Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.VIVALIS.R.L. J/40/10642/1993 Str. Izvorul Crisului nr.9,Bl.A6, Sc.B, Ap.

30/17,sector 4, Bucuresti

MEMORIU TEHNIC -rezistentaDATE GENERALE - Denumirea lucrarii: Infiinarea fabrica de procesare carne in membrana apartinnd S.C T.DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L in comuna Redea, judetul Olt - Beneficiar: S.C T.DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L - Faza: Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini - Proiect: V168/1-06 - Proiectant: S.C.VIVALIS.R.L. DESCRIEREA LUCRARII Corp principal si anexa birouri Cladirea carmangeriei este o constructie parter pentru hala de productie, parter si un nivel pentru partea de anexa, cu structura de rezistenta din stilpi din beton de 0,50 x 0,50 m si ferme metalice pentru hala, stilpi de 0,35 x 0,35 m, placi si grinzi din beton armat pentru anexa. Fundatiile sunt izolate sub stilpi din beton armat pentru hala si anexa si diafragme de beton armat pe talpi continui din beton pentru anexa in zona subsolului. Stilpii anexei sint incastrati in cuzinetii proiectati in acest sens pentru zona subsolului. Inchiderile se realizeaza cu doua panouri metalice autoportante tristrat cu vata minerala, la exterior de 0,04 m grosime si la interior de 0,06 m sustinute cu profile C de 100 mm special concepute in acet sens si din panouri metalice autoportante tristrat cu spuma poliuretanica de 0,05 m pentru compartimentari prinse cu profile special concepute in acest sens. Plafonul fals al corpului de fabricatie este tot din panouri metalice autoportante tristrat cu vata minerala de 0,05m, 0,06m, 0,08m si 0,15 m in functie de destinatia si temperatura incaperii.

Acoperisul se realizeaza din panouri metalice tristrat cu spuma poliuretanica speciala pentru invelitori, autoportante asezate pe pane metalice din profile laminate. Fermele metalice sint in numar de 36 cu o deschidere de 18,00 ml pentru hala de productie. Planseele peste parter si etaj ale anexei se vor realiza din beton armat monolit si se vor sprijini pe grinzi de unde eforturile se vor transmite la fundatii prin intermediul stilpilor. Inchiderile anexei se vor realiza din pereti cortina pe doua laturi si din zidarie portanta placata cu alucobond pe cea de-a treia latura. Pe latura dintre hala si anexa se vor folosi pentru inchidere panouri metalice tristrat. Compartimentarile se vor realiza din gips-carton si din panouri de sticla pentru zona de birouri si laboratoare. Adapostul ALA se va realiza din diafragme de beton de 0,40 m asezate pe talpi continui si cu cuzineti din beton armat monolit in dreptul stilpilor si cu plansee tot din beton armat monolit de 0,20 m. Zona subterana a constructiei va fi protejata hidrofug. Cabina poarta Pentru realizarea cabinei poarta se propune o constructie din zidarie portanta de caramida cu simburi din b.a. asezata pe fundatii continui sub ziduri din beton armat.Planseul va fi din beton armat monolit cu centuri si grinzi tot din b.a. Compartimentarile se vor realiza din zidarie de 12,5 cm. Acoperisul se va realiza tip terasa bituminoasa cu termoizolatie din polistiren dur. Boxa spalare auto Pentru realizarea boxei de spalare auto se propune o constructie din panouri metalice temoizolante tristrat, sustinute de o structura metalica din profie laminate, alcatuita din stilpi,pane si ferme. Fundatiile sunt din beton armat monolit, izolate sub stilpii metalici, cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Centrala termica Pentru realizarea centralei termice se propune o constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura din beton armat monolit (stilpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime parter. Aceasta este alcatuita din trei travei de 6,00 m si o deschidere de 7,5 m. Fundatiile sunt din beton armat monolit, izolate sub stilpii metalici, cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Corp auxiliar Pentru realizarea corpului auxiliar se propune o constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura din beton armat monolit (stilpi) si metal( ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime parter. Aceasta este alcatuita din patru travei de 5,00 m si o deschidere de 7,5 m.

