oliva da Messina, [Hart nautic], s.l., 1629, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (nr. 3829).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 204.
CHIESA SANTA ANNUNZIATA
A
160 Compoziie votiv din cear i ghips, sec. XV, reprezentnd nsemnele heraldice
ale unor lupttori celebri ajutai de Fecioara Maria, ntre care Iancu i Matia Corvin i
Filippo Scolari (Pippo Spano).
Ref.: Ferdinando Leopoldo del Migliore, Firenze citt nobilissima, Florena, 1684, p. 286-
287; Matthias Corvinus, p. 173-174.
GALLERIA DEGLI UFFIZI
A
161 Andrea del Castagno, Philippus Hispanus de Scolaris, fresc transferat pe
74 ITALIA
pnz, circa 1450, 245 x 165 cm. Portretul florentinului Pippo Spano, comite de Timi,
provenind din Villa Carducci din Legnaia, dintr-o serie de Uomini illustri.
Ref.: Marita Horster, Andrea del Castagno, Londra, New York, 1980, p. 31, nr. 179;
Matthias Corvinus, p. 136, nr. 8
a
.
162 Cristophanus dellAltissimo, Philippus Scolari, sec. XVI, ulei pe pnz, 58 x
47 cm. Portretul lui Pippo Spano, comite de Timi.
Ref.: Matthias Corvinus, p. 137, nr. 8
b
.
GIARDINO BOBOLI
A
163 Captivi daci comati, statui de porfir (2) prima h 230 cm, provenind probabil
din Porticus porphyretica (Forul lui Traian din Roma), foste n colecia din Palazzo Valle
Capranica, apoi din aceea a cardinalului Ferdinando de Medici din 1584.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 81, nr. 21-22.
Reprod.: C.T. Saltman, The Cambridge Ancient History, Plates, vol. V, Cambridge,
1939, p. 94-95; Russu, op. cit., p. 84, fig. 22-23; N. Sabu, Trei statui din porfir,
reprezentnd daci, la Florena (Apulum, 14, 1986, p. 483-491, fig. 4-5).
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
A
164 Captiv dac, statuie de porfir (fragment), h 130 cm.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 81, nr. 23.
Reprod.: N. Sabu, op. cit., fig. 3.
PALAZZO PITTI
A
165 Captiv dac, statuie de marmur.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 78, nr. 20.
Reprod.: ibidem, p. 83, fig. 21.
PALAZZO VECCHIO
H
166 Picturi murale, circa 1570, reprezentnd hri ce cuprind i rile Romne
(lng Sala dei Gigli).
Ref.: Al. Marcu, Hri romneti zugrvite la Florena pe la 1570 (Roma, 2, 1922,
nr. 78, p. 14); G. Clinescu, Valahia i Moldova n vechile periple italiene, n Omagiu
Ramiro Ortiz, Buc., 1929, p. 56.
ITALIA 75
SOCIET COLOMBARIA
H
167 Giacomo de Zeroldi (Giroldi), Atlante, 1446, 6 hri nautice reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 30.
GENOVA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
168 Documente, sec. XIII-XV, cuprinznd informaii despre istoria Moldovei i
Dobrogei, din secolele XIII-XV n relaiile cu coloniile genoveze din Chilia, Cetatea
Alb i Vicina. Sunt amintii: Iacobus Valahus, Ioan Valahus din Suceava, Radu, Stoica,
Dimitrie, Constantin din Vicina etc. (Officium Provisionis Romaniae, ad. ann; Mass.
Caffe, ad ann).
Ref.: N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei i Cetii Albe, Buc., 1899; G.I. Brtianu, Le
commerce gnois sur le Danube la fin du XIII
e
sicle (BIES, 9, 1922, nr. 5-6, p. 50-
54); N. Iorga, I Genovesi nel Mar Nero, Genova, 1925; G.I. Brtianu, Noms romans
dans les rgistres des notaires gnois de Crime la fin du XIII-e sicle (Romania,
51, 1925, p. 268-272); idem, Recherches sur le commerce gnois dans la Mer Noire au
XIII-e sicle, Paris, 1929; N. Bnescu, Vechi legturi ale rilor noastre cu genovezii,
n nchinare lui N. Iorga, Cluj, 1931, p. 32-35; G.I. Brtianu, Notes sur les Gnois
en Moldavie au XV
e
sicle (RIR, 3, 1933, p. 152-158); G. Lzrescu, N. Stoicescu,
rile Romne i Italia pn la 1600, Buc., 1972, p. 3, 4-6, 16-25, 27-53, 63.
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 3-6, 16-23, 27-53, 63 (14 doc., 1391-1482); G.I.
Brtianu, Actes des notaires gnois de Pera et de Caffa de la fin du XIII-
e
sicle (1281-
1290), Buc., 1927; idem, Recherches sur le commerce gnois dans la Mer Noire au
XIII-
e
sicle, Paris, 1929 (doc. 1274-1296); N. Bnescu, op. cit., p. 35-37, (19 doc.
din 1447-1465); Giovanna Balbi-Silvana Raiteri, Notai genovesi in Oltremare. Atti
rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV), Genova, 1973, 242 p.
169 Documente (4) din 1289-1290 privind relaiile comerciale dintre Caffa, Vicina
i Cetatea Alb (Notaio Lamberto di Sambuceto).
Ref. i publ.: Michel Balard, Gnes et lOutre Mer, vol. I, Les Actes de Caffa du notaire
Lamberto de Sambuceto, 1289-1290, Paris-La Haye, 1973, nr. 258, 488, 569, 885,
rec. Petre . Nsturel, n RER, 15, 1975, p. 219-221 i Octavian Iliescu, n RESEE,
14, 1976, nr. 3, p. 527.
170 Documente din Chilia, Lycostomo, Napoli i Pera, 1360-1361, 1373, 1383-
1384, scrise de notarii genovezi, cuprinznd informaii despre porturile de la gurile
Dunrii i coloniile comerciale de acolo, situaia politic, viaa urban, traficul naval,
sistemul monetar etc. (Fondi: Notaio Antonio di Ponzo; Notaio Domenico di Carignano;
Notaio Oberto Grassi).
76 ITALIA
Ref.: Robert Henri Bautier, Notes sur les sources dhistoire conomique mdivale dans les
archives italiennes (Ecole franaise de Rome, Mlanges darchologie et dhistoire,
60, 1948, p. 187-188); Gian Giacomo Musso, Nuove ricerche darchivio su Genova e
lEuropa centro-orientale nell ultimo Medioevo (Rivista storica italiana, 82, 1971,
nr. 1, p. 132-143); Octavian Iliescu, Nouvelles ditions dactes notaris instruments
au XIV
e
sicle dans les colonies gnoises des bouches du Danube (RESEE, 15, 1977,
nr.l, p. 113-129); Victor Esknasy, Les Gnois en Mer Noire: propos dune nouvelle
dition des documents de Kilia (RRH, 22, 1983, nr. 1, p. 87-95).
Publ. i reprod.: Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da
Antonio di Ponzo (1360-1361), Genova, 1971; Giovanna Balbi-Silvana Raiteri, Notai
genovesi in Oltremare. Atti rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV), Genova, 1973,
p. 185-242 (2 pl.); M. Balard, Gnes et lOutre Mer, t. II, Actes de Kilia du notaire
Antonio di Ponz, 1360, Paris, La Haye-New York, 1980 (123 doc., 1360).
171 Documente (3) din 1386 relative la o ambasad genovez din Caffa afltoare
la Moncastrum (Cetatea Alb), n drum spre capitala Moldovei (Mass. Caffe, 1386, f. 316,
324, 390).
Ref.: G.G. Musso, Note darchivio sulla Massaria di Caffa (Studi genuesi, 1964-
1965); . Papacostea, Aux dbuts de ltat moldave. Considrations en marge dune
nouvelle source (RRH, 12, 1973, nr. 1, p. 141-142); idem Quod non iretur ad
Tanam. Un aspect fondamental de la politique gnoise dans la Mer Noire au XIV
e

sicle (RESEE, 17, 1979, nr. 2, p. 215, n. 42); tefan S. Gorovei, Enigmele Cetii
Albe (MI, 28, 1994, nr. 8, p. 50).
172 Act notarial din 6 iunie 1398 atestnd prezena genovez la Licostomo, ceea
ce modifica data ocuprii gurilor Dunrii de ctre Mircea cel Btrn (Notaio Boveto
Tommaso, filza 1).
Ref. i publ.: t. Andreescu, Acte medievale din arhive strine (R. Ist., 34, 1981, nr. 9,
p. 1732-1736).
Reprod.: ibidem, p. 1735.
173 Document din Caffa, 1408-1410, redactat de notarul genovez Oberto Grassi,
procur pentru soluionarea unei moteniri in partibus Vallachiae, atestnd relaiile
comerciale dintre colonia genovez i Moldova (Notaio Labaino Giovanni, filza 1).
Ref., publ. i reprod.: tefan Andreescu, Au temps de la chute de Constantinople: nouvelles
donnes sur les relations roumano-gnoises (RRH, 23, 1984, nr. 4, p. 333-339).
174 Documente din 1437 i 1438 privind comerul Cetii Albe cu coloniile
genoveze din Crimeea (Archivo Segreto, Diversorum Filze, 3029-3030 doc. nr. 153 i
155).
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Noi informaii genoveze cu privire la Cetatea Alb, n
idem, Izvoare noi cu privire la istoria Mrii Negre, Buc., 2005, p. 11-21.
175 Documente (3) din 1437, 1443, 1453 referitoare la relaiile comerciale ale
Genovei cu Moldova (Archivio Segreto nr. 3034; Notaio Andrea Testa, filza 1).
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Trois actes des archives de Gnes concernant lhistoire de
la Mer Noire au XV
e
sicle (RESEE, 21, 1983, nr. 1, p. 31-50).
Reprod.: ibidem, p. 37, 42-43, 49.
ITALIA 77
176 Document din 18 februarie 1446 care atest prezena genovez pe drumul
moldovenesc (Archivio Segreto Div. Filze, nr. 3036).
Ref.: Iorga, Acte i fragmente, III, Buc., 1897, p. 23; Jacques Heers, Gnes au XV
e
sicle:
activit conomique et problmes sociaux, Paris, 1961, p. 383; tefan Andreescu,
Genovezi pe drumul moldovenesc (II) (RI, s.n. X, 1999, p. 99-108; republ. n idem,
Din istoria Mrii Negre. Genovezi, romni i ttari n spaiul pontic n secolele XIV-
XVII, Buc., 2001, p. 106-116).
Publ.: ibidem.
177 Document din 20 martie 1448 care atest implicarea negustorului moldovean
Teodorcha de Telicha n centrele genoveze din zona pontic (Archivio Segreto, Diversorum
reg., nr. 539).
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Un om de afaceri romn n spaiul pontic la mijlocul
veacului al XV-lea: Teodorcha de Telicha (SMIM, XVI, 1998, p. 23-30); republicat
n idem, op. cit., p. 80-88.
178 Document foarte probabil din 1455 care reflect situaia raporturilor moldo-
genoveze n acel an (Primi cancellieri, busta 96).
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Problema exportului de cereale din rile Romne ctre
spaiul pontic n secolul al XV-lea (SMIM, XVII, 1999, p. 111-127; republicat n
idem, op. cit., p. 59-79) (publicare parial).
179 Documente din 22 decembrie 1459 menionnd prezena la Caffa a unui
ambasador al lui tefan cel Mare (Registri del Banco di S. Giorgio, reg. 1420, carte 75).
Ref.: P.P. Panaitescu, La route commerciale de la Pologne la Mer Noire (RIR, 3, 1933,
p. 190).
Reprod.: B. A. R., arhiva B.P. Hasdeu, pachetul nr. 2.
180 Document din 13 martie 1461 cate ofer informaii despre mprumutul acordat
de negustorul moldovean Teodorcha de Telicha prinului de Mangop.
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Date noi despre Teodorcha de Telicha, n idem, Izvoare
noi cu privire la istoria Mrii Negre, Buc., 2005, p. 102-112.
181 Document din 12 ianuarie 1468 cu privire la arestarea n Moldova a fostului
consul din Caffa, Gregorio de Reza i a suitei sale (San Giorgio, Cancellieri di San Giorgio,
filza 223).
Ref.: Enrico Basso, De rebus castri Ilicis et alia: Genova, la Moldavia e la Valacchia
fra cooperazione e contrasto nel secondo Quattrocento, n vol. Italia e Romania. Due
popoli e due storie a confronto (sec. XIV-XVIII), a cura di Sante Graciotti, Firenze,
1998, p. 93-94; Alfonso Assini, Una filza ritrovata. La riscoperta di importanti
documenti genovesi su Costantinopoli e il Mar Nero (Romania Orientale, 12, 1999,
p. 30); tefan Andreescu, Un nou act genovez cu privire la tefan cel Mare, n idem,
Izvoare noi cu privire la istoria Mrii Negre, Buc., 2005, p. 87-92.
Publ.: ibidem.
182 Document din 1470 referitor la medicul Isac, trimis al lui Uzun Hasan,
suveranul statului Ak-Kuyunlu din Persia, la tefan cel Mare (Registri del Banco di S.
Giorgio, reg. 1420, carte 67).
78 ITALIA
Ref.: P.P. Panaitescu, La route commerciale de la Pologne la Mer Noire (RIR, 3, 1933,
p. 190).
Reprod.: B. A. R., arhiva B.P. Hasdeu, pachetul nr. 2.
183 Document din 7 iulie 1472 care menioneaz activitile comerciale desfurate
de un negustor moldovean la Caffa.
Ref. i publ.: tefan Andreescu, Date noi despre Teodorcha de Telicha, n idem, Izvoare
noi cu privire la istoria Mrii Negre, Buc., 2005, p. 102-112.
184 Document din 8 iulie 1474 care menioneaz un transport de sclavi din Caffa
care a ajuns la un loc din Valahia dinspre Germania (locum Velachi partium Alamanie),
(Notai antichi, nr. 904).
Ref.: tefan Andreescu, Genovezi pe drumul moldovenesc (I), n idem, Din istoria Mrii
Negre. Genovezi, romni i ttari n spaiul pontic n secolele XIV-XVII, Buc., 2001,
p. 104.
185 Act din 18 mai 1476, prin care Raffaele Tarigo se angajeaz fa de familia
tnrului genovez Ronaldo Roveto s-l rscumpere din Moldova, unde se afla mpreun
cu un grup de tineri, ntre care probabil i moldoveni refugiai din Caffa (Notaio de Cairo
Andrea, filza 31).
Ref.: tefan Andreescu, Autour de la dernire phase des rapports entre la Moldavie et
Gnes (RRH, 21, 1982, nr. 2, p. 264-267); Mircea Halunga, Genovezi n Moldova lui
tefan cel Mare i destinul lor (MI, 26, 1993, nr. 4, p. 4-51).
Publ. i reprod.: tefan Andreescu, op. cit., p. 266-267.
186 Rapoarte (35) din 1563-1574 ale agenilor genovezi la Constantinopol, ntre
care Gio. Agostino Grillo i Battista Ferraro, cuprinznd tiri din Moldova: aciunile lui
Despot Vod, a doua domnie a lui Alexandru Lpuneanu, tefan Toma, Petru chiopul,
Ioan Vod, intervenia lui tefan Bthory n Moldova (Fondo Constantinopoli, I-II).
Publ.: Hurmuzaki, XI, p. 59-72, 76-78, 84, 87-88, 90-91, 95.
187 Scrisoare, circa 1566, a lui Gheorghe Heraclid Despot, pretendent la tronul
Moldovei, ctre senioria din Genova, oferindu-i serviciile (Sala 58, Lettere Principi,
nr. 2787).
Ref., publ. i reprod.: Virginia Sacerdoeanu, Ceva cu privire la pretendentul Gheorghe
Despot (RI, 20, 1934, p. 3-7).
188 Scrisoare din 30 martie 1673 de la tefan Petriceicu, domnul Moldovei,
adresat republicii Genova (Sala 58, Lettere Principi, nr. 2787).
Publ.: B.P. Hasdeu, n CT, 1882, p. 477-478.
BIBLIOTECA DELLA SOCIET
LIGURE DI STORIA PATRIA
H
189 Girolamo Costo da Genova, [Hart nautic], s.l., a doua jumtate a secolului
XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 254, nr. 157.
ITALIA 79
190 Giovanni Battista Cavallini da Livorno, [Hart nautic], s.l., 1639, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 207.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
MS
191 La destruction de lEmpire du Turc divise en trois parties, s.l., circa 1650,
cuprinznd propuneri pentru includerea rilor Romne ntr-o coaliie antiotoman avnd
n vedere luptele lor pentru eliberare (ms. Campori, 1087).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 205 (extras).
H
192 Mapamundus, s.l., sec. XV, descriind i zona dintre fluviile Don i Dunre,
inclusiv Dacia (ms. A III l, fila 247
v
).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 4 (parial).
LA MAIORANA (Artena)
MUZ
193 Inscripie n versuri, fragmentar, gravat pe un bloc de calcar, 33,5 x 33,5 cm
(partea vizibil). n versul 2: [...]e tuas nives Getarum (pies zidit n incinta unei ferme,
pe drumul spre Colleferro).
Ref. i publ.: L. Quilici, n Comunit indigene e problemi della romanizzazione nell
Italia centro-meridionale (IV-11 sec. av. C.). Coll. inf. Roma, febbr. 1990 (Institut
Historique Belge de Rome. tudes, 29, 1991, p. 215, n. 26); IDRE, I, p. 102, nr. 86.
LUCCA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
194 Scrisori (11) din 1675-1689 de la tefan Petriceicu, domnul Moldovei, erban
Cantacuzino, domnul rii Romneti, stolnicul Constantin Cantacuzino i misionari
franciscani n Moldova, cuprinznd informaii politice din rile Romne i activitatea
misiunilor catolice (Archivio Buonvisi, filza 4, nr. 7; filza 17, nr. 17; filza 20, nr. 38; filza
44, nr. 30, 52, 55; filza 52, nr. 31-32, 93; filza 54, nr. 13-19).
Ref.: Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la situaia rilor Romne la sfritul
secolului XVII (AIIC, 12, 1969, p. 231-241).
Publ.: ibidem, p. 242-265.
195 Scrisoare din Viena, 13 mai 1684, a cardinalului Francesco Buonvisi, nuniu
80 ITALIA
apostolic la Viena, ctre erban Cantacuzino, domnul rii Romneti (Archivio Buonvisi,
parte II, filza 20, nr. 138).
Ref.: Viorica Lascu, Situaia rii Romneti n 1688, ntr-un raport inedit al generalului
Federico Veterani (SUBB, Historia, 1967, fasc. 2, p. 29, n. 40).
196 Federico Veterani, Relazione della mia marcia di Vallacchia, con quelle
possibile circostanze che la mia capacit ha potuto racorre, 1688, cuprinznd informaii
despre situaia geografic, economic, militar a rii Romneti. Copie (Archivio
Buonvisi, parte II, filza 44, nr. 34).
Ref.: Viorica Lascu, op. cit., p. 29-41.
Publ.: G. Coatu, Dou relaii despre ara Romneasc la sfritul secolului al XVII (25
august i 1 octombrie 1688) (CL, 74, 1941, p. 476-478, originalul de la Arhivele din
Urbino); Viorica Lascu, op. cit., p. 41-43 (Copie).
197 Fr. Antonio Georgini, Relazione dello stato di Moldavia e Buczacco, Moldova,
1688, descriere a unui misionar catolic, cu informaii despre situaia politic, economic
i religioas a rii (Archivio Buonvisi, parte II, filza 44, nr. 23).
Ref.: Viorica Lascu, op. cit., p. 36, nr. 52.
BIBLIOTECA CAPITOLARE
DOC
198 Tratat de pace, Adrianopol, 12 iunie 1444, ncheiat pe zece ani ntre Imperiul
Otoman i regatul Ungariei, cuprinznd i stipulaiile referitoare la ara Romneasc.
Ref. i publ.: Fr. Pall, Ciriaco dAncona e la crociata contro i Turchi, Vlenii de Munte,
1937, p. 55-56; DRH, D, I, p. 377-379.
Reprod.: Fr. Pall, op. cit., pl. II.
BIBLIOTECA PUBBLICA
MS
199 Giovanni Mascellini, Breve Relazione dellImpero Ottomano nellanno 1668,
manuscris original al lucrrii oferite lui Cosimo III, ducele Toscanei, cuprinznd i
informaii despre potenialul militar al Moldovei i rii Romneti n timpul lui Vasile
Lupu i Matei Basarab (ms. 298).
Ref.: C. Pizzi, Une relation sur Constantinople, indite et mconnue, du XVII
e
sicle, n
Actes du X
e
Congres International dtudes byzantines (Istanbul, 15-21 X 1955),
Istanbul, 1957, p. 244-247; N. Vtmanu, Contribution ltude de la vie et de
loeuvre de Giovanni Mascellini, mdecin et secrtaire princier (RESEE, 16,1978,
nr. 2, p. 274-275).
H
200 Carta nautica anonima, s.l., sfritul sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (ms. 2720).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 73.
ITALIA 81
201 Anonim grec, Atlante, s.l., sec. XVI, cu 6 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (ms., nr. 1898).
Ref.: ibidem, p. 254, nr. 164.
MANTOVA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
202 Documente (38) din 1575-1605: rapoarte ale agenilor mantovani i scrisori (2)
de la principele Sigismund Bthory adresate ducelui de Mantova, cu privire la nfrngerea
lui Gspr Bks n lupta cu tefan Bthory (1575), prezena lui Petru Cercel la curtea
Franei (1581), relaiile lui Petru chiopul cu arhiducele Ferdinand la Innsbruck (1592),
luptele i victoriile lui Mihai Viteazul contra turcilor, descrierea de ctre un martor ocular
a uciderii lui Mihai Viteazul i situaia n rile Romne dup moartea lui Mihai Viteazul
(Francia, filza 659; Germania, busta 456, 484, 533, 575; Gonzaga, busta 480, 548, 549;
Polonia, busta 558; Ungheria, busta 533, 534, 553).
Publ.: Veress, Documente, II, p. 66-67, 69, 71, 191; III, p. 297, 302; IV, p. 61-64, 277-279,
303-304, 308, 310-311, 316-319; V, p. 77, 156; VI, p. 333-334, 358-360, 365-366,
371-372, 384-385, 387-389, 392-394, 402-404, 407-409, 411-412, 414, 419-421,
436, 438-439, 442; VII, p. 92-94, 105-107, 118-121, 242; Cltori strini, III, p. 654-
660 (2 doc., scrisori din Braov i Alba Iulia, nov. 1595, de la Aloise Davilata i solul
toscan Cesare Viadana); Mihai Viteazul n contiina european, V, p. 114-117, 422-
423, 428-431,438-439.
203 Documente (6) din 1590-1594 cuprinznd contractul de arend al vmii mari
din Moldova i scrisori ale lui Ioan Marini Poli de Ragusa, fost vame al Moldovei, despre
relaiile i procesul acestuia cu Petru chiopul la Innsbruck (busta 533).
Publ.: Veress, Documente, III, p. 223-225, 244-245, 295-296, 327-331; IV, p. 18-25, 97-
99.
204 Scrisoare din Iai, mai 1601, a lui Ieremia Movil ctre cancelarul polonez Jan
Zamoyski, relativ la scrisoarea primit de la Ibrahim paa, cu informaii despre Mihai
Viteazul i la porunca sultanului ca Ieremia i Simion Movil s-l sprijine la nevoie pe
Sigismund Bthory (Ungheria, busta 553).
Publ.: Veress, Documente, VI, p. 373-374.
MUSEO COMUNALE
H
205 Carta nautica anonima, s.l., prima jumtate a sec. XV, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 28.
82 ITALIA
MILANO
AM
206 Biserica Ortodox Pogorrea Sfntului Duh.
Ref.: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romne, 1989.
ARCHIVIO DI STATO
DOC
207 Scrisoare, 10 octombrie 1444, adresat ducelui Francesco Sforza de ctre
conducerea Ragusei, cu tiri despre Iancu de Hunedoara care trecuse Dunrea la 29
septembrie (Carteggio Sforzesco, cartella 647).
Ref.: Andrei Pippidi, 1993.
208 Documente (14) din 1452-1453 relative la legturile dintre Iancu de Hunedoara
i Francesco Sforza, ducele Milanului: scrisori de la Iancu de Hunedoara, Nicodemos
Tranchedini, Francesco Visconti, Giovanni Dezenno, Angelo Simonetta, dregtori i
diplomai milanezi i Jacopo del Bene, ambasador florentin (Arch. ducale <Sforzesco>,
cartella 266, fasc. Firenze, p. 91-92, 97-98, 103-104, 106-107, 118-119, nr. 32; cartella
640, fasc. Ungaria, p. 85-86, 93-96, 102-111).
Ref.: Fr. Pall, Relazioni di Giovanni di Hunedoara con lItalia negli anni 1452-1453, (I)
(RESEE, 13,1975, nr. 3, p. 453-456).
Publ.: ibidem, II (RESEE, 13, 1975, nr. 4, p. 560, 563-571, 573-575, 578-583, 585-587).
209 Documente (15) din anii 1457-1498 referitoare la istoria romnilor: campania
turc n Balcani i ara Romneasc (1457), soli ai lui tefan cel Mare (1469), luptele
acestuia cu turcii (1474), btlia de la Podul nalt (1475), pacea cu turcii, apoi btlia de
la Rzboieni (1476), proiecte de campanii antiotomane (1479), incursiune turceasc n
Transilvania (1490) i Polonia (1498) (Missive, 38, f. 86
v
; Polonia; Turchia; Ungheria
1490-1500; Venezia 1457-1470).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 37, 40, 45-47, 51-59, 65, 69-71; Rzboieni,
p. 172-174, 176-177, 196-197, 209-210.
210 Documente, 1462, 1475, cuprinznd tiri despre luptele romnilor cu Imperiul
Otoman.
Publ.: I. Bianu, tefan cel Mare. Cteva documente din Archivul de Stat de la Milan (CT,
1883, p. 30-47).
211 Scrisori (3) n italian, din 1462 i 1475, ale despotului de Arta Leonardo
Tocco despre micrile otirii otomane contra rilor Romne: prima, din 20 mai 1462,
este adresat lui Francesco Sforza, duce de Milano, iar celelalte dou, din 10 ianuarie,
respectiv 31 iulie 1475, sunt adresate conducerii Veneiei (Carteggio Sforzesco, cartella
647).
Publ.: Andrei Pippidi, Lettres indites de Lonard III Tocco (RESEE, 32, 1994, p. 67-72).
ITALIA 83
212 Documente (9), datnd din perioada 1468-1492, cu privire la atitudinea lui
tefan cel Mare fa de Poart i la relaiile politico-diplomatice ale domnului Moldovei
cu Matia Corvin i cu Sf. Scaun (ASM, Archivio Ducale Sforzesco. Potenze Estere, Illiria,
Polonia, Russia, Slavonia, cart. 640, [1450-1531], fasc. [4], RagusaUngheria; Turchia
Levante, cart. 647 [1442-1532], fasc. [1], Albania, Illiria, Polonia, Russia, Slavonia, cart.
640 [1450-1531], fasc. [2], Ragusa, Ungheria, cart. 650, 1452 [1441]-1490, fasc. [3],
1467-1490; Potenze Estere, cart. 354, 1468, fasc. 2, Febbraio; Venezia, cart. 364, 1477,
fasc. [3], Marzo; [5], Maggio; Napoli, cart. 244, GiugnoDicembre 1484, fasc. 2, Luglio;
Ungheria, cart. 650, 1452-1490, fasc. [3], 1467-1490; Venezia, cart. 382, 1492, fasc. [10],
Ottobre).
Ref. i publ.: Al. Simon, Cr. Luca, Documentary Perspectives on Stephen the Great and
Matthias Corvinus (Transylvanian Review, 17, 2008, p. 85-113).
213 Scrisoare din Suceava, 25 ianuarie 1475, prin care tefan cel Mare anun
principilor cretini victoria de la Podul nalt, cernd sprijin militar pentru a opune rezisten
n continuare Porii Otomane (2 copii n italian).
Ref. i publ.: C. Esarcu, op. cit. (CT, 7, 1876, p. 420-422); I. Bogdan, Documentele lui
tefan cel Mare, II, p. 319-323.
214 Scrisori (6) din 18 iulie 1475, 3 iulie, 8 septembrie i 4 decembrie 1476, 1
februarie 1477 i 22 octombrie 1479 adresate papei Sixt IV, ducilor de Ferrara, Milano
.a., cu informaii despre evenimentele din Moldova i ara Romneasc, dup btlia
de la Vaslui, aciunile otomane mpotriva rilor Romne, campania din Transilvania din
1479.
Publ.: Veress, Acta et epistolae, I, p. 14-16, 20-21, 24-25, 27-28, 30, 32-33; Rzboieni,
p. 179-180; 190, 208.
215 Scrisoare din Chilia, 2 august 1484, prin care sultanul Baiazid II anun
senatului ragusan victoria n lupta contra oastei lui tefan cel Mare i ocuparea cetilor
Chilia i Cetatea Alb. Traducere din limba slavon n latin.
Publ.: A. Veress, Acta et epistolae, I, p. 38-39.
216 Scrisoare din Cracovia, 1498, prin care clugrul Andrei Polaniecki informeaz
despre cruzimile i devastrile suferinte din partea dumanilor credinei cretine, adic
turci i valahi, care au prdat dou orae i nenumrate sate din Rusia Mic (Carteggio
Sforzesco, cartella 640).
Ref.: Andrei Pippidi, 1993.
217 Documente (4), din 1530 i 1534, referitoare la relaiile lui Ioan Zpolya cu
Ferdinand I de Habsburg, n contextul disputei pentru coroana Ungariei (ASM, Piccoli
acquisti, doni, depositi, rivendicazioni. Sequestro Sothebys, doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cristian Luca, Documente italiene inedite privind relaiile politice ale lui Ioan
Zpolya cu Ferdinand I de Habsburg (Sargetia, 27, 1997-1998, p. 473-484).
218 Foaie volant, s.l., s.a.: Ordini circolari per il Te Deum cantatosi in questa
Metropolitana ed in tutte e Piazze di questo Stato il giorno di S. Carlo per la Resa
dellimportante Piazza di Temesvar seguita li 13 ottobre 1716 sotto limpareggiabile
84 ITALIA
condotta di S.A.S. il S. Principe Eugenio di Savoya (Militari, parte antica 166, Guerra
Turchia).
Ref.: Andrei Pippidi, 1993.
219 Foaie volant, 2 p., tiprit la Milano, s.a., Ponti della capitolazione pretesi
degli assedianti della Fortezza di Temesvar (Militari, parte antica 166, Guerra Turchia).
Ref.: idem.
BIBLIOTECA AMBROSIANA
DOC
220 Documente (2) din circa 1459-1470 i prima jumtate a sec. XVI cuprinznd
o descriere a rilor Romne cu porturile principale i aprecieri asupra rolului militar al
acestora ntr-o eventual campanie otoman (ms. misc. D 181 Sup., f. 105
v
; ms. R 94 Sup.,
f. 298, 304).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 37, 72-73.
221 Scrisoare din Suceava, 25 ianuarie 1475, prin care tefan cel Mare anun
principilor cretini victoria obinut asupra turcilor la Podul nalt, 10 ianuarie 1475, i le
solicit ajutorul pe mare i pe uscat, ntruct sultanul n persoan va interveni n primvara
urmtoare n Moldova. Versiune latin i traduceri n italian i german (Sezione storica-
militare-guerre, Turchia).
Ref. i publ.: C. Esarcu, Documente inedite din Biblioteca Ambroziana din Milano,
relative la victoria lui tefan cel Mare de la Racova: 1475 (CT, 7, 1876, p. 420-422);
Rzboieni, p. 128-130.
222 Scrisoare din Buda, 13 februarie 1475, prin care Leonardo da Oretona anun
pe Romano Roseto, reprezentant al ducelui Ferrarei, victoria repurtat de tefan cel Mare
asupra turcilor (Racova, 1475) i faptul c se pregtete o nou expediie condus chiar de
sultan, mpotriva domnului romn (Sezione storica-militare-guerre, Turchia).
Ref. i publ.: C. Esarcu, op. cit., p. 424; Rzboieni, p. 130-132.
223 Documente din 1551 privind solia lui tefan Rare, domnul Moldovei, la
Ferdinand de Habsburg (pentru ajutor contra turcilor) i cucerirea Transilvaniei de ctre
austrieci.
Publ.: B.P. Hasdeu, n AI, 1, 1865, partea a II-a, p. 152-154; 2, 1865, p. 43-47.
224 Scrisori (2) din 1551 de la George Martinuzzi ctre principele Frederic,
palatin renan, privind evenimente din rile Romne i de la sultanul Soliman II ctre G.
Martinuzzi, promind sprijin Transilvaniei contra germanilor (ms. f. 6
v
i ms. Sup. 102,
f. 8).
Publ.: Veress, Documente, I, p. 44-45, 49-50.
225 Documente (58) din 1551-1594: scrisori de la sultanul Soliman II, cardinalul
George Martinuzzi, Cesare Speziano, nuniu papal la Praga i Filippo Pigafetta; informaii
despre intervenia n Transilvania a lui Mircea Ciobanul, tefan i Ilie Rare (1551),
prevederile despre rile Romne n tratatul de pace austro-turc din 1568, nfrngerea lui
Petru chiopul de ctre Ioan Vod (1574), prinderea acestuia, incursiunea lui tefan Bthory
ITALIA 85
n Moldova (1576), aciunile lui Petru Cercel pentru obinerea tronului rii Romneti
(1581); obligaiile militare romneti fa de Poart (1586, 1588, 1590), executarea lui Ioan
Potcoav (1587), nlocuirea, pe tronul rii Romneti, a lui tefan Surdul cu Alexandru
cel Ru (1592), zvonuri de rscoal n Valahia (1592), propagand englez anticatolic n
rile Romne (1593), proiect de cltorie a lui Sigismund Bthory n Polonia, Austria i
Italia (1593), condiiile arhiducelui Ferdinand pentru a conduce luptele antiotomane (1593-
1594), convertirea la catolicism a lui Aron-vod, pretenii austriece asupra Transilvaniei
(1593), ncercri de atragere a Poloniei i Spaniei n luptele contra turcilor, sperane de
rscoale antiotomane ale supuilor cretini ai Porii (1594), Aron-vod i cazacii (1594),
Petru chiopul n exil la Bolzano (1594), moartea lui, posibilitatea convertirii fiului su
tefan la catolicism (1594) (ms. D. Sup. VI, 7-10; ms. D. 188, Inf. avvisi 1575-1576;
ms. D. 215 Inf.; ms. D. 454 Inf.; ms. D 484 Inf.; ms. D. 506 Sup. ; ms. G 54 Inf.; ms. H 19,
Sup. III; ms. H. 155 Inf.; ms. R 103, 125; ms. S. 102 Sup.).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 41-44, 77-78, 88-90, 95, 105-108, 193-196, 198, 248-
249, 268-269, 286, 289, 309, 343, 365, 369, 372, 378, 380, 389-390, 399, 405-409,
417-418, 425-426, 429-435, 446-447, 449, 486, 492, 495.
226 Scrisori (3) din 1552 de la regele Ferdinand I al Ungariei adresate generalului
Castaldo cuprinznd instruciuni privind relaiile cu domnii Moldovei i rii Romneti
(ms. f. 6).
Publ.: Veress, Documente, I, p. 105-107, 113.
227 Documente (172) din 1594-1598: rapoarte ale lui Cesare Speziano, nuniu
papal la Praga sau scrisori ctre acesta cu informaii despre incursiuni ttreti n Moldova
(1594), evenimente din Transilvania (1594), luptele antiotomane ale Ligii Sfinte,
campaniile lui Mihai Viteazul, Sinan Paa n ara Romneasc i relaiile Moldovei cu
Polonia (1595-1598).
Ref.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 6, 23, 29-31, 33-35, 45-46, 48-53, 66-79, 91-96, 99-103,
108-109, 112-119, 128-130, 132-149, 156-162, 167-171, 173-182, 185-196, 198-
201, 203-204, 210-218, 221-231, 233, 235-236, 240-243, 245-247, 249-257, 260-
263, 265-268, 270, 273-286, 294-295, 298, 300-304, 306-307, 311-313, 317-330;
Cltori strini, II, p. 399-400 (doc. 1595); Mihai Viteazul n contiina european,
p. 130-131 (doc. 1595).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 53.
228 Scrisori din 1595-1596 adresate de Antonio Possevino episcopului de Vercelli,
relatnd evenimentele din Transilvania (ms. Trotti 74).
Ref.: D. Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1972, nr. 1, p. 153).
229 Scrisoare din 3 iulie 1602 a generalului George Basta relativ la btlia de
lng Alba Iulia, la care au luat parte i trupe din Moldova i ara Romneasc (ms. S.
115 Sup., f. 85).
Ref.: Iorga, Studii i documente, IV, p. XV.
230 Scrisoare din 29 august 1602 a lui Cesare Speziano, episcop de Cremona,
ctre Sigismund Bthory, felicitndu-l pentru renunarea la tronul Transilvaniei (ms. S.
115 Sup., f. 44).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 59 (extras).
86 ITALIA
MS
231 Peri ktises tis Monemvasias, sfritul sec. X sau nceputul sec. XI, cronic
anonim relatnd i mprejurrile aezrii avarilor n Dacia (Dobrogea i zona Clrai)
ctre anul 559 (ms. B VII 29).
Ref.: Cronaca di Monemvasia, a cura di Ivan Dujev, Palermo, 1976, p. 61; Fontes, IV,
p. 20-23.
Publ.: Cronica Monemvasiei, traducere Marius Alexianu i Roxana Curc, studiu
introductiv i note explicative Al. Madgearu, Iai, 2005.
232 Athanasios din Emesa, Epitom, sec. XI, cuprinznd novelele lui Justinian n
care se menioneaz (nov. XI, 14 aprilie 535), prerogativele i jurisdicia arhiepiscopului
de Prima Justiniana, extinzndu-le asupra localitilor recucerite din Banat, ntre care
Vrdia (Recidiva Arcidava). Copie, sec. XII (ms. L. 49 Sup. 13, 9).
Ref.: Suciu Constantinescu, p. 20.
233 Manuscris latin menionnd o inscripie cretin descoperit la Napoca (Cluj)
(ms. O 125 Sup., f. 291).
Ref.: C. Daicoviciu, Exist monumente cretine n Dacia Traian din secolul II-III?
(Anuarul Institutului de Studii Clasice din Cluj, 2, 1933-1935, p. 199, n. 4); I. Barnea,
Contribuii la studiul cretinismului n Dacia (RIR, 13, 1943, fasc. 3, p. 31-32).
234 Cronic bizantin anonim, s.l., sec. XIV, cuprinznd i o relatare privind
nfrngerea lui Iancu de Hunedoara n 1448 la Kosovopolje (Cmpia Mierlei) (ms. G. 69
Sup. ).
Ref. i publ.: P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinkroniken, I, Viena, 1975, p. 596-597;
Fontes, IV, p. 562-563.
235 Extras intitulat Viae militares ad ducendos exercitus contra Turcas, din scrierea
Quibus itineribus Turci sint aggrediendi, dedicat n 1502 regelui Vladislav II al Ungariei
de ctre Felix Petani, plagiat dup lucrarea din 1479 a lui Martino Segono adresat
papei Sixt IV cu ndemn la cruciad. Descrie i avantajele militare ale teritoriului romnesc
ntr-o eventual campanie antiotoman: ci de comunicaie, forme de relief, ceti (ms. I,
204 inf., f. 18
v
, 20
v
i Q 116 sup., f. 209
r
-214
v
).
Ref. i publ.: Agostino Pertusi, Martino Segono di Novo Brdo, vescovo di Dulcigno: un
umanista serbo-dalmata del tardo Quattrocento. Vita e opere, Roma, 1981, p. 96-
102.
236 Ioan Mezerzius, arhidiacon la Cojocna, apoi canonic la Alba Iulia, Colecie de
inscripii romane (circa 120) copiate ante 1516 dup originale din Transilvania, Oltenia i
Banat. Copie de Mariangelus Accursius.
Ref.: IDR, I, I, p. 38.
237 La Transilvania, 1584, lucrare istoric i geografic a iezuitului Antonio
Possevino (ms. Trotti 74).
Ref. i publ.: Giacomo Bascap, Le relazioni fra lItalia e la Transilvania nel secolo XVI.
Note e documenti, Roma, 1931; Cltori strini, II, p. 527-593.
238 Francesco Marcaldi, Narratione dellImperio et Stato della Casa Ottomana,
ITALIA 87
circa 1588, cu informaii despre tributul i obligaiile militare ale rilor Romne fa de
Imperiul Otoman. Copie (ms. h Sup. IV, f. 36 sqq.).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 210.
239 Urbano Monte, Trattato Universale. Descriptione et sito de tutta la terra sin
qui conosciuta, s.l., 1590, cuprinznd i informaii despre geografia rilor Romne, cu
menionarea unor orae (ms. A, 260, Inf., f. 63, 82
v
sqq.).
Ref.: Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del
Cinquecento (BSHAR, 16,1929, p. 66).
240 Luca Testanova, Relatione di Constantinopoli, s.l., 1592, descriind i regimul
politic din rile Romne sub dominaia otoman (ms. D 506, Sup. , f. 43, 50
v
, 53
v
).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 248-249 (extrase).
241 Ragguaglio dello Stato nel quale si ritrova questanno 1594 il governo
delImperio turchesco e della causa perch egli habbia volto lArmi al presente nelle parti
di Hungaria, s.l., 1594, relatare anonim, cu informaii despre aprovizionarea cu cai ai
armatei otomane din Moldova i ara Romneasc. 2 copii (ms. D 454 Inf., f.33; ms. S.
115 Sup., f. 19).
Ref.: ibidem, XI, p. 388 (nota 4).
242 Paolo Giorgi, [Discurs despre bulgari], rostit la Alba Iulia, 10 ianuarie 1595,
cuprinznd i informaii despre situaia politic i militar din Moldova i Dobrogea (3
copii).
Ref.: Cltori strini, III, p. 379-389.
Publ.: V. Makuev, n Glasnik srpskog ucenog drugstva, s. II, 15, 1883; G. Bascap,
Le relazioni fra lItalia e la Transilvania nel secolo XVI, Roma, 1931, p. 178-183;
Cltori strini, III, p. 391-394.
243 Relaie din 18 mai 1595 a cltoriei n Transilvania a lui Alfonso Visconti,
nuniu apostolic pe lng principele Sigismund Bthory (DS, VI, 341/2).
Ref.: Cltori strini, III, p. 455-473.
Publ.: A. Veress, Relationes nuntiorum apostolicorum in Transilvaniam missorum a
Clemente VIII (1592-1600), Budapesta, 1909, p. 75-77; Cltori strini, III, p. 474-
476.
244 Leonida Pindemonte, Discorso sopra la Transilvania, sfritul sec. XVI
(ms. G. D., 289 inf.).
Ref.: D. Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1972, nr. 1, p. 153).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 53, c. 231-275.
Publ.: G. Bascap, Le relazioni fra lItalia e la Transilvania nel secolo XVI, Roma, 1931,
p. 193-195 (parial).
245 Bernardino Quirini, Relatione [...] intorno le cose del suo vescovato, 1599,
cu informaii despre Moldova, unde autorul a cltorit ca misionar catolic (ms. H 80 inf.,
f. 118-121).
Ref.: Cl. Isopescu, op. cit. (BSHAR, 16,1929, p. 86); D. Zaharia, loc. cit.; Cltori strini,
IV, p. 31-32.
88 ITALIA
Publ.: Buletinul Instruciunii Publice, 1868, p. 182-191; Hurmuzaki Esarcu, III/1,
p. 545-551; Chiril Karalevski, Bernardino Quirini, episcop de Arge, 1591-1604,
(Revista catolic, Buc., 1915, p. 518-532); Cl. Isopescu, op. cit., p. 86-87; Cltori
strini, IV, p. 33-44.
Reprod.: B. A. R., ms. italian nr. 10 (copie).
246 Pietro Busto, Descrizione della Transilvania, 1595, relatare a unui muzicant de
la curtea lui Sigismund Bthory (2 copii) (cod. S. 86 Sup., f. 142-150).
Ref.: Cltori strini, III, p. 436.
Publ.: G. Bascap, Le relazioni fra lItalia e la Transilvania nel secolo XVI, Roma, 1931,
p. 169-172; Cltori strini, III, p. 437-448.
247 Filippo Pigafetta, Scrittura della difesa di Transilvania, 2 mai 1598, trimis
la Ferrara, cardinalului Paravicino (ms. R. 98, f. 103-104 sqq.; ms. D. 476 Inf., f. 1 sqq.;
ms. 9 Sup. XIV, f. 103
v
sqq.).
Ref.: Cl. Isopescu, op. cit. (BSHAR, 16, 1929, p. 64); Cltori strini, III, p. 541.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 346-347; Giacomo Bascap, Le relazioni fra lItalia e
la Transilvania nel secolo XVI, Roma, 1931, p. 188-191; Cltori strini, III, p. 560-
562.
248 Inscripii romane (7) din Apulum (Alba Iulia) copiate de pe originale, sec. XVI
(ms. C 61 Inf., f. 128-138).
Ref.: Russu, IDR, 1,I, p. 38.
249 Federico Borromeo, Geografia universale, nceputul sec. XVII, cuprinznd i
informaii despre rile Romne (G 24 Inf. Ins., nr. 6).
Ref. i publ.: Cl. Isopescu, op. cit. (BSHAR, 16,1929, p. 68).
CR
250 Serenissimi Regis Poloniae Sigismundi Primi victoria contra Vayvodarum
Moldaviae, Bruxelles, sept. 1531, cuprinznd informaii despre lupta de la Obertyn.
Ref.: Andrei Pippidi, 2004.
251 Novi Avvisi de progressi fatti nella Valacchia, Persia et nellUngheria..., Pavia,
1599, cuprinznd veti despre incursiunile lui Mihai Viteazul la sud de Dunre, pn n
munii Balcani (H.I.S.).
Ref.: Gllner, Faima, p. 251-252; idem, Michael der Tapfere, p. 77; idem, Turcica, II,
p. 707, nr. 2410.
Publ.: Mihai Viteazul n contiina european, V, p. 174-175.
252 Relatione dellacquisto di Transilvania dall Illus. et Eccell. Michel vaivoda.
Luogotenente Generale. Per nome della C.M. dellImperatore, Mandata dallambasciatore
del detto Vaivoda al Sereniss. Matias li 13. Novembre, 1599. Nuovamente ristampata... In
Trivigi. Appresso Fabritio Zanetti, 1599 (Mailand Y III 60).
Ref.: C. Gllner, Michael der Tapfere, p. 5, nr. 85.
Publ.: ibidem, p. 181-183.
ITALIA 89
H
253 Francesco Pizigani, [Hart nautic], s.l., 1373, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 248, nr. 12.
Reprod.: Raccolta di mapamondi e carte nautiche del XIII al XVI secolo (Ongania,
1881, nr. 6).
254 Grazioso Benincasa, Aliane, s.l., 1469, 7 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (S.P.II, 6).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 41.
255 Atlante anonimo ibero, s.l., sec. XV (?), 4 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (S.P. II, 5).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 76.
256 Carta nautica anonima, s.l., sec. XV (?), reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (F. 260, M.).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 71.
257 Atlante catalano anonimo, s.l., sfritul sec. XV, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (S.P. II, 4).
Ref.: ibidem, nr. 77.
258 Giacomo de Ziredis (Giroldi), Atlante, s.l., 1443, 6 hri nautice, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre (S.P.II, 3).
Ref.: ibidem, p. 249, nr. 27.
259 Visconte Maggiolo, [Hart nautic], s.l., 1524, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Gabinetto delle Monete).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 92.
260 Visconte Maggiolo, Mappamondo, s.l., 1527, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (Gabinetto delle Monete).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 95.
261 Visconte Maggiolo, Planisfero, s.l., 1587, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 149.
262 Atlante anonimo, s.l., sec. XVI, cu 10 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (S.P. II, 7).
Ref.: ibidem, p. 254, nr. 161.
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
MS
263 Geronimo Frachetta, Discurso [...] en que muestra las causas de la flaqueza
90 ITALIA
de las fueras ottomanas. En Roma a 24 de ottobre 1599, cuprinznd informaii despre
luptele lui Mihai Viteazul (A.E. XII, 32, nr. 14, f. 13-13
v
).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 471-472.
264 Sumar de documente diplomatice, [Milano, post 1597], privind istoria politic
a Poloniei n anii 1593-1597, ai domniei regelui Sigismund III, cuprinznd i informaii
despre rile Romne (ms. AD XV 8, nr. 11).
Ref.: Iorga, Studii i documente, XXIII, p. 111.
BIBLIOTECA ED ARCHIVIO
SOLA BUSCA SERBELLONI
H
265 Albino da Canepa de Genova, Hart nautic, s.l., 1489, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 250, nr. 46.
266 Anonim spaniol, Atlas, s.l., sec. XVI (?), cu 4 hri nautice reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 254, nr. 165.
MIRABELLA ECLANO (AVELLINO)
AM
267 Mnstirea ortodox Bunavestire, nfiinat n 2007 (Via Airola, 41, Mirabella
Eclano).
Ref.: http://episcopia-italiei.it.
MODENA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
268 Scrisoare din Buda, 9 iulie 1480, a reginei Beatrice a Ungariei ctre ducele
de Ferrara, anunndu-l c armatele lui Matia Corvin i tefan cel Mare au eliberat n
Transilvania prile ocupate de trupele otomane i de Basarab epelu.
Publ.: Veress, Acta et epistolae, I, p. 34-35.
269 Documente (13) din 1521-1555 referitoare la istoria Moldovei: rapoarte ale
trimiilor Modenei la Cracovia cu informaii despre expediii otomane n Moldova (1521,
1524), btlia de la Obertyn (1531), raporturile moldavo-polone, sfritul primei domnii
a lui Petru Rare (1538), convertirea lui Ilie Rare (1551), uciderea fratelui su tefan
(1553), venirea la tron a lui Alexandru Lpuneanu i a lui Mircea Ciobanul n ara
ITALIA 91
Romneasc, intervenia polon n Moldova (1553) i a lui Lpuneanu n Transilvania
(1555) (Dispacci Polonia, I, III).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 2-3, 25, 35-37, 42, 44, 46-47, 56.
270 Scrisoare din Viena, 1552, prin care Hippolito Pallavicino l informeaz
pe ducele de Ferrara despre uciderea lui tefan Rare, domnul Moldovei, din ordinul
generalului Castaldo (Dispacci Ambasciatori Estensi, Germania, busta 16).
Publ.: Veress, Documente, I, p. 105.
271 Documente (11) din 1579, 1583-1589: scrisori de la Petru Cercel i Ioan (tefan)
Bogdan, ducele Alfonso II de Ferrara, cardinalul Lodovico dEste, Jacques de Germigny,
ambasador la Constantinopol, relative la eforturile celor doi pretendeni la domniile rii
Romneti i Moldovei (Archivio Estense, busta Oriente).
Publ.: Hurmuzaki Iorga XI, p. 97-100, 180-183, 187-189, 193,196, 199-200.
272 Scrisori (6) din 1580-1583, primite de Petru Cercel, la Veneia, de la sultanul
Murad III, care i promite tronul rii Romneti la intervenia regelui Franei i de
la Alfonso II, ducele de Ferrara, care-i dorete dobndirea tronului, precum i scrisori
adresate ducelui, prin care agenii l in la curent cu demersurile pentru obinerea unui
ajutor bnesc n vederea plecrii lui Petru Cercel la Ragusa (Stati varii, f.193; Dispacci di
Venezia, busta 61, 80; Levante, Minuta ducale).
Publ.: Veress, Documente, II, p. 184, 195-196, 226, 242.
273 Documente (11) din 1596 i 1599-1601, cuprinznd o scrisoare anonim de
la Cluj cu informaii privind inteniile de expansiune n Banat ale turcilor i rapoartele
lui Cesare Florio din Praga, trimise ducelui de Modena, relative la evenimentele din
Transilvania, soliile lui Mihai Viteazul la mpratul Rudolf II, aciunile lui G. Basta
(Avvisi, busta 15; Carteggio Ambasciatori, Germania, busta 57).
Publ.: ibidem, V, p. 34-35, 208-209, 226-227, 242-244, 260-261, 318-319, 351; VI, p. 224-
225, 278, 328-329; Mihai Viteazul n contiina european, V, p. 180-181, 188-189,
331-332, 388-389, 421-422.
274 Rapoarte (2) din Iai, 14 iulie 1645 i Varovia, 13 martie 1646, ale misionarului
Antonio di Brisello, adresate ducelui de Modena, relative la campania ttarilor n Moldova,
un proces mpotriva iezuiilor n Iai i solii ale Moldovei i rii Romneti n Polonia.
Ref. i publ.: Iorga, Studii i documente, IV, p. 230-231; Cltori strini, V, p. 393-398.
275 Raport din Viena, 24 august 1670, trimis ducelui de Modena, cuprinznd
informaii primite de la Grigore Ghica, domnul rii Romneti, relative la ordinul Porii
Otomane adresat locuitorilor rilor Romne de a fi gata de lupt (Affari Esteri).
Publ.: Veress, Documente, XI, p. 122-123.
BIBLIOTECA ESTENSE
DOC
276 Rapoarte (4) din 1593 ale lui Germanico Malaspina, nuniu n Polonia, cu
informaii despre un pretendent moldovean (Petru Cazacul ?), propaganda anglican n
92 ITALIA
Principate, eforturile lui Sigismund Bthory de a lua tronul Poloniei, zvonuri despre o
intervenie militar otoman n Moldova (1*16, Lettere di Polonia).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 315, 317, 339-340, 353.
MS
277 Relatare anonim, post 1668, despre Turcia, menionnd schimbarea lui
Alexandru Ilia cu Gheorghe Duca, n Moldova, raporturile dintre rile Romne i Poart
(Ms. Campori, APP. 683, f. 88).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 215-216(extras).
278 Relazione della corte, repubblica e regno di Polonia di monsignor Pignatelli,
nuntio apostolico, oggi cardinale, dellanno 1673, menionnd potenialul militar al
Moldovei i raporturile cu Imperiul Otoman (ms. Campori 1609, f. 204
v
).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 216 (extras).
279 Scritture del Michele Apaffi, Principe della Transilvania, o prezentare a
situaiei Transilvaniei la sfritul sec. XVII i a relaiilor sale cu Imperiul Habsburgic
(DCC XLIII, busta 26).
Ref.: D. Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1972, nr. 1, p. 153).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 51, c. 67-79.
CR
280 [Chronica Hungarorum], Buda, 1473, cuprinznd cinci capitole privitoare la
istoria rilor Romne pn la lupta de la Baia (1467) dintre Matia Corvin i tefan cel
Mare.
Ref.: Veress, BRU, I, p. l, nr. 1; C.J. Karadja, Despre ediiile din 1488 ale cronicei lui
Johannes de Thurocz (ARMSI, s. III, 16, 1934-1935, p. 36).
Publ.: Die ofener Chronik, ed. J. Podhradczky, Budapesta, 1900.
H
281 Mappamondo anonimo, s.l., sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 72.
PINACOTECA ESTENSE
A
282 [Giulio Romano], Columna Traian, Roma, sec. XVI, 124 f., reproduceri ale
basoreliefurilor grupate n 12 tablouri, executate pentru a servi ca model compoziiilor
artistului, discipol al lui Rafael Sanzio (expuse n coridorul din captul Pinacotecii).
Ref.: Mihail Macrea, Un disegno inedito del Rinascimento relativo alla Colonna Traiana
(EDR,7, 1937, p. 77-116).
Reprod.: ibidem, p. 79, 81, 83, 85, 87-89, 91, 92-95, 97-99, 101-105, 107.
ITALIA 93
MONTECORVINO ROVELLA
AM
283 Mnstirea ortodox Sfinii Cosma i Damian (Via Diana 6, Montecorvino
Rovella).
Ref.: http://episcopia-italiei.it.
MONTEFIORE
SCUOLA SUPERIORE DI ELETTROTECNICA
DOC
284 Matricole, 1908, menionnd ntre auditorii cursurilor pe Henri Coand,
colaborator al profesorului Gianni Caproni, pionier al aviaiei.
Ref.: D. Moroianu i I.M. tefan, Focul viu, Buc., 1963, p. 266.
MURANO
MONASTERO SAN MAFFIO
AM
285 Altarul bisericii, 1590, zidit cu contribuia bneasc a lui Mihnea Turcitul,
domnul rii Romneti. Inscripia, n latin, menioneaz c domnul Valahiei
Transdanubiene, regionis in Dacia Romana colonia, a construit altarul ca mulumire
pentru ocuparea tronului, n biseric se afla mormntul doamnei Marietta Adorno Vallarga,
mtua domnitorului, clugrit la San Maffeo.
Ref.: C. Erbiceanu i N. Iorga, Scrisori ale unei familii domneti din Muntenia i Moldova,
n veacul al XVI-lea (Arhiva, 6, 1895, p. 112-113); N. Iorga, Contribuiuni la
istoria Munteniei n a doua jumtate a secolului al XVI-lea (ARMSI, s. II, t. 18,
1896, p. 1, 66-67).
MONASTERO SAN MICHELE
H
286 Mauro Camaldulense, Mappamondo, s.l., 1459, n care sunt cuprinse Vlachia
pizola i Vlachia grande.
Ref.: V.A. Urechia, Chartografia romn (AARPAD, s. II, t. II, 1881, p. 420); George
Clinescu, Valahia i Moldova n vechile periple italiene, n Omagiu lui Ramiro
Ortiz, Buc., 1929, p. 54.
Reprod.: V. A. Urechia, op. cit., pl. I.
94 ITALIA
NAPOLI
ARCHIVIO DI STATO
DOC
287 Documente privind domnia lui Ioan Zpolya n Transilvania (1510-1526) i
activitatea lui G. Martinuzzi.
Ref.: Ovry Lipt, Kutatsok a Npolyi Farnese levltrban, [Cercetri n arhiva
napolitan Farnese] (Szzadok, 11, 1877, p. 1-17).
288 Rapoarte (2) din Praga, 25 august 1537 i Olmtz, 26 iunie 1538, despre
relaiile lui Petru Rare cu Polonia.
Publ.: A. Veress, Acta et epistolae, p. 274, 281.
289 Rapoarte diplomatice italiene (29) din 1596-1601 privind luptele lui Mihai
Viteazul (Carte Farnesiane, 129, 172).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 258, 276-277, 282, 297, 310, 314, 621, 660-662, 833,
924-925, 935-936, 941, 1029, 1036-1037, 1056, 1071-1072, 1136, 1153, 1157, 1176,
1198, 1215, 1222-1223.
290 Rapoarte ale trimiilor italieni la Praga cu tiri despre rile Romne la
nceputul sec. XVII (Carte Farnesiane, 172).
Ref.: N. Iorga, Doamna lui Ieremia Vod, (ARMSI, s. II, t. 32, Buc., 1909-1910, p. 48).
291 Rapoarte (3) din Praga, 1600 i 1610, adresate ducelui de Parma, relative la
Sigismund Bthory: ncercarea sa de a reveni cu armata n Transilvania (mai 1600) i
arestarea lui mpreun cu Marcu-Vod la Praga (Carte Farnesiane, fascio 129, nr. 9).
Publ.: Veress, Documente, VI, p. 101; VIII, p. 79, 89-90.
292 Rapoarte italiene (3) din Viena i Praga, 1604, 1605, 1608, adresate ducelui de
Parma, cu informaii despre raporturile dintre imperiali i ttari, implicnd Transilvania i
ara Romneasc, luptele dintre Radu erban i tefan Bocskay, soarta lui George Basta
i opinia lui asupra crii lui Ciro Spontoni despre campaniile sale (Carte Farnesiane,
129-130).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 358-359, 363, 381 (extrase).
293 Raport din Praga, 18 iunie 1616, ctre ducele de Modena cu informaii despre
campania polon n Moldova pentru ocuparea unor ceti ocupate de trupele otomane
(Carte Farnesiane, 172).
Publ.: N. Iorga, Doamna lui Ieremia Vod (ARMSI, s. II, t. 32, Buc., 1909-1910,
p. 1066).
294 Raport italian din Viena, 27 iulie 1617, ctre ducele de Parma, referitor la
ambasada lui Gaspar Gratiani, dragoman al Porii, trimis mpreun cu paa de Buda la
imperiali (Carte Farnesiane, 128).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 35 (extras).
ITALIA 95
295 Scrisori italiene (2) din Viena, 1620-1621, cu informaii despre expediia
trupelor ttare i otomane n Austria i Principate, numrul victimelor n luptele dintre
armatele polon i otoman (Carte Farnesiane, 130).
Publ.: Iorga, op. cit., p. 186-189.
296 Scrisoare din 9 octombrie 1621, a lui Antonio Calori, relativ la luptele
antiotomane din Moldova (Carte Farnesiane, 130).
Ref.: Iorga, Studii i documente, IV, p. CXLVI.
297 Rapoarte (2) din St. Peterburg, 23 februarie i 19 octombrie 1821, ale ducelui
de Serracapriola, ministrul Regatului celor Dou Sicilii, referitoare la tratativele dintre
Imperiul Otoman i Sardinia, privind comerul acesteia n Marea Neagr, inclusiv porturile
romneti la Dunre (Legatione Russia, Diversi, 1686).
Publ.: D. Bodin, Documente privitoare la legturile economice dintre Principatele
Romne i regatul Sardiniei, Buc., 1941, p. 1-2.
298 Rapoarte din 10 martie i 10 aprilie 1821 n care diplomatul Navoni comunic
ministrului Pignatelli diferite informaii privitoare la Tudor Vladimirescu: motivele
Revoluiei, explicaia numelui de Vladimirescu etc. (Legazione Constantinopoli, diveri,
vol. 243).
Ref.: Anna Muzzo, La rivoluzione greca e la questione dOriente nella corrispondenza
dei diplomatici napoletani (1820-1830), Salerno, 1934, p. 40; D. Bodin, Tudor
Vladimirescu n lumina izvoarelor italiene (RIR, 11-12, 1941-1942, p. 56-57).
Publ.: A. Oetea, Contribution la question dOrient, Buc., 1930, p. 326 (doc. CCCXXIV),
p. 330 (doc. CCCXXVI).
299 Rapoarte (5) din 1840-1843 ale consulilor Sardiniei, privitoare la micrile
revoluionare romn i bulgar de la Craiova, Galai i Brila.
Publ.: D. Bodin, Nouvelles informations sur les mouvements rvolutionnaires roumains
et sclavons de Craiova, Galatz et Brila de 1840-1843 (Balcania, 6, 1943,
p. 169-200).
300 Documente (112) din 1856-1859: rapoarte ale reprezentanilor Regatului celor
Dou Sicilii la Constantinopol, Viena, Peterburg, Odessa, Galai i Smirna, privitoare la
micarea unionist din Principate i nfptuirea Unirii (Ministero degli Affari Esteri).
Publ.: Pasquale Buonincontro, Lunione dei Principati danubiani nei documenti
diplomatici napoletani (1856-1859), Napoli, 1972 (rec. C. erban, n R. Ist., 27,1974,
nr. 3, p. 497-499); Documente 1859, I, p. 66-69, 98-99, 118-122, 133-134, 162-164,
359-361, 382-383, 405-406, 442-444, 448-449, 451-452, 462-463.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 23/3, c. 125-130; r. 33/1, c. 36-39, 43-50, 141-144,
172-178, 212-216, 222228; r. 33/2, c. 1-2, 48-51.
H
301 Bartolomeo Olives di Maiorca, Atlante, s.l., 1561, 12 plane, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Museo storico-paleogr., ms. col. nr. LXV).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 127.
96 ITALIA
CR
302 Giornale del regno delle Due Sicilie, Napoli, nr. din 13 aprilie, 18 i 21 mai,
18 iunie 1821, cuprinznd tiri despre Revoluia lui Tudor Vladimirescu.
Ref.: D. Bodin, Tudor Vladimirescu n lumina izvoarelor italiene (RIR, 11-12, 1941-1942,
p. 54-60).
BIBLIOTECA BRANCACCIANA
DOC
303 Raport din 1587 al lui Annibale di Capua, nuniu apostolic n Polonia,
cuprinznd tiri despre situaia catolicismului n Moldova, de unde primise un statut
sinodal.
Publ.: B.P. Hasdeu, n AI, 2, 1865, p. 21-22.
304 Scrisoare din Viena, 20 (6?) august 1594, privind pregtirea rilor Romne
pentru luptele antiotomane (II, C. 8, f. 186
v
).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 7.
305 Scrisoare din Roma, 30 mai 1598, cuprinznd informaii despre evenimentele
din Imperiul Otoman, Polonia i rile Romne (II, C. 9, f. 335
v
).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XXIII, p. 112 (fragment).
306 Document de la sfritul anului 1602 referitor la atitudinea antiotoman a
Moldovei i rii Romneti (ms. E 5, f. 289
v
).
Ref.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 269.
MS
307 Designatio S.R.I., statuum et nominum eorum qui hactenus ad instituta
imperialia comitia apud electoralem moguntinensem Cancellarium designatam
Ratisbonae comparuerunt de anno 1602 et 1603, cuprinznd i referiri la atitudinea ostil
a Moldovei i rii Romneti fa de Imperiul Otoman (ms. E 5, f. 289
v
).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 269 (extras).
308 Francisc Soimirovich, Relazione sopra i Valacchi 1685, descriere a rilor
Romne, reproducnd parial relaiunile lui Baksi i Bandini (ms. VF 3, f. 55 sqq.).
Ref. i publ.: N. Iorga, Cltori, ambasadori i misionari n rile noastre i despre rile
noastre, Buc., 1899, p. 57-81.
BIBLIOTECA NAZIONALE
DOC
309 Document din 1526 menionnd efectivele trupelor moldovene i muntene care
au participat la lupta de la Mohcs (ms. X G 22, f. 110-124).
ITALIA 97
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3,
p. 332).
310 Document din 1608 referitor la btlia de la tefneti, n urma creia Constantin
Movil ia tronul Moldovei cu ajutor polon (ms. XCG 13, f. 75).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 364-365.
311 Memoriu din [1684] al ambasadorului veneian Alvise Contarini cuprinznd
referiri la rolul posibil al rii Romneti i Moldovei n cadrul coaliiei antiotomane
dintre Imperiul Habsburgic, Polonia i Veneia; originea latin a poporului i limbii
romne; calitatea cavaleriei muntene i preteniile Poloniei asupra Principatelor (ms. XE
7 fol. III, f. 122, 134).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XI, p. 150-151, nota 3; Dumitru Zaharia, Cercetri n
arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3, p. 332).
312 Conscriptio Comitatum Hungariae a singulis Comitatibus jussu Suae Caes, et
Reg. Apostolicae Majestatis..., 6 martie 1772, cuprinznd date statistice despre populaia
romneasc din Transilvania (ms. XIII, A. 32).
Ref.: D. Zaharia, op. cit., p. 331, n. 2.
MS
313 Dioscoride din Anazarb, De materia medica, sec. I. Copie din sec. VII.
Pergament. 142 f., 29,7 x 24 cm. Text n greac. Crile I-IV cuprinznd descrierea a cca.
600 plante medicinale, unele cu numele lor dacice. 409 miniaturi de plante (Dioscorides
Neapolitanus, fost Suppl. graecum 28).
Ref. i publ.: Natalia Trandafirescu, Glosele dacice din lucrarea lui Dioscorides, Peri ts
hyles iatriks (RA, 1980, nr. 3-4, p. 317-334).
Reprod.: ibidem, p. 335-364.
314 Summario dellentrata del Turco, circa 1550, menionnd i tributul Moldovei,
rii Romneti i Transilvaniei (ms. XF 19, f. 407
v
).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 40.
315 Giovanni Michele, [Relatare despre Transilvania], s.l., 1563, cuprinznd i
informaii despre bogiile naturale, venituri etc. (ms. XG 23, f. 110-123).
Ref.: Dumitru Zaharia, op. cit., p. 332, n. 5.
316 [Descriere a statelor europene], 1573, cuprinznd i informaii despre rile
Romne, conflictele moldo-polone i cuantumul tributului pltit Porii (ms. XG 8, p. 152,
231
v
).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 82 (extras).
317 Vita del padre Giulio Mancinelli della Compagnia di Ges scritta da lui
medesimo, 1582-1586, menionnd i trecerea sa prin Moldova i ara Romneasc,
propaganda fcut n comunitatea armean din Iai i pe Nichifor, lociitor al patriarhului
de Constantinopol (ms. XI A 65; ms. XI A 66, f. 14, 21l
v
, 248, 268, 275
v
).
Ref.: Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del
Cinquecento (BSHAR, 16, 1929, p. 55); A. Pippidi, Sous le regard dOccident. La
98 ITALIA
mission de Mancinelli Constantinople et en Moldavie, n vol. Interferene romno-
elene (sec. XV-XX), ed. Leonidas Rados, Iai, 2003, p. 165-174.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 115-118 (extras); Cltori strini, II, p. 523-526.
318 Relatare din circa 1588-1599, a lui Ruggieri, nuniu papal n Polonia, privitoare
la teritoriul locuit de romni corespunznd vechii Dacii (ms. XG 15, f. 67-69).
Ref.: Dumitru Zaharia, op. cit., p. 331.
319 Relatione del Viaggio di Terra Santa, fatto dal Padre Donato Antonio Martucci
da Conversano de R.R. P.P. dellOratorio di Napoli, lanno 1606, menionnd monedele
care circulau n Imperiul Otoman (i rile Romne) i valorile lor de schimb (ms. XII D.
40, p. 22
v
).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 368 (extras).
320 Alexander Cillius Pistoriensis, Relatione delle cose notabili successe in
Pollonia lanno 1607, parte II, cuprinznd i informaii asupra ncercrilor Poloniei de
a obine suzeranitatea asupra Moldovei i rii Romneti dup btlia de la Teleajen cu
Mihai Viteazul (20 octombrie 1600).
Ref. i publ.: Andrei Oetea, tiri italiene privitoare la rile Romneti, 1592-1608 (CI,
4, 1928, nr. 1, p. 52-54, 63-64).
321 Alexander Cillius Pistoriensis, Relatione di 3 conventi fatti in Pollonia dalla
nobilit, s.l., 1609, cu informaii despre victoria lui Potocki n ara Romneasc (1607) i
luptele pentru domnie ntre fiii lui Ieremia Movil (ms. XG 13).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 371-373 (extrase).
322 Fulvio Ruggieri Bolognese, Descritione di tutto il regno di Pollonia, s.l., 1615,
cuprinznd i expunerea vizitei lui Bonifacio Vannozzi, trimis al nuniului Caetano, n
iulie 1596, la cancelarul Ioan Zamoyski, cu informaii despre activitatea Ligii antiotomane
din care fceau parte i rile Romne, evenimente din viaa politic a acestora i luptele
lui Mihai Viteazul (ms. XG. 12).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 1256-1258.
323 Nuovo Tratado de Turquia, capitulo primero, Constantinopol, 1616, scris de
capelanul ambasadorului francez la Poart, Harlay de Csy, cuprinznd informaii despre
rile Romne i domnia lui Gaspar Gratiani n Moldova (ms. I F 8, f. 9, 18
v
, 22).
Ref.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 459-461.
324 G. Domenico Filippeschi, Ragguaglio di quanto e successo nellassedio di
Vienna e poco avanti e dopo di esso, fondato sopra notizie avute da persone state presenti a
quanto e accaduto in tale congiuntura, s.l., circa 1684, menionnd i participarea trupelor
romne la asediul Vienei, cu inscripia crucii ridicate de erban Cantacuzino (ms. XG 5,
f. 135-306).
Ref.: D. Zaharia, O cronic napolitan despre participarea romnilor la asediul Vienei
(RA, 1983, nr. 3, p. 267); C. erban, Documente inedite sau puin cunoscute despre
asediul Vienei din 1683, n vol. Romnii i asediul Vienei, Buc., 1983, p. 67, nr. 2.
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 136, 139-140 (extras); D. Zaharia, op. cit., p. 267-
269 (traducere romneasc de Ana-Cristina Halichias i Constantin Vlad, extrase).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 67, c. 131-387.
ITALIA 99
325 Notizia generale de prencipi sovrani ecclesiastici e secolari viventi circa
lanno 1685 e delle loro residenze, rendite, arme, livree ed ordini cavalereschi, s.l., 1685,
menionnd i pe principii erban Cantacuzino, Grigore Ghica i Mihail Apaffy, capitalele
rilor Romne i nsemnele lor heraldice (ms. XI A 63).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 213-214 (extras).
H
326 Jaime Olives di Maiorca, s.l., [Hart nautic], 1559, reprezentnd i litoralul
romanesc al Mrii Negre (XII D 98).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 121.
327 Atlante idro-geografico, s.l., sec. XVI, cu 13 plane reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (VIII D 6).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 190.
328 Atlante idro-geografico, s.l., sec. XVI, cu 28 plane reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (VIII D 7).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 191.
BIBLIOTECA DELLA SOCIET NAPOLETANA
DI STORIA PATRIA
DOC
329 Scrisori (3) din 1759-1775, de la Ioan Teodor Callimachi (1759) i Grigore III
Ghica (1775), domni ai Moldovei, i Nicolo de Caro din Napoli, ctre Grigore III Ghica
(1765), referitoare la relaiile cu contele Guglielmo de Ludolf i procurarea unui almanah
cu pronosticuri politice (fond Ludolf).
Publ.: N. Iorga, Deux lettres de princes roumains aux Archives de Naples (RHSEE, 4,
1927, p. 122-123).
MS
330 Condizioni politiche e morali della Turchia, s.l., a doua jumtate a sec. XVIII,
menionnd tributul pltit Imperiului Otoman de ara Romneasc i Moldova (fond
Ludolf).
Publ.: ibidem, p. 124 (fragment).
MUSEO NAZIONALE
A
331 Captivi daci (3): statuie nalt (h 234 cm), statuie nalt (h = 238 cm), descoperite
n Forul lui Traian din Roma i bust colosal de dac comatus (colecia Farnese).
100 ITALIA
Ref.: A. Ruesch, Museo Nationale di Napoli. Guida, ed. II, Napoli, 1911, p. 22; I.I. Russu,
Daco-geii, p. 78, nr. 18; p. 86, nr. 33.
Reprod.: ibidem, p. 80, fig. 19; p. 82, fig. 20; p. 86 fig. 27.
332 Diplom militar roman, 7 ianuarie 230, tabella I, 18 x 14 cm, cuprinznd
numele veteranului Aurelius Decianus, fiul peregrinului Decianus din colonia Malva
(Romula, com. Dobrosloveni, satul Reca, jud. Olt).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 168-169, nr. 166.
PADOVA
ARCHIVIO DEL CONTE CITTADELLA
H
333 Giacomo Russo da Messina, [Hart nautic], 1588, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 254, nr. 151.
334 Giovanni Oliva da Messina, [Hart nautic], 1601, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 194.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DOC
335 Matricole i documente, 1264-1837, referitoare la studeni ai Universitii din
Padova, originari din Transilvania (Arch. Cancellariae Univ. Pat. Matricula, ad. ann.; Arch.
Ant. Univ. Pat.: Acta Univ. Jw., vol. 3, f. 49; vol. 8, f. 19; vol. 14/1592, f. 20; vol. 15/1605,
f. 1; vol. 20/1662, f. 1; vol. 463, f. 44, 168-181; vol. 464, f. 83, 184; vol. 477, f. 142, 363;
Appendix, vol. 481; Catalogus germ. Art. 459, f. 14, 53; 130, 141, 160, 162, 184, 229,
272, 295, 298, 348; vol. 460, f. 57, 110, 118, 226; vol. 462, 465, 466; vol. 470, f. 40; vol.
471, f. 29; vol. 474, f. 113; vol. 476; Liber expensarum Germ. Art., vol. 478; Registro di
bidelli. Doctorali et Catalogus Germ. Doct., vol. 468; Arch. Capt. Pat. Diversorum, 1416-
1419, f. 149; 1448-1449, f. 15; 1464-1467, f. 219
v
, 239; 1467-1469, f. 29, 70
v
, 99, 108,
118, 120; 1469-1472, f. 448
v
, 472
v
; 1473-1475, f. 195
v
; 1476-1481, f. 6
v
, 18; 1483-1485,
f. 27
v
; 1487-1498, f. 253; 1498-1500, f. 85; 1500-1508, f. 124
v
etc.).
Ref.: A. Veress, Matricula et acta Transylvanorum Hungarorumque in Universitate
Patavina studentium [...] (1264-1837), Budapesta, 1914, p. 7-8, 12-22, 41, 45, 53,
67-68, 71-74, 85, 87-91, 94, 96, 99, 101, 104, 106, 108, 110, 112-133, 138-139, 141,
143, 147, 153.
Reprod.: ibidem, p. 88-89 (diploma lui Georgio Schirmer din Sibiu, 19 februarie 1579).
336 Document din Padova, 29 noiembrie 1586, referitor la studiile lui Ioannes
ITALIA 101
Hertelius din Transilvania la Universitatea din Padova (Arch. Ant. Univ. Pat., vol. 463,
f. 310
v
).
Publ.: ibidem, p. 222.
337 Diplom, 27 mai 1632, pentru titlul de doctor n filosofie i medicin obinut la
Universitatea din Padova de Toma Ozoly din Cluj (Arch. Ant. Univ. Pat., vol. 275, f. 42-
44).
