Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONARUL SF-36

În 1997, a fost lansat un studiu prospectiv ale cărui obiective iniţiale au fost:
(1) validarea unui instrument de măsurare a calităţii vieţii (instrumentul ales a
fost chestionarul SF-36):
 la nivelul populaţiei generale („sănătoase") şi
 la nivelul pacienţilor hemodializaţi iterativ;
(2) obţinerea de scoruri normative pentru starea de sănătate a:
 populaţiei generale („sănătoase") şi
 pacienţilor hemodilizaţi iterativ;
(3)analizarea acceptanţei şi a comprehensibilităţii instrumentului ales;
(4)compararea rezultatelor între cele două eşantioane.
Chestionarul Short Form 36 (SF-36) este un instrument generic de măsurare
a stării de sănătate, dezvoltat şi testat de New England Medical Center în cadrul
Medicul Outcomes Study, care utilizează opt scale: funcţia fizică, funcţia socială,
limitarea rolului (de cauză fizică şi emoţională), sănătatea mentală, energia, durerea
somatică, starea generală de sănătate. Acest model are trei niveluri (Fig. 1.2):
-36 de itemi (întrebări)
-8 scale care agregă itemii
-2 concepte generice care agregă scalele

Dezvoltarea versiunii în limba română


A fost realizată în conformitate cu instrucţiunile internaţional aplicate, cu
recomandările şi sub controlul New England Medical Center, după cum urmează:
1. Producerea de traduceri în limba română;
2. Stabilirea validităţii prin compararea versiunilor originală (în limba
engleză americană) şi cea română
3.Retroversiune şi reevaluarea validităţii prin compararea acesteia cu
versiunea originală
4. Test pilot.
Studiul a fost conceput ca multicentric prospectiv.
Eşantionul de control a fost un eşantion randomizat multistadial; primul stadiu
stratificat (eşantion reprezentativ pentru populaţia generală a României); vârstă >18
ani.
Au fost analizaţi 1205 subiecţi de control sănătoşi (13 excluşi din cauza
răspunsurilor incorecte/incomplete). Eşantionarea a fost realizată de Centrul de
Sociologie Urbană şi Regională (CURS), o agenţie specializată în testarea opiniei
populaţiei.
Pacienţii, în număr de 176, au fost triaţi din trei centre de hemodializă: Centrul
de Hemodializă din Spitalul „Dr. Carol Davila", Bucureşti; Centrul de Hemodializă
„Sarah", Braşov; Centrul de Hemodializă Iaşi. Opt pacienţi au fost excluşi din cauza
răspunsurilor incorecte/incomplete.
Aplicarea chestionarelor a fost realizată de operatori de interviu profesionişti
(psihologii centrelor de hemodializă).
Analiza statistică
Analiza psihometrică a fost efectuată prin calcularea coeficienţilor de corelaţie
Pearson pentru validitatea convergentă şi discriminantă a întrebărilor şi pentru
varianta egală a întrebărilor şi a coeficienţilor Cronbach-a pentru gradul de fidelitate al
scalelor. Pentru compararea scorurilor la nivelul populaţiei generale şi al celei
hemodializate; s-a efectuat analiza de regresie a celor mai mici pătrate.
Într-un rewiev realizat de Garratt, Schmidt, Mackitosh şi Fitzpatrick (2002) pe un
număr de 3921 de cercerări despre instrumentele de evaluare a QoL în boala cronică,
publicate în perioada 1990-2000, s-a evidenţiat faptul că SF-36 este pe o poziţie net
superioară faţă de celelalte instrumente generice utilizate în evaluarea QoL în boala
cronică (tabel 1.4.).

Tabel 1.4. Instrumentele de evaluare a QoL (din 3921 cercetări, 1990-


2000)

Instrumentul Număr de utilizări


SF-36 408
Sickness Impact Profile 111
Nottingham Health Profile 93
EORTIC QLQ-C30 82
QALY 79
EuroQoL 77
Health Assessment 62
Questionnaire
Quality of Wellbeing Scale 53
Health Utilities Index 41
WHOQOL 24
Healthy Years Equivalent 24
Fig. 1.2. Chestionarul SF-36
Fig. 1.3. Scorurile medii ale SF-36 la nivelul populaţiei generale şi
deviaţiile la pacienţii hemodializaţi iterativ
Rezultate

Chestionarul a fost acceptat de 94.8% dintre pacienţi.


Analiza psihometrică respectă criteriile de fidelitate şi validitate impuse unui
chestionar de sănătate atât la nivelul populaţiei sănătoase cât şi la nivelul populaţiei
hemodializate iterativ.
Studiul a obţinut scoruri normative pentru populaţia generală. Scorurile obţinute
la nivelul populaţiei hemodializate iterativ au fost semnificativ scăzute comparativ cu
cele obţinute la nivelul populaţiei generale la nivelul a 7 din cele 8 scale (p<0.01 HD
vs. control); singura excepţie a fost scala de sănătate mentală (Fig. 1. 3).
SF-36 a fost validat la populaţia generală „sănătoasă" şi la pacienţii
hemodializaţi iterativ;
S-au obţinut scoruri normative pentru cele 8 dimensiuni (scale) ale stării de
sănătate a populaţiei generale, nu şi pentru populaţia hemodializată iterativ;
Prin calităţile sale (scurt, uşor de acceptat, sensibilitate înaltă), chestionarul SF-36
permite evaluarea percepţiei asupra propriei sănătăţi a pacienţilor cronici în general
(chiar dacă etalonarea lui s-a realizat pe o populaţie de hemodializaţi) şi compararea
acestei percepţii cu cea a populaţiei generale.

S-ar putea să vă placă și