Sunteți pe pagina 1din 4

19.05.

2012

Comenzi CMD pentru Windows


Cutare

Un index AZ al CMD pentru Windows linie de comand


A D D U S E R SA d u g a is a ul i s t ad eu t i l i z a t o r il a/d el au nf i i e rC S V A D m o d c m dA c t i v eD i r e c t o r y nv r a cM o d i f i c A R P A d d r e s sR e s o l u t i o nP r o t o c o l A S S O C S c h i m b a r e ae x t e n s i ed ef i i e rA s o c i a i i l e A S S O C I A TU np a sd ef i i e r ed ea s o c i e r e A t t r i b a t r i b u t e l ed ef i i e rS c h i m b a r e a B C D B O O T C r e a r e as a ur e p a r aop a r t i i ed es i s t e m B I T S A D M I NB a c k g r o u n dI n t e l l i g e n tT r a n s f e rd e B O O T C F G E d i t a r es e t r id eb o o tp e n t r uW i n d o w s B R O W S T A TG e td o m e n i u ,b r o w s e r u l iP D Ci n f o C a c l s p e r m i s i u n i l ed ef i i e r eS c h i m b a r e a C E R E R E S u n a t i u np r o g r a md el au na l tl o t C D C h a n g eD i r e c t o r y-t r e c e r e al au na n u m i tf o l d e r S C H I M B A R E A C h a n g eT e r m i n a lS e r v e rS e s i u n e ad ep r o p r i e t i C H K D S K V e r i f i c a ih a r d-v e r i f i c a ir e p a r ap r o b l e m ed ed i s c C H K N T F S V e r i f i c a is i s t e m u ld ef i i e r eN T F S A L E G E R E A A c c e p t a r ed ei n t r a r et a s t a t u r ap e n t r uu nl o tf i i e r C i f r u l c r i p t as a ud e c r i p t af i i e r e/f o l d e r e c l e a n m g rc u r a t a r ea u t o m a t ad ef i i e r e l et e m p o r a r e ,R e c y c l eB i n C L E A R M E Ms c u r g e r ic l a r ed em e m o r i e C L I P S T D I NC o p i e r e nc l i p b o a r d u lW i n d o w s C L SG o l i ie c r a n C L U S T E Rp e n t r uW i n d o w sC l u s t e r i n g C M D n c e p e ion o u C M Dc o a j C M D K E Y G e s t i o n a r en u m ed eu t i l i z a t o r/p a r o l es t o c a t e C O L O R c u l o r iS c h i m b a r e ad ef e r e a s t r aC M D C O M P C o m p a r a ic o n i n u t u lad o u f i i e r es a us e t u r id ef i i e r e F i i e r ec o m p a c t ec o m p r i m as a uf o l d e r e l ed ep eop a r t i i eN T F S C o m p r i m a r eC o m p r i m a r ef i i e r ei n d i v i d u a l ep eop a r t i i eN T F S C O N 2 P R T c o n e c t as a ud e c o n e c t aoi m p r i m a n t C O N V E R TC o n v e r s i aou n i t a t eF A Tl aN T F S C O P Y C o p i e r eu n u ls a um a im u l t ef i i e r el aoa l t l o c a i e C S C c m d c l i e n t s i d ec a c h i n g( F i i e r eo f f l i n e ) C S V D E d ei m p o r ts a ue x p o r td ed a t eA c t i v eD i r e c t o r y D A T A a f i a r es a up e n t r uas e t ad a t a D e f r a g D e f r a g m e n t a r e ah a r d d i s k D E L D e l e t eu n u ls a um a im u l t ef i s i e r e D E L P R O F S t e r g eg h i d u ld ep r o f i l e D E L T R E E a t e r g eu nf o l d e r it o a t es u b f o l d e r e l e D e v C o n D e v i c eM a n a g e rd ec o m a n d u t i l i t a r u ld el i n i ed e D I R a f i aol i s t d ef i i e r e if o l d e r e D I R U S E d i s cd eu t i l i z a r eA r a t D I S K P A R Td i s cA d m i n i s t r a i a D I S K S H A D O WV o l u m eS h a d o wC o p ys e r v i c i i D N S S T A TD N SS t a t i s t i c i D O S K E Y l i n i ed eE d i t a r ed ec o m a n d ,c o m e n z id er e c h e m a r e , id eac r e am a c r o u r i D r i v e r Q u e r yA r a t d r i v e r e l ei n s t a l a t ed i s p o z i t i v e D S A C L s A C L u r iA c t i v eD i r e c t o r y D S A d d A d a u g au np r o d u sp e n t r uA c t i v eD i r e c t o r y(g h i d u ld e g r u p u ld e c a l c u l a t o r) D S G e t V i z u a l i z a r ep r o d u s ed i nA c t i v eD i r e c t o r y(g h i d u ld e g r u p u ld e c a l c u l a t o r) D S Q u e r y c u t a r ep e n t r ue l e m e n t e l ed i nA c t i v eD i r e c t o r y(g h i d u ld e g r u pd e c a l c u l a t o r) D S M o d m o d i f i c ae l e m e n t e l ed i nA c t i v eD i r e c t o r y(g h i d u ld e g r u pd e c a l c u l a t o r) D S M o v e M u t a r e au n u io b i e c tA c t i v eD i r e c t o r y D S R M e l i m i n ae l e m e n t ed i nA c t i v eD i r e c t o r y E C H O m e s a ja f i a tp ee c r a n E N D L O C A LS e d i uS f r i t u ld es c h i m b r i l ed em e d i u n t r u nf i i e rb a t c h E R A S E S t e r g eu n u ls a um a im u l t ef i s i e r e E V E N T C R E A T EA d a u g au nm e s a jd el aj u r n a l u ld ee v e n i m e n t ep e n t r uW i n d o w s E X I T Q u i ts c r i p t u lc u r e n t/d er u t i n ias t a b i l i tu ne r r o r l e v e l D E S C H I D E d e c o m p r i m af i s i e r e E X T R A S d e c o m p r i m aC A Bf i i e r e F C C o m p a r d o u f i i e r e G A S I T I C a u t u n i rd et e x t n t r u nf i i e r F I N D S T R C a u t s i r u r id ec a r a c t e r e nf i i e r e p e n t r u/F c o m a n d aB u c l :f a d eu ns e td ef i s i e r e P E N T R U/F c o m a n d aB u c l :f a d er e z u l t a t e l ed el au na l tc o m a n d P E N T R U B u c l c o m a n d a :t o a t eo p i u n i l ed eF i i e r e ,D i r e c t o r ,L i s t a
1/4

