P. 1
25383472 Salariul in Romania

25383472 Salariul in Romania

|Views: 46|Likes:
Published by Ion Ion

More info:

Published by: Ion Ion on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

Salariul în România

Salariul în România

CUPRINS
INTRODUCERE ...........................................................................................................................2 CAPITOLUL 1: CONCEPTUL, NATURA ŞI FORMELE SALARIULUI ..............................5 1.1 Piaţa muncii şi salariul ................................................................................................. 5
1.1 Conceptul şi natura salariului .......................................................................................7

1.2. Formele de existenţă a salariului ....................................... ....................................... 10 1.3 Forme de salarizare .................................................................................................... 12 CAPITOLUL 2: SALARIUL ÎN ROMANIA............................................................................. 16 2.1 Particularităţi ale pieţei muncii în România ................................................................16 2.2 Salariu în România...................................................................................................... 24 2.3 Salariu minim în România ......................................................................................... 26 2.4 Salariu mediu în România .......................................................................................... 31 2.5 Impozitarea salarială ...................................................................................................39 CAPITOLUL 3: SALARIZAREA ÎN ROMÂNIA COMPARATIV CU CEA A STATELOR MEMBRE UE ...............................................................................................................................48 3.1 Salariu minim în Europa ..............................................................................................48 3.2 Salariu mediu în Europa ............................................................................................. 52 CONCLUZII ................................................................................................................................ 55 BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................................58

2

Salariul în România

Introducere În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era suma ce se plătea fiecărui soldat roman pentru cumpărarea sării. Soldatul era un om dependent şi i se acorda salarium, în virtutea acestei dependenţe un om liber nu primea salarium. Termenul s-a păstrat în timp şi a căpătat sensul de venit al unui om care este dependent de altul, fie juridic, fie economic. Salariul apare ca venit ce revine factorului muncă datorită participării nemijlocite a lui la activitatea economică. De la început trebuie să precizăm faptul că salariul nu a existat în toate timpurile, cu toate că factorul muncă a participat în toate timpurile la procesul de producţie. De fapt, este de neimaginat un proces de producţie, în general, activitatea economică, fără prezenţa factorului muncă. Atunci, apare limpede că salariul, privit ca venitul persoanelor care participă prin munca lor proprie la procesul de producţie, este o categorie economică ce a apărut în anumite condiţii social-economice, odată cu apariţia în societate a unor oameni lipsiţi de toate condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea producţiei, în afară de forţa muncii lor, care, pentru ei, apărea ca singurul mijloc de existenţă. Dacă ne imaginăm un producător independent, un meseriaş, observăm că acesta posedă în plină proprietate toate condiţiile materiale de producţie pe care împreună cu munca lui le foloseşte după cum crede de cuviinţă, în procesul de producţie. În acest caz, este firesc ca tot ce obţine el, întreaga valoare creată sa-i aparţină în întregime. Nimeni altcineva nu are dreptul să-i ceară nici o particolă din valoarea nou creată de el, în afară poate de stat, care pentru serviciile aduse comunităţii , deci şi meşteşugarului, percepe impozitul pe venit. Putem spune oare că venitul meşteşugarului obţinut prin munca sa proprie îmbracă forma de salariu? Desigur nu, deoarece categoria de salariu nu reflectă toate tipurile de venituri obţinute de factorul muncă de-a lungul timpului, el nu apare ca formă tip a venitului, ci ca venit ce revine factorului muncă în anumite condiţii social-economice. Aceste condiţii sînt acelea în care posesorul forţei de muncă,
3

Samuelson. ci sclav. “omul este mai mult decît o marfă. el nu ar putea închiria forţa lui de muncă. salariul reprezintă cea mai frecventă formă de venit. desigur. singura lui alternativă este să-şi închirieze forţa lui de muncă. a capacităţii de a munci.A. de pe urma căruia să obţină venitul necesar traiului. egal în drepturi cu toţi ceilalţi. 4 . ci ca preţ al îchirierii forţei de muncă. sau iobag. Aşa cum arată P. nivelul lui condiţionează situaţia economică a unui număr însemnat de persoane. Dacă nu ar fi cetăţean liber. Deci. În condiţiile contemporane . singurul bun pe care îl posedă. ca preţ al serviciilor aduse prin munca depusă de către aceşti oameni. cu toate că este adevărat că omul închiriează serviciile sale pentru un preţ. nu pur şi simplu ca preţ al muncii. îl poate face numai dacă este cetăţian liber.Salariul în România nu posedă altceva decît aptitudinile lui fizice şi intelectuale. capacitatea lui de a munci. sau feudalului. a unor oameni liberi juridic şi. care reprezintă singura lui sursă de existenţă. Lipsit de ceilalţi factori de producţie. el este lipsit şi de mijloacele necesare traiului. Acest preţ este nivelul salariului. deoarece aceasta aparţine de drept stăpînului de sclavi. laureat al premiului “Nobel” pentru economie. priceperea lui. cît şi remunerarea muncii celor ce execută activităţi de concepţie şi conducere. El exprimă atît retribuirea muncii de execuţie a lucrătorilor propriu-zişi. iar rezultatele muncii lui vor fi însuşite de către aceştea în virtutea posesiei de către ei a factorului muncă. salariul apare. care este de la distanţă cel mai important preţ”. Dar acest lucru.

pe întâlnirea şi confruntarea cererii cu oferta. NATURA ŞI FORMELE SALARIULUI Modalităţile de formare a veniturilor participanţilor la viaţa economică se explică prin formele specifice de remunerare a serviciilor aduse în cadrul activităţii economice de fiecare factor de producţie. alţi nesalariaţi. ca preţ al muncii ce se formează pe piaţa muncii. în perioada dată. factorul muncă pentru contribuţia adusă în activitatea economic este remunerat prin salariu. Ea funcţioneaza în fiecare ţară. De aceea. miliari în termen. Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă. Cererea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de munca.1 Piaţa muncii în România – noţiuni teoretice Factorul muncă reprezintă conditia generală a oricărei activităţi şi se asigură. pe diferite grupuri de ţări şi la scara mondială. Şi în acest caz. studenţi. 5 . adica a volumului de muncă ce poate fi depus de populaţia aptă de muncă a ţării respective.Salariul în România CAPITOLUL 1: CONCEPTUL. generează nevoia de muncă. Aceasta reprezintă volumul total de muncă necesar activităţilor dintr-o ţară pe o perioada dată. de asemenea. Orice activitate. Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării disponibilităţilor de muncă existente în societate. în cererea de muncă nu se includ activităţile care se pot realiza de către femeile casnice. Astfel. salarizate. care se initiază sau există în societate. trebuie să avem în vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă. prin intermediul pieţei. Piaţa muncii se întemeiază. Dar ea nu constituie în întregime o cerere care se exprimă (manifestă) pe piaţa muncii. 1. ci numai acelea care urmează sa fie remunerate. ca şi ceilalti factori de productie. salarizarea ei. Condiţia generală pentru ca nevoia de muncă să ia forma cererii de muncă este remunerarea sa.

ci ca oameni. se desfasoară în două trepte sau faze. cererea de muncă este practic invariabilă. generatoare de locuri de muncă.Salariul în România Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăţii în condiţii salariale. deoarece dezvoltarea unor activităţi existente şi initierea altora noi. Prin urmare. ci sunt ataşaţi mediului economico-social. oferta de muncă nu se formeaza în exclusivitate pe principiile economiei de piaţă. nu poate aştepta oricât angajarea pe un loc de muncă. oferta de muncă depinde de vârstă. aspecte care nu sunt neapărat de natura economică. oamenii nu se deplasează dintr-o localitate în alta şi nu îşi schimbă cu usurinţa munca. Prima se manifestă pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi 6 . studenţii.  Generaţiile de tineri nu sunt crescute de părinţii lor ca nişte mărfuri sau numai pentru a deveni salariaţi. Cererea şi oferta de muncă nu trebuie considerate prelungiri simple şi directe ale cererii şi ofertei de bunuri economice pe o altă piaţă. ci se compun din segmente şi grupuri neconcurenţiale sau puţin concurenţiale. al studenţilor şi al celor care nu doresc să se angajeze în nici o activitate. De asemenea.  Posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă. neputându-se subsitui reciproc decât în anumite limite sau deloc. starea sănătăţii. întrucat au resurse pentru existenţă sau au alte preocupări.  Oferta de forţă de muncă este eminamente perisabilă şi are caracter relativ rigid. ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă. militarii în termen şi alţi oameni care depun activităţi nesalariale. condiţii de muncă etc. ci ca nişte categorii specifice cu un conţinut care le este propriu. În acest sens se impun atenţiei următoarele aspecte:  Pe termen scurt. chiar daca nu au avantaje economice. se formează în decursul unui timp îndelungat în care creste şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja. Oferta de muncă se exprimă prin numărul celor apţi de muncă sau populaţia aptă disponibilă din care se scade numărul femeilor casnice. în ansamblul său. psihologie.  Cererea şi oferta de muncă nu sunt omogene. presupun o anumită perioadă de timp. Piaţa muncii.  Oferta de munca. Cel ce face oferta trebuie să trăiască. De aceea. sex. în oferta de muncă nu se includ femeile casnice.

Salariul în România ofertă. ci forţa sa de muncă. dar în realitate este preţul forţei de muncă. aceasta nefiind materializată şi neexistînd decît în cadrul procesului de producţie. pe baza contractelor şi a altor angajamente asumate de firmă. Muncitorul vinde pe piaţa nu munca. De aceea salariul este şi un venit. Problema salariului a constituit o preocupare constantă a economiştilor începînd cu şcoala clasică. Dar. În cadrul acestei faze. număr de ore suplimentare pe care salariaţii acceptă să le efectueze sau nu.2 Conceptul şi natura salariului Salariul reprezintă mai întâi suma plătită pentru a obţine serviciul factorului muncă. iar oferta se delimitează şi ea pornind de la programul de muncă. În primul rînd. salariul se obţine după ce munca s-a consumat. după el. că salariul reprezintă un venit însuşit prin muncă. pe piaţă muncitorul nu vinde întreprinzătorului munca. Salariul reprezintă. determinate de particularităţiile tehnico-economice ale activităţilor. ca volum şi structură. El apare ca fiind preţul muncii. este o parte a valori create. în realitate. spunînd că din toate cele trei venituri. de situaţia socială şi economică etc. El vinde doar capacitatea de a munci. adică valoarea sau preţul muncii. Apare ca fiind expresia în bani a întregii valori nou create dar. 7 . adică forţa de muncă. ci numai o formă camuflată a valorii sau a preţului forţei de muncă. el deducându-se din preţul încasat pentru bunul la producerea căruia a contribuit. Salariul nu este ceea ce pare a fi. salariul este singurul venit bazat pe muncă. Munca este creatoare de valoare. se formeaza codiţiile generale de angajare ale salariaţilor. în funcţie de condiţiile concrete ale firmei şi salariaţilor săi. dar ea însăşi nu are valoare şi nici preţ. Adam Smith enunţă unele idei juste cu privire la salariu. Cererea se dimensionează precis. în funcţie de nevoile şi aspiraţiile lor. Cele mai multe teorii consideră în mod just. o parte din produsul muncii muncitorului din care se scade în primul rînd renta şi în al doilea rînd profitul. A doua fază reprezintă o continuare a celei dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali. se conturează principiile care actionează la stabilirea salariilor şi o anumită tendinţa de stabilire a salariilor la un nivel înalt sau scăzut. El a văzut în salariu o categorie naturală -”răsplata naturală a muncii”. 1.

iar acest fapt stă la baza diferenţierii salariilor. De aceea. Prin logica sa. Concepţiile monoiste explică substanţa salariului printr-un singur factor. Salariul ar fi deci o parte. existînd în acest sens. aceasta susţine că salariul nu trebuie considerat o sumă determinată pe piaţa muncii ci un rezultat care decurge direct din eficienţa muncii. O altă teorie monistă explică substanţa salariului prin productivitatea muncii. Lassale apelează la argumentul lui Th. Este prima eplicaţie a substanţei salariului dată încă de Turgot şi Quesnay.Salariul în România Natura salariului este tratată în maniere diferite. În concordanţă cu aceasta. capitalul economic devine capital cultural. 8 . Maltus. Pentru a explica de ce salariul are această limită. Pornind de aici. experienţa profesională etc. care susţine că un salariu mai mare ar încuraja căsătoriile şi ar avea ca rezultat creşterea populaţiei peste posibilităţile ce decurg din dezvoltarea economiei. În esenţă. iar salariul apare. astfel încît venitul mediu scade. din rezultatul muncii. fenomenul “capital cultural” a căpătat sensul de cunoştinţe ştiinţifice pe care posesorul forţei de muncă le acumulează prin învăţămînt şi cultură. Analizele statistice nu validează în totalitate această teorie. Unul din aceşti factori este costul formării resurselor de muncă. teoria salariului de eficienţă conduce la concluzia că relaţia salariu-productivitate nu este şi nici nu trebuie să fie identică pentru toate firmele sau activităţile. cînd salariul apare. însă. Varianta modernă a acestei explicaţii o reprezintă teoria salariului de eficienţă. salariul reprezintă suma care asigură strictul necesar pentru existenţa salariatului şi întreţinerea familiei sale. Alţi autori consideră că natura salariului este dată de “capitalul cultural” care se formează prin intermediul “capitalului economic”. Cheltuielile cu creşterea şi pregătirea forţei de muncă reprezintă “capitalul economic”. îndemînarea şi cunoştinţele sale formate pe baza cheltuielilor respective. fundamentată îndeosebi în ultimele două decenii. mai mare sau mai mică. creşte numărul deceselor şi scade natalitatea ajungîndu-se în cele din urmă la punctul din care s-a pornit. Ea nu poate. parţial ca un transfer gratuit de venituri. explica substanţa salariului în condiţiile învăţămîntului gratuit. dar relevă posibilitatea utilizării sale la elaborarea unor concepţii realiste cu privire la mărimea şi dinamica salariului. precum şi la explicarea ştiinţifică a existenţei unor diferenţe necompensatorii între salarii. în ultimul timp. Întrucît ceea ce se închiriază sau se vinde este priceperea salariatului. ca plată pentru utilizarea capitalului cultural. Ferdinand Lassale a ajuns la legea de aramă potrivit căreia “salariul mediu nu depăşeşte întreţinerea existenţei muncitorilor şi reproducerea speciei”. populaţia nu se mai poate întreţine. concepţii moniste şi concepţii dualiste.

