Sunteți pe pagina 1din 116

3. Mediu

- 157 -

- 158 -

METODA DE VALORIFICARE AGRICOLĂ A NĂMOLURILOR DE EPURARE

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu Agricultura, securitatea şi siguranţa alimentară

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Colectarea şi epurarea apelor uzate

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

În urma cercetărilor privind utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultură se pot face următoarele aprecieri:

influenţa fertilizării cu nămol asupra producţiei pajiştilor temporare. S-a constatat că nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate orăşeneşti determină creşterea producţiei de substanţă uscată pe pajiştile temporare, numai când se administrează sub arătură la înfiinţare şi repetat în fiecare an, toamna, la suprafaţa pajiştii, fără aport de îngrăşăminte chimice; influenţa compostului din nămol de epurare asupra producţiei de raigras. Utilizarea compostului provenind din fermentarea aerobă a nămolului de epurare în amestec cu resturi vegetale, are un efect foarte favorabil al acestuia asupra randamentului la raigras; efectele folosirii compostului din nămol de epurare pentru solurile agricole. S-a constatat că utilizarea compostului din nămol de epurare şi resturi vegetale are în general efecte favorabile asupra solului şi plantelor şi poate fi folosit ca material fertilizant în condiţii de supraveghere permanentă.

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Fertilizarea cu compost din nămol de epurare, mai ales în doze moderate, permite realizarea unor producţii bune din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

MODALITĂŢI DE

VALORIFICARE

Informarea agricultorilor, a producătorilor de nămoluri de epurare (gestionarii staţiilor de epurare), a transportatorilor, eventual a întreprinderilor specializate în realizarea tehnicii de împrăştiere şi încorporare a nămolurilor de epurare despre metoda de valorificare agricolă a nămolurilor de epurare.

POTENŢIALI BENEFICIARI

Staţii de epurare Unităţi agricole

EXECUTANT

Institutul de Studii şi Proiectări Energetice

PERSOANĂ DE CONTACT

Străchinescu Ecaterina, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Bucureşti, +4021-2061164, +4021-2061340, ecaterina.strachinescu@ispe.ro

SISTEM INFORMATIC NAŢIONAL PENTRU GESTIONAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA EU ETS ÎN ROMÂNIA

REZULTAT FINAL

Produse informatice, reţete, formule

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

IN CE CONSTA NOUTATEA

Primul sistem informatic de gestionare a informaţiilor privind implementarea EU ETS configurat în conformitate cu cerinţele legistative ale României ca stat membru al UE.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică: know-how

CARACTERISTICI TEHNICE

Crearea unei baze de date la nivel central pentru îndeplinirea cerinţelor obligatorii de raportare a modului de aplicare în România a directivei privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de GES şi de completare a chestionarului privind implementarea acestei directive conform Deciziei 2006/803/EC.

IMPACT

Impact de mediu: centralizarea datelor privind emisliile de CO2 generate de instalaţiile EU ETS din România în perioada de raportare în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate prin protocolul de la Kyoto.

- 159 -

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Sistemul informatic are disponibilă o aplicaţie destinată fiecărui operator Ro-ETS pentru înregistrarea datelor relevante aferente monitorizării emisiilor de CO2 şi generării raportului anual privind monitorizarea emisiilor de GES.

MODALITĂŢI DE

Furnizare de servicii

VALORIFICARE

POTENŢIALI BENEFICIARI

Operatorii EU ETS care au posibilitatea descărcării de pe net a versiunii locale a siatemului precum şi a vizualizării manualului de utilizare a acesteia.

EXECUTANT

SC ISPE SA

PERSOANĂ DE CONTACT

Samoila Irene, Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti, CP 30-33, +4021-2061328, +4021-2103430 irene.samoila@ispe.ro, wwww.ispe.ro

BAZĂ DE DATE HIDROLOGICE PENTRU DUNĂRE

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA

În abordarea integrată a unui spaţiu geografic complex din punct de vedere fizic şi economic

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

EXECUTANT

Agenţia Spaţială din România

PERSOANA DE CONTACT

Zăvoianu Ion, B-dul Timişoara, nr. 58, sector 6, Bucureşti, +40723713927, ionzavoianu@yahoo.com

BAZĂ DE DATE REFERITOARE LA FENOMENE DE RISC PE DUNĂRE ŞI LUNCA DUNĂRII

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA

În abordarea integrată a unui spaţiu geografic complex din punct de vedere fizic şi economic.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

EXECUTANT

Agenţia Spaţială din România

PERSOANA DE CONTACT

Marin Cornelia, B-dul Timişoara, nr. 58, sector 6, Bucureşti, +0723266399, mrn_cornelia@yahoo.com

BAZĂ DE DATE DEMOGRAFICE PRIVIND SPAŢIUL DUNĂREAN ROMÂNESC

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

CARACTERUL INOVATIV

Tehnologie modernizată

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA

În abordarea integrată a unui spaţiu geografic complex din punct de vedere fizic şi economic

- 160 -

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

PERSOANA DE CONTACT

Teodorescu (Dragomir) Marilena-Emilia, B-dul Timişoara, nr. 58, sector 6, Bucureşti, +40720057709, marilena_emilia@yahoo.com

METODE NUMERICE ÎN STABILITATEA HIDRODINAMICĂ

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

CARACTERUL INOVATIV

Tehnologie modernizată

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Transfer drepturi de proprietate industrială / intelectuală

PERSOANĂ DE CONTACT

Dragomirescu Ioana-Florica, Timişoara, Timiş, ioana.dragomirescu@mat.upt.ro

INSTALAŢIE DE LABORATOR PENTRU ELIMINAREA CROMULUI HEXAVALENT DIN APE

REZULTAT FINAL

Tehnologii, procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu Sănătate Materiale, procese şi produse inovative

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Colectarea şi epurarea apelor uzate

CARACTERUL INOVATIV

Produs modernizat

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Utilizarea deşeurilor pentru epurarea apelor reziduale

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

IMPACT

Impact de mediu: tehnologia contribuie la protejarea mediului prin îndepărtarea Cr(VI), recunoscut ca fiind extrem de toxic şi cancerigen, din apele reziduale.

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Costuri mai scăzute ale procesului de tratare a apelor

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Tratarea apelor cu conţinut de crom hexavalent.

POTENŢIALI BENEFICIARI

Unităţi economice care se confruntă cu problema epurării apelor reziduale cu conţinut de Cr(VI).

