3. Glucide(hidraţi de carbon, carbohidraţi) , monozaharide (monoze) şi polizaharide. Particularităţi generale. Proprietăţi chimice.

Glucidele (hidraţii de carbon) reprezintã o clasã de compuşi naturali cu o largã rãspândire. Ei constituie o componentã indispesabilã din hrana omului. Din punct de vedere structural glucidele sunt compuşi polifuncţionali de tip polihidroxicarbonilic. Către glucide aparţin diferite zaharuri, amidonul, celuloza ş.a. Deoarece în componenţa acestor substanţe, în afară de carbon, mai intră hidrogenul şi oxigenul în aceleaşi proporţii ca şi la apă, le-au numit hidraţi de carbon cu formula generală CmH2nOn sau Cm(H2O)n. Însă termenul „hidraţi de carbon” în prezent şi-a pierdut importanţa sa şi a apărut o nouă denumire a acestei grupe de substanţe – glucide. Glucidele se impart în două grupe mari: 1. Glucidele cu formula general CnH2nOn se numesc monozaharide sau monoze (glucoza, fructoza); 2. Glucidele cu formula general CmH2nOn – polizaharide sau polioze şi se impart la rîndul lor în dizaharide (zaharoza, lactoza) şi polizaharide (amidon, etc). Glucidele simple se obţin din cele complexe prin hidroliză; de exemplu la hidroliza zaharozei se obţine glucoză şi fructotă. Glucidele simple sînt uşor solubile în apă, în marea lor majoritate au gust dulce. Soluţiile au reacţie neutră. O importanţă biologică au mai ales glucidele cu 5 şi 6 atomi de carbon în moleculă (pentozele şi hexozele), după structura lor ele se împart în 2 grupe: aldoze (aldehidalcooli) şi cetoze (cetonalcooli):
CH2OH (CHOH)4 O C H Aldozã (glucozã) CH2OH Cetozã (fructozã) CH2OH (CHOH)3 C O

Importanţa mai mare pentru medicină au glucoza, zahărul de trestie (zaharoza) şi lactoza şi amidonul. 4. Substanţe medicamentoase din seria glucidelor. Metodele de analiză. Cerinţele către calitate. Nr. Denumirea preparatului d/o structura chimică 1. Glucoza CH2OH lat. Glucosum
O
HO

şi Descrierea. Solubilitatea. Cristale incolore sau pulbere albă microcristalină, fără miros. Rotaţia specifică de la 51,5º la 53º (sol. apoasă de 50%). Foarte uşor solubilă în apă.

O

H OH H

H OH

H OH

.H2O

2.

Lactoza. Zahărul lactic lat. Saccharum lactis
CH2OH
HO

H O O H
H

OH H O OH

Cristale albe sau pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust slab dulce. Uşor solubilă în apă, practic insolubilă în alcool, eter şi cloroform.
.H O
2

