Sunteți pe pagina 1din 80

LEGISLAIE LEGISLAIE ACHIZIII JURISPRUDEN MODELE AJU RO EU PUBLICE cutare | pu !

"ca#"" | $%ut#" | repert%r"u | te&at"c" | acte ur&r"te | $%t"'"cr" | ca!e$ Ie)"re Folosii butonul de IE*IRE din contul dvs cnd dorii s prsii serviciul! Pentru a cuta un text n fereastra curent folosii CTRL+F Parlamentul Romniei I pri are Le+e $r, -./ ("$ -01231-223 %dau& la 4er)"u$e actua!"5ata pa$a !a (ata (e6 %cte ur rite !"#"$#$"!$ %fi'ea( privind finanele publice locale ulti ele !" acte %fi'ea( versiuni in alte li bi Tip )ata Publicat !*#"+#$"",Consolidri n "!#",#$""+$""+ Consolidri n $!#".#$""*$""* Consolidri n "!#"+#$""/- !$#!"#$""/$""/ Consolidri n $"!" "0#"+#$"!"- "1#"*#$"!"- !.#"*#$"!"- .!#!$#$"!"Consolidri n $"!! "!#"!#$"!!- $1#"$#$"!!- $$#"1#$"!!- !.#"+#$"!!- "$#!$#$"!!Consolidri n $"!$ !"#"$#$"!$7"8a actu!u" %fi'ea( infor aii &enerale %ciune %ct

)ata Titlu act aciune Pro ul&at prin )ecret nr2 */0 din $*#",#$"", !*#"+#$"", pentru pro ul&area Le&ii privind finan %fi'ea( a se vedea %ciune %ct % se vedea 3or etodolo&ic din "/#"!#$"!$ % se vedea 4rdin nr2 ."!" din $"#!$#$"!! % se vedea 4rdin nr2 $+, din "*#!$#$"!!
1

)ata Titlu act aciune !+#"!#$"!$ privind ntoc irea 'i depuner "1#"!#$"!$ privind stabilirea cadrului &en "1#"!#$"!$ privind stabilirea cadrului &en

% se vedea 4rdonan de ur&en nr2 *" din "*#"/#$"!" "!#"!#$"!$ pentru co pletarea art2 !! din % se vedea Le&e nr2 $/. din $!#!$#$"!! $0#!$#$"!! bu&etului de stat pe anul $"!$ % se vedea 3or etodolo&ic din !,#!$#$"!! $!#!$#$"!! privind nc7eierea exerciiulu % se vedea 4rdonan de ur&en nr2 !"$ din $0#!!#$"!! "$#!$#$"!! pentru odificarea Le&ii nr2 $ % se vedea 4rdonan nr2 ., din "$#"*#$"", "!#!"#$"!! privind instituirea preurilor l % se vedea 4rdonan de ur&en nr2 ,$ din $/#",#$"!! ."#",#$"!! privind stabilirea cadrului fina privind &estionarea 'i utili(are % se vedea Le&e nr2 !"0 din !0#",#$"!! $1#",#$"!! na222 % se vedea )eci(ie nr2 !!"0 din $!#"/#$"!" "*#!"#$"!" referitoare la respin&erea exce % se vedea Le&e nr2 ,/ din !,#"1#$"!" $.#"1#$"!" a responsabilitii fiscal8bu&et % se vedea 4rdonan de ur&en nr2 !!1 din $.#!$#$""/ $/#!$#$""/ privind unele suri financia % se vedea 4rdonan de ur&en nr2 1 din !!#"$#$""/ !,#"$#$""/ privind re&le entarea unor % se vedea 4rdonan de ur&en nr2 ** din $"#!!#$"", $!#!!#$"", pentru odificarea 'i co plet %fi'ea( atacat %ciune %ct

)ata Titlu act aciune %tacat prin )eci(ie nr2 .!/ din $.#".#$"!" !!#"0#$"!" referitoare la respin&erea excepiei de neco %tacat prin )eci(ie nr2 *1. din "$#",#$""/ $$#"+#$""/ referitoare la respin&erea excepiei de neco %tacat prin )eci(ie nr2 !*. din $,#"$#$""* "!#"1#$""* referitoare la respin&erea excepiei de neco %fi'ea( pus n aplicare %ciune %ct

)ata Titlu act aciune Pus n aplicare ;etodolo&ie din "/#"$#$"!$ !"#"$#$"!$ de distribuire a su elor pltite de contribu Pus n aplicare Instruciuni din "1#"+#$"!! !.#"+#$"!! privind co pletarea for ularului <Cerere Atenie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se a face referire n nici un document oficial ele a nd numai un caracter informati . !n caz contrar" #ndaco $%stems &i declin rspunderea pentru orice consecin'e (uridice ar putea genera.

=========== Text actuali(at la data de !"2"$2$"!$2 %ctul include odificrile din ur toarele acte> 8 Rectificarea publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 ,$+ din $"#"+#$"",2 8 42?262 nr2 1,#$""+ publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 .+1 din "!#",#$""+2 8 42?262 nr2 ,1#$""+ publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 1./ din $*#",#$""+2 8 42?262 nr2 $*#$""* publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 $!+ din $!#".#$""*2 8 42?262 nr2 /!#$""/ publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 10+ din "!#"+#$""/2 8 42?262 nr2 !!!#$""/ publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 ,*0 din !$#!"#$""/2 8 Le&ea nr2 .$/#$""/ publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 +,! din "/#!!#$""/2

8 42?262 nr2 0+#$"!" publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 1., din $/#",#$"!"2 8 42?262 nr2 ,.#$"!" publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 10" din "$#"+#$"!"2 8 42?262 nr2 .+#$"!! publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 $*0 din $$#"1#$"!!2 8 42?262 nr2 !"$#$"!! publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 *01 din "$#!$#$"!!2 =========== Pus n aplicare prin> 8 ;etodolo&ia publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 ,0* din $,#"/#$""+2 8 ;etodolo&ia publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 +++ din !/#!!#$"!"2 8 ;etodolo&ia publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 +++ din !/#!!#$"!"2 8 ;etodolo&ia publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 +++ din !/#!!#$"!"2 8 Instruciuni publicate n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 1/* din !.#"+#$"!!2 8 ;etodolo&ia publicat n ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 !"/ din !"#"$#$"!$2 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I )ispo(iii &enerale 4biectul le&ii Art, 9, 8 :9; Pre(enta le&e stabile'te principiile5 cadrul &eneral 'i procedurile privind for area5 ad inistrarea5 an&a@area 'i utili(area fondurilor publice locale5 precu 'i responsabilitile autoritilor ad inistraiei publice locale 'i ale instituiilor publice i plicate n do eniul finanelor publice locale2 :-; )ispo(iiile pre(entei le&i se aplic n do eniul elaborrii5 aprobrii5 executrii 'i raportrii> a; bu&etelor locale ale co unelor5 ora'elor5 unicipiilor5 sectoarelor unicipiului Aucure'ti5 @udeelor 'i unicipiului Aucure'ti; bu&etelor instituiilor publice finanate inte&ral sau parial din bu&etele locale5 dup ca(c; bu&etelor instituiilor publice finanate inte&ral din venituri proprii(; bu&etului pru uturilor externe 'i interne5 pentru care ra bursarea5 plata dobn(ilor5 co isioanelor5 spe(elor 'i a altor costuri se asi&ur din bu&etele locale 'i care provin din> pru uturi externe contractate de stat 'i sub pru utate autoritilor ad inistraiei publice locale 'i#sau a&enilor econo ici 'i serviciilor publice din subordinea acestora- pru uturi contractate de autoritile ad inistraiei publice locale 'i &arantate de stat- pru uturi externe 'i#sau interne contractate sau &arantate de autoritile ad inistraiei publice localee; bu&etului fondurilor externe nera bursabile2 )efiniii Art, -, 8 Bn nelesul pre(entei le&i5 ter enii 'i expresiile de dup cu ur ea(> ai @os se definesc

9, an bu&etar 8 anul financiar pentru care se aprob bu&etul- anul bu&etar este anul calendaristic care ncepe la data de ! ianuarie 'i se nc7eie la data de .! dece brie-, an&a@a ent bu&etar 8 actul prin care o autoritate public co petent5 potrivit le&ii5 afectea( fonduri publice unei anu ite destinaii5 n li ita creditelor bu&etare aprobate/, an&a@a ent le&al 8 fa(a din procesul execuiei bu&etare5 repre(entnd orice act @uridic din care re(ult sau ar putea re(ulta o obli&aie pe sea a fondurilor publice<, articol bu&etar 8 subdivi(iune a clasificaiei c7eltuielilor bu&etare5 deter inat n funcie de caracterul econo ic al operaiunilor n care acestea se concreti(ea( 'i care dese nea( natura unei c7eltuieli5 indiferent de aciunea la care se refer4^1. arierate plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei =, autoriti ale ad inistraiei publice locale 8 consiliile locale ale co unelor5 ora'elor5 unicipiilor5 sectoarelor unicipiului Aucure'ti5 consiliile @udeene 'i Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 ca autoriti deliberative5 pri arii5 pri arii de sectoare 'i pri arul &eneral al unicipiului Aucure'ti5 ca autoriti executive3, bu&et 8 docu entul prin care sunt prev(ute 'i aprobate n fiecare an veniturile 'i c7eltuielile sau5 dup ca(5 nu ai c7eltuielile5 n funcie de siste ul de finanare a instituiilor publice., bu&et local 8 docu entul prin care sunt prev(ute 'i aprobate n fiecare an veniturile 'i c7eltuielile unitilor ad inistrativ8teritoriale>, bu&et local pe ansa blul @udeului5 respectiv al unicipiului Aucure'ti 8 totalitatea bu&etelor locale ale co unelor5 ora'elor5 unicipiilor 'i bu&etului propriu al @udeului5 respectiv ale sectoarelor 'i al unicipiului Aucure'ti0, c7eltuieli bu&etare 8 su ele aprobate n bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 n li itele 'i potrivit destinaiilor stabilite prin bu&etele respective92, clasificaie bu&etar 8 &ruparea veniturilor 'i c7eltuielilor bu&etare ntr8o ordine obli&atorie 'i dup criterii unitare99, clasificaie econo ic 8 &ruparea c7eltuielilor dup natura 'i efectul lor econo ic9-, clasificaie funcional 8 &ruparea c7eltuielilor dup destinaia lor5 pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activiti sau obiective care definesc necesitile publice9/, contabil 8 denu irea &eneric pentru persoana 'i#sau persoanele care lucrea( n co parti entul financiar8contabil5 care verific docu entele @ustificative 'i ntoc e'te#ntoc esc instru entele de plat a c7eltuielilor efectuate pe sea a fondurilor publice9<, co parti ent financiar8contabil 8 structura or&ani(atoric din cadrul instituiei publice n care este or&ani(at execuia bu&etar 9serviciu5 birou5 co parti ent:9=, consolidare 8 operaiunea de eli inare a transferurilor de su e dintre bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 n vederea evitrii dublei evidenieri a acestora93, cot defalcat din unele venituri ale bu&etului de stat 8 procentul stabilit din unele venituri ale bu&etului de stat5 care se aloc bu&etelor locale9., credite destinate unor aciuni ultianuale 8 su ele alocate unor pro&ra e5 proiecte5 subproiecte5 obiective 'i altele ase enea5 care se desf'oar pe o perioad ai are de un an 'i deter in credite de an&a@a ent 'i credite bu&etare9>, cre("t (e a$+a?a&e$t 8 li ita axi a c7eltuielilor ce pot fi a$+a?ate n ti pul exerciiului bu&etar5 n li itele aprobate-

90, cre("t u+etar 8 su a aprobat prin bu&et5 repre(entnd li ita axi pn la care se pot %r(%$a$#a 8" e'ectua p!#" n cursul anului bu&etar pentru an&a@a entele contractate n cursul exerciiului bu&etar 'i#sau din exerciii anterioare pentru aciuni ultianuale5 respectiv se pot a$+a?a@ %r(%$a$#a 8" e'ectua pli din bu&et pentru celelalte aciuni-2, c%'"$a$#are 8 finanarea unui pro&ra 5 proiect5 subproiect5 obiectiv 'i altele ase enea5 par#"a! pr"$ cre("te u+etare5 par#"a! pr"$ '"$a$#area pr%Ae$"t ("$ )ur)e atra)e-9, contribuie 8 prelevarea obli&atorie a unei pri din veniturile persoanelor fi(ice 'i @uridice5 cu sau fr posibilitatea obinerii unei contraprestaii--, (e'"c"t u+etar 8 partea c7eltuielilor bu&etare ce dep'e'te veniturile bu&etare ntr8un an bu&etar--9, (e'"c"tu! )ec#"u$"" (e 'u$c#"%$are 8 diferena dintre su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de o parte5 'i veniturile ncasate5 pe de alt parte5 cuprinse n seciunea de funcionare5 ce poate s apar pe parcursul execuiei bu&etare=========== Punctul $$!2 a fost introdus prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 ---, deficitul seciunii de de(voltare 8 diferena dintre su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de o parte5 'i veniturile seciunii de de(voltare5 pe de alt parte5 ce poate s apar pe parcursul execuiei bu&etare-<2 =========== Punctul $$$2 a fost introdus prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 -/, desc7idere de credite bu&etare 8 aprobarea co unicat Tre(oreriei Ctatului de ctre ordonatorul principal de credite5 n li ita creia se pot efectua reparti(ri de credite bu&etare 'i pli de cas din bu&etele locale-<, dobnd 8 preul folosirii te porare a capitalului pru utat-=, donaie 8 contractul prin care o persoan fi(ic sau @uridic trans ite cu titlu &ratuit unei instituii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri bne'ti sau bunuri ateriale5 nc7eind n acest scop un nscris autentic-3, ecB"!" ru! u+etar 8 e&alitatea dintre veniturile bu&etare pro&ra ate 'i c7eltuielile bu&etare de efectuat n cadrul unui exerciiu bu&etar2 Bn ca(ul n care veniturile pro&ra ate ale )ec#"u$"" (e (e5A%!tare sunt ai ici dect c7eltuielile bu&etare prev(ute ale acesteia5 ec7ilibrul bu&etar se poate asi&ura utili(nd ca surs de finanare eCce(e$tu! a$"!%r prece(e$#"=========== Punctul $,2 a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 -., ecB"!" rare '"$a$c"ar 8 transferul de resurse financiare din unele venituri ale bu&etului de stat ctre unitile ad inistrativ8teritoriale n vederea asi&urrii fondurilor necesare furni(rii de servicii publice5 n condiiile le&ii->, eCce(e$t u+etar 8 partea veniturilor bu&etare ce dep'e'te c7eltuielile bu&etare ntr8un an bu&etar5

->9, excedentul seciunii de funcionare 8 diferena dintre veniturile ncasate5 pe de o parte5 'i su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de alt parte5 cuprinse n seciunea de funcionare5 ce poate s apar pe parcursul execuiei bu&etare=========== Punctul $*!2 a fost introdus prin punctul .2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 ->-, excedentul seciunii de de(voltare 8 diferena dintre veniturile seciunii de de(voltare5 pe de o parte5 'i su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de alt parte5 cuprinse n seciunea de de(voltare5 ce poate s apar pe parcursul execuiei bu&etare-<2 =========== Punctul $*$2 a fost introdus prin punctul .2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 -0, execuie bu&etar 8 activitatea de ncasare a veniturilor bu&etare 'i de efectuare a plii c7eltuielilor aprobate prin bu&et/2, eCecu#"e (e ca) a bu&etului 8 c%&p!eCu! (e %pera#"u$" care se refer la ncasarea veniturilor 'i la plata c7eltuielilor bu&etare/9, exerciiu bu&etar 8 perioada e&al cu anul bu&etar pentru care se elaborea(5 se aprob5 se execut 'i se raportea( bu&etul/-, '%$(ur" pu !"ce !%ca!e 8 su ele alocate din bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 precu 'i cele &estionate n afara bu&etului local//, '%$( (e r")c 8 fondul constituit n afara bu&etului local de ctre autoritile ad inistraiei publice locale din co isioanele suportate de beneficiarii pru uturilor &arantate de aceste autoriti 'i din alte surse5 destinat acoperirii riscurilor financiare care decur& din &arantarea pru uturilor respective/<, %bro&at prin punctul 12 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 /=, '%$( (e re5erA u+etar 8 fondul prev(ut la partea de c7eltuieli a bu&etelor locale/3, &aranie local 8 an&a@a entul asu at de o autoritate a ad inistraiei publice locale5 n calitate de &arant5 de a plti la scaden obli&aiile neonorate ale &arantatului5 operatorilor econo ici 'i serviciilor publice din subordinea acesteia5 n condiiile le&ii/., i po(it 8 prelevarea obli&atorie5 fr contraprestaie i ediat5 direct 'i nera bursabil5 pentru satisfacerea necesitilor de interes &eneral/>, insolven 8 incapacitatea unei uniti ad inistrativ8teritoriale de a8'i ac7ita obli&aiile de plat lic7ide 'i exi&ibile5 cu excepia celor care se afl n liti&iu contractual/0, instituii publice locale 8 denu irea &eneric5 inclu(nd co unele5 ora'ele5 unicipiile5 sectoarele unicipiului Aucure'ti5 @udeele5 unicipiul Aucure'ti5 instituiile 'i serviciile publice din subordinea acestora5 cu personalitate @uridic5 indiferent de odul de finanare a activitii acestora<2, finanri ra bursabile 8 obli&aii ale instituiilor publice locale provenite din finanri an&a@ate prin instru entele datoriei publice locale5 pe ba(e contractuale sau &arantate de ctre autoritile ad inistraiei publice locale5 confor dispo(iiilor pre(entei le&i 'i ale 4rdonanei de ur&en a 6uvernului nr2 ,1#$""+ privind datoria public5 cu odificrile 'i co pletrile ulterioare2
6

=========== Punctul 1"2 a fost odificat prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 <9, lic7idarea c7eltuielilor 8 fa(a din procesul execuiei bu&etare5 n care se verific existena an&a@a entelor5 se deter in sau se verific realitatea su ei datorate5 se verific condiiile de exi&ibilitate a an&a@a entului5 pe ba(a docu entelor @ustificative care s ateste operaiunile respective<-, obli&aiuni 8 titluri de credit pe ter en ediu 'i lun&5 e ise de o autoritate a ad inistraiei publice locale5 a cror ra bursare este &arantat prin veniturile proprii ale unitilor ad inistrativ8teritoriale</, ordonanarea c7eltuielilor 8 fa(a din procesul execuiei bu&etare5 n care se confir c livrrile de bunuri 'i servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate 'i c plata poate fi reali(at<<, plata c7eltuielilor 8 fa(a din procesul execuiei bu&etare5 repre(entnd actul final prin care instituia public ac7it obli&aiile sale fa de teri<<9, p!#" re)ta$te 8 su e datorate 'i neac7itate care au dep'it ter enul de plat prev(ut de actele nor ative sau de contract#factur2 Pentru su ele datorate 'i neac7itate5 ree'alonate la plat5 cu acordul prilor5 se odific ter enul de plat n od corespun(tor=========== Punctul 11!2 a fost introdus prin punctul 02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 <=, proces bu&etar 8 etapele consecutive de elaborare5 aprobare5 executare5 control 'i raportare ale bu&etului5 care se nc7eie cu aprobarea contului anual de execuie a acestuia<3, pro&ra 8 aciunea sau ansa blul coerent de aciuni ce se refer la acela'i ordonator principal de credite5 proiectat pentru a reali(a un obiectiv sau un set de obiective definite 'i pentru care sunt stabilii indicatori de pro&ra care s evalue(e re(ultatele ce vor fi obinute5 n li itele de finanare aprobate<., rectificare bu&etar local 8 operaiunea prin care se odific5 n cursul exerciiului bu&etar5 bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 cu obli&ativitatea eninerii ec7ilibrului bu&etar<>, re&istru al datoriei publice locale 8 docu entul care evidenia( situaia datoriei publice locale contractate direct5 n ordine cronolo&ic5 'i care are dou co ponente> subre&istrul datoriei publice interne locale 'i subre&istrul datoriei publice externe locale<0, re&istru al &araniilor locale 8 docu entul care evidenia( situaia &araniilor locale acordate de autoritile ad inistraiei publice locale5 n ordine cronolo&ic5 'i care are dou co ponente> subre&istrul &araniilor interne locale 'i subre&istrul &araniilor externe locale=2, )ec#"u$e (e 'u$c#"%$are 8 partea de ba(5 obli&atorie5 a bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 cu excepia bu&etelor fondurilor externe nera bursabile 'i a bu&etelor pru uturilor externe 'i interne5 care cuprinde veniturile necesare finanrii c7eltuielilor curente pentru reali(area co petenelor stabilite prin le&e5 precu 'i c7eltuielile curente respective2 Deniturile 'i c7eltuielile seciunii de funcionare sunt prev(ute la alin2 9$: 'i 9.:=========== Punctul 0"2 a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2
7

=9, )ec#"u$e (e (e5A%!tare 8 partea co ple entar a bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 cu excepia bu&etelor fondurilor externe nera bursabile5 care cuprinde veniturile 'i c7eltuielile de capital aferente i ple entrii politicilor de de(voltare la nivel naional5 re&ional5 @udeean5 (onal sau local5 dup ca(2 Deniturile 'i c7eltuielile seciunii de de(voltare sunt prev(ute la alin2 91: 'i 90:-<2 =========== Punctul 0!2 a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 =-, )u ("A"5"u$" ale unitilor ad inistrativ8teritoriale 8 sectoarele unicipiului Aucure'ti sau alte subdivi(iuni ale unicipiilor5 ale cror deli itare 'i or&ani(are se stabilesc prin le&e=/, )u&e (e'a!cate din unele venituri ale bu&etului de stat 8 su ele defalcate pentru ec)ilibrarea bu&etelor locale 'i su ele defalcate cu destina'ie special5 alocate pentru finanarea unor ser icii publice descentralizate sau a unor noi c)eltuieli publice=<, 'ef al co parti entului financiar8contabil 8 persoana care ocup funcia de conducere a co parti entului financiar8contabil 'i care rspunde de activitatea de ncasare a veniturilor 'i de plat a c7eltuielilor sau5 dup ca(5 una dintre persoanele care ndepline'te aceste atribuii n cadrul unei instituii publice care nu are n structura sa un co parti ent financiar8contabil sau persoana care ndepline'te aceste atribuii pe ba( de contract5 n condiiile le&ii==, tax 8 su a pltit de o persoan fi(ic sau @uridic5 de re&ul5 pentru serviciile prestate acesteia de ctre un operator econo ic5 o instituie public ori un serviciu public=3, uniti ad inistrativ8teritoriale 8 co unele5 ora'ele5 unicipiile 'i @udeele=., vrs nt 8 odalitatea de stin&ere a obli&aiei le&ale prin virarea unei su e de bani5 efectuat de un a&ent econo ic5 de o instituie public5 serviciu public ori instituie financiar=>, venituri bu&etare 8 resursele bne'ti care se cuvin bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: lit2 a:8c:5 dup ca(5 n ba(a unor prevederi le&ale5 for ate din i po(ite5 taxe5 contribuii5 alte vrs inte5 alte venituri5 cote defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 precu 'i cele prev(ute la art2 0 alin2 9!: lit2 b:8d:=0, virare de credite bu&etare 8 operaiunea prin care se di inuea( creditul bu&etar de la o subdivi(iune a clasificaiei bu&etare care pre(int disponibiliti 'i se a@orea( corespun(tor o alt subdivi(iune la care fondurile sunt insuficiente5 cu respectarea dispo(iiilor le&ale de efectuare a operaiunilor respective2 :-; 4e$"tur"!e )ec#"u$"" (e 'u$c#"%$are 5 prev(ut la alin2 9!: pct2 0"5 sunt ur toarele> a; Ae$"tur" pr%pr""5 potrivit art2 0 alin2 9!: lit2 a:5 cu excepia veniturilor din valorificarea unor bunuri5 su elor repre(entnd a orti(area i@loacelor fixe 'i a su elor aferente depo(itelor speciale pentru construcia de locuine=========== Litera a: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2

; venituri proprii ale instituiilor publice locale finanate inte&ral sau parial din venituri propriic; subvenii pentru finanarea c7eltuielilor curente(; su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru finanarea c7eltuielilor curentee; venituri din pru uturi acordate instituiilor 'i serviciilor publice locale sau activitilor finanate inte&ral din venituri proprii'; vrs inte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de de(voltare5 care se reflect cu valoare ne&ativ2 =========== %lineatul 9$: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :/; CBe!tu"e!"!e )ec#"u$"" (e 'u$c#"%$are5 prev(ut la alin2 9!: pct2 0"5 sunt ur toarele> a; c7eltuieli de personal; bunuri 'i serviciic; dobn(i(; subveniie; transferuri curente ntre unitile ad inistraiei publice'; alte transferuri pentru c7eltuieli curente+; asisten socialB; ra bursri de credite"; alte c7eltuieli?; pru uturi pentru instituii 'i servicii publice locale sau activiti finanate inte&ral din venituri proprii2 =========== %lineatul 9.: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :<; 4e$"tur"!e )ec#"u$"" (e (e5A%!tare5 prev(ut la alin2 9!: pct2 0!5 sunt ur toarele> a; vrs inte din seciunea de funcionare; su e re(ultate din valorificarea unor bunuri5 su e repre(entnd a orti(area i@loacelor fixe 'i su e aferente depo(itelor speciale pentru construcia de locuine=========== Litera b: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 c; subvenii pentru c7eltuieli de capital(; su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru finanarea c7eltuielilor de capitale; su e pri ite de la ?niunea European 'i#sau ali donatori n contul plilor efectuate 'i prefinanri2 ===========

%lineatul 91: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :=; CBe!tu"e!"!e )ec#"u$"" (e (e5A%!tare5 prev(ut la alin2 9!: pct2 0!5 sunt ur toarele> a; c7eltuieli de capital; proiecte cu finanare din fonduri externe nera bursabile de postaderarec; transferuri pentru c7eltuieli de capital(; alte transferuri interne pentru c7eltuieli de capital2 e; ra bursarea pru uturilor contractate pentru i ple entarea proiectelor cu finanare extern nera bursabil de postaderare5 prev(ut a fi reali(at din su ele ra bursate2 =========== Litera e: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 =========== %lineatul 90: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :3; Bn ca(ul bu&etelor pru uturilor externe 'i interne5 tra+er"!e aut%r"5ate din finanrile ra bursabile contractate repre(int sursa de finanare a c7eltuielilor acestora2 =========== %lineatul 9,: a fost introdus prin punctul ,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 4e$"tur"!e 8" cBe!tu"e!"!e u+etare Art, /, 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 cu ulate la nivelul unitii#subdivi(iunii ad inistrativ8teritoriale5 alctuiesc bu&etul &eneral al unitii#subdivi(iunii ad inistrativ8teritoriale care5 dup consolidare5 prin eli inarea transferurilor de su e dintre bu&ete5 va reflecta di ensiunea efortului financiar public5 n anul respectiv5 n unitatea#subdivi(iunea ad inistrativ8teritorial 'i starea de ec7ilibru sau de(ec7ilibru2 =========== %lineatul 9!: a fost odificat prin punctul +2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :-; Creditele bu&etare aprobate se utili(ea( pentru finanarea ad inistraiei publice locale5 pro&ra elor5 proiectelor5 activitilor5 aciunilor5 obiectivelor 'i altele ase enea5 potrivit scopurilor prev(ute n le&i 'i alte re&le entri5 'i vor fi an&a@ate 'i folosite n strict corelare cu gradul pre izionat de ncasare a eniturilor bugetare2 Aut%r"5area u+etar1a$+a?a&e$te!e multianuale
10

