Sunteți pe pagina 1din 13

Probaiune

Specializare: Asisten Social Anul : III Grupa: 3 Student: Cocea Andreea Simona

Procedura n cauzele cu infractori minori


Procedura speciala n cauzele cu infractori minori este obligatorie, n sensul ca un minor nu poate fi urmarit si judecat potrivit procedurii obisnuite, ntruct aceasta nu ofera protectia deosebita pe care o acorda procedura speciala. Organele care pot sa solicite efectuarea referatului de evaluare: instanta de judecata si procurorul. Cnd poate fi solicitat: regula o reprezinta obligativitatea solicitarii referatului de evaluare n faza de judecata, de catre instanta de judecata. Exceptia de la aceasta regula se regaseste n aceea ca textul de lege recunoaste si procurorului posibilitatea de a solicita efectuarea referatului de evaluare, caz n care dispunerea acestuia de catre instanta are caracter facultativ. Competenta teritoriala, n vederea ntocmirii referatului de evaluare, apartine Serviciului de probatiune de pe lnga tribunalul n a carui circumscript ie teritoriala si are locuinta minorul. n scopul determinarii termenului n care se va efectua referatul de evaluare de catre Serviciul de probatiune . Referatul de evaluare se depune de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere la instanta de judecata n termen de14 zile de la data primirii solicitarii.

Institutiile de medicina legala au solicitat ntocmirea referatului de evaluare n vederea stabilirii discernamntului minorului cu vrsta cuprinsa ntre 14 s i 16 ani, astfel nct pentru a se angaja raspunderea penala ntr-o atare situatie este necesara stabilirea, prin intermediul unei expertize psihiatrice a discernamantului. n cazul n care expertiza priveste persoane minore, dosarul va contine si ancheta sociala , precum si datele privind performanta scolara. Referatul de evaluare era introdus pentru a nlocui ancheta sociala n cadrul procedurii speciale aplicabile n cazul minorilor care au savrsit infract iuni, fa ra a exista o prevedere expresa care sa stabileasca ca aceasta substituire va opera si n alte situatii reglementate prin lege, n care anterior acestui moment era incidenta ancheta sociala. (Legea nr. 356/2006) Un alt element specific procedurii n cauzele cu infractori minori l constituie citarea alaturi de parti la judecarea cauzei si a Serviciului de probatiune de la domiciliu minorului , parintii acestuia sau, dupa caz, tutorele, curatorul, persoana n ngrijirea or supravegherea careia se afla minorul, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de catre instanta.

LEGISLATIA SPECIALA CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA SERVICIILOR DE PROBATIUNE

Categoriile de minori pentru care se ntocmesc de catre serviciile de probatiune referate de evaluare sau rapoarte 1. Pentru minorii care au savrsit o fapta penala si nu raspund penal, serviciile de probatiune ntocmesc rapoarte n baza prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 2. Pentru minorii care au savrsit o fapta penala si raspund penal, serviciile de probatiune ntocmesc referate de evaluare conform prevederilor art. 482 din Codul de procedura penala. Minorii pentru care serviciile ntocmesc acest referat pot avea calitatea de nvinuit sau de inculpat.

Referatul de evaluare este un instrument specific care vine n ntmpinarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata si care faciliteaza individualizarea unor sanctiuni sau masuri procesuale, fara a influena declansarea procesului penal. Referatul de evaluare se foloseste n cursul procesului penal, iar calitatea de infractor nu apartine dect unui subiect angrenat ntr-un proces penal n curs de derulare. Observam ca prezenta unei banuieli puternice sau a motivelor ori indiciilor temeinice impune fie nceperea urmaririi penale, fie punerea n miscare a actiunii penale, atragnd implicit si dobndirea calitatii de nvinuit sau inculpat,dupa caz. Referatul de evaluare este un instrument specific procedurii care se urmeaza n cauzele cu infractori minori si nu constituie un act premergator nceperii urmaririi penale. Actele premergatoare au rolul de a furniza date suficiente pentru nceperea urmaririi penale. Referatul de evaluare devine mijloc de proba. Referatul face referire la fapta comisa din perspectiva modului de comitere, a motivatiei comiterii, a rolului avut, a atitudinii fata de infractiune si fapta etc.