EXECUTANT

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA

PERSOANĂ DE CONTACT

Marius Gheju, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Universitatea Politehnică, Bd.V. Pârvan nr. 6, et 4, Timişoara, Timiş, tel. 0256404185, fax. 0256404192, email:

marius.gheju@chim.upt.ro

- 161 -

NANOMATERIALE CU POROZITATE CONTROLATĂ ŞI PROPRIETĂŢI MAGNETICE ŞI OPTICE DIRIJATE, OBŢINUTE PRIN METODA SOL-GEL ŞI SONOSINTEZĂ, CU POTENŢIAL APLICATIV ÎN PROTECŢIA MEDIULUI, BIOLOGIE ŞI MEDICINĂ

REZULTAT FINAL

Tehnologii, procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Sănătate

Biotehnologii

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie

EXECUTANT

UNIVERSITAEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA

PERSOANĂ DE CONTACT

Prof.dr.ing. Ioan Sora, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. V. Pârvan nr. 2, 300223 Timişoara

METODE MODERNE DE ANALIZĂ A POLUANŢILOR DIN SOLURI

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Activităţi şi servicii de decontaminare

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Documentare privind metodele de investigare a calităţii solului şi de analiză fizico-chimică a poluanţilor din soluri.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Furnizare de servicii

POTENTIALI BENEFICIARI

Institute de pedologie, laboratoare de analiză

EXECUTANT

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA

PERSOANĂ DE CONTACT

Cocheci Laura, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Piaţa Victoriei nr. 2, Timişoara, Timiş, +40256-403075, laura.cocheci@chim.upt.ro

PROCESE DE OXIDARE CHIMICĂ A POLUANŢILOR

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Colectarea şi epurarea apelor uzate Activităţi şi servicii de decontaminare

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Studiul comportării diverşilor reactivi la oxidarea compuşilor organici din ape şi soluri.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

IMPACT

Impact de mediu: studiul prezintă o metodă de depoluare a apelor contaminate.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Furnizare de servicii

POTENŢIALI BENEFICIARI

Staţii de epurare a apelor reziduale, uzini de tratare a apelor în scop potabil

EXECUTANT

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIŞOARA

PERSOANĂ DE CONTACT

Cocheci Laura, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Piaţa Victoriei nr. 2, Timişoara, Timiş, +40256-403075, laura.cocheci@chim.upt.ro

- 162 -

MODEL FUNCŢIONAL PLATFORMĂ INTEGRATĂ LOCALĂ PENTRU PROCESAREA RESURSELOR REGENERABILE DIN FERMELE AGRICOLE

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

CARACTERUL INOVATIV

Tehnologie nouă

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA

Fabricarea biodieselului din ulei de rapiţă nerafinat în instalaţii de mică capacitate pentru a fi utilizate în ferme agricole. Obţinerea de cărbune activ (charcoal) şi combustibili prin piroliza deşeurilor lemnoase.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Schema fluxului de fabricaţie a biodieselului. Imagini din instalaţiile pilot.

IMPACT

Impact tehnico-economic: se crează posibilitatea fabricării unui carburant pe bază de resurse naturale regenerabile, pe platforme locale asociate unor ferme agricole, cu sporirea independenţei energetice. Impact social: diversifică activităţile în mediul rural, crează noi locuri de muncă, contribuie la ridicarea nivelului de trai. Impact de mediu: combustia cu biodiesel produce mai puţine noxe decât combustia cu petrol diesel.

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICARII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Reducerea dependenţei de carburanţii petrolieri. Profit agricol din cultivarea plantelor oleaginoase.

MODALITĂŢI DE

VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie Furnizare de servicii

POTENŢIALI BENEFICIARI

Ferme sau mari societăţi comerciale agricole.

EXECUTANT

ZECASIN SA

PERSOANA DE CONTACT

ANDREI Marian, ZECASIN SA, Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti, tel:

+40213163448, fax: +40213125241, E-mail: office@zecasin.ro, www.zecasin.ro.

METODĂ ŞI APARAT CUANTIC PENTRU DEPLASAREA MASELOR GAZOASE

REZULTAT FINAL

Tehnologii, procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Obiecte fizice / produse

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Sănătate

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Construcţii de clădiri Lucrări speciale de construcţii Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Cercetare-dezvoltare Activităţi referitoare la sănătatea umană

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

Tehnologie nouă

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Scopul Proiectului METODĂ ŞI APARAT CUANTIC PENTRU DEPLASAREA MASELOR GAZOASE a fost de a evidenţia faptul ca aerul poate fi deplasat şi fără elemente mecanice în mişcare, dispozitivul construit în cadrul acestui proiect putând fi utilizat în domeniile economico-

- 163 -

sociale în care masele de gaze sunt folosite ca mijloc de acţiune mecanică, asemănător dispozitivelor tehnice cunoscute (ventilatoare, turbine, compresoare, motoare cu elice, nave cu pânze, etc.) Rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect au depăşit cu mult aşteptările. Astfel: s-a realizat dispoziţivul convertor electrocinetic , dispozitiv cuantic pentru deplasarea maselor gazoase ale cărui proprietăţi au fost studiate şi dezvoltate ulterior Ca efect secundar al funcţionării dispozitivului s-a observat că odată cu deplasarea maselor de aer, se realizează şi purificarea acestuia. Acesta a constituit punctul de pornire pentru următoarele proiecte în domeniul electrocineticii gazelor; Experimentele realizate în cadrul proiectului au îmbogăţit volumul de cunoştinţe teoretice în domeniul electrocineticii gazelor; Dispozitivul realizat stă la baza unor aplicaţii ulterioare, dedicate protecţiei mediului; S-a solicitat brevetarea dispozitivului realizat în cadrul acestui proiect şi s-a acordat brevetul de invenţie.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică Cerere înregistrare brevet de invenţie (se completează în cazul în care nu s-a obţinut brevet de invenţie) Brevete de invenţie înregistrate (naţional, european, internaţional) Mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) : 67162

IMPACT

Impact tehnico-economic: ca efect secundar al funcţionării dispozitivului brevetat s-a observat că odată cu deplasarea maselor de aer, se realizează şi purificarea acestuia. Efectul produs de un dispozitiv - construcţie standard - este echivalent cu cel produs de un hectar de pădure de brad. Impact de mediu: dispozitivul realizat stă la baza unor aplicaţii dedicate protecţiei mediului, pentru depoluarea atmosferei, apei si solului.