Dar. în contextul general al raportului dintre cererea şi oferta de muncă. după care substanţa salariului constă. În această viziune. în funcţie de rezultatele ei. Teoria dualistă despre substanţa salariului îşi are rădăcinile în vechile doctrine economice. distribuită în mod direct salariaţilor. a capacităţii lor de adaptare la procesele de muncă şi tehnologiile existente în întreprinderi sau la mobilitatea geografică. creşterea şi diversificarea cererii pentru aceste bunuri se traduc printr-o mişcare similară a cererii de muncă. Pornind de la ceea ce este logic şi raţional în diferite teorii şi la diferiţi autori. gestionarul unei asemenea avuţii este salariatul însuşi. adică din diferenţierea pregătirii salariaţilor. totodată. pentru participarea lor la activitatea economică mai ales sub formă bănească. Cererea de muncă. a teoriei capitalului cultural. salariul se stabileşte pe baza mecanismului pieţei. Aceasta se formează ca sumă a necesarului pentru a produce toate mărfurile şi serviciile solicitate de societate. Ca preţ plătit pentru serviciul adus de factorul muncă.Salariul în România În literatura economică anglo-saxonă s-a răspîndit teoria “capitalului uman”. el fiind însă definitivat şi plătit după depunerea muncii. la fel şi capitalul uman rezultă din investiţii specifice făcute cu scopul de a genera venituri viitoare.este stocul de experienţă acumulată de lucrător. la fel ca cererea pentru ceilalţi factori de producţie are caracter derivat. declanşând mobilitatea salariaţilor spre însuşirea celor mai cerute calificări sau spre întreprinderile în expansiune. mărimea salariului se formează astfel încât ea să se situeze cel puţin la nivelul costului forţei de muncă. aceasta urmărind să o administreze în scopul maximizării venitului pe care-l obţine. diferenţele dintre salarii influenţează alocarea factorului muncă în economie.spun unii autori . În acelaşi timp. Beneficiul anticipat al acestei cheltuieli iniţiale este un venit bănesc superior sau un viitor loc de muncă. se poate concluziona că substanţa salariului o reprezintă partea din venitul naţional. concomitent. condiţionat de nivelul productivităţii. În viziunea acestei teorii. care ar putea fi considerată o prelungire pe alt plan. ceea ce primeşte salariatul este o parte din produsul muncii. 9 . Pe termen lung. Salariul se stabileşte pe baza relaţiei dintre cel ce are nevoie de muncă şi posesorul acesteia. “Capitalul uman . Aceasta este valoroasă pentru venitul sau cîştigul său potenţial viitor”. Aşa cum capitalul fizic este rezultatul unei investiţii. inegalitatea salariilor derivă din inegalitatea formării capitalului uman. mai important şi aducător de satisfacţii suplimentare. comparativ cu cel anterior pentru că purtătorul şi. în costul forţei de muncă şi în productivitatea muncii.

În Franţa. salariile vor înregistra o tendinţă de creştere. cererea de forţă de muncă va fi mai mare şi ca urmare a acestui fapt.3. El reflectă puterea de cumpărare a salariului nominal. să scadă. cu privire la nivelul salariilor pentru bărbaţi. Există deosebiri regionale între salariile nominale din cadrul aceleiaşi ţări. Salariul nominal este suma de bani pe care salariatul o primeşte în schimbul forţei sale de muncă. intră în funcţie modalităţile de completare a lui cu resurse care au revenit iniţial întreprinderii sau societăţii. pe criterii naţionale şi rasiale. Mărimea lui depinde de mai mulţi factori: a) valoarea forţei de muncă. femei.Salariul în România Acest mod de formare a salariului are la bază regulile generale de funcţionare ale pieţei şi elementele specifice pieţei muncii. În perioadele de avânt cînd se înregistrează creşteri ale producţiei. cu salariul nominal. scăderea producţiei face ca cererea de forţă de muncă. 1. salariile muncitorilor din sudul Italiei sunt mai mici decât salariile muncitorilor din nord. pe regiuni. se concretizează în salariul nominal şi cel real. Acesta se poate exprima astfel: Sr =(Sn /Cv )*100 10 . la un moment dat. Salariul astfel format este raportat întotdeauna de posesorul muncii la cerinţele propriei sale existente pe care şi-o doreşte normală şi la parametrii tot mai ridicaţi de siguranţa pe seama acestei forme de venit. Formele de existenţă a salariului Substanţa salariului. evident să scadă salariile. Această cantitate diferă de la o perioadă la alta şi de la o piaţă la alta. de la unitatea în care lucrează. Raporturile dintre salariul nominal şi cel real sunt în funcţie de costul vieţii. Ea constă dintr-un ansamblu de măsuri luate de întreprinzători sau de stat. în vederea apropierii de condiţiile unei vieţi normale sau de realizarea acesteia. Salariul real este cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată. categorii şi forme de salarizare etc. b) evoluţia situaţiei economice. adică mai concret de preţul forţei de muncă care se stabileşte pe piaţa muncii prin mecanismul cererii şi ofertei. c) politica de salarizare. De pildă. şomajul să ia proporţii şi. Atunci cînd salariul se dovedeşte a fi insuficient. se consemnează chiar prin legislaţie salarii mai mici în provincie faţă de Paris şi regiunea pariziană. tarife. în timpul crizelor şi recesiunilor.

ca participare la rezultatele acesteia sau prin diferite facilităţi. Pe lîngă salariul încasat de fiecare s-au mai constituit salariul colectiv şi cel social.  salariul social amânat. intervine pentru a spori veniturile unor categorii de salariaţi sau numai ale unor grupuri din cadrul acestora ce se confruntă cu riscuri mai mari. 11 . El se consideră amânat până la survenirea unor riscuri legate de boli. care reflectă deprecierea valorii banilor. La un salariu nominal dat. accidente . b) preţurile mărfurilor şi a tarifelor pentru servicii. cum sunt accidentele de muncă. şomajul etc. d) revendicările celor ce muncesc. taxele. în funcţie de valoarea mai mare a ei. va staţiona. Dinamica salariului real exercită o mare influenţă asupra ofertei individuale de muncă. dacă salariul real va continua să crească şi după acest moment. numărul orelor lucrate de cel ce oferă munca va scădea. Creşterea numărului de ore se micşorează însă pe măsură ce salariul real atinge un nivel mai înalt. tuturor oamenilor. c) puterea de cumpărare a banilor. Creşterea costului vieţii neînsoţită de o creştere proporţională a salariului nominal antrenează scăderea salariului real. cu o unitate monetară se pot cumpăra mai multe sau mai puţine mărfuri. Dar.Salariul în România Un indice al costului vieţii ne permite să cunoaştem mărimea cheltuielilor băneşti pe care un individ trebuie să le facă pentru a-şi asigura acelaşi nivel de viaţă în două situaţii care diferă numai prin preţuri. bolile profesionale. Salariul social reprezintă acea parte din venitul naţional. impozitele. pentru riscuri comune. lucrătorul urmăreşte să sporească numărul orelor de muncă. care acţionează invers proporţional asupra salariului real. prin care societatea. Cînd salariul real atinge un nivel pentru standardul lui de viaţă. Dinamica salariului real este supusă acţiunii mai multor factori: a) salariul nominal. Cînd acesta este mic. în ansamblul său. Salariul colectiv este atribuit în mod global tuturor salariaţilor unei întreprinderi. Inflaţia. Economistul Collinet a propus împărţirea salariului social în două categorii :  salariul social afectat care reprezintă suplimentul de venit vărsat în mod regulat unor categorii de salariaţi în funcţie de situaţia lor familiară. care se află în raport direct proporţional cu cel real. antrenează o scădere a veniturilor reale. numărul de ore de muncă efectuate nu va mai creşte.

. În ţările mai dezvoltate. ţările dezvoltate au deci un mare avantaj. • Principiul liberalizării salariilor. • Principiul negocierii salariilor . şi modul tradiţional de viaţă. depind şi de alţi factori care sînt diferiţi de la ţară la ţară: cererea şi oferta de forţă de muncă. • Principiul salariilor minime. desigur. deci munca intensivă dintr-o ţară. care diferă şi ea de la o monedă naţională la alta. condiţii de muncă. valoarea banilor etc . este mai mare decît cea a muncitorului dintr-o ţară cu o productivitate a muncii mai scăzută. De asemenea considerând identice celelalte elemente durata zilei de lucru. După cum se ştie. componente care desigur diferă de la o ţară la alta. intensificarea muncii diferă de la o ţară la alta. produce în aceeaşi unitate de timp mai multă valoare decît munca mai puţin intensivă din altă ţară. De asemenea. În primul rînd deosebirile naţionale în mărimea salariilor sînt determinate de variaţia diferită a elementelor valorii forţei de muncă de la o ţară la alta. nivelul de organizare a muncitorilor etc. De asemenea un rol important are. îşi va găsi expresia.capacitatea de cumpărare a salariului nominal al muncitorului dintr-o ţară cu o productivitate naţională a muncii mai ridicată. Principiile sistemelor de salarizare: • Salariul reprezintă un preţ plătit pentru factorul muncă şi este necesar să se stabilească prin mecanismele pieţei. • Salarizare după: cantitatea muncii. în care productivitatea muncii este mai mare. Deosebirile naţionale între salarii. 1. salariu egal. intensitatea muncii. de condiţiile naturale etc.Salariul în România Realitatea economică ne arată că există deosebiri naţionale între salarii determinate de o serie de factori. Pe piaţa mondială. • Caracterul confidenţial al salariului. calitatea muncii. cu o valoare naţională pe unitatea de produs mai mică decît în celelalte ţări. se produc mărfuri. nivelul de calificare. puterea de cumpărare a monedei. cantitatea şi calitatea acestora depind de gradul de civilizaţie. • Principiul la muncă egală.4 Forme de salarizare 12 . valoarea mijloacelor de subzistenţă şi a serviciilor necesare traiului muncitorului şi familiei sale. conjunctura economică favorabilă sau nefavorabilă. într-o sumă de bani mai mare.

formula Rowam. şi anume: 1) Salarizarea în acord – plata salariului se realizează pe operaţii. această formă de salarizare este folosită pentru remunerarea lucrătorilor din sectorul administrativ. 3) Salarizarea mixtă constă într-o remunerare stabilă pe unitatea de timp. în funcţie de interesele societăţii. Cele mai cunoscute formule sunt: formula lui Taylor. Practic. sistemul Bedaux şi formula Schueller. Salariul efectiv se compune din doua parti principale:  salariul de baza calculat dupa timpul lucrat ca minim garantat. la care durata timpului de muncă pentru realizarea respectivei munci nu este arătată în mod expres. etc. colectiv (se realizează pe echipe) sau global (se realizează pe întreprindere. Cele mai uzuale prime sunt: prime de calitate (pentru identificarea defectelor sau evitarea pătrunderii componentelor cu probleme de calitate în produsul finit). de organizare etc. în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice. Sistemul primelor se bazează pe timpul mediu normat pentru realizarea unei piese sau operaţii. realizarea piesei sau operaţiei într-un timp mai scurt.  salarizare în acord progresiv sau regresiv – tariful putând să crească sau să scadă după o anumită cantitate de produse. practicându-se acolo unde poate fi măsurată munca individuală şi nu primează calitatea). Economia de timp. prime de vânzare (pentru depăşiri ale valorii normate ale vânzărilor). După tariful aplicat distingem:  salarizare în acord simplu – tariful rămâne constant pentru întreaga cantitate de produse. produse. Prima este reprezentată de o parabolă: ea creşte până când lucratorul îşi dublează rezultatele după care se plafonează. formula York. aduce un salariu suplimentar. tehnologice.Salariul în România În practica economică se cunosc trei forme principale de salarizare. Se utilizează în activităţile în care calitatea are o importanţă deosebită. numai o parte din creşterea de venit ca urmare a creşterii productivităţii orare a muncii revine salariatului..  o remunerare variabila a randamentului sau performantelor. prime pentru munca în conditii speciale şi prime de producţie pentru sporul de productivitate peste un anumit nivel. activităţi. formula Halsey. fără a se putea preciza cantitatea de muncă pe care el trebuie să o depună în unitatea de timp. fabrică etc). Acordul poate fi: individual (este stimulativ pentru lucrători. 2) Salarizarea în regie – asigură remunerarea salariaţilor în raport cu timpul lucrat. Este o formă de salarizare care incită permanent lucrătorii la prestarea unor ore de muncă suplimentare. dacă doresc să obţină un salariu mai mare. La nivelul întreprinderilor. 13 . si care se adauga salariului de baza (in general se considera ca prima nu poate depasi o treime din salariul total realizat).

măreşte ataşamentul faţă de întreprindere şi preocuparea pentru perfecţionarea activităţii. Forma stimuleaza cooperarea în muncă. Pentru îmbunătăţirea formelor de salarizare s-au conturat câteva direcţii principale de acţiune. şi anume: 1. un număr de acţiuni ale întreprinderii cu titlu gratuit salariaţilor. Se negociază cu echipa un fond de salarii global pe lucrare sau proiect. 14 . Corectarea – vizează toate formele de salarizare concretizându-se în:    adaptarea rapidă a salariului la dinamica preţurilor şi la inflaţie. elimina efectele negative ale absenteismului. creşterea siguranţei salariatului prin menţinerea salariului la un nivel decent. de asemenea.Salariul în România Daca S = salariul cuvenit s = salariul orar t = timpul efectiv consumat T = timpul normat pentru o piesa sau un produs n = numărul de piese realizate p = suma cuvenită ca salariu pentru o piesă P = prima acordată pentru fiecare piesă realizată suplimentar Atunci. in cazul formulei Rowan. de creştere a productivităţii muncii şi de creştere a capitalului prin surse proprii. 5) Participarea salariaţilor la rezultatele întreprinderii este o formulă suplimentară care stimulează întreg personalul. în conditiile în care acesta poate fi marit sau diminuat şi regula de repartizare pe membrii echipei. Se pot distribui. În cadrul acestei clasificări se mai pot adăuga şi urmatoarele forme de salarizare: 4) Salarizarea pe colective de lucratori (echipe) este o forma de acord aplicată la volumul total al rezultatelor unei echipe. unde m = 1/2 sau 1/3 in cazul formulei Halsey sau P = t/T [s(T-t)]. reduce conflictele şi competiţia între indivizi. Se poate calcula şi aloca un fond pentru suplimentarea salariilor în funcţie de beneficiul obţinut. micşorarea diferenţelor dintre salariile din sectorul public. în cazul sistemului de prime: S = st + np P = 1/m [s(T-t)]. Formula este cunoscuta ca şi acordul global. privat şi mixt la muncă egală.