Publ.: ibidem, p. 267.
338 Documente (13) din 1639-1643, referitoare la studentul Benedictus Arcosinus
din Transilvania (Arch. Ant. Univ. Pat., vol. 477, f. 363, 442-444, 450-461).
Publ.: ibidem, p. 268, 270-276.
339 Documente din 1662-1663, referitoare la Laurentius Toppeltinus din Media
ca student al Universitii din Padova (Arch. Ant. Univ. Pat., vol. 464, f. 82-83, 184-206).
Publ.: ibidem, p. 280-281 (extrase).
340 Matricola din 17 septembrie 1667, menionnd ca student al Universitii
din Padova pe Constantin Cantacuzino din ara Romneasc, viitorul stolnic (Arch.
Cancellariae Univ. Pat. Matricula, vol. 698, f. 208, nr. 47).
Ref.: tefan Crudu, Manoil i Nicolae Mano doctori ai Universitii din Padova
(Studii italiene, 5, 1938, p. 145-148); R. Ortiz N. Cartojan, Un grande erudito
romeno a Padova: lo Stolnic Constantin Cantacuzino, Bucureti, 1943, p. 62
sqq.; Corneliu Dima-Drgan, Le patriarche Chrysanthe Notaras et le docteur
Jean Comnne tudiants Padoue (RESEE, 7, 1969, nr. 4, p. 691-693); Lucia
Rosetti, Constantin Cantacuzino, studente romeno a Padova (Quaderni per la storia
dellUniversit di Padova, vol. I, Padova 1968; rec. n RESEE, 8, 1970, nr. 3, p. 577-
578).
341 Diplom din 20 august 1688 pentru titlul de doctor n medicin obinut de
Martinus Herrmannus din Transilvania la Universitatea din Padova (Arch. Ant. Univ. Pat.,
vol. 281, f. 70-72).
Publ.: A. Veress, op. cit., p. 282.
342 Documente din 1853-1854 referitoare la studiile lui Iosif Hodo, Al. Papiu
Ilarian i Simion Brnuiu la Universitatea din Padova: aprobri ale Ministerului de
Interne din Viena de a se nscrie la examene, foi matricole, autorizaii de edere n Padova
etc. (Arhiva Facultii de drept).
Ref.: Al. Marcu, Simion Brnuiu, Al. Papiu Ilarian i Iosif Hodo, la studii n Italia. Cu
documente inedite (ARMSI, s. III, t. 7, 1935, p. 246, 255, 260, 268, 272, 284, 288).
MS
343 Legenda maior Sancti Gerhardi, sec. XV, biografie anonim a primului episcop
de Morisena (Cenad), cuprinznd informaii asupra formaiunii statale a lui Ahtum dintre
Dunre, Tisa i Mure, n sec. XI (cod. 1622).
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din secolul al XI-lea, referitoare la istoria
Transilvaniei. Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 388); idem, Une source prcieuse
102 ITALIA
de lhistoire de la Roumanie: le manuscrit Deliberatio (XI-
e
sicle) (RRH, XVIII,
1979, nr. 2, p. 259).
Publ.: Florio Bnfi, Vita di S. Gerardo da Venezia nel Codice 1622 della Biblioteca
Universitaria di Padova (Benedictina, III-IV, 1948); E. Glck, op. cit., p. 395-397
(fragment).
344 Vita II Sancti Gerardi. Legenda minor, sec. XVI, cuprinznd informaii despre
viaa religioas din Banat n timpul pstoririi lui Gerard Sagredo din Veneia ca episcop
catolic de Cenad. Copie (ms. lat. 1622).
Ref.: Suciu Constantinescu, p. 63.
Publ.: Ed. I. Madzar, n: I. Szentptery, Scriptores rerum hungaricarum, II, Budapesta,
1938, p. 471-479.
345 Catalogus Hungarorum studentium qui Bibliothecam Universitatis Patavinae
liberaliter adauxerunt, 1261-1691, Padova, sec. XVII, menionnd printre donatorii de
cri, studeni din Transilvania (Arch. Ant. Univ. Pat., vol. 460, f. 3-4).
Publ.: A. Veress, op. cit., p. 291-296 (extrase).
346 Album heraldic cu numele studenilor de peste mri (Oltramarini), sec. XVIII,
menionnd pe Gheorghe Hypomenas din Trapezunt, Palade i Gheorghe Damian din
ara Romneasc, bursieri ai principelui Constantin Brncoveanu i pe Mihail Schendos,
crturar grec, viitor medic al lui Brncoveanu i Nicolae Mavrocordat i secretar al lui
Dimitrie Cantemir.
Ref.: C. Dima-Drgan, Lalbum hraldique des tudiants doutre-mer de lUniversit de
Padoue (XVII
e
-XVIII
e
sicles) (RESEE, 10, 1972, nr. 2, p. 271-280).
Reprod.: ibidem, p. 275, 277.
CR
347 Arnoldus Wion, Sancti Gerhardi Sagredo vita, Venezia, 1597, ediie a codicelui
Sagredo 1421 (pierdut), cuprinznd Legenda maior Sancti Gerhardi, cu informaii despre
viaa din cuprinsul voievodatului lui Ahtum din regiunea Mureului n sec. XI.
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din secolul al XI-lea referitoare la istoria
Transilvaniei. Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 388).
348 Gennadios Scholarios, Homiliae de Sacramente Eucharistiae (et a 11.),
Paris, 1709. La p. 183-186, extrase din Nectarie, patriarhul Ierusalimului, Pros ta
proskomistheisas theseis, Iai, 1682 (S.N. 4264).
Ref.: G.S. Ploumidis, Ta en Padou palaia ellnika vivlia (Biblioteca
Universitaria Biblioteca Civica) meta prosthkn eis ta bibliografias E. Legrand
kai D. Gkin B. Mexa (Thsaurismata, 5, 1968, p. 209).
349 Hrisant Notara, Eisagg eis ta gegrafika kai sfairika, Veneia, 1718, dedicat
lui Scarlat, fiul lui Nicolae Mavrocordat, domnul rii Romneti (87 a 247).
Ref.: ibidem.
350 Meletios, mitropolitul Athenei, Gegrafia palaia kai nea, Veneia, 1728,
cuprinznd i descrierea rilor Romne (4 b 31).
Ref.: ibidem.
ITALIA 103
351 Hrisant Notara, Omiliai oligai ek tn polln eurestheisai, Veneia, 1734,
dedicat domnitorilor Grigore II Ghica al rii Romneti i Constantin Mavrocordat al
Moldovei (5 a 69).
Ref.: ibidem.
352 Marcos Antonios Cazzaitis, Geografia in dialogo, Veneia, 1738, cuprinznd i
descrierea rilor Romne (46 a 178).
Ref.: ibidem, p. 210.
353 Stavrinos Vestiarios, Andragatheiais, tou [...] Michal Voivonda...; Matei al
Mirelor, Istoria tn kata tn Ougkrovlachian telesthentn, Veneia, 1742.
Ref.: ibidem, p. 224-225; Papadopoulos, Ell. vivl., I, f. 406, nr. 5407.
354 Ioannes Komnenos, Proskyntarion tou Agiou Orous tou Athnos, Veneia,
1745, scris din porunca lui Constantin Brncoveanu, menionnd i daniile romneti (2
b 258).
Ref.: Ploumid, op. cit., p. 210.
355 Alexandru Mavrocordat, Grammatik peri syntaxes, Veneia, 1745, ediie
dedicat domnitorului Constantin Mavrocordat (5 b 175).
Ref.: ibidem.
356 Istoria tou parontos polemou anametaxy Rousias kai ts Othmaniks Portas,
t. I-VI, Veneia, 1770-1773, descriind i luptele desfurate pe teritoriul rilor Romne
(4 b 158-163).
Ref.: ibidem.
357 Neon epistolarion, Leipzig, 1778, cuprinznd i formulele de adresare folosite
n cancelariile rilor Romne (5 b 168).
Ref.: ibidem, p. 211.
358 Anton Maria del Chiaro, Gnmika palain tinn filosofn, Veneia, 1780,
retiprire a ed. Trgovite, 1713 (2 b 215).
Ref.: ibidem.
359 Stavrinos Vestiarios, Andragatheiais tou [...] Michal Voivonda, Veneia, 1785
(2 b 220).
Ref.: ibidem.
360 Georgios Konstantinou, Dictionarium quatuor linguarum.../ Lexikn
tetraglsson, t. I, Veneia, 1786, cu liste de prenumerani din rile Romne (5 b 3).
Ref.: ibidem.
361 Ernestus Decani Bistrizio Transylvanus, Dissertatio inauguralii medica de
graviditate extrauterina, Padova, 1827, tez susinut la Universitatea din Padova, 9 iunie
1827 de Emest Deak din Bistria.
Ref.: A. Veress, Matricula et acta Hungarorum in Universitate Patavina studentium
(1264-1864), Budapesta, 1915, p. 139.
104 ITALIA
362 Ludovicus Simonis, Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore,
Padova, 1834. Tez susinut la 3 martie 1834 de Ludwig Wilhelm Godfried din Sighioara.
Ref.: ibidem, p. 241.
CHIESA SAN FRANCESCO
AM
363 Inscripie pe marmur, 1628, purtnd numele lui Stephanus Rokosius, medic
din Transilvania, decedat la Padova, 23 aprilie 1628.
Ref.: I. Ph. Tomasini, Urbis Patavinae inscriptiones sacrae et profanae, Padova, 1649,
p. 243; A. Veress, op. cit., p. 117.
CHIESA SAN LORENZO
AM
364 Mormntul lui Valentin Graeff Bakfark (Valentinus Grefius Transylvanus
lautist sas, din Braov), mort de cium ante 1571 la Padova.
Ref.: Viorel Cosma, Exegeze muzicologice, Bucureti, 1984, p. 47.
MUSEO CIVICO
CR
365 Benedictus Arcosinus Transylvanus, Philosophiae et medicinae Elogium,
Padova, 1639. Tez susiut de medicul ardelean la Universitatea din Padova, 2 noiembrie
1639.
Ref. i reprod.: A. Veress, op. cit., p. 124 (i pl.).
UNIVERSIT DEL BO
AM
366 Inscripii murale, sec. XVI-XVIII, menionnd nume de studeni i profesori
din rile Romne: Stephanus Galffy (1579), Johannes Hertelius (1591, 1595), Benedictus
Arcosinus (1640-1641), Andreas Petsi (1662), Laurentius Toppeltinus (1663), Martinus
Herrmann (1669).
Ref.: A. Veress, Matricula et acta hungarorum in Universitate Patavina studentium (1264-
1864), Budapesta, 1915, p. 89, 99, 106-107, 125-126, 130-132.
367 Stolnicul Constantin Cantacuzino, bust de marmur de sculptorul Ion Popescu,
inaugurat la 1 aprilie 1966 n amintirea crturarului, fost student la Padova n anii 1667-
1668 (n Cortile).
Ref.: Alexandru Balaci, 1997.
ITALIA 105
PALERMO
ARCHIVIO DI STATO
DOC
368 Atto di morte, 30 noiembrie 1852, eliberat de Primria oraului Palermo,
Serviciul de stare civil, atestnd decesul lui Nicolae Blcescu la 29 noiembrie 1852, ora
19
30
(ora Siciliei, unde se pstra vechiul orar bizantin = 13
30
ora italian) (nr. c. 664, vol.
376).
Ref. i publ.: Nicolae Blcescu, Opere, ed. G. Zane, vol. IV, Bucureti, 1964, p. 415-417.
Reprod.: Arh. Na. Rom., Ministerul Instruciunii, dos. nr. 601/1863 (extrasul); B. A. R.,
ms. rom. 4819 (fotocopie).
BIBLIOTECA COMUNALE
MS
369 P. Ransano, Annales omnium temporum, s.l., ante 1492, menionnd cucerirea
i colonizarea Daciei i latinitatea poporului romn (ms. 3, Q.q.C. 60).
Ref.: A. Armbruster, La romanit des Roumains, [trad. Cireaa Grecescu], Bucureti, 1977,
p. 64; Dumitru Zaharia, Dumitru Bolontoc, Cercetri n arhivele de peste hotare.
Italia (RA, 1976, nr. 4, p. 439-440); D. Zaharia, Ransano despre latinitatea poporului
romn, n vol. tefan Mete la 85 ani, Cluj-Napoca, 1977, p. 247-248.
CIMITERO ROTOLI
A
370 Stel funerar, marmur, post 1921, n amintirea lui Nicolae Blcescu,
nmormntat, dup o ipotez dovedit inexact, n groapa comun nr. 15 din acest cimitir.
Inscripie n romn: Cel din urm al meu cuvnt va fi nc un imn ie, ara mea mult
drag, nsemnare a lui Blcescu din decembrie 1851 i n italian (lng groapa comun
nr. 15).
Ref.: Sulla tomba di Balcescu (Romnia, 2, 1921, nr. 7, 5 aprilie, p. 1-2); Alessandro
Isceanu, La tomba di Nicolae Blcescu (ibidem, 1921, 20 octombrie , p. 1-2);
idem, Mormntul lui Nicolae Blcescu (Sgettorul, 1921, 5 noiembrie, p. 1-20);
Alexandru Arbore, Unde a murit N. Blcescu la Palermo (Cuget clar, 2, 1929,
p. 78-83); Constantin Kiriescu, Mormntul lui Nicolae Blcescu (Universul, 1933,
23 mai, p. 5 i Cele trei Criuri, 1933, 14 iulie august, p. 93); idem, Mormntul
lui Nicolae Blcescu la Palermo (Universul, 1935, 15 mai, p. 9); P.V. Hane, La
mormntul, lui N. Blcescu (Preocupri literare, 2, 1937, mai iunie, p. 192-194);
Gaetano Falzone, Contributo alla conoscenza del luogo e della data di morte di
Nicolae Blcescu (Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arte, s. IV,
5, 1946, partea 2, p. 4); Constantin Kiriescu, Controversa n jurul mormntului lui
106 ITALIA
Nicolae Blcescu (Universul, 16 martie 1947, p. l, 3); Petru Iroaie, Uno scrittore
romeno morto in esilio a Palermo (Sicilia del Popolo, Palermo, 1947, 29 martie);
Alexandru Balaci, Adevrul asupra mormntului lui Nicolae Blcescu (Revista
Fundaiilor Regale, 17, 1947, nr. 8-9, p. 148-154); G. Zane, Cercetri vechi i
discuii noi despre mormntul lui Blcescu, n N. Blcescu, Opere, II/1, Bucureti,
1948, p. 317-328 i II/2, p. 305-309; Nicolae Blcescu a Palermo (con documenti
inediti), Palermo, 1953; erban Gheorghiu, Blcescu la Palermo (MI, 11, 1977,
nr. 11, p. 11).
CONVENTO DEI RR PP CAPPUCCINI FUORI LE MURA
AM
371 Locul de veci al lui Nicolae Blcescu situat n aceast mnstire, potrivit
autorizaiei de nmormntare i registrului de corpuri depuse (n groapa comun a
sracilor sau, dup o ipotez neconfirmat, n galeria catacombelor din coridorul central,
corp mblsmat, expus).
Ref.: Gaetano Falzone, Nicolae Blcescu, scrittore nazionale rumena (Europa fascista,
1942, nr. 7, maggio); idem, op. cit., n Atti della Reale Accademia..., (v. supra); Al.
Balaci, op. cit., p. 151-154; erban Gheorghiu, op. cit., p. 12; Dan Berindei, Ultimii
ani de via i activitate ai lui Nicolae Blcescu (R. Ist., 30, 1977, nr. 11, p. 2006-
2007).
372 Plac comemorativ, marmur alb, n amintirea lui Nicolae Blcescu (la
intrarea n catacombe).
Ref.: erban Gheorghiu, loc. cit.
DOC
373 Licenza per sepultura, 29 noiembrie 1852, autorizaia de nmormntare a
corpului lui Nicolae Blcescu, decedat n acea zi la Palermo, eliberat de Primria oraului,
sectorul Agata (Archivio del Convento).
Ref. i publ.: Gaetano Falzone, op. cit., (Europa fascista, 1942, nr. 7, maggio); Al. Balaci,
op. cit., p. 154; erban Gheorghiu, op. cit. (traducere).
Reprod.: erban Gheorghiu, op. cit. (facsimil).
374 Registrul corpurilor depuse pentru nmormntare, menionnd numele lui
Nicolae Blcescu, decedat la 30 (sic!) noiembrie 1852 (Archivio del Convento).
Ref.: Gaetano Falzone, op. cit. (Europa fascista, 1942); Al. Balaci, op. cit., p. 153-154.
Reprod.: erban Gheorghiu, op. cit., p. 13 (facsimil).
GIARDINO GARIBALDI
AM
375 Nicolae Blcescu, bust, 1964 (Piazza Marina, aleea principal).
Ref. i reprod.: erban Gheorghiu, op. cit., p. 11.
ITALIA 107
LOCANDA ALLA TRINACRIA
AM
376 Plac memorial, marmur, n amintirea lui Nicolae Blcescu, decedat n acest
hotel la 29 noiembrie 1852. Inscripie n italian (via Butera 34, cartierul Calsa, pe faada
cldirii).
Ref.: Constantin Kiriescu, Mormntul lui Nicolae Blcescu la Palermo (Universul, 15
mai 1935, p. 9); George Lefteriu, Constantin Kiriescu ca realizator, n Omagiu lui
Constantin Kiriescu, Buc., 1937, p. 152-153; Al. Balaci, op. cit., p. 149; Octavian
Paler, Via Butera nr. 34 (Tribuna, 1970, 1 oct., p. 8); erban Gheorghiu, op. cit.,
p. 12.
Reprod.: MI, 20, 1986, nr. 12, p. 47.
PARMA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
377 Rapoarte (3) din Vcz, 20, 31 august i 14 octombrie 1538 ale episcopului
Stephanus Broderics despre campania otoman n rile Romne i necesitatea sprijinirii
rezistenei militare prin trupe i fonduri bneti (Carte Farnesiane).
Publ.: A. Veress, Acta et epistolae, p. 284-286, 289-290.
378 Scrisoare din Koice, 14 martie 1600, a lui Gheorghe Basta ctre ducele de
Parma, Ranuccio Farnese, despre nencrederea pe care o are fa de Mihai Viteazul, care
nu va putea fi scos din Transilvania dect cu fora (Carte Farnesiane).
Ref. i publ.: Veress, Basta, doc. 455, p. 353-354; Mihai Viteazul n contiina european,
V, p. 250-251.
BIBLIOTECA NAZIONALE
MS
379 DellEuropa e sue provincie, sec. XVI, lucrare anonim cuprinznd i descrierea
rii Romneti i Moldovei (ms. 1433).
Publ.: Iorga, Acte i fragmente, III, p. 72 (parial).
380 Descrizione dello stato della religione cristiana, cio del numero distinto delli
cristiani et eretici che habitano lEuropa, fatta dal signor N. N., lanno 1686, menionnd
i ara Romneasc i Moldova (ms. 1491, nr. 4).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 73.
108 ITALIA
H
381 Fraii Pizigani, Planisfero, s.l., 1367, cuprinznd i litoralul romnesc al Mrii
Negre.
Ref.: Grmad, Vicina, p. 442; idem, Scizia, p. 248, nr. 11.
Reprod.: M. Jamard, Les monuments de la Gographie, Paris, f.a., pl. X, 2.
382 Visconte Maggiolo, Atlante, s.l., 1512, 4 hri nautice, cupriznd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (II, 22, 1614).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 85.
BIBLIOTECA PALATINA
H
383 Diego Homen, [Hart nautic], s.l., 1561, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (nr. 40 dell Inventario).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 124.
BIBLIOTECA REALE
384 Giorgio Giovanni di Venezia, [Hart nautic], s.l., 1494, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (II, 30, 1622).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 54.
385 Atlante anonimo, s.l., sec. XV, 4 hri nautice, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (II, 29, 1621).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 70.
386 Visconte i Giovanni Maggiolo, [Hart nautic], s.l., 1525, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (II, 31,1623).
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 93.
387 Luigi Cesani dIdria, Atlante, s.l., 1581, cu 4 hri nautice reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (II, 24, 1616).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 143.
388 Giovanni Battista e Pietro Cavalini da Livorno (sau Giovanni Battista Cavallini),
Atlante con tre fogli, s.l., mijlocul sec. XVII, reprezentnd i litoralul romnesc al Mrii
Negre (II, 2, 1619).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 210.
PAVIA
ARCHIVIO DI STATO
DOC
389 Matricolele Universitii, sec. XIV-XIX, cuprinznd i nume de studeni din
Transilvania, ndeosebi n domeniul medicinei.
ITALIA 109
Ref.: Szgi Laszl, Studenten aus Ungarn und Siebenbrgen an der Universitten der
habsburger Monarchie 1790-1850, n I. Chiorean (red.), De la umanism la luminism,
Trgu Mure, 1994, p. 161, n. 13.
Publ.: Endre Veress, Monumenta Hungariae Italica, III, Olasz egyetemeken jrt
magyarorszgi hallgatk anyaknyve s iratai [Matricole i acte privitoare la
auditorii maghiari din universitile italiene], Budapesta, 1941, p. 342-353.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
H
390 Jaime Olives di Maiorca, [Hart nautic], s.l., 1557, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (sala dei mss., P.G. Scaf. I, a sinistra).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 115.
MUSEO DI SCIENZE NATURALI
MUZ
391 Colecii de minerale i fosile din Transilvania (287 piese) aduse n 1774 i
1781 de Lazaro Spallanzani i din Banat, druite n 1775 de Francesco Griselini.
Ref.: Emil Pop, Naturaliti italieni din veacul al XVIII-lea, cercettori ai inuturilor
romneti, Timioara, 1942, p. 42-43, 71-80; Ileana Bozac, Le voyage de Spallanzani
en Transylvanie (RRH, 4, 1965, nr. 1, p. 96); Andrei Pippidi, Spallanzani en
Transylvanie, n vol. Europa vonzaban. Emlekknyv Kosry Domokos, Budapest,
1993, p. 85-91.
PERUGIA
BIBLIOTECA AUGUSTA E ANTICO ARCHIVIO
DEL COMUNE DI PERUGIA
MS
392 Alessandro Guagnini, Vita Despothi Principis Moldaviae, 1564, 387 p., 17 x 22
cm, cuprinznd biografia lui Despot Vod, domnul Moldovei (ms. I, 32).
Ref.: Inventari dei manoscritti delle biblioteche dItalia. Biblioteca comunale di Perugia,
Roma, 1895, p. 168, nr. 63; C. Radu, Vita Despothi Principis Moldaviae (DI, 3, 1934,
p. 1-8); C. Marinescu, propos dune biographie de Jacques Basilicos lHraclide
rcemment dcouverte, n Mlanges dhistoire gnrale, Buc., 1938, p. 381-397;
Cltori strini, II, p. 291-296.
Publ.: C. Radu, op. cit., p. 9-41; C. Marinescu, op. cit., p. 398-417; Cltori strini, II,
p. 297-300.
110 ITALIA
PIACENZA
BIBLIOTECA COMUNALE
H
393 Giovanni Oliva, Atlas, s.l., 1622, cu 5 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 256, nr. 202.
PISA
ARCHIVIO DI STATO
H
394 Giovanni Oliva da Messina, [Hart nautic], s.l., 1603, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 196.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
H
395 Bartolomeo Olives di Maiorca, Atlante, s.l., 1532, 11 hri nautice, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 98.
MUZ
396 Inscripie, post 79, n memoria lui Tiberius Plautius Marcus Silvanus Aelianus,
demnitar roman (m. a. 79), guvernator al Moesiei, relatnd ntre meritele acestuia,
transferul a peste 100 000 locuitori daci din nordul n sudul Dunrii, prevenirea unei
invazii sarmate, relaiile cu regii bastarnilor, roxolanilor i dacilor, meninerea pcii n
aceast zon de frontier a Imperiului Roman (n mausoleul Plautii-lor).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 125-128, nr. 113.
RAVENNA
MUSEO NAZIONALE
MUZ
397 Inscripie, sec. I, n onoarea lui M. Apicius T., ofier roman, fost prefect al
Legiunii XIII Gemina, probabil n Dacia.
ITALIA 111
Ref. i publ.: G. Bavini, Guida del Museo Nazionale di Ravenna, Milano, 1962, p. 19-20,
nr. 4; IDRE, I, p. 149, nr. 135.
398 Stel funerar, 164 x 51,5 x 24 cm (spart), avnd n nia central bustul i
numele lui Quintus Decimius Dacus, secund al trierei Pinata (optio de III Pinata), vas
din flota de la Ravenna.
Ref., publ. i reprod.: G. Bavini, op. cit., p. 22-24, fig. 4; Guido A. Mansuelli, Le stele
romane del territorio ravennate e del basso Po: inquadramento storico e catalogo,
Ravenna, 1967, p. 123-125, nr. 11, fig. 14; IDRE, I, p. 149-150, nr. 136, pl. VI.
RIMINI
LAPIDARIO ROMANO
MUZ
399 Inscripie, post 168, n onoarea lui C. Nonius Caepianus, fost prefect al Ala I
Asturum, cu garnizoana la Hoghiz (jud. Braov).
Ref. i publ.: Angela Donati, Rimini antica. Il lapidario romano, Rimini, 1981, p. 110,
nr. 38; IDRE, I, p. 146-147, nr. 132.
ROMA
AM
400 Columna lui Troian, inaugurat la 12 mai 113, executat din marmur de
Carrara, h = 39,83 m. Potrivit inscripiei de pe soclu, monumentul, nchinat mpratului
Traian, a fost ridicat pentru a se arta ct de nalt era muntele i locul spat cu eforturi
att de mari, aadar n amintirea lucrrilor uriae de evacuare a colinei dintre Capitoliu
i Quirinal necesare construirii Forului lui Traian. Pe fusul coloanei sunt reprezentate n
relief episoade din cele dou rzboaie (101-102 i 105-106) pentru cucerirea Daciei (Foro
Traiano).
Ref. i reprod.: W. Froehner, La colonne Trajane, Paris, 1865; C. Cichorius, Die Reliefs
des Trajanssule, Berlin, 1896-1900; T. Antonescu, Columna Traian, vol. I, Iai,
1910; Stuart Jones, The historical interpretation of the Reliefs of Trajans Column
(Papers of the British Scool at Rome, 5, 1910, p. 433-439); E.M. Panaitescu,
Coloana lui Traian n lumina noilor cercetri (RI, 6, 1920, p. 235-243); K. Lehmann-
Hartleben, Die Trajanssule, BerlinLeipzig, I-II Bd., 1926; C.T. Saltman, The
Cambridge Ancient History, Plates, vol. V, Cambridge, 1939, p. 2-3, 36-40; Giuseppe
Lugli, Il triplice significato: topografico, storico e funerario della Colonna Traiana
(ARMSI, s. III, t. 25, 1943, p. 835-842); P. Nicorescu, Coloana Traian, Iai, 1943;
C. Daicoviciu i H. Daicoviciu, Columna lui Traian, ed. 2, Buc., 1967; Bucureti,
Muzeul Naional de Istorie al Romniei (mulaje); Saint-Germain-en-Laye, Muse
des Antiquits Nationales (reproducere n cupru galvanic).
401 Arcul lui Constantin, ante 315, monument de marmur, h = 20,50 m, L = 25,50
112 ITALIA
m, l = 7,70 m, consacrat mpratului Constantin cel Mare. Pe latura sudic, basorelief
reprezentnd pe Traian i un grup de prizonieri daci n frunte cu Decebal. Pe cele dou
laturi lungi, pe coloane corintice, opt statui colosale de prizonieri daci provenind din Forul
lui Traian.
Ref. i reprod.: Salomon Reinach, Rpertoire des reliefs grecs et romains, Paris, 1912,
I, p. 238-257; E. Rodocanachi, Les monuments antiques de Rome encore existants,
Paris, 1920, p. 133-141; Gh. Florescu, Arcul lui Constantin cel Mare, Buc., 1927;
Russu, Daco-geii, p. 68, nr. 5-12; Antonio Giuliano, Arco di Costantino, Milano,
1955.
402 Mnstirea ortodox Adormirea Maicii Domnului (Via Ardeatina, 1741). n
acelai loc se afl i sediul Episcopiei Ortodoxe Romne a Italiei.
Ref.: http://episcopia-italiei.it.
ACCADEMIA DI ROMANIA
AM
403 Palat construit ntre 1927 i 1933 dup planurile arh. Petre Antonescu, cu
sprijinul financiar al Bncii Naionale a Romniei, ca sediu al colii Romne din Roma
nfiinat n 1922 de Vasile Prvan. Activ pn n 1947, cnd a fost desfiinat. coala
a permis specializarea la Roma a numeroase serii de arheologi, filologi, istorici, artiti i
arhiteci romni i a publicat revistele tiinifice Ephemeris Dacoromana (1923-1945) i
Diplomatarium italicum (1925-1940). Din 1966 n cldire funcioneaz Centrul Cultural
Romn (Valle Giulia).
Ref.: Alexandru Marcu, coala Romn din Roma (BG, 1, 1930, nr. 3, p. 147-151); George
Lzrescu, coala Romn din Roma, Buc., 1996; Cristian Punescu, Ctitorii ale
Bncii Naionale a Romniei n Italia (MI, s.n., 32, 1998, nr. 2, p. 65-67).
ACCADEMIA DI SAN LUCA
DOC
404 Matricole, sec. XIX, menionnd nume de pictori romni care au studiat aici,
la Academia de Belle-Arte San Luca, printre care G. Tattarescu, Petre Alexandrescu, Sava
Henia .a.
Ref.: Alexandru Marcu, Un pittore romeno all Academia di San Luca: Giorgio Tattarescu,
Roma, 1923.
ANTIQUARIO COMUNALE DEL CELIO
MUZ
405 Inscripie, sfritul sec. II, 80 x 17 cm, fragment de oal din calcar, fost baz
de statuie a unui senator care ndeplinise ante 185 funcia de legat, probabil al Legiunii V
Macedonica din Dacia.
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 45-46, nr. 11.
ITALIA 113
ARCHIVIO CAETANI
DOC
406 Documente (8) din 1594-1599 i 1646 de la Sigismund Bthory (1594), Mihai
Viteazul (5 mai 1595 i 9 septembrie 1597), St. Goslavski (1595), Nicolae Perloki, Toma
Kendi (1599) i discursul lui Carlo Magno de la Veneia (1646) (120.548, 144.921,
144.939, 146.165, 170.174, 197.928).
Ref. i publ.: Virginia Vasiliu, Miscellanea di piccole notizie riguardanti la storia romena
dei secoli XVI e XVII (DI, 1, 1925, p. 224-258).
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
DOC
407 Contracte din 1573-1575 prin care Girolamo Muziano din Brescia se angajeaz
s graveze, dup desenele lui Giulio Romano, scenele de pe Columna lui Traian, n vederea
publicrii lor.
Ref.: R. Paribeni, La Colonna Traiana in un codice del Rinascimento (Rivista del Reale
Institute darcheologia e Storia dellArte, 1, 1929, p. 22, n. 1); Mihail Macrea, Un
disegno inedito del Rinascimento relativo alla Colonna Traiana (ED, 7,1937, p. 102;
localizare dup M. Macrea, neverificat).
408 Documente (35) din 1582-1584, 1595-1662, referitoare la pretendeni domneti
romni, ntre care Petru Cercel, campaniile lui Mihai Viteazul, propaganda catolic n
Moldova i proiecte de invazie otoman n rile Romne (Carte Orsini: pacco II B.Prot.
VII, 63, f. 92, 301, 306, 336; pacco 390, f. 212; pacco 398, f. 2, 21, 32, 34, 58, 106, 411;
pacco 399, f. 3; pacco 399-a, f. 57, 92, 99, 166-167, 307, 415; pacco 402, f. 91-92, 94, 128,
154, 180, 191, 218, 243, 246, 248, 252, 262, 271, 277).
Ref. i publ.: Virginia Vasiliu, op. cit. (DI, I, 1925, p. 224-258).
409 Documente, sec. XVII, referitoare la istoria Transilvaniei i a Principatelor
cu date despre istoria politic, social-economic i ecleziastic a Transilvaniei, despre
mecanismul dominaiei otomane n Moldova i ara Romneasc i planurile diplomaiei
habsburgice fa de Principatele dunrene n ajunul pcii de la Karlovitz (Fondo Santa
Croce; Fondo Paesi Stranieri).
Ref.: Matei Ionescu, Cltorie de documentare arhivistic n Italia (RA, 1969, nr. 1,
p. 241-244).
410 Scrisoare din Cracovia, 6 februarie 1649, a arhiepiscopului de Adrianopol,
Ioan, relativ la o confruntare dintre moldoveni i ttari (Fondo Santa Croce).
Publ.: Iorga, Studii i documente, IV, p. 236-237.
411 Documente, 1877-1895, referitoare la Rzboiul pentru independena Romniei,
relaiile romno-italiene, situaia politic din Romnia (fond Francesco Crispi).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 10.
114 ITALIA
412 Documente, 1912-1919, referitoare la relaiile romno-italiene (Carte Bissolati;
Carte Salandra).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 58, c. 1-41; r. 18-20/3.
413 Telegrame (10) din 1914-1916, ale lui Carlo Fasciotti, ministru plenipoteniar
al Italiei la Bucureti, ctre Antonio Salandra, preedintele Consiliului de Minitri al
Italiei, privind situaia politic din Romnia i preparativele de rzboi mpotriva Puterilor
Centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Carte Salandra, busta 7, fasc. 52-53).
Publ.: 1918 la Romni, I, p. 444-447, 483-484, 493-495, 503-504, 656-668, 673-679,
692-696.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 19/2, c. 132-134, 148-151, 194-195, 210-214, 224-
230; r. 191, c. 76, 83-85, 89-90, 151-159.
414 Documente din 1915-1919 referitoare la soldaii romni din armata austro-
ungar aflai ca prizonieri n Italia: statistici (18 000 n 1915, 100 000 n 1918),
constituirea Legiunii romne care urma s lupte n cadrul armatei italiene i a Comitetului
pentru unitatea romn iniiat de Simion Mndrescu, Vladimir Ghika, Mihai Sturdza etc.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, fasc. 1938, 1946, 1948, 19297, 19397, 194321).
Ref.: Dumitru Zaharia, Contribuia romnilor aflai n Italia la nfptuirea unitii
naionale (RA, 1979, supl., p. 247-251).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 10/3, c. 117; r. 11/3, c. 187-204; r. 12/3, c. 146,
157-158; r. 13/1, c. 29, 33, 56-57, 60-62, 104; r. 13/2, c. 153; r. 14/1, c. 20, 56-57; r.
17/3, c. 208.
415 Documente (14) din 3 martie 22 noiembrie 1918 de la baronul Sidney Sonnino,
ministrul de Externe al Italiei, V. Em. Orlando, preedintele Consiliului de Minitri, R.
Gallenga, ministru subsecretar de stat al Afacerilor Interne, Stephen Pichon, ministrul de
Externe al Franei, Petroziello, ef de cabinet al ministrului de Interne, precum i acte ale
Comitetului de aciune al romnilor din rile aliate, ale Comitetului naional al romnilor
din Transilvania i Bucovina, Grupului romnilor din Elveia, Comitetului de aciune al
romnilor din Transilvania, Banat i Bucovina i Consiliului Naional al Unitii Romne
din Roma, privind activitatea pentru desvrirea unitii naionale a poporului romn i
relaiile romno-italiene (Ministero dellInterno; Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fasc. 19.3.8, 19.3.14, 19.4.3, 19.4.6.130, 19.11.5, 19.29.7, 19.43.21, 19.43.74).
Publ.: 1918 la Romni, II, p. 1084-1085, 1106-1109, 1123-1128, 1130-1133, 1142-1143,
1145-1146, 1148-1149, 1156-1158, 1179-1180, 1229-1230.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 10/3, c. 124-126, 130-135, 177-178, 180-182; r. 13,
c. 90-91, 121-122; r. 13/1, c. 60-62; r. 13/2, c. 151-153; r. 13/3, c. 173-174, 217-218;
r. 17/1, c. 57; r. 94, c. 53-55.
416 Documente (2) din 1918: scrisoare din Roma, iulie, a preedintelui Consiliului
de Minitri, Vittorio Emanuele Orlando, trimis profesorului S.C. Mndrescu, exprimndu-
i adeziunea la Comitetul de aciune al romnilor din Transilvania, Banat i Bucovina
i telegram din Roma, 2-4/15-17 octombrie, prin care Simion Mndrescu, preedintele
ITALIA 115
Comitetului, mulumete pentru aprobarea organizrii Legiunii romne (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fasc. 19. 3.8).
Publ.: Vasile Arimia, 60 de ani de la furirea statului naional unitar romn. Documente
(RA, 1978, nr. 4, p. 414-415).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 10/3, c. 120,126.
417 Memoriu din Paris, 24 februarie 1920, al delegaiilor romn, srbo-croat-
sloven i cehoslovac, rspuns la nota de protest a Ungariei adresat Conferinei de Pace
n legtur cu hotrrile referitoare la graniele noului stat ungar (fond Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fasc. 19. 29. 16).
Ref. i publ.: Desvrirea unitii naional-statale, VI, p. 32-51.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 12/1, c. 149-166.
418 Documente, circa 1920-1940, referitoare la lupta pentru independena politic
a statului romn n perioada dintre cele dou rzboaie mondiale, primejdia propagandei
fasciste etc. (Ministero della Cultura Popolare, busta 114, 409-411).
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3,
p. 333, n. 14).
419 Coresponden de pres, 1930-1940, de la ziaristul Marco Manchini, trimis la
Bucureti, privitoare la politica extern a Romniei, activitatea diplomatic a lui Nicolae
Titulescu, atitudinea guvernului romn fa de conflictul italo-etiopian etc. (Ministero
della Cultura Popolare, busta 167, fasc. 115, cat. G.l, busta 412, 61/9).
Ref.: ibidem (RA, 1973, nr. 1, p. 113).
420 Documente, 1933-1944, referitoare la constituirea i activitatea Comitetului
antifascist romn, aciunile coloniei romne din Frana, starea de spirit a populaiei i
armatei romne la sfritul celui de-al Doilea Rzboi Mondial (Miscellanea, cat. G l, busta
66/509).
Ref.: ibidem.
MS
421 Relatare italian anonim, s.l., 1606-1607, cuprinznd date despre evenimentele
din Moldova (Fondo Santa Croce).
Publ.: Al. Lapedatu, O naraiune contemporan a luptelor dintre Movileti, 1606-1607
(CL, 1906, p. 1143-1146).
422 Angelo Petricca da Sonnino, Del modo facile despugnare il Turco, s.l., 1640,
cuprinznd (f. 98-99) i informaii despre rile Romne, prin care autorul a cltorit,
propuneri de coaliie anti-otoman .a. (Fondo Santa Croce).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 199-202 (extrase); Cltori strini, V, p. 58-59.
423 Niccol de Porta, Discorso toccante la maniera di governo che usano i Turchi
per conservare la Moldavia e Valacchia, s.l., 1697 (Fondo Santa Croce, ms. E. 18).
Ref. i publ.: N. Iorga, Documente geografice, I, Buc., 1900, p. 18-28.
Reprod.: B. A. R., copie manuscris; Arh. St. Buc., mf. Italia, r. 21, c. 1-19.
116 ITALIA
ARCHIVIO DELLA SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE
DOC
424 Raport, din 13 iunie 1637, al misionarului Benedetto Emanuele Remondi ctre
secretarul Congregaiei De Popaganda Fide, monseniorul Francesco Ingoli, despre
situaia misiunii i a misionarilor franciscani din rile Romne (APF, Scritture originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 79, f. 443
r
-444
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, E. Zuic, Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici
din rile Romne n epoca lui Matei Basarab i Vasile Lupu (SMIM, 22, 2004,
p. 264-265).
425 Scrisoare, din 2 iulie 1637, a franciscanului Benedetto Emanuele Remondi
ctre ambasadorul francez de la Constantinopol, Philippe de Harlay, conte de Csy,
solicitnd protecia politic francez pentru misionarii catolici din rile Romne (APF,
APF, Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 79, f. 440).
Ref. i publ.: ibidem, p. 267.
426 Scrisoare, din 7 iulie 1640, a misionarului Benedetto Emanuele Remondi,
informndu-l pe monseniorul Francesco Ingoli asupra inteniei domnului Moldovei de a
trimite o solie la Roma (APF, Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol.
138, f. 358).
Ref. i publ.: ibidem, p. 269-270.
ARCHIVIO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI GES
DOC
427 Raportul iezuitului Giulio Mancinelli (Vitae 46) despre misiunea ndeplinit la
Constantinopol n anii 1583-1586, cuprinde referiri la vizita pe care a fcut-o n Moldova.
Ref.: Andrei Pippidi, Sous le regard dOccident: la mission de Mancinelli Constantinople
et en Moldavie, n vol. Interferene romno-elene (secolele XV-XX), ed. L. Rados,
Iai, 2003, p. 165-174.
Publ.: Pietro Pirri S.I., Lo Stato della Chiesa ortodossa di Costantinopoli e le sue tendenze
verso Roma in una memoria del P. Giulio Mancinelli S.I., n vol. Miscellanea Pietro
Fumasoni-Biondi, Roma, 1947, p. 85-103.
ARCHIVIO GENERALE DELL ORDINE DEI FRATI MINORI
MS
428 Glosar italo-romn, 1719, al misionarului franciscan Silvestro Amelio.
Ref.: Ov. Densusianu, Manuscrisul romnesc al lui Silvestro Amelio, din 1719 (Grai
i suflet, 1, 1924, p. 286-311); G. Piccillo, Il glossario italo-moldavo di Silvestro
Amelio (1719). Studio filologico-linguistico e testo, Catania, 1982.
Publ.: ibidem.
ITALIA 117
429 Catehism, 1719, al misionarului franciscan Silvestro Amelio.
Ref.: Ov. Densusianu, op. cit., p. 290-300; N. Drganu, Catehismul din manuscrisul de la
1719 al lui Silvestro Amelio, copie dup cel al lui Vito Piluzio tiprit la 1677 (Ft
Frumos, 1, 1926, p. 34-38).
Publ.: G. Piccillo, Katekismu krestinesku di Silvestro Amelio (1719) (Balkan Archiv,
17-18, 1992-1993, p. 433-538).
430 Dictionarium latino-valachico, cca 1820-1830 (Fondi Misti, M 79).
Ref.: Viorel Achim, Un glosar latin-romn din jurul anului 1830 provenit din ara
Romneasc, n vol. Floarea darurilor. In Memoriam Ion Gheie, ed. Violeta Barbu,
Alexandru Mare, Buc., 2006, p. 247-259.
Publ.: ibidem, p. 253-258.
ARCHIVIO STORICO-DIPLOMATICO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DOC
431 Documente, 1862, relative la ecourile Unirii Principatelor Romne n
Transilvania, unde romnii cereau independena i unirea cu Principatele.
Ref.: Emilia Potri i Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia
(RA, 1979, nr. 4, p. 457-458).
432 Rapoarte din 1876-1878 ale agentului Italiei la Bucureti, baronul Fava, relative
la neutralitatea Romniei la nceputul rzboiului ruso-turc, relaiile cu Rusia i Imperiul
Otoman, ntrevederile romno-ruse de la Livadia, intrarea n rzboi i proclamarea
independenei Romniei, luptele din Bulgaria, aciunile diplomatice ale Romniei pentru
recunoaterea independenei (Seria politica, pacco 1395, nr. 546, 668, 717, 721, etc.;
nr. 1456).
Ref.: Eliza Campus, Despre fondul Romnia din arhiva Ministerului de Externe din Roma
(Studii, 22, 1969, nr. 5, p. 947-967); Dumitru Zaharia, Dumitru Blntoc, Cercetri
n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1976, nr. 4, p. 440-441); Dumitru Zaharia,
op. cit.; Dan Berindei, Reprsentants etrangers Bucarest et lindpendance de la
Roumanie (RRH, 16, 1979, p. 279-295); N. Ciachir, Rzboiul pentru independena
Romniei, Buc., 1977; Dumitru Zaharia, Politica extern a Romniei n anii 1876-
1877 oglindit n actele diplomatice ale ageniei italiene din Bucureti (Carpica, 9,
1977, p. 105-114); Vito Grosso, Latteggiamento diplomatico italiano sulla questione
romena al Congresso di Berlino (RRH, 17, 1978, nr. 1, p. 77-92).
Publ.: Independena Romniei, H/1, p. 127-139, 156-158, 169-173, 185-194, 233-244,
251-260, 264-265, 269-270, 276-279, 283-288, 296-299, 301-304, 308-311, 324-
328, 356-357, 364-365, 370-373, 375-382, 395-398; 11/2, p. 17-20, 26-29, 33-35,
65-66, 71-74, 81-85, 89-92 (42 doc.).
433 Rapoarte din 1877 ale consulilor Italiei din Rusciuc i Sulina privind aciunile
militare ruse i otomane n Delta Dunrii i preparativele intrrii Romniei n rzboi, n
anexe, planuri, schie, situaii statistice ale efectivelor statelor n conflict (Serie politica,
pacco 1456, nr. 83, 544, 559; pacco 1458 i 1459, passim).
Ref.: Dumitru Zaharia, op. cit. (RA, 1977, nr. 3, p. 321).
118 ITALIA
434 Documente (5) din 26 mai, 13 iulie, 3 august, 5 i 25 decembrie 1879 relative la
recunoaterea oficial a independenei Romniei (Registre Copialettere, vol. 1202, 1879-
1880, Romnia, f. 174-175, 195-197, 206-207, 227-230, 232-235).
Ref. i publ.: Independena Romniei n contiina european, Buc., 1997, p. 246-248,
251-254, 263-266, 274-276.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 69, c. 257-258, 260-264, 279-286.
435 Scrisori (25), din 1879-1887, ale contelui Giuseppe Tornielli-Brusati ctre
Alberto Pansa, diplomat italian acreditat la Bucureti, ctre Carlo Nicolis di Robillant,
ambasador al Italiei la Viena, i ctre Agostino Depretis i Benedetto Cairoli, minitri
italieni ai afacerilor externe, referitoare la misiunea sa diplomatic n Romnia n perioada
1879-1887 (Carte Pansa, busta 6; Archivio dellUfficio del Personale, serie VII, Tornielli-
Brusatti, T 1; Carte Depretis, busta 23, fasc. 81).
Ref.: Rudolf Dinu, Studi Italo-Romeni. Diplomazia e societ, 1879-1914, ed. 2, Buc.,
2009, p. 211-272.
Publ.: ibidem, p. 274-304.
436 Jurnal, 1879-1883, al lui Alberto Pansa, diplomat italian acreditat la Bucureti
n 1879 i 1881-1883, coninnd informaii privind istoria Legaiei italiene n Bucureti
(Carte Pansa, busta 1).
Ref.: ibidem, p. 371-372.
Publ.: ibidem, p. 374-385 (fragmente).
437 Rapoarte (28), din 1880-1887, ale contelui Giuseppe Tornielli-Brusati ctre
minitrii de externe italieni Benedetto Cairoli i Pasquale Mancini i ctre Carlo Nicolis
di Robillant i Edoardo de Launay ctre Barillari, ambasador italian la Berlin, referitoare
la misiunea sa diplomatic n Romnia (Rapport di Arrivo, Romania, busta 1396, 1397 ;
Carte Crispi, busta 72, fasc. 107).
Ref.: ibidem, p. 305-342.
Publ.: ibidem, p. 344-369.
438 Scrisori (13), din 1885-1904, ale lui Emanuele Beccaria, trimis extraordinar i
ministru plenipoteniar al Italiei la Bucureti (1895-1911), ctre Alberto Blanc, Giacomo
Malvano, secretar general al ministrului italian al afacerilor externe, i Tommaso Tittoni,
ministru italian al Afacerilor Externe, coninnd informaii privind istoria Legaiei italiene
n Bucureti (Archivio dellUfficio del Personale, serie VII, Beccaria Incisa, B 8, fasc. 11;
Archivio Riservato di Gabinetto, casetta verde no. X, fasc. 7).
Ref.: ibidem, p. 371-373.
Publ.: ibidem, p. 388-418.
439 Scrisori (4) din 1892-1894 ale marchizului Franois de Curtopassi, ministru
plenipoteniar al Italiei la Bucureti, adresate marchizului Antonio de Rudini, ministrul
Afacerilor Externe al Italiei, privind luptele politice ale romnilor din Transilvania (P. 38,
Romania).
Publ.: 1918 la Romni, I, p. 208-210, 227-229, 238-240, 243-245.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 22, c. 825-829, 839-842, 848-852, 887-891.
ITALIA 119
440 Rapoarte diplomatice italiene trimise din Bucureti i Galai cu tiri privind
desfurarea rscoalei din 1907.
Ref.: Dumitru Zaharia, op. cit. (RA, 1977, nr. 3, p. 321).
441 Scrisori (2) din 1914 i 1915 de la G. Auriti, prim secretar al Legaiei Italiei
la Bucureti, ctre marchizul A. de San Giuliano, ministrul de Externe al Italiei i de
la G. Serpi, viceconsul italian la Brila, ctre C. Fasciotti, ministrul plenipoteniar al
Italiei la Bucureti, privind activitatea Ligii culturale n sprijinul luptelor romnilor din
Transilvania (P. 38, Romania).
Publ.: 1918 la Romni, I, p. 418-419, 573-576.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 89, c. 1220-1221; r. 90, c. 253-255.
442 Documente din 1914-1916 privitoare la preliminariile intrrii Romniei n
Primul Rzboi Mondial.
Ref.: Glenn E. Torrey, The Rumanian-Italian Agreement of 23 september 1914 (SEER,
iulie, 1966, p. 403-420); idem, Rumanias decision to intervene Brtianu and the
Entente, JuneJuly 1916 (Rumanian Studies, 2, 1971-1972, p. 5, 8-11, 13, 15, 18,
21-22); idem, Romania and the belligerents, 1914-1918 (RRH, 14, 1975, nr. 1, p. 56,
62-63).
Publ.: I Documenti Diplomatici Italiani, seria IV, 1908-1914, vol. XII, Roma, 1964; seria
V, 1914-1918, vol. I, Roma, 1954.
443 Documente din 1916-1918, referitoare la fotii soldai din armata austro-ungar,
prizonieri n Italia, care au cerut s fie eliberai pentru a putea lupta pe unul din fronturile
aliate; activitatea Asociaiei profesorilor universitari din Romnia i a Societii romnilor
din Transilvania, Banat i Bucovina; formarea Legiunii romne (clasa 70, fasc. 151, 157).
Ref.: Dumitru Zaharia, Contribuia romnilor aflai n Italia la nfptuirea unitii
naionale (RA, 1979, supl., p. 247-251).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 78, c. 15-16, 107, 111-112, 116-117, 131-136,
137-138.
444 Documente din 1919-1920, relative la poziia Italiei fa de Bulgaria n
chestiunea Dobrogei.
Ref.: Francesco Guida, La politica italiana nei confronti della Bulgaria dopo la prima
guerra mondiale (La questione della Dobrugia) (EB, 1983, nr. 1, p. 49-58).
445 Rapoarte, 1919-1944, ale reprezentanilor diplomatici ai Italiei n Romnia,
cuprinznd informaii privind situaia politic i economic din ar, reacia mpotriva
Diktatului de la Viena etc.
Ref.: Emilia Potri, Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA,
1979, nr. 4, p. 458).
446 Documente (207), din 1927-1956, referitoare la nfiinarea institutelor de
cultur italian i a colilor italiene din strintate, a Institutului de Cultur Italian din
Bucureti, a catedrei de limb i literatur romn de la Universitatea din Roma, precum i
la activitatea profesorului Claudiu Isopescu n perioadele 1939-1942 i 1951-1954 (fondo
Romania, Affari Politici i Personale; Archivio Trattati. Carteggi relativi a trattati, accordi,
convenzioni (1871-1963); Archivio Ministero della Cultura Popolare i Archivio Scuole).
Ref.: Monica Joia, Relaii culturale romno-italiene (1927-1956). Documente diplomatice
120 ITALIA
italiene / Relazioni culturali italo-romene (1927-1956). Documenti diplomatici
italiani, vol. 1, Cluj-Napoca, 2007, p. 11-22.
Publ.: ibidem, p. 25-254.
447 Documente (5) din 1930, 2 februarie 25 mai 1931: telegrame i rapoarte de
la Legaia Italiei la Bucureti i circulare ale Ministerului Italian al Afacerilor Externe,
relative la ngrijorarea Romniei fa de revizionism, raporturile romno-bulgare, ntlnirea
suveranilor romn i iugoslav la 11 mai 1931 pe Dunre, manifestrile profranceze din
Romnia etc. (fondo Romania, Rapporti politici, telepressi 3339/1132 Al/1930; rap. 11
mai 1931; circulara 217010/12 mai 1931).
Ref.: Eliza Campus, Mica nelegere, ed. a II-a, Buc., 1997, p. 109, n.68; p. 110-111, n. 74,
81; p. 113, n. 88.
BIBLIOTECA DELLACCADEMIA DEI LINCEI
DOC
448 Scrisoare din 1890 a lui B. P. Hasdeu, ctre nvatul italian G.I. Ascoli, cu
observaii lingvistice (Archivio Ascoli, pacco 75/58).
Publ.: Petre Ciureanu, B.P. Hasdeu i Ion Bianu ctre Graziadio Isaia Ascoli (CL, 74,
1941, nr. 5-6, p. 617-621); Al. Sndulescu (coord.), B.P. Hasdeu i contemporanii si
romni i strini, traduceri i note de Nicolae Mecu, Viorica Nicov, Al. Sndulescu,
vol. III, Bucureti, 1984, p. 11.
BIBLIOTECA ANGELICA
CR
449 Avviso della presa della citt di Strigonia. Et la Rotta data allEssercito
Turchesco dal Serenissimo Matthias, con morte di oltra di 12 Mila Turchi, & del Bassa di
Themisuar, Roma, 1594.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n 237; G. Lzrescu, N. Stoicescu, rile Romne i Italia
pn la 1600, Buc., 1972, p. 166169.
450 Avvisi di Alba Giulia delli 16 dagosto 1595. Dove sintende le nozze del
serenissimo Prencipe di Transilvania fatte a d 6 dagosto et una segnalata vittoria di S.
A. contra turchi ottenuta ali 15 dellistesso mese. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 241; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 10.716.
451 Avviso nuovo di Transilvania nel quale sintende la rotta di venticinque mila
turchi data dal serenissimo Prencipe di Transilvania. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 253; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.444.
452 Avviso dei progressi del Prencipe di Transilvania dove sintende quello che ha
fatto in Moldavia, Valachia & Bulgaria. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 257; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.407.
453 Lettera di Mahumet III, Imperator deTurchi, scritta al Sereniss. Sigismondo
ITALIA 121
Battori Prencipe di Transiluania, Moldauia, Valachia, &c. Tradotta di lingua turchesca in
lingua italiana. Data in Constantinopoli il primo della Luna dOttobre, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 248.
454 Avviso della seconda vittoria del serenissimo et invittissimo Prencipe di
Transilvania contra Sinan Bass in Valachia di 18 dottobre 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n 250; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.423.
455 La nuova Rotta che ha dato il Re di Polonia Al Prencipe de Tartari, & al
Sangiaco di Teina, nella Vallachia Superiore. Dal Campo di Polacchi in Valachia
Superiore de 24 dOttobre 1595. Fiorenza, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 251.
456 Avviso della terza vittoria del serenissimo et fortissimo Prencipe di Transilvania,
Valachia et Moldavia seguita a di 28 dottobre 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 252; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.424.
457 Avvisi nuovi di Constantinopoli delli 12 di novembre 1595 dove sintende quello
che ha causato in detta citt la perdita fatta di Sinan Bass nella Vallachia. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 254; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.369.
458 Relatione del consiglio tenuto dal Sereniss. Prencipe di Transiluania dopo
lacquisto di Gorgio. Con la risolutione presa, & partenza di S. Altezza di Vallachia, &
arriuo a Corona, Citt della Transiluania. Adi 14. di Nouembre 1595. Doue sintende anco
il numero deTurchi ammazzati, & affogati in Vallachia, & delli stendardi, & artiglerie
tolte a Sinan Bass. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 255.
459 Avviso della gran battaglia seguita presso Agria citt delUngheria superiore
tra gli esserciti della Maest delImperatore, et sereniss. Prencipe di Transilvania, et
quello del Gran turco a d 26 dottobre 1596. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 274; Primo catalogo collettivo, n. 7. 11.413.
460 Avviso delacquisto di Braila, citt della Valachia. Per le genti del Serenissimo
Prencipe di Transiluania. Seguito del mese di Nouembre 1595. Et della rotta data da
quelli del presidio di Lippa al Behy di Cenad. Con la presa di cento Carri & di molti
Turchi, & lintimatione delli Stati in Alba Giulia per li 13 de Decembre. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 261.
461 Avvisi nuovi di Vienna della presa fatta dalleccelletiss. Conte di Sualzeburgh
della fortezza di Tatta, Vespino, et Pellotta et altri luoghi, con la ruvina della gran fortezza
di Sighet. [Roma, 1596
2
].
Ref.: Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.370.
462 Avvisi nuovi di Albagiulia del Mese de Genaro del presente Anno 1597. Per li
quali sintende la uenuta dal uaiuoda di Vallachia in quella Ciit & quello che disse al
Sereniss. Prencipe, coi presenti che diede S. A. & quelli che lA. S. diede a lui e larriuo
di tre Chiaussi, et altri avvisi di Praga di 24 Febraro, doue sintende larriuo del Prencipe
in quella Citt. Roma, 1597.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 279.
122 ITALIA
463 Avviso de i progressi del sig. Michele Vaivoda di Valacchia contra il turco dopo
lespugnatione di Nicopoli. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 325; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.405.
464 Ragguaglio dellacquisto di Giavarino. Citt Nobilissima, & fortissima
nellUngheria, per la Maest dellImperatore, seguito di 29. di Marzo 1598. Con altri
auisi di Transilvania, per li quali sintende la morte del Sangiaco di Belgrado. Roma,
1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 289.
465 Avvisi dellarmata turchesca guidata dal general Sinan Bass detto il Cicala et
il suo successo dalli 19 fino 24 di settembre lanno 1598. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 308; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.350.
466 Avviso della rotta che ha data il Vaivoda di Valacchia alle genti del turco in
Bulgheria & della presa di Nicopoli, capo di detto Regno di Bulgheria, fatta dal medesimo
Vaiuoda a principio dOttobre 1598, con gran mortalit di turchi & acquisto di 140 pezzi
dartiglieria. [s.l., 1598].
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 314; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.420.
467 Copia duna lettera scritta dal Signor Michele Vaiuoda di Valacchia Al
Sereniss. Arciduca Massimiliano. Con la quale da minuto conta a S. A. di tutti i progressi
e danni che egli ha fatto al gran Turcho nella Tracia e Bulgaria, dal principio, che pigli
larmi contra esso Turco, fino al suo ritorno in Valacchia. Sintende ancora in detta lettera
la destruttione fatta da esso Vaiuoda, di due mila villagi, e di sei citt principali della
Bulgaria, e la Tracia. La Copia di detta Lettera venuta con il presente Ordinario di
Vienna, delli 5 di Dicembre 1598. Roma, [1598].
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 324.
468 Petrus Arcudius, Libri VII de Concordia Ecclesiae Occidentalii & Orientalis
in septem Sacramentorum administratione, Paris, 1626. n epistola dedicatorie ctre
Sigismund III, regele Poloniei, autorul menioneaz campania n Transilvania a lui Mihai
Viteazul (0.15.11).
Ref.: Legrand, XVII, 1, p. 205-216; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 66, nr. 889.
469 Parthenii Patriarchae Constantinopolitani Decretum synodale super
caluinianis dogmatibus, Paris, 1643. Text n limbile greac i latin cu meniunea la p. 72
c se reproduce textul grec tiprit la Iai, mnstirea Trei Ierarhi, 1642 (C.l.11.13).
Ref.: Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 348, nr. 4671.
470 Gennadios Scholarios, Homiliae de sacramento eucharistiae, Paris, 1709.
La p. 183-186, extrase din Nectarie, patriarhul Ierusalimului, Pros ta proskomistheisas
theseis, Iai, 1682 i la p. 193-198 (intercalate), extras din Dosithei Notara, Egcheiridion
kata Iannou Karyofyll, Iai, 1694, tiprit de Dimitrie Pdure (K. 8.6) (B. 3.14.8).
Ref.: Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 331, 393, nr. 4441 i 5222.
471 Nicolae Mavrocordat, Peri kathkontn [...] Liber de officiis, Leipzig, 1722
(XX.4.25).
Ref.: ibidem, p. 283, nr. 3815.
ITALIA 123
BIBLIOTECA BORGHESE
DOC
472 Document din Gyr, 15 septembrie 1619, prin care tefan Csaky, episcop ales
de Alba Iulia, recomand pe discipolul su Gheorghe Buitul din Caransebe, care a avut
de suferit de pe urma prigoanei calvinilor, ctre directorul Colegiului germano-ungar din
Roma, patronat de Congregaia de Propaganda Fide, ca s-i poat continua studiile acolo,
dup ce predase i predicase doi ani la Alba Iulia.
Ref.: Suciu Constantinescu, p. 104.
Publ.: Iorga, Studii i documente, XIII, p. 235 (fragment).
BIBLIOTECA CASANATENSE
DOC
473 Avvisi nuovi di Constantinopoli delli IV. Di Givgno, & di Alba Giulia delli 12
del medesimo Mese. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 238.
474 Avvisi di Alba Giulia delli 16 dagosto 1595. Dove sintende le nozze del
serenissimo Prencipe di Transilvania fatte a d 6 dagosto et una segnalata vittoria di S.
A. contra turchi ottenuta ali 15 dellistesso mese. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 241; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 10.716.
475 Avviso di Ungheria e di Transilvania. De progressi di quei Serenissimi. Di
Vienna li 18. Di Nouembre. 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 256.
476 Avvisi nuovi di Transilvania et di Vallachia per li quali sintendono li prosperi
successi del seren. Principe contra turchi. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 266; Primo catalogo collettivo, n. 7. 11.362.
477 Avvisi della rotta data dalle genti del sereniss. Prencipe di Transilvania ai
Turchi, & tartari a Lippa, con morte di ottomila di essi, presa di tre Belii, & acquisto
dartiglerie, stendardi, bagaglie, & leuata dellassedio. Con altri auuisi nuoui di Vallachia.
Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 276.
478 Avviso dei progressi del Sig. Michele Vaivoda di Valacchia contra il Turco,
dopo lespugnatione di Nicopoli. Roma, 1598 (Mise. 4 776/2244).
Ref.: C. Gllner, Michael der Tapfere, p. 80, nr. 71; idem, Turcica, II, p. 681, nr. 2350;
Mihai Viteazul n contiina european, IV, p. 142-145; Bulgarelli, Gli avvisi, n. 325;
Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.405.
479 Ragguaglio dellacquisto di Giavarino. Citt Nobilissima, & fortissima
nellUngheria, per la Maest dellImperatore, seguito 29. di Marzo. 1598. Con altri
124 ITALIA
auisi di Transilvania, per li quali sintende la morte del Sangiaco di Belgrado. Roma,
1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 289.
480 Avviso della Rota data dal Signor Michele Vaivoda di Valachia al Turco Nel
mese di Marzo 1599, Roma, 1599, relatnd victoriile campaniei lui Mihai Viteazul la sud
de Dunre (Mise. 4 774/2244).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 708, nr. 2412; Mihai Viteazul n contiina european, IV,
p. 149-151; Bulgarelli, Gli avvisi, n. 342; Primo catalogo collettivo, n. 7. 11.421.
481 Avize (9) din Roma i Veneia, aprilie octombrie 1601, despre evenimentele
din Transilvania (intrarea lui Mihai Viteazul n Transilvania, relaiile dintre Mihai Viteazul
i generalul Basta, btlia de la Gorslu, moartea lui Mihai Viteazul, fuga lui Sigismund
Bthory n Moldova) i despre dorina rii Romneti de a avea domn pe tefan, fiul lui
Petru chiopul, aflat la Innsbruck (cod. 983, f. 40, 74, 101/104, 105, 123, 188, 222).
Publ.: Veress, Documente, VI, p. 357, 367, 386, 400-401, 446-447, 453-454, 457-458,
466; Mihai Viteazul n contiina european, IV, p. 323-324, 332, 340.
482 Pseudo-Dorothei al Monemvasiei, O chronografos, toutesti Vivlion istorikon,
Veneia, 1676, cronic universal compilat la Iai din porunca lui Petru chiopul (BB.
VI.20).
Ref.: Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 154, nr. 2077.
483 Nektarios patriarchs Ierosolymn, Pros ta proskomistheisas theseis [...] peri
ts archs tou Papa antirrhsis, Iai, 1682 (B.V.32).
Ref.: ibidem, I, p. 324, nr. 4367.
484 Dosithei Notara i Georgios Koressios, Tomos katallags, Iai, 1694 (L.L. XI. 2).
Ref.: ibidem, I, p. 331-332, nr. 4445.
485 Dosithei Notara, Tomos agaps, Iai, 1698 (L.L. XI, 3).
Ref.: ibidem, I, p. 331, nr. 4443.
486 [Antoine Arnauld, P. Nicole], La Perptuit de la Foy de lglise catholique
touchant lEucharistie, t. I-IV, nouv. ed., Paris, 1704, cuprinznd n t. II lucrarea sptarului
Nicolae Milescu; Enchiridion, sive Stella orientalis occidentali splendeus (H.H., VI. 6-9).
Ref.: ibidem, I, p. 357, nr. 4781; II, p. 189, nr. 500.
487 Hrisant Notara, Tomos charas [...] typtheis [...] para [...] Anthimou ex Ivrias,
Rmnic, 1705.
Ref.: ibidem, I, p. 331, nr. 4444 (L.L. XI. 4).
488 Gennadios Scholarios, Homiliae de sacramento eucharistiae, Paris, 1709.
La p. 183-186, extrase din Nectarie, patriarhul Ierusalimului, Pros ta proskomistheisas
theseis..., Iai, 1682 i la p. 195-198 (intercalate), extras din Dositei Notara, Egcheiridion
kata Iannou Karyophyll, Iai, 1694, tiprit de Dimitrie Pdure (G. VII. 10).
Ref.: ibidem, I, p. 393, nr. 5222.
489 Hrisant Notara, Eisagog eis ta gegrapfka kai sfairika, Paris, 1716, dedicat
lui Nicolae Mavrocordat, domn al rii Romneti.
Ref.: ibidem, I, p. 330, nr. 4431 (B. XI. 46).
ITALIA 125
490 Nicolae Mavrocordat, Peri kathkontn [...] Liber de officiis, Leipzig, 1722 (K.
XII. 86).
Ref.: ibidem, I, p. 283, nr. 3815.
491 [Thomas Kempis], De imitatione Christi ab... Petro Martyre Calomati
[...] graece editus [...]. Peri mimses Christou [...], Veneia, 1746, dedicat lui Mihail
Racovi, domnul Moldovei (F. XIV. 53).
Ref.: ibidem, I, p. 424, nr. 5627; II, p. 225-226, nr. *597.
H
492 Angelus Eufredutius, [Hart nautic], s.l., 1556, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (nr. 4866).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 114.
493 G. Maggiolo, [Hart nautic], s.l., 1558, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (nr. 4865).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 118.
BIBLIOTECA CHIGIANA
DOC
494 Raport din 1575 al lui Girolamo Lippomano, ambasador veneian n Polonia,
despre raporturile polono-moldoveneti n sec. XV-XVI (RI, 26, f. 118
r
).
Publ.: Hurmuzaki, III/2, p. 374-375.
495 Scrisoare din Alba Iulia, 24 mai 1587, de la rectorul colegiului iezuit din Alba
Iulia Joannes Lelesius ctre un anonim din Polonia, prin care l informeaz despre intenia
turcilor de a-1 susine pe principele Transilvaniei pentru ocuparea tronului Poloniei. Copie
contemporan (ms. II, 43, f. 240).
Publ.: A. Veress, Epistolae et acta Jesuitorum Transylvaniae temporibus principum
Bthory (1571-1613), II, Budapesta, 1913, p. 210.
496 Scrisoare din Roma, 1594, prin care cardinalul P. Aldobrandini l informeaz
pe nuniul Spaniei asupra eforturilor principelui Sigismund Bthory de a opune rezisten
pgnilor, solicitnd rspltirea acestuia cu ordinul Lna de aur de la regele Spaniei (M.
III. 59, f. l4).
Publ.: Veress, Documente, IV, p. 93-94.
BIBLIOTECA DELLACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI E CORSINIANA
MS
497 Relazione seconda dellarmata polacca dalli 18 Agosto vicino Iassi nella
Moldavia sino ali 4 Ottobre 1686 (ms. 266).
126 ITALIA
Ref.: I. Bianu, Relaiune asupra excursiunii sale n Galiia, la Lemberg i Cracovia
(AARPAD, s. II, t. 8, 1885-1886, p. 20).
498 [Chronica Hungarorum], Buda, 1473, cuprinznd cteva capitole privitoare la
istoria rilor Romne pn la lupta de la Baia, 1467, dintre Matia Corvin i tefan cel
Mare.
Ref.: Veress, BRU, I, p. l, nr. 1; C.I. Karadja, Despre ediiile din 1488 ale cronicei lui
Iohannes de Thurocz (ARMSI, s. III, t. 16, 1934-1935, p. 36).
Publ.: Die ofener Chronik, ed. J. Podhradczky, Budapesta, 1900.
499 Morando di Fossati di Milano, Discours de la mort de Michel Vayuode de
Valaquie, aprs la victoire obtenue par luy & Georges Baste, cntre Sigismond Battori:
traduit de lItalien, imprim Prague en Septembre, 1601, Paris, 1601. Textul italian
tiprit la Praga, a fost trimis la Paris editorului Denis Duval cu o scrisoare expediat
din Frankfurt, 26 septembrie 1601, reprodus n ediia francez, ntruct cuprindea date
suplimentare despre Mihai Viteazul (Miscellanea 171 D. 5).
Ref. i publ.: Veress, Documente, VI, 460-463; Mihai Viteazul n contiina european,
IV, p. 376-379.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Polonia, r. 60, c. 172-175.
BIBLIOTECA DORIA-PAMPHILI
DOC
500 Rapoarte din 1595, 1600-1606, ale cardinalului Cinzio Aldobrandini, ale
unor misionari n Moldova i scrisori ale papei Clement VIII relative la situaia Bisericii
catolice n rile Romne, informaii despre Mihai Viteazul etc. (fondo Aldobrandini, vol.
5, 7. 56).
Ref. i publ.: B.P. Hasdeu, Documente inedite din Biblioteca Doria Pamfiliana din Roma
(CT, 7, 1876, p. 229-324); Anton Mesrobeanu, Contribuie la istoria catolicismului
n Moldova (CC, 4, 1928, nr. 2, p. 76-91); Cltori strini, IV, p. 45-55 (raport din
1602, B. Quirini); p. 185-187 (raport din 1604, St. Balthazar); p. 190-195 (raport din
1601, A. Bobbi).
501 Scrisoare din Alba Iulia, 2 februarie 1600, de la Mihai Viteazul, adresat papei
Clement VIII, solicitnd ajutor bnesc pentru susinerea luptelor sale contra otomanilor.
Ref. i publ.: Veress, Documente, VI, p. 26-27.
502 Scrisoare din Praga, 10 aprilie 1601, de la Demetrie Napragi, episcopul
Transilvaniei, adresat papei Clement VIII, cernd s fie ajutat s se ntoarc n
Transilvania, de unde fusese alungat de Mihai Viteazul.
Publ.: ibidem, p. 350-351.
CR
503 Avvisi (46) din 1601-1602, referitoare la campaniile lui Mihai Viteazul, sfritul
su i luptele succesorilor (fondo Aldobrandini).
ITALIA 127
Publ.: N. Buta, I Paesi Romeni in una serie de avvisi della fine del Cinquecento (DI, II,
1930, p. 125-132, 134-141, 144-146, 182-186, 188-213, 216-218, 220-225, 227-229,
233-238, 241-248, 255-258).
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMMANUELE II
DOC
504 Privilegii (4) din 8, 27-29 ianuarie 1583 ale regelui Poloniei tefan Bthory,
referitoare la activitatea misiunilor iezuite din Alba Iulia i Cluj (fondo Gesuitico
nr. 3281/1152, f. 392-393, 398).
Ref.: Veress, Annuae litterae, p. 243, nr. 22-24, 27.
505 Document din 21 august 1605, referitor la preoi iezuii din Transilvania (fondo
Gesuitico, ms. 3774/1645).
Ref.: ibidem, p. 266, nr. 350.
MS
506 Maximilianus Transylvanus, De admirabili et novissima Hispanorum in
Oriente navigatione, Roma, 1523, relatare a cltoriei lui Magellan n jurul lumii, scris
de un autor sas din Transilvania (R.M. Sc. III 216).
Ref.: E. Glck, Maximilianus Transylvanus, autorul celei mai vechi relatri a expediiei
lui Magellan (MI, 19, 1985, nr. 7, p. 22-23, 32).
507 Abbate Ruggiero, Relatione copiosissima del regno di Polonia, s.l., 1568,
cuprinznd informaii despre originea i limba poporului romn (fondo Gesuitico, ms. 399,
f. 356).
Ref. i publ.: Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana
del cinquecento (BSHAR, 16, 1929, p. 73-74).
508 Historia della vocatione e peregrinatione del nostro padre della Compagnia
di Ges, discepolo del padre Francesco Borgia, s.l., sfritul sec. XVI, cuprinznd viaa
misionarului Giulio Mancinelli, cu date relative la trecerea sa prin Moldova i ara
Romneasc n 1583-1586 (fondo Gesuitico, ms. 7, f. 128-130, 165-167).
Ref.: ibidem, p. 55; Cltori strini, II, p. 522.
509 Ricevimenti di Personaggi in Col 10. Rom O. con Prediche di Varie lingue,
Roma, sec. XVII, 48 f. La f. 37, predica valacca inut n 11 decembrie 1608, la
Colegiul roman, de Franciscus Lovas. Text n romn cu caractere latine (fondo Gesuitico,
ms. 2370/241).
Ref., publ. i reprod.: Claudiu Isopescu, O predic romneasc inut n Roma la 1608
(CC, 2-3, 1925-1926, p. 278-284, cu facsimil); idem, Una predica rumena tenuta a
Roma nel 1608 (Archivum Romanicum, 13, 1929, p. 392-396).
510 Angelo Petricca da Sonnino, Relatione dello Stato presente della Christianit
di Pera et Constantinopoli, s.l., circa 1640, cuprinznd i informaii despre rile Romne
prin care autorul a cltorit, propuneri de coaliie antiotoman .a. (fondo Gesuitico,
ms. 386).
128 ITALIA
Ref. i publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 199-202 (extrase); Cltori strini, V,
p. 56, 58-59.
CR
511 Annuae Litterae Societatis Jes ad patres et fratres eiusdem Societatis, Roma,
vol. I-XXXV, 1581-1654, publicaie anual a rapoartelor privind activitatea Ordinului
iezuiilor, cuprinznd n volumele pe anii 1581-1583, 1585-1588, 1590-1600, 1603-1608,
1610-1613, informaii despre misiunile din Transilvania, colegiile iezuite din Alba Iulia
i Cluj, evenimentele politice importante i relaiile superiorilor provinciali cu principii
Transilvaniei.
Publ.: A. Veress, Annuae litterae, p. 1-198, 218-219 (fragmente).
512 Girolamo Frachetta, Oratione Prima al sereniss. et generosiss. Sigismondo
Battori Prencipe di Transilvania..., Roma, 1595, discurs dedicat principelui Transilvaniei
la nceputul campaniei rilor Romne mpotriva turcilor (mise. Val. 595, 8).
Ref.: Gllner, Turcica, I, p. 533-534, nr. 2034.
513 Avviso della gran battaglia seguita presso Agria citt dellUngheria superiore
tra gli esserciti della Maest dellImperatore, et sereniss. Prencipe di Transilvania, et
quello del Gran Turco a d 26 dottobre 1596. Roma, 1596, 24, 4 f.
Ref.: Primo catalogo collettivo, n. 7.11.413.
514 Nuovo avviso della resolutione fatta per il Serenissimo Prencipe di Transiluania
di restituire quella Prouincia allImperio Romano. Per auuiso certo, che si ha dAlba
Giulia dell 6. dAprile 1598. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 291.
515 Avviso della rotta data sotto la citt dAlbaregale ai turchi dalleccellentissimo
signor Duca di Mercurio. Con la morte de doi Bass et acquisto di 19 pezzi darteglieria,
oltre il ricchissimo bottino, et liberatione dellassedio posto ultimainente alla detta citt
dAlbaregale. Roma, 1601.
Ref.: Primo catalogo collettivo, n. 7. 11.422.
516 Avviso della vittoria che ha havuta il sig. Giorgio Basti generale di S. M.
Cesarea, della rotta, che ha data al Bass di Tieffempach della presa della gran citt di
Tergamesta con la prigionie di detto Bass et la morte di cinque milia turchi et la presa di
quarantacinque pezzi di artegliaria. Roma, 1601.
Ref.: ibidem, n. 7. 10.735.
517 G.N. Doglioni, Anfiteatro di Evropa, 1601, cu referiri la luptele din Transilvania
ale lui Mihai Viteazul, cu o hart a Transilvaniei.