BENEFICII ESTIMATE IN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Eliminarea efectelor poluării atmosferei, beneficii pentru sănătatea publică, reducerea costurilor pentru sterilizarea incintelor, etc

MODALITĂŢI DE

VALORIFICARE

Produsul este valorificat de către firma PANCUANTIC exclusiv pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare. Avem în vedere posibilitatea realizarii unor parteneriate reciproc avantajoase (eventual public-private).

POTENŢIALI BENEFICIARI

Sănătate, mediu, învaţământ, transporturi-depozitare mărfuri, construcţii, agricultură.

EXECUTANT

SC PANCUANTIC SRL

PERSOANA DE CONTACT

NICOLAE FLORINA-VALENTINA, Ploieşti, Prahova, 0726848976, informaţii@pancuantic.ro, www.pancuantic.ro

CONVERTOR ELECTROCINETIC

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Tehnologii, procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Sănătate

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Lucrări speciale de construcţii Cercetare-dezvoltare Activităţi referitoare la sănătatea umană

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou Tehnologie modernizată

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA

Scopul proiectului CONVERTOR ELECTROCINETIC a fost acela de a dezvolta aplicaţiile în domeniul electrocineticii gazelor şi protecţiei mediului/purificării aerului. S-a realizat astfel, un convertor electrocinetic care transformă direct în mediul atmosferic, energia electrică în energie cinetică fără mijloace mecanice mobile, convertorul putând fi folosit pentru orice scop care constă în deplasarea masei unui gaz în scopuri acustice, pneumatice, de ventilare sau pentru producerea de ozon. Totodată prin modul său de funcţionare asigură arderea în plasmă rece a cantităţii de aer pe care o vehiculează.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/

Documentaţie tehnico-economică

- 164 -

INTELECTUALĂ

DOCUMENTAŢIILE SE AFLA LA SEDIUL FIRMEI Cerere înregistrare brevet de invenţie (se completează în cazul în care nu s-a obţinut brevet de invenţie) Mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) : 67162

CARACTERISTICI TEHNICE

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului sunt:

s-a realizat un aparat electric funcţional în mediu atmosferic, cu destinaţie secundară de prelucrare

a structurii acestuia prin ardere, în sensul definirii chimice - ruperea legăturilor atomice ale

compuşilor - în mediu plasmatic, determinând refacerea proporţiilor naturale ale componentelor chimice ce definesc atmosfera; s-a solicitat un brevet de invenţie pentru convertorul electrocinetic; s-a solicitat şi s-a obţinut PCT-ul nr. RO/2005/000014 în scopul brevetării internaţionale a convertorului; Soluţia tehnologică dată de acest proiect este publicătă pe pagina World Intelectual Property Organization, WO/2007/040416 Soluţia propusă în cadrul proiectului fost prezentată în cadrul unor manifestari ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi a constituit punctul de plecare al unor noi aplicaţii.

IMPACT Impact tehnico-economic: dezvoltarea aplicaţiilor acestui proiect vizează domenii dintre cele mai diverse: medicina, protecţia mediului, energetica, transporturi, etc Impact social: prin aplicarea rezultatelor acestui proiect se obţin importante beneficii în sectorul sănătate publică şi protecţia mediului. Impact de mediu: prin rezultatele obţinute s-a confirmat faptul că există soluţii pentru eliminarea poluării atmosferice, s-a creat industria romanească a mediului şi totodată s-au creat premisele dezvoltării ei.

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Principalele beneficii care se pot obţine se adresează sănătăţii populaţiei şi eliminării poluării atmosferei într-o primă etapă, urmată de reducerea poluării apelor si a solului, în cadrul unor proiecte dedicate acestor domenii.

MODALITĂŢI DE

-

parteneriat public - privat pe domenii de interes.

VALORIFICARE

POTENŢIALI BENEFICIARI

Principalii poluatori

EXECUTANT

SC PANCUANTIC SRL

PERSOANA DE CONTACT

Nicolae Florina-Valentina, Ploieşti

APARAT PENTRU PURIFICAREA AERULUI

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Planuri, scheme Tehnologii, procedee, metode Obiecte fizice / produse

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Sănătate

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Lucrări speciale de construcţii Cercetare-dezvoltare Activităţi veterinare Activităţi de servicii privind forţa de muncă Învăţământ Activităţi referitoare la sănătatea umană

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

Tehnologie nouă

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA Scopul proiectului APARAT PENTRU PURIFICAREA AERULUI a fost acela de a pune la punct o aplicaţie a dispoziţivelor - convertor electrocinetic - realizate în proiectele anterioare. S-a realizat un depoluător de aer, destinat a fi folosit în vederea recondiţionării calităţii atmosferei, pentru uz casnic dar şi industrial. Însumarea proprietăţilor convertorului electrocinetic privind conversia directă a energiei electrice în energie cinetică, asociată cu incinerarea aerului în plasmă rece şi producerea de ozon, permit ca acest aparat să reprezinte un mijloc deosebit de eficace pentru combaterea poluării, dar şi o importantă perspectivă pentru industria protecţiei mediului, care s-a prefigurat odată cu trecerea sa la producţia de serie.

- 165 -

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică Documentatia referitoare la aparat este inregistrata la osim in anul 2008. proiectul tehnico- economic se afla firma producătoare, putand fi pus la dispoziţia persoanelor interesate in cadru oficial. Cerere înregistrare brevet de invenţie (se completează în cazul în care nu s-a obţinut brevet de invenţie) Mărci înregistrate (naţional, european, internaţional) : 67162

IMPACT

Impact social: aparatele sunt destinate utilizarii continue atât pentru uz casnic, dar mai ales în unităţi sanitare ca depoluatoare şi/sau sterilizatoare, aparate pentru tratamentul bolilor respiratorii, în dermatologie, etc. Impact de mediu: aparatul reduce poluarea la sursa. în configuraţii specifice se pot amplasa "perdele de aer curat" în localităţi. aparatul nu foloseşte filtre sau alte materiale consumabile şi nu produce zgomot pe durata functionarii.