2. accidente de muncă. mobilitatea forţei de muncă (dacă mobilitatea este mai mare şi o parte forţei de muncă dintr-o regiune migrează în alta unde este mai bine plătită. în ceea ce priveşte angajările. realizându-se sub două forme:  salariul familial – alocaţiile de stat pentru copii. salariul social – utilizat pentru a spori veniturile tuturor salariaţilor sau a unei categorii de salariaţi confruntate cu riscuri mari (şomaj. Productivitatea muncii este şi ea un factor relevant . prime şi sporuri pentru naşteri etc. 15 . ce se referă la cheltuielile pentru producerea şi reproducerea forţei de muncă şi raportul dinre cererea şi oferta de muncă.  3. gradul de organizare în sindicate precum şi legislaţia cu privire la mişcarea sindicală şi revendicările din fiecare ţară. salariile sau promovarea pentru alte motive decât capacitatea de a practica o anumită meserie). dacă oferta de muncitori calificaţi pentru domeniul respectiv este unică. participarea prin intermediul acţiunilor cumpărate de salariaţi de la unitatea unde îşi desfăşoară activitatea. stabilirea unui procent constant din cifra de afaceri. Gradul de dezvoltare economică a ţării.. reducerea forţei de muncă i-ar obliga pe patroni să crească salariile).Salariul în România  acordarea de sporuri sau prime pentru condiţii de muncă dificile. iar salariatul primeşte un salariu mai mare. sunt toţi factori ce influentează mărimea şi nivelul salariului. În primul rand. salariul se va stabili la un nivel mai ridicat.cu cât aceasta este mai mare se obţine un venit mai mare. care să se distribuie salariaţilor din beneficiu. Participarea sau implicarea are în vedere admiterea salariaţilor la împărţirea beneficiilor obţinute de unitatea unde lucrează. boli profesionale etc. Socializarea are în vedere asigurarea unui surplus de salariu. responsabilităţi de conducere etc.  Mărimea şi dinamica salariului depind de o serie de factori. discriminarea în angajare (poate favoriza un grup în raport cu altele. costul resurselor de muncă.). peste cel primit pentru munca depusă. astfel:   participarea directă la beneficii.

1 Particularităţi ale pieţii muncii în România Ocuparea forţei de muncă în România rămâne una dintre zonele cele mai tensionate ale tranziţiei.5 8142.5 Rata brută de ocupare 46.5% faţă de 48%).) (mii pers) 10839. semnificând o participare importantă a femeii la activitatea economicosocială. rata brută de ocupare a populaţiei totale s-a diminuat de la 46.1 INDICATORI Populaţia civilă Numărul ocupată de salariaţi (Mii pers.1 Indicatori ai potenţialului de muncă din România ANUL Populaţia totală (Mii pers.700.5%. deocamdată.7 23185. aceasta din urmă situându-se. în perioada 1990-2008. Tabelul 2. de capacitatea redusă de absorbţie a economiei. Procesul este generat atât de evoluţiile demografice – cu o mai mică influenţă. iar a persoanelor în vârstă de 15-64 ani de la 72. În România. populaţia civilă ocupată s-a redus cu 2.000 persoane. iar numărul de salariaţi cu aproximativ 4.Salariul în România CAPITOLUL 2: SALARIUL ÎN ROMÂNIA 2.4%. observabil în creşterea numărului persoanelor dependente de populaţia care contribuie la asigurările sociale şi constituirea resurselor statului.7% la 57.5 16 1998 1999 . ca şi diminuarea ratei populaţiei ocupate au condus la modificări importante în ceea ce priveşte raportul de dependenţă economică.7 46. la nivelul celei atinse de ţările dezvoltate. însă. în special. Tendinţele demografice. îndeosebi fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. în anul 2008.7% la 38. Principala tendinţă care se manifestă în ultimii 18 ani în ceea ce priveşte volumul ocupării forţei de muncă este continua sa reducere. reducerea drastică a natalităţii şi a sporului natural începând să se manifeste în acest deceniu – cât.) 23206.2 10786 7483. rata de activitate masculină era evident mai mare decât rata de activitate feminină (62. Ca urmare. În acelaşi interval.000 persoane.000.

Salariul în România 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 22789 22755,3 22730,6 22681 22607,6 22545,9 22488,6 22455,5 22435,2 10458 10062 10011 9493 9379 9023 8813 8419,6 8629 6627,4 6385,3 6200,6 6047,7 5893,9 5399,1 5181,6 4761 4623 45,9 44,2 44 41,9 41,5 40 39,2 37,5 38.4

Sursă: Buletinul Institutul Naţional de Statistică 1/2008

În contextul evoluţiilor de pe piaţa forţei de muncă, al declinului ocupării, s-au produs o serie de deplasări structurale. În prezent, structura populaţiei civile ocupate, pe sectoare ale economiei este anacronică, riscantă, reflectând concomitent:
 procesul de dezindustrializare şi reograrizare a ocupării;

 capacitatea modestă a sectorului servicii de a absorbi şi reţine o parte importantă a populaţiei disponibilizate din industrie (deşi acest sector pare să înregistreze, în general, o evoluţie ascendentă, în cifre absolute, ocuparea în cadrul său se reduce);
 riscul pseudo-terţializării ocupării, cu efecte negative asupra unui trai decent şi/sau asupra

polarizării activităţilor speculative. Aceste tendinţe exercită o puternică influenţă asupra sistemului de calificări, asupra posibilităţii de identificare a nevoilor viitoare de formare profesională, asupra relaţiei dintre cererea de forţă de muncă şi oferta sistemului de educaţie şi formare profesională. La nivelul sectorului primar (agricultură, silvicultură, economia vânatului) populaţia activă implicată în acest domeniu a fost de 3.144.000 persoane în 1998, crescând la 3.320.000 de persoane în anul 2003 şi atingând valoarea de de 3.570.000 în anul 2008. Numărul persoanelor angajate în sectorul secundar (industrie şi construcţii) a cunoscut în perioada 1998-2008 un fenomen de scădere acccentuată, de la 4.711.000 în anul 1998, la 3.193.00 în anul 2003 respectiv 2.708.000 în anul 2008. Această scădere importantă a numărului de persoane ocupate în acest domeniu are mai multe explicaţii între care: pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere pentru produsele româneşti, transformarea fostei economii de stat centralizate într-o economie de piaţă care are la bază rentabilitatea economică, creşterea masivă a preţurilor la utilităţi şi respectiv incapacitatea fostelor întreprinderi industriale de a produce în condiţiile de calitate şi de preţ cerute de piaţă,
17

Salariul în România rezultând de aici concedieri masive din fostele mari întreprinderi de stat şi regiile cu pierderi: minerit etc. Din punctul de vedere al grupării persoanelor active pe cele trei sectoare de activitate, România prezintă o structură defavorabilă, cu o pondere mare şi în creştere a populaţiei active din sectorul primar şi cu o pondere destul de redusă a serviciilor. În condiţiile în care competitivitatea în sectorul industriei este greu de dobândit datorită costurilor mari pe care le implică, şansa economiei româneşti ar fi dezvoltarea acentuată a sectorului serviicilor pentru a compensa scăderea valoriii produsului intern brut datorită scăderii dimensiunii sectorului industriei şi construcţiilor. Tabelul 2.2 Structura populaţiei civile ocupate, pe sectoare economice în România SECTOARE ECONOMICE ANUL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Agricultură (%) 29,1 29,8 33 36 36,5 34,5 35,5 37,6 38,1 41 41,3 Industrie şi construcţii (%) 43,5 39,9 37,1 35,8 34,4 33,6 34,3 32 30,7 24,4 27,3 Servicii (%) 27,4 30,3 29,9 28,2 29,1 31,9 30,2 30,4 31,2 30,4 29,4

Sursă : Buletin Institutul Naţional de Statistică 1/2008

În funcţie de forma de proprietate, se constată o evoluţie importantă a sectorului privat de la 27,1% în 1998 la 75% 2004 (în cifre absolute de la 2936,9 mii persoane la 6475 mii). Ponderea populaţiei ocupate în sectorul privat creşte atât în agricultură (în 2002 aceasta deţinea peste 98%), cât şi în industrie şi servicii. În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după criteriul statutului profesional, principalele schimbări se referă la:
 reducerea ponderii salariaţilor în cadrul populaţiei civile ocupate (de la 75,1% în 1998 la

53,5% în 2008);
18

Salariul în România
 sporirea numărului de lucrători pe cont propriu (17,1% în 2000 şi 21% în 2008) şi a

lucrătorilor familiali neremuneraţi, categorie din care face parte şi populaţia care lucrează în agricultură (15,2%, respectiv 17,1% în aceiaşi ani de referinţă);  menţinerea la un nivel relativ constant a numărului patronilor. Legat de structura populaţiei active după sexe, există mai multe ramuri ale economiei naţionale în care populaţia activă este majoritar feminină. Cele mai importante dintre aceste sunt: sănătate şi asistenţă socială (77,7%),învăţământ (67,45%), activitate hotelieră şi de alimentaţie publică (63%), comerţ (51%). În anul 2008, distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţii era structurată, în principal, pe următoarele categorii:  conducători şi funcţionari superiori din administraţia publică şi din unităţile economicosociale - 2,1%;  specialişti cu ocupaţii intelectuale sau ştiinţifice - 6,4% ;  tehnicieni, maiştri şi asimilaţi - 8,1% ;  funcţionari administrativi - 3,9% ;  lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi - 6,8% ;
 agricultori şi lucrători calificati în agricultură, silvicultură şi pescuit - 39,7%;

 muncitori / meseriaşi - 16,5% ;  alte categorii de ocupaţii - 16, 5% . Ratele de activitate pe grupe de vârstă au avut următoarele valori:  pentru grupa de vârstă 15-24 de ani: 43,1%;  pentru grupa de vârstă 25-34 de ani:84,5%;  pentru grupa de vârstă 35-49 de ani: 85%;  pentru grupa de vârstă 50-64 de ani: 57,8%;  pentru grupa de vârstă 65 de ani şi peste: 35,7% . Structura populaţiei ocupate în funcţie de statutul educaţional relevă faptul, că unei ponderi de aproape 2/3 din total îi corespunde o instruire de nivel secundar sau superior, situaţie care permite aprecierea că forţa de muncă din România dispune de o pregătire de nivel ridicat. Luând în considerare criteriul vârstei, gradul cel mai înalt de instruire corespunde persoanelor din grupele de 25-34 ani (aproximativ 90%) şi 35-49 ani (77%).
19

9% 9. Raportul A.019 1.079 594.642 516.1 Evoluţia ratei şomajului în perioada 1998-2008 20 .220 219.038 445.025.9% 10.Salariul în România Tabelul 2.785 504.432 657.861 155.214 Şomeri neindemnizaţi 71.475 255.3 Evoluţia şomajului INDICATORI ANI 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ŞOMERI TOTAL 337.056 1.8% 10.233 438.242 Rata şomajului 3% 8.O.440 929.4% 10.925 998.130.517 307.M.575 224.164. Numărul şomerilor înregistraţi creşte semnificativ în 1992.457 217.038 258.211 95.284 317.007.642 86.564 881.5% 6.432 232.705 1.978 602.4% 11.420 98.059 564.874 225.296 1.N.992 391.065 245.932 286.142 202. pe anul 2006 Reducerea volumului ocupării forţei de muncă este acompaniată de apariţia şi extinderea şomajului.6% Surse: Buletin Institutul Naţional de Statistică 1/2007.131 826.066 457.932 Beneficiari de ajutor de şomaj 265.F.980 386.5% 8.2% 10. Grafic 2.223.957 549. odată cu transformările implicate de trecerea de la economia planificată la economia de piaţă.427 Beneficiari de alocaţie de sprijin 239.044 402.959 390.435 1.6% 8.

