Sunteți pe pagina 1din 2

Perimarea Notiune: este o sanctiune procesuala ce are ca efect stingerea procesului ca urmare a lasarii acestuia n relucrare, din vina

a partilor, pe durata stabilita de lege. Ca natura juridica, perimarea apare ca o masura de interes general menita sa favorizeze buna administrare a justitiei (prin ea evitndu-se eternizarea procesel or pe rolul instantelor). Perimarea opereaza att mpotriva incapabililor, ct si a oricarei alte persoane fizi ce ori juridice, chiar daca aceasta din urma ar fi de drept public. Termenul de perimare are durata de 1 an n materie civila si de 6 luni n materie comerciala si se calculeaza dupa sistemul stabilit de art.101 alin.3 C.pr.civ..D esi legea nu stabileste, in terminis, momentul de la care termenul de perimare ncepe sa cur ga, se poate totusi considera ca el ncepe a curge de la data ultimului act de procedura facut n cauza si care nu a fost urmat, din vina partilor, de alte acte care, n ordinea fi reasca a judecatii, trebuiau sa i succeada. Termenul de perimare este susceptibil de ntrerup ere(a) si suspendare(b), astfel: a) ntreruperea este determinata de ndeplinirea, de catre partea interesata, a unui act de procedura n vederea judecarii pricinii( art. 249 C.pr.civ). Rezulta, deci, ca: - n cazul coparticiparii procesuale, actul de procedura ntreruptiv de perimare al dintre reclamanti sau prti le profita si celorlalti; - ntreruperea curgerii termenului de perimare are ca efect ca durata scursa pna la intervenirea actului ntreruptiv nu se ia calculul unui nou termen de perimare ce ar ncepe sa curga. b) Suspendarea (art.250 C.pr.civ.) termenului de perimare este angajata n urmatoarele situatii: ct timp se mentine suspendarea judecatii dispusa de instanta n cazurile prevazute de art.244 C.pr.civ, precum si n alte cazuri stabilite de lege, nsa numai daca suspendarea nu este cauzata de lipsa de staruinta a partilor n judecata; timp de 3 luni de la data la care s-a petrecut vreuna din faptele care,n temeiul art.243 C.pr.civ, a determinat suspendarea de drept a judecatii, nsa numai daca o asemenea fapta s-a ivit n ultimele 6 luni ale termenului de perimare; ct timp partea este mpiedicata sa staruie n judecata din pricina unor mprejurari mai presus de vointa ei. - dupa ncetarea suspendarii curgerea termenului de perimare se va relua, n calculul termenului urmnd a intra si perioada scursa anterior suspendarii. Conditiile perimarii sunt: - sa existe o nvestire a instantei cu o cerere care implica desfasurarea unei activitati de judecata n prima instanta ori n caile de atac; - cauza sa fi ramas n nelucrare timp de 1 an n materie civila si de 6 luni n materie comerciala; - ramnerea cauzei n nelucrare sa se datoreze culpei partii. Culpa partii nu poate fi retinuta daca: actul de procedura trebuia ndeplinit din oficiu (ex.: instanta nu a fixat termenul de judecata, desi avea aceasta obligatie) ; fara vina partii, cererea nu a ajuns la instanta competenta (ex.: n caz declinarii competentei), cnd s-a omis trimiterea dosarului catre instanta n favoarea careia s-a declinat competenta; fara vina partii nu s-a putut stabili termen de judecata; sa nu existe o cauza de stingere a procesului prevazuta de o norma

speciala (ex.: conform art. 618 alin.2 C.pr.civ., actiunea de divort se stinge prin mpacare, aceasta prevalnd chiar daca termenul de perimare s-ar afla mplinit). Procedura de constatare a perimarii este urmatoarea: - perimarea poate fi invocata sau ceruta din oficiu de catre instanta, de partea interesata sau de catre procuror cnd participa la judecata; - cnd cauza se afla nca n nelucrare, dar se apreciaza ca termenul de perimare s-a mplinit, instanta din oficiu ori la cererea partii interesate sau a procurorului va fixa de urgenta un termen, pentru care va cita partile, totodata dispunnd ca grefa sa ntocmeasca o dare de seama asupra actelor de procedura n legatura cu perimarea; - cnd dupa mplinirea termenului de perimare judecarea pricinii a fost reluata si se afla n desfasurare, iar instanta din oficiu, partea interesata sau procurorul observa ca pricina ramasese anterior n nelucrare timp de 1 an n materie civila si de 6 luni n materie comerciala, se va putea invoca exceptia de perimare; totusi, perimarea cererii de chemare n judecata nu va putea fi invocata ntia oara n apel. Efectele perimarii sunt: - perimarea stinge retroactiv procesul civil, astfel ca partile sunt repuse n situatia anterioara introducerii cererii de chemare n judecata, fiind nlaturate toate efectele generate de introducerea acesteia. Cu toate acestea, daca se va porni un nou proces identic cu cel perimat, partile vor putea folosi n acest al doilea proces dovezile administrate n primul, afara de cazul n care noua instanta apreciaza ca se impune refacerea lor; - perimarea nu afecteaza dreptul subiectiv si nici dreptul la actiune, astfel ca partea interesata va putea porni un nou proces sub conditia de a se mai afla n interiorul termenului de prescriptie a dreptului la actiune; - totusi, cnd s-a perimat o cerere de apel sau recurs, hotarrea atacata prin aceste cai de atac devine irevocabila, intrnd n puterea lucrului judecat.