Ref.: M. i D. Gzdaru, Cltori i geografi italieni n sec. XVII. Referirile lor despre
rile Romne (Arhiva, 46, 1939, p. 193-204).
518 Petrus Arcudius, Libri VII De Concordia Ecclesiae Occidentalis & Orientalis
in septem Sacramentorum administratione, Paris, 1626. n epistola dedicatorie ctre
Sigismund III, regele Poloniei, autorul menioneaz campania n Transilvania a lui Mihai
Viteazul (8.4. N. 17).
Ref.: Legrand, XVII, 1, p. 206-216; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 66, nr. 89.
ITALIA 129
519 Ioannis Lucii Dalmatini, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex,
Amstelaedami, 1666, cuprinznd informaii despre romnii din Croaia i o list de cuvinte
i propoziii romneti ntocmit de Francisc oimirovici (9.6. E. 14); ed. Frankfurt 1668
(6.16. N. 6).
Ref.: Omagiu Gzdaru, p. 19, nota 36.
520 Alberto Vimina, Historia della guerre civili di Polonia, 1671, cu referiri la
Moldova din aceast epoc.
Ref.: M. i D. Gzdaru, op. cit. (Arhiva, 47, 1940, p. 83-87).
521 Notizie del Mondo, Roma, 27 noiembrie 1784 14 iunie 1785, cuprinznd tiri
despre rscoala din Transilvania, dup informaii din Viena i Buda n numerele: 95, 98,
102, 104/1784; nr. 1-3, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 36, 48/1785.
Publ.: Izvoarele rscoalei lui Horea, B, III, Buc., 1984, p. 189-195.
522 Diario Estero, Roma, februarie mai 1785, cu tiri despre rscoala lui Horea
i msurile guvernului imperial pentru dezarmarea nobilimii (Periodice, nr. 1059, 1061,
1085).
Publ.: ibidem, p. 196-197.
523 Gazzetta di Parma, Parma, 4 februarie 1 aprilie 1785, numerele 5, 6, 8,
13, cuprinznd corespondene din Cluj i Viena despre ncetarea rscoalei lui Horea i
executarea fruntailor.
Publ.: ibidem, p. 198-199.
524 Giuseppe Adamo, [Teatro], Milano, 1920. La p. 51-83, piesa La Leggenda
valacca, comedie ntr-un act.
Ref.: V. Cndea, 1982.
H
525 Bartolomeo de Pareto, [Hart nautic], s.l., 1455, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Stanza delle carte nautiche).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 34.
Reprod.: ibidem, p. 256, pl. II.
526 Hri nautice anonime (2), s.l., sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (nella sala delle carte nautiche sala nr.68).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 174, 175.
527 G. Maggiolo, [Hart nautic], s.l., 1561, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Carte geogr. e nautiche, nr. 2).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 126.
528 Antonio Millo, [Hart nautic], s.l., 1584, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 147.
529 Antonio Millo, Planisfero, s.l., sfritul sec. XVI, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (sala nr. 68).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 176.
130 ITALIA
530 Placido Caloiro Oliva, [Hart nautic], s.l., 1636, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 206.
BIBLIOTECA DI ARCHEOLOGIA E DI STORIA DELLARTE
A
531 Iacopo Ripanda, Desene, ante 1506, 55 f., pergament, cuprinznd toate scenele
de pe Columna lui Traian, copiate integral pentru prima oar, cu ajutorul unor eafodaje
speciale.
Ref.: R. Paribeni, La Colonna Traiana in un codice del Rinascimento (Rivista del R.
Istituto dArcheologia e Storia dellArte, 1, 1929, p. 9-28); Mihail Macrea, Un
disegno inedito del Rinascimento relativo alla Colonna Traiana (ED, 7, 1937, p. 96).
Reprod.: R. Paribeni, loc. cit.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ALESSANDRINA
DOC
532 Scrisoare din Subotica, 11 septembrie 1448, a lui Pasquale de Sorgo, negustor
raguzan, ctre N. Ansalo, aflat la Arta, n Arcadia, furniznd informaii asupra puterii
armate a lui Iancu de Hunedoara cu dou luni naintea btliei de la Kosovo (DDD, R. 15,
n Archigymnasio Sapientiae).
Ref.: Aurel Decei, Oastea lui Iancu Huniade, nainte de btlia de la Kosovo (1448) (RIR,
16, 1946, p. 40-50).
Publ.: Radoslav M. Grui, n Bull. Soc. Sc. Skoplje, 1, 1925, p. 79-91; N. Iorga, Du
nouveau sur la campagne turque de Jean Hunyadi en 1448 (RHSEE, III, 1926, p. 14-
19).
MS
533 Legenda Sancti Gerhardi, episcop de Morisena-Cenad, cu referiri la istoria
romnilor din Transilvania n sec. XI. Copie din sec. XVII (cod 25, f. 721-725).
Ref.: Eugen Glck, Izvoare narative din secolul al XI-lea referitoare la istoria Transilvaniei.
Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 387).
CR
534 Avviso novamente venuto dalla Corte di Viena del felice successo delle due
gran rotte, che hano ricevuto li turchi da lessercito dellImperatore. Con la morte di
sedecimila turchi. Pesaro, 1593.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n 232; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 10.739.
535 Avviso della seconda vittoria del serenissimo et invitissimo Prencipe di
Transilvania contra Sinan Bass in Vallachia di 18 dottobre 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 250; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.423.
ITALIA 131
536 Avvisi nuovi di Vienna della presa fatta dalleccellentiss. Conte di Sualzeburgh
della fortezza di Tatta, Vespino, et Pellotta et altri luoghi, con la ruvina della gran fortezza
di Sighet. [Roma, 1596?].
Ref.: Primo catalogo collettivo, no 7. 11.370.
537 Avviso della vittoria che ha havuto il sig. Nicol Palfi, per la Maest
dellImperatore, della presa della citt di Tolma. Et con ducento pezzi dartegliaria presi,
con morfolit di quattro mila Turchi. Roma, 1599.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 345; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.425.
538 Petrus Arcudius, Libri VII De Concordia Ecclesiae Occidentalis & Orientalis
in septem Sacramentorum administratione, Paris, 1626. n epistola dedicatorie ctre
Sigismund III, regele Poloniei, autorul menioneaz campania n Transilvania a lui Mihai
Viteazul (S.q. 24, p. 3).
Ref.: Legrand, XVII, 1, p. 205-216; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 66, nr. 889.
BIBLIOTECA VALLICELLIANA
DOC
539 Discorso ultimo fatto a Papa Gregorio XIII e poi a Papa Sisto V e a Papa
Clemente VIII, memoriu din 1584. Autorul evideniaz rolul posibil al regatului polonez
pentru distrugerea Imperiului Otoman, menionnd importana militar a rilor Romne
(cod. L, Scritt. 11, f. 11).
Publ.: Hurmuzaki, III/2, p. 378-379 (extras).
540 Scrisori (5) din 1592, de la Attilio Amalteo, ctre iezuitul A. Possevino i papa
Clement VIII, cuprinznd informaii din Transilvania (cod. 33, p. 225-231, 261-266).
Ref.: Cltori strini, III, p. 331-334, 345-347.
Publ.: A. Veress, Relationes nuntiorum apostolicorum in Transilvaniam missorum a
Clemente VIII (1592-1600), Budapesta, 1909, p. 7, 11, 20-21, 26-29, 31; Cltori
strini, III, p. 335-344.
541 Scrisori (4) din 1592-1595 de la nuniul Poloniei, Germanico Malaspina,
n care mulumete lui Aron, domnul Moldovei, pentru bunvoina manifestat fa de
activitatea prinilor iezuii n Moldova i l asigur pe Ieremia Movil, domnul Moldovei,
de sprijin la regele Poloniei (cod. L. 18, f. 19, 130, 174, 196).
Publ.: Veress, Documente, III, p. 321; IV, p. 196, 305, 321-322.
542 Documente, 1593-1595, referitoare la luptele antiotomane, la politica Poloniei
fa de Moldova i ara Romneasc (ms. N. 16 i ms. N. 35).
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3,
p. 332, n. 11).
543 Documente (2) din 1594-1601, relative la istoria rilor Romne: conjuraia
mpotriva lui Sigismund Bthory, principele Transilvaniei (1594), scrisoarea sultanului
Mehmet III ctre acesta (1595), conflictele din 1595, 1599 etc. (ms. 16, f. 212; ms. 34,
f. 358-359).
132 ITALIA
Publ.: Veress, Documente, IV, p. 115-117, 123-125, 196, 228-230, 319-322; V, p. 12-13;
VI, p. 13.
544 Documente (12) din 1594-1595, de la Germanico Malaspina, nuniu n Polonia,
regele Sigismund al Poloniei, Ioan Zamoyski i papa Clement VIII, privind relaiile dintre
Polonia i Moldova (ms. 16, 34).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 21-22, 25-26, 67-69, 102, 104-107, 110-111, 162-166.
Reprod.: B. A. R., Col. Al. Em. Lahovary, copii.
545 Documente (11) din 1594-1599 referitoare la istoria rilor Romne n cadrul
relaiilor Imperiului Habsburgic cu Polonia i Suedia i la campaniile lui Mihai Viteazul:
jurmntul lui Sigismund III, regele Poloniei, ctre regele Suediei, jurmntul lui Ieremia
Movil, scrisori de la papa Clement VIII, nuniul Malaspina i cardinalul Andrei Bthory,
rapoarte de la G. Doria i anonime (ms. 16, f. 12-19, 245; ms. 34, f. 156, 277, 371, 521,
527; ms. 35, f. 230; ms. 54, f. 378).
Publ.: Hurmuzaki, III/1, p. 461, 480-482, 485, 489-492,498-499, 540-544.
546 Document din 1595 cuprinznd raportul unui anonim despre rscoala
antiotoman a lui Mihai Viteazul, campania din sudul Dunrii din iarna 1594-1595 i
despre nlocuirea lui Aron Vod cu Rzvan pe tronul Moldovei, (ms. 16, f. 38).
Ref. i publ.: Mihai Viteazul n contiina european, IV, p. 85-87.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 65, c. 67-68.
547 Scrisori (2) din 1595 referitoare la atitudinea Poloniei fa de rile Romne n
cadrul coaliiei antiotomane (ms. 34, f. 277, 507, Scritt 21, 79).
Publ.: Hurmuzaki III/2, p. 406-409.
548 Scrisoare din Istanbul, 1595, prin care sultanul Mehmed III ofer principelui
Sigismund Bthory stpnirea rilor Romne n schimbul supunerii fa de Poart
(ms. 16, f. 226-227).
Publ.: Hurmuzaki, III/1, p. 228-230.
549 Scrisoare din Istanbul, 1595, prin care ambasadorul Edward Barton cere s i se
trimit cai i crue prin Moldova cu banii recuperai din mprumutul acordat principelui
Sigismund Bthory i lui Aron Vod (ms. 16, f. 213-214).
Publ.: ibidem, p. 319-321.
550 Scrisoare din Csenger, 12 februarie 1600, a lui Giorgio Basta referitoare la
ocuparea cetii Hust i la relaiile ncordate cu Mihai Viteazul (ms. 16, f. 242).
Ref. i publ.: Endre Veress, Basta Gyrgy hadvzer levelezse s tratai (1597-1607)
(Corespondena lui Georgio Basta i actele lui, 1597-1607), II, Budapesta, 1913,
p. 349-350, doc. 444; Mihai Viteazul n contiina european, V, p. 241-243.
551 Raport din octombrie 1600 a lui Jan Zamoyski, mare cancelar al Poloniei,
despre luptele mpotriva lui Mihai Viteazul n ara Romneasc (ms. 35, f. 271).
Ref.: Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 597.
552 Raport anonim din Praga, 20 august 1601, despre lupta de la Gorslu dintre
trupele lui George Basta i ale lui Mihai Viteazul (ms. 16, f. 248
v
).
Publ.: Hurmuzaki, VIII, p. 222-224; Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 657-661.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 65, c. 209-212.
ITALIA 133
MS
553 [Neagoe Basarab, nvturi ctre fiul su Teodosie], versiune greac,
[Constantinopol, circa 1557], III + 255 f., 16,6 x 10,9 cm. Copie a traducerii lui Manuil
din Corint, cu mici modificri efectuate de Teodor Mamalachos (trimis al arului Ivan
IV Vasilievici la Patriarhul ecumenic, 1557), pentru a atribui opera marelui cneaz Vasile
III Ivanovici (1505-1533), clugrit sub numele de Varlaam. Falsul avea ca scop s
dovedeasc ortodoxia i nivelul nalt de cultur cretin al lui Ivan IV, care pretindea
recunoaterea titlului de ar (ms. gr, R. 100).
Ref. i reprod.: Santo Luca, Manoscritti greci dimenticati della Biblioteca Vallicelliana
(Augustinianum, 1988, dec., p. 661-702 cu un facsimil); MRV, p. 89-94, cu
facsimil, p. 92, fig. 33 E; G. Mihil, Originalul slavon al nvturilor lui Neagoe
Basarab ctre fiul su Teodosie, n G. Mihil (ed.), nvturile lui Neagoe Basarab
ctre fiul su Teodosie. Ediie facsimilat dup unicul manuscris pstrat, Buc., 1996,
p. XCVII-XCIX; A. Pippidi, Une dcouverte concernant les Enseignements de
Neagoe Basarab (RER, 19-20, 1995-1996, p. 239-244).
554 Vaivoda cum Principum Valachiae et Moldaviae res gestae contra Turcas,
anno 1595 (ms.16).
Ref.: Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA, 1975, nr. 3,
p. 332).
555 Aron Vaivoda Principis Moldaviae res gestae contra Turcas, anno 1595
(ms. 16).
Ref.: ibidem.
556 Res gestae Michaelis Vaivodae Principis Valachiae et Aron Vaivodae Principis
Moldaviae contra Turcas, anno 1595 (ms. 16).
Ref.: ibidem.
557 [Relatare istoric asupra rzboiului purtat de poloni contra lui Mihai,
voievodul Moldovei i al rii Romneti], sfritul secolului XVI, cuprinznd i capitolul
Statura di Michel Vaivoda de Valachi, descrierea fizic a domnitorului. Text n italian
(ms. N. 35, f. 230).
Ref. i publ.: ibidem; Mihai Viteazul n contiina european, IV, p. 198.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 65, c. 662.
CR
558 Avviso dei progressi del Principe di Transilvania dove sintende quelli che ha
fatto in Moldavia. Roma, 1595 (Ms. N. 16, N.35).
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 257; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.407; Dumitru
Zaharia, op. cit., p. 332.
559 Avviso nuovo di Transilvania nel quale sintende la rotta di venticinque mila
turchi data dal serenissimo et Prencipe di Transilvania. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 253; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.444.
560 Avvisi di Alba Giulia delli 16 dagosto 1595. Dove sintende le nozze del
134 ITALIA
serenissimo prencipe di Transilvania fatte a d 6 dagosto et una segnalata vittoria di S.A.
contra turchi ottenuta ali 15 dellistesso mese. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 241; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 10.716.
561 Avviso della presa di Lippa, et della battaglia seguita alli 23. dAgosto tra le
genti del Serenissimo prencipe di Transiluania & Sinan Bass. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 242.
562 Lettera di Mahumet III. Imperator de Turchi, scritta al Sereniss. Sigismondo
Battori Principe di Transiluania, Moldauia, Valachia, &c. Tradotta di lingua turchesca
in lingua italiana. Data in Constantinopoli il primo della Lunna dOttobre. [s.l.], 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 248.
563 Avviso della seconda vittoria del serenissimo et invitissimo Prencipe di
Transilvania contra Sinan Bass in Vallachia di 18 dottobre 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 250; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.423.
564 Avviso della terza vittoria del serenissimo et fortissimo prencipe di Transilvania,
Valachia et Moldavia seguita a di 28 dottobre 1595. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 252; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.424.
565 Avvisi nuovi di Constantinopoli delli 12 di novembre 1595 dove sintende quello
che ha causato in detta citt la perdita fatta di Sinan Bass nella Vallachia. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 254; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.369.
566 Relatione del consiglio tenuto dal Sereniss. Prencipe di Transiluania dopo
lacquisto di Gorgi. Con la risolutione presa, & partenza di S. Altezza di Vallachia, &
arriuo a Corona, Citt della Transiluania. A d 14 di Nouembre 1595. Doue sintende anco
ili numero de Turchi ammazzati, & affogati in Vallachia, & delli stendardi, & artiglerie
tolte a Sinan Bass. Roma, 1595.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 255.
567 Avvisi nuovi di Transilvania et di Vallachia per li quali sintendono li prosperi
successi del seren. Principe contra turchi. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 266; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.362.
568 La Rotta che ha data il sereniss. Prencipe di Transilvania ai Turchi e Tartari
sotto Temesuar alli 15. di Giugno 1596. Con la presa di Fellac Sangiacato dellVngheria
Superiore. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 267.
569 Avviso de gli apparati, della pompa e del numero desoldati con che Mehamet
re de turchi parti di Constantinopoli per venire alla guerra din Ungheria il di 20 giugno
1596. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 268; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.404.
570 Relatione dellambascieria mandata da Mehemet, Gran Turco al Serenissimo
Prencipe di Transiluania per dimandarli pace, a d 4. di Settembre 1596. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 272.
ITALIA 135
571 Avviso della gran battaglia seguita presso Agria citt delUngheria superiore
tra gli esserciti della Maest delImperatore, et sereniss. Prencipe di Transilvania, et
quello del Gran turco a d 26 dottobre 1596. Roma, 1596.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 274; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.413.
572 Avvisi nuovi di Albagiulia del primo di maggio M.D.XCVII per li quali
sintende la presa di due terre del turco fatta dalle genti del sr. Prencipe di Transilvania.
Roma, 1597.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 280; Primo catalogo collettivo, nr.7. 11.368.
573 Avviso de i progressi del sig. Michele Vaivoda di Valacchia contra il turco dopo
lespugnatione di Nicopoli. Roma, 1598.
Ref.: ibidem, nr. 7. 11.405.
574 Ragguaglio dell acquisto di Giavarino. Citt Nobilissima, & fortissima nell
Ungheria, per la Maest dell Imperatore, seguito a d 29. di Marzo. 1598. Con altri auisi
di Transilvania, per li quali sintende la morte del Sangiaco di Belgrado. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 289.
575 Nuovo avviso della resolutione fatta per il Serenissimo Prencipe di Transiluania
di restituire quella Prouincia allImperio Romano. Per auuiso certo, che si ha dAlba
Giulia dell 6. dAprile 1598. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 291.
576 Avviso della rotta che ha data il Vaivoda di Valacchia alle genti del turco in
Bulgheria & della presa di Nicopoli capo di detto Regno di Bulgheria, fatta dal medesimo
Vaiuoda a principio dOttobre 1598, con gran mortalit di turchi & acquisto di 140. pezzi
dartiglieria. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 314; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.420.
577 Avviso della rotta data dal signor Michele Vaivoda di Valacchia al turco nel
mese di marzo 1599. Roma, 1599.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 342; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.421.
578 Avviso dellambascieria mandata dal Valacco allImperatore et de i presenti,
che esso Valacco h inuiati Sua Maest Cesarea, et di quelli che dalla Maest sua sono
stati inuiati lui; et dellimprese che egli disegna di f are contra il Turco. Roma, 1600.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 353; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.411.
579 Avviso della rotta data sotto la citt dAlbaregale ai turchi dalleccellentissimo
signor Duca di Mercurio. Con la morte de doi Bass et acquisto di 19 pezzi darteglieria,
oltre il ricchissimo bottino, et liberatione dellassedio posto ultimamente alla detta citt
dAlbaregale. Roma, 1601.
Ref.: Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.422.
580 Avviso della vittoria che ha havuta il sig. Giorgio Basta generale di S. M.
Cesarea, della rotta, che ha data al Bass di Tieffempach della presa della gran citt di
Tergamesta con la prigionie di detto Bass et la morte di cinque milia turchi et la presa di
quarantacinque pezzi di artegliaria... Roma, 1601.
Ref.: ibidem, nr. 7. 10.735.
136 ITALIA
H
581 Carta nautica anonima, s.l., sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre (Sala cataloagelor).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 250, nr. 63.
582 Carta nautica catalana anonima, s.l., sec. XV, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Sala cataloagelor).
Ref.: ibidem, nr. 64.
583 Anonimo portoghese, sfritul sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 177.
CHIESA SANTI SERGIO E BACCO
AM
584 Fostul mormnt al lui Ioan Inochentie Micu Klein, cu inscripie n latin,
menionnd data morii episcopului la Roma, 23 [corect: 22] septembrie 1768. Profanat
(Piazza Madonna dei Monti, nr. 3).
Ref.: T. Cipariu, Acte i fragmente, Blaj, 1855, p. 142; Augustin Bunea, Din istoria
romnilor. Episcopul Ioan Inoceniu Klein (1728-1751), Blaj, 1900, p. 267-269; I.
Dumitriu-Snagov, Romnii n arhivele Romei, Buc., 1973, p. 22-23; Florea Firan, n
Le lingue del mondo, Florena, 47, 1983, nr. 6, p. 500.
Publ.: T. Cipariu, loc. cit.; Nilles, Symbolae, III, p. 639; Augustin Bunea, loc. cit.; Florea
Firan, loc. cit.; Pall, Inochentie Micu-Klein, I, p. 221.
585 Plac memorial, marmur, 1923, aezat de Societ delle Tombe degli Eroi
n amintirea lui Ioan Inochentie Micu Klein.
Ref.: Florea Firan, loc. cit.
CHIESA SANTA MARIA IN ARACOELI
MS
586 Manuscris, sec. XVI, menionnd donaia de moate oferit de Barbu
Craiovescu mnstirii Bistria din Oltenia.
Ref.: L. Pastor, Geschichte der Ppste, I, ed. 2, Freiburg, 1891, p. 601, nota 4; N. Iorga,
Manuscripte din biblioteci strine, I, p. 244.
CHIESA SANTA VITTORIA
A
587 Pictur mural nfind i oteni romni participani la asediul Vienei din
1683 (n sacristia bisericii, ctitorit de mpratul Leopold I).
Ref.: G. incai, Cronica romnilor, III, Buc., 1886, p. 257.
ITALIA 137
CHIESA SANTO STEFANO ROTONDO
AM
588 Mormntul arhidiaconului Ioan Lzy din Tileagd, ctitorul capelei din catedrala
de la Alba Iulia, m. 17 august 1523. Marmur alb, 210 x 90 cm. Inscripie n latin.
Ref.: Matthias Corvinus, p. 650, nr. 793 g.
COLLEZIONE MARGHERITA DE ASSARTA GUICCIOLI
MS
589 Memoriile familiei Guiccioli cu ncepere de la 1790, cu date despre rile
Romne, 3 vol.
Publ.: Guiccioli Alessandro, Del diario inedito di... (Nuova Antologia, 67, 1932,
CCCLXVI, p. 174; CCCLXXXI, p. 234; rec. D. Bodin, n RIR, 5-6, 1935-1936,
p. 518).
COLLEZIONE PROF. CONSTANTINO CARVISIERI
H
590 Conte Freducci, Atlante, 1533, 5 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 99.
COLLEZIONE DOTT. ANTONIO LATANZA
MS
591 George Enescu, Adagio, op. 3, nr. 3, nregistrare n interpretarea autorului,
circa 1922, pentru pian mecanic.
Ref.: Duo-Art Piano Music. A classified Catalog of Interpretations of the Worlds Best
Music Recorder by More than Two Hundred and Fifty Pianists for the Duo-Art
Reproducing Pianos, New York, 1927, p. 280, nr. 6728; Dott. Antonio Latanza, 1987.
592 Pablo de Sarasate, Arii igneti, nregistrare n interpretarea lui George Enescu,
circa 1922, pentru pian mecanic.
Ref.: ibidem, nr. 7237; Dott. Antonio Latanza, 1987.
COLLEZIONE VITO VOLTERRA
DOC
593 Scrisoare de la matematicianul romn Traian Lalescu ctre matematicianul
italian Vito Volterra.
138 ITALIA
Ref.: Vito Volterra, n memoria lui Traian Lalescu (Rev. Univ. Matematic, 1, 1929,
p. 21); D. Moroianu i I. M. tefan, Focul viu, Buc., 1963, p. 319.
COLLEGIO ILLIRICO
DOC
594 Scrisoare din 1650 adresat lui Matei Basarab.
Publ.: I. Bogdan, Scrisoarea unui anonim ctre Matei Basarab, 1650 (Arhiva, 9, 1899,
p. 115117).
GALLERIA DARTE ANTICA NEL PALAZZO CORSINI
A
595 Frans Francken II, Cresus artndu-i comorile lui Solon, 1601. ntre personaje,
Mihai Viteazul la curtea mpratului Rudolf II. Copie (inv. 340).
Ref. i reprod.: Al. Busuioceanu, Cteva portrete noi ale lui Mihai Viteazul (ARMSI,
s. III, t. 5, 1926, p. 50, 54); B. Sltineanu, Contribuiuni la studiul portretelor
lui Mihai Viteazul (RIR, 3, 1933, p. 210); R.V. Bossy, Urme romneti la Miaz
Noapte (ARMSI, s. III, t. 19, 1937, p. 40); Marcel Romanescu, Introducere n istoria
costumului romnesc (RIR, 14, 1944, p. 471); Pippidi, Mihai Viteazul, p. 46, nr. 121.
Reprod.: Al. Busuioceanu, op. cit., pl. II-III.
ISTITUTO ITALIANO DI ARCHITETTURA MILITARE,
MUSEO DEL GENIO
H
596 Planuri i desene ale unor ceti i fortificaii din Transilvania i Banat, sec.
XVIII.
Ref.: L.A. Magiorotti F. Banfi, Le fortezze di Temesvar e di Lippa in Transilvania, Roma,
f.a. (extras din Atti dellIstituto di Architettura Militare, Museo del Genio, Roma,
III).
ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO
DOC
597 Scrisoare din Paris, februarie 1851, a lui Nicolae Blcescu, ctre comitetul
de conducere al emigraiei maghiare din Frana, relativ la problema naionalitilor n
Ungaria, legitimitatea principiului naional i a luptei pentru egalitatea n drepturi dus de
romnii din Transilvania (mapa 138, nr. 68).
Ref. i publ.: Al. Marcu, Conspiratori i conspiraii n epoca renaterii politice a Romniei,
ITALIA 139
1848-1877, Buc., 1930, p. 30-35; N. Blcescu, Opere, ed. G. Zane, IV, Buc., 1964,
p. 359-362.
598 Scrisoare din Bucureti, 17 mai 1859, prin care Alexandru Ioan Cuza i solicit
contelui Cavour sprijin pe lng Napoleon III pentru desvrirea unirii Principatelor
(busta 125).
Ref.: Ionel Gal, Ecoul internaional al Unirii Principatelor reflectat n documente din
arhivele strine (RA, 55, 1979, supl., p. 156-157, n. 13).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 21, c. 304-306.
599 Scrisoare, [Bucureti, 1861], a lui J.A. Vaillant ctre Giuseppe Garibaldi
referitoare la aciunile maghiare de a se substitui Austriei n dominarea Transilvaniei
(busta 47, nr. 15/5).
Ref.: Matei Ionescu, 1861-1862. Lupta romnilor pentru unitate n documente italiene
(MI, 18, 1984, nr. 6, p. 35).
600 Scrisoare, 16 iulie 1861, a lui Giuseppe Garibaldi, ctre Dora dIstria, cerndu-i
ca Principatele Unite s ajute pe rsculaii maghiari mpotriva Imperiului Habsburgic
(busta 49, nr. 9).
Ref.: ibidem.
601 Scrisoare din Geneva, 16 august 1861, a generalului Klapka ctre Garibaldi,
cuprinznd informaii despre pregtirea n Principatele Unite a unei insurecii maghiare
antihabsburgice (busta 49, nr. 9).
Ref.: ibidem, p. 35-36.
602 Scrisori (2) din 1862 i 1879 privind relaiile lui Giuseppe Garibaldi cu
revoluionarii romni: scrisoare-manifest din 1862 a lui Giuseppe Garibaldi adresat
tinerilor romni i scrisoare din 6 decembrie 1879 adresat lui Garibaldi de ziaristul Luigi
Cazzavillan din Bucureti (mapa 240, nr. 88; mapa 925, nr. 63/1).
Ref. i publ.: tefan Delureanu, Garibaldi i Independena Romniei (Secolul XX, 21,
1977, nr. 4-5, p. 55-57).
603 Documente (11) din 1863 relative la atitudinea Romniei fa de iniiativele
italiene privind luptele de autodeterminare naional n Europa Central i de Sud-Est:
rapoarte ale emisarilor lui Garibaldi, scrisori ctre acesta de la Dora dIstria (busta 46,
nr. 22; 47, 49, nr. 9 (9); 140, nr. 26; 373, nr. 2456-2461; 402, nr. 2173; 669, nr. 4025).
Ref.: tefan Delureanu, Mazzini e Garibaldi tra progetto e azione nellEuropa Centro-
Orientale (1859-1870) (RRH, 22, 1983, nr. 2, p. 159-168); Matei Ionescu, 1861-
1862. Lupta romnilor pentru unitate n documente italiene (MI, 18, 1984, nr. 6,
p. 33-37).
MUSEI CAPITOLINI
MUZ
604 Captiv dac, marmur, fragment, partea inferioar a statuii, provenind din Arcul
lui Constantin cel Mare, adus acolo din Forul lui Traian.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 69.
140 ITALIA
605 Monument funerar al lui M. Aurelius Lucianus, soldat n cohorta VI Praetoria,
originar din Dacia.
Ref. i reprod.: Maria Grazia Granino Cecere, La collezione epigrafica dei Musei
Capitolini, Roma, 1987, p. 56, n. 142, pl. XIX; IDRE, I, p. 64-65, nr. 30 i pl. III.
MUSEI LATERANENSI
MUZ
606 Sarcofag de marmur, nceputul sec. III, al lui Lucius Annius Octavius
Valerianus, mare proprietar din Romula Malva (satul Reca, com. Dobrosloveni, jud. Olt),
purtnd o inscripie n versuri identic celei de pe o igl descoperit n 1973 i pstrat la
muzeul din Caracal.
Ref., publ. i reprod.: D. Tudor, Roma-Romula Malva (MI, 15, 1981, nr. 3, p. 52-53).
607 Captiv dac comatus, statuie de marmur, h 225 cm, neterminat. Descoperit
n 1841 la Roma, n ruinele unui atelier de lapicid-sculptor.
Ref.: S. Reinach, Rpertoire de la statuaire grecque et romaine, I, ed. 2, Paris, 1906,
p. 515, nr. 4; Russu, Daco-geii, p. 78, nr. 13.
Reprod.: Russu, op. cit., p. 79, fig. 18.
MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO
DOC
608 Memorandum, din 26 februarie 1888, transmis de ministrul austro-ungar,
Gustav Klnoky, ambasadorului austriac la Roma, von Bruck, pentru a fi prezentat
primului ministru i ministrului de afaceri externe, Francesco Crispi (Carte Crispi, busta
661, doc. no. 12)
Ref.: Rudolf Dinu, Studi Italo-Romeni. Diplomazia e societ, 1879-1914, ed. 2, Buc.,
2009, p. 65-143.
Publ.: ibidem, p. 144-145 (Annexe 1).
609 Document, din 26 februarie 1888, cuprinznd schema proiectului de tratat ntre
Italia i Romnia elaborat de Francesco Crispi (Carte Crispi, case 661, fasc. 12, doc. 2).
Ref.: ibidem, p. 65-143.
Publ.: ibidem, p. 145-146 (Annexe 2).
MUSEO NAZIONALE ROMANO
MUZ
610 Inscripie, sec. II, marmur, fragment, n amintirea lui Q. Marcius Turbo,
demnitar roman, menionnd participarea lui la primul rzboi dacic ca centurion n
legiunea II Victrix staionat la Aquincum (Buda, Panonia).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 128-130, nr. 114.
ITALIA 141
611 Diplom militar roman, Dacia Superior, 29 iunie 120, tabella I-II, bronz,
15,2 x 13 x 0,19 cm, emis ostaului veteran Barici Male din Palmyra. Descoperit n 1929
la Ceiu (jud. Cluj), achiziionat n 1954 de la E. Panaitescu.
Ref., publ. i reprod.: IDR, 1, I, p. 81-85.
612 Diplom militar roman, Dacia Porolissensis, 21 iulie 164, tabella I, fragm.,
bronz, 6 x 5,8 x 0,18 cm, emis ostaului veteran trac Bessus din Cohors I Britannica.
Descoperit n 1929 la Ceiu (jud.Cluj), achiziionat n 1954 de la E. Panaitescu.
Ref., publ. i reprod.: IDR, 1, I, p. 135-138; H. Daicoviciu, Suum cuique... (Studii i
comunicri. Et. Ist., Caransebe, 1979, p. 21).
613 Stel funerar, [sec. III], marmur alb, 69 x 30 x 8 cm, n memoria lui Sextus
Rufius Achileus, pus de Sextus Rufius Decibalus, probabil un libert de origine dac.
Basorelief i inscripie.
Ref. i publ.: Daniela Bonamone i Antonia Giuliano, n Museo Nazionale Romano. Le
sculture, I, 7, parte I, Roma, 1984, p. 50-51; IDRE, I, p. 96, nr. 71.
MUSEI DI VILLA TORLONIA
A
614 Captiv dac, statuie colosal, marmur alb, h = 253 cm (faa 30 cm), descoperit
n Forul lui Traian, provenind din colecia Cesarini (Casino dellAurora, la intrare).
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 78, nr. 17.
615 Captiv dac, statuie (nr. 412).
Ref.: ibidem, nr. 16.
616 Captiv dac, bust.
Ref.: ibidem, p. 86, nr. 34.
PALAZZO BRASCHI (MUSEO DI ROMA)
MUZ
617 Forma Urbis marmorea, 205-208, plan al oraului Roma. Fragmente descoperite
n 1562, 1867, 1882-1903 i 1956. Dou fragmente atest existena n ora a unui Ludus
Dacicus, cazarm de gladiatori recrutai din Dacia, construit n sec. II.
Ref. i reprod.: E. Rodriguez-Almeida, Forma Urbis marmorea. Nuove integrazioni
(Bolletino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 82, 1970-1971,
Roma, 1975, p. 115-118; idem, Forma Urbis Marmorea. Aggiornamento generale,
1980, Roma, 1981; IDRE, I, p. 59-61, nr. 23).
PALAZZO DELLA CANCELLERIA
A
618 Monument funerar, sfritul sec. II nceputul sec. III, 66,5 x 47 x 10 cm,
142 ITALIA
fragmentar, al unui fost soldat n[atione] D[acus], dintr-o unitate de equites singulares
provenind din Dacia.
Ref., publ. i reprod.: Cecilia Ricci, n Prosopographica, Poznari, 1993, p. 198-200, fig. 1;
IDRE, I, p. 84-85, nr. 49.
PALAZZO DELLE BELLE ARTI
GALLERIA DARTE MODERNA
A
619 Eustaiu Stoenescu, Gin neagr, ulei, 1937.
Reprod.: G. Oprescu, E. Stoenescu, Buc., 1946, p. 87.
PALAZZO GIUSTINIANI
MUZ
620 Captiv probabil dac, bust, de mari dimensiuni.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 87, nr. 36.
PALAZZO PERUZZI
MUZ
621 Monument funerar, mijlocul sec. III, n amintirea lui Aurelius Vitalis, de origine
dac, eques singularis n ala I Hispanorum Campagonum, staionat la Micia (com. Veel,
jud. Hunedoara). Basorelief reprezentnd pe defunct clare i inscripie.
Ref. i reprod.: G. Capecchi et all., Palazzo Peruzzi Palazzo Rinuccini, Roma, 1980,
p. 118-119, nr. 89; IDRE, I, p. 88-89, nr. 56, pl. IV (localizare incomplet).
UFFICIO NAZIONALE PER LE INVENZIONI
DOC
622 Actele brevetului nr. 21863 din 17 iunie 1887, obinut de Just Buisson i
Al. Ciurcu (1854-1922) privind o butelie cu gaze comprimate servind la propulsarea
vehiculelor aeriene sau nautice prin fora reaciei.
Ref.: D. Moroianu i I. M. tefan, Focul viu, Buc., 1963, p. 220-223.
UFFICIO STORICO DELLO
STATO MAGGIORE DELLESERCITO
DOC
623 Documente (3) din 1915-1918: raport i telegram ale lt. col. Luciano
ITALIA 143
Ferigo, ataat militar al Italiei n Romnia, privind perioada neutralitii i intrarea n
rzboi a Romniei i ordinul lui B. Zuppelli, ministru de Rzboi al Italiei, privind
organizarea Legiunii Romne n aceast ar (Sezione Archivio, fondo Adetti militari,
nr. 21, 132, 193).
Publ.: 1918 la Romni, I, p. 633-645; II, p. 810-811, 1158-1161.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 94, c. 53-55; r. 106, c. 242-257; r. 107, c. 108-109.
624 Documente, 1916-1918, referitoare la participarea detaamentelor de soldai
romni din armata austro-ungar, foti prizonieri n Italia, la luptele de la Mantello,
Vittorio Veneto, Asiago, Monte Cengio, Val Bella, Cimone .a.
Ref.: Dumitru Zaharia, Contribuia romnilor aflai n Italia la nfptuirea unitii
naionale (RA, 1979, supl., p. 247-251).
Reprod.: Arh. Na. Rom., xerografii Italia.
625 Rapoarte i coresponden, 1916-1919, trimise de ataaii militari italieni n
Romnia n timpul Primului Rzboi Mondial (Sezione Archivio. Fondo Adetti militari).
Ref.: Emilia Potri, Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA,
1979, nr. 4, p. 458).
626 Telegram din 7 august 1919, a ministrului de rzboi al Italiei, Alberico
Giovanni Sechi, prin care felicit pe ofierii romni i italieni participani la Legiunea
Romn (Sezione Archivio, nr. 152, prot-li, 7/8, 1919).
Ref. i publ.: Desvrirea unitii naional-statale, IV, p. 94.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 94, c. 78.
627 Scrisoare din Bucureti, 1 decembrie 1919, a ataatului militar al Italiei n
Romnia, generalul Luciano Ferigo, prin care comunic generalului Antonio Isnaldi c a
primit medalia de aur pe care acesta i fotii colaboratori i-au oferit-o drept recunotin
pentru eforturile depuse n organizarea Legiunii Romne.
Ref. i publ.: Desvrirea unitii naional-statale, V, p. 290.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 94, c. 77.
628 Telegram din Roma, 2 ianuarie 1920, a generalului de brigad Luciano Ferigo,
comandant al Legiunii Romne din Italia, trimis colonelului Antonio Isnaldi n legtur
cu sosirea n ar a ultimelor batalioane romneti ale Legiunii.
Ref. i publ.: Desvrirea unitii naional-statale, V, p. 575-576.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 94, c. 76.
VILLA BORGHESE
A
629 Captiv dac, statuie colosal de marmur, replic a unei statui de pe Arcul lui
Constantin.
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 69, 78, nr. 5-12.
144 ITALIA
ROVIGO
BIBLIOTECA DELLACCADEMIA DEI CONCORDI
H
630 Atlante anonimo, s.l., sec. XV sau XVI, 8 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 75.
631 Placido Caloiro Oliva, [Hart nautic], s.l., 1643, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 208.
SANTANA
ARCHIVIO CAVOUR
DOC
632 Documente, 1859-1866, relative la relaiile romno-italiene n timpul lui
Alexandru Ioan Cuza (fondi Emilio Visconti-Venosa i cassetta Minghetti).
Ref.: Matei Ionescu, Aspecte externe ale domniei lui Al. I. Cuza n lumina documentelor
italiene (Studii, 23, 1970, nr. 3, p. 543-553).
Publ.: ibidem, p. 554-556.
SIENA
BIBLIOTECA COMUNALE
H
633 Cola de Briatico, Atlante, s.l., 1430, 3 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (cod. S. V., 2).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 25.
634 Rocco DallOlmo di Ancona, [Hart nautic], s.l., 1542, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (cod. S.V., L).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 105.
BIBLIOTECA PUBBLICA
MS
635 Giulio Mancini, Alcune considerazioni appartenenti alla pittura, manuscris,
ITALIA 145
s.l., 1678, menionnd c la nceputul sec. XVI Iacobus Ripanda Bononiensis, servindu-
se de eafodaje speciale (circum macchinis scandendo) a copiat pentru prima oar toate
reliefurile de pe Columna lui Traian (ms. L. IV. 11, c. 8).
Ref.: G. Fiuocco, Iacopo Ripanda (Arte, 1920, p. 27); R. Paribeni, La Colonna Traiana
in un codice del Rinascimento (Rivista del R. Istituto dArcheologia e Storia
dellArte, 1, 1929, p. 24); Mihail Macrea, Un disegno inedito del Rinascimento
relativo alla Colonna Traiana (ED, 7, 1937, p. 96).
636 Giulio Mancini, Alcune considerazioni intorno a quello che hanno scritto
alcuni autori in materia della pittura..., manuscris, 1678, cuprinznd informaii despre
desenarea scenelor de pe Columna lui Traian de Iacopo Ripanda (ms. L.V. 12, c. 63).
Ref.: G. Fiuocco, loc. cit.; R. Paribeni, loc. cit.; Mihail Macrea, loc.cit.
TORINO
AM
637 Biserica Ortodox Romn Sfnta Paraschiva.
Ref.: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romne.
ARCHIVIO DI STATO
DOC
638 Registru de conturi al expediiei n Orient a lui Amedeo VI, conte de Savoia. La
f. 51, meniune din 27 mai 1367 (?), referitoare la un Johannes de Vallaca (fondo Casa
reale di Savoia).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 1 (parial).
639 Scrisori (3) din Paris (16 decembrie 1579), Veneia (20 martie 1581) i
Adrianopol (23 august 1583), adresate de Petru Cercel, ctre ducii de Piemont, Emmanuele
Filiberto i Carlo Emmanuele I, cernd sprijin pentru ocuparea tronului i anunnd, n
ultima, numirea sa ca domn (dos. Minute lettere della Corte, 16-22, mazzo II, 1527-
1580, mazzo III, 1580-1700).
Ref., publ. i reprod.: Ovidiu Drimba, Scrisori ale lui Petru Cercel n arhivele din
Torino (Tomis, 8, 1973, nr. 14, p. 13); idem, Tre lettere di un principe romeno del
Cinquecento viaggiatore in Italia (Bolettino del C.I.R.V.I, 1, 1980, fasc. 2, p. 59-
66); idem, Trei scrisori inedite de la Petru Cercel (MI, 24, 1990, nr. 3, p. 30-32, cu
un facsimil).
640 Rapoarte (2) din 31 iulie i 10 august 1775, ale contelui de Scarnafis, agent al
Sardiniei la Viena, prin care informeaz despre nemulumirile din rndurile naiunilor din
Imperiul Habsburgic, inclusiv romnii din Transilvania i Banat (Lettere Ministri, Viena,
mazzo 94).
Ref.: Mihai Snzianu, Revoluia lui Horia n rapoartele ambasadorilor regelui Sardiniei,
n vol. n amintirea lui Constantin Giurescu, Buc., 1944, p. 474.
146 ITALIA
641 Rapoarte (21) din 1783-1786, de la contele Granieri i avocatul Rossi,
reprezentani ai Sardiniei la Viena, referitoare la situaia politic din Transilvania i
rscoala lui Horea (Lettere Ministri, Austria, mazzo 101-102).
Ref.: ibidem, p. 474-481.
642 Documente (99) din 1815, 1825-1859, privitoare la relaiile comerciale dintre
Principatele Romne i Sardinia: rapoarte ale diplomailor sarzi din Brila, Bucureti,
Constantinopol, Galai i Odessa cuprinznd informaii despre navigaia pe Dunre
i Marea Neagr, istoria economic a Principatelor, nfiinarea consulatelor Sardiniei
la Bucureti, Galai i Iai, date statistice asupra traficului de mrfuri n porturile
dunrene, proiectul de construcie al canalului Dunre Marea Neagr (1838), activitatea
caselor comerciale italiene n Principate, taxe vamale romneti, construcia cii ferate
Cernavod Constana i Schela Cladovei-Bazia (Lettere Ministri, Constantinopoli,
1815; Consolati Nazionali, Constantinopoli, 1825-1826, 1829, 1832-1834; Consolati
Nazionali, Galatz, 1837-1859; Consolati Nazionali, Bucarest, 1859).
Ref. i publ.: D. Bodin, Documente privitoare la legturile economice dintre Principatele
Romne i regatul Sardiniei, Buc., 1941, p. 1-15, 18-23, 45-79, 82-87, 149-172, 176-
234, 268-313 (rec. I. Velicu, n RIR, 11-12, 1941-1942, p. 486).
643 Rapoarte (26) din 1821 ale ambasadorilor Regatului Sardiniei la Constantinopol,
F.M. Chirico i la Viena, C. Rossi i coresponden diplomatic rus i otoman referitoare
la rscoala lui Tudor Vladimirescu (Consolati Nazionali, Lettere Ministri, Porta Ottomana,
mazzo 1 bis, 1821-1826; Lettere Ministri, Viena, vol. 120, rap. 6; vol. 128, rap. 4, 18, 30-
33, 80, 86, 90, 91, 628-630).
Ref.: Mario Pieri, Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824, Torino, 1853,
p. 50; D. Bodin, Tudor Vladimirescu n lumina izvoarelor italiene (RIR, 11-12, 1941-
1942, p. 47, 55, 57, 59-61.
Publ.: Dumitru Zaharia, Dou documente din arhivele italiene despre micarea
revoluionar de la 1821 (RA, 1970, nr. 2, p. 605-615); Revoluia din 1821, p. 115-
116, 130, 132-133, 154-160, 197-198, 222-224, 229-230, 287-288, 311-313, 335-
336, 352-358, 363-377, 396-400, 404-407, 411-414, 416.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 9, c. 95-106, 114-117, 150-155, 164-175, 180-188,
204-214, 267-272; r. 25, c. 27-28, 30-35, 37-40, 48-52, 59-62, 75-78, 93-100, 102-
110, 118-121, 129-136, 140-144, 149-155, 158-168.
644 Raport diplomatic din Moscova, 15/21 martie 1821, al lui Negri C. Sauli
dIgliano despre rolul lui Ali Paa din Ianina n rscoala de la 1821 din ara Romneasc
(Lettere Ministri, Constantinopoli, vol. II).
Ref.: D. Bodin, op. cit., p. 60.
645 Raport din St. Peterburg, 20 martie/1 aprilie 1821, al lui Simonetti ctre S.
Marzano despre rscoala lui Tudor Vladimirescu (Lettere Ministri, Pietroburgo, vol. 12,
s. 3).
Ref.: D. Bodin, op. cit., p. 57.
646 Documente din anii 1833 sqq. Privind relaiile politice i economice italo-
romne, emigrare de italieni n Moldova (Galai) etc. (fondurile Consolati Nazionali,
Galatz, Legazione Constantinopoli i Consolati Odessa).
ITALIA 147
Ref.: D. Bodin, I consolati del Regno di Sardegna nei Principati Romeni allepoca del
Risorgimento (Rassegna storica del Risorgimento, 23, 1936, fasc. II, p. 139-
166); idem, Contribuiuni la istoricul consulatelor Regatului celor dou Sicilii n
Principatele Romne (RIR, 8, 1938, p. 69 sqq.); idem, Politica economic a Regatului
Sardiniei n Marea Neagr i pe Dunre n legtur cu Principatele Romne (RIR,
9, 1939, p. 143 sqq.).
647 Raport din 1838 artnd c, din 1798, comunitatea catolic din Galai era lipsit
de biseric (Consolati Nazionali, Galatz, 1838, vol. I).
Ref.: D. Bodin, Din viaa i faptele cminarului Mario Pietro Cugino (RIR, 7,1937, p. 57,
n. 1).
648 Rapoarte din Galai, 1838-1849, ale consulilor sarzi Bartolomeo Geymet
i Francesco Mathieu, relative la Mario Pietro Cugino, refugiat de la Constantinopol
la Bucureti din cauza unui faliment fraudulos, devenit funcionar al viceconsulatului
Franei, apoi judector-asesor la Tribunalul de comer din Galai (Consolati Nazionali,
Galatz, 1838, 1839, 1841, 1842, 1846, 1849, vol. II).
Ref.: D. Bodin, op. cit., p. 41, 42, 63-65.
649 Rapoarte din 1839-1844, ale lui B. Geymet i Adolfo Castellinard, consuli ai
Sardiniei la Galai, referitoare la donaii ale domnitorului Mihai Sturdza pentru biserica
catolic local (10 iunie 1839), descrierea festivitilor glene cu ocazia sfinirii bisericii
catolice (4 noiembrie 1844) etc. (Consolati Nazionali, Galatz, vol. I).
Ref.: C.C. Giurescu, Ist. rom., III, 1942, p. 314; D. Bodin, Carlo Alberto preamrit n
Galai i Brila (RIR, 13, 1943, p. 31).
650 Rapoarte (11) din 1840-1843, ale consulului Sardiniei la Galai, referitoare la
activitatea societilor revoluionare din Moldova i ara Romneasc i tulburrile de la
Brila i Galai (Consolati Nazionali, Galatz, vol. I).
Ref. i publ.: D. Bodin, Nouvelles informations sur les mouvements rvolutionnaires
roumains et sclavons de Craiova, Galatz et Brila de 1840-1843 (Balcania, 6,
1943, p. 169-200).
651 Documente din 1848-1861 referitoare la situaia din Principatele Romne n
perioada Unirii, delimitarea frontierei moldo-ruse n 1856, atitudinea regatului Sardiniei
fa de Unire i recunoaterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza (Bianchi i Principi
forestieri).
Ref.: Michele A. Silvestri, Cuza a Cavour, un ignorato documento di storia nazionale
rumena, Roma, 1920 (extras din Romnia, 1920); P. Garibaudi, Piemonte e
Romania nel 1859 (Romnia, Roma, 1921, nr. 10, p. 3); Alexandru Marcu, Cavour
i Unirea Principatelor (1856-1859), n Omagiu Ramiro Ortiz, Buc., 1929, p. 108-
116; P. Orsi, Camillo Cavour ed il Risorgimento della Rumenia (Gerarchia, 10,
1930, nr. 5).
652 Documente (36) din 1858-1859 referitoare la Unirea Principatelor: rapoarte
ale ambasadei Piemontului la Constantinopol cu informaii privind reacia marilor puteri
fa de dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, sprijinul Franei i opoziia otoman,
ameninarea ocuprii Principatelor, planul Cavour de coaliie italo-ungaro-romn
mpotriva Austriei (Carteggio Cavour-Nigra; Lettere Ministri, Porta Ottomana).
148 ITALIA
Ref.: N. Corivan, Walewski, Napoleon al III-lea i Alexandru Ioan Cuza (CI, 8-9, 1932-
1933, nr. 3, p. 66, 71, 77; idem, La politica orientale di Napoleone III-o e lunione
dei principati romeni, Iai, 1937, p. 24-26, 30, 32-33, 45-46, 48-49, 51-52, 54-59,
63-64, 71, 76, 80, 88, 103-106, 110, 116, 119-120, 129, 133,146; idem, Relaiile
franco-ruse din 1859 cu privire la Unirea rilor Romne, n Studii privind relaiile
romno-ruse i romno-sovietice, Buc., 1958, p. 114; idem, Lupta diplomatic
pentru recunoaterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, n Studii privind
Unirea Principatelor, Buc., 1960, p. 389, 391, 394-395, 400-401, 403-405, 408, 410;
idem, Les tapes de la politique du royaume de Sardaigne concernant lUnion des
Principauts (1856-1859) (RRH, 7, 1968, nr. 4, p. 525-541).
Publ.: Il Carteggio Cavour-Nigra, vol. I-II, Bologna, 1926.
MS
653 Bartolomeo Geymet, Aperu sur les Principauts de Moldavie et de Valachie,
1 mai 1838, raport al consulului Sardiniei la Galai cuprinznd informaii geografice,
istorice i economice despre rile Romne (Consolati Nazionali, Galatz, 1838).
Publ.: D. Bodin, Documente privitoare la legturile economice dintre Principatele
Romne i Regatul Sardiniei, Buc., 1941, p. 23-45.
654 Giovanetti, Notizie commerciali del Mar Nero e dellAzow, 2 mai 1842, raport
al consulului general al Sardiniei la Odessa, incluznd i informaii despre comerul din
porturile romneti la Dunre (Consolati Nazionali, Odessa, V, 1842).
Publ.: ibidem, p. 87-124.
655 Adolfo Castellinard, Commercio de Principati di Moldavia e Valachia per la
via del Danubio, 10 mai 1842, raport al consulului Sardiniei la Galai cuprinznd descrieri
ale porturilor romneti pe Dunre, lista produselor de export i import, date statistice
(Consolati Nazionali, Galatz, I, 1842).
Publ.: ibidem, p. 125-148.
656 Mario Pietro Cugino, [Versuri], 1844, dedicate regelui Carlo Alberto al
Sardiniei, cu ocazia inaugurrii bisericii catolice din Galai (Consolati Nazionali, Galatz,
I, 1844).
Ref. i publ.: D. Bodin, Din viaa i faptele cminarului Mario Pietro Cugino (RIR, 7,
1937, p. 67-69).
657 Giacomo Carpeneti, Relazione sul commercio e navigazione della Valacchia
dellanno 1851, Brila, 5 februarie 1852, raport al consulului Sardiniei cu informaii despre
importul i exportul de mrfuri prin porturile romneti la Dunre, taxe vamale, situaia
economic a Principatelor etc.; n anex, 7 tabele statistice de C. Berzolese, proconsul
sard la Brila, privind evoluia schimburilor ntre pieele romneti i strine (Consolati
Nazionali, Galatz, 1852).
Publ.: D. Bodin, Documente privitoare la legturile economice dintre Principatele
Romne i Regatul Sardiniei, Buc., 1941, p. 234-267.
ITALIA 149
CR
658 Gazzetta Piemontese, Torino, periodic care a publicat i articole referitoare la
realitile romneti: nr. 78 din 8 aprilie 1835, p. 1-2 (La Valacchia, semnat A, cu privire
special asupra bogiilor economice); nr. 194 din 27 iulie 1841, p. 1-2 (La Moldavia,
scris de un romn, referitor la condiiile politice, economico-sociale i culturale); nr. 273
din 28 noiembrie 1845, p. 1-2 (Commercio ed agricultura nella Valacchia semnat W.B.,
reproducere dup Lloyd din Viena).
Ref. i publ.: ibidem, p. 15-18, 79-82, 173-186.
ARMERIA REALE ANTICA E MODERNA
MUZ
659 Sabie de parad, sec. XVII, cu inscripie greceasc, atribuit lui Constantin
Brncoveanu.
Ref.: V. Langlois, Notice sur le sabre de Constantin XIV, dernier empereur de Constantinople
(sic!), conserv lArmeria reale di Turin (Revue archologique, 1857, partea I,
p. 292-294); Giovanni Veludo, La spada di Constantino Paleologo, ultimo imperatore
di Constantinopoli, (Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 34,
1874); C. Esarcu, Documente istorice descoperite n arhivele Italiei (Atheneul
Romn, 1878, p. 7-8, n. 1); Angelo Scrinzi, Una spada bizantina di Syme e la spada
Kapnist del Museo Civico di Venezia (Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, 60, 1900-1901, parte II, p. 1053-1063); C. Marinescu, Trei sbii ale
lui C. Brncoveanu (BCMI, 19, 1926, p. 93-95); Frdric Macler, Notice dun sabre
inscription grecque (LEthnographie, nr. 1, 1926, nr. 13-14, p. 27-34); N. Iorga,
Portrete i lucruri domneti nou descoperite (ARMSI, s. III, t. 9, 1928, p. 222-223);
Radu R. Rosetti, Cteva sbii ale lui Constantin Brncoveanu (ARMSI, s. III, t. 10,
1929, p. 1-9): E. Vrtosu, Odoare romneti la Stambul (BCMI, 2, 1935, p. 9, n. 2);
C. Marinescu, n BCMI, 27, 1945-1947, p. 408-409.
Reprod.: E. Vrtosu, op. cit., p. 14, fig. 15.
BIBLIOTECA MUNICIPALE
DOC
660 Documente (3) din 1257-1258 (?), septembrie 1266 i 30 iunie 1276, referitoare
la mnstiri din Tessalia, menionnd i aezri de vlahi (Fondo Diplomatarium
monasteriorum S. Mariae Macrinitissae in monte Drongo regionis Demetriadis et beati
Praecursoris Novae Patrae in monte Dryanubaene).
Ref. i publ.: Fr. v. Miklosich, J. Mller, Acta et diplomata graeca medii aevi, IV, Viena,
1871, p. 351, 414, 420; Fontes, IV, p. 110-113.
H
661 Universul terestru, s.l., sec. VI-IX, hart cuprinznd i Dacia. Copie din sec.
XII.
150 ITALIA
Reprod.: Gerard din Cenad, Armonia lumii, trad. Radu Constantinescu, Buc., 1984, p. 120-
121, pl. IX.
BIBLIOTECA NAZIONALE
MS
662 Ioannis Kanavutzis, [Comentariu la Dionysius din Halicarnas], circa 1430,
cuprinznd i referiri la romni ca popor cretin, dar barbar, deoarece nu vorbea limba
greac (ms. gr. 234).
Ref. i publ.: Maximilian Lehnert, Ioannis Canabutzae magistri Ad principem Aeni et
Samothraces in Dionysium Halicarnasensem Commentarius, Leipzig, 1890, p. 35,
11-25; Fontes, IV, p. 354-355.
663 Giovanni Botero, Relationi universali, I-V, 1591-1611, tratat de geografie
istoric cuprinznd i descrierea campaniilor antiotomane ale lui Mihai Viteazul (0. VI.
61).
Ref.: Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del
Cinquecento (BSHAR, 16, 1929, p. 62).
Publ.: C. Gioda, La vita e le opere di G. Botero con la quinta parte delle Relazioni
universali ed altri documenti inediti, vol. 3, Milano, 1895, p. 195 sqq.
BIBLIOTECA REALE
H
664 Giacomo Russo da Messina, [Hart nautic], s.l., 1565, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 131.
665 Giovanni Martines de Messina, [Hart nautic], s.l., 1586, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 148.
666 Carta nautica anonima, s.l., sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 254, nr. 159.
667 Planisfero di un anonimo spagnuolo, s.l., nceputul sec. XVI, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 251, nr. 83.
UNIVERSIT DI TORINO
DOC
668 Matricole din sec. XIX ale studenilor romni ai Universitii din Torino.
ITALIA 151
Ref.: A. Sacerdoeanu, Cteva documente din 1860 privind legturile noastre cu Italia
(Studii italiene, 7, 1940, p. 161-169).
669 Scrisori (21) din 1871-1874, ale poetului italian Arturo Graf (1848-1913),
trimise din Brila i Viena prietenilor din Italia, cuprinznd informaii asupra perioadei n
care a trit n Romnia (Biblioteca Facultii de Litere).
Ref.: Anna Defferrari, Arturo Graf, la vita e lopera letteraria, Milano, 1930; D. Bodin,
Legturile lui Arturo Graf cu romnii (RIR, 5-6, 1935-1936, p. 192).
MS
670 Peri tis ktises Monemvasias, sfritul sec. X sau nceputul sec. XI, cronic
anonim relatnd i mprejurrile aezrii avarilor n Dacia (Dobrogea i zona Clrai)
ctre anul 559 (ms. B. VII. 29).
Ref.: Cronaca di Monemvasia, a cura di Ivan Dujev, Palermo, 1976, p. 61: Fontes, IV,
p. 20-33.
Publ.: Cronica Monemvasiei, traducere Marius Alexianu i Roxana Curc, studiu
introductiv i note explicative Al. Madgearu, Iai, 2005.
TRIESTE
ARCHIVIO DI STATO
DOC
671 Registro di Classificazione, 1819-1850, cuprinznd i nume de tineri din
Transilvania venii pentru studii n domeniul construciei de vase i comer (51.I.R.
Accademia de Commercio e Nautica, Registro di Classificazione, 140-149, 224-226).
Ref.: Szgi. Laszl, Studenten aus Ungarn und Siebenbrgen an der Universitten der
Habsburger Monarchie, 1790-1850; I. Chiorean (red.), De la umanism la luminism,
Trgu Mure, 1994, p. 161, n. 14.
BIBLIOTECA CIVICA
CR
672 Nikifor Theotoki, Seira enos kai pentkonta ypomnmatistn eis tn Oktateuchon
kai ta tn Vasilikn, t. I-II, Leipzig, 1772-1773, dedicat lui Grigore III Ghica, domnul
Moldovei, cu portretul acestuia n frontispiciu.
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 160-161, nr. 771; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 423, nr. 5612.
673 Gheorghe Dimitriou, Grammatik ellno-latinis [...] Grammatica graeco-latina,
Viena, 1785, dedicat lui Alexandru Mavrocordat (Delibei sau Firaris?) de ctre autor,
profesor la Academia Domneasc din Iai.
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 439-440, nr. 1154; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 144, nr. 1935.
152 ITALIA
BIBLIOTECA DELLA COMUNIT GRECA
CR
674 Ioan Comnenul, Proskyntarion tou agiou Orous tou Athnos, Veneia,
1745, retiprire a ed. Snagov, 1701, dedicat domnitorului Constantin Brncoveanu i
consemnnd daniile romneti fcute fiecrei mnstiri (nr. 1592).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 338-339, nr. 334; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 232, 613,
nr. 3143.
675 Petru Movil, Orthodoxos omologia ts katholiks kai apostoliks Ekklsias ts
Anatoliks [...] Orthodoxa confessio, Bratislava, 1751 (nr. 1571).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 401, nr. 402; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 339, nr. 4557.
676 Nikolaos Mauroeidis, To apostolikon dyktion, Iai, 1756, dedicat lui Mihail
Racovi, domnul Moldovei (nr. 571).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 464, nr. 492; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 282, nr. 3804.
677 Ambrosius Marlianus, Theatron politikon, Leipzig, 1758, traducere de Ioan
Abramios din porunca lui Nicolae Mavrocordat, dedicat lui Constantin Mavrocordat,
domnul rii Romneti (nr. 1422).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 485-486, nr. 517; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 280, 614,
nr. 3778.
678 Petru Movil, Orthodoxos omologia ts katholiks kai apostoliks Ekklsias ts
Anatoliks, Peterburg (= Veneia), 1764 (nr. 798, 1301).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 26-27, nr. 607; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 339, nr. 4558.
679 Eugenios Voulgaris, logik, Leipzig, 1766, ediie dedicat lui Grigore III
Ghica, domnul Moldovei (nr. 376).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 48-49, nr. 465; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 106, nr. 1432.
680 Chesarie Dapontes, Kathrepts gynaikn, t. I-II, Leipzig, 1766, dedicat Elenei
Mavrocordat (nr. 1296).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 51-54, nr. 647; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 141, nr. 1906.
681 Nichifor Theotoki, Stoicheia fysiks, t. I-II, Leipzig, 1766-1767, dedicat lui
Grigore III Ghica, domnul Moldovei (nr. 556-557).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 57-58, nr. 652; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 243, nr. 5613.
682 Neofit Cavsocalitul, Theodoru Gaz Grammatiks eisagg ton eis tessara eis
to tetarton ypomnma ek polln eranisthen, Bucureti, 1768 (nr. 1768).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 77-80, nr. 680; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 325, nr. 4377.
683 Nektarios, patriarhul Ierusalimului, Epitom ts ierokosmiks istorias, Veneia,
1770; la f. 2, epistola dedicatorie ctre Antonie Ruset, domnul Moldovei, dup ed. Veneia,
1677 (nr. 508).
ITALIA 153
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 115, nr. 721; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 324, nr. 4365.
684 Nikifor Theotoki, Seira enos kai pentkonta ypomnmatiston eis tn Oktateuhon
kai ta tn Vasilikn, t. I-II, Leipzig, 1772-1773, dedicat lui Grigore III Ghica, domnul
Moldovei, cu portretul acestuia n frontispiciu (nr. 880-881).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 160-161, nr. 771; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 423, nr. 5612.
685 Ambrosius Marlianus, Theatron politikon, Leipzig, 1776, traducere de Ioan
Abramios, din porunca domnitorului Nicolae Mavrocordat.
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 225-226, nr. 858; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 280,614,
nr. 3780.
686 Neon epistolarion, Leipzig, 1778, cuprinznd i formulele de adresare folosite
n ierarhia civil i religioas din rile Romne (nr. 1325).
Ref.: Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 160, nr. 2147.
687 Meletie, mitropolitul Athenei, Ekklsiastik istoria, t. I-IV, Viena, 1783-
1784, 1795, dedicat domnitorilor rii Romneti, Nicolae Caragea (I), Mihai Suu
(III), Alexandru Moruzi (IV, adaos de G. Vendoti) i Moldovei, Alexandru Mavrocordat
Delibei (II) (nr. 458-461).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 400-402, nr. 1099; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 284-285,
nr. 3829.
688 Iosif Vryennios, Ta eurethenta, t. I-III, Leipzig, 1768-1784, dedicat lui Grigore
III Ghica, domnul Moldovei (nr. 110-111, 370-371).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 80-83, nr. 683; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 109, 610, nr. 1474.
689 Neon epistolarion, Veneia, 1785, cuprinznd i formulele de adresare folosite
n ierarhia civil i eclesiastic din rile Romne (nr. 1501).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 444-445, nr. 1161; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 101, nr. 2151.
690 Georgios Konstantinos, Dictionarum quatuor linguarum [...] Lexikon
tetraglsson, t. I, Veneia, 1786. ntre prenumerani, Academiile Domneti din Bucureti
i Iai (nr. 885).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 451-454, nr. 1170; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 233, nr. 3152.
MUSEO CIVICO REVOLTELLA
A
691 Eustaiu Stoenescu, Dejunul copilului, ulei, 1920.
Reprod.: G. Oprescu, E. Stoenescu, Buc., 1946, p. 15.
692 Inscripie, fragment descoperit pe teritoriul regiunii Aquileia, cuprinznd
cuvntul DAC.
Ref.: H. Pais, Corporis inscriptionum latinarum supplementa italica, fasc. I (Additamenta
ad vol. V Galliae Cisalpinae), Roma, 1884, 1080, 154; IDRE, I, p. 155, nr. 145.
154 ITALIA
UDINE
ARCHIVIO DI STATO
DOC
693 Document din 1357 despre tratativele de pace dintre Ludovic I, regele Ungariei
i Veneia, n care se menioneaz c din solia regelui Ungariei la Padova a fcut parte i
Grigore, custodele bisericii din Oradea.
Publ.: G. Wenzel, Magyar diplomcziai emlkek az Anjou-korbl [Monumente diplomatice
maghiare din epoca angevin], II, Budapesta, 1875, p. 499; DRH, C, XI, p. 67.
COLLEZIONE GIROLAMO DI COLLOREDO
H
694 Conte Freducci da Ancona, [Hart nautic], s.l., 1524, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 91.
URBINO
ARCHIVIO STORICO COMUNALE
DOC
695 Corespondena generalului Federico Veterani, 1688-1695, cuprinznd rapoarte
trimise Curii din Viena n cursul campaniei austriece din 1688-1690 (din Orova, Craiova,
Braov etc.), scrisori primite de la Constantin Cantemir, domnul Moldovei, Constantin
Brncoveanu, domnul rii Romneti, stolnicul Constantin Cantacuzino, clugrul
conventual Antonio Giorgini, misionar n Moldova .a. (Lettere Veterani, 1685-1695).
Ref.: Virgil Zaborovschi, Colecia de documente externe a d-lui Basarab Brncoveanu
(RI, 17, 1931, p. 113-118); George Coatu, Dou relaii despre ara Romneasc la
sfritul secolului al XVII-lea (CL, 74, 1941, nr. 4, p. 455 sqq., passim).
Publ.: Veress, Documente, XI, p. 285-286, 297, 299-300, 307, 315-316, 317-320 (3 scris,
de la A. Giorgini, 1689), 321, 328-332, 334-336 (11 scrisori, 1688-1689); George
Coatu, Condizioni politiche dei Principati attraverso il carteggio del conte Federico
Veterani, 1685-1695, Torino, 1941 (215 doc.); Cltori strini, VIII, p. 87-91 (scris.
A. Giorgini).
MS
696 Copia di relazione tradotta dal latino, mandata a S.M.C. dal Maresciallo Tenente
Conte Veterani dal campo di Quernez, presso al Ponte Traiano, li 25 agosto 1688, raport
ITALIA 155
trimis din Cernei de comandantul trupelor austriece la intrarea lor n ara Romneasc
(Lettere Veterani, 1688).
Ref.: G. Coatu, Dou relaii..., op. cit., p. 455, 463-467.
Publ.: ibidem, p. 471-475; idem, Condizioni politiche..., nr. 44.
697 Relazione della Vallachia, mandata alla Maest dellImperatore dal Generale
Maresciallo Tenente Veterani, il primo dOttobre 1688, descriere a rii Romneti cu
informaii geografice, economice i militare. Cu trei copii (Lettere... Veterani, 1685-1695).
Ref.: C. Esarcu, Din Rimini (CT, 4, 1863, p. 197-199); idem, Documente istorice descoperite
n arhivele Italiei (Atheneul Romn, 9, 1878, p. 42-46); V. Zaborovschi, loc. cit.;
rec. C. Grecescu, n RIR, 1, 1931, p. 323; Veress, Documente, XI, p. 286; G. Coatu,
Dou relaii..., loc. cit.
Publ.: G. Coatu, op. cit., p. 476-478; idem, Condizioni politiche..., nr.52.
VENEIA (Venezia)
AM
698 Palatul C Pozzo, n cartierul istoric Cannaregio, situat n imediata vecintate
a Ponte delle Guglie i a Ghetto Novo, a constituit n 1588, vreme de aproape un an,
reedina oficial a fostului domn muntean Petru Cercel.
Ref.: t. Pascu, Petru Cercel i ara Romneasc la sfritul sec. XVI, Sibiu, 1944, p. 81;
Cr. Luca, Petru Cercel un domn umanist n ara Romneasc, Buc., 2000, p. 98,
101.
Reprod.: ibidem, p. 156, fig. IX.
ARCHIVIO DI STATO
DOC
699 Document din Buda, 29 iulie 1292, prin care Dieta maghiar mpreun cu
nobilimea (universitas nobilium) ungurilor, secuilor, sailor i cumanilor ridic pe ducele
Albertinus al Slavoniei, preceptor al regelui Andrei III, la rangul de nobil maghiar (fondo
Marosini).
Ref. i publ.: Urkundenbuch, I, p. 192-193; DIR, C, XIII, vol. II, p. 392-393.
700 Documente (26) din 4 martie 1332 16 martie 1333 privind comerul veneian
n Marea Neagr i legturile comerciale cu rile Romne (Senato Misti, vol. XV).
Ref.: G.I. Brtianu, Les Vnitiens dans la Mer Noire au XIV
e
sicle. La politique du Snat
en 1332-1333 et la notion de latinit, Buc., 1939, 56 p. + 5 pl. (B. A. R., Etudes et
Recherches, XI; rec. D. Bodin, RIR, 9, 1939, p. 429).
Publ.: G.I. Brtianu, op. cit., p. 39-56.
701 Documente (80) din 1340-1400 relative la comerul veneian n Marea Neagr,
Dobrotici i evenimentele din Balcani pn dup btlia de la Nicopole (Notatorio
Collegio, IX, XXXIX, XL).
156 ITALIA
Ref. i publ.: N. Iorga, Veneia n Marea Neagr, I. Dobrotici (ARMSI, s. II, t. 36, 1913-
1914, p. 1043-1118).
702 Document din Buda, 8 septembrie 1348, prin care regele Ludovic I al Ungariei
jur cu demnitarii regatului, printre care i dregtori din Transilvania c va respecta
armistiiul cu Veneia (Libri pactorum, V, 215).
Ref. i publ.: Wenzel, Magyar diplomdczai emlkek az Anjou-korbl [Monumente
diplomatice maghiare din epoca angevin], II, Budapesta, 1875, p. 316; Urkundenbuch,
II, p. 57; DIR, C, XIV, vol. IV, p. 451.
703 Act din Zara, 18 februarie 1358, prin care Ludovic I, regele Ungariei, face
cunoscut tratatul ncheiat cu Veneia. Printre semnatari i martori sunt menionai demnitari
din Transilvania. Copie contemporan (Libri pactorum, p. 396).
Ref. i publ.: ibidem, p. 501-505; DRH, C, XI, p. 230.
704 Scrisoare din Viegrad, 15 februarie 1365, de la Nicolae, arhiepiscopul de
Strigoniu i Nicolae Konth, palatinul Ungariei ctre cancelarul republicii Veneia. Este
amintit prezena regelui Ludovic I la Oradea (Protocolul Copia de Commemoriali, VII,
I, p. 203).
Ref.: DRH, C, XII, p. 402.
705 Scrisoare din Oradea, 2 martie 1365, de la regele Ludovic I al Ungariei
ctre Lorenzo Celsi, dogele Veneiei, cu privire la nelegerea dintre ei. Este amintit
prezena regelui la Oradea. Copie (Protocolul Copia de Commemoriali, VII, Copie
contemporan).
Ref.: DRH, C, XII, p. 406.
706 Documente (600) din 1376-1650 privind relaiile Veneiei cu Transilvania,
Moldova i ara Romneasc, rezistena antiotoman a lui tefan cel Mare, conflictele
moldavo-poloneze n timpul lui Petru Rare, Ioan-Sigismund Zpolya, Alexandru
Lpuneanu, Despot Vod, Ioan Vod, campaniile lui Mihai Viteazul, Radu erban,
Constantin Movil, Gabriel Bthory, Gaspar Graziani, Gheorghe Rkczi I, Radu Mihnea,
Matei Basarab i Vasile Lupu.
Publ.: Hurmuzaki, VIII, p. 1-2, 6-28, 30-45, 52-55, 61-62, 65-89, 91-132, 136-191, 203,
208, 210, 213-222, 226-228, 230-248, 250-260, 262, 264-276, 283-286, 288-289,
291-306, 311-336, 339-379, 382-387, 395-396, 398-399, 401-402, 406-409, 412-
414, 417-425, 433-438, 450-456, 458-459, 464-465, 467-468, 472, 474-475, 479-
480, 489, 491-493, 496, 504-527, 529-533, 536-538; I. Bogdan, Documentele lui
tefan cel Mare, II, p. 324-330, 342-351; Cltori strini, IV, p. 537-540 (doc. 1602,
scrisoare de la Tommaso Cavriolo).
707 Registrul notarului Busciano Manoli, cuprinznd acte transcrise la Candia ntre
1381-1383 referitoare la vnzrile de sclavi, ntre care unii de origine vlah i aromn.
Ref.: Ivan Sakzov, Documents rcemment dcouverts, datant de la fin du XIV
e
sicle
et concernant les Bulgares de la Macdoine vendus comme esclaves (Makedonski
Pregled, 7, 1932, p. 2-3) (rec. G.I. Brtianu, n RIR, 2, 1932, p. 426).
708 Documente (2) din 1401 i 1415: un raport din Creta cu referiri la o victorie
a lui Mircea cel Btrn i o hotrre a Senatului veneian menionnd o cltorie n ara
ITALIA 157
Romneasc a lui Mustafa, pretendent la tronul sultanului (Arch. notariale, notai di Candia,
Atti di Francesco Avonal; Sen. secr. VI, f. 32
v
).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 4-7.
709 Document din 1435 privind comerul veneian cu Maurocastro (Cetatea Alb).
Publ.: N. Iorga, Noi descoperiri privitoare la istoria romnilor (ARMSI, s. III, t. 19, 1937,
p. 195-196).
710 Documente privind luptele lui Iancu de Hunedoara cu turcii i atitudinea
Veneiei fa de campania din 1444.
Ref.: David Angyal, Die diplomatische Vorbereitung der Schlacht von Varna (Ungarische
Rundschau, 1913, ian.).
711 Documente (10) din 1453-1454 referitoare la relaiile Veneiei cu Iancu de
Hunedoara: mprumuturi pentru cumprturi din Veneia, instruciuni ctre solii Moise
Bono i Maffeo Franco, trimii s cear ajutor militar pentru Veneia n rzboiul din
Lombardia (Delib. secr. 1450-1453, Senato I, reg. 19, f. 189, 201
v
, 224, 225
v
, 227, 230
v
,
reg. 20, f. 6; Senato I, reg. 3, Terra, 1451-1455, f. 87).
Ref.: Fr. Pall, Relazioni di Giovanni di Hunedoara con lItalia negli anni 1452-1453 I
(RESEE, 13, 1975, nr. 3, p. 469-478).
Publ.: idem, op. cit., II (RESEE, 13, 1975, nr. 4, p. 562-563, 574, 587-594).
