Sunteți pe pagina 1din 26

ANALIZA DINAMICII ACTIVULUI PATRIMONIAL LA

2009 -2011
Specificaie
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Active imobilizate
Stocuri
Creane totale
Disponibiliti bneti
Active circulante
Conturi de regularizare i asimilate activ
TOTAL ACTIV

ANALIZA DINAMICII PASIVULUI PATRIMONIAL L


PERIOADA 2009 -2011
Specificaie
Capital social
Rezerve
Alte fonduri
Profit

Repartizarea profitului
Subvenii pentru investiii
Capitalul propriu
Credite pe termen mediu i lung
Furnizori i asimilate
Alte obligaii de exploatare
Datorii totale
Conturi de regularizare i asimilate pasiv
TOTAL PASIV

RATELE DE STRUCTUR ALE ACTIVULUI I PASI


COTNARI SA.
Specificare
Rata activelor imobilizate
Rata imobilizrilor necorporale
Rata imobilizrilor corporale
Rata imobilizrilor financiare
Rata activelor circulante
Rata stocurilor
Rata creanelor
Rata disponibilitilor bneti
Rata stabilitii financiare
Rata autonomiei financiare
Rata datoriilor totale

Tabelul 1

CII ACTIVULUI PATRIMONIAL LA S.C. COTNARI S.A. N PERIOADA


2009 -2011
2010
2011
2009
0

100%
56,208,325
100%
879
100%
56,209,204
100%
9,106,852
100%
25,317,303
100%
4,711,370
100%
39,135,525
100%
0
100%
95,732,058

0%
63,482,918
112.94%

100%

879
100%
63,483,797
112.94%
11,011,574
120.92%
26,514,249
104.73%
1,488,915
31.60%
39,014,738
99.69%
0
0%
102,733,868
107.31%

24,458

68,351,446
121.60%
879
100%
68,376,783
121.65%
5,989,061
65.76%
25,271,701
99.82%
15,796,508
335.28%
47,057,270
120.24%
0
0%
115,548,212
120.70%

TAB2

MICII PASIVULUI PATRIMONIAL LA S.C. COTNARI S.A.


N
PERIOADA 2009 -2011
2010
2011
2009
17,191,530
17,191,530
17,191,530
100.00%
100.00%
100%
14,209,868
17,235,588
10,587,055
34.22%
62.80%
100%
0
0
0
100%
3,598,418
1,968,488
4,672,888
77.01%
42.13%
100%

270,753
100%
23,314,739
100%
41,201,287
100%
11,141,597
100%
13,379,425
100%
-

207,711
76.72%
25,884,903
111.02%
43,901,626
106.55%
10,457,580
93.86%
10,277,051
76.81%

114,159
42.16%
46,163,473
198.00%
45,388,830
110.16%
6,572,579
58.99%
6,897,087
51.55%

32,712,006
106.11%
-

22,041,961
71.50%
-

102,733,868
107.3%

115,548,212
120.70%
TAB3

100%

30,828,703
100%

100%
95732058
100%

TRUCTUR ALE ACTIVULUI I PASIVULUI PATRIMONIAL LA SC


COTNARI SA.
2009
2010
2011
58.72%
61.79%
59.18%
0.00%
0.00%
0.02%
58.71%
61.79%
59.15%
0.0009%
0.0009%
0.0008%
40.88%
37.98%
40.73%
9.51%
10.72%
5.18%
26.45%
25.81%
21.87%
4.92%
1.45%
13.67%
79.51%
81.27%
86.76%
43.04%
42.73%
39.28%
32.20%
31.84%
19.08%

Analiza fondului de rulment i al necesarului de fond de rulment


Nr.

Indicatori

Capital permanent

Active fixe

Active circulante

Disponibiliti bneti

Active ciculante
(-disponibiliti)

Datorii curente

Fond de rulment

Necesar de fond de rulment

Trezorrie net

2009

2010

76,118,058
100%
56,209,204
100%
25,317,303
100%
4,711,370
100%
20,605,933
100%
19,226,671
100%
19,908,854
100%
1,379,262
100%
18,529,592
100%

83,488,712
109.68%
63,483,797
112.94%
39,014,738
154.10%
1,488,915
31.60%
37,525,823
182.11%
19,009,823
98.87%
20,004,915
100.48%
18,516,000
1342.46%
1,488,915
8.04%