Art, <, 8 :9; Prin aprobarea bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: )e aut%r"5ea55 pentru anul bu&etar5 veniturile 'i c7eltuielile bu&etare5 dup ca(2 :-; Cu ele aprobate5 la partea de c7eltuieli5 prin bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 n cadrul crora se an&a@ea(5 se ordonanea( 'i se efectuea( pli5 repre(int li ite axi e5 care nu pot fi dep'ite2 :/; %n&a@area c7eltuielilor din aceste bu&ete se face nu ai n li ita creditelor bu&etare aprobate2 :<; %n&a@area 'i utili(area creditelor bu&etare n alte scopuri dect cele aprobate atra& rspunderea celor vinovai5 n condiiile le&ii2 :=; Pentru aciunile ultianuale se nscriu n bu&et5 (")t"$ct5 creditele de a$+a?a&e$t 'i cre("te!e u+etare2 :3; Bn vederea reali(rii aciunilor &u!t"a$ua!e ordonatorii de credite nc7eie an&a@a ente le&ale5 n li ita creditelor de an&a@a ent aprobate prin bu&et pentru anul bu&etar respectiv2 4e$"tur"!e 8" cBe!tu"e!"!e u+ete!%r !%ca!e Art, =, 8 :9; Deniturile bu&etare locale se constituie din> a; venituri proprii5 for ate din> i po(ite5 taxe5 contribuii5 alte vrs inte5 alte venituri 'i cote defalcate din i po(itul pe venit; su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de statc; subvenii pri ite de la bu&etul de stat 'i de la alte bu&ete(; donaii 'i sponsori(ri2 e; su e pri ite de la ?niunea European 'i#sau ali donatori n contul plilor efectuate 'i prefinanri2 =========== Litera e: a fost introdus prin punctul *2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :-; Funda entarea Ae$"tur"!%r pr%pr"" ale bu&etelor locale se ba(ea( pe constatarea5 evaluarea 'i inventarierea ateriei i po(abile 'i a ba(ei de i po(itare n funcie de care se calculea( i po(itele 'i taxele aferente5 evaluarea serviciilor prestate 'i a veniturilor obinute din acestea5 precu 'i pe alte ele ente specifice5 n scopul evalurii corecte a veniturilor2 )onaiile 'i sponsori(rile se cuprind5 prin rectificare bu&etar local5 n bu&etul de venituri 'i c7eltuieli nu ai dup ncasarea lor2 =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin punctul /2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :/; Funda entarea5 di ensionarea 'i reparti(area c7eltuielilor bu&etelor locale pe ordonatori de credite5 pe destinaii5 respectiv pe aciuni5 activiti5 pro&ra e5 proiecte5 obiective5 se efectuea( n concordan cu atribuiile ce revin autoritilor ad inistraiei publice locale5 cu prioritile stabilite de acestea5 n vederea funcionrii lor 'i n interesul colectivitilor locale respective2
11

:<; Funda entarea 'i aprobarea c7eltuielilor bu&etelor locale se efectuea( n strict corelare cu posibilitile reale de ncasare a veniturilor bu&etelor locale5 esti ate a se reali(a2 De)ce$tra!"5area u$%r act"A"t#" Art, 3, 8 Trecerea de ctre 6uvern n ad inistrarea 'i finanarea autoritilor ad inistraiei publice locale a unor c7eltuieli publice5 ca ur are a descentrali(rii unor competen'e5 precu 'i a altor c7eltuieli publice noi se face prin le&e5 nu ai cu asi&urarea resurselor financiare necesare reali(rii acestora5 funda entate pe ba(a standardelor de cost ale serviciilor publice respective5 iar pn la aprobarea acestora5 pe ba(a su elor aprobate pentru anul anterior5 actuali(ate cu indicele preurilor de consu 5 dup cu ur ea(> a; n pri ul an5 prin cuprinderea distinct n anexa la le&ea bu&etului de stat a su elor defalcate cu destinaie special5 necesare finanrii c7eltuielilor publice transferate sau a noilor c7eltuieli publice5 precu 'i a criteriilor de reparti(are; n anii ur tori5 prin cuprinderea resurselor respective n ansa blul su elor defalcate pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale alocate unitilor ad inistrativ8 teritoriale5 cu excepia celor no inali(ate distinct prin anexa la le&ea bu&etului de stat2 =========== %lineatul a fost odificat prin punctul /!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 CAPITOLUL II Principii5 re&uli 'i responsabiliti SECIUNEA 9 Principii 'i re&uli bu&etare Principiul universalitii Art, ., 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile se includ n bu&et n totalitate5 n su e brute2 :-; Deniturile bu&etare nu pot fi afectate direct unei c7eltuieli bu&etare anu e5 cu excepia (%$a#""!%r 8" )p%$)%r"5r"!%r5 care au stabilite destinaii distincte2 Principiul transparenei 'i publicitii Art, >, 8 Procesul bu&etar este desc7is 'i transparent5 acesta reali(ndu8se prin>

12

a; publicarea n presa local5 pe pa&ina de internet a instituiei publice5 sau afi'area la sediul autoritii ad inistraiei publice locale respective a proiectului de bu&et local 'i a contului anual de execuie a acestuia; de(baterea public a proiectului de bu&et local5 cu prile@ul aprobrii acestuiac; pre(entarea contului anual de execuie a bu&etului local n 'edin public2 Principiul unitii Art, 0, 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile bu&etare se nscriu ntr8un sin&ur docu ent5 pentru a se asi&ura utili(area eficient 'i onitori(area fondurilor publice locale2 :-; Ce inter(ic reinerea 'i utili(area de venituri n re&i extrabu&etar5 precu 'i constituirea de fonduri publice locale n afara bu&etelor locale5 dac le&ea nu prevede altfel2 Principiul unitii onetare oned naional2

Art, 92, 8 Toate operaiunile bu&etare se expri n Principiul anualitii

Art, 99, 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile bu&etare sunt aprobate5 n condiiile le&ii5 pe o perioad de un an5 care corespunde exerciiului bu&etar2 :-; Toate operaiunile de ncasri 'i pli efectuate n cursul unui an bu&etar n contul unui bu&et aparin exerciiului corespun(tor de execuie a bu&etului respectiv2 Principiul speciali(rii bu&etare Art, 9-, 8 Deniturile 'i c7eltuielile bu&etare se nscriu 'i se aprob n bu&et pe surse de provenien 'i5 respectiv5 pe cate&orii de c7eltuieli5 &rupate dup natura lor econo ic 'i destinaia acestora2 Principiul ec7ilibrului Art, 9/, 8 C7eltuielile unui bu&et se acoper inte&ral din veniturile bu&etului respectiv5 inclusiv excedentul anilor precedeni2 =========== %rt2 !.2 a fost odificat prin punctul !"2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 ===========

13

Para&raful a fost odificat prin punctul !"2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 Re+u!" u+etare Art, 9<, 8 :9; Este inter(is efectuarea de pli direct din veniturile ncasate5 cu excepia ca(urilor n care le&ea prevede altfel2 :-; C7eltuielile bu&etare au destinaie precis 'i li itat 'i sunt deter inate de autori(rile coninute n le&i speciale 'i n le&ile bu&etare anuale2 :/; 3icio c7eltuial nu poate fi nscris n bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: 'i nici nu poate fi an&a@at 'i efectuat din aceste bu&ete5 dac nu exist ba(a le&al pentru respectiva c7eltuial2 :<; 3icio c7eltuial din fonduri publice locale nu poate fi an&a@at5 ordonanat 'i pltit dac nu este aprobat5 potrivit le&ii5 'i dac nu are prevederi bu&etare 'i surse de finanare2 :=; )up aprobarea bu&etelor locale pot fi aprobate acte nor ative cu i plicaii asupra acestora5 dar nu ai cu preci(area surselor de acoperire a di inurii veniturilor sau a a@orrii c7eltuielilor bu&etare aferente exerciiului bu&etar pentru care s8au aprobat bu&etele locale respective2 9< :3; La elaborarea bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 ordonatorii de credite 'i autoritile deliberative au obli&aia s prevad distinct credite bu&etare destinate stin&erii plilor restante la finele anului anterior celui pentru care se ntoc e'te bu&etul2 =========== %lineatul 9,: a fost introdus prin punctul !!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :.; Bn situaia n care &radul de reali(are a veniturilor proprii pro&ra ate n bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: n ulti ii $ ani este ai ic de /+F pe fiecare an5 ordonatorii de credite funda entea( veniturile proprii pentru anul curent cel ult la nivelul reali(rilor din anul precedent2 6radul de reali(are a veniturilor proprii se stabile'te potrivit etodolo&iei aprobate prin ordin co un al inistrului ad inistraiei 'i internelor 'i al inistrului finanelor publice5 dup consultarea prealabil a structurilor asociative ale autoritilor ad inistraiei publice locale2 =========== Pus n aplicare prin ;etodolo&ie din ".#!!#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :>; 4rdonatorii de credite au obli&aia ca n execuia bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: s asi&ure ac7itarea plilor restante prev(ute la alin2 9,:2 4rdonatorii de credite pot face noi an&a@a ente le&ale5 n li ita prevederilor bu&etare aprobate5 nu ai dup stin&erea plilor restante nre&istrate la finele anului anterior5 cu excepia an&a@a entelor noi pentru proiecte finanate din fonduri externe nera bursabile, MODI7ICAT ===========

14

%lineatul 9*: a fost introdus prin punctul !!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 Mod: a articolul 14, alineatul !"# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %!"# &rdonatorii de credite au o'li(atia ca in e)ecutia 'u(etelor prevazute la art. 1 alin. !*# sa asi(ure achitarea platilor restante prevazute la alin. !+#, precum si a platilor restante rezultate in cursul anului curent. &rdonatorii de credite pot $ace noi an(a,amente le(ale, in limita prevederilor 'u(etare apro'ate, numai dupa stin(erea platilor restante inre(istrate la $inele anului anterior, respectiv a arieratelor din e)ecutia anului curent, cu e)ceptia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite con$orm contractelor de $inantare a proiectelor derulate prin pro(rame nationale.% %!9# -rin e)ceptie de la prevederile alin. !"#, se pot incheia noi an(a,amente le(ale pentru proiecte.pro(rame $inantate din $onduri e)terne neram'ursa'ile.% SECIUNEA a -Da A!te pr"$c"p"" Principiul solidaritii Art, 9=, 8 :9; Prin politicile bu&etare locale se poate reali(a a@utorarea unitilor ad inistrativ8teritoriale5 precu 'i a persoanelor fi(ice aflate n situaie de extre dificultate5 prin alocarea de su e din fondul de re(erv bu&etar constituit n bu&etul local2 :-; )in fondul de re(erv bu&etar constituit n bu&etul local consiliile locale5 @udeene sau Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 pot aproba acordarea de a@utoare ctre unitile ad inistrativ8teritoriale aflate n situaii de extre dificultate5 la cererea public a pri arilor acestor uniti ad inistrativ8 teritoriale sau din proprie iniiativ2 Pr"$c"p"u! aut%$%&"e" !%ca!e '"$a$c"are Art, 93, 8 :9; ?nitile ad inistrativ8teritoriale au (reptu! !a re)ur)e '"$a$c"are )u'"c"e$te5 pe care autoritile ad inistraiei publice locale le pot utili(a n exercitarea atribuiilor lor5 pe ba(a 'i n li itele prev(ute de le&e2 :-; %utoritile ad inistraiei publice locale au c%&pete$#a )ta "!"r"" $"Ae!ur"!%r i po(itelor 'i taxelor locale5 n condiiile le&ii2 :/; %locarea re)ur)e!%r '"$a$c"are pe$tru ecB"!" rarea u+ete!%r locale nu trebuie s afecte(e aplicarea politicilor bu&etare ale autoritilor ad inistraiei publice locale n do eniul lor de co peten2 93 :<; Cu ele defalcate cu (e)t"$a#"e )pec"a! se utili(ea( de ctre autoritile ad inistraiei publice locale n confor itate cu prevederile le&ale2

15

Principiul proporionalitii Art, 9., 8 Resursele financiare ale unitilor ad inistrativ8teritoriale trebuie s fie proporionale cu responsabilitile autoritilor ad inistraiei publice locale stabilite prin le&e2 Principiul consultrii Art, 9>, 8 %utoritile ad inistraiei publice locale5 prin structurile asociative ale acestora5 trebuie s fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bu&etul de stat ctre bu&etele locale2 SECIUNEA a /Da Co petene 'i responsabiliti n procesul bu&etar %probarea 'i rectificarea bu&etelor Art, 90, 8 :9; Au&etele locale 'i celelalte bu&ete prev(ute la art2 ! alin2 9$: se aprob astfel> a; bu&etele locale5 bu&etele pru uturilor externe 'i interne 'i bu&etele fondurilor externe nera bursabile5 de ctre consiliile locale ale co unelor5 ora'elor5 unicipiilor5 sectoarelor5 @udeelor 'i de Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(; bu&etele instituiilor publice5 de ctre consiliile prev(ute la lit2 a:5 n funcie de subordonarea acestora2 :-; Pe parcursul exerciiului bu&etar5 autoritile deliberative pot aproba rectificarea bu&etelor prev(ute la alin2 9!: lit2 a: 'i b:5 n ter en de ." de (ile de la data intrrii n vi&oare a le&ii de rectificare a bu&etului de stat5 precu 'i ca ur are a unor propuneri funda entate ale ordonatorilor principali de credite2 Rectificrilor bu&etelor locale li se vor aplica acelea'i proceduri ca 'i aprobrii iniiale a acestora5 cu excepia ter enelor din calendarul bu&etar2 R%!u!@ c%&pete$#e!e 8" re)p%$)a "!"t#"!e aut%r"t#"!%r a(&"$")tra#"e" pu !"ce !%ca!e Art, -2, 8 :9; %utoritile ad inistraiei publice locale au ur toarele co petene 'i responsabiliti n ceea ce prive'te '"$a$#e!e pu !"ce !%ca!e> a; elaborarea 'i aprobarea bu&etelor locale5 n condiii de ec7ilibru bu&etar5 la ter enele 'i potrivit prevederilor stabilite prin pre(enta le&e-

16

; stabilirea5 constatarea5 controlul5 ur rirea 'i ncasarea i po(itelor 'i taxelor locale5 precu 'i a oricror alte venituri ale unit'ilor administrati -teritoriale5 prin c%&part"&e$te pr%pr"" (e )pec"a!"tate5 n condiiile le&iic; ur rirea 'i raportarea execuiei bu&etelor locale5 precu 'i rectificarea acestora5 pe parcursul anului bu&etar5 E$ c%$("#"" (e ecB"!" ru u+etar(; stabilirea 'i ur rirea odului de prestare a activitilor din do eniul serviciilor publice de interes local5 inclusiv opiunea trecerii sau nu a acestor servicii n rspunderea unor %perat%r" ec%$%&"c" )pec"a!"5a#" ori servicii publice de interes local5 ur rindu8se e'"c"e$t"5area acestora n beneficiul colectivitilor localee; ad inistrarea eficient a bunurilor din proprietatea public 'i privat a unitilor ad inistrativ8teritoriale'; c%$tractarea ("rect de pru uturi interne 'i externe5 pe ter en scurt5 ediu 'i lun&5 'i ur rirea ac7itrii la scaden a obli&aiilor de plat re(ultate din acestea+; &arantarea de pru uturi interne 'i externe5 pe ter en scurt5 ediu 'i lun&5 'i ur rirea ac7itrii la scaden a obli&aiilor de plat re(ultate din pru uturile respective de ctre beneficiariB; ad inistrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuiei bu&etare5 n condiii de eficien"; stabilirea opiunilor 'i a prioritilor n aprobarea 'i n efectuarea c7eltuielilor publice locale?; elaborarea5 aprobarea5 odificarea 'i ur rirea reali(rii pro&ra elor de de(voltare n perspectiv a unitilor ad inistrativ8teritoriale ca ba( a &estionrii bu&etelor locale anualeF; ndeplinirea 'i a altor atribuii5 co petene 'i responsabiliti prev(ute de dispo(iiile le&ale2 :-; Pre'edinilor consiliilor @udeene li se aplic prevederile pre(entei le&i5 si ilar cu autoritile executive2 Cate+%r"" (e %r(%$at%r" (e cre("te Art, -9, 8 :9; 4rdonatorii de credite sunt de trei cate&orii> ordonatori principali5 ordonatori secundari 'i ordonatori teriari2 :-; 4rdonatorii principali de credite ai bu&etelor locale sunt pri arii unitilor ad inistrativ8teritoriale5 pri arul &eneral al unicipiului Aucure'ti5 pri arii sectoarelor unicipiului Aucure'ti 'i pre'edinii consiliilor @udeene2 :/; 4rdonatorii principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de drept sau altor persoane puternicite n acest scop2 Prin actul de dele&are5 ordonatorii principali de credite vor preci(a li itele 'i condiiile dele&rii2 :<; Conductorii instituiilor publice cu personalitate @uridic5 crora li se aloc fonduri din bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 sunt ordonatori secundari sau teriari de credite5 dup ca(2 Rolul ordonatorilor de credite

17

Art, --, 8 :9; 4rdonatorii principali de credite anali(ea( odul de utili(are a creditelor bu&etare aprobate prin bu&etele locale 'i prin bu&etele instituiilor publice5 ai cror conductori sunt ordonatori secundari sau teriari de credite5 dup ca(5 'i aprob efectuarea c7eltuielilor din bu&etele proprii5 cu respectarea dispo(iiilor le&ale2 !1# &rdonatorii principali de credite repartizeaza creditele 'u(etare apro'ate prin 'u(etele locale, pentru 'u(etul propriu si pentru 'u(etele institutiilor pu'lice su'ordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, si apro'a e$ectuarea cheltuielilor din 'u(etele proprii, cu respectarea dispozitiilor le(ale.% :-; 4rdonatorii secundari de credite reparti(ea( creditele bu&etare aprobate potrivit art2 !/ alin2 9!: lit2 b:5 pentru bu&etul propriu 'i pentru bu&etele instituiilor publice ai cror conductori sunt ordonatori teriari de credite5 'i aprob efectuarea c7eltuielilor din bu&etele proprii5 cu respectarea dispo(iiilor le&ale2 :/; 4rdonatorii teriari de credite utili(ea( creditele bu&etare ce le8au fost reparti(ate nu ai pentru reali(area sarcinilor unitilor pe care le conduc5 potrivit prevederilor din bu&etele aprobate 'i n condiiile stabilite prin dispo(iiile le&ale2 Responsabilitile ordonatorilor de credite Art, -/, 8 :9; 4rdonatorii de credite au % !"+a#"a de a an&a@a 'i de a utili(a creditele bu&etare nu ai n li ita prevederilor 'i destinaiilor aprobate5 pentru c7eltuieli strict le&ate de activitatea instituiilor publice respective 'i cu respectarea dispo(iiilor le&ale2 :-; 4rdonatorii de credite r)pu$( de> a; elaborarea 'i funda entarea proiectului de bu&et propriu; ur rirea odului de reali(are a veniturilorc; an&a@area5 lic7idarea 'i ordonanarea c7eltuielilor n li ita creditelor bu&etare aprobate 'i a veniturilor bu&etare posibil de ncasat(; inte&ritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n ad inistrarea instituiei pe care o conduce; or&ani(area 'i inerea la (i a contabilitii 'i pre(entarea la ter en a situaiilor financiare asupra situaiei patri oniului aflat n ad inistrare 'i a execuiei bu&etare'; or&ani(area siste ului de onitori(are a pro&ra ului de ac7i(iii publice 'i a pro&ra ului de investiii publice+; or&ani(area evidenei pro&ra elor5 inclusiv a indicatorilor afereni acestoraB; or&ani(area 'i inerea la (i a evidenei patri oniului5 confor prevederilor le&ale"; alte atribuii stabilite de dispo(iiile le&ale2 C%$tr%!u! '"$a$c"ar preAe$t"A pr%pr"u@ au("tu! pu !"c "$ter$ 8" c%$tr%!u! u!ter"%r Art, -<, 8 :9; Controlul financiar preventiv propriu 'i auditul public intern se exercit asupra tuturor operaiunilor care afectea( fondurile publice locale 'i#sau

18

patri oniul public 'i privat 'i sunt exercitate confor re&le entrilor le&ale n do eniu2 :99; Instituiile publice locale5 inclusiv cele prev(ute la art2 01 alin2 9+:5 precu 'i cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asi&urarea inte&ral a c7eltuielilor seciunii de funcionare cooperea( pentru or&ani(area 'i exercitarea unor activiti n scopul reali(rii unor atribuii stabilite prin le&e autoritilor ad inistraiei publice locale5 cu precdere n do eniile ce privesc activitile de control5 audit5 inspecie5 pe principii de eficien5 eficacitate 'i econo icitate5 la nivelul structurilor @udeene cu personalitate @uridic ale structurilor asociative ale autoritilor ad inistraiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate public sau prin asociaii de de(voltare interco unitar nfiinate potrivit le&ii2 =========== %lineatul 9!!: a fost introdus prin punctul !$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :9-; %ctivitile prev(ute la alin2 9!!: se or&ani(ea( 'i se exercit n ba(a 7otrrilor consiliilor locale interesate prin care se aprob acordurile de cooperare5 care cuprind> a; prile se natare; obiectul acordului de cooperarec; drepturile 'i obli&aiile prilor n or&ani(area 'i exercitarea activitii respective5 inclusiv cele financiare(; atribuiile exercitatee; durata 'i desfiinarea acordului de cooperare'; alte clau(e+; dispo(iii finale2 =========== %lineatul 9!$: a fost introdus prin punctul !$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :9/; Prin ordin co un al inistrului ad inistraiei 'i internelor 'i al inistrului finanelor publice se stabile'te odelul8cadru al acordului de cooperare2 =========== %lineatul 9!.: a fost introdus prin punctul !$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :-; %n&a@area5 lic7idarea 'i ordonanarea c7eltuielilor din fonduri publice locale )e apr% de ordonatorul de credite5 iar plata acestora se efectuea( de ctre contabil5 cu excepia prevederilor art2 01 alin2 9+:2 -<:/; %n&a@area 'i ordonanarea c7eltuielilor se efectuea( nu ai cu vi(a prealabil de control financiar preventiv propriu5 potrivit dispo(iiilor le&ale2 -< :<; For area 'i utili(area fondurilor publice locale 'i contul de execuie a bu&etelor locale sunt supuse controlului Curii de Conturi5 potrivit le&ii2 CAPITOLUL III Procesul bu&etar

19

SECIUNEA 9 Proceduri privind elaborarea bu&etelor Elaborarea bu&etelor Art, -=, 8 Proiectele bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: se elaborea( de ctre ordonatorii principali de credite5 avndu8se n vedere> a; pro&no(ele principalilor indicatori acroecono ici 'i sociali pentru anul bu&etar pentru care se elaborea( proiectul de bu&et5 precu 'i pentru ur torii . ani5 elaborate de or&anele abilitate; cadrul fiscal8bu&etar cu pro&no(ele bu&etare 'i politica fiscal8bu&etar5 precu 'i cadrul de c7eltuieli pe ter en ediu=========== Litera b: a fost odificat prin punctul !.2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 c; prevederile acordurilor de pru uturi interne sau externe nc7eiate5 ale e orandu urilor de finanare sau ale altor acorduri internaionale5 se nate 'i#sau ratificate(; politicile 'i strate&iile sectoriale 'i locale5 precu 'i prioritile stabilite n for ularea propunerilor de bu&ete; propunerile de c7eltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine'; pro&ra ele ntoc ite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansa blu de aciuni5 crora le sunt asociate obiective precise 'i indicatori de re(ultate 'i de eficien- pro&ra ele sunt nsoite de esti area anual a perfor anelor fiecrui pro&ra 5 care trebuie s preci(e(e> aciunile5 costurile asociate5 obiectivele ur rite5 re(ultatele obinute 'i esti ate pentru anii ur tori5 surate prin indicatori preci'i5 a cror ale&ere este @ustificat+; pro&ra ele de de(voltare econo ico8social n perspectiv ale unitii ad inistrativ8teritoriale5 n concordan cu politicile de de(voltare la nivel naional5 re&ional5 @udeean5 (onal sau local2 Coninutul 'i structura bu&etelor Art, -3, 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile se &rupea( n bu&et pe ba(a clasificaiei bu&etare aprobate de ;inisterul Finanelor Publice2 :-; Deniturile sunt structurate pe capitole 'i subcapitole5 iar c7eltuielile pe pri5 capitole5 subcapitole5 titluri5 articole5 precu 'i alineate 'i para&rafe5 dup ca(2 -3:-9; Au&etele structurate potrivit alin2 9$: se aprob 'i pe seciunile prev(ute la art2 $ alin2 9!: pct2 0" 'i 0!2 =========== %lineatul 9$!: a fost introdus prin punctul !12 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2

