Sunteți pe pagina 1din 1

SPITAL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI JUD.

IASI

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE POST DE ASISTENT MEDICAL SECTIA INGRIJIRI PALIATIVE 1. Protocoale clinice pe ingrijiri palliative, Daniela Mosoiu, Ed. Hospice Casa Sperantei 2011; 2. Ghid de nursing , Lucretia Titirca, ed. Viata Medicala 2008: 1. Primirea si internarea bolnavului 2. Transportul si mobilizarea bolnavului 3. Masurarea si notarea functiilor vitale 4. Recoltarea produselor biologice 5. Pansamente si bandaje 6. Sondaje, spalaturi, clisme 7. Administrarea medicamentelor 3. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania; 4. Ordinul MS nr. 219/2002 privind gestionarea deseurilor din activitatea medicala Ordinul MS nr. 916/2006: Definitia infectiei nosocomiale, pag. 1, Anexa IV Precautiuni Universale, Anexa V Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar Protocol de asigurare a ingrijirilor de urgenta in caz de expunere accidentala la produse biologice; 5.Ordinul MS nr. 261/2007: Anexa 1 Cap III Dezinfectia , Cap. IV sterilizarea 6. Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului 7.Fisa postului: Atributiile asistentului medical din sectia Ingrijiri paliative.