H OH H

OH H
CH2OH

H OH

O

H

10

1)Reacţii pentru hidroxilul alcoolic: ca alcooli poliatomici glucoza.NH2 C N . 4-β-D-galactopiranozid-d-glucoza. Foarte uşor solubilă în apă formînd soluţii cu reacţie neutră. HNO3 diluat…) se oxidează numai grupa aldehidică cu formarea acizilor aldonici.NH C6 H5 + NH3 + 2 H2O + C6H5NH2 Ozazonii obţinuţi se recristalizează şi se identifică  ozazoni oxazoni după temperatura de topire. fină. fapt care este folosit pentru identificarea lor. Sacharum CH2OH HO O H OH H H OH O CH2OH O OH CH2OH O OH Cristale incolore sau pulbere cristalină albă (se permite nuanţa galbenă). Insolubilă în apă rece şi solvenţi organici. Sunt posibile şi reacţiile de eterificare. Monozaharidele prezintă substanţe care conţin două grupări funcţionale capabile să participe în diverse reacţii caracteristice pentru alcooli şi compuşi carbonilici (aldehide). fără miros şi gust.C = N . La acţiunea asupra glucozei a acidului sulfuric sau clorhidric concentraţi cu condensarea ulterioară a furfurolului obţinut cu vre-un fenol sau amină aromatică. fără miros cu gust dulce. fiind însoţită de un miros caracteristic. Monozaharidele uşor se oxidează cu reactivul Feling. Pulbere albă. practic insolubil în alcool absolut. care în mediu acid desprind apa şi momentan se transformă în lactoni. Amidonul lat. iar la temperaturi mai înalte se caramelizează. GLUCOZA 11 .NH .  Reacţia cu formare a ozazonilor: la încălzirea monozaharidelor cu fenilhidrazina clorhidrică se formează ozazoni greu solubili în apă: H H O H H . în apă fierbinte se umflă formînd o masă cleioasă. în dependenţă de structura fenolului sau aminei (de exemplu furfurolul reacţionează cu anilina şi formează compuşi violeţi).NH O H O O H O R C6 H5 C-C-C-C- + 3 C6 H5 . zaharoza şi lactoza – oligozaharide.3. eter şi cloroform. Grupa aldehidică şi grupa –CH2OH – de închidere pot fi oxidate pînă la grupa carboxilică. În prezenţa oxidanţilor slabi (apa de brom. Amylum CH2OH O OH OH O n Glucoza şi galactoza se referă la monozaharide. Zaharoza lat. Oligozaharidele (2-10) şi polizaharidele hidrolizează (fermentativ sau acid) cu formare monozaharidelor corespunzătoare. Se topeşte la temperatura de 1600C. 4. se formează produse de condensare a furfurolului colorat în roşu sau albastru. zaharoza şi lactoza (asemănător glicerinei şi etilenglicolului) interacţionează cu sulfatul de cupru (II) cu formare de compuşi complecşi de culoare albastră-violetă. amidonul – polizaharide. 1)Reacţii pentru gruparea aldehidă:  Reacţii de oxidare: monozaharidele manifestă proprietăţi reducătoare.

Glucoza conţine câţiva atomi de carbon asimetrici şi de aceea posedă activitate optică. care se obţine sub formă de monohidrat. care prezintă schimbări în timp a unghiului de rotaţie. Pentru glucoză. activitatea optică cu rotirea accentuată a polarizării (unghiul de rotaţie a soluţiei de 10% glucoză este +52. care au unele proprietăţi asemănătoare cu ale ei. dar în cantitate nu mai mult de 0. Efectuarea complexului de cercetări fizice. alături cu formele catonice şi aldehidice.1%. glucoza anhidră poate fi degajată din soluţiile alcoolice saturate. practic insolubilă în eter. formarea cărora poate fi arătată în felul următor: grupa aldehidică a glucozei în spaţiu e aşezată aproape de grupa hidroxilică a atomilor 4 şi 5 de carbon.şi cetoalcoolilor poliatomici. Particularităţile determinării unghiului de rotaţie În soluţiile proaspăt pregătite de glucoză are loc aşa numita un fenomen numit mutarotaţie. temperatura de topire a glucozei anhidre. În acest caz.Cerinţele în DTN la calitatea D-glucozei ca remediu medicamentos corespunde cerinţelor substanţelor chimic pure. Mutarotaţia poate fi grăbită prin adăugarea la soluţia de glucoză a soluţiei de amoniac. fizico-chimice şi chimice permite de deosebit glucoza de alte zaharuri şi substanţe. Pentru ea este caracteristic fenomenul de mutarotaţie. cantitatea de apă de cristalizare este indicele de identitate şi puritate. Cristalhidratul de glucoză se degajă din apa rece.5) şi greu în alcool 95%. Glucoza este uşor solubilă în apă (1:1. peste un timp această mărime devine permanentă. În soluţiile de monozaharide. către oxigenul grupei aldehidice se alipeşte un atom de hidrogen de la hidroxilul alcoolului şi se formează poliacetală: HO HO C 4 2 H HO CH2OH 3 C 1 C H O O H H OH H H OH H C OH OH C 6 H 5 CH2OH H OH Forma aldehidică forma ciclică Monozele sânt semiacetali ciclici ai aldehido.3º). Apa de cristalizare a glucozei conţine 10% din masa molară. 12 . Proprietăţile chimice caracteristice ale glucozei sânt: determinarea formei cristalelor incolore. legaţi în soluţii prin transformări reciproce cu formele tautomerice aciclice. întotdeauna se conţin forme ciclice tautomerice.