20

:/; C7eltuielile prev(ute n capitole 'i articole au destinaie precis 'i li itat2 :<; 3u rul de personal5 per anent 'i te porar5 precu 'i fondul salariilor de ba( se aprob distinct5 prin anexa la bu&etul fiecrei instituii publice2 3u rul de salariai aprobat fiecrei instituii publice nu poate fi dep'it2 :=; C7eltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bu&etar5 n confor itate cu creditele de an&a@a ent 'i cu duratele de reali(are a investiiilor2 :3; Pro&ra ele se aprob ca anexe la bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:2 :.; %bro&at prin punctul !02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :>; %bro&at prin punctul !02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :0; %bro&at prin punctul !02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :92; Deniturile bu&etelor locale sunt prev(ute n anexa nr2 !5 iar c7eltuielile acestora n anexa nr2 $ la pre(enta le&e2 Co petene n stabilirea i po(itelor 'i taxelor locale Art, -., 8 I po(itele 'i taxele locale se aprob de consiliile locale5 @udeene 'i de Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 n li itele 'i n condiiile le&ii2 Re&i ul su elor re(ultate din valorificarea i@loacelor fixe 'i a unor bunuri ateriale5 precu 'i al su elor ncasate din concesionarea sau nc7irierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate Art, ->, 8 :9; Cu ele ncasate din vn(area ca atare sau din valorificarea aterialelor re(ultate n ur a de olrii5 de( e brrii ori de(afectrii5 n condiiile prev(ute de le&e5 a unor i@loace fixe sau din vn(area unor bunuri ateriale care aparin instituiilor publice5 finanate inte&ral din bu&etele locale5 constituie venituri ale bu&etelor locale 'i se vars la acestea2 :-; Cu ele ncasate potrivit alin2 9!: de ctre celelalte instituii publice constituie venituri ale bu&etelor acestora2 :/; Cu ele ncasate din concesionarea sau din nc7irierea unor bunuri aparinnd do eniului public sau privat al unitilor ad inistrativ8teritoriale constituie venituri ale bu&etelor locale2 :<; Cu ele ncasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bu&etul local5 n funcie de subordonarea instituiilor care au dispus confiscarea acestora5 n condiiile le&ii2 Re&i ul su elor re(ultate din vn(area unor bunuri aparinnd do eniului privat Art, -0, 8 Cu ele re(ultate din vn(area5 n condiiile le&ii5 a unor bunuri aparinnd do eniului privat al unitilor ad inistrativ8teritoriale constituie inte&ral
21

venituri ale bu&etelor locale 'i se cuprind n seciunea de de(voltare5 prin rectificare bu&etar local5 nu ai dup ncasarea lor2 =========== %rt2 $/2 a fost odificat prin punctul !,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 =========== Para&raful a fost odificat prin punctul !,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 TaCe )pec"a!e pentru funcionarea unor servicii publice locale Art, /2, 8 :9; Pentru funcionarea unor servicii publice locale5 create n interesul persoanelor fi(ice 'i @uridice5 consiliile locale5 @udeene 'i Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 aprob taxe speciale2 :-; Cuantu ul taxelor speciale se stabile'te anual5 iar veniturile obinute din acestea se utili(ea( inte&ral pentru acoperirea c7eltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice de interes local5 precu 'i pentru finanarea c7eltuielilor curente de ntreinere 'i funcionare a acestor servicii2 :/; Prin re&ula entul aprobat de autoritile deliberative se vor stabili do eniile de activitate 'i condiiile n care se pot institui taxele speciale5 odul de or&ani(are 'i funcionare a serviciilor publice de interes local5 pentru care se propun taxele respective2 :<; Gotrrile luate de autoritile deliberative5 n le&tur cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fi(ice 'i @uridice pltitoare5 vor fi afi'ate la sediul acestora 'i publicate pe pa&ina de internet sau n pres2 :=; B potriva acestor 7otrri persoanele interesate pot face contestaie n ter en de !0 (ile de la afi'area sau publicarea acestora2 )up expirarea acestui ter en5 autoritatea deliberativ care a adoptat 7otrrea se ntrune'te 'i deliberea( asupra contestaiilor pri ite2 :3; Taxele speciale se fac venit la bu&etul local 'i se ncasea( nu ai de la persoanele fi(ice 'i @uridice care beneficia( de serviciile publice locale pentru care s8 au instituit taxele respective2 =========== %lineatul 9,: a fost odificat prin punctul !,!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 :.; %bro&at prin punctul !+2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 Act"A"t#" (e $atur ec%$%&"c Art, /9, 8 :9; SerA"c""!e pu !"ce (e "$tere) !%ca! care desf'oar activiti de natur ec%$%&"c au obli&aia calculrii5 nre&istrrii 'i recuperrii u(urii fi(ice 'i orale a i@loacelor fixe aferente acestor activiti prin tar"' )au pre#5 potrivit le&ii2 :-; Cu ele repre(entnd a orti(area calculat pentru aceste i@loace fixe constituie inte&ral enituri ale bugetelor locale5 care se cuprind n seciunea de dez oltare5 se utili(ea( exclusiv pentru reali(area de investiii n do eniul respectiv 'i se evidenia( distinct n pro&ra ul de investiii5 ca surs de finanare a acestora5
22

cu excepiile prev(ute n acordurile de pru ut sau de &aranie nc7eiate cu instituiile financiare internaionale2 =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin punctul !+!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 :/; %ctivitile de natur econo ic pentru care se calculea( a orti(area i@loacelor fixe se stabilesc prin 7otrre a 6uvernului2 C%te (e'a!cate ("$ "&p%5"tu! pe Ae$"t Art, /-, 8 :9; )in i po(itul pe venit ncasat la bu&etul de stat la nivelul fiecrei uniti ad inistrativ8teritoriale5 cu excepia i po(itului pe veniturile din pensii5 se aloc lunar5 n ter en de 0 (ile lucrtoare de la finele lunii n care s8a ncasat acest i po(it5 o cot de> <Art. /* !1# 0in impozitul pe venit incasat la 'u(etul de stat la nivelul $iecarei unitati administrativ1teritoriale in luna anterioara, cu e)ceptia impozitului pe veniturile din pensii, se aloca lunar, pana cel tarziu la data de " ale alunii in curs, o cota de:%. a; 1!5+0F la bu&etele locale ale co unelor5 ora'elor 'i unicipiilor pe al cror teritoriu 'i desf'oar activitatea pltitorii de i po(it pe venit; !!5$0F la bu&etul local al @udeuluic; !*50F ntr8un cont distinct5 desc7is pe sea a direciei &enerale a finanelor publice @udeene la tre(oreria unicipiului re'edin de @ude5 pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale ale co unelor5 ale ora'elor 'i ale unicipiilor5 precu 'i a bu&etului local al @udeului2 =========== %lineatul 9!: a fost odificat prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 :-; Bn execuie5 cota de !*50F se aloc de ctre direc'iile generale ale finan'elor publice @udeene5 n ter enul prev(ut la alin2 9!:5 pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale ale co unelor5 ale ora'elor 'i ale unicipiilor5 precu 'i a bu&etului local al @udeului5 pr%p%r#"%$a! cu )u&e!e repart"5ate 8" apr% ate E$ ace)t )c%p E$ u+ete!e re)pect"Ae5 potrivit prevederilor art2 .. alin2 9.:890:2 =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 :/; Pentru unicipiul Aucure'ti cota de +!50F din i po(itul pe venit5 cu excepia i po(itului pe veniturile din pensii5 se reparti(ea(5 n ter enul prev(ut la alin2 9!:5 astfel> a; $"F la bu&etele locale ale sectoarelor unicipiului Aucure'ti; 1150F la bu&etul local al unicipiului Aucure'ti23

c; +F ntr8un cont distinct5 desc7is pe sea a )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti la Tre(oreria ;unicipiului Aucure'ti5 pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale ale sectoarelor5 precu 'i a bu&etului local al unicipiului Aucure'ti2 =========== %lineatul 9.: a fost odificat prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 :<; Bn execuie5 cota de +F se aloc de ctre )irecia 6eneral a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 n ter enul prev(ut la alin2 9!:5 pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale ale sectoarelor5 precu 'i a bu&etului local al unicipiului Aucure'ti5 proporional cu su ele reparti(ate 'i aprobate n bu&etele respective5 potrivit prevederilor art2 .. alin2 9,:2 =========== %lineatul 91: a fost odificat prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 :=; Bn situaii deosebite5 prin le&ea bu&etului de stat5 cotele defalcate din i po(itul pe venit pot fi a@orate2 :3; 4peraiunile de virare la bu&etele locale a cotelor cuvenite din i po(itul pe venit se efectuea( de ;inisterul Finanelor Publice5 prin direciile &enerale ale finanelor publice @udeene5 respectiv a )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti2 :.; 4rice persoan subiect al unui raport @uridic fiscal5 inclusiv operatorul econo ic5 instituia public 'i instituia public local5 care are or&ani(at o entitate5 cu sau fr personalitate @uridic5 la alt adres dect sediul social al subiectului respectiv5 cu ini u 0 persoane care reali(ea( venituri din salarii5 are obli&aia s solicite nre&istrarea fiscal a entitii respective5 ca pltitoare de salarii 'i de venituri asi ilate salariilor5 la or&anul fiscal din subordinea %&eniei 3aionale de %d inistrare Fiscal n a crui ra( teritorial se afl adresa unde se desf'oar efectiv activitatea acelei entiti2 Colicitarea se face n ter en de ." de (ile de la data nfiinrii5 pentru entitile nou8nfiinate2 4r&anul fiscal are obli&aia ca5 n ter en de 0 (ile de la nre&istrarea fiscal5 s trans it o copie de pe certificatul de nre&istrare fiscal pri arului unitii ad inistrativ8teritoriale#sectorului unicipiului Aucure'ti n a crei#crui ra( teritorial 'i desf'oar efectiv activitatea entitatea respectiv2 Pltitorii de salarii 'i de venituri asi ilate salariilor au obli&aia s or&ani(e(e 'i s conduc contabilitatea astfel nct aceasta s reflecte i po(itul aferent veniturilor fiecrei luni5 calculat5 reinut 'i virat5 pe fiecare entitate care intr sub incidena pre(entului alineat2 =========== %lineatul 9+: a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 :>; Pri arul5 prin co parti entele de specialitate5 poate verifica corecta nre&istrare fiscal a contribuabililor la or&anul fiscal teritorial att a sediului social principal5 ct 'i a sediului secundar2 :0; Pri arul are obli&aia s sesi(e(e orice nere&uli constatate or&anului fiscal teritorial al ;inisterului Finanelor Publice2
24

Punere n aplicare prin Metodologie de distribuire a sumelor pltite de contribuabili n contul unic... din *+,*-,-*.- / 01. Prin excep'ie de la pre ederile pct. 02" n scopul aplicrii pre ederilor art. 0din Legea nr. -30,-**4 pri ind finan'ele publice locale" cu modificrile &i completrile ulterioare" impozitul pe enit declarat &i neac)itat pn la data intrrii n igoare a Legii nr. .-4,-*.. pri ind aprobarea Ordonan'ei de urgen' a 5u ernului nr. 66,-*.* pentru modificarea &i completarea Ordonan'ei 5u ernului nr. +-,-**0 pri ind 7odul de procedur fiscal se distribuie &i se nregistreaz" de ctre organul fiscal competent" pe sediul principal" respecti pe sediile secundare ale pltitorului" propor'ional cu impozitul datorat pentru fiecare dintre acestea din totalul impozitului indi idualizat n titlul de crean' pentru care s-a efectuat stingerea. Modul de distribuire a impozitului pe enitul din salarii stins" att pe sediul principal" ct &i pe fiecare dintre sediile secundare" se comunic n sistem informatic de ctre organul fiscal competent unit'ii de trezorerie a statului la care este arondat acesta. A!%carea c%te!%r 8" )u&e!%r (e'a!cate ("$ u$e!e Ae$"tur" a!e u+etu!u" (e )tat Art, //, 8 :9; Pentru '"$a$#area c7eltuielilor publice prev(ute la art2 ,5 precu 'i pentru ecB"!" rarea bu&etelor locale ale unitilor ad inistrativ8teritoriale5 prin le&ea bu&etului de stat se aprob )u&e (e'a!cate din unele venituri ale bu&etului de stat5 cu destinaie special 'i5 respectiv5 pentru ec7ilibrarea u+ete!%r !%ca!e2 :-; Cu ele defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale vor fi reparti(ate pe ?u(e#e :rep, pe ?u(ete@ ),$),;5 potrivit ur toarelor cr"ter""> a; capac"tatea '"$a$c"ar deter inat pe ba(a i po(itului pe venit ncasat pe locuitor5 n proporie de +"F5 potrivit ur toarei for ule de calcul> Iv 2t@ 3r2 loc2@ HHHHHH x HHHHHHHHHH Iv 2@ 3r2 loc2t@ Cr2@ I HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH x Cr2t@5 n ! J HHHH KIv 2t@ 3r2 loc2 @ K L KHHHHHH x HHHHHHHHHHH K #==== KIv 2@ 3r2 loc2 t@ K @I!M N unde> Cr2@ 8 su e defalcate reparti(ate @udeuluiCr2t@ 8 su e defalcate de reparti(at pe total @udeeD Iv 2@ i po(itul pe venit ediu pe locuitor ncasat pe @ude n anul anterior anului de calculIv 2t@ 8 i po(itul pe venit ediu pe locuitor ncasat pe total @udee n anul anterior anului de calcul3r2loc2@ 8 nu rul locuitorilor din @ude3r2loc2t@ 8 su a locuitorilor @udeelor; )upra'a#a ?u(e#u!u" n proporie de ."F2
25

Cu ele defalcate cu destinaie special se reparti(ea( confor le&ii2 :/; )in su ele defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ecB"!" rarea bu&etelor locale5 aprobate anual prin le&ea bu&etului de stat5 8" din cota de !*50F prev(ut la art2 .$ alin2 9!:5 o cot de $+F se aloc bu&etului propriu al @udeului5 iar ("'ere$#a se reparti(ea( pentru bu&etele locale ale co unelor5 ora'elor 'i unicipiilor5 astfel> a; *"F din su se reparti(ea( n dou etape5 prin deci(ie a directorului direciei &enerale a finanelor publice @udeene5 n funcie de ur toarele criterii> populaie5 suprafaa din intravilanul unitii ad inistrativ8teritoriale 'i capacitatea financiar a unitii ad inistrativ8teritorialeM%( ; $"F din su se reparti(ea(5 prin 7otrre a consiliului @udeean5 pentru susinerea pro&ra elor de de(voltare local 'i pentru susinerea proiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local2 Gotrrea consiliului @udeean se co unic directorului direciei &enerale a finanelor publice @udeene5 instituiei prefectului 'i consiliilor locale din @ude2 =========== %lineatul 9.: a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 . a articolul // alineatul !/#, litera '# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %'# *02 din suma se repartizeaza, prin hotarare a consiliului ,udetean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de $unctionare si.sau de capital, in ordinea cronolo(ica a ec)imii arieratelor, pentru sustinerea pr%+ra&e!%r de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de in$rastructura care necesita co$inantare locala. 3otararea consiliului ,udetean se comunica directorului directiei (enerale a $inantelor pu'lice ,udetene, institutiei pre$ectului si consiliilor locale din ,udet.% :<; Pentru reparti(area su elor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale5 confor prevederilor alin2 :/; !"t, a;@ direciile &enerale ale finanelor publice @udeene pr%ce(ea5 a)t'e!6 MOD a; calculea( indicatorii Oi po(itul pe venit ediu pe locuitor#pe unitatea ad inistrativ8teritorialP 'i5 respectiv5 Oi po(itul pe venit ediu pe locuitor#pe ansa blul @udeuluiP5 dup ur toarele for ule> Iv 2l I Iv2l#3r2 loc2l Iv 2@ I Iv2@#3r2 loc2@5 unde> Iv 2l 8 i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe unitatea ad inistrativ8 teritorial E$ a$u! a$ter"%r a$u!u" pentru care se face reparti(areaIv2l8 i po(itul pe venit ncasat pe unitatea ad inistrativteritorial n anul anterior anului pentru care se face reparti(area3r2loc2l 8 nu rul locuitorilor din unitatea ad inistrativteritorialIv 2@8 i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe ansa blul @udeului n anul anterior anului pentru care se face reparti(area-

26

Iv2@8 i po(itul pe venit ncasat pe ansa blul @udeului n anul anterior anului pentru care se face reparti(area5 obinut prin nsu area i po(itului pe venit ncasat pe fiecare unitate ad inistrativ8teritorial a @udeului3r2loc2@ 8 nu rul locuitorilor din @ude=========== Litera a: a fost odificat prin punctul 12 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu "!2"!2$""/2 a9; n situaia n care datele privind i po(itul pe venit nu sunt disponibile la finele anului anterior anului pentru care se face reparti(area5 i po(itul pe venit pe unitile ad inistrativ8teritoriale co ponente ale @udeului5 utili(at n calculele prev(ute la lit2 a:5 se deter in dup ur toarea '%r&u!> == L #== QIv9l: + 222 + Iv9n:R Iv2l I HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH x !$5 n unde> Iv2l8 i po(itul pe venit ncasat pe o unitate ad inistrativ8teritorial co ponent a @udeuluiIv9n: 8 i po(itul pe venit ncasat n lunile anterioare lunii de calcul pe unitatea ad inistrativ8teritorial co ponent a @udeuluin 8 nu rul de luni anterioare lunii n care se efectuea( reparti(area2 I po(itul pe venit pe total @ude se obine prin nsu area i po(itului pe venit pe unitile ad inistrativ8teritoriale co ponente ale @udeului5 stabilit confor for ulei prev(ute n pre(enta liter2 =========== Litera a!: a fost introdus prin punctul 02 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu "!2"!2$""/2 ; datele utili(ate5 odul de calcul 'i reparti(area efectuat confor alin2 9.:89/: se trans it n for at electronic ;inisterului Internelor 'i Refor ei %d inistrative5 n ter en de 0 (ile calendaristice de la reparti(area aprobat prin deci(ie a directorului direciei &enerale a finanelor publice @udeene5 respectiv a unicipiului Aucure'ti5 precu 'i prin 7otrri ale consiliilor @udeene5 respectiv a Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti2 =========== Litera b: a fost odificat prin punctul 12 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu "!2"!2$""/2 c; n pri a etap se reparti(ea( su ele calculate potrivit prevederilor alin2 9.: lit2 a: nu ai ctre unitile ad inistrativ8teritoriale al cror i po(it pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe unitatea ad inistrativ8teritorial n anul anterior anului de calcul5 este ai ic dect i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe ansa blul @udeului n anul anterior anului de calcul5 pe ba(a ur toarelor criterii> 8 ponderea populaiei unitilor ad inistrativ8teritoriale care particip la aceast etap n totalul populaiei acestora5 n proporie de +0F27

8 ponderea suprafeei din intravilanul unitilor ad inistrativ8teritoriale care particip la aceast etap n totalul suprafeei din intravilanul acestora5 n proporie de $0F(; su ele reparti(ate n pri a etap unitilor ad inistrativ8teritoriale sunt li itate5 astfel nct edia re(ultat pe locuitor5 calculat confor for ulei de ai @os5 s fie ai ic sau e&al cu i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe ansa blul @udeului n anul anterior anului de calcul> ;loc2el I QIv2l + Cr2elR#3r2loc2l5 unde> ;loc2el 8 edia re(ultat pe locuitor la nivelul unitii ad inistrativ8teritoriale5 n ur a reparti(rii n pri a etapIv2l 8 i po(itul pe venit ncasat pe unitatea ad inistrativ8teritorial n anul anterior anului de calculCr2el 8 su e reparti(ate pe uniti ad inistrativ8teritoriale n pri a etap3r2loc2l 8 nu rul locuitorilor din unitatea ad inistrativ8teritorial2 Cu ele r ase nereparti(ate n pri a etap se reportea( pentru etapa a douae; su ele r ase nereparti(ate n pri a etap se reparti(ea( la toate unitile ad inistrativ8teritoriale din @ude5 n funcie de capacitatea financiar a acestora5 deter inat pe ba(a i po(itului pe venit ncasat pe locuitor n anul anterior anului de calcul5 folosindu8se ur toarea for ul> Iv 2@ 3r2 loc2l HHHHHH x HHHHHHHHHH Iv 2l 3r2 loc2@ Cr2e$ I HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH x Cr2@2e$5 n ! J HHHH KIv 2@ 3r2 loc2 l K L KHHHHHH x HHHHHHHHHHH K #==== KIv 2l 3r2 loc2 @ K lI!M N unde> Cr2e$ 8 su e reparti(ate unitii ad inistrativ8teritoriale n etapa a douaCr2@2e$ 8 su e de reparti(at tuturor unitilor ad inistrativ8teritoriale din @ude n etapa a douaIv 2l 8 i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe unitatea ad inistrativ8 teritorial n anul anterior anului de calculIv 2@ 8 i po(itul pe venit ediu pe locuitor5 ncasat pe ansa blul @udeului n anul anterior anului de calcul3r2loc2l 8 nu rul locuitorilor din unitatea ad inistrativ8teritorial3r2loc2@ 8 nu rul locuitorilor din @ude'; su ele stabilite pe fiecare unitate ad inistrativ8teritorial n parte n ur a derulrii celor dou etape de ec7ilibrare5 precu 'i pe @ude 'i unicipiul Aucure'ti vor fi di inuate cu &radul de necolectare5 prin n ulirea cu coeficientul subunitar5 calculat ca raport ntre su a i po(itelor 'i taxelor locale5 c7iriilor 'i redevenelor ncasate n anul financiar anterior nc7eiat 'i su a i po(itelor 'i taxelor locale5 c7iriilor 'i redevenelor de ncasat n anul financiar anterior nc7eiat2 La calculul &radului de necolectare nu se iau n considerare creanele fiscale aflate n liti&iu+; su ele reinute potrivit lit2 f: vor fi reparti(ate confor alin2 9.: lit2 b:B; reparti(area su elor confor lit2 a:8f: se face de ctre directorul direciei &enerale a finanelor publice @udeene sau al )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a

28

;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 prin deci(ie ce se co unic prefectului5 consiliului @udeean 'i consiliilor locale din @ude"; directorii direciilor &enerale ale finanelor publice @udeene 'i al )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 precu 'i prefecii au obli&aia publicrii deci(iei prev(ute la lit2 7: pe pa&ina de internet a instituiilor acestora2 :=; Pentru reparti(area su elor confor criteriilor prev(ute la alin2 9.: lit2 b:5 precu 'i a celor prev(ute la alin2 91: lit2 f: consiliul @udeean are obli&aia ca5 n ter en de 0 (ile de la publicarea le&ii bu&etului de stat n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I5 s solicite n scris tuturor unitilor ad inistrativ8teritoriale din cadrul @udeului pre(entarea de cereri pentru cofinanarea pro&ra elor de de(voltare local care necesit cofinanare local2 a articolul //, alineatul !4# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %!4# -entru repartizare sumelor con$orm criteriilor prevazute la alin. !/# lit. '#, precum si a celor prevazute la alin. !4# lit. $#, consiliul ,udetean are o'li(atia ca, in termen de 4 zile de la pu'licarea le(ii 'u(etului de stat in Monitorul &$icial al 5omaniei, -artea 6, sa solicite in scris tuturor unitatilor administrativ1teritoriale din cadrul ,udetului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, precum si pentru sustinerea pro(ramelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de in$rastructura care necesita co$inantare locala.% :3; Pentru unicipiul Aucure'ti5 din cota de +F prev(ut la art2 .$ alin2 91: se aloc o cot de $0F pentru bu&etul local al unicipiului Aucure'ti5 iar diferena se reparti(ea( pentru bu&etele locale ale sectoarelor unicipiului Aucure'ti5 astfel> a; *0F din su se reparti(ea( prin deci(ie a directorului )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 utili(ndu8se n od corespun(tor prevederile5 procedura 'i criteriile de reparti(are prev(ute la alin2 91: lit2 a:8f:; !0F din su 5 precu 'i su ele reinute prin aplicarea corespun(toare a prevederilor alin2 91: lit2 f: se reparti(ea( prin 7otrre a Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 cu respectarea procedurii prev(ute la alin2 90:5 pentru susinerea pro&ra elor de de(voltare local 'i pentru susinerea proiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local2 Gotrrea Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti se co unic directorului )ireciei 6enerale a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 Instituiei Prefectului ;unicipiului Aucure'ti 'i consiliilor locale ale sectoarelor unicipiului Aucure'ti2 =========== %lineatul 9,: a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 !"$#$"!! ncepnd cu "$2!$2$"!!2 ". a articolul // alineatul !+#, litera '# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %'# 142 din suma, precum si sumele retinute prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. !4# lit. $# se repartizeaza prin hotarare a 7onsiliului 8eneral al Municipiului 9ucuresti, cu respectarea procedurii prevazute la alin. !4#, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de $unctionare si.sau de capital, in ordinea cronolo(ica a vechimii arieratelor, penru sustinerea pro(ramelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de
29

in$rastructura care necesita co$inantare locala. 3otararea 7onsiliului 8eneral al Municipiului 9ucuresti se comunica directorului 0irectiei 8enerale a :inantelor -u'lice a Municipiului 9ucuresti, 6nstitutiei -re$ectului Municipiului 9ucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 9ucuresti2< :.; 3erespectarea prevederilor alin2 9.:89,: atra&e nulitatea absolut a deci(iilor directorilor direciilor &enerale ale finanelor publice 'i a 7otrrilor adoptate de consiliile @udeene5 respectiv a 7otrrilor Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 pentru reparti(area su elor 'i a cotelor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale5 ur nd s se e it o nou deci(ie5 respectiv o nou 7otrre5 n ter en de 0 (ile lucrtoare de la data anulrii acestora2 3ulitatea se constat de ctre instana de contencios ad inistrativ5 la sesi(area prefectului sau a oricrei alte persoane interesate2 :.9; %bro&at prin punctul !/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :.-; %bro&at prin punctul !/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :>; %bro&at prin punctul !/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :0; 3u rul locuitorilor din unitile ad inistrativ8teritoriale utili(at n calculele prev(ute n pre(entul articol este cel co unicat de direciile @udeene de statistic5 respectiv de )irecia Re&ional de Ctatistic a ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 la data de ! iulie a anului anterior anului de reparti(are2 Cuprafaa din intravilanul unitilor ad inistrativ8teritoriale utili(at n calculele prev(ute n pre(entul articol este cea co unicat de oficiul de cadastru 'i publicitate i obiliar de la nivelul @udeului sau5 dup ca(5 al unicipiului Aucure'ti5 la data de ! iulie a anului anterior anului de reparti(are2 =========== %lineatul 9/: a fost odificat prin punctul *2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 Tra$)'erur" c%$)%!"(a "!e pe$tru u+ete!e !%ca!e Art, /<, 8 :9; Transferurile de la bu&etul de stat ctre bu&etele locale se acord pentru investiii finanate din pru uturi externe la a cror reali(are contribuie 'i 6uvernul5 potrivit le&ii5 'i se aprob anual5 E$ p%5"#"e +!% a!@ prin le&ea bu&etului de stat2 :-; )in bu&etul de stat5 din su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 precu 'i prin bu&etele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bu&ete se pot aloca5 pe ba( de c%$tract (e '"$a$#are5 resurse financiare ctre bu&etele locale pentru finanarea inte&ral sau parial a u$%r pr%"ecte (e (e5A%!tare sau sociale de interes naional5 @udeean ori local2 Ctabilirea proiectelor 'i a unitilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale beneficiare se face pe ba(a cr"ter""!%r propuse de fiecare ordonator principal de credite al bu&etului de stat 'i aprobate prin 7otrre a 6uvernului2 Contractul de finanare cuprinde5 n od obli&atoriu5 prevederi referitoare cel puin la ur toarele ele ente> a; obiectul contractului30

