Sunteți pe pagina 1din 4

CURENTUL ELECTRIC STATIONAR 1.

Circuitul electric este ansamblul format din generator electric, fire conductoare de legatura, intrerupator si consumatori. Un circuit electric are doua portiuni distincte: portiunea din exteriorul sursei (circuit exterior) format din conductoare de legatura si consumatori portiunea din interiorul sursei(circuit interior)
V

A
+ 2.Definitie:Curentul electric este deplasarea ordonata a purtatorilor de sarcina prin conductoare. Sarcinile electrice sunt electronii in metale si ionii in lichide. Sensul curentului electric in exteriorul generatorului este de la borna pozitiva spre cea cea negativa iar prin interiorul generatorului este de la borna negative spre cea pozitiva. Prin conductoare metalice curentul electric este deplasarea ordonata a electronilor. Sarcina electrica a unui electron este negativa si are valoarea e=1,610 -19C (coulombi). Sarcina electrica a unui numar N de electroni este Q=Ne 3. Def.:Intensitatea curentului electric I printr-un conductor este marimea fizica scalara numeric egala cu raportul intre sarcina electrica totala Q ce traverseaza sectiunea transversala a conductorului in intervalul de timp t si acest interval de timp. Q I = [ I ] SI = A , unitate fundamentala , t Intensitatea curentului electric se masoara cu ampermetrul care se leaga in serie in circuit 4. Tensiunea electrica. Intre doua puncte ale unui circuit circula curentul electric deoarece cele doua puncte se afla in stari electrice diferite. Starile electrice ale punctelor se numesc potentiale electrice(V). Punctul mai apropiat de borna pozitiva a generatorului are potential electric pozitiv iar punctual mai apropiat de borna negativa are potential negativ. Diferenta de potential dintre doua puncte se numeste tensiune electrica sau diferenta de potential M
V

UMN=VM-VN

[U ] SI
A

=V

Tensiunea electrica se masoara cu voltmetrul care se leaga in paralel cu elementul de circuit a carui tensiune trebuie masurata. Pentru deplasarea sarcinilor electrice intre diferitele puncte ale circuitului generatorul electric efectueaza un lucru mecanic. Se numeste tensiune exterioara Uex , sau tensiune la bornele generatorului raportul dintre lucrul mecanic efectuat de generator pentru deplasarea sarcinilor electrice de-a lungul circuitului electric exterior si sarcina Lext electrica deplasata. U = Q

Se numeste tensiune interioara u raportul dintre lucrul mechanic efectuat de generator pentru deplasarea Lint sarcinilor electrice prin circuitul electric intern al generatorului si sarcina electrica deplasata u= . Q Se numeste tensiune electromotoare E (t.e.m.) a generatorului raportul dintre lucrul mecanic efectuat de generator Ltot pentru deplasarea sarcinilor electrice de-a lungul intregului circuit electric si sarcina electrica deplasata. E= = Q Lext + Lint L L E=Uex+u = ext + int = Uex+u Q Q Q ATENTIE! - T.e.m. E este o caracteristica constructiva a generatorului care nu depinde de elementele de circuit -Voltmetrul legat la bornele generatorului indica t.e.m E generatorului atunci cand circuitul este deschis - Tensiunea la bornele unei grupari in paralel are aceeasi valoare pentru fiecare consumator, iar tensiunea la bornele unei grupari serie este egala cu suma tensiunilor la bornele fiecarui consummator. -Daca intre doua puncte tensiunea electrica este nula , intre acele puncte nu circula current electric - Legand un fir conductor cu rezistenta neglijabila intre doua puncte ale unui circuit se realizeaza un scurtcircuit. Tensiunea intre cele doua puncte este nula. 5. Rezistenta electrica( este o proprietate a conductoarelor de a se opune trecerii curentului electric) Definitie: Raportul constant intre tensiunea electrica U aplicata la capetele unui rezistor aflat la temperatura constanta si intensitatea curentului electric I ce il strabate se numeste rezistenta electrica R a conductorului. U [ R ] SI = R= I Rezistenta electrica a unui conductor depinde de lungimea conductorului(l), de aria sectiunii transversale (S) si de natura materialului din care este confectionat ( rezistivitate). , S l R= S RS se numeste rezistivitate [ ] SI = .m . l Rezistivitatea variaza cu temperatura conform relatiei = 0 (1 + t ) , unde este rezistivitatea la temperatura t 0C, 0 este rezistivitatea la temperatura 00 C iar este coeficientul de variatie al rezistivitatii cu temperatura () SI=grd-1 Si rezistenta electric variaza cu temperatura conform relatiei: t) R=R0(1+ 6.Legea lui Ohm ( se foloseste pentru calcularea intensitatii curentului electric in circuite simple ) a) pentru o portiune de circuit: Def. Intensitatea curentului ce stabate o portiune de circuit este egala cu raportul dintre tensiunea electrica de la capetele acelei portiuni de circuit si rezistenta electrica a portiunii respective Marimea = I= U R