. care se deosebesc prin poziţia reducătorilor la primul atom de carbon. pentru βD-glucoză +20. β-naftol. care se bazează pe obţinerea furfurolului din glucoză la acţiunea acidului sulfuric concentrat sau acid clorhidric cu interacţiunea concomitetntă a furfurolului cu un oarecare fenol sau cu o amină aromatică (rezoecină. Reacţia de oxidare a glucozei ca reacţie comună pentru monosaharide şi aldehide.5 – 1% H2SO4. sânt caracteristice şi pentru glucoză.şi β. Reacţii de oxidare – reacţia oglinzii de argint.a.16º şi a indicilui fin al 52. Efectul de mutarotaţie se explică prin faptul că la dizolvarea glucozei. formîndu-se formele ciclice anomere ale glucozei: α.3º va atinge peste cîteva ore. morfină. ş. dacă se petrece la încălzire. C H HO H H H O OH H OH OH 2 HCl conc. Cu reactivul Feling şi nitratul de argint la pH 7 -8 se formează acidul gluconic. 2. caracteristice pentru aldehide şi alcooli poliatomici. Metoda de obţinere: fierberea amidonului cu acizi diluaţi (0. La exces de bază (pH 9-10) au loc mari schimbări în molecula de glucoză.forme. naftilamina ş. (C6H10O5)n + n H2O Reacţii de identificare: n C6H12O6 1.). La obţinerea furfurolului reacţia colorată se poate de obţinut şi cu soluţiile apoase de glucoză. HCl). deoarece în reacţie pot participa diferite forme de glucoză – deschise (aliforme) şi ciclice.a. care prin aliforma din soluţie se transformă din una în alta. se foloseşte şi pentru determinarea identităţii şi pentru determinarea cantitativă.Dacă se efectuează determinarea unghiului de rotare al glucozei îndată după dizolvarea ei şi fără de a adăuga la această soluţie amoniac. CH2OH CH2OH CH2OH H HO O H OH H H H OH H HO OH H OH H H OH C O H HO H OH H O H OH H H OH OH Proprietăţi chimice: Glucoza este un semiacetal al alcoolului poliatomic. trebuie să se petreacă cu glucoza în condiţii aparte.CH2 O C H O HO OH HO C OH HO O O 13 CH2OH H2N . se formează forma ei aldehidică.3 H2O HO .5˚. Unele reacţii. Indicele final de rotaţie corespunde stării de echilibru dintre formele α şi β. Trecerea glucozei în oximetilfurfurol este o reacţie sensibilă. care în stare cristalină se află sub formă ciclică. atunci unghiul de rotaţie este de +109. care au şi hidroxili alcoolici şi semiacetalici. fenacetină. în rezultat glucoza are diferite mărimi a puterii rotatorii: pentru αD-glucoză +109. care decurg uşor cu aldehidele. Reacţiile.6˚. Glucozele cu ajutorul acestei reacţii se poate de identificat în cantitate de 0.01% la formarea produselor colorate de condensare a furfurolului (care au culoare roşie sau albastră în dependenţă de structura fenolului sau aminei). Reacţia de reducere în mediu bazic a ionilor de cupru (II) pînă la ionii de cupru (I) ( cu reactivul Feling) şi ionilor de argint pînă la argint metalic se efectuează în aceleaşi condiţii. ca la aldehide – la încălzire (pentru mărirea vitezei reacţiei). α-naftol. reacţia cu reactivul Fehling. timolom.R CH2OH .

