Sunteți pe pagina 1din 3

Functia publica reprez ansamblu atrib si responsabilit in scopul realiz prerogative de putere publica de catre AP c/lsi aut adm

auto f.p este pers num intr-o FP, f.p eliberat din FP si se afla in CdR isi pastreaza calitatea de f.p Activitati fp (puterea in execut legilor si actelor N, elab proiectelor politi, strategiilor, a programelor. Etc, consiliere si control , gesti resurselor umane si financiare , represent aut si instit P) Clasific FP : FP Generale reprez ansamb atrib si responsab cu caract general si comun tuturor aut si IP in vederea realiz competentelor lor generale (expert, consilier. referent) FP Specifice reprez ansam atrib si responsab cu caracter specific unor aut si IP in vederea realiz copetentelor lor specific sau necesita copetentelor si resposab specifice . Ex architect, jurist CLASA I FP pt ocuparea carora se cere stud univ de licenta absolve cu dip, sau stud S de lung dur CLASA II se cere stud S de scurta du obt cu diplo sau echivalenta CLASA III se cere stud univ de licenta ab cu dip , univ de lunga dur ab cu D sau E Dup atrib> FP a inaltilor fb pers num in FP ca -Secretar General si afj al Guv secret gen si afj al ministerelor si alte org din AP centrala prefect , subprefect inspect Guv Cond (statutul, stud univ specifice, a absolvit programele de formare speciala, a promovat concursul national pt intrarea in aceast categ ) Numirea, modific, susp, incet rap de serv se face de Guv resp primul-min Evaloarea lor se face anual iar cea gen la 2 ani FP de conducere persoanele num in functiile : director gen si adj din aparat aut adm autonome director si adj din aparatu aut adm autonome, secretaru Uat, Director executiv si adj , sef servicii si sef birou FP de ececutie Clasa I pers num consilier, expert, auditor, inspector. Clasa II- pers num in FP generale , referent. Clasa III pers num in FP de referent precum si FP specific acestora FP de stat stab si aviz in cadrul minister, org de specialit FP teritoriale stab si aviz in cadru instit prefectului FP locale stab si aviz in cadru aut AP locale Fp pot fi debutanti (care au prom concursul pt FP de f debutant )sau definitivi (debutanti cu perioada de stagiu incheiata 12,8,6 in func de stud)

-D la opine * D de a fi inform in leg cu decizile din aplic statutului * D la asociere sindic * D la grev *D la un salariu (de baza+spor vechim+Dsalariale) * durata tim de lucr 4 ore p/zi 40/sapt * pot fi num intr F de demnit pub *D la concediu * asistenta medicala * benef de prot legii -O sa indeplin indat de serviciu, *O sa respectr N de conduit profesionala * IFB le este interz sa faca part dintrun partid politic. * fp rasp de atrib ce ii revin * O sa se conformeze dispoz prim de la super ierahic * O de a pastra secretul de stat * le este inters sa accepte daruri sau alte avantaj * fp care a urm cursuri de perfec >90z este O sa luc in adm 2-5 ani * O de a rezolv in termen lucr repartizate P. Legalitatii este p. fundamental al statului de D. garantat de constitutie, respectarea legii, Misiunea AP este de a pune in executare legea si a presta servicii in cond ei P. Inportantei fp trb sa asig inpartirea = a serviicilor publice catre cetatenii cetatenii sunt = in fata legii si a aut P P. transparentei se refera la asig cunoasterii de catre cetatenii a activit de interes public desf de fp P. responsabilit La niv FP este asig de calit profesionala si morala a rersonalului din AP, in stransa leg cu procesul de recrut si promovare a fp. P orientari catre cetatean P. stabilitatii fp nu le pate fi modif rap de serv decat in cond legii P. subordonarii ierahice tratat ca o O, fp trb sa se confor dispoz sup ierarhic

Modific rap de serv -Delegare - se disp in interesul autP in care fp nu >incadrat 60/an -Detasare se disp in interesul autP in care fp urm sa fie trimis cu respectarea categoriei, clase si gradului professional al fp nu >30/an -Transfer *in interes de serv are loc cu accord scris al fp in aciasi categ, clasasi grad professional *la cerere se face intr-o FP de aciasi categ, clasa o sau FP inferi in urma aprob cererii de catre cond autP unde urm sa fie transf -Mutare *definitiva se disp de conduc autP unde isi desf activit fp *temporara se disp motivate si are loc in interesul autP Incetarea rap de serv -De drept (deces,hot de declar a mortii,pensionare,nulitate,condam) -Cu accord partilor -Prin elib din FP autP inche activ, reduce pers, incompet, s sanatati -Destituirea din FP abateri discip repet, incompatibilit -Demisie comunica
Corpul de rezerva format din fp care au fost elib din FP a) autP si a incheiat activit sau a fost mutate b) autP isi reduce personalul c) ca urm a integrarii in FP anterioara d) cnd fp nu indeplineste condispecifice e) cazul refuzului neintemeiat de num int-o FP a unui IFP FP ies din corpul de rezerva : - La 2 ani de la intrare - ANFP il redistribuie intr-o FP - Incheierii unui contract indivi de munca - La cererea fp ANFP-ul organul de specialitate al AP C, cu personalite juridica in subordinea Ministerului ADM si Internelor finantata de bugetul de stat Atributii :- elab politici si stateg priv M FP si a fp - elab si aviz proiecte de acte N privind FP si fp -elab proiecte priv sistemul de salarizare a fp -stab criteria de evaloare a fp -realiz recrutarea si promovarea pt FP in care org cconcurs -elab planul de ocupare a FP