UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE, SUCEAVA FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Analiza semio-retorică a unui iconotext publicistic de presă scrisă

Masterandă, GROSU ELIZA – MARINA (NEGHINĂ) Master SLMMP, Anul II

ferestrele. îl completează şi-l definitivează. Ca regulă generală. care. simbolizând faptul că este purtătoare a unor mesaje de autoritate şi putere. intertitlul. evoluţie social-culturală) cu titlul Ce se mai poartă pe la Paris… (I) sub semnătura jurnalistului Virgil Ştefan Niţulescu. cultura sportului. legenda. săptămânal de informare şi de analize culturale. şi. solicitând atenţia cititorului. originalitate. apt de a fi publicat. 4 (408) 7 februarie 2013) Revista Cultura a apărut pentru prima dată la Cluj în anul 1924. deşi nu fac parte propriu-zis din corpul articolului. concizie.Orice tip de mesaj. Cultura se distinge însă prin formatul mare al paginii. se înfiinţează o revistă cu acelaşi nume. Revista este tipărită pe format A3 cu un conţinut de 32 de pagini. cultura ideilor. Un articol bun. oferindu-i de altfel şi un caracter serios. cultura dialogului. în cadrul Institutului Cultural Român. Alături de ilustraţie. cultură politică. Mi-am propus să analizez conform acestor aspecte (elemente) un articol dintr-o publicaţie de presă românească şi anume din revista Cultura. Mai are nevoie de o serie întreagă de alte elemente. Se constată la prima observare a ziarului că acesta nu beneficiază de o calitate superioară a hârtiei utilizate şi pe deasupra nu beneficiază nici de o coloristică specifică tabloidelor. sub îndrumarea lui Sextil Puşcariu. cultura istoriei. ci şi modificarea sau crearea de păreri. desfiinţată din cauza unor dispute între redacţie şi conducerea Institutului. la Bucureşti. Este recunoscut faptul că rolul titlului în economia textului jurnalistic nu este unul decorativ. serie nouă nr. titlul trebuie adecvat la competenţa de lectură a cititorului mediu. dominantă fiind culoarea negru. ilustraţiile. Fără a reprezenta o continuare directă a publicaţiei interbelice. în anul 2003. (anul VIII. La sfârşitul anului 2005 revista Cultura şi-a reluat apariţia în cadrul Fundaţiei Culturale Române sub conducerea prozatorului român Augustin Buzura. îl întregesc. după cum spuneam mai sus. paleta de culori este slab nuanţată. muzică) dar şi presa internaţională. însă cu toate acestea el nu este considerat încă un produs finit. Acesta are rolul de a atrage atenţia (captatio benevolentiae – Aristotel). constituie primul nivel de lectură: consumatorul produselor . Aceste elemente sunt: titlul. Pentru analiza mea am ales un articol din rubrica cultura antropologică (origine. arte (cinema. care este trimis prin intermediul mass-mediei are ca scop nu doar transmiterea unor informaţii. ce a înlocuit revista Dilema. perioada interbelică. A3. În anul 2005 a fost desfiinţată. Secţiunile publicaţiei sunt: literatură. teatru. Titlul jurnalistic are rolul cel mai important în decodarea mesajului jurnalistic. chapeaul (lead-ul). dicţie. redactat conform principiilor lui Aristotel presupune claritate. a publicului către text şi nu pe imagine. cultura antropologică.