şomeri cu studii postliceale şi tehnice de maiştri – 2.8%. trecând la o curbă descendentă astfel că la sfârşitul anului 2008 numărul şomerilor înregistraţi era de 826.8% şi fără şcoală absolvită – 1. de 11. în general. reprezintă categoriile cele mai vulnerabile în faţa riscului de şomaj.7%. fenomenul îşi continuă curba ascendentă până în 2000. 21 . De altfel. Distribuţia şomerilor pe niveluri de instruire şi formare reflectă o concentrare mare a fenomenului în categoria persoanelor care au absolvit învăţământul liceal. cât şi pe sexe. gimnaziu – 17. după care îşi reia tendinţa crescătoare.3%. acest fenomen continuă până în anul 2002 ca urmare a accelerării procesului de privatizare.Salariul în România 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 R a tas omajului Aşa cum se poate observa din graficul referitor la rata şomajului. cu liceu – 40. datorită unei oarecare macrostabilizări economice şi datorită creşterii economice precum şi politicilor sociale aplicate şomajul îşi schimbă evoluţia. şcoală profesională şi de ucenici – 29. restructurare şi lichidare a unor întreprinderi. în ordine. pe întreaga perioadă 1991-2001. precum şi cel profesional şi de ucenici. şi în cadrul grupei de vârstă 15-24 ani. absolvenţii învăţământului gimnazial.7%.932 persoane. atât pe total. în general. când se reduce semnificativ. Numărul şomerilor cu pregătire universitară este redus. La nivelul anului 2008. trebuie menţionat că tinerii în vârstă de 15-24.9%. structura populaţiei de şomeri după nivelul de pregătire a fost următoarea: şomeri cu studii superioare – 3. În ultimii 2 ani. urmează. reprezentând o rată de 8. şcoală primară – 3.6%.9%. primar şi cei fără şcoală absolvită. rata şomajului atingând un maxim al perioadei post-decembriste. Proporţiile respective se menţin. Distribuţia se păstrează. iar din această grupă femeile şi cei rezidenţi în mediul urban.7%.

Durata medie a şomajului. cât şi active. care au renunţat să mai caute un loc de muncă. Riscul cel mai mare pentru şomajul de lungă durată îl prezintă. atât pasive. 18. ci este o continuare a tendinţelor înregistrate şi în anii anteriori. acestea fiind. reflectă aceeaşi situaţie: ponderea mult mai ridicată a şomajului în rândul tinerilor şi reducerea acesteia pe măsură ce se înaintează în grupele superioare de vârstă. de calificări.0 luni. faţă de 17. generată de o anumită lipsă de coerenţă a strategiei de dezvoltare a economiei constituie una dintre explicaţiile situaţiilor menţionate. mai mult cu 7 puncte procentuale faţă de anul 2006. aşadar. 17. eventual. beneficiază de o serie de măsuri de protecţie socială. la nivelul anului 2007. pe grupe de vârstă. în 2007. inclusiv absolvenţii diferitelor niveluri de educaţie şi formare profesională iniţială care nu au fost niciodată încadraţi în muncă. În acelaşi timp. Modul de distribuţie a ratei şomajului. că şcoala încă „produce şomeri”. O proporţie importantă dintre acestea sunt persoane descurajate. persoanele de peste 50 de ani.4 puncte procentuale faţă de anul 2003. rata şomajului corespunzătoare grupurilor menţionate a fost de aproximativ 3 ori mai mare decât rata medie.3% din total. mai greu acceptate de angajatori şi mai puţin deschise spre diferite forme de recalificare şi reconversie. Îngrijorător este.5% femei).7 luni pentru şomerii de 35-49 ani şi 20. dar în creştere cu 2. Această stare de fapt conduce la concluzia că există încă deficienţe de comunicare şi transparenţă între cererea de forţă de muncă şi oferta de calificări a sistemului de educaţie şi formare.3 luni pentru cei de 25-34 ani. Persoanele care se aflau în şomaj de peste un an în 2007 reprezentau 44. Situaţia nu este specifică numai anului menţionat. în acelaşi timp. în general. peste 80% dintre şomerii intraţi pentru prima dată pe piaţa muncii erau în vârstă de 15-24 ani. dificultăţile de identificare a nevoilor viitoare de forţă de muncă. în scădere cu 7 puncte procentuale faţă de anii 2004-2006. care. La cele de mai sus trebuie adăugat un alt fapt alarmant: în 2007. cu diferenţe importante pe grupe de vârstă: 12.5 luni pentru şomerii de 15-24 ani.Salariul în România În mod constant. fiind de 16. După cum am mai amintit. înregistrează o scădere faţă de anii precedenţi.8 luni în 2005. 22 . le-ar facilita reinserţia profesională. faptul că aproximativ 50% din numărul total al persoanelor descurajate care au încetat să mai caute de lucru erau tineri în vârstă de 15-24 ani (51% bărbaţi şi respectiv 49.3 luni pentru cei în vârstă de 50 ani şi peste. şomerii.

atât datorită diferenţelor în ceea ce priveşte numărul populaţiei şcolare şi al absolvenţilor diferitelor niveluri de învăţământ. cât şi indicatorilor specifici ai dezvoltării economice. în absenţa unor date concrete privind numărul lor. Astfel. Prahova. Galaţi. având în vedere că numărul absolvenţilor învăţământului profesional şi de ucenici. (Calculul s-a făcut prin raportarea numărului beneficiarilor ajutorului de integrare profesională la 31 martie 2006 la absolvenţii anului şcolar 2004-2005. Maramureş. pe lângă posibilitatea frecventării cursurilor de calificare. total şi pe niveluri de formare. în mod constant. printre judeţele cu cel mai mare număr de şomeri care au beneficiat de ajutor de integrare profesională – între 3600 şi peste 5000 de absolvenţi care au intrat direct din şcoală în şomaj – se numără Iaşi. Bacău şi Municipiul Bucureşti. Arad. Cifrele beneficiarilor de ajutor de integrare profesională sunt diferite de la un judeţ la altul. Şomerii adulţi. cifră care se menţine relativ constantă în ultimii ani. Cu alte cuvinte. au realizat o inserţie profesională reuşită ceva mai mult de două treimi din total. pot fi realizate unele estimări ale ponderii acestora. tinerii care finalizează învăţământul superior reprezintă. Covasna. Călăraşi şi Timiş. deoarece aceştia din urmă pot beneficia de forma respectivă de protecţie începând cu lunile septembrie-octombrie 2006. în plan local. Botoşani. se situează judeţele: Ilfov. este de aproximativ 30%. Ialomiţa. Satu Mare. capacităţii diferite de absorbţie a forţei de muncă tinere de care dispune economia judeţului. cei mai mulţi dintre aceştia provin din învăţământul profesional şi de ucenici. în cadrul fiecărei promoţii de absolvenţi. după susţinerea şi celei de-a doua sesiuni de bacalaureat). dar şi tinerii absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ care intră direct în şomaj pot beneficia – aşa cum s-a mai amintit – şi de o serie de măsuri active de ocupare. Vaslui. Astfel. în funcţie de acelaşi criteriu. gradului de urbanizare a acestuia etc. se poate aprecia că dintre absolvenţii anului şcolar / universitar 2004/2005. fiind urmaţi de absolvenţii învăţământului liceal şi postliceal. categoria cea mai favorizată din perspectiva analizată. ponderea tinerilor care beneficiază de această formă de protecţie. Dolj. Giurgiu. cu mai puţin de 1500 de şomeri care au beneficiat de ajutor de integrare profesională. Astfel. iar al celor care primesc ajutor de integrare profesională de 106 mii (la 31 martie 2006). Sălaj. cu alte cuvinte a celor care alimentează fenomenul şomajului în anul respectiv. În anul 2005. recalificare şi 23 . Suceava. postliceal şi superior a fost în 2007 de aproape 360 de mii. liceal. Tulcea. Braşov. La polul opus.Salariul în România În ceea ce priveşte beneficiarii de ajutor de integrare profesională (formă de protecţie socială destinată absolvenţilor care nu au găsit un loc de muncă).

De această măsură de ocupare beneficiază. însă. eficienţa acesteia fiind.3%. Una dintre măsurile active de ocupare care ar trebui să aibă rolul cel mai important în stimularea angajabilităţii – cursurile de calificare. din care mai mult de jumătate finalizaseră învăţământul superior. În timp ce definiţia românească pune accent pe efortul ce trebuie recompensat. un număr relativ redus de tineri. în unele situaţii – mai multe sau mai puţine. Rezerva agenţilor economici privind angajarea absolvenţilor provine şi din faptul că. din totalul de peste 12 mii persoane care au încheiat pregătirea în diferite cursuri organizate de către Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (din care peste 4 mii erau şomeri) numai 782 persoane au reuşit să se încadreze în activitate. absolvenţii şomeri au posibilitatea să fie angajaţi prin subvenţionarea unui cuantum din salariu din Fondul de şomaj. recalificare şi perfecţionare – nu are impactul scontat. 2. deoarece au dificultăţi în prognozarea propriilor nevoi de forţă de muncă. cea Americană precizează 24 . Unii dintre ei consideră că nu pot să formuleze cererea pentru angajarea de personal dintre absolvenţi. redusă. în continuare. Mulţi angajatori. reprezintă suma de bani data de patron salariatului in temeiul unui contract individual de muncă pentru munca efectuată sau ce trebuie efectuată şi pentru serviciile îndeplinite sau ce trebuie îndeplinite. Toate aceste aspecte implică o regândire a sistemului de protecţie socială şi o adaptare a acestuia la condiţiile efective de pe piaţa muncii. nu-şi permit angajarea tinerilor absolvenţi. conform datelor Ministerul Muncii. în anul 2007. în trimestrul I al anului 2006. Spre exemplu. generale sau locale – subvenţiile salariale le parvin cu întârziere.2 Salariul în România Salariul. utilizării serviciilor de intermediere a Direcţiilor Generale de Muncă şi Agenţiilor de Ocupare a Forţei de Muncă. în condiţiile în care semnele de revigorare a economiei întârzie să se manifeste sau sunt prea timide. ceea ce reprezintă 6. numărul absolvenţilor angajaţi în aceste condiţii a fost de aproape 20 de mii (faţă de peste 350 de mii de absolvenţi ai diferitelor niveluri de învăţământ.Salariul în România perfecţionare. Grupul American de consulting pentru Business Practice defineste salariul ca “o recompensa acordata fiecarui angajat in schimbul contributiei sale la succesul firmei”. indiferent de denumirea sa. în condiţiile instabilităţii economice şi a mediului de afaceri. în acelaşi an). indiferent de facilităţile pe care aceasta le implică.

În România. convenită în cadrul contractului de muncă.Salariul în România că numai rezultatele se recompensează. Teoretic. Cu aceste excepţii. şi politica salariala a firmei. prin care s-au detaliat elementele ce se cuprind în salariul individual brut. Salariul poate fi privit din două puncte de vedere: 25 . Se consideră că un contract de muncă are un caracter confidenţial. rezultate importante pentru întreprindere. complexitatea şi răspunderea lucrătorilor ce revin postului în care este încadrat salariatul. salariul de baza. 340/2001. suma precizată se acorda efectiv salariatului în anumite conditii stabilite (timpul efectiv lucrat şi rezultatele obţinute în raport cu standardale de performanţă). loialitate şi stabilitate în muncă (vechime). munca prestată în conditii grele. experienţă. singurul corectiv în aplicarea principiilor negocierii salariului constă în stabilirea salariilor prin lege ori prin alte acte normative pentru personalul din societatile bugetare. în prezent. sub sancţiunea suportării rigorilor legii. sumele plătite din fondul de salarii. cu obiectivul de protecţie socială. 19/2000. alte adaosuri la salarii. se arată ca acesta cuprinde: salariile de baza brute. sporurile. Salariul de bază este partea principală a salariului total. Adaosurile şi sporurile la salariu constituie partea variabila a salariului şi se acordă numai pentru perfomanţe deosebite ale salariatului. Poate că această diferenţă de optică explică parţial şi diferenţă de dezvoltare dintre cele două ţări. aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. prin Legea 14/1991 s-a instituit principiul negocierii salariale în cadrul regiilor autonome şi a societăţilor comerciale ceea ce este desemnat în mod tradiţional prin conceptual de liberalizarea salariilor. De asemenea prin lege se stabileşte nivelul salariului minim pe economie. pe de altă parte. adausurile şi sporurile sunt confidenţiale. parţială sau neîntelegerea raporturilor contractuale. importanţa. formele de salarizare. Conform legii. încercându-se în acest fel protejarea întreprinderilor în competiţie pentru menţinerea salariaţilor şi evitarea situaţiilor conflictuale ce ar rezulta din întelegerea gresită. abilităţile şi rezultatele persoanelor. sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie. premiile anuale. precum şi a celui din regiile autonome cu specific deosebit. salariile se stabilesc prin negociere colectivă sindicală. drepturile în natură. nu pot fi comunicate. El se stabileste pentru fiecare salariat în funcţie de pregătire. pe de o parte. altor persoane fizice sau juridice. În Normele de aplicare a Legii nr. indemnizaţiile.

corespunzator programului normal de muncă. educatia. satisfactia profesionala. 2. situatia familiala.Salariul în România . întreprinderile mari utilizeaza un sistem flexibil de avantaje acordate salariatilor. salariul este venitul celor care au contribuit. care presupune vânzarea pe piaţă a bunurilor. Suma de bani pe care o ridică lunar salariatul este salariul net. Întreprinderea aplică şi un sistem de premiere a salariaţilor cu ocazii deosebite si pentru rezultate deosebite. Acestea contribuie la reducerea fluctuatiei personalului si reducerea cheltuielilor pentru angajarea si instruirea noilor salariati. Întreprinderea. care presupune combinarea factorilor de producţie. sunt factori de luat in considerare la stabilirea „pachetului” de avantaje ce va fi folosit pentru cresterea productivitatii. potrivit legii. Salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata. Varsta. firma trebuie sa analizeze cu atentie daca este oportun să creeze un nou loc de munca.din punct de vedere al desfăşurării activităţii economice.3 Salariul minim în România Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului orar. Având în vedere reglementarile actuale din România. În cazul în care programul normal de muncă este. Pe lângă sistemul de salarizare. întreprinderea are cheltuieli salariale efective aflate in raport de circa 1. prin munca depusă. mai mare decat cel net cu valoarea impozitului pe salariu si a altor reţineri efectuate conform legii. are de achitat o serie de contribuţii şi taxe.din punct de vedere al finalităţii activităţii economice. la obţinerea rezultatelor (pentru salariaţi). mai mic de 8 ore zilnic. Acordarea premiilor are un efect favorabil daca se realizeaza pe baza evaluarii corecte a salariatilor si daca sumele sunt semnificative.8/1 fata de salariul mediu brut. salariul este un cost. ridicarea calitatii produselor si construirea unui climat favorabil intreprinderii. după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În acest mod. salariul de bază minim brut orar se calculează 26 . se stabileşte prin hotarâre a Guvernului. cheltuielile salariale ale intreprinderii devin foarte mari. experienta in munca. zilnic sau lunar pe care legea permite angajatorilor să-l acorde unui salariat. Suma de bani care i se cuvine lunar dupa munca prestata şi calculată conform sistemului de salarizare şi formelor aplicate este salariul brut . o componentă a costului total al bunului economic obţinut (pentru firmă). la rândul ei. .

