Sunteți pe pagina 1din 4

Ingineria Proceselor de Mediu, an IV Problema rezolvata: O cantitate de 1kg de clorur de sodiu umed, aflat la temperatura camerei (21 oC)

se usuc, de la o umiditate iniial de 10% la un coninut de ap final de 1%. Se cunosc: Substan NaCl anh. H2O Tt/Tf (oC) 801 / 1413 0 / 100 Capacitate caloric molar (J/mol K) 36,79 75,24 Entalpie de topire (kJ/mol) 27,95 5,99 Entalpie de vaporizare (kJ/mol) 40,66

a) Uscarea se realizeaz intr-un cuptor electric cu ventilatie, alimentat cu o rezisten de 1000W. Care este durata minim n care trebuie lsat proba n cuptor (proba se introduce in cuptorul aflat la 102 oC) b) Uscarea se realizeaz intr-un cuptor cu ventilatie, alimentat cu gaz metan, cu debit de 0,2mc/ora. Care este durata minim n care trebuie lsat proba n cuptor (proba se introduce in cuptorul aflat la 102 oC). Entalpia de ardere a gazului metan este de -891 kJ/mol. Rezolvare: 1. Se scrie ecuaia de bilan de mas: (NaCl + H2O)initial, solid = (NaCl + H2O)final, solid + H2Ofinal, vapori (1) Iniial: 1kg NaCl umed = 1000g NaCl umed = 900g NaCl anh + 100g H2O Final: m(NaCl+H2O)final = X 99% din X este NaCl anh 0,99 X = 900 g X = 909 g NaCL 1% umiditate Ca urmare: In solid raman: 900 g NaCl anh. si 9g H2O Cantitatea de apa care se vaporizeaza: 1000g 909 g = 91 g H2O 1000g = (900 + 9) + 91 (2)

Verificare bilant de masa, ec. (1):

2. Se scrie ecuatia de bilant termic: Qnecesar usacrii = Qfurnizat de cuptor

Nota 1: Uscarea presupune urmatoarele procese, conform Tt si Tf din Tabelul inclus in problema: Proces Interval de Ecuatie Observatii temperatura (oC) Incalzire 21.100 Q = mcT Ecuatia se aplica separat pentru NaCl (900g) si H2O (100g) v Vaporizar 100 Q = nH Vaporizeaza numai apa care e paraseste sistemul (91g); NaCl nu consuma caldura in acest proces Incalzire 100102 Q = mcT Ecuatia se aplica separat pentru NaCl (900g) si H2O (100g)

Nota 2: relatia intre capacitatea molara (C, exprimata in J/mol K) si caldura specifica (c, exprimata in J/g K) este: C = Mmolara c sau 2.1. c = C / Mmolara (3)

Se calculeaza Qnecesar Entalpie de vaporizare (kJ/mol) 40,66 (4)

Datele necesare din Tabelul inclus in problema sunt: Substan Tt/Tf (oC) Mmolara Capacitate Caldura (g/mol) caloric specifica molar (J/mol (J/g K), cf. ec. K) (3) NaCl anh. 801 / 1413 58,5 36,79 0,63 H2O 0 / 100 18 75,24 4,18 Qnecesar = Qnecesar, 21100 + Qnecesar, 100 + Qnecesar, 100102 Qnecesar, 21100 = mNaCl cNaCl T + mH2O cH2O T = = 900 x 0,63 x (100 -21) + 100 x 4,18 x (100-21) = = 44793 + 330220 = 375013 J Qnecesar, 100 = nH2O x HvH2O = (mH2O,vapori / MH2O) x HvH2O = (91/18) x 40,66 = 205,556 kJ = 205556 J

(5) (6)

Qnecesar, 100102 = mNaCl cNaCl T + mH2O,rezidual cH2O T = = 900 x 0,63 x (102 -100) + 9 x 4,18 x (102-100) = = 1134 + 75,24 = 1209,24 J (7) Ca urmare (4) = (5) + (6) + (7) Qnecesar = 375013 + 205556 + 1209,24 = 581778,24 J Pentru punctul a) al problemei: Qfurnizat de cuptor = Pelectrica cuptor x timp Dar: Qnecesar usacrii = Qfurnizat de cuptor timp = Nota: Qnecesar usacrii / Pelectric cuptor (s) 1W x 1s = 1J Qnecesar usacrii = Pelectric cuptor x timp (8)

Conform ec. (8): timp = 581778,24 / 1000 = 581,78 s = 9,6 min. Concluzie: 1. termorezistenta rezistenta trebuie sa functioneze min. 9,6 min. 2. Viteza de uscare a solidului, depinde de mult mai multi factori (granulatie, ventilatie) etc. 3. Deci, intr-un cuptor termostatat, durata in care cuptorul este practic incalzit (functioneaza termorezistenta) este de min. 9,6 min. Pentru punctul b) al problemei:

Qfurnizat de cuptor = Qardere metan = nmetan x HaCH4 = (Debit volumicmetan (L) / 22,4) x timp x (-HaCH4 ) Dar: Qnecesar usacrii = Qfurnizat de cuptor timp x (-HaCH4 ) timp = (9) Qnecesar usacrii = (Debit volumicmetan (L) / 22,4) x ) ore

Qnecesar usacrii x 22,4/ Debit volumicmetan x (-HaCH4

Debit volumic metan = 0,2 mc/ora = 200 L/ora Din. Ec. (9) rezulta; Timp = 581778,24 (J) x 22,4 (L/mol) / [200 (L/ora) x 891 (kJ/mol)] = = 581,77824 (kJ) x 22,4 (L/mol) / [200 (L/ora) x 891 (kJ/mol)] = = 0,073 ore = 4,38 min Concluzie: 1. Cuptorul trebuie sa functioneze min. 4,38 min. 2. Viteza de uscare a solidului, depinde de mult mai multi factori (granulatie, ventilatie) etc. 3. Deci, intr-un cuptor termostatat, durata in care cuptorul este practic incalzit (functioneaza termorezistenta) este de min. 4,38 min. Probleme propuse: 1. Se topeste un amestec de NaOH (5g) si KOH (5g), intr-un creuzet la temperatura eutecticului de 250oC. Care este durata minima a topirii, intr-un cuptor incalzit cu o termorezistenta de 1500W, daca temperatura probei la introducerea in cuptor este de 25oC iar cuptorul se afla deja la temperatura de lucru. Datele termochimice necesare se vor selecta din sursele de informare ale studentilor. 2. 1000 de kg de namol de epurare (45% umiditate) este uscat pana la o umiditate reziduala de 12% intr-un cuptor incalzit cu gaz metan. Namolul are temperatura initiala de 6oC iar uscarea se face la 100oC. Prin incalzire se indeprteaza numai apa iar caldura specifica medie a solidelor din namol este 5 cal/g K. Care este durata minima necesara uscarii? Celelalte date termochimice necesare se vor selecta din sursele de informare ale studentilor. 3. 1000 de kg de namol de epurare (40% umiditate) este uscat pana la o umiditate reziduala de 2% intr-un cuptor incalzit cu gaz metan. Namolul are temperatura initiala de 16oC iar uscarea se face la 100oC. Prin incalzire se indeprteaza apa, pana la umiditatea reziduala, si alti compusi volatili care reprezinta 10% din namolul de epurare. Se cunosc: - caldura specifica medie a solidelor din namol: 5 J/g K. - entalpia de vaporizare medie a compusilor volatili (altii decat apa) din namol: 15 kJ/mol Care este durata minima necesara uscarii? Celelalte date termochimice necesare se vor selecta din sursele de informare ale studentilor.