Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte propuse:

1. Definiti conceptele si notiunile fundamentale ale unui proiect 2. Obiectivele si etapele unui proiect 3. Clasificati proiectele in functie de tipologia acestora de program 5. Ce se intelege prin relevanta unui proiect? 6. Definiti urmatorii termeni de referinta din Managementul proiectelor: audit (control) eficien evaluare evaluare independent evaluare a programului evaluare a proiectului monitorizare obiectiv al programului sau al proiectului Diseminare Plan naional de cercetare-dezvoltare i inovare Program de cercetare-dezvoltare-inovare Obiectiv n program Proiect de cercetare-dezvoltare Raport de cercetare-dezvoltare Autoritate contractant Bugetul proiectelor 4. Analizati Interdependenta dintre managementul de proiect si managementul

Contract de finanare Contractor Monitorizare Ofert Pachet de informaii al programului Propunere de proiect Raport de activitate Raport final de activitate

7. Ce se intelege prin eligibilitatea administrativa si care sunt criteriile generale si specifice de verificare a eligibilitatii administrative pentru proiectele nationale 8. Enumerati criteriile de eligibilitatea administrativa pentru proiectele finantate din fondurile structurale si de coeziune 9. Ce se intelege prin eligibilitatea stiintifica si care sunt criteriile tehnicostiintifice si suplimentare de verificare a eligibilitatii stiintifice pentru proiectele nationale 10. Explicati abrevierea CAEN 11. Ce se intelege prin <<acronimul>> unui proiect 12. Ce se intelege prin <<nume abreviat al institutiei coordonatoare de proiect 13. Ce cuprinde un CONTRACT DE FINANTARE 14. Care termeni sunt obligatorii la incheierea unui contract de finantare 15. Conform conditiilor legale in ce consta avansul pentru proiectele nationale ? dar pentru proiectele europene FP7? Dar pentru cele din fondurile structurale? 16. Explicati notiunea <<lucrari efectuate de terta parte>> si cat la % se acorda din valoarea totala a proiectului pentru proiectele nationale 17. Explicati ce inseamna notiunea de Cofinantare si unde sunt stabilite conditiile de cofinantare a proiectelor 18. Definiti termenii de referinta <<eficacitate>> si <<eficienta>>

19. Definiti si argumentati in ce consta <<Studiu de fezabilitate>>pentru proiecte 20. Definiti si argumentati in ce consta <<Analiza cost-beneficiu>>pentru proiecte 21. Care este diferenta intre <<propunerea de proiect>>, <<oferta de proiect>> si <<proiect>> 22. Ce reprezinta tripla constrangere? 23. Care sunt caracteristicile SMART ale proiectelor? 24. n ce etap a unui proiect este recomandat utilizarea metodelor Brainstorming sau/i Delphi? De ce? (justificai rspunsul). 25. Analizai principalele diferenele dintre metodele Brainstorming i Delphi. 26. La ce se refer proprietatea de MSURABILITATE a unui obiectiv? Exemplificai. 27. La ce se refer proprietatea de DETERMINARE N TIMP a unui obiectiv? Exemplificai. 28. Pentru ce parte a grupului de sprijin al unui proiect, elementul cel mai important const n atingerea obiectivul imediat al proiectului? Justificai rspunsul. 29. Pentru ce parte a grupului de sprijin al unui proiect, elementul cel mai important const n atingerea obiectivelor generale ale proiectului? Justificai rspunsul. 30. Prezentai tipurile de obiective care sunt necesare a se formula pentru un proiect. Dai exemple. 31. Care este diferena dintre un proiect eficient i un proiect eficace. Exemplificai. 32. Cine poate fi iniiatorul unui proiect? Exemplificai. 33. Definii i dai exemple pentru urmtoarele elemente: grup int, beneficiari direci, beneficiari indireci. 34. Ce reprezint matricea proiectului? 35. Precizai rolul/avantajele utilizrii matricei proiectului n etapa de pregtire a proiectului.

36. Precizai o metod utilizat n stabilirea matricei proiectului i descriei pe scurt principiul acesteia. 37. Care sunt Elementele proiectului necesare completrii matricei proiectului. Exemplificai. 38. Care este rolul indicatorilor (specifici de rezultat) n cadrul unui proiect? 39. Definii indicatorii; formulai un obiectiv general i stabilii doi indicatori corespunztori. 40. Ce sunt sursele de verificare? Formulai obiectivul imediat al unui proiect, stabilii indicatorii i sursele de verificare corespunztoare. 41. Formulai un obiectiv imediat, un obiectiv general i identificai 3 riscuri care ar putea mpiedica atingerea obiectivului general n condiiile atingerii obiectivului imediat al unui proiect (realizarea proiectului). 42. Descriei logica matricei proiectului (logica de citire a matricei). 43. Metode de analiza utilizate in managementul proiectelor:comparati doua metode( de ex. Pareto SWOT; Tehnica grupului nominal-Brainstorming ; Diagrama Ishikawa-Diagrama matriceala ). 44. Stabiliti punctele commune si diferentele intre doua surse:una nationala si una europena de finantare a proiectelor 45. Comparati PROGRAMUL CADRU FP7 cu PROGRAMUL CADRU FP6 (grad de noutate, dupa arii tematice,importanta, tipuri de proiecte derulate etc) 46. Programul PC7- caracterizati ariile tematice, obiectivele, strategia competitiei proiectelor internationale si criteriile de evaluare 47. Riscuri in Finantarea Internationala a Proiectelor (detaliati tipurile de risc) 48. Detaliati Fondurile structurale si de coeziune 49. Comparati criteriile generale ale eligibilitatii structurale cu cele ale proiectelor nationale. 50. Descrieti managementul financiar al proiectelor finantate din fondurile structurale. 51. Definiti cateva concepte de Management de Proiect si functiile acestuia 52. Definiti Principiile Managementului Proiectelor Publice 53. Definiti parametrii de proiect si indicatorii de planificare ai proiectului administrative a fondurilor

54. Enuntati care sunt Obiectivele si conditiile cadru ale Managementului de Proiect PCM 55. Ce se intelege prin Abordarea Cadrului Logic si in ce consta Matricea cadrului Logic 56. Descrieti etapele Cadrului Logic si tratati << etapa de analiza>> 57. Identificati principalele documente si decizii in CICLUL DE VIATA AL PROIECTELOR 58. Care sunt etapele si fazele ciclului de viata ale proiectului? 59. Stabiliti diferentele si punctele comune intre SMC al Programului si al proiectului 60. Ce reprezinta managementul timpului intr-un proiect, exemplificati o diagrama GANTT 61. Descrieti si exemplificati Diagrama PERT
62. Analizai comparativ cele dou metode de determinare a timpului minim de realizare a unui proiect: GANTT i PERT 63. Prezentai pe scurt analiza cost beneficiu 64. Pe baza cror informaii se poate demonstra rentabilitatea unui proiect?

65. Caracterizati si descrieti conceptul de Management al costurilor proiectului? 66. Caracterizati si descrieti managementul resurselor umane intr-un proiect? 67. Care sunt calitatile unui leader al echipei de proiect, ? 68. Cum sunt evaluate posturile echipei de proiect? 69. Care sunt metodele de lucru colective? 70. Managementul calitatii prin proiecte-functii , etapa de planificare ,control 71. Managementul riscului-definitii, activitatile managementului de risc,masurarea riscului 72. Care sunt instrumentele de monitorizare si evaluare a proiectelor finantate.Descrieti fiecare tip de raport

S-ar putea să vă placă și