Salariul în România prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. educatie. Salariul minim este salariul considerat ca suficient pentru satisfacerea necesitatilor vitale de alimente. 159 alin.4 . Salariului minim brut pe ţară a cunoscut modificările redate în tabelul de mai jos: Tabel 2. România este statul european care a înregistrat în ultimii patru ani cel mai mare salt al salariului minim. a cărui evaluare în euro arata o crestere anuala cu 18%. Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţară. acesta situându-se în prezent la nivelul de 540 RON. ale salariatilor. pana la 137 euro. Graficul 2.Salariul minim pe ţară în perioada 1991-2008 Anul Salariul minim Legislaţie 27 .2 Evoluţia salariului minim în perioada 2000-2008 600 500 400 300 200 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 140 100 175 280 250 310 330 540 390 Evolutia salariului m inim in pe rioada 2000-2008 Se poate observa din graficul anterior faptul că nivelul salariului minim a crescut permanent în perioada 2000-2008. Potrivit art. etc. (3) din Codul muncii acesta este obligat sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de baza minim brut pe ţară. tinând cont de dezvoltarea economică şi culturală a fiecărei ţări. îmbracaminte.

000 ROL 1.610 euro şi se înregistrează în Luxembourg. comparativ cu remuneraţiile minime din restul statelor membre UE. respectiv creşterea produsului intern brut.750.000 ROL 250. cifră care plasează ţara pe penultimul loc înaintea Bulgariei.000 ROL 65.176 lei/ora.000 ROL 97. iar în 2014 va reprezenta 50% din salariul mediu brut pe ţară. Salariul minim din România a avut cel mai dinamic avans anul trecut.000. reprezentand 3.000 ROL 2. Salariul minim în România. Faţă de 7000 ROL în anul 1991.000 ROL 330 RON 390 RON 540 RON HG 780/1991 HG 774/1992 HG 683/1993 HG 353/1994 HG 184/1995 HG 594/1996 HG 468/1997 HG 208/1998 HG 296/1999 HG 1166/2000 HG 231/2001 HG 1037/2001 HG 1105/2002 HG 1515/2003 HG 2356/2004 HG 1776/2005 HG 1824/2006 HG 1105/2008 Aşa cum se poate observa in tabelul de mai sus salariul minim pe economie a avut o evoluţie ascendentă în ultimii ani.000 ROL 3.100. Salariul minim pe economie din România a 28 . la 540 RON. în prezent.000 ROL 2. precum şi de nivelul productivităţii muncii.500.000 ROL 1. in condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008.215 ROL 45. Începând cu 1 iulie 2008. el a ajuns. România are cel mai redus salariu minim raportat la puterea de cumpărare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.400.800. în anul 2008. salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 lei lunar.000 ROL 450. Cel mai mare salariu minim garantat din UE este de 1. ţinta de inflaţie.000 ROL 15. a fost de 137 de euro.000 ROL 350.Salariul în România 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7.000 ROL 1.000 ROL 75. cu un salariu minim de 112 euro.

Astfel. coeficienţii minimi de ierarhizare.atât în termeni nominali. Astfel. dar şi o necesitate internă. Calcularea salariului minim pe economie România a aplicat modelul european privind modul de calcul al salariului minim pe economie. în ultimii opt ani. cât era în 2000.din Uniunea Europeană. la 540 lei noi. angajaţii vor fi departajaţi în funcţie de studiile pe care le au. Aceasta nu înseamnă că este de ajuns să ai o diplomă ca să ceri patronului salariu mai mare.2% în termeni reali. Prevederile referitoare la salariul de bază minim brut negociat. salariul minim pe economie a crescut anual cu 27. potrivit datelor Institutului European de Statistică. ci să fii şi angajat pe un post pentru care sunt necesare studiile pe care le ai.000 lei vechi. de coşul minim de consum. unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Până acum. Aducerea salariului minim la jumătate din salariul mediu este o cerinţă a UE. de o majorare a salariului de pe cartea de muncă. Potrivit Hotărârii de Guvern nr 1105/2008 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2008. indiferent dacă vrea sau nu patronul. Muncitori  necalificaţi şi ucenici = 1. echivalent lunii octombrie din 2008. reprezentând 3. salariul minim pe economie a urcat de la 1. Angajaţii cu salariul minim pe economie beneficiază. Astfel. pe categorii de salariaţi sunt: 1. cel mai mare ritm de creştere . în intervalul amintit. (salariu minim 540 de lei) 29 .Salariul în România înregistrat.000. Cu toate acestea. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă. cât şi în termeni reali . salariul minim se stabilea în funcţie de inflaţie.176 lei/oră. precum şi coeficienţii minimi de ierarhizare şi sporurile minime din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se aplică salariaţilor ale căror salarii sunt stabilite prin negociere.9% în termeni nominali şi cu 12. el se stabileşte având ca bază de calcul salariul mediu. nivelul salariului minim a ajuns doar la 137 euro. În medie.

din salariul de bază. maiştri şi asimilaţi)  studii superioare de scurtă durată = 1. funcţionari administrativi.3 (salariu minim 750 de lei) – grupa 3 (ex.8 (ex. contabilitate. calc.Salariul în România  calificaţi = 1.  pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale ce nu au fost compensate corespunzător cu ore libere plătite se acordă un spor de 100% din salariul de bază. de birou.  pentru condiţii nocive de muncă – 10%.2 (salariu minim 600 de lei) – grupele 5. personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:  liceală = 1. periculoase sau penibile – 10%. lucrători din agricultură.6. cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se 30 .  pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei inlocuite. tehnicieni. profesori etc. Pentru o încadrare corectă. casieri etc)  postliceală = 1. 2. personal încadrat pentru funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de:  studii superioare = 2. personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:  şcoala de maiştri = 1. (salariu minim 1200 de lei) – grupa 1 şi 2 studii superioare de lungă durată (ex. lucrători servicii şi comerţ. econom.2 (salariu minim 650 de lei) – grupa 4 (ex. Sporurile minime ce se acordă în condiţiile contractului colectiv de muncă sunt:  pentru condiţii de muncă grele. silvicultură şi pescuit. postliceal de contabilitate primară) 3.  pentru vechime în muncă minimum 5% pentru trei ani vechime şi maximum 25 % la o vechime de peste 20 de ani. subingineri) 4.7. se va solicita nivelul studiilor solicitat la ocuparea postului. jurişti.5 (salariu minim 850 de lei) – grupa 1 şi 2 (colegiu. Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.  pentru lucrul in timpul noptii. secretari. 25% din salariul de baza.25 (salariu minim 725 de lei) – grupa 4 dacă are studii postliceale (ex..) Coeficienţii de salarizare se aplică la salariul minim negociat pe societate (care nu poate fi mai mic de 540 de lei). ingineri. op.

Adaosurile la salariul de baza sunt: a) adaosul de acord. dupa caz. 31 . salariu mediu pe economie înregistrand o creştere continua. diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere. cât si a celui brut. Sporurile nu se includ in salariul de baza si nu se mai acorda dupa normalizarea conditiilor de munca. care este de pana la 10% in cazul societatilor comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome. salariul mediu reprezinta media nivelurilor salariale înregistrate în economie la un anumit moment dat.5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat.Salariul în România vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura. Alte venituri sunt: a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor. si 1327 pentru cel net. începand cu anul 1991 până în prezent. tichetele cadou. tichetele de cresa si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor. În tabelele urmatoare. 2.).4 Salariul mediu in România Dacă salariul minim reprezintă salariul fixat pe cale legală pentru a garanta salariaţilor din categoriile defavorizate un venit care sa le asigure un minim decent de subzistenta. care nu poate fi mai mare de un an. c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor. Conditiile de diferentiere. b) premiile acordate din fondul de premiere. daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc. conform Institutului National de Statistica (luna octombrie 2008). precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor. grupuri de unitati sau unitati. grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri (spor de izolare. el situându-se în prezent la nivelul de 1795 RON pentru cel brut. b) tichetele de masa. spor pentru folosirea unei limbi straine. calculate intr-o proportie de minimum 1. se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si. Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura. se poate observa evoluţia atât a salariului mediu net. Trendul salarial a fost unul ascendent. institutie.

la cresteri salariale si a nivelului de trai. Aceste aspecte se pot observa si in tabelele ce urmeaza. sustinuta şi de creşterea economică. Romania a trecut în anul 1990 de la economia centralizată la economia de piaţă. desprinzându-se de monopolul statal ce caracteriza economia romaneasca inainte de ’89.Salariul în România Deşi nivelul salariului mediu nu este unul ridicat. salariile medii fiind in continuă creştere. acesta a inregistrat o crestere continua. deschizand astfel calea către progres. comparativ cu celelalte ţări membre UE. Toate acestea au dus la dezvoltarea economică a României. 32 . privatizare şi noi investitii.

026 95.299.276.493 169.101.936 201.231 8.952 1.480 531.704 48.476.708 668.286 19.222.275 5.771 41.929 5.518 5.080.061 4.611 4.791 185.563 2.337 322.453 286.280.139 144.430 131.680 8.704.546 328.102.813 920 1101 1364 1623 7.698 2.338.763.530 397.212 3.834 2.505 2.115.733.749 163.542 332.441 8.848.061 1.725 2.908.330 2.436.5 Castigul salarial mediu brut in perioada 1991-2008 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006*) 2007*) 2008*) 4.570.265.559.024 963 1122 1395 1728 11.595 341.402.915 944 1112 1377 1738 10.215 30.994 1.579 8.686 15.518 2.087.392.909 2.210 942 1109 1361 1704 9.040.897 36.152 119.991 835.736 6.Salariul în România Tabel 2.144.932 9.424.739 24.677.183 590.516 374.047 4.789 6.476.223 85.369 3.402.849 314.322.069 6.479 102.423 36.349.766 974 1155 1471 1795 13.528 6.521.520.719.415 95.993 135.283 261.461 1.433.003 500.506.952 875 1017 1264 1543 5.292.114 1.296 1.676.054.263.781 795.873.567 384.674 7.550 206.768.096 386.103 2.440 301.331 22.562 3.329.065 6.008 442.476 1.518 1.765 973 1120 1387 1751 9.679 5.070 6.241 35.197.855 8.923 3.360 6.451 456.321.427 1.498.421 29.569.671 1.266 8.322 268.637 2.130 6.157 8.488.572 297.521.449.841 871.721.839 4.071 2.129 7.742 261.083.730 200.864.722 2.130 5.861 8.065.856 933.317 2.559 1.091.326 5.856 8.669 4.621.841 1017 1213 1522 1844 14.998 4.020.835.694 4.308 951 1100 1232 1637 4.795 6.373 47.789.334.128 4.092 453.462 75.241 131.709 957 1122 1402 1769 10.267 1.214.226 1.327.075 1.989.218 25.665 5.024 5.insse.046.035.666 216.605 19.842 260.586 6.068.910.078 965 1148 1411 1751 12.975.944 2.483.512 1121 1481 1730 Lei/ salariat *RON Sursa: www.778.469.136 162.411.769 16.178 2.263.012 1.956 1.796 3.174.035.585.364 4.647.008.570 1.583.ro 33 .763 221.034 509.944 225.425 774.691 1.006.404.247 25.882 8.802 237.808 596.717 1.885.590 754.021.748 5.591 1.534.125.717.824 1.838.633 5.732 5.519 6.258 65.621 3.756.534 8.