MODALITĂŢI DE

- parteneriat, eventual public-privat

VALORIFICARE

EXECUTANT

SC PANCUANTIC SRL

PERSOANA DE CONTACT

Nicolae Florina-Valentina, Ploieşti, 0726848976

TEHNOLOGII ADECVATE PENTRU REUTILIZAREA, RECICLAREA Ş I VALORIFICAREA ENERGETIC Ă A MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZM

TEHNOLOGII ADECVATE PENTRU REUTILIZAREA, RECICLAREA ŞI VALORIFICAREA ENERGETICĂ A MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

RECICLAREA Ş I VALORIFICAREA ENERGETIC Ă A MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZM EMBRAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ
RECICLAREA Ş I VALORIFICAREA ENERGETIC Ă A MATERIALELOR REZULTATE DIN DEZM EMBRAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

REZULTAT FINAL

Tehnologii, procedee, metode

SCOASE DIN UZ REZULTAT FINAL Tehnologii, procedee, metode REZULTATE INTERMEDIARE Documenta ţ ii, studii, lucr ă
SCOASE DIN UZ REZULTAT FINAL Tehnologii, procedee, metode REZULTATE INTERMEDIARE Documenta ţ ii, studii, lucr ă

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

REZULTATE INTERMEDIARE Documenta ţ ii, studii, lucr ă ri DOMENIUL DE CERCETARE M e d i
REZULTATE INTERMEDIARE Documenta ţ ii, studii, lucr ă ri DOMENIUL DE CERCETARE M e d i

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

C e r c e t a r e - d e z v o l
C e r c e t a r e - d e z v o l

CARACTERUL INOVATIV

Tehnologie modernizată

l t a r e CARACTERUL INOVATIV Tehnologie modernizat ă IN CE CONST Ă NOUTATEA Tehnologie
l t a r e CARACTERUL INOVATIV Tehnologie modernizat ă IN CE CONST Ă NOUTATEA Tehnologie

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Tehnologie modernizata. Proprietate industrială/intelectuală.

modernizata. Proprietate industrial ă /intelectual ă . PROPRIETATEA INDUSTRIAL Ă / INTELECTUAL Ă Documenta ţ ie
modernizata. Proprietate industrial ă /intelectual ă . PROPRIETATEA INDUSTRIAL Ă / INTELECTUAL Ă Documenta ţ ie

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică Studiu de fezabilitate, studiu de piaţa.

ă Studiu de fezabilitate, studiu de pia ţ a. CARACTERISTICI TEHNICE Implementarea tehnologiei la 16
ă Studiu de fezabilitate, studiu de pia ţ a. CARACTERISTICI TEHNICE Implementarea tehnologiei la 16

CARACTERISTICI TEHNICE

Implementarea tehnologiei la 16 operatori economici a urmarit protejarea mediului si perfectionarea dotarii tehnice a acestora.

mediului si perfectionarea dotarii tehnice a acestora. IMPACT Impact tehnico-economic: reducer ea impactului
mediului si perfectionarea dotarii tehnice a acestora. IMPACT Impact tehnico-economic: reducer ea impactului

IMPACT

Impact tehnico-economic: reducerea impactului negativ asupra mediului al activitatii de gestionare a VSU de către operatorii economici angajati in Programul de innoire a parcului auto national.

angajati in Programul de innoire a parcului auto national. MODALIT ĂŢ I DE VALORIFICARE Servicii de
angajati in Programul de innoire a parcului auto national. MODALIT ĂŢ I DE VALORIFICARE Servicii de

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Servicii de transfer tehnologic la alţi agenţi economici de profil.

tehnologic la al ţ i agen ţ i economici de profil. POTEN Ţ IALI BENEFICIARI Societ
tehnologic la al ţ i agen ţ i economici de profil. POTEN Ţ IALI BENEFICIARI Societ

POTENŢIALI BENEFICIARI

Societăţi REMAT implicate in activităşi de gestionare a VSU de către operatorii economici angajaţi în Programul de înnoire a parcului auto naţional.

ţ i în Programul de înnoire a parcului auto na ţ ional. EXECUTANT S.C. MASTER S.A.
ţ i în Programul de înnoire a parcului auto na ţ ional. EXECUTANT S.C. MASTER S.A.

EXECUTANT

S.C. MASTER S.A.

a parcului auto na ţ ional. EXECUTANT S.C. MASTER S.A. PERSOANA DE CONTACT MANEA GHEORGHE, Bdul.
a parcului auto na ţ ional. EXECUTANT S.C. MASTER S.A. PERSOANA DE CONTACT MANEA GHEORGHE, Bdul.

PERSOANA DE CONTACT

MANEA GHEORGHE, Bdul. Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucureşti, telefon: +4021-4340861 int.803, fax: +4021-4340861 int. 805, email: maneaghe@mastertt.ro; mastersa@xnet.ro

- 166 -

ECHIPAMENTE DE INJECŢIE PENTRU MOTOARE DIESEL ALIMENTATE CU DME, CARE FOLOSESC ACOPERIRI FLUOROPOLIMERICE PE ELEMENTELE DE UZURĂ

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou Tehnologie modernizată

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

S-a pus la punct o tehnologie pentru acoperiri cu substanţe fluoropolimerice a elementelor de uzură specifice echipamentelor de injectie. S-a construit si experimentat un echipament de injectie capabil sa functioneze cu DME, eliminăndu-se uzurile premature.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

IMPACT

Impact tehnico-economic: creşterea competitivităţii întreprinderilor de profil prin introducerea în fabricaţie a unor noi produse. Adaptarea întreprinderilor la cerinţele şi exigenţele pieţei, atât tehnic cât şi economic. Creşterea nivelului calitativ al produselor româneşti. Impact de mediu: la utilizarea DME pentru alimentarea unui motor Diesel, comparativ cu motorina, NOx scade de 2,5 ori, fumul şi CO se reduc de peste 3 ori, iar nivelul de zgomot al arderii scade cu peste 15 dB.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie Transfer drepturi de proprietate industrială / intelectuală

POTENŢIALI BENEFICIARI

Unităţi de transport urban si interurban, firme constructoare de mijloace de transport, firme constructoare de echipamente de injecţie şi producători de DME.

EXECUTANT

S.C. MASTER S.A.

PERSOANA DE CONTACT

MOISESCU VALERIU, Bdul. Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, Bucureşti, tel: +4021-4340847; fax: +4021-4340869; mastersa@xnet.ro; valeriumoisescu@yahoo.com

SISTEM DE ALIMENTARE MOTOR DIESEL CU 2 TIPURI DE COMBUSTIBIL SIMULTAN PRIN METODA DUBLEI INJECŢII

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme, tehnologii, procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Energie; Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Cercetare-dezvoltare

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Alimentarea motorului diesel cu 2 tipuri de combustibil simultan prin metoda dublei injecţii.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică Proiect de execuţie model functional si studiu de fezabilitate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. cilindri: 6 L; Alezaj (mm): 121; Cursa (mm): 150; Raport compresie: 17; Puterea (kW/rpm): 220/2100; Nivel poluare: EURO 3.