712 Documente (72) din 1473-1484, relative la aciunile comune antiotomane ale
Moldovei, Veneiei i Persiei: hotrri ale Consiliului celor Zece i Senatului veneian,
informri ale diplomailor Republicii, o scrisoare de la tefan cel Mare ctre Senatul
veneian i alta, a lui Matia Corvin ctre papa Sixt IV, rapoarte ale ambasadorului Paolo
Ognibene trimis la Uzun Hassan, informaii despre misiunea solilor moldoveni la Roma
i Veneia, n 1476, btlia de la Valea Alb, instruciuni ctre Emmanuele Gerardo, solul
veneian n Moldova etc. (fondurile: Bolle ed atti della Curia romana; Duca di Candia,
Missive e responsive, 1472-1474; Misti Consiglio X, f. 24
v
-25, 71, 73; X, XII, f. 96, 114
v
-
15, 153; X, XII, f. 20-20
v
, 30
v
; Notatorio del Collegio XX, f. 42
v
; Senato Mar X, f. 4
v
, 21,
34
v
-36, 53
v
; Senato, Segreta XIII, f. 68-69, 79-81
v
, 100
v
-101, 120
v
-125
v
, 127, 159; XLIII,
f. 1 sqq., 6, 12-13
v
, 128, 165, 167; Senato Terra VI, f. 69; VII, f. 16
v
, 41
v
, 66
v
, 69, 126,
f. 138, 1, 2).
Ref. i publ.: C. Esarcu, tefan cel Mare. Documente descoperite n arhivele Veneiei,
Bucureti, 1874, p. 26-28, 30-61, 65-72, 76-81 (doc. din 6 martie i 3 noiembrie 1475,
15 ianuarie, 6 i 17 mai, 8 octombrie, 8 decembrie 1476, 10 ianuarie, 17 i 18 martie,
10 i 18 aprilie i 8 mai 1477 i 27 octombrie 1478); Hurmuzaki, VIII, p. 9-17, 19-25
(doc. din 15 ianuarie i 8 noiembrie 1476, 17 i 18 martie, 10 i 18 aprilie i 8 mai
1877); I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, II, p. 324-329, 342-347 (scrisoare
din 8 mai 1477); A. Veress, Acta et epistolae, p. 7-19, 21-24, 25-26, 28-30, 32, 36-38;
N. Iorga, Veneia n Marea Neagr, III (ARMSI, s. II, 37, 1914-1915, p. 1-76); G.
Mihil, Contribuii la istoria culturii i literaturii romne vechi. Bucureti, 1972,
p. 176-179 (expunerea solului amblac, 8 mai 1477); Cltori sirini, I., p. 139-143
(rap. Ladislau, Valea Alb, 1476); N. Iorga, Studii asupra evului mediu romnesc,
ed. erban Papacostea, Bucureti, 1984, p. 230-296; Rzboieni, p. 132-141, 148-150,
161-172, 177-185, 187-189, 197-202, 211-232.
158 ITALIA
713 Document, datat 1 aprilie 1475, coninnd informaii despre conflictul lui
tefan cel Mare cu Imperiul Otoman (ASV, Miscellanea di carte non appartenenti ad alcun
archivio, b. 21, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Al. Simon, Cr. Luca, Documentary Perspectives on Stephen the Great and
Matthias Corvinus (Transylvanian Review, 17, 2008, p. 85-113).
714 Rapoarte, din anul 1484, redactate de bailul veneian Pietro Bembo, cu
informaii despre pregtirea i desfurarea campaniei lui Baiazid al II-lea mpotriva
Chiliei i Cetii Albe.
Ref.: Ovidiu Cristea, Acest Domn de la Miaznoapte. tefan cel Mare n documente
inedite veneiene, Buc., 2004; idem, Campania din 1484 n lumina unor noi izvoare
veneiene, n vol. tefan cel Mare i Sfnt. Atlet al credinei cretine, Putna, 2004,
p. 187-274.
Publ.: ibidem.
715 Rapoarte din anul 1484 redactate de secretarul veneian Giovanni Dario despre
pregtirea i desfurarea expediiei otomane n Moldova.
Ref.: Cristian Luca, Observaii asupra unei ediii de documente veneiene coninnd
informaii despre raporturile moldo-otomane din veacul al XV-lea (Istros, X, 2000,
p. 519-524); Ovidiu Cristea, loc. cit.
Publ.: Giuseppe Calo, 22 Dispacci da Costantinopoli al doge Giovanni Mocenigo,
Venezia, 1992; Cr. Luca, loc. cit. (parial).
716 Rapoarte (2) din Moldova, 1502-1503, de la medicul Matteo Muriano ctre
Senioria Veneiei despre evenimentele din Moldova.
Ref. i publ.: C. Esarcu, op. cit., p. 90-94; Hurmuzaki, VIII, p. 36 (doc. 1502); Cltori
strini, I, p. 147-154.
717 Diplom din 1518 acordat de dogele Leonardo Loredano lui Ieronim
Matievich, trimisul lui Neagoe Basarab.
Publ.: P.J. afak, Acta Archivii Veneti, Belgrad, 1863, p. 619-620; B.P. Hasdeu, n AI, 2,
1865, p. 69-70.
718 Scrisori (2) din Buda i Conegliano, 1520 i 1523, de la Francesco Massaro
ctre dogele i cancelaria Veneiei, cuprinznd informaii despre Transilvania.
Ref. i publ.: Cltori strini, I, p. 163-170.
719 Documente (22), din rstimpul 1527-1531, privind disputa pentru tronul
Ungariei dintre arhiducele Ferdinand de Habsburg i voievodul Transilvaniei, Ioan
Zpolya, relative la intenia otomanilor de a-l menine pe Ioan Zpolya pe tronul Ungariei
i la intervenia lui Aloisio Gritti la Poart n sprijinul aceluiai Zpolya (ASV, Consiglio
dei X. Parti Secrete, fz. 1-3; ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori.
Costantinopoli, 1504-1550, b. 1).
Ref. i publ.: Florina Ciure, Nuove fonti veneziane riguardanti la contesa per il trono
dellUngheria tra Ferdinando dAsburgo e Giovanni Zpolya (1526-1538)
(Quaderni della Casa Romena di Venezia, 2003, p. 51-72).
720 Scrisori anonime (2) din Belgrad, iunie i noiembrie 1529, relative la intrarea
ITALIA 159
domnilor din ara Romneasc i Moldova n Transilvania i la victoria otilor lui Petru
Rare n btlia de la Feldioara (cod. Brera, f. 260, 276).
Publ.: Veress, Documente, I, p. 7-8.
721 Documente (3), din 1530, 1564 i 1572, privind un emisar al Veneiei trimis
n tabra lui Ioan Zpolya, propunerea cpitanul Giovanni Andrea Gromo de a expedia
bovine i gru din Transilvania pentru nevoile oraului lagunar i respectiv detalii despre
misiunea unui supus veneian care achiziionase cai din Ardeal (ASV, Consiglio dei X.
Parti Secrete, fz. 3, 11, 16).
Ref. i publ.: Florina Ciure, Relaii comerciale ntre Veneia i Transilvania n secolul al
XVI-lea (SMIM, 22, 2004, p. 225-248).
722 Documente din anul 1551 redactate de bailul veneian Bernardo Navagero
despre situaia Transilvaniei i despre turcirea lui Ilia Rare (ASV, Secreta, Archivio
Proprio Costantinopoli, filza 5).
Ref. i publ.: Ovidiu Cristea, Si e fatto Turcho: di ricco povero, di signor schiavo. Bailul
veneian Bernardo Navagero despre turcirea lui Ilia Rare (SMIM, XXVII, 2009,
p. 79-99).
723 Relatare anonim intitulat Successi del Hungharia del 1551 referitoare la
lupta pentru Transilvania ntre Suleyman Magnificul i Ferdinand de Habsburg (ASV,
Materie Miste Notabili, filza 45).
Ref. i publ.: Ovidiu Cristea, Succesi del Hungharia del 1551: lupta pentru Transilvania
(1551-1552) ntr-un izvor contemporan inedit (RI, XVIII, 2007, p. 5-25).
724 Documente (61) din 1551-1572 cuprinznd rapoarte ale ambasadorilor dogelui
Veneiei i copia unei scrisori adresate de Soliman II principelui Transilvaniei, Ioan
Sigismund Zpolya (1562). Rapoartele cuprind informaii privind relaiile dintre rile
Romne cu Poarta i rile nvecinate, desele schimbri de domnie din aceast perioad,
domniile lui Mircea Ciobanul, Radu Ilie, Ptracu cel Bun, Petru cel Tnr, Alexandru al
II-lea n ara Romneasc i ale lui Ilia i tefan Rare, Alexandru i Bogdan Lpuneanu,
Despot Heraclid i tefan Toma, n Moldova (cod. Brera, f. 22, 28, 68, 81, 85, 91, 97,
125, 136, 204, 353, 455, 457, 459, 463, 529, 666; Dispacci di Costantinopoli; Dispacci
di Germania, I, f. 207; II, p. 83; Rubricario di Costantinopoli, I, p. 40, 94, 108, 117, 169,
176, 280, 283, 287, 288).
Publ.: ibidem, p. 46, 48, 52, 108, 125-126, 130, 133, 135, 141, 146, 162, 167, 170-173,
186-188, 192, 195, 198-199, 201, 204-205, 207-211, 223, 225-226, 231, 234-235,
238-239, 246-249, 259-260, 262, 267, 274-276, 286-287, 290, 297-298, 305-306,
308, 310, 326, 328, 330.
725 Documente (9), datnd din rstimpul 1551-1588, privitoare la prezena
temporar i apoi stabilirea vlahilor n hinterlandul oraelor Tra (Trogir) i Sebenico
(ibenik), n Dalmaia veneian (ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 365 I, doc.
nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, The Vlachs/Morlaks in the Hinterlands of Tra (Trogir) and
Sebenico (ibenik), Towns of the Venetian Dalmatia, during the 16
th
Century, n vol.
Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cndea, ed. V.
Srbu, Cr. Luca, Brila, 2009, p. 311-322.
160 ITALIA
726 Rapoarte (939) din 1552-1654 ale baililor veneieni la Constantinopol,
cuprinznd informaii despre istoria rilor Romne (Dispacci di Costantinopoli).
Ref. i publ.: Eugenio Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato..., s. III, vol.
1-3, Firenze, 1855; C. Esarcu, Estracte despre Romnia din dispaccele inedite ale
trimiilor veneieni la Constantinopol ntre anii 1558-1600, adunate din arhivele
Veneiei (CT, 5, 1874, nr. 1, p. 8-9; nr. 3, p. 70-72; nr. 5, p. 121-122; nr. 6, p. 154-156;
nr. 9, p. 238-240); idem, Documente din arhivele Veneiei. Estracte din raporturile
lui Mateo Zane, preedintele veneian la Constantinopole, relative la Aron-Vod i
rivalii si, 1591-1592 (ibidem, 8, 1877, p. 97-108); idem, Dispaccele ambasadorilor
veneieni la Constantinopole (RIAF, vol. I, 1884, fasc. I, p. 83-88); idem, Moldova
i Valahia. Sumarul documentelor pstrate n Archivul general al Veneiei (RIAF,
1885, vol. III, p. 175-208, 353-370; vol. IV, p. 601-629); C. Marinescu, Legturile
Moldovei cu Polonia ntr-un raport de ambasador veneian (1595) (RI, 1925, p. 270-
274); N. Bnescu, Adaus la relaiile bailului Marco Venier cu privire la campania
din 1595 a domnilor notri (AIINC, 4, 1926-1927, p. 127-134); Jozf Garbaik, Le
relazioni turco-polacche tra XVI e XVII secolo alla luce dei rapporti e dei dispacci
dei baili veneziani a Constantinopoli, n vol. Italia, Venezia e Polonia tra Umanesimo
e Rinascimento, Wrocaw, 1967, p. 215-232.
727 Scrisori (3), din 15 mai i 19 iunie 1560 i 30 iunie 1561, ale dogelui Veneiei,
ctre Alexandru Lpuneanu, domnul Moldovei, relative la zugravi i comer de vite
(Collegio, Esposizioni, Miscellanee).
Publ.: C. Esarcu, Documente istorice inedite descoperite n arhivele din Veneia (RIAF,
1883, vol. II, p. 140-141); Al. Ciornescu, Trei ducale ctre Alexandru Lpuneanu
(RI, 19, 1933, p. 36-39).
728 Scrisoare din decembrie 1560, a lui Alexandru Lpuneanu, n latin (Lettere
dei Principi, busta 12, f. 137).
Ref.: Andrei Pippidi, 1984.
729 Documente (42), datate n rstimpul 1562-1705, despre relaiile de credit dintre
negustorii alogeni care activau n rile Romne, dar i date despre mprumuturi contractate
sau acordate de Petru chiopul, Mihnea al II-lea Turcitul, Gaspar Gratiani, Radu Mihnea
(ASV, Archivio proprio Costantinopoli, b. 15, f. 81
r
; ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti
Protocolli, b. 265, f. 210
v
-211
r
, 252
r
-252
v
, b. 266, f. 24
v
-25
v
, 37
r
-37
v
, 60
r
-60
v
, 112
v
-113
r
, b.
267, f. 1
v
-2
v
, 77
v
, b. 268, f. 24
r
-24
v
, 45
r
-45
v
, 46
v
, 47
r
-47
v
, 104
r
, b. 269, f. 6
v
, 101
v
-102
v
, b.
272, f. 3
v
-4
r
, 227
r
, b. 277, f. 276
r
-276
v
, b. 278, f. 17
r
, 32
r
-32
v
; b. 280, f. 22
v
, 70
r
-70
v
, 107
v
;
b. 280, f. 22
v
, 31
v
, 41
v
-43
v
, 101
v
, b. 279, f. 187
r
, b. 280, f. 142
v
, b. 284, f. 181
v
-182
r
, b. 281,
doc. nenumerotat, f. 140
v
-141
r
, b. 282, doc. nenumerotat, f. 93
v
, 25
v
-26
r
; b. 288, f. 31
r
-31
v
;
ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 54, doc. nenumerotat; ASV, Miscellanea di carte
non appartenenti ad alcun archivio, b. 19, doc. nenumerotate; ASV, Miscellanea Gregolin,
b. 22, doc. nenumerotat; ASV, Notarile. Atti (Notaio Nicol Velano), b. 13565, f. 313
r
).
Ref.: Cr. Luca, Aspetti riguardanti i traffici mercantili e la circolazione del denaro tra
Venezia, Costantinopoli e i Principati Romeni nei secoli XVI-XVIII, n vol. LEuropa
centro-orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi
tra Stati e civilt (1300-1700), ed. Cr. Luca, G. Masi, Brila Veneia, 2007, p. 267,
Tabella 1.
ITALIA 161
730 Scrisori (2) din Constantinopol, 3 martie i 30 august 1563, de la Mihail
Cernoevici i Leonin Servo, cu informaii despre raporturile ntre Petru cel Tnr, domnul
rii Romneti, Despot Vod i Alexandru Lpuneanu i atitudinea lor fa de Poart
(Capi Consiglio, X, Costantinopoli, 1563-1570).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XIX, p. 48-50.
731 Scrisoare din 29 iulie 1563 a lui Ioan Sigismund Zpolya, principele
Transilvaniei, ctre dogele Veneiei, Girolamo Priuli, menionnd numele comandanilor
grzii sale italiene, ntre care Giovan Andrea Gromo, autor al unei descrieri a Transilvaniei
(Pandecte III, 1561, f. 1).
Ref.: Marina Lupa-Vlasiu, Contribuiuni documentare la relaiunile dintre Italia i
Transilvania n secolul al XVI-lea (AIINC, 10, 1945, p. 334).
732 Scrisori (2), din 1563, una a dragomanului Michele ernovi, cealalt a bailului
Daniele Barbarigo, cu referire la Despot vod (ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di
ambasciatori. Costantinopoli, 1563-1570, b. 3, f. 3, 21-22).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Alcune considerazioni concernenti una lettera di Alessandro
Lpuneanu al mercante cretese Leonin Servo, con particolare riguardo alle
implicazioni di tipo politico ed economico nei Principati Romeni (SMIM, 21, 2003,
p. 164-165).
733 Corespondena autoritilor centrale veneiene cu bailul Daniele Bragadin
relativ la demersurile negustorului cretan Leonin Servo spre a importa gru din Moldova
(ASV, Capi del Consiglio dei X. Parti Secrete, reg. 8, f. 11
r
-12
v
, 41
r
-42
r
; ASV, Capi del
Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1563-1570, b. 3, f. 48a).
Ref. i publ.: ibidem, p. 166-168.
734 Scrisoare n slavon cu traducere italian, 3 noiembrie 1564, adresat de
Alexandru Lpuneanu negustorului cretan Leonin Servo, prin care l anun c nu mai
are gru de trimis la Veneia (ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori.
Costantinopoli, 1563-1570, b. 3, f. 51).
Ref. i publ.: ibidem, p. 169-170.
735 Scrisori (2) din Cluj, 5 aprilie 1567 i Szkesfehrvr, 1568, de la Ioan
Sigismund Zpolya, principele Transilvaniei (Lettere dei Principi, busta 12).
Ref.: Andrei Pippidi, 1984.
736 Scrisoare din Genova, 28 septembrie 1570, a pretendentului domnesc Gheorghe
Despot, ctre dogele Alvise Mocenigo, oferindu-se s lupte mpotriva otomanilor, original
latin i copie italian (Collegio, Lettere dei Principi, nr. 12, f. 136, 138).
Publ.: Hurmuzaki, VIII, p. 48 (greit: 1520); 158 (greit: 4 octombrie); Hurmuzaki Iorga,
XI, p. 80-81.
737 Scrisoare din 1571 adresat Senioriei Veneiei de un aventurier dispus s ajute
un domn mare s ajung domnul rii Romneti (Collegio, Lettere dei Principi).
Ref. i publ.: Al. Ciornescu, Un proiect de aventur n Muntenia la 1571 (RI, 20, 1934,
p. 18-20).
738 Rapoarte din 1572-1574 ale ambasadorilor veneieni n Polonia, cuprinznd tiri
162 ITALIA
despre Moldova n vremea lui Ioan Vod (Dispacci degli ambasciatori di Polonia, vol. I).
Publ.: Al. Ciornescu, tiri noi despre domnia lui Ioan Vod cel Cumplit (RI, 20,1934,
p. 166-175); Iorga, Studii i documente, XIX, p. 75-78.
739 Documente (16) din 1573-1574: rapoarte trimise din Cracovia de ambasadorul
Girolamo Lippomano, la Veneia i copia unei scrisori a lui Ioan Vod, adresate senatorilor
Poloniei, cuprinznd informaii despre evenimentele din Moldova, relaiile moldo-polone,
soarta familiei i averii domnitorului dup moartea sa i despre numirea lui Petru chiopul
ca domn al Moldovei (Relazioni, filza 26; j. 11 a; Dispacci di Polonia).
Publ.: Veress, Documente, II, p. 11-12, 24-26, 38-31, 44-58.
740 Rapoarte (18) din 1574, ale trimisului veneian n Polonia, cuprinznd i
informaii n legtur cu domnia i luptele lui Ioan Vod.
Publ.: Iorga, Studii i documente, XIX, p. 75-78 (extrase).
741 Testamentul Marioarei Valargo, sora doamnei Ecaterina a rii Romneti,
datat 31 august 1574 (Archivio Notariale, Atti vecci, 1192, 480).
Publ.: Andrei Pippidi, Ricerche sulla famiglia Salvaresso, n vol. LEuropa centro-
orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi fra
Stati e civilt (1300-1700), ed. Cristian Luca i Gianluca Masi, Brila Veneia,
2007, p. 145-154.
742 Rapoarte (34) din 1575-1592 ale ambasadorilor Veneiei cu referiri la
evenimente din rile Romne, la relaiile acestora cu Poarta i Polonia, la domniile lui
Petru Cercel, Petru chiopul i Iancu Sasul, precum i la solia transilvnean n Italia
condus de tefan Jsika, pentru tratarea proiectului de cstorie a lui Sigismund Bthory
cu sora ducelui Florenei (Dispacci di Costantinopoli, filza 7, 16, 19; Dispacci di Firenze;
Dispacci di Germania, X; Dispacci di Roma).
Publ.: Veress, Documente, II, p. 62, 75-76, 109-110, 113-115, 140, 142, 144, 159-160,
167, 176-178, 182-183, 230, 236-237, 253-254, 277-279, 296-298; III, p. 107, 176-
177, 190-191, 206, 218-219, 241, 246, 263, 267, 273-274, 280-281; Iorga, Studii i
documente, XXIII, p. 104-105, 107-108 (2 doc., 1576, 1582).
743 Rapoarte (319) din 1576-1600, referitoare la evenimente din rile Romne,
ndeosebi din timpul lui Mihai Viteazul (Dispacci di Costantinopoli, filza 42; Dispacci di
Germania, 24, nr.7, 9, 12, 19, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 44, 53; 25, f. 82; Dispacci di
Roma, vol. 44, f. 159; vol. 45, f. 60; Rubricario sesto, carte 144, 149).
Ref.: C. Esarcu, Documente inedite din arhivele Veneiei relative la Petru chiopul,
Mihnea Turcitul, Aron Tiranul, 1590-1591 (CT, 7, 1876, p. 280-287); Hurmuzaki
III/2, p. 1-13, 15-25, 27-35, 40-106, 109-113, 115-141, 143-157, 159-304, 306-373;
Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 233-234; IV, p. 99, 108-109; V, p. 65-68,
70-114, 118-119, 121-123, 125-130, 197-198, 255-256, 411-412, 417-418, 424-425.
Reprod.: ibidem, p. 474-476 (facsimil); Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 121, c. 14-26, 33-36,
66-69, 81-88, 98-103, 106-115, 131-135, 140-143, 191-194, 231-234.
744 Rapoarte ale ambasadorilor veneieni (731) din 1576-1650 relative la situaia
din rile Romne: Alexandru II Mircea, Petru chiopul, Ioan Vod, Petru Cercel, Mihnea
Turcitul, Mihai Viteazul, Ieremia Movil, Radu erban, Simion i Constantin Movil,
ITALIA 163
tefan Toma, Gaspar Gratiani, Miron Barnovschi, Matei Basarab i Vasile Lupu (Dispacci
di Costantinopoli).
Publ.: Hurmuzaki Esarcu, IV/2, p. 1-53 (55 doc. descoperite de C. Esarcu), 57-408,
410-576; Mihai Viteazul n contiina european, I, p. 227-233, 239-242, 245-248,
517-519 (6 doc. din 1599 de la Girolamo Capello, bail din Pera i un doc. din 1600).
745 Raport din Constantinopol, circa 1580-1590, relativ la un proiect rus de eliberare
de sub dominaia otoman a rilor Romne i teritoriilor din Peninsula Balcanic (Lettere
e ambasciate a Costantinopoli, Capi del Consiglio, busta 7).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 562.
746 Documente (cca 300) coninnd varii informaii referitoare la relaiile politico-
diplomatice i comerciale dintre rile Romne i Veneia, din rstimpul 1580-1738 (ASV,
Archivio proprio Costantinopoli, b. 11-12, 14-16, 20, 23; ASV, Bailo a Costantinopoli.
Atti Protocolli, b. 268-269, 272, 277-285, 288; ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria,
b. 297, 373/II, 374-375, 377, 379; ASV, Bailo a Costantinopoli. Carte turche, b. 251, reg.
VI, VIII, b. 252, reg. 340, 342-343; ASV, Bailo a Costantinopoli. Ducali, b. 1, 7, 29; ASV,
Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 110, 115, 126, 127 II-128 II; ASV, Capi del Consiglio
dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1600-1714, b. 7; ASV, Capi del Consiglio
dei X. Lettere di Rettori e di altre cariche. Spalato, 1500-1791; Tra, 1501-1750, b. 281;
ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (1
a
Serie), fz. 28, 143-145, 147-149; ASV, Cinque Savi
alla Mercanzia (2
a
Serie), b. 18, reg. III/2, reg. 5, b. 28, partea a 2-a, partea a 4-a, partea a
6-a, b. 131, partea a 4-apartea a 5-a, partea a 7-a, b. 161, b. 162, partea a 3-a, b. 163, partea
a 6-apartea a 7-a; ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 33, 44-45, 48-49, 52; ASV,
Inquisitori di Stato, b. 148, 151, 423, 431, 460; ASV, Inquisitori di Stato [Dispacci dai baili
a Costantinopoli, 1698-1714], b. 428; ASV, Miscellanea di carte non appartenenti ad alcun
archivio, b. 5, 11-12; ASV, Notarile. Atti (Notaio Girolamo Paganuzzi), b. 10887; ASV,
Notarile. Atti (Notaio Emilio Velano), b. 13611, 13615-13616; ASV, Notarile. Atti (Notaio
Francesco Velano), b. 13600, 13605; ASV, SenatoSecreta. Deliberazioni Costantinopoli,
reg. 12, 32; ASV, Senato-Secreta. Dispacci Costantinopoli, fz. 55, 120, 128; ASV, Senato-
Secreta. Materie miste notabili, b. 60 bis; ASV, Senato-Secreta. Relazioni ambasciatori e
rettori, b. 72).
Ref.: Cristian Luca, rile Romne i Veneia n secolul al XVII-lea. Din relaiile
politico-diplomatice, comerciale i culturale ale rii Romneti i ale Moldovei cu
Serenissima, Buc., 2007.
747 Documente (83) din 1581-1588 i 1594-1598 privitoare la demersurile lui Petru
Cercel pentru obinerea domniei rii Romneti i interveniile altor pretendeni la tronul
Moldovei (scrisori de la Henri III, regele Franei, regina Caterina de Medicis, papa Grigore
XIII, arhiepiscopul de Napoli, Petru Cercel, decizii ale Senatului Veneiei, rapoarte ale
ambasadorilor veneieni la Constantinopol i ale altor diplomai) i la campaniile lui Mihai
Viteazul (rapoarte ale lui Marco Venier, Leonardo Donato, Girolamo Capello, Vicenzo
Gradenigo i o scrisoare a patriarhului Meletie de Alexandria) (Bolle et Atti della Curia
Romana; Ceremoniale dal 1464 al 1599, carte 84; Dispacci di Costantinopoli; Esposizioni
degli ambasciatori 1578-1581; Esposizioni dei Principi, 1588; Esposizioni Roma, Collegio
Reg. III, 1580-1583; Filza Collegio, Lettere del re di Francia; Lettere autogr. Moldavia
Valachia).
Publ.: Hurmuzaki, III/1, p. 437-458, 460-472, 476, 483-494, 496-498, 502-510, 516-539.
164 ITALIA
748 Documente (3), din 1581, 1681 i 1700, privitoare la pretendentul muntean
Basarab voievod, fiul lui Nicolae Basarab, scobortor din Craioveti, la cstoria lui
tefan Toma al III-lea, fiul lui Radu Leon Toma, cu Ecaterina Duca i la cstoria lui
Nicolae Mavrocordat cu Casandra Cantacuzino (ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere
di ambasciatori. Costantinopoli, 1551-1562, b. 2, f. 133-134; ASV, Bailo a Costantinopoli.
Cancelleria, b. 368, doc. 27 [Avvisi delle Corti, 1670-1681]; ASV, Archivio proprio
Costantinopoli, b. 33, f. 133
r
-133
v
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Documentary notes relative to the kinships of Levantines and
Venetians with the Princely Families from Wallachia and Moldavia (16
th
-17
th

Centuries), n vol. Romnii n Europa medieval (ntre Orientul bizantin i Occidentul
latin). Studii n onoarea Profesorului Victor Spinei, ed. D. eicu, I. Cndea, Brila,
2008, p. 653-675.
749 Documente (cca 40), datnd din rstimpul 1581-1637, privitoare la activitatea
n rile Romne i n Europa Rsritean a negustorilor cretani Battista Vevelli, Luca
Vevelli, Constantin Battista (Batite) Vevelli i a negustorilor veneieni Giovanni Battista
Locadello, Bartolomeo Locadello i Ludovico Locadello (ASV, Bailo a Costantinopoli.
Atti Protocolli, b. 267, reg. III, f. 65
r
, b. 270, f. 147
v
-148
r
, 161
r
-163
v
, b. 271, f. 49
r
-49
v
, 76
v
,
b. 273, f. 62
r
, 89
v
, 141
r
-143
r
, 278, f. 32
r
-32
v
, b. 279, f. 22
v
, 119
r
-119
v
, 152
r
-152
v
, 163
r
-163
v
,
166
v
-167
v
, 187
r
, b. 280, f. 22
v
, 41
v
-43
v
, 44
r
, 107
v
, 119
r
, 142
v
, 166
v
-167
v
, b. 281, f. 140
v
-141
r
,
b. 282, f. 93
v
, 102
v
, b. 284, f. 107
v
, 119
r
, 152
r
-152
v
, 166
v
-167
v
, 181
v
-182
r
, 187
r
, b. 288,
f. 76
v
-77
r
, b. 297, doc. nenumerotat; ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317,
f. 11
r
-12
v
, 30
v
, b. 373/1, doc. nenumerotat, b. 378, f. 149
r
).
Ref.: Cr. Luca, Un protagonist al vieii politice i economice din rile Romne n primele
decenii ale veacului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli (Argesis. Studii i
comunicri seria istorie, 13, 2004, p. 195-202); idem, La gestione familiare degli
affari mercantili nel commercio internazionale riguardante larea del Basso Danubio
durante il XVII secolo: la fortuna dei Vevelli, dei Locadello e dei Pepanos, n vol.
La famiglia nelleconomia europea, secc. XIII-XVIII/The economic role of the family
in the European Economy from 13
th
to the 18
th
centuries, ed. Simonetta Cavaciocchi,
Florena, 2009, p. 527-541.
750 Documente relative la Petru Cercel, domnul rii Romneti (1583-1585).
Publ.: C. Esarcu, Petru Cercel. Documente descoperite n arhivele Veneiei, Buc., 1874,
52 p.; idem, Documente inedite din arhivele Veneiei relative la Petru Cercel (CT, 7,
1876, p. 222-230).
751 Scrisori (8) din 1584, n turc, de la Mihnea Turcitul, din timpul exilului su la
Tripoli, n Africa (Lettere dei Principi, Collegio, s. III, secreta, nr. 12).
Ref.: N. Bnescu, Opt scrisori turceti ale lui Mihnea II Turcitul (ARMSI, s. III, t. 6,
1927, p. 177-191).
Publ. i reprod.: ibidem.
752 Documente (48), din rstimpul 1584-1716, privind relaiile comerciale ale
rilor Romne cu Veneia, specificul importurilor i exporturilor pe pieele statelor
partenere ale schimburilor de mrfuri (ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 297,
doc. nenumerotate; ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 267, reg. II, f. 1
v
-2,
ITALIA 165
reg. III, f. 52
v
-53
r
, 65
r
, b. 272, f. 50
r
, b. 279, f. 152
r
-152
v
, 187
r
, b. 280, c. 107
v
, b. 281, cc.
47
v
-48
r
, b. 282, f. 26
r
-26
v
; ASV, Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 126, f. 167-168, 170;
ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (2
a
Serie), b. 161, doc. nenumerotate, b. 162, 3
a
parte,
f. 30-31, b. 163, 6
a
parte, f. 28
r
-28
v
, 29
r
-29
v
, doc. nenumerotat; ASV, Miscellanea di carte
non appartenenti ad alcun archivio, b. 5, doc. nenumerotat; ASV, Miscellanea Gregolin, b.
12 quater, doc. nenumerotat; ASV, Notarile. Atti del notaio Francesco Velano, b. 13600,
f. 181
r
-181
v
; ASV, Notarile. Atti del notaio Girolamo Paganuzzi, b. 10887, f. 100
r
; ASV,
Senato Mar, fz. 766, doc. nenumerotate).
Ref.: Cr. Luca, Aspetti riguardanti i traffici mercantili e la circolazione del denaro tra
Venezia, Costantinopoli e i Principati Romeni nei secoli XVI-XVIII, n vol. LEuropa
centro-orientale e la Penisola italiana: quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi
tra Stati e civilt (1300-1700), ed. Cr. Luca, G. Masi, Brila Veneia, 2007,
p. 267-281.
753 Documente (10), din 1586-1711, relative la comerul exterior al rilor Romne,
ndeosebi la schimburile de mrfuri cu Peninsula Italic, i la raporturile lor politice cu
Poarta (ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 265, f. 117
r
-118
r
, b. 266, f. 29
v
-30
r
,
f. 112
r
-112
v
, f. 179
v
-180
v
, b. 267, f. 78
r
, b. 282, f. 25
v
; ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete,
fz. 49, doc. nenumerotat; ASV, Inquisitori di Stato, b. 428, doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: I.-A. Pop, Cr. Luca, Date privitoare la zona Dunrii de Jos n izvoare
veneiene din secolele XVI-XVII (Danubius, 22, 2004, p. 39-44).
754 Documente (9), din rstimpul 1587-1600, privind prezena negustorilor cretani
Leonin Servo i Michele Servo n Moldova i relaiile comerciale ale rilor Romne cu
Veneia (ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 266, f. 12
v
, f. 20
r
-20
v
, f. 29
v
-30
r
,
f. 108
v
-109
r
, f. 164
v
-165
r
, b. 270, f. 161
r
-163
v
).
Ref. i publ.: I.-A. Pop, Cr. Luca, Alcuni documenti veneziani inediti riguardanti i mercanti
cretesi Servo e la loro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento (Quaderni della
Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 77-83).
755 Scrisori (12), din rstimpul 1588-1594, privind comerul cu mrfuri de lux
ntreprins de negustorii veneieni Antonio Paruta i fraii Tulio i Ottavio Fabri, prin
intermediul agenilor lor, n ara Romneasc i Moldova (ASV, Miscellanea Gregolin, b.
12 ter I, doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Veneziani, levantini e romeni fra prassi politiche e interessi
mercantili nellEuropa Sud-Orientale tra Cinque e Seicento, n vol. Romania e
Romnia: lingua e cultura romena di fronte allOccidente, ed. Teresa Ferro, Udine,
2003, p. 243-260.
756 Rapoarte (15) din 1589-1596, 1604 cuprinznd informaii despre pretendenii
Petru Cercel, Ioan Bogdan i tefan Lpuneanu, tributul Moldovei i al rii Romneti
(1594), testamentul lui Petru chiopul (1594), cstoria Mariei Tzigara, fiica lui Petru
chiopul, cu Paolo Minio (1604) (Avvogaria di Comun, Matrimonio, Libro Nascita, III,
f. 192; Collegio Lettere dei Principi nr. 12, f. 136; Dispacci di Germania: busta 20, f. 141,
160-170; reg. 21, f. 149; Espositioni ambasciatori, reg. 8, f. 146; Espositioni dei Principi,
reg. 8, f. 103
v
; Inquisitori di Stato, busta 416; Senato Secreta, reg. 7, f. 32
v
, 80, 82, 134
v
;
Senato terra, reg. 60, f. 35; Sentenza a legge, Mobile reg. 59, f. 67).
166 ITALIA
Ref. i publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 202-207, 210-211, 213-214, 220-221, 308, 410,
447, 518-519, 529-530, 563-564.
757 Documente (2), din 1590-1591, privind comerul de tranzit prin Moldova
i exporturile de piei din rile Romne pe pieele din Peninsula Italic (ASV, Bailo a
Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, doc. nenumerotat; o alt copie a acestui act n ASV,
Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 267, f. 19
r
-19
v
; ASV, Bailo a Costantinopoli.
Cancelleria, b. 317, f. 45
r
-46
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Dou documente inedite privind comerul internaional n zona
Dunrii de Jos n anii premergtori revoltei antiotomane a rilor Romne, n vol.
Perspective asupra istoriei locale n viziunea tinerilor cercettori. Pagini de istorie
galean (III), ed. C. Croitoru, GalaiBrila, 2008, p. 139-144.
758 Scrisoare a arhiducelui Maximilian, din Neustadt, 21 martie 1593, n favoarea
Mariei, vduva lui Iancu Sasul, i a fiului lor, Bogdan (Collegio, Lettere Principi, busta 12).
Ref.: Andrei Pippidi, 2002.
759 Documente (74) din 1593-1629: rapoarte i scrisori ale ambasadorilor i
agenilor dogelui Veneiei cuprinznd informaii privitoare la rile Romne n timpul
domniei lui Mihai Viteazul, victoriile sale mpotriva turcilor i evenimentele ce au
urmat dup moartea sa; prezena lui Stroe Buzescu la curtea imperial (Praga i Viena,
1601-1602); situaia din ara Romneasc (n timpul domniei lui Radu erban) i din
Transilvania (n timpul principelui Gabriel Bethlen) (Dispacci di Costantinopoli, filza 41-
42; Dispacci di Germania, filza 23, vol. 25, f. 82; vol. 30, f. 114; Dispacci di Roma, vol.
36, f. 168; vol. 44, f. 159; vol. 45, f. 60).
Publ.: Veress, Documente, IV, p. 3-5, 150-151, 198-200, 207-208, 272-273, 297-301, 309,
322; V, p. 22-24, 225-226, 262-264, 286, 359; VI, p. 7-8, 21-22, 43-44, 68-69, 75-77,
83-84, 112-113, 137, 170-171, 277-278, 282, 292, 294-296, 301-304, 307-309, 311,
318-319, 327-328, 339, 341-342, 350, 361, 365, 369, 381, 397-398, 409, 413-414,
440-441, 467, 473-474, 482; VII, p. 16, 20, 45, 56, 68, 110-111, 122, 125-126, 129-
130, 154-155, 157, 223-224, 231-232, 240, 288-289, 320; VIII, p. 27, 52-53, 302; IX,
p. 102, 124-125, 283-284, 291; Cltori strini, III, p. 687-689 (doc. 1595, rap. de
la Constatinopol).
760 Scrisoare din Vidin, iunie 1595, de la Mihnea Turcitul, fost domn al rii
Romneti, ctre mama sa, despre afaceri de familie (fond gr. Candia).
Publ.: Iorga, Studii i documente, IV, p. LII-LV.
761 Scrisoare din 1595 a lui Sigismund Bthory ctre doge, recomandndu-i un
italian, fost n serviciul su (Lettere dei Principi, 120).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 199.
762 Rapoarte din 1595 ale bailului veneian la Constantinopol, cuprinznd tiri
despre nceputul campaniei antiotomane n rile Romne (Senato III, Secreta, 41).
Publ.: N. Bnescu, Adaos la relaiile bailului Marco Venier cu privire la campania din
1595 a domnilor notri (AIINC, 4, 1926-1927, p. 127-134).
763 Documente (2) coninnd date despre luptele otii lui Mihai Viteazul cu trupele
ITALIA 167
otomane n 1595 (ASV, Miscellanea di carte non appartenenti ad alcun archivio, b. 10,
doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Nouvelles donnes sur lcho europen des campagnes militaires
antiottomanes enteprises par Michel le Brave (SMIM, 20, 2002, p. 208-209).
764 Documente (3) din Trgovite, 10 i 11 iunie 1598, de la Istvnffy Mikls,
vicepalatin al Ungariei i de la comisarii imperiali, relative la evenimentele de la curtea lui
Mihai Viteazul i luptele acestuia cu turcii.
Ref.: Cltori strini, IV, p. 90-93.
Publ.: Hurmuzaki Esarcu, III/1, p. 289, 292-294.
765 Documente (60) din 1599-1600 privind relaiile lui Mihai Viteazul cu Rudolf
II, aciunile principelui romn n Transilvania, politica pro-otoman a lui Andrei Bthory
i moartea lui; rapoarte ale trimiilor veneieni la Praga, Francesco Vendramin i Piero
Duodo (Archivio del Senato, Dispacci Germania, filza 29, f. 51-52, 210-221, 478-480,
482
v
, 484, 562
v
, 571).
Publ.: Mihai Viteazul n contiina european, I., p. 226-227, 238-239, 290-292, 303-304,
315, 358.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 98, c. 52, 224, 480-490, 493-494, 571, 579.
766 Testamentul marelui sptar al Moldovei, Zotu igara, ginerele domnitorului
Petru chiopul, 2 aprilie 1594. Text original n greac (Notaio Andrea di Ercoli, busta
359, testamento no 741).
Ref. i publ.: N. Iorga, Foaia de zestre a unei domnie moldovene din 1587 i exilul
veneian al familiei sale (ARMSI, s. III, 6, 1926, p. 219-223); K.D. Mertzios, To en
Venetia peirtikon archeion (peirotika Chronika, 11, 1936, p. 5-16); A. Pippidi,
La Chiesa dei Greci di Venezia, punto di riferimento per i rapporti tra Venezia e i
Paesi romeni, n vol. Dall Adriatico al Mar Nero: Veneziani e Romeni, tracciati di
storie communi, ed. Gr. Arbore-Popescu, Roma, 2003, p. 96-106.
767 Scrisori (2) din Alba Iulia i Plzen, 1600, adresate dogelui Veneiei: de la Mihai
Viteazul, pentru a recomanda un trimis al su, i de la mpratul Rudolf II, pentru a solicita
arestarea hoilor vinovai de furtul averilor lui tefan, fiul lui Petru chiopul (Principi
Casa dAustria, vol. III, nr. 126 i 127).
Publ.: Veress, Documente, VI, p. 5, 18-20.
768 Rapoarte veneiene (4) din Constantinopol, 1608, referitoare la luptele pentru
domnie ale urmailor lui Ieremia Movil (Capi Consiglio X, Costantinopoli).
Publ.: N. Iorga, Doamna lui Ieremia Movil (ARMSI, s. II, t. 32, Buc., 1909-1910,
p. 1052-1053).
769 Documente din 1613-1629 privind relaiile externe ale lui Bethlen Gbor,
principele Transilvaniei.
Publ.: Ovry Lipt, Oklevltr Bethlen, Gbor diplomacziai sszekttetsei trtnetehez.
A velenczei llami levltrban [Documente din arhivele de stat ale Veneiei privitoare
la istoria relaiilor diplomatice ale lui G.B.], Budapest, 1886, VI + 882 p.
770 Rapoarte veneiene (3) din Constantinopol, 1618-1619, referitoare la vizita lui
168 ITALIA
Paolo Minio, ginerele lui Petru chiopul, i discuiile lui cu Gaspar Gratiani, ales domn al
Moldovei (Capi Consiglio X, Costantinopoli, ad. ann.).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XX, p. 39-40 (extras); Cr. Luca, Il patrizio veneto Paolo
Minio viaggiatore in Moldavia nei primi decenni del Seicento, n vol. Da Est ad
Ovest, da Ovest ad Est. Viaggiatori per le strade del mondo, ed. Gaetano Platania,
Viterbo, 2006, p. 81-96.
771 Documente (6) relative la tratativele din 1618, 1636, 1641, 1646, dintre
reprezentanii cretinilor sud-dunreni i imperiali i apoi privitoare la implicarea lui
Matei Basarab n negocierile pentru formarea unei vaste coaliii antiotomane (ASV,
Senato-Secreta. Avvisi [Costantinopoli. Copie o sunti di dispacci, replicate. 1600-1794],
doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Appunti sui rapporti del Sultano Jahja (c. 1585-1648) con i
Paesi Romeni e Venezia, n vol. DallAdriatico al Mar Nero: veneziani e romeni,
tracciati di storie comuni, ed. Grigore Arbore Popescu, Roma, 2003, p. 71-80.
772 Documente (11), din rstimpul 1618-1707, privind relaiile comerciale ale
rilor Romne cu Veneia (ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 375, doc.
nenumerotat, b. 376, doc. 41; ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (1
a
Serie), fz. 145,
f. 26
r
-26
v
; ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (2
a
Serie), b. 18, doc. nenumerotat, b. 28, 3
a

parte, doc. 6, b. 162, 3
a
parte, f. 30, f. 31, b. 163, 6
a
parte, f. 28
r
-28
v
, f. 29
r
-29
v
, 7
a
parte, doc.
nenumerotat; ASV, Inquisitori di Stato [Dispacci dai baili a Costantinopoli, 1698-1714],
b. 428, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Limportazioni di merci levantine nella Venezia del Seicento e
del primo Settecento: la cera e i pellami provenienti dai Principati Romeni, n vol.
LItalia e lEuropa centro-orientale attraverso i secoli, ed. Cristian Luca, Gianluca
Masi, Andrea Piccardi, BrilaVeneia, 2004, p. 354-362.
773 Informri transmise n 1619-1620 autoritilor centrale veneiene, de ctre
Alfonso Antonini i Geremia Ghisi, cu referire la campaniile militare ntreprinse de
Gabriel Bethlen mpotriva Habsburgilor (ASV, Avvisi di Germania et Fiandra. 1619 fin
1621 (di Geremia Ghisi, 1620), ex Cod. Brera 134, f. 23
r
, 51
r
, 89
r
, 100
r
, 189
r
, 532
r
, 535
r
,
537
r
-537
v
, 546
r
-547
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Participarea Transilvaniei la Rzboiul de treizeci de ani n timpul
domniei lui Gabriel Bethlen (1613-1629) (Istros, X, 2000, p. 425-434 i SUBB,
XLVI, nr. 1-2, 2001, p. 23-31); idem, La premire tape de la participation de la
Transylvanie a la Guerre de Trente Ans dans la lumiere des documents vnitiens
inedits (Nobilt. Rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi, 7, 2000,
p. 329-338 i Argesis. Studii i comunicri, seria istorie, 9, 2000, p. 177-185);
idem, Quelques notes et documents concernant la participation de la Transylvanie
la Guerre de Trente Ans pendant la principaut de Gabriel Bethlen (1613-1629)
(RRH, 46, 2007, p. 161-173).
774 Documente (2), din 1620 i 1625, referitoare la relaiile diplomatice ale lui
Gabriel Bethlen cu Veneia (ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori.
Costantinopoli, 1600-1714, b. 7; ASV, Capi da guerra, b. 9).
ITALIA 169
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Relaiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Republica
Veneian (Crisia, 35, 2005, p. 67-78).
775 Documente din 1622 privind tentativele pretendentului Gian Giacomo
Locadello de a obine tronul Moldovei (ASV, Inquisitori di Stato, b. 148, f. 37, b. 416,
doc. nenumerotat, b. 418, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Miscellanea italo-romena (XVI e XVII secolo), n vol. nchinare
lui Petre . Nsturel la 80 de ani, ed. I, Cndea, P. Cernovodeanu, Gh. Lazr, Brila,
2003, p. 337-340.
776 Rapoarte spaniole (2) din Constantinopol, 1625, cu informaii despre rzboiul
otomano-polon i Bethlen Gbor (Capi Consiglio X, Costantinopoli ad. ann.).
Publ.: ibidem, p. 155-156 (extras).
777 Scrisoare din 27 aprilie 1625 a bailului Zorzi Giustinian, cuprinznd informaii
despre interesul veneienilor pentru importul de cai moldoveneti prin Ragusa i angajarea
de mercenari din ara Romneasc pentru armata veneian (Secreta, Archivi propri,
Costantinopoli, busta 18, XXXV, f. 51-53).
Ref.: Pippidi, Hommes et ides, p. 88, n. 99.
Publ.: Hurmuzaki, IV/2, p. 409-410.
778 Testamentul lui Apostol Tzigara, fratele lui Zotu, copie din 7 iunie 1737.
Publ.: K.D. Mertzios, To en Venetia peirtikon archeion (peirotika Chronika, 11, 1936,
p. 5-16).
779 Documente (2), din 1625, privind relaiile politice i economice ale principelui
Gabriel Bethlen cu Veneia (ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di Ambasciatori.
Costantinopoli, 1600-1714, b. 7).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Din relaiile economice ale Veneiei cu Transilvania n timpul lui
Gabriel Bethlen (1613-1629) (Analele Universitii din Oradea, 2003, p. 11-25).
780 Confirmare a unei polie de mprumut, redactat n grecete i n italian,
subscris la 12 iunie 1629 de Moise Movil pentru creditorii si, francezii Jacques
Roussel i Charles de Talleyrand (ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 278,
doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Cristina Papakosta, Monumenta Graeca ac Veneta Historiae
Romaniae (I) (Quaderni della Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 89).
781 Documente (43), din rstimpul 1629-1633, privind politica intern i extern a
principelui Gheorghe Rkczy I (ASV, Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 109, 110, 111).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Il principato di Giorgio Rkczy I (1630-1648) alla luce di alcuni
documenti veneziani inediti (Annuario dellIstituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica di Venezia, 6-7, 2004-2005, p. 199-228).
782 Documente (3), din 1630, despre ederea i activitatea arhitectului veneian
Agostino Serena n Transilvania, n slujba principelui Gabriel Bethlen (ASV, Inquisitori
di Stato, b. 416, 433).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Din relaiile economice ale Veneiei cu Transilvania, p. 11-25.
783 Documente (3), din 1630, constituind parte din corespondena Ecaterinei de
170 ITALIA
Brandenburg i a altor nobili ardeleni cu Poarta, cu privire la soarta principatului dup
moartea principelui Gabriel Bethlen (ASV, Inquisitori di Stato, b. 433).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Il principato di Giorgio Rkczy I, p. 199-228.
784 Documente (11), din rstimpul 1632-1734, relative la comerul exterior al
rilor Romne i la rolul negustorilor alogeni n cadrul schimburilor de mrfuri i a
relaiilor de credit (ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 291, reg. 65, doc.
nenumerotate; ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 318 I, doc. nenumerotat, b. 319
II, doc. nenumerotate, b. 330, doc. nenumerotat, b. 348, doc. nenumerotat; ASV, Cinque
Savi alla Mercanzia. 1
a
Serie, b. 555, doc. nenumerotate, b. 661, doc. nenumerotate; ASV,
Cinque Savi alla Mercanzia. 2
a
Serie, b. 47, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Negutoriu streinu de ar. Date noi privitoare la negustorii
alogeni din rile Romne n secolele XVII-XVIII, n vol. Negustorimea n rile
Romne, ntre Societas Mercatorum i individualitatea mercantil, n secolele XVI-
XVIII, ed. Cr. Luca, Galai, 2009, p. 127-145.
785 Scrisori (4), din 16 aprilie 1633 i 26 iunie 1634, 7 martie 1635, 16 martie 1635,
ale bailului Pietro Foscarini ctre Matei Basarab, un dregtor muntean, Vasile Lupu i
spierul Nicol Federici (ASV, Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 110, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Cr. Luca, E. Zuic, Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici
din rile Romne n epoca lui Matei Basarab i Vasile Lupu (SMIM, 22, 2004,
p. 257-263).
786 Documente (3) din 1640 i 1653 cuprinznd informaii primite de dogele
Veneiei de la ambasadorii din Polonia, privind disputele dintre Matei Basarab i Vasile
Lupu i chemarea domnilor rilor Romne la Poart de ctre marele vizir (Dispacci di
Costantinopoli; Dispacci di Germania).
Publ.: Hurmuzaki, IV/2, p. 574; Veress, Documente, X, p. 68-69, 218-219.
787 Scrisoare din Iai, 10 octombrie 1645, a misionarului dominican Giovanni
Giuliani di Lucca, referitoare la pregtirile otomane de rzboi mpotriva Veneiei i cererile
de bani adresate Moldovei pentru pregtirea campaniei.
Ref.: Andrei Pippidi, Cltori italieni n Moldova i noi date despre navigaie n Marea
Neagr n secolul XVII (AIIAI, 22, 1985, II, p. 611); idem, Giovanni Giuliani, un
domenicano italiano nella Moldavia del Seicento, n vol. LItalia et lEuropa centro-
orientale attraverso i secoli, ed. Cr. Luca, G. Masi, A. Picardi, BrilaVeneia, 2004,
p. 165-170.
788 Raport din 23 august 1647 al lui Giovanni Tiepolo, sol veneian la curtea
Poloniei, referitor la un proiect de campanie polonez mpotriva Porii Otomane cu
sprijinul Veneiei i al Papei i implicaiile acestei aciuni asupra rilor Romne. Raportul
cuprinde i informaii despre politica lui Matei Basarab i Vasile Lupu.
Ref.: tefan Andreescu, Matei Basarab, Vasile Lupu i proiectul de cruciad din anii
1645-1647 (AIIAI, 21, 1984, p. 148-168).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Italia, r. 35, c. 30-106.
789 Document, datnd din 1648, anuna decesul principelui Gheorghe Rkczy I
(ASV, Inquisitori di Stato. Riferte dei confidenti, 1643-1648, b. 556).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Il principato di Giorgio Rkczy I, p. 199-228.
ITALIA 171
790 Document, din 1648, prin care ambasadorul transilvnean prezenta autoritilor
poloneze propunerea principelui Gheorghe Rkczy I, ca fiul su Sigismund Rkczy s
fie ales rege al Poloniei (ibidem).
Ref. i publ.: ibidem, p. 199-228.
791 Documente (5) din 1649-1650 semnate Franciscus Markanych guvernator al
Bulgariei, Deodat Baki arhiepiscop de Sardica, seniori i locuitori din Bulgaria,
de fapt plsmuiri din 1650 ale lui Petru Parcevici, arhiepiscop de Marcianopol i trimis
catolic n Moldova, o cuvntare n Marele colegiu al Veneiei i un memoriu din 1650 ale
aceluiai, relative la situaia bisericii catolice din rile Romne (Collegio, Esposizioni
Principi, f. 61 i imn.).
Ref.: Cltori strini, V, p. 365-369.
Publ.: Pejacsevich, Peter Freiherr von Parchevich Erzbischof von Martianopel (1612-
1674) (Archiv fr sterreichische Geschichte, 59, 1880, 2, p. 488-500); Cltori
strini, V, p. 370-380.
792 Coresponden, din noiembrie 1650 i mai 1654, a autoritilor centrale
veneiene cu reprezentantul diplomatic al Serenissimei la Constantinopol, cu referiri la
medicii Hans Andersen Skovgaard i Giovanni Mascellini, cel dinti fost o vreme medic
al curii lui Vasile Lupu, iar cel de-al doilea medicul lui Matei Basarab (ASV, Consiglio
dei X. Parti Secrete, fz. 44, doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Alcuni confidenti del bailaggio veneto di Costantinopoli nel
Seicento (Annuario dellIstituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, 5, 2003, p. 307-310).
793 Scrisori ale unor informatori i diverse date culese n 1650, 1655, 1662 la
Constantinopol n privina atitudinii Porii fa de rile Romne (ASV, Avvisi di diversi
confidenti in Costantinopoli e altrove circa la corrente guerra contro Turchi. 1652 sin
1658, ex Miscellanea cod. Brera 340, f. 73
r
-73
v
, 75
r
, 77
r
, 81
r
, 187
v
-188
r
, 286
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Noi avvisi din Veneia relative la istoria romnilor n veacul al
XVII-lea (SMIM, 17, 1999, p. 33-38).
794 Documente (436) din anii 1650-1674, 1684-1741, 1744 privitoare la istoria
rilor Romne n cadrul relaiilor dintre Veneia i Imperiul Otoman: rapoarte de
la ambasadorii Veneiei la Constantinopol, Viena, Varovia, Lemberg, Belgrad, de la
rezidentul imperial la Poart, scrisori de la Gheorghe Rkoczi II i Mihail Apaffy, principi
ai Transilvaniei, Grigore Ghica i Constantin Brncoveanu, domnii rii Romneti,
manifestul lui Franscisc Rkoczi (1705), firmane i porunci otomane, scrisori de la
marele vizir i Osman Aga, pa de Timioara, ale ambasadorului englez la Poart, textele
tratatelor de la Karlowitz i Passarowitz, informaii despre romnii din Croaia, Istria i
Banat, descrierea executrii lui Constantin Brncoveanu i soarta averii sale din Veneia
(Dispacci Costantinopoli, f. 59, 134, 164, 167-174, 176, 179-181, 183, 185-195, 197, 199-
200, 204, 206; Dispacci Germania, f. 82, 100-103, 105-109, 112-127, 130, 133, 139-142,
145, 150, 153, 155, 157-165, 182-183, 186, 188, 196-197, 202, 204, 209, 327, 329-330,
336; Dispacci Roma, f. 200; Registre delib. Sen. crt. 80).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 3-67, 71-77, 79-86, 90-91, 93-164, 169-179, 181-199, 201-
205, 208-213, 215-216, 220-222, 224-242, 244-248, 253-287, 289, 298-359, 361-
172 ITALIA
364, 367-390, 395-437, 444-464, 475, 493, 499, 505, 509, 513-515, 522, 529-541,
544-554, 562-571, 573, 575, 577-602, 604-607, 610-620, 645-649, 657-690.
795 Documente (402) din 1652-1699 privind istoria rilor Romne n timpul
domnitorilor Matei Basarab, Vasile Lupu, Gheorghe tefan, Gh. Rkoczi II, Constantin
erban, Radu Leon, Grigore Ghica, Dumitracu Cantacuzino, erban Cantacuzino,
Gheorghe Duca, Constantin Brncoveanu, Constantin Cantemir, Antioh Cantemir.
Publ.: Hurmuzaki, V/2, p. 1-36, 37-101, 105-112, 115-131, 133-169, 172-191, 193-212,
214-272, 274-278, 280-338.
796 Avize (2) din Brze i Varovia, 1653, privind evenimentele din Moldova,
relaiile dintre Vasile Lupu i Bogdan Hmelniki, tratativele secrete ntreprinse de
Gheorghe tefan cu senatorii polonezi (Dispacci di Germania).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 44; Veress, Documente, X, p. 258-259, 277.
797 Scrisoare din Iai, 20 iunie 1656, a lui Gheorghe tefan, domnul Moldovei,
adresat dogelui Veneiei, cernd ca boierii si, Iordache, State i Toma, s nu fie stingherii
de tefan Beblei n activitatea lor comercial (Lettere dei Principi, busta 15).
Publ.: Iorga, Studii i documente, IV, p. 246-247.
798 Documente (200) din 1658-1660 relative ndeosebi la evenimentele din
ara Romneasc i la domnia lui Mihai Radu (Mihnea al III-lea) (fondurile: Collegio,
Esposizioni Principi, vol. 73-75, Senato, Corti, vol. 58-61, Senato, Dispacci di Germania,
Roma etc.).
Publ.: Al. Ciornescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu (Mihnea III)
culese mai cu seam din arhivele Veneiei (BCI, 13, 1934, p. 26-156).
799 Raport veneian din Viena, 25 octombrie 1659, cu informaii de la Gheorghe II
Rkoczi privitoare la aliana dintre domnii Moldovei i rii Romneti (Inquisitori, 712).
Publ.: Iorga, Studii i documente, XI, p. 214 (extras).
800 Scrisoare din Viena, 6 septembrie 1662, prin care Gheorghe tefan se adreseaz
oficialitilor Veneiei pentru a primi ajutor n vederea unei cltorii la Moscova (Dispacci
di Germania, 121, nr. 222).
Publ.: Veress, Documente, XI, p. 26-27.
801 Documente (5) din 1664, 1666 i 1670-1671 referitoare la rzboiul austro-
otoman, campaniile otomane n rile Romne i exilul n Apus al lui Grigore Ghica, fost
domn al rii Romneti (Dispacci di Germania, vol. 124; 130, nr. 403; 134, f. 652; 135,
nr. 268, 296).
Ref.: A. Veress, Pribegia lui Gligoracu vod prin Ungaria i aiurea (1664-1672)
(ARMSI, s. III, t. 2, 1924, p. 269-310).
Publ.: ibidem, p. 313, 321, 326-329.
802 Documente (4), din 1672-1673, relative la sumele de bani depuse la Zecca
Veneiei n numele fostului mare vame al Moldovei, grecul Leondari Ghiorma (Ghionma)
(ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 373/II, doc. nenumerotate, doc. 22, 23).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Cristina Papakosta, Monumenta Graeca ac Veneta Historiae
Romaniae (I) (Quaderni della Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 89-93).
ITALIA 173
803 Documente greceti i italiene (7) din 1676, 1679, 1711, 1769, cuprinznd
informaii despre relaiile comerciale dintre rile Romne i grecii din Ianina, albanezii
musulmani din Scutari i romnii din Moscopole, precum i despre legturile acestora cu
Veneia.
Ref.: Valeriu Papahagi, Contribuii la istoria relaiilor comerciale ale Munteniei cu
Peninsula Balcanic i cu Veneia n sec. al XVII-lea i al XVIII-lea (RI, 19, 1933,
p. 119-126) (rec., n RIR, 3, 1933, p. 431).
804 Documente (121), datnd din rstimpul 1680-1698 privind aciunile politico-
diplomatice i militare ale lui Emeric Thkly n vederea obinerii tronului Transilvaniei,
evoluia relaiilor sale cu Poarta, eecul ambiiilor sale i refugiul la Constantinopol (ASV,
Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 48, 49, 50, 51, 52; ASV, Inquisitori di Stato, b. 419, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Il problema transilvano (1660-1695) nei dispacci dei rappresentanti
diplomatici e dei dragomanni veneti presso la Porta, n LItalia e lEuropa centro-
orientale attraverso i secoli..., p. 183-229.
805 Buletin de tiri de la Roma, 1684, despre capturarea lui Gheorghe Duca,
prizonier n Polonia (Inquisitori di Stato 165).
Ref.: Andrei Pippidi, 2005.
806 Documente (6) din 1684-1685 despre banii depui la Veneia de Gheorghe
Duca (Inquisitori di Stato, busta 165, 173, 495, partea III-a i Consiglio dei X, Parti
Secrete, filza 48).
Ref. i publ.: Al. Ciornescu, Despre nite bani depui de Duca-vod la Veneia (RI, 20,
1934, p. 29-33).
807 Documente din 1691 privind misiunea lui Proski la Viena pentru a cere
mpratului Leopold aprobarea anexrii Moldovei i rii Romneti de ctre Polonia.
Ref.: Emilia Potri, Dumitru Zaharia, Cercetri n arhivele de peste hotare. Italia (RA,
1979, nr. 4, p. 457).
808 Documente din 1692-1716 relative la relaiile comerciale ale unor negustori
greci din ara Romneasc i ale unor negustori aromni cu Veneia (Documenti greci,
Carte greche).
Ref.: N. Iorga, Cteva tiri despre comerul nostru n veacurile al XVII-lea i al XVIII-lea
(AARMSI, s. II, t. 37, 1914, p. 305-310, 313-314).
Publ.: ibidem, p. 310-312, 314-316.
809 Documente (94) din 1696-1761 relative la relaiile aromnilor din Molovite i
Moscopole cu Veneia.
Ref.: Valeriu Papahagi, Aromni din Molovite n documente veneiene din secolul al
XVIII-lea (RI, 18, 1932, p. 306-313); idem, Aromnii din Moscopole i comerul
veneian n secolele al XVII-lea i al XVIII-lea, Buc., 1935, p. 142-229.
810 Documente (10), din 1699, 1704-1705, 1707, 1721, 1748, 1762-1769, privind
relaiile comerciale ale rilor Romne cu Veneia, tranzitarea mrfurilor pe rutele terestre
din Peninsula Balcanic, colaborarea i adversitatea dintre negustorii implicai n comerul
174 ITALIA
la medie i lung distan (ASV, Bailo a Costantinopoli. Ducali, b. 7, b. 27, b. 34-36; ASV,
Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 127/I; ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (2
a
Serie), b.
18, b. 28, 2
a
parte; ASV, Consiglio dei Dieci. Parti Secrete, fz. 54).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Appunti sulle compagnie commerciali della Transilvania e sui loro
rapporti con Venezia nel Sei-Settecento, n LEuropa centro-orientale e la Penisola
italiana..., p. 285-308.
811 Documente (5), din 1702, privitoare la raporturile negustorilor munteni, ardeleni
i maghiari cu negustorii veneieni (ASV, Cinque Savi alla Mercanzia (2
a
Serie), b. 163, 6
a

parte; ASV, Notarile Atti (Notaio Francesco Velano), b. 13600; ASV, Senato Mar, fz 766).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Rapporti commerciali fra Venezia e Transilvania nel Settecento
(Annuario dellIstituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 9,
2007, p. 47-59).
812 Scrisori (3) din 1703-1704, ale lui Constantin Brncoveanu ctre Ascanio
Giustinian, bailul Veneiei la Constantinopol, i un rspuns al acestuia.
Ref.: Valeriu Papahagi, Corespondena inedit a lui Constantin Brncoveanu cu bailul
Ascanio Giustinian (RI, 17, 1931, p. 169).
Publ.: ibidem, p. 170-176.
813 Documente din 1703-1711, privind rscoala condus de Francisc Rkoczi II n
Transilvania i Ungaria.
Ref.: C. Malagola, Franz Rkoczi und der ungarische Aufstand nach der Urkunden des
venezianischen Archivs (Deutsche Revue, 1907).
814 Documente (9), din 1704-1706, privind viaa i activitatea lui Iacob Pylarino
i Bartolomeo Ferrati, medicii lui Constantin Brncoveanu (ASV, Bailo a Costantinopoli.
Cancelleria, b. 318 I, doc. nenumerotate; b. 323 I, doc. nenumerotate; ASV, Inquisitori di
Stato [Dispacci dai baili a Costantinopoli, 1698-1714], b. 428, doc. nenumerotat).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Contributi alla biografia dei medici Jacopo Pylarino (1659-1718)
e Bartolomeo Ferrati (?-1738), n vol. Vocaia istoriei. Prinos profesorului erban
Papacostea, ed. O. Cristea, Gh. Lazr, Brila, 2008, p. 635-652.
815 Scrisori (14) din 1706, 1709, 1719-1721, 1725, 1728 ale lui Pietro Rosa,
consul al Veneiei la Durrs, menionnd pe negustorii aromni din Moscopole: Ioan
Costa Giupan, Ioan al lui Gheorghe Popa, Gheorghe Vertos, Mihail Gheorghiu, Adam
Ghira, Mihail Sideri, Ioan Simu, relaiile lor cu Constantinopolul i Veneia (Bailo di
Costantinopoli, filza 127, 130, 134-135, 142, 144).
Ref. i publ.: Valeriu Papahagi, Relaiile aromnilor din Moscopole cu representanii
Republicei Veneiei la Constantinopol n secolul al XVIII-lea (RI, 22, 1936, p. 300-
311) (extrase).
816 Scrisori din 1711 ale lui Pietro Rosa, fost consul al Veneiei la Durrs,
cuprinznd tiri despre rzboiul ruso-otoman i refugiul lui Carol al XII-lea la Tighina.
Ref.: Valeriu Papahagi, Informaii veneiene relative la rzboiul ruso-turc din 1711, la
Carol al XII-lea, regele Suediei i la intenia turcilor de a recuceri Moreia (RI, 18,
1932, p. 107-132).
ITALIA 175
817 Document din 1711 relativ la comerul rii Romneti cu Veneia i la relaiile
lui Constantin Brncoveanu cu Poarta (Cinque Savi alla Mercanzia, Lettere dei Consoli,
Durazzo, filza 662, 1712-1738).
Ref.: Valeriu Papahagi, Une information vnitienne concernant Constantin Brncoveanu,
prince de Valachie (BSHAR, 17, 1930).
818 Documente (30) din 1713-1763 relative la sfritul lui Constantin Brncoveanu
i la banii depui de el la Zecca din Veneia.
Publ.: C. Esarcu, Documente istorice inedite descoperite n arhivele din Veneia (RIAF,
1883, vol. II, p. 142-176).
819 Testament, Bucureti, 1 iunie 1715, al zarafului Nikos Papazarafis, copie
(Documenti greci).
Publ.: Iorga, Studii i documente, IV, p. 76-78; K.D. Mertzios, To en Venetia peirtikon
archeion (peirotika Chronika, 11, 1936, p. 5-16).
820 Documente din 1720-1761 despre originea familiei aguna.
Ref.: Valeriu Papahagi, Familia aguna n documente veneiene din secolul al XVIII-lea
(RI, 18, 1932, p. 1-5).
821 Raport din Viena, 1721, conform cruia domnul rii Romneti,
N. Mavrocordat, a trimis 200 de care n Imperiul Otoman (Inquisitori di Stato, 174).
Ref.: Andrei Pippidi, 2005.
822 Documente (299) din 1731-1796 privind situaia din rile Romne, conflictele
austro-ruso-turce, rpirea Bucovinei, soarta averii lui Constantin Brncoveanu, rscoala
lui Horea, pcile de la itov i Focani.
Publ.: Hurmuzaki, IX/2, p. 1-5, 53-55, 62-90, 92-96, 98, 100-101, 105, 108, 128, 131-184,
187-188, 192-201, 203-204, 207-208, 210-213, 215-237, 243-279.
823 Documente (2), din 1735 i 1754, referitoare la depozitele financiare de la
Zecca Veneiei ale lui erban Cantacuzino Mgureanu i ale Patriarhiei de Ierusalim
(ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 291, reg. 115, doc. nenumerotat; ASV,
Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 349, doc. 12).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Note sulle forme di assimilazione del capitalismo preindustriale nel
SudEst europeo: depositi bancari di provenienza valacca nella Zecca di Venezia, n
idem, Dacoromano-Italica. Studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI-
XVIII, Cluj-Napoca, 2008, p. 189-191.
824 Documente (2): raport din 22 decembrie 1793 al lui Niccol Colombo,
secretarul bailului Federico Foscari, i o dare de seam veneian din 1795, privitoare la
navigaia comercial n bazinul pontic i respectiv la construcia de vase comerciale i
militare n antierul naval din Galai (ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 344,
doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Activitatea portuar i construciile navale la Galai n ultimul
deceniu al secolului al XVIII-lea, n vol. Modele culturale i realiti cotidiene
n societatea romneasc (secolele XV-XIX), coord. Cl. Neagoe, Buc., 2009,
p. 233-246.
176 ITALIA
825 Documente (2), din mai 1797, privind iernarea unui vas comercial austriac
n portul Galai, activitatea lui Pietro Maria Locatelli, consulul Veneiei la Cherson, i
comerul internaional n bazinul pontic (ASV, Bailo a Costantinopoli. Lettere, b. 248,
doc. nenumerotate).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Mrturii contemporane despre portul Galai n anii 1796-1797
(Danubius, 22, 2004, p. 65-74).
MS
826 Transilvania, ms. redactat de un autor anonim veneian din prima jumtate
a sec. XVI, o ncercare de descriere a Transilvaniei (ASV, Miscellanea di carte non
appartenenti ad alcun archivio, b. 35, f. nenumerotate, 232
r
-235
v
, 498
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, O descriere succint a Transilvaniei ntr-un plan de lucru inedit
al unui autor anonim veneian din secolul al XVI-lea, n vol. Pe urmele trecutului.
Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, coord. S. Andea, I.-A. Pop, Cluj-Napoca,
2009, p. 265-281.
827 Cronic manuscris cu titlul Historia Vinitiana Secreta aparinnd lui Alvise
Borghi, terminat la 26 iunie 1554, cuprinznd o larg prezentare a rscoalei lui Gheorghe
Doja (ASV, Materie Miste Notabili 69-72).
Ref.: Ovidiu Cristea, 2003.
828 Vestitele i slvitele fapte i biruine ce mpotriva turcilor au fcut Gheorghie
Castriotul, ce s numia Scanderbeg, 1763, 162 f. Traducere din limba italian a logoftului
Vlad Boulescu din Mleti, realizat pe cnd era nchis la Milano, n Castello Sforzesco.
Manuscrisul cuprinde i o scurt cronologie a cuceririlor otomane n Balcani, Europa
Central i Egipt, Pe scurt ntiinare de norocirea Casei Otomane (f. 163
v
-166), tradus
de asemenea din limba italian (Miscell. Codd. II, Diversi 67).
Ref.: N. Iorga, Studii de istorie i de istorie literar (Literatur i art romn, 4, 1899,
p. 22-24); A. Pippidi, Une biographie de Scanderbeg traduite en roumain au XVIII
e

sicle, n vol. Peuples, tats et nations dans le Sud-Est de lEurope, IX
e
Congrs
international des tudes du Sud-Est europen, Buc., 2004, p. 143-154; E. Timotin,
A. Timotin, Les traductions de litalien et de lallemand de Vlad Boulescu (1763-
1764). Projet ddition (Revue Roumaine de Linguistique, 56, 2011, p. 81-91);
A. Timotin, O. Olar, La paternit du texte sur La fortune de la maison ottomane
traduit par Vlad Boulescu (RESEE, 49, 2011, p. 189-195).
Reprod.: Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucureti, fotografii.
829 Istoriia de toat lumea, de la facerea ei pn ntr-aceaste vremi, 1763,
1018 f. Traducere din limba german a lui Vlad Boulescu, cu o prefa autobiografic.
Miscelaneul mai cuprinde o traducere, datat 1764, dup Ristretto della vita, miracoli e
canonizatione di San Felice de Porri da Cantalice, capuccino, Milano, 1712, cteva note
de astronomie n italian i alte cteva texte: De alegerea mpratului roman, De cteva
cavalieraturi ce snt mai vestite n Evropa, Cteva cuvinte den limba a unor noroade
indiane den America (Miscell. Codd. II, Diversi 68).
Ref.: N. Iorga, op. cit., p. 22, 24-28; P. Cernovodeanu, Proccupations en matire dhistoire
ITALIA 177
universelle dans lhistoriographie roumaine des XVII
e
-XVIII
e
sicles (RRH, 10, 1971,
p. 719); E. Timotin, A. Timotin, loc. cit.
Reprod.: Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Al. Rosetti, Bucureti, fotografii.
BIBLIOTECA DELLA CHIESA SAN MICHELE
MS
830 Bartolomeo de Giano, Epistola de crudelitate Turcarum, cuprinznd tiri
despre expediiile turceti din Transilvania la 1438 (cod. 1130).
Ref.: Fr. Pall, tiri noi despre expediiile turceti din Transilvania n 1438 (AIIC, 1-2,
1958-1959, p. 9-24).
Publ.: J.P. Migne, Patrologia Graeca, t. CLVIII, Paris, 1866, col. 1055-1068.
BIBLIOTECA DEL CIVICO MUSEO CORRER
DOC
831 Rapoarte (21) din 1551-1552 ale ambasadorului Federico Badoer ctre dogele
Veneiei privind evenimentele din rile Romne (ms. 2789, f. 112, 416, 426, 434, 438,
443, 445, 458-459, 500-501, 503, 506-507, 523, 530, 537, 540, 556).
Publ.: Veress, Documente, I, p. 46-60, 62-63, 65-66, 68-69, 71-73, 76-77, 80-82,
84-85, 88.
832 Scrisori (2) de la Gheorghe tefan, fostul domn al Moldovei, din 16 aprilie i
5 septembrie 1662, ctre Giovanni Sagredo, ambasadorul Veneiei la Viena (PD 369 c).
Ref.: Andrei Pippidi, 2005.
MS
833 Dispacci di Pietro Pasqualigo ambasciatore in Ungheria, 1509-1512, sec.
XVI, cuprinznd mrturii despre relaiile comerciale veneto-transilvane (Ms. Cicogna
2126).
Ref. i publ.: Fl. Ciure, Relaii comerciale ntre Veneia i Transilvania n secolul al XVI-
lea (SMIM, XXII, 2004, p. 225-248).
834 Manuscris, sec. XVII, cuprinznd consideraii asupra lui Gabriel Bethlen
(Ms. Don 80).
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti i Principati Romeni conservati nella
Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia (secc. XVI-XIX) (AIIC, 44, 2005,
p. 483-501).
835 Manuscris, sec. XVII, cuprinznd o analiz a situaiei politice europene, prilej
cu care este evocat i principele Gheorghe Rkczy al II-lea (Ms. Cicogna 1771).
Ref.: ibidem.
178 ITALIA
836 Manuscris, sec. XVIII, cuprinznd date despre evenimentele politico-militare
din perioada domniei principilor Gheorghe Rakoczy al II-lea i Mihail Apafi (Ms. Correr
166, provenienza Archivio Morosini e Grimani no. 4).
Ref.: ibidem.
837 Descriere, sec. XVIII, a Regatului Ungariei, cuprinznd i referiri la Transilvania
(Ms. Correr 236, fasc. 7).
Ref.: ibidem.
CR
838 Pietro Bizzarri, Pannonicum Bellum sub Maximiliano II Romanorum et
Solymano Turcarum imperatorem gestum, Basilea, 1573, cuprinznd date succinte despre
rile Romne i campaniile militare antiotomane.
Ref.: ibidem.
839 Giovanni Nicol Doglioni, LUngheria spiegata, Veneia, 1595, cuprinznd
informaii despre istoria Transilvaniei de-a lungul veacurilor.
Ref.: ibidem; Cr. Luca, Fl. Ciure, Cenni sulle gesta di Mattia Corvino nella storiografia
minore italiana del Cinque-Seicento, n Studia Varia in Honorem Professoris tefan
tefnescu Octogenarii, ed. Cr. Luca, I. Cndea, Buc.-Brila, 2009, p. 291-294.
840 Ciro Spontone, Attioni de re dellUngaria, Bologna, 1602, cuprinznd date
despre istoria Transilvaniei de-a lungul veacurilor.
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti i Principati Romeni conservati nella
Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia (secc. XVI-XIX) (AIIC, 44, 2005,
p. 483-501).
841 Casimiro Freschot, Idea generale del Regno dUngheria, sua descritione,
costumi, regi, e guerre. Con i motivi dellultima sollevatione, invasione de Turchi, assedio,
e liberatione di Vienna, e progressi dellArmi Cristiane, Veneia, 1684, cuprinznd date
despre istoria Transilvaniei de-a lungul secolelor, precum i referiri la istoria rilor
Romne extracarpatice.
Ref.: ibidem; Cr. Luca, Fl. Ciure, op. cit., p. 298-299.
842 Ercole Scala, LUngheria compendiata, Venezia, 1687, cuprinznd date relative
la istoria Transilvaniei de-a lungul secolelor.
Ref.: Fl. Ciure, op. cit., p. 483-501; Cr. Luca, Fl. Ciure, op. cit., p. 295-297.
843 Simpliciano Bizozeri, La Sagra Lega contro la potenza ottomana, Milano,
1690, cuprinznd referiri la Transilvania n contextul campaniilor militare din Europa
Central-Rsritean din anii 1683-1689.
