Salariul în România

Salariul în România

CUPRINS
INTRODUCERE ...........................................................................................................................2 CAPITOLUL 1: CONCEPTUL, NATURA ŞI FORMELE SALARIULUI ..............................5 1.1 Piaţa muncii şi salariul ................................................................................................. 5
1.1 Conceptul şi natura salariului .......................................................................................7

1.2. Formele de existenţă a salariului ....................................... ....................................... 10 1.3 Forme de salarizare .................................................................................................... 12 CAPITOLUL 2: SALARIUL ÎN ROMANIA............................................................................. 16 2.1 Particularităţi ale pieţei muncii în România ................................................................16 2.2 Salariu în România...................................................................................................... 24 2.3 Salariu minim în România ......................................................................................... 26 2.4 Salariu mediu în România .......................................................................................... 31 2.5 Impozitarea salarială ...................................................................................................39 CAPITOLUL 3: SALARIZAREA ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU CEA A STATELOR MEMBRE UE ...............................................................................................................................48 3.1 Salariu minim în Europa ..............................................................................................48 3.2 Salariu mediu în Europa ............................................................................................. 52 CONCLUZII ................................................................................................................................ 55 BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................................58

2

Salariul în România

Introducere În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era suma ce se plătea fiecărui soldat roman pentru cumpărarea sării. Soldatul era un om dependent şi i se acorda salarium, în virtutea acestei dependenţe un om liber nu primea salarium. Termenul s-a păstrat în timp şi a căpătat sensul de venit al unui om care este dependent de altul, fie juridic, fie economic. Salariul apare ca venit ce revine factorului muncă datorită participării nemijlocite a lui la activitatea economică. De la început trebuie să precizăm faptul că salariul nu a existat în toate timpurile, cu toate că factorul muncă a participat în toate timpurile la procesul de producţie. De fapt, este de neimaginat un proces de producţie, în general, activitatea economică, fără prezenţa factorului muncă. Atunci, apare limpede că salariul, privit ca venitul persoanelor care participă prin munca lor proprie la procesul de producţie, este o categorie economică ce a apărut în anumite condiţii social-economice, odată cu apariţia în societate a unor oameni lipsiţi de toate condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea producţiei, în afară de forţa muncii lor, care, pentru ei, apărea ca singurul mijloc de existenţă. Dacă ne imaginăm un producător independent, un meseriaş, observăm că acesta posedă în plină proprietate toate condiţiile materiale de producţie pe care împreună cu munca lui le foloseşte după cum crede de cuviinţă, în procesul de producţie. În acest caz, este firesc ca tot ce obţine el, întreaga valoare creată sa-i aparţină în întregime. Nimeni altcineva nu are dreptul să-i ceară nici o particolă din valoarea nou creată de el, în afară poate de stat, care pentru serviciile aduse comunităţii , deci şi meşteşugarului, percepe impozitul pe venit. Putem spune oare că venitul meşteşugarului obţinut prin munca sa proprie îmbracă forma de salariu? Desigur nu, deoarece categoria de salariu nu reflectă toate tipurile de venituri obţinute de factorul muncă de-a lungul timpului, el nu apare ca formă tip a venitului, ci ca venit ce revine factorului muncă în anumite condiţii social-economice. Aceste condiţii sînt acelea în care posesorul forţei de muncă,
3

singurul bun pe care îl posedă. “omul este mai mult decît o marfă.Salariul în România nu posedă altceva decît aptitudinile lui fizice şi intelectuale. iar rezultatele muncii lui vor fi însuşite de către aceştea în virtutea posesiei de către ei a factorului muncă. priceperea lui. egal în drepturi cu toţi ceilalţi. sau feudalului. Aşa cum arată P. care reprezintă singura lui sursă de existenţă. el nu ar putea închiria forţa lui de muncă. cît şi remunerarea muncii celor ce execută activităţi de concepţie şi conducere.Samuelson. ci ca preţ al îchirierii forţei de muncă. cu toate că este adevărat că omul închiriează serviciile sale pentru un preţ. a capacităţii de a munci. El exprimă atît retribuirea muncii de execuţie a lucrătorilor propriu-zişi. el este lipsit şi de mijloacele necesare traiului. a unor oameni liberi juridic şi. laureat al premiului “Nobel” pentru economie. desigur. Dar acest lucru. îl poate face numai dacă este cetăţian liber. Deci. Acest preţ este nivelul salariului. Lipsit de ceilalţi factori de producţie. nivelul lui condiţionează situaţia economică a unui număr însemnat de persoane. În condiţiile contemporane .A. de pe urma căruia să obţină venitul necesar traiului. salariul apare. nu pur şi simplu ca preţ al muncii. deoarece aceasta aparţine de drept stăpînului de sclavi. salariul reprezintă cea mai frecventă formă de venit. capacitatea lui de a munci. ca preţ al serviciilor aduse prin munca depusă de către aceşti oameni. Dacă nu ar fi cetăţean liber. singura lui alternativă este să-şi închirieze forţa lui de muncă. sau iobag. care este de la distanţă cel mai important preţ”. ci sclav. 4 .

Piaţa muncii se întemeiază. generează nevoia de muncă. factorul muncă pentru contribuţia adusă în activitatea economic este remunerat prin salariu. Dar ea nu constituie în întregime o cerere care se exprimă (manifestă) pe piaţa muncii. studenţi. de asemenea. ca şi ceilalti factori de productie. alţi nesalariaţi. Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de munca. prin intermediul pieţei.1 Piaţa muncii în România – noţiuni teoretice Factorul muncă reprezintă conditia generală a oricărei activităţi şi se asigură. Ea funcţioneaza în fiecare ţară. în perioada dată. ca preţ al muncii ce se formează pe piaţa muncii. ci numai acelea care urmează sa fie remunerate. trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă. Astfel. care se initiază sau există în societate. Orice activitate. pe diferite grupuri de ţări şi la scara mondială. adica a volumului de muncă ce poate fi depus de populaţia aptă de muncă a ţării respective. Condiţia generală pentru ca nevoia de muncă să ia forma cererii de muncă este remunerarea sa. miliari în termen.Salariul în România CAPITOLUL 1: CONCEPTUL. Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă. Aceasta reprezintă volumul total de muncă necesar activităţilor dintr-o ţară pe o perioada dată. 5 . NATURA ŞI FORMELE SALARIULUI Modalităţile de formare a veniturilor participanţilor la viaţa economică se explică prin formele specifice de remunerare a serviciilor aduse în cadrul activităţii economice de fiecare factor de producţie. Şi în acest caz. pe întâlnirea şi confruntarea cererii cu oferta. De aceea. salarizarea ei. salarizate. în cererea de muncă nu se includ activităţile care se pot realiza de către femeile casnice. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă existente în societate. 1.

ci sunt ataşaţi mediului economico-social.Salariul în România Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăţii în condiţii salariale. ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă. În acest sens se impun atenţiei următoarele aspecte:  Pe termen scurt. oamenii nu se deplasează dintr-o localitate în alta şi nu îşi schimbă cu usurinţa munca. De asemenea. militarii în termen şi alţi oameni care depun activităţi nesalariale. Cererea şi oferta de muncă nu trebuie considerate prelungiri simple şi directe ale cererii şi ofertei de bunuri economice pe o altă piaţă. în ansamblul său. Prin urmare. starea sănătăţii. Oferta de muncă se exprimă prin numărul celor apţi de muncă sau populaţia aptă disponibilă din care se scade numărul femeilor casnice. deoarece dezvoltarea unor activităţi existente şi initierea altora noi. studenţii.  Cererea şi oferta de muncă nu sunt omogene. Prima se manifestă pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi 6 .  Oferta de munca. generatoare de locuri de muncă. în oferta de muncă nu se includ femeile casnice. oferta de muncă nu se formeaza în exclusivitate pe principiile economiei de piaţă. psihologie. se desfasoară în două trepte sau faze. sex. cererea de muncă este practic invariabilă. presupun o anumită perioadă de timp. Cel ce face oferta trebuie să trăiască. oferta de muncă depinde de vârstă.  Posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă. ci se compun din segmente şi grupuri neconcurenţiale sau puţin concurenţiale.  Generaţiile de tineri nu sunt crescute de părinţii lor ca nişte mărfuri sau numai pentru a deveni salariaţi. se formează în decursul unui timp îndelungat în care creste şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja.  Oferta de forţă de muncă este eminamente perisabilă şi are caracter relativ rigid. chiar daca nu au avantaje economice. ci ca nişte categorii specifice cu un conţinut care le este propriu. ci ca oameni. neputându-se subsitui reciproc decât în anumite limite sau deloc. condiţii de muncă etc. întrucat au resurse pentru existenţă sau au alte preocupări. De aceea. Piaţa muncii. al studenţilor şi al celor care nu doresc să se angajeze în nici o activitate. nu poate aştepta oricât angajarea pe un loc de muncă. aspecte care nu sunt neapărat de natura economică.

număr de ore suplimentare pe care salariaţii acceptă să le efectueze sau nu. determinate de particularităţiile tehnico-economice ale activităţilor. el deducându-se din preţul încasat pentru bunul la producerea căruia a contribuit. salariul se obţine după ce munca s-a consumat. pe baza contractelor şi a altor angajamente asumate de firmă. în funcţie de condiţiile concrete ale firmei şi salariaţilor săi. Adam Smith enunţă unele idei juste cu privire la salariu. în funcţie de nevoile şi aspiraţiile lor. dar ea însăşi nu are valoare şi nici preţ. Dar. În cadrul acestei faze. Munca este creatoare de valoare. spunînd că din toate cele trei venituri. Salariul nu este ceea ce pare a fi. adică forţa de muncă. o parte din produsul muncii muncitorului din care se scade în primul rînd renta şi în al doilea rînd profitul. El apare ca fiind preţul muncii. Cele mai multe teorii consideră în mod just. Cererea se dimensionează precis. iar oferta se delimitează şi ea pornind de la programul de muncă.Salariul în România ofertă. adică valoarea sau preţul muncii. De aceea salariul este şi un venit. ci forţa sa de muncă. salariul este singurul venit bazat pe muncă. Muncitorul vinde pe piaţa nu munca. în realitate. 7 . ca volum şi structură. Apare ca fiind expresia în bani a întregii valori nou create dar. pe piaţă muncitorul nu vinde întreprinzătorului munca.2 Conceptul şi natura salariului Salariul reprezintă mai întâi suma plătită pentru a obţine serviciul factorului muncă. El a văzut în salariu o categorie naturală -”răsplata naturală a muncii”. În primul rînd. aceasta nefiind materializată şi neexistînd decît în cadrul procesului de producţie. de situaţia socială şi economică etc. că salariul reprezintă un venit însuşit prin muncă. Problema salariului a constituit o preocupare constantă a economiştilor începînd cu şcoala clasică. 1. se formeaza codiţiile generale de angajare ale salariaţilor. A doua fază reprezintă o continuare a celei dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali. se conturează principiile care actionează la stabilirea salariilor şi o anumită tendinţa de stabilire a salariilor la un nivel înalt sau scăzut. Salariul reprezintă. dar în realitate este preţul forţei de muncă. El vinde doar capacitatea de a munci. ci numai o formă camuflată a valorii sau a preţului forţei de muncă. este o parte a valori create. după el.

fenomenul “capital cultural” a căpătat sensul de cunoştinţe ştiinţifice pe care posesorul forţei de muncă le acumulează prin învăţămînt şi cultură. experienţa profesională etc. Salariul ar fi deci o parte. astfel încît venitul mediu scade. Ferdinand Lassale a ajuns la legea de aramă potrivit căreia “salariul mediu nu depăşeşte întreţinerea existenţei muncitorilor şi reproducerea speciei”. Unul din aceşti factori este costul formării resurselor de muncă. însă. Varianta modernă a acestei explicaţii o reprezintă teoria salariului de eficienţă. explica substanţa salariului în condiţiile învăţămîntului gratuit. teoria salariului de eficienţă conduce la concluzia că relaţia salariu-productivitate nu este şi nici nu trebuie să fie identică pentru toate firmele sau activităţile. populaţia nu se mai poate întreţine. iar acest fapt stă la baza diferenţierii salariilor. precum şi la explicarea ştiinţifică a existenţei unor diferenţe necompensatorii între salarii. O altă teorie monistă explică substanţa salariului prin productivitatea muncii. existînd în acest sens. salariul reprezintă suma care asigură strictul necesar pentru existenţa salariatului şi întreţinerea familiei sale. Cheltuielile cu creşterea şi pregătirea forţei de muncă reprezintă “capitalul economic”. dar relevă posibilitatea utilizării sale la elaborarea unor concepţii realiste cu privire la mărimea şi dinamica salariului. care susţine că un salariu mai mare ar încuraja căsătoriile şi ar avea ca rezultat creşterea populaţiei peste posibilităţile ce decurg din dezvoltarea economiei. În concordanţă cu aceasta. cînd salariul apare. Analizele statistice nu validează în totalitate această teorie. Prin logica sa. aceasta susţine că salariul nu trebuie considerat o sumă determinată pe piaţa muncii ci un rezultat care decurge direct din eficienţa muncii. din rezultatul muncii. Alţi autori consideră că natura salariului este dată de “capitalul cultural” care se formează prin intermediul “capitalului economic”. De aceea. fundamentată îndeosebi în ultimele două decenii. Concepţiile monoiste explică substanţa salariului printr-un singur factor. mai mare sau mai mică. concepţii moniste şi concepţii dualiste. capitalul economic devine capital cultural. Maltus. iar salariul apare.Salariul în România Natura salariului este tratată în maniere diferite. parţial ca un transfer gratuit de venituri. Întrucît ceea ce se închiriază sau se vinde este priceperea salariatului. Lassale apelează la argumentul lui Th. În esenţă. creşte numărul deceselor şi scade natalitatea ajungîndu-se în cele din urmă la punctul din care s-a pornit. Pentru a explica de ce salariul are această limită. Este prima eplicaţie a substanţei salariului dată încă de Turgot şi Quesnay. Ea nu poate. ca plată pentru utilizarea capitalului cultural. Pornind de aici. 8 . în ultimul timp. îndemînarea şi cunoştinţele sale formate pe baza cheltuielilor respective.