www.ss64.com/nt/

19.05.2012

Comenzi CMD pentru Windows

F O R F I L E Sp r o c e sd i s c o n t i n u um a im u l t ef i i e r e F O R M A T f o r m a tu nd i s c F R E E D I S Kv e r i f i c as p a i u ll i b e rp ed i s c( nb y t e s ) F S U T I L f i i e r e iu t i l i t iV o l u m u l F T P F i l eT r a n s f e rP r o t o c o l f t y p e a s o c i a i i l ed ee x t e n s i et i pd ef i i e rd ef i i e r e G E T M A C A f i a r e aM e d i aA c c e s sC o n t r o l( M A C ) ,a d r e s a G L O B A L m e m b r uE c r a nd eg r u p u r id en i v e lm o n d i a l G O T O a d m i n i s t r e a z u np r o g r a md el o tp e n t r uas r il aol i n i ed em a r c a t G P R e s u l tA r a t S e tr e z u l t a t d i np o l i t i c ad ei n f o r m a r e g p u p d a t es e t r i l ed ea c t u a l i z a r ed ep o l i t i c d eg r u p A j u t o r A j u t o ro n l i n e

h e u

K L

i C A C L S f i i e rM o d i f i c a r ep e r m i s i u n id ef o l d e r i I F c o n d i i o n a te f e c t u aoc o m a n d a I F M E M B E Ru t i l i z a t o r u lc u r e n te s t eu nm e m b r ua lu n u ig r u pd el u c r u I P C O N F I GC o n f i g u r a r e aI P K I L L e l i m i n au np r o g r a md i nm e m o r i e

