Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

Cod M.C.-IL-16 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.1 din 4 16. EXECUTAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII LA CLADIRI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARILOR DE INVELITORI LA CONSTRUCTII


Cod MC- IL-16, Revizia 1

LISTA DE SEMNATURI
ELABORAT Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura VERIFICAT APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

Cod M.C.-IL-16 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.2 din 4 16. EXECUTAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII LA CLADIRI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII LA CLADIRI 1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de hidroizolatii la cladiri 2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de hidroizolatii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la C 112/1986 normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase. C 217/1983 Norme tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatoarelor cu folie din PVC plastifiat la acoperisuri. Si C 246/1993 Instructiuni tehnice pentru utilizarea foliilor de bitum aditivat la hidroizolatiile acoperisurilor. 5. INSTRUCTIUNEA 1 5.1. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele; - asigurarea documentelor de executie; - verificarea calitatii materialelor puse in opera; - verificarea conditiilor speciale, - instruirea personalului in executarea lucrarilor - dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii; - racorduri de energie , apa si alte utilitati - trasarea lucrarilor; 5.2. Descrierea instructiunii

Hidroizolarea elementelor de constructie se realizeaza in scopul asigurarii climatului interior, impus de conditiile minimale de confort la cladirile de locuit si social- culturale si de conditiile nccesare desfasurarii procesuli de productie la constructiile industriale si agrozotehnice. Hidroizolarea elementelor de constructie se face in scopul asigurarii:

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

Cod M.C.-IL-16 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.3 din 4 16. EXECUTAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII LA CLADIRI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

limitarii la valorile cerute de conditiile de exploatare a diferentei dintre temperatura aerului interior si temperatura suprafetei interioare a - elementelor de constuctie, precum si evitarea condensului pe suprafata acestor elemente; -stabilitatii termice necesare, pentru limitarea oscilatiilor temperaturiipe suprafata interioaraa elementelor de constructii; - rezistentei necesare la difuzia vaporilor de apa, pentru evitarea condesarii acestora in structura elementelor de constructii; - rezistentei necesare la permeabilitatea aerului, pentru a limita diminuarea capacitatii de izolare termica, datorita infiltratiilor de aer; - limitarii la minim a pierderilor de caldura prin puntile termice si evitarii fenomenului de condens. Materiale folosite la hidroizolarea elementelor de constructie se vor verifica prin sondaj calitatea in ceea ce priveste: aspectul, starea suprafetelor interzicandu-se folosirea celor acoperite cu impuritati, praf, gheata, sau in cazul blocurilor b.c.a folosirea celor stirbie sau cu colturi rupte. Manipularea materialelor se va face cu manual cu dispozitive speciale. Se interzice bascularea sau aruncarea materialelor. Diversele operatii necesare pentru realizarea hidroizolatiilor cu diverse materiale placi din b.c.a; produse termoizolante din diatomit, perlit expandat agregate minerale usoare , placi din fibre de lemn, placi termoizolante din talasti p STABILIT sau placi din granule de pluta expandata si aglomerata cu bitum etc. ( manipulare , prelucrare , montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata Personalul trebuie instruit pentru folosirea dispozitivelor, si echipat cu echipamentul de protectie prevazut in normativele in vigoare. Depozitrea materialelor se va face la obiect, in locuri uscate, ferite de acumularea apelor meteorice, plate pe reazeme din materiale tari. Materialele inflamabile se vor depozita si transporta in vase etanse , ferite de foc si nu se va fuma in zona depozituluisi la locul executiei. Pe platforme si in magaziile de depozitare precum si la locurile unde se lucreaza cu aceste materiale , se vor prevedea stingatoare de incendiu, conform normelor de dotare. In timpul executiei hidroizolatiei se va verifica in permanenta orizontalitatea si planeitatea suprafetelor. La executarea lucrarilor de hidroizolatie la elementele de constructie vor fi pregatie si se va tine cont de urmatoarele: - stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari decat abaterile prevazute de reglementarile tehnice in vigoare. - existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. Latime pe conturul si campul sapelor de peste termoizolatiile noi sau in vrac; - corectarea cu mortar de ciment de panta de max 1:5 a denivelarilor de max.10mm admise intre elementele prefabricate; -

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

Cod M.C.-IL-16 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.4 din 4 16. EXECUTAREA LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII LA CLADIRI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

protejarea prealabila a termoizolatiilor de polistiren cu folii biummate sau pelicule de mortar special; - racorduri intre diversele suprafete cu abaterile admisibile fata de dimensiunile din proiect sau fata de prevederile in vigoare. - lipirea si latimea petrecerii corecta a foliilor - respecterea corecta a directiei de montare a foliilor - realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie de sub sorturi, copertine sau tuburi; Inainte a se incepe lucrarile de hidroizolatie stratul suport se va curati bine in vederea depistarii crapaturilor si locurilor degradate, precum si pentru a se realiza o mai buna buna aderenta amaterialelor hidroizolatoare; Inainte de punerea in opera materialele hidroizolatoare se vor amesteca energic pana la omogenizarea lor completa, contolandu-se aspectul si omogenitatea Se interzice diluarea pe santier a produselor hidroizolatoare la rece cu diferiti solventi. Lucrarile de hidroizolatie se executa dupa terminarea lucrarilor de constructiimontaj , a caror executie ulterioara ar putea dauna calitatii lucrarii de hidroizolatie. La executarea lucrarilor de hidroizolatii fumatul este interzis si se vor respecta prevederile Normele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor - procese verbale de lucrari ascunse 8. ANEXE Specifice nu sunt