Sunteți pe pagina 1din 2

Impozitul pe profit este un impozit calculat asupra profitului impozabil potrivit legislatiei fiscale. Imp.

pe profit este reglementat prin codul fiscal, lege aprobata de parlament in 2003. Categorii de contribuabili: 1. Persoanele juridice romane 2. persoanele juridice straine care desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent 3. reprezentantele persoanelor juridice straine 4. pers. juridice infiintate potrivit legislatiei europene 5. pers. j. care obtin venituri din exploatarea propietatilor imobiliare sau a titlurilor de participare Sfera de cuprindere a impozitului pe profit: (venituri= clasa 7 ch. = clasa 6 cls6-cls7=profit sau pierdere 411=% 706 4427 607=231 707=121 121=607) - in cazul pers. j. romane si al altor p.j. cu sediul in romania impozitul pe profit se determina pe baza profitului impozabil obtinut din orice sursa - in cazul pj cu sediul permanent in Romania, imp. pe profit se calculeaza numai asupra profituluo aferent sediului permanent - in cazul unor asocieri, imp. pe p. se determina stabilind cota parte impozabila aferenta fiecarui asociat - in cazul profiturilor aferente prop. imobiliare, imp. pe p. se calculeaza asupra beneficiilor realizate Sediul unui contribuabil in vederea impunerii: Sediul permanent al unui contribuabil reprezinta de regula locul unde se desfasoara activitatea si locul unde se gasesc elementele patrimoniale ale entitatii. Pe langa sediul permanent, activitatea contribuabilului se poate desfasura si in alte sedii precum: sucursale, biroului de reprezentare, puncte de lucru, terenuri necesare unor exploatari. Pt a capata statut de contribuabil, acesta este obligatoriu sa se inscrie la organismul fiscal teritorial, adica la o adm. fiscala, parte componenta a ANAF. Anul fiscal: se suprapune peste anul calendaristic Cotele de impozitare: In Romania, dupa 1990 impozitarea s.a modificat pe perioade legislative de la circa 50% in 1992 la 16% din 1 ianuarie 2005 cand s.a introus cota unica. Pt entitatile care au o cifra de afaceri mai mica de 65.000, contribuabilul poate opta pt plata imp pe p. de 16% sau pt plata unui impozit de 3% aplicat veniturilor inregistrate. Venituri neimpozabile: nu intra in masa impozabila la stabilirea venitului impozabil. Aici se pot include: - dividendele primite de la o alta pj romana - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare

- anularea veniturilor din ch. nedeductibile - venituri neimpozabile conform legislatiei europene - venituriile din inregistrarea venitului amanat