; valoarea total a proiectuluic; durata contractului(; contribuia din bu&etul de stat5 respectiv din bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 pentru i ple entarea proiectuluie; e'alonarea ultianual a i ple entrii 'i a alocrilor din bu&etul de stat5 precu 'i din bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 dup ca(5 pe ani bu&etari5 pn la finali(area proiectului5 inclusiv punerea n funciune a obiectivelor5 dup ca(5 n axi u . ani de la se narea contractului'; c7eltuielile eli&ibile aferente contribuiei din bu&etul de stat+; clau(e de odificare sau re(iliere a contractului de finanareB; clau(e privind rspunderea n solidar5 ca ur are a pre@udiciilor &enerate de nerespectarea clau(elor contractuale5 din otive i putabile prilor2 =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin punctul $"2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :/; Cu ele aferente finanrii inte&rale sau pariale a unor proiecte de de(voltare5 prev(ute la alin2 9$:5 se reparti(ea( pe uniti#subdivi(iuni ad inistrativ8teritoriale prin 7otrre a 6uvernului sau ordin al inistrului5 dup ca(5 'i se co unic acestora5 n ter en de !0 (ile de la intrarea n vi&oare a le&ii bu&etului de stat2 =========== %lineatul 9.: a fost introdus prin punctul $!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 C%!a %rare@ c%%perare@ a)%c"ere@ E$'r#"re@ a(erare Art, /=, 8 :9; %utoritile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru reali(area unor lucrri 'i servicii publice locale2 Colaborarea ori asocierea se reali(ea( pe ba( de contracte de asociere5 n care se prevd 'i sursele de finanare repre(entnd contribuia fiecrei autoriti a ad inistraiei publice locale i plicate2 Contractele de asociere se nc7eie de ctre ordonatorii principali de credite5 n condiiile andatelor aprobate de fiecare consiliu local i plicat n colaborare sau asociere2 :-; %utoritile deliberative pot 7otr asupra participrii cu capital sau cu bunuri5 n nu ele 'i n interesul colectivitilor locale pe care le repre(int5 la constituirea de societi co erciale sau la nfiinarea unor servicii de interes public local ori @udeean5 dup ca(5 n condiiile le&ii2 %utoritile deliberative pot 7otr ac7i(iionarea5 n nu ele 'i n interesul colectivitilor locale pe care le repre(int5 de aciuni la societile la a cror constituire au participat cu aport de capital sau n natur 'i pot a@ora sau di inua capitalul social al acestora5 n condiiile le&ii2 :/; %utoritile deliberative pot 7otr asupra participrii cu capital sau cu bunuri5 n nu ele 'i n interesul colectivitilor locale pe care le repre(int5 la constituirea de asociaii de de(voltare co unitar5 n li itele 'i n condiiile le&ii5 pentru reali(area n co un a unor proiecte de de(voltare de interes (onal sau re&ional 'i furni(area n co un a unor servicii publice2 :<; %sociaiile de de(voltare co unitar se finanea( prin contribuii din bu&etele locale ale unitilor ad inistrativ8teritoriale e bre5 din alte surse atrase pe ba( de proiecte5 pru uturi sau parteneriate public8private5 n condiiile le&ii2
31

:=; 6uvernul derulea( pro&ra e naionale de de(voltare n vederea sti ulrii asocierii unitilor ad inistrativ8teritoriale 'i a cre'terii capacitii ad inistrative a acestora5 finanate anual din bu&etul de stat5 prin bu&etul ;inisterului %d inistraiei 'i Internelor2 :3; 4bli&aiile financiare re(ultate din acorduri de cooperare5 de nfrire sau de aderare a unitilor ad inistrativ8teritoriale la asociaii interne or&ani(ate la nivel naional ori la or&ani(aii internaionale cu personalitate @uridic5 7otrte de autoritile deliberative5 n condiiile le&ii5 se suport din bu&etele locale ale acestora2 7%$(u! (e re5erA u+etar Art, /3, 8 :9; Bn bu&etele locale se nscrie fondul de re(erv bu&etar la dispo(iia consiliului local5 @udeean 'i a Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 precu 'i a sectoarelor unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 n cot de pn la 0F din totalul c7eltuielilor2 %cesta se utili(ea( la propunerea ordonatorilor principali de credite5 pe ba( de 7otrri ale consiliilor respective5 pentru finanarea unor c7eltuieli ur&ente sau neprev(ute aprute n cursul exerciiului bu&etar5 pentru nlturarea efectelor unor cala iti naturale5 precu 'i pentru acordarea unor a@utoare ctre alte uniti ad inistrativ8teritoriale n situaii de extre dificultate5 la cererea public a pri arilor acestor uniti ori din iniiativ proprie2 :-; Fondul de re(erv bu&etar prev(ut la alin2 9!: poate fi a@orat n cursul anului5 cu aprobarea consiliului local5 @udeean 'i a Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 precu 'i a consiliilor sectoarelor unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 din disponibilitile de credite bu&etare care nu ai sunt necesare pn la sfr'itul anului2 SECIUNEA a -Da Ca!e$(aru! u+etar Scr")%areDca(ru2 imite (e )u&e (e'a!cate ("$ u$e!e Ae$"tur" a!e u+etu!u" (e )tat 8" (e tra$)'erur" c%$)%!"(a "!e Art, /., 8 :9; ;inisterul Finanelor Publice trans ite direciilor &enerale ale finanelor publice5 consiliilor @udeene 'i Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 pn la data de ! iunie a fiecrui an5 o scrisoare-cadru care va specifica contextul acroecono ic pe ba(a cruia vor fi ntoc ite proiectele de bu&et pro&no(ate5 etodolo&iile de elaborare a acestora5 limitele sumelor defalcate din unele enituri ale bugetului de stat &i ale transferurilor consolidabile 5 prev(ute la art2 .1 alin2 9!:5 pe ansa blul @udeului 'i unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 n vederea elaborrii de ctre ordonatorii de credite a proiectelor de bu&et prev(ute la art2 ! alin2 9$:2 :-; 4rdonatorii principali de credite ai bu&etului de stat sau ai altor bu&ete5 n bu&etele crora sunt prev(ute transferuri ctre bu&etele locale5 trans it autoritilor ad inistraiei publice locale su ele aferente5 n ter en de !" (ile de la pri irea li itelor de c7eltuieli aprobate de 6uvern5 n vederea cuprinderii acestora n proiectele de bu&et2
32

:/; Repartizarea pe unit'i administrati -teritoriale a li itelor su elor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat destinate ec)ilibrrii bugetelor locale se reali(ea( n condiiile prevederilor art2 ..5 utili(nd indicatori stabilii la finele anului anterior anului de calcul2 =========== %lineatul 9.: a fost odificat prin punctul /2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 Propunerile bu&etare ale ordonatorilor principali de credite Art, />, 8 4rdonatorii principali de credite5 pe ba(a li itelor su elor pri ite potrivit prevederilor art2 .+5 elaboreaz 'i depun la direciile &enerale ale finanelor publice5 pn la data de ! iulie a fiecrui an5 proiectele bu&etelor locale ec)ilibrate 'i anexele la acestea pentru anul bu&etar ur tor5 precu 'i esti rile pentru ur torii . ani5 ur nd ca acestea s trans it proiectele bu&etelor locale pe ansa blul @udeului 'i unicipiului Aucure'ti la ;inisterul Finanelor Publice5 pn la data de !0 iulie a fiecrui an2 %probarea 'i ce$tra!"5area bu&etelor locale Art, /0, 8 :9; Bn ter en de 0 (ile de la publicarea n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I5 a le&ii bu&etului de stat5 M"$")teru! 7"$a$#e!%r Pu !"ce trans ite direciilor &enerale ale finanelor publice )u&e!e (e'a!cate din unele venituri ale bu&etului de stat 'i tra$)'erur"!e consolidabile5 apr% ate pr"$ !e+ea bu&etului de stat2 :-; D"rec#""!e +e$era!e a!e '"$a$#e!%r pu !"ce @udeene5 respectiv )irecia 6eneral a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 precu &i consiliile (ude'ene 'i Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 n condiiile le&ii5 repart"5ea5 pe u$"t#"1)u ("A"5"u$" a(&"$")trat"ADter"t%r"a!e5 n ter en de 0 (ile de la co unicare5 su ele defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 precu 'i transferurile prev(ute la art2 .1 alin2 9!: 9in po( &lobala5 pt investitii la a crei reali(are S:5 n ederea definiti rii proiectelor bugetelor locale de ctre ordonatorii principali de credite2 Bn acela'i ter en5 direciile &enerale ale finanelor publice @udeene5 respectiv )irecia 6eneral a Finanelor Publice a ;unicipiului Aucure'ti5 co unic unitilor ad inistrativ8teritoriale5 respectiv subdivi(iunilor acestora5 dup ca(" &i o estimare a eniturilor din cotele defalcate din impozitul pe enit. =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin punctul $$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :/; Pe ba(a eniturilor proprii 'i a su elor reparti(ate potrivit alin2 9$:5 ordonatorii principali de credite5 n ter en de !0 (ile de la publicarea le&ii bu&etului de stat n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I5 definiti eaz proiectul bu&etului local5 care se public n presa local sau se afi&eaz la sediul unitii ad inistrativ8

33

teritoriale2 Locuitorii unitii ad inistrativ8teritoriale pot depune contesta'ii privind proiectul de bu&et n ter en de !0 (ile de la data publicrii sau afi'rii acestuia2 :<; Bn 0 (ile de la expirarea ter enului de depunere a contestaiilor prev(ut la alin2 9.:5 pr%"ectu! u+etu!u" !%ca!5 nsoit de raportul ordonatorului principal de credite 'i de contestaiile depuse de locuitori5 este supus aprobrii autoritilor deliberative5 de ctre ordonatorii principali de credite2 :=; %utoritile deliberative5 n ter en de axi u !" (ile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de bu&et5 potrivit alin2 91:5 se pronun asupra contestaiilor 'i adopt proiectul bu&etului local5 dup ce acesta a fost votat pe capitole5 subcapitole5 titluri5 articole5 alineate5 dup ca(5 'i pe anexe2 :3; Proiectele de bu&et prev(ute la art2 ! alin2 9$: se aprob de autoritile deliberative n ter en de &aC"&u& <= (e 5"!e de la data publicrii le&ii bu&etului de stat n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I2 :.; Bn ca(ul n care autoritile deliberative nu aprob proiectele bu&etelor locale n ter enul prev(ut la alin2 9,:5 direciile &enerale ale finanelor publice dispun sistarea ali entrii cu cote5 respectiv su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat 'i cu transferuri consolidabile5 pn la aprobarea acestora de ctre autoritile deliberative2 Bn aceast situaie5 din bu&etele locale se pot efectua pli nu ai n li ita celorlalte venituri ncasate2 :.9; Bn ca(ul autoritilor (e!" erat"Ae care )u$t ("5%!Aate sau se afl n procedur de di(olvare5 dup ca(5 n condiiile le&ii5 'i care nu 'i8au aprobat bu&etele locale n ter enul le&al5 direciile &enerale ale finanelor publice5 prin excepie de la prevederile alin2 9+:5 aloc cote5 respectiv su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 p;n< la data apro'<rii 'u(etelor locale ale noilor autorit<i deli'erative constituite2 =========== %lineatul 9+!: a fost introdus prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 /!#$""/ ncepnd cu "!2"+2$""/2 :.-; Pri arii5 pre'edinii consiliilor @udeene5 respectiv pri arul &eneral al unicipiului Aucure'ti5 aflai n situaia prev(ut la alin2 9+!:5 aplic n anul financiar n curs bu&etul anului precedent5 cu ncadrarea c7eltuielilor n li ita lunar de !#!$ din bu&etul anului precedent2 =========== %lineatul 9+$: a fost introdus prin punctul !2 din 4rdonan de ur&en nr2 /!#$""/ ncepnd cu "!2"+2$""/2 :>; 4rdonatorii pr"$c"pa!" de credite au obli&aia s trans it direciilor &enerale ale finanelor publice u+ete!e !%ca!e5 n condiiile pre(entei le&i5 n ter en de 0 (ile de la aprobarea acestora2 =========== %lineatul 9*: a fost odificat prin punctul $$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :0; )ireciile &enerale ale finanelor publice5 E$ ter&e$ (e 92 5"!e de la pri irea bu&etelor locale aprobate5 ntoc esc 'i trans it ;inisterului Finanelor Publice5 inclusiv n for at electronic5 bu&etele pe ansa blul fiecrui @ude5 respectiv al unicipiului Aucure'ti5 &rupate n cadrul fiecrui @ude 'i al unicipiului Aucure'ti5
34

pe co une5 ora'e5 unicipii5 sectoare ale unicipiului Aucure'ti 'i pe @ude5 pe structura clasificaiei bu&etare2 =========== %lineatul 9/: a fost introdus prin punctul $.2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 :92; )ireciile &enerale ale finanelor publice5 n ter enul prev(ut la alin2 9/:5 trans it ;inisterului %d inistraiei 'i Internelor5 n for at electronic5 bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 pe @ude5 respectiv pe fiecare unitate#subdivi(iune ad inistrativ8teritorial5 pe structura clasificaiei bu&etare2 =========== %lineatul 9!": a fost introdus prin punctul $.2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 Pr%ce)u! u+etar E$ ca5u! $eapr% r"" u+etu!u" (e )tat (e ctre Par!a&e$t Art, <2, 8 :9; )ac le&ea bu&etului de stat nu a fost adoptat cu cel puin . (ile nainte de expirarea exerciiului bu&etar5 se aplic n continuare bu&etele anului precedent5 pn la aprobarea noilor bu&ete5 li itele lunare de c7eltuieli neputnd dep'i5 de re&ul5 !#!$ din prevederile bu&etelor anului precedent5 cu excepia ca(urilor deosebite5 te einic @ustificate de ctre ordonatorii de credite sau5 dup ca(5 !#!$ din su ele propuse n proiectul de bu&et5 n situaia n care acestea sunt ai ici dect cele din anul precedent2 :-; Instituiile publice 'i aciunile nou8aprobate n anul curent5 dar care ncep cu data de ! ianuarie a anului bu&etar ur tor5 vor fi finanate5 pn la aprobarea bu&etului5 n li ita a !#!$ din prevederile acestora cuprinse n proiectul de bu&et2 :/; )ireciile &enerale ale finanelor publice vor acorda unitilor ad inistrativ8 teritoriale su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat 'i transferuri consolidabile5 cu ncadrarea n li ita lunar de !#!$ din prevederile bu&etare ale anului precedent2 :<; Bn ca(ul n care necesarul de su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat 'i transferuri consolidabile dep'e'te o li it lunar de !#!$ din prevederile bu&etare ale anului precedent5 dup utili(area inte&ral a veniturilor 'i cotelor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 direciile &enerale ale finanelor publice pot aproba supli entarea acestora5 pe ba(a anali(elor 'i funda entrilor pre(entate de ordonatorii principali de credite2 :=; Bn situaia n care su ele prev(ute la alin2 91: sunt propuse n proiectul bu&etului de stat ai ici dect cele din anul precedent5 li itele lunare se acord n cot de !#!$ din su ele propuse prin proiectul bu&etului de stat2 SECIUNEA a /Da Prevederi referitoare la investiii publice locale Pre(entarea investiiilor publice n proiectul de bu&et

35

Art, <9, 8 C7eltuielile pentru investiii publice 'i alte c7eltuieli de investiii finanate din fonduri publice locale se cuprind n proiectele de bu&et5 n ba(a pro&ra ului de investiii publice al fiecrei uniti ad inistrativ8teritoriale5 ntoc it de ordonatorii principali de credite5 care se pre(int 'i n seciunea de de(voltare5 ca anex la bu&etul iniial 'i5 respectiv5 rectificat5 'i se aprob de autoritile deliberative2 <9:-; Pot fi cuprinse n pro&ra ul de investiii publice nu ai acele obiective de investiii pentru care sunt asi&urate inte&ral surse de finanare prin proiectul de bu&et &u!t"a$ua!5 potrivit art2 .*2 =========== %lineatul 9$: a fost introdus prin punctul $12 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "02"+2$"!"2 Infor aii privind pro&ra ele de investiii publice Art, <-, 8 :9; 4rdonatorii principali de credite ai bu&etelor locale ntoc esc anual pro&ra ul de investiii publice pe c!a)"'"ca#"a 'u$c#"%$a!2 :-; Pentru fiecare obiectiv inclus n pro&ra ul de investiii sunt pre(entate infor aii financiare 'i nefinanciare2 :/; Infor aiile financiare vor include> a; valoarea total a proiectului; creditele de an&a@a entc; creditele bu&etare(; &raficul de finanare5 pe surse 'i ani5 corelat cu &raficul de execuiee; anali(a cost8beneficiu5 care va fi reali(at 'i n ca(ul obiectivelor n derulare'; costurile de funcionare 'i de ntreinere dup punerea n funciune2 :<; Infor aiile nefinanciare vor include> a; strate&ia n do eniul investiiilor5 care va cuprinde n od obli&atoriu prioritile investiionale 'i le&tura dintre diferite proiecte5 criteriile de anali( care deter in introducerea n pro&ra ul de investiii a obiectivelor noi5 n detri entul celor n derulare; descrierea proiectuluic; stadiul fi(ic al obiectivelor2 Rolul etodolo&ic al ;inisterului Finanelor Publice

Art, </, 8 ;inisterul Finanelor Publice este puternicit s stabileasc coninutul5 for a 'i infor aiile referitoare la pro&ra ele de investiii necesare n procesul de elaborare a bu&etului2 %probarea proiectelor de investiii publice locale

36

Art, <<, 8 :9; )ocu entaiile te7nico8econo ice ale obiectivelor de investiii noi5 a cror finanare se asi&ur inte&ral sau n co pletare din bu&etele locale5 precu 'i ale celor finanate din pru uturi interne 'i externe5 contractate direct sau &arantate de autoritile ad inistraiei publice locale5 se aprob de ctre autoritile deliberative2 :-; )ocu entaiile te7nico8econo ice ale obiectivelor de investiii noi5 care se finanea( din pru uturi externe 'i5 n co pletare5 din transferuri de la bu&etul de stat 'i din alte surse5 precu 'i ale celor finanate inte&ral sau n co pletare din pru uturi externe contractate ori &arantate de stat5 indiferent de valoarea acestora5 se supun spre aprobare 6uvernului2 :/; Pentru investiiile destinate prevenirii sau nlturrii efectelor produse de aciuni accidentale 'i de cala iti naturale5 docu entaiile te7nico8econo ice5 precu 'i notele de funda entare privind celelalte c7eltuieli de investiii cuprinse n po(iia &lobal alte c7eltuieli de investiii5 elaborate 'i avi(ate potrivit dispo(iiilor le&ale5 se aprob de ordonatorii principali de credite5 cu infor area i ediat a autoritilor deliberative2 :<; 4rdonatorii principali de credite5 pe propria rspundere5 actuali(ea( 'i aprob valoarea fiecrui obiectiv de investiii nou sau n continuare5 indiferent de sursele de finanare ori de co petena de aprobare a acestora5 n funcie de evoluia indicilor de preuri2 %ceast operaiune este supus controlului financiar preventiv propriu2 Condiii pentru includerea investiiilor n proiectul bu&etului Art, <=, 8 :9; 4biectivele de investiii 'i celelalte c7eltuieli asi ilate investiiilor se cuprind n pro&ra ele de investiii anuale5 anexe la bu&et5 nu ai dac5 n prealabil5 docu entaiile te7nico8econo ice5 respectiv notele de funda entare privind necesitatea 'i oportunitatea efecturii c7eltuielilor asi ilate investiiilor5 au fost elaborate 'i aprobate potrivit dispo(iiilor le&ale2 :-; 4rdonatorii principali de credite stabilesc prioritile n reparti(area su elor pe fiecare obiectiv nscris n pro&ra ul de investiii5 n li ita fondurilor cuprinse n proiectul de bu&et cu aceast destinaie5 asi&urnd totodat reali(area obiectivelor de investiii n cadrul duratelor de execuie aprobate2 Ctructura pro&ra elor de investiii publice locale Art, <3, 8 :9; Bn pro&ra ele de investiii se no inali(ea( obiectivele de investiii &rupate pe> investiii n continuare5 investiii noi 'i po(iia &lobal alte c7eltuieli de investiii5 pe cate&orii de investiii2 :-; Po(iia &lobal alte c7eltuieli de investiii cuprinde ur toarele cate&orii de investiii> a; ac7i(iii de i obile; dotri independentec; c7eltuieli pentru elaborarea studiilor de prefe(abilitate5 a studiilor de fe(abilitate5 a proiectelor 'i a altor studii aferente obiectivelor de investiii(; c7eltuieli de experti(5 proiectare 'i de execuie privind consolidrile 'i interveniile pentru prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale 'i cala iti naturale 8 cutre ure5 inundaii5 alunecri5 prbu'iri 'i tasri
37

de teren5 incendii5 accidente te7nice5 precu 'i c7eltuielile le&ate de reali(area acestor investiiie; lucrri de fora@5 cartarea terenului5 foto&ra etrie5 deter inri seis olo&ice5 consultan5 asisten te7nic 'i alte c7eltuieli asi ilate investiiilor5 potrivit le&ii2 :/; C7eltuielile de investiii prev(ute la alin2 9$: se detalia( n anex distinct de ctre ordonatorul principal de credite5 pe ba( de note de funda entare5 care vor cuprinde ele ente referitoare la necesitatea5 oportunitatea 'i ali indicatori caracteristici unor ase enea investiii5 'i se aprob de autoritile deliberative odat cu bu&etul local2 %cordurile internaionale le&ate de investiiile publice locale Art, <., 8 Toate an&a@a entele le&ale din care re(ult o c7eltuial pentru investiii publice 'i alte c7eltuieli asi ilate investiiilor5 cofinanate din surse externe5 se vor efectua n confor itate cu prevederile acordului de finanare2 ;onitori(area de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiii Art, <>, 8 :9; Bn situaia n care5 pe parcursul execuiei bu&etare5 din otive obiective5 i ple entarea unui proiect de investiii nu se poate reali(a confor proieciei bu&etare5 ordonatorii principali de credite ai bu&etelor locale pot propune autoritilor deliberative5 pn la data de .! octo brie5 aprobarea redistribuirii fondurilor ntre proiectele nscrise n pro&ra ul de investiii2 :-; 4rdonatorii principali de credite sunt responsabili de utili(area eficient a fondurilor alocate investiiilor5 precu 'i de reali(area obiectivelor de investiii incluse n pro&ra ele de investiii2 SECIUNEA a <Da Execuia bu&etar Pr"$c"p"" E$ eCecu#"a u+etar Art, <0, 8 :9; Prin bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: se cuprind 'i se aprob5 dup ca(5 veniturile 'i creditele bu&etare E$ )tructura c!a)"'"ca#"e" u+etare2 :-; Creditele bu&etare aprobate sunt autori(ate pe (urata eCerc"#"u!u" u+etar2 :/; C7eltuielile de personal aprobate nu pot fi a@orate prin virri de credite bu&etare2 :<; Dirrile de credite bu&etare de la un cap"t%! !a a!t cap"t%! al clasificaiei bu&etare 'i de la u$ pr%+ra& !a a!tu! se aprob de aut%r"t#"!e (e!" erat"Ae5 pe ba(a ?u)t"'"cr"!%r corespun(toare ale ordonatorilor principali de credite5 'i se pot efectua nainte de anga(area c)eltuielilor2 :=; Dirrile de credite bu&etare =n cadrul aceluia>i capitol 'u(etar5 inclusiv ntre pro&ra ele aceluia'i capitol5 care nu contravin dispo(iiilor pre(entului articol5 le&ii bu&etului de stat sau le&ii de rectificare5 sunt n c%&pete$#a '"ecru"
38

%r(%$at%r principal de credite5 pentru bu&etul propriu 'i bu&etele instituiilor 'i serviciilor publice subordonate5 'i se pot efectua nainte de an&a@area c7eltuielilor2 :3; Propunerile de virri de credite bu&etare sunt nsoite de @ustificri5 detalieri 'i necesiti privind execuia5 pn la finele anului bu&etar5 a capitolului 'i subdivi(iunii clasificaiei bu&etare5 precu 'i a pro&ra ului de la care se disponibili(ea( 'i5 respectiv5 a capitolului 'i subdivi(iunii clasificaiei bu&etare 'i a pro&ra ului la care se supli entea( prevederile bu&etare2 :.; Dirrile de credite bu&etare5 n condiiile prevederilor alin2 91:5 se pot efectua ncepnd cu tri estrul al III8lea al anului bu&etar2 =========== %lineatul 9+: a fost odificat prin punctul $1!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 :>; %utoritile ad inistraiei publice locale pot s prevad 'i s aprobe v<rs<minte din sec'iunea de func'ionare pentru sec'iunea de dez oltare nu ai dac au asigurate integral enituri pro&ra ate necesare acoperirii c7eltuielilor seciunii de funcionare2 =========== %lineatul 9*: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :0; Pe parcursul execu'iei bu&etare5 ordonatorii de credite a)"+ur E$ t%ta!"tate c)eltuielile sec'iunilor de func'ionare ale bu&etelor respective2 =========== %lineatul 9/: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :92; Bn situaia n care )ec#"u$ea (e 'u$c#"%$are nre&istrea( deficit n cursul anului5 ordonatorul principal de credite propune autoritii deliberative rectificarea bugetului local" inclusi prin di inuarea su elor repre(entnd vrs inte din seciunea de funcionare ctre seciunea de de(voltare5 cu condiia ca su ele respective s nu fac obiectul unor an&a@a ente le&ale2 =========== %lineatul 9!": a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :99; Bn situaia n care5 n execuie5 se constat c su ele repre(entnd vrs inte din seciunea de funcionare ctre seciunea de de(voltare sunt ai ari dect su ele aprobate prin rectificarea bu&etar local5 prev(ut la alin2 9!":5 su ele transferate n plus se restituie de la seciunea de de(voltare la seciunea de funcionare prin ordin de plat2 =========== %lineatul 9!!: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2

39

:9-; Bn lunile apr"!"e@ "u!"e 8" %ct%& r"e5 pentru tri estrul expirat5 'i cel tr(iu n dece brie5 pentru tri estrul al patrulea5 ordonatorii principali de credite au obli&aia de a prezenta n 'edin public5 spre analiz &i aprobare de ctre autoritile deliberative5 execu'ia bugetelor ntocmite pe cele dou sec'iuni5 cu excepia bu&etului pru uturilor externe 'i interne5 cu scopul de a redimensiona c)eltuielile n raport cu &radul de colectare a veniturilor5 prin rectificare bugetar local5 astfel nct la sfr'itul anului> a; s nu nregistreze pl'i restante; ("'ere$#a dintre su a veniturilor ncasate 'i excedentul anilor anteriori utili(at pentru finanarea exerciiului bu&etar curent5 pe de o parte5 'i su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de alt parte5 s fie &a" &are (ecGt 5er%2 =========== %lineatul 9!$: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :9/; Bn lunile aprilie5 iulie 'i octo brie5 pentru tri estrul expirat5 'i cel tr(iu n dece brie5 pentru tri estrul al patrulea5 ordonatorii principali de credite au obli&aia de a pre(enta5 n 'edin public5 spre anali( 'i aprobare de ctre autoritile deliberative5 eCecu#"a u+etu!u" E&pru&utur"!%r eCter$e 8" "$ter$e5 cu scopul de a redi ensiona c7eltuielile5 astfel nct la sfr'itul anului> a; s nu nre&istre(e pli restante; diferena dintre tra&erile autori(ate n anul respectiv 'i su a dintre plile efectuate 'i plile restante s fie ai are dect (ero2 =========== %lineatul 9!.: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 a articolul 49, dupa alineatul !1/# se introduc zece noi alineate, alineatele !1/^1#1!1/^10#, cu urmatorul cuprins> %!1/^1# &rdonatorii principali de credite ai 'u(etelor locale au o'li(atia raportarii, pana cel tarziu la data de + a $iecarei luni, catre directiile (enerale ale $inantelor pu'lice ,udetene, respectiv 0irectia 8enerala a :inantelor -u'lice a Municipiului 9ucuresti a situatiei platilor restante inre(istrate la nivelul 'u(etului (eneral al unitatilor.su'diviziunilor administrativ1teritoriale, la $inele lunii precedete. 6n situatia platilor restante se evidentiaza (")t"$ct platile restante provenite din activitatea instituiilor pu'lice $inantate inte(ral din venituri proprii, din neacordarea sumelor cuvenite la care s1au an(a,at instituiile pu'lice din administratia pu'lica centrala prin semnarea contractelor de $inantare a proiectelor derulate prin pro(rame nationale si cele determinate de implementarea proiectelor ce 'ene$iciaza de $onduri e)erne neram'usa'ile care nu se iau in considerare la aplicarea prevederilor alin. !1/^*#1!1/^?#. a situatia platilor restante inre(istrate la nivelul 'u(etului (eneral al unitatilor.su'diviziunilor administrativ1teritoriale se ane)eaza situatia platilor restante pe $iecare institutie pu'lica de su'ordonare locala, $inantata inte(ral din venituri proprii. Metodolo(ia privind raportarea platilor restante se apro'a prin ordin al ministrului $inantelor pu'lice.

40

!1/^*# &rdonatorii de credite ai 'u(etelor locale ale unitatilor su'diviziunilor administrativ1teritoriale care inre(istreaza arierate au o'li(atia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel putin 42, calculat la soldul lunii anterioare. !1/^/# 6n cazul nerespectarii prevederilor alin. !1/^1# si !1/^*#, directorii directiilor (enerale ale $inantelor pu'lice ,udetene, respectiv 0irectiei 8enerale a :inantelor -u'lice a Municipiului 9ucuresti, sisteaza alimentarea atat cu cote, de$alcate din impozitul pe venit, cat si cu sume de$alcate din unele venituri ale 'u(etului de stat pentru echili'rarea 'u(etelor locale. !1/^4# a cererea ordonatorilor principali de credite prin care se an(a,eaza sa achite arierate si in care se mentioneaza 'ene$iciarii sumelor si detaliile privind plata, directorii directiilor (enerale ale $inantelor pu'lice ,udetene, respectiv 0irectiei 8enerale a :inantelor -u'lice a Municipiului 9ucuresti alimenteaza conturile acestora atat cu cote de$alcate din impozitul pe venit, cat si cu sume de$alcate din unele venituri ale 'u(etului de stat pentru echili'rarea 'u(etelor locale pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor. !1/^4# 6n termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, ordonatorii principali de credite prezinta unitatilor teritoriale ale @rezoreriei Atatului documentele de plata prin care achita arieratele, potrivit celor mentionate in cerere. !1/^+# 6n cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. !1/^4# sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prevazute la alin. !14^4#, unitatile teritoriale ale @rezoreriei Atatului au o'li(atia sa retra(a din conturile 'u(etelor locale sumele a$erente cotelor de$alcate din impozitul pe venit, precum si sumele de$alcate din unele venituri ale 'u(etului de stat pentru echili'rarea 'u(etelor locale, care au $ost alocate pe 'aza cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat. Bnitatile teritoriale ale @rezoreriei Atatului au o'li(atia sa comunice de indata ordonatorilor principali de credite sumele care au $ost retrase si motivele pentru care au $ost restrase. !1/^?# Alimentarea cu cote de$alcate din impozitul pe venit si sume de$alcate din unele venituri ale 'u(etului de stat pentru echili'rarea 'u(etelor locale, prevazuta la alin. !1/^/#, se reia la data respectarii prevederilor alin. !1/^1# si !1/^*#. !1/^"# &rdonatorii de credite ai institutiilor pu'lice de su'ordonare locala, $inantate inte(ral din venituri proprii, care inre(istreaza arierate au o'li(atia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel putin /2, calculat la soldul lunii anterioare, potrivit situatiilor prezentate con$orm alin. !1/^1# pentru $iecare institutie in parte. !1/^9# 6n cazul nerespectarii prevederilor alin. !1/^1# si !1/^"#, unitatile teritoriale ale @rezoreriei Atatului au o'li(atia sa nu opereze
41

plati din conturile institutiilor pu'lice de su'ordonare locala, $inantate inte(ral din venituri proprii, cu e)ceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contri'utiilor a$erente acestora, respectiv pentru stin(erea arieratelor. !1/^10# Masura prevazuta la alin. !1/^9# inceteaza la data respectarii prevederilor alin. !1/^1# si !1/^"#.% :9<; La )'Gr8"tu! a$u!u"5 bu&etul &eneral consolidat al unitii ad inistrativ8 teritoriale5 respectiv al subdivi(iunii acesteia5 dup ca(5 trebuie s ndeplineasc ur toarea condiie> su a veniturilor ncasate5 a tra&erilor din pru uturile contractate 'i a su elor utili(ate din excedentele bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 pe de o parte5 s fie ai are dect su a plilor efectuate 'i a plilor restante5 pe de alt parte2 =========== %lineatul 9!1: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :9=; Curtea de Conturi5 potrivit prevederilor art2 $! 'i $$ din Le&ea nr2 /1#!//$ privind or&ani(area 'i funcionarea Curii de Conturi5 republicat5 e'ectuea5 au("t la unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale pentru verificarea respectrii prevederilor alin2 9*:5 9/:5 9!$:89!1:2 =========== %lineatul 9!0: a fost introdus prin punctul $02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 Repart"5area pe tr"&e)tre a Ae$"tur"!%r 8" cBe!tu"e!"!%r u+etare Art, =2, 8 :9; Deniturile 'i c7eltuielile aprobate n bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: se reparti(ea( pe tri estre5 n funcie de ter enele le&ale de ncasare a veniturilor 'i de perioada n care este necesar efectuarea c7eltuielilor2 :-; Reparti(area pe tri estre a veniturilor 'i c7eltuielilor bu&etare5 precu 'i odificarea acestora )e apr% de ctre> a; M"$")teru! 7"$a$#e!%r Pu !"ce5 pentru su ele defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat 'i pentru transferurile de la acest bu&et5 prev(ute la art2 .1 alin2 9!:5 pe ba(a propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bu&etelor locale5 trans ise de direciile &enerale ale finanelor publice5 n ter en de $" de (ile de la data publicrii le&ii bu&etului de stat n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I2 Cu ele astfel aprobate se reparti(ea( pe uniti ad inistrativ8teritoriale de ctre direciile &enerale ale finanelor publice; %r(%$at%r"" pr"$c"pa!" (e cre("te a" u+ete!%r !%ca!e 5 pentru bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 n ter en de !0 (ile de la aprobarea su elor prev(ute la lit2 a:2 :/; Reparti(area pe tri estre a tra$)'erur"!%r preA5ute !a art, /< a!"$, :-;@ precu 'i &%("'"carea acestora se comunic autoritilor ad inistraiei publice locale de ctre ordonatorii principali de credite ai bu&etului de stat sau ai altor bu&ete5 n ter en de !" (ile de la aprobarea de ctre ;inisterul Finanelor Publice a reparti(rii pe tri estre a creditelor bu&etare ale acestor bu&ete2
42

De)cB"(erea (e cre("te u+etare Art, =9, 8 :9; Creditele bu&etare aprobate prin bu&etele locale pot fi folosite prin desc7ideri de credite efectuate de %r(%$at%r"" pr"$c"pa!" (e cre("te ai acestora5 n li ita su elor aprobate5 potrivit destinaiei stabilite 'i cu respectarea dispo(iiilor le&ale care re&le entea( efectuarea c7eltuielilor respective2 =========== Pus n aplicare prin Instruciuni din "1#"+#$"!! ncepnd cu !.2"+2$"!!2 a articolul 41, alineatul !1# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %Art. 41 !1# 7reditele 'u(etare apro'ate prin 'u(etele prevazute la art. 1 alin. !*# pot $i $olosite prin deschideri de credite e$ectuate de ordonatorii de credite ai acestora, in limita sumelor apro'ate, potrivit destinatiei sta'ilite si cu respectarea dispozitiilor le(ale care re(lementeaza e$ectuarea cheltuielilor respective, precum si cu respectara procedurilor si calendarului apro'at prin ordin al ministrului $inantelor pu'lice.% :-; )esc7iderile de credite bu&etare pentru tra$)'erur"!e (e !a u+etu! (e )tat sau (e !a a!te u+ete ctre u+ete!e !%ca!e5 n cadrul li itelor prev(ute n bu&etele respective5 se efectuea( de ctre M"$")teru! 7"$a$#e!%r Pu !"ce5 pentru cele prev(ute la art2 .1 alin2 9!:5 prin direciile &enerale ale finanelor publice5 la cererea ordonatorilor principali de credite ai bu&etelor locale5 n funcie de necesitile execuiei bu&etare5 cu respectarea destinaiei5 sau de ctre ce"!a!#" %r(%$at%r" pr"$c"pa!" (e cre("te5 pentru transferurile prev(ute la art2 .1 alin2 9$:2 Art, /<, 8 :9; Transferurile de la bu&etul de stat ctre bu&etele locale se acord pentru investiii finanate din pru uturi externe la a cror reali(are contribuie 'i 6uvernul5 potrivit le&ii5 'i se aprob anual5 n po(iie &lobal5 prin le&ea bu&etului de stat2 :-; )in bu&etul de stat5 din su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat5 precu 'i prin bu&etele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bu&ete se pot aloca5 pe ba( de c%$tract (e '"$a$#are5 resurse financiare ctre bu&etele locale pentru finanarea inte&ral sau parial a u$%r pr%"ecte (e (e5A%!tare sau sociale de interes naional5 @udeean ori local2 Ctabilirea proiectelor 'i a unitilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale beneficiare se face pe ba(a cr"ter""!%r propuse de fiecare ordonator principal de credite al bu&etului de stat 'i aprobate prin 7otrre a 6uvernului2 Contractul de finanare cuprinde5 n od obli&atoriu5 prevederi referitoare cel puin la ur toarele ele ente> =9 :/; E'ectuarea cBe!tu"e!"!%r bu&etare se face nu ai pe ba( de (%cu&e$te ?u)t"'"cat"Ae5 care s confir e an&a@a entele contractuale5 pri irea bunurilor ateriale5 prestarea serviciilor5 executarea de lucrri5 plata salariilor 'i a altor drepturi bne'ti5 plata obli&aiilor bu&etare5 precu 'i a altor obli&aii2 Tra$)'erur"!e (e atr" u#"" ctre aut%r"t#"!e pu !"ce !%ca!e

43

Art, =-, 8 :9; Bn situaiile n care5 E$ t"&pu! eCerc"#"u!u" u+etar5 pe ba(a dispo(iiilor le&ale5 au loc treceri de instituii5 aciuni sau sarcini n finanarea autoritilor ad inistraiei publice locale5 ;inisterul Finanelor Publice este autori(at s introduc odificrile corespun(toare n volu ul 'i n ad inistraiei structura bu&etului de stat5 'r a'ectarea ecB"!" ru!u" u+etar2 :-; %utoritile deliberative vor aproba odificrile intervenite potrivit alin2 9!: n structura bu&etelor proprii 'i5 respectiv5 ale instituiilor publice subordonate2 7%$(ur"!e eCter$e $era& ur)a "!e Art, =/, 8 :9; Creditele bu&etare aferente fondurilor externe nera bursabile au caracter pre izional 'i se derulea( confor acordurilor nc7eiate cu partenerii externi2 :-; Fondurile externe nera bursabile vor fi ncasate ntr8un cont distinct n afara bu&etului local 'i vor fi c7eltuite nu ai n li ita disponibilitilor existente n acest cont 'i n scopul n care au fost acordate2 ECecu#"a u+etar Art, =<, 8 :9; Bn procesul execuiei bu&etare5 c7eltuielile bu&etare parcur& ur toarele 'a5e> an&a@a ent5 lic7idare5 ordonanare5 plat2 :-; Execuia bu&etar la ora'e5 unicipii5 sectoarele unicipiului Aucure'ti5 @udee 'i unicipiul Aucure'ti se ba(ea( pe principiul separ<rii atri'uiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil2 :/; 4peraiunile specifice an&a@rii5 lic7idrii 'i ordonanrii c7eltuielilor sunt n co petena ordonatorilor de credite 'i se efectuea( pe ba(a a izelor co parti entelor de specialitate ale instituiilor publice2 :<; Plata c7eltuielilor este asi&urat de 'eful co parti entului financiar8contabil5 n li ita fondurilor disponibile2 :=; #nstrumentele de plat trebuie s fie nsoite (e (%cu&e$te!e ?u)t"'"cat"Ae2 %ceste docu ente trebuie s certifice exactitatea su elor de plat5 recepia bunurilor5 executarea serviciilor 'i altele ase enea5 confor an&a@a entelor le&ale nc7eiate2 Instru entele de plat se se nea( de ctre contabil 'i 'eful co parti entului financiar8contabil2 :3; 8fectuarea plilor5 n li ita creditelor bu&etare aprobate5 se face nu ai pe ba( de acte (ustificati e5 ntoc ite n confor itate cu dispo(iiile le&ale5 'i nu ai dup ce acestea au fost an&a@ate5 lic7idate 'i ordonanate2 :.; Plata c7eltuielilor la co une 'i la instituiile publice la care co parti entul financiar8contabil are un nu r de personal &a" &"c (e = per)%a$e se reali(ea( de ctre ordonatorul de credite 'i de persoana puternicit cu atribuii financiar8 contabile5 cu respectarea nor elor etodolo&ice privind or&ani(area5 evidena 'i raportarea an&a@a entelor bu&etare 'i le&ale2 :>; Pentru anu ite cate&orii de c7eltuieli se pot efectua p!#" E$ aAa$) de pn la ."F5 n condiiile dispo(iiilor le&ale2
44

:0; Cu ele repre(entnd pli n avans5 efectuate potrivit alin2 9*: 'i ne@ustificate prin bunuri livrate5 lucrri executate 'i servicii prestate5 pn la sfr'itul anului5 n condiiile prevederilor contractuale5 A%r '" recuperate (e ctre instituiile publice care au acordat avansurile 'i se vor restitui bu&etului din care au fost avansate2 :09; Prin eCcep#"e de la prevederile alin2 9/:> a; partea aferent c7eltuielilor eli&ibile din su ele repre(entnd pli n avans pentru i ple entarea pro&ra elor5 proiectelor 'i aciunilor finanate din fonduri externe nera bursabile postaderare5 altele dect cele aferente Pro&ra ului operaional sectorial Transport 'i cele prev(ute la lit2 b:5 poate fi @ustificat prin bunuri livrate5 lucrri executate 'i servicii prestate pG$ !a ter&e$u! stabilit pentru plata final confor contractelor nc7eiate5 cu respectarea eventualelor prevederi specifice din e orandu uri#acorduri#contracte# deci(ii#ordine de finanare; su ele repre(entnd pli n avans pentru i ple entarea unor proiecte 'i aciuni finanate n cadrul Pro&ra ului operaional sectorial ;ediu pot fi @ustificate prin bunuri livrate5 lucrri executate 'i servicii prestate pn la ter enul stabilit pentru plata final confor contractelor nc7eiate5 cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte#deci(ii#ordine de finanare 'i5 dup ca(5 e orandu uri#acorduri de pru ut2 Proiectele 'i aciunile5 precu 'i condiiile pentru aplicarea acestor prevederi se stabilesc prin 7otrre a 6uvernului2 =========== %lineatul 9/!: a fost introdus prin linia din 4rdonan de ur&en nr2 0+#$"!" ncepnd cu $/2",2$"!"2 :0-; Bn ca(urile prev(ute la alin2 9/!:5 su ele repre(entnd pli n avans 'i ne@ustificate prin bunuri livrate5 lucrri executate 'i servicii prestate pn la ter enul stabilit pentru plata final5 n condiiile prevederilor contractuale5 vor fi recuperate de ctre instituiile publice care au acordat avansurile 'i se vor restitui bu&etului din care au fost avansate5 cu perceperea a@orrilor de ntr(iere existente pentru veniturile bu&etare5 calculate pentru perioada cuprins ntre data acordrii avansului 'i data recuperrii su elor restante2 =========== %lineatul 9/$: a fost introdus prin linia din 4rdonan de ur&en nr2 0+#$"!" ncepnd cu $/2",2$"!"2 :92; Bn ca(ul nelivrrii bunurilor5 neefecturii lucrrilor 'i serviciilor an&a@ate5 pentru care s8au pltit avansuri5 recuperarea su elor de ctre instituia public se face cu perceperea &a?%rr"!%r (e E$tGr5"ere la nivelul celor existente pentru veniturile bu&etare5 calculate pentru perioada de cnd s8au acordat 'i pn s8au recuperat2 :99; Fac excepie de la prevederile alin2 9/: situaiile expres re&le entate prin dispo(iii le&ale2 P!ata )a!ar""!%r Art, ==, 8 :9; Calariile la instituiile publice crora li se aplic prevederile pre(entei le&i se pltesc % (at pe !u$ pentru luna precedent2

45

:-; E'alonarea plilor pe (ile5 pentru ordonatorii principali de credite 'i instituiile 'i serviciile publice din subordinea acestora5 se face de ctre direcia &eneral a finanelor publice5 la propunerea ordonatorilor principali de credite2 Re+"&u! cre("te!%r u+etare $eut"!"5ate (e %r(%$at%r"" (e cre("te Art, =3, 8 :9; 4rdonatorii principali de credite au obli&aia de a analiza lunar necesitatea eninerii unor credite bu&etare pentru care5 n ba(a unor dispo(iii le&ale sau din alte cau(e5 sarcinile au fost desfiinate ori a nate 'i de a propune autoritilor deliberative anularea creditelor respective2 :-; Pentru ulti a lun a anului bu&etar5 ter enul8li it pentru aplicarea prevederilor alin2 9!: este !" dece brie2 :/; Cu creditele bu&etare anulate n condiiile alin2 9!: se a@orea( fondul de re(erv bu&etar la dispo(iia autoritilor deliberative2 C%$tu! a$ua! (e eCecu#"e Art, =., 8 :9; 4rdonatorii principali de credite ntoc esc 'i pre(int spre aprobare autoritilor deliberative5 pn la data de /9 &a" a a$u!u" ur&t%r5 conturile anuale de execuie a bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 n ur toarea structur> a; la venituri> 8 prevederi bu&etare iniiale8 prevederi bu&etare definitive8 ncasri reali(ate; la c7eltuieli> 8 credite bu&etare iniiale8 credite bu&etare definitive8 pli efectuate2 :-; Tr"&e)tr"a! 8" a$ua!5 ordonatorii principali de credite ntoc esc )"tua#"" '"$a$c"are a)upra eCecu#"e" u+etare5 care se depun la direciile &enerale ale finanelor publice2 )up verificare5 acestea ntoc esc 'i depun la ;inisterul Finanelor Publice situaii financiare centrali(ate privind execuia bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 pe ansa blul @udeului5 la ter enele 'i potrivit nor elor stabilite de acesta2 ;inisterul Finanelor Publice trans ite spre infor are ;inisterului %d inistraiei 'i Internelor o situaie financiar centrali(at privind execuia bu&etelor locale2 :-9; ;inisterul Finanelor Publice co unic tri estrial 'i anual unitilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale "$("cat%r" cu privire la execuia bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:2 Indicatorii se stabilesc prin etodolo&ia aprobat prin ordin co un al inistrului ad inistraiei 'i internelor 'i al inistrului finanelor publice5 dup consultarea prealabil a structurilor asociative ale autoritilor ad inistrativ8teritoriale2 =========== Pus n aplicare prin ;etodolo&ie din ".#!!#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2

46

:/; 4rdonatorii principali de credite au obli&aia s ntoc easc 'i s anexe(e la situaiile financiare anuale rap%arte a$ua!e (e per'%r&a$#5 n care s pre(inte5 pe fiecare pro&ra 5 obiectivele5 re(ultatele preconi(ate 'i pe cele obinute5 indicatorii 'i costurile asociate5 precu 'i situaii privind an&a@a entele le&ale2 :<; Cituaiile financiare a$ua!e5 inclusiv anexele la acestea5 se pre(int de ctre ordonatorii principali de credite5 spre apr% are@ aut%r"t#"!%r (e!" erat"Ae2 ECce(e$tu! )au (e'"c"tu! u+etar Art, =>, 8 :9; ECce(e$tu! anual al bu&etului local re(ultat la nc)eierea exerciiului bu&etar5 pe cele dou sec'iuni5 dup efectuarea re(ulariz<rilor n li ita su elor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat prev(ute la art2 , lit2 a:5 a celor exceptate la art2 , lit2 b: 'i a transferurilor din bu&etul de stat sau din alte bu&ete5 precu 'i dup ac7itarea p!#"!%r re)ta$te5 se reportea( n exerciiul financiar ur tor 'i se utili(ea(5 n ba(a 7otrrilor autoritilor deliberative5 astfel> a; ca surs de finanare a cBe!tu"e!"!%r )ec#"u$"" (e (e5A%!tare; pentru acoperirea te porar a +%!ur"!%r (e ca) provenite din decala@ele ntre veniturile 'i c7eltuielile seciunilor de funcionare 'i de(voltare n anul curent5 n li ita disponibilului re(ultat n ur a aplicrii prevederilor lit2 a:c; pentru acoperirea (e'"$"t"A a eAe$tua!e!%r (e'"c"te ale seciunilor de funcionare 'i de(voltare5 dup ca(5 la sfr'itul exerciiului bu&etar2 =========== %lineatul 9!: a fost odificat prin punctul $+2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :99; Cubveniile de la bu&etul de stat ctre bu&etele locale5 necesare susinerii i ple entrii proiectelor finanate din fonduri externe nera bursabile postaderare5 r ase neutili(ate la finele exerciiului bu&etar5 se reflect n excedentul bu&etului local 'i se utili(ea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie pentru care aceste fonduri au fost acordate5 n cadrul seciunii de de(voltare5 pn la finali(area proiectelor respective2 =========== %lineatul 9!!: a fost introdus prin punctul $*2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :9-; Prefinanarea acordat beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bu&etului local5 r as neutili(at la finele exerciiului bu&etar5 se reflect n excedentul bu&etului local 'i se utili(ea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie5 n cadrul seciunii de de(voltare2 =========== %lineatul 9!$: a fost introdus prin punctul $*2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :9/; %vansul acordat pro otorilor de proiecte finanate din fonduri externe nera bursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bu&etului local5 r as

47

neutili(at la finele exerciiului bu&etar5 se reflect n excedentul bu&etului local 'i se utili(ea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie5 n cadrul seciunii de de(voltare2 =========== %lineatul 9!.: a fost introdus prin punctul $*2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :-; %bro&at prin punctul $/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :/; %bro&at prin punctul $/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :<; %bro&at prin punctul $/2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 =========== %rt2 0*2 a fost dero&at prin alineatul din 4rdonan de ur&en nr2 1#$""/ ncepnd cu !,2"$2$""/2 ECecu#"a (e ca) a u+ete!%r !%ca!e Art, =0, 8 :9; Execuia de cas a bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: se efectuea( prin unitile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului5 evideniindu8se n conturi distincte> a; veniturile bu&etare ncasate pe structura clasificaiei bu&etare; efectuarea plilor dispuse de persoanele autori(ate ale instituiilor publice5 n li ita creditelor bu&etare 'i a destinaiilor aprobate potrivit dispo(iiilor le&alec; efectuarea operaiunilor de ncasri 'i pli privind datoria public intern 'i extern5 re(ultat din pru uturi contractate sau &arantate de stat5 precu 'i cele contractate sau &arantate de autoritile ad inistraiei publice locale5 inclusiv a celor privind ra bursarea ratelor la scaden 'i plata dobn(ilor5 co isioanelor5 spe(elor 'i altor costuri aferente(; efectuarea altor operaiuni financiare n contul autoritilor ad inistraiei publice localee; pstrarea disponibilitilor repre(entnd fonduri externe nera bursabile sau contravaloarea n lei a acestora5 pri ite pe ba( de acorduri 'i nele&eri &uverna entale 'i de la or&anis e internaionale5 'i utili(area acestora potrivit bu&etelor aprobate'; alte operaiuni financiare prev(ute de le&e2 :-; Pentru pru uturile contractate5 altele dect cele din disponibilitile contului curent &eneral al Tre(oreriei Ctatului5 autoritile ad inistraiei publice locale 'i pot desc7ide conturi la bnci co erciale5 n vederea derulrii acestora2 :/; Bn execuie5 alocarea su elor defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat se efectuea( lunar de ctre direciile &enerale ale finanelor publice5 pe ba(a funda entrilor pre(entate de ordonatorii principali de credite2 Pr"$c"p"" a!e E$cBe"er"" eCecu#"e" u+etare Art, 32, 8 :9; Execuia bu&etar se nc7eie la data de .! dece brie a fiecrui an2

48

:-; 4rice venit nencasat 'i orice c7eltuial an&a@at5 lic7idat 'i ordonanat n cadrul prevederilor bu&etare 'i nepltit pn la data de .! dece brie se va ncasa sau se va plti5 dup ca(5 n contul bu&etului pe anul ur tor2 :/; Creditele u+etare $eut"!"5ate pn la nc7iderea anului sunt anulate de drept2 :<; )isponibilitile din fondurile externe nera bursabile 'i cele din fondurile publice destinate cofinanrii contribuiei financiare a Co unitii Europene5 r ase la finele exerciiului bu&etar n conturile structurilor de i ple entare5 se reportea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie2 :=; Fondurile prev(ute la alin2 91: se utili(ea( n condiiile prevederilor pre(entei le&i 'i potrivit acordurilor nc7eiate cu partenerii externi2 CAPITOLUL I4 H&pru&utur" %probarea pru uturilor Art, 39, 8 :9; Consiliile locale5 @udeene 'i Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 pot aproba contractarea sau &arantarea de pru uturi interne ori externe pe ter en scurt5 ediu 'i lun&5 pentru reali(area de "$Ae)t"#"" pu !"ce de interes local5 precu 'i pentru re'"$a$#area (at%r"e" pu !"ce !%ca!e2 =========== %lineatul 9!: a fost dero&at prin alineatul 9.: din 4rdonan de ur&en nr2 ,1#$""/ ncepnd cu !+2",2$""/2 :99; %bro&at prin punctul ."2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :-; Consiliile locale5 @udeene 'i Consiliul 6eneral al ;unicipiului Aucure'ti5 dup ca(5 7otrsc5 la propunerea ordonatorului principal de credite5 contractarea sau &arantarea de pru uturi5 cu otul a cel puin @u tate plus unu din nu rul consilierilor n funcie2 :/; %utoritile ad inistraiei publice locale pot contracta sau &aranta pru uturi n condiiile alin2 9!:5 potrivit le&ii5 nu ai cu aA"5u! c%&")"e" de autori(are a pru uturilor locale2 =========== %lineatul 9.: a fost dero&at prin alineatul din 4rdonan de ur&en nr2 /#$"!" ncepnd cu "!2".2$"!"2 :<; Co ponena 'i funcionarea co isiei de autori(are a pru uturilor locale se aprob prin 7otrre a 6uvernului2 ;e brii co isiei de autori(are a pru uturilor locale 'i ai secretariatului vor pri i o inde ni(aie lunar e&al cu $"F din inde ni(aia secretarului de stat5 n lunile n care au loc 'edine ale co isiei2 Inde ni(aia se suport de la bu&etul de stat5 prin bu&etul ;inisterului Finanelor Publice2 :=; ?nitile ad inistrativ8teritoriale pot beneficia &i de E&pru&utur" eCter$e c%$tractate )au +ara$tate (e )tat5 n condiiile le&ii2
49

