Sunteți pe pagina 1din 5

XI

FISA TEHNICA DE SECURITATE


OXID MARO NATURAL SW 755

1. Identificarea substanei / preparatului si a companiei/intreprinderii


Identificarea substantei/preparatului chimic periculos Utilizarea substantei/preparatului chimic periculos Identificarea firmei/intreprinderii OXID MARO DE FIER SW755 SE UTILIZEAZA ATAT IN INDUSTRIA LACURILOR SI VOPSELELOR, CAT SI IN CEA A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII SC STERA CHEMICALS SRL, Sos. GIURGIULUI 292, JILAVA, Jud. ILFOV TEL/FAX : 021/457.03.22 Fax : 021/457.14.14 TEL/FAX : 0749.15.15.55 / 021.457.03.22

Telefon pentru urgente

2. Compoziia/informaii despre ingrediente


Denumire chimica OXID DE FIER Oxid de fier; oxid feric; trioxid diferic Sinonime Fe2O3 Formula chimica Masa moleculara 1309-37-1 CAS INDEX EC-Nr: XI Simboluri (s) R 36 / 37 / 38 Fraze R S 26 /36 /37 /39 Fraze S Pentru mentionarea textului complet al frazelor R si S, vezi sectiunea 16

3. Identificarea pericolelor substanei/preparatului chimic periculos


Clasificarea produsului Pericolele pentru mediu Pericole asupra sanatatii Alte pericole Nu este declarat periculos conform directivelor 67/584/EEC Nu prezinta pericol pentru mediu

Efecte acute Efecte cronice -

4. Msuri de prim ajutor


Indicatii generale Simptomele Se indeparteaza persoana din zona de contact cu produsul. Daca este in stare grava se solicita asistenta medicala. Ochii Iritatii moderate ale mucoasei Pielea Poate cauza iritatii usoare Ingestie Diverse Inhalare Iritant pentru membrana mucoasa si tractul respirator Ochii Clatiti ochii cu apa din abundenta Pielea Spalare cu sapun si apa din abundenta Ingestie Consultarea imediata a medicului Inhalare Scoaterea imediata a persoanei din zona contaminata Daca este necesar aplicati resuscitarea artificiala

Masuri de prim ajutor in cazul contactului cu:

5. Msuri de combatere a incendiilor


Inflamabilitate Produsul nu este inflamabil Temperatura de inflamabilitate Temperatura de autoparindere Limite de explozie inferioara: superioara: Extinctorul prevazut cu : pulbere , dioxid de carbon, apa, spuma rezistenta Nu sunt restrictii Nu este specificat Sanatate Inflamabilitate Stabilitate -

Mijloce de stingere a incendiilor Mijloace de stingere care nu trebuie folosite Alte indicatii Echipament de protectie special pentru pompieri Clasificare NFPA

6. Msuri mpotriva pierderilor accidentale


Indicatii generale Precautii privind mediu Metode de spalare (curatare) A se prevenii inhalarea prafului Mutarea substantei, apoi spalarea suprafetei

7. Manipulare i depozitare
Masuri de protectie la manipulare Utilizare (utilizari) specifice A se evita inhalarea, contactul cu ochii, pielea si hainele - pigment pentru materiale de constructii: lacuri, vopsele, pavaje.

8. Controlul expunerii/protecie personal


Legislatie nationala Norme internationale Limita maxima admisibila Valori limita la expunere 5mg / mc /8h Respiratie: a se purta masca impotriva prafului Protectia mainilor: a se folosi manusi de protectie

ocupationale Se va face cu respectarea normelor de protectie individuala pentru produse inflamabile. Controlul expunerii mediului

Protectia ochilor: a se folosi ochelari de protectie Protectia pielii : purterea salopetei

9. Proprieti fizico-chimice ale substanei/preparatului chimic periculos


Informatii generale Informatii importante pentru sanatate Aspect: Miros: pH Punct de topire Punct de fierbere: Punctul de aprindere: Gravitatea specifica Limita inferioara de explozie: Limita superioara de explozie: Presiunea de vapori: Densitate: Densitatea vaporilor Solubilitatea in apa: LogKow Viscozitatea dinamica: Viteza de evaporare Volatilitate Culoare MARO Fara Ph 7 1250 N/A N/A 3.5 N/A N/A N/A <0.1% 1,0% max