în contextul general al raportului dintre cererea şi oferta de muncă. ceea ce primeşte salariatul este o parte din produsul muncii. după care substanţa salariului constă. Aceasta este valoroasă pentru venitul sau cîştigul său potenţial viitor”. “Capitalul uman . în funcţie de rezultatele ei. salariul se stabileşte pe baza mecanismului pieţei. a teoriei capitalului cultural.este stocul de experienţă acumulată de lucrător. Aceasta se formează ca sumă a necesarului pentru a produce toate mărfurile şi serviciile solicitate de societate. mai important şi aducător de satisfacţii suplimentare. diferenţele dintre salarii influenţează alocarea factorului muncă în economie. Pe termen lung. inegalitatea salariilor derivă din inegalitatea formării capitalului uman.Salariul în România În literatura economică anglo-saxonă s-a răspîndit teoria “capitalului uman”. Aşa cum capitalul fizic este rezultatul unei investiţii. a capacităţii lor de adaptare la procesele de muncă şi tehnologiile existente în întreprinderi sau la mobilitatea geografică. Ca preţ plătit pentru serviciul adus de factorul muncă. gestionarul unei asemenea avuţii este salariatul însuşi. distribuită în mod direct salariaţilor. creşterea şi diversificarea cererii pentru aceste bunuri se traduc printr-o mişcare similară a cererii de muncă. mărimea salariului se formează astfel încât ea să se situeze cel puţin la nivelul costului forţei de muncă. 9 . Beneficiul anticipat al acestei cheltuieli iniţiale este un venit bănesc superior sau un viitor loc de muncă. totodată. concomitent. la fel ca cererea pentru ceilalţi factori de producţie are caracter derivat.spun unii autori . Cererea de muncă. Dar. condiţionat de nivelul productivităţii. Pornind de la ceea ce este logic şi raţional în diferite teorii şi la diferiţi autori. el fiind însă definitivat şi plătit după depunerea muncii. în costul forţei de muncă şi în productivitatea muncii. În viziunea acestei teorii. declanşând mobilitatea salariaţilor spre însuşirea celor mai cerute calificări sau spre întreprinderile în expansiune. adică din diferenţierea pregătirii salariaţilor. la fel şi capitalul uman rezultă din investiţii specifice făcute cu scopul de a genera venituri viitoare. comparativ cu cel anterior pentru că purtătorul şi. care ar putea fi considerată o prelungire pe alt plan. se poate concluziona că substanţa salariului o reprezintă partea din venitul naţional. Teoria dualistă despre substanţa salariului îşi are rădăcinile în vechile doctrine economice. pentru participarea lor la activitatea economică mai ales sub formă bănească. Salariul se stabileşte pe baza relaţiei dintre cel ce are nevoie de muncă şi posesorul acesteia. aceasta urmărind să o administreze în scopul maximizării venitului pe care-l obţine. În acelaşi timp. În această viziune.

salariile muncitorilor din sudul Italiei sunt mai mici decât salariile muncitorilor din nord. cu privire la nivelul salariilor pentru bărbaţi. evident să scadă salariile. salariile vor înregistra o tendinţă de creştere. şomajul să ia proporţii şi. pe regiuni. cu salariul nominal. Raporturile dintre salariul nominal şi cel real sunt în funcţie de costul vieţii. în vederea apropierii de condiţiile unei vieţi normale sau de realizarea acesteia. Formele de existenţă a salariului Substanţa salariului.3. categorii şi forme de salarizare etc. scăderea producţiei face ca cererea de forţă de muncă. cererea de forţă de muncă va fi mai mare şi ca urmare a acestui fapt. Mărimea lui depinde de mai mulţi factori: a) valoarea forţei de muncă. de la unitatea în care lucrează. intră în funcţie modalităţile de completare a lui cu resurse care au revenit iniţial întreprinderii sau societăţii. se consemnează chiar prin legislaţie salarii mai mici în provincie faţă de Paris şi regiunea pariziană. Salariul real este cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată. În perioadele de avânt cînd se înregistrează creşteri ale producţiei. Salariul astfel format este raportat întotdeauna de posesorul muncii la cerinţele propriei sale existente pe care şi-o doreşte normală şi la parametrii tot mai ridicaţi de siguranţa pe seama acestei forme de venit.Salariul în România Acest mod de formare a salariului are la bază regulile generale de funcţionare ale pieţei şi elementele specifice pieţei muncii. El reflectă puterea de cumpărare a salariului nominal. Există deosebiri regionale între salariile nominale din cadrul aceleiaşi ţări. c) politica de salarizare. Această cantitate diferă de la o perioadă la alta şi de la o piaţă la alta. De pildă. Ea constă dintr-un ansamblu de măsuri luate de întreprinzători sau de stat. Atunci cînd salariul se dovedeşte a fi insuficient. se concretizează în salariul nominal şi cel real. Salariul nominal este suma de bani pe care salariatul o primeşte în schimbul forţei sale de muncă. în timpul crizelor şi recesiunilor. femei. În Franţa. pe criterii naţionale şi rasiale. tarife. să scadă. Acesta se poate exprima astfel: Sr =(Sn /Cv )*100 10 . b) evoluţia situaţiei economice. adică mai concret de preţul forţei de muncă care se stabileşte pe piaţa muncii prin mecanismul cererii şi ofertei. 1. la un moment dat.

Economistul Collinet a propus împărţirea salariului social în două categorii :  salariul social afectat care reprezintă suplimentul de venit vărsat în mod regulat unor categorii de salariaţi în funcţie de situaţia lor familiară. 11 . care se află în raport direct proporţional cu cel real. Dinamica salariului real este supusă acţiunii mai multor factori: a) salariul nominal. ca participare la rezultatele acesteia sau prin diferite facilităţi. c) puterea de cumpărare a banilor. şomajul etc. antrenează o scădere a veniturilor reale. dacă salariul real va continua să crească şi după acest moment. în ansamblul său.  salariul social amânat. Cînd acesta este mic. lucrătorul urmăreşte să sporească numărul orelor de muncă. pentru riscuri comune. Creşterea numărului de ore se micşorează însă pe măsură ce salariul real atinge un nivel mai înalt. Creşterea costului vieţii neînsoţită de o creştere proporţională a salariului nominal antrenează scăderea salariului real. bolile profesionale. intervine pentru a spori veniturile unor categorii de salariaţi sau numai ale unor grupuri din cadrul acestora ce se confruntă cu riscuri mai mari. Pe lîngă salariul încasat de fiecare s-au mai constituit salariul colectiv şi cel social. prin care societatea. va staţiona. Dar. numărul de ore de muncă efectuate nu va mai creşte. care acţionează invers proporţional asupra salariului real. La un salariu nominal dat.Salariul în România Un indice al costului vieţii ne permite să cunoaştem mărimea cheltuielilor băneşti pe care un individ trebuie să le facă pentru a-şi asigura acelaşi nivel de viaţă în două situaţii care diferă numai prin preţuri. tuturor oamenilor. b) preţurile mărfurilor şi a tarifelor pentru servicii. Salariul colectiv este atribuit în mod global tuturor salariaţilor unei întreprinderi. taxele. numărul orelor lucrate de cel ce oferă munca va scădea. cu o unitate monetară se pot cumpăra mai multe sau mai puţine mărfuri. care reflectă deprecierea valorii banilor. Dinamica salariului real exercită o mare influenţă asupra ofertei individuale de muncă. accidente . Cînd salariul real atinge un nivel pentru standardul lui de viaţă. d) revendicările celor ce muncesc. El se consideră amânat până la survenirea unor riscuri legate de boli. impozitele. în funcţie de valoarea mai mare a ei. Salariul social reprezintă acea parte din venitul naţional. cum sunt accidentele de muncă. Inflaţia.

ţările dezvoltate au deci un mare avantaj. se produc mărfuri. într-o sumă de bani mai mare. este mai mare decît cea a muncitorului dintr-o ţară cu o productivitate a muncii mai scăzută. calitatea muncii. salariu egal.capacitatea de cumpărare a salariului nominal al muncitorului dintr-o ţară cu o productivitate naţională a muncii mai ridicată.. nivelul de organizare a muncitorilor etc. intensificarea muncii diferă de la o ţară la alta. Principiile sistemelor de salarizare: • Salariul reprezintă un preţ plătit pentru factorul muncă şi este necesar să se stabilească prin mecanismele pieţei. În primul rînd deosebirile naţionale în mărimea salariilor sînt determinate de variaţia diferită a elementelor valorii forţei de muncă de la o ţară la alta. valoarea banilor etc . depind şi de alţi factori care sînt diferiţi de la ţară la ţară: cererea şi oferta de forţă de muncă. • Salarizare după: cantitatea muncii. de condiţiile naturale etc. intensitatea muncii. îşi va găsi expresia. De asemenea considerând identice celelalte elemente durata zilei de lucru. desigur. • Caracterul confidenţial al salariului. • Principiul salariilor minime. condiţii de muncă. 1. cantitatea şi calitatea acestora depind de gradul de civilizaţie. în care productivitatea muncii este mai mare. Deosebirile naţionale între salarii. De asemenea. puterea de cumpărare a monedei. • Principiul la muncă egală. • Principiul negocierii salariilor . produce în aceeaşi unitate de timp mai multă valoare decît munca mai puţin intensivă din altă ţară. • Principiul liberalizării salariilor. valoarea mijloacelor de subzistenţă şi a serviciilor necesare traiului muncitorului şi familiei sale. nivelul de calificare. şi modul tradiţional de viaţă. care diferă şi ea de la o monedă naţională la alta.4 Forme de salarizare 12 . cu o valoare naţională pe unitatea de produs mai mică decît în celelalte ţări. Pe piaţa mondială.Salariul în România Realitatea economică ne arată că există deosebiri naţionale între salarii determinate de o serie de factori. După cum se ştie. De asemenea un rol important are. conjunctura economică favorabilă sau nefavorabilă. componente care desigur diferă de la o ţară la alta. deci munca intensivă dintr-o ţară. În ţările mai dezvoltate.

formula Halsey. Sistemul primelor se bazează pe timpul mediu normat pentru realizarea unei piese sau operaţii. de organizare etc. 13 . si care se adauga salariului de baza (in general se considera ca prima nu poate depasi o treime din salariul total realizat). Economia de timp. colectiv (se realizează pe echipe) sau global (se realizează pe întreprindere. formula York. etc.Salariul în România În practica economică se cunosc trei forme principale de salarizare. produse. Este o formă de salarizare care incită permanent lucrătorii la prestarea unor ore de muncă suplimentare. Practic. fără a se putea preciza cantitatea de muncă pe care el trebuie să o depună în unitatea de timp. realizarea piesei sau operaţiei într-un timp mai scurt. tehnologice. Prima este reprezentată de o parabolă: ea creşte până când lucratorul îşi dublează rezultatele după care se plafonează. şi anume: 1) Salarizarea în acord – plata salariului se realizează pe operaţii.  salarizare în acord progresiv sau regresiv – tariful putând să crească sau să scadă după o anumită cantitate de produse. prime de vânzare (pentru depăşiri ale valorii normate ale vânzărilor).. dacă doresc să obţină un salariu mai mare. La nivelul întreprinderilor. sistemul Bedaux şi formula Schueller. în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice. la care durata timpului de muncă pentru realizarea respectivei munci nu este arătată în mod expres.  o remunerare variabila a randamentului sau performantelor. După tariful aplicat distingem:  salarizare în acord simplu – tariful rămâne constant pentru întreaga cantitate de produse. 3) Salarizarea mixtă constă într-o remunerare stabilă pe unitatea de timp. activităţi. această formă de salarizare este folosită pentru remunerarea lucrătorilor din sectorul administrativ. Cele mai cunoscute formule sunt: formula lui Taylor. aduce un salariu suplimentar. prime pentru munca în conditii speciale şi prime de producţie pentru sporul de productivitate peste un anumit nivel. Cele mai uzuale prime sunt: prime de calitate (pentru identificarea defectelor sau evitarea pătrunderii componentelor cu probleme de calitate în produsul finit). practicându-se acolo unde poate fi măsurată munca individuală şi nu primează calitatea). 2) Salarizarea în regie – asigură remunerarea salariaţilor în raport cu timpul lucrat. în funcţie de interesele societăţii. Se utilizează în activităţile în care calitatea are o importanţă deosebită. Acordul poate fi: individual (este stimulativ pentru lucrători. fabrică etc). formula Rowam. Salariul efectiv se compune din doua parti principale:  salariul de baza calculat dupa timpul lucrat ca minim garantat. numai o parte din creşterea de venit ca urmare a creşterii productivităţii orare a muncii revine salariatului.