IMPACT

Impact tehnico-economic: introducerea în fabricaţie de tehnologii noi. Impact de mediu: reducerea emisiilor poluante prin aplicarea soluţiei la parcul de motoare existent.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie

POTENŢIALI BENEFICIARI

Parcul de motoare de autovehicule de transport mărfuri.

EXECUTANT

S.C. MASTER S.A.

PERSOANA DE CONTACT

DESPA PETRE, Bdul. Iuliu Maniu nr. 246, sector 6, tel. +4021-4340845; fax: +4021-4342699; mastersa@xnet.ro

- 167 -

MICROSTAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE PENTRU MICI COLECTIVITĂŢI IZOLATE

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Planuri, scheme Tehnologii, procedee, metode Produse informatice, reţete, formule

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Sănătate

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

ÎN CE CONSTĂ NOUTATEA Microstaţia de epurae realizată are un element filtrant cu diametrul mediu de 10 microni cu rolul de a realiza prefiltrarea grosiera, două elemente filtrante cu diametrul mediu al porilor de 5 microni, cu rolul de a realiza prefiltrarea fină şi patru elemente filtrante cu diametrul mediu al porilor de 1 microni, cu rolul de a realiza microfiltrarea apelor uzate care trecuta prin staţia de epurare biologică. Blocul de comanda al microstaţiei are în compunere automatul programabil ALFA 2 produs de Mitsubishi Electric care asigură optimizarea functionarii.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE Microstaţia de filtrare si sistemul de comanda. Filtrarea se realizează gradual cu microfiltre în gama parametrului de filtrare de la 10 microni la 1 micron. Sistemul de comanda asigură funcţionarea automată ciclică a instalaţiei de epurare.

IMPACT

Impact de mediu: creşterea calităţii apei şi siguranţa nivelului de sănătate la nivelul populaţiei

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie Furnizare de servicii Altele: echipamentul finalizat s-a predat beneficiarului INCD ECOIND.

POTENŢIALI BENEFICIARI

Consilii judeţene, mediul rural izolat.

EXECUTANT

INCD ECOIND

PERSOANA DE CONTACT

Dr.Biolog Elisabeta Pena -Leonte ; Sos. Panduri, nr 90-92, sector 5 , Bucureşti ; tel; +4021 410 67 16; fax: +4021 410 33 07, Ing. Victor Gubandru Calea Floreasca 169, SIAT SA sector 1 , Bucureşti ; tel; +4021 3180928; fax: +4021 3162929,

MICROORGANISME IMOBILIZATE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA METALELOR DIN APE REZIDUALE

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu; Biotehnologii

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Colectarea şi epurarea apelor uzate

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Noutatea constă în utilizarea unor tulpini microbiene din colecţia laboratorului, imobilizate pe colagen, capabile să îndepărteze uraniul şi molibdenul din apele uzate.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Tulpinile fungice din colecţia de microorganisme a institutului, respectiv tulpini de Aspergillus, Trichoderma, Penicillium şi Paecilomyces au fost utilizate în teste. Experimentele finale s-au efectuat folosind ca material biologic tulpina de Trichoderma sp. 15, din colecţia institutului, fiind cea mai activă în preluarea ionilor de uraniu şi molibden din apele contaminate, conform etapelor de screening efectuate. În concluzie, în cazul utilizării apelor de mina, în primele 92 de ore de incubare cu biomasa fungică, uraniul a scăzut păna la un nivel de concentraţie care nu a mai putut fi determinat, în condiţiile ambelor concentraţii de biomasă imobilizată ( 100 şi 20 g/l). Pentru molibden, scăderea concentraţiei s-a produs mai lent, după 164 de ore de cultivare în prezenţa tulpinii de Trichoderma sp. 15; pentru biomasă 20 g/l, dimunarea a fost de aprox. 44 %, în timp ce pentru 100 g/l biomasă imobilizată, scăderea a fost de 64 %.

- 168 -

IMPACT

Impact tehnico-economic: efectele economice care vor rezulta ca urmare a realizării biotehnologiilor sunt următoarele: creşterea calităţii apelor de iaz şi mina prin aplicarea biotehnologiilor la nivelul exigenţelor normelor specifice aplicabile în comunitatea europeană, reducerea consumului de reactivi utilizaţi pentru tratare, reducerea consumurilor energetice, simplificarea procesului de tratare a apelor reziduale, costuri reduse atât pentru realizarea instalaţiilor de tratare, cât şi pentru funcţionarea şi întreţinerea lor, necesitatea asigurării protecţiei mediului înconjurator prin reducerea factorilor de poluare, valorificarea potenţialului biologic autohton prin selectarea unor microorganisme ce corespund cerinţelor, alinierea României la standardele moderne ecologice promovate de Comunitatea Europeană. Impact social: rezultatele proiectului vor avea un impact social, în sensul creării unor locuri de muncă în cadrul unor staţii de epurare care să utilizeze tehnicile oferite de proiect. Impact de mediu: caracterizate în general prin lipsa efectelor negative asupra mediului înconjurător, bioprocesele pun în valoare potenţialele ecologice ale mediului prin reducerea nivelului de contaminanţi.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Valorificarea rezultatelor obţinute s-a realizat pe tot parcursul derulării proiectului de cercetare prin diseminarea cunoştinţelor si a experienţei acumulate atât în spaţiul ştiinţific, cât şi în mediul tehnic vizat de noile propuneri.

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM) BUCUREŞTI

PERSOANA DE CONTACT

Dr. ing. Amalia Gheorghe Spl. Independenţei nr.202, Bucureşti Tel./Fax 021.316.30.63 amalia_ghe@yahoo.com.

REDUCEREA ÎNCĂRCĂRII CU NUTRIENŢI A EFLUENŢILOR INDUSTRIALI

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

CARACTERUL INOVATIV

Tehnologie modernizată

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Imbunatăţirea tehnologiilor de epurare

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Se reduce conţinutul de nuţrienti din efluenţii industriali sub 0,7 mg/L.

IMPACT

Impact de mediu: îmbunătăţirea calităţii efluentilor industriali.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Teză de doctorat

POTENŢIALI BENEFICIARI

Unităţi industriale din ţară care evacuează efluenţi cu nutrienţi.