Indicatori de lichiditate
Nr.
1
2
4
5
6

Indicatori
Total active curente
Total pasive curente
Rata de lichiditate general
Rata de lichiditate redus
Rata de lichiditate imediat

2009
2010
25,317,303
39,014,738
19,226,671
19,009,823
1.316780372
2.0523462
0.843123128
1.47308915
0.245043461
0.078323454

Analiza ratelor de solvabilitate


Nr.
Indicatori
1
Activul net contabil
2
Rata solvabilitii generale
3
Rata ndatorrii totale
4 Rata ndatorrii pe termen lung
5
Capacitatea de ndatorare

2009
64,903,355
3.11
0.75
0.27
0.54

2010
70,021,862
3.14
0.75
0.24
0.53

Tabelul 4

ului de fond de rulment

Calculul i analiza ratelor de rentabilitate la S.C. COTNARI S.A


2011
100,245,829
131.70%
68,376,783
121.65%
47,057,270
185.87%
15,796,508
335.28%
31,260,762
151.71%
13,348,435
69.43%
31,869,046
160.07%
17,912,327
1298.69%
13,956,719
75.32%

tab5

ate
2011
47,057,270
13,348,435
3.525302404
3.076631006
1.183397754

tab6

Nr.

Specificaie

U.M.

Venituri din exploatare

lei

2
3
4
5
6
7
8
9

Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Rezultatul curent
Rezultatul net
Capital propriu
Activ total
Rentabilitatea economic
Rentabilitatea financiar

lei
lei
lei
lei
lei
lei
%
%

ilitate
2011
93,506,251
5.24
0.49
0.14
0.45

tab7

aliza ratelor de rentabilitate la S.C. COTNARI S.A.

Analiza indicatorilor performanelor c

2009

2010

2011

Nr.

119,623,597

100,087,261

85,443,052

111,900,070
7,723,527
7,805,890
4,672,888
41,201,287
95,732,058
8.07%
11.34%

94,479,755
5,607,506
6,349,525
3,598,418

81,708,722
3,734,330
5,697,083
1,968,488

43,901,626
102,733,868

45,388,830
115,548,212

2
3
4
5
6
7

5.46%
8.20%

3.23%
4.34%

9
10
11
12
13
14
15

tab8

Analiza indicatorilor performanelor cuprini n tabloul de bord


Indicatori
Venituri din vnzarea
mrfurilor
Marja comercial
Rata marjei
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Valoare adugat
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Rezultatul brut
Rezulattul net

2009

2010

2011

522,552

435,503

0
0.00%
103,943,935
119,623,597
111,900,070
7,723,527

-1
-0.00023%
95,713,214
100,087,261
94,479,755
5,607,506

0
84,484,239
85,443,052
81,708,722
3,734,330

58,503,817
82,363
2,390,823
-2,308,460
5,415,067
5,415,067
4,672,888

32,406,601
742,019
2,195,295
-1,453,276
4,154,230
4,154,230
3,598,418

36,567,919
1,962,753
3,413,846
-1,451,093
2,283,187
2,283,187
1,968,488

CI

57,197,868

63,673,420

60,064,849

115,701,685

96,080,022

96,632,768

Calculul funciei scor Z - modelul Altman la S.C. COTNAR

10000

Nr.

Denumirea ratelor

1
2
3
4
5
6

R1=Activ circulant/Activ total


R2=Profit reinvestit/Activ total
R3=Profit brut/Activ total
R4= Capitaluri proprii/Datorii totale
R5=Cifra de afaceri/Activ total
Funcia - scor Z

TAB 15

ciei scor Z - modelul Altman la S.C. COTNARI S.A.


Exerciiu financiar
2009
2010
2011
0.2645
0.3798
0.4073
0.0460
0.0330
0.0160
0.0566
0.0404
0.0198
1.3365
1.3421
2.0592
1.0858
0.9317
0.7312
2.454962656
2.371335119 2.542326302

4402135

3390707

1854329

Analiza soldurilor intermediare de gestiune


Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Specificaie
Vnzri de mrfuri
Producia exerciiului
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli cu materiale i
servicii
Valoarea adugat
Impozite i taxe
Subvenii pentru exploatare
Cheltuieli cu personalul
Excedent brut de exploatare
Venituri din provizioane
Alte venituri din exploatare
Alte cheltuieli din exploatare
Cheltuieli privind
amortizarea i provizioanele
Profitul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit curent
Rezultatul excepional
Profit net