375 820.941 1.525.460.603 182.299 3.239 19.732 160.357.513.139.978 722 835 1023 1273 8.220.324 736 860 1040 1296 9.644 2.103.211 742 866 1084 1327 10.510 1.263 19.696 5.Salariul în România Tabel 2.795.453 2.360.804 75.880 1.938 2.493 3.047 142.110 15.704 734 841 1030 1277 9.456 93.978 1.194 199.272.677 38.558 591.124.159 5.803 262.210.867 3.361 3.989 67.477.989 2.365 4.745 252.451.313 5.037.259 1.570 3.981.880 456.479.585 2.233 1.543 341.213 3.748.854.807.098.065 6.080 294.034 126.122.658 5.135.194 1.005 27.957.431 4.6 Castigul salarial mediu net in perioada 1991-2008 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*) 2006*) 2007*) 2008*) lei/salariat *) 4.464.883.038.110 720 833 1012 1248 7.314.245.306 74.025.603.174 23.858.495 1.671.162 106.801.080 2.148 774 908 1121 1361 11.723 153.361 710.486 229.637.535 333.020 167.409 4.657 218.898.555 743 839 1027 1282 7.717 29.213 15.666.824 32.508 567.806.170.977 3.773 28.549 1.952 1.620 1.191.029.787 19.217 380.331 198.692 940.891 5.981 2.171.242 1.424 1.260 4.656.863.702 293.030 301.672 2.730.408 4.622 2.629.709 51.426 58.892 884.659.842 1.705.875.045.134 205.040.612 101.633 797.273 5.857.828.978 12.498 1.867 1.658.363 1.123.596.965.763 101.967 3.514 2.094 848 1099 1266 Sursa: http://www.771.550 17.430 4.869 2.497.801 5.647 999.425 3.738.835 5.071.967.725.038 13.761 5.108 6.294.305 878.588 4.305 1.824 24.032 153.148 580.138 3.729.ro RON 34 .621 1.210 3.146 112.758 248.861 6.563 396.261 1.530 282.915.819.693 5.279 3.483 242.378 173.052 2.906.883 230.851 4.624.029 3.338 343.573 674 767 941 1134 4.482 708 828 1013 1192 6.990.240 3.319 126.795 170.641 1.090 650.686 4.240.911.969.899 3.411.969 4.237 507.080 79.917 131.881.994 2.201 3.454 4.183 2.751.194 730 842 1040 1308 8.287 37.495 3.944.885 256.983 5.612 374.135.995 433.728 1.049 723 826 918 1200 3.464 199.924 1.797 621.955.919.insse.380 4.026 954.

salariu mediu nu mai înregistrează aceeaşi ascensiune.200 si 1. Acest fapt se datoreaza faptului că luna februarie este luna cea mai scurta din an.Salariul în România În ceea ce priveşte salariul mediu pe economie. 35 . Grafic 2. Deşi aproape în fiecare an acesta a înregistrat creşteri deosebite. Din graficul urmator se poate observa creşterea salariala în perioada 2000-2008. în luna februarie. o data cu introducerea cotei unice de impozitare de 16%. când nivelul salariului mediu din decembrie aproape s-a triplat faţă de cel de la inceputul anului.3 – Creşterea salarială în perioada 2000-2008 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1716 1409 1150 826 428 545 674 966 288 Evolu ţia salariu lu im ed iu b ru t 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dinamica salariului mediului brut in perioada 2000-2008 reflecta cresterea economica din aceasta perioada. creşterea ridicându-se la circa 50% în 4 ani. Proiectiile Ministerului Economiei si Finantelor pe urmatorii 12 ani arata ca salariul mediu brut din Romania ar putea ajunge in 2020 intre 1. se poate constata faptul că acesta a avut o traiectorie ascendentă pe parcursul celor 17 ani. Un alt aspect ce trebuie remarcat este faptul că. Începând cu anul 2005. în aceeaşi perioadă.500 de euro. La nivelul Uniunii Europene Romania are cea mai mare rata de crestere a salariului mediu brut. puterea de cumparare a monedei naţionale a înregistrat o creştere datoarată în principal stabilizării cursului valutar în raport cu euro si dolar. Salariul mediu brut a crescut de la 288 lei in 2000 la 1630 lei in 2008. astfel influentând în mod direct angajaţii plătiţi cu ora. Cu toate acestea. se remarcă în special anii 1993 şi 1997. salariu mediu se diminuează uşor. în general. Cu toate acestea Romania mai are mult pana la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la tarile dezvoltate din UE.

în activităţile poştă şi telecomunicaţii. câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 24. de 11. industria de prelucrare a ţiţeiului. Creşteri salariale cuprinse între 5 şi 8% au fost consemnate în domeniile sănătate şi asistenţă socială. Alte scăderi. 36 .738 lei (475 euro). în numeroase rânduri. În iunie. învăţământ. unde s-au obţinut creşteri între 3% şi 5%. salariul mediu net. transporturi aeriene. industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou.5% în iunie 2008 faţă de a şasea lună a anului trecut. hoteluri şi restaurante. poştă şi curierat.4%. cauciuc şi mase plastice. precum şi în industria minieră şi metalurgică. de acordarea celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de sărbători (decembrie.273 lei (348 euro). cele mai mari câştiguri nete s-au înregistrat în sectoarele de intermedieri financiare. Câştigul salarial mediu brut a fost în iunie de 1. în principal. fabricarea substanţelor şi produselor chimice. iar cele mai mici în prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută. producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. martie/aprilie). cu 2% mai mare decât în luna precedentă. ritmul anual de creştere a salariilor a fost semnificativ peste cel al productivităţii muncii. cu excepţia mobilei. de 9. În comparaţie cu luna mai. În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate. Ţinând cont de inflaţie. a crescut cu 2% (25 lei).7% în primele 5 luni ale acestui an. Banca Centrală a avertizat. cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari. În sectorul industrial. Cele mai importante deprecieri ale câştigului mediu net au fost înregistrate în activitatea de intermedieri financiare. silvicultură. salariile au sporit cu 11% până la 15%. administraţie publică. În iunie 2008 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial faţă de luna precedentă. cuprinse între 2% şi 10%. ca urmare a acordării de prime (inclusiv prime de vacanţă pentru funcţionarii publici şi prime de stabilitate pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice) şi a realizărilor de producţii mai mari. potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS). Prin urmare. fabricarea produselor textile.Salariul în România În ceea ce priveşte evoluţia recentă.4%. salariul mediu net s-a majorat cu 14. pe fondul majorării salariilor din industrie şi din servicii. Alte sectoare de activitate în care angajaţii au beneficiat de majorări ale salariului mediu net au fost: tăbăcirea şi finisarea pieilor. gaze şi apă. s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun. până la 1. industria construcţiilor metalice. în intervalul iunie 2007-iunie 2008. că menţinerea unui ritm de creştere a veniturilor salariale peste avansul productivităţii muncii creează dezechilibre în economie şi pune presiune pe inflaţie.

din tabelul urmator se pot sesiza diferentele dintre salariul mediu in diferite regiuni ale tarii.7 Câştigul salarial mediu brut şi net . cat si diferentele considerabile dintre salariu mediu acordat barbatilor si cel acordat femeilor. la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. conducând. Sud . la sfârşitul anului 2006 Regiunea de dezvoltare / judetul Brut Total 1. pe regiuni de dezvoltare. Sud .Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 5. Vest Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Total Net 866 765 845 715 792 710 726 717 817 730 724 914 834 763 768 835 882 681 860 763 735 889 760 853 855 965 876 804 768 816 790 732 813 858 Brut 1222 1034 1127 944 1127 941 944 938 1159 1013 1029 1299 1166 1103 1041 1181 1259 910 1281 1058 958 1248 1098 1237 1197 1479 1250 1182 1077 1165 1123 1002 1176 1235 Barbati Net 922 783 857 713 849 706 723 717 878 781 788 975 887 828 789 898 952 693 975 800 736 950 839 930 897 1105 951 890 815 884 847 772 896 933 Brut 1062 983 1099 941 967 960 949 929 980 880 862 1098 1004 901 997 1001 1059 864 974 952 959 066 866 1002 1081 998 1021 923 942 977 964 885 936 1033 Femei Net 803 746 831 716 733 713 730 717 744 680 659 827 759 695 750 764 806 667 743 719 734 815 666 756 805 755 782 699 716 744 734 684 718 781 1146 1009 1114 942 1049 950 946 933 1078 945 947 1217 1099 1005 1017 1097 1163 888 1129 1009 958 1166 993 1132 1145 1286 1149 1066 1013 1074 1043 949 1065 1136 1.Salariul în România Acestea influenţează majorările sau deprecierile în funcţie de perioada în care sunt acordate. Tabel 2. Nord –Est Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui 2. Sud – Muntenia Arges Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman 4. judeţe şi sexe. În ceea ce priveşte caştigurile salariale medii pe ramuri economice. 37 .Est Brăila Buzău Constanţa Galaţi Tulcea Vrancea 3. în cele din urmă.

Vaslui . cu 60% mai mult decât salariaţii din companiile care au operaţiuni în nord-estul ţării şi cu 30% peste cei din regiunea de sud-vest. urmaţi de cei din regiunea de nord-vest cu un salariu mediu brut lunar de 1287 ron. Bucureşti . diferentele de salariu intre regiuni fiind cu mult mai mari. precum si a ramurii economice preponderente in zona respectiva. Cele mai mici câştiguri le au angajaţii din nord-estul ţării . Astfel.Salariul în România 6. Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu 8. Nord . Harta salarială la nivel de ţară reflectă investiţiile realizate în fiecare zonă. Suceava. zonele puternic industrializate sunt favorizate salarial fata de zonele predominant agricole. cu un salariu lunar brut de 1332 ron. in unele cazuri. care sunt următorii clasaţi în topul câştigurilor la nivel de ţară. 38 . Angajaţii din companiile private din Bucureşti şi Ilfov au un salariu mediu brut lunar de 1723 ron. Faptul ca exista diferente regionale in ceea ce priveste salariul mediu nu reprezinta un caz singular pentru Romania.Botoşani.Ilfov Ilfov Municipiul Bucureşti 1017 912 945 1197 910 1003 1013 1022 992 1076 846 917 1029 1095 1523 1355 1541 777 692 727 905 702 778 781 779 756 815 656 704 784 834 1129 1012 1142 1094 1020 1011 1271 941 1052 1107 1074 1047 1117 813 936 1108 1186 1605 1539 1612 832 771 778 960 723 811 850 817 796 844 630 719 846 899 1192 1145 1197 938 808 877 1113 877 951 925 966 933 1033 882 897 945 997 1429 1150 1460 719 616 674 844 680 742 715 738 715 784 684 690 719 763 1058 863 1079 Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă în anul 2006 Asa cum se poate observa.cu un salariu mediu brut lunar 1209 ron. Piatra-Neamţ. Acest fapt este datorat in principal gradului de dezvoltare economica a regiunii in sine.Vest Bihor Bistriţa-Năsău Cluj Maramureş Satu Mare Sălaj 7. De exemplu. de prezenţa companiilor mari în zonă. Nivelul salarial este dat de nivelul investiţiilor. salariul mediu al celor din zona Bucureşti-Ilfov este cu 60% mai mare decât al angajaţilor din nord-estul şi sud-estul ţării. salariul creste direct proportional cu nivelul de dezvoltare al fiecarei regiuni.

termică. la sfârşitul anului 2007 Activitatea Total Agricultură. comunicaţii. rezultă că trei sferturi dintre angajaţii sectoarelor invăţământ. construcţii. gaze şi apă Construcţii Comerţ Hoteluri şi restaurnte Transport. unde reprezintă cel putin jumatate din personal. sănătate şi asistentă socială sunt femei.În ciuda acestei diferenţe clare între domeniile de lucru. transport. pe activităţi ale economiei naţionale la nivelul de secţiune CAEN şi pe sexe.8 Câştigul salarial nominal mediu brut şi net lunar. femeile sunt discriminate începând cu sectorul în care se angajează.Salariul în România Tabel 2. administraţie publică şi apărare. O pondere la fel de mare o ocupă femeile în domenii precum alimentaţie publică. 39 . energie electrica şi termică. depozitare şi comunicaţii Intermedieri financiare Tranzacţii imobiliare Administraţie publică şi apărare Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Alte activităţi Total Brut Net 1246 966 905 722 746 1179 1824 1050 1701 1036 962 793 1530 3178 1202 2212 1443 1185 1085 605 925 1616 831 1448 810 751 634 1163 2360 931 1675 1167 923 843 Bărbaţi Brut 1322 911 735 1352 2145 1187 1932 1031 1102 867 1564 3681 1160 2225 1516 1364 1143 Net 1022 727 597 1051 1636 930 1470 807 851 688 1195 2736 902 1693 1297 1059 888 Femei Brut Net 1182 903 888 707 805 968 1804 907 1811 1066 837 749 1412 2946 1277 2203 1363 1136 1020 642 772 1508 728 1386 830 662 601 1085 2186 981 1662 1106 885 793 Sursa: Institutul Naţional de Statistică Din datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică. silvicultură Pescuit şi piscicultură Industrie Industrie extractivă Industrie prelucrătoare Energie electrică. industrie hotelieră. Angajaţii bărbaţi domină în industria extractivă. comerţ sau intermedieri financiare.

in industria extractiva sau in energie.636 de lei. potrivit unui raport al Comisiei Europene. in temeiul legii. iar dupa anul 1995 decalajul s-a redus cu numai două puncte procentuale. Printre motivele menţionate de raportul Comisiei se numară îngrijirea copiilor. sanatate si asistenta sociala. discriminarea salarială există. Deşi este interzisă prin lege.5 Impozitarea salariala « Impozitele reprezinta in zilele noastre obligatii pecuniare. dovedind menţinerea discriminarii sexuale. cât şi în Europa. in raport cu capacitatea contributiva a acestora. cu un salariu brut de 1. pretinse. specialisti in resurse umane fiind de parere ca motivul ar fi incapacitatea de a negocia cu angajatorul. in invatamant. de la persoane fizice si juridice. intrucat prestanta acesteia ar putea fi intrerupta de casatorie. In majoritatea activitatilor economice. Cele mai mari diferente au fost in industria prelucratoare. atât în România. a anuntat Institutul National de Statistica. Anul trecut. domenii in care salariile barbatilor au fost cu pana la 31% mai mari decat ale femeilor. salariile medii nete se incadreaza intre 1443 şi 1167 de lei. Astfel. de catre autoritatea publica.824 lei. 2. barbatii au fost mai bine platiti decat femeile. care au avut un venit lunar brut de 1. sectoare dominate de femei. Femeile din Romania castiga cu 10% la suta mai putin decat barbatii. pe care le considera forta de munca inferioara si/sau previziunile angajatorului referitoare la productivitatea probabila a candidatului femeie. preluate la bugetul statului in mod silit si fara contraprestatie imediata si folosite de 40 . precum şi existenţa unui aşa-numit "plafon de sticla" în privinţa promovării femeilor. respectiv 1.312 lei lunar. in majoritate barbati sunt de 1. femeile au castigat in medie cu 156 lei (echivalentul a 40 de euro) mai putin decat barbatii. Principalele motive pentru care femeile sunt platite mai slab decat barbatii ar putea fi parerile preconcepute ale angajatorului fata de femei. in timp ce.468 lei. politica unor companii de a nu angaja femei pentru anumite poziţii. Femeile din Uniunea Europeana sunt plătite cu 15% mai putin decât bărbaţii.Salariul în România După cum se poate observa în tabelul de mai sus salariile de încadrare în domeniile în care femeile sunt majoritare sunt cu până la 13% mai mici decat în sectoarele unde angajaţi majoritari sunt bărbaţi. sanatate si asistenta sociala. în funcţie de salariile brute medii orare. lefurile medii nete primite de angajati. nasterea si ingrijirea copiilor.

Impozitul pe venit. impozitul pe venit este o optiune economica. neconditionata si fara contraprestatie la suportarea sarcinii publice.Salariul în România catre acesta ca resurse pentru acoperirea cheltuielilor publice si ca instrumente de influentare a comportamentului platitorilor. acest venit cunoscand mai multe forme economice. d) în cazul persoanelor fizice nerezidente. fiind o prelevare obligatorie asupra venitului. veniturilor în cazul persoanelor fizice rezidente. persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania. a). venitului net atribuibil sediului permanent. astfel incat interesele acestora sa fie armonizate cu interesul public. c) în cazul persoanelor fizice nerezidente. 41 . izvorul principal al formarii venitului bugetului de stat si al finantarii cheltuielilor publice. cât şi din afara României. care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. » Impozitul este o contributie obligatorie. persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri prevazute la Art. b) veniturilor obtinute din Romania. 39 al Codului Fiscal se precizeaza categoriile de contribuabili supusi impozitului pe venit persoanele fizice rezidente. Din punct de vedere al optiunilor fiscalitatii. se aplică urmatoarelor venituri: a) în cazul persoanelor fizice rezidente române. care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. numai obţinute din orice sursa. atât din România. cu domiciliul în România.89 Cod Fiscal. altele decât cele prevazute la lit. Impozitul pe venit este acel impozit la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) este persoana fizica sau juridica care realizeaza venit si este totodata una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului de stat. care desfasoara activitate dependentă în România. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. Venitul intra in patrimoniul contribuabilului. In Art. asadar impunerea asupra acestuia este o impunere la sursa. 41din Codul Fiscal. venitului salarial net din aceasta activitate dependenta.

precum si pensiile.Salariul în România e) în cazul persoanelor fizice nerezidente. următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele. orfanii. acordate din bugetul de stat. precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane. vaduvele/vaduvii de razboi. sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate. bugetul asigurarilor sociale de stat. cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti. maternitate. inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale. g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal. f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat. militarii cu termen redus. bugetele fondurilor speciale. altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare. potrivit legii. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. cu ocazia tragerilor de amortizare. d) pensiile pentru invalizii de razboi. precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces. conform legii. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta. bugetele locale si din alte fonduri publice. e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare. cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav. precum si orice alte drepturi. indemnizatiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. 39 lit. altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale. b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri. c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale. sume asigurate. Venituri neimpozabile În înţelesul impozitului pe venit. venitului determinat conform regulilor prevazute . ordine publica si 42 . Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal. ce corespund categoriei respective de venit. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat. h) drepturile în bani şi în natura primite de militarii in termen. care obtin veniturile prevazute la art. d). studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala.

in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state. m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice. cu conditia ca pozitia acestora. sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. in conformitate cu legislatia in vigoare. q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare. in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte. oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate. invalizii si vaduvele de razboi. 771 alin. k) veniturile din agricultura si silvicultura. in calitate de corespondenti de presa. veteranii de razboi. precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati. o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania. cu exceptia celor prevazute la art. i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat.Salariul în România siguranta nationala si persoanele civile. p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania. n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala. r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri. cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare. (2) si (3). in conditii de reciprocitate. accidentatii de razboi in afara 43 . 71. de oficial. Pentru proprietatile imobiliare. j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap. cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale. l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala.

tehnicienilor si altor specialisti. in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfasoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statul special prevăzut de lege.Salariul în România serviciului ordonat. premii. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. salarii. (este inferioara anului calendaristic. tehnicienilor si altor specialisti. u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare. campionatele mondiale si jocurile olimpice. Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: activitati independente. primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. v) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. activitati agricole. transport si altele asemenea. urmasii eroilormartiri. cedarea folosintei bunurilor. prima grupa valorica. precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945. Nu sunt venituri impozabile premiile. antrenorilor. masa. t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale. indiferent de perioada la care se referă. europene si la jocurile olimpice. prevazuti in legislatia in materie. asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene. alte surse. persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene. luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989. x) alte venituri care nu sunt impozabile. antrenorilor. cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. in cazul jocurilor sportive. prevazuti de legislatia in materie. obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale. pensii. ranitilor. de denumirea veniturilor 44 . inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania. cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. investitii. precum si la jocurile olimpice. in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului).

societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. peste limita de 2. Beneficiarii acestor venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. indemnizatiile. în consiliul de administraţie. În vederea impunerii. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. in tara si in strainatate. k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor. primele. j) indemnizatia administratorilor. b) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ. Venitul din salarii. 45 . sporurile si alte drepturi ale personalului militar. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. in interesul serviciului. i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. face parte din categoriile de venituri supuse impozitarii. f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor. pentru salariatii din institutiile publice. e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica. stabilite potrivit legii. d) indemnizatia lunara brută. sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. precum si la regiile autonome. premiile. acordate potrivit legii. precum şi suma din profitul net. potrivit legii. în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori. h) indemnizatia lunara a asociatului unic. cuvenite administratorilor la companii/societati nationale.41 din Codul Fiscal. conform Art. c) drepturile de solda lunara. g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripărtite.Salariul în România ori de forma sub care ele se acorda.

astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. pensii. 57. astfel cum este prevazut in contractul de munca. nu depaseste 200 RON. in intelesul impozitului pe venit: ajutoarele de inmormantare. care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase.Salariul în România Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile. ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale.deducerea personala acordata pentru luna respectiva. cu ocazia Pastelui. 46 . . prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii.contributiile la fondurile de pensii facultative. calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. cadourile oferite salariatelor. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului. ajutoarele pentru nastere.activitati agricole. precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. salarii.Cod fiscal (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. zilei de 1 iunie. cu orice ocazie din cele de mai sus.cotizatia sindicala platita in luna respectiva. cedarea folosintei bunurilor. Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. . si urmatoarele: . final. premii.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.5 %.5 % 2. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin.1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. conform legii. Formula generala a calculului impozitului pe salarii este : (Venitul brut – Contributii – Deduceri de baza – Deduceri suplimentare)x 16% Contribuţii sociale De la data de 1 decembrie 2008 au intrat in vigoare noile cote de contribuţii aferente salariilor. Contribuţia angajatului la fondul de şomaj rămâne 0. pentru condiţii normale de muncă : 27. asa cum au fost aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.5 % 3. (5) Obligatia calcularii. precum si pentru acordarea de burse private. (2. conform legii. unitatilor de cult.astfel: Contribuţia angajatorului a asigurările sociale este: 1.5 %. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii. (3). si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii.5 %. pentru condiţii deosebite de muncă : 32.Salariul în România b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri. (4) revine organului fiscal competent. pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii. impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii. pentru fiecare contribuabil. iar contribuţia angajatorului la fondul de şomaj este de 0. nr 387/2007 precum şi prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr 388/2007. retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.5 % Contribuţia angajatului la asigurările sociale se menţine la 9. pentru condiţii speciale de muncă : 37. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Contribuţia la bugetul de şomaj datorată de către persoanele asigurate în baza contractului 47 .

2 %.4 % . în cote cuprinse între 0.Salariul în România de asigurare este de 1%. Cota de contribuţii la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilesc în funcţie de clasa de risc.2% 48 .25 %. Contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de sănătate vor fi urmatoarele: contribuţia angajatorului : 5.5 %. Contribuţia pentru concedii şi indemnizatii se menţinela 0. iar contribuţia datorată de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se menţine si ea la 0.85 %. contribuţia angajatului se menţine la 5.

Sumele variaza foarte mult in cadrul blocului comunitar. salariul minim legal a crescut în Romania de aproape cinci ori din 2000 până în 2008.610 euro. de la 35 euro pe lună (100 lei vechi) până la 137 euro pe luna (500 lei). cea mai mica valoarea a acestuia fiind stabilita in Bulgaria. potrivit datelor publicate de Eurostat. diferenţele dintre nivelul acestuia sunt enorme. desi majoritatea ţărilor membre UE au introdus salariul minim garantat. Cu toate acestea. la 1.Salariul în România CAPITOLUL 3: Salarizarea din România în comparaţie cu cea a altor state membre UE 3. 49 . de 137 euro (500 lei). din cele 27 de state membre ale UE. în 2008. la 112 euro.1 Salariul minim în Uniunea Europeană Conform datelor prezentate de Eurostat. iar cea mai mare in Luxemburg. Salariul net minim lunar stabilit prin lege în România este. doar 20 aveau in luna iulie 2008 legislatii nationale privitoare la nivelul salariului minim. fapt ce plasează statul român pe penultima poziţie în cadrul Uniunii Europene (UE) în funcţie de nivelul câştigului minim reglementat. Biroul european de statistică a precizat că.

situându-se între 100 şi 350 EUR: Bulgaria. salariul minim atinge nivelul de 333EUR.150 EUR. Letonia. Irlanda şi Luxemburg. Slovenia. în timp ce în SUA. în funcţie de nivelul lui: prima categorie include 9 ţări ale căror salarii minime sunt cele mai scăzute din Comunitatea Europeană.Salariul în România Asa cum se poate observa din graficul 3.1 diferentele dintre salariul minim în cadrul blocului comunitar sunt semnificative. Ca şi comparaţie. Slovacia. Ungaria. România. Olanda. ţările UE ce folosesc salariul minim garantat pot fi împartite în trei categorii. Acestea sunt: Marea Britanie. Estonia. 50 . ţară ce speră să adere la UE. Cea de-a treia categorie include 6 ţări din blocul comunitar al căror salariu minim pe economie atinge sau depăşeşte nivelul de 1. în Turcia. Franţa. Malta. conform datelor publicate de Biroul de Statistică al Comunităţilor Europene. A doua categorie include ţări al căror salariu minim reglementat este cuprins între 500 şi 700 EUR: Portugalia. Lituania. Eurostat. Astfel. Belgia. Cehia şi Polonia. Spania şi Grecia. nivelul salariului minim reglementat este de 652EUR.

precum Italia şi Germania. Alte state membre. privind din punct de vedere al puterii de cumpărare. acesta se cifrează la aproape 1. nu au reglementări privind câstigul minim lunar.1 .150 euro. iar in Marea Britanie. 51 . În Spania. în timp ce luxemburghezii pot cumpăra cel mai mult cu salariul lor minim. unde lucrează în prezent numeroşi români. tabelul se modifica uşor. romanii au cea mai scazuta putere de cumparare.Salariul în România Grafic 3. România situându-se pe ultimul loc în clasament.Salariu minim în Europa 1800 1600 CAT E GO R IA III 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 CAT E GO R IA II CAT E GO R IA I B G R O LV LT S K E E HU CZ PL PT S I MT E L E S UK F R B E NL IE LU T R US E UR / luna 112 137 228 232 267 278 285 329 334 497 567 612 681 700 114813211336135714621610333 652 Sursa: Eurostat Totusi. salariul minim lunar stabilit prin lege este de 700 euro. potrivit Eurostat. Astfel.

2 . arata că "ar trebui să discutăm despre un salariu minim comun. mai ales ca nici măcar toate ţările UE nu au implementate în legislatia proprie prevederi cu privire la salariul minim garantat naţional. definit proporţional cu nivelul de dezvoltare al fiecărui stat membru". diferenţele dintre indicele puterii de cumpărare sunt de la 232 – în România. diferenţele inter-statale variau de la 112 EUR. Pana la acest pas va mai trece ceva timp. Poziţia statelor din categoriile 1 şi 2 se imbunătăţeste considerabil. în timp ce.Salariul în România Grafic 3. Jacques Delors. Fostul preşedinte al Comisiei Europene. ţinând cont de salariul minim. 52 . la 1532 – în Luxemburg (raport de 1:7). Un alt obstacol major catre un ipotetic viitor salariu minim garantat comun îl reprezintă imensele diferenţe dintre tările membre în ceea ce priveşte nivelul actual al acestuia.Indicele puterii de cumpărare 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 R O B G LV S K LT E E HU CZ PL PT S I E S E L MT IE UK F R B E N L LU T R US Ca teg oriaI Ca teg oriaII Ca teg oriaIII PPS 232 245 351 381 388 390 418 460 469 588 736 753 768 837 116011831239126813161532 494 882 Sursa: Eurostat În ceea ce priveşte puterea de cumpărare. diferenţele inter-statale se diminuează. în timp ce pentru statele din categoria 3 (cele mai mari salarii minime) se poate observa o situaţie este inversa. salariu minim în Bulgaria şi 1610 în Luxemburg (un raport de 1:14). Astfel.

3 14.eurostat.3 0.7 4. Tabel 3.1 3.8 0.0 2.7 8.8 23. Eurostat.0 2.3 8.4 6.5 2. Salariile minime în statele membre UE.4 Sursa: www. în Turcia şi Statele Unite.6 -0.9 -1. Din tabelul ce urmează se poate observa evoluţia procentuală a salariului minim în cadrul blocului comunitar în perioada 2000-2008.eu Uniunea Europeana nu impune statelor membre să adopte reglementări comune privind salariul minim pe economie. nici contracte colective obligatorii.5 0.8 0.3 3.5 5.7 27.4 2.2 2.8 1.5 13.6 12. potrivit Institutului European de Statistica.2 -0.2 6.8 6. în EURO şi procentual Nivelul salariului minim exprimat în EUR 2000 2008 Belgia Bulgaria Cehia Estonia Irlanda Grecia Spania Franta Letonia Lituania Luxembur g Ungaria Malta Olanda Polonia Portugalia Romania Slovenia Slovacia Anglia Turcia SUA 1118 38 125 118 945 534 425 1083 88 113 1221 98 208 1092 168 371 35 373 127 993 204 941 Creşterea medie anuală (%) în perioada 2000-2008 Nominală Reală 1336 112 329 278 1462 681 700 1321 228 232 1610 285 612 1357 334 497 137 567 267 1148 333 652 2.9 7.6 2.3 4.5 15. până la 137 euro.4 1.1 6.6 3.5 4.Salariul în România România este statul european care a înregistrat în ultimii patru ani cel mai mare salt al salariului minim. Salariul minum pe economie este folosit ca instrument de combatere a sărăciei şi decalajelor sociale. dar care "a beneficiat din plin de pe urma aprecierii leului".8 0.4 7.1. a cărui evaluare în euro arăta o creştere anuală de 18%.1 3.3 3. dar şi ca stimulent pentru 53 .

000 euro). acesta este in prezent de aproximativ 2. Romania mai are mult până la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la ţările dezvoltate din Uniunea Europeană. Belgia are un salariu mediu de aproximativ 2739 euro pe lună. salariul mediu net varia in jurul a 300 de euro.Salariul în România ocuparea forţei de muncă. în momentul de faţă. valoarea produsului intern brut pe locuitor este estimată la circa 5. datele publicate de Comisia Naţionala de Prognoza arată faptul că. câştigul salarial mediu net a fost.2 euro/ora.4 euro/ora. conform Institutului Naţional de Statistică.620 de euro. in România. Cel puţin aşa arata datele statistice şi prognozele privind evoluţia câştigului salarial. Astfel. salariul mediu lunar în România este de 1. Iar la acea data. fiind mai mare decat ajutorul de somaj sau orice alt tip de indemnizatie socială. În Austria. în anul 1997.751 de lei. Aceasta cifra împinsa pe 12 luni arată o depăşire cu 195% a PIB-ului pe cap de locuitor. ceea ce duce la un câstig anual de 133% din PIB-ul pe cap de locuitor. Datele privind câştigul salarial şi costul mediu orar al forţei de muncă arată că.452 de euro. 54 . la momentul integrării.400 dolari (peste 4. Similar. în Polonia. iar in Ungaria nivelul inregistrat era de aproximativ 3. în anul 2008. de circa 348 € de euro.440 de euro. nivelul din România al acestor indicatori este aproape similar cu datele înregistrate în unele state din Europa Centrală. În prezent. Ceea ce inseamna ca pretul fortei de munca din tara noastra a ajuns la un nivel similar cu cel al unor state din Europa Centrala si de Vest a anului 1997. Mai mult chiar. Franţa înregistrează un salariul mediu de 2. 3.700 de euro pe lună. România are cea mai mare rata de creştere a salariului mediu brut. Pe de alta parte. nivel aproape similar cu cel din Polonia in anul 1999. putem estima un cost mediu orar de circa 3. în perioada 1996-1997. Cu toate acestea. Salariul mediu lunar în Germania ajunge la 3. în luna septembrie a anului curent.2 Salariu mediu în Europa Vor mai trece cel puţin cinci ani până când salariul mediu net din România va ajunge la un nivel similar cu cel obţinut în statele din Europa Centrală în anul 2004. La nivelul Uniunii Europene. tinand cont de evolutia salariului mediu din tara noastra. În prezent.9% de salariu. unde PIB-ul pe cap de locuitor este depasit cu 29. În Marea Britanie salariul mediu atinge la 2.5 euro pentru fiecare salariat. costul mediul cu forţa de muncă era in jurul a 3. ceea ce ar fi echivalentul a 470 de euro.

2% pe an. pe an. la nivelul întregii ţări. În conditiile în care salariul mediu net. Totodata. analizat pe ramuri ale economiei. înseamna că. salariul net a urcat la circa 620 de euro. exprimat in lei. calculat la aproximativ 12. Pe de alta parte însă. iar leul isi va mentine tendinţa de apreciere. Asa cum se poate observa. salariul mediu este de 1. in luna septembrie a anului curent.3% din PIB-ul pe cap de locuitor. Croatii sint platiti cu 82.538 de euro. diferentele salariale nu vor fi depăşite prea curând. este posibil ca în unele domenii. iar PIB-ul pe cap de locuitor este de 14. salariul mediu net. Europa Centrala şi de Est este cea mai săracă la nivel salarial. în România.7% din PIB-ul pe cap de locuitor. Un studiu realizat de Grupul de Economie Aplicata (GEA) subliniază faptul că. Spre exemplu. Deşi noile state membre UE înregistrează în prezent un ritm de creştere superior vechilor membri. un salariat ungur primeste echivalentul a 61. perioada necesară pentru recuperarea decalajului va fi şi mai mare. la un salariu lunar de 630 de euro. astfel ca. ar putea ajunge sa fie cuprins intre 480 de euro şi 520 de euro. în 2013. În Slovenia salariul mediu atinge 1. va creste cu un ritm mediu anual de circa 9%. aici salariul anual nu merge decât până la 98. în timp ce în Bulgaria salariul mediu pe economie a fost de doar 176 de euro. se erodeaza pe măsura ce se apreciază moneda naţională şi se majorează câştigul salarial.546 de euro. este posibil ca salariul mediu net sa ajunga la un nivel comparabil cu cel din statele care au aderat la Uniunea Europeana in 2004 (in jurul a 500 de euro) abia peste 4-5 ani. plecând de la situaţia actuala a veniturilor obţinute şi ţinând cont de evoluţia salariilor şi costurilor cu forţa de muncă din statele Europei Centrale. În Grecia salariul mediu atinge la 750 de euro pe lună. 55 .5% din PIB-ul pe cap de locuitor. putem spune că. costul redus al fortei de muncă. Astfel. în cazul României. salariile nete s-au majorat mult mai repede decat media naţionala. avantajul României în Uniunea Europeana.029 euro/lună. spre deosebire de celelalte mari economii vestice. ajungând deja să reprezinte. Iar în domeniul transporturilor aeriene. Cu toate acestea. peste 750 de euro.Salariul în România În Spania. estimările unor analisti economici indicand un ritm nominal de circa 1% . în industria financiara. de aceea. alte ramuri ar putea avea de suferit in privinta venitului obtinut din muncă.602 euro. câştigurile salariale să sporeasca mult mai repede. Salariul mediu lunar în Cehia este de 714 euro. În Ungaria salariul mediu este de 646 de euro.

Situaţia este reliefată de evoluţia exporturilor din aceste doua ramuri. în principal. multe companii. dar sigur.Salariul în România Îmbunătăţirea competitiei. în industria textila şi cea producatoare de încălţăminte a afectat deja sectoarele similare din tara noastra. Totuşi. se confrunta cu o lipsa de personal calificat. Astfel. valoarea bunurilor produse in lohn care părăsesc ţara începe să se reduca încet. ceea ce ar putea reprezenta un factor de majorare a salariilor. în anul curent. Astfel. CONCLUZII 56 . în special cele din domeniul construcţiilor. un impuls pentru majorarea salariilor il constituie fenomenul migraţiei fortei de muncă.

El reflectă puterea de cumpărare a salariului nominal. fără a se putea preciza cantitatea de muncă pe care el trebuie să o depună în unitatea de timp. Substanţa salariului. la rândul ei.8/1 fata de salariul mediu brut. cu salariul nominal. salariul se obţine după ce munca s-a consumat. mai mare decat cel net cu valoarea impozitului pe salariu si a altor reţineri efectuate conform legii. Salarizarea în regie asigură remunerarea salariaţilor în raport cu timpul lucrat. mobilitatea forţei de muncă. se concretizează în salariul nominal şi cel real. 57 . Suma de bani pe care o ridică lunar salariatul este salariul net. discriminarea în angajare. gradul de organizare în sindicate precum si legislaţia cu privire la mişcarea sindicală şi revendicările din fiecare ţară sunt toţi factori ce influenţează mărimea şi nivelul salariului. la care durata timpului de muncă pentru realizarea respectivei munci nu este arătată în mod expres. Mărimea şi dinamica salariului depind de costul resurselor de muncă. Suma de bani care i se cuvine lunar dupa munca prestată şi calculată conform sistemului de salarizare şi formelor aplicate este salariul brut . Productivitatea muncii este şi ea un factor relevant . iar salariatul primeşte un salariu mai mare. zilnic sau lunar pe care legea permite angajatorilor să-l acorde unui salariat. Salarizarea în acord denumeşte acea formă de salarizare prin care plata salariului se realizează pe operaţii. de organizare etc.Cea de-a treia formă de salarizare o reprezintă salarizarea mixtă. Întreprinderea. Salariul minim pe economie este valoarea cea mai mică a salariului orar. De aceea salariul este şi un venit.cu cât aceasta este mai mare se obţine un venit mai mare. Dar. Având în vedere reglementarile actuale din Romania intreprinderea are cheltuieli salariale efective aflate in raport de circa 1. Salariul nominal este suma de bani pe care salariatul o primeşte în schimbul forţei sale de muncă. activităţi. la un moment dat. Aceasta constă într-o remunerare stabilă pe unitatea de timp. etc. tehnologice. ce se referă la cheltuielile pentru producerea şi reproducerea forţei de muncă şi raportul dintre cererea şi oferta de muncă. de la unitatea în care lucrează.. în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice. el deducându-se din preţul încasat pentru bunul la producerea căruia a contribuit.Salariul în România Salariul reprezintă suma plătită pentru a obţine serviciul factorului muncă. are de achitat o serie de contribuţii şi taxe. Gradul de dezvoltare economică a ţării. În practica economică se cunosc trei forme principale de salarizare. în timp ce salariul real este cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată. produse.

educatie. Salariul mediu brut a crescut de la 288 lei in 2000 la 1795 lei in 2008. ale salariatilor. cât era în 2000. Astfel.2% în termeni reali.176 lei/ora. cu un salariu minim de 112 euro. salariul minim pe economie a urcat de la 100 lei noi.din Uniunea Europeană. Salariul minim pe economie din România a înregistrat. în anul 2008. La nivelul Uniunii Europene Romania are cea mai mare rata de crestere a salariului mediu brut. În medie. în momentul de faţă. Salariul minim este salariul considerat ca suficient pentru satisfacerea necesitatilor vitale de alimente.751 de lei. după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. Salariul minim în România. salariul mediu reprezinta media nivelurilor salariale înregistrate în economie la un anumit moment dat. tinând cont de dezvoltarea economica si culturala a fiecarei tari. salariu mediu pe economie înregistrand o creştere continuă. cât şi în termeni reali . comparativ cu remuneraţiile minime din restul statelor membre UE. în intervalul amintit. îmbracaminte. echivalent lunii octombrie din 2008. cel mai mare ritm de creştere . reprezentand 3. Începând cu 1 iulie 2008. În prezent. se stabileşte prin hotarâre a Guvernului. si 1327 pentru cel net.9% în termeni nominali şi cu 12. Dacă salariul minim reprezintă salariul fixat pe cale legală pentru a garanta salariaţilor din categoriile defavorizate un venit care sa le asigure un minim decent de subzistenta.610 euro şi se înregistrează în Luxembourg. nivelul din România al acestor indicatori este aproape similar cu datele 58 . conform Institutului Naţional de Statistică. a fost de 137 de euro. salariul minim din România a avut cel mai dinamic avans anul trecut. salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 lei lunar. la 540 lei noi. corespunzator programului normal de muncă. Cu toate acestea Romania mai are mult până la atingerea unui nivel decent al acestui indicator economic raportat la ţările dezvoltate din Uniunea Europeană. cifră care plasează ţara pe penultimul loc înaintea Bulgariei. Datele privind câştigul salarial şi costul mediu orar al forţei de muncă arată că. România are cel mai redus salariu minim raportat la puterea de cumpărare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cel mai mare salariu minim garantat din UE este de 1. Cu toate acestea însă. el situându-se în prezent la nivelul de 1795 RON pentru salariul mediu brut. salariul mediu lunar în România este de 1. în ultimii opt ani. etc.atât în termeni nominali. Trendul salarial a fost unul ascendent. salariul minim pe economie a crescut anual cu 27.Salariul în România Salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată. ceea ce ar fi echivalentul a 470 de euro.

Vor mai trece cel puţin patru ani până când salariul mediu net din România va ajunge la un nivel similar cu cel obţinut în statele din Uniunea Europeană. în perioada 1996-1997. BIBLIOGRAFIE 59 .Salariul în România înregistrate în unele state din Europa Centrală.

contabilul. Familiei şi Protecţiei Sociale www.Salariul în România 1. Victor Ploae.ro 7. www. Univ.insse.ec. Editura Ex Ponto 2002 5. Univ. www.ro 9. Ministerul Muncii. “Microeconomie” – Prof. “Macroeconomie” – Prof.europa.eu/eurostat 8. Dr.mediafax.ro 4.ro 10. Univ. Dr. Victor Ploae.ro 3. Constanţa Popovici Veronica Bundă Ramona Nicoleta 2.fisc. Editura Ex Ponto 2002 6. Dr. Ploae Victor Editura Muntenia 2004.mmuncii.ro 60 .ipe. Economie politică (Macroeconomie) – Prof. www. www. Institutul National de Statistică www. Institutul de Prognoză Economică www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->