Sunteți pe pagina 1din 3

LEG E

cu privire la publicitate

Nr.1227-XIII din 27.06.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.67-68/555 din 16.10.1997

***
CUPRINS

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul II
AGENŢII, OBIECTELE ŞI PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE
Capitolul III
CERINŢELE FAŢĂ DE PUBLICITATE

Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢILOR DE PUBLICITATE
Capitolul V
CONTROLUL DE STAT ŞI AUTOREGLEMENTAREA ÎN DOMENIUL PUBLICITĂŢII
Capitolul VI
DEZMINŢIREA PUBLICITĂŢII NEADECVATE ŞI RESPONSABILITATEA
PENTRU PUBLICITATEA NEADECVATĂ
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1.
[Art.1 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 2.
[Art.2 în redacţia Legii nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 3.
Articolul 4.
Capitolul II
AGENŢII, OBIECTELE ŞI PRINCIPIILE DE BAZĂ
ALE ACTIVITĂŢII DE PUBLICITATE
Articolul 5.
Articolul 6.
Articolul 7.
[Art.7 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]

Capitolul III
CERINŢELE FAŢĂ DE PUBLICITATE
1
Articolul 8.
[Art.8 în redacţia Legii nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
[Art.8 modificat prin Legea nr.314-XV din 28.06.2001]
Articolul 9.
Articolul 10.
Articolul 11.
Articolul 12.
[Art.12 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 13.
[Art.13 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 14.
Articolul 15.
[Art.15 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 16.
Articolul 17.
Articolul 18.
Articolul 19.
[Art.19 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
[Art.19 modificat prin Legea nr.18-XV din 07.02.03, în vigoare 07.03.03]
Articolul 20.
Articolul 21.
Articolul 22.
[Art.22 completat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 23.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢILOR DE PUBLICITATE
Articolul 24.
Articolul 25.
Articolul 26.
Articolul 27.
Capitolul V
CONTROLUL DE STAT ŞI AUTOREGLEMENTAREA
ÎN DOMENIUL PUBLICITĂŢII
Articolul 28.
[Art.28 modificat prin Legea nr.522-XV din 18.12.03, în vigoare 30.01.04]
Articolul 29.
Articolul 30.
Capitolul VI
DEZMINŢIREA PUBLICITĂŢII NEADECVATE ŞI RESPONSABILITATEA
PENTRU PUBLICITATEA NEADECVATĂ
Articolul 31.
Articolul 32.
Articolul 33.
[Art.33 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, în vigoare 08.07.03]

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 34.
[Art.34 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru

2
MOŢPAN

Chişinău, 27 iunie 1997.


Nr. 1227-XIII.

__________
Legile Republicii Moldova
1227/27.06.97 Lege cu privire la publicitate //Monitorul
Oficial 67-68/555, 16.10.1997