Ref.: Fl. Ciure, op. cit., p. 483-501.
844 [Emericus Kelcz], Epistol Matthi Corvini Regis Hungari ad Pontifices,
Imperatores, Reges, Principes, Cassovia, 1764. Ediie a unei pri din corespondena
regelui Ungariei cu monarhii i prelaii vremii, printre care se afl i episcopul de Oradea.
Ref.: ibidem.
ITALIA 179
BIBLIOTECA DELLA CONGREGAZIONE
DEI PADRI MECHITARISTI
DOC
845 Document, din 16 august 1388, prin care catolicosul Teodor, rnduind pe
episcopul Ioan la scaunul din Lemberg, i supune pe lng armenii din Luk i Camenia,
i pe cei din Siret, Suceava i ara Vlahilor.
Ref.: N. Iorga, Cronic (RI, 6, 1920, p. 190); H.Dj. Siruni, ara Voevodului tefan
(Ani. Anuar de cultur armean, Buc., 1941, p. 438).
MS
846 Tetraevanghel scris de Thoros i Grigor n mnstirea Drazark-Cilicia, 1331.
Pergament, 387 f., 22,5 x 17,5 cm. Text n armean. Miniaturi de Sargis Pidzak (nsemnare)
cu portretele evanghelitilor i frontispicii ornate. A aparinut lui Tonovag din Suceava
care l-a druit n 1578 bisericii Adormirii din Lvov pe timpul regelui tefan Bthory
(ms. 16/97).
Ref.: Sirarpie Der Nersessian, Manuscrits armniens illustrs des XII
e
, XIII
e
et XIV
e
sicles
de la bibliothque des PP Mekhitaristes de Venise, Paris, 1937, p. 141-166, 181-182.
847 Cronica armenilor din Camenia, scris de preoii de la biserica Sf. Nicolae,
cuprinznd informaii despre istoria Moldovei n secolul XVI-XVII, luptele turco-polone
purtate pe teritoriul ei n sec. XVII etc.
Ref. i publ.: G. Alishan, Kamenic, Taregirk hayoc. Lehastani ew Rumenioy, Veneia,
1896; Gr.M. Buiucliu, Camenia sau Cronica armenilor din Polonia i Moldova (CL,
40, 1906, p. 240-253); H.Dj. Siruni, Extrase din cronica armenilor din Camenia.
Partea I. (1430-1611) (ARMSI, s. III, t. 17,1936, p. 267-286); Edmund Schtz, An
Armeno-Kipchak Chronicle on the Polish-Turkish Wars in 1620-1621, Budapest,
1968; Andrei Pippidi, Cronica armenilor din Camenia. Noi spicuiri privitoare la
istoria romnilor (Studii, 26, 1973, nr. 1, p. 145-155).
A
848 Hlne Ghika [Dora dIstria], Peisaj (Insula San Lazzaro), ulei pe pnz, 1847.
Ref.: Andrei Pippidi, 1998.
BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
CR
849 Giacomo Filippo Foresti, Supplementum Supplementi delle Croniche del
Venerando padre Frate Jacobo Philippo del Ordine heremitano, primo authore vulgarizato
e disoziato. Cum la gionta per infino 1524, Venezia, 1535, cuprinznd date despre rile
Romne, ndeosebi despre voievodatul Transilvaniei.
Ref.: Cr. Luca, Fl. Ciure, Cenni sulle gesta di Mattia Corvino nella storiografia minore
italiana del Cinque-Seicento, p. 284.
180 ITALIA
850 Lodovico Domenichi, Historia di Messer Lodovico Domenichi, di detti e fatti
degni di Memoria di diversi principi e huomini privati antichi et moderni, Venezia, 1558,
cu referiri i la rile Romne.
Ref.: ibidem, p. 288.
851 Lodovico Dolce, Giornale delle Historie del Mondo, delle cose degne di
memoria di giorno in giorno occorse dal principio del Mondo fino a suoi tempi, di
M[esser] Lodovico Dolce. Riveduto, corretto & ampliato da Guglielmo Rinaldi, Venezia,
1572, cuprinde date despre rile Romne.
Ref.: ibidem, p. 287.
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA
DOC
852 Rapoarte (2) din 16 ianuarie i 27 februarie 1360, ale notarului Bartolomeu
Urssio, prin care l informeaz pe dogele Veneiei despre o posibil campanie a regelui
Ungariei n prile Transilvaniei (ms. LXXI, cl. XIV).
Publ.: G. Wenzel, Magyar diplomcziai emlekk az Anjou-korbl [Monumente diplomatice
maghiare din epoca angevin], II, Budapesta, 1875, p. 547-551; DRH, C, XI,
p. 469, 477.
853 Document din 1463 despre activitatea a doi negustori veneieni la Moncastro
(Cetatea Alb).
Publ.: Hippolyte Noiret, Documents indits pour servir lhistoire de la domination
vnitienne en Crte de 1380 1485, Paris, 1892, p. 486; N. Iorga, Lucruri noi despre
Chilia i Cetatea Alb (ARMSI, s. III, t. 5, 1926, p. 326-327) (i extras).
854 Scrisoare de acreditare, 1474, a lui Uzun Hassan pentru ambasadorul su Isaac-
beg, trimis la tefan cel Mare i Senatul Veneiei, cu propunerea unei aliane antiotomane.
Traducere latin din Caffa. Copie (Lat. class. X, ms. CLXXIV, f. 8).
Ref.: P. Cancel, Data epistolei lui Uzun Hassan ctre tefan cel Mare i misiunea lui
Isak-beg, Buc.. 1912; N. Iorga, Veneia n Marea Neagr (III) (ARMSI, s. II, t. 37,
1914-1915, p. 14-16); idem, Studii asupra evului mediu romnesc, ed. . Papacostea,
Buc., 1984, p. 239-241; M.A. Halvy, Le rle dIsaac-Beg, Mdecin et ambassadeur
de Uzun Hassan, en Moldavie et dans les pays voisins, Madrid, 1956 (rec. n SAO, 1,
1958, p. 381-382); Liviu Pilat, ntre Roma i Bizan. Societate i putere n Moldova
(sec. XIV-XVI), Iai, 2008, p. 164-167.
Publ.: C. Esarcu, Scrisoare inedit a ahului Persiei Uzun Hassan ctre tefan cel Mare,
1476 (sic!) (CT, 7, 1876, p. 464-466); N. Iorga, Veneia..., loc. cit.; idem, Studii..., loc.
cit.; Rzboieni, p. 121-123; t. Gorovei, M. Magdalena Szkely, Princeps omni laude
maior. O istorie a lui tefan cel Mare, Putna, 2005, p. 85-88.
855 Scrisoare din Vaslui, 29 noiembrie 1474, prin care tefan cel Mare informeaz
pe papa Sixt IV c Uzun Hassan, sultanul Persiei, i cere aliana n luptele cu Imperiul
Otoman. Copie (Lat. class. X, md. CLXXV, f. 70).
Ref. i publ.: Columna lui Traian, 1873, p. 228 (cu data 28 noiembrie 1474); C. Esarcu,
ITALIA 181
tefan cel Mare, documente descoperite n arhivele Veneiei, Bucureti, 1874, p. 23-
24; Hurmuzaki Densusianu, II/2, p. 224-225, VIII, p. 5; I. Bogdan, Documentele lui
tefan cel Mare, II, p. 318-319; N. Iorga, Veneia n Marea Neagr, III (AARMSI,
s. II, t. 37, 1914-1915, p. 33); idem, Studii asupra evului mediu romnesc, p. 255;
Rzboieni, p. 125-126.
856 Documente (103) din 1474-1641 referitoare la relaiile romno-veneiene i n
general la istoria rilor Romne n timpul lui tefan cel Mare, Alexandru Lpuneanu,
Mihai Viteazul, Matei Basarab i Vasile Lupu (CI. VII, It., ms. 990, Crt. 126; ms. 1044,
Crt. 123; ms. 1009, Crt. 478; Crt. 100 Crg. 102; Crt. 238 Marino Samito; Crt. 250; t.
XXXI, Crt. 259, 269; t. XXXII, Crt. 134, 136; t. XLVI, Crt. 273; t. LIV, Crt. 248 etc.).
Publ.: Hurmuzaki, VIII, p. 27-29, 31, 33-34, 45-46, 49-51, 53, 55-61, 85, 87, 89-91, 93,
94, 133-135, 191-198, 380-382, 389-393, 414, 426, 432, 456-458, 459-460, 462-467,
469, 470-476, 481-491, 493-496, 500-503.
857 Scrisoare din Suceava, 25 ianuarie 1475, prin care tefan cel Mare anun
principilor cretini victoria de la Podul nalt, cernd sprijin militar pentru lupta contra
Porii Otomane. Copie n italian.
Ref. i publ.: Monumenta Hungariae Historica, IV, fasc. II (Acta estera, vol. V),
Budapesta, 1877, p. 301-302; I. Bogdan, Documentele lui tefan cel Mare, II, p. 319-
323; Rzboieni, p. 128-130.
858 Relatare din Breslau, 16 septembrie 1476, a lui Baltazar de Piscia despre tefan
cel Mare, desfurarea campaniei din 1476 etc. (CI. X), Lat., ms. CLXXVIII.
Publ.: C. Esarcu, O relaiune contimporan inedit despre tefan cel Mare (1476) din
Biblioteca Marcian din Veneia (CT, 7, 1876, p. 376-380).
Reprod.: B. A. R., mf. MP. 152.
859 Rapoarte (2) din 1556-1598 i 1591 menionnd tributul Moldovei i rii
Romneti ctre Poarta Otoman (CL. It. XI, ms. 28, f. 141; ms. 212, f. 7).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 56, 214-215 (extrase).
860 Copii ale dezbaterilor din Senatul Veneiei, cuprinznd deciziile adoptate
n februarie 1588 n privina necesitii ndeprtrii lui Petru Cercel din ora, spre a nu
periclita pacea veneto-otoman (Avvisi notabili del Mondo e deliberazioni pi importanti
di Pregadi, f. 142
r
-145
r
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Consideraii pe marginea unor documente inedite privind relaiile
lui Petru Cercel cu Veneia (1588) (CI, s.n., XVII, 1998, nr. 2, p. 119-142); Cr. Luca,
Il principe valacco Petru Cercel e Venezia. Documenti inediti (1588) (Ateneo
Veneto, 188 [s.n. 39], 2001, p. 103-120).
861 Raport din Regensburg, 15 septembrie 1594, al ambasadorului Tommaso
Contarini privind misiunea lui Alfonso Carillo n Transilvania (C. 134).
Publ.: Hurmuzaki, III/2, p. 49.
862 Raport anonim din 1595 referitor la participarea detaamentului de 100 soldai
trimis de Ferdinand I, marele duce al Toscanei, la campania antiotoman a lui Mihai
Viteazul (Cl. lt. VI, ms. 118).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 80-82; Cltori strini, III, p. 580-584; Mihai Viteazul
n contiina european, I, p. 135-139.
182 ITALIA
863 Rapoarte (21) din 1595-1597, privind rzboiul antiotoman al rilor Romne,
btlia de la Clugreni, luptele cu Sinan-paa, expediia lui Zamoyski n ara Romneasc
(CI. It. VI, ms. 74, f. 336
v
, 514, 536, 544-545 etc.).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 75-77, 98, 103-104, 109, 121, 130-131, 155-156, 162,
166, 173, 183, 201-202, 220, 224, 236-237, 276, 278, 279-280, 289.
864 Scrisoare din 1 iunie 1595 a lui Mohamed Bei (Mihnea Turcitul, fost domn
al rii Romneti) ctre fiul su Radu-vod, despre struinele sale pentru a-i cpta
domnia i despre noua sa familie musulman (Fondul Candia).
Publ.: Iorga, Studii i documente, III, p. LII-LIV; Hurmuzaki Iorga, XIV/1, p. 102.
865 Scrisoare din Alba Iulia, din 18 august 1619, a lui Marcu-vod (Ms. Marc. H.
VII, 878 [8652]).
Ref.: Andrei Pippidi, 2005.
866 Scrisoare din Iai, din 21 septembrie 1640, a lui Bartolomeo Bassetti, misionar
n Moldova i Valahia, prin care i se cere bailului Aloise Contarini s intervin ca s fie
avansat i mutat n Ungaria (Ms. It. VII, 1207-1209 [8852-8854]).
Ref.: Andrei Pippidi, 2005.
867 Documente (56) din 1665-1666, 1671-1673, 1689-1692 privind istoria rilor
Romne: fuga lui Grigore Ghica n Austria, relaiile polono-otomane n 1671, aciunile lui
Thkly n Transilvania, intenia polonilor de a anexa rile Romne n condiiile de pace
din 1692 (C. 69-70; CI. It. VII, ms. 1250-1252, Crt. 81, 104 etc.).
Publ.: Hurmuzaki, V/2, p. 101-106, 110, 112-115, 118-120, 123-124, 131-133, 137, 140-
141, 169-172, 173-181, 184, 186, 191-193, 195-201, 203-206, 208, 210, 212-214,
218, 232-233, 237-238.
868 Raport din 20 noiembrie 1675 al bailului Giovanni Morosini ctre dogele
Veneiei, privind venirea la tronul Moldovei a lui Antonie Ruset, relaiile turco-poloneze
i pregtirile de rzboi ale Porii Otomane (Disp. al Senato, It. Ct. VII).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 288-289.
869 Raport din 24 aprilie 1676, din Adrianopole, relativ la relaiile Porii
Otomane cu Polonia i cu cazacii i la implicaiile politico-militare pentru rile Romne
(Disp. Costantinopoli, Ct. VII).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 290-291.
870 Rapoarte (2) din 1676 ale bailului Giovanni Morosini, ctre dogele
Veneiei, referitoare la luptele polono-turceti (turco-polone) pe teritoriul Moldovei
(Disp. Costantinopoli, Ct. 128, 156).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 291-293.
871 Documente (27) din 1689-1718 i 1737-1744 relative la istoria romnilor:
pregtirea pcii de la Karlowitz, scrisoarea lui Ascanio Giustiniani ctre Constantin
Brncoveanu, informaii despre moartea lui Emeric Thkly, rapoarte ale ambasadorilor
Carlo Ruzzini, din Viena i Contarini, din Constantinopol, pacea de la Passarowitz
(1718), epidemia de cium din 1737 i comerul cu cear din rile Romne n 1744 (cod.
CCCXIX, p. 1400; cod. CCCLXXXIII, p. 302; cod. It. cl. VII, 1954-1955; crt. 23, 81,
ITALIA 183
88, 411, 432; Delib. senato, crt. 56; Dispacci Germania, crt. 51, 54, 317, 559, 575, 652;
Dispacci Girol. Venier, 1686-1692).
Publ.: Hurmuzaki, IX/1, p. 345, 351-353, 355-357, 402, 404, 423, 434, 555, 560-561, 572,
574, 602-603, 666-667, 685-689.
872 Raport, circa 1690, al unui sol veneian, cu informaii despre prizonieratul lui
Gheorghe Duca n Polonia i soarta averii sale confiscate (ms. it. VII, 1882, f. 62).
Publ.: N. Iorga, Studii i documente, XI, p. 143-144 (extras).
873 Scrisoare din 1724 a teologului Michel Le Quien adresat lui Nicolae
Mavrocordat. Copie (ms. it. XI, 54).
Ref.: Alexandru G. Mavrocordat, Cu ocaziunea scrisorii lui Le Quien (Arhiva, 10, 1899,
p. 185-204).
Publ.: N. Iorga, O scrisoare a lui Le Quien ctre Neculai Mavrocordat (Arhiva, 10, 1899,
p. 132-134).
874 Documente (14) din anii 1774-1776 i 1781 privind istoria rilor Romne:
ocupaia austriac, rpirea Bucovinei, stabilirea unui consulat rus n Principate.
Publ.: Hurmuzaki, IX/2, p. 91-100, 102-103, 105-108, 116.
MS
875 Evangheliar, sec. IX, provenind, probabil, de la mnstirea Mavromolu din
Galai, potrivit unei nsemnri din 1685.
Ref.: C. Castellani, Catalogus codicorum graecorum qui in Biliothecam S. Marci
Venetiarum inde ab anno MDCCXL ad haec usque tempora inlati sunt, Veneia,
1895, p. 6; N. Iorga, Notie (RI, 28, 1942, nr. 1-12, p. 167).
876 Etymologikon mega, a doua jumtate a sec. X. Lexicon n greac, cuprinznd
meniuni despre gepizii din Dacia i descrierea oraului Callatis (Mangalia) (ms. gr. 530).
Ref. i publ.: Thomas Gaisford, Etymologicum Magnum..., Oxford, 1848, p. 230, 486;
Fontes, IV, p. 18-19 (extrase).
877 Ptimirea Sf. Sava Gotul, 374, text n greac, cuprinznd i informaii despre
situaia demografic, religioas i social din Dacia. Copie din sec. X-XI (ms. gr. 359).
Ref.: tefan Olteanu, Cu privire la structura social a comunitilor steti dintre Carpai
i Dunre n secolul al IV-lea e.n. (R. Ist., 37, 1984, nr. 4, p. 328); MRV, p. 32.
Publ.: Fontes, I, p. 710-715.
878 Nicolaus Calliclis, Epigrame i poezii ocazionale, sec. XII, text n greac,
menionnd pe scii (n sensul de pecenegi), daci i peoni (romni i unguri), gei (prin care
sunt desemnai bulgarii) (ms. gr. 498 i 524).
Ref. i publ.: Leo Steinbach n Dissertatione philologicae Academiae Litterarum
Cracoviensis, 36, 1903, p. 313-392; Spyridon Lambros, O Markianos kdix 524
(NE, 8, 1911, p. 3-59, 124-192); Fontes, III, p. 46-49.
879 Legenda minor Sancti Gerhardi, sec. XII, cuprinznd informaii despre viaa
din cuprinsul voievodatului lui Ahtum din regiunea Mureului (ms. IX, colloc. 2798,
f. 197-200).
184 ITALIA
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din secolul al XI-lea referitoare la istoria
Transilvaniei. Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 387).
Publ.: E. Szentptery, Scriptores rerum Hungaricarum, tempore ducum regumque stirpis
Arpadianae gestarum, II, Budapesta, 1938.
880 Ioannis Zonaras, Synagg lexen sylegeisa ek diaforn vivlin, cca. 1125-
1150. Cuprinde i termeni, toponime, etnonime din zona daco-roman (ms. X, 2, f. 1-420).
Publ.: Ioannis Zonaras, Lexicon..., ed. J.A.H. Tittmann, vol. I-II, Leipzig, 1808; Fontes,
IV, p. 66-67 (extrase).
881 Teodor Skutariotis, Synopsis chronik, sfritul sec. XIII, 142 f., cronic
bizantin relatnd istoria lumii de la nceputuri pn n sec. XIII; cuprinde i informaii
despre romnii din Peninsula Balcanic, Imperiul Romno-Bulgar, suveranii asanizi,
vechile relaii romno-bizantine (ms. 407).
Ref.: C. Sathas, Bibliotheca graeca medii aevi, VII, Paris, 1894, p. CCXLI-CCXLIII.
Publ.: ibidem, p. 3-556; Fontes III, p. 407-441 (extrase).
882 [Cronic anonim], s.l., sec. XV (ante 1481), text n italian, menionnd
victoriile lui Vlad epe (1462) i tefan cel Mare (1475) contra armatelor otomane.
Copie din 1503 (ms. it. VI, 277, f. 171).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 39 (extrase).
883 La progenia della casa de Ottomani, sec. XV (ante 1500), cronic anonim
n italian a Imperiului Otoman, cuprinznd informaii despre relaiile dintre ara
Romneasc i Poart n anii 1416 i l444-1484 (ms. it. VI, 277, f. 130 sqq.).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 12-15, parial.
884 Mario Iacobi, cognomento Taccola, De Machinis libri decem, s.l., 1449, 116
f. Tratat de tehnic militar cu ilustraii i hri, cuprinznd i informaii asupra rilor
Romne: populaie, limb, via material (ms. lat. VIII, 40).
Ref.: Ion Dumitriu-Snagov, Codex latinus Parisinus 7329 (RA, 1975, nr. 2, p. 204).
885 [Cronic anonim], s.l., nceputul sec. XVI, text n italian, menionnd
veniturile sultanului provenite din Moldova i ara Romneasc (ms. it. VI, 277).
Publ.: N. Iorga, Acte i fragmente, III, p. 72 (extrase).
886 Descriere a Transilvaniei de la nceputul secolului al XVI-lea (Ms. it. VI, 276).
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) (Crisia, 39, 2009, p. 185-198).
887 Ercole Dalmatul, [Relaia cltoriei n Transilvania i n Moldova], raport din
30 aprilie 1532 ctre Paolo Contarini (t. LVI, crt. 51-53 trg.).
Ref.: Cltori strini, I, p. 313.
Publ.: Hurmuzaki, VIII, p. 57-58 (fragm.); M. Sanudo, Diarii, t. 56, Veneia, 1901, col.
129-138; Acta Tomiciana, t. 14, 1950, p. 193-200; Cltori strini, I, p. 314-316.
888 Agostino Museo Tarvisino, De expugnatione Megyhes, s.l., 1534, relatare a
cltoriei n Transilvania, ca partizan al lui Aloisio Gritti i participant la asediul oraului
Media, cu traducere italian (cl. X Lat., ms. 305, nr. 14; Reg. litt. Fr. Contarini, cl. VII
It., ms. 802, ms. 108).
ITALIA 185
Ref. i publ.: Nagy Ivn, Gritti Alajost illet, erediti emlkiratok [Documente despre
Aloisio Gritti] (MTT, 3, 1857, p. 75-81); Cltori strini, I, p. 356-367.
889 Descrizione del viaggio per terra di Constantinopoli e delle case principali del
paese, s.l., mijlocul sec. XVI, cu informaii i despre contingentele romneti din armatele
otomane (ms. it. VI, 105).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 45 (extras).
890 [Istorie universal], s.l., post 1550, text n italian, cuprinznd i informaii
despre contingentele romneti din armatele otomane n campania din Transilvania din
1551-1552 (ms. it. VI, 53).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 40 (extras).
891 Marino Sanudo, Diarii, Veneia, sec. XVI (ante 1533), 58 vol., cuprinznd
informaii privind istoria romnilor ntre anii 1496-1533 (ms. it. VII, 228-286 = 9215-
9273).
Ref.: G. Lzrescu N. Stoicescu, rile Romne i Italia pn la 1600, Buc., 1972,
p. 337; Eugen Denize, rile romne i Veneia. Relaii politice 1441-1541, Buc.,
1995; erban V. Marin, nsemnri din jurnalul veneianului Marino Sanudo
referitoare la ultimii ani de domnie ai lui tefan cel Mare. Ambasadele Moldovei la
Veneia (Archiva Moldaviae, 1, 2009, p. 79-91).
Publ.: Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Niccol Barozzi, Guglielmo Berchet, Marco
Allegri, I diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXXXIII) dall autografo
Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII, Veneia, 1879-1903.
892 Francesco Marcaldi, Narratione dello Stato et Imperio della Casa ottomana,
Veneia, 1588, menionnd i ndatoririle militare i financiare ale Moldovei i rii
Romneti ctre Poart (cl. VI, It., ms. 262).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 198 (extras).
893 Descrizione del lungo et travagliato viaggio che hanno fatto li cento italiani
o pur toscani... mandati al principe di Transilvania, Veneia, 1595, relatare a cltoriei
detaamentului toscan n rile Romne i participarea la luptele cu turcii din 1595 (cl.
VI, It., ms. VI, 118).
Ref. i publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 79-91; Cl. Isopescu, Notizie intorno ai Romeni
nella letteratura geografica italiana del cinquecento (BSHAR, 16, 1929, p. 62-63);
Cltori strini, III, p. 575-578, 579-600; Mihai Viteazul n contiina european.
Documente externe, I, Buc., 1982, p. 135-139.
894 Petri Coppi, Summarium totius urbis, sec. XVI (Ms. Lat. X, 146 [=3331]),
cuprinznd referiri succinte la teritoriile locuite de romni.
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) (Crisia, 39, 2009, p. 185-198).
895 Manuscris, sec. XVI, cuprinznd succinte referiri la spaiul romnesc
(Ms. Latini cl. X, nr. 45).
Ref.: ibidem.
896 Alvise Contarini, Materie trattate in Collegio e Senato. 1622-1623, vol. IV,
informaii privind ncercrile veneianului Gian Giacomo Locadello de a obine tronul
186 ITALIA
Moldovei n 1622 i o consemnare a primirii n Senatul veneian, la 10 octombrie 1623,
a celor doi trimii ai lui Radu Mihnea, care veniser s trateze condiiile deschiderii unui
depozit bancar al domnului rii Romneti la Zecca Veneiei (ms. ital. VII 1239 [8696],
f. 32
v
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Depozitul lui Radu Mihnea la Zecca Veneiei (SMIM, 18, 2000,
p. 190); A. Pippidi, Un domn necunoscut al rii Romneti, n vol. Faetele istoriei.
Existene, identiti, dinamici. Omagiu Academicianului tefan tefnescu, ed. T.
Teoteoi, B. Murgescu, . Solcan, Buc., 2000, p. 79-85; Cr. Luca, Sur le Vnitien
Gian Giacomo Locadello, un prtendant princier peu connu (Annuario dellIstituto
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, 3, 2001, p. 123-131).
Publ.: Cr. Luca, Depozitul lui Radu Mihnea la Zecca Veneiei, loc. cit.
897 Avvisi, din 1628-1629, despre situaia din rile Romne, ndeosebi relaiile
lui Gabriel Bethlen cu Poarta i habsburgii (ms. ital. VI 305 [5987], f. 46, 61, 93-94, 166,
200, 206, 211, 224, 229).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Cteva avvisi inedite relative la politica extern a principelui
Gabriel Bethlen (1628-1629) (AIIAI, 36, 1999, p. 163-170).
898 Mustafa bin Abdullah (Hagi Halifa, Kiatib Celebi), Takvim t-tevarih
(Cronologia istoric), 1648, tabele cronologice n persan, cu o introducere privind
evenimentele de la nceputul lumii pn n timpul autorului, cuprinznd i informaii
despre relaiile romno-otomane (ms. r. 79).
Ref.: Babinger, GOW, p. 197.
899 Husein Vegihi, Relatione delli successi nel Imperio ottomano, principiando
dallanno di Mahometto 1047 sino li 1071, e di Christo Nostro Signore 1638 sino li 1660,
composta in lingua turca da Hassan Vezihi e tradotta nellidioma italiano, traducere de
Giacomo Tarsia, 1675. Cronica relateaz evenimente din 1637-1660, cu informaii despre
domniile lui Matei Basarab i Vasile Lupu (cl. VI, It., ms. 84).
Ref.: M. Guboglu, Cronici turceti, II, p. 167.
Publ.: N. Iorga, Manuscripte, I (AARMSI, s. II, 1899, p. 53-62).
900 Urbano Cerri, Stato della religione cattolica in tutto il mondo, s.l., 1676-
1678, raportul secretarului Congregaiei De Propaganda Fide ctre papa Inoceniu XI,
cuprinznd i informaii despre situaia comunitilor catolice din ara Romneasc i
Moldova (cl. XI, It., ms. 31).
Ref. i publ.: N. Iorga, Cltori, ambasadori i misionari n rile noastre i asupra rilor
noastre, Buc., 1899, p. 52-57; Cltori strini, VII, p. 487-489.
901 Alessandro Belleardi, Memorii, s.l., post 1686, cupriznd tiri despre
participarea romnilor la luptele de la Seghedin din 1686 (cl. VI, It., ms. 190).
Publ.: N. Iorga, Cteva manuscripte i documente din ar i strintate cu privire la
istoria romnilor (AARMSI, s. II, t. 28, 1906, p. 509-510).
902 Stephano Cosmi, Discorso sopra la propagatione della fede cattolica, s.l.,
circa 1691-1700, n care se propune convertirea ienicerilor prin scrieri n slavon difuzate
n rile Romne i Balcani (cl. XI, It., ms. 82, f. 149).
Ref.: N. Iorga, Studii i documente, I-II, p. 431-432.
ITALIA 187
903 Descriere, sec. XVII, a Regatului Ungariei, dup mprirea sa ca urmare a
interveniei Porii din anul 1541 (Ms. it. VII, nr. 704).
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) (Crisia, 39, 2009, p. 185-198).
904 Manuscris, sec. XVII, cuprinznd informaii succinte despre Ioan Zpolya,
considerat aliat fidel al otomanilor (Ms. it. Fondo Antico, nr. 39).
Ref.: ibidem.
905 Ioannis Verghitsis, Historia del Regno di Candia, libro XVII, cuprinznd referiri
la relaiile lui Mihai Viteazul cu Poarta i cu Patriarhia ecumenic de Constantinopol
(ms. ital. XI 184 [7414], f. 76
r
-77
v
).
Ref. i publ.: Cr. Luca, Nouvelles donnes sur lcho europen des campagnes militaires
antiottomanes entreprises par Michel le Brave (SMIM, 20, 2002, p. 210-211).
906 Giuseppe Ariosti, Iscrizioni antiche trovate e raccolte tra le rovine delle quatro
principali colonie romane della Transilvania, s.l., 1723. Copii (113) de pe inscripii
romane din Sarmizegetusa, Alba Iulia, Abrud-Zlatna i Turda. Copie.
Ref.: IDR, I, 1, p. 44.
907 Pietro Businello, Lettere informative delle cose de Turchi, riguardo alla
religione et al governo civile economico militare et politico, s.l., 1744, cuprinznd i
informaii despre organizarea Moldovei i rii Romneti. Copie din 1746 (cl. VI, It.
ms. 201).
Ref.: N. Iorga, Cltori, ambasadori i misionari n rile noastre i asupra rilor noastre,
Buc., 1899, p. 20-21.
Publ.: Gligor Stojanovi, Ujesti o Turskoj (Pietro Businello, Notizie Turchesche), Sarajevo,
1960.
908 Nicolae Mavrocordat, De officiis, traducere n latin, a doua jumtate a secolului
XVIII, de Forlosia, custodele Bibliotecii imperiale din Viena (cl. VI, Lat., ms. 671).
Ref.: Valentinelli, Bibliotheca manuscriptorum S. Marci Venetiarum, Codices ms. latini,
II, Veneia, p. 113; N. Iorga, n Arhiva, 11, 1899, p. 132.
CR
909 Minej prazdninyj, Veneia, 1538 i Molitvoslov sloennyi, Veneia, 1560,
cuprinznd Pripealele lui Filotei (Rari Ven. 716, 717).
Ref.: Carmen Croitoru Amarandei, Pripealele lui Filotei prezente n cri vechi srbeti
aflate n Biblioteca Marcian din Veneia (Revista romn de istorie a crii, 2,
2005, p. 49-54).
910 Lettera Scritta dal Gran Turco al Principe di Transilvania, Bologna, [1595],
relativ la luptele desfurate n vara anului 1595 ntre rile Romne i Imperiul Otoman
(Mise. 2281/8).
Ref.: C. Gllner, Faima, p. 164, nr. 18; idem, Michael der Tapfere, nr. 62; idem, Turcica,
II, p. 575, nr. 2118.
911 La rotta che ha data il Sereniss. Prencipe di Transilvania etc., ai Turchi e
188 ITALIA
Tartari sotto Temesvar. Alli 17 di Giugno 1596..., Roma, 1596, relatare inexact a
asediului Timioarei (Misc. 2183/18).
Ref.: C. Gllner, Faima, p. 175, nr. 52; idem, Michael der Tapfere, nr. 62; idem, Turcica,
II, p. 634-635, nr. 2251.
912 Arnoldus Wion, Sancti Gerhardi Sagredo vita, Veneia, 1597, ediie a codicelui
Sagredo, 1421 (pierdut), cuprinznd Legenda maior sancti Gerhardi, cu informaii despre
viaa din cuprinsul voievodatului lui Ahtum, din regiunea Mureului, n sec. XI.
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din secolul al XI-lea referitoare la istoria
Transilvaniei. Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 388).
Publ.: I.D. Suciu Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria mitropoliei
Banatului, I, Timioara, 1980, p. 22-63 (traducere romneasc).
913 Avvisi novi di Alba Giulia del primo di maggio 1597. Bologna, 1597.
Ref.: Edizioni italiane, XVI, n. 3320.
914 Cesare Campana, Compendio historico delle guerre ultimamente successe
tra Christiani, & Turchi, & tra Turchi, & Persiani, Veneia, 1597, cuprinznd informaii
despre istoria Transilvaniei n secolul al XVI-lea.
Ref.: Fl. Ciure, Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca
Nazionale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) (Crisia, 39, 2009, p. 185-198).
915 Avviso dei progressi del sig. Michele Vaivoda di Valacchia contra il turco dopo
lespugnatione di Nicopoli. Roma, 1598.
Ref.: Bulgarelli, Gli avvisi, n. 325; Primo catalogo collettivo, nr. 7. 11.405.
916 Francesco Sansovino, Historia universale DellOrigine et Imperio de Turchi
[...] con le guerre successe in Persia, in Ongaria, in Transilvania, Valachia..., Veneia,
1600 (misc. 143/6).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 723, nr. 2450.
917 Cesare Campana, Aggionta allhistorie del mondo, Veneia, 1601, cuprinznd
detalii despre evenimentele politico-militare din Transilvania sfritului de secol XVI.
Ref.: Fl. Ciure, op. cit., p. 185-198.
918 Lionardo da Maniaco, Historie del suo tempo, Bergamo, 1603, cuprinznd
referiri la episodul uciderii lui Gheorghe Martinuzzi, ct i la sprijinul militar moldo-
muntean n favoarea reinstalrii principelui Ioan Sigismund Zpolya.
Ref.: ibidem.
919 Giovanni Battista Nani, Historia della Repubblica Veneta, Bologna, f.a.,
cuprinznd referiri succinte la aciunile diplomatice de atragere a principelui Gabriel
Bethlen n coaliia antihabsburgic n cursul primei faze a Rzboiului de treizeci de ani.
Ref.: ibidem.
920 Alessandro Zilioli, Delle istorie memorabili de suoi tempi, Veneia, 1642.
Relateaz succint circumstanele implicrii principelui Gabriel Bethlen n Rzboiul de
treizeci de ani.
Ref.: ibidem.
ITALIA 189
921 Maiolino Bisaccioni, Istoria delle guerre civili di questi ultimi tempi, Bologna,
1653, cuprinznd referiri episodice la principatul transilvan n contextul evenimentelor din
Polonia, din jurul anului 1652, fiind amintite tratativele emisarilor principelui Gheorghe
Rkczy al II-lea cu regele Poloniei, precum i referiri la alte evenimente din rile
Romne.
Ref.: ibidem.
922 Luca di Linda, Maiolino Bisaccioni, Le relationi et descrittioni universali,
et particolari del Mondo, Bologna, 1653, cuprinznd o descriere succint a resurselor
Transilvaniei.
Ref.: ibidem.
923 Girolamo Brusoni, Le historie universali dEuropa, vol I-II, Veneia, 1657,
cuprinznd referiri la aciunile militare ale principilor Gabriel Bethlen i Gheorghe
Rkczy I n cadrul Rzboiului de treizeci de ani.
Ref.: ibidem.
924 Horazio Torsellini, Ristretto dellhistorie del mondo, Veneia, 1663, cuprinznd
date despre istoria Transilvaniei secolelor XVI-XVII.
Ref.: ibidem.
925 Girolamo Brusoni, Le Campagne dellUngheria deglAnni 1663 e 1664,
Veneia, 1665, cuprinznd date despre istoria Transilvaniei n a doua jumtate a secolului
al XVII-lea.
Ref.: ibidem.
926 Girolamo Brusoni, Historia dellultima Guerra tra Veneziani e Turchi, Veneia,
1673, cuprinznd date succinte despre Transilvania, amintit n contextul conflictului
veneto-otoman i a ajutorului indirect pe care l-ar fi putut oferi veneienilor prin distragerea
pe frontul dunrean a trupelor Porii.
Ref.: ibidem.
927 Giovanni Sagredo, Memorie istoriche de monarchi ottomani, Veneia, 1673.
Surprinde evenimentele politice din Transilvania pn n anul 1620.
Ref.: ibidem.
928 Maiolino Bisaccioni, Delle Historie memorabili de nostri tempi, Bologna,
1674, cuprinznd informaii detaliate despre intervenia principelui Gheorghe Rkczy
I n campaniile din Rzboiul de treizeci de ani i alte date privitoare la evenimentele din
rile Romne.
Ref.: ibidem.
929 Andrea Valier, Storia delle Guerra di Candia, Veneia, 1679, cuprinznd
referiri la evenimentele din Transilvania, dup decesul lui Gheorghe Rkczy I.
Ref.: ibidem.
930 Alessandro Maria Vianoli, Historia Veneta, Veneia, 1680, cuprinznd date
referitoare la evenimentele politice din Transilvania din a doua jumtate a secolului al
XVII-lea.
Ref.: ibidem.
190 ITALIA
931 Diario de successi dellArmi Cesaree nellUngheria dopo la presa di Strigonia
nelle due Campagne MDCLXXXIV e MDCLXXXV, sotto il comando dellAlt[ezza]
Sereniss[ima] del Sig[nor] Duca di Lorena, Veneia, 1686, cuprinznd informaii despre
micarea antihabsburgic condus de Emeric Thkly.
Ref.: ibidem.
932 Nicol Arn (Nicolas Arnou), Presagio dell imminente rovina e caduta dell
Impero ottomano, delle future vittorie e prosperi successi della Christianit, Veneia,
1686, cuprinznd referiri la cucerirea Cetii Albe n 1484 de ctre Baiazid II.
Ref.: Andrei Timotin, 2010.
933 Aurelio degli Anzi (Valerio Zani), Il Genio vagante. Biblioteca curiosa di cento
e piu relazioni di Viaggi stranieri de nostri tempi racconta dal Signor Aurelio degli Anzi
ed estrata da diverse lettere private, informazioni particolari e Libri di varij scrittori
Italiani, Francesi, Spagnuoli, Alemani, Latini ed altri autori del corente secolo, Parma,
1691, cuprinznd opt scrisori adresate familiei de ofierul Giovanni Luigi Zani despre
luptele pentru tronul Transilvaniei ntre Ioan Kemeny i Mihail Apaffi, despre participarea
trupelor din Moldova i ara Romneasc la campania otoman n Transilvania n 1662-
1663 i despre asediul Clujului de ctre otomanii condui de Kuciuk Mehmed paa.
Ref. i publ.: O. Cristea, Un cltor strin n Transilvania secolului al XVII-lea: Giovanni
Luigi Zani (RI, XIV, 2003, nr. 5-6, p. 159-180).
934 Michele Foscarini, Historia della Republica Veneta, Veneia, 1696, cuprinznd
mrturii referitoare la aciunile militare antihabsburgice ale lui Emeric Thkly.
Ref.: ibidem.
935 Nicol Beregani, Historia delle guerre dEuropa, Veneia, 1698, cuprinznd
date referitoare la aciunile militare antihabsburgice ale lui Emeric Thkly.
Ref.: ibidem.
936 Ioan Comnenul, Proskyntarion tou agiou Orous tou Athnos, Veneia,
1745, retiprirea ed. Snagov, 1701, dedicat domnitorului Constantin Brncoveanu i
consemnnd daniile romneti fcute fiecrei mnstiri (Mise. 1952/2).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 338-339, nr. 334; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 232, 613,
nr. 3143.
937 Ioan Abramios, Apanthismata poitika, Veneia, 1709, antologie n cinstea lui
Gheorghe Hypomenas din Trapezunt, dedicat domnitorului Constantin Brncoveanu
(Misc. 662/6).
Ref.: Legrand, Biblion., p. 79-80, nr. 268; Legrand, XVIII/1, p. 67, nr. 51; Papadopoulos,
Ell. vivl., I, p. 3, nr. 3.
938 Alexandru Mavrocordat, Grammatik peri syntaxes, Veneia, 1745, ediie
ngrijit de Alexandros Cancellarios i dedicat lui Constantin Mavrocordat, domnul rii
Romneti (15191. V. 2).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 331-335, nr. 327; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 283, nr. 3806.
939 Petru Movil, Orthodoxos omologia ts katholiks kai apostoliks Ekklsias ts
Anatoliks... Orthodoxa confessio, Bratislava, 1751 (nr. 8058).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 401, nr. 402; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 339, nr. 4557.
ITALIA 191
940 Petru Movil, Orthodoxos omologia ts katholiks kai apostoliks Ekklsias ts
Anatoliks, Peterburg (= Veneia), 1764 (nr. 7623).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 2627, nr. 607; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 339, nr. 4558.
941 Stavrinos, Vestiarios, Andragatheiais tou [...] Michal Vaivoda [...]; Matei al
Mirelor, Istoria tu kata tn Ougkrovlachian telesthentn, Veneia, 1768.
Ref.: Legrand, XVIII/2, f. 70-71, nr. 672; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 406, nr. 5409.
942 Iosif Vryennios, Ta eurethenta, t. I-III, Leipzig, 1768-1784, dedicat lui Grigore
III Ghica, domnul Moldovei (nr. 10093, FK. 1).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 80-83, nr. 683; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 109, 610, nr. 1474.
943 Mni Augoustou 30. Akolouthia tou en agiois patros mon Alexandrou
Arhiepiskopou Konstantinoupleos, Veneia, 1771, tiprit la cererea lui Alexandru Scarlat
Ghica, domnul rii Romneti, prin grija marelui vistier Ioan (Ienchi) Vcrescu
(19219. Sa. E.l, 1.1, nr. 6).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 141-143, nr. 746; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 8, nr. 76.
944 Nikifor Theotoki, Seira enos kai pentkonta ypomnmatistn eis tn Oktateuchon
kai ta tn Vasilikn, t. I-II, Leipzig, 1772-1773, dedicat lui Grigore III Ghica, domnul
Moldovei, cu portretul acestuia n frontispiciu (18650. III. 3).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 160-161, nr. 771; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 423, nr. 5612.
945 Istoria dia stichn apln perilamvanousa ton vion kai tas praxeis pasas tou
megalou archontos kai spatariou tn axian Staurak. Veneia, 1774, biografia n versuri a
sptarului Stavrachi, capuchehaia rii Romneti la Constantinopol.
Ref.: Iorga, Acte i fragmente, I, p. 385, n. 2.
946 Dorothei al Monemvasiei, Vivlion istorikon, Veneia, 1781, cronic universal
compilat la Iai din porunca lui Petru chiopul (30636. LX.5).
Ref.: Legrand, XVIII/21, p. 355; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 155, nr. 2091.
947 Nektarios, patriarhul Ierusalimului, Epitom ts ierokosmiks istorias, Veneia,
1783: la f. 2, epistola dedicatorie ctre Antonie Ruset, domnul Moldovei, dup ed. Veneia,
1677 (31177. LXII. 5).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 402-403, nr. 1100; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 324, nr. 4366.
948 Stavrinos, Vestiarios, Andragatheiais tou [...] Michal Voivonda [...]; Matei al
Mirelor, Istoria tn kata tn Ougrovlachian telesthentn, Veneia, 1785 (3046.AN.4).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 438, nr. 1151; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 406, nr. 5410;
Alfred Vincent, From Life to Legend: The Chronicles of Staurinos and Palamidis on
Michael the Brave (Thsaurismata, 25, 1995, p. 165-238) .
H
949 Atlante anonimo, s.l., sec. XIV, 4 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (cl. 6, nr. 213, 5982).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 16.
Reprod.: Raccolta di mappamondi e carte nautiche del XIII al XIV secolo [...] illustrate da
Theobaldo Fischer (Ongania, 1880, nr. 7).
192 ITALIA
950 Atlante anonimo, s.l., sec. XV, 3 hri nautice, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (cl. 4, nr. 493, 5077).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 68.
951 Planisfero catalano anonimo, sec. XV, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 60.
952 Atlante anonimo, s.l., prima jumtate a sec. XV, 3 hri nautice, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (cil. 4, nr. 9, 5090).
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 58.
953 Giacomo Giroldi, [Hart nautic], s.l., 1426, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (fost Morelli Giac. 19, nr. 5694).
Ref.: ibidem, p. 249, nr. 24.
Reprod.: Raccolta di mappamondi (Ongania, nr. 8).
954 Andrea Bianco, Atlante, s.l., 1436, 20 hri, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (fondo antico 76, nr. 4783).
Ref.: Oskar Peschel, Der Atlas des Andrea Bianco vom Jahre 1436, Veneia, 1896;
Grmad, Scizia, p. 249, nr.26.
Reprod.: Raccolta di mappamondi (Ongania, nr. 9).
955 Fra Mauro Camaldolense, Planisfero, s.l., 1452, reprezentnd i rile Romne
cu toponime.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 249, nr. 32.
956 Anonimo Catalano, s.l., sec. XVI, cu 8 hri nautice, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (cl. 6, nr. 203).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 187.
957 Giambattista Agnese, Atlante, s.l., 1554, cu 36 plane, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (cl. 4, nr. 62, 5067).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 113.
Reprod.: Raccolta di mappamondi (Ongania, 1881, nr. 17).
958 Hagi Ahmed, Mappamondo nella lingua turca, s.l., 1559, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (n bibliotec, expus).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 120.
CASA ROMENA NICOLAE IORGA
AM
959 Cmin pentru profesori i cercettori romni aflai la specializare n Veneia,
inaugurat la 2 aprilie 1930. Funcioneaz ntr-o arip a Palatului Correr-Revedin, imobil
construit n sec. XVI, trecut n proprietatea familiei Correr, achiziionat parial de statul
romn n 1928, restaurat dup 1989 (Campo Santa Fosca, nr. 2214).
Ref. i reprod.: Atanasie Popescu, La Veneia n Campo Santa Fosca, un focar romnesc de
ITALIA 193
cultur renscut Palazzo Correr (MI, 24, 1990, nr. 6, p. 26-28); Cristian Punescu,
Ctitorii ale Bncii Naionale a Romniei n Italia (MI, 32, 1998, nr. 2, p. [67]).
COLLEZIONE NICCOL BAROZZI
H
960 Atlante anonimo, s.l., 1536, 12 hri nautice, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 101.
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
MS
961 Bartolomeo Locadello, [Descriere pe scurt a rii Romneti], 1641 (Relazioni
politiche, vol. II, nr. 116, p. 135).
Ref.: Cltori strini, V, p. 30-32.
Publ.: Arhiva, Iai, V, 1894, p. 113-116; Cltori strini, V, p. 32-36.
ISTITUTO ELLENICO
DI STUDI BIZANTINI E POSTBIZANTINI
AM
962 Biserica San Giorgio dei Greci, ctitorit n 1539, reparat n 1573 de Zotu
Tzigara, mare sptar al Moldovei, ginerele lui Petru chiopul i de soia lui Maria, ajutat
cu danii de Matei Basarab, Hagi Nico Panaiot din Bucureti i ali donatori din rile
Romne.
Ref.: N. Iorga, Cteva tiri despre comerul nostru (AARMSI, s. II, t. 37, 1914, p. 309);
idem, Foaia de zestre a unei domnie moldoveneti din 1587 i exilul din Veneia al
familiei sale (ARMSI, s. III, t. 6, 1926, p. 218); N. Bnescu, Acte veneiene privitoare
la urmaii lui Petru Vod chiopul (ARMSI, s. III, t. 10, 1929, p. 117-132); A. Pippidi,
La Chiesa dei Greci di Venezia, punto di riferimento per i rapporti tra Venezia e i
Paesi romeni, n vol. Dall Adriatico al Mar Nero: Veneziani e Romeni, tracciati di
storie communi, ed. Grigore Arbore-Popescu, Roma, 2003, p. 96-111.
963 Piatr de mormnt a lui Zotu Tzigara din Ianina, mare sptar al Moldovei n
timpul domniei lui Petru chiopul i ginerele acestuia, care a murit la Veneia, 11 aprilie
1599, 150 x 80 cm, inscripie n greac i stem (n biseric, n faa iconostasului).
Ref.: Legrand, XVII/3, p. 428; Camariano Cioran, LEpire, p. 148; Mihail G. Stephanescu,
O piatr de mormnt uitat i o pecete necunoscut. Mrturii vechi i noi despre
marele sptar Zotu Tzigara (BMI, 1971, nr. 5, p. 58-62).
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 534 (inscripia).
Reprod.: Mihail G. Stephnescu, op. cit., p. 62, fig. 7; Hurmuzaki Iorga, XI, p. 534
(inscripia); N. Bnescu, op. cit., pl. III (inscripia).
194 ITALIA
DOC
964 Documente (107) din 1587-1625 relative la Maria, fiica lui Petru chiopul i
familia sa: foaia de zestre, acte i scrisori de la Petru chiopul, de la soii Mariei, Zotu
Tzigara i Paolo Minio etc.
Ref.: N. Iorga, Foaia de zestre a unei domnie moldoveneti din 1587 i exilul din Veneia
al familiei sale, p. 213-219; N. Bnescu, Acte veneiene privitoare la urmaii lui
Petru Vod chiopul, p. 117-132.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XI, p. 705-707, 775-779 (5 doc., 1587, 1601, 1607, 1612); N.
Bnescu, op. cit., p. 133-183 (107 doc.).
965 Testamentul marelui sptar Zotu Tzigara, Veneia, 2 aprilie 1599 (copie).
Ref.: Camariano Cioran, LEpire, p. 148.
Publ.: Legrand, XVII/3, p. 429-430; N. Iorga, op. cit., p. 234-238; N. Bnescu, op. cit.,
p. 148-152.
966 Testamentul lui Apostol Tzigar, 1 octombrie 1625 (arm. D, colto 18, busta 19,
processo 260).
Ref.: Andrei Pippidi, 1971.
967 Scrisori (7) din 1641-1647 referitoare la solicitri de ajutoare i danii romneti
ctre Fria greac ortodox din Veneia: de la Matei Basarab ctre Frie (21 martie 1642)
despre dania de 700 ocale de cear ale Friei ctre Matei Basarab (22 septembrie 1641 i
10 septembrie 1642), Vasile Lupu (22 septembrie 1641 i 12 februarie 1647), Gheorghe
mare vistiernic al rii Romneti (12 februarie 1647) i Gheorghe postelnic al Moldovei
(12 februarie 1647). Original n greac, rezumate n italian (Palaio Archeio, Reg. 191,
f. 23-24, 31
v
-32
v
, 62-64
v
).
Ref. i publ.: M.I. Manoussakas, Alllografia ts Ellniks Adelfottas Venetias (1641-
1647) me tous gemones ts Vlachias kai ts Moldavias (apo ta episma praktika ts)
(Thsaurismata, 15, 1978, p. 1-29; rec. A. Pippidi, n RESEE, XVIII, 1980, nr. 1,
p. 138-141).
Reprod.: M.I. Manoussakas, loc. cit.
MS
968 Pomelnic, 1642, cuprinznd nume de donatori din ara Romneasc (Matei
Basarab, doamna Elina, boierii Craioveti) ctre Fria elen din Veneia. Semntur
autograf Matei Basarab. Text n slavon (Palaio Archeio ts Adelfottos, fak. 776). Copie
n greac, menionnd i pe Vasile Lupu, domnul Moldovei (ms. 15, f. 64).
Ref. i reprod.: M.I. Manoussakas, op. cit., p. 19-20, pl. 3; Pippidi, Tradiia politic,
p. 134, fig. 16.
969 Cntece revoluionare (11) n greac, 1821, culese n rile Romne de
Panaghis Kefalas Papa Andrei, i proclamaiile lui Alexandru Ipsilanti date n Iai, 24
februarie 1821.
Ref., publ. i reprod.: Leandros Vranoussis, Thouria kai prokryxeis tou Eikosiena sena
eirografo tou Ellnikou Institoutou Venetias (Thsaurismata, 4, 1967, p. 177-189;
rec. Nestor Camariano, n RA, 1971, nr. 1, p. 154-155).
ITALIA 195
CR
970 perigraf ts sevasmias kai vasiliks mons tou Kykkou, Veneia, 1731,
cuprinznd, la p. 68-71, hrisovul de danie al lui Grigore III Ghica, domnul rii Romneti,
din 5 octombrie 1750.
Ref.: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini, Mostra di libri greci stampati
a Venezia appartenenti allIstituto (2 set. 7 ott. 1973), Veneia, 1973, nr. 18;
Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 356, nr. 4771.
971 Ludovico Antonio Muratori, thik filosofia, metafrastheisa [...] para Ispou
[...] Moisiodakos, t. I-II, Veneia, 1761-1762.
Ref.: Istituto ellenico di studi bizantini e postbizantini, Mostra nr. 23; Papadopoulos, Ell.
vivl., I, p. 319, nr. 4350.
A
972 Maica Domnului Hodighitria, icoan pe lemn, 1605, 30 x 23 cm. Ferectur
n aur, argint, smal i pietre preioase. Inscripie de donaie, n greac, pentru biserica
San Giorgio dei Greci, din partea lui Nicolae Ptracu, fiul lui Mihai Viteazul (Muzeul de
icoane bizantine).
Ref.: M. Chatzidakis, Icones de Saint-Georges des Grecs et de la collection de lInstitut,
Venise, 1962, p. 122, nr. 106; Constantin erban, Muzeul de icoane bizantine din
Veneia (Revista muzeelor, 6, 1969, nr. 6, p. 567); Katerina Kyriakou, Il figlio di
Michele il Bravo, donatore di una icona alla Chiesa di S.Giorgio dei Greci a Venezia
(1605) (Thsaurismata, 18, 1981, p. 299-306); L. Vranoussis, 1987 (referine).
Reprod.: Kyriakou, op. cit+., pl. XIX-XX.
MUSEO DELLARSENALE MARITTIMO
H
973 Giovanni Oliva, [Hart nautic], s.l., 1612, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 256, nr. 198.
MUSEO CIVICO CORRER
DOC
974 Scrisoare din 1596 de la Mehmed Bei (Mihnea Turcitul, fost domn al rii
Romneti) relativ la victoria otoman de la Mez Keresztes din 26 octombrie, la care
participase (ms. Cicogna, 3575, f. 78).
Ref. i publ.: Andrei Pippidi, Notes et documents sur la politique balkanique de Michel le
Brave (RRH, 23, 1984, nr. 4, p. 347-348).
196 ITALIA
MS
975 Pietro Busto Bresciano, Descrizione della Transilvania, Roma, 1595. Autorul
cltorise n Transilvania ca muzicant la curtea principelui Sigismund Bthory. Copie
(ms. Cicogna, 2738).
Ref.: Cltori strini, VI, p. 436.
Publ.: Hurmuzaki Iorga, XII, p. 28 (fragm.); Giacomo Bascap, Le relazioni fra lItalia
e la Transilvania nel secolo XVI. Note e documenti, Roma, 1931, p. 169-172.
H
976 Giovanni Xenodochos da Corf, Atlante, s.l., 1520, 3 hri nautice, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre (Raccolta Correr).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 251, nr. 89.
977 Georgio Sideri, detto Calapoda, [Hart nautic], s.l., 1550, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 110 (Raccolta Correr); Lucia Casanova, Inventario dei portolani e
delle carte nautiche del Museo Correr (Bolettino dei Musei Civici Veneziani, 3-4,
1957, p. 26-27); A. Pippidi, Cltori italieni n Moldova i noi date despre navigaia
n Marea Neagr n secolul XVII (AIIAI, 22, 1985, 2, p. 620).
Reprod.: The Greek Merchant Marine, 1453-1850, Atena, 1972, pl. 120.
978 Giorgio Sideri detto Calapoda, Atlante, s.l., 1561, cu 3 hri nautice, cuprinznd
i litoralul romnesc al Mrii Negre (Raccolta Correr).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 123.
979 Atlante anonimo, a doua jumtate a sec. XVI, cu 8 hri nautice, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre (Raccolta Correr).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 188.
980 Jaume Olives di Maiorca, [Hart nautic], 1563, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre. Ed. a 2-a, 1566 (Raccolta Correr).
Ref.: ibidem, p. 253, nr. 129.
981 Carta nautica anonima, sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc al Mrii
Negre (Raccolta Correr).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 189.
982 Placido Caloiro Oliva, Atlante con 7 Carte nautiche, 1646, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Raccolta Correr).
Ref.: ibidem, p. 256, nr. 209.
OSPEDALE S. GIOVANNI E PAOLO
AM
983 Aezmnt, ntreinut n sec. XVII-XVIII cu dania de 7 250 florini lsai de
Nicolae Caragiani, agentul lui Constantin Brncoveanu.
ITALIA 197
Ref.: N. Iorga, Foaia de zestre a unei domnie din 1587 i exilul veneian al familiei sale
(ARMSI, s. III, t. 6, 1926, p. 234).
PALAZZO DUCALE
H
984 Terracina di Bassano, [Globul terestru], sec. XVI, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Salla del Maggior Consiglio).
Ref.: Grmad, Scizia, p. 254, nr. 162.
985 Francesco Griselini, Tabulam hanc quae sola ex Rhamusianis fato evasit
theatrum Venetae negotiationis per Mediterraneum exibentem J. Baptista Rhamusius
descripsit vir multiplici eruditione et prima itinerum colectione solerter curata insignis,
s.l., 1762, 22 x 60 cm, menionnd toate localitile cu care Veneia avea legturi
comerciale, inclusiv cele romneti (Sala delle mappe).
Ref.: Dora Veleva-Popsavova, Obzor na kartografskata sbirka shranivana v Narodna
Biblioteka Kiril i Metodij (Izvestija na Narodna Biblioteka Kiril i Metodij na
bibliotekata na Sofijskija Universitet Kliment Ohridski, 5,11, 1965, p. 219, nr. 579).
Reprod.: Sofia, Biblioteca Naional Kiril i Metodiu, fotocopie.
PALAZZO REALE
H
986 Pietro Vesconte, [Hart nautic], s.l, 1318, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre (Stanza 34).
Ref.: Grmad, Vicina, p. 7, n. 2; idem, Scizia, p. 248, nr. 6.
987 Giorgio Sideri detto Calapoda, [Harta nautic], s.l., 1561, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre (Sal IX, expus).
Ref.: ibidem, p. 252, nr. 122.
988 Un atlante con molte carte nautiche, s.l., sec. XVI, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre (Sala IX).
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 186.
PEGGY GUGGENHEIM FOUNDATION
A
989 Constantin Brncui, Miastra, 1912, bronz polisat, 61,2 cm, fost n colecia
P. Poiret (Palazzo dei Leoni).
Ref.: Geist, I, nr. 72; Geist II, nr. 83.
Reprod.: Giedion Welcker, I, p. 123; II, fig.74; P. Comarnescu, Brncui. Mit i
metamorfoz n sculptura contemporan, Buc., 1972, pl. [26]; Dan Grigorescu,
198 ITALIA
Brncui, Buc., 1980, fig. 34 (datat 1915); Geist II, fig. 72; Ionel Jianu, Brncui.
Viaa i opera, Buc., 1983, fig. 45.
990 Constantin Brncui, Pasre n vzduh, 1940, bronz polisat, 135,6 cm.
Ref.: Geist I, nr. 196; Geist II, nr. 219.
Reprod.: Geist II, nr. 219; Giedion Welcker, I, p. 129, 200; II, fig. 79-80, 133 d; Ionel
Jianu, op. cit., fig. 50.
VERCELLI
BIBLIOTECA CAPITOLARE
MS
991 Julianus din Constantinopole, Epitome latina, sec. VIII-IX, cuprinznd
novela XI a lui Justinian, 14 aprilie 535, care menioneaz prerogativele i jurisdicia
arhiepiscopului de Prima Justiniana, extinzndu-le asupra localitilor recucerite din
Banat, ntre care Vrdia (Recidiva = Arcidava). Copie, sec. X (ms. VII, 6).
Ref.: Suciu Constantinescu, p. 20.
VERONA
BIBLIOTECA CIVICA
MS
992 Giuseppe Ariosti, Inscrizioni antiche trovate e raccolte tra le rovine delle
quatro principali colonie romane della Transilvania, 1723; 113 copii de pe inscripii
romane din Sarmizegetusa, Alba Iulia, Abrud-Zlatna i Turda, copie.
Ref.: IDR, 1, I, p. 44.
VICENZA
BIBLIOTECA BERTOLINA
MS
993 Giovanni Maria Angiolello, [Memorii], s.l., ante 1525, cuprinznd i informaii
din istoria Moldovei i relatarea expediiei sultanului Mahomed II mpotriva lui tefan cel
Mare (1476), la care autorul a participat ca martor ocular.
Publ.: Caparozzo, Di Giovanni Maria Angiolello e di un suo inedito manoscritto, Vicenza,
1881; Cltori strini, I, p. 132-138 (extrase dup ms. din Biblioteca Naional din
Paris).
ITALIA 199
PALAZZO CHIERICATI
A
994 Giovanni Battista Franco, Le guerre daciche, fresc, post 1551, reproducnd
scene de pe Columna lui Traian, probabil dup desenele lui Giulio Romano.
Ref.: R. Paribeni, La Colonna Traiana in un codice dei Rinascimento (Rivista del R.
Istituto dArcheologia e Storia dellArte, 1, 1929, p. 20); Mihail Macrea, Un disegno
inedito del Rinascimento relativo alla Colonna Traiana (ED, 7, 1937, p. 100, 113).
Reprod.: R. Paribeni, op. cit., p. 23, fig. 17.
200 JAPONIA
JAPONIA
FUKUOKA
MUZEUL DE ART.
COLECIA PERMANENT
A
1 Constantin Brncui, Cocoul, 1924. Bronz polisat (Colecia permanent,
Galeria B).
Ref.: Ioana Feodorov, 2006.
TOKIO
MUZEUL NAIONAL
A
2 Constantin Brncui, Primul strigt, 1917. Bronz polisat, h 25,85 cm.
Ref.: S. Geist, I, nr. 77 b; II, nr. 111 b (Colecie japonez nenominalizat, oper provenind
din colecia Cohen i Roch).
Reprod.: S. Geist, I, fig. 77.
LETONIA 201
lETONIA
RIGA
LATVIJAS ZINTNU AKADEMIJA
FUNDAMENTALA BIBLIOTEKA
(Biblioteca Central
a Academiei de tiine a Lituaniei)
CR
1 Avva Dorotei, nvturi, Kiev, 1628, ediie dedicat lui Petru Movil. Text n
slavon.
Ref.: Zapasko Isaevi, I, p. 46, nr. 171.
2 Sluebnik, Lvov, 1637, ediie tiprit cu binecuvntarea mitropolitului Petru
Movil.
Ref. i reprod.: ibidem, p. 57-58, nr. 258
202 LIBAN
lIBAN
BALAMAND
(Kra)
DEIR SAYYDAT AL-BALAMAND
(Mnstirea ortodox Sf. Fecioar din Balamand)
MS
1 Al-Qundq [Liturghier], ara Romneasc, copiat nainte de 12 mai 1654
(cf. nsemnrii) de preotul Sb Ibn Ysuf Ibn Yaqb Ibn Mhl al-Ara din Afsadq
(provincia Kra), egumen al mnstirii Balamand, n cursul cltoriei sale ca nsoitor al
patriarhului Antiohiei Macarie III Ibn al-Zam. Text n arab (ms. 11-597).
Ref.: R. Haddad, F. Freijat, Manuscrits du Couvent de Belmont (Balamend) [n arab],
Beirut, 1970, nr. 11; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire dans lglise
melchite du V
e
au XX
e
sicle, IV, I, Louvain Paris, 1979, p. 307; Al-Mattt al-
arabiyya f l-adra al-uruksiyya al-Antkiyya f Lubnn [Manuscrisele arabe
din mnstirile ortodoxe antiohiene din Liban], vol. II: miat al-Balamand,
Universitatea Balamand, 1994, p. 68.
2 Ioan Cariofil, Sult arriyya li-kull ahad min al-mashiyyn [ntrebri
trebuincioase fiecrui cretin], sec. XIX, traducere arab, de ctre un anonim, a lucrrii
Egcheiridion peri tinn aporin kai lysen..., Snagov, 1697, scris de Ioan Cariofil la
ndemnul stolnicului Constantin Cantacuzino. Copie din sec. XIX (ms. 184-666).
Ref.: Joseph Nasrallah, Histoire du mouvement littraire..., IV, II, Louvain Paris, 1989,
p. 230-231; Al-Mattt al-arabiyya f l-adra..., p. 138-139.
BEIRUT (Bayrt)
AM
3 Tipografia Sfntul Gheorghe, activ ntre 1751-1753 sub conducerea lui Yusuf
Nql al-abil (Ab Askar). A tiprit Psaltirea, 1751, dup ediia Alep, 1706,
Liturghierul [Al-Qundq], 1753, dup ediia Snagov, 1701 i Ceaslovul [Kitb alt al-
saw], dup ed. Bucureti, 1702. Este, probabil, tipografia nfiinat la Iai n 1745 de
Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei, pentru Patriarhia Antiohiei, transferat la
Bucureti (1747) i apoi la Beirut, de ctre patriarhul Silvestru al Antiohiei.
Ref.: Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I. Bd., Citt del
Vaticano, 1944, p. 118, 635, 637; Joseph Nasrallah, LImprimerie au Liban, Beyrouth,
LIBAN 203
1949, p. 46; I. Feodorov, The Romanian Contribution to Arabic Printing, n Impact
de limprimerie et rayonnement intellectuel des Pays Roumains, Buc., 2009, p. 41-61.
AMERICAN UNIVERSITY
MS
4 [Dimitrie Cantemir], alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm [Mntuirea
neleptului i pieirea pctoasei lumi], s.l., 1705. 111 f. Traducere n arab de Athanasios
Dabbs, revizuit de Gibrl ibn Farht, a crii Divanul sau glceava neleptului cu
Lumea, sau giudeul Sufletului cu Trupul, Iai, 1698 (ms. ar. 241 B 31).
Ref.: G. Graf, op. cit., III, 1949, p. 131-132; J. Nasrallah, Catalogue des manuscrits du
Liban, I, Beyrouth, 1958, p. 24; V. Cndea, La diffusion de loeuvre de Dimitrie
Cantemir en Europe du sud-est et au Proche Orient (RESEE, 10, 1972, nr. 2, p. 357-
358); idem, Studiu introductiv la D. Cantemir, Opere complete, I, Divanul, Buc., 1974,
p. 84; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire..., IV, l, p. 140; V. Cndea, Ds
1701: Dialogue roumano-libanais par le livre et limprimerie, n Le livre et le Liban,
Paris, 1982, p. 285; idem, Manuscrise din Liban care au salvat istoria Romniei de la
uitare (n arab), interviu de Georges ar (Al-Say, Beirut, 38, 1982, nr. 1950,
p. 46-47); idem, Le Liban a largement contribu lhritage littraire de mon pays
(LOrient Le Jour, Beirut, 15 martie 1982); I. Feodorov, The Arabic Version of
Demetrius Cantemirs Divan by Athanasios Dabbs: an Unusual Case of Unitarian
Ideas Travelling to the Near East (Chronos. Revue dhistoire de lUniversit de
Balamand, 12, 2005, p. 79-107); idem, The Arabic Version of Dimitrie Cantemirs
Divan: A Supplement to the Editors Note (RESEE, 46, 2008, nr. 1-4, p. 195-212).
Publ.: Dimitrie Cantemir, alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm, The Salvation Of
The Wise Man And The Ruin Of The Sinful World, ed., trad. eng., nota ed., note i
indici I. Feodorov, Cuvnt nainte i comentarii V. Cndea, Buc., 2006.
MADRASAT AL-TALTAT AQMR
(coala celor Trei Ierarhi)
MS
5 Ilys Fahr, Al-munara al-liya f dawat al-Rh al-Qudus [Disput lmuritoare
despre purcederea Duhului Sfnt], nceputul sec. XVIII, scriere polemic mpotriva
operelor lui Sevastos Kyminitis, fost director la Academia Sf. Sava din Bucureti.
Ref.: G. Graf, op. cit., III, p. 136, nr. 3; V. Cndea, Sources grecques et roumaines dans les
bibliothques du Proche Orient (AIESEE Bulletin, 8, 1970, nr. 1-2, p. 73).
6 Al-A al-rabbniyy [Azimele Domnului], s.l., 1740. Traducere n arab de
Silvestru, patriarhul Antiohiei i Masad Na, din Eustratie Argentis, Syntagma kata
azymn [Rnduiala azimelor], tiprit n 1747 la Iai, cartea III, partea I. Copie din 1865
(ms. ar. 87).
204 LIBAN
Ref.: G. Graf, op. cit., III, p. 140-141; J. Nasrallah, Catalogue, III, Beyrouth, 1961, p. 289,
nr. 425 (25).
UNIVERSIT SAINT JOSEPH
MS
7 s (mitropolit de Ham), Qasda li-l-mutrn s, tilmd al-b al-batriyark
kr Yuwkim al-mutanayyih, qla-h lamm madaw il bild al-Rs wa-l-Mask wa-l-
Fallh wa iri-him wa- yasifu al-kanis allat bi-him wa-al-duyra wa-al-nawqis wa-
l-mumalt wa-l-mahsin wa-ira-h [Poemul mitropolitului Isa, ucenicul printelui
patriarh kir Ioachim rposatul, compus cnd au mers ei n rile Rusia i Moscovia i
Valahia i altele, n care descrie bisericile, mnstirile, clopotele, lucrurile frumoase, bune
i altele de pe acolo], 1584. 2 copii din 1824 [azi disprute] (ms. ar. 133, f. 153-177 i
ms. 134).
Ref.: G. Graf, op. cit., III, p. 89; V. Cndea, Sources grecques et roumaines dans les
bibliothques du Proche-Orient, loc. cit., p. 70; J. Nasrallah, Histoire du mouvement
littraire..., IV, I, p. 232; A. Rustum, Kanisat Madnat Allh Antkuya al-Um,
III. 1453-1928, Beirut, 1988, p. 23-25; Hilary Kilpatrick, Visions of Distant Cities.
Travellers as poets in the Early Ottoman Period (Quaderni di Studi Arabi, Roma,
3, 2008, p. 67-71).
Publ.: J. Nasrallah, Chronologie des patriarches melchites de 1500 1634, Ierusalim,
1959, p. 86-88.
BMAKIN
(Muntele Liban)
DEIR EL-R
(Mnstirea greco-catolic Sf. Gheorghe)
8 Macarie III ibn al-Zam, patriarhul Antiohiei, Mam latf [Culegere plcut],
lucrare scris n rile Romne i la Damasc, 1653-1664. Copie de Mrqs, 1670, dup
manuscrisul autograf. 810 p., 21 x 14 cm. n cuprins: Viaa Sfintei Paraschiva cea Nou,
explicaia titulaturii domnilor romni i alte texte traduse dup izvoare din biblioteci
romneti. La p. 534-658, capitolul Tawrh wa-ahbr muhtasira an afandiyyat al-
Aflh... [Istorii i tiri pe scurt despre domnii rii Romneti...] cuprinde istoria rii
Romneti, 1292-1664 (ms. 118, fost 16/27).
Ref.: G. Graf, op. cit., III, p. 101; J. Nasrallah, Un manuscrit inconnu du patriarche
dAntioche Macaire Zam, 12/22 juin 1672 (Proche Orient Chrtien, 14, 1964,
p. 291-306); V. Cndea, Letopiseul rii Romneti (1292-1664) n versiunea arab
a lui Macarie Zaim (Studii, 23, 1970, nr. 4, p. 673-680); J. Nasrallah, Histoire du
mouvement littraire..., IV, I, p. 97-98, 105, 109; P. Mhl Abras, Manuscrisul
Mam latf al Patriarhului Mkriys III Zaim (1647-1672) (n arab, cu
lista capitolelor) (Al-Machriq, Beirut, 68, 1994, nr. 2, p. 421-448); Diac. Georges
Barbr, ManuscrisulMam latf al Patriarhului Mkriys (Al-Zaim) (n arab,
cu lista capitolelor) (Al-Nr, Beirut, 58, 2002, nr. 4, p. 196-201); I. Feodorov, The
LIBAN 205
Edition and Translation of Christian Arabic Texts of the 17
th
-18
th
Centuries Referring
to the Romanians (RESEE, 43, 2005, 1-4, p. 253-273).
Publ.: V. Cndea, op. cit., p. 681-692 (trad. rom.); I. Feodorov, La chronique de Valachie
(1292-1664). Tawarikh wa akhbar mukhtasira an afandiyyat al-Aflakh. Texte arabe
du Patriarche Macaire Zaim, introducere, ediie arab, traducere francez i note
(Mlanges de lUniversit Saint-Josph, Beirut, 1995, 52, 1991-1992, p. 3-71);
idem, The Unpublished Arabic Version of the Life of Saint Paraskevi the New by
Makarios az-Zaim al-Halabi. Khabar al-Barrat Ummi-na al-Qiddisat Baraskafi al-
Jadidat, introducere, ediie arab, traducere englez i note, n Proceedings of the 20
th

Congress of the UEAI, Part One, The Arabist. Budapest Studies in Arabic, 24-25,
Budapest, 2003, p. 69-80; idem, Viaa Sfintei Paraschiva cea Nou n versiunea
arab a lui Makarios az-Zam, introducere, traducere romneasc i note (Caietele
Institutului Catolic, Buc., 2 (5)/2002 1(6)/2003, p. 319-334).
BRUMMANA
BISERICA ORTODOX SF. GHEORGHE
A
9 Pictur mural i icoane pe lemn, 1977, executate de Arhim. Sofian Boghiu i
Mihai Moroan.
Ref.: Arhim. Sofian Boghiu, 1984.
DEIR EL-ARF
(Muntele Liban)
MNSTIREA ORTODOX SF. GHEORGHE
A
10 Pictur mural a bisericii mnstirii, lucrare iconografic a arhimandritului
Sofian Boghiu i a lui Mihai Moroan, executat n 1971 cu ajutorul tatlui acestuia,
Gavril Moroan, cu ncuviinarea Patriarhului Iustinian al Bisericii Ortodoxe Romne.
Cuprinde i icoanele a doi sfini ce aparin sinaxarului romnesc: Sf. Filotei i Sf. Dimitrie
Basarabov. ntreaga pictur a fost restaurat n iunie 1991 de Arh. Sofian Boghiu i de
Costel Micu.
Ref.: Arhim. Sofian Boghiu, 1984; Houda Kassatly, La communaut monastique de Deir
el-Harf, Universitatea Balamand (Liban), 1996, p. 63, 65, 68-69; Monasteries of the
Antiochian Orthodox Patriarchate, Universitatea Balamand, 2007, p. 236-239.
Reprod.: H. Kassatly, La communaut monastique..., p. 66-67.
11 Cei doisprezece Apostoli, serie de icoane aparinnd colii cretane, restaurate
n 1991 de pictorul romn Costel Micu. Plasate iniial deasupra iconostasului, ele se afl
n sala de recepie a mnstirii din anul 1971, cnd au fost mutate pentru o mai bun
expunere a lucrrii pictorilor romni.
Ref. i reprod.: H. Kassatly, La communaut monastique..., p. 54-56.
206 LIBAN
MR MS
COLECIA GEORGES ABOU ADAL
A
12 Fecioara cu Pruncul, icoan pe lemn de Radu Zugravul din Rinari, 1700, 66,3
x 50,7 cm. Inscripie a zugravului i a donatorului.
Ref. i reprod.: Virgil Cndea, Le Proche-Orient est une zone importante diconographie,
interviu de Nohad Salameh (Le Rveil, Beirut, 5 ian. 1982); idem (ed.), Icnes
grecques, melkites, russes. Collection prive du Liban, Genve, 1993, p. 370-371
(nr. 126); idem, Les icnes roumaines, n Lumires de lOrient chretien. Icnes de la
collection Abou Adal, [Genve Beyrouth], 1997, p. 298-299, nr. 134.
13 Hristos pe Cruce Pomul Vieii, icoan de Partenie ieromonahul-zugrav,
Bucureti (?), circa 1731, 42,3 x 32,6 cm. Inscripii n romn.
Ref. i reprod.: Virgil Cndea, Les icnes roumaines, n op. cit., p. 300-301, nr. 135.
14 Fecioara cu Pruncul nconjurat de ngeri, icoan pe sticl, cheii Braovului,
sec. XIX, 47,5 x 42,2 cm.
Ref. i reprod.: V. Cndea (ed.), Icnes grecques..., p. 374-375, nr. 128; idem, Les icnes
roumaines, n op. cit., p. 302-303, nr. 136.
15 Fecioara Hodigitria, icoan pe sticl, cheii Braovului, sec. XIX, 44,7 x 37 cm.
Ref. i reprod.: V. Cndea (ed.), Icnes grecques..., p. 372-373, nr. 127; idem, Les icnes
roumaines, n op. cit., p. 302, nr. 137, p. 304.
16 Mntuitorul cu via de vie, icoan pe sticl, ara Oltului, sec. XIX,
45,8 x 39,5 cm.
Ref. i reprod.: V. Cndea (ed.), Icnes grecques..., p. 376-378, nr. 129; idem, Les icnes
roumaines, n op. cit., p. 302, nr. 138, p. 305.
ARFEH
DEIR EL-ARFEH
(Mnstirea catolic Sf. Fecioar)
MS
17 [Dimitrie Cantemir], alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm [Mntuirea
neleptului i pieirea pctoasei lumi], s.l., 1705. 111 f. Traducere n arab de Athanasios
Dabbs, revizuit de Gibrl ibn Farht, a crii Divanul sau glceava neleptului cu
Lumea, sau giudeul Sufletului cu Trupul, Iai, 1698. Copie din sec. XVIII (Biblioteca
Patriarhiei Siriene Catolice, ms. 7/15).
