Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE PRACTIC

1. Datele de identificare ale stagiului de practica Nume student: ....................................................... An de studiu........................................................ Grupa:..... Partenerul de practic: Tutorele desemnat: ..

2. Modulul de pregatire: Marketing- Licenta.

3. Compentente exersate: Competene profesionale Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing Utilizarea instrumentelor si a aplicaiilor informatice in activitile de marketing Culegerea, analiza i interpretarea informaiilor de marketing privind organizaia si mediul sau Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing Utilizarea tehnicilor de vnzare Organizarea activitilor de marketing n cadrul organizaiei

Competene transversale Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila Identificarea rolurilor si responsabilitilor intr-o echipa pluri specializata si aplicarea de tehnici de relaionare si munca eficienta in cadrul echipei Identificarea oportunitilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invitare pentru propria dezvoltare 4. Principalele activit i desf urate in conformitate cu portofoliul de practica: ( maxim 1500 de caractere)

5. Observatii privitoare la activitatea depusa, inclusiv rezultatele atinse: ( maxim 800 de caractere)

Comunitatea de practic - model sustenabil de tranzi ie de la coal la via a activ pentru studen i
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucure ti, n parteneriat cu Asocia ia International Advertising Association, ITC S.A. i Asocia ia Marketer Club Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Contract POSDRU/109/2.1/G/81462

6. Total ore practic efectuate: ..............................

Intocmit, Student practicant, Avizat, Tutore, Data ...................................

Comunitatea de practic - model sustenabil de tranzi ie de la coal la via a activ pentru studen i
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucure ti, n parteneriat cu Asocia ia International Advertising Association, ITC S.A. i Asocia ia Marketer Club Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Contract POSDRU/109/2.1/G/81462

RAPORT FINAL DE PRACTIC


Nume student: ....................................................... Partenerul de practic:

Con inutul raportului de practic trebuie s cuprind urmtoarele puncte: 1. Prezentarea organiza iei n cadrul creia s-a desf urat stagiul de practic (maxim 1000 de caractere); 2. Prezentarea activit ii de marketing a organiza iei (maxim 2000 de caractere); 3. Descrierea modului de organizare a activit ii de marketing n cadrul organiza iei (maxim 2000 caractere); 4. Descrierea activit ilor n care ati fost implicat pe parcursul stagiului de practic (maxim 2000 de caractere); 5. Principalele abilitati si competente dezvoltate n timpul stagiului (maxim 1500 de caractere); 6. Evaluarea modului de colaborare cu tutorii (maxim 400 de caractere); 7. Propuneri de mbunt ire a activit ii de marketing a organzia iei (maxim 1200 de caractere); 8. Propuneri privind extinderea colaborrii dintre ASE Bucure ti i organiza ie (maxim 500 de caractere); 9. Identificarea punctelor de legtur dintre activitatea de practic i lucrarea de licenta (maxim 2000 de caractere); 10. Evaluarea modului de desf urarea a programului de practica Comunitatea de practic model sustenabil de tranzi ie de la coal la via a activ pentru studen i si a modului in care au fost tratate problemele ridicate de dvs. de ctre partenerii proiectului (ASE, IAA, ITC, Marketer Club si compania in care v-a i desf urat stagiul de practica) (maxim 1500 de caractere); 11. Alte comentarii/sugestii (maxim 500 de caractere).
Intocmit, Student practicant, Semnatura

Comunitatea de practic - model sustenabil de tranzi ie de la coal la via a activ pentru studen i
Proiect implementat de Academia de Studii Economice din Bucure ti, n parteneriat cu Asocia ia International Advertising Association, ITC S.A. i Asocia ia Marketer Club Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Contract POSDRU/109/2.1/G/81462