=========== %lineatul 90: a fost dero&at prin alineatul din 4rdonan de ur&en nr2 /#$"!" ncepnd cu "!2".2$"!"2 :3; CBe!tu"e!"!e finanate din pru uturile contractate de unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale se reflect n bu&etul pru uturilor externe sau interne al acestora nu ai dup aprobarea contractrii pru uturilor5 prin rectificare bu&etar local5 n condiiile le&i5 =n limita tra(erilor anuale autorizate a$erente =mprumuturilor 2 =========== %lineatul 9,: a fost introdus prin punctul .!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 )atoria public local Art, 3-, 8 :9; )atoria public local repre(int o obli&aie &eneral care trebuie ra bursat5 confor acordurilor nc7eiate5 din veniturile proprii ale unitii ad inistrativ8teritoriale pru utate5 prev(ute la art2 0 alin2 9!: lit2 a:5 precu 'i din veniturile beneficiarilor de pru uturi &arantate de autoritile ad inistraiei publice locale5 dup ca(2 :-; Instru entele datoriei publice locale sunt> a; titluri de valoare; pru uturi de la bncile co erciale sau de la alte instituii de creditc; credite furni(or(; leasin& financiare; &aranie local2 :/; %vali(area de ctre autoritile ad inistraiei publice locale a biletelor la ordin e ise de operatorii econo ici 'i serviciile publice din subordinea acestora repre(int datorie public local2 :<; E iterea 'i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre autoritile ad inistraiei publice locale sau prin inter ediul unor a&enii ori al altor instituii speciali(ate2 :=; Daloarea total a datoriei contractate de autoritatea ad inistraiei publice locale va fi nscris n re&istrul de eviden a datoriei publice locale al acestei autoriti 'i se raportea( anual prin situaiile financiare2 :3; Re&istrul de eviden a datoriei publice locale va include infor aii care s specifice su a total a datoriilor autoritilor ad inistraiei publice locale5 precu 'i detalierea datoriilor 'i alte infor aii stabilite prin nor e etodolo&ice privind re&istrul de eviden a datoriei publice locale5 e ise de ;inisterul Finanelor Publice2 :.; Daloarea total a &araniilor e ise de autoritatea ad inistraiei publice locale se nscrie n re&istrul de eviden a &araniilor locale al acestei autoriti 'i se raportea( anual prin situaiile financiare2 :>; Re&istrul de eviden a &araniilor locale cuprinde infor aii care s specifice su a total a &araniilor e ise de autoritatea ad inistraiei publice locale5 precu 'i detalierea &araniilor 'i alte infor aii stabilite prin nor e etodolo&ice privind re&istrul de eviden a &araniilor locale5 e ise de ;inisterul Finanelor Publice2
50

:0; )up contractarea 'i#sau &arantarea de pru uturi interne 'i#sau externe5 autoritile ad inistraiei publice locale au obli&aia de a trans ite ;inisterului Finanelor Publice5 n ter en de !" (ile de la data intrrii n vi&oare a contractului respectiv5 copii de pe fiecare docu ent pri ar5 care atest5 dup ca(> a; contractarea#&arantarea pru utului; actul adiional la contractul#acordul de pru ut#&arantare5 dac au fost aduse odificri la acesta5 cu respectarea clau(elor contractuale2 :92; Pe perioada utili(rii 'i ra bursrii pru utului contractat#&arantat5 raportarea la ;inisterul Finanelor Publice a datelor privind datoria public local se efectuea( lunar5 n ter en de !0 (ile de la sfr'itul perioadei de raportare2 :99; Bn scopul evalurii datoriei publice locale5 orice obli&aie de plat5 expri at n alt oned dect cea naional5 este calculat n oneda naional5 utili(ndu8se cursul de sc7i b valutar co unicat de Aanca 3aional a Ro niei pentru ulti a (i din perioada la care se face raportarea2 :9-; Cerviciul datoriei publice locale nu repre(int obli&aii sau rspunderi ale 6uvernului 'i va fi pltit din bu&etele locale 'i din bu&etele beneficiarilor de pru uturi &arantate de autoritile ad inistraiei publice locale5 precu 'i din su ele obinute din contractarea de pru uturi pentru refinanarea datoriei publice locale directe2 Condiii pentru contractarea sau &arantarea de pru uturi Art, 3/, 8 :9; B pru uturile contractate de unitile ad inistrativ8teritoriale5 precu 'i cele contractate de operatorii econo ici 'i de serviciile publice din subordinea acestora pot fi &arantate de ctre acestea prin veniturile proprii prev(ute la art2 0 alin2 9!: lit2 a:2 :-; 4rice &arantare prin venituri devine valabil 'i se aplic din o entul acordrii &araniei- veniturile care se constituie n &aranie 'i care sunt ncasate la bu&etul local vor fi supuse condiiilor acordului de &arantare respectiv5 care se va aplica cu prioritate fa de orice revendicri ale unor teri ctre autoritatea ad inistraiei publice locale respective5 indiferent dac aceste tere pri cunosc sau nu cunosc acordul de &arantare2 :/; )ocu entul prin care se nc7eie acordul de &arantare prin venituri trebuie nre&istrat la autoritile ad inistraiei publice locale 'i la pru uttor2 :<; ?nitilor#Cubdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale li se inter(ice accesul la pru uturi sau la &arantarea oric<rui $el de pru ut5 dac t%ta!u! (at%r""!%r anuale repre(entnd ratele scadente la pru uturile contractate 'i#sau &arantate5 dobn(ile 'i co isioanele aferente acestora5 inclusiv ale pru utului care ur ea( s fie contractat 'i#sau &arantat n anul respectiv5 (ep8e)c !"&"ta (e /2I din &e("a ar"t&et"c a Ae$"tur"!%r pr%pr""5 prev(ute la art2 0 alin2 9!: lit2 a:5 di inuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri5 pe ulti ii . ani anteriori anului n care se solicit autori(area finanrii ra bursabile care ur ea( s fie contractat 'i#sau &arantat2 Ca!cu!area E$ca(rr"" n li it se reali(ea( dup cu ur ea(> Cu a I 9Cc + Cn: trebuie s fie ai ic sau cel ult e&al cu ."F din> QDp9t8.: 8 Dc9t8.:R + QDp9t8$: 8 Dc9t8$:R+ QDp9t8!: 8 Dc9t8!:R HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 5 . unde>
51

C9c: 8 9Rat credit + dobnd + co isioane: 9credite contractate:C9n: 8 9Rat credit + dobnd + co isioane: 9credit nou:Dp9t8.: 8 veniturile proprii reali(ate n cel de8al .8lea an anterior celui n care se solicit contractarea#&arantareaDp9t8$: 8 veniturile proprii reali(ate n cel de8al $8lea an anterior celui n care se solicit contractarea#&arantareaDp9t8!: 8 veniturile proprii reali(ate n anul anterior celui n care se solicit contractarea#&arantareaDc9t8.: 8 veniturile din valorificarea unor bunuri5 potrivit art2 $/5 n cel de8al .8lea an anterior celui n care se solicit contractarea#&arantareaDc9t8$: 8 veniturile din valorificarea unor bunuri5 potrivit art2 $/5 n cel de8al $8lea an anterior celui n care se solicit contractarea#&arantareaDc9t8!: 8 veniturile din valorificarea unor bunuri5 potrivit art2 $/5 n anul anterior celui n care se solicit contractarea#&arantarea2 =========== %lineatul 91: a fost &%("'"cat prin punctul .$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 3/ :<9; U$"t#"!e1Su ("A"5"u$"!e a(&"$")trat"ADter"t%r"a!e care au E$re+")trat pl<i restante !a (ata (e /9 (ece& r"e a a$u!u" a$ter"%r@ $eacB"tate pG$ !a (ata )%!"c"tr"" aA"5u!u" C%&")"e" (e aut%r"5are a E&pru&utur"!%r !%ca!e@ )au care au E$re+")trat (e'"c"t a! )ec#"u$"" (e 'u$c#"%$are !a )'Gr8"tu! a$u!u" a$ter"%r )%!"c"tr"" $u au (reptu! !a c%$tractarea )au +ara$tarea (e E&pru&utur", =========== %lineatul 91!: a fost introdus prin punctul ..2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 3/ :<-; Cunt exceptate de la prevederile alin2 91!: unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale care se afl n procedur de criz financiar sau insol en' 'i care solicit pru uturi sau &aranii pentru refinan'area datoriei publice locale 5 potri it planului de redresare a cri(ei financiare sau insolvenei5 dup ca(2 =========== %lineatul 91$: a fost introdus prin punctul ..2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :</; Bn ca(ul pru uturilor pentru re'"$a$#area datoriei publice locale5 totalul datoriilor anuale5 repre(entnd rate scadente de capital5 dobn(i 'i co isioane aferente mprumuturilor refinan'ate5 nu se ia n considerare la deter inarea ncadrrii n li ita prev(ut la alin2 91:2 =========== %lineatul 91.: a fost introdus prin punctul ..2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu !+2".2$"!!2 a articolul +/, alineatul !4^/# se modi$ica si va avea urmatorul cuprins: %!4^/# 6n cazul imprumuturilor pentru re$inantarea datoriei pu'lice locale, precum si al imprumuturilor contractate si.sau (arantate de
52

unitatile.su'diviziunile administrativ1teritoriale pentru asi(urarea pre$inantarii si.sau co$inantarii proiectelor care 'ene$iciaza de $onduri e)terne neram'ursa'ile de preaderare si postaderare de la Bniunea Curopeana, totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, do'anzi si comisioane a$erente acestor tipuri de imprumuturi, nu se ia in considerare la determinarea incadrarii in limita prevazuta la alin. !4#.% :=; Condiiile prev(ute la alin2 91: se aplic inclusiv pentru datoriile anuale care decur& din pru uturile c%$tractate 8"1)au +ara$tate (e )tat pentru unitile ad inistrativ8teritoriale2 :=9; B pru uturile contractate 'i#sau &arantate de unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale pentru asi&urarea pre'"$a$#r"" 8"1)au c%'"$a$#r"" proiectelor care beneficia( de fonduri externe nera bursabile de preaderare 'i postaderare de la ?niunea European )u$t eCceptate de la prevederile alin2 91: 'i 91!:2 =========== %lineatul 90!: a fost odificat prin punctul .12 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :3; Bn scopul calculrii acestei li ite5 pentru pru uturile contractate 'i#sau &arantate cu o rat variabil a dobn(ii se va efectua calculul folosind rata dobn(ii valabile la data ntoc irii docu entaiei2 :.; Bn scopul calculrii acestei li ite5 pru uturile acordate n valut vor fi luate n calcul la valoarea cursului de sc7i b co unicat de Aanca 3aional a Ro niei la data efecturii calculului2 :>; Ratele scadente aferente pru uturilor5 dobn(ile 'i co isioanele datorate de unitile ad inistrativ8teritoriale se prevd n bu&etul local sau5 dup ca(5 se pot contracta noi pru uturi pentru ac7itarea ratelor scadente5 n condiiile prevederilor pre(entei le&i2 :0; Toate acordurile de pru ut sau de &arantare nc7eiate potrivit prevederilor pre(entei le&i vor fi considerate ca fiind pe deplin autori(ate 'i vor constitui obli&aii care pot fi i puse bu&etelor locale respective2 :92; Pentru ncadrarea n ni elul anual al deficitului bugetului general consolidat 5 la propunerea ;inisterului Finanelor Publice5 pn la data de ! noie brie a fiecrui an5 se aprob5 prin 7otrre a 6uvernului5 li itele anuale pentru finan'rile rambursabile care ur ea( a fi contractate de unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8 teritoriale 'i pentru tragerile ce se pot efectua din finanrile ra bursabile contractate sau care ur ea( a fi contractate5 pe o perioad de . ani ur tori anului n care se aprob2 =========== %lineatul 9!": a fost introdus prin punctul .02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :99; La stabilirea li itelor prev(ute la alin2 9!": nu se includ finanrile ra bursabile pentru prefinan'area &i,sau cofinan'area proiectelor care beneficiaz de fonduri externe nerambursabile de la 9niunea 8uropean 5 inclusiv cele cuprinse
53

n Planul Elen de Reconstrucie 'i )e(voltare Econo ic a Aalcanilor 8 GiPERA5 'i tra&erile din aceste finanri ra bursabile5 contractate sau care ur ea( a fi contractate de unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale2 =========== %lineatul 9!!: a fost introdus prin punctul .02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :9-; C%&")"a (e aut%r"5are a pru uturilor locale autori(ea( finanrile ra bursabile care ur ea( a fi contractate de unitile#subdivi(iunile ad inistrativ8 teritoriale5 precu 'i tra&erile ce se pot efectua din finanrile ra bursabile contractate sau care ur ea( a fi contractate5 n li ita crora se pot efectua pli5 cu ncadrarea n li itele anuale prev(ute la alin2 9!":2 =========== %lineatul 9!$: a fost introdus prin punctul .02 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 7%$(u! (e r")c Art, 3<, 8 :9; Pentru acoperirea riscurilor financiare care decur& din &arantarea de ctre unitile ad inistrativ8teritoriale a pru uturilor contractate de operatorii econo ici 'i serviciile publice de subordonare local se constituie fondul de risc n afara bu&etului local2 :-; Fondul de risc se pstrea( n conturi separate5 desc7ise la unitile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului5 'i se constituie distinct pentru &aranii locale la pru uturi interne 'i5 respectiv5 pentru &aranii la pru uturi externe2 :/; Fondul de risc se constituie din> su ele ncasate sub for de co isioane de la beneficiarii pru uturilor &arantate- dobn(ile acordate de unitile Tre(oreriei Ctatului la disponibilitile fondului- a@orri de ntr(iere la nivelul celor existente pentru veniturile bu&etare5 aplicate pentru neplata n ter en de ctre beneficiarii pru uturilor &arantate a co isioanelor 'i5 respectiv5 a ratelor scadente5 dobn(ilor 'i co isioanelor aferente 'i5 n co pletare5 din bu&etul local2 Bn ca(ul n care se efectuea( pli din fondul de risc5 aferente unor scadene neonorate de &arantat5 veniturile fondului de risc se rentre&esc cu su ele recuperate de la acesta2 :<; 3ivelul co isionului de risc se deter in de ctre ordonatorul principal de credite 'i se aprob de ctre autoritile deliberative2 %cest co ision se aplic asupra valorii pru utului &arantat2 :=; Cu ele aflate n fondul de risc la sfr'itul anului se re&ulari(ea( cu bu&etul local5 n li ita su elor pri ite de la acest bu&et5 iar diferena se reportea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie2 Contul de execuie al fondului de risc se anexea( la situaiile financiare2 H&pru&utur" ("$ c%$tu! cure$t +e$era! a! Tre5%rer"e" Statu!u" Art, 3=, 8 :9; Bn situaia n care5 pe parcursul execuiei5 apar &oluri te porare de cas ca ur are a decala@ului dintre veniturile 'i c7eltuielile bu&etului local5 acestea pot fi acoperite prin pru uturi acordate de ;inisterul Finanelor Publice din
54

disponibilitile contului curent &eneral al Tre(oreriei Ctatului5 $u&a" (up ut"!"5area eCce(e$tu!u" ("$ a$"" prece(e$#"2 =========== %lineatul 9!: a fost odificat prin punctul .,2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 :-; Daloarea total a pru utului care poate fi an&a@at de autoritile ad inistraiei publice locale5 potrivit prevederilor alin2 9!:5 este supus ur toarelor li ite> a; nu va dep'i 0F din totalul veniturilor esti ate a fi ncasate pe durata anului bu&etar n care se face pru utul5 n re&i dero&atoriu de la prevederile art2 ,. alin2 91:; n condiiile prevederilor lit2 a:5 autoritile ad inistraiei publice locale nu pot an&a@a pru uturi ai ari dect fondurile pe care le pot ra bursa pe durata aceluia'i an bu&etar2 :/; Ra bursarea fondurilor pru utate confor prevederilor pre(entului articol va fi &arantat cu veniturile esti ate a fi ncasate n anul bu&etar respectiv5 n condiiile respectrii &arantrii5 prin venituri5 a celorlalte datorii publice locale2 :<; Bn situaia n care pru utul prev(ut la alin2 9!: nu a fost restituit pn la .! dece brie5 direciile &enerale ale finanelor publice sunt autori(ate s execute contul unitii ad inistrativ8teritoriale n cau(2 4er"'"cr" eCcep#"%$a!e Art, 33, 8 :9; %ctivitatea autoritilor ad inistraiei publice locale va fi supus unei verificri excepionale de ctre Curtea de Conturi5 potrivit prevederilor pre(entului articol5 n ur toarele situaii> a; autoritatea ad inistraiei publice locale $u E8" ra& ur)ea5 toate obli&aiile de plat pe ter en scurt pn la sfr&itul anului bu&etar n care au fost an&a@ate E&pru&utur"!e; dac5 la un anu it o ent pe durata anului bugetar5 datoriile pe ter en scurt ale autoritii ad inistraiei publice locale dep'esc li ita stabilit la art2 ,0 alin2 9$: lit2 a:c; la sesi(area otivat a cel puin unei trei i din nu rul e brilor ce co pun autoritatea deliberativ2 :-; Curtea de Conturi va solicita autoritilor ad inistraiei publice locale care se afl n una dintre situaiile specificate la alin2 9!: s ntoc easc 'i s depun un plan de redresare la Curtea de Conturi 'i la direcia &eneral a finanelor publice5 prin care autoritile ad inistraiei publice locale se obli& s se supun prevederilor art2 ,0 alin2 9$: n ter en de !$ luni2 :/; ;inisterul Finanelor Publice poate acorda din disponibilit'ile contului curent &eneral al Tre(oreriei Ctatului pru uturi cu dobnd autoritilor ad inistraiei publice locale5 n cadrul planului de redresare5 n re&i dero&atoriu de la prevederile art2 ,. alin2 91: 'i cu condiia ca acestea s se an&a@e(e la ra bursarea acestor fonduri ntr8un ter en stabilit de ;inisterul Finanelor Publice5 dar care nu poate dep'i $ ani2 :<; %utoritile ad inistraiei publice locale vor rap%rta !u$ar la Curtea de Conturi 'i la direcia &eneral a finanelor publice odul de reali(are a surilor
55

cuprinse n planul de redresare prev(ut la alin2 9$:2 c: nerespectarea

dispo(itiilor art2 1 alin2 91: si 9,:5 art2 !1 alin2 9!: si 9,:5 art2 $.5 art2 ." alin2 9.:89,:5 art2 ,.5 art2 +. alin2 9!: si ale art2 +0 alin2 91: si 9,:-<2

CAPITOLUL 4 Finanarea instituiilor publice Finanarea instituiilor publice Art, 3., 8 :9; Finanarea c7eltuielilor curente 'i de capital ale se asi&ur instituiilor publice astfel> a; inte&ral din bu&etul local; din venituri proprii 'i din subvenii acordate de la bu&etul localc; inte&ral din venituri proprii2 :-; Instituiile publice5 finanate inte&ral din bu&etul local5 vars veniturile reali(ate la acest bu&et2 Deniturile proprii ale instituiilor publice Art, 3>, 8 :9; Deniturile proprii ale instituiilor publice5 finanate n condiiile art2 ,+ alin2 9!: lit2 b: 'i c:5 se ncasea(5 se ad inistrea(5 se utili(ea( 'i se contabili(ea( de ctre acestea potrivit dispo(iiilor le&ale2 :-; Deniturile proprii ale bu&etelor instituiilor publice5 finanate potrivit art2 ,+ alin2 9!: lit2 b: 'i c:5 provin din prestri de servicii5 c7irii5 anifestri culturale 'i sportive5 concursuri artistice5 publicaii5 prestaii editoriale5 studii5 proiecte5 valorificri de produse din activiti proprii sau anexe 'i altele2 Aunuri ateriale 'i fonduri bne'ti pri ite de instituiile publice

Art, 30, 8 :9; Instituiile publice ai pot folosi pentru desf'urarea activitii lor bunuri ateriale 'i fonduri bne'ti5 pri ite de la persoane @uridice 'i fi(ice sub for de donaii 'i sponsori(ri5 cu respectarea dispo(iiilor le&ale2 :-; Fondurile bne'ti acordate de persoanele @uridice 'i fi(ice5 pri ite n condiiile alin2 9!:5 n situaia instituiilor publice finanate inte&ral de la bu&et5 sunt vrsate direct la bu&etul local din care se finanea( acestea2 Cu aceste su e se a@orea( veniturile 'i c7eltuielile bu&etului local5 iar fondurile respective se vor utili(a cu respectarea destinaiilor stabilite de trans itor2 :/; Cu fondurile bne'ti acordate de persoanele @uridice 'i fi(ice n condiiile alin2 9!:5 n situaia instituiilor publice finanate potrivit prevederilor art2 ,+ alin2 9!: lit2 b: 'i c:5 se vor a@ora bu&etele de venituri 'i c7eltuieli ale acestora2 %ceste instituii au obli&aia de a pre(enta5 n anexa la contul de execuie bu&etar tri estrial 'i anual5

56

situaia privind su ele pri ite 'i utili(ate n aceste condiii 'i cu care a fost a@orat bu&etul de venituri 'i c7eltuieli2 :<; Aunurile ateriale pri ite de instituiile publice n condiiile alin2 9!: se nre&istrea( n contabilitatea acestora2 Excedentele bu&etelor instituiilor publice Art, .2, 8 :9; Excedentele re(ultate din execuia bu&etelor instituiilor publice5 finanate n condiiile art2 ,+ alin2 9!: lit2 b:5 se re&ulari(ea( la sfr'itul anului cu bu&etele locale din care sunt finanate5 n li ita su elor pri ite de la acestea5 dac le&ea nu prevede altfel2 :-; Excedentele re(ultate din execuia bu&etelor instituiilor publice5 finanate potrivit art2 ,+ alin2 9!: lit2 c:5 r n la dispo(iia acestora5 ur nd a fi folosite n anul ur tor cu aceea'i destinaie2 :/; %utoritile deliberative pot 7otr ca excedentele re(ultate din execuia bu&etelor instituiilor publice subordonate5 finanate potrivit art2 ,+ alin2 9!: lit2 c:5 s se preia ca venit la bu&etul local5 dup deducerea su elor ncasate anticipat 'i a obli&aiilor de plat2 Re&i ul de finanare a unor activiti ale instituiilor publice Art, .9, 8 :9; %utoritile deliberative pot aproba nfiinarea de activiti inte&ral finanate din venituri proprii pe ln& unele instituii publice5 finanate potrivit art2 ,+ alin2 9!: lit2 a:5 stabilind totodat do eniul de activitate5 cate&oriile de venituri5 natura c7eltuielilor5 siste ul de or&ani(are 'i funcionare a acestor activiti2 :-; Au&etele de venituri 'i c7eltuieli pentru activitile finanate inte&ral din venituri proprii se aprob odat cu bu&etul instituiei publice de care aparin2 :/; Bn situaia nereali(rii veniturilor prev(ute n bu&etele activitilor finanate inte&ral din venituri proprii5 c7eltuielile vor fi efectuate n li ita veniturilor reali(ate2 :<; Excedentele re(ultate din execuia bu&etelor de venituri 'i c7eltuieli ale activitilor finanate inte&ral din venituri proprii se reportea( n anul ur tor cu aceea'i destinaie sau se preiau ca venit la bu&etul local5 potrivit 7otrrii autoritilor deliberative2 B pru uturi te porare pentru unele activiti sau instituii publice Art, .-, 8 :9; Bn ca(ul n care la nfiinarea5 n subordinea unor ordonatori principali de credite5 a unor instituii 'i servicii publice sau a unor activiti finanate inte&ral din venituri proprii5 acestea nu dispun de fonduri suficiente5 n ba(a docu entaiilor te einic funda entate autoritile deliberative pot aproba pru uturi fr dobnd din bu&etul local5 pe ba( de convenie2 :-; B pru uturile acordate n condiiile alin2 9!: vor fi ra bursate inte&ral n ter en de un an de la data acordrii2

57

:/; Bn situaia nera bursrii pru uturilor la ter enul stabilit5 se vor aplica a@orri de ntr(iere la nivelul celor existente pentru veniturile bu&etare5 potrivit le&ii2 Execuia de cas a bu&etelor instituiilor publice Art, ./, 8 :9; Instituiile 'i serviciile publice5 indiferent de siste ul de finanare 'i de subordonare5 inclusiv activitile de pe ln& unele instituii publice5 finanate inte&ral din venituri proprii5 efectuea( operaiunile de ncasri 'i pli prin unitile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului n a cror ra( 'i au sediul 'i unde au desc7ise conturile de venituri5 c7eltuieli 'i disponibiliti2 :-; Instituiile publice au obli&aia de a trans ite bu&etul aprobat potrivit prevederilor pre(entei le&i la unitatea teritorial a Tre(oreriei Ctatului2 :/; %utoritile executive 'i pre'edinii consiliilor @udeene au obli&aia publicrii pe pa&ina de Internet a instituiilor publice 'i#sau prin afi'a@ public a proiectului de bu&et5 a bu&etului aprobat5 a execuiei bu&etului5 a evoluiei execuiei bu&etului5 a rectificrii bu&etului 'i a contului de execuie5 precu 'i actuali(area infor aiilor cel puin o dat pe tri estru2 CAPITOLUL 4I Cri(a financiar 'i insolvena unitilor ad inistrativ8teritoriale Cri(a financiar Art, .<, 8 :9; ?nitatea ad inistrativ8teritorial este considerat n cri( financiar dac se afl n una dintre ur toarele situaii> a; neac7itarea obli&aiilor de plat5 lic7ide 'i exi&ibile5 ai vec7i de /" de (ile 'i care dep'esc !0F din bu&etul anual; neac7itarea drepturilor salariale prev(ute n bu&etul de venituri 'i c7eltuieli pe o perioad ai are de /" de (ile de la data scadeneic; la calculul criteriului prev(ut la lit2 a: nu se iau n calcul obli&aiile de plat5 lic7ide 'i exi&ibile5 care se afl n liti&iu contractual2 :-; Cituaia de cri( financiar poate fi sesizat de ordonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale5 conductorul co parti entului financiar8 contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritilor ad inistraiei publice locale5 de ordonatorii secundari de credite 'i ordonatorii teriari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local5 de conductorii societilor co erciale sau ai re&iilor autono e din subordinea consiliului local5 de diver'i creditori5 de directorul direciei &enerale a finanelor publice @udeene5 respectiv a unicipiului Aucure'ti 'i de structurile teritoriale ale Curii de Conturi2 Cesi(area se face la direcia &eneral a finanelor publice @udeene sau a unicipiului Aucure'ti 'i la ordonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale care se afl n situaia de cri( financiar2 :/; Bn ter en de ." de (ile de la solicitarea oricrei persoane interesate5 ordonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale are obli&aia

