Sunteți pe pagina 1din 2

1

Axionul Învierii, glas T , de Macarie Ieromonahul


 
Î  
în 
ge 
rul a Sas
stri i 
i ] 
ga 
at]
ce e e e


le 
e 
e !e ei
S pli i 
i ne 
de 
e  
e 
da  s
a a
a ] 
ru u


uri 
Cu 
ra 
a 
a 
tă 
ă A
Fecioa 
a s
a ră ă   
bu u u


u cu u s\s
ră ă 
ă ]
te 
e D 
şi ia s
 a
a ]a s
a 
a ră ă !
s ă
X ăşi


zi ai !
s ic
bu u su !
s uX 
u s
u 
cu u ss
ră ă 
ă 
te e 
D e   


Fi 
i u Xu
ul 
tă ă 
D ău   Xa
în 
vi a a  s
a at a a a sa


tre e s 
e ia !S
zi i i s
di i 
in ]
groa 
a a 
s a a 
pă. 

L 
u mi 
nea a 
a 
ză 
ă ă s0
ă te e  
lu


mi 
nea 
a [
a a s
a X
a 
ză s
 ă
ă s
ă ă 
te e
S no 
 o u


u u  u 
s u 
le e s!Xe
e e 
D I 
i e ru s
u u s
sa a 
a


li 
i i 
s i i 
me  
că 
ă X
Sla ) 
va a s
a X
Do 
om!S
nu u u
lui 


pes 
te 
ti i 
i i ne 
a 
a 
] ră să 
să s
ă 
ri it  
sa 


a 
a D
a a sa 
a 
a [ a 
al
tă 
sal 
tă  X
a aa X
a 
cu u !
s uX


u !u um
S şi i 
te 
bu 
u ]
cu u 
ră S
ă ă 
Si i s
i


oa 
a a 
s a a 
ne  
ia 
arX
tu 
Cu u s
u X
ra 
a a [!S
a a

www.stavropoleos.ro
2

X
a aa 
a a as s!a
X tă   
Năs 
că 
toa 
a 
a a 
re 
de 
 e Du
] um
s

s
ne e 
ze 
eu  
ve 
se 
le 
e e ]!
e eş
S te 
e ve e se


e le 
e 
eş te e e
te   
în tru În vi e e e rea 
Ce


e e lu 
u 
ui nă ăs cu u u u
ut Aa a 
s a al
tă ă 
ă  
 
ău.

www.stavropoleos.ro