măreşte ataşamentul faţă de întreprindere şi preocuparea pentru perfecţionarea activităţii. in cazul formulei Rowan. Forma stimuleaza cooperarea în muncă. privat şi mixt la muncă egală. Pentru îmbunătăţirea formelor de salarizare s-au conturat câteva direcţii principale de acţiune. Se negociază cu echipa un fond de salarii global pe lucrare sau proiect. şi anume: 1. de asemenea. Corectarea – vizează toate formele de salarizare concretizându-se în:    adaptarea rapidă a salariului la dinamica preţurilor şi la inflaţie. Se poate calcula şi aloca un fond pentru suplimentarea salariilor în funcţie de beneficiul obţinut. un număr de acţiuni ale întreprinderii cu titlu gratuit salariaţilor. 5) Participarea salariaţilor la rezultatele întreprinderii este o formulă suplimentară care stimulează întreg personalul. reduce conflictele şi competiţia între indivizi. unde m = 1/2 sau 1/3 in cazul formulei Halsey sau P = t/T [s(T-t)]. elimina efectele negative ale absenteismului. Se pot distribui. de creştere a productivităţii muncii şi de creştere a capitalului prin surse proprii. în conditiile în care acesta poate fi marit sau diminuat şi regula de repartizare pe membrii echipei. micşorarea diferenţelor dintre salariile din sectorul public. creşterea siguranţei salariatului prin menţinerea salariului la un nivel decent. În cadrul acestei clasificări se mai pot adăuga şi urmatoarele forme de salarizare: 4) Salarizarea pe colective de lucratori (echipe) este o forma de acord aplicată la volumul total al rezultatelor unei echipe. Formula este cunoscuta ca şi acordul global. 14 . în cazul sistemului de prime: S = st + np P = 1/m [s(T-t)].Salariul în România Daca S = salariul cuvenit s = salariul orar t = timpul efectiv consumat T = timpul normat pentru o piesa sau un produs n = numărul de piese realizate p = suma cuvenită ca salariu pentru o piesă P = prima acordată pentru fiecare piesă realizată suplimentar Atunci.

sunt toţi factori ce influentează mărimea şi nivelul salariului. salariul se va stabili la un nivel mai ridicat. discriminarea în angajare (poate favoriza un grup în raport cu altele.cu cât aceasta este mai mare se obţine un venit mai mare. Socializarea are în vedere asigurarea unui surplus de salariu. salariile sau promovarea pentru alte motive decât capacitatea de a practica o anumită meserie). în ceea ce priveşte angajările. peste cel primit pentru munca depusă.Salariul în România  acordarea de sporuri sau prime pentru condiţii de muncă dificile. costul resurselor de muncă. stabilirea unui procent constant din cifra de afaceri.  3. reducerea forţei de muncă i-ar obliga pe patroni să crească salariile). participarea prin intermediul acţiunilor cumpărate de salariaţi de la unitatea unde îşi desfăşoară activitatea. salariul social – utilizat pentru a spori veniturile tuturor salariaţilor sau a unei categorii de salariaţi confruntate cu riscuri mari (şomaj. boli profesionale etc. astfel:   participarea directă la beneficii. care să se distribuie salariaţilor din beneficiu. accidente de muncă. responsabilităţi de conducere etc. gradul de organizare în sindicate precum şi legislaţia cu privire la mişcarea sindicală şi revendicările din fiecare ţară. În primul rand. Productivitatea muncii este şi ea un factor relevant .  Mărimea şi dinamica salariului depind de o serie de factori. iar salariatul primeşte un salariu mai mare. prime şi sporuri pentru naşteri etc.). Gradul de dezvoltare economică a ţării. dacă oferta de muncitori calificaţi pentru domeniul respectiv este unică. Participarea sau implicarea are în vedere admiterea salariaţilor la împărţirea beneficiilor obţinute de unitatea unde lucrează. 15 . ce se referă la cheltuielile pentru producerea şi reproducerea forţei de muncă şi raportul dinre cererea şi oferta de muncă. realizându-se sub două forme:  salariul familial – alocaţiile de stat pentru copii. mobilitatea forţei de muncă (dacă mobilitatea este mai mare şi o parte forţei de muncă dintr-o regiune migrează în alta unde este mai bine plătită. 2..

5 16 1998 1999 . în special.1 Particularităţi ale pieţii muncii în România Ocuparea forţei de muncă în România rămâne una dintre zonele cele mai tensionate ale tranziţiei.700.1 Indicatori ai potenţialului de muncă din România ANUL Populaţia totală (Mii pers. însă.7% la 57. Principala tendinţă care se manifestă în ultimii 18 ani în ceea ce priveşte volumul ocupării forţei de muncă este continua sa reducere. rata brută de ocupare a populaţiei totale s-a diminuat de la 46. În România.4%.) (mii pers) 10839. Ca urmare. iar a persoanelor în vârstă de 15-64 ani de la 72. rata de activitate masculină era evident mai mare decât rata de activitate feminină (62. de capacitatea redusă de absorbţie a economiei.2 10786 7483. Tabelul 2. În acelaşi interval.000 persoane.5%. reducerea drastică a natalităţii şi a sporului natural începând să se manifeste în acest deceniu – cât. aceasta din urmă situându-se. Procesul este generat atât de evoluţiile demografice – cu o mai mică influenţă. deocamdată.1 INDICATORI Populaţia civilă Numărul ocupată de salariaţi (Mii pers. Tendinţele demografice. în anul 2008.5% faţă de 48%).7 46.000 persoane. ca şi diminuarea ratei populaţiei ocupate au condus la modificări importante în ceea ce priveşte raportul de dependenţă economică.7% la 38.7 23185.5 8142. observabil în creşterea numărului persoanelor dependente de populaţia care contribuie la asigurările sociale şi constituirea resurselor statului.) 23206. iar numărul de salariaţi cu aproximativ 4. îndeosebi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. la nivelul celei atinse de ţările dezvoltate.Salariul în România CAPITOLUL 2: SALARIUL ÎN ROMÂNIA 2.5 Rata brută de ocupare 46. semnificând o participare importantă a femeii la activitatea economicosocială. în perioada 1990-2008. populaţia civilă ocupată s-a redus cu 2.000.

Salariul în România 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 22789 22755,3 22730,6 22681 22607,6 22545,9 22488,6 22455,5 22435,2 10458 10062 10011 9493 9379 9023 8813 8419,6 8629 6627,4 6385,3 6200,6 6047,7 5893,9 5399,1 5181,6 4761 4623 45,9 44,2 44 41,9 41,5 40 39,2 37,5 38.4

Sursă: Buletinul Institutul Naţional de Statistică 1/2008

În contextul evoluţiilor de pe piaţa forţei de muncă, al declinului ocupării, s-au produs o serie de deplasări structurale. În prezent, structura populaţiei civile ocupate, pe sectoare ale economiei este anacronică, riscantă, reflectând concomitent:
 procesul de dezindustrializare şi reograrizare a ocupării;

 capacitatea modestă a sectorului servicii de a absorbi şi reţine o parte importantă a populaţiei disponibilizate din industrie (deşi acest sector pare să înregistreze, în general, o evoluţie ascendentă, în cifre absolute, ocuparea în cadrul său se reduce);
 riscul pseudo-terţializării ocupării, cu efecte negative asupra unui trai decent şi/sau asupra

polarizării activităţilor speculative. Aceste tendinţe exercită o puternică influenţă asupra sistemului de calificări, asupra posibilităţii de identificare a nevoilor viitoare de formare profesională, asupra relaţiei dintre cererea de forţă de muncă şi oferta sistemului de educaţie şi formare profesională. La nivelul sectorului primar (agricultură, silvicultură, economia vânatului) populaţia activă implicată în acest domeniu a fost de 3.144.000 persoane în 1998, crescând la 3.320.000 de persoane în anul 2003 şi atingând valoarea de de 3.570.000 în anul 2008. Numărul persoanelor angajate în sectorul secundar (industrie şi construcţii) a cunoscut în perioada 1998-2008 un fenomen de scădere acccentuată, de la 4.711.000 în anul 1998, la 3.193.00 în anul 2003 respectiv 2.708.000 în anul 2008. Această scădere importantă a numărului de persoane ocupate în acest domeniu are mai multe explicaţii între care: pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere pentru produsele româneşti, transformarea fostei economii de stat centralizate într-o economie de piaţă care are la bază rentabilitatea economică, creşterea masivă a preţurilor la utilităţi şi respectiv incapacitatea fostelor întreprinderi industriale de a produce în condiţiile de calitate şi de preţ cerute de piaţă,
17

Salariul în România rezultând de aici concedieri masive din fostele mari întreprinderi de stat şi regiile cu pierderi: minerit etc. Din punctul de vedere al grupării persoanelor active pe cele trei sectoare de activitate, România prezintă o structură defavorabilă, cu o pondere mare şi în creştere a populaţiei active din sectorul primar şi cu o pondere destul de redusă a serviciilor. În condiţiile în care competitivitatea în sectorul industriei este greu de dobândit datorită costurilor mari pe care le implică, şansa economiei româneşti ar fi dezvoltarea acentuată a sectorului serviicilor pentru a compensa scăderea valoriii produsului intern brut datorită scăderii dimensiunii sectorului industriei şi construcţiilor. Tabelul 2.2 Structura populaţiei civile ocupate, pe sectoare economice în România SECTOARE ECONOMICE ANUL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Agricultură (%) 29,1 29,8 33 36 36,5 34,5 35,5 37,6 38,1 41 41,3 Industrie şi construcţii (%) 43,5 39,9 37,1 35,8 34,4 33,6 34,3 32 30,7 24,4 27,3 Servicii (%) 27,4 30,3 29,9 28,2 29,1 31,9 30,2 30,4 31,2 30,4 29,4

Sursă : Buletin Institutul Naţional de Statistică 1/2008

În funcţie de forma de proprietate, se constată o evoluţie importantă a sectorului privat de la 27,1% în 1998 la 75% 2004 (în cifre absolute de la 2936,9 mii persoane la 6475 mii). Ponderea populaţiei ocupate în sectorul privat creşte atât în agricultură (în 2002 aceasta deţinea peste 98%), cât şi în industrie şi servicii. În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după criteriul statutului profesional, principalele schimbări se referă la:
 reducerea ponderii salariaţilor în cadrul populaţiei civile ocupate (de la 75,1% în 1998 la

53,5% în 2008);
18

Salariul în România
 sporirea numărului de lucrători pe cont propriu (17,1% în 2000 şi 21% în 2008) şi a

lucrătorilor familiali neremuneraţi, categorie din care face parte şi populaţia care lucrează în agricultură (15,2%, respectiv 17,1% în aceiaşi ani de referinţă);  menţinerea la un nivel relativ constant a numărului patronilor. Legat de structura populaţiei active după sexe, există mai multe ramuri ale economiei naţionale în care populaţia activă este majoritar feminină. Cele mai importante dintre aceste sunt: sănătate şi asistenţă socială (77,7%),învăţământ (67,45%), activitate hotelieră şi de alimentaţie publică (63%), comerţ (51%). În anul 2008, distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţii era structurată, în principal, pe următoarele categorii:  conducători şi funcţionari superiori din administraţia publică şi din unităţile economicosociale - 2,1%;  specialişti cu ocupaţii intelectuale sau ştiinţifice - 6,4% ;  tehnicieni, maiştri şi asimilaţi - 8,1% ;  funcţionari administrativi - 3,9% ;  lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi - 6,8% ;
 agricultori şi lucrători calificati în agricultură, silvicultură şi pescuit - 39,7%;

 muncitori / meseriaşi - 16,5% ;  alte categorii de ocupaţii - 16, 5% . Ratele de activitate pe grupe de vârstă au avut următoarele valori:  pentru grupa de vârstă 15-24 de ani: 43,1%;  pentru grupa de vârstă 25-34 de ani:84,5%;  pentru grupa de vârstă 35-49 de ani: 85%;  pentru grupa de vârstă 50-64 de ani: 57,8%;  pentru grupa de vârstă 65 de ani şi peste: 35,7% . Structura populaţiei ocupate în funcţie de statutul educaţional relevă faptul, că unei ponderi de aproape 2/3 din total îi corespunde o instruire de nivel secundar sau superior, situaţie care permite aprecierea că forţa de muncă din România dispune de o pregătire de nivel ridicat. Luând în considerare criteriul vârstei, gradul cel mai înalt de instruire corespunde persoanelor din grupele de 25-34 ani (aproximativ 90%) şi 35-49 ani (77%).
19

642 516.959 390.242 Rata şomajului 3% 8.432 657.642 86.142 202.785 504.038 258.059 564.6% 8.038 445.284 317.025.211 95.2% 10.925 998.1 Evoluţia ratei şomajului în perioada 1998-2008 20 .432 232.475 255.874 225.457 217.992 391.957 549.3 Evoluţia şomajului INDICATORI ANI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ŞOMERI TOTAL 337.435 1.4% 10.517 307.130.220 219.861 155.9% 9.044 402. Raportul A.066 457.932 286. Grafic 2.4% 11.575 224.5% 6.164. pe anul 2006 Reducerea volumului ocupării forţei de muncă este acompaniată de apariţia şi extinderea şomajului.420 98.019 1.978 602. Numărul şomerilor înregistraţi creşte semnificativ în 1992.5% 8.705 1.980 386.Salariul în România Tabelul 2.214 Şomeri neindemnizaţi 71.N.440 929.056 1.9% 10.F. odată cu transformările implicate de trecerea de la economia planificată la economia de piaţă.O.564 881.296 1.6% Surse: Buletin Institutul Naţional de Statistică 1/2007.233 438.8% 10.007.065 245.131 826.223.079 594.932 Beneficiari de ajutor de şomaj 265.427 Beneficiari de alocaţie de sprijin 239.M.

absolvenţii învăţământului gimnazial. în ordine.8% şi fără şcoală absolvită – 1. urmează. şomeri cu studii postliceale şi tehnice de maiştri – 2. reprezentând o rată de 8. fenomenul îşi continuă curba ascendentă până în 2000. trecând la o curbă descendentă astfel că la sfârşitul anului 2008 numărul şomerilor înregistraţi era de 826. Distribuţia se păstrează. pe întreaga perioadă 1991-2001. structura populaţiei de şomeri după nivelul de pregătire a fost următoarea: şomeri cu studii superioare – 3.3%. acest fenomen continuă până în anul 2002 ca urmare a accelerării procesului de privatizare. datorită unei oarecare macrostabilizări economice şi datorită creşterii economice precum şi politicilor sociale aplicate şomajul îşi schimbă evoluţia. şi în cadrul grupei de vârstă 15-24 ani. Distribuţia şomerilor pe niveluri de instruire şi formare reflectă o concentrare mare a fenomenului în categoria persoanelor care au absolvit învăţământul liceal. şcoală primară – 3.7%. în general. iar din această grupă femeile şi cei rezidenţi în mediul urban. reprezintă categoriile cele mai vulnerabile în faţa riscului de şomaj. În ultimii 2 ani.932 persoane. cât şi pe sexe.9%. restructurare şi lichidare a unor întreprinderi. de 11. rata şomajului atingând un maxim al perioadei post-decembriste. şcoală profesională şi de ucenici – 29.8%. primar şi cei fără şcoală absolvită. după care îşi reia tendinţa crescătoare. atât pe total. cu liceu – 40.9%.6%. precum şi cel profesional şi de ucenici.7%. De altfel. La nivelul anului 2008. în general. Numărul şomerilor cu pregătire universitară este redus.7%. trebuie menţionat că tinerii în vârstă de 15-24. gimnaziu – 17. 21 . Proporţiile respective se menţin.Salariul în România 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 R a tas omajului Aşa cum se poate observa din graficul referitor la rata şomajului. când se reduce semnificativ.