Fundatiile sunt din beton armat monolit, izolate sub stilpii metalici, cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Gospodaria apa Gospodaria de apa cuprinde casa pompelor si doua rezervoare apa circa 200 mc fiecare. Casa pompelor este o constructie din panouri metalice termoizolante tristrat montate pe o structura de beton armat monolit (stalpi) si metal (ferme, pane, rigle) cu regim de inaltime P. Aceasta este alcatuita dintr-o travee de 7,50 m si doua deschideri de 4,50 m . Fundatiile sunt din beton armat izolate sub stalpii din beton armat cu grinzi de fundatie intre cuzineti. Inchiderile sunt din panouri metalice termoizolante tristrat. Invelitoarea este din panouri metalice termoizolante tristrat asezate pe ferme si pane metalice. Rezervoarele de apa se vor realiza din diafragme de beton armat monolit asezate pe fundatii continui din beton armat si vor fi supraterane, acesul se va face prin doua chepenguri cu ajutorul unor trepte metalice incastrate in peretii de beton. Acoperisul se va realiza din ciment sclivisit asezata pe o sapa de egalizare. Zona in care se gaseste fabrica de procesare carne in membrana are un climat temperat continental, in care se resimt influente caracteristice ale unei zone de contact unde masele de aer rece estice se intalnesc cu masele de aer cald vestice si sudice. Din aceste considerente, clima are nuante de excentricitate. Avand in vedere cele mentionate mai sus rezulta ca principalii parametri cu influente asupra constructiilor sunt: - temperatura medie multianuala a aerului = 10-11C - temperatura maxima absoluta inregistrata = 41,8C (20.01.1945) - temperatura maxima absoluta inregistrata = - 32,8C (24.01.1942) - precipitatiile medii anuale = 550-585 mm CA, cu precipitatii maxime in perioadele mai-iulie, 60 70 mm CA si perioade cu precipitatii minime in lunile decembrie februarie, 20-30 mmCA. - vanturile predominante sunt: vanturile estice, care bat din est, catre vest cu o viteza de v=2-4 m/s si vanturile vestice, care bat din vest catre est cu o viteza v=2-3 m/s. Terenul din zona amplasamentului fabricii, este in linii mari plan si stabil, cu o usoara zona depresionara in partea sa centrala, unde are cote absolute ce se situeaza in jurul valorii de cca. 127 m. Litologia terernului este (foraj F1=5,00 m adancime):

0,00 0,80 m Pamant vegetal 0,80 1,70 m Argila bruna-galbuie, plastic vartoasa, usor contractila 1,70 2,80 m Argila prafoasa, galbuie, tare, cu irizatii si concretiuni calcaroase - 2,80 5,00 m Argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu irizatii si concretiuni calcaroasa. Fara apa. Stratul se continua. Litologia terernului este (foraj F2=cota 95,58 m): - 0,00 0,90 m Pamant vegetal - 0,90 2,00 m Argila bruna-galbuie, plastic vartoasa, usor contractila - 2,00 2,70 m Argila prafoasa, galbuie, tare, cu irizatii si concretiuni calcaroase - 2,70 5,20 m Argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu irizatii si concretiuni calcaroasa. Conform STAS 6054/94, adancimea de inghet pentru com. Redea este de 0,80-0,90m. Zona de zapada este C conform CR 1-1-3-2005, caracterizata de o valoare qz = 250 kgf/mp; Clasa de importanta a constructiei este III conform P100-1-2006 tab. 5.1, adica constructii de importanta normala, pe o scara cu patru grade de importanta; de asemenea din punctul de vedere al standardului 10100/0-75 clasa de importanta este III ( constructii de importanta medie ) pe o scara de patru trepte , categoria de importanta definita conform OG nr. 766/1997 este C (normala). Cladirea este amplasata in zona seismica de calcul C, conform hartii 5.1 din Normativul P 100-1-2006, caracterizata de valorile ag = 0,16 iar coeficientul b = 2,75 ( asociat spectrului de accelaratii pe amplasament) de la care perioada in sus, se produce o micsorare a amplificarii dinamice si a vibratiei structurii. SARCINI DINAMICE Seism - ag = 0,16 (conform P100-1-2006) Zapada - zona C = qz = 250 kg/m2 (conform CR 1-1-3-2005) Vintul- zona B = gref = 0,5 KPa (conform NP-082-04). INCARCARI - greutate normala straturi termoizolante 38 daN/mp - greutate normata straturi hidroizolante 8 daN/mp - greutatea normata instalatii ( spatiu tehnic) 40 daN/mp - greutati de utilaje de climatizare conform plansei tema. Calitatea otelului pentru elementele de rezistenta

- OL 37 in table si laminate profilate - Clasa 8.8 in suruburile de asamblare Calitatea betonului in structuri C16/20 NOTA: 1. Cota 0,00 reprezinta cota pardoselii finite a halei si se afla la 100,74. 2. Fundarea structurii se va face pe stratul de argila prafoasa a carui presiuna conventionala pc=180 kPa 3. Cota trotuar este - 0,50 *)
*)

Aceasta nota este valabila pentru toate plansele din prezentul proiect.

INTOCMIT Ing. Cobzalau Horia

SEF PROIECT arh. Bosoteanu Viorel