Serviciile de probatiune nu pot da curs referatelor de evaluare din urmatoarele considerente: Serviciile de probatiune au competente n ceea ce priveste aceasta categorie de minori, dar numai n limitele determinate de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Serviciile de probatiune ntocmesc rapoarte, dar numai la solicitarea instantelor civile, n contextul n care obiectul cauzei l reprezinta stabilirea, nlocuirea sau ncetarea unei masuri de protectie speciala fata de minorul care a savrsit o fapta penala, dar nu raspunde penal. Serviciile de probatiune ntocmesc acest raport numai n situatia n care competenta privind stabilirea, nlocuirea sau ncetarea unei masuri de protectie speciala fata de minorul care nu raspunde penal, dar a savrsit o fapta penala revine instantei de judecata. Comisia pentru protectia copilului este competenta a dispune de una dintre masurile de protectie speciala, la propunerea DGASPC, insa trebuie sa tina seama de: conditiile care au favorizat savrsirea faptei; gradul de pericol social al faptei; mediul n care a crescut si a trait copilul; riscul sa vrsirii, din nou, de catre copil, a unei fapte prevazute de legea penala;

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la domiciliu copilului sau n a carei raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul ntocmeste s prezinta instantei raportul referitor la copil, care va cuprinde date privind: a) personalitatea, starea fizica si mentala a copilului; b) antecedentele socio-medicale si educationale ale copilului; c) conditiile n care copilul a fost crescut si n care a trait; d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip rezidential n care ar putea f plasat copilul; e) orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului care pot servi solutionari cauzei; n legatura cu modalitatea n care Serviciul de probatiune ar trebui sa sesizez instanta de judecata, n situatia n care sunt ncalcate masurile si/sau obligatiile stabilit prin hotarre judecatoreasca, n cazul n care se dispune suspendarea executari pedepsei sub supraveghere ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sa sub control.

Sesizarea parcurge urmatoarele etape : 1.Consilier de probatiune, seful Serviciului de probatiune, judecatorul delegat la compartimentul executari penale, instanta de executare 2.Remiterea de copii ale referatelor de evaluare autoritatilor responsabile cu executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate sau celor responsabile cu executarea arestului preventiv Serviciile de probatiune au primit adesea solicitari din partea autoritatilor responsabile cu executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate, sau a celor responsabile cu executarea arestului preventiv, de a remite copii ale referatelor de evaluare acestor solicitanti.

Particularitati privind procedura ntocmirii referatelor de evaluare n anumite situatii special: 1.Serviciile de probatiune primesc solicitari privind ntocmirea de referate de evaluare pentru nvinuiti sau inculpate, consumatori de droguri. n aceste situatii, ntocmirea referatului de evaluare se va realiza de catre Serviciul de probatiune n acord cu dispozitiile referitoare la aceasta activitate Avnd n vedere ca persoana nvinuita sau inculpata este si consumatoare de droguri, se vor respecta, n ntocmirea documentului, etapele prevazute de metodologia de colaborare a protocolului ncheiat ntre Directia de Probatiune si Agentia Nationala Antidrog. n cazul n care organele judiciare solicita ntocmirea de referate de evaluare pentru persoane consumatoare de droguri, serviciile de probatiune procedeaza dupa cum urmeaza:realizeaza interviul cu persoana, ntr-o perioada de maximum 5 zile calendaristice de la primirea solicitarii; prezinta persoanei serviciile oferite de centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog n situatia n care se constata existenta consumului, cernd acordul scris al acesteia pentru ntlnirea cu reprezentantul centrului