3% din total. pe grupe de vârstă. persoanele de peste 50 de ani. le-ar facilita reinserţia profesională. care. La cele de mai sus trebuie adăugat un alt fapt alarmant: în 2007. aşadar. atât pasive.7 luni pentru şomerii de 35-49 ani şi 20. în acelaşi timp. 18. mai mult cu 7 puncte procentuale faţă de anul 2006. la nivelul anului 2007.3 luni pentru cei de 25-34 ani. 22 . cât şi active. Durata medie a şomajului. în scădere cu 7 puncte procentuale faţă de anii 2004-2006. în 2007. În acelaşi timp. ci este o continuare a tendinţelor înregistrate şi în anii anteriori. Persoanele care se aflau în şomaj de peste un an în 2007 reprezentau 44. Riscul cel mai mare pentru şomajul de lungă durată îl prezintă. Modul de distribuţie a ratei şomajului. Această stare de fapt conduce la concluzia că există încă deficienţe de comunicare şi transparenţă între cererea de forţă de muncă şi oferta de calificări a sistemului de educaţie şi formare. beneficiază de o serie de măsuri de protecţie socială.Salariul în România În mod constant. acestea fiind.8 luni în 2005. faptul că aproximativ 50% din numărul total al persoanelor descurajate care au încetat să mai caute de lucru erau tineri în vârstă de 15-24 ani (51% bărbaţi şi respectiv 49. că şcoala încă „produce şomeri”. O proporţie importantă dintre acestea sunt persoane descurajate.0 luni. înregistrează o scădere faţă de anii precedenţi. reflectă aceeaşi situaţie: ponderea mult mai ridicată a şomajului în rândul tinerilor şi reducerea acesteia pe măsură ce se înaintează în grupele superioare de vârstă. inclusiv absolvenţii diferitelor niveluri de educaţie şi formare profesională iniţială care nu au fost niciodată încadraţi în muncă. în general. eventual. rata şomajului corespunzătoare grupurilor menţionate a fost de aproximativ 3 ori mai mare decât rata medie. mai greu acceptate de angajatori şi mai puţin deschise spre diferite forme de recalificare şi reconversie. de calificări.5% femei). peste 80% dintre şomerii intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii erau în vârstă de 15-24 ani. Îngrijorător este. Situaţia nu este specifică numai anului menţionat. dar în creştere cu 2. cu diferenţe importante pe grupe de vârstă: 12.3 luni pentru cei în vârstă de 50 ani şi peste. generată de o anumită lipsă de coerenţă a strategiei de dezvoltare a economiei constituie una dintre explicaţiile situaţiilor menţionate. fiind de 16. faţă de 17.5 luni pentru şomerii de 15-24 ani. După cum am mai amintit. 17. şomerii.4 puncte procentuale faţă de anul 2003. care au renunţat să mai caute un loc de muncă. dificultăţile de identificare a nevoilor viitoare de forţă de muncă.

având în vedere că numărul absolvenţilor învăţământului profesional şi de ucenici. în absenţa unor date concrete privind numărul lor. Dolj. dar şi tinerii absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ care intră direct în şomaj pot beneficia – aşa cum s-a mai amintit – şi de o serie de măsuri active de ocupare. ponderea tinerilor care beneficiază de această formă de protecţie. În anul 2005. recalificare şi 23 . este de aproximativ 30%. Botoşani. La polul opus. în cadrul fiecărei promoţii de absolvenţi. (Calculul s-a făcut prin raportarea numărului beneficiarilor ajutorului de integrare profesională la 31 martie 2006 la absolvenţii anului şcolar 2004-2005. Maramureş. în mod constant. pot fi realizate unele estimări ale ponderii acestora. iar al celor care primesc ajutor de integrare profesională de 106 mii (la 31 martie 2006). se poate aprecia că dintre absolvenţii anului şcolar / universitar 2004/2005. cifră care se menţine relativ constantă în ultimii ani. Astfel. Şomerii adulţi. Galaţi.Salariul în România În ceea ce priveşte beneficiarii de ajutor de integrare profesională (formă de protecţie socială destinată absolvenţilor care nu au găsit un loc de muncă). postliceal şi superior a fost în 2007 de aproape 360 de mii. total şi pe niveluri de formare. cei mai mulţi dintre aceştia provin din învăţământul profesional şi de ucenici. deoarece aceştia din urmă pot beneficia de forma respectivă de protecţie începând cu lunile septembrie-octombrie 2006. Arad. Bacău şi Municipiul Bucureşti. Braşov. Sălaj. Călăraşi şi Timiş. cu mai puţin de 1500 de şomeri care au beneficiat de ajutor de integrare profesională. Astfel. Covasna. Astfel. Vaslui. în funcţie de acelaşi criteriu. fiind urmaţi de absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal. Suceava. liceal. cât şi indicatorilor specifici ai dezvoltării economice. atât datorită diferenţelor în ceea ce priveşte numărul populaţiei şcolare şi al absolvenţilor diferitelor niveluri de învăţământ. Tulcea. printre judeţele cu cel mai mare număr de şomeri care au beneficiat de ajutor de integrare profesională – între 3600 şi peste 5000 de absolvenţi care au intrat direct din şcoală în şomaj – se numără Iaşi. cu alte cuvinte a celor care alimentează fenomenul şomajului în anul respectiv. Cifrele beneficiarilor de ajutor de integrare profesională sunt diferite de la un judeţ la altul. se situează judeţele: Ilfov. capacităţii diferite de absorbţie a forţei de muncă tinere de care dispune economia judeţului. tinerii care finalizează învăţământul superior reprezintă. după susţinerea şi celei de-a doua sesiuni de bacalaureat). Giurgiu. au realizat o inserţie profesională reuşită ceva mai mult de două treimi din total. în plan local. Satu Mare. pe lângă posibilitatea frecventării cursurilor de calificare. Cu alte cuvinte. gradului de urbanizare a acestuia etc. categoria cea mai favorizată din perspectiva analizată. Prahova. Ialomiţa.

numărul absolvenţilor angajaţi în aceste condiţii a fost de aproape 20 de mii (faţă de peste 350 de mii de absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ. reprezintă suma de bani data de patron salariatului in temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată sau ce trebuie efectuată şi pentru serviciile îndeplinite sau ce trebuie îndeplinite. nu-şi permit angajarea tinerilor absolvenţi. în unele situaţii – mai multe sau mai puţine. în continuare. Una dintre măsurile active de ocupare care ar trebui să aibă rolul cel mai important în stimularea angajabilităţii – cursurile de calificare. ceea ce reprezintă 6. indiferent de facilităţile pe care aceasta le implică. 2. absolvenţii şomeri au posibilitatea să fie angajaţi prin subvenţionarea unui cuantum din salariu din Fondul de şomaj. conform datelor Ministerul Muncii. din totalul de peste 12 mii persoane care au încheiat pregătirea în diferite cursuri organizate de către Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (din care peste 4 mii erau şomeri) numai 782 persoane au reuşit să se încadreze în activitate. în condiţiile instabilităţii economice şi a mediului de afaceri. în trimestrul I al anului 2006. Toate aceste aspecte implică o regândire a sistemului de protecţie socială şi o adaptare a acestuia la condiţiile efective de pe piaţa muncii.3%. Unii dintre ei consideră că nu pot să formuleze cererea pentru angajarea de personal dintre absolvenţi. Mulţi angajatori. recalificare şi perfecţionare – nu are impactul scontat. În timp ce definiţia românească pune accent pe efortul ce trebuie recompensat. Grupul American de consulting pentru Business Practice defineste salariul ca “o recompensa acordata fiecarui angajat in schimbul contributiei sale la succesul firmei”. un număr relativ redus de tineri. însă. din care mai mult de jumătate finalizaseră învăţământul superior. în acelaşi an).Salariul în România perfecţionare. eficienţa acesteia fiind. Spre exemplu. utilizării serviciilor de intermediere a Direcţiilor Generale de Muncă şi Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă.2 Salariul în România Salariul. generale sau locale – subvenţiile salariale le parvin cu întârziere. în condiţiile în care semnele de revigorare a economiei întârzie să se manifeste sau sunt prea timide. De această măsură de ocupare beneficiază. în anul 2007. deoarece au dificultăţi în prognozarea propriilor nevoi de forţă de muncă. redusă. Rezerva agenţilor economici privind angajarea absolvenţilor provine şi din faptul că. cea Americană precizează 24 . indiferent de denumirea sa.

precum şi a celui din regiile autonome cu specific deosebit.Salariul în România că numai rezultatele se recompensează. încercându-se în acest fel protejarea întreprinderilor în competiţie pentru menţinerea salariaţilor şi evitarea situaţiilor conflictuale ce ar rezulta din întelegerea gresită. 19/2000. premiile anuale. abilităţile şi rezultatele persoanelor. 340/2001. loialitate şi stabilitate în muncă (vechime). nu pot fi comunicate. Adaosurile şi sporurile la salariu constituie partea variabila a salariului şi se acordă numai pentru perfomanţe deosebite ale salariatului. prin care s-au detaliat elementele ce se cuprind în salariul individual brut. altor persoane fizice sau juridice. sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie. salariile se stabilesc prin negociere colectivă sindicală. parţială sau neîntelegerea raporturilor contractuale. experienţă. Poate că această diferenţă de optică explică parţial şi diferenţă de dezvoltare dintre cele două ţări. salariul de baza. Salariul de bază este partea principală a salariului total. pe de altă parte. adausurile şi sporurile sunt confidenţiale. Teoretic. alte adaosuri la salarii. prin Legea 14/1991 s-a instituit principiul negocierii salariale în cadrul regiilor autonome şi a societăţilor comerciale ceea ce este desemnat în mod tradiţional prin conceptual de liberalizarea salariilor. importanţa. şi politica salariala a firmei. Conform legii. El se stabileste pentru fiecare salariat în funcţie de pregătire. indemnizaţiile. Cu aceste excepţii. suma precizată se acorda efectiv salariatului în anumite conditii stabilite (timpul efectiv lucrat şi rezultatele obţinute în raport cu standardale de performanţă). se arată ca acesta cuprinde: salariile de baza brute. singurul corectiv în aplicarea principiilor negocierii salariului constă în stabilirea salariilor prin lege ori prin alte acte normative pentru personalul din societatile bugetare. În România. sub sancţiunea suportării rigorilor legii. în prezent. convenită în cadrul contractului de muncă. complexitatea şi răspunderea lucrătorilor ce revin postului în care este încadrat salariatul. sporurile. drepturile în natură. aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. În Normele de aplicare a Legii nr. pe de o parte. cu obiectivul de protecţie socială. munca prestată în conditii grele. Se consideră că un contract de muncă are un caracter confidenţial. sumele plătite din fondul de salarii. formele de salarizare. rezultate importante pentru întreprindere. Salariul poate fi privit din două puncte de vedere: 25 . De asemenea prin lege se stabileşte nivelul salariului minim pe economie.