U.M.
lei
lei
lei

2009
522,552
115,701,685

522,552

lei

41,838,624

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

58,503,817
414,141
23,314,739
8,126,486
73,277,929
45,742
2,243,752
432,666,381

lei

lei
lei
lei
lei
lei
lei

7,723,527
82,363
2,390,823
5,415,067
4,672,888

tab 10

rmediare de gestiune
2010
435,503
96,080,022

2011
0
96,632,768

435,504

30,805,232

32,605,272

32,406,601
324,830
25,884,903
7,601,815
50,364,859
0
3,259,479
39,214,691

36,567,919
323,045
46,163,473
6,512,963
75,895,384
0
1,956,050
26,899,793

5,607,506
742,019
2,195,295
4,154,230
3,598,418

3,734,280
1,962,753
3,413,846
2,283,187
1,968,488

102,265,775

tab 10

Rata repartizrii primare, rata rentabilitii capitalului investit i rata


dobnzii
Explicaie
2009
2010
2011
Rata repartizrii primare
125%
155%
208%
Rata rentabilitii
capitalului investit
10.26%
7.21%
4.22%
Rata dobnzii
7.76%
6.71%
15.49%

Cheltuieli financiare
Datorii totale
Rezultatul brut
Capital permanent

Excedent brut de exploatare lei


Valoare adugat

2,390,823
30,828,703

2,195,295

3,413,846

100%

32,712,006
6.11%

22,041,961
-28.50%

5,415,067

4,154,230

2,283,187

52803319
1

57603809
0.090912656

58503817

73277929
32406601

54082356
0.024222663
50364859 75895384
36567919

Determinarea rezultatului activitii curente i a ratelor acestuia


Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indicatori
Rezultatul exploatrii
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul activitii financiare
Rezultatul activitii curente
Ponderea cheltuielilor financiare n
rezultatul exploatrii
Ponderea cheltuielilor financiare n
rezultatul activitii curente
Activele imobilizate
Imobilizri corporale
Rata rezultatului curent la 1000 lei active
imobilizate
Rata rezultatului curent la 1000 lei
imobilizri corporale

2009
7,723,527
82,363
2,390,823
-2308460
5,415,067

2010
5,607,506
742,019
2,195,295
-1453276
4,154,230

0.309550675 0.391492225
0.441513097 0.528448112
56,209,204
56,208,325

63,483,797
63,482,918

0.096337728 0.065437642
0.096339234 0.065438548

tab12

r acestuia
2011
3,734,280
1,962,753
3,413,846
-1451093
2,283,187
0.914191223
1.495210861
68,376,783
68,351,446

0.033391261
0.033403639

Analiza pragului de rentabilitate din exploatare la


Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Specificaie
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profit din exploatare
Costuri variabile totale
Costuri fixe totale
Marja costurilor variabile
Pragul de rentabilitate din
exploatare
Indicatorul de poziie
absolut
indicatorul de poziie
relativ
Momentul realizrii
pragului de rentabilitate
Coeficientul de elasticitate

U.M.
lei
lei
lei
lei
lei
lei

2009
119,623,597
111,900,070
7,723,527
43,452,381
70,838,512
60,491,554

2010
100,087,261
94,479,755
5,607,506
31,772,212
64,902,838
63,941,002

lei

121,723,335

97,152,985

lei
%
zile
-

cheltuieli totale

Cifra de afaceri
RATA CHELT

S.C. COTNARI S.A.

114290893

103,943,935
0.418036714
0.581963286

95,713,214
0.3319522
0.6680478

96675050

84,484,239
0.385933192
0.614066808

tab 13

S.C. COTNARI S.A.


2011
85,443,052
81,708,722
3,134,280
32,605,272
52,517,346
51,878,967
85,523,831

85122618

Starea
Risc mare de exploatare
Risc mediu de exploatare
Risc mic de exploatare

Momentul realizrii
Coeficientul de
Indicatorul de poziie
pragului de
elasticitate
rentabilitate
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.

tab 14

Coeficientul de
elasticitate
Max

TAB 15

Calculul funciei scor Z - modelul Altman la S.C. COTNARI S.A.


Nr.

Denumirea ratelor

1
2
3
4
5
6

R1=Activ circulant/Activ total


R2=Profit reinvestit/Activ total
R3=Profit brut/Activ total
R4= Capitaluri proprii/Datorii totale
R5=Cifra de afaceri/Activ total
Funcia - scor Z

Exerciiu financiar
2009
2010
2011

S-ar putea să vă placă și