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti -Departament Biotehnologie.

PERSOANA DE CONTACT

Dr. ing. Nicoleta Radu, Bucureşti, telefon 0730728694, E-mail: nicolbiotec@gmail.com

MEMBRANE EMULSIONATE LICHIDE PENTRU RECUPERARE AMINOACIZI

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

Biotehnologii

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Industria alimentară

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Noutatea constă în utilizarea unor noi tipuri de membrane cu stabilitate şi selectivitatea ridicate şi randamente de extracţie mari pentru recuperarea aminoacizilor.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Aminoacizii sunt componenţii importanţi ai nutrientilor elementari ai organismelor vii şi sunt utilizaţi în alimentaţie ca hrană sau ca nutriţie parenterală. Datorită proprietaţilor utile cum ar fi selectivitatea, posibilitatea de concentrare şi de operare continuă, costuri scăzute, membranele lichide sunt preferate în procesele biochimice. Sistemul folosit pentru extracţie a constat din următoarele componente ale emulsiei: fază organică (ulei de parafină, octanol, hexan, white- spirit), emulgator (SPAN 80 sau lecitină), transportor (TOA, D2EHPA, Aliquat 336) şi ca fază internă, soluţii acide ( acid sulfuric şi acid clorhidric). Emulsia a fost obţinută la viteze de agitare de 500 rpm, emulsiile fiind stabile după 5-7 minute de la începerea agitării. Stabilitatea lor a fost verificată la microscop. Emulsia astfel obţinută a fost dispersată în faza externă cu conţinut de aminoacizi. În urma experimentelor realizate s-au stabilit: componenţii celor două faze ale membranei, stabilitatea membranei emulsionate lichide, concentraţia optimă a fazei externe a membranei în vederea obţinerii unui grad cât mai ridicat de extracţie, determinarea concentraţiei de aminoacizi. S-au obţinut randamente de extracţie de peste 80%.

IMPACT

Impact tehnico-economic: prin oferirea soluţiilor elaborate pe parcursul derulării proiectului se asigură o contribuţie la dezvoltarea bioindustriei. Menţionam de asemenea faptul că implementarea soluţiilor de tip bioindustrie duce la valorificarea potenţialului biologic autohton (tulpini de microorganisme) şi a unor deşeuri (ape reziduale) utilizabile ca substraturi pentru microroganismele capabile să asigure o reducere a nivelului toxic. Impact social: impactul social al proiectului constă în atingerea obiectivelor finale propuse, care conduc în viitor la o dezvoltare a proceselor cu membrane emulsionate lichide şi la soluţii noi în ceea ce priveşte utilizarea acestora. Impact de mediu: caracterizate în general prin lipsa efectelor negative asupra mediului înconjurator, procesele cu membrane lichide pun în valoare potenţialele ecologice ale mediului industrial.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Valorificarea rezultatelor obţinute s-a realizat pe tot parcursul derulării proiectului de cercetare prin diseminarea cunoştinţelor ăi a experienţei acumulate prin participări la simpozioane şi conferinţe.

POTENŢIALI BENEFICIARI

Principalii utilizatori ai rezultatelor cercetării pot fi unitaţile de producţie a aminoacizilor, în vederea recuperării acestora din băile de fermentaţie şi din reziduurile aferente.

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM)

PERSOANA DE CONTACT

Dr. ing. Amalia Gheorghe, Spl. Independenţei nr.202, Bucureşti, Tel./Fax 021.316.30.63 amalia_ghe@yahoo.com

IMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APELOR REZIDUALE INDUSTRIALE

REZULTAT FINAL

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Se modernizează tehnologiile de epurare

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Se reduce conţinutul de metale grele din efluenţii industriali sub 1 mg/L.

IMPACT

Impact de mediu: îmbunătăţirea calităţii apelor industriale reziduale ce conţin metale grele.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Teză de doctorat

POTENŢIALI BENEFICIARI

Unităţi industriale din ţară care evacuează efluenţi cu nutrienţi.

EXECUTANT

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucuresti

PERSOANA DE CONTACT

Dr. ing. Nicoleta Radu, Bucureşti, Telefon 0730728694, E-mail: nicolbiotec@gmail.com.

- 170 -

TEHNOLOLOGIE DE LABORATOR PENTRU OBŢINEREA SĂRII DE DIETANOLAMINĂ A AMESTECULUI ECHIMOLECULAR FORMAT DIN O-MONO(2-ETILHEXIL) FOSFAT ŞI O,O-BIS (2-ETILHEXIL) FOSFAT. TEHNOLOGIE DE OBŢINERE PRODUS BIOCID DEZINFECTANT DE UZ VETERINAR

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Produse informatice Reţete, formule Obiecte fizice / produse

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Transporturi pe apă

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Agent antifouling marin de înaltă eficienţă. Biocid dezinfectant de uz veterinar formulat ecologic.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUAĂA

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici fizico-chimice ale agentului antifouling marin: lichid vâscos, culoare galben- bruna, conţinut în s.a.: 95%, densitate: 1,19 g/cm3, pH = 3,5 - 5,0 Caracteristici fizico-chimici ai produsului biocid dezinfectant:

lichid limpede omogen, culoare gălbuie, conţinut în s.a.: 0,2%, densitate: 1,025 - 1,310 g/cm3, pH = 5 – 6.

IMPACT

Impact tehnico-economic: diversificarea gamei de agenţi antifouling marini pe bază de compuşi organofosforici, diversificarea gamei de produse biocide dezinfectante de uz veterinar. Impact social: toxicitate redusă faţă de om a agentului antifouling marin, îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei ca parte integrantă a obiectivului general privind creşterea calităţii vieţii, prin apariţia pe piaţă a unor produse dezinfectante ecologice de uz veterinar. Impact de mediu: utilizarea unor produse cu impact redus asupra mediului inconjurător.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Diversificarea gamei de biocide condiţionate ecologic

POTENŢIALI BENEFICIARI

Firme particulare tip întreprinderi mici şi mijlocii specializate în produse biocide, şantiere navale şi platforme de foraj marin, ferme zootehnice şi crescatorii de păsări.

