S A A T E N U N I O N R O M A N I A SALES S R L

Bucureşti, Str. I.L. Caragiale, Nr. 3, Sector 2, 020041- Romania
Tel: 021-318.67.14 / 15 / 16 Fax: 021-318.67.13, Web: www.saaten-union.ro
Cod identificare TVA: RO 29023088, Nr inreg Reg Com: J 40/10213/ 24.08.2011

Unitatea:
Sediu central Bucuresti
Director general
Sucursala Slobozia
Punct de lucru Pesac
Punct de lucru Beuca

APROBAT,

REFERAT
aprobare efectuare cheltuieli

Subsemnatul,

_________________________________,

avand

functia

de

___________________, solicit acordarea unui avans spre decontare in suma de
__________________

lei,

in

scopul

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
fiind

necesara

efectuarea

urmatoarelor

cheltuieli

____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Tip avans spre decontare:
Casierie:
Card serviciu:
Data: ___/__/____
Semnatura

Page | 1