În cazul în care programul normal de muncă este. salariul este un cost.din punct de vedere al finalităţii activităţii economice. mai mare decat cel net cu valoarea impozitului pe salariu si a altor reţineri efectuate conform legii. la obţinerea rezultatelor (pentru salariaţi). mai mic de 8 ore zilnic. . prin munca depusă.3 Salariul minim în România Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului orar. întreprinderea are cheltuieli salariale efective aflate in raport de circa 1.din punct de vedere al desfăşurării activităţii economice. se stabileşte prin hotarâre a Guvernului. 2. Acestea contribuie la reducerea fluctuatiei personalului si reducerea cheltuielilor pentru angajarea si instruirea noilor salariati. Întreprinderea. Suma de bani care i se cuvine lunar dupa munca prestata şi calculată conform sistemului de salarizare şi formelor aplicate este salariul brut . satisfactia profesionala.8/1 fata de salariul mediu brut. Acordarea premiilor are un efect favorabil daca se realizeaza pe baza evaluarii corecte a salariatilor si daca sumele sunt semnificative. o componentă a costului total al bunului economic obţinut (pentru firmă). Având în vedere reglementarile actuale din România. cheltuielile salariale ale intreprinderii devin foarte mari. potrivit legii. În acest mod. experienta in munca. la rândul ei. are de achitat o serie de contribuţii şi taxe. care presupune combinarea factorilor de producţie. Suma de bani pe care o ridică lunar salariatul este salariul net. după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. Pe lângă sistemul de salarizare. zilnic sau lunar pe care legea permite angajatorilor să-l acorde unui salariat. Varsta. ridicarea calitatii produselor si construirea unui climat favorabil intreprinderii. Salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata. întreprinderile mari utilizeaza un sistem flexibil de avantaje acordate salariatilor. firma trebuie sa analizeze cu atentie daca este oportun să creeze un nou loc de munca. educatia. sunt factori de luat in considerare la stabilirea „pachetului” de avantaje ce va fi folosit pentru cresterea productivitatii. salariul de bază minim brut orar se calculează 26 . corespunzator programului normal de muncă.Salariul în România . Întreprinderea aplică şi un sistem de premiere a salariaţilor cu ocazii deosebite si pentru rezultate deosebite. care presupune vânzarea pe piaţă a bunurilor. salariul este venitul celor care au contribuit. situatia familiala.

2 Evoluţia salariului minim în perioada 2000-2008 600 500 400 300 200 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 140 100 175 280 250 310 330 540 390 Evolutia salariului m inim in pe rioada 2000-2008 Se poate observa din graficul anterior faptul că nivelul salariului minim a crescut permanent în perioada 2000-2008. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţară.4 . etc. (3) din Codul muncii acesta este obligat sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de baza minim brut pe ţară. România este statul european care a înregistrat în ultimii patru ani cel mai mare salt al salariului minim. îmbracaminte. Potrivit art. educatie. acesta situându-se în prezent la nivelul de 540 RON. Salariul minim este salariul considerat ca suficient pentru satisfacerea necesitatilor vitale de alimente. Salariului minim brut pe ţară a cunoscut modificările redate în tabelul de mai jos: Tabel 2. a cărui evaluare în euro arata o crestere anuala cu 18%. Graficul 2.Salariul minim pe ţară în perioada 1991-2008 Anul Salariul minim Legislaţie 27 .Salariul în România prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. 159 alin. ale salariatilor. pana la 137 euro. tinând cont de dezvoltarea economică şi culturală a fiecărei ţări.

în anul 2008.100.750. la 540 RON. cifră care plasează ţara pe penultimul loc înaintea Bulgariei.215 ROL 45. in condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008.000. cu un salariu minim de 112 euro.000 ROL 15. respectiv creşterea produsului intern brut. România are cel mai redus salariu minim raportat la puterea de cumpărare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Salariul în România 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7. Cel mai mare salariu minim garantat din UE este de 1. Faţă de 7000 ROL în anul 1991.610 euro şi se înregistrează în Luxembourg.000 ROL 2. ţinta de inflaţie.000 ROL 330 RON 390 RON 540 RON HG 780/1991 HG 774/1992 HG 683/1993 HG 353/1994 HG 184/1995 HG 594/1996 HG 468/1997 HG 208/1998 HG 296/1999 HG 1166/2000 HG 231/2001 HG 1037/2001 HG 1105/2002 HG 1515/2003 HG 2356/2004 HG 1776/2005 HG 1824/2006 HG 1105/2008 Aşa cum se poate observa in tabelul de mai sus salariul minim pe economie a avut o evoluţie ascendentă în ultimii ani.000 ROL 1.000 ROL 3.000 ROL 350.000 ROL 1.000 ROL 75.000 ROL 65. Salariul minim pe economie din România a 28 . a fost de 137 de euro.000 ROL 2. salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 lei lunar. comparativ cu remuneraţiile minime din restul statelor membre UE. el a ajuns. reprezentand 3.400. în prezent. precum şi de nivelul productivităţii muncii. Începând cu 1 iulie 2008. iar în 2014 va reprezenta 50% din salariul mediu brut pe ţară.000 ROL 450.000 ROL 97.000 ROL 250.500. Salariul minim din România a avut cel mai dinamic avans anul trecut.000 ROL 1.176 lei/ora. Salariul minim în România.800.

000. echivalent lunii octombrie din 2008. Potrivit Hotărârii de Guvern nr 1105/2008 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2008. Angajaţii cu salariul minim pe economie beneficiază. Astfel.atât în termeni nominali.Salariul în România înregistrat. Astfel. pe categorii de salariaţi sunt: 1. el se stabileşte având ca bază de calcul salariul mediu. (salariu minim 540 de lei) 29 . Până acum.9% în termeni nominali şi cu 12. salariul minim pe economie a crescut anual cu 27. coeficienţii minimi de ierarhizare. cel mai mare ritm de creştere . cât era în 2000.176 lei/oră.din Uniunea Europeană. Muncitori  necalificaţi şi ucenici = 1. în intervalul amintit. Calcularea salariului minim pe economie România a aplicat modelul european privind modul de calcul al salariului minim pe economie.000 lei vechi. Cu toate acestea. unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. În medie. Astfel.2% în termeni reali. salariul minim se stabilea în funcţie de inflaţie. dar şi o necesitate internă. la 540 lei noi. Aceasta nu înseamnă că este de ajuns să ai o diplomă ca să ceri patronului salariu mai mare. salariul minim pe economie a urcat de la 1. Aducerea salariului minim la jumătate din salariul mediu este o cerinţă a UE. de o majorare a salariului de pe cartea de muncă. în ultimii opt ani. angajaţii vor fi departajaţi în funcţie de studiile pe care le au. de coşul minim de consum. potrivit datelor Institutului European de Statistică. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă. ci să fii şi angajat pe un post pentru care sunt necesare studiile pe care le ai. reprezentând 3. indiferent dacă vrea sau nu patronul. nivelul salariului minim a ajuns doar la 137 euro. cât şi în termeni reali . Prevederile referitoare la salariul de bază minim brut negociat. precum şi coeficienţii minimi de ierarhizare şi sporurile minime din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se aplică salariaţilor ale căror salarii sunt stabilite prin negociere.

Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază. Pentru o încadrare corectă. cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se 30 . 25% din salariul de baza. personal încadrat pentru funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de:  studii superioare = 2.. postliceal de contabilitate primară) 3.  pentru lucrul in timpul noptii. maiştri şi asimilaţi)  studii superioare de scurtă durată = 1.  pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale ce nu au fost compensate corespunzător cu ore libere plătite se acordă un spor de 100% din salariul de bază. (salariu minim 1200 de lei) – grupa 1 şi 2 studii superioare de lungă durată (ex. profesori etc. personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:  şcoala de maiştri = 1.8 (ex.  pentru vechime în muncă minimum 5% pentru trei ani vechime şi maximum 25 % la o vechime de peste 20 de ani. jurişti. personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:  liceală = 1. econom. periculoase sau penibile – 10%.7.  pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite. lucrători servicii şi comerţ. Sporurile minime ce se acordă în condiţiile contractului colectiv de muncă sunt:  pentru condiţii de muncă grele. secretari. subingineri) 4.2 (salariu minim 600 de lei) – grupele 5. se va solicita nivelul studiilor solicitat la ocuparea postului.25 (salariu minim 725 de lei) – grupa 4 dacă are studii postliceale (ex.5 (salariu minim 850 de lei) – grupa 1 şi 2 (colegiu. tehnicieni. 2.6. calc. funcţionari administrativi.Salariul în România  calificaţi = 1.) Coeficienţii de salarizare se aplică la salariul minim negociat pe societate (care nu poate fi mai mic de 540 de lei). de birou. din salariul de bază. ingineri.3 (salariu minim 750 de lei) – grupa 3 (ex. op. casieri etc)  postliceală = 1. silvicultură şi pescuit. contabilitate.  pentru condiţii nocive de muncă – 10%. lucrători din agricultură.2 (salariu minim 650 de lei) – grupa 4 (ex.

conform Institutului National de Statistica (luna octombrie 2008).). diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere. care nu poate fi mai mare de un an. care este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome. precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor. Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura. tichetele de cresa si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor. si 1327 pentru cel net. începand cu anul 1991 până în prezent. dupa caz. tichetele cadou. c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor. În tabelele urmatoare. grupuri de unitati sau unitati. Conditiile de diferentiere. salariul mediu reprezinta media nivelurilor salariale înregistrate în economie la un anumit moment dat. se poate observa evoluţia atât a salariului mediu net. daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc. el situându-se în prezent la nivelul de 1795 RON pentru cel brut. b) premiile acordate din fondul de premiere. se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si. Alte venituri sunt: a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor.4 Salariul mediu in România Dacă salariul minim reprezintă salariul fixat pe cale legală pentru a garanta salariaţilor din categoriile defavorizate un venit care sa le asigure un minim decent de subzistenta. 2. Trendul salarial a fost unul ascendent.Salariul în România vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura. institutie. 31 . salariu mediu pe economie înregistrand o creştere continua. calculate intr-o proportie de minimum 1.5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat. Sporurile nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea conditiilor de munca. b) tichetele de masa. spor pentru folosirea unei limbi straine. grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare. cât si a celui brut. Adaosurile la salariul de baza sunt: a) adaosul de acord.

acesta a inregistrat o crestere continua.Salariul în România Deşi nivelul salariului mediu nu este unul ridicat. Toate acestea au dus la dezvoltarea economică a României. sustinuta şi de creşterea economică. privatizare şi noi investitii. Aceste aspecte se pot observa si in tabelele ce urmeaza. comparativ cu celelalte ţări membre UE. Romania a trecut în anul 1990 de la economia centralizată la economia de piaţă. deschizand astfel calea către progres. salariile medii fiind in continuă creştere. 32 . desprinzându-se de monopolul statal ce caracteriza economia romaneasca inainte de ’89. la cresteri salariale si a nivelului de trai.

530 397.586 6.103 2.808 596.080.296 1.763 221.020.265.102.570.856 8.567 384.579 8.424.483.841 1017 1213 1522 1844 14.263.308 951 1100 1232 1637 4.989.114 1.864.855 8.848.329.633 5.952 875 1017 1264 1543 5.449.283 261.595 341.440 301.518 2.861 8.789.275 5.411.813 920 1101 1364 1623 7.505 2.317 2.570 1.721.956 1.322.241 35.071 2.223 85.528 6.739 24.047 4.427 1.518 5.212 3.247 25.824 1.469.520.096 386.516 374.841 871.Salariul în România Tabel 2.676.559 1.451 456.433.781 795.506.669 4.725 2.006.070 6.694 4.730 200.215 30.802 237.677.034 509.008.337 322.330 2.621 3.068.518 1.722 2.046.130 5.944 2.069 6.923 3.998 4.267 1.349.835.834 2.709 957 1122 1402 1769 10.975.125.849 314.647.092 453.054.778.704 48.944 225.769 16.763.061 1.768.128 4.026 95.534.585.546 328.5 Castigul salarial mediu brut in perioada 1991-2008 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006*) 2007*) 2008*) 4.425 774.559.771 41.909 2.521.749 163.327.430 131.952 1.369 3.321.286 19.021.748 5.569.908.178 2.512 1121 1481 1730 Lei/ salariat *RON Sursa: www.338.910.674 7.488.139 144.218 25.637 2.796 3.842 260.364 4.562 3.266 8.765 973 1120 1387 1751 9.993 135.611 4.373 47.065 6.583.534 8.003 500.402.174.498.665 5.476.392.994 1.insse.461 1.404.621.136 162.698 2.462 75.795 6.326 5.091.885.856 933.756.280.024 963 1122 1395 1728 11.087.040.231 8.873.263.519 6.078 965 1148 1411 1751 12.183 590.075 1.421 29.415 95.991 835.704.550 206.214.210 942 1109 1361 1704 9.479 102.441 8.ro 33 .360 6.679 5.542 332.521.130 6.936 201.241 131.299.334.719.717.686 15.061 4.226 1.436.083.572 297.839 4.035.671 1.591 1.276.680 8.732 5.932 9.008 442.708 668.717 1.222.897 36.691 1.322 268.129 7.197.838.024 5.035.915 944 1112 1377 1738 10.733.402.605 19.258 65.590 754.929 5.065.666 216.789 6.766 974 1155 1471 1795 13.423 36.157 8.480 531.742 261.152 119.493 169.012 1.292.331 22.736 6.115.453 286.101.791 185.563 2.476.476 1.144.882 8.