58

furnizrii situa'iei econo ico8financiare 'i a conclu(iei de ncadrare sau nencadrare n prevederile alin2 9!:2 :<; 4rdonatorul principal de credite5 din oficiu sau dup ce a pri it sesi(area situaiei de cri( financiar confor alin2 9$:5 are obli&aia con ocrii autorit'ii deliberati e n ter en de 0 (ile lucrtoare2 :=; %utoritatea deliberativ ia act5 n condiiile le&ii5 de existena situaiei de cri( financiar5 andatea( ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiar 'i anali(ea( propuneri care s fie cuprinse n planul de redresare financiar pre(entat de ordonatorul principal de credite2 :3; Planul de redresare financiar va fi elaborat de ctre ordonatorul principal de credite5 preun cu direcia &eneral a finanelor publice @udeene sau a unicipiului Aucure'ti 'i cu structurile teritoriale ale Curii de Conturi5 n ter en de ." de (ile de la stabilirea strii de cri( de ctre autoritatea deliberativ2 :.; Planul de redresare financiar va conine> a; anali(a econo ico8financiar a unitii ad inistrativ8teritoriale; surile de eninere a serviciilor publice eseniale de ctre autoritile ad inistraiei publice locale pe toat durata aplicrii planului de redresare financiarc; surile de cre'tere a &radului de colectare a veniturilor proprii5 precu 'i de atra&ere a altor venituri(; surile pentru reducerea c7eltuielilore; planificarea econo ico8financiar 'i bu&etar pn la redresare'; stabilirea sarcinilor pentru ndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiar pe obiective5 persoane responsabile 'i ter ene2 :>; Controlul executrii 'i ndeplinirii surilor cuprinse n planul de redresare financiar este n sarcina structurilor teritoriale ale Curii de Conturi2 :0; Planul de redresare financiar este supus spre apr% are aut%r"t#"" (e!" erat"Ae n ter en de . (ile lucrtoare de la elaborare 'i va fi adoptat n ter en de cel ult 0 (ile lucrtoare de la depunere2 Bn ca(ul n care planul de redresare financiar nu este adoptat5 autoritatea deliberativ se ntrune'te n ter en de . (ile lucrtoare de la data de(baterii n ulti a 'edin pentru reanali(area acestuia2 )ac planul de redresare financiar nu se adopt5 acesta se consider aprobat n for a propus de iniiator2 :92; Planul de redresare financiar poate fi &%("'"cat cu aprobarea autoritii deliberative5 n condiiile alin2 9,:5 ori de cte ori va fi necesar5 n ca(ul n care apar date5 infor aii sau fapte necunoscute la o entul sesi(rii cri(ei financiare5 dac acestea pot piedica procesul de redresare financiar2 :99; 4rdonatorul principal de credite are obli&aia ca n perioada desf'urrii procedurii de redresare a cri(ei financiare s asi&ure 'u$c#"%$area e'"c"e$t 8" e'"cace a )erA"c""!%r pu !"ce e)e$#"a!e, :9-; Bn condiiile ncetrii situaiei prev(ute la alin2 9!:5 la propunerea ordonatorului principal de credite 'i a structurilor teritoriale ale Curii de Conturi5 autoritatea deliberativ aprob ncetarea strii de cri( financiar2 :9/; Cituaia de cri( financiar5 respectiv ncetarea acesteia5 se nre&istrea(5 n ter en de 0 (ile de la declararea situaiei de cri( financiar5 de ctre ordonatorul principal de credite5 respectiv de la aprobarea ncetrii strii de cri( financiar5 n re&istrul local al situaiilor de cri( financiar a unitilor ad inistrativ8teritoriale5 care este &estionat de direciile &enerale ale finanelor publice @udeene5 respectiv a unicipiului Aucure'ti2 %cestea vor co unica lunar situaiile de desc7idere sau de nc7idere a cri(elor financiare nre&istrate ;inisterului Finanelor Publice5 pentru a fi

59

nre&istrate n re&istrul naional al situaiilor de cri( financiar a unitilor ad inistrativ8teritoriale2 I$)%!Ae$#a Art, .=, 8 :9; ?nitatea ad inistrativ8teritorial este considerat n stare de insolven dac se afl n una dintre ur toarele situaii> a; neac7itarea obli&aiilor de plat5 lic7ide 'i exi&ibile5 ai vec7i de !$" de (ile 'i care dep'esc 0"F din bu&etul anual5 fr a se lua n calcul cele aflate n liti&iu contractual; neac7itarea drepturilor salariale prev(ute n bu&etul de venituri 'i c7eltuieli5 pe o perioad ai are de !$" de (ile de la data scadenei2 :-; 4rice creditor sau &rup de creditori care are una ori ai ulte creane certe5 lic7ide 'i exi&ibile potriva unei uniti ad inistrativ8teritoriale5 cu o valoare nsu at care dep'e'te 0"F din bu&etul acesteia pe o perioad de !$" de (ile consecutive5 poate introduce la tribunalul n a crui circu scripie 'i are sediul unitatea ad inistrativ8teritorial o cerere de desc7idere a procedurii insolvenei acestei uniti ad inistrativ8teritoriale2 :/; Bn ter en de ." de (ile de la solicitarea oricrei persoane interesate5 ordonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale are obli&aia furni(rii situaiei econo ico8financiare 'i a conclu(iei de ncadrare sau nencadrare n prevederile alin2 9!:2 :<; 4rdonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale are obli&aia ca5 n ter en de !0 (ile de la constatarea strii de insolven care a intervenit potrivit alin2 9!:5 s solicite desc7iderea procedurii privind insolvena unitii ad inistrativ8teritoriale5 prin cerere depus la tribunalul n a crui circu scripie se afl unitatea ad inistrativ8teritorial respectiv2 4rdonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale are obli&aia de a notifica desc7iderea procedurii de insolven creditorilor 'i oricror persoane interesate2 :=; Introducerea pre atur5 cu rea8credin5 de ctre ordonatorul principal de credite a cererii prev(ute la alin2 91: atra&e rspunderea acestuia5 n condiiile le&ii5 pentru pre@udiciile pricinuite prii interesate2 :3; Tudectorul8sindic5 prin 7otrrea de desc7idere a procedurii de insolven5 va nu i un ad inistrator2 :.; Bn ter en de ," de (ile lucrtoare de la nu irea ad inistratorului5 acesta ntoc e'te5 preun cu structura teritorial a Curii de Conturi5 un plan de redresare a insolvenei unitii ad inistrativ8teritoriale2 :>; %d inistratorul sau ordonatorul principal de credite5 dup ca(5 are obli&aia ca n perioada desf'urrii procedurii de insolven s asi&ure furni(area eficient 'i eficace a serviciilor publice eseniale5 n condiiile le&ii2 :0; Planul de redresare a insolvenei va cuprinde> a; surile de restabilire a viabilitii financiare a unitii ad inistrativ8teritoriale; surile de continuare a prestrii serviciilor eseniale ale unitii ad inistrativ8 teritoriale5 pe toat perioada insolvenei acesteiac; planul de ac7itare a debitelor ctre creditori2 :92; Planul de redresare a insolvenei se supune aprobrii consiliului local5 n ter en de !" (ile de la ntoc irea confor prevederilor alin2 9+:5 'i devine obli&atoriu att pentru autoritatea deliberativ5 ct 'i pentru ordonatorul principal de credite al unitii ad inistrativ8teritoriale2
60

:99; Bn ca( de neadoptare n ter enul prev(ut la alin2 9!":5 ad inistratorul va propune @udectorului8sindic e iterea 7otrrii de preluare a atribuiilor de ordonator principal de credite de ctre ad inistrator2 :9-; %d inistratorul va onitori(a respectarea planului de redresare a insolvenei2 :9/; Bn ca( de nerespectare a planului de redresare a insolvenei5 ad inistratorul va propune @udectorului8sindic suspendarea atribuiilor de ordonator principal de credite 'i e iterea 7otrrii de preluare a atribuiilor de ordonator de credite de ctre ad inistrator2 :9<; 4rdonatorului principal de credite 'i autoritii deliberative a unitii ad inistrativ8teritoriale le este inter(is exercitarea oricror atribuii cu i plicaii financiare pe toat perioada &estionrii situaiei de insolven5 confor prevederilor alin2 9!!:89!.:5 atribuii care se exercit exclusiv de ad inistratorul nu it n condiiile alin2 9,:5 9!!: sau 9!.:2 :9=; Bn ca(ul n care se constat ncetarea strii de insolven prev(ute la alin2 9!:5 @udectorul8sindic5 la propunerea ad inistratorului5 va pronuna o sentin de nc7idere a procedurii de insolven a unitii ad inistrativ8teritoriale2 %d inistratorul are obli&aia de a notifica sentina de nc7idere a procedurii de insolven ordonatorului principal de credite5 creditorilor 'i oricror persoane interesate2 :93; Prin nc7iderea procedurii insolvenei5 ad inistratorul este descrcat de orice ndatoriri sau responsabiliti cu privire la aplicarea procedurii fa de ordonatorul principal de credite5 fa de patri oniul unitii ad inistrativ8teritoriale5 precu 'i fa de creditori2 Bn ter en de ." de (ile de la notificarea prev(ut la alin2 9!0:5 ntre ad inistrator 'i ordonatorul principal de credite se nc7eie un proces8verbal de predare8pri ire cu privire la operaiunile derulate n ti pul procedurii insolvenei2 :9.; ?nitatea ad inistrativ8teritorial revine la statutul de cri( financiar5 iar ordonatorul principal de credite 'i consiliul local 'i reiau atribuiile 'i vor proceda confor art2 +1 la aplicarea ntoc ai a planului de redresare financiar pentru ie'irea unitii ad inistrativ8teritoriale din cri( financiar2 :9>; C7eltuielile oca(ionate cu plata inde ni(aiei ad inistratorului 'i ndeplinirea procedurii de redresare a insolvenei repre(int c7eltuieli ale unitii ad inistrativ8 teritoriale 'i se suport din bu&etul acesteia2 :90; Cituaia de desc7idere a procedurii de insolven5 respectiv de nc7idere a acesteia5 se nre&istrea( n ter en de 0 (ile de la declararea situaiei de insolven5 respectiv de la notificarea 7otrrii @udectore'ti de nc7idere a procedurii de ctre ordonatorul principal de credite5 n re&istrul local al situaiilor de insolven a unitilor ad inistrativ8teritoriale5 care este &estionat de direciile &enerale ale finanelor publice @udeene5 respectiv a unicipiului Aucure'ti2 %cestea vor co unica lunar situaiile de desc7idere sau de nc7idere a procedurilor de insolven nre&istrate ;inisterului Finanelor Publice5 pentru a fi nre&istrate n re&istrul naional al situaiilor de insolven a unitilor ad inistrativ8teritoriale2 ECcep#"" Art, .=9, 8 Prevederile art2 !1 alin2 9,:89*: 'i ale art2 1/ alin2 9,:89!.: nu se aplic unitilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale care intr n procedura de cri( financiar5 respectiv de insolven5 p%tr"A"t !e+"" )pec"a!e preA5ute !a art, >=2 =========== %rt2 +0!2 a fost introdus prin punctul .+2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 ===========
61

Para&raful a fost introdus prin punctul .+2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 CAPITOLUL 4II )ispo(iii instituionale Co itetul pentru finane publice locale Art, .3, 8 :9; Ce nfiinea( Co itetul pentru finane publice locale5 or&anis cu rol consultativ n procesul de elaborare a unor re&le entri cu caracter financiar5 care privesc n od direct bu&etele locale 'i de stabilire a su elor de ec7ilibrare ce se aloc anual de la bu&etul de stat pentru bu&etele locale5 structur de tip partenerial5 fr personalitate @uridic2 :-; Co itetul pentru finane publice locale este co pus din cte un repre(entant dese nat de> a; Parla entul Ro niei; ;inisterul %d inistraiei 'i Internelorc; ;inisterul Finanelor Publice(; structura asociativ a co unelor din Ro niae; structura asociativ a ora'elor din Ro nia'; structura asociativ a unicipiilor din Ro nia+; structura asociativ a consiliilor @udeene din Ro nia2 :/; ;inisterul Finanelor Publice 'i ;inisterul %d inistraiei 'i Internelor5 prin structurile de specialitate5 asi&ur preun secretariatul te7nic al Co itetului pentru finane publice locale2 :<; ;odul de funcionare 'i atribuiile Co itetului pentru finane publice locale se stabilesc prin 7otrre a 6uvernului5 n ter en de ," de (ile de la intrarea n vi&oare a pre(entei le&i2 Pr%ce(ur" (e pu !"c"tate a u+ete!%r u$"t#"!%r1)u ("A"5"u$"!%r a(&"$")trat"ADter"t%r"a!e Art, .39, 8 :9; 4rdonatorii principali de credite ai instituiilor publice locale au obli&aia publicrii pe pa&inile de internet ale unitilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale a ur toarelor docu ente 'i infor aii> a; proiectele bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: supuse consultrii publice5 inclusiv anexele acestora5 n axi u dou (ile lucrtoare de la supunerea spre consultare public; co unicrile prev(ute la art2 0+ alin2 9$!:5 n axi u 0 (ile lucrtoare de la pri irec; bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: aprobate5 inclusiv anexele acestora5 n axi u 0 (ile lucrtoare de la aprobare(; situaiile financiare asupra execuiei bu&etare tri estriale 'i anuale aferente bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$:5 inclusiv plile restante5 n axi u 0 (ile lucrtoare de la depunerea la direciile &enerale ale finanelor publicee; bu&etul &eneral consolidat al unitii#subdivi(iunii ad inistrativ8teritoriale5 ntoc it potrivit etodolo&iei aprobate prin ordin co un al inistrului

62

ad inistraiei 'i internelor 'i al inistrului finanelor publice5 n axi u 0 (ile lucrtoare de la pre(entarea n consiliul local=========== Pus n aplicare prin ;etodolo&ie din ".#!!#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 '; re&istrul datoriei publice locale5 precu 'i re&istrul &araniilor locale5 actuali(ate anual5 pn la data de .! ianuarie a fiecrui an+; pro&ra ul de investiii publice al unitii#subdivi(iunii ad inistrativ8teritoriale n axi u 0 (ile lucrtoare de la aprobare2 :-; Infor aiile prev(ute la alin2 9!: se trans it n for at electronic n ter en de 0 (ile lucrtoare de la ter enele prev(ute la alin2 9!: ;inisterului %d inistraiei 'i Internelor5 n vederea publicrii pe pa&ina de internet a acestuia2 :/; Ce consider ndeplinit obli&aia prev(ut la alin2 9$: nu ai dup obinerea nu rului de nre&istrare &enerat auto at de pro&ra ul infor atic dup ncrcarea infor aiilor2 :<; ?nitile ad inistrativ8teritoriale care pn la data de .! dece brie $"!" nu au pa&ini de internet public docu entele 'i infor aiile prev(ute la alin2 9!:5 n ter enele respective5 la avi(ierul aflat la sediul acestora5 fr a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin2 9$: 'i 9.:2 :=; ?nitile ad inistrativ8teritoriale care se ncadrea( n prevederile alin2 91: au obli&aia ca pn la data de .! dece brie $"!" s reali(e(e 'i s operaionali(e(e pa&ini de internet proprii2 =========== %rt2 +,!2 a fost introdus prin punctul .*2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 =========== Para&raful a fost introdus prin punctul .*2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 CAPITOLUL 4III Canciuni Infraciuni 'i pedepse Art, .., 8 :9; Constituie infraciuni ur toarele fapte> a; an&a@area5 ordonanarea 'i efectuarea de pli peste li itele axi e ale su elor aprobate la partea de c7eltuieli5 prin bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$:; an&a@area c7eltuielilor din bu&etele prev(ute la art2 ! alin2 9$: peste li ita creditelor bu&etare aprobatec; %bro&at prin alineatul 9!: din 4rdonan de ur&en nr2 ,1#$""+ ncepnd cu $*2",2$""+2 (; %bro&at prin alineatul 9!: din 4rdonan de ur&en nr2 ,1#$""+ ncepnd cu $*2",2$""+2 e; exercitarea oricror atribuii cu i plicaii financiare pe toat perioada &estionrii situaiei de insolven5 confor prevederilor art2 +0 alin2 9!!:89!.:5 de ctre ordonatorul principal de credite sau de ctre autoritatea deliberativ a unitii ad inistrativ8teritoriale aflate n procedur de insolven2
63

:-; Infraciunile prev(ute la alin2 9!: lit2 a: se pedepsesc cu nc7isoare de la o lun la . luni sau cu a end de la 02""" lei la !"2""" lei5 iar infraciunile prev(ute la alin2 9!: lit2 b: 'i e: se pedepsesc cu nc7isoare de la un an la . ani sau cu a end de la !"2""" lei la $02""" lei2 =========== %lineatul 9$: a fost odificat prin alineatul 9!: din 4rdonan de ur&en nr2 ,1#$""+ ncepnd cu $*2",2$""+2 Contravenii 'i sanciuni Art, .>, 8 :9; Constituie contravenii ur toarele fapte> a; nerespectarea dispo(iiilor art2 / alin2 9$:5 art2 !1 alin2 9.: 'i 91:5 art2 !/ alin2 9$:5 art2 1"5 art2 115 art2 105 art2 0+ 'i ale art2 ,/ alin2 9$: 'i 91:; nerespectarea dispo(iiilor art2 0 alin2 9$:891:5 art2 !1 alin2 9,:5 art2 $1 alin2 9.:5 art2 $, alin2 91:5 art2 .$ alin2 9!:891:5 art2 .. alin2 9.:89,:5 art2 ./ alin2 9$:5 art2 1/ alin2 9.:890: 'i 9+: art2 0! alin2 9!:5 art2 01 alin2 9$:89,: 'i 9/:5 art2 00 alin2 9!:5 art2 0, alin2 9!:5 art2 +" alin2 9!:5 art2 +$ alin2 9$:5 art2 +. alin2 9.:5 art2 +1 alin2 91:5 9,: 'i 9!.:5 art2 +0 alin2 9!/: 'i ale art2 +,!=========== Litera b: a fost odificat prin punctul ./2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 a articolul ?" alineatul !1#, literele '# si c# se modi$ica si vor avea urmatorul cuprins: %'# nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. !*#1!4#, art. *4 alin. !/#, art. *+ alin. !4#, art. /* alin. !1#1!4#, art. // alin. !/#1!+#, art. /9 alin. !*#, art. 49 alin. !/#1!4# si !?#, art. 41 alin. !1#, art. 44 alin. !*#1!+#, si !9#, art. 44 alin. !1#, art. 4+ alin. !1#, art. ?0 alin. !1#, art. ?* alin. !*#, art. ?/ alin. !/#, art. ?4 alin. !4#, !+# si !1/#, art. ?4 alin. !19# si ale art. ?+^1D

c; nerespectarea dispo(iiilor art2 1 alin2 91: 'i 9,:5 art2 !1 alin2 9!:5 art2 $.5 art2 ." alin2 9.:89,:5 art2 .$ alin2 9+:5 art2 .*5 art2 ./ alin2 9.:89,:5 art2 ,.5 art2 +. alin2 9!: 'i ale art2 +0 alin2 91: 'i 9,:2 c# nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. !4# si !+#, art. 14 alin. !1# si !+#, art. */, art. /0 alin. !/#1!+#, art. +/, art. ?/ alin. !1# si ale art. ?4 alin. !4# si !+#D%. (; nerespectarea dispo(iiilor art2 !1 alin2 9*:5 art2 1/ alin2 9*:5 9/:5 9!$:89!1:5 art2 ,! alin2 9.:2 =========== Litera d: a fost odificat prin punctul 1"2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 e; nerespectarea dispo(iiilor art2 ,$ alin2 9/: 'i 9!":2 ===========

64

Litera e: a fost introdus prin punctul 1!2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "12"*2$"!"2 :-; Contraveniile prev(ute la alin2 9!: lit2 a: se sancionea( cu a end de la 0"" lei la !20"" lei5 cele de la alin2 9!: lit2 b:5 cu a end de la !2""" lei la $20"" lei5 iar cele de la alin2 9!: lit2 c:5 cu a end de la .2""" lei la 02""" lei2 :-9; Contraveniile prev(ute la alin2 9!: lit2 d: se sancionea( cu a end de la !"2""" lei la 0"2""" lei2 =========== %lineatul 9$!: a fost introdus prin punctul !!2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 :--; Contraveniile prev(ute la alin2 9!: lit2 e: se sancionea( cu a end de la !"2""" lei la 1"2""" lei2 =========== %lineatul 9$$: a fost introdus prin punctul 1$2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "12"*2$"!"2 :/; Constatarea contraveniilor 'i aplicarea a en(ilor se fac de ctre persoane puternicite n acest scop de Curtea de Conturi5 ;inisterul %d inistraiei 'i Internelor 'i ;inisterul Finanelor Publice5 potrivit le&ii2 Le&islaia aplicat contraveniei Art, .0, 8 Contraveniilor prev(ute la art2 +* li se aplic prevederile 4rdonanei 6uvernului nr2 $#$""! privind re&i ul @uridic al contraveniilor5 aprobat cu odificri 'i co pletri prin Le&ea nr2 !*"#$""$5 cu odificrile 'i co pletrile ulterioare5 cu excepia art2 $* 'i $/2 CAPITOLUL IJ )ispo(iii finale Contabilitate public Art, >2, 8 :9; Contabilitatea public a instituiilor publice locale5 definite potrivit pre(entei le&i5 va cuprinde> a; contabilitatea veniturilor 'i c7eltuielilor bu&etare5 care s reflecte ncasarea veniturilor 'i plata c7eltuielilor aferente exerciiului bu&etar; contabilitatea &eneral5 ba(at pe principiul constatrii drepturilor 'i obli&aiilor5 care s reflecte evoluia situaiei financiare 'i patri oniale5 precu 'i a excedentului sau a deficitului patri onialc; %bro&at prin litera b: din 4rdonan de ur&en nr2 .+#$"!! ncepnd cu $$2"12$"!!2
65

:-; ;inisterul Finanelor Publice stabile'te prin nor e etodolo&ice procedurile contabile 'i siste ul de raportare privind infor aiile furni(ate de contabilitatea public2 Re&i ul veniturilor bu&etelor prev(ute la art2 ! alin2 9$: Art, >9, 8 Bntoc irea 'i depunerea declaraiilor5 stin&erea obli&aiilor bu&etare5 soluionarea contestaiilor5 controlul fiscal5 executarea creanelor bu&etare5 precu cele referitoare la eva(iunea fiscal se supun le&islaiei n do eniu2

'i

A!%carea (e )u&e ("$ '%$(ur"!e (e re5erA u+etar 8" (e "$terAe$#"e !a (")p%5"#"a GuAer$u!u" Art, >-, 8 Cu su ele aprobate prin 7otrre a 6uvernului5 din fondurile de re(erv bu&etar 'i de intervenie la dispo(iia 6uvernului5 precu 'i cu alte su e alocate de la bu&etul de stat sau retrase prin acte nor ative se a@orea(5 respectiv se di inuea( bu&etele locale prin (")p%5"#"e a aut%r"t#"" eCecut"Ae5 potrivit le&ii5 ur nd ca la pri a 'edin a autoritii deliberative s se valide(e odificrile respective2 =========== %rt2 *$2 a fost odificat prin punctul $2 din 4rdonan de ur&en nr2 /!#$""/ ncepnd cu "!2"+2$""/2 %bro&at prin punctul 1.2 din 4rdonan de ur&en nr2 ,.#$"!" ncepnd cu "!2"!2$"!!2 3or e etodolo&ice 'i instruciuni Art, ><, 8 Bn aplicarea prevederilor pre(entei le&i5 ;inisterul %d inistraiei 'i Internelor 'i ;inisterul Finanelor Publice sunt autori(ate s e it nor e etodolo&ice 'i instruciuni de aplicare2 Pr%ce(ura cr"5e" '"$a$c"are 8" a "$)%!Ae$#e" u$"t#"!%r a(&"$")trat"AD ter"t%r"a!e Art, >=, 8 Bn ter en de , luni de la intrarea n vi&oare a pre(entei le&i5 ;inisterul %d inistraiei 'i Internelor 'i ;inisterul Finanelor Publice elaborea( proiectul de le&e special privind procedura de aplicare a prevederilor art2 +1 'i +02 Intrarea n vi&oare

66

Art, >3, 8 :9; Pre(enta le&e intr n vi&oare la data de ! ianuarie $""+5 cu ur toarele excepii> a; art2 ,!5 care intr n vi&oare la . (ile de la data publicrii n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I5 a pre(entei le&i; art2 .. alin2 91: lit2 f: 'i &: intr n vi&oare la data de ! ianuarie $""*5 iar art2 +1 'i +05 la data intrrii n vi&oare a le&ii speciale prev(ute la art2 *02 =========== Litera b: a fost odificat prin punctul !$2 din 4rdonan de ur&en nr2 $*#$""* ncepnd cu $12".2$""*2 c; art2 $, alin2 9+:5 art2 .. alin2 9*: 'i art2 1!5 care intr n vi&oare la data de ! ianuarie $""*5 n vederea funda entrii proieciei bu&etare pentru anul $""/2 :-; Pe data intrrii n vi&oare a pre(entei le&i se abro& 4rdonana de ur&en a 6uvernului nr2 10#$"". privind finanele publice locale5 publicat n ;onitorul 4ficial al Ro niei5 Partea I5 nr2 1.! din !/ iunie $"".5 aprobat cu odificri 'i co pletri prin Le&ea nr2 !"*#$""15 cu odificrile 'i co pletrile ulterioare5 precu 'i orice alte dispo(iii contrare2 =========== %lineatul 9$: a fost rectificat prin linia din Rectificare din $"#"+#$"", ncepnd cu $"2"+2$"",2 %ceast le&e a fost adoptat de Parla entul Ro niei5 cu respectarea prevederilor art2 +0 'i ale art2 +, alin2 9!: din Constituia Ro niei5 republicat2 PREUE)I3TELE C%;EREI )EP?T%VIL4R PREUE)I3TELE CE3%T?L?I A46)%3 4LTE%3? 3IC4L%E DWCWR4I? Aucure'ti5 $/ iunie $"",2 3r2 $+.2 ANEJA Nr, 9 LICT% i po(itelor5 taxelor 'i altor venituri ale bu&etelor locale

3r2 crt2

)enu irea veniturilor C%PIT4L?L I Deniturile care se prevd n bu&etele proprii ale @udeelor

%2 Denituri proprii> !2 I po(it pe profit de la re&iile autono e 'i societile co erciale de sub autoritatea consiliilor @udeene

67

$2 Cote defalcate din i po(itul pe venit> a: cote defalcate din i po(itul pe venitb: su e alocate de consiliul @udeean din cotele defalcate din i po(itul pe venit pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale2 .2 %lte i po(ite pe venit5 profit 'i c'ti&uri din capital> 8 alte i po(ite pe venit5 profit 'i c'ti&uri din capital 12 Taxe pe utili(area bunurilor5 autori(area utili(rii bunurilor sau pe desf'urarea de activiti> a: taxa asupra i@loacelor de transportb: taxe 'i tarife pentru eliberarea de licene 'i autori(aii de funcionare2 02 Denituri din proprietate> a: vrs inte din profitul net al re&iilor autono e de sub autoritatea consiliilor @udeeneb: restituiri de fonduri din finanarea bu&etar a anilor precedenic: venituri din concesiuni 'i nc7irierid: venituri din dividendee: alte venituri din proprietate2 ,2 Denituri din prestri de servicii 'i alte activiti> a: venituri din prestri de serviciib: contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie socialc: venituri din recuperarea c7eltuielilor de @udecat5 i putaii 'i desp&ubirid: alte venituri din prestri de servicii 'i alte activiti2 +2 % en(i5 penaliti 'i confiscri> a: venituri din a en(i 'i alte sanciuni aplicate potrivit dispo(iiilor le&aleb: ncasri din valorificarea bunurilor confiscate5 abandonate 'i alte su e constatate odat cu confiscarea5 potrivit le&iic: alte a en(i5 penaliti 'i confiscri2 *2 Denituri din valorificarea unor bunuri> a: venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publiceb: venituri din privati(arec: venituri din vn(area unor bunuri aparinnd do eniului privat2 A2 Cu e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat C2 )onaii 'i sponsori(ri )2 Cubvenii de la bu&etul de stat 'i de la alte ad inistraii E2 4peraiuni financiare2 C%PIT4L?L II
68

