Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII nr. .......... din ................

1. Pri contractante ntre SC MEDIA TEAM SRL, cu sediul in Craiova, str. Cringului, nr. 22, J16/69/2008, CUI 23077364, telefon 0746753769 si fax 0351 815376, reprezentat prin BUCA TRAIAN, funcia DIRECTOR GENERAL, n calitate de prestator, i SC/Domnul/Doamna ......................................................, telefon/fax ................, cod adresa sediului/domiciliu cont

................................,

fiscal/CNP

..................,

(trezorerie, banc) ......................................, reprezentat prin .........................., funcia ............, n calitate de achizitor, a intervenit prezentul contract. 2. Obiectul i preul contractului 2.1. - Prestatorul se oblig s presteze servicii de constructii si amenajari interioare astfel: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............................................................................. n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 2.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de servicii de amenajari. 2.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este de ................ RON, din care avansul este de valoare lucrarii. 3. Durata contractului .................. RON, reprezentand .......% din

___________________________________________________________________________________________________________ Misiunea noastra este aceea de a crea spatii sigure, primitoare, de a transforma casele clientilor nostri in ACASA.

3.1. - Prestatorul se oblig s presteze serviciile mentionate mai sus, n decurs de .......... zile de la data intrrii n vigoare a contractului. 4. Aplicabilitate 4.1. - Contractul de servicii intr n vigoare dup plata avansului, la data de................ 5. Standarde 5.1. - Serviciile prestate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre prestator n propunerea sa. 6. Responsabilitile prestatorului 6.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (2) Prestatorul are obligaia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natur provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 6.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. 7. Responsabilitile achizitorului 7.1. - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziie prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea sa i pe care le consider necesare pentru ndeplinirea contractului. 8. Recepie i verificri 8.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor. 8.2. - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. 9. Modaliti de plat
___________________________________________________________________________________________________________ Misiunea noastra este aceea de a crea spatii sigure, primitoare, de a transforma casele clientilor nostri in ACASA.

9.1. - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre prestator n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre prestator. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. 9.2. Achizitorul va achita avansul al carui cuantum este stabilit prin acest contract, asumandu-si faptul ca, in cazul in care achizitorul nu va dori sa continue cu efectuarea lucrarii, avansul respectiva nu va fi inapoiat, constituind daune morale la adresa prestatorului. 10. Fora major 10.1. - Fora major este constatat de o autoritate competent. 10.2. - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 10.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 11. Soluionarea litigiilor 11.1. - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 11.2. - Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Craiova, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia. 12. Legea aplicabil contractului 12.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prestator SC MEDIA TEAM, ...................... L.S. Achizitor, ..................... L.S.

___________________________________________________________________________________________________________ Misiunea noastra este aceea de a crea spatii sigure, primitoare, de a transforma casele clientilor nostri in ACASA.