Sunteți pe pagina 1din 4

TABLA DE MATERII

PARTEA I
Sisteme continue lineare monovariabile
Modelare i analiz
CAPITOLUL 1
Sisteme dinamice............................................................................................. 11
1.1 Semnale i sisteme ................................................................................ 11
1.2 Definirea formal a unui sistem dinamic .............................................. 13
1.3 Clasificarea sistemelor dinamice n reprezentare de stare .................... 19
CAPITOLUL 2
Modele i analiz temporale............................................................................ 23
2.1 Caracterizarea dinamicii unui sistem .................................................... 23
2.2 Reprezentarea unui sistem dinamic....................................................... 26
2.1. Reprezentarea de stare...................................................................... 26
2.2. Reprezentarea sub forma ecuaiei difereniale de transfer................ 27
2.3. Ordinul i clasa unui sistem dinamic................................................ 27
2.3. Sisteme dinamice lineare continue....................................................... 30
2.4. Linearizarea local a unui sistem dinamic nelinear ............................. 31
2.5 Proprietatea de omogenitate i de superpoziie.
Regim liber i regim forat.................................................................... 36
2.6 Rspunsul unui sistem la semnale canonice.......................................... 37
2.7 Calculul rspunsului unui sistem continuu linear invariant .................. 41
2.7.1. Calculul analitic. Ecuaia caracteristic......................................... 41
2.7.2. Integrala de convoluie .................................................................. 44
2.8 Stabilitatea unui SLCI ........................................................................... 48
2.8.1. Stabilitate asimptotica (intern)..................................................... 48
2.8.2 Stabilitatea intrare mrginit-ieire mrginit ................................ 50
2.8.2 Criteriul de stabilitate Routh .......................................................... 53
2.9 Regim permanent i regim tranzitoriu................................................... 55
CAPITOLUL 3
Modele i analiz operionale.......................................................................... 57
3.1. Transformata Laplace direct i invers .............................................. 57
3.2. Imaginea convoluiei temporale prin transformata Laplace................. 60
3.3. Funcia de transfer................................................................................ 61
3.4. Determinarea rspunsului temporal utiliznd funcia de transfer ........ 63
3.5. Gruparea elementelor dinamice. Funcii de transfer echivalente. ........ 64
3.6 Reguli de transformare a schemelor bloc funcionale ........................... 69

Tabla de materii

CAPITOLUL 4
Sisteme dinamice elementare .......................................................................... 73
4.1. Elemente dinamice elementare ............................................................ 73
4.2. Sistemul de ordin unu .......................................................................... 77
4.3. Sistemul de ordin doi ........................................................................... 81

CAPITOLUL 5
Modele i analiz frecveniale ......................................................................... 89
5.1 Analiz sinusoidal. Rspuns la frecven. ........................................... 89
5.2 Locuri de transfer .................................................................................. 93
5.2.1 Locul lui Nyquist............................................................................ 93
5.2.2 Caracteristicile lui Bode ................................................................. 95
5.2.3 Locul lui Black ............................................................................. 105
5.3 Elemente de faza minima si de faza neminima ................................... 106

PARTEA A II-A
Sisteme de reglare automat
Analiz i proiectare
CAPITOLUL 6
Sisteme automate........................................................................................... 111
6.1 Noiuni generale.................................................................................. 111
6.2 Clasificarea sistemelor automate......................................................... 115
CAPITOLUL 7
Sisteme de reglare automat.......................................................................... 119
7.1 Noiuni generale.................................................................................. 119
7.2 Clasificarea SRA................................................................................. 120
7.3 Indicatori de performan ai SRA ....................................................... 125
7.3.1 Indicatori de performan ai sistemelor de urmrire .................... 125
7.3.2 Indicatori de performan ai sistemelor de stabilizare.................. 127
7.3.3 Indicatori de performan integrali ............................................... 130
CAPITOLUL 8
Analiza SRA.................................................................................................. 133
8.1. Structura general a sistemelor de conducere .................................... 133
8.2. Performanele sistemelor de conducere ............................................. 135
8.2.1 Analiza regimului staionar .......................................................... 136
8.2.2 Analiza regimului tranzitoriu ....................................................... 142
8.3. Analiza stabilitii sistemelor n bucl nchis.Criteriul lui Nyquist.. 147

Tabla de materii

8.4. Gradul de stabilitate. Marginea de faz, marginea de amplificare. .... 154


CAPITOLUL 9
Sinteza SRA prin plasarea polilor ................................................................. 157
9.1. Metoda plasarea polilor...................................................................... 157
9.2 Restricia de cauzalitate....................................................................... 158
9.3 Legtura dintre performanele impuse i poziia polilor ..................... 160
9.4 Efectul prezenei zerourilor i polilor suplimentari............................. 165
9.5 Calculul unui regulator prin plasarea polilor....................................... 174
CAPITOLUL 10
Proiectarea SRA utiliznd criteriul modulului i al simetriei........................ 179
10.1 Criteriul modulului............................................................................ 179
10.2 Varianta Kessler a criteriului modulului ........................................... 182
10.3 Criteriul simetriei - varianta Kessler ................................................. 185
CAPITOLUL 11
Alte metode de sintez a SRA ....................................................................... 189
11.1 Corecie prin anticipare (feed-forward) ............................................ 189
11.2 Reglarea serie.................................................................................... 192
11.2.1 Reglarea prin avans de faz........................................................ 192
11.2.2. Reglarea cu ntrziere de faz.................................................... 197
11.2.3 Reglarea PID. ............................................................................. 204
11.2.4 Concluzii la reglarea serie .......................................................... 205
11.3 Reglarea paralel............................................................................... 206
11.3.1 Principiul general ....................................................................... 206
11.3.2 Reglarea tahimetric simpl ....................................................... 209
11.3.3 Reglarea tahimetric filtrat ....................................................... 212
11.3.4 Concluzii la reglarea paralel ..................................................... 214
CAPITOLUL 12
Proiectarea SRA n cazul proceselor cu timp mort........................................ 217
CAPITOLUL 13
Sisteme de reglare n cascad ........................................................................ 225
13.1 Necesitatea reglrii n cascad .......................................................... 225
13.2 Structura de reglare n cascad.......................................................... 226
13.3 Calculul sistemului de reglare n cascad ......................................... 229
ANEXA 1
Proprieti ale transformatei Laplace ........................................................ 233
ANEXA 2
METODA REZIDUURILOR - Breviar.................................................... 235

Tabla de materii

ANEXA 3
Tabela transformatelor Laplace................................................................. 237
Referine bibliografice................................................................................... 239