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM (ICECHIM)

PERSOANA DE CONTACT

Dobre Elena, ICECHIM, Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Telefon 0213163069, E-mail: nutidobre@yahoo.com

PREPARAREA ŞI APLICAREA UNEI NOI CLASE DE COLORANŢI LICHIZI ECOLOGICI- COLORANŢI LIPOSOMALI

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Produse informatice Reţete, formule

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu Sănătate Materiale, procese şi produse inovative

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Cercetare-dezvoltare

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

Tehnologie nouă

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Elementele de originalitate ale cercetării sunt: obţinerea de coloranţi lichizi în mediu apos, ecologici, prin combinarea tehnologiilor tradiţionale cu nanotehnologii noi, moderne; abordarea de noi coloranţi liposomali; realizarea de micro/nanoîncapsulări în fosfolipide- substanţe naturale, netoxice, cu proprietaţi de emulsifiere; aplicarea noilor coloranţi lichizi liposomali pe suporturi proteice, cum ar fi lâna, pielea naturală şi blană, arătând înaltă capacitate de vopsire a suprafeţelor şi afinitate la suporturile proteice.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică Cerere înregistrare brevet de invenţie

IMPACT

Impact tehnico-economic: reducerea temperaturii de vopsire pentru lâna cu economisirea corespunzătoare de energie; formarea de liposomi ca înlocuitori pentru auxiliarii sintetici; reducerea costurilor procesului de vopsire pentru suporturile proteice; realizarea unei noi tehnologii curate cu utilizarea de liposomi-material biologic necontaminant-in diferite etape ale procesării textilelor şi pieilor; evitarea utilizării produselor auxiliare sintetice, obţinănd aceiaşi calitate finală a vopsirii textilelor şi pieilor. Impact social: Locuri de muncă specializate şi personal înalt calificat. Protejarea personalului cu risc ocupaţional. Impact de mediu: -formarea de liposomi cu coloranţi ca înlocuitori ai auxiliarilor sintetici pentru a îmbunătăţii calitatea efluenţilor; realizarea unei noi tehnologii curate cu utilizarea de liposomi-material biologic necontaminant- în diferite etape ale procesării de textile şi piele; beneficii ecologice ale procesului- evitarea utilizării auxiliarilor sintetici-evitând emisiile de substanţe nocive în aer şi apă, realizând în acest mod protecţia mediului.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Transfer drepturi de proprietate industrială / intelectuală

POTENŢIALI BENEFICIARI

Agenţi economici mici /mijlocii din industria textilă având ca obiect de activitate vopsirea materialelor textile şi a pieilor naturale

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM

PERSOANA DE CONTACT

ATHANASIU Angela Anca, str. Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti, Tel. 021.316.30.62, fax: 021.312.34.93, E-mail: aaathanasiu@icechim.ro, website: www.icechim.ro

ESTERI METILICI ETOXILAŢI 4OE-DERIVAŢI ETOXILAŢI AI ESTERILOR METILICI AI ACIZILOR GRAŞI; ESTERI METILICI SULFONAŢI (SARE DE SODIU A SULFOESTERILOR METILICI DIN STEARINĂ) - DERIVAŢI SULFONICI AI ESTERILOR METILICI AI ACIZILOR GRAŞI

REZULTAT FINAL

Obiecte fizice / produse

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Esteri metilici etoxilaţi 4 OE. Produsele se obţin prin adiţia directă a oxidului de etilenă la

esterii metilici ai acizilor graşi, în prezenţa unor catalizatori selectivi.

caracteristici tehnice :

balanţa hidrofil-hidrofob HLB 7,4 , indice saponificare, mgKOH/g 117,6, conţinut de oxid de etilenă, % 37, tensiune superficială a soluţiei 0,01 %, mN/m 35. Esteri metilici sulfonaţi (sare de sodiu a --sulfoesterilor metilici din stearină). S-a studiat varianta de sulfonare a esterilor metilici cu SO3 diluat cu aer. Parametrii de lucru recomandaţi ca optimi pentru faza de sulfonare sunt : raport molar ester metilic : SO3 = 1,2 - 1,25: 1, concentraţie SO3 în aer: 7% , temperatura : 120-1250C. Principalele caracteristici tehnice :

substanţa uscată,% 17,2, substanţa activă,% 7,9, nesulfonabil,% 5,1, putere de udare la 2 g/l, sec 82, putere de spumare la 2 g/l, la 400C, după 3 min, cm3 180, putere de spălare la 2 g/l, la 400C pe bbc, (Reflectanţa) 47.

Principalele

- 172 -

IMPACT

Impact social: noi locuri de muncă. Impact de mediu: noi tipuri de emulgatori biodegradabili, obţinuţi din materii prime regenerabile, utilizaţi în sistemele disperse. Substanţă activă pentru detergenţi, obţinută din materii prime regenerabile, înlocuieşte parţial linear alchil benzensulfonatul de sodiu şi chiar îl substituie total în recepturi fără fosfat. Sunt surfactanţi total biodegradabili.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie

POTENŢIALI BENEFICIARI

Agricultură, cosmetică, industria de mase plastice, fabricanţi de detergenţi.

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM

PERSOANA DE CONTACT

Dr. ing. Aurelia PISCUREANU, Splaiul Independenţei nr. 202, sector 6, Bucureşti; Tel. 021.316.30.89/0788.563.089; fax: 021.312.34.93; E-mail: apiscureanu@icechim.ro ; website: www.icechim.ro

TEHNOLOGIE DE RECONVERSIE A DEŞEURILOR DIN INDUSTRIA INGRĂŞĂMINTELOR PRIN CARE SE OBŢIN FERTILIZANŢI SOLIZI ECOLOGICI. TEHNOLOGIE DE DISTRUGERE A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA FABRICAREA PESTICIDELOR