E T I C H E T A E d i t a r e au n e ie t i c h e t ed ed i s c L O C A L m e m b r uE c r a nd eg r u p u r il o c a l e L O G E V E N TS c r i e r e at e x t u l u il aE v e n tV i e w e r L o g m a n G e s t i o n a r eP e r f o r m a n c eM o n i t o r L o g o f f A u t e n t i f i c a r eu nu t i l i z a t o rd ep e L O G T I M E A u t e n t i f i c a r ed a t a io r a n t r u nf i i e r M A P I S E N DT r i m i t eu ne m a i ld el al i n i ad ec o m a n d M B S A c l i B a s e l i n eS e c u r i t yA n a l y z e r M E M A r a t u t i l i z a r e am e m o r i e i M D C r e a id o s a r en o i M K L I N K C r e e a z ol e g t u r s i m b o l i c ( l i n k d ) M O D C o n f i g u r a r e au n u id i s p o z i t i vd es i s t e md e M A I d ea f i a r e ,c uu ne c r a nl au nm o m e n t M O U N T V O LA d m i n i s t r e a z au np u n c td em o n t a r ev o l u m M O V E M u t a r ef i i e r ed i n t r u nf o l d e rl aa l t u l M O V E U S E Rm u t au nu t i l i z a t o rd el au nd o m e n i ul aa l t u l M S G T r i m i t eu nm e s a j m s i e x e c M i c r o s o f tW i n d o w sI n s t a l l e r M S I N F O 3 2S i s t e m u ld eI n f o r m a i i m s t s c T e r m i n a lS e r v e rC o n n e c t i o n( R e m o t eD e s k t o pP r o t o c o l ) , M V C o p i e r e nf i i e r ed eu t i l i z a r e N E T G e s t i o n a r e ar e s u r s e l o rd er e e a N E T D O M D o m a i nM a n a g e rd e N e t s h C o n f i g u r a r e ai n t e r f e t e l o rd er e t e a ,d eW i n d o w sF i r e w a l ls id ea c c e sl ad i s t a n N E T S V C d el i n i ed ec o m a n d d es e r v i c i iC o n t r o l e rd e n b t s t a t A r a t s t a t i s t i c id er e e a( N e t B I O Sp e s t eT C P/I P ) n e t s t a t s t a t i s t i c id er e e ad ea f i a r e( T C P/I P ) , A C U M a f i ad a t a io r ac u r e n t e n s l o o k u ps e r v e rd en u m ed ec u t a r e N T B a c k u pf o l d e r ed eb a c k u pp eb a n d N T R I G H T SE d i t a r ed r e p t u r i l ed ec o n td eu t i l i z a t o r O P E N F I L E Si n t e r o g a r es a up e n t r uaa f i af i i e r ed e s c h i s e P A T H a f i a r es a us t a b i l ioc a l ed ec u t a r ep e n t r uf i i e r e l ee x e c u t a b i l e P a t h P i n gT r a c eR o u t ep l u sl a t e n t ar e t e l e is ip i e r d e r e ad ep a c h e t ed e P A U S E S u s p e n d a r ed ep r e l u c r a r eau n u if i i e rd el o t iv aa f i au nm e s a j p e r m a n e n t u l A f i a r ep e r m i s i u n ip e n t r uu nu t i l i z a t o r P E R F M O N P e r f o r m a n c eM o n i t o r P I N G T e s td eoc o n e x i u n ed er e e a p o p d n t o a r c e r el au nd i r e c t o r u lp r e c e d e n ts a l v a td ep u s h d P O R T Q R Y A f i e a z s t a r e ap o r t u r i l o r ias e r v i c i i l o r p o w e r c f gC o n f i g u r a r e as e t r i l o rd ea l i m e n t a r e P R I N T I m p r i m a r e au n u if i i e rt e x t P R I N T B R Mc o a d ad ei m p r i m a r ed eb a c k u p/r e c u p e r a r e P R N C N F G E c r a n ,c o n f i g u r a r e as a ur e d e n u m ioi m p r i m a n t P R N M N G R A d u g a r e a , t e r g e r e a ,i m p r i m a n t el i s t as e t a ii m p r i m a n t ai m p l i c i t P R O M P T S c h i m b ap r o m p t u ld ec o m a n d P s E x e c e x e c u t ap r o c e s u ld el ad i s t a n P s F i l e A f i a r ef i i e r ed e s c h i sl ad i s t a n P s G e t S i d A r a t S I Dau n u ic a l c u l a t o rs a uau n u iu t i l i z a t o r P s I n f o l i s t ad ei n f o r m a i id e s p r eu ns i s t e md e P s K i l l K i l lp r o c e s e l ed en u m es a ud ep r o c e s u ld eI D u l P s L i s t L i s t ai n f o r m a i id e t a l i a t ed e s p r ep r o c e s e l ed e
2/4

o p

www.ss64.com/nt/

19.05.2012

Comenzi CMD pentru Windows

P s L o g g e d O nC i n ee s t ec o n e c t a t( l an i v e ll o c a ls a up r i np a r t a j a r e ar e s u r s e l o r ) P s L o g L i s t n r e g i s t r r i l ej u r n a ld ee v e n i m e n t e P s P a s s w d c o n tS c h i m b ap a r o l a P s S e r v i c e V e z i is e r v i c i i l ed ec o n t r o l P s S h u t d o w nS h u t d o w ns a ur e p o r n iu nc o m p u t e r P s S u s p e n d S u s p e n d a r ep r o c e s e l e p u s h d S a l v a r e ia p o ias c h i m b ad i r e c t o r u lc u r e n t Q G R E P c u t a r ef i i e r( e )p e n t r ul i n i i l ec a r es ep o t r i v e s cc uu na n u m i tm o d e ld e p r o c e s u ld ei n t e r o g a r e p r o c e s ed ea f i a r e( T S/R e m o t eD e s k t o p ) S e s i u n e ad ec u t a r e A f i e a z t o a t es e s i u n i l e( T S/R e m o t eD e s k t o p ) T e r m S e r v e ri n t e r o g a r eL i s t at u t u r o rs e r v e r e l o r( T S/R e m o t eD e s k t o p ) S o l i c i t a r ed eu t i l i z a t o r A r a t s e s i u n id eu t i l i z a t o r( T S/R e m o t eD e s k t o p ) R A S D I A L M a n a g eR A Sc o n e x i u n i R A S P H O N EG e s t i o n a r ec o n e x i u n iR A S R e c o v e r r e c u p e r a iu nf i i e rd e t e r i o r a td el au nd i s cd e f e c t R E G I n r e g i s t r a r e :R e a d ,S e t ,E x p o r t , t e r g e r ec h e i l e iv a l o r i l e R E G E D I T d ei m p o r ts a ud ee x p o r ts e t r i l ed er e g i s t r y R E G S V R 3 2 n r e g i s t r as a ua n u l au nD L L R E G I N I S c h i m b a r e aI n r e g i s t r a r eP e r m i s i u n i l e R E M c o m e n t a r i ir e c o r d(o b s e r v a i i ) n t r u nf i i e rb a t c h R E N r e d e n u m iu nf i i e rs a uf i s i e r e N L O C U I R E n l o c u i is a ua c t u a l i z a iu nf i i e rc uoa l t s e s i u n eR e s e t a t i t e r g e r e aos e s i u n eR e m o t eD e s k t o p R D S t e r g ed o s a r( e ) R M T S H A R Ep a r t a j au nf o l d e rs a uoi m p r i m a n t R O B O C O P Yf i i e rr o b u s t if o l d e r eC o p i e r e R O U T E t a b e l ed er u t a r ed er e e aM a n i p u l e a z R U N S t a r t|R U Nc o m e n z i r u n a s e x e c u t a r e au n u ip r o g r a m nc a d r u lu n u ic o n td eu t i l i z a t o r r u n d l l 3 2e x e c u t a ioc o m a n d d eD L L( as ea d u g a/e l i m i n ac o n e x i u n i l ed ei m p r i m a r e ) S C s e r v i c i ud ec o n t r o l S C H T A S K SP r o g r a m e a z oc o m a n d p e n t r uar u l al au na n u m i tt i m p S C L I S T S e r v i c i iA r a t S E T d i s p l a y ,s e t ,s a ue l i m i n a iv a r i a b i l e l ed es e s i u n ed em e d i u S E T L O C A Ld ec o n t r o lv i z i b i l i t a t e av a r i a b i l e l o rd em e d i u S E T X v a r i a b i l e l ed em e d i ud i ns e r i a S F C S y s t e mF i l eC h e c k e r T R I M I T E L i s t as a ue d i t aop a r t a j a r ed ef i i e r es a up a r t e ad ei m p r i m a r e S H I F T S h i f tp o z i i aap a r a m e t r i l o rd ef i i e rb a t c h S H O R T C U TC r e a r e au n e ic o m e n z ir a p i d ep e n t r uW i n d o w s( .L N Kf i s i e r ) S H O W G R P SL i s t ag r u p u r i l o rd el u c r uu nu t i l i z a t o raa d e r a t S H O W M B R SL i s t au t i l i z a t o r i l o rc a r es u n tm e m b r ia iu n u ig r u pd el u c r u I N C H I D E R ES h u t d o w nc a l c u l a t o r S L E E P A t e p t a ip e n t r uXs e c u n d e S L M G R M a n a g e m e n t u ld el i c e n i e r es o f t w a r e( V i s t a / 2 0 0 8 ) C U R A N D P r o g r a m e a z oc o m a n d p e n t r uae x e c u t a nv i i t o r u la p r o p i a t S O R T d ei n t r a r ed u p S T A R T P o r n i iu nf i i e rd ep r o g r a m ,d ec o m a n d s a ud el o t S U C o m u t a r eu t i l i z a t o r S u b i n a c lE d i t a r ef i i e r ip e r m i s i u n id ef o l d e r ,d ep r o p r i e t a t e id o m e n i u l S U B S T A s o c i a ioc a l ec uu nl i t e r d eu n i t a t e s y s t e m i n f os i s t e md el i s t d ec o n f i g u r a r e T A K E O W N p r e i a np r o p r i e t a t eu nf i i e r T a s k l i s tL i s t ar u l a r e ad ea p l i c a i i is e r v i c i i t a s k k i l lE l i m i n a r e au n u ip r o c e sd er u l a r ed i nm e m o r i e T I M P a f i a r es a up e n t r uas e t ao r as i s t e m u l u i T I M E O U T p r e l u c r a r e n t r z i e r eau n u if i i e rb a t c h T I T L U L S e t a it i t l uf e r e a s t r ap e n t r uos e s i u n ed eC M D . E X E T L I S T l i s t ad es a r c i n i ,c uc o m p l e tc a l e a T O U C H m o d i f i c a r e nf i i e rt i m e s t a m p t r a c e r t T r a c eR o u t el aog a z d d el ad i s t a n A f i a r eT R E Eg r a f i c as t r u c t u r i if o l d e r T S S H U T D N n c h i s nj o sd el ad i s t a n s a ud ear e p o r n iu ns e r v e rd et e r m i n a l e T I P A f i a r e ac o n i n u t u l u iu n u if i i e rt e x t T y p e P e r fS c r i e r e ad a t e l o rd ep e r f o r m a n n t r u nf i i e rj u r n a l L i s t ad en u m ed eu t i l i z a t o rd ed o m e n i u iU S R S T A TU l t i m al o g a r e V E R i n f o r m a i id e s p r ev e r s i u n e aE c r a n V E R I F I C A R E A V e r i f i c a ic f i i e r e l ea uf o s ts a l v a t e V O L a f i aoe t i c h e t p ed i s c W A I T F O R A t e p t a is a ut r i m i t eu ns e m n a l
3/4

U v

www.ss64.com/nt/

19.05.2012

Comenzi CMD pentru Windows

W H E R E w h o a m i W I N D I F F W I N M S D P W i n R M W I N R S W M I C W U A U C L T X C A C L S x c o p y : :

L o c a l i z a i ia f i af i i e r e l e n t r u nd i r e c t o rc o p a c d ei e i r en u m e l eu t i l i z a t o r u l u ic u r e n t id o m e n i u l C o m p a r a ic o n i n u t u lad o u f i i e r es a us e t u r id ef i i e r e s i s t e m u ld eo p e r a r eW i n d o w sr a p o r t p e n t r uW i n d o w sR e m o t eM a n a g e m e n t W i n d o w sl ad i s t a n S h e l l W M IC o m e n z i W i n d o w sU p d a t e f i i e rM o d i f i c a r ep e r m i s i u n id ef o l d e r i c o p i af i i e r e if o l d e r e C o m e n t a r i u/O b s e r v a i e

Comenzile sunt marcate Interne comenzi disponibile numai n coaj CMD. Toate celelalte comenzi (nu sunt marcate cu ) sunt externe comenzi. comenzi externe pot fi utilizate n coaj CMD, PowerShell , sau direct de la START-RUN . Vezi de asemenea: o list de categorii de Windows CMD comenzi pagini Ajutor Microsoft: Windows XP - 2003 Server - 2008 Server Forum de discuii Link-uri ctre alte site-uri, cri, etc ..
Copyright SS64.com 1999-2012 Unele drepturile rezervate

www.ss64.com/nt/

4/4