b) pentru intregul circuit: Def. Intensitatea curentului electric intr-un circuit este egala cu raportul dintre tensiunea electromotoare a generatorului si rezistenta intregului circuit (R tot= Reterioara + r interioara) E I = Rex + r Rezulta E=I(Rex+r),

E=IRex+Ir dar dar Uborne sursa= IRex E=Uborne+Ir


Uborne sursa = E-Ir

7. Legile lui Kirchhoff se aplica pentrua afla intensitatile curentului electric prin retele electrice. Elementele unei retele sunt : nodurile, ramurile (laturile) si ochiurile nodul este punctual unde se intalnesc cel putin trei conductoare(nr. noduri=n) ramura este portiunea de circuit cuprinsa intre doua noduri consecutive(nr. ramuri=l) ochiul de retea este o succesiune de ramuri care formeaza un contur inchis Legea I se aplica nodurilor Pentru a scrie legea I pe fiecare ramura se alege de voie sensul curentului electric si se noteaza intensitatile curentilor Def . Suma intensitatilor curentilor electrici care intra intr-un nod este egala cu suma intensitatilor curenti.,or care I =0 ies din nod. Legea I se scrie pentru n-1 noduri Legea II se aplica ochiurilor de retea. Pentru a scrie legea II se alege pe fiecare ochi de retea un sens de pacurs. Def. Suma algebrica a tensiunilor electromotoare din orice ochi de retea este egala cu suma algebrica a produselor dintre intensitatea curentului electric si rezistenta electrica , pentru fiecare ramura a ochilui respective. Conventie de semn : produsul IR este pozitiv daca sensul de parcurgere al ochiului coincide cu sensul curentului pe ramura si negativ in caz contrar t.e.m. este pozitiva daca sensul de parcurgere a ochiului strabate sursa de la borna negative la cea pozitiva si negative in caz contrar Legea II se scrie pentru l-n+1 ochiuri 8. Gruparea rezistoarelor - in serie R=R1+R2+R3+R4+.. - in paralel
1 1 1 1 = + + + .... R R1 R2 R3

E = I ( R + r )

daca R1=R2=. =R daca R1=R2=. =R

Rs=nR Rp= R , n R p=

daca sunt doar 2 rezist. In parallel 9. Gruparea generatoarelor nE - in serie Is= R + nr

R1 R2 R1 + R2

n este numarul generatoarelor identice legate in serie sau paralel

E
- in paralel Ip=

R+

r n

10. Energia electrica Lucrul mecanic efectuat de fortele electrice pentru transportul sarcinii electrice totale in circuit este egal cu cu energia W furnizata de generatorul electric. L=W. [W ] SI = j Din definitia tensiunii electrice U=
L Q

L=UQ iar din I=Q/t Q=It si L=UIt, deci

W=UIt (1) , U2 Folosind legea lui Ohm I=U/R W= t (2) R sau W=I 2Rt (3) Energia transferata pentru intregul circuit de un generator este W=EIt sau W=I 2(R+r)t sau W=
E 2t R +r

11. Puterea electrica Puterea electrica este energia electrica transferata consumatorului in unitatea de timp P= ,

[ P ] SI

= w Deci P=UI sau P=U2/R sau P=I2R

W t

12. Randamentul electric este raportul dintre energia utila transferata circuitului exterior si energia totala W Pext UI IR R Wutil = = = = ext = transferata intregului circuit (si pentru interior) = Ptot EI I ( R + r ) R + r Wconsumat W tot Transferul maxim de putere al generatorului catre circuitul exterior se realizeaza cand R ex=r. In acest caz Pmax= E 2 = 50% si 4r