Deniturile care se prevd n bu&etele proprii ale co unelor5 ora'elor5 sectoarelor unicipiului Aucure'ti 'i al %2 Denituri proprii> !2 unicipiului Aucure'ti

unicipiilor5

I po(it pe profit de la re&iile autono e 'i societile co erciale de sub autoritatea consiliilor locale a: cote defalcate din i po(itul pe venitb: su e alocate de consiliul @udeean din cotele defalcate din i po(itul pe venit pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale2

$2 Cote defalcate din i po(itul pe venit>

.2 %lte i po(ite pe venit5 profit 'i c'ti&uri din capital> 8 alte i po(ite pe venit5 profit 'i c'ti&uri din capital2 12 I po(ite 'i taxe pe proprietate> a: i po(it pe cldirib: i po(it pe terenuric: taxe @uridice din ti bru5 taxe de ti bru pentru activitatea notarial 'i alte taxe de ti brud: alte i po(ite 'i taxe pe proprietate2 02 %lte i po(ite 'i taxe &enerale pe bunuri 'i servicii> 8 taxe 7oteliere2 ,2 Taxe pe servicii specifice> a: i po(it pe spectacoleb: alte taxe pe servicii specifice2 +2 Taxe pe utili(area bunurilor5 autori(area utili(rii bunurilor sau pe desf'urarea de activiti> a: taxe asupra i@loacelor de transportb: taxe 'i tarife pentru eliberarea de licene 'i autori(aii de funcionarec: alte taxe pe utili(area bunurilor5 autori(area utili(rii bunurilor sau pe desf'urarea de activiti2 *2 %lte i po(ite 'i taxe fiscale> 8 alte i po(ite 'i taxe fiscale2 /2 Denituri din proprietate> a: vrs inte din profitul net al re&iilor autono e de sub autoritatea consiliilor localeb: restituiri de fonduri din finanarea bu&etar a anilor precedenic: venituri din concesiuni 'i nc7irierid: venituri din dividende-

69

e: alte venituri din proprietate2 !"2 Denituri din dobn(i> 8 alte venituri din dobn(i2 !!2 Denituri din prestri de servicii 'i alte activiti> a: venituri din prestri de serviciib: contribuia prinilor sau susintorilor le&ali pentru ntreinerea copiilor n cre'ec: contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de a@utor sociald: taxe din activiti cadastrale 'i a&riculture: contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie socialf: venituri din recuperarea c7eltuielilor de @udecat5 i putaii 'i desp&ubiri&: alte venituri din prestri de servicii 'i alte activiti2 !$2 Denituri din taxe ad inistrative5 eliberri de per ise> a: taxe extra@udiciare de ti brub: alte venituri din taxe ad inistrative5 eliberri de per ise2 !.2 % en(i5 penaliti 'i confiscri> a: venituri din a en(i 'i alte sanciuni aplicate potrivit dispo(iiilor le&aleb: penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntr(iere a declaraiei de i po(ite 'i taxec: ncasri din valorificarea bunurilor confiscate5 abandonate 'i alte su e constatate odat cu confiscarea5 potrivit le&iid: alte a en(i5 penaliti 'i confiscri2 !12 )iverse venituri> a: vrs inte din venituri 'i#sau disponibilitile instituiilor publiceb: alte venituri2 !02 Denituri din valorificarea unor bunuri> a: venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publiceb: venituri din vn(area locuinelor construite din fondurile statuluic: venituri din privati(ared: venituri din vn(area unor bunuri aparinnd do eniului privat2 A2 Cu e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat C2 )onaii 'i sponsori(ri )2 Cubvenii de la bu&etul de stat 'i de la alte ad inistraii E2 4peraiuni financiare2 34TW>

70

Deniturile bu&etelor locale pot fi actuali(ate ca ur are a perfecionrii le&islaiei fiscale5 precu 'i prin le&ile bu&etare anuale5 n concordan cu pro&ra ele de cre'tere a autono iei financiare a unitilor ad inistrativ8teritoriale 'i de descentrali(are a serviciilor publice2 ANEJA Nr, LICT% c7eltuielilor care se prevd n bu&etele locale

3r2 crt2

)enu irea c7eltuielilor

C%PIT4L?L I C7eltuielile care se prevd n bu&etele proprii ale @udeelor !2 %utoriti publice 'i aciuni externe> 8 autoriti executive2 $2 %lte servicii publice &enerale> a: fondul de re(erv bu&etar la dispo(iia autoritilor ad inistraiei publice localeb: fondul de &arantare a pru uturilor externe5 contractate#&arantate de statc: fondul pentru &arantarea pru uturilor externe5 contractate#&arantate de autoritile ad inistraiei publice localed: servicii publice co unitare de eviden a persoanelore: alte servicii publice &enerale2 .2 )obn(i 12 Transferuri cu caracter &eneral ntre diferite niveluri ale ad inistraiei> 8 transferuri din bu&etele consiliilor @udeene pentru finanarea centrelor de (i pentru protecia copilului2 02 %prare> 8 aprare naional 9centre a: poliie co unitarb: protecie civil 'i protecia contra incendiilor2 +2 Bnv nt> a: nv nt pre'colar 'i pri arX:8 nv nt pre'colarX:8 nv nt pri arX:ilitare:2 ,2 4rdine public 'i si&uran naional>

71

b: nv nt specialc: alte c7eltuieli n do eniul nv ntului2 *2 Cntate> a: servicii edicale n unitile sanitare cu paturi> 8 spitale &eneraleb: alte c7eltuieli n do eniul sntii> 8 alte instituii 'i aciuni sanitare2 /2 Cultur5 recreere 'i reli&ie> a: servicii culturale> 8 biblioteci publice @udeene8 u(eeeseriionu entelor istorice8 instituii publice de spectacole 'i concerte8 'coli populare de art 'i 8 centre pentru conservarea 'i pro ovarea culturii tradiionale8 consolidarea 'i restaurarea 8 alte servicii culturale=========== X : Ce cuprind c7eltuielile pentru acordarea de produse lactate 'i de panificaie5 confor 4rdonanei de ur&en a 6uvernului nr2 /,#$""$ privind acordarea de produse lactate 'i de panificaie pentru elevii din clasele I8ID din nv ntul de stat5 precu 'i pentru copiii pre'colari din &rdiniele de stat cu pro&ra nor al de 1 ore5 aprobat cu odificri 'i co pletri prin Le&ea nr2 !,#$"".5 cu odificrile 'i co pletrile ulterioare2 b: servicii recreative 'i sportive> 8 sportc: servicii reli&ioased: alte servicii n do eniul culturii5 recreerii 'i reli&iei2 !"2 %si&urri 'i asisten social> a: asisten acordat persoanelor n vrstb: asisten social n ca( de boli 'i invaliditi> 8 asisten social n ca( de invaliditic: asisten social pentru fa ilie 'i copiid: alte c7eltuieli n do eniul asi&urrilor 'i asistenei sociale2 !!2 Locuine5 servicii 'i de(voltare public> a: ali entare cu ap 'i a ena@ri 7idrote7nice> 8 ali entare cu ap8 a ena@ri 7idrote7nice-

72

b: alte servicii n do eniile locuinelor5 serviciilor 'i de(voltrii co unale2 !$2 Protecia ediului> a: salubritate 'i &estionarea de'eurilor> 8 colectarea5 tratarea 'i distru&erea de'eurilor2 !.2 %ciuni &enerale econo ice5 co erciale 'i de a: aciuni &enerale econo ice 'i co erciale> 8 prevenirea 'i co baterea inundaiilor 'i &7eurilor8 pro&ra e de de(voltare re&ional 'i local8 alte c7eltuieli pentru aciuni &enerale econo ice 'i co erciale2 !12 Co bustibil 'i ener&ie> a: ener&ie ter icb: alte c7eltuieli privind co bustibilii 'i ener&ia2 !02 %&ricultur5 silvicultur5 piscicultur 'i vntoare> a: a&ricultur> 8 protecia plantelor 'i carantin fitosanitar2 !,2 Transporturi> a: transport rutier> 8 dru uri 'i podurib: transport aerian> 8 aviaia civilc: alte c7eltuieli n do eniul transporturilor2 !+2 %lte aciuni econo ice> a: (one libereb: turis c: proiecte de de(voltare ultifuncionald: alte aciuni econo ice2 C%PIT4L?L II C7eltuielile care se prevd n bu&etele proprii ale co unelor5 ora'elor5 unicipiilor5 sectoarelor unicipiului Aucure'ti 'i al unicipiului Aucure'ti !2 %utoriti publice 'i aciuni externe> 8 autoriti executive2 $2 %lte servicii publice &enerale> a: fondul de re(erv bu&etar la dispo(iia autoritilor ad inistraiei publice localeb: fondul de &arantare a pru uturilor externe5 contractate#&arantate de statunc>

73

c: fondul pentru &arantarea pru uturilor externe5 contractate#&arantate de autoritile ad inistraiei publice localed: servicii publice co unitare de eviden a persoanelore: alte servicii publice &enerale2 .2 )obn(i 12 Transferuri cu caracter &eneral ntre diferite niveluri ale ad inistraiei> 8 transferuri din bu&etele locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cu 7andicap2 02 %prare> 8 aprare naional 9centre a: poliie co unitarb: protecie civil 'i protecia contra incendiilor2 +2 Bnv nt> a: nv nt pre'colar 'i pri ar> 8 nv nt pre'colar8 nv nt pri arb: nv nt secundar> 8 nv nt secundar inferior8 nv nt secundar superior8 nv nt profesionalc: nv nt postliceald: nv nt specialX:e: servicii auxiliare pentru educaie> 8 internate 'i cantine pentru elevi8 alte servicii auxiliaref: alte c7eltuieli n do eniul nv ntului2 *2 Cntate> a: servicii edicale n unitile sanitare cu paturi> 8 spitale &eneraleb: alte c7eltuieli n do eniul sntii> 8 alte instituii 'i aciuni sanitare2 /2 Cultur5 recreere 'i reli&ie> a: servicii culturale> 8 biblioteci publice co unale5 or'ene'ti5 8 u(eeunicipaleilitare:2 ,2 4rdine public 'i si&uran naional>

74

8 instituii publice de spectacole 'i concerte8 'coli populare de art 'i 8 case de cultur8 c ine culturale8 centre pentru conservarea 'i pro ovarea culturii tradiionale8 consolidarea 'i restaurarea 8 alte servicii culturaleb: servicii recreative 'i sportive> 8 sport8 tineret8 ntreinere &rdini publice5 parcuri5 (one ver(i5 ba(e sportive 'i de a&re entc: servicii reli&ioased: alte servicii n do eniul culturii5 recreerii 'i reli&iei2 !"2 %si&urri 'i asisten social> a: asisten social n ca( de boli 'i invaliditi> 8 asisten social n ca( de invaliditib: asisten social pentru fa ilie 'i copiiX:c: a@utoare pentru locuined: cre'ee: prevenirea excluderii sociale> 8 a@utor social8 cantine de a@utor socialf: alte c7eltuieli n do eniul asi&urrilor 'i asistenei sociale2 !!2 Locuine5 servicii 'i de(voltare public> a: locuine> 8 de(voltarea siste ului de locuine8 alte c7eltuieli n do eniul locuinelorb: ali entare cu ap 'i a ena@ri 7idrote7nice> 8 ali entare cu ap8 a ena@ri 7idrote7nicec: ilu inat public 'i electrificri ruraled: ali entare cu &a(e naturale n localitie: alte servicii n do eniile locuinelor5 serviciilor 'i de(voltrii co unale2 !$2 Protecia ediului> onu entelor istoriceeseriiXX:-

75

a: salubritate 'i &estionarea de'eurilor> 8 salubritate8 colectarea5 tratarea 'i distru&erea de'eurilorb: canali(are 'i tratarea apelor re(iduale2 !.2 %ciuni &enerale econo ice5 co erciale 'i de a: aciuni &enerale econo ice 'i co erciale> 8 prevenirea 'i co baterea inundaiilor 'i &7eurilor8 sti ularea ntreprinderilor ici 'i i@locii8 pro&ra e de de(voltare re&ional 'i local8 alte c7eltuieli pentru aciuni &enerale econo ice 'i co erciale2 =========== X : Pentru bu&etele sectoarelor unicipiului Aucure'ti2 XX: Pentru bu&etul unicipiului Aucure'ti2 !12 Co bustibil 'i ener&ie> a: ener&ie ter icb: ali co bustibilic: alte c7eltuieli privind co bustibilii 'i ener&ia2 !02 %&ricultur5 silvicultur5 piscicultur 'i vntoare> a: a&ricultur> 8 protecia plantelor 'i carantin fitosanitarX:8 alte c7eltuieli n do eniul a&riculturii2 !,2 Transporturi> a: transport rutier> 8 dru uri 'i poduri8 transport n co un8 str(ib: alte c7eltuieli n do eniul transporturilor2 !+2 %lte aciuni econo ice> a: Fondul Ro n de )e(voltare Cocialb: (one liberec: turis d: proiecte de de(voltare ultifuncionale: alte aciuni econo ice2 =========== X : Pentru bu&etul unicipiului Aucure'ti2 34TW> unc>

76

C7eltuielile bu&etelor locale pot fi actuali(ate ca ur are a perfecionrii le&islaiei fiscale5 precu 'i prin le&ile bu&etare anuale5 n concordan cu pro&ra ele de cre'tere a autono iei financiare a unitilor ad inistrativ8teritoriale 'i de descentrali(are a serviciilor publice2 SSSS22 OUG <.1-29- pe$tru &%("'"carea )" c%&p!etarea u$%r acte $%r&at"Ae )" re+!e&e$tarea u$%r &a)ur" '")ca!D u+etare, Or(%$a$ta (e Ur+e$ta $r, <.1-29-

Publicat in ;onitorul 4ficial5 Partea I nr2 ,.0 din , septe brie $"!$ Luand in considerare opiniile si reco andarile Fondului ;onetar International5 Co isiei Europene si ale Aancii ;ondiale referitoare la deficitul bu&etar pro&no(at5 precu si necesitatea reducerii volu ului de plati restante si de arierate inre&istrate la nivelul autoritatilor ad inistratiei publice centrale si locale5 pentru evitare bloca@elor financiare de la nivelul acestora5 avand in vedere necesitatea> Y intaririi disciplinei econo ico8financiare de la nivelul autoritatilor ad inistratiei publice centrale si locale pentru evitarea intrarii in incapacitate de plata5 respectiv pentru evitarea declansarii unor executari silite ale autoritatilor ad inistratiei publice localeY elaborarii unui proiect de bu&et care sa reflecte obiectivele politicii fiscale si bu&etare pe care noul 6uvern si le asu a prin Pro&ra ul de &uvernareY stabilirii unui ter en unitar de virare a dividentelor#varsa intelor cuvenite bu&etului de stat de catre societatile nationale5 co paniile nationale si societatile co erciale la care statul ori o unitate ad inistrativ8teritoriala este actionar unic5 a@oritar sau care detine controlul5 precu si la re&iile autono eY ad inistrarii unitare prin %&entia 3ationala de %d inistrare Fiscala a redeventelor datorateY di inuarii presiunii asupra deficitului bu&etar &eneral consolidat5 in considerarea faptului ca aceste ele ente vi(ea(a interesul &eneral public si constituie situatii de ur&enta si extraordinare5 a caror re&le entare nu poate fi a anata5 in te eiul art2 !!0 alin2 91: din Constitutia Ro aniei5 republicata5 6uvernul Ro aniei adopta pre(enta ordonanta de ur&enta2 Art, I Le&ea nr2 $+.#$"", privind finantele publice locale5 publicata in ;onitorul 4ficial al Ro aniei5 Partea I5 nr2 ,!* din !* iulie $"",5 cu odificarile si co pletarile ulterioare5 se odifica si se co pletea(a dupa cu ur ea(a> 9, La articolul $ alineatul 9!:5 dupa punctul 1 se introduce un nou punct5 punctul 1Z!5 cu ur atorul cuprins>
77

<1Z!2 arierate [ plati restante cu o vec7i e data scadentei-<2

ai

are de /" de (ile5 calculata de la

-, La articolul !15 alineatul 9*: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <9*: 4rdonatorii de credite au obli&atia ca in executia bu&etelor preva(ute la art2 ! alin2 9$: sa asi&ure ac7itarea platilor restante preva(ute la alin2 9,:5 precu si a platilor restante re(ultate in cursul anului curent2 4rdonatorii de credite pot face dnoi an&a@a ente le&ale5 in li ita prevederilor bu&etare aprobate5 nu ai dupa stin&erea platilor restante inre&istrate la finele anului anterior5 respectiv a arieratelor din executia anului curent5 cu exceptia celor provenite din neacordarea su elor cuvenite confor contractelor de finantare a proiectelor derulate prin pro&ra e nationale2< /, La articolul !15 dupa alineatul 9*: se introduce un nou alineat5 alineatul 9/:5 cu ur atorul cuprins> <9/: Prin exceptie de la prevederile alin2 9*:5 se pot inc7eia noi an&a@a ente le&ale pentru proiecte#pro&ra e finantate din fonduri externe nera bursabile2< <, La articolul $$5 alineatul 9!: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <%rt2 $$ 9!: 4rdonatorii principali de credite reparti(ea(a creditele bu&etare aprobate prin bu&etele locale5 pentru bu&etul propriu si pentru bu&etele institutiilor publice subordonate5 ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite5 dupa ca(5 si aproba efectuarea c7eltuielilor din bu&etele proprii5 cu respectarea dispo(itiilor le&ale2< =, La articolul .$ alineatul 9!:5 te5a "$tr%(uct"Aa se odifica si va avea ur atorul cuprins> <%rt2 .$ 9!: )in i po(itul pe venit incasat la bu&etul de stat la nivelul fiecarei unitati ad inistrativ8teritoriale in luna anterioara5 cu exceptia i po(itului pe veniturile din pensii5 se aloca lunar5 pana cel tar(iu la data de * ale alunii in curs5 o cota de><2 3, La articolul .. alineatul 9.:5 litera b: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <b: $"F din su a se reparti(ea(a5 prin 7otarare a consiliului @udetean5 pentru ac7itarea arieratelor provenite din neplata c7eltuielilor de functionare si#sau de capital5 in ordinea cronolo&ica a vec7i ii arieratelor5 pentru sustinerea pro&ra elor de de(voltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala2 Gotararea consiliului @udetean se co unica directorului directiei &enerale a finantelor publice @udetene5 institutiei prefectului si consiliilor locale din @udet2< ., La articolul ..5 alineatul 90: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <90: Pentru reparti(are su elor confor criteriilor preva(ute la alin2 9.: lit2 b:5 precu si a celor preva(ute la alin2 91: lit2 f:5 consiliul @udetean are obli&atia ca5 in ter en de 0 (ile de la publicarea le&ii bu&etului de stat in ;onitorul 4ficial al Ro aniei5 Partea I5 sa solicite in scris tuturor unitatilor ad inistrativ8teritoriale din cadrul @udetului pre(entarea de cereri pentru acordarea de su e pentru ac7itarea

78

arieratelor5 precu si pentru sustinerea pro&ra elor de de(voltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare lcoala2< >, La articolul .. alineatul 9,:5 litera b: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <b: !0F din su a5 precu si su ele retinute prin aplicarea corespun(atoare a prevederilor alin2 91: lit2 f: se reparti(ea(a prin 7otarare a Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucuresti5 cu respectarea procedurii preva(ute la alin2 90:5 pentru ac7itarea arieratelor provenite din neplata c7eltuielilor de functionare si#sau de capital5 in ordinea cronolo&ica a vec7i ii arieratelor5 penru sustinerea pro&ra elor de de(voltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala2 Gotararea Consiliului 6eneral al ;unicipiului Aucuresti se co unica directorului )irectiei 6enerale a Finantelor Publice a ;unicipiului Aucuresti5 Institutiei Prefectului ;unicipiului Aucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor unicipiului Aucuresti2< 0, La articolul 1/5 dupa alineatul 9!.: se introduc (ece noi alineate5 alineatele 9!.Z!:8 9!.Z!":5 cu ur atorul cuprins> <9!.Z!: 4rdonatorii principali de credite ai bu&etelor locale au obli&atia raportarii5 pana cel tar(iu la data de , a fiecarei luni5 catre directiile &enerale ale finantelor publice @udetene5 respectiv )irectia 6enerala a Finantelor Publice a ;unicipiului Aucuresti a situatiei platilor restante inre&istrate la nivelul bu&etului &eneral al unitatilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale5 la finele lunii precedete2 In situatia platilor restante se evidentia(a distinct platile restante provenite din activitatea instituiilor publice finantate inte&ral din venituri proprii5 din neacordarea su elor cuvenite la care s8au an&a@at instituiile publice din ad inistratia publica centrala prin se narea contractelor de finantare a proiectelor derulate prin pro&ra e nationale si cele deter inate de i ple entarea proiectelor ce beneficia(a de fonduri exerne nera busabile care nu se iau in considerare la aplicarea prevederilor alin2 9!.Z$:89!.Z+:2 La situatia platilor restante inre&istrate la nivelul bu&etului &eneral al unitatilor#subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale se anexea(a situatia platilor restante pe fiecare institutie publica de subordonare locala5 finantata inte&ral din venituri proprii2 ;etodolo&ia privind raportarea platilor restante se aproba prin ordin al inistrului finantelor publice2 9!.Z$: 4rdonatorii de credite ai bu&etelor locale ale unitatilor subdivi(iunilor ad inistrativ8teritoriale care inre&istrea(a arierate au obli&atia sa di inue(e lunar volu ul acestora cu cel putin 0F5 calculat la soldul lunii anterioare2 9!.Z.: In ca(ul nerespectarii prevederilor alin2 9!.Z!: si 9!.Z$:5 directorii directiilor &enerale ale finantelor publice @udetene5 respectiv )irectiei 6enerale a Finantelor Publice a ;unicipiului Aucuresti5 sistea(a ali entarea atat cu cote5 defalcate din i po(itul pe venit5 cat si cu su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale2 9!.Z1: La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se an&a@ea(a sa ac7ite arierate si in care se entionea(a beneficiarii su elor si detaliile privind plata5 directorii directiilor &enerale ale finantelor publice @udetene5 respectiv )irectiei 6enerale a Finantelor Publice a ;unicipiului Aucuresti ali entea(a conturile acestora atat cu cote defalcate din i po(itul pe venit5 cat si cu su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor lcoale pana la nivelul su elor solicitate pentru plata arieratelor2 9!.Z0: In ter en de doua (ile lucratoare de la data alocarii su elor5 ordonatorii principali de credite pre(inta unitatilor teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului docu entele de plata prin care ac7ita arieratele5 potrivit celor entionate in cerere2
79

9!.Z,: In ca(ul in care ordonatorii de credite nu pre(inta docu entele de plata in ter enul preva(ut la alin2 9!.Z0: sau in ca(ul in care acestea nu sunt intoc ite potrivit destinatiei preva(ute la alin2 9!1Z1:5 unitatile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului au obli&atia sa retra&a din conturile bu&etelor locale su ele aferente cotelor defalcate din i po(itul pe venit5 precu si su ele defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale5 care au fost alocate pe ba(a cererii5 corespun(atoare docu entelor de plata nepre(entate sau intoc ite eronat2 ?nitatile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului au obli&atia sa co unice de indata ordonatorilor principali de credite su ele care au fost retrase si otivele pentru care au fost restrase2 9!.Z+: %li entarea cu cote defalcate din i po(itul pe venit si su e defalcate din unele venituri ale bu&etului de stat pentru ec7ilibrarea bu&etelor locale5 preva(uta la alin2 9!.Z.:5 se reia la data respectarii prevederilor alin2 9!.Z!: si 9!.Z$:2 9!.Z*: 4rdonatorii de credite ai institutiilor publice de subordonare locala5 finantate inte&ral din venituri proprii5 care inre&istrea(a arierate au obli&atia sa di inue(e lunar volu ul acestora cu cel putin .F5 calculat la soldul lunii anterioare5 potrivit situatiilor pre(entate confor alin2 9!.Z!: pentru fiecare institutie in parte2 9!.Z/: In ca(ul nerespectarii prevederilor alin2 9!.Z!: si 9!.Z*:5 unitatile teritoriale ale Tre(oreriei Ctatului au obli&atia sa nu opere(e plati din conturile institutiilor publice de subordonare locala5 finantate inte&ral din venituri proprii5 cu exceptia platilor pentru ac7itarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora5 respectiv pentru stin&erea arieratelor2 9!.Z!": ;asura preva(uta la alin2 9!.Z/: incetea(a la data respectarii prevederilor alin2 9!.Z!: si 9!.Z*:2< 92, La articolul 0!5 alineatul 9!: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <%rt2 0! 9!: Creditele bu&etare aprobate prin bu&etele preva(ute la art2 ! alin2 9$: pot fi folosite prin desc7ideri de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora5 in li ita su elor aprobate5 potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispo(itiilor le&ale care re&le entea(a efectuarea c7eltuielilor respective5 precu si cu respectara procedurilor si calendarului aprobat prin ordin al inistrului finantelor publice2< 99, La articolul ,.5 alineatul 91Z.: se odifica si va avea ur atorul cuprins> <91Z.: In ca(ul i pru uturilor pentru refinantarea datoriei publice locale5 precu si al i pru uturilor contractate si#sau &arantate de unitatile#subdivi(iunile ad inistrativ8teritoriale pentru asi&urarea prefinantarii si#sau cofinantarii proiectelor care beneficia(a de fonduri externe nera bursabile de preaderare si postaderare de la ?niunea Europeana5 totalul datoriilor anuale5 repre(entand rate scadente de capital5 doban(i si co isioane aferente acestor tipuri de i pru uturi5 nu se ia in considerare la deter inarea incadrarii in li ita preva(uta la alin2 91:2< 9-, La articolul +* alineatul 9!:5 literele b: si c: se odifica si vor avea ur atorul cuprins> <b: nerespectarea dispo(itiilor art2 0 alin2 9$:891:5 art2 $1 alin2 9.:5 art2 $, alin2 91:5 art2 .$ alin2 9!:891:5 art2 .. alin2 9.:89,:5 art2 ./ alin2 9$:5 art2 1/ alin2 9.:890: si 9+:5 art2 0! alin2 9!:5 art2 01 alin2 9$:89,:5 si 9/:5 art2 00 alin2 9!:5 art2 0, alin2 9!:5 art2 +" alin2 9!:5 art2 +$ alin2 9$:5 art2 +. alin2 9.:5 art2 +1 alin2 91:5 9,: si 9!.:5 art2 +0 alin2 9!/: si ale art2 +,Z!c: nerespectarea dispo(itiilor art2 1 alin2 91: si 9,:5 art2 !1 alin2 9!: si 9,:5 art2 $.5 art2 ." alin2 9.:89,:5 art2 ,.5 art2 +. alin2 9!: si ale art2 +0 alin2 91: si 9,:-<2
80