Sunteți pe pagina 1din 6

4.1Calculultasariiabsoluteprinmetodansumariipestraturielementare(fig.A.1).

FiguraA.1
Efortulunitarnetmediupnetpetalpafundatieisecalculeazacurelatia:
[kPa](A.8)

unde:

Qsumancarcarilordecalculprovenitedinconstructieinclusivgreutateafundatieisia
umpluturiidepamntcarestapefundatie,ngrupareafundamentala,nkilonewtoni;
Asuprafatanplanatalpiifundatiei,nmetripatrati;
greutateavolumicamedieapamntuluisituatdeasupraniveluluitalpiifundatiei,n
kilonewtonipemetrucub;
Dfadncimeadefundare,nmetri.

Observatiencazulgropilordefundareculatimimari(B>10m)executatenterenuricoezive,
cndexistaposibilitateacafundulsapaturiisaseumfledupaexcavare,efortulunitarnetmediu
petalpafundatieiseaccepta
pnet= peffara a considera efectul de descarcare al greutatii pamntului excavat. n acest caz,
pentru calculul tasarilor n domeniul de presiuni pef< Df, se pot utiliza valorile modulului de
deformatieliniaraladescarcare ,determinateconformSTAS8942/380.
Pamntul situat sub nivelul talpii de fundare se mparte n straturi elementare, pna la
adncimea corespunzatoare limitei inferioare a zonei active; fiecare strat elementar se
constituiedinpamntomogensitrebuiesaaibagrosimeamaimicadect0,4B.
Peverticalacentruluifundatiei,lalimiteledeseparatiealestraturilorelementare,secalculeaza
eforturileunitareverticaledatoratepresiuniinetetransmisedetalpafundatiei,curelatia:
[kPa](A.9)
unde: coeficientul de distributie al eforturilor verticale, n centrul fundatiei,
pentrupresiuni
uniformdistribuitepetalpa,datntabelulB.12,nfunctiederapoarteleL/Bsiz/B;
Llungimeafundatieidreptunghiulare,nmetri;
Blatimeafundatieidreptunghiularesaudiametrulfundatieicirculare,nmetri;
zadncimeaplanuluideseparatiealstratuluielementarfatadenivelultalpii
fundatiei,nmetri;
pnetefortulunitarnetmediupetalpafundatiei,conformrelatieiA.8nkilopascali.
TabelulA.12

z/B

cerc

0,0
0,2
0,4
0,6

1,00
0,95
0,76
0,55

1
1,00
0,96
0,80
0,61

Fundatiinformade:
dreptunghi,curaportullaturilorL/B
2
3
1,00
0,96
0,87
0,73

1,00
0,98
0,88
0,75

1,00
0,98
0,88
0,75

0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

0,39
0,29
0,22
0,17
0,13
0,09
0,04
0,02
0,02
0,01

0,45
0,34
0,26
0,20
0,16
0,11
0,05
0,03
0,02
0,02

0,53
0,48
0,39
0,32
0,27
0,19
0,10
0,06
0,04
0,03

0,63
0,53
0,44
0,38
0,32
0,24
0,13
0,08
0,05
0,04

0,64
0,55
0,48
0,42
0,37
0,31
0,21
0,16
0,13
0,10

Zona activa n cuprinsul careia se calculeaza tasarea straturilor se limiteaza la adncimea


z0sub talpa fundatiei, la care valoarea efortului unitar vertical
devinemaimicdect20%dinpresiuneageologica

datorat ncarcarii fundatiei

laadncimearespectiva:

(A.10)
nsituatiancarelimitainferioaraazoneiactiverezultancuprinsulunuistratavndmodulul
de deformatie liniara mult mai redus dect al straturilor superioare, sau avnd
adncimeaz0semajoreazaprinincludereaacestuistrat,saupnalandeplinireaconditiei:

(A.11)
ncazulncarencuprinsulzoneiactivestabilitaapareunstratpracticincompresibil
(E > 100.000 kPa) si exista siguranta ca n cuprinsul acestuia, pna la adncimea
corespunzatoareatingeriiconditieiA.10,nuaparorizonturimaicompresibile,adncimeazonei
activeselimiteazalasuprafataacestuistrat.
Tasareaabsolutaprobabilaafundatieisecalculeazacurelatia:

,[mm](A.12)
unde: coeficientdecorectieegalcu0,8;

efortulverticalmediunstratulelementari,calculatcurelatia:

unde:

efortulunitarlalimitasuperioara,respectivlimitainferioaraastratului

elementari,calculatcurelatia(A.9),nkilopascali;
higrosimeastratuluielementari,nmetri;
Eimodululdedeformatieliniaraalstratuluielementari,nkilopascali;
nnumaruldestraturielementarecuprinsenlimitazoneiactive.
Observatii:
1.Pentrufundatiiledeformaspecialanplan,lacaredistributiapresiunilorpetalpaseadmite
sa se considere uniforma, eforturile
conformprevederilordincap.3.

la limitele straturilor elementare se pot determina

2. Pentru distributii de presiuni pe talpa, diferite de cea uniforma, calculul eforturilor


efectueazacumetodecorespunzatoare.

se

Pentru calculul tasarii suplimentare ntrun punct al unei fundatii, sub influenta ncarcarilor
transmise de fundatiile nvecinate si a suprancarcarii terenului n vecinatatea fundatiei
respective,eforturile

corespunzatoaresedeterminaprinmetodapunctelordecolt.

Efortul la adncimea z a unui punct aflat pe verticala coltului unei suprafete


dreptunghiularencarcatacupresiuneauniformdistribuitapnet,secalculeazacurelatia:
[kPa](A.13)
unde:
ia

coeficientuldedistributiealeforturilorverticalelacoltulsuprafeteincarcate,carese

conformtabeluluiA.13nfunctiederapoarteleL/Bsiz/B;
Llungimeasuprafeteincarcate,nmetri;
Blatimeasuprafeteincarcate,nmetri;

zadncimeapunctuluiconsiderat,fatadeniveluldeaplicareancarcarii,nmetri;
pnetpresiuneauniformdistribuitapesuprafatancarcata,nkilopascali.
TabelulA.13
FundatiinformadedreptunghicuraportullaturilorL/B
1
2
3

z/B
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

0,2500
0,2486
0,2401
0,2229
0,1999
0,1752
0,1516
0,1308
0,1123
0,0840
0,0447
0,0270
0,0179
0,0127

0,2500
0,2491
0,2439
0,2329
0,2176
0,1999
0,1818
0,1644
0,1482
0,1202
0,0732
0,0474
0,0328
0,0238

0,2500
0,2492
0,2442
0,2339
0,2196
0,2034
0,1870
0,1712
0,1567
0,1314
0,0870
0,0603
0,0435
0,0325

0,2500
0,2492
0,2443
0,2342
0,2202
0,2046
0,1888
0,1740
0,1604
0,1374
0,0987
0,0758
0,0610
0,0506

Observatie:Pentruvaloriintermediarealerapoartelorz/BsiL/Bseadmiteinterpolarealiniaraa
valorilor

Prin suprapunerea efectelor se poate determina efortul pe verticala unui punct P sub o
fundatie aflata la o distanta oarecare de o suprafata dreptunghiulara ABCD, ncarcata cu o
presiuneuniformdistribuitapnet(fig.A.2):
[kPa](A.14)
unde:

coeficientuldedistributiealeforturilorpentrudreptunghiulAEPG;

idem,pentrudreptunghiulGPFD;

idem,pentrudreptunghiulBEPH;

idem,pentrudreptunghiulHPFC.

ObservatiePentrufundatiiledeformaspecialanplan,lacaredistributiapresiunilorpetalpa
seadmitesaseconsidereuniforma,eforturile peverticaladiferitelorpunctealefundatieise
potdeterminacuajutorulmetodeipunctelordecolt,prinaproximareaformeirealeafundatiei
cuunnumardesuprafetedreptunghiularesisuprapunereaefectelor.

FiguraA.2