Sunteți pe pagina 1din 1

:a:)

.l

'::

c) un proces de inlocuire a unor norne arbitrare cu reglementari constitlrtionale


37) Controlul constitutionalitatii legilor: a) este o forma de control adminislrativ b) consta in aprecierea conformitatii normelor juridice cu prevederile constitutionale ci poafe fi efectuat fie de catre judecatori, fie de catre o instanta specializata (de exemplu, Curtea Constitutionala) 38) Consensul politic (fundamental) vizeaza: a) opinia privind unele aspecte politice exprimata in sondajele de opinie de catre cetateni b) legitimitatea sislemului politic c) acordul guvernatilor asupra organizarii politice a societatii 39) Exceptia de neconstitulionalitate a legii poate fi ridicata in fata instantei de iudecata de catre: a) partile allatein litigiu b) judecator c) procuror
40) Care dintre urmatoarele afirmatii privind componenta Curtii Constrtutlonale a Romaniei este adevarata: a) Curtea Constitutionala este formata din 6ludecatori Ui Curta Constilutionala se,sesizeazadin oliciu cu privire la actele normative neconstitutionale c) 113 din judeea{orii Gurtii Constitutionale sunt numiti de Presedintele Romaniei

d) numirea iu&catorilor Curii! Constitutionale se face din doi in doi ani


41) Caracteruldirect al votului presupune: a) ca exercitarea dreptului la vot nu se poate face prin reprezentanti b) ca votul poate fi exprimat printr-un delegat

ci ca inscrierea alegatorilor in listele electorale speciale se face direct de catre Biroul electoral de circumscriptie careindeglinesc.anumite conditilisi potexprima optiunea prin vot ", .Cl.ca toti cetatenii
ei ca optiunea alegatorului vizeaza direct candidatii inscrisi nominal pe listele electorale
42) Asigurarea legitimitatii institutiilor politice poate avea loc prin: a) stabilirea intinderii puierii acestor institutii prin legi b) utilizarea de catre reprezentantii puterii a fortei de conslrangere specifice

c)-recrrnoasterea drepttrfuidegutn?are ainslitutiitorpolilieede catre guvernati, prin vot d) utilizarea relerendumului ca miiloc de consultare a cetatenilor
43) Cdre dirttre urmatoarele afirfnatii privitoare la Guvernul Romaniei sunt adevarate:

ai roiul Guvernului este dui:iu, politic si aclministrativ b| rotr,C.Guvernului esten'umai un$l politic.
,

c) rolubGuvernului este numai unul administrativ d) intre.roful politic si cel administrativ al Guvernului nu poate exista nici o legatura
rl4) Limitele tacite ale revizuirii Constitutiei: a) se rnainumesc si limte 'heteronorne' b).deeurg din interpretateadisFozitiilrr constitrtionale'. c) sunf p;evazute expres in dreptul international 45) Potrivit criteriului sursei formale, constitutiile se clasifica in:
a) constitutiipact

bfconstitutii octroiate'

a"

c) constitutii scrise si constitutii cutumiare d) constituti! conventie e) constitutii statut

a,46) :a) ln acceptiunea sa cea mai stricta, notiunea de Guvern desemneaza:


Executivul, adica seful statului impreuna cu Consiliul de ministri

b) prirnul misistru si ceilalti membri ai Guvernului c) totalitatea organelor prin care se infaptuieste, la nivel central, a;tivitatea de guvernare
47) Uniunea reala, ca varianta de structura de stat, se caracterizeaza prin: a) existenta unor organisme comune pentru statele membre b) unicitatea persoanei care reprezinta seful statului c) lipsa individualitatii statelor implicate 48) Practicarea scrutinului uninominal presupune: a) ca numele fiecarui candidat sa fie inscris pe o singura lista de candidati, votata de alegatori b) ca alegatorul sa voteze pentru un singur candidat intr-o circumscriptie electorala c) ca fiecare alegator sa fie inscris nominal in listele electorale permanente Oi ca uri candida:t in alegeri sa fie obligatoriu nominalizat de o formatiune politica (sa nu fie independent) 49) Presedintele Roinaniei: a) poate li pus sub aezaie numai dq catre lnalta curte de casdtie si Justitie ui'Oeneficiaza dqirnrnitate pentru fapte care nu au legatura cu exercitarea mandatului atat in timpul, cat si dupa exercitarea

Disciplina: DCIP

* AP

iun:2o13

Brogura2T