Sunteți pe pagina 1din 1

#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.

h> struct punctele {int x; int y ; }; void main (void) {struct punctele a,b; float dist; printf("introducem coordonatele punctului a"); scanf("%d%d",&a.x,&a.y); printf ("introducem coordonatele punctului b"); scanf("%d%d",&b.x,&b.y); dist=(sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x))+((a.y-b.y)*(a.y-b.y))); printf(" distanta d=%f",&dist); getch(); }