Ref.: Ishq Armala, Al-urfa f mahttt Dayr al-arfeh. Catalogue des manuscrits de
arfeh, II, Jounieh, 1937, p. 383; G. Graf, op. cit., III, 1949, p. 131-132; J. Nasrallah,
Catalogue des manuscrits du Liban, I, Beyrouth, 1958, p. 24; V. Cndea, La diffusion
LIBAN 207
de loeuvre de Dimitrie Cantemir en Europe du sud-est et au Proche Orient (RESEE,
10, 1972, nr. 2, p. 357-358); idem, Studiu introductiv la D. Cantemir, Opere complete,
I, Divanul, Buc., 1974, p. 84; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire..., IV, l,
p. 140; V. Cndea, Ds 1701: Dialogue roumano-libanais par le livre et limprimerie,
n Le livre et le Liban, Paris, 1982, p. 285; idem, Manuscrise din Liban care au
salvat istoria Romniei de la uitare (n arab), interviu de Georges ar (Al-
Say, Beirut, 38, 1982, nr. 1950, p. 46-47); idem, Le Liban a largement contribu
lhritage littraire de mon pays (LOrient Le Jour, Beirut, 15 martie 1982); I.
Feodorov, The Arabic Version of Demetrius Cantemirs Divan by Athanasios Dabbs:
an Unusual Case of Unitarian Ideas Travelling to the Near East (Chronos. Revue
dhistoire de lUniversit de Balamand, 12, 2005, p. 79-107); idem, The Arabic
Version of Dimitrie Cantemirs Divan: A Supplement to the Editors Note (RESEE,
46, 2008, nr. 1-4, p. 195-212).
Publ.: Dimitrie Cantemir, alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm, The Salvation of
the Wise Man and the Ruin of the Sinful World, ed., trad. eng., nota ed., note i indici
I. Feodorov, Cuvnt nainte i comentarii V. Cndea, Buc., 2006.
DR EL-UWEYR
(Muntele Liban)
DEIR MR YUANN
(Mnstirea greco-catolic melkit
Sf. Ioan Boteztorul)
AM
18 Tipografie arab, activ ntre anii 1734-1899, transferat aici de Abdallah
Zhir, ucenic al patriarhului Athanasie Dabbs al Antiohiei, primit de acesta de la
Constantin Brncoveanu, domnul rii Romneti. nfiinat n 1701 la Snagov de Antim
Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei, tiparnia a funcionat succesiv la Bucureti (1702) i
Alep (1706-1711) i a marcat, prin crile publicate i prin meteri, introducerea tiparului
n cultura arab. Se pstreaz ncperile, presa, casete cu litere.
Ref.: Isa Iskandar Malf, Scurt popas la Alep i n tipografiile arabe (n arab), (Al-
, 6, 1936, p. 343-347); Dan Simonescu i Emil Murakade, Tipar romnesc
pentru arabi n secolul al XVIII-lea (C. Lit., 3, 1939, p. 5); Camille Aboussouan,
Une tape capitale dans les relations Orient-Occident, n Actes du Colloque de
Sinaia, Buc., 1962, p. 157-158; V. Cndea, Ds 1701: Dialogue roumaino-libanais
par le livre et limprimerie, n Le livre et le Liban, Paris, 1982, p. 286-288; Grald
Duverdier, Lettres et visages du Liban et de lOrient, Paris, 1983, p. 129; I. Feodorov,
The Romanian Contribution to Arabic Printing, n Impact de limprimerie et
rayonnement intellectuel des Pays Roumains, Buc., 2009, p. 41-61.
MS
19 Petru Movil, Kitb itirf al-raiyy al-mustaqm [Mrturisirea ortodox],
208 LIBAN
traducere arab din 1675 de Christodoulos, mitropolit de Gaza i Ramleh, revzut i
corectat de Lauandios ante 1733 (ms. 28).
Ref.: J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire..., IV, I, p. 199.
20 [Dimitrie Cantemir], alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm [Mntuirea
neleptului i pieirea pctoasei lumi], s.l., 1705. 111 f. Traducere n arab de Athanasios
Dabbs, revizuit de Gibrl ibn Farht, a crii Divanul sau glceava neleptului cu
Lumea, sau giudeul Sufletului cu Trupul, Iai, 1698. Copie din 1740 (ms. 191).
Ref.: G. Graf, op. cit., III, 1949, p. 131-132; J. Nasrallah, Catalogue des manuscrits du
Liban, III, Beyrouth, 1961, p. 194, nr. 230; V. Cndea, La diffusion de loeuvre de
Dimitrie Cantemir en Europe du sud-est et au Proche Orient (RESEE, 10, 1972,
nr. 2, p. 357-358); idem, Studiu introductiv la D. Cantemir, Opere complete, I,
Divanul, Buc., 1974, p. 84; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire..., IV, 1,
p. 140; V. Cndea, Ds 1701: Dialogue roumano-libanais par le livre et limprimerie,
n Le livre et le Liban, Paris, 1982, p. 285; idem, Manuscrise din Liban care au
salvat istoria Romniei de la uitare (n arab), interviu de Georges ar (Al-
Say, Beirut, 38, 1982, nr. 1950, p. 46-47); idem, Le Liban a largement contribu
lhritage littraire de mon pays (LOrient Le Jour, Beirut, 15 martie 1982); I.
Feodorov, The Arabic Version of Demetrius Cantemirs Divan by Athanasios Dabbs:
an Unusual Case of Unitarian Ideas Travelling to the Near East (Chronos. Revue
dhistoire de lUniversit de Balamand, 12, 2005, p. 79-107); idem, The Arabic
Version of Dimitrie Cantemirs Divan: A Supplement to the Editors Note (RESEE,
46, 2008, nr. 1-4, p. 195-212).
Publ.: Dimitrie Cantemir, alh al-hakm wa-fasd al-lam al-damm, The Salvation Of
The Wise Man And The Ruin Of The Sinful World, ed., trad. eng., nota ed., note i
indici I. Feodorov, Cuvnt nainte i comentarii V. Cndea, Buc., 2006.
CR
21 Kitb al-Quddst al-talta al-ilhiyya [Cartea celor trei Sfinte Liturghii
dumnezeieti], Mnstirea Snagov, 1701, tiprit de Antim Ivireanul i Athanasios
Dabbs. Text n limbile greac i arab.
Ref.: Georg Graf, op. cit., I, p. 633, nr. 1; Virgil Cndea, 1967; I. Feodorov, The Romanian
Contribution to Arabic Printing, n Impact de limprimerie et rayonnement intellectuel
des Pays Roumains, Buc., 2009, p. 41-61.
DEIR EL-NAB ILYS, UWAYA
(Mnstirea Sf. Prooroc Ilie, uwaya)
CR
22 Kitb al-Zbr [Psaltire], Bucureti, 1747, tiprit n imprimeria donat de
domnitorul Constantin Mavrocordat patriarhului Silvestru al Antiohiei.
Ref.: Dan Simonescu i Emil Murakade, op. cit., (C. lit., 3, 1939, p. 7); Dan Simonescu,
Impression de livres arabes et karamanlis en Valachie et en Moldavie au XVIII
e
sicle
(SAO, 5-6, 1967, p. 62); V. Cndea, Sources grecques et roumaines, loc. cit., p. 75.
LIBAN 209
ZAHLE
BIBLIOTECA S ISKANDAR MALF
MS
23 s (mitropolit de Ham), Qasda li-l-mutrn s, tilmd al-b al-batriyark
kr Yuwkim al-mutanayyih, qla-h lamm madaw il bild al-Rs wa-l-Mask wa-l-
Fallh wa iri-him wa- yasifu l-kanis allat bi-him wa-al-duyra wa-al-nawqis wa-l-
mumalt wa-l-mahsin wa-ira-h [Poemul mitropolitului Isa, ucenicul rposatului
Printe Patriarh Kir Ioachim, compus cnd au mers ei n rile Rusia i Moscovia i
Valahia i altele, n care descrie bisericile, mnstirile, clopotele, lucrurile frumoase, bune
i altele de pe acolo], 1584 (ms. 175, p. 252-265).
Ref.: G. Graf, op. cit., III, p. 88-89; J. Nasrallah, Catalogue des manuscrits du Liban, IV,
Beyrouth, 1970, p. 14; idem, Histoire du mouvement littraire..., IV, l, p. 68-69, 232;
A. Rustum, Kanisat Madinat Allh Antkuya al-Um, III. 1453-1928, Beirut, 1988,
p. 23-25; Hilary Kilpatrick, Visions of Distant Cities. Travellers as poets in the Early
Ottoman Period (Quaderni di Studi Arabi, Roma, 3, 2008, p. 67-71).
Publ.: J. Nasrallah, Chronologie des patriarhes melchites de 1500 1634, Ierusalim,
1959, p. 86-88.
210 LITUANIA
lITUANIA
KDAINIAI
AM
1 Biseric de lemn a fostei slobozii ruseti Kejdany, recldit n 1652 de prinul
Janusz Radziwi, soul Mariei, fiica lui Vasile Lupu, i ajutat de aceasta cu danii pentru
preoi.
Ref.: A.S. Petruevi, Letopiseul ruteano-galiian (n ucrainean), Supliment, Lvov,
1892, p. 331; P.P. Panaitescu, Fundaiuni religioase romneti n Galiia (BCMI, 22,
1929, p. 12-13).
VILNIUS
CATEDRALA CATOLIC
AM
2 Mormntul Ecaterinei Radziwi, fiica Mariei Movil (soia lui Janusz Radziwi),
nepoat a lui Ieremia Movil, domnul Moldovei. Piatr funerar de marmur, cu inscripie.
Ref.: Sim. Starowolski, Monumenta sarmatorum, Cracovia, 1655, p. 325; N. Iorga, Note
polone (ARMSI, s. III, 2, 1924, p. 380-381); P.P. Panaitescu, op. cit., p. 12.
A
3 Cruce de altar, 1544. Provine de la mnstirea Cpriana din Basarabia.
Ref.: Bezviconi, Contribuii, p. 55.
LIETUVOS MOKSL
AKADEMIJOS VRUBLEVSKI BIBLIOTEKA
(Biblioteca Wrblewski a Academiei Lituaniene de tiine)
MS
4 Litovskaja Kronika (Hronika Byhovca), sec. XVII. Text n polon. n cuprins
informaii despre istoria Moldovei din a doua jumtate a sec. XV pn la 1556.
Ref.: N.N. Ulaik, n Polnoe sobranie russkih letopisej, vol. 32, Moscova, 1975, p. 8-9.
Publ.: ibidem, p. 128-173; D.P. Bogdan, tiri despre romni n cronici publicate la
Moscova (RA, 1977, nr. 4, p. 445-446: fragmente despre Moldova).
LITUANIA 211
5 Sylvestr Kosov, Paterikon, albo yvoty Otcov Piearskih, Kiev, 1635. La p. 168:
gravur cu stema lui Petru Movil.
Ref. i reprod.: Zapasko Isaevi, I, p. 55, nr. 250.
6 Piotr Mohila [Petru Movil], Litos, albo Kamie z procy [...] przez Evzebia
Pimina, Kiev, 1644.
Ref.: ibidem, I, p. 66, nr. 329.
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
(Biblioteca Universitii din Vilnius)
CR
7 Kniga o Hristove podraanie [Imitatio Christi], Mnstirea Dealu, 1647, tradus
n slavon de Orest (Udrite) Nsturel, al doilea logoft, la cererea surorii sale Elena, soia
lui Matei Basarab, domnul rii Romneti.
Ref.: Eleonora Dvoicenco, Un studiu inedit al lui Hasdeu despre traducerea crii De
imitatione Christi, n 1647 (RI, 18, 1932, nr. 4, p. 321).
8 Dimitrie Cantemir, Geschichte des Osmanischen Reiche nach seinem Anwachse
und Abnehmen. Nebst den Bildern der Trkischen Kaiser, ausdem Engl. ubers., Hamburg,
1745.
Ref.: I.K. Madan, Dimitrij Kantemir, Chiinu, 1973, p. 13-14, nr. 56.
212 LUXEMBURG
lUXEMBURg
LUXEMBOURG
ARCHIVES DE LTAT LUXEMBOURG
DOC
1 Documente, 1750-1793, referitoare la emigraii din Luxemburg n Banat, atrai
de avantajele oferite de administraia austriac i la msurile autoritilor luxemburgheze
pentru interzicerea emigrrii (fondul Ancien rgime, section XXII, liasse 2).
Ref.: Alecsenia Andone, Cercetri n arhivele de peste hotare. Marele Ducat de Luxemburg
(RA, 1980, nr. 3-4, p. 431).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 38.
2 Documente, 1854-1859, referitoare la chestiunea oriental, consecinele tratatului
de la Viena asupra situaiei politice din Principatele Romne, alegerile pentru divanurile
ad-hoc, pregtirea unirii .a. (fondul Rgime constitutionnel, 1842-1856, liasse G 38).
Ref.: ibidem.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 38.
3 Rapoarte diplomatice, 1890-1895, cuprinznd informaii despre dezbaterile
parlamentare de la Viena i Budapesta, referitoare la micarea memorandist i romnii
din Transilvania (fondul Affaires trangres, dos. 343).
Ref.: ibidem, p. 430.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 18.
4 Tratat, 1910, Tratat de extrdare ncheiat cu Romnia, 6 febr. 1904 18 iunie
1919 (fondul Affaires trangres, dos. 2036, Conv 206, 1902-1911).
Ref.: Vlad Alexandrescu, 2010.
5 Documente diplomatice, 1910-1920, Legaia Regatului Romniei la Bruxelles
acreditat la Curtea Mare-Ducal a Luxemburgului (fondul Affaires trangres, dos. 455,
1910-1937).
Ref.: Vlad Alexandrescu, 2010.
6 Documente, 1914-1918, privind Romnia n perioada neutralitii i n Primul
Rzboi Mondial, ajutorul economic dat Luxemburgului ocupat de trupele germane, situaia
din Romnia n timpul ocupaiei (fondul Affaires trangres, dos. 523, 535, 1914-1918).
Ref.: Alecsenia Andone, Cercetri n arhivele de peste hotare, loc. cit.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 14, 18.
LUXEMBURG 213
7 Rapoarte diplomatice, 1920-1938, ntre care ale lui Nothumb, consul onorific
al Luxemburgului la Bucureti, referitoare la situaia din Romnia dup ncheierea pcii,
participarea delegaiei romne condus de N. Titulescu la conferina de la Bruxelles
(1921), condiiile economice i social-politice din ar (fondul Affaires trangres, dos.
346, 466/4, 1681, 3249, 3328, 3361, 3738).
Ref.: ibidem.
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 10, 18, 20.
8 Documente, 1928-1933. Decoraii romneti conferite unor ceteni luxemburghezi
(fondul Ministre dtat, dos. CdCH 124, 1928-1936).
Ref.: Vlad Alexandrescu, 2010.
9 Documente, 1922-1940. Decoraii luxemburgheze conferite unor ceteni romni
(fondul Ministre dtat, dos. CdCH 163, 1922-1943).
Ref.: idem.
10 Tratat, 1930. Convenie de conciliere, de arbitraj i de reglementare judiciar
ncheiat cu Romnia (fondul Affaires trangres, dos. Conv. 258, 1930).
Ref.: idem.
11 Tratat, 1930. Scrisoare adresat lui Joseph Bech, Preedintele Guvernului,
cu privire la textul Conveniei Generale a Plilor ntre Uniunea economic belgo-
luxemburghez i Regatul Romniei, semnat la Paris, la 5 mai 1935. Textul Conveniei
(fondul Agriculture, 1880-1940, dos. 538).
Ref.: idem.
12 Documente diplomatice, 1936-1939, privind acreditrile unor ambasadori
romni, note verbale de plecare i sosire ale ambasadorilor i ale unor diplomai (fondul
Affaires trangres, dos. 3121, 3137, 1936-1939).
Ref.: idem.
13 Documente diplomatice, 1940, referitoare la repatrierea unui cetean
luxemburghez din Romnia (fondul Affaires trangres, dos. 3931, 1940).
Ref.: idem.
14 Documente, 1946-1951, referitoare la ceteni luxemburghezi czui pe front sau
n captivitate n Romnia n cel de-al Doilea Rzboi Mondial (dos. CR 0043, 0076, 0200,
0703, 0988, 1482, 1505, 1740, 1763, 1841, 2013, 2350, 2389, 2471, 2595, 2667, 2777,
2949, 3280, 3405, 3497, 3569, 1946-1951).
Ref.: idem.
15 Documente diplomatice, 1945-1950, despre repatrierea unor ceteni
luxemburghezi din Romnia dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial (fondul Affaires
trangres, dos. 6982, 1945-1950).
Ref.: idem.
16 Documente, 1946-1951, referitoare la lagre de prizonieri de rzboi n Rusia, n
zona de ocupaie rus, n Polonia, Romnia i Ungaria (dos. CRD 42, 1946-1951).
Ref.: idem.
214 LUXEMBURG
17 Documente diplomatice, 1950-1953, pivitoare la respectarea drepturilor omului
i a libertilor fundamentale n Romnia (fondul Affaires trangres, dos. 7782, 1950-
1953).
Ref.: idem.
18 Documente diplomatice, 1947-1973, referitoare la corpul diplomatic acreditat la
Luxemburg: Legaia Romniei (fondul Affaires trangres, dos. 4112, 4385, 4386, 9753,
13048, 14054, 19500 1947-1973).
Ref.: idem.
CR
19 Lindpendance Luxembourgeoise, ziar cuprinznd i informaii din Bucureti
(11 aprilie 1877) i Iai (24 aprilie 1877) despre evenimentele premergtoare intrrii
Romniei n rzboiul ruso-turc, aciunile trupelor romne, Congresul de la Berlin, 1878
(Journaux, microfilm: JXM 117).
Ref. i publ.: Alecsenia Andone, op. cit., p. 431; Paul Abrudan, Teodor Bucur, Simona
Ceauu (.a.), 110 ani de la dobndirea independenei (RA, 1987, nr. 2, p. 134-137).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Luxemburg, r. 8.
REMICH
MUSE FOLKLORIQUE POSSEN
A
20 Ceramic din Transilvania (circa 50 piese), din sec. XVIII-XIX.
Ref.: Ioan Opri, 1984.
NOSPELT
MUSE DE LA POTERIE
A
21 Ceramic din diverse regiuni ale Romniei (circa 30 piese), din sec. XVIII-XIX.
Ref.: Vlad Alexandrescu, 2010.
MACEDONIA 215
MACEDONIA
BITOLA (Bitolia, Monastir)
AM
1 Biserica ortodox Sf. Constantin i Elena, trnosit la 10 mai 1905. A fost
subvenionat de statul romn pn n 1916 i a fost susinut ulterior de comunitatea
aromn local pn n 1939, cnd a fost preluat de statul iugoslav. A fost redeschis
temporar ntre 1941 i 1947. Pe locul fostei biserici, din strada fost Sveti-Savska,
drmate n timpul regimul comunist iugoslav, se afl n prezent hotelul Epinal.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. B 1; Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, I, p. 147-149 (doc. 32), 535-537 (doc. 176), 550-551 (doc. 185), 560-
561 (doc. 189), 577 (doc. 197), 626 (doc. 225), II, p. 487 (doc. 256), 548 (doc. 283);
Daniel Cain, 2010.
2 Biserica ortodox Sf. Constantin i Elena. Ridicat de comunitatea local n
timpul regimului comunist iugoslav. n prezent este singurul loca de cult din regiune n
care se slujete n aromn (str. Stiv Naumov).
Ref.: Daniel Cain, 2010.
3 Cimitir, cu capel, nfiinat n 1903, pe terenul cumprat de Lazr Duma i George
Ionescu, a fost subvenionat de statul romn pn n 1916. Preluat de statul iugoslav n
1939, a revenit temporar n proprietatea statului romn dup 1941. Printre cei ngropai
aici se afl Apostol Mrgrit, Constantin Belimace i Milton Manakia (n afara oraului,
pe oseaua spre Bukovo).
Ref.: Oprian, Raport 1942, lit. B 3; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 192-
193 (doc. 53), 550-551 (doc. 185); Daniel Cain, 2010.
4 Grdini de copii, subvenionat de statul romn pn n 1916 (fost n casa
Gorciu Globar).
Ref.: Oprian, Raport 1942, lit. B 4; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-
536 (doc. 176).
5 Liceu cu internat, nfiinat n 1880, subvenionat de statul romn pn n 1916 i
susinut ulterior de civa aromni din comunitatea local crora statul romn le acord n
1930 medalia Rsplata Muncii pentru coal. Reparat de statul romn n 1938, cldirea
a intrat n 1939 n proprietatea statului iugoslav i a revenit temporar n proprietatea
statului romn n 1941 (fosta str. Beogradska nr. 4-6).
216 MACEDONIA
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 181-198; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 26, 157-158 (doc.
35), 490 (doc. 158), 536 (doc. 176), 550-551 (doc. 185), 580 (doc. 198), 586 (doc.
201), II, p. 332-333 (doc. 154), 487 (doc. 256).
Reprod.: Cordescu, Istoricul, p. 181, 188, 190.
6 coal normal profesional de fete cu internat, nfiinat n 1899, subvenionat
de statul romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 198-201; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. B 4 (fost n casa Foti Amberegi); Berciu-Drghicescu Petre, coli
i biserici, I, p. 26, 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198), 586 (doc. 201), II, p. 332-333
(doc. 154).
7 coli primare (3), de biei (nfiinat n 1878) i mixte (nfiinate n 1903,
respectiv 1905), subvenionate de statul romn pn n 1916 (foste n casele C. Cherestegi,
fraii Juri i casa Selinte din Arnaut-Mahala).
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 47, 49-50; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. B 4; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 26, 535-536
(doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 332-333 (doc. 154).
8 Plac comemorativ, bilingv (n macedonean i aromn), amplasat pe faada
casei n care a locuit Constantin Belemace (str. Beogradska).
Ref.: Daniel Cain, 2010.
9 Plac comemorativ, amplasat n 1989 pe faada casei n care a funcionat
atelierul fotografic al frailor Ianache i Milton Manakia (strada Mareal Tito, nr. 102).
Ref.: Marian uui, Fraii Manakia i imaginea Balcanilor, Buc., 2009, p. 173-183.
CRKVA SV. DMITRIJE
(Biserica Sf. Dumitru)
AM
10 Biseric, circa 1830, zidit de comunitatea aromneasc.
Ref.: A.N. Hciu, Aromnii, Focani, 1936, p. 201-202.
A
11 Fecioara cu Pruncul de la Vatoped, icoan pe lemn, ante 1502, reprezentnd,
la dreapta Fecioarei, pe Sf. Ioan Boteztorul, iar la stnga pe preabinecuvntatul ntru
credina Domnului Hristos, stpn i domnitor al ntregii Ungrovlahii Io Radul voevod i
nou ctitor, Radu cel Mare (1495-1508), inscripie n greac, n partea inferioar, inscripia:
Am ajuns acum diacon, leat 7011 [1502] la 28 noiembrie, egumen jupan Neofit. Provine
din vechea biseric, fost pe acelai loc (n galeria superioar a bisericii).
Ref. i reprod.: Miroljub Zari, La Bitolia, un portret al lui Radu cel Mare (MI, 18, 1984,
nr. 11, p. 29-30).
MACEDONIA 217
BJELO POLJE
CRKVA NIKOLJAC
(Biserica Nikoljac)
MS
12 Sbornic, Serbia, 1556, 338 f., 21,5 x 14,5 cm. n cuprins: Letopis Nikolski,
post 1496, menionnd i uciderea lui Vlad epe de mna lui Basarab. Text n slavon
(ms. 49).
Ref.: D.N. Anastasijevi, Letopis Nikolski (Bogoslovlje, 9, 1934, p. 364-370; rec.
D.P. Bogdan, n RIR, 4, 1934, p. 367 i Raze de lumin, 6, 1934, nr. 5); Bogdanovi,
p. 35, nr. 302.
13 Minei pe luna noiembrie, scris n Moldova, prima jumtate a sec. XVI. 108 f.,
32 x 21 cm. Text n slavon (ms. 62).
Ref.: Bogdanovi, p. 63, nr. 795.
14 Apostol, scris n Moldova, 1546-1547. 153 f., 32 x 21,5 cm. Text n slavon,
nsemnare de Hano Grmticul (ms. 14).
Ref.: ibidem, p. 22, nr. 89.
15 Minei pe luna octombrie, scris n Moldova, mijlocul sec. XVI. 178 f., 32,5 x
21,5 cm. Text n slavon, nsemnare a pisarului Pavel (ms. 36).
Ref.: ibidem, p. 62, nr. 768.
16 Tetraevanghel, scris n Moldova, a doua jumtate a sec. XVI. 303 f., 20 x 13 cm.
Text n slavon (ms. 56).
Ref.: ibidem, p. 134, nr. 2091.
BRUSNIK (arom. Nijopole)
AM
17 coal primar mixt, nfiinat n 1881, subvenionat de statul romn pn
n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 128-129; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. N; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535 (doc. 176),
II, p. 333 (doc. 154).
DOLNJA BELICA (arom. Beala de Jos)
AM
18 coal primar, nfiinat n 1905, subvenionat de statul romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 51; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Berciu-
Drghicescu Petre, coli i biserici, II, p. 333 (doc. 154).
218 MACEDONIA
GEVGELIJA (arom. Ghevghelia)
AM
19 coal primar mixt, nfiinat n 1900, subvenionat de statul romn pn
n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 78; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian, Raport
1942, lit. O (menioneaz i un Paraclis romnesc); Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), II, p. 333 (doc. 154), 490 (doc. 256).
GOPE (arom. Gopei)
AM, A
20 Biserica ortodox Schimbarea la Fa, ctitorit de comunitatea aromneasc
n 1871, subvenionat de statul romn pn n 1916. n pictura interioar (naos, stnga)
Cuviosul Antonie cel Mare, fresc, fcut de Maria Erca i fiii ei (inscripie n romn).
Astzi, nchis pentru renovare.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. D 1; Gh. I. Erca, Comuna
aromneasc Gope din Macedonia districtul Bitolia ( tudes roumaines et
aroumaines, II, ed. Paul H. Stahl, Paris, 1993, p. 33); Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, II, p. 489 (doc. 256); Daniel Cain, 2010.
21 coli primare (2), de biei (1868) i de fete (1879), subvenionate de statul
romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 80-84; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. D 2; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 109-110
(doc. 8), 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154).
GORNJA BELICA (arom. Beala de Sus)
AM
22 Biseric ortodox, subvenionat de statul romn pn n 1916.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915.
23 coal primar, nfiinat n decembrie 1880, subvenionat de statul romn
pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 51; MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. S;
Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), II, p. 333 (doc.
154).
JANKOVAC (arom. Iancovei)
AM
24 coal primar, nfiinat n 1897, subvenionat de statul romn pn n 1916.
MACEDONIA 219
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 90-91; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. V; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 580 (doc. 198),
II, p. 333 (doc. 154).
KITKA (arom. Lipopeli)
AM
25 coal primar mixt, nfiinat nainte de 1900, subvenionat de statul romn
pn ctre 1912.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 91-92; ovaru, p. 99; Oprian, Raport 1942, lit. K.
KOANE (arom. Cociani)
AM
26 Paraclisul Sf. Nicolae, construit de comunitatea aromn n 1902, subvenionat
de statul romn pn n 1915, a fost drmat n 1916.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. E 1; Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, II, p. 489 (doc. 256).
27 coal primar mixt, nfiinat n 1895, subvenionat de statul romn pn
n 1915.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 61; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian, Raport
1942, lit. E 2; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 580 (doc. 198), II,
p. 333 (doc. 154), 489 (doc. 256).
KONJSKO (arom. Huma)
AM
28 Biseric ortodox, subvenionat de statul romn pn n 1915.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915.
29 coal primar, nfiinat n 1890, subvenionat de statul romn pn n 1945.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 87; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian, Raport
1942, lit. P (proprietate a statului romn n 1942); Berciu-Drghicescu Petre, coli
i biserici, II, p. 490 (doc. 256).
KRIVA PALANKA (arom. Palanca)
AM
30 coal primar mixt, nfiinat n 1904, subvenionat de statul romn pn
n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 180; MIPL, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. J 1; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536 (doc.
176), II, p. 490 (doc. 256).
220 MACEDONIA
KRUEVO (arom. Cruova)
AM
31 Biserica ortodox Sf. Ioan Boteztorul, construit cu sprijinul financiar al
statului romn n 1896 i subvenionat de acesta pn n 1938. n prezent, muzeu.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. C 1; Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, I, p. 536-537 (doc. 176), II, p. 488 (doc. 256); Nicolae Messail,
Ascenden, Buc., 2010, p. 32.
32 coli primare (3), de biei, nfiinat n 1869, coala Cire (1889) i cea
mixt, subvenionat de statul romn pn n 1915. Localurile colilor au fost scoase la
licitaie, pentru nchiriere, n 1920.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 56, 60; MIPC, Bugetul 1914-915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. C 2-3 (coala de Sus i coala de Jos); Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, I, p. 535-537 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 133 (doc. 9), 333 (doc.
154), 488 (doc. 256).
KUMANOVO (arom. Cumanova)
AM
33 coal primar, nfiinat n 1898, subvenionat de statul romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 62; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian, Raport
1942, lit. I 1-2 (menioneaz i un Paraclis romnesc); Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154), 490
(doc. 256).
MALOVITE (arom. Molovite)
AM
34 Biserica ortodox Sfnta Vineri, a doua jumtate a sec. XIX, subvenionat de
statul romn pn n 1945. Renovat dup 1991.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit D (2) 1-2; Daniel Cain, 2010.
35 coli primare (2), de biei, numit La Mo Gag (nfiinat n 1880) i de fete
(1882), subvenionate de statul romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 104-124; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. D (2) 3-4; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-
536 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154), 489 (doc. 256).
MAGAREVO (arom. Magarova)
AM
36 Biseric ortodox, subvenionat de statul romn pn n 1915.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915.
MACEDONIA 221
37 Cimitir romnesc, nfiinat cu sprijinul financiar al statului romn n 1906,
dezafectat nainte de 1912.
Ref.: Oprian, Raport 1942, lit. L 2; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, II, p. 490
(doc. 256).
38 coal primar, nfiinat n 1880, subvenionat de statul romn pn n 1915,
a fost drmat n 1917.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 96-99; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. L 1; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536 (doc.
176), II, p. 333 (doc. 154), 490 (doc. 256).
MANASTIR LESNOVO
AM
39 Mnstirea Sfinii Arhangheli Mihail i Gavriil ajutat, din sec. XVI, prin danii
de la Petru Rare, doamna Elena i ali domnitori romni
Ref.: St. Novakovski, Srpski pomenici, p. 11; Brbulescu, Relations, p. 273; Turdeanu, Din
vechile schimburi, p. 160.
MANASTIR PROHOR PINSKI
AM
40 Aezmnt, ntreinut n sec. XV-XVI i prin danii romneti de la Vlad
Clugrul, Radu cel Mare, Mihnea Turcitul .a.
Ref.: Brbulescu, Relations, p. 273; Turdeanu, Din vechile schimburi, p. 151, 189-190;
Anuichi, p. 17; Pippidi, Tradiia politic, p. 55.
41 Cdelni, lucrat n argint de meteri romni sau dup modele romneti sec.
XVI.
Ref.: Teodora Voinescu, Argintria n colecia de art medieval n Studii asupra
tezaurului, p. 76; Radojci, Rapports, p. 26, 30.
MANASTIR SVETI NAUM
AM
42 Aezmnt, ntreinut n sec. XVIII-XIX i cu danii romneti de la domnitorii
Alexandru Ipsilanti (8 septembrie 1781), Nicolae Caragea (29 noiembrie 1782), Mihai
Suu (20 ianuarie 1784 i 18 aprilie 1792 60 taleri anual), Alexandru Moruzi (10 iunie
1793), Constantin Ipsilanti (12 iunie 1805), Ioan Gheorghe Caragea (17 februarie 1813),
Alexandru Suu (14 iulie 1819 80 taleri anual).
Ref.: Urechia, II, p. 95-96; VI, p. 229,230 (1793); X A, p. 93 (1813); O danie ctre
mnstirea Sf. Naum de la Ohrida (RI, 2, 1916, p. 94-96); P. Mihail, Mrturii
222 MACEDONIA
romneti, p. 28-39, 41-44, 48; Sava Iankovi, La subvention des seigneurs valaques
au monastre de Sf. Naoum prs dOhrid (Glasnik, 14, 1970, nr. 2-3, p. 311-316).
Reprod.: Arhiv na Istoriceski Institut pri BAN, Sofia, fond Arhiv na Vzradane (fotocopii
ale hrisoavelor de danie).
MANASTIR TRESKVAC
AM
43 Aezmnt, ajutat prin danii romneti n sec. XVI, de la Neagoe Basarab,
marele hatman Dimitrie, soia (sau fiica) sa Anthimia, stolnicul Ioan, Nicoar, logoftul
Gavriil Trotuanul .a.
Ref.: Iordan Ivanov, Blgarski starini iz Makedonija, ed. 2, Sofia, 1931, p. 68; Gavriil
Protul, Viaa Sf. Nifon, ed. Tit Simedrea, Buc., 1937; Turdeanu, Din vechile schimburi,
p. 158.
MORIHOVA (arom. Colibile din ~)
AM
44 coal primar, nfiinat nainte de 1892, subvenionat de statul romn pn
ctre 1912.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 136; ovaru, p. 99; Berciu-Drghicescu Petre, coli i
biserici, I, p. 580 (doc. 198).
OHRID (arom. Ohrida)
AM
45 Biserica ortodox Sf. Gheorghe, nfiinat ctre 1820 (cu fond de cri de cult
romneti), subvenionat de statul romn pn n 1915 (n Mahalaua de Sus).
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. X 1 (preluat de bulgari n
1912); Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, II, p. 491 (doc. 256).
46 Biserica ortodox Sf. Nicolae, ctitorit n 1875 de Constantin Roca, preluat de
comunitatea de cult Havon n 1912.
Ref.: Oprian, Raport 1942, lit. X 2; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, II,
p. 491 (doc. 256).
47 coli primare mixte (2), nfiinate n 1868, respectiv 1897, subvenionate de
statul romn pn n 1915.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 130-132; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99;
Oprian, Raport 1942, lit. X 3-4 (coala nr. 1, Mahalaua de Sus, n curtea bisericii
Sf. Gheorghe; coala nr. 2, Mahalaua de Jos, lng biserica Sf. Nicolae, n str. fost
Krunska); Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 107-109 (doc. 6-7);
Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198),
II, p. 333 (doc. 154), 491 (doc. 256).
MACEDONIA 223
CRKVA SV. KLIMENT
(Biserica Sf. Climent)
MS
48 Manuscris, sec. XI, n care este menionat un preot Ioan, n arhiepiscopia
Ohridei, dup unii cercettori primul cleric romn cunoscut nominal printr-un text de
epoc (biblioteca bisericii).
Ref.: Iordan Ivanov, Blgarski starini iz Makedonija, p. 555-561; Ivan Snegarov, Istorija
na Ohridskata Arhiepiskopija, I, Sofia, 1942, p. 192 (nsemnarea preotului Ioan);
Fontes, IV, p. 24-25 (localizarea actual a manuscrisului neverificat).
NARODNI MUZEJ
(Muzeul Naional)
DOC
49 Document din 1708, relativ la coala din Castoria ajutat prin danii de Gheorghe
Castriotul, demnitar al lui Constantin Brncoveanu (fond Arhiepiscopia din Ohrida).
Ref.: M.D.Ch., Georgios Kastriots kai en Kastoria schole (Ekklesiastik altheia,
1, 1880-1881, p. 175-176); Marcel Richard, Rpertoire des bibliothques et des
catalogues de manuscrits grecs, ed. 2, Paris, 1958, p. 175 (localizare).
MUZ
50 Antimis, 1730, tiprit de episcopul Antonie de Rdui (fond Arhiepiscopia din
Ohrida).
Ref.: Ilie Brbulescu, Un antimis romno-slav necunoscut (Arhiva, 28, 1921, p. 104).
PRILEP (arom. Perlepe)
AM
51 coal primar mixt, nfiinat n 1878, subvenionat de statul romn pn
n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 142-145; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. H 1; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 118-119
(doc. 16), 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154), 490 (doc. 256).
RESEN (arom. Resna)
AM
52 Biseric ortodox, subvenionat de statul romn pn n 1916.
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. W 1.
224 MACEDONIA
53 coal primar mixt, nfiinat n 1892, subvenionat de statul romn pn
n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 143-147; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit W 2; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536
(doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154).
SKOPJE (arom. Scopia)
AM
54 coal primar mixt, nfiinat n 1895, subvenionat de statul romn pn
n 1916, restituit statului romn n 1931 i susinut pn n preajma celui de-al Doilea
Rzboi Mondial de civa aromni din comunitatea local care primesc n 1930 medalia
Rsplata Muncii pentru coal (str. 7 Aprilie, fosta Hilendarska, nr. 39, col cu strada
fost Negorika).
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 164-165; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. A; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 490 (doc. 158),
535-537 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154), 486-487 (doc. 256).
ARHIV NA MAKEDONIJA
(Arhivele Macedoniei)
DOC
55 Fonduri arhivale, 1885-1919, cuprinznd i documente privitoare la istoria
Romniei sau a relaiilor romno-macedonene (fragmente din fondul Savezni Sekretarijat
za Inastrane Paslove pstrat la Belgrad; fondul Comitetul Naional al Macedoniei, 1912-
1945; fondul Consulatul din Londra al Macedoniei; fondul familial Dimitar Vlahov).
Ref.: Andrei Caciora, Cercetri n arhivele de peste hotare. R.S.F. Iugoslavia (RA, 1977,
nr. 3, p. 324).
56 Articol copiat din Le Temps, Paris, 11 aprilie 1903, referitor la demersurile
guvernului romn pe lng puterile europene n favoarea reformelor din Macedonia i
politica romneasc n sud-estul Europei (fondul Grgur Iaksi).
Ref. i publ.: Gelcu Maksutovici, Despre Albania i albanezi, Buc., 1995, p. 107-109.
H
57 Hri ale Daciei, Moesiei, Iliriei Orientale i Traciei [s.l., s.a.], cuprinznd i
localiti interesnd istoria veche a Romniei (Colecia de planuri i hri).
Ref.: A. Caciora, loc. cit. (autorul a selecionat pentru microfilmare 116 cadre, inclusiv
hrile menionate mai jos).
58 Hri geografice i etnografice ale rii Romneti, Moldovei i Transilvaniei,
1589-1783 (Colecia de planuri i hri).
Ref.: ibidem.
MACEDONIA 225
59 Hri ale Ungariei i Imperiului Otoman, 1637-1849, cuprinznd i teritorii
romneti (Colecia de planuri i hri).
Ref.: ibidem.
60 Hri ale cursurilor Tisei i Dunrii, cu zonele geografice adiacente (Colecia
de planuri i hri).
Ref.: ibidem.
61 Hri etnografice ale statelor balcanice, 1918-1919, cuprinznd i zonele cu
populaie romneasc sau aromneasc (Colecia de planuri i hri).
Ref.: ibidem.
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA
(Biblioteca Naional i Universitar)
MS
62 Sf. Ioan Scrarul, Leastvia, traducere romneasc de la sfritul sec. XVIII
(ms. 105/M 11).
Ref.: Radu Constantinescu, Repertoriu, p. 250, nr. 1302.
UMETNICKA GALERIJA
(Galeria de Art)
A
63 Constantin Daniel, Portret de brbat cu mnui albe, 1833-1837. Ulei (inv.
355).
Ref.: Konstantin Danil, p. 112, nr. 82.
64 Constantin Daniel, Portret de femeie cu dantele, 1833-1837. Ulei (inv. 83).
Ref.: ibidem, nr. 83.
SLEPE
MANASTIR SV. JOVAN PRETE
(Mnstirea Sf. Ioan Boteztorul)
DOC
65 [Epistolarul mnstirii Slepe], sec. XVI, cuprinznd i documente interesnd
istoria romnilor: formular de scrisoare ctre domnii rii Romneti i copie de pe titlul
i ncheierea unui hrisov al lui Petru Rare dat egumenului Teodosie de la mnstirea
Zografu. Text n slavon.
Ref.: Jov. Radoni, Epistolar manastira Prodroma (Slepe) iz XVI veka (SSKA, 49, 1910,
p. 63); Turdeanu, Din vechile schimburi, p. 160.
226 MACEDONIA
STRUGA
AM
66 coal primar, ntreinut de statul romn pn la Primul Rzboi Mondial.
Ref.: ovaru, p. 99; Oprian, Raport 1942, lit. U; II, Berciu-Drghicescu Petre, coli i
biserici, II, p. 333 (doc. 154).
TETOVO (arom. Tetova)
AM
67 coal primar, ntreinut de statul romn pn la Primul Rzboi Mondial.
Ref.: ovaru, p. 99; Oprian, Raport 1942, lit. R.; Berciu-Drghicescu Petre, coli i
biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), 580 (doc. 198), II, p. 333 (doc. 154).
TRNOVO (arom. Trnova)
AM
68 coal primar, nfiinat n 1864, subvenionat de statul romn pn n 1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 156-163; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
Raport 1942, lit. H; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 105-107 (doc.
3, 4, 6), 111-112 (doc. 11), 535-536 (doc. 176), II, p. 333 (doc. 154), 490 (doc. 256).
UROEVAC (arom. Ferizovici)
AM
69 coal primar, nfiinat n 1905, subvenionat pn n 1912 de statul romn.
Ref.: ovaru, p. 99; Oprian, Raport 1942, lit. G.
VELE (arom. Vele)
AM
70 Paraclisul Sf. Ioan, sfinit n 1887, subvenionat de statul romn pn n 1916
(succesiv n casele lui Costi N. Nau i ale lui Vasa A. Bego).
Ref.: MIPC, Bugetul 1914-1915; Oprian, Raport 1942, lit. F 1; Berciu-Drghicescu Petre,
coli i biserici, II, p. 489 (doc. 256).
71 coal primar mixt, nfiinat n 1893, subvenionat de statul romn pn n
1916.
Ref.: Cordescu, Istoricul, p. 165-167; MIPC, Bugetul 1914-1915; ovaru, p. 99; Oprian,
loc. cit.; Berciu-Drghicescu Petre, coli i biserici, I, p. 535-536 (doc. 176), 580
(doc. 198), II, p. 333 (doc. 154), 490 (doc. 256).
MAREA BRITANIE 227
MAREA BRITANIE
ALNWICK
(Northumberland)
ALNWICK CASTLE
MUZ
l Plac funerar, fragment, pentru Aurelius Ex[...]imi, probabil centurion din
cohorta I Dacorum. Descoperit n fortul din High Rochester.
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 220, nr. 37.
BATH
(Somerset)
BATH CASTLE
DOC
2 Scrisori (2) din 1665 de la Gheorghe tefan, fost domn al Moldovei, adresate
regelui Angliei, Charles II (Coventry Papers).
Ref. i publ.: E.D. Tappe, Charles II and the prince of Moldavia: Addenda (SEER, iunie
1953, p. 528-529).
BIRDOSWALD
(Cumberland)
BIRDOSWALD FORT
AM
3 Fortul Camboglanna din sistemul defensiv al Britanniei de nord (Valul lui
Hadrian, n 108). A servit ca garnizoan cohortei I Aelia Dacorum din timpul mpratului
Antonin Pius (138-161) pn n sec. IV.
Ref.: P. Howard, Birdoswald Fort, Huddersfield, 1971; idem, Birdoswald Fort on Hadrians
Wall. A History and Short Guide, 1972; Russu, Daco-geii, p. 29; IDRE, I, p. 206.
228 MAREA BRITANIE
MUZ
4 Inscripie, nceputul sec. III, menionnd pe Marcus Claudius Menander, tribun
al cohortei I Aelia Dacorum, care a ridicat o construcie din ordinul lui Marius Iulius,
guvernator al provinciei Britannia Inferior, ctre 219. n dreapta inscripiei sabia curbat
dacic, n stnga o frunz de palmier, descoperit n 1882 n castrul Birdoswald (dal de
piatr ncastrat n zid, n Black Gate).
Ref., publ. i reprod.: Bucur Mitrea, Sabie dacic pe un monument roman din Britania
(RIR, 9, 1939, p. 264-270, fig. 1-4); R.P. Wright R.G. Collingwood, The Roman
Inscriptions of Britain, I (Inscriptions on stone), Oxford, 1965, p. 591, nr. 1914;
Russu, Daco-geii, p. 31-33, fig. 6; Cat. exp. brit., p. 9; IDRE, I, p. 207-208, nr. 203,
pl. VIII.
5 Altar, fragment cu inscripie, menionnd Cohors I Aelia Dacorum i pe tribunul
ei Flavius [...] (n Black Gate).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 214, nr. 220.
6 Inscripie funerar pentru doi copii, unul numit Decibalus, al doilea cu un nume
traco-dac, probabil din familia unui soldat din Cohors I Aelia Dacorum cantonat la
Camboglanna, Birdoswald (pstrat n fort, Black Gate).
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii, p. 31; IDRE, I, p. 219, nr. 236.
BRAMPTON
(Cumberland)
LANERCOST PRIORY
MUZ
7 Altar votiv, descoperit la Birdoswald, ridicat de Cohors I Delia Dacorum, cu
inscripia fragmentar dedicat probabil unui ofier al acestei uniti (n cript).
Ref. i publ.: IDRE, p. 216-217, nr. 228.
8 Altar, descoperit, probabil, la Birdoswald, ridicat de Cohors I Aelia Dacorum,
tribun fiind Ferentius Valerianus (inscripie fragmentar).
Ref. i publ.: ibidem, p. 211, nr. 230.
BURLEY-ON-THE-HILL
(Rutland)
COLECIA ALLAN GEORGE FINCH
MS
9 Giovanni Mascellini, Breve Relazione dellImpero Ottomano nellanno 1668.
MAREA BRITANIE 229
Copie. 29 p. Cuprinde i informaii despre potenialul militar al rii Romneti i al
Moldovei n timpul lui Matei Basarab i Vasile Lupu.
Ref.: Report on the Manuscripts of the late Allan George Finch, esq. of Burley-on-the Hill,
Rutland, II, Londra, 1922, p. 504, nr. IX; N. Vtmanu, Contribution ltude de la
vie et de loeuvre de Giovanni Mascellini, mdecin et secrtaire princier (RESEE,
16, 1978, nr. 2, p. 274).
CAMBRIDGE
CLARE COLLEGE LIBRARY
CR
10 De falsa et vera Unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo.
Authoribus ministris Ecclesiarum consententium in Sarmatia et Transylvania, Alba Iulia,
1567 (= 1568).
Ref.: Rgi Magyarorszgy Nyomtatvnyok 1473-1600. Res litteraria, Budapesta, 1971,
p. 275-277, nr. 254; Rzvan Theodorescu, Civilizaia romnilor ntre medieval i
modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Buc., 1987, p. 54-55, 75.
CORPUS CHRISTI COLLEGE LIBRARY
MS
11 Itinerarium fratris Willelmi de Rubruk de ordine fratrum minorum... ad partes
orientales, 1253. Cuprinde informaii despre rile Romne n timpul migraiilor cumane
i mongole, ptrunderea ungurilor n Transilvania, statul romno-bulgar. 3 copii (ms. 66,
181, 407).
Ref.: A. Sacerdoeanu, Guillaume de Rubrouck et les Roumains au milieu du XIII-e sicle,
Paris, 1930, p. 36.
Publ.: Recueil de voyages et de mmoires, t. IV, Paris, 1839; A. Sacerdoeanu, op. cit.,
p. 157-163 (fragmente).
FITZWILLIAM MUSEUM
A
12 Jean tienne Liotard, Autoportret, executat la Iai, 1742-1743. Desen n crbune.
Copie de Antoine de Favray, 1762-1764.
Ref. i reprod.: Remus Niculescu, Jean tienne Liotard Jassy (Genava, N.S., t. 30,
1982, p. 152-154).
13 Matisse, La blouse bulgare (sic), portret feminin cu iie.
Ref.: Andrei Pippidi, 1972.
230 MAREA BRITANIE
14 Constantin Brncui, [Schia unui profil feminin cu capul plecat].
Ref.: Andrei Pippidi, 1972.
KETTLES YARD
A
15 Constantin Brncui, Prometeu, 1911, Bronz, h 17,6 cm.
Ref.: S. Geist, II, nr. 79; Kettle Yard, University of Cambridge. An illustrated Guide,
Cambridge, 1982, nr. 17.
Reprod.: S. Geist, II, fig. 63.
16 Constantin Brncui, Nud (n Kettles Yard).
Ref.: Kettles Yard... Guide, nr. 18.
KINGS COLLEGE LIBRARY
CR
17 De falsa et vera Unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo.
Authoribus ministris Ecclesiarum consententium in Sarmatia et Transylvania, Alba Iulia,
1567 (= 1568).
Ref.: Rgi Magyarorszgy Nyomtatvnyok 1473-1600. Res litteraria, Budapesta, 1971,
p. 275-277, nr. 254; Rzvan Theodorescu, Civilizaia romnilor ntre medieval i
modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Buc., 1987, p. 54-55, 75.
UNIVERSITY LIBRARY
MS
18 Ur bin dil, Tevri-i l-i Omn [Istoria dinastiei osmane], sfritul sec.
XV. Trateaz istoria Imperiului Otoman de la jumtatea sec. XIII pn n 1494, cuprinznd
i informaii despre raporturile romno-otomane n aceast perioad (ms. Dd. 11-15).
Ref. i publ.: Fr. Babinger, Die Frhosmanischen Jahrbcher des Urudsch. Nach dem
Handschriften..., Hannover, 1925; Babinger, GOW, p. 24; M. Guboglu, Cronici
turceti, I, p. 47-64.
19 De violenta morte Georgii Cardinalis Transilvani et processu formato contra
occisores, 1553, cuprinznd documentele procesului n legtura cu asasinarea cardinalului
G. Martinuzzi, printre care i depoziia lui Nicolae Olahus. Copie din 1616 (Add. 4612).
Ref.: A. Pippidi, Cltorie de documentare n Marea Britanie (R. Ist., 37, 1983, nr. 3,
p. 320).
20 Hseyn Hezrfen, Tenqih-i tevrih-i mlk [ndreptarea cronicilor suveranilor],
1673. Cuprinde i informaii despre relaiile romno-otomane de la sfritul sec. XIV pn
n anul 1672 (ms. or. 491).
Ref.: Babinger, GOW, p. 229-230.
MAREA BRITANIE 231
21 nsemnri ale lui Zachary Grey (1688-1766) despre cartea lui Dimitrie Cantemir,
The History of the Growth and Decay of the Othman Empire, 1735 (E 6, 43, f. 88).
Ref.: Andrei Pippidi, 2010.
CARLISLE
(Cumberland)
CARLISLE MUSEUM
MUZ
22 Altar votiv, [sec. II-IV], fragment, cu inscripie, ridicat de Cohors I Aelia
Dacorum.
Ref. i publ.: ibidem, I, p. 215, nr. 223.
23 Altar votiv [sec. II-IV], descoperit la Birdoswald, cu inscripie, ridicat de Cohors
I Aelia Dacorum, al crei tribun era Aurelius [Iulianus?].
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii; IDRE, I, p. 215, nr. 225.
24 Inscripie, nceputul sec. III, fost pe un hambar construit de Cohors I Aelia
Dacorum i Cohors I Thracum civium Romanorum, aezat de Aurelius Iulianus, tribunul
cohortei dacilor, n partea stng a inscripiei sabia curbat dacic, n dreapta o ramur de
palmier. Descoperit n 1929 n fortul mpratului Theodosius, folosit n pavaj.
Ref., publ. i reprod.: R.P. Wright R.G. Collingwood, op. cit., I, p. 589, nr. 1909; Russu,
Daco-geii, p. 31 i fig. 5; IDRE, I, p. 206-207, nr. 201.
25 Inscripie, nceputul sec. III, fragment, menionnd centuria lui Aelius Dida
(nume dac sau trac) din Cohors I Dacorum (dal descoperit lng Denton Hall, conservat
n Black Gate).
Ref.: Russu, Daco-geii, p. 31; IDRE, l, p. 208-209, nr. 205.
26 Inscripie [post 211] pe un fragment de soclu de statuie imperial (Septimius
Sever?), descoperit la Birdoswald, menionnd Cohors I Aelia [Dacorum].
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 218, nr. 232.
27 Inscripie, [235-238], fragment pe un altar de piatr descoperit la Wilowford.
Menioneaz Cohors I Aelia Dacorum i pe tribunul ei Flavius Maximianus.
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii, p. 30-31; IDRE, I, p. 210, nr. 209.
28 Inscripie, [270-273], menionnd numele cohortei I Aelia Dacorum
Tetricianorum i al tribunului ei Pomponius Desideratus. Provine de la fortul Birdoswald.
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii, p. 31; IDRE, I, p. 212, nr. 213.
29 Inscripie, [276-282], pe un altar votiv descoperit la Birdoswald, menionnd
cohorta I Aelia Dacorum Probiana i pe tribunul ei Aurelius Verinus.
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii, p. 31; IDRE, I, p. 212, nr. 214.
30 Inscripie fragmentar, post 293, din timpul primei tetrarhii, menionnd
reparaii efectuate (n fortul Camboglanna Birdoswald, unde a fost descoperit), sub
232 MAREA BRITANIE
supravegherea centurionului Flavius Martinus, comandant (praepositus) al cohortei I
Aelia Dacorum (restituire ipotetic). Probabil prima meniune epigrafic a prezenei
unitii dacice la Camboglanna din Britannia.
Ref., publ. i reprod.: IDRE, p. 220-222, nr. 240.
31 Inscripie, descoperit la Birdoswald sau Netherby, aezat de Cohors I Aelia
Dacorum, avnd ca tribun pe Ammonius Victorinus.
Ref., publ. i reprod.: Russu, Daco-geii, p. 29-30 i fig. 3; IDRE, I, p. 213, nr. 216.
32 Altar votiv, ridicat de Cohors I Aelia Dacorum, comandat de Iulius Marcellinus,
centurion al legiunii II Augusta, n calitate de curator.
Ref. i publ.: Russu, Daco-geii, p. 30; IDRE, I, p. 215-216, nr. 225.
CASTLESTEADS
(Cumberland)
MUZ
33 Altar de piatr, sec. III, cu inscripie menionnd Cohors I Aelia Dacorum i pe
tribunul ei Marcius Gallicus.
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 213, nr. 215.
34 Inscripie, fragment, descoperit la Birdoswald, menionnd cohorta I Aelia
Dacorum.
Ref. i publ.: ibidem, I, p. 214, nr. 219.
CHATSWORTH
(Derbyshire)
CHATSWORTH HOUSE
MS
35 Mr. Harrie Cavendish, his journey to and from Constantinople 1589, by Fox,
his servant, 33 f. Relaie de cltorie cuprinznd i informaii despre rile Romne (The
library of the Dukes of Devonshire).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Cltoria lui Henry Cavendish n rile romne (AIIAI, 7,
1970, p. 271-278); idem, Le voyage de Henry Cavendish travers les Balkans en
1589 (RESEE, 8, 1970, nr. 2, p. 419-433); Cltori strini, III, p. 291-293.
Publ.: Alfred C. Wood, n Camden Miscellany, XVII, Londra, 1940; Cltori strini, III,
p. 294-296 (fragmente).
A
36 Desene, 1467, reproducnd cteva scene din partea inferioar a Columnei lui
Traian din Roma (The library of the Dukes of Devonshire).
Ref.: R. Paribeni, La Colonna Traiana in un codice del Rinascimento (Rivista del R.
MAREA BRITANIE 233
Istituto darcheologia e storia dellArte, I, 1929, p. 18); Mihail Macrea, Un disegno
inedito del Rinascimento relativo alla Colonna Traiana (ED, 7, 1937, p. 92).
Publ.: A. Strong, Six drawings from the Column of Trajan with the date 1467 (Papers of
the British School of Rome, 4, 1913, p. 174-183).
CHICHESTER
(Sussex)
WEST SUSSEX COUNTY RECORD OFFICE
MS
37 John Sibthorp, Relaie a cltoriei de la Viena la Constantinopol, 1794,
cuprinznd informaii despre flora regiunilor strbtute, ntre care i inuturi romneti
(Hawkins, M 55, vol. 2, nr. 2).
Ref. i publ.: Trevor J. Hope, John Sibthorps last expedition to the Balkans: The accounts
of Sibthorp and Dallaway about their travels in 1794 (RESEE, 12, 1974, nr. 1, p. 87-
102).
38 Frederick George Koehler, Jurnal de cltorie, sfritul sec. XVIII. Cuprinde
tiri despre ara Romneasc n timpul domniei lui Constantin Hangerli (Midford Papers,
ms. 1257).
Ref.: Trevor J. Hope, Interesele britanice n Europa de sud-est i n regiunea Dunrii de
jos la sfritul sec. XVIII, tez de doctorat, Buc., 1978.
CORBY CASTLE
(Cumberland)
MUZ
39 Inscripie, [sfritul sec. II nceputul sec. III], fragmentar, dedicat mpratului
Caracalla, provenind probabil de la Camboglanna (Birdoswald), aezat de tribunul
cohortei I Aelia Dacorum (ncastrat n zidul castelului, situat la cinci mile est de Carlisle).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 207, nr. 202.
DURHAM
DURHAM CATHEDRAL LIBRARY
MS
40 Isaac Basirius, Vindiciae honoris hungarici, sive manifestum... Domini Georgii
Rkoczi... sive Annales renan gestarum Transylvanico-Hungaricorum ab anno Domini
1653 ad hunc usque annum 1659. Cuprinde date privind istoria Transilvaniei i a rii
Romneti. Copie cu corecturi ale autorului.
234 MAREA BRITANIE
Ref.: Crciun Ilie, Repertoriul, p. 461.
Publ.: Lajos Kropf, Basire vdirata. Vlasz as Innocentia Transylvaniae czimu
rpiratra [Aprarea scris de Basirius. Rspuns la manifestul intitulat Innocentia
Transylvaniae] (TT, 1888, p. 509-565, 667-706).
EDINBURGH
NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND
DOC
41 Coresponden din 1772-1774 a lui Hugh Elliot, participant la rzboiul ruso-
turc, cuprinznd i scrisori primite n Moldova i ara Romneasc de la ofieri din armata
rus, inclusiv o relatare n francez a campaniei de la Dunre din 1771 (ms. 12976).
Ref.: A. Pippidi, Cltorie de documentare... (R. Ist., 37, 1983, nr. 3, p. 321).
42 Documente din 1794-1795, 1814-1820 din arhiva personal a lui Sir Robert
Liston, ambasador al Angliei la Poart, cuprinznd informaii despre activitatea consulatului
britanic la Bucureti, situaia politic din Principatele Romne .a. (mss. 5570-5573).
Ref.: Andrei Pippidi, 1984.
43 Coresponden din 1799-1801, primit de Sir Gilbert Elliot, ambasador englez
la Viena, de la Constantinopol i Bucureti, cuprinznd i scrisori de la Alexandru Moruzi,
domnul rii Romneti (ms. 11249).
Ref.: A. Pippidi, op. cit., p. 321.
44 Coresponden din 1801 a lui Francis Summerers, consul englez la Bucureti,
cuprinznd informaii despre situaia din Principatele Romne, precum i un document
semnat de Dimitrie Manu, agent al rii Romneti la Viena (ms. 11264, 11266-11267).
Ref.: ibidem.
45 Coresponden din 1867-1877 a lui Sir Henry George Elliot, ambasador englez
la Poart, cuprinznd i informaii privitoare la istoria Romniei (28 volume de rapoarte,
ms. 13060-13088).
Ref.: ibidem.
46 Documente diplomatice din 1870-1876; rapoarte de la R. Reade, consul englez la
Rusciuc i W.A. White, consul la Belgrad .a., referitoare la evenimentele premergtoare
rzboiului romno-ruso-turc i sprijinul acordat de Romnia insurgenilor din Balcani
(ms. 13072-13076).
Ref.: ibidem.
MS
47 Franois de Tott, Essay sur le gouvernement des Turcs, leurs moeurs et leurs
usages, 1763. Cuprinde i informaii privind istoria romnilor.
Ref.: ibidem.
MAREA BRITANIE 235
ROYAL MUSEUM OF SCOTLAND
MUZ
48 Cmi romneti din nordul Moldovei, sec. XIX.
Ref.: Corina Nicolescu, Lucrri de art romneasc n coleciile strine: o broderie
moldoveneasc din sec. al XVI-lea n Muzeul Victoria i Albert din Londra
(Revista Muzeelor, 1970, nr. 5, p. 423).
GLASGOW
HUNTERIAN MUSEUM
MS
49 Hseyn Hezrfen, Tenqih-i tevrih-i mlk [ndreptarea cronicilor suveranilor],
1673. Cuprinde i informaii despre relaiile romno-otomane de la sfritul sec. XIV pn
n anul 1672.
Ref.: Babinger, GOW, p. 229-230.
50 Nectarie, patriarhul Ierusalimului, Antirrsis pros tous latinous, traducere arab,
sfritul sec. XVII, de Christodoulos, mitropolit de Gaza i Ramla, a lucrrii publicate la
Iai, 1682 (ms. 286).
Ref.: Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, III, Citt del Vaticano,
1949, p. 123, 145; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire dans lglise melkite
du V
e
au XX
e
sicle, IV/1, Louvain Paris, 1979, p. 199.
CR
51 Demetrii Cantemiri Principis Moldaviae Initium Catechismi Turcici et Russici,
s.l., [1722-1723]. Fil imprimat, trimis spre aprobare Sinodului din Sankt Peterburg
(fasc. ms. Orientalium 211). Text bilingv cu caractere arabe i ruseti, elaborat n scopul
convertirii populaiei musulmane din Caucaz n timpul campaniei ruse.
Ref., publ. i reprod.: Gr. Nandri, Rumanian exiles in 18th Century Russia (RER, l,
1953, p. 69-70); arlung, p. 378-379, nr. 46; Eugen Lozovan, Dimitrie Cantemir
revizitat. Substratul politic al Catehismului slavo-turc (Dorul, Aalborg, 6, 1996,
nr. 79, p. 52-53).
52 Alphabetum Arabicum ex-typographia Demetri Cantemiri Principis Moldaviae,
9 ianuarie 1723, foaie volant (ms. Orientalium 211).
Ref.: Gr. Nandri, op. cit., p. 69; Paul Cernovodeanu, Dmtre Cantemir vu par ses
contemporains (le monde savant et les milieux diplomatiques europens) (RESEE,
11, 1973, nr. 4, p. 654); E. Lozovan, D. Cantemir et lexpansion russe au Caucase
(1722-1724) (RER, 13-14, 1974, p. 102-105).
236 MAREA BRITANIE
GOODWOOD
(West Sussex)
53 Paul Neagu (sculptor britanic de origine romn), Eschaton, sculptur, 1997,
oel inoxidabil i bronz, 27 x 200 x 200 cm. (Cass Sculpture Foundation).
Ref. i publ.: http://www.sculpture.org.uk/artists/PaulNeagu.
54 Paul Neagu, Triple Starhead, sculptur, 1997, oel inoxidabil, h 500 cm.
Ref. i publ.: ibidem.
HATFIELD
(Hertfordshire)
HATFIELD HOUSE
DOC
55 Scrisori (3), ante 26 iunie 1605, de la Gaspar Gratiani (viitorul domn al
Moldovei, n misiune la Londra), din 26 iunie 1605, de la cancelarul Robert Cecil, Earl of
Salisbury i din 27 august 1606, de la Sir Thomas Lake ctre Gratiani, relative la tefan
Bogdan (fiul lui Iancu Sasul), pretendent la tronul Moldovei, i demersurile lui pentru
sprijin diplomatic britanic i polonez (Mss. of the Marquis of Salisbury).
Ref.: Laura Coulter, The involvement of tefan Bogdan, a pretender to the Moldavian
throne with Henry Lello, the English ambassador to Constantinople between 1601
and 1606 (RRH, 30, 1991, nr. 1-2, p. 92-93, nr. 18-20, 22 i p. 99, nr. 38).
Publ.: Publications of the Royal Commission on Historical Manuscripts, XVII, Londra,
1938, p. 277-278 (9 Salisbury); XVIII, Londra, 1964, p. 255; XXIV (9 Salisbury,
addenda 1605-1668), Londra, 1976, p. 23.
MS
56 Principes Valachiae, 1580. Note scrise de lordul Burghley, cuprinznd genealogia
Basarabilor i alte informaii de istorie a rii Romneti, comunicate de Petru Cercel n
timpul vizitei sale n Anglia (Mss. of the Marquis of Salisbury).
Ref.: Calendar of the Manuscripts of the Most Hon. the Marquis of Salisbury, K.G.,
preserved at Hatfield House, II, Londra, 1888, p. 357; Andrei Pippidi, Cltorie de
documentare..., p. 321; idem, O genealogie a lui Petru Cercel (Arhiva genealogic,
l (VI), 1994, nr. 3-4, p. 77-81).
LANCASTER
(Lancashire)
LANCASTER MUSEUM
MUZ
57 Inscripie funerar pentru copilul Aurelius Concordus, fiul lui Aurelius Iulianus,
MAREA BRITANIE 237
tribun al cohortei I Aelia Dacorum cantonat la Birdoswald, unde a fost descoperit
placa.
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 219, nr. 235.
LEICESTER
(Leicestershire)
LEICESTERSHIRE RECORD OFFICE
DOC
58 Documente din 1660-1669 relative la legturile politice i economice anglo-
romne: scrisori ctre Heneage Finch, Lord Winchilsea, ambasador englez la Poart,
de la Mihail I Apafi (din 1662-1665), tefni Lupu (1661), Eustatie Dabija (1662),
Gheorghe Duca (din 1666), Ilia III Alexandru (1666-1668), Constantin Naculovici,
Domnica Cantacuzino, soia lui Ilia III Alexandru (ctre soia ambasadorului), Giorgio
Draperis, dragoman al ambasadei britanice, Nicolo Draperis, reprezentatul ambasadorului
englez la Iai, de la patriarhul Ierusalimului Nectarie (din Buc., 1664), medicul curii
domneti Giovanni Mascellini, negustori i emisari ai ambasadorului Winchilsea n rile
Romne, de la alte personaliti din Anglia, Polonia i Imperiul Otoman, precum i copiile
rspunsurilor lui Winchilsea ctre Apafi, .a. (Finch Papers, box 4962, pachetul XI, box
4963, pachetul XI, box 4982, 4984, Uncalendered Documents; Letterbook Winchilsea,
vol. I, f. 302; vol. II, f. 2, 274-275).
Ref.: Report on the Manuscripts of Allan George Finch, I, Londra, 1913, p. 146 sqq.;
Eric Tappe, Patrick Simson, a Scottish marchant in the Moldavian potash trade
(SEER, 30, 1952, nr. 75, p. 494-514); Paul Cernovodeanu, Cltorie de studii n
Marea Britanie (R. Ist., 27, 1974, nr. 10, p. 1544); idem, Un corespondent englez al
domnilor romni (MI, 9, 1975, nr. 9, p. 21-23; nr. 11, p. 28-29); idem, Izvoare engleze
privitoare la istoria romnilor (Arhiva Finch) (R. Ist., 30, 1977, nr. 8, p. 1519-1529);
idem, 1666: Documente inedite din arhive britanice. Scrisori cu sigiliile voievozilor
romni (MI, 19, 1985, nr. 9, p. 11-12); idem, [Recenzie la] Guide to the Documents
and Manuscripts of Hungary from the Earliest Times to 1800, edited by Dr. Gyrgy
Kurucz, Mansell Publishing Limited, London, 1992 (RRH, 33, 1994, nr. 1-2, p. 199-
208).
Publ.: Paul Cernovodeanu, The issue of the Pashalyk of Oradea as mirrored in the relations
between Transylvania and England, during the reign of Michael l Apafi, 1662-1665
(RRH, 32, 1993, nr. 3-4, p. 339-341, 342, 343-347 (7 scrisori Apafi); p. 341, 342-343,
347-348 (3 scrisori Winchilsea).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 380 D.
238 MAREA BRITANIE
LIVERPOOL
SYDNEY JONES LIBRARY
UNIVERSITY OF LIVERPOOL
H
59 Portulan, sec. XVI, Majorca. Pergament, 102 x 64 cm. Miniaturi n culori,
reprezentnd suveranii, cetile, fauna caracteristic fiecrei regiuni; include i ara
Romneasc (F 417).
Ref.: C.I. Karadja, Dare de seam (RI, 11, 1925, p. 352); Cat. exp. brit., p. 29, nr. 40;
D. Deletant, Mrturii romneti, p. 29.
Reprod.: The Studio, 1925, May; Cat. exp. Brit., p. 30-31; D. Deletant, op. cit. (MI, 16,
1982, nr. 9, coperta IV).
LONDRA
BEAVERBROOK LIBRARY
DOC
60 Documente, 1916-1922, de la politicianul englez Lloyd George, referitoare la
participarea Romniei la Primul Rzboi Mondial i la tratativele de pace, cuprinznd i
scrisori de la Take Ionescu i I.C. Brtianu (Lloyd George Papers).
Ref.: Cornelia Bodea, Surse de informare engleze privind ara noastr (RA, 1969, nr. 1,
p. 208).
Publ.: Cornelia Bodea, Hugh Seton-Watson, R.W. Seton-Watson i romnii, Buc., 1988,
p. 555-556 (doc. 30 aug. 1915).
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
DOC
61 Documente din 1834-1857, note de cltorie ale reverendului Benjamin Barker,
agent al Societii Biblice britanice i strine la Smirna, din vizitele n Principatele
Romne (1834, 1838, 1852 i 1857) i coresponden cu domnitorii Alexandru Ghica,
Barbu tirbei, Mihai Sturdza, cu mitropolitul Veniamin Costachi i cu Petrache Poenaru
(Foreign Correspondence, Inwards no. 3, 1834, f. 31, 129; no. 4, 1834, f. 18; no. 2, 1835,
f. 128; no. 3, 1835, f. 158; no. 4, 1835, f. 142; no. 2, 1836, f. 110; no. l, 1837, f. 133; no.
3, 1838, f. 98, 139; no. 2, 1839, f. 111; no. 3, 1839, f. 68; no. l, 1841, f. 82; no. l, 1843,
f. 146; no. l, 1845, f. 98; no. 3, 1845, f. 108; no. 4, 1846, f. 102; no. 2, 1847, f. 109; no. 2,
1851, f. 57).
Ref.: E.D. Tappe, A Bible Society Agent in the Rumanian Principalities (SEER, 42,
1964, nr. 99, p. 388-402); idem, Rumania and the Bible Society until the Crimean
MAREA BRITANIE 239
War (ibidem, 46, 1968, nr. 106, p. 91-104); idem, Rumania and the Bible Society,
1853-1920 (ibidem, 51, 1973, nr. 123, p. 276-291).
CR
62 Biblia, ed. Samuil Micu Clain, Blaj, 1795.
Ref.: Historical Catalogue of Printed Bibles, II, London, 1908, p. 1289-1290.
63 Noul Testament, St. Peterburg, 1817. Text n romn.
Ref.: ibidem, p. 1290.
64 Dumnezeiasca Scriptur a Legii Vechi i a ceii Noao, St. Peterburg, 1819. Text
n romn.
Ref.: ibidem.
65 Noul Testament, Buzu, 1834.
Ref.: ibidem.
66 Noul Testament, tiprit n zilele Prea nlatului Alexandru Dimitrie Ghica,
Smirna, 1838.
Ref.: ibidem.
67 Noul Testament, dedarea [= ed.] a doua, Smirna, 1846.
Ref.: ibidem.
68 Noul Testament, tiprit pentru ntia oar ntr-acest format cu r.s. Printele
Ioanichie Evantias, Bucureti, 1854.
Ref.: ibidem
69 Biblia, adec Dumnezeiasca Scriptur a Legii cei vechi i a cei noao, ed.
Andreiu baron de aguna, Sibiu, 1856-1858.
Ref.: ibidem.
70 Noul Testament, ed. 4, Bucureti, 1857.
Ref.: ibidem.
71 Noul Testament, ed. 6, Bucureti, 1859.
Ref.: ibidem.
72 Biblia Sacr [Psalmi], traducere de C. Aristias, Bucureti, 1859.
Ref.: ibidem.
73 Vengheilu al Mattheu n dialectulu Macedo-romnu tradusu... de Lazulu alu
Dumi [Pisodreanu], Buc., 1889.
Ref.: ibidem, p. 1297.
THE BRITISH LIBRARY
DOC
74 Scrisoare din Rhodos, 10 mai 1511, a lui Aimery dAmboise, mare maestru
240 MAREA BRITANIE
al Ordinului cavalerilor ospitalieri Sf. Ioan de Ierusalim, ctre regele Henric VIII,
ndemnnd la pregtirea unei expediii antiotomane la care aprecia c vor participa i
romnii (Cott. Ms., Otho C. IX, f. 8).
Publ.: Tappe, Documents, p. 19-20 (rec. Paul Cernovodeanu, n Studii, 1966, nr. 2, p. 392-
397; Dinu Dumitrescu, n RA, 1965, nr. 2, p. 304-307; erban Papacostea, n Revista
de referate i recenzii, 1965, nr. 117, p. 428-435).
75 Raport, 30 ianuarie 1515, al bailului veneian la Constantinopol, cuprinznd
informaii de la Neagoe Basarab, domnul rii Romneti, despre posibilitatea unui
conflict militar ntre Ungaria i Turcia (Cott. Ms. Otho C. IX, f. 22).
Publ.: Tappe, Documents, p. 20.
76 Scrisoare, 10 iulie 1515, a lui Sir Robert Wingfield, ambasador britanic la Viena,
menionnd pe romni printre cei care vor lua act de misiunea sa (Cott. Ms. Vitellius B,
XVIII, f. 162
v
).
Publ.: ibidem.
77 Document din Roma, 1517, privind pregtirea unei expediii antiotomane n care
trupe moldovene i muntene ar putea sprijini pe regele Poloniei pentru cucerirea Chiliei i
Adrianopolului (Cott. Ms. Vitellius B, III, f. 305-306).
Publ.: ibidem, p. 20-21.
78 Scrisori (2) din 30 iunie 1521 i 5 februarie 1525 ale lui Ludovic II, regele
Ungariei, ctre Henry VIII al Angliei, informndu-l despre campaniile otomane mpotriva
Ungariei i situaia din rile Romne, obligate s participe la campanie alturi de otomani
(Cott. Ms. Vespasian, F.I., f. 82, 1525).
Publ.: Hurmuzaki Densusianu, II/3, p. 361-363 (doc. 1521); Tappe, Documents, p. 23
(doc. 1525).
79 Scrisoare din 13 ianuarie 1525 a lui Laurentius Miedzilewski, episcop de
Kamenec, cuprinznd informaii despre puterea militar i politica extern otoman i
sugernd nlocuirea lui tefni, domnitorul Moldovei (Cott. Ms. Vespasian, F.I., f. 20
v
-
21).
Publ.: Tappe, Documents, p. 21-23.
80 Scrisoare din 11 ianuarie 1527 a lui Nicolaus Hungarus, reprezentant al dogelui
Veneiei, despre sprijinul acordat de Radu de la Afumai i tefni Vod lui Ioan Zpolya
(Cott. Ms. Vespasian, F.I., f. 10
v
).
Publ.: ibidem, p. 24.
81 Scrisoare din Augsburg, 12 ianuarie 1527, a lui John Wallop, privind aliana
militar dintre rile Romne (Cott. ms. Vitellius, B XXI, f. 30).
Publ.: ibidem.
82 Scrisoare din Kln, 26 noiembrie 1527, a lui Herman Rinc, prin care Henry VIII
este informat de o scrisoare a lui Radu de la Afumai ctre contele de Timioara (Cott.
Ms. Vitellius, B XXI, f. 45).
Publ.: ibidem, p. 24-25.
83 Documente (5) din 1529, 1533, 1535 i 1540, privind relaiile dintre Transilvania
MAREA BRITANIE 241
i Moldova, politica lui Petru Rare, aciunea lui Aloisio Gritti, predarea lui Petru Rare
otomanilor de ctre Ioan Zpolya (Cott. Ms. Nero, B. VI, f. 108; Vespasian, F.I., f. 26, 33,
37
v
, 38
v
; Ms. Harl. 282, f. 131).
Publ.: ibidem, p. 25-29, 31.
84 Raport, 1572-1574, despre luptele antiotomane ale lui Ioan Vod cel Cumplit,
domnul Moldovei (Egerton Ms., 1090, f. 239 sqq.).
Ref.: Pippidi, Tradiia politic, p. 174, n. 153.
85 Scrisoare, circa 1580, de la Petru Cercel ctre Sir John Wolley, secretarul reginei
Elisabeta a Angliei, cernd un rspuns la un mesaj trimis prin curier. Text n latin. Pe
verso, sigiliu domnesc cu legenda n romn Petrasco Voevoda den Tara Rumeneasc
(Sloane Ms., 3299, f. 52).
Ref.: M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938, p. 254); Tappe,
Documents, p. 41-42; Ioan Chiper, Petrasco Voevoda den ara Rumenesc. Cel
mai vechi sigiliu cu legenda n limba romn (MI, 1980, nr. 2, p. 6-8); Cat. exp. brit.,
p. 16, nr. 1.
Reprod.: Ioan Chiper, op. cit., p. 8; Cat. exp. brit., pl. 1.
86 Rapoarte (4) din 1583 i 1595, ale ambasadorului spaniol la Veneia, Christobal
de Salazar, privind proiectul realizrii unei coaliii antiotomane cu sprijinul lui Petru
Cercel, domnul rii Romneti, i de la ambasadorul Inigo de Mendoza (1595), despre
nfrngerea turcilor la erpteti de ctre trupele muntene ale paharnicului Manta (Add.
28415, f. 196, 242, 382, 398).
Ref. i publ.: C. Gllner, Documente din British Museum privitoare la istoria romnilor n
secolul al XVI-lea (RI, 23, 1937, p. 26-28).
87 Documente (2), 1591-1592, cuprinznd fragmente din corespondena reginei
Elisabeta I, n dou variante, n care recomand principilor suverani de pe continent pe
Ioan (tefan) Bogdan fiul domnitorului Iancu Sasul care solicit, n pribegie, scaunul de
domnie al Moldovei sau al rii Romneti (Mss. Add. 36774).
Ref. i publ.: M. Beza, op. cit., p. 253; Radu Valentin, Paul Simionescu, O precizare
cu privire la pretendentul Ioan Bogdan (1591) (RA, 1970, nr. 2, p. 629-630); Cat.
exp. brit., p. 17, nr. 2; Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 415.
88 Scrisori (2), 29 august i 9 septembrie 1592, ale lui Edward Barton, privind
misiunea lui Thomas Wilcox, agentul su n Moldova, i aciunile lui Aron Tiranul n
favoarea husiilor, la cererea ambasadorului englez (Cott. Ms. Nero B. XI, f. 135).
Publ.: Tappe, Documents, p. 61-62.
89 Documente, 1593-1611, relative la ncercrile pretendentului tefan Bogdan,
fiul lui Iancu Sasul, de a ocupa tronul Moldovei cu sprijinul diplomatic al Angliei (Stowe
Ms., 172-173).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Un principe moldovean la curtea regelui Iacob I Stuart (MI, 9,
1975, nr. 3, p. 20-22; nr. 4, p. 50-54).
90 Scrisoare, 7 februarie 1594, a lui tefan Kakas, solul principelui Sigismund
Bthory, ctre lordul William Burleigh, cernd rspunsul reginei la mesajul principelui
(Lansdowne, Ms. 76, f. 4).
242 MAREA BRITANIE
Ref.: A. Veress, Zalnkemnyi Kakas Istvn, Budapesta, 1905.
Publ.: Veress, Documente, IV, p. 64-65.
Reprod.: M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (MI, 1982, nr. 9, p. 31).
91 Rapoarte (22), 1594-1595, de la Edward Barton, ambasador englez la Poart,
relative la campaniile lui Mihai Viteazul, nfrngerea turcilor la Vidin i luarea Cetii
Albe de ctre Aron, domnul Moldovei, politica otoman fa de rile Romne, intenia
Porii de a transforma Moldova n paalc .a. (Cott. Ms. Nero, B. XII, f. 24, 40
v
, 45, 60,
70
v
, 82
v
, 115
v
, 120, 123
v
, 125
v
, 139
v
, 152
v
, 156-157, 158
v
, 164
v
, 169, 173
v
, 175, 182, 183
v
,
190, 193
v
, 195, 198, 200, 201
v
, 300).
Publ.: Tappe, Documents, p. 65-66, 70-87; Mihai Viteazul n contiina european, I,
p. 72-74, 84-86 (doc. 30 nov. 1594 i 22 febr. 1595); V, p. 52, 158-60 (24 mai 1595).
92 Scrisori (3), 1599-1600, de la John Sanderson, cuprinznd informaii despre
campaniile lui Mihai Viteazul i despre perspectivele comerului englez n rile Romne
i Polonia (Lansdowne Ms. 241, f. 274, 284
v
, 297
v
).
Publ.: Tappe, Documents, p. 130, 133, 139.
93 Scrisoare nesemnat, august 1607, ctre Sir Edward Hoby, privind sprijinul
cerut de tefan Bogdan, fiul lui Iancu Sasul, pretendent la tronul Moldovei (Ms. Nero B,
XI Cotton Collection f. 245-247).
Ref.: M. Beza, op. cit. (ARMSL, s. III, 1936-1938, p. 254); Cat. exp. brit., p. 18, nr. 4;
Laura Coulter, The involvement of tefan Bogdan, a pretender to the Moldavian
throne, with Henry Lello, the English ambassador to Constantinople between 1601
and 1606 (RRH, 30, 1991, nr. 1-2, p. 48, nr. 36).
94 Hrisov din Iai, 7 iunie 1607, al lui Simion Movil, domnul Moldovei, despre o
proprietate dintre Bolota i Dolozi (Moldova). Pergament, 9 x 51 cm, pecete domneasc
atrnat (Add. Charter 44660).
Ref. i publ.: M. Beza, op. cit., p. 257-259; Cat. exp. brit., p. 18, nr. 3.
Reprod.: M. Beza, op. cit., pl. V; Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 415 G.
95 Coresponden, circa 1613-1702, dintre regii Iacob I Stuart, Carol al II-lea
Stuart i William III de Orania cu principii Transilvaniei Gabriel Bethlen i Mihail Apafi
I i II privind sprijinirea principatului n relaiile cu Poarta i cu Imperiul Austriac (Add.
Ms. 8880).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Cltorie de documentare n Marea Britanie (R. Ist., 27, 1974,
nr. 10, p. 1545-1546); idem, Secole de istorie romneasc n mrturii britanice (MI,
1974, nr. 12, p. 41); Ludovic Demny Paul Cernovodeanu, Relaiile politice ale
Angliei cu Moldova, ara Romneasc i Transilvania ntre secolele XVII-XVIII,
Buc., 1974, p. 197.
96 Corespondena diplomatului William Trumbull the Elder, septembrie
1614 august 1616, cuprinznd informaii asupra evenimentelor din Transilvania n
timpul lui Gabriel Bthory (n special invazia n ara Romneasc, 1611) i Gabriel
Bethlen (participarea Transilvaniei la rzboiul de 30 de ani) i relaiile cu Poarta (Papers
of William Trumbull the Elder).
Ref.: Manuscripts of the Marquess of Downshire, vol. V. Papers of William Trumbull
MAREA BRITANIE 243
the Elder, September 1614 August 1616, ed. by G. Dyfnalt Owen, Londra, 1988,
nr. 187, 216, 255, 315, 341-342, 393, 908, 1008, 1093, 1164; Paul Cernovodeanu,
recenzie la Gyrgy Kurucz, Guide... (SMIM, 12, 1994, p. 216).
97 Memoriu din 1665 al lui Christofor Pask, capuchehaia Transilvaniei la Poart,
ctre lordul Winchelsea, privind situaia din Transilvania, srcit n urma campaniei
otomane (Add. Ms., 22914, f. 101
v
-102
v
).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Lordul Winchelsea i Transilvania. Mrturii din 1661 i 1665,
n Sub semnul lui Clio, Cluj, 1974, p. 599-605.
Reprod.: B.N., mf. M 35/65.
98 Scrisoare din 5 iunie 1666 a lui Charles II, regele Angliei, ctre sultanul
Mahomed IV al Turciei, prin care intervine pentru bunul nostru prieten Gheorghe tefan,
fost domn al Moldovei. Copie sec. XVIII (Egerton Ms., 1042, f. 157).
Ref.: M. Beza, op. cit., p. 255-256; Cat. exp. brit., p. 18, nr. 5.
Publ.: M. Gaster, Documente (Arhiva, 5, 1894, nr. 3-4, p. 233-234).
Reprod.: M. Beza, op. cit., pl. III; Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 415 F.
99 Rapoarte i scrisori, 1683-1687, ale lordului Chandos, ambasador al Marii
Britanii la Constantinopol, cuprinznd informaii despre rile Romne, ntre raportul
din 3 septembrie 1684, privind proiectul regelui Ioan Sobieski al Poloniei de a ocupa
Moldova i ara Romneasc, i scrisoarea diplomatului englez din 7 decembrie 1685
ctre domnitorul Constantin Cantemir, referitoare la exploatarea potasei n Moldova i la
activitatea vistiernicului Ursachi (Lord Chandos Letter Book, Stowe Mss. 215, f. 218-219;
Mss. 219, f. 412 sqq.; Mss. 220).
Ref.: Paul Cernovodeanu, An episode of the relations between England and Moldavia n
1685 (RRH, 8, 1969, nr. 3, p. 659-671); Ludovic Demny Paul Cernovodeanu,
Relaiile politice..., p. 174 sqq.; erban Voinea Semo, Acele frumoase fapte ce Mria
Ta ai fcut n vremea nconjurrii Vienei (RD, 1983, nr. 3, p. 260, n. 24).
Reprod.: B.N., mf. M 35/65.
100 Documente, 1687-1691, de la Sir William Trumbull, ambasador britanic la
Poart, cuprinznd informaii despre rile Romne n timpul rzboiului dintre Liga
Sfnt i Poarta Otoman, ocuparea Bucuretilor de ctre trupele lui Heissler (1689) i
alungarea lor de ctre Constantin Brncoveanu (1690), btlia de la Zrneti (1690),
aciunile curuilor lui Imre Thkly, operaiile militare polone n Moldova (1691) .a.
(Add. Ms. 84, 90, 94, 95, 100; Letter books 1685-1697).
Ref.: C.J. Heywood, English diplomacy between Austria and the Ottoman Empire...
1684-1699, London, 1970, p. 88 sqq. (tez de doctorat), Biblioteca Universitii din
Londra, Senate House; Paul Cernovodeanu, 1988.
101 Rapoarte din 1698-1699 ale lordului William Paget, trimis al Angliei pe lng
mpratul Leopold I, apoi la Constantinopol, n vederea medierii pcii (de la Karlowitz)
cu Imperiul Otoman, cuprinznd informaii despre situaia rilor Romne i proiectele
marilor puteri n legtur cu ele (Add. Ms. 8880).
Ref.: Ludovic Demny Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 184 sqq.
102 Scrisori, 30 mai 1702 26 septembrie 1706, din Pera, ale ambasadorului
Angliei la Poart, Sir Robert Sutton, ctre omologul su de la Viena, George Stepney,
244 MAREA BRITANIE
cu tiri privitoare la ecourile rscoalei curuilor n Imperiul Otoman i situaia rilor
Romne. Copii n englez (Add. Ms. 7075, Stepney Papers, vol. XVIII, Miscellaneous
Letters, f. 115-137).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Brncoveanu i Stolnicul Constantin Cantacuzino n
corespondena diplomatic inedit (MI, 26, 1992, nr. 1, p. 40-41).
103 Scrisoare din Viena, 23 martie 1703, de la George Stepney, ambasadorul
Angliei la Viena, ctre stolnicul Constantin Cantacuzino, mprtindu-i informaii privind
operaiile de lupt mpotriva francezilor pe frontul din Apus i cerndu-i tiri cu privire la
atitudinea ruilor i turcilor. Copie n francez (Add. Ms. 7075, Stepney Papers, XVIII,
Miscellaneous Letters, f. 11-12).
Ref.: Paul Cernovodeanu, loc. cit.
Publ.: idem, Une lettre indite de George Stepney Constantin Cantacuzne (1703)
(RRH, 30, 1991, nr. 3-4, p. 267).
104 Documente din 1703-1710 privind situaia din Transilvania, desfurarea
rscoalei curuilor, un memoriu despre situaia principatului la 1704, coresponden a
conductorilor rscoalei cu mediatorii anglo-olandezi etc. (Diplomatic Papers of George
Stepney, Add. Ms. 37156).
Ref. i publ.: Kroph Ljos, II, Rkoczi Ferenczi Angliban (Szazadok, 32, 1898, p. 750
sqq.); Horvth Jen, Francis Rkoczi II and England (The Danubian Review, l,
1935, nr. 10); Paul Cernovodeanu, Cltorie de documentare n Marea Britanie (R.
Ist., 1974, nr. 10, p. 1545); idem, Secole de istorie romneasc n mrturii britanice
(MI, 1974, nr. 12, p. 41).
105 Copia Manifesti Principis terrarum Moldaviae, prin care Dimitrie Cantemir
anun intrarea n rzboi a rii, alturi de Rusia, mpotriva Imperiului Otoman (Add.
Ms. 37358, f. 309-310; alt copie: Add. Ms. 61186, f. 92-94).
Ref. i publ.: Grigore Nandri, Romanian Exiles in 18th Century Russia (RER, l, 1955,
p. 67-68); Andrei Pippidi, Politic i istorie n proclamaia lui Dimitrie Cantemir din
1711 (R. Ist., 26, 1973, nr. 5, p. 923-946); Cat. exp. brit., p. 18, nr. 6.
Reprod.: Arh. Na. Rom., foto XX/1.
106 Scrisoare, 24 septembrie 1706, Viena, de la George Stepney ctre principele
Transilvaniei Francisc II Rkoczi, conductorul rscoalei curuilor, asigurndu-l de sprijin
pentru a negocia un armistiiu cu imperalii. Copie n francez (Add. Ms. 7075, Stepney
Papers, XVIII, Miscellaneous Letters, f. 52).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
107 Coresponden diplomatic, 15/26 iunie 1/12 septembrie 1711, dintre
cpitanul James Jefferyes, rezident englez la Bender (Tighina), i Sir Robert Sutton,
ambasador la Constantinopol, cu Sir Francis Palmes, rezident britanic la Viena, i cu
Henry St. John, secretar de stat. Cuprinde i informaii despre campania de la Prut i
ecourile ei n Imperiul Otoman, Polonia i Imperiul Habsburgic, despre situaia din rile
Romne i atitudinea lui Dimitrie Cantemir i a lui Constantin Brncoveanu. Originale i
copii n englez (Add. Ms. 37358, Wentworth Papers, XI, f. 350, 377-378, 392-396, 403,
416-419, 437
v
, 440).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 245
108 Raport din Tighina, 26 iunie 1711, al cpitanului James Jefferyes, trimis britanic
pe lng regele Suediei, Carol XII, ctre Secretariatul de Stat pentru Afaceri Externe,
informnd despre trecerea lui Dimitrie Cantemir de partea Rusiei dup intrarea trupelor
acesteia n Moldova (Add. Ms. 37358, Wentworth Papers XI, f. 351).
Ref. i publ.: Paul Cernovodeanu, Brncoveanu i Stolnicul Cantacuzino... (MI, 26, 1995,
nr. 2, p. 16, fragment).
109 Scrisoare din Trgovite, 31 iulie 1711, n italian, trimis de Constantin
Brncoveanu ctre generalul Etienne de Steinville, relatnd desfurarea luptelor de la
Stnileti. Copie (Add. Ms. 37358, Wentworth Papers, f. 389-389
v
).
Ref.: M. Beza, op. cit., p. 256; Paul Cernovodeanu, Secole de istorie romneasc n
mrturii britanice (MI, 8, 1974, nr. 12, p. 48); Cat. exp. brit., p. 18, nr. 7; Pippidi,
Tradiia politic, Buc., 1983, p. 230, 457.
Publ.: N. Iorga, Documente privitoare la Constantin Vod Brncoveanu, Buc., 1901, p. 89-
91, doc. V (dup o copie de la Dresda); Paul Cernovodeanu, n vltoarea primejdiilor.
Politica extern i diplomaia promovate de Constantin Brncoveanu, 1688-1714,
Buc., 1997, p. 138-139, doc. 96.
110 Scrisoare, 11 august 1711, prin care ambasadorul britanic Sir Francis Palmes
informeaz pe secretarul de stat din Londra asupra ncheierii pcii de la Stnileti ntre
Rusia i Imperiul Otoman (Add. Ms. 37358, Wentworth Papers, f. 337
v
-358).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Brncoveanu i Stolnicul Cantacuzino..., p. 17.
111 Scrisoare, 25 septembrie 1711, de la Jacques Moreau de Brassey ctre un
anonim, relatnd desfurarea campaniei de la Prut, la care a participat n calitate de
combatant. Original n francez.
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
112 Documente din 1716-1718 privitoare la activitatea ambasadorilor Sir Robert
Sutton (de la Viena), Edward Worthley Montague i Abraham Stanyan de la Poart, n
relaiile cu Mavrocordat, domnul rii Romneti, pentru medierea pcii austro-turce de
la Passarowitz din 1718 (Add. Ms. 4107, 22518-19, 38889).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Cltorie de documentare tiinific n Marea Britanie (R. Ist.,
s.n. 5, 1994, nr. 5, p. 369).
113 Coresponden, 1725-1729, n latin, ntre Sir Hans Sloane i Samuel Kleseri,
privind preocuprile lor tiinifice (Mss. Sloane 4069, f. 175-176; 3984, f. 212-213; 4050,
f. 118).
Ref.: Andrei Pippidi, 1998.
114 Rapoarte, 1736-1739, ale lui Sir Edward Fawkener, reprezentant britanic
la Poart, cuprinznd informaii despre relaiile sale cu dragomanul Alexandru Ghica,
cltoria n Dobrogea (1738), conflictul ruso-turc pe teritoriul Principatelor, atitudinea
lui Constantin Mavrocordat, domn al rii Romneti, i a lui Grigore II Ghica, domn al
Moldovei, rmai fideli Porii n timpul conflictului, i preliminariile pcii de la Belgrad
(Add. Ms. 23802-804 i 32792).
Ref.: Paul Cernovodeanu, loc. cit.
246 MAREA BRITANIE
115 Scrisoare din Breslau, 24 februarie 1760, a lui Sir Andrew Mitchell, ambasador
englez n Prusia, ctre Ioan Teodor Calimah, domnul Moldovei, care transmitea
corespondena britanic la Poart i rspunsul domnului (Add. Ms. 6808, f. 65, 67; 6851,
f. 85).
Publ.: M. Gaster, Documente (Arhiva, 5, 1894, nr. 3-4, 234-235): N. Iorga, A History
of Anglo-Roumanian Relations..., p. 35; Acte i fragmente, I, p. 377-378; idem,
Documente Callimachi, p. 355-359; Cat. exp. brit., p. 18, nr. 8.
116 Documente (2), 1764, referitoare la comunitatea evanghelic din Moldova a
polonezilor, ungurilor i germanilor refugiai din cauza Rzboiului de apte ani (Philippen
colony): scrisoare din 12 august i o diplom n favoarea acestei comuniti a lui George
III, regele Angliei (B. IV 7).
Publ.: Iorga, Acte i fragmente, I, p. 380-384.
117 Raport, post l august 1770, al unui ofier britanic din armata rus, participant
la luptele cu turcii de la Larga (18 iulie) i Cahul-iganca (l august), cu dou planuri ale
operaiilor (Add. Ms. 25490, f. 26-30).
Ref.: M. Beza, op. cit., p. 256; Valentina Costake, Cercetri n arhivele de peste hotare,
Anglia (RA, 1979, nr. 4, p. 444 i n. 13); P. Cernovodeanu, loc. cit.
118 Rapoarte, 1782-1792, ale ambasadorului britanic la Poart, Sir Robert
Ainslie, cuprinznd informaii despre rzboiul austro-ruso-turc (1787-1791), luptele din
Principatele Romne, Banat, sudul Transilvaniei i Dobrogea, preliminariile pcii de la
itov (1791), intensificarea importului englez de cherestea din Principate, cltoriile n
Moldova i ara Romneasc ale lui Jeremy Bentham (1786) i cpitanului Frederick
Koehler (1791), raporturile cu domnitorii Alexandru Ipsilanti, Mihai Suu, Alexandru
Mavrocordat Firaris i Nicolae Mavrogheni (Add. Ms. 34439-34441).
Ref.: P. Cernovodeanu, op. cit., p. 369.
119 Scrisoare din Bender (Tighina), 30 decembrie 1790 (stil vechi), a lui Samuel
Bentham, constructor englez de nave n serviciul Rusiei, ctre fratele su, filosoful Jeremy
Bentham, prin care l informeaz c n iarna 1790-1791 a fost n Moldova cu armata
prinului Potemkin, urmrind operaiile antiotomane (Bentham Papers, Add. Ms. 33, 541,
f. 192-193).
Ref.: Trevor J. Hope, The Secret Balkan Missions of Captain Koehler and Captain Monro
(1791-1793) (RRH, 35, 1996, nr. 1-2, p. 88-89, n. 9).
120 Documente (5), 1803 sqq., de la diplomatul Francis Summerers, relative la
pregtirea nfiinrii consulatului britanic din Principatele Romne: argumentarea utilitii
unui consulat; primirea la Iai, la curtea lui Alexandru Moruzi; acordul principilor rii
Romneti i Moldovei pentru comer; traducerea firmanului otoman pentru acreditarea
lui Summerers (Add. Ms. 38239, f. 107-121, 123, 140-141, 149-154).
Ref. i publ.: M. Beza, op. cit., p. 256; P. Simionescu, R. Valentin, Documents indits
concernant la cration du consulat britanique Bucarest (1803) (RRH, 8, 1969,
nr. 2, p. 241-262); Cat. exp. brit., p. 19, nr. 9.
Reprod.: Cat. exp. brit., pl. 9.
121 Coresponden, 1848-1852, ntre domnitorii Gheorghe Bibescu, Barbu tirbei,
MAREA BRITANIE 247
Mihail Sturdza i Grigore IV Ghica cu marele vizir otoman Mehmed Emin Ali paa.
Originale i copii n francez (Add. Ms. 46695, f. 8, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 28-29).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
122 Coresponden, 1850-1887, a oamenilor politici englezi A.H. Layard, lord
Russell, W.E. Gladstone .a. cu Dimitrie Brtianu, Ion Ghica, Nicolae i tefan Golescu,
referitoare la politica Angliei de stvilire a influenei ariste n Principatele Romne, unirea
Principatelor i recunoaterea internaional, guvernarea lui Al.I. Cuza i Carol I, rzboiul
pentru Independen etc. (A.H. Layard Papers, Add. Ms. 38981, 38983-38984, 39054,
39065, 39141; W.E. Gladstone Papers, Add. Ms. 44389, 44390, 44418, 44615).
Ref.: I.I. Podea, Sir Austen Layard i Principatele Romne. Dou acte privitoare la
politica englez fa de Principate n martie 1866, n Omagiu frailor Lapedatu,
p. 65-691; Cornelia Bodea, Surse de informare engleze privind ara noastr (RA,
1969, nr. 1, p. 208); Valentina Costake, Cercetri n arhivele de peste hotare. Anglia
(RA, 1978, nr. 4, p. 449); Trevor J. Hope, Dumitru Brtianu and British Public
Opinion regarding the unification of the Romanian Principalities (1848-1859), n
Anglo-Romanian Relations, p. 27-52.
Publ.: I.I. Podea, op. cit., p. 691-708 (doc. din 5 i 8 martie 1866).
Reprod.: Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 379 B, 415 A-B.
123 Scrisoare din Paris, 28 martie 1853, a lui Vasile Alecsandri ctre conducerea
Muzeului Britanic din Londra.
Ref. i publ.: Eric Tappe, Vasile Alecsandri la British Museum (Manuscriptum, 2, 1973,
nr. 11, p. 157-158); Vasile Alecsandri, Opere, ed. Marta Anineanu, vol. VIII, Buc.,
1981, p. 202-203.
Reprod.: B. A. R., facsimil.
124 Memoriu, n francez, adresat n 1856 Congresului de la Paris de ctre romnii
aflai acolo. Copie (Add. Ms. 39054, f. 223).
Ref.: Andrei Pippidi, 1998.
125 Scrisoare, 1856, a lui Ion Ghica, adresat lui Fuad Paa (Add. Ms. 38984,
f. 321).
Ref.: idem.
126 Coresponden, 1857, a oamenilor politici englezi H. Bulwer, H. Stanley, A.
Dalyell, S. Ponsonby, n legtur cu Unirea Principatelor (Ms. Clarendon, dep. c. 72).
Ref.: Andrei Pippidi, 1998.
127 Scrisoare, 1863, a lui Ion Ghica, adresat diplomatului Ch. Alison (Add.
Ms. 39 105, f. 304).
Ref.: idem.
128 Memoriu, 1866, despre situaia Principatelor Unite i instruciunile trimise
lordului Cowley n vederea Conferinei de la Paris (Add. Ms. 39141).
Ref. i publ.: I.I. Podea, op. cit., p. 685-708.
129 Scrisoare, 15/27 aprilie 1867, semnat de tefan Golescu, ministru de Externe,
248 MAREA BRITANIE
prin care guvernul romn mulumete lui W.E. Gladstone pentru sprijinirea intereselor
statului romn (vol. 44412, f. 211).
Ref.: Cornelia Bodea, loc. cit.
130 Documente, 23-26 august 1944, cuprinznd informaii despre evenimentele din
Romnia i ntoarcerea armelor mpotriva Germaniei naziste: buletine de tiri ale postului
de radio BBC, n diferite limbi (fondul BBC).
Ref.: Cristian Popiteanu, Gh. Titileanu, Ageniile de pres i posturile de radio transmit:
n Romnia mare lovitur s-a produs (MI, 8, 1974, nr. 6, p. 44-46).
MS
131 Itinerarium fratris Willelmi de Rubruk de ordine fratrum minorum... ad partes
orientales, 1253, cuprinznd informaii despre rile Romne n timpul migraiilor
cumane i mongole, ptrunderea ungurilor n Transilvania, statul romno-bulgar (Royal
Ms. 14. C. XIII).
Ref.: A. Sacerdoeanu, Guillaume de Rubrouck et les Roumains au milieu du XIII-e sicle,
Paris, 1930, p. 36.
Publ.: Recueil de voyages et de mmoires, t. IV, Paris, 1839; A. Sacerdoeanu, op. cit.,
p. 157-163 (fragmente).
132 Vardan, [Geografia noului traductor i al doilea lumintor], sec. XIII. Copie
din 1616. Text n armean. Cuprinde informaii despre geografia i populaia rilor
Romne (Or. Ms. 5459).
Ref.: Fred Cornwallis Conybeare, A Catalogue of the Armenian Manuscripts in the British
Museum, London, 1913, p. 293-294; A. Decei, Romnii din veacul al IX-lea pn
n al XIII-lea, n lumina izvoarelor istorice armeneti (AIINC, 7, 1936-938, p. 534-
539); idem, Relaii romno-orientale, Buc., 1978, p. 88-92.
Reprod.: idem, Romnii..., pl. IV (f. 31).
133 Tetraevanghel, scris i mpodobit de clugrul Simion la Trnovo, 1356-1357,
din porunca arului Ioan Alexandru al Bulgariei. Pergament, 286 f., 35 x 24,3 cm. Text
n slavon. 366 miniaturi n aur i culori, nsemnri la f. 5: Fiul tefan Voievod, Ioan
Alexandru... credincios Voievod i Domn a toat ara Moldovei a rscumprat acest
Tetraevanghel ce a fost zlog... (n slavon); la f. 15: a lui Gavril din ara Romneasc,
post 1700, la mnstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos (n romn). Achiziionat n
1837 de lordul Curzon la Muntele Athos (Add. Ms. 39627).
Ref.: Robert Schelvin, Einleitung in das Johann-Alexander-Evangelium (Archiv fr
slavische Philologie, 7, 1883, nr. 1, p. 15); N. Iorga, Un manuscript al lui Alexandru,
fiul lui tefan cel Mare (R.I., 5, 1919, nr. 6-7, p. 194); idem, Evanghelia arului bulgar
Alexandru i Alexandru Moldoveanul (R.I., 19, 1933, p. 207-208); M. Beza, op. cit.
(ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938, p. 260); A. Durova, Slavonic Manuscripts from
the British Museum and Library, [Cat. exp.], Londra, 1977, p. 28-30; Cat. exp. brit.,
p. 19, nr. 11; Radu Constantinescu, Repertoriu, p. 180, nr. 911.
134 krllh bin ihb ed-Dn Ahmed, Behet t-tevrh [Podoaba istoriilor],
1456-1457. Text n persan. Cronic a popoarelor musulmane pn n 1451, cuprinznd
MAREA BRITANIE 249
i date despre campania lui Mehmed Celebi mpotriva lui Mircea cel Btrn din 1416,
jefuirea rii Romneti, cucerirea Severinului, construcia cetii Giurgiu i repararea
cetilor Isaccea i Enisala (Or. Ms. 1627).
Ref.: Babinger, GOW, p. 20.
135 Idris Bitlisi, Het Behit (Cele opt paradisuri), 1512. Cronic osman rimat,
n persan, cuprinznd istoria Imperiului Otoman de la Osman I pn n 1512, tratnd i
raporturile romno-otomane de la sfritul sec. XIV pn n 1512, ntre care campania din
1462 mpotriva lui Vlad epe (Pers. Ms. 7646-7647).
Ref.: ibidem, p. 48-49.
136 Sinan Celebi (Bihiti), Tari (Istorie), 1520, 210 f., cuprinznd date despre
istoria romnilor n perioada 1384-1481, relaiile i conflictele cu Poarta n timpul lui
Mircea cel Btrn, Vlad epe, tefan cel Mare (Or. Ms. 7869).
Ref.: A. Decei, Expediia lui Mircea cel Btrn mpotriva akngiilor de la Karinovasi
(1393) (RER, I, 1953, p. 137); idem, n Relaii romno-orientale, Buc., 1978, p. 146-
156; Cat. exp. brit., p. 19-20, nr. 13.
137 Mustaf Celebi elalzde, Tabakt al-memlik ve derat al-meslik [Pturile
sociale i slujbele n Imperiul Otoman], ante 1567, lucrare relatnd evenimentele
istoriei otomane din prima jumtate a sec. XVI, inclusiv campania din Moldova (1538),
Transilvania (1551), Banat (1552-1553) (Add. Ms. 7855, 24959; Or. Ms. 1590).
Ref.: Babinger, GOW, p. 103.
138 Ruhsn-zde Ahmed Ferdn, Mnet es-seltin [Faptele sultanilor], 1568.
Manuscris ilustrat, reprezentnd i audiena lui Ioan Sigismund Zpolya la sultanul
Soliman Magnificul pe cmpia Zimony (Or. Ms. 61).
Ref.: ibidem, p. 107-108.
139 Tetraevanghel, scris i mpodobit de Radu de la Mniceti, la Rhodos, 1574,
din porunca lui Petru Cercel, 276 f., 19,5 x 14 cm. Text n romn. Frontispicii ornate cu
motive geometrice, vegetale i zoomorfe n aur i culori. Iniiale ornamentate cu elemente
vegetale i florale, n chinovar. La f. 276
v
, nsemnare de posesor, n greac, a lui Marcu
Voievod, fiul lui Petracu Voievod (Harley Ms. 6311 B).
Ref.: Catalogue of Harleian Manuscripts in the British Museum, III, Londra, 1808, p. 357;
B.P. Hasdeu, Manuscriptul romnesc din 1574 afltor la Londra n British Museum
(CT, 1884, p. 48-60); Moses Gaster, La Versione Rumena dal Vangelo di Matteo
(Archivio Glottologico Italiano, 12, 1890-1892, p. 197-254); N. Iorga, Istoria lui
Mihai Viteazul, I, Buc., 1900, p. 22-23; M. Beza, op. cit. (ARMSL, s. III, t. 7, 1936-
1938, p. 261); C. Grecescu, Ptracu, fiul lui Petru Cercel (RIR, 9, 1939, p. 178-
183); A. Durova, Slavonic Manuscripts from the British Museum and Library,
Londra, 1977, p. 35-36; idem, Slavjanski rkopisi ot Britanskija Muzei i Biblioteka,
Sofia, 1977, nr. 10; Cat. exp. brit., p. 20, nr. 15; D. Deletant, Mrturii romneti,
p. 30; Radu Constautinescu, Repertoriu, p. 3, nr. 2.
Publ.: M. Gaster, op. cit. [Evanghelia dup Matei]; Tetraevanghelul Diaconului Coresi
din 1561 [eroare pentru Radu de la Mniceti din 1574], ed. Moses Gaster, Buc.,
1929; Florica Dimitrescu, Tetraevanghelul tiprit de Coresi, Braov, 1560-1561,
comparat cu Evangheliarul lui Radu din Mniceti, 1574, Buc., 1963.
250 MAREA BRITANIE
Reprod.: M. Beza, op. cit., p. VIII-XI; B. A. R., Ms. 30 (copie fotografic); A. Durova,
Slavonie Manuscripts..., pl. XXVII (f. 11), pl. XXVIII (f. 12
r
), pl. XXIX (f. 91
v
),
pl. XXX (f. 154
v
), pl. XXXI (f. 146
r
); Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 260, c. 293-573.
140 Elia ben Elkana Capsali, Cronica Turciei, prima jumtate a sec. XVI. Text
n ebraic. Cuprinde i informaii privind istoria Moldovei i a luptelor antiotomane n
timpul lui Petru Rare. 2 copii, sec. XVI (Add. Ms. 19971; Or. Ms. 10713, 348 f., din col.
Moses Gaster).
Ref.: A. Halevy, Elia ben Capsali (SAO, 1, 1957, p. 194-198); Cat. exp. brit., p. 20, nr. 14.
141 Tetraevanghel, scris n Moldova, sec. XVI-XVII, 339 f., 34 x 21 cm. Frontispicii
i iniiale ornate cu motive geometrice n aur i culori; Evangheliile lui Marcu, Luca i
Ioan precedate de portretele evanghelitilor (gravuri extrase dintr-o ediie tiprit, colorate
manual). Fost n col. Moses Gaster (Add. Ms. 37233).
Ref.: M. Beza, op. cit., p. 261; Cat. exp. brit., p. 21, nr. 6; Radu Constantinescu, Repertoriu,
p. 3, nr. 1.
Reprod.: M. Beza, op. cit., pl. VII; Cat. exp. brit., pl. 16.
142 Mustaf l, Knh l-ahbr [Miezul tirilor], circa 1600, cuprinznd i
informaii despre relaiile romno-otomane de la Mircea cel Btrn pn la Mihai Viteazul,
cu descrierea expediiei lui Sinan Paa mpotriva rii Romneti, lupta de la Clugreni
(1595) i victoriile repurtate de Mihai Viteazul la Trgovite i Giurgiu. Partea a IV-a
(Add. Ms. 10004; Or. Ms. 32; Or. Ms. 7832).
Ref.: Babinger, GOW, p. 129.
143 Gheorghe Palamedes, Istoria periechousa pasas praxeis kai andragatheias kai
polemous tou eklamprotatou Michael voivoda authent Ougkrovlachias, Transilvanias,
Moldavias..., Ostrog, 1607, copie de Dimitrie Temenos, martie 1624, 80 f., 27 x 20 cm.
Text n greac. Cuprinde i un portret n culori al lui Mihai Viteazul (f. 4) i un desen,
reprezentndu-l pe erou clare (Ms. Harleyanus gr. 5573).
Ref.: Catalogue of the Harleian Manuscripts in the

British Museum, III, Londra, 1908,
p. 258; G. Dem. Teodorescu, Scrieri neo-grece despre romni, George Palamede
(Literatura i arta romn, 1, 1896-1897, nr. 7, p. 429-437); Andreas Horvath,
Grg historis enek Mihly-vajdrl [Cntec istoric grecesc despre voievod],
Budapesta, 1935; Emil Vrtosu, Dou portrete necunoscute ale lui Mihai Viteazul
(Arta i tehnica grafic, dec. 1938, p. 85-91); D. Russo, Studii istorice greco-
romne, I, p. 145-151; Crciun Ilie, Repertoriul, p. 148; Andrei Pippidi, Portretele
occidentale ale lui Mihai Viteazul ntr-o nou perspectiv (Arta plastic, 23, 1976,
nr. 2-3, p. 26-29); Cat. exp. brit., p. 22, nr. 17; V. Cndea, Colecii strine despre
trecutul romnilor (MI, 16, 1982, nr. 7, p. 32-33); Pippidi, Mihai Viteazul, p. 16, 38-
39, 150, nr. 17.
Publ.: E. Legrand, Bibliothque grecque vulgaire, II, Paris, 1881, p. LXXX-LXXXIII, 183-
230; C. Erbiceanu, Mihai Viteazul dup o scriere greac a lui Gheorghe Palamed de
la 1607... (Literatura i arta romn, 1, 1896-1897, nr. 8, p. 475-487; nr. 9, p. 564-
577); Gheorghe Palamede, Poema despre viaa lui Mihai-vod Viteazul, studiu critic
i traducere de O. Tafrali, Buc., 1905; N. Simache, T. Christescu, Doi cntrei greci
ai lui Mihai Viteazul: Stavrinos i Palamed, Ploieti, 1943.
MAREA BRITANIE 251
Reprod.: B. A. R., mf. 27; Emil Vrtosu, op. cit., p. 90-91; Cat. exp. brit., pl. 17; V. Cndea,
op. cit., pl. 1; Pippidi, Tradiia politic, p. 239, fig. 32; idem, Mihai Viteazul, fig. 17
i 24; Arh. Na. Rom., mf. Anglia, r. 260, c. 1-47.
144 Mehmed bin Mehmed, Nuhbet t-tevrih vel-ahbr [Miezul istoriilor i al
tirilor], 1640, istorie a popoarelor musulmane pn la sultanul Murad IV, cuprinznd i
informaii referitoare la relaiile romno-otomane (Or. Ms. 31).
Ref.: Babinger, GOW, p. 182-183.
145 Ibrhm Pecev (fost defterdar de Timioara), Tari [Istorie], jumtatea sec.
XVII, tratnd evenimentele Imperiului Otoman din anii 1520-1639. Cuprinde informaii
despre relaiile romno-turce n aceast perioad (Add. Ms. 1871; Or. Ms. 7353).
Ref.: ibidem, p. 194.
146 Mustaf bin Abdullh (Ha Halfa, Ktib Celebi), Taqvim t-tevrih
[Calendarul istoriilor], 1648. Tabele cronologice n persan, cu o introducere privind
evenimentele de la nceputul lumii pn n timpul autorului. Cuprinde i informaii
despre relaiile romno-otomane (Add. Ms. 7872-7873; Ar. Ms. 1253; Pers. Ms. 23886).
Ref.: ibidem, p. 197.
147 Paul din Alep [Blos al-Halab], [Cltoria patriarhului Macarie III Ibn al-
Zaim al Antiohiei], copie din 1765, 385 f. 22,5 x 13 cm. Text n arab. Cuprinde informaii
ample despre viaa politic, economic i cultural din rile Romne i descrierea prilor
vizitate n cltoria din 1653-1658 (OmsAdd 18.427-18.430).
Ref.: Basile Radu, Voyage du Patriarche Macaire dAntioche. tude prliminaire. Valeur
des manuscrits et des traductions, Paris, 1927, 2-4, 11-32 (rec. C.C. Giurescu, n RIR,
1931, p. 421-424); idem, n R. Graffin, F. Nau, Patrologia orientalis, t. XXII, fasc. I,
Paris, 1930, p. 13; Georg Graf, Geschichte des christlichen arabischen Literatur, III,
Citt del Vaticano, 1949, p. 111-112; Cltori strini, VI, p. 14-15; Cat. exp. brit.,
p. 24, nr. 20; J. Nasrallah, Histoire du mouvement littraire dans lEglise melchite
du V
e
au XX
e
sicle, IV/1, Louvain, Paris, 1979, p. 219-221; Ioana Feodorov, Un
lettr melkite voyageur aux Pays Roumains: Paul dAlep (Kalimat al-Balamand.
Annales de la Facult des Lettres et des Sciences Humaines, Beirut, 1996, nr. 4,
p. 55-62); idem, Ottoman Authority in the Romanian Principalities as Witnessed by
a Christian Arab Traveller of the 17
th
Century: Paul of Aleppo, n Proceedings of the
22
nd
Congress of lUnion Europenne des Arabisants et Islamisants (Cracovia, 2004),
Leuven, 2006, p. 307-321; Hilary Kilpatrick, Blus Ibn al-Zaim (Paul of Aleppo)
(1627-1669), n Essays in Arabic Literary Biography, 1350-1850, Wiesbaden, 2009,
p. 263-264, 269-273.
Publ.: F.C. Belfour, The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch, I-II, Londra, 1829-
1830 (traducere englez incomplet, dup ms. British Library); C. Negruzzi,
Cltoriile arabului patriarh Macarie de la Alep la Moscova i ara Romneasc
(AR, l, 1841, p. 191-221; ed. 2, 1862, p. 140-164, parial, dup versiunea rus a
lui Saveliev, care folosise ms. British Library); George T. Clinescu, Cltoriile
Patriarhului Macarie..., trad. rom. dup Belfour (AI, l, 1865, partea a II-a, p. 59-
111); Emilia Cioran, Cltoriile Patriarhului Macarie de Antiohia n rile Romne,
trad. rom. dup Belfour, Buc., 1900; Voyage du Patriarche Macaire dAntioche, ed.
252 MAREA BRITANIE
Basile Radu, Patrologia orientalis, XXII, f. 1, 1930; XXIV, f. 4, 1933; XXVI, f. 5,
1949 (parial); Cltori strini, VI, p. 21-316 (parial).
Reprod.: Ioana Feodorov, copie digital integral.
148 John Covel, A Narrative of the present State of Transilvania out of the papers
of Cristopher Parko, Embass. for the Prince of Transilvania, septembrie 1665 (Add.
Ms. 22914, f. 101
v
-102
v
).
Publ.: Paul Cernovodeanu, Lordul Winchilsea i Transilvania. Mrturii din 1662 i 1665,
n Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. tefan Pascu, Cluj, 1974, p. 603-605.
149 Gabriel de Nores, Kantakouznn genna palaiostefeon, versuri compuse la
moartea postelnicului Constantin Cantacuzino, 1667 (Add. Ms. 10016, f. 94).
Ref. i publ.: Grgorios Palamas, 4, 1920, p. 559-560; P.G. Zerlentis, Paulakis
Kritopoulos, Atena, 1923, p. 15-16; Pippidi, Tradiia politic, p. 112, n. 519.
150 Ysuf Nb, Fetih-nme-i Qaminca [Cartea cuceririi Cameniei], 1682. Cronic
relatnd expediia otoman mpotriva Poloniei din 1672, la care au luat parte i trupe
moldovene i muntene (Or. Ms. 24).
Ref.: Babinger, GOW, p. 238; M. Guboglu, Cronici turceti, II, p. 276-277.
151 Apokleismos ts Vienns, traducere greceasc de Ieremia Cacavela, din porunca
vel-sptarului Constantin Brncoveanu, dedicat voievodului erban Cantacuzino, a crii
Regguaglio historico della Guerra tra lArmi Cesaree e Ottomane [...] fino lAnno corrente
1683..., Venezia, 1683. Copie de popa Nicolae, Buc., 1686, 54 f., 29, 5 x 19 cm. Miniaturi
n aur i culori: portretul mpratului Leopold I (f. 3
v
) i stindardul turcesc capturat (f. 50
v
);
frontispicii i iniiale ornate. La f. 1 i 59, nsemnri autografe n romn ale lui Constantin
Brncoveanu, 1 noiembrie i 15 decembrie 1686; la f. 54
v
, autograf Ieremia Cacavela,
noiembrie 1686 (Ad. Ms. 38890).
Ref.: Hurmuzaki Papadopoulos-Kerameus, XIII, p. XIV; F.N. Marshall, Greek manuscripts
describing the Siege of Vienna by the Turks in 1683 (Journal of Hellenic Studies,
62, 1922, p. 16-23); V. Grecu, Manuscrise inedite privitoare la istoria romneasc
(CC, I, 1924, p. 577-578); C.I. Karadja, Un manuscris al lui Ieremia Cacavela din
biblioteca lui Constantin Brncoveanu (RI, 12, 1926, p. 16-18); N. Iorga, Byzance,
p. 209 i n. 2; M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938,
p. 259); Marcel Richard, Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, Paris,
1952; Victor Papacostea, Manuscrise greceti din biblioteci strine relative la istoria
romnilor (RA, 1961, nr. 2, p. 286); Ariadna Camariano-Cioran, Jrmie Cacavela et
ses relations avec les Principauts Roumaines (RESEE, 3, 1965, nr. 1-2, p. 174-175);
Cat. exp. brit., p. 24-25, nr. 24.
Publ.: F.N. Marshall, The Siege of Viena by the Turks in 1683... by Jeremias Cacavelas,
Cambridge, 1922.
Reprod.: M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938, pl. VI;
republicat n MI, 16, 1982, nr. 9, p. 31); Cat. exp. brit., pl. 24.
152 Mustaf bin Abdullh (Ha Halfa, Ktib Celebi), ihnnm, [Descrierea
lumii], 1691, versiune completat de autor dup geografii europeni (G. Mercator, A.
Ortelius i Ph. Cluverius) i continuat dup moartea acestuia (1657) de Eb Bekr bin
Behrm. Cosmografie cu informaii i despre geografia rilor Romne (Or. Ms. 1030).
Ref.: Babinger, GOW, p. 200.
MAREA BRITANIE 253
153 Sir William Trumbull, Memorial of my Embassy in Constantinople, post 1691,
cuprinznd informaii despre contactele sale cu marele dragoman Alexandru Mavrocordat
Exaporitul (1687-1691) i expediia imperialilor n ara Romneasc (1689) (Add.
Ms. 34799, f. 28-37, 38
v
).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Alexandros Mavrokordatos ex Aporitn (1641-1709), n
Diplomai ilutri, IV, Buc., 1983, p. 24, 55, 60.
Reprod.: B. N., mf. M 35/65.
154 Ioan Cariofil, Egcheiridion peri tinn aporin kai lusen [...] ts Ekklsias
dogmatn, lucrare scris la porunca stolnicului Constantin Cantacuzino, dedicat domnului
rii Romneti, Constantin Brncoveanu, Buc., 1697. Copie din sec. XVIII, 59 f., 21 x
16 cm. Text n greac (Add. Ms. 9374).
Ref.: Marcel Richard, loc. cit.; Victor Papacostea, op. cit., p. 285; Cat. exp. brit., p. 26,
nr. 25.
155 Miscelaneu, sec. XVII, cuprinznd i rugciunea Tatl nostru n diferite limbi,
ntre care i Oratio dominica valachica. Text n romn (paralel, cu litere chirilice i
latine) (Harl. Ms. 7013, f. 124-125).
Ref.: M. Beza, Vechi legturi... (ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938, p. 256); Cat. exp. brit.,
p. 24, nr. 22.
156 Miscelaneu cu texte slavone i traduceri n romn de Mihail Moxa, scrise
la mnstirea Bistria (Oltenia), sec. XVII. 136 f., 20,5 x 15 cm. Manuscris autograf
Mihail Moxa (cf. nsemnri, f. 37
v
i 67). Cuprinde: nvtur de popi a Sf. Vasile cel
Mare (f. 1-18); Molitve (f. 18-86); Slujba Sf. mprtanii (f. 87-111); Canon i molitve
(f. 111-121); Tlcul Sf. Liturghii al Sf. Grigore Bogoslov (f. 121-136). La f. 1, nsemnri
n slavon din 1678-1688, menionnd pe erban Voievod, Varlaam mitropolitul i tefan
episcopul Rmnicului (Ad. Ms. 57524).
Ref.: British Library, Manuscripts acquired 1971-1975, Londra, 1975, p. 65; D. Deletant,
Un manuscris al lui Mihail Moxa la Muzeul Britanic (Revista de istorie i teorie
literar, 24, 1975, nr. 2, p. 255-262); Cat. exp. brit., p. 23, nr. 18; D. Deletant,
Mrturii romneti, p. 30; Radu Constantinescu, Repertoriu, p. 236, m. 1190.
Reprod.: B. A. R., ms. foto 138; Cat. exp. brit., pl. 18.
157 Miscelaneu, sec. XVII, 232 f. Texte n greac. Cuprinde i Ioan Cariofil,
Efemeride de la 1676-1683; Tezaur de zicale greceti; Mitrofan Gregoras, Stihuri iambice
pentru diferite subiecte; Viaa lui Azarie Cigala; Azarie Cigala, Gramatica, scris pentru
fiul lui Antioh Cantemir (Add. Ms. 8232).
Ref.: Marcel Richard, loc. cit.; V. Papacostea, op. cit., p. 284-285; Cat. exp. brit., p. 24,
nr. 23.
158 Ioan Cariofil, [Comentarii i adnotri la Teofil Coridaleu, Fizica lui Aristotel],
sec. XVII, 151 f. Text n greac (Ms. 8225).
Ref.: Marcel Richard, loc. cit.; Victor Papacostea, op. cit., p. 282; Cat. exp. brit., p. 26,
nr. 26.
159 Kazz-zde Ahmed Aa, Veki-inme [Cartea ntmplrilor], sfritul sec.
254 MAREA BRITANIE
XVII. 99 f., relatare a asediului Vienei, cu meniuni despre participarea trupelor din
Moldova, ara Romneasc i Transilvania (Or. Ms. 6674).
Ref.: M. Guboglu, Crestomaia turc, p. 859.
160 Antim Ivireanul, Didahii, nceputul sec. XVIII, 327 f., 16 x 11 cm. Frontispicii
ornamentate cu elemente florale i vegetale. Cuprinde i cele dou epistole de aprare ale
mitropolitului trimise lui Constantin Brncoveanu n 1712 (Add. Ms. 54572).
Ref.: Dan Simonescu, Monumente ale culturii noastre de vnzare la o licitaie public
din Londra (Apulum, 8, 1971, p. 219); D. Deletant, Licitaie londonez: O copie
dup Didahiile lui Ivireanul! (Manuscriptum, 5, 1974, nr. 2, p. 162-163); Cat.
exp. brit., p. 26, nr. 28; D. Deletant, Mrturii romneti, p. 30; Radu Constantinescu,
Repertoriu, p. 236, nr. 1189.
Reprod.: Cat. exp. brit., pl. 28; B. A. R., mf. 282.
161 Mihail Halici, [Scrieri], 1712. Texte n latin (Harl. Ms. 7013).
Ref.: E.D. Tappe, A contribution to the biography of Mihail Halici (RER, 7-8, 1961,
p. 403-405); Paul Cernovodeanu, Contactele umanistului bnean Mihail Halici cu
literatura englez (Orizont, 20, 1969, nr. 12, p. 74-76).
162 Nicolae Mavrocordat, Filotheou parerga, copie de Ioan Ionas, Paris, 1721, 64
f. (Harl. Ms. 5616).
Ref.: R. Nares, A Catalogue of the Harleian Manuscripts in the British Museum, vol. III,
Londra, 1808, p. 281, nr. 5616; Ariadna Camariano, Traducerea greac a Teatrului
Politic (RIR, 11-12, 1941-1942, p. 242); J. Bouchard, Introduction, n Bouchard,
p. 34.
163 Osman Aga, [Memorii], 1724, cu informaii despre istoria Banatului n ultimele
decenii ale stpnirii turceti (1688-1716) (Or. Ms. 3213).
Ref.: A. Decei, Sursele istorice turceti privind stpnirea otoman asupra Banatului, n
Studii de istorie a Banatului, II, Timioara, 1970, p. 14; M.M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, La condition des captifs turcs dans lEmpire des Habsbourgs (1688-1699)
daprs les mmoires de Osman Aga (SAO, 8, 1971, p. 125-154).
Publ.: Richard Kreutel, Der Cefangene der Giauren i Zwischen paschas und Generalen,
n Osmanische Geschichte, Viena, 1962 i 1966; Cltori strini, VIII, p. 67-81
(extrase).
164 Miscelaneu, 1735, cuprinde i Gherasim Vlahos Cretanul, [Manual de art
metric]; Matei al Mirelor, [Canoane contra latinilor i a ereticilor] (Add. Ms. 8240).
Ref.: V. Papacostea, op. cit., p. 285; Cat. exp. brit., p. 27, nr. 29.
165 J.B. Molire, Ltourdi, 1741, traducere de Ioan Ralis, n greac, dup o
versiune italian, din porunca lui Constantin Mavrocordat, la Buc., 152 f., 15,5 x 11 cm.
(Add. Ms. 8242).
Ref.: Sp. P. Lampros, n NE, 4, 1921, p. 294; Marcel Richard, loc. cit.; Victor Papacostea,
op. cit., p. 285; Cat. exp. brit., p. 27, nr. 30; Loukia Droulia, Molire traduit en
grec, 1741 (Prsentation de deux manuscrits), n Symposium. Lpoque phanariote,
Thessaloniki, 1974, p. 413-418.
166 J.B. Molire, Le Cocu imaginaire, 1741, traducere de Ioan Ralis, n greac,
MAREA BRITANIE 255
dup o versiune italian, din porunca lui Constantin Mavrocordat, la Buc., 52 f., in 12
(Add. Ms. 8243).
Ref.: ibidem.
167 Mehmed Subhi, Tari-i Veki [Istoria ntmplrilor], 1742. Cuprinde i
informaii privind situaia Banatului i Olteniei n perioada 1730-1742 i luptele desfurate
pe teritoriul rilor Romne n timpul rzboiului ruso-austro-turc (Or. Ms. 1131).
Ref.: Babinger, GOW, p. 298-299.
168 Mihalachi Rosetti, Planosparakts, circa 1756, povestire n versuri despre
patriarhul Chiril V al Constantinopolului i relaiile lui cu fanarioii din rile Romne
(Add. ms. 10077, p. 277316).
Ref. i publ.: T.H. Papadopoulos, Studies and Documents relating to the History of the
Greek Church and People under Turkish Domination, Brussels, 1952, p. 247-392;
Andrei Pippidi, 1998.
169 Gheorghe Hrisogon din Trapezunt, [Canon iambic i Epigrame encomiastice
n cinstea lui Grigore Ghica-Vod], sec. XVIII. 10 f., 16,5 x 11 cm. Texte n greac (Add.
Ms. 8236).
Ref.: Victor Papacostea, op. cit., p. 285; Cat. exp. brit., p. 27, nr. 31.
170 Nicolae Mavrocordat, [Epigrame despre America i Cristofor Columb]. Copie
de Scarlat Rosetti, sec. XVIII. Text n greac (Add. Ms. 10077, f. 227-228).
Ref.: V. Papacostea, op. cit., p. 285-286; Paul Cernovodeanu, Ion Stanciu, Imaginea Lumii
Noi n rile Romne i primele lor relaii cu Statele Unite ale Americii pn la
1859, Buc., 1977, p. 34; Cat. exp. brit., p. 26, nr. 27.
171 Narratio et pomata de revolutione graece, an. 1821-1823, scriere anonim
cuprinznd informaii despre rile Romne (Add. Ms. 35072).
Ref.: F.N. Marshall, n BNJ, 3, 1922, p. 404-405; V. Grecu, Manuscrise inedite privitoare
la istoria romneasc (CC, l, 1924, p. 576-577); Marcel Richard, loc. cit.; Victor
Papacostea, op. cit., p. 286.
Publ.: Documente privind Istoria Romniei. Rscoala din 1821, IV, Buc., 1960, p. 241-
273.
172 Condac n cinstea Sf. Varvara, 1841, text n romn. Achiziionat n 1974
(Add. Ms. 58368).
Ref.: Monica Breazu, 1984.
CR
173 Captivus Septemcastrensis, Tractatus de moribus, condicionibus et nequicia
Turcorum, Roma, 1481? (I.A.11208).
Ref.: Ioachim Crciun, Incunabule i cri rare tiprite n Apus (1482-1600) de autori i
tipografi de pe teritoriul rii noastre (Studia bibliologica, 3, 1969, p. 149-151);
Theobald Streitfeld, Wer war der Autor des Tractatus de ritu et moribus Turcorum
(FVL, 16, 1973, nr. 2, p, 26-36); Carl Gllner, Zum Tractatus des Ungenannten
Mhlbchers (ibidem, 17, 1974, nr. 2, p. 98-106); Cat. exp. brit., p. 28-29, nr. 33.
256 MAREA BRITANIE
174 Johannes de Thurocz, Illustrissimorum Hungarie regum chronica, Brno, 1488,
168 f. (cuprinznd i poemul lui Rogerius, Carmen miserabile), 42 ilustraii cu informaii
privind istoria romnilor n sec. XIII-XV.
Ref.: Veress, BRU, I, p. 2-3, nr. 5; C.I. Karadja, Despre ediiile din 1488 ale cronicei lui
Johannes de Thurocz (ARMSI, s. III, 16, 1934-1935, p. 36-37).
Reprod.: ibidem, p. 44-45, pl. 1.
175 Johannes de Thurocz, Serenissimorum Hungarie regnum Chronika, Augsburg,
1488. Cuprinde i informaii despre istoria romnilor n sec. XIII-XV (I.B.6663).
Ref.: Veress, BRU, I, p. 3, nr. 6; C.I. Karadja, loc. cit.
Reprod.: ibidem, p. 44-45, pl. II-VIII.
176 Ein Wnderliche und erschrckenliche Hystori von einem grossen Wttricht
genant Dracole Wayda, Bamberg, 1491. Singurul exemplar cunoscut din aceast ediie
(I.A.2673).
Ref.: British Museum, Catalogue of Books printed in the XVth Century, I, p. 176; Gr. C.
Conduratu, Michael Beheims Gedicht ber den Woiwoden Wlad II. Drakul, Buc.,
1903, p. 17, n. 1; C.I. Karadja, Incunabulele povestind despre cruzimile lui Vlad
epe, n nchinare lui Nicolae Iorga, Cluj, 1931, p. 198; Cat. exp. brit., p. 29, nr. 34.
Publ.: Gr. C. Conduratu, op. cit., p. 105-109; Cat. exp. brit., pl. 34.
177 Antzeygung kurtzlichel[n] un[d] Volfurung den Ursprung dess Thurchyschen
und hundtischen Volks und dess gewaltyger und pslicher zu nemu[n]g mitsampt der
grossen und schdlychen Verderblikeyt die sie byss her wider das christglaublich Volck
haben begangen, Nrnberg, 1500, cuprinznd i Jrg von Nrnberg, Geschicht von der
Turckey, cu informaii despre luptele romno-otomane ntre 1456-1476 (f. 2-8) (I.A.8012).
Ref.: C.I. Karadja, Cronica lui Jrg von Nrnberg, n Omagiu lui Ioan Lupa, Buc., 1943,
p. 399-400.
178 Tetraevanghel, tiprit de Macarie, Trgovite, 1512. 290 f, fr paginare.
Lipsete pagina de titlu.
Ref.: Milan Grba, 2011.
179 Jacques Signot, La division du Monde, contenant la Dclaration des provinces,
rgions dAsie, Europe et Aphrique, Lyon, 1560, cuprinznd capitolul De Daco i alte
meniuni despre Dacia (f. XV) (1606/376.(3)).
Ref.: Popescu-Spineni, p. 130-131; Milan Grba, 2011.
180 Nicolaus Olahus, Antonii Bonfinii Rerum Vngaricarum decades quatuor [...],
1568, 1581 (590.1.12, 9315.k.8).
Ref.: idem.
181 Girolamo Frachetta, Oratione Prima al sereniss, et generosiss. Sigismondo
Battori Prencipe di Transilvania..., Roma, 1595, discurs dedicat principelui Transilvaniei
la nceputul campaniei rilor Romne mpotriva turcilor (12301, f. 55).
Ref.: Gllner, Turcica, I, p. 533-534, nr. 2034.
182 Relationi della guerra contra Turchi... dove sintende i progressi fatti dal
prencipe di Transilvania in Moldavia, Valachia, Bulgaria con la presa di Nicopoli,
MAREA BRITANIE 257
Ferrara, 1595, informaii privitoare la incursiunea din ianuarie 1595 a lui Mihai Viteazul
peste Dunre (1313.a.17.(4)).
Ref.: ibidem, II, p. 583-584, nr. 2141.
183 Ultimi Avisi della Vittoria havuta dal Transilvano contra i turchi, Ferrara,
[1595]. (1312.a.18).
Ref.: C. Gllner, Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes Berichte, Sibiu, 1943,
p. 5; idem, Turcica, II, p. 557, nr. 2079; Cat. exp. brit., p. 29, nr. 37.
184 Martin Fume, Historia von den Emprungen, so sich im Knigreich Ungarn,
auch in Siebenburgen, Moldaw, in der Bergische Walachey und andern rthern zugetragen
haben..., Kln, 1596, rezumat al crii lui Fume, Histoire des troubles de Hongrie...,
Paris, 1594, relatnd nceputul luptelor antiotomane ale rilor Romne sub conducerea
lui Mihai Viteazul (1314.i.7).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 609, nr. 2196.
185 Oratione prima al Sereniss. et generosiss. Sigismondo Battori, Prencipe di
Transilvania... mandata dallautore a Sua Altezza lultimo di del mese di Settembre
MDXCV, Roma, 1595, in 8 (12301.f.55)
Ref.: Milan Grba, 2011.
186 Oratione seconda al Sereniss. et invittiss. Sigismondo Battori, Prencipe di
Transilvania... mandata dallautore a Sua Altezza il d 25 di Nouembre MDXCV, Roma,
1595, in 8 (12301.f.53)
Ref.: idem.
187 Riposta del Serenissimo Sigismondo Battori Prencipe del Transilvania, al
regionamento di Amurath Bassa, Luogotenente Generale dellEssercito di Meemeth III,
Imperator de Turchi, Ferrara, 1596 (1312.a.20).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 634, nr. 2250 a.
188 Laurentius Risebergius, Compendiaria praecipuarum rerum turcicarum relatio
septem distinctis capitibus..., Helmstadt, 1596. Lucrare de istorie a Imperiului Otoman
cuprinznd i informaii despre luptele cu tefan cel Mare i Ioan Vod Viteazul (1053.i.7).
Ref.: ibidem, p. 617-618, nr. 2212.
189 Joannes Petrus Manutius, (Paulus) Iunioris, Transsilvani olim Daci
dict descriptio, a J. P. & P. Manuciis, ex uariis ueterum, & recentiorum scriptorum
monumentis, & prcipue ex Georgio a Reychersdorff, accurate in unum congesta, Roma,
ex Typographia Accoltiana, 1596, 43 f. 4. (1299.e.7).
Ref.: Milan Grba, 2011.
190 Alexander Artist Mayr, Aigentlicher abriss und beschreibung der belogerung
Temesvar sambt derselben Revier, [Augsburg, 1596] (1870.d.2.(16.)).
Ref.: idem.
191 Sibenbrgische Herrliche Victoria und Schlacht, vor Temeswar fr geloffen
ist... Der gleichen auch, die Palfische Victoria und gewaltiges Kampfstuck mit dem
Sambock [...], Nrnberg, [1596?] 4. Fr paginare (1312.c.87).
Ref.: idem.
258 MAREA BRITANIE
192 Arnoldus Wion, Sancti Gerrardi Sagredo vita, Venezia, 1597, ediie a codicelui
Sagredo, 1421 (pierdut), cuprinznd Legenda Maior Sancti Gerhardi, cu informaii despre
viaa din cuprinsul voievodatului lui Ahtum din regiunea Mureului, n sec. XI (485.c.13.
(2)).
Ref.: Eugen Glck, Izvoarele narative din sec. al XI-lea referitoare la istoria Transilvaniei.
Noi contribuii (RA, 1979, nr. 4, p. 380).
193 Achille Tarducci, Il Turco vincibile in Ungaria con mediocri aiuti di Germania...,
Ferrara, 1597, cuprinznd informaii despre luptele antiotomane ale lui Mihai Viteazul din
1595-1599 (1194.a.22.(2)).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 725, nr. 2454; Milan Grba, 2011.
194 Relacion verdadera del linaje y descendencia del Serenissimo Sigismundo
Batorio, Principe de Transiluania, Moldauia y Valachia, etc. [Sevilla?], 1597 (9181.g.1).
Ref.: idem.
195 Ladmirable et heureuse prinse de la ville de Bude en Hongrie, par larme
imperiale, sur les Turcs. Ensemble le retablissement de Battori, Vaivod de Transilvanie,
Lyon, 1598, 15 f. 8 (9077.aa.8).
Ref.: idem.
196 Zwo warhafftige newe Zeitung. Was sich jetzund mit dem Frsten in der
Walachey, umd den Trken, Tartern, Heyducken, Hussarn, Zecklen, Rtzen und Kosacken...
verloffen und zugetragen hat..., Graz, 1600 (9135.bb.20).
Ref.: Gllner, Turcica, II, p. 729, nr. 2463.
197 Achille Tarducci, Delle Machine, Ordinanze, et Quartieri antichi, et moderni,
come quelli da questi possino essere imitati senza punto alterare la soldatesca dei nostri
tempi, discorsi... aggiuntoui... le fattioni occorse nellOngaria vicino a Vaccia nel 1597,
e la battaglia in Transiluania contra il Valacco 1600, fatte dal Signor G. Basta, Venetia,
1601. 4 (538.i.1).
Ref.: Milan Grba, 2011.
198 Richard Knolles, The Generall Historie of the Turkes, from the first beginning
of that Nation to the rising of the Othmoan Familie... with all the notable expeditions of
the Christian Princes against them. Together with the lives and conquests of the Othman
Kings and Emperours, faithfullie collected out of the best Histories both ancient and
moderne, and digested into one continual Historie untill this present yeare 1603, Londra,
1603. La p. 1051-1053, 1060-1061, 1099, 1100, 1107, 1112-1113, 1120, 1122-1123,
1126-1128, 1139-1141 din prima ediie conine istoria domniei lui Mihai Viteazul, anii
1593-1601 (ed. 1, RB.31.c.453, ed. 2: Together with the Lives...of the Othoman Kings and
Emperours unto the yeare 1610, 583.k.5).
Ref.: Paul Cernovodeanu, Epopeea lui Mihai Viteazul ntr-o oper istoric englez a
vremii sale, capitol n: Mihai Viteazul. Culegere de studii, n P. Cernovodeanu, C.
Rezachevici (coord.), Mihai Viteazul. Culegere de studii, Buc., 1975, p. 191208.
199 Dorothei al Monemvasiei, Vivlion istorikon, Veneia, ed.: 1637 i 1792. Gravur
cu portretul i stema lui Zotu Tzigara, mare sptar al Moldovei i ginere al domnitorului
Petru chiopul (800.G.4).
MAREA BRITANIE 259
Ref.: Legrand, XVII/1, p. 352353; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 154155, 611, nr. 2074,
2094.
200 A Declaration or Manifesto, wherein the Roman Imperial Majesty makes known
to the States and Peers of Hungary, what reasons and motives have compelled him to
proceed in open War against the Prince of Transylvania. The Declaration or Manifesto of
George Racoczkie, Prince of Transylvania, to the States and Peers of Hungary; Together
with the reasons added thereunto of his modern taking up of Armes the 17 of February,
Londra, 1644.
Ref.: Ludovic Demny Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 170.
201 A prospect of Hungary and Transylvania, With a Catalogue of the Kings of the
one, and the Princes of the other..., 1644.
Ref.: Paul Cernovodeanu, O veche carte englezeasc despre rile Romne (1644)
(Aluta, Sf. Gheorghe, 1971, p. 197-206).
202 apte taine a besearecii, Iai, 1644.
Ref.: Milan Grba, 2011.
203 Pravilile mprteti, Trgovite, 1652 (C.112.g.5).
Ref.: idem.
204 ndreptarea legii, Trgovite, 1652 (C.112.g.5).
Ref.: idem.
205 Mauritio Nitri, Ragguaglio dellultime guerre di Transilvania, et Ungaria, tra
lImperatore Leopoldo Primo, il Gran Signore de Turchi Echmet Quarto, G. Rakozi, et
altri Principi di Transilvania [...], Venetia, 1666, 4 (281.g.14).
Ref.: idem.
206 J. Adamus Transylvanus, Londinum Heroico Carmine [...], The renowned City
of London, translated by W.F. of Grays Inn, London, 1675 (78.c.29.; RB.31.b.1(10)).
Ref.: Alexander Maller, A Transylvanian in London 1675 (Studies in English Philology,
Budapest, III, 1938, p. 96-97); Paul Cernovodeanu, Evidence about England during
the laters Stuarts, 1660-1714 (RS, 3, 1973-1975, p. 105-106).
207 J. Adamus Transylvanus, Ad celebres & eruditos Academi celeberrim
patronos humilima valedictio Johannis Adami Transilvani in patriam redituri, [1675?]
(806.k.16.(56)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
208 Dorothei al Monemvasiei, O chronografos, toutesti Vivlion istorikon, Veneia,
1676. Cronic universal compilat la Iai din porunca lui Petru chiopul (9026.bb.8).
Ref.: Legrand, XVII/2, p. 327-334; Papadopoulos, Ell. vivl., l, p. 154, nr. 2077.
209 Dottrina christiana, tradotta in lingua valacha, dal Padre Vito Pilutio, Roma,
Nella stamperia della Sac. Congr. de Propag. Fide, 1677, 32 p. (222.a.26).
Ref.: Milan Grba, 2011.
210 The declaration of the Hungarian War, Lately set out by the most Illustrious
Michael Apafy, prince of Transilvania, against the Emperors S. Majesty..., Londra, 1682.
260 MAREA BRITANIE
Ref.: Ludovic Demny Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 172-173.
211 Nektarios, patriarhul Ierusalimului, Tou makaritatou kai softatou
patriarchou... Nektariou pros tas proskomistheisas theseis para tn en Ierosolimois
Fratorn dia Petrou tou autn Maistros peri ts archs tou Papa antirrsis, Iai, 1682
(870.k.4).
Ref.: Milan Grba, 2011.
212 Stavrinos, Andragatheias tou [...] Michal Voevoda [...] Istoria tn kata tn
Ougkrovlachian [...] poitheisa para [...] mtropolitou Myren [...] Matthaiou..., Veneia,
1683. Singurul exemplar cunoscut din aceast ediie, incomplet (p. 175-177 scrise de
mn) (868.b.27).
Ref.: Legrand, XVII/2, p. 412-413; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 405, nr. 5405.
213 Fontana Gomes, Historia delli due ultimi gran visiri, con alcuni secreti intrecci
del serraglio, e molte particolarita sopra le guerre di Candia, Dalmatia, Transilvania,
Polonia ed Ungheria. Trasportato dal Francese da G. F., Venetia, 1683. 12 (1313.d.15).
Ref.: Milan Grba, 2011.
214 Primiile preste an, tiprite de mitropolitul Dosoftei, Iai, 1683 (RB.23.a.34128).
Ref.: idem.
215 Breve y exacta descripcion de los reynos de Hungria, Dalmacia y Morea,
juntamente los principados de Transilvania, Wallachia, Bulgaria, &c. Como tambien las
delineaciones de las villas y fortalezas [...], Amberes, 1688, 68 p., 4 (10215.de.14).
Ref.: idem.
216 Akolouthiai [...] Paraskevs ts Neas kai [...] Grgoriou [...] Dekapolitou, Buc.,
1692, tiprit de Antim Ivireanul (869.e.4).
Ref.: Legrand, XVII/3, p. 9; BRV, I, p. 327, nr. 94; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 16, 608,
nr. 161.
217 Giovanni P. Marana (Titus de Moldavia), The eight volumes of Letters written
by a Turkish Spy, Londra, 1694, lucrare a unui anonim cuprinznd i informaii despre
evenimente din rile Romne, sec. XVII (1482.aaa.5.).
Ref.: Alexandru Duu, An interpreter of South-East European history: Titus de Moldavia
(RESEE, 8, 1970, nr. 3, p. 517-523).
218 Ianns Karyofylls, Egcheiridion peri tinn aporin kai lysen, Snagov, 1697
(870.f.13; 4374.aaa.14).
Ref.: Legrand, XVII/3, p. 45-50; BRV, I, p. 350, nr. 107.
219 Gergios Maitas, Logos, pangyrikos eis ton [...] megan Knstantinon,
Snagov, 1697, tiprit de Antim Ivireanul (C.64.dd.5).
Ref.: Legrand, XVII/3, p. 52; BRV, I, p. 351, nr. 108.
220 Dimitrie Cantemir, Divanul sau Glceava neleptului cu lumea sau Giudeul
sufletului cu trupul, Iai, 1698. Potrivit semnturii de pe prima pagin, exemplarul a fost
n posesia unui anume Alexandru beizadea, fiu de domn din rile Romne (C.118.g.2).
Ref.: V. Cndea, La diffusion de loeuvre de Dimitrie Cantemir en Europe du Sud-Est et au
MAREA BRITANIE 261
Proche Orient (RESEE, 10, 1972, nr. 2, p. 349); D. Cantemir, Divanul, ed. V. Cndea,
Buc., 1974, p. 84; Era Vranoussis, chos de loeuvre de Cantemir dans les milieux
grecs, n Istanbul la jonction des cultures balkaniques, mditerranennes, slaves et
orientales aux XVI
e
-XIX
e
sicles, Buc., 1977, p. 468-469.
Reprod.: ibidem, pl. ntre p. 464-465; Centrul Arhivei Medievale a Academiei din Atena,
mf.
221 Bucoavn ce are n sine deprinderea nvturii copiilor la carte, Blgrad
[Alba Iulia], tipritr de Mihai Itvanovici, 1699, 32 f. (1568/3864).
Ref.: Milan Grba, 2011.
222 Orthodoxos omologia ts katholiks kai apostoliks Ekklsias ts anatoliks. Kai
eisaggik ekthesis peri tn trin megistn aretn pistes, elpidos kai agaps. Ekdotheisa
[...] para Vssarinos Makrtou ex Ianninn, Buc., 1699 (871.k.13).
Ref.: idem.
223 Psaltrion, Snagov, 1700, tiprit de Antim Ivireanul (870 k. 1).
Ref.: Legrand, XVII/3, p. 77-78; BRV, I, p. 411, nr. 122; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 95,
nr. 1269.
224 Octoih, ce s zice Osmoglasnic, Buzu, 1700, 302 f. (1572/693).
Ref.: Virgil Cndea, 1984; Milan Grba, 2011.
225 Ioan Comnen, Proskyntarion tou Agiou Orous tou Athonos, Snagov, 1701,
tiprit de Antim Ivireanul, dedicat lui Constantin Brncoveanu (871.f.11; 870.f.14).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 12-13, nr. 8; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 232, nr. 3142.
226 Sevastos Kyments, Eortologion en Peritinn ztmatn prolamvanomenn
[...], Snagov, 1701 (871.f.11).
Ref.: Milan Grba, 2011.
227 tefan Brncoveanu, Logos pangyrikos eis ton isapostolon Megan
Knstantinon, Buc., 1701 (869.a.9).
Ref.: idem.
228 tefan Brncoveanu, Logos pangyrikos eis ton prtomartira tou Christou
Stefanon, Buc., 1702 (869.a.9).
Ref.: idem.
229 Ermeneia kai akolouthia eis egkainia naou, Buc., 1703, tiprit de Antim
Ivireanul (C.69.e.8).
Ref.: BRV, I, p. 452, nr. 141; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 196, 612, nr. 2632; Milan Grba,
2011.
230 Euchologion, Buc., 1703, tiprit de Antim Ivireanul. n greac (C.69.e.8).
Ref.: Milan Grba, 2011.
231 Sevastos Kyments, Dogmatik didaskalia ts agitats anatolilks kai katholiks
Ekklsias [...], Buc., 1703 (869.e.6).
Ref.: idem.
262 MAREA BRITANIE
232 tefan Brncoveanu, Logos pangyrikos eis tn endoxon Metastasin ts
aeiparthenou Theomtoros, Buc., 1703 (869.a.9).
Ref.: idem.
233 Noul Testament, Buc., 1703, tiprit de Antim Ivireanul (C.108.d.8).
Ref.: idem.
234 Tn Ploutarchou [...] Ellnikn kai Rmaikn Parallln metafrasis akrivestat
eis apln dialekton [...], Buc., 1704, dedicat lui Constantin Brncoveanu (869.a.9(1)).
Ref.: idem.
235 Akolouthia [...] Vssarinos, archiepiskopou Larisss, Buc., 1705, tiprit de
Antim Ivireanul (869.e.7).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 38-39; BRV, I, p. 463, nr. 148; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 10,
nr. 108.
236 Dosithei al Ierusalimului, Tomos charas, Iai, 1705 (3845.ee.16).
Ref.: Milan Grba, 2011.
237 Gergios Maitas, Logos eis to striou pathos tou theanthrpou Logos,
Rmnic, 1706, tiprit de Mihai Itvanovici (868.d.10).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 47; Papadopoulos, Ell. vivl., p. 271, nr. 3671.
238 Euthymios Zigavenos, Panoplia dogmatik, Trgovite, 1710 (870.k.7).
Ref.: Milan Grba, 2011.
239 Archieratikon, Veneia, 1714, dedicat lui Constantin Brncoveanu (8.f.5).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 117.
240 Sfnta i dumnezeiasca liturghie, Iai, 1715.
Ref.: Milan Grba, 2011.
241 Dosithei al Ierusalimului, Istoria peri tn en Ierosolymois patriarcheusantn,
Buc., 1715 (689.ee.21).
Ref.: idem.
242 Alexandru Mavrocordat, Istoria iera toi ta Ioudaika, Buc., 1716, tiprit prin
grija lui Ioan postelnicul, de Dionisie Floru (870.k.8).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 133-137, nr. 105; BRV, IV, p. 512, nr. 176; Papadopoulos, Ell.
vivl., I, p. 282, nr. 3807.
243 Distinta relazione che contiene i punti domandati daTurchi, e quelli accordati
loro dal [...] Principe Eugenio di Savoja [...] per la resa di Temisvar, Mantova Bologna,
1716, 4 (1312.c.76.(3)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
244 Succinto racconto della resa della citta di Temisvar, Ferrara Bologna, 1716,
4 (1312.c.76.(2)).
