Sunteți pe pagina 1din 7

Canale navigabile şi strâmtori utilizate în transportul maritim

Un canal navigabil sau strâmtoare este o cale îngustă de tranzit care conectează două ape de mărimi semnificativ mai mari. În cele mai întâlnite cazuri se referă la o întindere de apă care se află de-a lungul a doua teritorii masive dar, de asemenea se poate face referire şi la o cale navigabilă care se află deja într-o zonă acoperită cu apă care de altfel nu este navigabilă, un exemplu ar putea fi adâncimea prea mică, dar care datorită lucrărilor care îi sunt aduse poate fi transformat într-o cale sigură de navigaţie. Este ştiut faptul că strâmtorile şi canalele de navigaţie prezintă o deosebită importanţă referitor la rutele de navigaţie, aici fiind implicat sectorul economic. Multe dintre războaiele şi conflictele lumii s-au dus pe baza posesiei canalelor şi strâmtorilor.

s- au dus pe baza posesiei canalelor şi strâmtorilor. Numeroase canale de navigaţie au fost construite

Numeroase canale de navigaţie au fost construite artificial pentru a conecta două ape care aduc beneficii zonei în care se situează. Strâmtorile utilizate pentru navigaţie între o zonă a

mării teritoriale sau o zonă exclusiv economică şi o altă zonă a mării teritoriale sau altă zonă exclusiv economică sunt un subiect special supus unui regim legal aparte de tranzit, exemple putând fi strâmtorile Gibraltar, Dover, Hormuz. Regimuri speciale se aplică şi în strâmtori dedicate navigaţiei internaţionale care conectează o arie a apelor internaţionale sau zona exclusiv economică cu zona teritorială de coastă a statului respectiv, cum ar fi strâmtorile Tiran, Juan de Fuca, Baltiysk. Strâmtorile care servesc navigaţiei internaţionale între o parte şi alta a mării libere sau a zonelor economice exclusive au un statut potrivit căruia toate navele şi aeronavele beneficiază de dreptul de trecere în tranzit fără piedici, cu restricţia că acest drept nu se extinde asupra strâmtorilor formate de teritoriul continental al unui stat şi o insulă aparţinând acestui stat, dacă există în largul insulei o rută de mare liberă sau rută care trece printr-o zonă economică exclusivă la fel de comodă. Acest regim de liberă trecere nu afectează regimul juridic al apelor strâmtorilor şi exercitarea suveranităţii statelor riverane asupra acestor ape, a fundurilor marine şi subsolurilor corespunzătoare lor şi a spaţiului aerian de deasupra. Trecerea în tranzit este definită ca exercitarea libertăţii de navigaţie în scopul unui tranzit inofensiv, continuu şi rapid prin strâmtoare, inclusiv pentru a ajunge la teritoriul unui stat riveran, a-l părăsi sau a ieşi de acolo, cu respectarea legilor şi regulamentelor statului respectiv. În exercitarea dreptului de a trece prin strâmtori sau canale navigabile navele au urmatoarele obligaţii: să traverseze strâmtorile fără întârziere, să se abţină de la a recurge la ameninţarea cu forţa sau la folosirea forţei împotriva statelor riverane, să se abţină de la orice activitate în afara celor necesare tranzitului continuu şi rapid, cu excepţia cazului de forţă majoră sau de avarie, să respecte regulile internaţionale în materie de securitate a navigaţiei maritime şi a măsurilor privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării. Statele riverane la strâmtori au următoarele drepturi şi obligaţii: pot, din motive de securitate a tecereii să desemneze căi de navigaţie şi să prescrie dispozitive de separare a traficului, în conformitate cu reglementările internaţionale şi cu obligaţia de asigurare a publicităţii prin hărţi marine, să adopte legi şi regulamente cu privire la securitatea navigaţiei, reglementarea traficului marin, prevenirea şi reducerea poluării, nave şi instrumente de pescuit, interzicerea pescuitului, îmbarcarea şi debarcarea de mărfuri, fonduri băneşti sau persoane. Prevederile enunţate mai sus nu afectează regimul juridic al strâmtorilor în care trecerea este reglementată în mod special prin convenţii internaţionale în vigoare. Este vorba despre regimurile speciale ale strâmtorilor Gibraltar, Magelan, Sund, Beltul Mare, Beltul Mic, Bosfor şi Dardanele. Cele mai cunoscute strâmtori care definesc căi navigabile fără de care transportul maritim ar avea foarte mult de suferit sunt enumerate mai jos.

Strâmtori tranzitate de nave care efectuează voiaje internaţionale

Strâmtoarea Bab el Mandeb care permite navelor să treacă din Marea Roşie în Marea Arabiei.

Strâmtoarea Bass care se întinde între

Australia şi Tasmania,

conectând

Oceanului Indian cu

Oceanul Pacific.

sudul

Strâmtoare Bosfor este o strâmtoare ce alcătuieşte graniţa dintre Rumelia, partea europeană a Turciei şi Anatolia partea asiatică. Aceasta este cea mai îngustă strâmtoare folosită pentru navigaţia internaţională.

partea asiatică . Aceasta este cea mai îngustă strâmtoare folosită pentru navigaţia internaţională .
partea asiatică . Aceasta este cea mai îngustă strâmtoare folosită pentru navigaţia internaţională .
partea asiatică . Aceasta este cea mai îngustă strâmtoare folosită pentru navigaţia internaţională .

Strâmtoarea Cook desparte Marea Tasmaniei care se află la vest, de Pacific situat la est de Noua Zeelandă. Partea de nord a strâmtorii are numai o adâncime de 100 - 200 de m, pe când în porţiunile mai înguste, produse de mişcările tectonice oscilează între 100 şi 300 de m.

Strâmtoarea Dover se situează între Anglia şi Franţa şi face legătura între Marea Nordului şi Canalul Mânecii.

Strâmtoarea Floridei separă peninsula Floridei de Cuba. Curentul Golfului îşi are originea aici.

Mânecii. ► Strâmtoarea Floridei separă peninsula Floridei de Cuba. Curentul Golfului îşi are originea aici.
Mânecii. ► Strâmtoarea Floridei separă peninsula Floridei de Cuba. Curentul Golfului îşi are originea aici.
Mânecii. ► Strâmtoarea Floridei separă peninsula Floridei de Cuba. Curentul Golfului îşi are originea aici.

Strâmtoarea Gibraltar leagă Oceanul Atlantic de Marea Mediterana. Ea este o formaţiune care separă Spania de Maroc.

Strâmtoarea Ormuz este localizată între Golful Ares în sud-est şi Golful Persic. Este o strâmtoare care aparţine Iranului în partea de nord iar partea sudică aparţine Emiratelor Arabe Unite.

Strâmtoarea Magellan se situează la sudul Americii de Sud, ea desparte America de Sud cu statele Chile şi Argentina de Ţara de Foc. Importanţa ei în

transportul maritim a

scăzut

după

construirea Canalului Panama.

şi Argent ina de Ţara de Foc. Importanţa ei în transportul maritim a scăzut după construirea
şi Argent ina de Ţara de Foc. Importanţa ei în transportul maritim a scăzut după construirea
şi Argent ina de Ţara de Foc. Importanţa ei în transportul maritim a scăzut după construirea

Strâmtoarea Malacca este localizată între insula Sumatera şi peninsula Malacca. Ea uneşte Marea Chinei de Sud şi Marea Andaman. Strâmtoarea Mallaca asigură traficul care se desfăşoară în zona portului Singapore.

Strâmtoarea Menai

separă

Anglesey de Wales. Strâmtoarea variază în lăţime de la 400m la Belan Aber Menai la 1000m în zona Traeth Gwzllt şi caernarfon Castle.

insula

Strâmtoarea Messina este localizată între zona estică a Siciliei şi partea sudică a Calabriei. Variază în laţime până la 3100m. Este renumită pentru un vârtejul natural pe care îl crează.

a Calabriei. Variază în laţime până la 3100m. Este renumită pentru un vârtejul natural pe care
a Calabriei. Variază în laţime până la 3100m. Este renumită pentru un vârtejul natural pe care
a Calabriei. Variază în laţime până la 3100m. Este renumită pentru un vârtejul natural pe care

Palk

este situată între India

Strâmtoarea

şi

cea

mai

nordică

parte

a

insulei

Sri

Lanka.

Ea

face

legătura

între

Golful

Bengal

 

şi

Golful

Mannar.

 

Strâmtoarea Skagerrak se întinde între Norvegia şi sud- vestul coastei Suediei şi peninsula Jutland a Danemarcei făcând legătura între Marea Nordului şi zona Mării Kattegat care se întinde până la Marea Baltică.

Strâmtoarea Taiwan este o strâmtoare lată de aproximativ 180 km care se întinde între China şi Taiwan.

► Strâmtoarea Taiwan este o strâmtoare lată de aproximativ 180 km care se întinde între China
► Strâmtoarea Taiwan este o strâmtoare lată de aproximativ 180 km care se întinde între China
► Strâmtoarea Taiwan este o strâmtoare lată de aproximativ 180 km care se întinde între China