603 182.969 4.725.486 229.861 6.038.612 101.885 256.213 15.919.525.305 878.633 797.989 2.672 2.201 3.237 507.899 3.194 1.324 736 860 1040 1296 9.819.906.263 19.040.375 820.787 19.464 199.723 153.624.880 456.425 3.210 3.550 17.658 5.313 5.549 1.146 112.637.967 3.108 6.807.558 591.801.029.969.065 6.363 1.034 126.138 3.306 74.233 1.867 3.510 1.729.898.730.965.498 1.728 1.666.272.148 774 908 1121 1361 11.029 3.978 722 835 1023 1273 8.543 341.408 4.824 24.124.671.453 2.858.148 580.944.361 710.460.183 2.622 2.863.981 2.497.171.957.641 1.365 4.005 27.806.026 954.835 5.162 106.273 5.709 51.456 93.451.657 218.464.426 58.483 242.357.479.686 4.430 4.801 5.220.454 4.994 2.513.677 38.ro RON 34 .911.704 734 841 1030 1277 9.763 101.952 1.705.696 5.732 160.857.915.795.659.411.493 3.588 4.761 5.110 720 833 1012 1248 7.240 3.771.758 248.409 4.883.047 142.123.045.717 29.692 940.883 230.745 252.867 1.620 1.644 2.477.629.094 848 1099 1266 Sursa: http://www.514 2.981.135.134 205.135.828.751.038 13.869 2.049 723 826 918 1200 3.174 23.995 433.319 126.159 5.260 4.612 374.071.239 19.025.917 131.360.211 742 866 1084 1327 10.702 293.495 1.279 3.803 262.194 199.261 1.259 1.287 37.880 1.851 4.052 2.424 1.977 3.378 173.194 730 842 1040 1308 8.596.431 4.210.573 674 767 941 1134 4.103.585 2.090 650.305 1.555 743 839 1027 1282 7.299 3.955.380 4.080 294.795 170.603.080 79.773 28.978 1.245.080 2.978 12.535 333.693 5.941 1.331 198.191.824 32.361 3.213 3.530 282.495 3.748.854.881.875.240.990.804 75.Salariul în România Tabel 2.482 708 828 1013 1192 6.621 1.insse.570 3.314.983 5.242 1.891 5.098.139.170.122.656.924 1.797 621.842 1.658.563 396.6 Castigul salarial mediu net in perioada 1991-2008 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006*) 2007*) 2008*) lei/salariat *) 4.892 884.508 567.967.338 343.020 167.294.217 380.738.037.989 67.032 153.938 2.647 999.030 301.110 15.

Un alt aspect ce trebuie remarcat este faptul că. în aceeaşi perioadă. în general. în luna februarie. 35 . Proiectiile Ministerului Economiei si Finantelor pe urmatorii 12 ani arata ca salariul mediu brut din Romania ar putea ajunge in 2020 intre 1. Grafic 2. La nivelul Uniunii Europene Romania are cea mai mare rata de crestere a salariului mediu brut. puterea de cumparare a monedei naţionale a înregistrat o creştere datoarată în principal stabilizării cursului valutar în raport cu euro si dolar.500 de euro. Acest fapt se datoreaza faptului că luna februarie este luna cea mai scurta din an. Salariul mediu brut a crescut de la 288 lei in 2000 la 1630 lei in 2008.Salariul în România În ceea ce priveşte salariul mediu pe economie. Cu toate acestea Romania mai are mult pana la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la tarile dezvoltate din UE.3 – Creşterea salarială în perioada 2000-2008 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1716 1409 1150 826 428 545 674 966 288 Evolu ţia salariu lu im ed iu b ru t 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dinamica salariului mediului brut in perioada 2000-2008 reflecta cresterea economica din aceasta perioada. Începând cu anul 2005. creşterea ridicându-se la circa 50% în 4 ani. salariu mediu se diminuează uşor. Cu toate acestea. salariu mediu nu mai înregistrează aceeaşi ascensiune. o data cu introducerea cotei unice de impozitare de 16%. Din graficul urmator se poate observa creşterea salariala în perioada 2000-2008. se remarcă în special anii 1993 şi 1997.200 si 1. astfel influentând în mod direct angajaţii plătiţi cu ora. se poate constata faptul că acesta a avut o traiectorie ascendentă pe parcursul celor 17 ani. când nivelul salariului mediu din decembrie aproape s-a triplat faţă de cel de la inceputul anului. Deşi aproape în fiecare an acesta a înregistrat creşteri deosebite.

fabricarea substanţelor şi produselor chimice. 36 .273 lei (348 euro). ca urmare a acordării de prime (inclusiv prime de vacanţă pentru funcţionarii publici şi prime de stabilitate pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice) şi a realizărilor de producţii mai mari. fabricarea produselor textile. cele mai mari câştiguri nete s-au înregistrat în sectoarele de intermedieri financiare. de 9. Cele mai importante deprecieri ale câştigului mediu net au fost înregistrate în activitatea de intermedieri financiare. administraţie publică. cu excepţia mobilei. Creşteri salariale cuprinse între 5 şi 8% au fost consemnate în domeniile sănătate şi asistenţă socială. salariile au sporit cu 11% până la 15%. până la 1.5% în iunie 2008 faţă de a şasea lună a anului trecut. în intervalul iunie 2007-iunie 2008. transporturi aeriene. a crescut cu 2% (25 lei). cuprinse între 2% şi 10%. gaze şi apă. în numeroase rânduri. Alte sectoare de activitate în care angajaţii au beneficiat de majorări ale salariului mediu net au fost: tăbăcirea şi finisarea pieilor. învăţământ. industria de prelucrare a ţiţeiului. poştă şi curierat. Ţinând cont de inflaţie. salariul mediu net s-a majorat cu 14. de acordarea celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de sărbători (decembrie.4%. câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 24. salariul mediu net. În comparaţie cu luna mai.738 lei (475 euro). cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari. hoteluri şi restaurante. În iunie 2008 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial faţă de luna precedentă. martie/aprilie). unde s-au obţinut creşteri între 3% şi 5%. În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate. în principal. Prin urmare.4%. producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. precum şi în industria minieră şi metalurgică. iar cele mai mici în prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută. industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou. Banca Centrală a avertizat. de 11. s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun. ritmul anual de creştere a salariilor a fost semnificativ peste cel al productivităţii muncii. cauciuc şi mase plastice. Câştigul salarial mediu brut a fost în iunie de 1. În iunie. silvicultură. în activităţile poştă şi telecomunicaţii. pe fondul majorării salariilor din industrie şi din servicii. cu 2% mai mare decât în luna precedentă.7% în primele 5 luni ale acestui an. industria construcţiilor metalice.Salariul în România În ceea ce priveşte evoluţia recentă. potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS). În sectorul industrial. că menţinerea unui ritm de creştere a veniturilor salariale peste avansul productivităţii muncii creează dezechilibre în economie şi pune presiune pe inflaţie. Alte scăderi.

Tabel 2. la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.7 Câştigul salarial mediu brut şi net . 37 . conducând. pe regiuni de dezvoltare. judeţe şi sexe.Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 5.Salariul în România Acestea influenţează majorările sau deprecierile în funcţie de perioada în care sunt acordate. în cele din urmă. Sud . În ceea ce priveşte caştigurile salariale medii pe ramuri economice. Nord –Est Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui 2. din tabelul urmator se pot sesiza diferentele dintre salariul mediu in diferite regiuni ale tarii. Sud – Muntenia Arges Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 4.Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3. Sud . la sfârşitul anului 2006 Regiunea de dezvoltare / judetul Brut Total 1. Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Total Net 866 765 845 715 792 710 726 717 817 730 724 914 834 763 768 835 882 681 860 763 735 889 760 853 855 965 876 804 768 816 790 732 813 858 Brut 1222 1034 1127 944 1127 941 944 938 1159 1013 1029 1299 1166 1103 1041 1181 1259 910 1281 1058 958 1248 1098 1237 1197 1479 1250 1182 1077 1165 1123 1002 1176 1235 Barbati Net 922 783 857 713 849 706 723 717 878 781 788 975 887 828 789 898 952 693 975 800 736 950 839 930 897 1105 951 890 815 884 847 772 896 933 Brut 1062 983 1099 941 967 960 949 929 980 880 862 1098 1004 901 997 1001 1059 864 974 952 959 066 866 1002 1081 998 1021 923 942 977 964 885 936 1033 Femei Net 803 746 831 716 733 713 730 717 744 680 659 827 759 695 750 764 806 667 743 719 734 815 666 756 805 755 782 699 716 744 734 684 718 781 1146 1009 1114 942 1049 950 946 933 1078 945 947 1217 1099 1005 1017 1097 1163 888 1129 1009 958 1166 993 1132 1145 1286 1149 1066 1013 1074 1043 949 1065 1136 1. cat si diferentele considerabile dintre salariu mediu acordat barbatilor si cel acordat femeilor.

Faptul ca exista diferente regionale in ceea ce priveste salariul mediu nu reprezinta un caz singular pentru Romania. cu 60% mai mult decât salariaţii din companiile care au operaţiuni în nord-estul ţării şi cu 30% peste cei din regiunea de sud-vest. Nord . Suceava. zonele puternic industrializate sunt favorizate salarial fata de zonele predominant agricole. urmaţi de cei din regiunea de nord-vest cu un salariu mediu brut lunar de 1287 ron. diferentele de salariu intre regiuni fiind cu mult mai mari.Vest Bihor Bistriţa-Năsău Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 7. Acest fapt este datorat in principal gradului de dezvoltare economica a regiunii in sine.Salariul în România 6.Botoşani. Bucureşti . Vaslui . Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 8. Nivelul salarial este dat de nivelul investiţiilor. precum si a ramurii economice preponderente in zona respectiva. Harta salarială la nivel de ţară reflectă investiţiile realizate în fiecare zonă. salariul mediu al celor din zona Bucureşti-Ilfov este cu 60% mai mare decât al angajaţilor din nord-estul şi sud-estul ţării. De exemplu. Piatra-Neamţ.cu un salariu mediu brut lunar 1209 ron.Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti 1017 912 945 1197 910 1003 1013 1022 992 1076 846 917 1029 1095 1523 1355 1541 777 692 727 905 702 778 781 779 756 815 656 704 784 834 1129 1012 1142 1094 1020 1011 1271 941 1052 1107 1074 1047 1117 813 936 1108 1186 1605 1539 1612 832 771 778 960 723 811 850 817 796 844 630 719 846 899 1192 1145 1197 938 808 877 1113 877 951 925 966 933 1033 882 897 945 997 1429 1150 1460 719 616 674 844 680 742 715 738 715 784 684 690 719 763 1058 863 1079 Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă în anul 2006 Asa cum se poate observa. salariul creste direct proportional cu nivelul de dezvoltare al fiecarei regiuni. Astfel. in unele cazuri. de prezenţa companiilor mari în zonă. Angajaţii din companiile private din Bucureşti şi Ilfov au un salariu mediu brut lunar de 1723 ron. 38 . care sunt următorii clasaţi în topul câştigurilor la nivel de ţară. Cele mai mici câştiguri le au angajaţii din nord-estul ţării . cu un salariu lunar brut de 1332 ron.

sănătate şi asistentă socială sunt femei.8 Câştigul salarial nominal mediu brut şi net lunar. femeile sunt discriminate începând cu sectorul în care se angajează. industrie hotelieră.Salariul în România Tabel 2. pe activităţi ale economiei naţionale la nivelul de secţiune CAEN şi pe sexe. silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică.În ciuda acestei diferenţe clare între domeniile de lucru. comerţ sau intermedieri financiare. rezultă că trei sferturi dintre angajaţii sectoarelor invăţământ. unde reprezintă cel putin jumatate din personal. energie electrica şi termică. comunicaţii. administraţie publică şi apărare. la sfârşitul anului 2007 Activitatea Total Agricultură. construcţii. 39 . termică. depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Alte activităţi Total Brut Net 1246 966 905 722 746 1179 1824 1050 1701 1036 962 793 1530 3178 1202 2212 1443 1185 1085 605 925 1616 831 1448 810 751 634 1163 2360 931 1675 1167 923 843 Bărbaţi Brut 1322 911 735 1352 2145 1187 1932 1031 1102 867 1564 3681 1160 2225 1516 1364 1143 Net 1022 727 597 1051 1636 930 1470 807 851 688 1195 2736 902 1693 1297 1059 888 Femei Brut Net 1182 903 888 707 805 968 1804 907 1811 1066 837 749 1412 2946 1277 2203 1363 1136 1020 642 772 1508 728 1386 830 662 601 1085 2186 981 1662 1106 885 793 Sursa: Institutul Naţional de Statistică Din datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică. transport. O pondere la fel de mare o ocupă femeile în domenii precum alimentaţie publică. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurnte Transport. Angajaţii bărbaţi domină în industria extractivă.