Ref.: idem.
245 An Historical and Geographical Account of the Ancient Kingdom of Hungary,
MAREA BRITANIE 263
and Provinces adjoining to it, viz. Croaia, Slavonia, Transilvania, Moldavia, Walachia,
Servia and Bulgaria, Londra, 1717 (Cup.402.i.32.).
Ref.: Ludovic Demny Paul Cernovodeanu, op. cit., p. 219 sqq.
246 Michael Bonbardius, Topographia magni regni Hungariae, sive nobilissimae
ejus ditionis, quam modo Hungarias dicimus, cum annexis Dalmatiae, Croatiae,
Sclavoniae, Serviae & Bulgariae [...] tum etiam Transylvaniae, Valachiae, Moldaviae
provinciis [...], Viena, 1718 (1299.e.15).
Ref.: Milan Grba, 2011.
247 Nicolae Mavrocordat, Peri tn kathkontn, Buc., 1719 (859.i.8).
Ref.: idem.
248 The Character of Sultan Galga, the present Chan of Tartoury. Drawn by a
Walachian, who had been his Favourite for several Years, [1720]. Foaie volant. Pamflet
politic deghizat la adresa guvernrii Angliei de ctre regele George I, comparat cu aceea
despotic a hanului ttar Saadet Ghirai III, criticat de un fost dregtor romn, czut n
robie la ttari (1878.d.12(53)).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
249 Dimitrie Cantemir, Systema religionis mahomedanae. Kniga systima, ili
Sostoianie mukhammedanskija religij..., St. Peterburg, 1722 (RB.31.b.140).
Ref.: Milan Grba, 2011.
250 Vivlion periechon tn akolouthian [...] Neofytou kai Maximou tou Omologtou,
Buc., 1723, 2 ex. (869.e.9(1), 869.e.9(2)).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 176-182, nr. 149; Milan Grba, 2011.
251 Nicolae Mavrocordat, Peri kathkontn. Liber de officiis, Londra, 1724
(526.e.23; 232. b.3).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 196-198, nr. 161; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 283, nr. 3816.
252 Hrisant Notara, Omiliai oligai ek tn polln euretheisai..., Veneia, 1734,
dedicat domnitorilor Grigore II Ghica al rii Romneti i Constantin Mavrocordat al
Moldovei (870.g.2).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 248, nr. 228; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 330, nr. 4436.
253 Dimitrie Cantemir, History of the Growth and Decay of the Othman Empire,
translated into English by Nicholas Tindal, London, ed.: 1734-1735; 1756 (148.g.3;
5831.16).
Ref.: BRV, II, p. 48-49, nr. 209; p. 132-133, nr. 296; Virgil Cndea, 1984.
254 Vivlion periechon tas [...] Akolouthias [...] Charalampous [...], Matrons ts
Iliopolitidos [...], Spyridnos [...], epimeleis Konstantinou Dapontes, Buc., 1736, 2 ex.
(869.e.9).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 249-250, nr. 230; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 11, nr. 113.
255 Istoria ts palaias kai neas Diathks [...] metafrastheisa [...] para Antniou
Katforou, Veneia, 1737, dedicat lui Constantin Mavrocordat, domnul rii Romneti
(868.e.7).
264 MAREA BRITANIE
Ref.: Legrand, Vivlion, I, p. 96; Legrand, XVIII/1, p. 260-261; Papadopoulos, Ell. vivl., I,
p. 203, nr. 2732.
256 Deliberazione deglillustrissimi Signori sopra proveditori, aggionti, e
proveditori alla sanit, per il contagio della Transilvania, & Ungheria passato nella
Schiavonia, e Crovazia, Veneia, 1738 (1851.b.1.(15)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
257 Johannes Filstich, Schediasma historicum de Valachorum historia, Jena, 1743
(101.l.39).
Ref.: idem.
258 Johann Christian von Engel, Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner
Nebenlaender (Geschichte des alten Pannoniens, Geschichte der Bulgaren in Msien,
Geschichte von Croatien, Dalmatien und Slawonien, Geschichte von Serwien und
Bossnien, Geschichte der Moldau und Walachey), n S.J. Baumgarten, Uebersetzung der
Algemeinen Welthistorie, Bd. 1-4, 1744 (897.h.2).
Ref.: idem.
259 Sfnta i dumnezeiasca evanghelie, Buc., 1750.
Ref.: idem.
260 perigraf ts sevasmias kai vasiliks mons tou Kykkou, Veneia, 1751. La p. 68-
71, hrisovul de danie al lui Grigore II Ghica, domnul rii Romneti, din 5 octombrie
1750 (870.f.17).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 400-401, nr. 400; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 356, nr. 4771.
261 Psaltirea prorocului i mpratului David, Buc., 1755 (corect: 1756)
(3089.c.21).
Ref.: Virgil Cndea, 1984; Milan Grba, 2011.
262 Nikolaos Mauroeids, To apostolikon dyktion, Iai, 1756, dedicat lui Mihail
Racovi, domnul Moldovei (870.e.5).
Ref.: Legrand, XVIII/1, p. 464, nr. 492; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 282, nr. 3804.
263 Psaltirea fericitului proroc i mprat David, Trgovite, 1757.
Ref.: Milan Grba, 2011.
264 Joannes Fridvaldszky, Minerologia magni principatus Transilvani,
Claudiopoli, 1767, (1255.c.2).
Ref.: idem.
265 [Giovani della Casa], Chrstotheia, metafrastheisa kai stikhourgtheisa para
Knstantinou Daponte, Veneia, 1770. La p. 412-419, epistol a lui Daponte ctre Ioan
Mavrocordat (868.c.5).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 136; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 115, nr. 1559.
266 J. Severini Hungari Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia
Tibissana, Lipsiae, 1770 (10205.bbb.33).
Ref.: Milan Grba, 2011.
MAREA BRITANIE 265
267 Dimitrie Cantemir, Historisch-geographisch- und politische Beschreibung
der Moldau..., bersetzt bey J.L. Redslob, Frankfurt und Leipzig, 1771. 2 ex. (572.d.29;
10127. f.30).
Ref.: Virgil Cndea, 1984; Milan Grba, 2011.
268 Nikifor Theotoki, Seira enos kai pentkonta ypomnmatistn eis tn Oktateuchon
kai ta tn Vasilikn, t. I-II, Leipzig, 1772-1773, dedicat lui Grigore III Ghica, domnul
Moldovei, cu portretul acestuia n frontispiciu (690.k.2-3).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 160-161, nr. 771; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 423, nr. 5612.
269 Georg Jeremias Haner, De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum
scriptisque eorundem... adversaria, vol. I-II, Viena, 1774-1798 (11925.f.12).
Ref.: Milan Grba, 2011.
270 Constantin Hagi Cehan din Voskopoja (Moscopole), Carmen heroico-
elegiacum, dedicat englezilor i belgienilor, Cambridge, 1776 (11630.b.6(8)).
Ref.: mile Legrand, Bibliographie hellnique, II, p. 218-219; Valeriu Papahagi,
Constantin Hagi Gheorghiu Gehani din Moscopole. Un nvat aromn din secolul
al XVIII-lea (RI, 23, 1937, p. 274-275).
271 Jean Louis Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Avec une
dissertation sur ltat actuel de ces deux provinces, Jassy, 1777 (280.g.32).
Ref.: Milan Grba, 2011.
272 Chesarie Daponte, Logoi pangyrikoi eis [...] stichous eis egkomin diaforn
agin, Veneia, 1778, tiprit cu cheltuiala sptarului Iacovache Rizu (809.e.20).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 272-280, nr. 919; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 141, 610,
nr. 1907.
273 F.W. von Bawr, Mmoires historiques et gographiques sur la Valachie avec un
prospectus dun atlas gographique, Frankfurt Leipzig, 1778 (572.d.28).
Ref.: Milan Grba, 2011.
274 Martinus Felmer, Prim line M. Principatus Transilvani historiam antiqui,
medii et recentioris vi exhibentes et illustrantes, Sibiu, 1780 (1194.f.28).
Ref.: idem.
275 Manase Eliade, Logos egkmiastikos eis [...] Ioanns Alexandrou Ypsilantn
[...] egemna pass Ouggrovlachias. Oratio Panegyrica, ad celsissimum ac serenissimum
Principem Dominum Dominum Ioannem Alexandrum Hypselantam, serenissimum Ducem
totius Valachiae, Leipzig, 1781 (870.h.16).
Ref.: Legrand, XVIII/2, p. 365, nr. 1049; Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 158, nr. 2113.
276 Catavasier, Buc., 1781 (1485.w.6).
Ref.: Milan Grba, 2011.
277 Cabinetto di diciasette figura di cera di statura duomo representati i cinque
capi ribelli della Transylvania e Vallachia Imperiale unitamente ai piu grandi malfattori
della Francia spiegato in Versi Martegliani, Alessandria, 1784, 8 p. Brour n care sunt
descrii Horea, Cloca i Crian, Ioan Dumitru i generalul Fabris (1071.i.21(18)).
266 MAREA BRITANIE
Ref.: I. Podea, Versuri italieneti relative la revoluia lui Horea (AIINC, 6, 1931-1935,
p. 556-559); N. Edroiu, Rsunetul european al rscoalei lui Horea, Cluj, 1976,
p. 181-182.
278 Dimitrie Cantemir, Istorija o izni i delah Moldavskogo gospodarja Knjazja
Konstantina Kantemira, Moscova, 1783 (10795.c.18).
Ref.: Virgil Cndea, 1984.
279 Johann Seivert, Nachrichten von siebenbrgischen Gelehrten und ihren
Schriften, Pressburg, 1785 (820.d.33; 817.d.44).
Ref.: Milan Grba, 2011.
280 Horja und Klotska, Oberhaupt und Rathgeber der Aufrhrer in Siebenbrgen.
Eine physiognomische Skize, Karlsburg Herrmannstadt, 1785, 71 p. (10795.a.26).
Ref.: idem.
281 Stefano Raicevich, Osservazioni storiche naturali e politiche intorno la
Valachia e Moldavia, Napoli, 1788, 328 p. (281.g.11).
Ref.: idem.
282 Perigraf ts Vlachias [...] nyn prton metafrastheisa apo tn gallikn [...], Buc.,
1789. Traducere a lucrrii lui F.W. Von Bawr, Mmoires historiques et gographiques sur
la Valachie (871.f.22).
Ref.: idem.
283 Michael Lebrecht, Siebenbrgens Frsten, eine statistische Zeitschrift,
Hermannstadt, 1791, 92 p. (9335.aaa.6).
Ref.: idem.
284 Michael Lebrecht, Geschichte der aboriginen dazischen Vlker, Hermannstadt,
1791, 416 p. (1436.d.6).
Ref.: idem.
285 Andras Huszti, s jj Dcia, az az Erdlynek rgi s mostani llapotjrol
val historia... mellyet mutato tblval meg-bvitvn, a maga kltsgn ki-adott Dienes
Smuel, Btsben, 1791 (C.106.b.9).
Ref.: idem.
286 Jzsef Benk, Imago inclyt in Transsylvania nationis Siculic historico-
politica, Cibinii & Claudiopoli, 1791. 88 p. (9315.aa.13).
Ref.: idem.
287 Chesarie Daponte, Exgsis ts theias Leitourgias, t. I, Viena, 1795, scris n
ara Romneasc n timpul domniei lui Constantin Mavrocordat i dedicat lui Filaret,
mitropolitul Ungrovlahiei (869.e.26).
Ref.: Papadopoulos, Ell. vivl., I, p. 141, 611, nr. 1905.
288 Biblia, adec Dumnezeiasca Scriptur, Blaj, 1795. Versiune revzut de
Samuil Micu Klein a Bibliei din 1688 (C.66.i.5).
Ref.: Milan Grba, 2011.
MAREA BRITANIE 267
289 Scriptores rerum Transsilvanarum cura et opera Societatis Philohistorum
Transsilv. editi et illustrati, vol. I-II, Sibiu, 1797-1840 (1438.k.11-13).
Ref.: idem.
290 ABC sau Bucoavn spre folosul scolelor niamului romnesc. ABC oder
Namenbchlein zum Gebrauche der Nazional-Schulen in dem Knigreiche Ungarn,
gedruct mit knigl. hung. Universittsschriften, 1797 (12200.bb.2).
Ref.: idem.
291 John F.S.A. Jackson, Journey from India towards England in the year 1797...
through Curdistan, Diarbek, Armenia, and Natolia, in Asia; and through Romalia,
Bulgaria, Wallachia, Transylvania, etc. in Europe, London, 1799 (1046.d.17).
Ref.: idem.
292 Logica, adec partea cea cuvnttoare a filosofiei, Buda, 1799 (8463.bbb. 20).
Ref.: idem.
293 Martinus Felmer, Primae lineae historiae Transsilvaniae antiqui, medii et
recentioris aevi, Sibiu, 1803 (9314.aaa.14).
Ref.: idem.
294 Andreas Wolf, Beitrge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des
Frstenthums Moldau, Hermannstadt, 1805 (10230.bb.10).
Ref.: idem.
295 Gheorghe incai, Elementa Lingu Daco-Roman sive Valachic emendata,
Buda, 1805 (12962.dd.10(1)).
Ref.: idem.
296 Views in Turkey and Europe and Asia, comprising Romelia, Bulgaria, Walachia,
Syria and Palestine. Selected from the Collection of Sir Robert Ainslie Drawn by Luigi
Mayer and engraved by William Watts, London, 1806. Cuprinde i apte gravuri cu vederi
din ara Romneasc (174 a.22).
Ref.: Marica Grigorescu, Pe urmele stampelor despre Romnia semnate de Luigi Mayer
i William Watts n colecii publice din Bucureti i Londra (Revista Muzeelor,
30, 1993, nr. 2, p. 7172 i 74, n. 5); Paul Cernovodeanu, Cltoria pictorului Luigi
Mayer n ara Romneasc (1794) (RI, s.n., 5, 1994, nr. 1-2, p. 134-139; n anex:
comentariile autorului englez la cele apte vederi).
297 Vasilie Aaron, Patima i moartea Domnului nostru Iisus Hristos [...] n versuri
alctuit, Sibiu, 1808 (1462.b.9).
Ref.: Milan Grba, 2011.
298 Jnos Molnr, Deutsch-walachische Sprachlehre, Zweyte vermehrte und
verbesserte Auflage, Hermannstadt, 1810 (012977.l.6).
Ref.: idem.
299 Vazul Papp, Elegia ad inclytos status et ordines trium nationum magni
principatus Transilvaniae, Kolozsvr, 1810 (Hung.1.n.17.(32)).
Ref.: idem.
268 MAREA BRITANIE
300 Octoih ce s zice elinete Paraclitichi, Buda, 1811 (C.66.i.8).
Ref.: Virgil Cndea, 1984.
301 Sfnta i dumnezeiasca Evanghelie, Buda, 1812 (C.66.i.10).
Ref.: Milan Grba, 2011.
302 [Felice] Caronni in Dacia. Mie osservazioni locali, nazionali, antiquarie sui
Valacchi specialmente e zingari transilvani [...] con un rapporto su le miniere [...] di quel
principato, Milano, 1812 (10215.e.36).
Ref.: idem.
303 Joseph Leonhard, Systematica Mammalium ac Avium Transsilvanicarum
enumeratio, Sibiu, 1812 (B.451.(11)).
Ref.: idem.
304 Mihail G. Boiadji, Grammatik romanik, toi makedonovlachik/ Romanische
oer macedonowlachische Sprachlehre, Viena, 1813 (869.h.37).
Ref.: idem.
305 Domenico Sestini, Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valachia,
Transilvania e Ungheria fino a Vienna, Florena, 1815 (10107.c.15).
Ref.: idem.
306 Georg Pray, G. Bethlenii Principatus Transsilvani covis documentis
illustratus, I-II, Pesta, 1816 (10706.g.26).
Ref.: idem.
307 Psaltirea prorocului i mpratului David, Buda, 1817 (3089.dd.6).
Ref.: idem.
308 Sfintele i dumnezeietile liturghii, Rmnic, 1817.
Ref.: idem.
309 Joseph Leonhard, Lehrbuch zur Befrderung der Kenntniss von Siebenbrgen,
Hermannstadt, 1818 (10210.bb.21).
Ref.: idem.
310 Noul Testament, St. Peterburg, 1819. Retiprire a ed. Blaj, 1795 (3061.d.6).
Ref.: idem.
311 Petru Maior, Orthographia Romana, sive Latino-Valachica, Buda, 1819
(12941.h.28).
Ref.: idem.
312 Ioan Bob, Dicionariu rumnesc, lateinesc i unguresc, 2 vol., Cluj, 1822
(1322.h.5-6).
Ref.: idem.
313 Constantin Diaconovici-Loga, Gramatica romneasc pentru ndreptarea
tinerilor, Buda, 1822 (012977.e.54).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 269
314 Charles Pertusier, La Valachie, la Moldavie et de linfluence politique des
Grecs du Fanar, Paris, 1822 (8093.c.31).
Ref.: idem.
315 Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus
decursu triginta et amplius annorum elaboratum est, Buda, 1825 (12976.h.24).
Ref.: idem.
316 Ioan Alexie, episcop de Gherla, Grammatica Daco-Romana sive Valachica,
Latinitate donata, aucta, ac in hunc ordinem redacta, Viena, 1826 (T 6330).
Ref.: idem.
317 tienne Marcella, Gramatica ruseasc i romneasc, St. Peterburg, 1827
(012977.r.12).
Ref.: idem.
318 Georg Pray, Commentarii historici de Bosniae, Serviae ac Bulgariae, tum
Valachiae, Moldaviae ac Bessarabiae [...], n G. Fejr, Codex diplomaticus Hungariae,
IX/6, Buda, 1829 (1438.i.11).
Ref.: idem.
319 Johann Carl Schuller, Argumentorum pro Latinitate lingu Valachic s.
Rumun epicrisis. Addita sunt etymologiarum Valachicarum specimina, Sibiu, 1831
(T.1940.(4)).
Ref.: idem.
320 J.-P. Claris de Florian, Eliezer i Neftali, poem tradus de Gr. Alexandrescu,
Buc., 1832 (RB.23.a.4519).
Ref.: idem.
321 Din scrierile lui Lord Byron, partea III, traduse de I. Eliad, Buc., 1834
(11633.e.4).
Ref.: idem.
322 Schematismus venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos
Fogarasiensis in Transilvania pro anno 1835, Blaj, 1835 (P.P.2441.s).
Ref.: idem.
323 Andreas Clemens, Walachische Sprachlehre nebst einem walachisch-deutschen
und deutsch-walachischen Handwrterbuche, I-II, ed. 2, Hermannstadt, 1836 (1332.e.42).
Ref.: idem.
324 Carl Neugeboren, Handbuch der Geschichte Siebenbrgens, Hermannstadt,
1836 (9315.bb.9).
Ref.: idem.
325 Franz X. Hene, Beytrge zur Dacischen Geschichte, Hermannstadt, 1836
(9135.bb.14).
Ref.: idem.
270 MAREA BRITANIE
326 Mihail Koglniceanu, Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques
Transdanubiens, I, Berlin, 1837 (1437.h.16)
Ref.: idem.
327 Mihail Koglniceanu, Esquisse sur lhistoire, les murs et la langue des
Cigains, connus en France sous le nom de Bohmiens, uivie dun recueil de sept cents
mots cigains, Berlin, 1837 (1432.d.11.(3)).
Ref.: idem.
328 Francis Herv, A Residence in Greece and Turkey, with notes of the journey
through Bulgaria, Servia, Hungary, and the Balkan, 2 vol., London, 1837 (1047.l.2).
Ref.: idem.
329 Anne Marie Hortense Viesse de Marmont, Voyage en Hongrie, en Transylvanie,
dans la Russie Mridionale, en Crime et sur les bords de la mer dAzoff, Constantinople,
dans quelques parties de lAsie-Mineure, en Syrie en Palestine et en gypte, I-V, Paris,
1837-1838 (1045.i.5).
Ref.: idem.
330 Curierul de ambe sexe. Jurnal literar, Buc., 1837-1840 (RB.23.a.30734).
Ref.: idem.
331 Noul Testament, Smyrna, 1838 (1109.d.16).
Ref.: idem.
332 Almanah al Crii i al Statului din Prinipatul Valahii pentru anul 1838, Buc.,
1838 (P.P.2459.a).
Ref.: idem.
333 Vasilie Popp, Disertaie despre tipografiile romneti n Transilvania i
nvecinatele ri, de la nceputul lor pn la vremile noastre, Sibiu, 1838 (11900.bb.51(2)).
Ref.: idem.
334 Johann N. Preyer, Des ungrischen Bauers frherer und gegenwrtiger Zustand,
Pesth-Temesvr, 1838 (8277.d.22).
Ref.: idem.
335 Gabriel [Bthory], Eigentliche Beschreibung, wie [...] der Bthori Gbor in
die Hermannstadt kommen, und geplndert. Item was er in der Wallachey ausgerichtet,
und wie er in seinen Tod gelebt, 1610-1631, n J. Kemny, Deutsche Fundgruben der
Geschichte Siebenbrgens, I, Cluj, 1839 (1438.e.3).
Ref.: idem.
336 A.L. de Grammont, De ladministration provisoire Russe en Valachie, et de ses
rsultats, Bucarest, 1840 (1389.k.23).
Ref.: idem.
337 Petrache Poenaru, Vocabular franezo-romnesc, Buc., 1840 (12976.dd.20).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 271
338 J.A. Vaillant, Grammaire Roumaine lusage des Franais, Bucarest, 1840
(1332.e.7).
Ref.: idem.
339 F.J.U. Huber, Politia civitatis legibus et decretis m. principatus Transilvani,
hac de materia editis, instructa, ed. 2., Cluj, 1841 (1378.d.15).
Ref.: idem.
340 Meletie, Mitrpolitul Atenei, Besericeasca istorie. Traducere din greaca modern
de V. Costachi, Iai, 1841 (4532.g.19).
Ref.: idem.
341 Gheorghe incai, Hronica Romnilor i a mai multor neamuri, Buda, 1844
(09136.m.13).
Ref.: idem.
342 Johann Carl Schuller, Beleuchtung der Klagschrift gegen die schsische
Nation, welche die beiden walachischen HH. Bischfe [J. Lemny, B. Moga] auf dem
Landtage von 1841-1843 den Stnden des Grossfrstenthums Siebenbrgen uberreicht
haben, Hermannstadt, 1844 (1368.i.17).
Ref.: idem.
343 Mihail Koglniceanu, Fragments tirs des Chroniques Moldaves et Valaques
pour servir lhistoire de Pierre-le-Grand, Charles XII, Stanislas Leszczynski, Dmtre
Cantimir et Constantin Brancovan, Iai, 1845 (9136.f.15).
Ref.: idem.
344 J.A. Vaillant, Kurzgefasste wallachische Sprachlehre zum Gebrauche und zum
Selbstunterricht fr Deutsche bearbeitet und mit einem Anhang vermehrt von S. Petri,
Hermannstadt, 1845 (1332.e.10).
Ref.: idem.
345 Magazin istoric pentru Dacia, subt redacia lui A.T. Laurian i N. Blcescu,
I-V, Buc., 1845-1847 (P.P.4834.pk).
Ref.: idem.
346 Octoih ce s zice elinete Paraclitichi, Buda, 1846 (L. 18. b.6).
Ref.: Virgil Cndea, 1984.
347 Olivo Bucchi, Francesca de la Rimini. Tragedie n cinci acte [...] tradus
slobod n limba romneasc de C. Marcovici, Buc., 1846 (11758.bbb.11(1)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
348 Lord Byron, Don Juan. Poem epic tradus de I. Eliade, Buc., 1847
(11644.g.35).
Ref.: idem.
349 Ch. D. Dupeuty, H. Regnier dEstoubet, Napoleon la Schoenbrun i Sfnta
Elena, dou drame istorice, traducere de I. Vcrescu, Buc., 1847 (11758.b.46).
Ref.: idem.
272 MAREA BRITANIE
350 Simon Massa, Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, sive annales Hungarici
et Transsilvanici, Coroniae, 1847 (9315.e.21).
Ref.: idem.
351 Shakespeare, Otello, tradus slobod n romneasc de T. Bagdat, Buc., 1848
(11763.d.4).
Ref.: idem.
352 Shakespeare, Romeo i Julietta, tradus slobod n limba romneasc de T.
Bagdat, Buc., 1848 (11763.d.4).
Ref.: idem.
353 Die Verhltnisse der Konsuln in der Moldau und Wallachei, mit besonderer
Rcksicht auf die Interessen der dort lebenden Deutschen, n K. Biedermann, Unsre
Gegenwart, X, Leipzig, 1848 (8073.f.59).
Ref.: idem.
354 Johann Georg Schaser, Denkwrdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn S. v.
Brukenthal, Hermannstadt, 1848 (010707.g.12).
Ref.: idem.
355 A.T. Laurian, Temisiana, sau scurt istorie a Banatului Temisianu, Buc., 1848
(9315.c.14).
Ref.: idem.
356 Dimitrie C. Brtianu, Documents concerning the questions of the Danubian
Principalities. Dedicated to the English Parliament, Londra, 1849 (8028.c.12).
Ref.: idem.
357 Pitaru I. Paskhal, Dialog n trei limbi, Buc., 1849 (12798.d.1).
Ref.: idem.
358 Mmoire justificatif de la Rvolution Roumaine du 11 (23) Juin 1848, Paris,
1849 (8092.e.70).
Ref.: idem.
359 Nicolas Soutsos, Notions statistiques sur la Moldavie, Jassy, 1849 (10125.
dd.8).
Ref.: idem.
360 Ion Heliade Rdulescu, Souvenirs et impressions dun proscrit, Paris, 1850
(8093.d.5).
Ref.: idem.
361 Ion Heliade Rdulescu, Le Protectorat du Czar, ou la Roumanie et la Russie,
Paris, 1850 (8028.f.58.(1)).
Ref.: idem.
362 Ed. von Fellenberg, Die Mineralien der ungarischen und einigen
siebenbrgischen Erzlagersttten, extras din Bernhard von Cotta, Gangstudien, IV,
Freiburg, 1850 (7106.f.8).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 273
363 Baron Gyrgy Amrozy, Temesvr im Jahre 1849. Whrend der Belagerung
geschrieben, Viena, 1850 (M.L.ccc.14).
Ref.: idem.
364 F. Bozzi, Dialoguri franezo-romne, Buc., 1850 (12978.c.4).
Ref.: idem.
365 Aurlie Ghika, La Valachie moderne, Paris, 1850 (10125.d.20).
Ref.: idem.
366 Andreas Isser, Walachisch-Deutsches Wrterbuch, Kronstadt, 1850 (12907.
ee.29).
Ref.: idem.
367 J.R. [Ion Heliade Rdulescu], Le Protectorat du Czar, ou la Roumanie et la
Russie. Nouveaux documents sur la situation europenne, Paris, 1850 (8028.f.58(1)).
Ref.: idem.
368 nsemnare alfabetic a oraelor i satelor a tot prinipatului Valahiii cu
artarea judeelor i a plilor sau plaiurilor, Buc., 1850 (10125.aaa.39).
Ref.: idem.
369 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850, through Bosnia, Servia,
Bulgaria, Macedonia, etc. and a homeward tour through Hungary and the Slavonian
provinces of Austria on the Lower Danube, 2 vol., Londra, 1851 (10125.d.10).
Ref.: idem.
370 Ion Heliade Rdulescu, Mmoires sur lhistoire de la rgnration roumaine
ou sur les vnements de la 1848 accomplis en Valachie, Paris, 1851 (9475.d.9).
Ref.: idem.
371 D. Irnyi, D. Bratiano, Lettres hongro-roumaines, Paris, 1851 (8074.b.31(8)).
Ref.: idem.
372 Johann D.F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Alterthums,
mit besonderer Rcksicht auf Siebenbrgen, Kronstadt, 1851 (10215.e.34).
Ref.: idem.
373 Joseph Bedeus von Scharberg, Historisch-genealogisch-geographischer
Atlas zur bersicht der Geschichte des ungrischen Reichs, seiner Nebenlnder und der
angrenzenden Staaten, Hermannstadt, 1851 (1851.c.25).
Ref.: idem.
374 Romnische Dichtungen. Ins Deutsche bersetzt von S. M., Hermannstadt,
1851 (011586.b.24).
Ref.: idem.
375 Aurlie Ghika, Lettres dun penseur des bords du Danube, Paris, 1852
(8406.g.16).
Ref.: idem.
376 Mihail Koglniceanu, Letopiseele rii Moldovei, I-III, Iai, 1852 (09136.s.10).
Ref.: idem.
274 MAREA BRITANIE
377 Theodor Codrescu, Uricariul, partea 2-3, Iai, 1852 (9135.de.9).
Ref.: idem.
378 Teodor Stamati, Wrterbuch der deutschen und romanischen Sprache, mit
Hinzufgung der gewhnlichsten Fremdwrter, Iai, 1852 (12976.g.19).
Ref.: idem.
379 Johann Carl Schuller, Aus der Walachei. Romnische Gedichte und Sprichwrter
whrend des Aufenthaltes in Bukurest, ed. 3, Hermannstadt, 1852 (11585.aa.64(2)).
Ref.: idem.
380 Torquato Tasso, Ierusalimul liberat. Poem epic. Traducere n proz de A.N.
Pclean, I-II, Buc., 1852 (11427.f.20).
Ref.: idem.
381 Teatrul romnesc. Repertoriul dramatic al domnului V. Alecsandri, Iai, 1852.
Exemplar n care se pstreaz o scrisoare autograf a autorului (11755.f.15).
Ref.: Eric Tappe, Vasile Alecsandri la British Museum (Manuscriptum, 4, 1973, nr. 2,
p. 157-158).
382 Vasile Alecsandri, Balade adunate i ndreptate, Iai, 1852 (11585.d.2).
Ref.: Milan Grba, 2011.
383 Vasile Alecsandri, Doine i lcrimioare, Paris, 1853 (11585.d.3).
Ref.: idem.
384 Anton Pann, O eztoare la ar sau cltoria lui Mo Alb, ed. 2, Buc., 1853
(11585.d.51(4)).
Ref.: idem.
385 Anton Pann, Culegere de proverburi sau Povestea vorbii, Buc., 1853
(12304.f.2).
Ref.: idem.
386 Gheorghe incai, Hronica Romnilor i a mai multor neamuri, I-III, Iai, 1853
(9135.e.11).
Ref.: idem.
387 George Bariiu, Gavril Munteanu, Dicionaru germano-romn, Braov, 1853
(1276.g.30).
Ref.: idem.
388 Johann N. Preyer, Monographie der kniglichen Freistadt Temesvr, Temesvr,
1853 (10215.g.13).
Ref.: idem.
389 Dimitrie Bolintineanu, Les Principauts roumaines, Paris, 1854 (9134.e.51.(5)).
Ref.: idem.
390 Eustace C.G. Murray, Doine, or the National Songs and Legends of Roumania
(Six national airs of Roumania. Arranged for the Piano by Henriz), London, 1854
(11585.d.34).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 275
391 O povestire arabic din Halima vrednic de bgare de seam, Buc., 1854, n
tipografia lui Anton Pann (14582.b.9).
Ref.: idem.
392 C. Halepliu, Moartea lui Mihai Viteazu la Turda. Dram istoric n 3 acte,
Buc., 1854 (11758.c.54).
Ref.: idem.
393 Timotei Cipariu, Elemente de limba romn, dup dialecte i monumente
vechi, Blaj, 1854 (12976.cc.27.(3)).
Ref.: idem.
394 Mihail Koglniceanu, Histoire de la Dacie, des Valaques Transdanubiens et de
la Valachie, ed. 2, I, Berlin, 1854 (9135.c.27).
Ref.: idem.
395 Mihail Koglniceanu, Album istoric i literar, Iai, 1854 (12355.d.4).
Ref.: idem.
396 Atanasie N. Pakleanu, Documente franceze atingtoare de Casa Orientului,
Buc., 1854 (8028.b.52).
Ref.: idem.
397 Timotei Cipariu, Acte i fragmente latine i romneti pentru istoria Bisericii
romneti, mai ales unite, Blaj, 1855 (4695.c.22).
Ref.: idem.
398 Gabriel [Bethlen], Le triomphe admirable observ en laliance de Betheleem
Gabor, prince de Transilvanie, avec la princesse Catherine de Brandebourg, n E. Fournier,
Variets historiques et littraires, I, Paris, 1855 (12234.aa.8).
Ref.: idem.
399 Vasile Alecsandri, Les Donas. Posies moldaves [...] traduites par J.E.
Voinesco, prcdes dune introduction par M.G. Bell, et augmentes de trois nouvelles
pices et de deux morceaux en prose, Paris, 1855, 164 p. (11585.d.4).
Ref.: idem.
400 Vasile Alecsandri, Ballades et chants populaires de la Roumanie, Paris, 1855
(11585.d.5).
Ref.: idem.
401 Dimitrie Bolintineanu, Poesiile vechi i noue, ediie de D.G. Sion, Buc., 1855
(11585.i.1).
Ref.: idem.
402 Shakespeare, Hamlet, Principele Danemarcei, tradus de D.P. Economu, Buc.,
1855 (11768.de.29).
Ref.: idem.
403 Episc. Melchisedec, Teologia dogmatic a Bisericii ortodoxe catolice de
rsrit, Iai, 1855 (RB.23.a.34786).
Ref.: idem.
276 MAREA BRITANIE
404 Vasilie Boerescu, La Roumanie aprs le Trait de Paris du 30 mars 1856,
prced dune introduction par M. Royer-Collard, Paris, 1856 (8028.d.6).
Ref.: idem.
405 Jean-Marie Chopin, A. Ubicini, Provinces danubiennes et roumaines. Bosnie,
Servie, Herzegovine, Bulgarie, Slavonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Montenegro, Albanie
[par J.-M. Chopin]. Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie [par A.
Ubicini], Paris, 1856 (10024.dd.11).
Ref.: idem.
406 Nekala Istrati, Despre vestirea zilei n Moldova. Sur la question du jour en
Moldavie, Iai, 1856 (8028.de.21(1)).
Ref.: idem.
407 Josef Haltrich, Deutsche Volksmrchen aus dem Sachsenlande in Siebenbrgen,
Berlin, 1856 (12431.d.16).
Ref.: idem.
408 Edgar Quinet, Romnii Principatelor Dunerene, tradus din limba francez,
Iai, 1856 (8027.bb.25(1)).
Ref.: idem.
409 Henry Stanley, Rouman Anthology. A collection of the national ballads of
Moldavia and Wallachia, and of some of the works of the modern poets, in their original
language. With an appendix, containing translations of some of the poems, notes, etc.,
Hertford, 1856 (1347.l.12).
Ref.: idem.
410 Biblia, Sibiu, 1856-1858. Retiprire a ed. Blaj, 1795 (L.15.c.9).
Ref.: Milan Grba, 2011.
411 G.A. Polizu, Romnisch-deutsches Wrterbuch. Bereichert und revidirt von G.
Baritz, herausgegeben von J.G. Johann, Kronstadt, 1857 (12942.e.19).
Ref.: idem.
412 Ion C. Brtianu, Mmoire sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le Trait
de Paris, Paris, 1857 (8028.b.88.(3)).
Ref.: idem.
413 Dimitrie C. Brtianu, Lettres sur la circulaire de la Porte du 31 Juillet 1856
relative la rorganisation des principauts, Berlin, 1857 (8028.e.54.(1)).
Ref.: idem.
414 M.T. Cidharold, La Turquie et les Principauts danubiennes, Paris, 1857
(8028.c.95.(2)).
Ref.: idem.
415 J.A. Vaillant, Actes diplomatiques constatant lautonomie politique de la
Roumanie, Paris, 1857 (8028.a.34).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 277
416 Quelques mots sur la Valachie, Paris, 1857 (8028.b.82).
Ref.: idem.
417 A.E. Wollheim da Fonseca, Die Moldau und Wallachei, oder lUnion ne fait
pas la force. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Donaufrstenthmerfrage, Hamburg, 1857
(8028.d.43).
Ref.: idem.
418 Starea Principatelor Romne n urma Tractatului de Paris, Bruxelles, 1857
(8028.b.86(6)).
Ref.: idem.
419 Vasile Alecsandri, Rumnische Volkspoesie, traducere n german de W.V.
Kotzebue, Berlin, 1857, 178 p. (11585.aa.13).
Ref.: idem.
420 Vasile Alecsandri, Pcal i Tndal. Dialogu politicu, Buc., 1857 (11586.
ccc.10 (1)).
Ref.: idem.
421 Cesar Bolliac, Domnul Tudor. pisode de la rvolution roumaine de 1821.
Traduit du roumain (extras din Revue de lOrient, de lAlgrie et des colonies), Paris,
1857 (11585.f.35.(5)).
Ref.: idem.
422 George Sion, Suvenire de cltoria n Bassarabia meridional, Buc., 1857
(10126.bb.1).
Ref.: idem.
423 Johann Carl Schuller, Ueber einige merkwrdige Volkssagen der Romnen,
Hermannstadt, 1857 (12431.d.33.(4)).
Ref.: idem.
424 James O. Noyes, Roumania: the border land of the Christian and the Turk,
comprising adventures of travel in Eastern Europe and Western Asia, New York, 1858
(10126.b.29).
Ref.: idem.
425 lias G.S. Regnault, Mystres diplomatiques aux bords du Danube, Paris, 1858
(8028.c.95.(5)).
Ref.: idem.
426 Aurlie Ghika, La Valachie devant lEurope, Paris, 1858 (8028.d.47(7)).
Ref.: idem.
427 Nicolae Golescu, Dimitrie Brtianu, The Danubian Principalities, London,
1858 (8028.bb.17.(3)).
Ref.: idem.
428 Armand Lvy, LEmpereur Napolon III et les Principauts Roumaines, ed. 2,
Paris, 1858 (8028.c.95.(4)).
Ref.: idem.
278 MAREA BRITANIE
429 The National wishes of Moldavia and Wallachia pronounced by the Divans
ad hoc assembled at Jassy and Bucarest in accordance with the treaty of Paris, Second
improved edition, Brussels, 1858 (8028.e.48).
Ref.: idem.
430 Adressenbuch der vorzglichern Handels- und Gewerbsleute in der Walachei,
Moldau und Bulgarien. Herausgegeben von der Kronstdter Handels- und Gewerbe-
Kammer, Kronstadt, 1858 (P.P.2459.b).
Ref.: idem.
431 Dimitrie Bolintineanu, Cltorii pe Dunre i n Bulgaria, Buc., 1858 (10108.
bb.4(3)).
Ref.: idem.
432 Constantin D. Aricescu, Lyra, Buc., 1858.
Ref.: idem.
433 Bibescu B. Brncoveanu, Prinulu George D. Bibescu naintea opiniei publice,
Buc., 1858 (8027.bb.17(5)).
Ref.: idem.
434 Timotei Cipariu, Crestomatie sau Analecte literarie din crile mai vechi i
noue romneti tiprite i manuscrise, ncepnd de la sec. XVI pn la al XIX, Blaj, 1858
(12265.bb.3).
Ref.: idem.
435 M. Eduard Fueger von Rechtborn, Das alte und neue Privatrecht in Ungarn,
Kroatien, Slawonien, Siebenbrgen, Serbien und dem temescher Banat [...], Hermannstadt,
1858 (5551.bb.10).
Ref.: idem.
436 Kloster Argisch, eine romnische Volkssage. Urtext, metrische Uebersetzung
und Erluterung von Johann Karl Schuller, Hermannstadt, 1858 (12431.d.32.(3)).
Ref.: idem.
437 Les Principauts Roumaines et lEmpire Ottoman, Paris, 1858 (8028.c.96.
(10)).
Ref.: idem.
438 M. Eduard Fueger von Rechtborn, Beitrge zur Reform des gerichtlichen
Verfahrens in dem sterreichischen Kaiserstaate, Hermannstadt, 1859 (5551.bb.11).
Ref.: idem.
439 Emmanuel M. Creulescu, La Roumanie en 1859, Paris, 1859 (8028.f.32.(1)).
Ref.: idem.
440 LAutriche et le Prince Roumain [Alexandru Ioan Cuza], Paris, 1859
(8028.c.95(7)).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 279
441 Dionusios Photeinos, Istoria generala a Daciei sau a Transilvaniei, erei
Muntenesci i a Moldovei, traducere de G. Sion, I-III, Buc., 1859 (9136.c.42).
Ref.: idem.
442 Johann Carl Schuller, Romnische Volkslieder. Metrisch bersetzt, und
erlutert, Hermannstadt, 1859 (11585.bbb.43).
Ref.: idem.
443 Johann Carl Schuller, Aus Siebenbrgens Vorzeit und Gegenwart, ed. 2,
Hermannstadt, 1859 (10210.e.37).
Ref.: idem.
444 Gustav Seivert, Die Stadt Hermannstadt. Eine historische Skizze, Hermannstadt,
1859 (10230.e.20).
Ref.: idem.
445 Est-ce lgal? La Roumanie, le congrs, la situation actuelle, Paris, 1859
(8028.d.46.(2)).
Ref.: idem.
446 Nekala Istrati, Question des Monastres de Moldavie vous aux Lieux-Saints,
traduit du roumain, Jassy, 1860 (8028.b.86.(8)).
Ref.: idem.
447 Die Sprachen- und Nationalittenfrage in Oesterreich, ed. 2, Viena, 1860
(8072.bb.92).
Ref.: idem.
448 Johann Carl Schuller, Kolinda. Eine Studie ber romnische Weihnachtlieder,
Hermannstadt, 1860 (11826.dd.33.(4)).
Ref.: idem.
449 Andrei aguna, Istoria bisericei ortodoxe rsritene universale, de la
ntemeierea ei pn n zilele noastre, I-II, Sibiu, 1860 (4533.aaa.12).
Ref.: idem.
450 Jahrbuch fr die israelitischen Cultus-Gemeinden in Ungarn und seinen
ehmaligen Nebenlndern, 1860-1861, hrsg. L. Rosenberg, Arad, 1860 (P.P.2377.ga).
Ref.: idem.
451 Ion Heliade Rdulescu, Prescurtare de istoria romnilor sau Dacia i Romnia,
Buc., 1861 (X.809/15122).
Ref.: idem.
452 Lmancipation Isralite en Roumanie, Paris, 1861 (8028.d.45.(11)).
Ref.: idem.
453 Cesar Bolliac, Culegere de mai muli articoli publicai attu n strintate ctu
i n err n annii trecui, Buc., 1861 (8027.c.8).
Ref.: idem.
280 MAREA BRITANIE
454 Dorul. Culegere de cnturi naionale i populare, ed. 3, Buc., 1861 (11586.
cc.21).
Ref.: idem.
455 Alexandru Papiu-Ilarian, Les Roumains des Etats Autrichiens. LIndpendance
constitutionnelle de la Transilvanie, Bucarest, 1861 (8072.cc.59(3)).
Ref.: idem.
456 Alexandru Papiu-Ilarian, Tesauru de monumente istorice pentru Romania,
I-III, Buc., 1862-1865 (1572/727).
Ref.: idem.
457 Timotei Cipariu, Compendiu de gramatica limbei romne, ed. 3, Blaj, 1862
(12976.bb.21(4)).
Ref.: idem.
458 Raoul de Pontbriant, Dicionaru romno-francesu, Bucureti Gttingen,
1862 (12975.m.1).
Ref.: idem.
459 Rponse des Saints Lieux dOrient au Mmoire du Gouvernement des
Principauts-unies sur les Monastres Grecs (Octobre 1863), Paris, 1863 (8028.f.47).
Ref.: idem.
460 Agathon Otmenedec, tude sur les droits et obligations des monasteres
roumains ddis aux Saints-Lieux dOrient, Bucarest, 1863 (4091.h.15).
Ref.: idem.
461 Noul Testament, ed. 7, Buc., 1863 (3025.d.9(1)).
Ref.: idem.
462 Psalmii, tradui ntocmai dup textul original prin Societatea Ieroglific, Buc.,
1863 (3089.a.48).
Ref.: idem.
463 Grigore Alexandrescu, Meditaii, elegii, epistole, satire i fabule, Buc., 1863
(11586.dd.9).
Ref.: idem.
464 Mihail G. Boiadji, Grammatik romanik, toi makedonovlachik / Romanische
oer macedonowlachische Sprachlehre, prefa de D. Bolintineanu, Buc., 1863 (12943.e.12).
Ref.: idem.
465 J.W. Loew, Gutachten zur Regelung der agrarischen Verhltnisse im
Sachsenlande, Hermannstadt, 1863 (5511.l.4).
Ref.: idem.
466 La France, le Prince Couza et la libert en Orient, Paris, 1864 (8028.f.58(2)).
Ref.: idem.
467 Quelques mots sur la scularisation des biens conventuels en Roumanie, par
un Dput Roumain, Paris, 1864 (8028.f.58.(3)).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 281
468 Note sur les Principauts-Unies de Moldavie et de Valachie, Paris, 1864 (8027.
ee.19).
Ref.: idem.
469 La Vrit sur la Roumanie depuis la convention de 1858 jusqau coup dtat
du 2 Mai 1864, La Haye, 1864 (8028.ee.17.(2)).
Ref.: idem.
470 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ionu-Vod, cellu cumplitu: aventurele, domnia,
resbellele, moartea lui, Buc., 1865 (10605.e.1).
Ref.: idem.
471 Shakespeare, Macbeth, tradus din englezete de P.P. Carp, Iai, 1864
(11761.f.1(3)).
Ref.: idem.
472 D. Pisone, Dictionariu Romanescu, Latinescu, Germanescu i Francescu.
Lucratu dup sistemulu lexiconului de Buda cu mai multe adaugeri i modificaiuni, Buc.,
1865 (12901.i.24).
Ref.: idem.
473 Ion C. Brtianu, La Question religieuse en Roumanie. Lettre Monsieur le
directeur de lOpinion Nationale, Paris, 1866 (3901.dd.45.(7)).
Ref.: idem.
474 Dimitrie Bolintineanu, Brises dOrient, posies roumaines, traduites par
lauteur lui-mme, Paris, 1866 (11585.h.11).
Ref.: idem.
475 Armand Lvy, LAutonomie Roumaine et les Puissances garantes, Paris, 1866
(8028.e.52.(3)).
Ref.: idem.
476 Aurlie Ghika, La Duchesse de Cerni, Paris, 1866 (X.611/2273).
Ref.: idem.
477 Le Panslavisme. Le prince Couza, la Roumanie, la Russie, Paris, 1866 (8093.
aaa.42.(2)).
Ref.: idem.
478 La Moldo-Valachie et la suzeraint de la Porte Ottomane, Paris, 1866 (8092.
bb.58.(5)).
Ref.: idem.
479 Nicolae A. Kretzulescu, Le 11/23 fvrier 1866 Bucarest, Buc., 1866 (8028.
ee.38).
Ref.: idem.
480 Vasile Alecsandri, Poesii populare ale Romnilor, Buc., 1866 (11588.v.16;
11588.g.18).
Ref.: idem.
282 MAREA BRITANIE
481 Ioan I. Alecsandru, Codice penale i de procedura criminale, Buc., 1866
(S.M.2/2).
Ref.: idem.
482 Eduard Gerghely, Progressul i evreii n Romnia, Botoani, 1866 (8028.bb.11.
(3)).
Ref.: idem.
483 George Missail, Epoca lui Vasile Lupulu i Matheiu Bassarab [...] Domnii
Moldovei i errei Romnesci, 1632-1654, Buc., 1866 (9135.b.1).
Ref.: idem.
484 Wilhelm Schmidt, Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der
Romnen Siebenbrgens, Hermannstadt, 1866 (12431.d.32.(5)).
Ref.: idem.
485 Theoktist Schoimul, Kurzgefasste praktische Grammatik der romanischen
(walachischen) Sprache. Mit einem praktischen Theile. Zweite Auflage. Umgearbeitet
und vermehrt von R. Blagoevich, Viena-Hermannstadt, 1866 (12941.a.8).
Ref.: idem.
486 Michael Fuss, Flora Transsilvaniae excursoria, Sibiu, 1866 (Ac.2906).
Ref.: idem.
487 Appel des Roumains la Confrence, Paris, 1866 (8028.e.54.(6)).
Ref.: idem.
488 LEquilibre Oriental. Hongrie-Roumanie-Pologne, Paris, 1867 (8028.bb.71.
(10)).
Ref.: idem.
489 La Question dOrient et la Nation Roumaine, Paris, 1867 (8028.bb.71.(9)).
Ref.: idem.
490 Intrigues de la Russie en Roumanie, Paris, 1867 (8028.e.52.(6)).
Ref.: idem.
491 Martin S. Mckesch, Beweise fr die celtische Abstammung der Walachen
oder Romnen, besonders derer welche im Grossfrstenthume Siebenbrgen leben,
Hermannstadt, 1867 (12943.bbb.19).
Ref.: idem.
492 Mihail Burada, Quelques considrations sur les troubles intellectuels qui
sobservent dans le cours de la fvre typhoide ou pendant la convalescence, Paris, 1867
(7373.h.5).
Ref.: idem.
493 Dimitrie Bolintineanu, Cltorii la Ierusalim n serbtorile Pascelui i n
Egiptu, ed. 2, Buc., 1867 (1607/3307).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 283
494 Eugen Carada, La Propagande russe en Orient. Bulgarie et Roumanie, Paris,
1867 (8028.c.95.(8)).
Ref.: idem.
495 Antoine mile E. Desjardins, Les Juifs de Moldavie, Paris, 1867 (4033.dd.33.
(6)).
Ref.: idem.
496 A Magyarok s Romnok feladata a keleti krdsben, Pesta, 1867 (8072.cc.61.
(8)).
Ref.: idem.
497 La Libert en Roumanie, Paris, 1867 (8028.a.40.(4)).
Ref.: idem.
498 [Commission Princire de la Roumanie lExposition Universelle de Paris en
1867], Notice sur la Roumanie principalement au point de vue de son conomie rurale,
industrielle et commerciale, Paris, 1867 (10126.e.12)
Ref.: idem.
499 Antoine mile E. Desjardins, Sur quelques inscriptions indites de Valachie et
de Bulgarie [...] Lettre M. Henzen, Roma, 1868 (07708.g.2.(2)).
Ref.: idem.
500 Michel Anagnosti, Le Rgime reprsentatif dans les principauts roumaines,
Bucharest, 1868 (8073.ff.4).
Ref.: idem.
501 J.A. Vaillant, Grammaire, dialogues et vocabulaire de la langue des Bohmiens
ou Cigains, Paris, 1868 (12906.cc.22).
Ref.: idem.
502 Simion Brnuiu, Dereptulu naturale privatu, Iai, 1868 (X.200/1552).
Ref.: idem.
503 Rugciunile Israeliilor pentru toate dillele annului, editate de N.C. Popper,
Buc., 1868 (1971.a.2).
Ref.: idem.
504 Peter Josef Frank, Siebenbrgens hervorragende Bestimmung als Industrie-
Land, Hermannstadt, 1868 (10210.cc.25).
Ref.: idem.
505 R.H.S. Smith, The Treasure of Petrossa, and other goldsmiths work from
Roumania. A series of twenty photographs, with descriptions and introductory notice,
Londra, 1869 (1811.a.20).
Ref.: idem.
506 Timotei Cipariu, Gramateca limbei romne, I-II, Buc., 1869, 1877 (12941.l.4).
Ref.: idem.
284 MAREA BRITANIE
507 Ion Heliade Rdulescu, Elemente de istoria Romnilor sau Dacia i Romnia,
ed. 2, Buc., 1869 (1609/4435).
Ref.: idem.
508 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Rsvan i Vidra. Poem dramatic n cinci cnturi,
Buc., 1869 (11758.bbb.11(3)).
Ref.: idem.
509 Wilhelm Bruckner, Beleuchtung der dem hohen Abgeordnetenhause in Pest
berreichten Denkschrift der angeblich zum Knigs-Boden gehrigen Gemeinden der
sogenannten Filialsthle Szelistye und Talmatsch wegen Regelung ihrer staatsrechtlichen
Verhltnisse, Hermannstadt, 1869 (1609/2829).
Ref.: idem.
510 Docteur Magnus [Jacques Amable Legrand], Timbres de Moldavie et de
Roumanie, ed. 2, Bruxelles, 1869 (08247.e.3).
Ref.: idem.
511 La Question des Isralites de Roumanie, Paris, 1869 (4034.h.20).
Ref.: idem.
512 Ferdinand Zieglauer von Blumenthal, Harteneck, Graf der schsischen Nation
und die siebenbrgischen Parteikmpfe seiner Zeit. 1691-1703, Hermannstadt, 1869
(9315.ee.17).
Ref.: idem.
H
513 Portolano Pinelli Walckenaer, 1384, cuprinznd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Vicina, p. 19, n. 2; idem, Scizia, p. 248, nr. 15.
514 Grazioso Benincasa, Atlas, 1467, cuprinznd i litoralul romnesc al Mrii
Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 250, nr. 40.
Reprod.: A.E. Nordenskiold, Periplus, Stockholm, 1897, pl. 40.
515 Pietro Roselli, [Hart nautic], circa 1489, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, nr. 47.
516 Grazioso Benincasa, [Hri nautice] (2), 1489, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 250, nr. 48.
517 Francesco Beccaro di Genova, [Hart nautic], 1489, reprezentnd i litoralul
romnesc al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, nr. 49.
518 Niccola Fiorin, [Hart nautic], 1489, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, nr. 50.
MAREA BRITANIE 285
519 Alvise Cexano, [Hart nautic], 1489, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 51.
520 [Hart nautic anonim], circa 1489, reprezentnd i litoralul romnesc al
Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 52.
521 [Portulan italian], circa 1540. Include i ara Romneasc (Egerton Ms. 2854).
Ref.: Cat. exp. brit., p. 29, nr. 39.
522 P. Furlani, Vera et ultima discrittione di tutta lAustria, Ungheria, Transilvania,
Dalmatia, et altri paesi, Veneia, 1566 (C.7.e.1).
Ref.: Milan Grba, 2011.
523 Descrittione dellAustria et Ongheria, Transilvania, Baviera, Stiria, Carintia,
Dalmatia, Venetiano et altri assai particolari non piu stampati n cosi picciola forma,
Veneia, 1567 (C.7.e.1.(59)).
Ref.: idem.
524 Diego Homen e Paolo Forlani da Verona, [Hart nautic], 1569, reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 253, nr. 135.
Reprod.: A.E. Nordenskiold, Periplus, Stockholm, 1897, pl. 28.
525 Giovanni Martines di Messina, Atlante, 1570, cu 18 hri nautice reprezentnd
i litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, nr. 136.
526 Ungarie et Transilvania con li Confini, [Veneia?], [1570?] (C.7.e.2.(33)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
527 Transilvania, Antwerp, 1584 (C.2.d.1; 28235.(18)).
Ref.: idem.
528 Diego Giovanni Olives do Oliva, [Hart nautic], 1587, reprezentnd i
litoralul romnesc al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 254, nr. 150.
529 Giovanni Antonio Magini, Hungaria et Transilvania, Veneia, 1608.
Ref.: Milan Grba, 2011.
530 Giovanni Antonio Magini, Hungaria et Transilvania, Kln, 1597.
Ref.: idem.
531 Diego Homen, [Hart nautic], sec. XVI, reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: Grmad, Scizia, p. 252, nr. 117.
532 Tommaso Lupo, [Hart nautic], 1600 (?), reprezentnd i litoralul romnesc
al Mrii Negre.
Ref.: ibidem, p. 255, nr. 193.
286 MAREA BRITANIE
533 Giovanni Antonio Magini, Hungaria et Transilvania, Kln, 1608.
Ref.: Milan Grba, 2011.
534 La Partie Septentrionale de la Turquie en lEurope, avec [...] Moldavie, 1651
(43315.(11); K.111.25).
Ref.: idem.
535 Hart, reprezentnd cursul Dunrii de la Belgrad la Mareea Neagr, s.l., 1665.
Ref.: M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (ARMSL, s. III, t. 8, 1936-1938, p. 256).
536 Carte de la Haute et Basse Hongrie, [...] Moldavie, [...], 1670 (K.110.85.2).
Ref.: Milan Grba, 2011.
537 Gerardus et Leonardus Valk, Principatus Valachiae, Moldaviae et Transylvaniae,
divisus in singulares Populos cum finitimis Regionibus, s.l., 1678 (K.113.72, fost CXIII/61).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
538 [Marea Neagr i regiunile nvecinate], s.l., ante 1691, hart cu forme de
relief, ruri i orae, incluznd pri din teritoriul romnesc. Achiziionat de Sir Wiliam
Trumbull n timpul ambasadei sale la Constantinopol, 1687-1691 (Add. Ms. 142).
Ref.: idem.
539 Constantin Cantacuzino, Harta rii Romneti, Padova, 1700, tiprit
de Hrisant Notara. n medalion, portretul lui Constantin Brncoveanu, 132 x 64 cm.
(K.44170/1).
Ref.: C.C. Giurescu, Harta stolnicului C. Cantacuzino (RIR, 13, 1943, p. 2); BRV, IV,
p. 27, nr. 33; Popescu-Spineni, p. 192-193.
Reprod.: B. A. R., Hri, Atlasul Dimncescu.
540 H. Moll, Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Bessarabia, [Londra],
[1700?] (C.24.aa.25).
Ref.: Milan Grba, 2011.
541 Transilvania, Walachia, [...] [1700?] (C.24.aa.25).
Ref.: idem.
542 Transilvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, [...] [1700?] (C.24.aa.25).
Ref.: idem.
543 H. Moll, A New Map of Germany, Hungary, Transilvania and the Suisse
Cantons, Londra, 1712 (26905.(51); K.Top.87.35).
Ref.: Milan Grba, 2011.
544 Hart reprezentnd Valea Oltului, [s.l.], 1717 (Add. Ms. 14403).
Ref.: M. Beza, Vechi legturi cu Anglia (ARMSL, s. III, 8, 1936-1938, p. 256).
545 Ukrania, quae et Terra Cossacorum cum vicinis Walacbiae, Moldaviae,
Minorisque Tartariae provinciis exhibita a J.B. Homanno, [1720?] (35945.(3)).
Ref.: Milan Grba, 2011.
546 Transylvaniae, Moldaviae, Walachiae, Bulgariae nova et accurata delineatio,
[1730?] (43335.5).
Ref.: idem.
MAREA BRITANIE 287
547 Principatus Moldaviae nova & accurata Descriptio, delineante Principe
Demetrio Cantemirio, Amsterdam, 1737 (K.113.64, fost CXIII, 164).
Ref.: C.C. Giurescu, Principatele Romne la nceputul secolului al XIX-lea, Buc., 1957,
p. 7, 77; Georges Cioranesco, La carte de la Moldavie par D. Cantemir (RER, 13-14,
1974, p. 114); The British Museum Catalogue of the printed Maps, Charts and Plans,
10, Londra, 1967, p. 2; arlung, p. 28 i 358, n. 58.
Reprod.: B. A. R., Hri, Atlasul Dimncescu, f. 122.
548 A plan of Constantinople, cu miniatura Palace of Prince Demetrius Cantemir,
detaat din Dimitrie Cantemir, The History of the Growth and Decay of the Othman
Empire, London, 1734-1735 (K.113.72, fost CXIII, 72).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
549 Des Haupt Vestung Chotzim in der Moldau [...], 19 august 1739. Plan al
cetii cu un desen reprezentnd predarea cetii de ctre trupele otomane (K.113.72, fost
CXIII/67-1).
Ref. i reprod.: M. Beza, op. cit., p. 256, pl. IV.
550 A Plan of the Mines under the Bastions Curtains and Gates round the
Fortifications of Chochim [Hotin], 1739. Taken by Mr. de Boscett, Major of the Engineers.
Acuarel, 51 x 73 cm (K.113.72, fost CXIII/67-2).
Ref.: Paul Cenovodeanu, 1988.
551 H. Moll, Hungary and Transilvania, Londra, 1745 (10003.t.7).
Ref.: Milan Grba, 2011.
552 George Grierson, A new map of Germany, Hungary, Transilvania, Dublin,
1757 (Roll 503).
Ref.: idem.
553 Plan der Situation lngst des Donau Flusses, nebst der von denen Kayserl.
Russischen Corps, in Monath October A 1771, auf die verschiedene Trkische postirte
Laeger, geschehene Attaque und gnzliche Belagerung derselben (44220, original).
Ref.: Valentin Georgescu, Inventarul planurilor oraului Bucureti, n Legislaia urban a
rii Romneti (1765-1782), Buc., 1975, p. 272-273.
554 Principatuum Moldaviae et Walachiae tabula geographica generalis [...]
conscripta a J.F. Schmidio, [St. Peterburg?], 1774 (G.3080).
Ref.: Milan Grba, 2011.
555 Carte de la Moldavie, pour servir lhistoire militaire de la Guerre entre les
Russes et les Turcs, leve par ltat-Major sous la direction de F.G. de Bawr, Amstelodami,
[1775?] (147.d.16; K.113.65.5).
Ref.: idem.
556 F.L. Gnefeld, Charte de la Moldavie et de la Valachie dresse daprs des
Mmoires authentiques [...], Nremberg, chez les Heritires de Homann. Il est marqu
entre auters (!) (= autres) dans cette Charte la Boukovine, appartenante jadis la
Moldavie, A[nn]o 1785 (K.113.72, fost CXIII/62).
Ref.: Paul Cernovodeanu, 1988.
288 MAREA BRITANIE
557 F. Jos. Ruhedorf, Mappa Specialis Walachiae..., [Viena], 1788 (K.113.72, fost
CXIII/63-1).
Ref.: idem.
558 Joseph Dirwaldt, Mappa specialis Valachiae. Ex melioribus mappis, et
plurimis delineationibus specialis deducta, Officina Tranquilli Mollo, 1810 (K.113.72,
fost CXIII/63-2).
Ref.: idem.
559 Liddel Gordon, Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour, 1856.
Ref.: Paul Cernovodeanu, Romnii i primele proiecte de construire a Canalului Dunre-
Marea Neagr (1838-1856) (R. Ist., 29, 1976, nr. 2, p. 204, n. 96).
Reprod.: B. A. R., Hri, 2047.
A
560 Habitus variorum nationum in Regno Transylvanico propriis depictis
coloribus, sec. XVII. Album cu acuarele, 30,5 x 19 cm, cuprinznd tipuri i costume ale
naionalitilor din Transilvania (Add. Ms. 5257).
Ref.: M. Beza, op. cit., p. 256; Cat. exp. brit., p. 24, nr. 21.
561 William Watts, Vederi din ara Romneasc (7), gravate ntre ianuarie 1801 i
noiembrie 1806, 23 x 32 cm, n acvaforte, acvatinta i dlti, colorate cu acuarel, dup
compoziiile lui Luigi Mayer n creion i acuarel, pe hrtie de desen, 17,5 x 26,5 cm,
realizate n 1773, cnd l-a nsoit pe lordul Robert Ainslie n cltoria de la Constantinopol
la Londra, prin Buc.: Vedere de lng Bucureti (1801), Piteti (1801), Biserica Mnstirea
Sfnta Maria (1801), Palat la Bucucureti (dou vederi, 1803 i 1806), Aluta (1804) i
Intrarea la Sfnta Maria (1805). Executate pentru albumul Views in Turkey and Europe
and Asia, comprising Romelia, Bulgaria, Walachia..., London, 1806 (v. supra).
Ref.: Marica Grigorescu, op. cit., p. 71-72; Paul Cernovodeanu, Cltoria pictorului Luigi
Mayer..., p. 132-133.
Reprod.: ibidem, p. 72-73 (Piteti i Palat la Bucureti, dup tirajul 1809).
562 John Bidwell, A Greek Prince, desen, 1808-1809 (Ms. Add. 41315, f. 38).
Ref. i reprod.: Pippidi, Hommes et ides, p. 300, fig. 19.
563 Jean AI. Steriadi, Litografii, donate nainte de 1940 de acad. G. Oprescu
(Department of Drawings).
Ref.: G. Oprescu, Jean Al. Steriadi, Buc., 1942.
BRITISH MUSEUM
MUZ
564 Pandantive (2), sec. XII a. Chr. (Hallstatt A 1) n form de roat cu patru spie,
descoperite probabil la Biharia, jud. Bihor, n 1873.
Ref.: Petrescu-Dmbovia, p. 84.
MAREA BRITANIE 289
565 Pridianum (Papyrus Hunt), circa 99 p. Chr. (sau 105-108, sau 106-117), 23 x
32,7 cm, menionnd efectivele Cohortei I Hispanorum Veterana Quingenaria Equitata,
cu garnizoana n Moesia Inferior la sfritul sec. I p. Chr., i prezena unor detaamente
la Piroboridava pe Siret i la Buridava pe Olt. Text n latin (Greek Exploration Fund,
Papyrus 2851).
Ref. i publ.: A.S. Hunt, Register of a cohort in Moesia, n Raccolta di scritti in onore di
Giacomo Lumbroso, Milano, 1925, p. 262-272; Georges Cantacuzne, Un papyrus
latin relatif la dfense du Bas-Danube (RHSEE, 5, 1928, p. 38-74); R.O. Finck,
Hunts pridianum: British Museum Papyrus 2851 (Journal of Roman Studies, 48,
1958, p. 102-116); R. Syme, The Lower Danube under Trajan (ibidem, 49, 1959,
p. 26-33); R. Vulpe, Muntenia i Moldova de Jos n timpul lui Traian n lumina unei
noi lecturi a papirului Hunt (Studii clasice, 2, 1960, p. 337-357); F. Gillian, n
Hommage Albert Grenier, VI, Bruxelles, 1962, p. 749 sqq.; Fontes, I, p. 467-471;
Emilia Doruiu-Boil, Pridianum, n D.M. Pippidi (ed. ), Dicionar de istorie veche a
Romniei, Buc., 1976, p. 488-489.
566 Diplom militar, post 146, fragment din tabela I, menionnd i cohors I Aelia
Dacorum, unitate dacic avnd sediul, n sec. III-IV, la Camboglanna (Birdoswald).
Ref. i publ.: IDRE, I, p. 205-206, nr. 200.
567 Lingouri de aur, marcate n 378-379 n atelierul monetar de la Sirmium.
Descoperite la Crasna, n Transilvania, pe valea rului Buzu (Department of Coins and
Medals).
Ref.: O. Iliescu, Nouvelles informations relatives aux lingots romains dor trouvs en
Transylvanie (RESEE, 3, 1965, nr. 1-2, p. 269-281); Emilian Popescu, Inscripiile
greceti i latine din secolele IV-XIII descoperite n Romnia, Buc., 1976, p. 377-
380.
Reprod.: O. Iliescu, op. cit., p. 278-279.
568 Gem de cornalin, reprezentnd Rstignirea i cei 12 Apostoli, circa sec. V.
Descoperit la Constana, la mijlocul sec. XIX (Department of Coins and Medals).
Ref.: Emilian Popescu, op. cit., p. 89-90; I. Barnea, Arta cretin n Romnia, I, Buc.,
1979, p. 92.
Reprod.: ibidem, p. 93, fig. 1.
569 Monet-medalie de 10 ducai, de form rombic, de aur, cu portretul lui Mihai
Viteazul, emis de acesta n circa 1600. Contrafacere din 1824-1825 (Department of Coins
and Metals).
Ref.: C. Moisil, Medalia lui Mihai Viteazul (Buletinul Societii Numismatice Romne,
15, 1920, p. 123); B. Sltineanu, Contribuiuni la studiul portretelor lui Mihai
Viteazul (RIR, 3, 1933, p. 209, nr. 5); t. D. Tnsescu, Despre medalia lui Mihai
Viteazul (Buletinul Societii Numismatice Romne, 67-69, 1973-1975, p. 243-
250); O. Iliescu, Monet-medalie emis de Mihai Viteazul (1600). Identificarea
exemplarelor originale (Studii i cercetri de numismatic, 10, 1993, p. 150, 153).
290 MAREA BRITANIE
COLECIA LOUISE BLAKESLEY
I HENRIETTE NILSON
DOC
570 Scrisori (13), de la Andr i Charlotte I. Bataillard, privitoare la activitatea
delegaiei romne conduse de I.C. Brtianu la lucrrile Congresului de la Berlin.
Ref.: Olimpiu Boito, Une correspondance franaise concernant le Congrs de Berlin
(1878). Lettres de la familie de Paul Bataillard publies avec une introduction, Buc.,
1931, p. 3-13.
Publ.: ibidem, p. 17-37.
COLECIA C.E. GAMBORG
A
571 Constantin Brncui, Primul strigt, 1917. Bronz, 25,85 cm (fost n Col.
Duchamp-Villon).
Ref.: S. Geist, I, nr. 77 c; II, nr. 111 d.
Reprod.: S. Geist, I i II, fig. 77.
COLECIA NIKA HULTON
A
572 Constantin Brncui, Primul strigt, 1917, Bronz, 25,8 cm.
Ref.: S. Geist, I, nr. 77 d.
COLECIA KLNOKY
A
573 Karl Brocky (n. Timioara, 1807), Autoportret, sec. XIX. Pastel.
Ref.: Maria Vielariu, Viaa i opera pictorului timiorean Karl Brocky, lucrare de diplom,
Buc., 1979 (Institutul de Istoria Artei).
574 Karl Brocky, Dominic Colnaghi. Sec. XIX. Pastel.
Ref.: ibidem.
575 Karl Brocky, Dominic Colnaghi jr. Sec. XIX. Ulei.
Ref.: ibidem.
576 Karl Brocky, Catherine Colnaghi. Sec. XIX. Ulei.
Ref.: ibidem.
MAREA BRITANIE 291
COLECIA BRIGADIER H. LONG
DOC
577 Scrisoare din Iai, 18/30 mai 1858, a lui Vasile Alecsandri ctre Henry Bulwer
(Sir Henry Bulwer Papers).
Ref. i publ.: Eric Tappe, A Letter of Vasile Alecsandri (SEER, 42, 1963, nr. 28, p. 191);
C. Turcu, O poezie de album i o scrisoare diplomatic (Gazeta literar, 12, 1965,
nr. 37, p. 6); Vasile Alecsandri, Opere, ed. Marta Anineanu, vol. VIII, Buc., 1981,
p. 346-355.
COLECIA YEHUDI MENUHIN
DOC
578 Scrisori (3), din 1938, 1951 i 1954, ale lui George Enescu ctre Yehudi
Menuhin.
Ref. i publ.: George Enescu, Scrisori, ed. Viorel Cosma, II, Buc., 1981, p. 102-104, 125-
126, 141-142.
COLECIA E. JOHN POWER
A
579 Constantin Brncui, Pete, 1924-1926. Bronz polisat, 12,7 x 40,7 cm (fost n
col. Ault).
Ref.: S. Geist, I, nr. 168, f. II, nr., 181 d.
Reprod.: S. Geist, II, fig. 168.
COLECIA ROTSCHILD
A
580 Sebastian Hann, Can cu capac, 1699. Argint aurit, cizelat i gravat cu scene
biblice, h = 18 cm, provine din colecia Majer Carl von Rotschild din Frankfurt am Main.
Ref.: Viorica Guy Marica, Sebastian Hann, Cluj, 1973, p. 172, nr. 56 (localizare incert:
Londra sau Paris).
COLECIA WELLESLEY
DOC
581 Coresponden din 1857 a lordului Clarendon, ministrul englez al Afacerilor
Strine, cu Henry Cowley, ambasador englez la Paris, n legtur cu pactul de la Osborne
prin care Anglia i Frana au luat hotrri contrare micrii pentru Unirea Principatelor
Romne.
292 MAREA BRITANIE
Publ.: Harold Temperley, Mai mult lumin asupra pactului de la Osborne, 9 august 1857
(RI, 23, 1937, p. 333-344).
DR. WILLIAMSS LIBRARY
CR
582 De falsa et vera Unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo.
Authoribus ministris Ecclesiarum consententium in Sarmatia et Transylvania, Alba Iulia,
1567 (= 1568).
Ref.: Rgi Magyarorszg Nyomtatonyok 1473-1600. Res Litteraria, Budapesta, 1971,
p. 275-277, nr. 254; Rzvan Theodorescu, Civilizaia romnilor ntre medieval i
modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Buc., 1987, p. 54-55, 75.
FUNDAIA RAIU
DOC
583 Testamentul lui Avram Iancu, 1850, pstrat de lupttorul memorandist Ioan
Raiu i transmis de el familiei sale (Biblioteca).
Ref.: N.C.R., S-a inaugurat Biblioteca Fundaiei Raiu (Cotidianul, 5, 1995, iulie 26,
p. 2).
GRESHAM COLLEGE
DOC
584 Documente privind activitatea de asistent, apoi de profesor la Catedra de
chimie a Colegiului, desfurat de Janos Bnffy-Hunyadi (1576-1641), crturar originar
din Baia Mare.
Ref.: Spielmann Jozsef, Restituiri istorico-medicale, Buc., 1980, p. 150.
HORNIMAN MUSEUM
MUZ
585 Colecie de piese etnografice romneti, sec. XIX-XX.
Ref.: John Nandri, 1980.
IMPERIAL WAR MUSEUM
MS
586 G. Maitland-Edwards, Jurnal de cltorie pe frontul rusesc 1917, cuprinznd i
informaii despre situaia politic i militar din Moldova, despre Ionel i Vintil Brtianu,
MAREA BRITANIE 293
generalii Prezan, Averescu, Vitoianu etc., consemnat de lt. col. Maitland-Edwards,
ofier de Stat-major, membru al unei delegaii militare aliate.
Ref. i reprod.: I. Ptroiu, Mrti Mreti Oituz. Noi mrturii strine (MI, 21,1987,
nr. 9, p. 12-15 i 31).
INDIA OFFICE
MS
587 Idrs Bitls, Het bihit [Cele opt paradisuri], 1512. Cronic osman rimat n
persan, cuprinznd istoria Imperiului Otoman de la Osman I pn n 1512. Trateaz i
raporturile romno-otomane de la sfritul sec. XIV pn n 1512, ntre care campania din
1462 mpotriva lui Vlad epe (ms. 571, 7.7).
Ref.: Babinger, GOW, p. 48-49.
KINGS COLLEGE LIBRARY
DOC
588 Arhiva revistei literare Adam International Review, 1941-1965, cuprinznd
corespondena lui Miron Grindea, redactorul-ef al revistei, cu George Enescu, Maruka
Cantacuzino, David Cox (BBC) etc. i documente privitoare la organizarea concertelor i
nregistrrilor lui George Enescu n strintate (College Archives, GB 0100 KCLCA KC/
ADAM, Box 6).
Ref. i publ.: Gabriela Dumitrescu, Miron Grindea i revista ADAM (Revista romn de
istorie a crii, 3-4, 2006-2007, p. 166-172).
589 Scrisori (3), din 1950, 1952 i 1954, ale lui George Enescu ctre scriitorul
Miron Grindea, redactorul-ef al revistei literare Adam International Review (Foyle
Special Collections).
Ref. i publ.: George Enescu, Scrisori, ed. Viorel Cosma, II, Buc., 1981, p. 117-118, 133-
134, 143-144; Gabriela Dumitrescu, loc. cit.
590 Scrisoare din Santa Marinella, 26 mai 1965, a scriitorului Giuseppe Ungaretti
ctre scriitorul Miron Grindea, din Londra, n care i comunic amintirile lui despre cei doi
romni de seam pe care i-a cunoscut: Constantin Brncui i Ion Mirea (Foyle Special
Collections).
Ref. i publ.: Mircea Popa, Giuseppe Ungaretti despre Constantin Brncui (Romnia
literar, 31, 1998, nr. 1, p. 23).
LAMBETH LIBRARY
DOC
591 Scrisori (7), din Veneia i Roma, 1597, cuprinznd informaii despre campaniile
294 MAREA BRITANIE
lui Mihai Viteazul i relaiile sale cu micrile antiotomane de la sud de Dunre (Bacon
Papers, XV = Ms. Tenison 661, f. 15, 22, 24, 105-106, 125, 229).
Ref. i publ.: Andrei Pippidi, Notes et documents sur la politique balkanique de Michel le
Brave (RRH, 23, 1984, nr. 4, p. 349-353).
NATIONAL MARITIME MUSEUM
(GREENWICH)
DOC
592 Manuscript copy of the correspondence between Empress Catherine II of Russia
and Admiral Sir Charles Knowles relating to the organisation, building, provisioning and
manning of the Russian Navy, [10 scrisori], 1771-1774, cuprinznd i informaii despre
situaia portului Galai i a Moldovei n timpul ocupaiei militare ruse. Copii n englez i
francez (Letterbook 80).
Ref.: Accessions to Repositories and Reports added to the National Register of Archives
1984, Londra, 1985, p. 11; Paul Cernovodeanu, The taking away of Bukovina (1775)
and the assassination of Grigore III Ghica of Moldavia as highlighted in English
diplomatic reports of the time (RRH, 33, 1994, nr. 3-4, p. 227, n. 7).
THE NATIONAL ARCHIVES
7

DOC
593 Document, din 13 octombrie 1427, menionnd acordarea de ctre regele
Angliei a unui ajutor bnesc lui Paul, Count of Wallachia (Paul Buia Spata, despot de
Lepanto n Vlahia Mic Epir) (E 403/683, m.l. Issue Roll, Mich. Perm., 6 Henry VI).
Ref.: D. Deletant, Mr