bariu. Formarea sărurilor complexe cu ionii de cupru în mediu bazic este caracteristic pentru glucoză ca alcool poliatomic. iar zaharoza reacţionează cu formarea produşilor coloraţi. Soluţiile pentru injecţie adăugător se determină impurităţi pirogene.OH 2+ H HC . săruri de calciu. În aşa fel concomitent se determină şi grupa funcţională şi aldehidă şi spirtoasă. La tratarea glucozei cu fenilhidrazină şi acid acetic la încălzire se formează precipitat galben.O HO + Cu2O + 2 H + 2 HO Cu + KOH + H2O H OH HC . 5. care după spălare şi uscare se topeşte la temperatura de 228 – 2310C. lactoza. La încălzirea unei mici cantităţi de glucoză cu acid clorhidric concentrat şi soluţie alcoolică 1% de rezorcină soluţia se colorează în roşu. Cercetarea purităţii: monografia farmacopeică a glucozei include cercetări standarde la transparenţa şi culoarea lichidului.etc. Această reacţie nu dă galactoza. Cu sulfatul de cupru glucoza în mediu bazic formează un complex solubil violet-albastru. 4. sulfaţi. la păstrarea soluţiei are loc reacţia de oxido-reducere cu formare de Cu2O.3. dextrină. aciditate.OH HC O H OH H OH COOK H OH COOK CH2OH CH2OH 2+ 2 CuI + I3 Cu + 5 I I2 + 2 Na2S2O4 2 NaI + Na2S4O6  polarimetric: с = _α ·_100_____ [α]20D · l  refractometric: 14 . cloruri. Determianrea cantitativă:  iodometric: O C H H OH H + I + 3 NaOH HO 2 H OH H OH CH2OH I2 + 2 Na2S2O4 C H HO H H O ONa OH H + 2 NaI + 2 H2O OH OH CH2OH 2 NaI + Na2S4O6  iodometric în urma reacţiei cu reactivul Feling : O O C OK COONa C COONa H H OH H OH HC . maltoza.

Soluţiile sub 5 % sunt utilizate pentru diluarea unor medicamente. În funcţie de concentraţiile lor.  Soluţia preparată de curînd nu va reduce reactivul Fehling (nu are proprietăţi reducătoare. 40 %) sunt hipertonice şi îşi găsesc utilitatea ca diuretice osmotice (realizează deshidratare tisulară. 250. În medicină glucoza este folosită mai ales sub formă de soluţii apoase perfuzabile. Reacţia cu reactivul Fehling. reacţia mediului (neutră sau slab acidă la turnesol). spre deosebire de lactoză). 20. foarte utilă în edeme). 026. 15 . Amilaza se colorează cu iod în albastru. 100. 026. mai ales la încălzire pînă la oximetilfurfurol. 33. La tratare cu acid azotic se obţine precipitat alb. cromatografia de gaze  permanganatometric Cu2O + Fe2(SO4)3 + H2SO4 → 2CuSO4 + 2FeSO4 + H2O 10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O Soluţiile injectabile de glucoză au următoarea componenţă: Glucoză anhidră 50. AMIDONUL Din polizaharide în practica farmaceutică este folosit amidonul format din amilază (în jur de 20%) şi amilopectină (80%). Soluţiile de concentraţii mai mari de 5 % (10. dar concentraţiile mari de acid descompun glucoza. la încălzire. 3. Proba prin calcinare reacţionînd prin înegrire şi miros de zahăr ars. 026g Apă pentru injecţii pînă la 1l NOTĂ: Glucoza uşor se schimbă în mediu bazic. Soluţia de glucoză 5 % este izotonă şi are aceleaşi utilizări. iar amilopectina – în violet. de obicei oricărei perfuzii cu glucoză i se adaugă insulină Se conservă în recipient ermetic închise. reacţia cu iodul (reacţia iodamidonică este foarte sensibilă şi e folosită la determinarea cantitativă atât a amidonului. Pentru a evita efectele nefaste ale hiperglicemiei.1N pînă la pH 3. pentru hidratare sau ca substituent energetic. fiind folosită cel mai adesea. LACTOZA Identificare: 1. cît şi a urmelor de iod). de aceea în calitate de stabilizator la formele medicamentoase. 2. folosite pentru injecţii. acestea au acţiuni şi indicaţii diferite. Se determină caracterele microscopic.0 NaCl 025. cristalin (acid muscic). 400g HCl 0. se adaugă o cantitate determinată de acid clorhidric. care la hidroliza acidă dau numai D-glucoza. se obţine o coloraţie violet.0 – 4. ZAHAROZA Identificare:  Soluţia de zahăr se tratează cu cu soluţia de nitrat de cobalt şi hidroxid de sodium.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful