Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE PREDARE Nume si prenume cadru didactic: Disciplina:

I. Organizarea si desfasurarea cursului 1. Preocuparea cadrului didactic pentru organizarea si desfasurarea cursului 2. Prezenta, punctualitatea si tinuta cadrului didactic la curs 3. Modalitatea tehnica folosita in organizarea si desfasurarea cursului 4. Folosirea eficienta a timpului efectiv 5. Prezentarea/afisarea la inceputul semestrului a tematicii, bibliografiei, modului si criteriilor de evaluare II. Calitatea actului didactic 6. Structurarea cursului intr-o maniera accesibila si eficienta pentru invatare (accent pe notiunile esentiale, aplicative/practice; explicatii si exemplificari suficiente) 7. Calitatea prezentarii (modul de prezentare si claritatea expunerii) 8. Calitatea si diversitatea materialelor didactice (prezentari cu video-proiector, folii, video, cazuri clinice, etc) folosite la curs 9. Interactiunea cu studentii (posibilitatea de a pune intrebari, implicarea directa a studentilor la curs, posibilitatea de a-si exprima opinii despre curs) 10. Parcurgerea integrala a meteriei din programa afisata 11. Recomandarea unor surse bibliografice accesibile 12. Oferirea unui suport (scris, electronic) de curs III.Sistemul de examinare si evaluare 13. Respectarea criteriilor de evaluare stabilite la inceputul semestrului 14. Ponderea notelor din timpul semestrului (teste, nota asistent) in nota finala 15. Concordanta dintre materia studiata si subiectele de examen 16. Concordanta dintre exigenta la examen si efortul depus de cadrul didactic pe parcursul semestrului 17. Corectitudinea evaluarii studentului de catre cadrul didactic

Am participat la un numar de .. cursuri.