10. Stabilitate i reactivitate


Stabilitate : Conditii de evitat Materiale de evitat Produse de descompunere periculoase Stabil in conditii normale. -

11. Informaii toxicologice


Toxicitate orala acuta: Oxidul nu este practic toxic Toxicitate acuta la inhalare: Toxicitate acuta dermala: Iritarea pielii Iritarea ochilor Genotoxicitate in vitro Cai primare de intrare in La inhalare poate fi nociv organism; Simptome: Carcinogeneza: produsul nu este desemnat drept substanta cancerigena, mutagena sau periculoasa pentru reproducere.

12. Informaii ecologice


Ecotoxicitatea Date privind potentialul (componentilor preparatului) de a ajunge, daca sunt evacuati in mediu, in panza de apa freatica sau departe de locul evacuarii: repartitia produsului: - nu sunt date cunoscute; - datele privind potentialul de a se degrada in instalatiile de epurare a apelor uzate: - nu sunt date cunoscute; Datele privind potentialul de a se acumula in masa biotica si de trecere in lantul trofic: nu este de asteptat o bioacumulare: nu sunt date cunoscute Nu sunt date cunoscute.

Mobilitatea

Persistenta si degradabilitatea Potentialul bioacumulator Alte efecte adverse:

13. Msuri privind evacuarea substanei/preparatului chimic periculos


Produsul Depozitati deseurile de produs in containere speciale depozitate in conditii de siguranta. Distrugerea acestora se face in conformitate cu legislatia nationala si dispozitiilor locale. Incinerarea este metoda de eliminare recomandata. A nu se arunca deseurile de produs in sursele de apa sau la canalizare. Ambalajele sunt din materiale reciclabile.

Ambalajul contaminat

14. Informatii privind transportul


Tip de reglementare ADR/RID ADN IMDG IATA UN Denumirea expeditiei Clasa Grupa de ambalare Informatii aditionale Nu prezinta pericol pentru transport pe uscat Nu prezinta pericol pentru transport pe ape Nu prezinta pericol pentru transport in aer

15. Informaii privind reglementrile specifice aplicabile


Etichetarea Simbol R-fraze S fraze XI - IRITANT IRITANT PT OCHI, NAS SI PIELE R 36/37/38 IN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII SE SPALA CU MULTA APA S 26/36 /37 /39

16. Alte informaii


Textul frazelor R R36 -Iritant pentru ochi. R37 - Iritant pentru cile respiratorii. R38 - Iritant pentru piele. S26 - La contactul cu ochii, se spal imediat cu mult ap i se consult medicul. S36 - A se purta echipament de protecie corespunztor. S37 - A se purta mnui de protecie corespunztoare. S39 - A se proteja corespunztor ochii/faa. Instruirea personalului; personal calificat: CONSILIER DE SIGURANTA

Textul frazelor S

Recomandari pentru pregatirea personalului Restrictii recomandate pentru utilizare Alte informatii

Conform normelor legislative.

Produsul a fost ambalat si etichetat conform legislatiei in vigoare:

(referinte scrise si/sau punctul de contact tehnic)

Surse ale celor mai importante date utilizate la intocmirea fisei tehnice de securitate. Editia Data emiterii

Legea 451/2001 - pentru aprobarea O.U.G.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. HG 92/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. Marin Lepadatu-Transportul rutier de marfuri periculoase vol.I, II. Anexa 5. Ghidul pentru intocmirea fiselor tehnice de securitate. Fisa tehnica de securitate STERA CHEMICALS Versiunea 4. Fisa tehnica de securitate furnizor. IUCLID substance ID EINECS Plus 2001:1 5 10. 09. 2008

Aceasta fisa tehnica de securitate este in concordanta cu OU 200/2000, 460/1992, 92/2003 anexa 5.
Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta, utilizare,procesare, stocare, transport sui nu reprezinta o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese,nespecificate in text. Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante, de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale produselor.

S-ar putea să vă placă și