- dupa realizarea interviului, Serviciul de probatiune transmite Centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog din judet/sectoarele municipiului Bucuresti solicitarea de colaborare, mpreuna cu o copie a acordului scris al persoanei si cu informatiile de natura psiho-sociala obtinute n urma interviului; - informatiile transmise Centrului de prevenire, evaluare si consiliere antidrog vor fi formulate pe urmatoarele arii: - fapta pentru care persoana este incriminata, antecedente - scurt istoric al consumului de droguri - context familial (daca este posibil, n cursul interviului se vor identifica persoanele resursa din cadrul familiei) - pregatire scolara/calificare profesionala, experienta profesionala/n cmpul muncii, modalitati de petrecere a timpului liber/relatii (n cursul interviului se vor identifica persoanele resursa din reteaua sa, daca exista), stare de sanatate - coordonatele persoanei evaluate (locul de detinere/ adresa, telefon) - termen de solutionare a cererii/judecata - consilier responsabil de caz - alte informatii obtinute dupa realizarea interviului cu surse relevante (familie, scoala etc.).

II. Unele instante impun Serviciului de probatiune contactarea avocatului nvinuitului sau inculpatului pentru a fi prezent la realizarea interviului n vederea realizarii referatului de evaluare. Precizari privind determinarea competentei Serviciului de probatiune n anumite situatii particulare Serviciile de probatiune detin o competenta disociata n ceea ce priveste ntocmirea referatului de evaluare pentru nvinuitii sau inculpat si minori fata de ndeplinirea altor atributii, cum ar fi de exemplu participarea la ascultarea sau confruntarea minorului. Astfel, va fi prezent la unele acte de urmarire penala , la chemarea organului de urmarire penala, Serviciul de probatiune de la domiciliul minorului, dar competenta de a ntocmi referatul de evaluare apartine serviciului de la locuinta acestuia.

n cauzele cu infractori minori, organul de urmarire penala sau instanta de judecata are obligatia sa dispuna efectuarea referatului de evaluare de catre Serviciul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor de la domiciliul minorului , potrivit legii. ,,Cnd nvinuitul sau inculpatul este un minor care nu a mplinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, daca organul de urmarire penala considera necesar, citeaza Serviciul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor de la domiciliul minorului, precum si pe parinti, iar cnd este cazul, pe tutore, curator sau persoana n ngrijirea ori supravegherea careia se afla minorul. (art. 481 alin. (1) C.p.p.) n cauzele cu inculpat si minori, instanta de judecata are obligatia sa dispuna efectuarea referatului de evaluare de catre Serviciul de probatiune de pe lnga tribunalul n a carui circumscriptie si are locuinta minorul , potrivit legii, cu exceptia cazului n care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitata n cursul urmaririi penale, potrivit dispozitiilor alin. (1), situatie n care dispunerea referatului de catre instanta este facultativa. n cazul n care minorii nu sunt cetateni romni si au savrsit una sau mai multe infractiuni, n situat iile n care acestia nu au domiciliul/locuinta n Romnia, rezulta ca Serviciul de probatiune nu este competent sa ntocmeasca referatul de evaluare.

Consideratii cu privire la frecventa ntrevederilor din termenul de ncercare al executarii suspendarii pedepsei sub supraveghere n evidentele serviciilor de probatiune au fost nregistrate deseori sentinte cu suspendarea executarii pedepsei nchisorii sub supraveghere, n continutul carora instanta stabilea numarul si frecventa ntrevederilor ntr-un mod cu totul inadecvat nevoilor de reeducare a beneficiarului. Opinia unor practicieni din serviciile de probatiune, conform careia consilierul de probatiune ar putea stabili o frecventa mai ridicata a ntrevederilor, n functie de nevoile beneficiarului, era nsotita de o serie de argumente ce aveau n vedere faptul ca frecventa stabilita de instanta nu poate fi modificata, n sensul de a nu o reduce. Art. 22 alin. (1) lit. f) din HG nr.1239/2000 la care se face referire mai sus, nu prevede dect ca trebuie precizata aceasta frecventa n planul de supraveghere, nu ca ea va fi stabilita de catre consilierul de probatiune responsabil de caz, motiv pentru care, daca instanta precizeaza n hotarre care este frecventa ntrevederilor, aceasta trebuie respectata, consilierul de probatiune avnd posibilitatea de a stabili aceste termene doar n ipoteza n care instanta de judecata nu a ment ionat n hotarre acest aspect.