V. Cluj-Napoca. Dar nu poate fi neglijat nici faptul că imaginea. prin utilizarea unei fotografii alb-negru. un „design” secvenţial subtil. devenind astfel într-o mare măsură „martor direct” al incursiunii. spre finalul expoziţiei”. textul articolului netransformându-se astfel într-un comentariu. Asiei. privitorul are certitudinea că „a văzut cu proprii săi ochi” muzeul respectiv. Se observă că. sub titlu. Arhitectura discursului publicitar. sugerează ce va urma. Induce senzaţia de curiozitate şi poate fi interpretat ca unul incitativ. mai degrabă. Ulterior. în schimb prin marcarea ortografică a punctelor de suspensie. care doar anunţă. cum am menţionat se aduce în prim plan conţinutul textual. fie că este vorba despre o fotografie sau despre imagini dinamice. paradoxal chiar interogativ. Se constată că finalul articolului nu conţine o concluzie. care este utilizat cu scopul de a crea publicului o idee (chiar şi un chapeau) cu privire la text. Ed. iar textul prezintă într-o manieră subiectivă prezentarea acestuia. Informaţia este astfel amânată. Comunicarea simbolică. se poate interpreta faptul că acestea sunt utilizate cu scop meditativ.S. cu toate că imaginea prezentată este una relevantă. este atrasă spre dreapta sus. coboară pe diagonală spre stânga jos. arhitectura exterioară şi interioară a acestuia. Arhipelagul muzeelor.media poate decide dacă va continua sau nu parcurgerea articolului. Pentru că este puţin informativ şi scurt este însoţit de un supratitlu. Dacia. cel ce degajă mesajul. întregul articol conţine informaţii despre acest muzeu. se poate identifica o simplă legătură dintre text şi prima imagine. Acesta este reprezentat ca un detaliu caracteristic pentru atmosfera evenimentului. ci.. Neexistând o strategie prin culoare. este o ipoteză asupra efectelor referenţiale „interesul maxim este atins. 1999. pentru a se opri în dreapta jos”. titlul este cel care atrage atenţia. Aşadar. Oceaniei şi Americilor de pe Quai Branly din Franţa. are mai mare credibilitate decât o relatare prin cuvinte spuse sau scrise: privind imaginea. este clar şi concis şi creează anumite aşteptări din partea receptorilor. Finalul este astfel bidirecţional: informativ şi afectiv. p 123 . La prima lectură ne dă impresia că în conţinutul textului vom afla informaţii despre modă. un instrument muzical sau o armă”). Muzeul Artelor şi Civilizaţiilor Africii. despre sălile de expoziţie şi frumuseţea exponatelor („împletitură sau podoabă. la fel ca la un iconotext publicitar.1 Primul paragraf dă tonul întregului articol. Prin faptul că prin programul masteratului am învăţat despre noţiunile de comunicare vizuală mi-a fost imposibil să nu constat că strategiile grafice nu sunt prezentate pentru a capta atenţia. Nu se poate vorbi de o demonstraţie practică de artă şi frumos. 1 Dâncu. utilizat pe traseul de tip Z „în care privirea pornește din stânga sus.

acestea fiind sugestive. Imaginile pot fi numite astfel că sunt purtătoare de informaţii.O importanţă deosebită a mesajului îl constituie utilizarea altor două imagini. asemenea textului în sine. Toate cele trei imagini dispun o relaţie de congruenţă şi complementaritate cu textul. Acestea funcţionează ca un articol în sine. înaintea textului. care prezintă unghiuri diferite ale muzeului (prin imaginea din anexă am vrut să surprind acea emoţie sinestezică. Putem afirma faptul că imaginile constituie primul nivel de receptare. . Mesajul pe care îl conţin este clar şi conţin elemente explicite. deoarece fotografia color este mult mai surprinzătoare şi propune o atenţie mai sporită). dacă aş putea să o numesc aşa.

Corjan. Ed.C. Semiotica limbajului publicitar. Dâncu. serie nouă nr. I. I.02. 2004 3. 4 (408) 7 februarie 2013 www. Universității Suceava.revistacultura. Universității Suceava.S.2013 .dexonline. Textul și imaginea.. www.. Ed. Revista Cultura. Ed. Arhitectura discursului publicitar. Mass-media și publicitate. Comunicarea simbolică. Dacia.. Corjan. anul VIII.C.ro consultat la data de 14.ro 5. 1999 4. Cluj-Napoca.BIBLIOGRAFIE: 1. V. 2004 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful