P. 1
Tipuri de Lectie Clasificarea si structura lectiilor. Tipuri de lectie

Tipuri de Lectie Clasificarea si structura lectiilor. Tipuri de lectie

|Views: 359|Likes:
Published by Knall Adrian Bogdan
Cum sa iti faci un proiect de lectie. Indicatii pentru licenta la pedagogie
Cum sa iti faci un proiect de lectie. Indicatii pentru licenta la pedagogie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Knall Adrian Bogdan on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/17/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

Clasificarea si structura lectiilor.

Tipuri de lectie
În pedagogie nu exista un punct de vedere unanim acceptat cu privire la clasificarea si structura lectiilor si nici în privinta tipurilor acestora. Stabilirea cu claritate a criteriilor pe care sa se întemeieze o clasificare riguroasa a lectiilor constituie în continuare obiectul disputelor între specialisti. Cei mai multi autori de manuale si cursuri de pedagogie sunt de parere ca, în functie de criteriul de baza al clasificarii lectiilor, acestea pot fi grupate în cinci categorii (tipuri), fiecare putând lua o infinitate de variante, în functie de factorii variabili care actioneaza în cadrul lectiei, factori generati de continutul lectiei, pregatirea anterioara a elevilor, locul pe care îl ocupa în sistemul de lectii, marimea colectivului de elevi, nivelul dezvoltarii lor intelectuale, etc. Principalele tipuri de lectie, pe care metodicele (didacticile) le pot adapta la specificul obiectelor de învatamânt, categoriile de scoli, nivelul scolar al elevilor, mijloacele de învatamânt existente, conditiile concrete de lucru, etc., sunt urmatoarele: 1. lectia de predare (de comunicare, de transmitere) a noilor cunostinte 2. lectia de fixare a cunostintelor 3. lectia de formare a priceperilor si deprinderilor 4. lectia de verificare si apreciere sau control si evaluare a cunostintelor si deprinderilor 5. lectia combinata (mixta sau complexa)

Lectia de comunicare a noilor cunostinte
Aceasta lectie este folosita mai ales în clasele mari, pentru a-i pregati pe elevi în vederea audierii prelegerilor universitare, pentru formarea capacitatii de a asculta o conferinta publica. Ea are drept nota definitorie concentrarea activitatii didactice în directia dobândirii de catre elevi a unor cunostinte noi si a dezvoltarii proceselor si însusirilor psihice. În cadrul acestui tip de lectie predomina elementul de însusire (dobândire) a noilor cunostinte, celelalte momente (verificarea, recapitularea, fixarea) ocupând un spatiu mai redus. Schema dupa care se desfasoara acest tip de lectie este urmatoarea: a) actualizarea (prin conversatie, expunere) a cunostintelor anterioare pe care se sprijina noul material de însusit si anuntarea temei noi a lectiei b) studierea noului material prin observare, demonstrare, problematizare, descoperire, etc.; expunerea orala si explicatia de catre profesor; analiza datelor si formularea concluziilor si a generalizarilor cu ajutorul conversatiei si a expunerii sistematice a profesorului; c) fixarea datelor esentiale ale lectiei prin: însemnarile si schitele de pe tabla; repetarea de catre elevi a principalelor date,

etc. pentru a-i ajuta sa stabileasca noi corelatii între idei. la începutul unui nou capitol. d) tema pentru acasa si explicarea ei. reguli. Aceasta se poate realiza atât în cadrul lectiei de transmitere (de comunicare) a noilor cunostinte. cât si separat.. restul urmând a fi întregit de elevi prin munca independenta Lectia de fixare si consolidare. teme în clasa. prin exercitii corespunzatoare de verificare. ci sa contribuie la adâncirea si perfectionarea cunostintelor elevilor prin evidentierea legaturilor existente între cunostintele unui capitol sau a mai multor capitole sau a mai multor discipline înrudite. aplicarea concluziilor în explicarea unor fapte noi. prin elaborarea unor generalizari noi.pentru recapitularea si sistematizarea capitolelor si temelor studiate în anul precedent • în timpul anului . Lectiile de fixare si consolidare a cunostintelor pot fi organizate: • la începutul anului scolar . prin relevarea unor structuri logice între diverse cunostinte si integrarea lor în sisteme mai complexe. Fixarea si consolidarea cunostintelor nu se reduce la simpla repetare a acestora. În cazul în care fixarea si consolidarea se fac în cadrul lectiei de comunicare. Aceste lectii nu sunt menite sa înlature anumite lipsuri ale predarii.pentru fixarea si consolidarea materiei însusite în anul curent • la sfârsitul anului scolar . de recapitulare si sistematizare Fixarea si consolidarea cunostintelor asimilate de elevi presupune necesitatea organizarii unor activitati de recapitulare si sistematizare a acestora. Pentru a sistematiza si sintetiza cunostintele elevilor.definitii. timpul nu îngaduie sa se realizeze sintetizarea cunostintelor predate în mai multe lectii sau în mai capitole si nici sistematizarea lor la un nivel mai înalt. profesorul trebui sa organizeze lectii separate de fixare si consolidare a cunostintelor prin stabilirea unor corelatii între cunostintele unui capitol sau mai multor capitole. în cadrul unor lectii destinate special acestui scop. legi. Lectia de comunicare a noilor cunostinte poate avea mai multe forme: • lectia introductiva – folosita la începutul predarii unei noi discipline.pentru a forma elevilor o viziune de ansamblu asupra materiei predate . a unei noi teme • lectia de descoperire pe cale inductiva • lectia de descoperire pe cale deductiva • lectia de însusire a noilor cunostinte prin activitatea pe grupe • lectia de comunicare pe baza instruirii programate • lectia de comunicare în care noile cunostinte sunt prezentate cu ajutorul mijloacelor tehnice audio-vizuale • lectia de analiza a observatiilor facute într-o excursie didactica (cu tema si scop precis) • lectia în care profesorul expune si explica aproape tot materialul ce urmeaza a fi asimilat • lectia în care profesorul expune doar problemele de baza.

ele putând lipsi. la sfârsitul anului scolar. de munca independenta a elevilor urmareste familiarizarea acestora cu diferite procedee de munca. în cazul recapitularilor finale. mai multe variante: • lectia de recapitulare pe baza de exercitii • lectia de sinteza – la încheierea unui capitol.Structura unei lectii de acest tip prevazute. etc. lucrari practice. teme. Principalele momente ale acestui tip de lectie (momente care nu sunt întotdeauna necesare toate. de la caz la caz). pe baza unui plan si a unei bibliografii date de profesor din timp • lectia de recapitulare pe baza muncii independente din clasa a elevilor Lectia de formare a priceperilor si deprinderilor (de munca independenta) Lectia de formare a priceperilor si deprinderilor. etc. colectiva sau în grup): • lectia de exercitii aplicate • lectia practica în atelierul scolar . în programele scolare. clarificarea si precizarea notiunilor. anuntarea planului lectiei urmatoare-2-3 minute)) Acest tip de lectie poate avea. ele vizând consolidarea cunostintelor. sunt: a) organizarea clasei pentru munca (2-3 minute) b) anuntarea temei si a scopului lucrarii (2 minute) c) reactualizarea cunostintelor teoretice indispensabile exersarii practice (10 minute) d) explicarea si demonstrarea modului de executare (30-35 minute) e) tema pentru acasa (daca este cazul – 2-3 minute) Si acest tip de lectie are mai multe variante de realizare care izvorasc din marea varietate tematica a activitatilor independente a elevilor (exercitii. Ponderea cea mai mare în cadrul acestui tip de lectie o au exercitiile si lucrarile practice. în general. aplicatii. este urmatoarea: a) moment organizatoric (2-3 minute) b) controlarea temei pentru acasa (daca este cazul-5 minute) c) recapitularea si sistematizarea materialului pe baza unui plan comunicat din timp sau elaborat împreuna cu elevii (30-35 minute) d) concluziile si aprecierile profesorului în legatura cu desfasurarea lectieirealizarea feed-back-ului (5 minute) e) tema pentru acasa (sau. la rândul ei.) si din formele de realizare a acestei activitati (individuala. obisnuirea elevilor cu organizarea si desfasurarea muncii independente si cu aplicarea practica a cunostintelor însusite. • lectia de recapitulare si sistematizare pe baza de referat – elaborat de un elev sau un grup de elevi.

etc. din când în când. scris.• • lectia de munca independenta pe baza lucrarilor de laborator lectia de munca independenta cu ajutorul fiselor Lectia de verificare si apreciere a cunostintelor. chiar în fiecare moment al lectiei. precizând clar ca se foloseste numai în primele clase ale scolii elementare. Lectia de verificare si apreciere a cunostintelor ofera posibilitatea de realizare a feed-back-ului pe multiple planuri: al asimilarii cunostintelor. „posibila si utila elevilor de vârsta mica”. Pe lânga aceasta verificare curenta. în care. priceperilor si deprinderilor la tema propusa pentru control (25 minute) d) totalizarea rezultatelor în urma verificarii si aprecierii progreselor realizate de elevi (10 minute) e) tema pentru acasa (2-3 minute) Aceste lectii urmaresc sa evidentieze modificarile care s-au produs în personalitatea elevului în urma transmiterii unei cantitati de informatie într-un interval de timp dat. . teste. al capacitatii de operare cu ele. Prin valoarea lor constatativ-prospectiva. În acelasi timp. Unii o considera ca un tip distinct de lectie. priceperilor si deprinderilor Verificare si aprecierea nivelului de însusire a cunostintelor de catre elevi. de formele de verificare adoptate (oral. a gradului de stapânire a priceperilor si deprinderilor cerute au loc în mod curent în cadrul fiecarei lectii. sunt necesare. etc. facuta uneori în graba (din lipsa de timp). lectiile de control si evaluare releva masura în care dascalul si elevii s-au apropiat de telul vizat si ce mai au de facut în continuare pentru a împlini ceea ce si-au propus. de particularitatile de vârsta si individuale ale elevilor lectiile de verificare pot fi de mai multe feluri: • lectia de verificare prin chestionare orala • lectia de verificare si apreciere prin lucrari practice • lectia de verificare si apreciere cu ajutorul testelor docimologice si al fiselor Lectia mixta (combinata sau complexa) Parerile specialistilor privind acest tip de lectie sunt împartite. este indicat ca elevii sa fie antrenati într-o activitate variata si nu în directia unui singur tip de activitate pe o durata prea mare. lucrari practice. al participarii elevilor la activitatea de învatare. altii o considera doar o varianta a lectiei de comunicare a noilor cunostinte folosita la clasele mici. În functie de tema propusa verificarii. lectii de „bilant”.). Structura acestui tip de lectie este urmatoarea: a) moment organizatoric (2-3 minute) b) explicarea scopului si importanta controlului la tema respectiva (5 minute) c) verificarea cunostintelor. ba mai mult. din cauza unor particularitati psihopedagogice specifice.

rational. a carui respectare sa admita o anumita toleranta. aplicare). datorita agentului uman (elevii). aplicarea sau fixarea cunostintelor. si lectia mixta cunoaste o multitudine de variante. în mod special. are avantajul ca profesorul îsi poate proiecta continutul ideatic si aplicativ relativ integral pentru fiecare etapa. verificare si apreciere. repetare si sistematizare. cu o identitate precisa. continut. verificarea. într-un model rigid. obiective. fenomene aleatorii. si acest model de lectie. în plus sau în minus 5–10%. care ne determina sa ne abatem într-o anumita masura de la cele concepute. poate folosi fise anexe privind reactualizarea.În cadrul acestui tip de lectie. pot apare fie fenomenul de “criza de timp”.). fine. Ar fi bine si chiar ideal ca toate aspectele organizarii si proiectarii lectiilor. timpul de 50 minute pentru o lectie trebuie respectat. determinate de situatii obiective sau subiective. se întrerupe activitatea didactica cu elevii . precum si pentru sprijinirea elevilor ramasi în urma la învatatura (denumite si fise de recuperare) sau care ar raspunde unor cerinte ale elevilor dotati si nu numai lor (denumite fise de dezvoltare). etc. Daca suntem la etapa comunicarii cunostintelor este recomandabil sa oprim predarea si sa “transferam” o anumita secventa informationala pentru lectia ulterioara. În cadrul lectiilor pot apare. Desigur. “Criza de timp” este un fenomen nedorit. organizate si proiectate. dupa alte pareri „se foloseste îndeosebi la clasele mici si mijloci” (deci si la gimnaziu). care. este absolut necesar sa se stabileasca durata (în minute) a lectiei si pentru fiecare etapa a ei. de fise anexe. obiectivele si continuturile corespunzatoare. dar acesta nu trebuie sa tracaseze activitatea didactica. activitati organic legate între ele. Desigur. prin succesiunea etapelor. dar aparitia lui trebuie rezolvata în mod firesc. sub toate aspectele (durata etapelor. sa se îndeplineasca integral. Aceasta evidentiaza flexibilitatea si caracterul dinamic al activitatii didactice ca activitati umane suple. în limite rezonabile. profesorul antreneaza elevii în activitati corespunzatoare tuturor sarcinilor didactice (dobândire de cunostinte noi. însa. el trebuie apreciat ca un ordin de marime în ceea ce priveste repartizarea lui pe etape. în “detrimentul” uneia sau alteia din etape. nu se poate prevedea. a personalitatii si individualitatii lor. Lectie mixta (combinata). ne mai având nevoie. fie fenomenul de “gol de timp”. De asemenea durata acestor etape poate sa varieze. Este necesar si eficient ca profesorii sa se straduiasca sa îndeplineasca integral cele proiectate în lectii. Ca si tipurile prezentate anterior. toata varietatea datelor si actiunilor instructive. astfel încât lectia sa apara ca un tot unitar. Structura lectiei de acest tip este urmatoarea: a) organizarea clasei pentru lectie (2-3 minute) b) controlul materiei însusite anterior (10 minute) c) asimilarea noilor cunostinte (30 minute) d) fixarea cunostintelor noi (5 minute) e) tema pentru acasa (2-3 minute) De la caz la caz. unele dintre momentele prezentate anterior pot sa lipseasca din desfasurarea lectiei. Nu este bine sa predam în “fuga” si nici în pauzele dintre ore. În situatii mai deosebite. ordinea lor poate fi schimbata de catre profesor dupa cum o cere situatia concreta în care lucreaza clasa respectiva. În acest context. formare de priceperi si deprinderi. pentru a putea prevedea. fie ea mixta sau de alt tip. care. Daca suntem la etapa fixarii cunostintelor si ne dam seama ca nu se poate termina rezolvarea unei probleme.

“Golul de timp” nu este alarmant. lectiile de instruire practica trebuie sa îndeplineasca anumite cerinte pedagogice. îi ajuta sa-si formeze priceperi si deprinderi de mânuire a aparaturii. deci sub forma unei demonstratii în fata clasei. Astazi.si se da problema respectiva ca tema pentru acasa. caci înseamna ca au fost îndeplinite obiectivele proiectate ale lectiei. Având functii cognitive. lectia de laborator ofera largi posibilitati de aplicare a metodelor moderne cum ar fi: • învatamânt prin descoperire • problematizare • munca individuala independenta . Nu este bine sa dam pauza elevilor înainte de momentul programat. precum si aparatajul si materialele pe care le vor utiliza în cadrul acestor activitati. de activitatea de cercetare stiintifica. formale de instruire tehnico-practica a elevilor se apropie tot mai mult de specificul productiei industriale. Lectia de laborator se desfasoara pe baza unui plan amanuntit al lucrarii. Timpul disponibil aparut sub forma de “gol de timp” trebuie folosit. pe grupe sau (în cazul în care experimentul necesita aparataj special si implica riscul de accidentare) frontal. formative si aplicative. Organizata cu pricepere. în procesul de productie industriala Lectia în laborator Lucrarile de laborator stimuleaza dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor. eventual împreuna cu alte probleme. contribuie la însusirea tehnicii de cercetare stiintifica. Pentru aceasta profesorul îsi va programa în proiectul de lectie sau într-o fisa anexa un supliment de informatii sau de exercitii (probleme) care vor umple “golul de timp”. în ceea ce priveste metodica muncii de învatare. fie ca au loc în atelierele scoala. Lucrarile si experientele se pot efectua individual. si a mai ramas timp disponibil. dupa absolvirea scolii. ele oferind elevilor cadrul de aplicare si de exersare a cunostintelor si a operatiilor însusite în clasa si în atelierul scoala. între care amintim: • Asigurarea unui continut stiintific de specialitate corespunzator fiecarei teme (operatii sau lucrari practice legate de necesitatea calificarii în meseria aleasa sau specialitatea în care se pregatesc elevii) Asigurarea unei strânse legaturi între cunostintele de tehnologia meseriei si a altor discipline înrudite în scopul întelegerii tezelor stiintifice cu caracter inter disciplinar • Efectuarea unor lucrari cu caracter util. în care se specifica activitatile si experientele ce urmeaza a fi efectuate de elevi. ceea ce contribuie la dinamizarea spiritului de responsabilitate si constiinciozitate a elevului fata de pregatirea sa • Organizarea si dotarea laboratoarelor si atelierelor scolare în raport cu tehnica moderna contribuie la o mai rapida integrare a elevilor. lectia de laborator se apropie mult. Lectia de instruire tehnico-practica Formele de instruire tehnico-practica au evoluat continuu pe parcursul timpului. Fie ca se desfasoara în laboratoare.

ajutorul profesorului limitându-se la semnalarea preventiva a erorilor în timpul fazelor critice ale lucrarii. a spiritului de inovatie si a celui practic-aplicativ. sa solicite si sa dezvolte spiritul de observatie. într-un domeniu profesional. sa perfectioneze si sa evalueze activitatea pe care o efectueaza. • Formarea si dezvoltarea la elevi a interesului pentru profesiuni socialutile. la realizarea importantelor obiective care stau în fata scolii. principii. a unei atitudini receptive fata de tot ceea ce apare nou în domeniul profesional. dezvoltarea gândirii tehnice. ca si principiul pe care se întemeiaza. sa desfasoare. Etapele unei lectii în atelier pot fi urmatoarele: a) Formarea modelului intern (pregatitor) care nu se reduce nici la simpla imitatie pasiva. a dorintei de perfectionare continua (policalificarea. pe baza carora orice individ sa fie capabil sa organizeze. care include în sfera ei si respectul pentru rezultatele muncii. interventiile colective se fac numai în cazul unor defectiuni generale. nici la analiza miscarilor în termeni anatomici. priceperi si deprinderi de munca cu profil larg (politehnic). legarea de viata. Lectia în atelier prevede aplicarea unor notiuni. singur sau în colectiv. formarea unor deprinderi de munca. precum si dezvoltarea unor trasaturi morale de caracter. profesorul intervenind numai spre a-i atrage atentie asupra greselilor remarcate înaintea unei noi încercari. cum ar fi: • Formarea la elevi a unor capacitati. legat de aceasta. a dragostei pentru profesiunea aleasa. c) Controlul si corectarea. a unui orizont politehnic. reciclarea). Profesorul face observatii si interventii individuale. dorinta de cercetare si cunoastere. b) Executarea este faza în care accentul cade pe corectitudinea executari si integrarea operatiilor în ansamblul activitatii profesionale. principii. de productie si aplicarea în practica a cunostintelor. pentru bunurile obstesti si pentru producatorii acestora. Ea urmareste. Se impune. alaturi de celelalte forme de organizare a procesului de învatamânt. mecanisme de functionare a utilajelor si aparatelor din atelier si asimilarea comportamentelor de utilizare a acestora. Lectia practica în atelier Lectia desfasurata în atelierele scolare are la baza principiul „educatiei prin si pentru munca”. . • Formarea la elevi a unei atitudini pozitive fata de munca. fara de care nu poate fi vorba despre o adevarata educatie tehnologica. Elevul are rol activ. Lectia în atelier contribuie. a aptitudinilor elevilor. Oferind elevilor posibilitatea de a-si elabora un plan personal de lucru în functie de particularitatile lor (stimulându-le astfel creativitatea si initiativa) lectia în atelier prevede si aplicarea unor notiuni. ci se realizeaza prin activitatea elevului. despre o atitudine si cultura tehnologica. flexibilitatea gândirii. mecanisme de functionare a utilajelor si aparatelor din atelier si asimilarea comportamentelor de utilizare a acestora. verificarea lor. a aptitudinilor tehnicoproductive. a imaginatiei si creativitatii.Lectia de laborator poate sa mobilizeze. a calitatilor specifice necesare exercitarii în bune conditii a profesiunii în care se califica.

în general. Proiectul este considerat ca una din activitatile didactice fundamentale ale pregatirii de specialitate. si punctele ei esentiale. Importanta si tipurile de activitati în elaborarea proiectului Proiectele sunt forme de activitate didactica deosebit de importante si eficiente în pregatirea profesionala a tineretului studios. se prezinta bibliografia. Proiectele se organizeaza si se concep în forme de activitate didactica. b) Sedinte de lucru la proiect Ele sunt programate în orar. Meditatiile didactice Meditatiile didactice sunt activitati didactice. relativ obligatorii. ca si la varietatea situatiilor de viata ale elevilor (studentilor). denumite sedinte de proiect. Conditii ale meditatiilor: . analizeaza si acorda îndrumarile necesare. îndeosebi a elevilor ramasi în urma la învatatura sau a elevilor mai slabi la învatatura. realizeaza o gama variata de obiective cum sunt: lamurirea unor cunostinte teoretice sau aplicative mai dificile. se prezinta. În aceste sedinte elevii (studentii) lucreaza efectiv la proiect. Planurile de învatamânt ale institutiilor de învatamânt tehnicoprofesional si superior tehnic prevad în ultimii ani de studii ore de activitate didactica sub forma de proiect. Proiectele (sedintele de proiect) Consultatiile didactice Consultatiile didactice sunt activitati didactice suplimentare în afara orelor din orar. pareri si sfaturi. procesul de învatamânt cunoaste si alte forme de organizare si proiectare didactica. c) Sedinta de sustinere a proiectului Elevii (studentii) care au terminat proiectele le predau cadrelor didactice pentru control final.Alte forme de organizare si proiectare a procesului de învatamânt Concomitent cu sistemul de activitati didactice sub forma de lectii. mai complexe. programate în afara orelor din orar. cu explicatiile de abordare necesare. neîntelese la predare sau în cadrul studierii independente a bibliografiei. cu caracter facultativ pentru elevi (studenti). stimularea elevilor cu rezultate bune la învatatura pentru obtinerea unor rezultate superioare. Pot fi cazuri în care proiectele se restituie pentru refacere pe baza observatiilor si îndrumarilor date de conducatorul de proiect. cunoasterea mai completa (multilaterala) a personalitatii elevilor si stabilirea unor relatii mai apropiate între profesori si elevi (studenti). de “ucenicie inginereasca” – cum se spune în universitatile tehnice (politehnice). iar cadrul didactic observa. pentru instruirea suplimentara de catre profesor la o anumita disciplina de învatamânt. sub forma unor îndrumari. pentru a adapta continuturile si strategiile didactice si la particularitatile individuale. sprijinirea elevilor ramasi în urma la învatatura. care. Se folosesc trei tipuri de sedinte de proiect: a) Sedinta de prezentare a temei si de initiere în studiul ei Cadrul didactic distribuie tema de proiect.

a spiritului de investigatie. de practica.ele sunt organizate concomitent cu predarea disciplinei de specialitate. care sa ofere posibilitatea revenirii la scoala sau acasa în aceeasi zi. de initiere a elevilor în specialitatea predata. În functie de acest criteriu. vizitele si excursiile pot fi de urmatoarele tipuri: a) introductive (preliminare) . legarea lor de viata. si în natura. cum ar fi bacalaureatul.ele se organizeaza la sfârsitul predarii unei discipline de învatamânt. fata de realizarile poporului. ca dragostea fata de profesie. Practica pedagogica . de la 2 zile pâna la 2 saptamâni. Vizita este o calatorie (deplasare) de studiu cu o durata de cel mult o zi. Vizitele si excursiile de studiu Vizitele si excursiile sunt activitati didactice.ele se organizeaza înaintea studierii unor teme importante. pentru elaborarea unor referate. ansambluri de constructii industriale. având rol ilustrativ. b) organizarea de catre profesor a meditatiilor este necesar sa se bazeze pe cunoasterea rezultatelor la învatatura si a unor testari docimologice. demonstrativ sau aplicativ. organizate si proiectate sub forma de calatorii (deplasari) de studiu. sa nu mai duca la necesitatea stringenta a organizarii de meditatii didactice. proiecte etc. eventual si pentru pregatirea unor examene finale. Excursia este o calatorie (deplasare) de studiu cu o durata de mai multe zile. Vizitele si excursiile pot fi organizate la obiective de genul: muzee. precum si la dezvoltarea unor calitati eticocetatenesti. culturale etc. care au ca obiectiv instructiv principal largirea si aprofundarea cunostintelor. îmbinata cu munca independenta a elevilor acasa.ele se organizeaza înaintea predarii unei discipline. fata de patrie etc. expozitii. d) de documentare .a) ele se pot organiza la cererea profesorului sau a elevilor. contribuind la dinamizarea curiozitatii tehnico-stiintifice. desigur. demonstrativ si aplicativ. c) finale . având un rol complex ilustrativ. ulterior pot fi folosite si cu rol demonstrativ. Excursia îsi proiecteaza obiective instructiv-educative mai numeroase si mai complexe. b) curente . întreprinderi (societati comerciale) si santiere de profil. de realitatea social-profesionala. la obiectivele profesionale sau de alta natura din alta localitate decât cea a scolii sau în strainatate. Vizita proiecteaza obiective instructiv-educative mai reduse ca numar si complexitate. Vizitele si excursiile pot avea un valoros rol formativ-educativ. c) ele trebuie sa înlature eventualele carente care au provenit din activitatea didactica programata în orar. având roluri ilustrative si aplicative sintetice (de ansamblu). ar fi de dorit ca activitatea didactica programata în orar. Vizitele si excursiile ofera posibilitatea ca datele informational-aplicative obtinute în cadrul obiectivelor în care s-au facut calatoriile de studiu sa aiba un rol instructiv. pentru ca sa se justifice ca activitati suplimentare obligatorii si sa li se asigure continuturi si strategii adecvate. ce pregatesc elementele integrarii socioprofesionale. în functie de etapa de pregatire a elevilor la o anumita disciplina de învatamânt. a imaginatiei si a gândirii creative. la un obiectiv profesional sau de alta natura din aceeasi localitate cu scoala sau o localitate apropiata.

varianta cea mai potrivita. dragostei. Practica pedagogica se organizeaza pentru studentii din învatamântul superior de stat si particular de diverse profiluri. Acestea sunt acte de valorizare. strategia didactica si mijloacele pe care le va folosi. activitatea instructiveducativa este si ea supusa evaluarii. initiativei. de specialitate si pedagogico-metodica. pregatirea psiho-pedagogica si metodica a acelor studenti care intentioneaza sa presteze si munca de educator-profesor la disciplinele de învatamânt ce-i definesc specializarea prin diploma obtinuta. scoli post liceale. EVALUAREA DIDACTICA Conceptul de evaluare (docimologie) Orice actiune umana este supusa estimarii si evaluarii. Ca activitate specific umana. care are loc: • La începutul fiecarui an scolar – prin întocmirea planului calendaristic anual • La începutul fiecarui semestru – prin întocmirea planificarii semestriale care presupune esalonarea fiecarui capitol sau teme pe lectii. denumite “scoli de aplicatie”. Practica pedagogica se desfasoara în anumite unitati de învatamânt – licee. prin planurile de învatamânt.În timp ce cursurile de pedagogie si metodica reprezinta forme de pregatire teoretica a viitorilor profesori. Pentru a exprima conceptul de evaluare . Practica pedagogica a studentilor asigura realizarea urmatoarelor obiective importante: cunoasterea procesului de învatamânt si a elevilor. formarea capacitatilor de organizare si proiectare a activitatilor instructiv-educative. etc. creativitatii si responsabilitatii fata de munca de educator-profesor. formarea priceperilor si deprinderilor de munca didactica nemijlocita si eficienta cu elevii si dezvoltarea interesului. profesionale. precizarea subiectului si tipului lectiilor pentru fiecare capitol • Pentru fiecare lectie în parte – prin întocmirea planului de lectie sau a proiectului de activitate didactica care stabileste clar scopul lectiei. profesorul mai trebuie sa aiba în vedere si pregatirea mai apropiata. Pregatirea profesorului pentru lectie Pe lânga pregatirea fundamentala. cu precizarea datelor calendaristice corespunzatoare. de cultura generala. continutul acesteia. aplicarea cunostintelor psiho-pedagogice si metodice dobândite la cursuri si prin documentare personala. etc. practica pedagogica reprezinta o forma de pregatire practica a viitorilor profesori. realizate prin forme variate. în care se asigura.

nu se programeaza. Forme de evaluare determinate de modul de efectuare a) Evaluarea (ascultarea) orala: evaluarea curenta. integrat întregului proces de învatamânt. se folosesc baremuri minimale de obicei. estimare. nu se anunta dinainte.se mai folosesc termenii: examinare.apreciere. pentru a cunoaste de unde se porneste. etc. performantele si eficienta) acestora la un moment dat (în mod curent. În situatia insuccesului scolar anual apar fenomene de: corigente (la una sau mai multe discipline). care are ca obiectiv: verificarea gradului de restructurare a materiei în module informationale mai mari si realizarea feedback-ului corespunzator. pentru realizarea feedback-ului pas cu pas. periodic si final) oferind solutii de perfectionare a actului de predare-învatare. învatarea zilnica este o îndatorire a elevilor. verificare (control). ce mai trebuie perfectionat. care are ca obiectiv: diagnosticarea nivelului de pregatire la începutul anului. concursuri. b) Evaluarea curenta (continua. care asigura evidentierea atât a cantitatii cunostintelor dobândite cât si a calitatii lor. notare. Cele trei saptamâni de evaluare de la sfârsitul fiecarui semestru vor fi dedicate cu preponderenta evaluarii formative care va avea urmatoarele obiective: a) sa verifice realizarea principalelor obiective curriculare b) sa realizeze recapitularea. la începutul predarii unei discipline. Evaluarea (examinarea) este actul didactic complex. c) Evaluarea periodica (intermediara). care priveste valoarea (nivelul. . de progres) care are ca obiectiv: asigurarea pregatirii sistematice si continue. care are ca obiectiv: verificarea structurarii în sisteme informationale a capacitatii de sinteza privind cunoasterea întregii materii de studiu. repetentie – în caz de nereusita. d) Evaluarea finala (de încheiere. sistematizarea si consolidarea materiei parcurse c) sa amelioreze rezultatele învatarii d) sa stabileasca un program de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe Forme de evaluare Formele de evaluare determinate de perioada de studiu Formele de evaluare determinate de perioada de studiu sunt: a) Evaluarea initiala. de bilant ori cumulativa sau sumativa). reexaminari – pâna la începerea noului an scolar sau cu prelungiri pâna la anumite date. sunt si baremuri medii sau de performanta. examene. Programul actual de reforma a evaluarii rezultatelor scolare propune doua tipuri de examene: a) Examene nationale o Examen de capacitate o Examen de bacalaureat b) Examene locale o Examen de admitere în liceu o Examen de admitere în scoala profesionala Evaluarea în sistemul semestrial se va face pe tot parcursul anului scolar si va avea caracter profund formativ. Reusita scolara anuala se materializeaza prin promovari.

tehnice. ceea ce nu ofera cunoasterea pregatirii întregii materii • se poate copia. atelier la disciplinele experimental – aplicative. Exemple: concursuri de admitere (în licee.referate bibliografice. în anumite conditii. a unui an scolar (universitar) sau a unui ciclu de învatamânt. medical. bazate pe dezvoltarea unui plan de actiune elaborat de elev sau sugerat de profesor. îndeosebi. probe de control. în facultate. medicale. pot aparea inhibitia.referate de investigatie stiintifica. în care se confrunta si se ierarhizeaza competentele în functie de numarul de locuri si de baremuri. referatele pot fi clasificate în doua categorii cu virtuti distincte si anume: . didactice. Avantaje: • pentru profesor . si probe orale si practice). stiintifice. tensionat si poate lucra independent • existând baremuri si punctaje.). d) Evaluarea sub forma de examene: are rolul de a asigura promovarea la o disciplina. se pot folosi una sau mai multe din modalitatile de evaluare mentionate mai sus: oral. etc.i se pot pune întrebari ajutatoare b) Evaluarea scrisa (teze. scris si practic. cunostinte si deprinderi. . aplicata pentru evaluarea sumativa. Ea reprezinta o activitate care se poate desfasura pe durata unei lectii (sau a mai multora) si în care elevii primesc o tema de rezolvat si instructiuni precise cu succesiune algoritmica. pedagogic etc. putându-se strecura subiectivitatea. poate fi mai obiectiva corectarea • ceea ce se scrie ramâne • se pot recorecta (poate fi avantaj si dezavantaj pentru elev .poate pune întrebari suplimentare • pentru elev . cu scopul de a explora situatii noi sau putin asemanatoare cu propriile experiente. nu se pot recorecta raspunsurile. alte lucrari scrise) Avantaje: • elevul (studentul) nu este tracasat. c) Evaluarea practica: probe practice de laborator.Dezavantaje: nu exista baremuri controlabile. iar elementele ce se evalueaza sunt .student) Dezavantaje: • probele scrise traditionale au numai 2-3 subiecte. dar dupa caz. e) Concursuri: sunt examene de selectie a valorilor. Metode complementare de evaluare Referatul reprezinta o modalitate de evaluare care permite atât o apreciere nuantata a învatarii cât si identificarea unor elemente de performanta individuala probate de elev si izvorâte din motivatia lui pentru activitatea desfasurata. în scoli profesionale. Investigatia reprezinta posibilitatea oferita elevilor de a aplica.). în mod creativ. la anumite profile de învatamânt tehnic. etc. economic. concursuri pentru ocuparea unor posturi (administrative. Din punctul de vedere al continutului lor. intimidarea. dupa caz. economice. Subiectul proiectului poate fi propus de profesor sau de elevi. situatie ce se cere prevenita. bazate pe o informare documentara a elevului. Proiectul reprezinta o modalitate complexa de evaluare indivi-duala sau de grup. etc. în care se folosesc forme de evaluare variate (scrise.

iar în intervalul de timp afectat profesorul trebuie sa faca verificari periodice ale componentelor portofoliului. în timp Sisteme conventionale de notare . Nota. un indicator sintetic. a manevra informatiiile. la alte rezultate. Aprecierea verbala are un rol dinamizator în învatarea scolara. .masurarea/compararea/interpretarea rezultatelor.sintetizarea/realizarea unui produs. Ea are numeroase implicatii în stabilirea anumitor relatii între elevi. eseuri. Capacitatile ce se pot evalua sunt: . bazata pe un ansamblu de rezultate produse de elev si neimplicate în actul evaluativ: fise de informare/documetare. a unui semn la un anumit rezultat al învatarii. Structura si componenta unui portofoliu se subordoneaza scopului pentru care a fost proiectat si ele sunt sta-bilite de profesor pe baza preocuparilor elevilor. Exista trei modele de notare: • prin raportare la grup – se bazeaza pe aprecierea facuta prin compararea elevilor între ei sau prin raportarea rezultatelor la un anumit standard mediu de exigenta stabilit • prin raportare la standarde fixe – se bazeaza pe luarea în calcul a obiectivelor operationale ale lectiei ca sistem fundamental de referinta • individuala – se face prin raportarea rezultatelor. referate. ca atribut al unei judecati de valoare. în stabilirea unei ierarhizari a acestora. precum si de a realiza un produs. deoarece concretizeaza o multitudine de determinari sau de rezultate individuale. Notarea Aprecierea scolara. a utiliza o bibliografie specifica.reprezentate de capacitatile elevului de a observa si alege metodele de lucru. . Portofoliul reprezinta o metoda de evaluare sumativa complexa. colaje s. se face atât prin apelul la anumite expresii verbale. ca simbol utilizat pentru a evalua performantele scolare. . a masura si compara rezultatele. Tematica trebuie sa-i conduca pe elevi la surse de informatii diferite de cele uzitate în scoala. obtinute de aceeasi elevi. analiza. este un indice care corespunde unei anumite realizari a randamentului scolar. cultiva motivatia fata de învatare. În acest fel. sa-si auto-aprecieze progresele înregistrate. Notarea este un act de atasare a unei etichete. portofoliul ofera o imagine completa a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a fost conceput. cât si prin folosirea unor simboluri numite note. precum si la forme de comunicare mai complexe. care. sintetiza si organiza materialul probatoriu. desene. investiga.organizarea/prezentarea materialului probatoriu. Nota dobândeste o valoare de informatie. a rationa. prospecte. atunci când este obiectiva. pliante. îi ajuta pe elevi sa-si estimeze corect rezultatele muncii lor.obtinerea si manevrarea informatiilor si a metodelor. Nota dinamizeaza resursele umane în vederea atingerii unor performante.a.

S. înlaturând ierarhizarea mai precisa a valorilor. etc. Finlanda si alte tari • cu 13 trepte – de la 1 la 13. cu calificative. g) Cu diploma de merit: la bacalaureat si la absolvirea învatamântului superior etc. f) Cu aprecieri în limba latina: • „Magna cum laude” (cu mare lauda) – pentru foarte bine. 20). în România. cu putine cifre etc. în Franta b) Prin calificative: • foarte bine – echivalentul notelor de 9 si 10 • bine – echivalentul notelor de 7 si de 8 • suficient (satisfacator) – echivalentul notelor de 5 si de 6 • insuficient (nesatisfacator) – echivalentul notelor de la 1 la 4 c) Prin litere (notare literala): 6-7 litere (a-g). în Suedia. • negre – insuficient. Norvegia • cu 10 trepte – de la 1 la 10. • „Cum laude” (cu lauda) – pentru bine. Sistemele cu putine trepte (binar. cu bile colorate. Bulgaria • cu 7 trepte – de la 1 la 7. • admis • respins e) Cu bile colorate: • albe – foarte bine. 13.a) Prin cifre (5-20 trepte): notarea numerica. mai frecventa si considerata mai precisa • cu 5 trepte – de la 1 la 5. în Germania. în Danemarca • cu 20 trepte – de la 1 la 20. Elvetia. la proba de practica. • cu 6 trepte – de la 1 la 6.I. în tarile C.) sunt dificile a se converti în sistemele cu multe trepte (de 10. SUA d) Prin sistem binar: se practica la anumite probe la perfectionarea cadrelor didactice (inspectia speciala). . în unele concursuri si la unele probe – cum sunt colocviile. în Anglia. • rosii – suficient.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->