5 Impozitarea salariala « Impozitele reprezinta in zilele noastre obligatii pecuniare. de la persoane fizice si juridice.824 lei. in majoritate barbati sunt de 1. Femeile din Romania castiga cu 10% la suta mai putin decat barbatii. specialisti in resurse umane fiind de parere ca motivul ar fi incapacitatea de a negocia cu angajatorul. domenii in care salariile barbatilor au fost cu pana la 31% mai mari decat ale femeilor. atât în România. Anul trecut. in temeiul legii. intrucat prestanta acesteia ar putea fi intrerupta de casatorie. a anuntat Institutul National de Statistica.636 de lei. discriminarea salarială există. nasterea si ingrijirea copiilor. In majoritatea activitatilor economice. Astfel. dovedind menţinerea discriminarii sexuale. pretinse. Printre motivele menţionate de raportul Comisiei se numară îngrijirea copiilor. salariile medii nete se incadreaza intre 1443 şi 1167 de lei. barbatii au fost mai bine platiti decat femeile. in invatamant.312 lei lunar. preluate la bugetul statului in mod silit si fara contraprestatie imediata si folosite de 40 . in industria extractiva sau in energie. potrivit unui raport al Comisiei Europene. precum şi existenţa unui aşa-numit "plafon de sticla" în privinţa promovării femeilor. care au avut un venit lunar brut de 1. in raport cu capacitatea contributiva a acestora. respectiv 1. politica unor companii de a nu angaja femei pentru anumite poziţii. sanatate si asistenta sociala. cu un salariu brut de 1. de catre autoritatea publica. Principalele motive pentru care femeile sunt platite mai slab decat barbatii ar putea fi parerile preconcepute ale angajatorului fata de femei. lefurile medii nete primite de angajati. femeile au castigat in medie cu 156 lei (echivalentul a 40 de euro) mai putin decat barbatii. pe care le considera forta de munca inferioara si/sau previziunile angajatorului referitoare la productivitatea probabila a candidatului femeie. Cele mai mari diferente au fost in industria prelucratoare. Deşi este interzisă prin lege. cât şi în Europa. sectoare dominate de femei. 2. în funcţie de salariile brute medii orare. sanatate si asistenta sociala. iar dupa anul 1995 decalajul s-a redus cu numai două puncte procentuale.468 lei. Femeile din Uniunea Europeana sunt plătite cu 15% mai putin decât bărbaţii.Salariul în România După cum se poate observa în tabelul de mai sus salariile de încadrare în domeniile în care femeile sunt majoritare sunt cu până la 13% mai mici decat în sectoarele unde angajaţi majoritari sunt bărbaţi. in timp ce.

persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania. care desfasoara activitate dependentă în România. izvorul principal al formarii venitului bugetului de stat si al finantarii cheltuielilor publice. atât din România. se aplică urmatoarelor venituri: a) în cazul persoanelor fizice rezidente române. In Art. persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri prevazute la Art. neconditionata si fara contraprestatie la suportarea sarcinii publice. fiind o prelevare obligatorie asupra venitului. 41 . astfel incat interesele acestora sa fie armonizate cu interesul public. care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. cât şi din afara României. a). acest venit cunoscand mai multe forme economice. Venitul intra in patrimoniul contribuabilului. care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. Impozitul pe venit este acel impozit la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) este persoana fizica sau juridica care realizeaza venit si este totodata una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului de stat. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. b) veniturilor obtinute din Romania. veniturilor în cazul persoanelor fizice rezidente. altele decât cele prevazute la lit. venitului net atribuibil sediului permanent. Din punct de vedere al optiunilor fiscalitatii. d) în cazul persoanelor fizice nerezidente. » Impozitul este o contributie obligatorie. c) în cazul persoanelor fizice nerezidente. 39 al Codului Fiscal se precizeaza categoriile de contribuabili supusi impozitului pe venit persoanele fizice rezidente. numai obţinute din orice sursa. Impozitul pe venit. venitului salarial net din aceasta activitate dependenta. asadar impunerea asupra acestuia este o impunere la sursa. 41din Codul Fiscal.Salariul în România catre acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice si ca instrumente de influentare a comportamentului platitorilor. impozitul pe venit este o optiune economica.89 Cod Fiscal. cu domiciliul în România.

inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale. h) drepturile în bani şi în natura primite de militarii in termen. bugetele fondurilor speciale. d) pensiile pentru invalizii de razboi. vaduvele/vaduvii de razboi. ce corespund categoriei respective de venit. b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri. ordine publica si 42 . inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat. altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale. potrivit legii. cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti. conform legii. acordate din bugetul de stat. indemnizatiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. bugetele locale si din alte fonduri publice. Venituri neimpozabile În înţelesul impozitului pe venit. sume asigurate. g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal. c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale. precum si orice alte drepturi. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala. altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare. 39 lit.Salariul în România e) în cazul persoanelor fizice nerezidente. f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat. maternitate. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal. cu ocazia tragerilor de amortizare. orfanii. e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare. bugetul asigurarilor sociale de stat. sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate. care obtin veniturile prevazute la art. precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces. cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav. d). venitului determinat conform regulilor prevazute . precum si pensiile. următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta. precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane. militarii cu termen redus.

p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania. accidentatii de razboi in afara 43 . n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala. precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati. de oficial.Salariul în România siguranta nationala si persoanele civile. in conformitate cu legislatia in vigoare. in calitate de corespondenti de presa. m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice. (2) si (3). i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat. k) veniturile din agricultura si silvicultura. 71. q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare. o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania. oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate. in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. veteranii de razboi. cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale. cu exceptia celor prevazute la art. invalizii si vaduvele de razboi. s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap. in conditii de reciprocitate. r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri. in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state. Pentru proprietatile imobiliare. cu conditia ca pozitia acestora. in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte. l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala. j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare. 771 alin.

ranitilor. t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale. precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945. u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare. precum si la jocurile olimpice. in cazul jocurilor sportive. salarii. (este inferioara anului calendaristic. in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene. in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei. prima grupa valorica. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. antrenorilor. cedarea folosintei bunurilor. premii. persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. v) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. alte surse. primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: activitati independente. cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. campionatele mondiale si jocurile olimpice. prevazuti in legislatia in materie. activitati agricole. prevazuti de legislatia in materie. cu modificarile si completarile ulterioare. transport si altele asemenea. indiferent de perioada la care se referă. urmasii eroilormartiri. tehnicienilor si altor specialisti. de denumirea veniturilor 44 . pensii. Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Nu sunt venituri impozabile premiile. precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene. masa. inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania. luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. europene si la jocurile olimpice. in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului). x) alte venituri care nu sunt impozabile. investitii. tehnicienilor si altor specialisti. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfasoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statul special prevăzut de lege.Salariul în România serviciului ordonat. obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale. antrenorilor. asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

potrivit legii. sporurile si alte drepturi ale personalului militar. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. face parte din categoriile de venituri supuse impozitarii. i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. j) indemnizatia administratorilor. acordate potrivit legii. b) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ. conform Art.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. in tara si in strainatate. premiile. Beneficiarii acestor venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. precum si la regiile autonome. in interesul serviciului. în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori. sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. În vederea impunerii. peste limita de 2. h) indemnizatia lunara a asociatului unic. d) indemnizatia lunara brută. societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. primele. pentru salariatii din institutiile publice. 45 . k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.41 din Codul Fiscal. g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripărtite. stabilite potrivit legii. precum şi suma din profitul net. Venitul din salarii.Salariul în România ori de forma sub care ele se acorda. indemnizatiile. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. în consiliul de administraţie. cuvenite administratorilor la companii/societati nationale. c) drepturile de solda lunara. e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica. f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor.

astfel cum este prevazut in contractul de munca. cu ocazia Pastelui. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente. zilei de 1 iunie.activitati agricole.contributiile la fondurile de pensii facultative. precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. final. salarii. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. cu orice ocazie din cele de mai sus. 46 . care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. premii.cotizatia sindicala platita in luna respectiva. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului. 57. Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. cadourile oferite salariatelor.deducerea personala acordata pentru luna respectiva. . ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. pensii. acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza. Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. ajutoarele pentru nastere. calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni.Salariul în România Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii. astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. nu depaseste 200 RON.Cod fiscal (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar. . si urmatoarele: . cedarea folosintei bunurilor. in intelesul impozitului pe venit: ajutoarele de inmormantare.

conform legii. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin.astfel: Contribuţia angajatorului a asigurările sociale este: 1.5 %. iar contribuţia angajatorului la fondul de şomaj este de 0. (5) Obligatia calcularii.Salariul în România b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri.5 %. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare.5 % 2.5 %. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii. Contribuţia angajatului la fondul de şomaj rămâne 0. (4) revine organului fiscal competent. si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. pentru condiţii speciale de muncă : 37. (3). precum si pentru acordarea de burse private. pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii. Contribuţia la bugetul de şomaj datorată de către persoanele asigurate în baza contractului 47 . (2. pentru condiţii deosebite de muncă : 32. nr 387/2007 precum şi prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr 388/2007. pentru fiecare contribuabil.5 % Contribuţia angajatului la asigurările sociale se menţine la 9. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii. conform legii. pentru condiţii normale de muncă : 27.5 % 3. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. asa cum au fost aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008. Formula generala a calculului impozitului pe salarii este : (Venitul brut – Contributii – Deduceri de baza – Deduceri suplimentare)x 16% Contribuţii sociale De la data de 1 decembrie 2008 au intrat in vigoare noile cote de contribuţii aferente salariilor. (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii. unitatilor de cult.

Salariul în România de asigurare este de 1%. contribuţia angajatului se menţine la 5. Contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de sănătate vor fi urmatoarele: contribuţia angajatorului : 5. Cota de contribuţii la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în funcţie de clasa de risc.2 %.4 % .5 %.2% 48 . în cote cuprinse între 0.85 %. Contribuţia pentru concedii şi indemnizatii se menţinela 0. iar contribuţia datorată de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se menţine si ea la 0.25 %.

la 112 euro. salariul minim legal a crescut în Romania de aproape cinci ori din 2000 până în 2008. fapt ce plasează statul român pe penultima poziţie în cadrul Uniunii Europene (UE) în funcţie de nivelul câştigului minim reglementat. în 2008.610 euro. diferenţele dintre nivelul acestuia sunt enorme. de la 35 euro pe lună (100 lei vechi) până la 137 euro pe luna (500 lei). de 137 euro (500 lei). din cele 27 de state membre ale UE. desi majoritatea ţărilor membre UE au introdus salariul minim garantat. Cu toate acestea. la 1. doar 20 aveau in luna iulie 2008 legislatii nationale privitoare la nivelul salariului minim.1 Salariul minim în Uniunea Europeană Conform datelor prezentate de Eurostat.Salariul în România CAPITOLUL 3: Salarizarea din România în comparaţie cu cea a altor state membre UE 3. Sumele variaza foarte mult in cadrul blocului comunitar. cea mai mica valoarea a acestuia fiind stabilita in Bulgaria. 49 . iar cea mai mare in Luxemburg. Salariul net minim lunar stabilit prin lege în România este. potrivit datelor publicate de Eurostat. Biroul european de statistică a precizat că.

Letonia. Spania şi Grecia. România. în funcţie de nivelul lui: prima categorie include 9 ţări ale căror salarii minime sunt cele mai scăzute din Comunitatea Europeană. ţările UE ce folosesc salariul minim garantat pot fi împartite în trei categorii. Cehia şi Polonia. Acestea sunt: Marea Britanie. situându-se între 100 şi 350 EUR: Bulgaria. salariul minim atinge nivelul de 333EUR. Ungaria. în timp ce în SUA. Ca şi comparaţie. Franţa. Olanda. Astfel. Slovenia. în Turcia. Eurostat. 50 . Cea de-a treia categorie include 6 ţări din blocul comunitar al căror salariu minim pe economie atinge sau depăşeşte nivelul de 1. Irlanda şi Luxemburg. Slovacia. conform datelor publicate de Biroul de Statistică al Comunităţilor Europene.150 EUR. Malta. Estonia.Salariul în România Asa cum se poate observa din graficul 3. Belgia. Lituania. A doua categorie include ţări al căror salariu minim reglementat este cuprins între 500 şi 700 EUR: Portugalia. ţară ce speră să adere la UE.1 diferentele dintre salariul minim în cadrul blocului comunitar sunt semnificative. nivelul salariului minim reglementat este de 652EUR.

iar in Marea Britanie.Salariu minim în Europa 1800 1600 CAT E GO R IA III 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 CAT E GO R IA II CAT E GO R IA I B G R O LV LT S K E E HU CZ PL PT S I MT E L E S UK F R B E NL IE LU T R US E UR / luna 112 137 228 232 267 278 285 329 334 497 567 612 681 700 114813211336135714621610333 652 Sursa: Eurostat Totusi. unde lucrează în prezent numeroşi români. privind din punct de vedere al puterii de cumpărare. în timp ce luxemburghezii pot cumpăra cel mai mult cu salariul lor minim. potrivit Eurostat. În Spania. precum Italia şi Germania.150 euro. 51 . România situându-se pe ultimul loc în clasament.Salariul în România Grafic 3. romanii au cea mai scazuta putere de cumparare. Astfel. nu au reglementări privind câstigul minim lunar.1 . acesta se cifrează la aproape 1. Alte state membre. tabelul se modifica uşor. salariul minim lunar stabilit prin lege este de 700 euro.

Astfel. Fostul preşedinte al Comisiei Europene. 52 . Un alt obstacol major catre un ipotetic viitor salariu minim garantat comun îl reprezintă imensele diferenţe dintre tările membre în ceea ce priveşte nivelul actual al acestuia. mai ales ca nici măcar toate ţările UE nu au implementate în legislatia proprie prevederi cu privire la salariul minim garantat naţional. la 1532 – în Luxemburg (raport de 1:7). diferenţele inter-statale variau de la 112 EUR. Pana la acest pas va mai trece ceva timp.2 . diferenţele inter-statale se diminuează. Poziţia statelor din categoriile 1 şi 2 se imbunătăţeste considerabil. diferenţele dintre indicele puterii de cumpărare sunt de la 232 – în România. ţinând cont de salariul minim. definit proporţional cu nivelul de dezvoltare al fiecărui stat membru". Jacques Delors. arata că "ar trebui să discutăm despre un salariu minim comun. în timp ce.Indicele puterii de cumpărare 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 R O B G LV S K LT E E HU CZ PL PT S I E S E L MT IE UK F R B E N L LU T R US Ca teg oriaI Ca teg oriaII Ca teg oriaIII PPS 232 245 351 381 388 390 418 460 469 588 736 753 768 837 116011831239126813161532 494 882 Sursa: Eurostat În ceea ce priveşte puterea de cumpărare.Salariul în România Grafic 3. în timp ce pentru statele din categoria 3 (cele mai mari salarii minime) se poate observa o situaţie este inversa. salariu minim în Bulgaria şi 1610 în Luxemburg (un raport de 1:14).