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări Planuri, scheme

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

CARACTERUL INOVATIV

Produs nou

Tehnologie nouă

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Reconversia depunerilor solide din iazurile-batal aferente instalaţiilor de îngrăşăminte a implicat elaborarea unor tehnologii care să asigure extracţia suspensiilor din aceste iazuri , dar şi separarea depunerilor solide din aceste suspensii, uscarea şi măcinarea solidelor separate şi prelucrarea acestora la produse agrochimice vandabile. Astfel se asigură o utilizare mai eficientă atât a deşeurilor solide din iazul-batal NPK, dar şi a unor deşeuri sau produse secundare din fabricarea îngrăşămintelor chimice, simultan cu eliminarea factorilor de risc privind protecţia mediului. Noutatea constă în golirea iazului-batal de depunerile solide şi valorificarea acestor solide la produse vandabile. Referitor la distrugerea deşeurilor de pesticide, respectiv a tricloracetatului de sodiu, literatura prevede o metodă mai veche de descompunere prin încălzire şi o metodă mai nouă de descompunere prin tratare cu 6 sau mai mulţi moli de hidroxid metalic la o temperatură mai mare de 600C. Astfel, cercetările au fost direcţionate spre descompunerea tricloracetatului de sodiu prin tratarea cu o soluţie apoasă de hidroxid de sodiu.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Suprafaţa totală a unui iaz-batal este de 212500 m2 din care 22500 m2 reprezintă suprafaţa bazinului de aspiraţie a apelor recirculate. Pentru o adâncime medie de 5 m, volumul total al iazului-batal dintr-o instalaţie NPK este de 1062500 m3 din care 112500 m3 reprezintă volumul de aspiraţie. Pentru un grad de umplere a iazului cu solide de 70%, volumul depunerilor solide umede este de 463 971 m3, respectiv la o umiditate de 37% rezultă un volum de 292300 m3, pentru o densitate absolută de 2,533 g/cc rezultă o cantitate de 740000 tone material solid uscat. Pentru un conţinut mediu de 30 % P2O5 total rezerva de fosfor din iazul-batal este de cca. 220000 tone P2O5. Extracţia depunerilor solide din iazul batal este urmată de uscarea şi caracterizarea acestor depuneri, iar apoi prelucrarea prin diferite variante a suspensiilor, obţinându-se astfel mai multe sorturi de îngrăşământ NP şi NPK. Lucrarea conţine şi o parte de distrugere a deşeurilor de pesticide clorurate. Distrugerea acestor deşeuri reprezintă un proces laborios şi de durată. Experimentările efectuate în laborator s-au bazat pe descompunerea tricloracetatului de sodiu în soluţie apoasă sau în soluţie apoasă de hidroxid de sodiu.

IMPACT

Impact tehnico-economic: impactul economic al proiectului rezolvă una din problemele de mediu, eliminându-se amenzile pe care le pot primi agenţii economici de la agenţiile de mediu, sumele respective putând fi utilizate în alte scopuri. Impact social: impactul social al proiectului se referă la creşterea gradului de calificare a personalului din domeniu, instruire şi perfecţionare a personalului de pe platforme industriale interesate de aplicarea rezultatelor proiectului în activitatile de fabricare a fertilizanţilor . Impactul proiectului asupra comunităţii pe :

- termen scurt şi mediu: creşterea calităţii producţiilor agricole prin aplicarea noilor tipuri de fertilizanţi, ecologizarea terenurilor agricole, creşterea calităţii vieţii. - termen lung: crearea unei industrii a îngrăşămintelor chimice "curate", diminuarea poluării solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane, îmbunătăţirea calităţii vieţii. Impact de mediu: Cercetarea şi implementarea unei tehnici de inertizare a deşeurilor şi transferul rezultatelor cercetărilor la zonele industriale unde urmează a se dezafecta astfel de instalaţii prin minimizarea impactului şi a riscului de poluare a solului, a apelor de suprafaţă şi subterane datorită distrugerii depozitelor ce conţin deşeuri de pesticide şi elimină riscul deversării iazurilor- batal deţinute de fabricanţii de îngrăşăminte.

BENEFICII ESTIMATE ÎN URMA VALORIFICĂRII DE CĂTRE ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Realizarea de noi tipuri de fertilizanţi ecologici cu preţ scăzut şi beneficii de mediu.

MODALITĂTI DE VALORIFICARE

Vânzare produs / tehnologie Transfer drepturi de proprietate industrială / intelectuală

POTENTIALI BENEFICIARI

Societatile comerciale de ingrăşaminte chimice.

EXECUTANT

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE -ICECHIM

PERSOANA DE CONTACT

Simionescu Constantin Str. Drumul Taberei nr. 64 , Bl F4, Sc. D, Ap. 60 sector 6, Bucureşti 021-413 27 20

TEHNOLOGIE DE RECICLARE A DEŞEURILOR DE SPUMĂ POLIURETANICĂ RIGIDĂ

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

DOMENIUL DE CERCETARE

Mediu

DOMENIUL DE APLICABILITATE

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

IN CE CONSTĂ NOUTATEA

Recuperarea polieterilor polioli din deşeuri de spume poliuretanice rigide prin procesul de glicoliză şi aminoliza.

PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ/ INTELECTUALĂ

Documentaţie tehnico-economică

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile poliolilor obţinuţi prin glicoliza deşeurilor de spume poliuretanice rigide:

Aspect =lichid vâscos brun; Indice hidroxil=450-550mgKOH/g; Indice de

aciditate=10mgKOH/g;

Vâscozitate;250C=15000-20000cP.

Caracteristicile poliolilor obţinuţi prin aminoliza deşeurilor de spume poliuretanice: Aspect= lichid vâscos brun; Indice de hidroxil=600-700mgKOH/g; Indice de aciditate=5mgKOH/g;

Vâscozitate:250C=7000-20000cP.

IMPACT

Impact de mediu: reducerea /eliminarea cantităţii de deşeuri de spumă poliuretanică rigidă.

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE

Transfer drepturi de proprietate industrială / intelectuală

POTENŢIALI BENEFICIARI

Industria chimică

EXECUTANT

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM-Bucureşti

PERSOANA DE CONTACT

Apostol Steluţa Str.Novaci; Nr.10; Bucureşti. Telefon:0745122345

- 174 -

ŢESĂTURĂ DE LÂNĂ BIOTRATATĂ ANTIÎMPĂSLIRE/ ANTICONTRACŢIE ŢESĂTURI DE LÂNĂ 100%, OBŢINUTE PRIN ÎNLOCUIREA PARŢIALĂ/TOTALĂ, PE FLUXUL TEHNOLOGIC CLASIC DE FINISARE CHIMICĂ, A TRATAMENTELOR AGRESIVE MEDIULUI ŞI SĂNĂTĂŢII OMULUI, PE BAZĂ DE ACID SULFURIC, RESPECTIV AGENŢI CHIMICI CLORURAŢI (DERIVAŢI PE BAZĂ DE CLOR ACTIV), CU TRATAMENTE ENZIMATICE, ECOLOGICE

REZULTAT FINAL

Tehnologii

Procedee, metode

REZULTATE INTERMEDIARE

Documentaţii, studii, lucrări planuri, scheme Produse informatice Reţete, formule Obiecte fizice / produse