Salariile minime în statele membre UE.5 5.6 2.5 0.1 6.5 4. potrivit Institutului European de Statistica.7 8.7 4.7 27. Eurostat.2 6.3 0.8 0.9 7.3 14.8 0.3 8.3 3. Din tabelul ce urmează se poate observa evoluţia procentuală a salariului minim în cadrul blocului comunitar în perioada 2000-2008.0 2.3 4. nici contracte colective obligatorii.Salariul în România România este statul european care a înregistrat în ultimii patru ani cel mai mare salt al salariului minim.8 6.8 23.0 2.6 -0.4 7.6 3.4 1.8 0.3 3.4 Sursa: www.2 2. dar şi ca stimulent pentru 53 .8 1. dar care "a beneficiat din plin de pe urma aprecierii leului". a cărui evaluare în euro arăta o creştere anuală de 18%.eurostat. până la 137 euro.eu Uniunea Europeana nu impune statelor membre să adopte reglementări comune privind salariul minim pe economie. în EURO şi procentual Nivelul salariului minim exprimat în EUR 2000 2008 Belgia Bulgaria Cehia Estonia Irlanda Grecia Spania Franta Letonia Lituania Luxembur g Ungaria Malta Olanda Polonia Portugalia Romania Slovenia Slovacia Anglia Turcia SUA 1118 38 125 118 945 534 425 1083 88 113 1221 98 208 1092 168 371 35 373 127 993 204 941 Creşterea medie anuală (%) în perioada 2000-2008 Nominală Reală 1336 112 329 278 1462 681 700 1321 228 232 1610 285 612 1357 334 497 137 567 267 1148 333 652 2. Salariul minum pe economie este folosit ca instrument de combatere a sărăciei şi decalajelor sociale. Tabel 3.9 -1. în Turcia şi Statele Unite.4 6.6 12.1 3.1.1 3.5 2.5 15.2 -0.4 2.5 13.

la momentul integrării. câştigul salarial mediu net a fost.700 de euro pe lună. putem estima un cost mediu orar de circa 3. Aceasta cifra împinsa pe 12 luni arată o depăşire cu 195% a PIB-ului pe cap de locuitor. salariul mediu net varia in jurul a 300 de euro.000 euro). Iar la acea data. costul mediul cu forţa de muncă era in jurul a 3. în Polonia. Ceea ce inseamna ca pretul fortei de munca din tara noastra a ajuns la un nivel similar cu cel al unor state din Europa Centrala si de Vest a anului 1997. Cu toate acestea.751 de lei.452 de euro.4 euro/ora. acesta este in prezent de aproximativ 2.440 de euro. Astfel. în momentul de faţă.2 Salariu mediu în Europa Vor mai trece cel puţin cinci ani până când salariul mediu net din România va ajunge la un nivel similar cu cel obţinut în statele din Europa Centrală în anul 2004. Romania mai are mult până la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la ţările dezvoltate din Uniunea Europeană.2 euro/ora. Similar. Salariul mediu lunar în Germania ajunge la 3.9% de salariu. Datele privind câştigul salarial şi costul mediu orar al forţei de muncă arată că. în anul 1997. în anul 2008. fiind mai mare decat ajutorul de somaj sau orice alt tip de indemnizatie socială. România are cea mai mare rata de creştere a salariului mediu brut. Cel puţin aşa arata datele statistice şi prognozele privind evoluţia câştigului salarial. Franţa înregistrează un salariul mediu de 2. ceea ce duce la un câstig anual de 133% din PIB-ul pe cap de locuitor. nivel aproape similar cu cel din Polonia in anul 1999. În prezent. de circa 348 € de euro. 3. În Austria. salariul mediu lunar în România este de 1. Pe de alta parte. in România. iar in Ungaria nivelul inregistrat era de aproximativ 3. în luna septembrie a anului curent. datele publicate de Comisia Naţionala de Prognoza arată faptul că. conform Institutului Naţional de Statistică.620 de euro. În Marea Britanie salariul mediu atinge la 2. ceea ce ar fi echivalentul a 470 de euro. valoarea produsului intern brut pe locuitor este estimată la circa 5.400 dolari (peste 4. 54 . unde PIB-ul pe cap de locuitor este depasit cu 29.Salariul în România ocuparea forţei de muncă.5 euro pentru fiecare salariat. Mai mult chiar. La nivelul Uniunii Europene. tinand cont de evolutia salariului mediu din tara noastra. în perioada 1996-1997. nivelul din România al acestor indicatori este aproape similar cu datele înregistrate în unele state din Europa Centrală. Belgia are un salariu mediu de aproximativ 2739 euro pe lună. În prezent.

în cazul României. un salariat ungur primeste echivalentul a 61. estimările unor analisti economici indicand un ritm nominal de circa 1% .3% din PIB-ul pe cap de locuitor. Cu toate acestea. ar putea ajunge sa fie cuprins intre 480 de euro şi 520 de euro. exprimat in lei. Pe de alta parte însă.602 euro.Salariul în România În Spania. la nivelul întregii ţări. putem spune că. perioada necesară pentru recuperarea decalajului va fi şi mai mare. iar leul isi va mentine tendinţa de apreciere. Totodata. salariul mediu net. iar PIB-ul pe cap de locuitor este de 14.7% din PIB-ul pe cap de locuitor. în industria financiara.546 de euro. de aceea. Europa Centrala şi de Est este cea mai săracă la nivel salarial. În conditiile în care salariul mediu net. astfel ca. va creste cu un ritm mediu anual de circa 9%. pe an. calculat la aproximativ 12. aici salariul anual nu merge decât până la 98.538 de euro. Un studiu realizat de Grupul de Economie Aplicata (GEA) subliniază faptul că. în 2013. spre deosebire de celelalte mari economii vestice. este posibil ca în unele domenii. Spre exemplu.2% pe an.5% din PIB-ul pe cap de locuitor. in luna septembrie a anului curent. Astfel. este posibil ca salariul mediu net sa ajunga la un nivel comparabil cu cel din statele care au aderat la Uniunea Europeana in 2004 (in jurul a 500 de euro) abia peste 4-5 ani. salariul mediu este de 1. analizat pe ramuri ale economiei. Salariul mediu lunar în Cehia este de 714 euro. înseamna că. 55 . salariile nete s-au majorat mult mai repede decat media naţionala. Iar în domeniul transporturilor aeriene.029 euro/lună. În Slovenia salariul mediu atinge 1. peste 750 de euro. se erodeaza pe măsura ce se apreciază moneda naţională şi se majorează câştigul salarial. în România. în timp ce în Bulgaria salariul mediu pe economie a fost de doar 176 de euro. Deşi noile state membre UE înregistrează în prezent un ritm de creştere superior vechilor membri. ajungând deja să reprezinte. plecând de la situaţia actuala a veniturilor obţinute şi ţinând cont de evoluţia salariilor şi costurilor cu forţa de muncă din statele Europei Centrale. avantajul României în Uniunea Europeana. diferentele salariale nu vor fi depăşite prea curând. la un salariu lunar de 630 de euro. câştigurile salariale să sporeasca mult mai repede. alte ramuri ar putea avea de suferit in privinta venitului obtinut din muncă. În Ungaria salariul mediu este de 646 de euro. costul redus al fortei de muncă. În Grecia salariul mediu atinge la 750 de euro pe lună. Croatii sint platiti cu 82. salariul net a urcat la circa 620 de euro. Asa cum se poate observa.

se confrunta cu o lipsa de personal calificat. CONCLUZII 56 . Totuşi. în industria textila şi cea producatoare de încălţăminte a afectat deja sectoarele similare din tara noastra. un impuls pentru majorarea salariilor il constituie fenomenul migraţiei fortei de muncă. în special cele din domeniul construcţiilor. valoarea bunurilor produse in lohn care părăsesc ţara începe să se reduca încet. în anul curent. dar sigur. Situaţia este reliefată de evoluţia exporturilor din aceste doua ramuri. în principal. Astfel. ceea ce ar putea reprezenta un factor de majorare a salariilor.Salariul în România Îmbunătăţirea competitiei. Astfel. multe companii.

fără a se putea preciza cantitatea de muncă pe care el trebuie să o depună în unitatea de timp.Cea de-a treia formă de salarizare o reprezintă salarizarea mixtă. Aceasta constă într-o remunerare stabilă pe unitatea de timp. se concretizează în salariul nominal şi cel real.. la rândul ei. De aceea salariul este şi un venit. Mărimea şi dinamica salariului depind de costul resurselor de muncă. cu salariul nominal. zilnic sau lunar pe care legea permite angajatorilor să-l acorde unui salariat. de organizare etc. ce se referă la cheltuielile pentru producerea şi reproducerea forţei de muncă şi raportul dintre cererea şi oferta de muncă. produse. Întreprinderea. Având în vedere reglementarile actuale din Romania intreprinderea are cheltuieli salariale efective aflate in raport de circa 1.8/1 fata de salariul mediu brut. Dar. Suma de bani care i se cuvine lunar dupa munca prestată şi calculată conform sistemului de salarizare şi formelor aplicate este salariul brut . de la unitatea în care lucrează.Salariul în România Salariul reprezintă suma plătită pentru a obţine serviciul factorului muncă. Productivitatea muncii este şi ea un factor relevant . activităţi. la care durata timpului de muncă pentru realizarea respectivei munci nu este arătată în mod expres. Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului orar. tehnologice. Substanţa salariului. Gradul de dezvoltare economică a ţării. el deducându-se din preţul încasat pentru bunul la producerea căruia a contribuit. Salariul nominal este suma de bani pe care salariatul o primeşte în schimbul forţei sale de muncă. etc. mai mare decat cel net cu valoarea impozitului pe salariu si a altor reţineri efectuate conform legii. are de achitat o serie de contribuţii şi taxe. gradul de organizare în sindicate precum si legislaţia cu privire la mişcarea sindicală şi revendicările din fiecare ţară sunt toţi factori ce influenţează mărimea şi nivelul salariului. iar salariatul primeşte un salariu mai mare. El reflectă puterea de cumpărare a salariului nominal. la un moment dat. în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice. În practica economică se cunosc trei forme principale de salarizare. discriminarea în angajare. în timp ce salariul real este cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată. salariul se obţine după ce munca s-a consumat. mobilitatea forţei de muncă. 57 .cu cât aceasta este mai mare se obţine un venit mai mare. Suma de bani pe care o ridică lunar salariatul este salariul net. Salarizarea în acord denumeşte acea formă de salarizare prin care plata salariului se realizează pe operaţii. Salarizarea în regie asigură remunerarea salariaţilor în raport cu timpul lucrat.

Cu toate acestea însă. Salariul minim pe economie din România a înregistrat. după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. etc. În medie. cifră care plasează ţara pe penultimul loc înaintea Bulgariei. salariul mediu lunar în România este de 1. cel mai mare ritm de creştere . Astfel. în ultimii opt ani. Cu toate acestea Romania mai are mult până la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la ţările dezvoltate din Uniunea Europeană. si 1327 pentru cel net.176 lei/ora. la 540 lei noi. Trendul salarial a fost unul ascendent. salariul minim pe economie a urcat de la 100 lei noi.2% în termeni reali. Dacă salariul minim reprezintă salariul fixat pe cale legală pentru a garanta salariaţilor din categoriile defavorizate un venit care sa le asigure un minim decent de subzistenta. salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 lei lunar. educatie. Salariul minim este salariul considerat ca suficient pentru satisfacerea necesitatilor vitale de alimente. cât şi în termeni reali . echivalent lunii octombrie din 2008. ale salariatilor. în momentul de faţă. ceea ce ar fi echivalentul a 470 de euro. La nivelul Uniunii Europene Romania are cea mai mare rata de crestere a salariului mediu brut. nivelul din România al acestor indicatori este aproape similar cu datele 58 . comparativ cu remuneraţiile minime din restul statelor membre UE.Salariul în România Salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată. cât era în 2000. conform Institutului Naţional de Statistică. Începând cu 1 iulie 2008. reprezentand 3. salariul mediu reprezinta media nivelurilor salariale înregistrate în economie la un anumit moment dat. în intervalul amintit.din Uniunea Europeană. cu un salariu minim de 112 euro. în anul 2008. se stabileşte prin hotarâre a Guvernului. el situându-se în prezent la nivelul de 1795 RON pentru salariul mediu brut. În prezent.atât în termeni nominali. a fost de 137 de euro.610 euro şi se înregistrează în Luxembourg. salariu mediu pe economie înregistrand o creştere continuă. tinând cont de dezvoltarea economica si culturala a fiecarei tari.9% în termeni nominali şi cu 12. România are cel mai redus salariu minim raportat la puterea de cumpărare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Salariul mediu brut a crescut de la 288 lei in 2000 la 1795 lei in 2008. salariul minim din România a avut cel mai dinamic avans anul trecut. salariul minim pe economie a crescut anual cu 27.751 de lei. Cel mai mare salariu minim garantat din UE este de 1. Datele privind câştigul salarial şi costul mediu orar al forţei de muncă arată că. corespunzator programului normal de muncă. Salariul minim în România. îmbracaminte.

Salariul în România înregistrate în unele state din Europa Centrală. în perioada 1996-1997. Vor mai trece cel puţin patru ani până când salariul mediu net din România va ajunge la un nivel similar cu cel obţinut în statele din Uniunea Europeană. BIBLIOGRAFIE 59 .

www. Constanţa Popovici Veronica Bundă Ramona Nicoleta 2. “Macroeconomie” – Prof. Editura Ex Ponto 2002 6.ro 60 .contabilul.ro 7.ec. Victor Ploae.ro 9.ro 4. “Microeconomie” – Prof. Univ. Dr. www. Editura Ex Ponto 2002 5. Ploae Victor Editura Muntenia 2004. Dr.ro 10. Familiei şi Protecţiei Sociale www.eu/eurostat 8.europa. www.mmuncii. Institutul National de Statistică www. Institutul de Prognoză Economică www.mediafax. Ministerul Muncii. Univ.ro 3. Victor Ploae. Univ. www. Economie politică (Macroeconomie) – Prof.Salariul în România 1.ipe.fisc. Dr.insse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful