P. 1
Comisia europeana

Comisia europeana

|Views: 29|Likes:
Published by Alex Dobre
Descriere
Descriere

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Alex Dobre on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

Sections

  • CAPITOLUL I. CONSIDERAII INTRODUCTIVE
  • CAPITOLUL II. COMISARII EUROPENI
  • CAPITOLUL III. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI EUROPENE
  • CAPITOLUL IV. ATRIBUTIILE COMISIEI EUROPENE
  • CAPITOLUL V. DEZVOLTARI ACTUALE SI VIITOARE
  • CAPITOLUL VI. CONCLUZII

UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

LUCRARE DE LICENȚĂ COMISIA EUROPEANA

Coordonator stiintific Asist. univ. drd. Andreea Băbeanu

Absolvent Dobre Bogdan

Iulie 2013

PLANUL LUCRARII

Introducere..................................................................................pag

Capitolul I. Consideraţii introductive………………………….pag Secţiunea I. Aspecte de natură istorică…………………………..pag Secţiunea a II-a. Delimitări conceptuale………………….………pag

Capitolul II. Comisarii europeni Secţiunea I. Compoziţia Comisiei Europene şi statutul comisarilor europeni……………………………………………...……pag Secţiunea a II-a. Comisia sub Preşedinţia lui Romano Prodi…..PAG

Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Comisiei Europene Secţiunea I. Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Europene………..PAG Secţiunea a II-a. Secretariatul General, Directoratele Generale şi Serviciile subordinate Comisiei Europene de sub Preşedinţia lui Romano Prodi…….PAG Secţiunea a III-a. Funcţionarea Comisiei Europene……………………pag

Capitolul IV. Atribuţiile Comisiei Europene Secţiunea I. Rolul Comisiei……………..……………………………..pag Secţiunea a II-a. Funcţia de initiative…………………………………pag Secţiunea a III-a. Funcţia de execuţie………………………………….pag Secţiunea a IV-a. Funcţia de supraveghere………………………….pag Secţiunea a V-a. Funcţia de reprezentare…………………………..…..PAG

Capitolul V. Dezvoltări actuale şi viitoare Secţiunea I. Tratatul de la Nisa……………………………………pag Secţiunea a II-a. Dezvoltări post-Nisa……………………………….pag

Capitolul VI. Concluzii

INTRODUCERE

Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul integraţionist al Uniunii Europene. Comisia Europeană, apreciata drept “gardianul respectării tratatelor”, este organul executiv al Uniunii Europene. În calitate de organ executiv, Comisia gestionează politicile europene şi negociază acordurile de comerţ şi de cooperare internaţională precum şi elaborează şi promovează deciziile comunitare . În anumite domenii, ca cele ale agriculturii, concurenţei şi comerţului, se bucură de o autonomie considerabilă pentru a lua decizii, fără a supune Consiliului de Miniştri propunerile, în virtutea puterilor specifice care-i sunt conferite de tratate sau a puterii delegate de Consiliu Comisia Europeană derivă din una din cele 5 instituții create în sistemul supranațional al Comunităților Europene, urmând propunerea lui Robert Schuman (ministrul de externe al Franței) din 9 mai 1950. Funcționând din 1951 ca Înalta Autoritate în Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, comisia a suferit numeroase schimbări în privința competențelor și a componenței, sub diferiți președinți, implicând cele trei comunități. În conformitate cu protocolul asupra lărgirii Uniunii Europene din Tratatul de la Nisa, Comisia încorporează un comisar din fiecare stat membru numiţi pentru un mandat de 5 ani. În prezent Comisia are 25 de comisari . Fiecare comisar este responsabil de un anumit portofoliu sau un anumit domeniu politic la fel ca ministrul unui guvern. Comisia Europeană este condusă de un preşedinte, în prezent aceasta funcţie fiind ocupata de Jose Manuel Barroso ( Portugalia). Rolul Comisiei Europene este de a asigura respectarea prevederilor tratatelor fundamentale ale UE, de a propune legislaţia comunitară şi de a asigura aprobarea ei. Fondurile şi programele UE (inclusiv cele destinate ţărilor din afara UE) intră în adminstrarea Comisiei Europene. Comisia este instituţia cu o poziţie centrală în UE. Sediul Comisiei Europene este la Bruxelles. Serviciile Comisiei sunt compuse din 23 de Directoare Generale şi 9 servicii. Aparatul de lucru al Comisiei este extrem de numeros, avand aproximativ 250 de organe

metoda sociologică.subsidiare şi numeroase grupuri de lucru. Acesta a obținut un acord privind prețul cerealelor și a făcut de asemenea o bună impresie țărilor terțe atunci când si-a făcut debutul internațional la negocierile comerciale privind acordul general privind tarifele și comerțul. Pascariu G. Osmochescu E. recrutaţi prin concurs cu o cat mai largă răspandire geografică. metoda logică. Manolache O. Marcu V.. Fuerea A.. Scopul urmărit: în teza de licenţă este: cercetarea profundă a Comisiei Europene ca organ executiv al Uniunii Europene. Drăganu T. .. Walter Hallstein a condus prima Comisie a Comunității Economice Europene (CEE) care s-a întâlnit pentru prima dată pe 16 ianuarie 1958 la Castelul Val-Duchesse din Bruxelles. În prezenta lucrare ne propunem să analizăm activitatea Comisiei Europene ca element executive al Uniunii Europene. metoda cantitativă. Deleanu S.. Suportul metodologic îl constituie metodele şi factorii care strălucesc în procesul de investigaţie a lucrării precum: metoda istorică. Baza teoretică a cercetării ştiinţifice efectuate este fundamentată pe lucrările ştiinţifice ale savanţilor jurişti. Ţurcanu S.. aceştia fiind: Călinoiu C.. metoda comparativă.300 de funcţionari .. precum şi peste 17.... Cercetarea ştiinţifică a subectului se bazează pe suportul teoretico-ştiinţific normativlegislativ şi practica jurisdicţională în procesul investigator privind realizarea tezei de licenţă. deasemenea să determinăm ce o face să deţină un rol central în componenţa Uniunii Europene. Berger V. Hallstein a consolidat legislația europeană și a început să aibă un impact important în legislația națională. Louis Armand a condus prima Comisie a EuroAtom.

Aspecte de natura istorică 1. datorită prevalenţei pornirilor războinice. Ideea unităţii europene Unitatea europeană este un concept obsesiv utilizat în prezent în mass-media. dar sub dominaţia roman Realizată pentru o scurtă perioadă sub Imperiul carolingian. . „Pax romana” — aspiraţia Romei — avea în vedere unificarea întregii Europe. politic românesc şi european în general. un învăţământ laic şi propunea organizarea unei federaţii europene cu un organism central. Pierre Dubois a scris ‘’De recuperatione Terrae Sanctae’’ în care cerea o reformă a Bisericii. unitatea politică a unei mari părţi a Europei se va destrăma odată cu Pacea de la Verdun din 843. Ideea de unitate europeană nu este însă ceva nou. credincioşi şi bogaţi pentru a fi feriţi de corupere. apar numeroase proiecte de organizare a păcii. de cucerire. romanii neconcepând ideea soluţionării în alt mod decât prin război a diferendelor dintre ei şi popoarele considerate „barbare”. În plan teoretic. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Secţiunea I. a fost părăsită ideea de arbitraj. De altfel. un conciliu format din oameni înţelepţi. La începuturi ea a fost abordată din perspectiva găsirii unei soluţii pentru evitarea conflictelor dintre statele bătrânului continent şi prin consecinţă pentru o viaţă mai bună a populaţiei. Platon a fost primul gânditor care a susţinut ideea păcii prin organizarea de confederaţii. confederaţia cetăţilor greceşti dispunea de instituţii religioase şi politice comune. securitatea şi bunăstarea socială s-au păstrat de-a lungul timpului până în ziua de azi ca principalele forţe motrice ale integrării europene. ci are rădăcini adânci la nivelul istoriei continentului.CAPITOLUL I. forumul de soluţionare a diferendelor dintre cetăţi constituindu-l Consiliul amficţionilor. În acea vreme. mediul universitar. pricepuţi. În epoca romană. o creaţie a noii gândiri europene.

introduce o idee nouă. Jeremy Bentham. deciziile ar fi luate cu o majoritate de trei pătrimi – incontestabilă atingere a suveranităţilor – şi. În al său „Plan al unei păci universale şi eterne”. La începutul secolului al XVIII-lea.Marele poet italian Dante Aligherii. o veritabilă exaltare a ideii europene este anunţată de Doamna de Staäel atunci când scrie: „De acum. cea a presiunii opiniei publice internaţionale. Bentham sugerează. Dieta fiind dotată cu o forţă armată. altele ajungând la nişte realizări efemere. Abatele de Saint-Pierre îşi leagă numele de faimosul „Proiectul pentru a face pacea permanentă în Europa” (1713). în „De monarhia”. Perioada de convulsii care a urmat Revoluţiei franceze a dus la apariţia mai multor proiecte de integrare europeană. în 1623. Napoleon I era împărat al Franţei. care va fi confirmată adesea în epoca contemporană. redactat în 1789. o adunare permanentă ar avea în acest scop sediul la Veneţia şi ar permite deopotrivă menţinerea păcii şi dezvoltarea schimburilor economice. ele ar putea fi efectiv sancţionate. lucrare în care preconizează organizarea păcii internaţionale prin arbitraj. o pace universală prin subordonarea monarhilor europeni unui conducător suprem. în graniţele fostei Galii romane având alipite şi Olanda. de fapt. contemporan cu Ludovic al XIII-lea. Voltaire concepea unitatea continentului ca fiind realizabilă de către Frederic al II-lea. Belgia. Astfel. părţi din regatul Prusiei. Emeric Cruce. unele rămase la stadiu ideatic. în care schiţează imaginea unui Senat european care ar avea competenţe legislative şi judiciare. protector al Confederaţiei Elveţiene şi al Confederaţiei Rhinului. reprezentanţii europeni ar fi reuniţi într-o Dietă. lucrare din anul 1303. „Nouveau Cynée”. dar publicat abia în 1839. William Penn. în momentul său maxim. În secolul al XIX-lea. publică. Provinciile Ilirice. unei unice şi legitime autorităţi. mai ales. Piemont. al Marelui Ducat al Varşoviei. În legătură cu cele din urmă se poate cita situaţia Imperiului napolonean. . rege al Italiei. legislatorul viitoarei Pennsylvanii propune în al său „Eseu pentru pacea actuală şi viitoare a Europei” (1963) o schemă cu o înfăţişare în chip particular modernă. regele Prusiei. e necesar să avem spiritul european”. preconiza o soluţie de tip federalist a Europei. crearea unei Diete care s-ar limita să ofere „avize” şi să emită „opinii” în probleme de interes comun… presupunându-se că opinia publică internaţională ar fi suficientă pentru a înscrie aceste „avize” în realitate.

născut la Tokyo.Şi va veni ziua când vom vedea două grupări uriaşe: Statele Unite ale Europei şi Statele Unite ale Americii dându-şi mâna prietenească peste ocean…”. el leagă pentru prima oară democraţia şi internaţionalismul. pentru prima dată. prin excelenţă. de „integrare” a Europei. . este susţinută mai ales de autori care nu sunt decât simple persoane private. iar în Reagatul Neapolelui se afla pe tron unul din mareşalii săi. studierea ştiinţifică a cauzelor războiului. . La Congresului pacifist de la Paris din 1849. publică la Viena. şi lumea se va mira că au fost vreodată cu putinţă. Alt „proiect pentru pace eternă” este cel al lui Kant din 1875. dintr-un tată ambasador al Austro-Ungariei şi o mamă japoneză. În acest context apar două concepţii privind construcţia Europei: . secolul unor propuneri federaliste. El încearcă. în mod deschis federalistă. la care iau parte 2000 de persoane. A doua concepţie.pe tronul Regatului Spaniol se afla unul din fraţii săi. de regiune a lumii. Imediat după primul război mondial problema organizării Europei în calitate de continent. manifestul „Paneuropa” în care arată: „Problema Europei se reduce la două cuvinte: unificare sau prăbuşire” În 1926. în 1894. în 1922. caz asemănător şi cu Regatul Suediei. Victor Hugo rosteşte celebrele cuvinte: „Va veni ziua când armele vor cădea din mâini şi bombele tunurilor vor fi înlocuite cu cuvântul şi cu dreptul de vot universal al popoarelor … va veni o zi când tunurile nu se vor mai vedea decât prin muzee.o depăşire a suveranităţilor printr-un proces de unificare. devenit cetăţean al tinerei Republici Cehoslovace după Tratatul de la Saint-Germain. Secolul XIX este. a cărui influenţă asupra preşedintelui Woodrow Wilson va fi considerabilă. începe să fie limpede percepută. propunând cerinţa conformităţii constituţionale a statelor membre.o simplă cooperare care să menajeze suveranităţile statale existente. Kant schiţează o veritabilă teorie pacifistă şi internaţionalistă. aceeaşi situaţie fiind şi în cazul Westfaliei. Contele Coudenhove-Kalergi. . el reuneşte la Viena congresul constitutiv al Uniunii Paneuropene. . Preconizând stabilirea unei „Societăţi a Naţiunilor” pe baza unui „Stat de Drept” internaţional.

Aceasta va constitui prilejul desfăşurării Conferinţei de Cooperare Economică Europeană care va studia bilanţul nevoilor comune. au avut ca origine existenţa a treizeci de state suverane pe acest continent. Republica Federală Germania în 1955 şi Spania în 1959. propune statelor europene să prelungească şi să sporească ajutorul economic nord-american. constată: „În intervalul unei singure generaţii. întâi de toate. Franţa. Marii Britanii şi Uniunii Sovietice. în 1944. grupul numit „Partidul de acţiune”. Europa a fost epicentrul a două conflicte mondiale care. Construcţia comunitară A. Şaisprezece state sunt părţi ale acestei convenţii: Austria. . generalul Marshall. Islanda. Olanda. Luxemburg. Regatul Unit. Proiectul de declaraţie a rezistenţelor europene elaborat la Geneva. mişcarea „Lupta”. Între timp Uniunea Sovietică a convins „noile democraţii” ale Europei centrale şi răsăritene să nu accepte oferta americană – în special Cehoslovacia. secretarul de stat american. două state vor fi admise în OECE. statele europene vor trebui să participe la o instituţie însărcinată cu gestiunea colectivă a ajutorului şi cu colaborarea unui program de reconstrucţie europeană. Uniunea Europeană Pe 5 iunie 1947. Suedia. în Italia. la sfârşitul conflictului mondial. numeroase mişcări de rezistenţă s-au pronunţat în favoarea unei viitoare unităţi europene: în Franţa. Pe 16 aprilie 1948 este semnată convenţia instituind Organizaţia Europeană de Cooperare Economică. Belgia. Ulterior. Dar Statele Unite pun o condiţie pentru această ofertă. Portugalia. 2. Grecia. Irlanda. Elveţia şi Turcia. Norvegia. îmbrăcase diferite forme. În Europa ocupată. care. Este important să remediem această anarhie prin crearea unei Uniuni federale între popoarele europene”. precum şi zonele occidentale de ocupaţie din Germania şi teritoriul Triestului. Danemarca.În 1928. Spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial parte că pentru Europa se deschide epoca realizărilor efective. într-un discurs rostit la Universitatea Harvard. Gaston Riou preconiza o confederaţie continentală în lucrarea sa „Europa patria mea” ca singură condiţie de a-i păstra rolul de hegemon în lume faţă de prezenţa în competenţa planetară a Statelor Unite ale Americii. care se raliase propunerii lui Marshall.

şi introducerea unui mecanism comun de luare a deciziilor. În primăvara anului 1950. alte evenimente pe planul relaţiilor internaţionale îşi pun amprenta asupra dezvoltărilor ce au loc la nivel european. ministrul afacerilor externe francez. Franţa trebuia să aleagă între două variante. Una din principalele probleme de la acea moment era dată de criza de supraproducţie de oţel care se prefigura în diferite ţări europene. Jean Monet a dedus faptul că succesul integrării se poate baza pe o limitare a obiectivelor către arii specifice. iar unele voci de la Washington susţineau chiar o reînarmare a ţărilor învinse. spre un cartel care să restricţioneze concurenţa în acest domeniu. Diplomaţia franceză se afla în faţa unei dileme. Astfel. Acest lucru se datora în mare parte unui fapt normal. Problema germană devenea din ce în ce mai acută în discuţiile de la nivelul cancelarilor occidentale. iniţiatorii săi au păstrat secretul . Explozia primei bombe atomice sovietice din septembrie 1949 precum şi constantele ameninţări venite din partea Kremlinului au dus la creşterea stării de incertitudine şi teamă care vor caracteriza de altfel perioada războiului rece. în virtutea tradiţiei interbelice. la sfârşitul lunii aprilie 1950. cu un impact psihologic ridicat. Jean Monet şi echipa sa. În legătură cu acest document. deoarece Robert Schuman. perioada de timp de la sfârşitul războiului nu fusese suficient de lungă pentru a şterge din conştiinţa populaţiilor europene a anumitor traume şi sentimente. Statele Unite doreau ca Republica Federală Germană să fie ajutată pe plan economic. Conferinţa din 24 aprilie 1947 asupra problemei Germaniei care a avut loc la Moscova. a fost însărcinat de omologii săi american şi britanic să propună un plan de reintegrare a Germaniei în lumea economico-politică occidentală.În paralel cu cele descrise mai sus. ori să ia o poziţie fermă împotrivă ceea ce ar fi dus la un impas în relaţiile cu Bonnul. a sosit momentul la care trebuia luată o decizie. mecanism căruia să i se adauge treptat responsabilităţi suplimentare. O întâlnire la vârf între cele trei guverne a fost programată să aibă loc la 10 mai 1950. Crearea Consiliului Europei la 5 mai 1949 a arătat faptul că guvernele nu erau gata să îi limiteze prerogativele. preţurile cădeau în ritm alarmant şi apăreau semne că producătorii de oţel se vor îndrepta. Cererea scădea. a fost semnalul pentru Occident că Moscova se transformă dintr-un aliat în principala ameninţare pentru democraţiile europene. ori va susţine eforturile americane de reconstrucţie a Germaniei inclusiv a zonei Ruhr şi Saar. au schiţat o notă de câteva pagini care conţinea raţiunea precum şi paşii de urmat în direcţia unei propuneri care va radicaliza diplomaţia tradiţională.

Franţa.” Independenţa şi atribuţiile Înaltei Autorităţi nu au fost puse la îndoială. Robert Schuman a făcut o declaraţie publică la o conferinţă de presă ţinută la ora 4 p. Luxemburgul. cu industria grea”. Doar dacă vom elimina din dezbateri sentimentele partizane vom ajunge la o soluţie. ci pentru a căuta a se ajunge la un avantaj pentru toţi. putem să schimbăm metodele. iar în dimineaţa de 9 mai. adâncit în iunie 1950 prin declanşarea războiului din Coreea. de la sfârşitul conflictului. care era angajată în războiul din Indochina.pentru a preîntâmpina inevitabilele obiecţii şi contrapropuneri care ar fi apărut dacă el ar fi fost dat publicităţii. Acţiuni ulterioare erau cerute pentru ca iniţiativa franco-germană să devină realitate. se temea de . un mesager din biroul său i-a înmânat-o personal Cancelarului Adenauer la Bonn. cei adunaţi aici. preocupat să vadă ridicat controlul unilateral asupra Ruhrului exercitat. Dacă noi. pentru că ele constituiau chiar punctul central al propunerii. Jean Monet a caracterizat astfel spiritul în care trebuie să se desfăşoare discuţiile: „Suntem aici pentru a duce la îndeplinire o sarcină comună – nu pentru a negocia pentru propriul avantaj naţional. Franţa. prezidată de către Jean Monet. Germania. A fost înmânat lui Bernard Clappier.m. Reacţia acestuia a fost imediată şi entuziastă. Saar. Franţa cu minereul său din Lorena. în salonul Orologiului din Quai d’Orsay. francez şi german. Germania ar intra cu feroasele din Ruhr. La 20 iunie 1950. A răspuns imediat că pe deplin de acord cu această initiative. pe când ministrul francez apăra acest plan în faţa celorlalţi miniştrii ai guvernului francez. propusese înlocuirea lui cu „o asociaţie de drept internaţional pe bază cooperativă”: „În această asociaţie. Crearea unui pol al industriei grele în Europa occidentală fusese deja sugerată. Având acordul celor două guverne. Din acest moment propunerea a intrat în arena politică. Franţa a găzduit o conferinţă internaţională la Paris. Belgia. Cele trei ţări din Benelux şi Italia au răspuns iniţiativei şi au luat loc la masa negocierilor. În acelaşi timp. Pe fundalul înăspririi războiului rece. Europa Occidentală se simţea vulnerabilă şi expusă unei ameninţări sau chiar unei invazii sovietice. Pe 1 ianuarie 1949 cancelarul Adenauer. de către învingători. ea figura în recomandările făcute de Adunare Comitetului de Miniştrii. Aceeaşi idee fusese reluată apoi de deputatul laburist Frederic Lee în faţa Adunării Consultative a Consiliului Eropei. directorul Biroului privat al lui Robert Schuman. la fel şi atitudinea tuturor europenilor se va putea schimba gradual.

Tratatul din 22 iulie 1975 prin care s-a creat Curtea de Conturi. Adunarea Naţională franceză. la 1 ianuarie 1973 au devenit membre ale Comunităţilor Danemarca. a refuzat autorizarea ratificării.Decizia din 21 aprilie 1970 prin care se statua finanţarea comunităţilor din resurse proprii. toate statele în afară de Franţa ratificându-l în scurt timp. la 15 state europene. la 1 ianuarie 1981 a fost inclusă Grecia. noua Comunitate dispune de un drept de opţiune asupra mineralelor. respectiv. Marea Britanie şi Irlanda. Astfel. la Roma. Obiectivul principal al Comunităţii Economice Europene îl constituia formarea unei pieţe comune care să reproducă pe cât posibil caracteristicile unei pieţe naţionale. Tratatul a fost semnat la 27 mai 1952 la Paris.crearea în Europa a unui nou echilibru de forţe. iar în 1995. Treptat a avut loc o lărgire a ariei geografice a Comunităţilor. creşterea încrederii reciproce în detrimentul confruntărilor militare. 52 din acest Tratat. a Tratatului de la Roma pe baza căruia s-a constituit Comunitatea Economică Europeană. . René Pleven a prezentat la 24 octombrie 1950 o propunere de Comunitate Europeană a Apărării. . la 1 ianuarie 1986 au fost primite Portugalia şi Spania. iar la 1 ianuarie 1995 au devenit membre Austria. Prin art. a fost semnat Tratatul prin care se crea Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. în august 1954. următoarele: . cum sunt: stabilirea şi securitatea statelor membre şi.Tratatele din 22 aprilie 1970 şi respectiv 22 iulie 1975 prin care se creşte atribuţiile Parlamentului European în ceea ce priveşte adoptarea bugetului. Momente importante în direcţia integrării comunitare mai pot fi citate. acţiunea eşuând. . primul ministru francez. precum şi de posibilitatea de a exercita un control de securitate asupra destinaţiei finale a produselor. Pe lângă obiectivele de natură economică. pentru perioada ce precede Actul Unic European. ajungându-se în 1986 la 12 state. membrii fondatori ai Comunităţii Economice Europene au vizat şi realizarea unor deziderate de factură politică. materiilor brute şi materialelor fisionabile speciale produse pe teritoriul statelor membre. În acest context. la 25 martie 1957. Procesul integraţionist cunoaşte o nouă etapă calitativă prin semnarea. astfel încât acestea să nu fie folosite în scopuri militare. Finlanda şi Suedia. Tot la aceeaşi dată.

Comisia Europeană La 10 august 1952. Primul privea puterile viitoarei Comisii executive unificate: vor fi ele aliniate la cele ale Înaltei Autorităţi a CECA. după textul tratatelor. precum şi adoptarea regulilor care stau la baza creării Uniunii Economice şi Monetare.Actul pentru alegerea reprezentanţilor în Adunare cu sufragiul universal direct de la 20 septembrie 1976. reformele pe care le cuprinde au mai mult un caracter tehnic. a fost instituită o Comisie unică a Comunităţilor europene.. executivul cel mai independent de sate. De altfel. Înalta Autoritate. Prin articolul 9 din Tratatul de fuziune de la Bruxelles. O serie de dificultăţi au trebuit surmontate înainte de a se ajunge la semnarea tratatului care a realizat unificarea executivelor. cele mai importante fiind reglementările a doi noi piloni ai UE. Acesta aduce multe elemente de noutate. la 7 februarie 1992 a Tratatului asupra Uniunii Europene. şi-a început prima şedinţă la Luxembourg. Următorul act major adoptat la nivel comunitar. B. respectiv Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului asupra Uniunii Europene şi a tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi unele acte conexe. Cel mai recent Tratat adoptat în cadrul UE este Tratatul de la Nisa. semnat la 2 octombrie 1997. Pe baza prevederilor Actului Unic European. Revizuirea generală a ratatelor comunitare s-a realiza prin Actul Unic European semnat la 28 februarie 1986 la Strasbourg şi intrat în vigoare la 1 iulie 1987. De . Consiliul European constituit pe baza înţelegerii de la Paris din 1974 este recunoscut ca instituţie a Comunităţii. asupra căruia vom reveni mai pe larg în Capitolul V. care s-a substituit Înaltei Autorităţi a CECA precum şi celor două Comisii ale CEE şi CEEA. sau la cele ale Comisiilor Pieţei Comune sau Euroatomului. Următorul pas deosebit de important în construcţia comunitara a fost făcut prin semnarea la Maastricht. acest tratat a adus schimbări la nivelul multor componente instituţionale ale Comunităţilor Europene. nu a adus modificări majore în arhitectura Uniunii Europene. prezidată de Jean Monet. Politica Externă şi de Securitate Comună precum şi Justiţia şi Afaceri Interne. semnat la 26 februarie 2001.

dezbaterea era pur teoretică: practica a arătat că cel mai important dintre executivele comunitare era Comisia Pieţei Comune. ridicate de unele delegaţii. Tratatul de fuziune stipulează independenţa Comisiei faţă de guvernele statelor membre. astfel: . Principalele inovaţii aduse de Tratatul de la Maastricht poartă asupra desemnării şi duratei mandatului Comisiei. paragraf 1. acest scurt termen nepermiţându-i instalarea unei administraţii unice. Comisia a rămas cu aceleaşi atribuţii.în privinţa cooperării în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. Alte probleme. un fals compromis este. Prin Tratatul de la Amsterdam. care nu încredinţează domnului Hallstein decât un mandat de 6 luni – mandat pe are preşedintele Comisiei îl va declina. guvernul francez. Olanda ţinând să aibă doi reprezentanţi în viitoarea comisie unică. situând-o astfel într-o anumită dependenţă faţă de Parlamentul european.fapt. modificările aduse de tratat nefiind esenţiale. Prin Tratatul de la Maastricht. încă o dată. prerogativa unor iniţiative. Prin AUE anumite puteri de decizie au fost transferate de la Consiliu către Comisie. respectiv de la 4 la 5 ani. cea a sediului instituţiilor. dimpotrivă preconizează instituirea unei „rotaţii” la preşedinţie – care i-ar permite să îndepărteze una din părţile cele mai îndrăzneţe ale Europei supranaţionale. realiza aici. reprezentau semnul apariţiei mocnite a egoismelor naţionale: cea a numărului comisarilor. Odată semnat şi ratificat Tratatul de la Bruxelles. guvernele Germaniei Federale şi Olandei susţin candidatura profesorului Hallstein. Luxemburgul dovedindu-se puţin dornic să renunţe la rangul său de capitală a CECA. apare o ultimă dificultate: mai multe guverne hotărăsc să subordoneze depunerea instrumentelor de ratificare unui acord privind numirea membrilor Comisiei unice. în locul acestora fiind inserate în cele trei tratate comunitare dispoziţii având un conţinut identic. articolul P. De fapt. care poate adopta o moţiune de cenzură împotriva ei. îi rămân în exclusivitate. . fost preşedinte al Comisiei CEE la preşedinţia Executivului unificat. dar stabileşte răspunderea politică a acestea faţă de Parlamentul European. atenţia orientată către consideraţii juridice formale sublinia cel puţin persistenţa reticenţelor politice. În final. au fost abrogate articolele de la 10 la 19 din ratatul de fuziune de la Bruxelles referitoare la compunerea şi organizarea Comisie. care la momentul respectiv erau exercitate împreună cu statele membre.

interesul popoarelor din Comunitate. Curtea de justiţie răspunde principiului statului de drept. iar Curtea de Conturi. Instituţiile fundamentale ale Comunităţilor Europene au următoarele trei caracteristici principale: 1. Delimitări conceptuale Înainte de a prezenta pe larg problematica legată de Comisia Europeană este necesară o descriere. Secţiunea a II-a. Parlamentul.. dar importanţa lui în acest domeniu este departe încă de aceea a unui parlament statal. Parlamentul.Instituţii de bază. La acestea mai trebuie adăugat şi Consiliul European. deşi nu are importanţa primelor patru. fiind considerat ca având un caracter paracomunitar. . care cumulează şi atribuţii executive. pe care nu o împarte cu statele membre. Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi. Comisia. interesul comun.Organele complementare Instituţiile care formează structura de bază sunt cinci: Consiliul. în organizarea Comunităţilor Europene sunt două mari categorii de instituţii şi organe: . Comisia deţine monopolul iniţiativei. deoarece principalul organ legislativ este Consiliul. în cadrul CE. pe scurt. Fiecare dintre ele ocupă un loc distinct în organizarea Comunităţilor. Parlamentul European este asociat într-o oarecare măsură la activitatea legislativă.în domeniul „cooperării intensificate”.s-a întărit poziţia preşedintelui Comisiei. şi a celorlalte instituţii comunitare. care deşi nu este o instituţie a Comunităţilor are o importanţă covârşitoare asupra evoluţiei acestora. răspunzând unor nevoi fundamentale: Consiliul reprezintă interesele statelor membre. . Comisia. În context trebuie subliniat faptul că. Repartizarea funcţiilor între aceste instituţii nu respectă schema tradiţională a exercitării funcţiilor statului. asigură legalitatea folosirii resurselor financiare 2. .

Consiliul Uniunii europene are competenţe în toţi trei pilonii comunitari. care. Odată cu noile reglementări date de Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam. Printre funcţiile PE se distinge în mod deosebit cele de deliberare şi cea de control. dar îşi dă votul de încredere în privinţa componenţei Comisiei. este obligată să respecte dispoziţiile Consiliului.în cadrul Tratatului CECA. elaborând regulamente şi directive. . acestea îşi exercită atribuţiile pe baza celor trei tratate. instituţia parlamentară a decis să-şi schimbe numele în „Adunarea Parlamentară Europeană”. . fiind înfiinţată odată cu CECO sub forma „Adunării Parlamentare compuse din reprezentanţi ai popoarelor reunite în Comunitate”. În 1958. având în vedere faptul că politicile economice naţionale nu sunt de competenţa exclusiv naţională. abilitat să angajeze guvernul acestui stat membru. unele din principalele atribuţii ale acestei instituţii sunt următoarele: .Parlamentul nu poate demite Consiliul. la care se adaugă cele exercitate în cadrul cooperării interguvernamentale din cadrul Uniunii Europene. Preşedinţia Consiliului este exercitată prin rotaţie de fiecare stat membru pentru o durată de şase luni după o ordine fixată prin tratat. Consiliul îşi păstrează un rol neobişnuit pentru el ca organ consultativ şi de tutelă a Comisiei (Înalta Autoritate) Parlamentul European este una din principalele instituţii comunitare.Consiliul este veritabilul suprem legislativ comunitar. 3. . Consiliul se prezintă în sistemul instituţional comunitar ca instituţia reprezentativă a statelor membre. Sistematizat. Istoria PE este marcată de o permanentă luptă pentru a-şi spori competenţele proprii. cel puţin în spiritul prevederilor tratatelor. Instituţiile fundamentale sunt comune pentru toate cele trei Comunităţi. Fiecare stat membru trebuie să fie reprezentat în Consiliu de un membru al guvernului naţional.se ocupă cu coordonarea generală a acţiunilor comunitare cu acţiunile statelor membre. pentru ca în 1962 să ia denumirea de „Parlament European”. deşi are un rol preponderent executiv. odată cu apariţia CEE şi CEEA.

adică în toate problemele de personal. Toate activităţile financiare ale Comunităţilor sunt supuse controlului ei. inclusiv recursurile în despăgubire. Înfiinţată în 1958 prin Tratatul CEE este compusă din 15 judecători numiţi prin acordul guvernelor ţărilor membre pentru o perioadă de şase ani. mandatul putând fi reînnoit.recursurile formulate împotriva unei instituţii a Comunităţilor de către persoane fizice. . la cererea Parlamentului. Este compusă din 15 membrii numiţi de Consiliu prin vot unanim. Ea exercită şi o funcţie de asistenţă a autorităţilor bugetare. Este în principal competent să se pronunţe în: . este unică. Curtea de Conturi a fost declarată instituţie. după consultarea Parlamentului European. . Tribunalul de primă instanţă este instituţia asociată Curţii de Justiţie. . 50 şi 57 la 66 din Tratatul CECA. care se referă la acte individuale privitoare la aplicarea art. care se referă la punerea în practică a regulilor de concurenţă aplicabile întreprinderilor. Curtea de Conturi a fost creată. comună pentru toate cele trei Comunităţi.Curtea de Justiţie este o instituţie care a jucat un mare rol în stabilirea superiorităţii dreptului comunitar. din proprie iniţiativă sau la solicitarea instanţelor judecătoreşti din statele UE. Rolul CJCE este acela de a asigura interpretarea şi implementarea legislaţiei comunitare în concordanţă cu prevederile Tratatelor TCE şi TUE.recursurile formulate împotriva Comisie de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi.litigiile dintre Comunităţi şi agenţii lor. Ea este în acelaşi timp singura instituţie competentă să se pronunţe cu privire la interpretarea corectă a Tratatelor. Prin Tratatul de la Maastricht. Este format din 15 membri aleşi pe o perioadă de 6 ani. prin tratatul de revizuire a dispoziţiilor bugetare. la 22 iulie 1975.

deşi amprenta germană iniţială era vizibilă în structura administraţiei CEE. problema numărului de comisari nu este doar una de management public. Comisia a căpătat din ce în ce mai mult un rol de gestiune a politicilor de competenţă comunitară. ca o „administraţie de misiune”‚ prin opoziţie cu „administraţia de gestiune”. pentru o misiune precisă. Comisia a suferit mai multe influenţe ce traduc. că este o administraţie de concepţie. polivalenţa de care am vorbit anterior atunci când menţionam că sarcinile sale erau divizate în opt sectoare tehnice şi unul administrativ. o structură specializată care trebuie să dispară în ziua în care problema pentru care a fost înfiinţată şi-a găsit rezolvarea. adoptarea unui număr important de măsuri vizând aplicarea şi controlul implementării normelor comunitare şi transferul de competenţe de la nivel naţional spre cel comunitar. devenită apoi Comisia CE – un singur organism pentru cele trei Comunităţi – a suferit indirect influenţele franceze ale celorlalte două Comisii (CECO şi CEEA). ea este mai mult consecinţa decât cauza evoluţiei tipului de administraţie. Începând cu sfârşitul anilor ‘60. ci şi politică. Prin această înţelegem o administraţie adaptată la o problemă dată. Comisia CEE. dar a împrumutat direct de la administraţia germană un mod de organizare suplu şi lejer care dispunea din start de un minim de infrastructură de gestiune Realizarea progresivă a primelor obiective trasate prin Tratatele originare. În realitate. în calitate de problema de management. COMISARII EUROPENI Secţiunea I. Însă. numeros şi greoi. Concepută ca o administraţie de misiune ce a evoluat spre gestiunea politică. toate acestea au contribuit la . Voinţa politică şi necesitatea de fapt au concurat la admiterea ideii unei Comisii – administraţie de gestiune care nu mai corespunde schemei iniţiale ce o concepuse pentru o misiune dată. la începuturile sale. Trebuie deci reţinut că administraţia de misiune este concepută. Compoziţia Comisiei Europene şi statutul comisarilor europeni Comisia a fost concepută. devenită ulterior Comisia Comunităţilor Europene şi apoi Comisia Europeană. la un moment de timp şi la un loc. sortită să dispară odată ce problema era rezolvată. În realitate.CAPITOLUL II. aşa cum o indică şi numele. de altfel. Această era concepţia originară privind constituirea şi organizarea Comisiei CEE. că ea are o structură lejeră. ceea ce a dus inevitabil la apariţia unui aparat administrativ propriu.

pentru cele 15 state membre ale Uniunii Europene este următoarea: a) cele cinci ţări „mari” – Franţa. dar suferind şi influenţe franceze. ceea ce o face să evite efectele nefaste ale unei ierarhizări greoaie. cu toate că sunt numiţi de acestea. modificându-se în funcţie de numărul statelor member. fiecare secţiune are sarcinile sale precise. prezintă un grad sporit de integrare verticală. „mai mici”. Pe de o parte. Luxemburg. Numărul membrilor Comisiei Europene. Repartiţia celor 20 de locuri. Irlanda. Olanda. iar nu separat. Membrii Comisiei Europene sunt recrutaţi din rândul elitei conducătoare a statelor membre în lumina criteriilor capacităţii profesionale şi a garanţiilor de independenţă faţă de statele din care provin având în spatele lor o vastă experienţă politică şi managerială. iar importanţa sa este pusă în valoare doar în contextul ansamblului. din cadrul Comisiei.Numărul şi numirea comisarilor europeni Comisia este compusă din 20 de membri care au statut de independenţă faţă de guvernele naţionale. Această structură a Comisiei Europene. Soluţia nu putea fi decât un compromis de genul celui prezentat anterior. la fel ca şi în cazul celorlalte organe instituţionale. Italia. 1. este variabil. Danemarca. având drept model iniţial de organizare administraţia germană. b) celelalte zece ţări. Regatul Unit al Marii Brtanii şi al Irlandei de Nord şi Spania – dispun de câte două locuri. Finlanda şi Suedia – au desemnat câte un singur reprezentant. dezvoltarea în timp a aşa-numitului „acquis communautaire” şi complexitatea problemelor cu care Comunitatea se confruntă au făcut ca pregătirea noilor texte legislative ca şi gestiunea celor deja adoptate să nu mai poată fi realizată de către un singur comisar. Austria. În această structură. Portugalia. Grecia. Germania. . iar pe de altă parte nu se dorea sacrificarea rolului de organ de reflexie şi de decizie care fusese raţiunea de a fi a Comisiei. ca întindere – Belgia.conştientizarea unor schimbări cantitative şi calitative în activitatea Comisiei Europene.

preşedintele Parlamentului solicită guvernelor statelor membre să-şi retragă propunerea şi să prezinte ulterior una nouă. la învestirea în calitate de reprezentant al statului. preşedintele Parlamentului invită candidatul propus să facă o declaraţie în faţa Parlamentului. un jurământ în faţa Curţii de justiţie. Preşedintele Comisiei este desemnat de comun acord de către guvernele statelor membre. astfel. ca oficiali ai Comunităţilor europene. .Procedura de numire în Comisie este prevăzută în art.scutirea de impozite pe salarii şi alte drepturi băneşti acordate. imunitate care îşi menţine efectele şi după încetarea activităţii în cadrul Comisiei. 2. precum şi după aceea. Totodată. În urma desemnării persoanelor respective de către guverne. 32 al regulamentului de funcţionare interioară a Parlamentului. Dacă guvernele statelor membre au o putere discreţionară de a propune membrii Comisiei. se acordă de către Parlament un vot de încredere. fiecare comisar se angajează printr-o procedură solemnă să respecte pe întreaga perioadă a învestiturii. Rezultatul votului este transmis preşedintelui Consiliului European şi guvernelor statelor membre. Membrii Comisiei trebuie să fie desemnaţi ţinând cont de competenţa lor generală şi ei trebuie să prezinte toate garanţiile de independenţă. după ce guvernele statelor membre au convenit asupra propunerii privind desemnarea preşedintelui Comisiei. şi din partea . în care scop sunt organizate audieri. Necesitatea aprobării propunerii de desemnare a preşedintelui Comisiei de către Parlament a fost confirmată de tratatul de la Amsterdam. de către organele comunitare. în exercitarea lor. Ei prestează. însă. de independenţă. obligaţiile ce îi revin. dar mai ales din prisma funcţiei importante ocupate. Parlamentul European este îndreptăţit să verifice criteriile de desemnare. De fapt. În continuare.imunitatea de jurisdicţie pentru actele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. după ce în prealabil a fost consultat Parlamentul European. În cazul unui vot negativ. comisarii europeni au ca privilegii şi imunităţi de prim plan următoarele: . 214 paragraful 2 din TUE. Statutul comisarilor europeni Ca şi alţi funcţionari comunitari. Potrivit art. el având valoarea unui aviz. Parlamentul aprobă sau respinge propunerea cu majoritatea voturilor exprimate prin apel nominal. este obligatorie asigurarea aceleiaşi atitudini. în raport cu răspunderea pe care o păstrează în continuare. La declaraţie participă şi Consiliul şi ea este urmată de dezbateri.

Atât în cazul unei înlocuiri individuale. noii numiţi îşi vor exercita atribuţiile numai în perioada de timp care a mai rămas până la împlinirea normală a mandatului stabilit iniţial. Locul rămas vacant va fi ocupat de un comisar numit prin acordul guvernelor statelor membre. prin votul unanim.statelor membre care încă de la început s-au angajat să o respecte excluzând orice încercare de a influenţa. cât şi în cazul numirii unei noi Comisii. la cererea Consiliului sau a Comisiei. Nu pot ocupa nici alte funcţii care le-ar aduce avantaje la încetarea mandatului. Este vorba despre demisia în bloc a colegiului Comisiei Europene survenită la 15 martie 1999. într-un sens sau altul. spre exemplu. . Demisia în bloc a colegiului Comisiei Europene conduse de Jacques Santer În istoria Comisiei europene există un singur caz în care a avut loc o încetare colectivă a mandatului membrilor Comisiei. cauzele pot fi: a) demisia. b) demiterea din oficiu. fără să numească un înlocuitor. pentru „greşeli grave” sau dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării funcţiei. În prima ipoteză. 3. pe oricare dintre membrii Comisiei[10]. caz unic în istoria Uniunii Europene şi care a creat o situaţie fără precedent pe care nici Tratatele nu o reglementează în detaliu. Încetarea colectivă a mandatului membrilor Comisiei poate avea loc printr-un vot de cenzură adoptat de Parlament sau prin demisia colectivă. să hotărască vacanţa funcţiei respective. c) decesul. să fie membrii ai Parlamentelor naţionale sau ai Parlamentului european. delegaţilor le sunt interzise toate activităţile care sunt incompatibile cu demnitatea primită. ca urmare a încetării colective a mandatului. Din aceste considerente. care nu poate fi pronunţată decât de Curtea de Justiţie. Consiliul poate. Mandatul comisarilor poate înceta în mod individual şi în mod colectiv. Numirea noi Comisii va respecta procedura obişnuită. Le este interzis. fără să fie nevoie de prezentarea acestuia Parlamentului European.

Majoritatea cerută pentru adoptare este una dublă.La 17 decembrie 1998 Parlamentul European a refuzat descărcarea bugetară a activităţii Comisiei Europene pentru anul 1996. Rezultatul activităţii acestuia. Comisia a acceptat propunerea PE de constituire a unui comitet de anchetă care să analizeze acuzaţiile menţionate anterior şi să publice un raport în acest sens până la 15 martie 1999. şi trebuie să fie motivată. fie înainte. un grup de 71 eurodeputaţi au depus o moţiune de cenzură împotriva Comisiei. Aceste dosare au influenţat decizia Parlamentului European în procedura de descărcare bugetară pentru anul 1996 deşi. adică de minim 63 eurodeputaţi. proasta gestiune şi nepotism”‚ număra peste 140 pagini. inclusiv acuzaţii de fraudă. refuzul Parlamentului European de a acorda descărcarea bugetară are la origine o serie de acuzaţii de iregularităţi în gestiunea financiară a Comisiei Europene. aceasta a fost respinsă de către plenul PE. pentru a evita întrunirea majorităţii cerute de adoptarea moţiunii de cenzură. majoritatea faptelor incriminate nu aveau nici o legătură cu exerciţiul bugetar respectiv. Până în prezent au fost depuse cinci moţiuni de cenzură însă nici una dintre ele nu a putut fi adoptată. luxemburghezul Jacques Santer. În cazul concret al rezoluţiei din 14 ianuarie 1999. fie după 1996. Procedura prevede că moţiunea se depune la preşedintele PE de cel puţin o zecime din membrii parlamentului. Conform articolului 34 din Regulamentul PE. Preşedintele Comisiei Europene din acel moment. fiind necesară întrunirea simultană a voturilor majorităţii membrilor PE şi a două treimi din sufragiile exprimate. a promis că instituţia pe care o conduce se va conforma concluziilor comitetului de anchetă. fost prim ministru al . ele având loc. dezbaterea moţiunii are loc obligatoriu la cel puţin 24 ore de la depunere. Deşi un singur comisar este acuzat în mod direct de încălcarea deontologiei profesionale şi favoritism flagrant – este vorba despre Edith Cresson. preţul acestei respingeri fiind însă instituirea unui comitet de anchetă format din cinci experţi independenţi care să verifice corectitudinea afirmaţiilor privind gestiunea incorectă pe care anumiţi membri ai Comisiei ar fi făcut-o în exercitarea atribuţiilor ce le revenea. iar votul se face prin apel nominal la cel puţin 48 ore după începerea dezbaterilor. intitulat „Primul raport privind acuzaţiile de fraudă. În fapt. Ea nu poate aparţine unui singur grup politic. Supusă la vot la 14 ianuarie 1999. în realitate. Consecinţă a acestui act. care au stat la originea conflictului ce a opus parlamentul şi executivul european.

în acelaşi timp. identificat în persoana fostului prim-ministru italian Romano Prodi. 4. reforma administraţiei. proastă administrare şi tolerare a unor acte de indisciplină. la 3 martie 1999. drept „un om capabil să facă din Comisia Europeană o maşină de reforme” prezentând. lista acestor aşteptate reforme europene: descentralizarea aplicării deciziei. raportul constată implicarea Comisiei în acţiuni a căror amploare depăşea capacitatea sa de gestiune şi rolul atribuit prin Tratate. italianul Romano Prodi. Deoarece Consiliul European a cerut ca noua Comisie să pună rapid în aplicare reformele necesare ameliorării organizării proprii. conform documentului menţionat. nominalizarea celorlalţi membri ai Comisiei urmând să aibă loc după alegerile parlamentare europene din 10-13 iunie 1999. de neglijenţă. echilibrul finanţelor publice. Dată fiind importanţa dosarelor aflate pe agenda liderilor UE în perioada respectivă. în regim de urgenţă. a programelor şi proiectelor comunitare precum şi restructurarea serviciilor acestei instituţii astfel încât să existe garanţia unei gestiuni cu un grad înalt de integritate şi eficacitate. Jacques Santer a anunţat acest lucru câteva ore mai târziu în noaptea de 15-16 martie 1999. liberalizarea sectorului distribuţiei comerciale şi privatizarea unor domenii de activitate rămase încă sub control statal. Prezentarea raportului „Comitetului înţelepţilor” a determinat o reacţie imediată din partea PE. gestiunii şi controlului financiar. Pe lângă acestea. Mandatul acestei noi echipe a fost stabilit pentru o perioadă de 4 luni şi 5 ani. formula fiind o condiţie cerută de către Romano Prodi pentru a accepta funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Desemnarea acestuia s-a făcut conform procedurii din Tratatul de la Maastricht. se fac vinovaţi. a unui program de modernizare şi reformare a administraţiei Comisiei Europene. Primul ministru britanic Tony Blair l-a descris pe noul preşedinte al Comisiei Europene. Consiliul European extraordinar de la Berlin. din 24-25 martie 1999. care a cerut demisia Comisiei. a adoptat o decizie rapidă privind succesorul lui Jacques Santer. stimularea pieţelor de capital.Franţei – o serie de alţi membri ai Comisiei. renunţarea la excesul de reglementări. care să permită coordonarea optimă a fondurilor structurale. inclusiv preşedintele Jacques Santer. prima prioritate a echipei condusă de Romano Prodi o constituie lansarea. Jacques Santer lansase. un document intitulat „Pentru o cultură . Codurile de conduită promovate de Comisia Jacques Santer Într-o încercare de a restabili încrederea statelor membre şi a Parlamentului European în echipa sa.

Scrierea periodică de articole pentru diferite publicaţii este considerată activitate profesională.atunci când pronunţă un discurs sau participă la conferinţe. .comisarii pot publica cărţi şi pot primi drepturile de autor aferente. Nivelul de integrare nu a fost niciodată atât de ridicat şi complex ca cel de astăzi. doar primele două au fost făcute publice înainte de demisia Comisiei. însă trebuie să informeze preşedintele Comisiei Europene despre intenţia de a publica o carte. Dintre cele trei coduri. iar cel de-al treilea codifică regulile deontologice pentru funcţionarii de carieră ai Comisiei Europene. de cursuri în interesul construcţiei europene este admisă. Predarea. când va avea 27 sau chiar 30 de membri şi când structura şi cultura Comisiei vor trebui să corespundă noilor sale misiuni. . al doilea reglementează relaţiile între comisari şi serviciile ce le sunt subordonate. cultural. Le vom analiza pe rând. care prin definiţie se înscrie unui cadru multicultural.comisarii pot exercita funcţii onorifice şi neremunerate în cadrul fundaţiilor sau organismelor analoge în domeniile politic. nici o altă activitate profesională. ci ţine în egala măsură de necesitatea de a pregăti Uniunea Europeană pentru viitor. Justificarea acestor măsuri nu rezidă doar în criza fără precedent ce a zguduit Comisia Europeană în martie 1999. transparentă şi eficace. în timpul mandatului lor. Codul ce reglementează conduita comisarilor stabileşte următoarele reguli de comportament: În ceea ce priveşte activităţile externe: .comisarii nu pot exercita. artistic sau de caritate. comisarii nu pot accepta nici un fel de retribuţie pentru intervenţiile lor.politică şi administrativă Europeană” care conţine un set de trei coduri de conduită: primul stabileşte regulile de conduită pentru comisari şi cabinetele acestora. când s-a extins la domenii rezervate anterior competenţelor naţionale ale statelor membre. Codurile de conduită introduse de către Jacques Santer răspund toate unui obiectiv unic: clarificarea regulilor şi practicilor privind rolul şi comportamentul diferiţilor actori ce evoluează în cadrul Comisiei Europene. Comisia. cu titlu gratuit. trebuie să se adapteze noului său rol care să reflecte o administraţie modernă. Ei pot avea astfel de . ultimul urmând să fie definitivat după intrarea în funcţiune a echipei lui Romano Prodi. . remunerată sau nu.

. Sub aspectul intereselor financiare. fiind plătite din indemnizaţia de reprezentare prevăzută de Regulamentul Comisiei. comisarii trebuie să declare activităţile profesionale ale soţiilor (soţilor) lor. acestea trebuie predate Serviciului de Protocol al Comisiei. . membrii Comisiei nu pot deţine astfel de interese dacă acestea pot antrena riscul unui conflict de interese în exercitarea funcţiei în cadrul Comisiei Europene. în virtutea uzajului diplomatic. Alte articole din cod stabilesc aplicarea principiului colegialităţii. primesc cadouri de o valoare superioară acestei sume. reguli în materie de misiuni. Astfel . Curţii de Justiţie a CE şi Curţii de Conturi a CE. . premiu sau distincţie onorifică pe care le primesc.misiunile sunt definite drept deplasări ale comisarilor în . ca şi divulgarea conţinutului dezbaterilor interne ale Comisiei. Dacă. indiferent de natura acestuia. fiind reglementate de o decizie internă a acesteia. Pentru a evita orice risc de conflict de interese.comisarii nu pot accepta cadouri în valoare de peste 150 EURO. Comisarii trebuie să-l informeze pe preşedintele Comisiei cu privire la orice decoraţie. Aceste declaraţii fac obiectul unui examen de conduită sub autoritatea preşedintelui Comisiei şi sunt păstrate la Secretariatul General al Comisiei şi comunicate preşedinţilor Parlamentului European. . În cazul în care cheltuielile de reprezentare nu sunt acoperite prin această decizie.funcţii şi în instituţii de învăţământ.afara locului uzual de muncă şi sunt efectuate în exercitarea funcţiei lor din cadrul Comisiei. .respectarea principiului colegialităţii interzice comisarilor să pună în discuţie o decizie luată de Comisie în ansamblul său.regulile în materie de organizare de recepţii şi acţiuni de reprezentare sunt cele definite printr-o decizie a Comisiei din 19 septembrie 1979 (COM(79)507).comisarii pot exercita funcţii onorifice în organele de conducere ale partidelor politice dacă acest lucru nu afectează activitatea lor în serviciul Comisiei. La preluarea mandatului de comisar ei fac o declaraţie de avere care se întinde şi asupra soţiei (soţului) şi a copiilor. ele sunt trecute în sarcina comisarului. dar nu pot exercita nici un mandat public. reprezentare şi acceptare de cadouri. În toate cazurile însă exercitarea acestor atribuţii face obiectul unei declaraţii publice şi nu trebuie să antreneze riscul unui conflict de interese.

pasul următor constituindu-l permanentizarea lor. de nici un drept particular pentru o nominalizare în cadrul serviciilor. codul de conduită stipulând că aceştia nu pot avea nici o relaţie directă cu direcţiile generale subordonate comisarului respectiv. aceştia fiind singurii abilitaţi să reprezinte comisarii la reuniuni. în funcţii importante în interiorul cabinetelor. prin diferite artificii. instituţia consilierilor speciali. dintre care maxim doi de nivel B. Cel de-al doilea cod de conduită reglementează relaţiile dintre comisari. cel puţin unul dintre membrii cabinetului care îndeplinesc funcţia de şef sau şef-adjunct de cabinet trebuie să fie funcţionar de carieră. În alegerea compoziţiei cabinetelor. şofer. Preşedintele Comisiei este autoritatea investită cu puterea de numire pentru ansamblul personalului cabinetelor. Comisarii îşi aleg personalul de serviciu ce le este afectat. cel mult trei dintre membrii de nivel A ai cabinetului pot fi angajaţi în calitate de agenţi temporari. şi serviciile Comisiei. de asemenea.Codul privind conduita comisarilor face ordine şi în compoziţia cabinetelor. fiind asimilaţi funcţionarilor de carieră. funcţionarii de carieră sunt reintegraţi în serviciile Comisiei după procedurile statutare normale. nu pot fi asimilaţi membrilor cabinetului şi sunt supuşi aceloraşi reguli deontologice ca şi personalul instituţiei Se observă clar că scopul acestor reguli restrictive este de a limita fenomenul de „paraşutaj” al unor persoane din exterior. Cabinetele comisarilor includ şi zece funcţionari sau agenţi temporari de nivel B şi C. recurgerea la orice altă formă de colaborare externă nu poate fi decât ocazională şi trebuie supusă aprobării prealabile a preşedintelui Comisiei. inclusiv cabinetele acestora. Este reglementată. cel puţin doi dintre ei nu trebuie să aibă aceeaşi naţionalitate cu comisarul respectiv. din cadrul efectivelor existente în administraţia Comisiei. în timp ce serviciile trebuie să fie în măsură să asigure sarcinile de . prieteni ai comisarilor respectivi. că responsabilitatea politică aparţine comisarilor. în aparatul funcţionarilor de carieră. comisarii ţin cont de politica egalităţii de şanse promovate constant de către Comisie. gardă de corp. la încheierea contractului. numărul agenţilor temporari pentru ansamblul celor două categorii nu poate fi mai mare de doi. stipulând că acestea sunt formate din următoarele categorii de funcţionari: şase de nivel A. agenţii temporari nu beneficiază. La terminarea detaşării lor la cabinet. El stabileşte că aceste relaţii sunt fondate pe loialitate şi încredere.

Serviciile: .participă la elaborarea orientărilor politice de către comisar propunându-i opţiuni strategice. .gestiune şi execuţie.contribuie la informarea comisarului şi semnalează acestuia orice eveniment petrecut într-un stat membru al UE sau într-o organizaţie internaţională. informează serviciile cu privire la deciziile comisarului şi pregăteşte acordul politic al colegiului în stadiul final al deciziei. conform instrucţiunilor acestuia. . .asigura reprezentarea externă a comisarului. Repartizarea competenţelor este stabilită prin Statutul Comisiei. în special atunci când au impact direct asupra activităţii acestor servicii.pentru asigurarea eficienţei activităţii. informându-l pe comisar în mod regulat şi consultându-l atunci când o decizie de gestiune presupune o opţiune politică.îşi îndeplinesc sarcinile având drept obiectiv unic pro¬tejarea intereselor Comisiei Europene. veghează la respectarea priorităţilor şi programării decise de către comisar. Regulamentul Financiar şi Regulamentul Interior.asigură punerea în aplicare a priorităţilor stabilite de comisar precum şi gestiunea curentă a politicilor vizate. ca şi prin aplicarea următoarelor principii: Cabinetele: . cabinetul informează directorii generali subordonaţi comisarului despre contactele acestuia cu exteriorul pe teme legate de dosarele ce ţin de portofoliul în cauză.asistă comisarul în stabilirea priorităţilor politice ale portofoliului sau/şi participă la elaborarea conţinutului acestuia prin consultarea serviciilor.participă la buna funcţionare a principiului colegialitătii informând comisarul asupra dosarelor ce nu sunt în competenţa sa proprie şi informează serviciile din subordinea comisarului despre lucrările colegiului. sfătuindu-l cu privire la deciziile politice individuale şi furnizându-i toate elementele de apreciere necesare. Serviciile elaborează programul anual de lucru în cadrul orientărilor politice fixate de comisar şi colegiul Comisiei. susceptibil de a avea un impact . . . .

major asupra gestiunii portofoliului acestuia sau asupra poziţiei sale în cadrul colegiului. Serviciile furnizează comisarului, de asemenea, orice elemente de informare necesare exercitării funcţiei acestuia, cum ar fi proiecte de discurs sau note pentru conferinţele de presă. Serviciile îşi coordonează, împreună cu comisarul şi cabinetul acestuia, acţiunile vis-a-vis de exterior. În vederea asigurării funcţionării optime a instituţiei, bazată pe o colaborare eficace şi o gestiune corectă a fluxului de informaţie între cabinete şi serviciile principiile de mai sus sunt transpuse în practică prin intermediul următoarelor reguli de bază: - directorul general este cel care organizează şi coordonează activitatea serviciilor în raport cu comisarul şi cabinetul acestuia; - orientările generale ale portofoliului său sunt definite de către comisar într-un cadru colegial. Ele sunt apoi con¬cretizate. în consultare directă cu directorul general, într-un document programatic numit „scrisoare de misiune” ce este actualizată în permanenţă, în funcţie de evoluţiile activităţilor din cadrul portofoliului. Pe baza scrisorii de misiune, cu respectarea orientărilor fixate şi în consultare cu comisarul, directorul general este cel care îşi asumă funcţia de gestiune în deplină transparenţă şi fără interferenţe externe în gestiunea curentă; - modalităţile de lucru şi canalele de difuzare a informaţiei sunt stabilite, la începutul mandatului, de către directorul general împreună cu şeful de cabinet al comisarului. Ele vizează organizarea reuniunilor între direcţia generală şi comisar, canalele de difuzare a solicitărilor comisarului şi a răspunsurilor serviciilor, punctele de contact pentru chestiunile politice şi pentru cele de gestiune curentă, repartizarea sarcinilor între cabinet şi servicii[31], cererile de dosare emanând de la alţi comisari, reprezentarea comisarului şi problemele legate de deplasările acestuia; - pentru a păstra structura organizaţională şi circuitele astfel definite, solicitările adresate de un cabinet unui serviciu ce nu se află în subordinea sa trebuie să treacă pe la cabinetul competent, în mod normal serviciile neputând avea contacte directe cu alte cabinete. În caz contrar, ele sunt ţinute să-şi informeze propriul cabinet în legătură cu aceste contacte; - înainte de a lansa orice iniţiativă ce depăşeşte gestiunea curentă, directorul general cere acordul comisarului, cu atât mai mult în cazurile când angajează consultări inter-servicii, iar

dosarele de importanţă majoră fac obiectul unor reuniuni comune ce asociază directorii generali şi şefii de cabinet. În ceea ce priveşte gestiunea resurselor umane, codul de conduită stabileşte că, pentru personalul ce nu ocupă funcţii de conducere, numirile sunt de competenţa directorului general, de comun acord cu Direcţia Generală de Personal şi cu Administraţia Actelor Oficiale. În cazul ocupării funcţiilor de conducere, pentru numirea pe un post de nivel A2 (director) comisarul şi directorul general stabilesc de comun acord pro-punerea de numire ce va fi prezentată colegiului Comisiei de către comisarul responsabil cu problemele de personal, după consultarea preşedintelui Comisiei şi a comisarului ce coordonează direcţia pentru care se face numirea. Pentru numirea şefilor de unitate (nivel A3), directorul general este cel care face alegerea candidatului cel mai bine plasat, după care cere acordul comisarului competent pentru a angaja procedura de numire. Posturile de conducere vacante trebuie publicate într-un interval maxim de trei luni de la apariţia vacantei. Cu aceste remarci, încheiem analiza celei mai complexe şi mai dinamice instituţii a Uniunii Europene, cea care reprezintă practic esenţa admi¬nistraţiei comunitare. Înţelegerea exactă a ansamblului mecanismelor de funcţionare a „birocraţiei europene” nu poate însă avea loc fără o prezentare corespunzătoare a celorlalte două elemente ce alcătuiesc osatura instituţională şi de decizie a UE.

Secţiunea a II-a. Comisia sub Preşedinţia lui Romano Prodi
1.Membrii Comisiei Comisia europeană sub conducerea lui Romano Prodi este formată din următorii comisari: Romano Prodi – are cetăţenie italiană şi s-a născut în 1939, studii superioare de Drept şi Economie, între 1978-1979 a fost Ministru al Industriei, între 1996-1998 a fost Preşedinte al Consiliului de Miniştrii, din 1999 este Preşedinte al Comisiei Europene. Rt Hon. Neil Kinnock – are cetăţenie britanică şi s-a născut în 1942, studii superioare în Relaţii industriale, Istorie şi Educaţie. Face parte din partidul laburist. Între 1995-1999 a fost

membru al Comisiei Europene responsabil pentru Transporturi iar din 1999 este vicepreşedinte al Comisiei Europene însărcinat cu Reformele Administrative. Loyola de Palacio del Valle-Lersundi – are cetăţenie spaniolă şi s-a născut în 1950, studii de Drept. Membru al partidului popular. Între 1996-1999 a fost Ministru al Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei, din 1999 este membru al Comisiei Europene, vicepreşedinte, responsabilă cu relaţiile cu Parlamentul European, Transport şi Energie Franz Fischler – are cetăţenie austriacă şi s-a născut în 1946, studii superioare asupra agriculturii la Universitatea din Viena. Este de orientare creştin-democrată. Între 1989-1994 a fost Ministru Federal al Agriculturii şi Pădurilor, între 1995-1999 a fost membru al Comisiei Europene responsabil pentru Agricultură şi dezvoltarea rurală, din 1999 este membru al Comisiei responsabil pentru Agricultură, dezvoltarea rurală şi pescuit. Christopher Patten – are cetăţenie britanică şi s-a născut în 1944, studii superioare la Universitatea din Oxford asupra Istoriei Moderne. Face parte din curentul conservator. Între 1985-1986 a fost Ministru de Stat, Departamentul Educaţiei şi Ştiinţei, între 1986-1989 a fost Ministru al Dezvoltării Teritoriilor de peste mări, între 1992-1997 a fost guvernator al Hong Kong, din 1999 este membru al Comisie Europene responsabil pentru Relaţii externe. Viviane Reding – are cetăţenie luxemburgheză şi s-a născut în 1951, Doctor în ştiinţe umane, Apartenenţă politică la creştin-democraţi, din 1999 este membră a Comisiei Europene şi are ca portofoliu Educaţia şi Cultura, Tineret, Sport şi Media. Anna Diamantopoulou – are cetăţenie greacă şi s-a născut în 1959, studii Universitare şi postuniversitare în Inginerie civilă şi Dezvoltarea regională. Este socialistă, din 1999 este membră a Comisiei având ca portofoliu Munca şi protecţia socială. António Vitorino – are cetăţenie portugheză şi s-a născut în 1957, studii superioare juridice, Masterat în Drept şi Ştiinţe politice. Apartenenţa politică la socialişti. Între 1995-1997 a fost viceprim-ministru şi ministru al Apărării, din 1999 este membru al Comisie Europene responsabil pentru Justiţie şi Afaceri Interne. David Byrne – are cetăţenie irlandeză şi s-a născut în 1947, studii superioare de Drept. Aparţine de partidul popular. Din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil pentru Sănătate şi Protecţia consumatorului. Frederik Bolkestein – are cetăţenie olandeză şi s-a născut în 1933, studii universitare în domeniul matematicii, fizicii, filozofiei, limbii greacă, economie, Masterat în Drept. Aparţine

partidului liberal. Între 1982-1986 a fost Ministru al Comerţului exterior, între 1988-1989 a fost Ministru al Apărării, din 1996 Preşedintele Internaţionalei liberale, din 1999 este Comisar cu portofoliul Piaţa internă. Günter Verheugen – are cetăţenie germană şi s-a născut în 1944, studii de istorie, sociologie şi politică. Face parte din partidul social democrat. Între 1998-1999 a fost Ministru de Stat la Ministerul Federal de Externe, din 1999 este membru al Comisiei Europene având ca portofoliu Extinderea. Margot Wallström – are cetăţenie suedeză şi s-a născut în 1954. Membră a partidului social democrat. Între 1988-1991 Ministru al Afacerilor Civile, între 1994-1996 a fost Ministru al Culturii, între 1996-1998 a fost Ministru al Afacerilor Sociale, din 1999 este membră al Comisiei Europene responsabilă cu Mediu înconjurător. Mario Monti – are cetăţenie italiană şi s-a născut în 1943, studii universitare de economie şi management, între 1995-1999 a fost membru al Comisiei Europene, responsabil pentru Piaţa internă, servicii financiare şi integrare financiară, vamă şi taxe, din 1999 este Comisar responsabil pentru Concurenţă. Michaele Schreyer – are cetăţenie germană şi s-a născut în 1951, studii superioare în economie şi sociologi. Face parte din partidul ecologist, din 1999 este membră al Comisiei Europene responsabilă pentru Buget. Michel Barnier – are cetăţenie franceză şi s-a născut în 1951, studii superioare în comerţ. Este gaulist. Între 1993-1995 a fost Ministru al Mediului, între 1995-1997 a fost Ministru de Stat pentru Afaceri Europene, din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil pentru Politică Regională. Pascal Lamy – are cetăţenie franceză şi s-a născut în 1947, studii superioare de Drept, Economie, Administraţie, Ştiinţe Politice. Este socialist. Din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil pentru Comerţ. Pedro Solbes Mira – are cetăţenie spaniolă şi s-a născut în 1942, studii superioare de Ştiinţe Politice, Drept şi Economie. Este socialist. Între 1991-1993 a fost Ministru al Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei, între 1993-1996 a fost Ministru al Economiei şi Finanţelor, din 1999 este membru al Comisie Europene responsabil cu Afaceri economice şi monetare. Philippe Busquin – are cetăţenie belgiană şi s-a născut în 1941, studii superioare de fizică, filozofie şi despre Mediul înconjurător. Face parte din partidul socialist. În 1980 a fost

de a da declaraţii despre interesele financiare ale fiecăruia. Poul Nielson – are cetăţenie daneză şi s-a născut în 1943. respectul drepturilor individuale.ajungerea la o reală îmbunătăţire a traiului zilnic al tuturor. din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil cu Dezvoltarea şi Ajutorul Umanitar. . calitatea hranei şi mobilitatea. folosirea globalizării şi ajutarea sistemului internaţional să aibă o funcţionare mai bună.stabilizarea întregului continent european şi întărirea rolului Europei pe plan mondial. pentru a se evita apariţia unor conflicte de interese. studii superioare de Ştiinţe politice şi Economie.Ministru al Educaţiei. în 1981 a fost Ministru al Afacerilor Interne. exprimată la întâlnirea ţinută la Aartselaar în 16-17 iulie 1999. în mod special cu privire la protecţia mediului. . ducerea la îndeplinire a istoricei oportunităţi de unificare a continentului. Erkki Liikanen – are cetăţenie finlandeză şi s-a născut în 1950. 2. personalul şi Administraţia internă. . Echipa de comisari condusă de Romano Prodi a fost de acord cu cerinţa acestuia. Acestea au fost publicate pe 27 august şi includ în ele şi descrierea făcută de fiecare comisar în parte a activităţii profesionale şi a proprietăţilor pe are le au soţii acestora. Între 1987-1990 a fost Ministru de finanţe. Priorităţile Comisiei Actuala Comisie Europeană şi-a stabilit următoarele priorităţi pentru perioada cât se va afla în funcţie: . din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil cu Cercetarea. .lansarea unei noi agende economice şi sociale pentru modernizarea economiei UE şi creşterea performanţei ei în paralel cu întărirea modelului social european. din 1999 este membru al Comisiei Europene responsabil pentru Întreprinderi şi O Societate Informatizată. Între 1979-1982 a fost Ministru Energiei. Este socialist. studii superioare în Ştiinţe Politice. între 1994-1999 a fost Ministru pentru Dezvoltare. Este social democrat. între 1988-1992 a fost Ministru al Afacerilor Sociale.promovarea unei noi forme de guvernare care va aduce Europa mai aproape de populaţie şi va face instituţiile UE mai transparente şi mai democratice. între 1995-1999 a fost membru al Comisiei Europene responsabil cu Bugetul.

Comisia a publicat „Obiectivele strategice 20002005” în care identifică un număr de elemente cheie printre care pot fi citate o nouă agendă economică şi socială.Cu privire la sarcinile trasate mai sus. Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. procesul de lărgire a UE. Carta Albă a Guvernării .

cum ar fi portofoliul relaţiilor externe. el este parte a unei instanţe colegiale şi orizontale fiind. Astfel. o parte din relaţiile externe a fost disociată de restul ansamblului din raţiuni personale. În cazul Comisiei Europene. Sistemul îşi are originea în practica naţională. în perioada în care Comisia era condusă de Jacques Delors. Un exemplu în acest sens este sectorul agricol. Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Europene 1. Astfel. anumite portofolii afişează o relativă coerenţă dublată de o oarecare stabilitate. pe când în administraţiile naţionale rigiditatea lor face să ne găsim adesea în faţa fenomenului invers. . deşi fiecare comisar are o autoritate particulară într-un anumit domeniu şi asupra activităţii serviciilor administrative corespunzătoare. Această dublă funcţie a făcut ca. Altele însă. începând cu sfârşitul anilor ‘60.Portofoliile Comisarul a devenit un fel de „Ianus cu două chipuri” căci. Comisia să funcţioneze pe baza unui sistem de „portofolii”. Începând cu ianuarie 1993 apare chiar o divizare a DG I — Relaţii externe: de acum înainte DG I păstrează doar relaţiile economice externe. conţinutul şi instabilitatea portofoliilor comunitare marchează diferenţa de semnificaţie dintre procedurile comunitare şi cele naţionale. care a făcut întotdeauna obiectul unor atribuţii specifice ale Direcţiei Generale VI — Agricultura. dar diferă de aceasta prin anumite aspecte. iar noua DG IA preia relaţiile politice externe. Desigur. a cunoscut începând de atunci o serie de modificări de substanţă. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI EUROPENE Secţiunea a I-a.CAPITOLUL III. numărul acestor portofolii este cel mai adesea ajustat la numărul comisarilor. în acelaşi timp din ce în ce mai mult responsabilul unui sector din activitatea Comisiei în ansamblul său. în calitate de membru al Comisiei. similitudinile cu portofoliile ministeriale naţionale se opresc aici. Mai mult. deşi şi-a conservat structura până la mijlocul anilor 80.

Vom nota că portofoliul preşedintelui nu conţinea iniţial sectoare propriu-zise de activitate comunitară. Această activitate era însă facilitată de faptul că propriul cabinet prezidenţial (cei zece consilieri) acoperea şi responsabilităţile celorlalţi membri ai Colegiului. Turcia. prevede în articolul 15 instituţionalizarea cabinetelor comisarilor. iar DG IA pe cele cu ţările din Europa Centrală şi de Est.Cabinetele Regulamentul interior al Comisiei. repartizarea sarcinilor între DG I şi DG IA s-a modificat din nou: DG I preia relaţiile cu America de Nord. încadrate cu un şef de cabinet asistat uneori de un adjunct şi cu un număr de membri variind iniţial între cinci pentru preşedinte şi trei pentru ceilalţi comisari. Noua Zeelandă.De la 1 ianuarie 1995. şeful de cabinet având în plus responsabilitatea coordonării şi arbitrajului. o anumită originalitate ce ţine de specificitatea comunitară. 2. în acei ani. odată cu preluarea preşedinţiei Comisiei de către Jacques Santer. Prin verticalizarea organizării Comisiei. este adevărat. cele două direcţii generale fiind coordonate de către comisari diferiţi. fosta URSS. problemele monetare şi coordonarea fondurilor structurale. unii dintre ei având titlul de consilier – ceea ce are doar consecinţe onorifice şi financiare. Australia. sunt repartizate şi toate celelalte sectoare de activitate a Comisiei. pe lângă domeniile proprii atribuţiilor preşedinţiei. de o manieră generală. Japonia. Hong-Kong. O menţiune particulară trebuie făcută pentru cabinetul preşedintelui între membrii căruia. Macao şi Taiwan. în plus faţă de sarcinile tradiţionale ale preşedintelui. însă din 1985 acelaşi Jacques Delors a luat în responsabilitatea sa. nu însă şi ierarhice în raport cu ceilalţi membri ai cabinetului. Fiecăruia dintre aceştia i se încredinţează responsabilitatea supravegherii unei părţi din domeniul ce constituie portofoliul comisarului. Cabinetele sunt. rolul cabinetului comisarului s-a apropiat tot mai mult de cel al cabinetelor miniştrilor francezi păstrând. Cipru şi Malta. împrumutând şi unele elemente din cea de director de cabinet ministerial. datând din 1963. celei a secretarului general din Comisariatul Francez al Planului. Coreea de Sud. ceea ce îi permitea o mai bună supraveghere precum şi putere de arbitru asupra activităţii celorlalţi comisari. Originea franceză a unei astfel de instituţii nu lasă nici o îndoială în măsura în care funcţia de şef de cabinet al unui comisar corespundea. acestea având rolul să-i asiste în îndeplinirea sarcinilor. China. .

Cabinetul formează echipa comi¬sarului şi dispare odată cu acesta. el oferind primul exemplu deoarece şeful său de cabinet nu este italian. acela de a-l asista pe comisar. în marea majoritate a cazurilor cabinetele au aceeaşi naţionalitate ca şi comisarul. ceea ce nu înseamnă că relaţiile de încredere nu se pot instaura şi între naţionalităţi diferite.Succesorul său. Ţinând cont de rolul său. în plus faţă de sarcinile specifice funcţiei de preşedinte al Comisiei Europene. . care s-a vrut a fi un pas concret pe linia reformei administraţiei comunitare. în luna martie 1999. ci irlandez. ci că afinităţile de comunicare şi gândire sunt mai uşor de stabilit cu un resortisant de aceeaşi naţionalitate. precum şi numărul personalului alocat celor două cabinete. secretariatul general. În consecinţă. În ceea ce priveşte organizarea cabinetului preşedintelui Comisiei Europene. Măsura. Exagerarea uneori a promovării unor apropiaţi sau a unor persoane de încredere l-a determinat. se poate constata o anumită analogie cu cabinetul primului ministru francez unde regăsim consilieri însărcinaţi cu dosare ce acoperă activitatea altor ministere. celula de prospectivă. ceea ce explică de ce relaţiile între comisar şi membrii cabinetului trebuie să fie bazate pe o încredere totală şi reciprocă. pe preşedintele de atunci al Comisiei Europene. Jacques Santer avea sub directa sa coordonare. Jacques Santer. serviciul juridic. a venit însă prea târziu pentru a mai putea împiedica demisia în bloc a celor 20 de comisari. chestiunile monetare. serviciul comun de interpretareconferinţe. relaţia dintre comisari şi serviciile subordonate precum şi conduita generală a funcţionarilor de carieră din cadrul Comisiei Europene. Romano Prodi a promis însă o „internaţionalizare” a cabinetelor. să introducă un set de trei „coduri de conduită” care să reglementeze comportamentul comisarilor şi al cabinetelor acestora. membrii cabinetelor pot fi comparaţi cu ceea ce în Franţa se numesc „consilieri tehnici”‚ adică persoane ce răspund de activitatea unui anumit sector din minister. politică externă şi de securitate comună. serviciul purtătorului de cuvânt. drepturile omului şi problemele instituţionale (ultimele patru domenii le coordona împreună cu alţi comisari. inspectoratul general. având în vedere diferenţele între structurile amintite. de aceea îi este ataşat şi subordonat doar lui. biroul de securitate. Dintr-un anumit punct de vedere. Cu toate acestea similitudinea nu merge mai departe. numirea unui membru al cabinetului nu se face după aceleaşi reguli ca cele aplicabile desemnării funcţionarilor comunitari (administratorilor) în general. în a căror competenţă directă intrau sectoarele menţionate).

G. Regula . ele însele fiind decupate în alte unităţi administrative. Serviciul de presă şi informare. raportat la celelalte direcţii generale. înconjurat de cabinetul său. Am putea adăuga. pentru îndeplinirea cărora el are la dispoziţie administraţia propriu-zisă a instituţiei. Oficiul de statistică. 3. paragraful 1) se referă la evitarea suprapunerii de competenţe între diferitele unităţi. are deci responsabilităţi într-un anumit număr de sectoare de activitate a Comisiei. Cu toată această stabilitate a lor. Singura limită impusă în acest sens de regulamentul interior al Comisiei (articolul 19. eventual.Serviciile Fiecare comisar.Revenind la analiza structurii cabinetelor. Singura excepţie veri¬tabilă o constituie D. imperativelor de ordin politic. rare sunt direcţiile generale care să nu fi suferit în timp modificări de structură şi competenţă. în limita competenţelor acesteia. Restructurarea serviciilor se supune deci.G. Motivele reorganizărilor interne ţin adesea de constrângeri exterioare care impun Comisiei să facă modificări în gestiunea administrativă. Pentru perioada în care îndeplinesc atribuţii de cabinet. posedă un statut echivalent cu cel al direcţiei generale. Încă de la origine această administraţie a fost organizată în direcţii generale. Deşi numărul direcţiilor generale a rămas relativ constant de-a lungul timpului. nu a cunoscut nici o schimbare substanţială de la înfiinţare şi până astăzi. există servicii care. Comisia fiind liberă să procedeze la decupajul administrativ pe care îl doreşte. vom observa că există şi un fenomen al „administraţiei de stat-major”‚ care constă în detaşarea la cabinete a unor persoane de aceeaşi naţionalitate cu comisarul şi care provin din structura permanentă a Comisiei Europene. Este vorba despre acele servicii care sunt comune celor trei Comunităţi originare : Serviciul juridic. urmând ca apoi să revină la statutul iniţial – de regulă pe o poziţie superioară celei de pe care au plecat. II în „Afaceri economice şi financiare” care. Pe de altă parte. deşi nu au formal acest titlu. ei trec din sectorul administrativ în cel politic. atribuind competenţe pentru fiecare unitate administrativă în funcţie de nevoile momentului. Serviciul de interpretare-conferinţe. poate nu exclusiv dar oricum în bună măsură. Secretariatul general. VI „Agricultura”‚ deşi aceasta a fost amputată în 1977 de domeniul pescuitului care s-a constituit într-o direcţie generală separată. numărul serviciilor asimilate a crescut continuu. Serviciul de traduceri. şi D.

Această retragere nu are caracterul unei sancţiuni disciplinare”.G. creând astfel un climat de incertitudine ce influenţează randamentul direcţiei generale în ansamblul său. o naţionalitate diferită de cea a comisarului de care depinde. şi va fi cu atât mai eficientă cu cât dispune de o coeziune internă şi o coerenţă mai mare în exercitarea atribuţiilor sale. Toate aceste reflecţii conduc la interogaţia privind criteriile în funcţie de care o direcţie generală este considerată mai importantă decât alta. pentru a-şi regăsi ritmul de funcţionare vor avea nevoie de un timp de adaptare sau chiar vor obliga autoritatea să facă noi modificări. în articolul 50. Pentru a putea face acest lucru ei se bazează pe Statutul personalului Comisiei care. precizează că „Orice funcţionar titular al unui post de grad A1. În această ecuaţie un rol important revine şi ariei de competenţe a direcţiei generale în cauză. dar acest criteriu trebuie completat cu un al doilea. cel al coeziunii interne. ci şi în componentele acestora. noii comisari – în orice caz unii dintre ei – au luat obiceiul de a se debarasa de directorii generali cu care nu întreţin relaţii bune. acest lucru va afecta negativ coeziunea serviciilor sale care. Un astfel de criteriu ar putea fi vechimea. VI „Agricultura” care. în primul rând în ceea ce priveşte direcţii le generale. Iată de ce restructurările constituie un impediment pentru coeziunea acestor structuri. Este semnificativ de constatat că majoritatea restructurărilor sunt operate la intrarea în funcţiune a unei noi Comisii ori cu ocazia plecării unui membru şi sosirii altuia nou. aceasta pentru păstrarea coeziunii interne a Comisiei şi protejării interesului comunitar.G. O direcţie generală este cu atât mai importantă cu cât este mai eficientă. În ciuda acestei reguli cutumiare. care dă direcţiei generale o cunoaştere excelentă asupra propriei sale structuri şi mecanisme de administraţie comunitară.G. acesta fiind cel de-al treilea criteriu pentru aprecierea importanţei unei D. Cum sectorul .delicată a respectării echilibrului geografic (între naţionalităţi) ce apare la atribuirea posturilor de comisari de către guvernele statelor membre are incidenţa nu doar la nivel de portofolii.. A2 sau A3 poate fi retras din acel post în interesul serviciului. de regulă. Demonstraţia „per a contrario” este dată de exemplul D. Dacă se modifică structura unei D. Pentru argumentarea acestei afirmaţii câteva exemple sunt relevante. Se ştie că direcţiile generale au în fruntea lor un funcţionar de grad A1 ce are. prin decizia autorităţii investite cu puterea de numire în postul respectiv. graţie vechimii şi coeziunii sale interne apare drept una dintre cele mai importante direcţii generale ale Comisiei Europene.

În fapt. Fiecare D. aceea că decupajul administrativ coincide cu gradele funcţiei publice comunitare. Întâlnim adesea directori generali-adjuncţi. fiecare şef de unitate este responsabil în faţa directorului. evidentă. Acest mod de organizare se subordonează la două reguli generale: pe de o parte. iar directorii au. situată ca model undeva între organizarea ministerelor francez şi german. sentimentul de participare la realizarea aceluiaşi scop şi coerenţa carierei de funcţionar comunitar. stârneşte întotdeauna reacţii adverse din partea funcţionarilor de carieră care aşteaptă ani de zile să ocupe un astfel de post. fiecare unitate administrativă are atribuit un sector de activitate reprezentând o parte a unui ansamblu mai vast care constituie competenţa direcţiei generale din care face parte. Înţelegem acum de ce paraşutarea pe un post de şef de unitate. un comisar influent îşi poate impune protejatul în ciuda opoziţiei de care vorbeam.G. a unei persoane ce a intrat în structura administraţiei Comisiei Europene via cabinetul unui comisar. dacă sunt de dimensiuni mai mari din punct de vedere al personalului cu care sunt încadrate. în interiorul aceleiaşi direcţii regăsim cel puţin două naţionalităţi diferite printre şefii de unitate.agricol joacă un rol de primă mână. al căror rol este de a coordona direct una sau mai multe direcţii sau unităţi de bază şi care servesc totodată ca filtru între directorul general şi . pe de altă parte. acestea din urmă numindu-se şi divizii. atât sub aspect economic. avem un element suplimentar în favoarea argumentaţiei de mai sus. Câteva observaţii asupra organizării Comisiei se impun: prima. o altă naţionalitate decât directorul general şi provin din două trei ţări diferite. Respectarea acestor reguli asigură interdependenţa între unităţi. Din punct de vedere ierarhic. structurată în direcţii. este. dar constituie adesea un obstacol în calea avansării funcţionarului în cariera sa. Aceştia din urmă au şi ei câte un mic „cabinet”. ansamblul directorilor dând socoteală directorului general. de exemplu. Următorul eşalon sub direcţiile generale sunt direcţiile şi apoi unităţile. ca regulă generală. este aceea că avem de-a face cu o structură de tip piramidal-ierarhizată. fiecărui grad superior corespunzându-i o funcţie şi reciproc. A doua se referă la incredibilul dozaj între naţionalităţi. Repartizarea geografică este deci bine asigurată în ierarhia administrativă. în principiu. dar astfel de intruziuni perturbă sistemul. cât şi politic. Desigur. iar acestea în unităţi care constituie elementele de bază ale structurii administraţiei comunitare.

Acest fenomen conduce însă inevitabil la o anumită îngreunare a . indiferent dacă are sau nu acest titlu. în comparaţie cu D. care are 20 de astfel de posturi. Compoziţia unei direcţii generale nu respectă însă întotdeauna o schemă-tip dată. şi care se află în fruntea unui secretariat.G.G.G. excepţie făcând direcţiile generale de relaţii externe care. cu competenţe orizontale. De asemenea. Alături de aceşti adjuncţi pot fi întâlniţi asistenţi sau consilieri ai directorului general. Un număr prea mare de direcţii devine problematic pentru o gestiune eficientă. Fiecare director are în subordine un anumit număr de unităţi. ceea ce dă o imagine asupra uriaşului mecanism administrativ pe care îl reprezintă Comisia Europeană. veriga de bază a decupajului administrativ. obligând mai devreme sau mai târziu autoritatea să facă o reorganizare. VI – Agricultura. În fruntea fiecărei direcţii se află un director. sunt bine încadrate cu personal. asistat frecvent de unul sau doi consilieri numiţi de către directori în raport de competenţă şi afinităţi. Serviciul comun interpretare-conferinţe. cercetare. dezvoltare. adică cele ce răspund de un sector al economiei. ci reflectă mai curând o anumită tendinţă: aceea de a multiplica numărul de filtre între directorul general şi direcţiile subordonate. Dacă luăm în calcul institutele de cercetare aflate în ţările membre. Primii îndeplinesc rolul de confident şi de consilier al directorului general într-un domeniu ce poate acoperi activitatea mai multor direcţii. de obicei funcţionar de grad A2. Numărul direcţiilor generale ce poartă acest nume este în prezent de 25. O ultimă remarcă: direcţiile generale cu competenţe verticale. au tendinţa de a angaja mai mult personal şi de a-şi mări numărul de direcţii din subordine. ceilalţi sunt însărcinaţi cu rezolvarea unor chestiuni particulare ce nu au nimic de-a face cu decupajul funcţional al direcţiei generale. pe lângă directorul general mai poate fi întâlnită o persoană ale cărei atribuţii se apropie de rolul şefului de cabinet în sensul francez al termenului. Numărul direcţiilor dintr-o D. variază între 2. XII — Ştiinţă. al căror număr variază de la o direcţie la altă. D. dar începând cu anul 1991 pot fi şi A4 sau chiar A5. Şefii de unitate sunt de obicei funcţionari de grad A3. a căror poziţie oscilează între cea a consilierilor tehnici şi cea a însărcinaţilor de misiune în cabinetele ministeriale franceze.G.serviciile a căror activitate o supervizează. deşi au competenţe orizontale. dar subordonate direct direcţiei generale de la Bruxelles cea mai mare densitate de directori o întâlnim la D. şi 11. Regăsim deci şi aici tendinţa constatată la nivel de director general de constituire în sânul serviciilor Comisiei a unei administraţii de stat-major. dar dacă luăm în calcul şi structurile asimilate acestora ajungem la un total de 35.

structura fiind determinată de tipul problemei de rezolvat. între anii 1973 – 1977. ea a continuat să existe în sânul serviciilor D. cu ani în urmă. care au devenit din ce în ce mai frecvente. Un alt exemplu se referă la crearea. devenind „Direcţia H” din cadrul D. permiţând activităţi coordonate şi eliminând astfel întârzierile datorate nesincronizării. I – Relaţii externe. a unei Task-force denumită „Tehnologie de informaţie şi telecomunicaţii”‚ care s-a transformat ulterior în ceea ce astăzi cunoaştem drept Direcţia Generală XIII – Telecomunicaţii. ci a unuia dintre adjuncţii săi. Spre deosebire însă de Task-force pentru aderări. a fost încurajată multiplicarea structurilor orizontale. ceea ce implică un caracter temporar.activităţii lor în ceea ce priveşte funcţia de concepţie. şi nu angajează responsabilitatea acestuia în sânul unităţii Task-force. Pentru a depăşi impedimentul. Irlandei şi Danemarcei. structurată în direcţii şi unităţi şi dirijată de un director general. Prima veritabilă Task-force a fost constituită pentru gestionarea negocierilor de aderare la UE a Marii Britanii. şi unde se vor întoarce după încheierea detaşării. concepută pentru o problemă punctuală.G. În prezent aceasta a fost din nou activată sub numele de „Task-force Largire” pentru a conduce negocierile de aderare cu ţările central şi esteuropene. ei nu reprezintă serviciul din care provin. captând practic statut de direcţie generală. sectorul în cauză devenind în ultimii cinci ani unul dintre cele mai active şi dinamice domenii de . Finlandei şi Austriei.G. sub numele de „Direcţia F – Delegaţia pentru negocierile de aderare cu Grecia”‚ iar din 1977 a devenit cvasi-permanentă sub denumirea de „Probleme relative la extindere”‚ scăpând ierarhiei tradiţionale deoarece nu era pusă sub autoritatea directorului general. din 1992. I şi subordonată direct unui comisar. adjunct subordonat direct unui vicepreşedinte al Comisiei. Serviciile special La origine. Putem observa aici echivalenţa cu administraţia naţională de misiune ori cu rolul originar al Comisiei Europene.G. În 1981 şi-a schimbat din nou denumirea. XIII reprezintă răspunsul la o problemă permanentă. Ulterior a dispărut pentru a reapărea la negocierile de admitere în UE a Suediei. apariţia D. După realizarea acestui obiectiv în 1973. acestea erau reprezentate de aşa-numitele „Task-forces”‚ unităţi create de către Comisie pentru îndeplinirea unor sarcini ad-hoc. lucrează sub ordinele şefului unităţii ad-hoc iar desemnarea lor are un caracter personal. Membrii unei Task-force sunt puşi la dispoziţia acestei structuri pe durata misiunii pentru care a fost creată. Cu alte cuvinte. A.

trebuie distins între direcţiile generale care se bazează pe administraţiile naţionale ale ţărilor membre UE pentru a-şi putea aplica reglementările.G. toate posedând un statut egal.activitate ale Uniunii Europene. Astfel. În revanşă. în faţa unuia sau mai mulţi comisari pentru acti¬vitatea serviciilor ce-i sunt subordonate. Ca regulă generală. precum şi de organizare a relaţiilor dintre primul-ministru şi parlament. faţă de 34 de prim-miniştri. de publicare a textelor legislative emanate de la guvern. ce alătură funcţia de reglementare cu cea de gestiune. toate relaţiile cu incidenţă juridică ori care marchează o etapă în procesul de adoptare a unui act comunitar dintre o D. la rândul său. Direcţia generală este un ansamblu ierarhizat. Tendinţa de evoluţie a acestor Task-forces de la provizoriu spre permanent este tot o consecinţă a transformării Comisiei Europene dintr-o administraţie de misiune într-una de gestiune. Importanţa şi diversitatea sarcinilor Secretariatului General. de convocare a guvernului şi de a asigura secretariatul consiliului de miniştri şi a instanţelor interministeriale. explică permanenţa titularilor acestui post. Cu alte cuvinte. şi cele care dispun de un corp propriu de funcţionari comunitari pentru a asigura implementarea actelor normative pe care le emană. cu o structură piramidală. normală pentru o administraţie centrală. a cărei autoritate administrativă supremă este un director general care răspunde. Dacă încercăm să schematizăm rolul secretariatului general în guvernul francez. nu există ierarhie între direcţiile generale. Este evident că . după ce predecesorul său s-a pensionat pentru limită de vârstă. instituţie comunitară creată după modelul naţional francez. coordonare şi proceduri de arbitraj între diferitele direcţii generale. B. În cadrul primului tip. în care accentul este pus pe structurile permanente ce posedă în principal competenţe de coordonare. din punct de vedere legal problemele de coordonare între servicii ţin de vârful piramidei. din 1946 până în 1987 în Franţa s-au succedat cinci secretari generali ai guvernului. Această situaţie. sunt de competenţa directorului general. şi alte structuri de acelaşi nivel. La nivelul Comisiei Europene postul a fost ocupat de la origini şi până astăzi de doar trei persoane. Serviciile generale Prin servicii generale înţelegem aproape exclusiv direcţiile generale din cadrul Comisiei Europene. Similitudinea dintre cele două structuri merge însă mai departe şi ţine de funcţiile acestora. putem spune că are sarcina de a pregăti ordinea de zi a executivului. pune însă probleme de conflict de competenţe. actualul secretar general fiind numit.

el concentrându-se asupra rolului de a apăra interesele propriei direcţii generale în faţa comisarului său şi. un anumit număr de reguli interne de cooperare ce le sunt impuse serviciilor de o manieră generală. vis-a-vis de alte D. Cât priveşte direcţiile generale ce posedă doar funcţie normativă. Această diviziune a muncii presupune deci existenţa unor relaţii de încredere între directorul general şi colaboratorii săi. desigur. De menţionat că un director general nu are. deşi egalitatea între servicii este ridicată la rang de principiu. iar orice modificare intervenită în structura grupului se înregistrează la unitatea pentru coordonare internă din cadrul Direcţiei C a Secretariatului General al Comisiei. În consecinţă şi în ciuda eforturilor colegiului Comisiei.acestea din urma vor beneficia de o mai mare autonomie în funcţionare pentru că eficienţa lor nu depinde decât de ele însele. Independenţa de care structurile Comisiei Europene se bucură este responsabilă în bună măsură pentru această situaţie. dar sunt libere să ajungă la finalitatea cerută aşa cum cred ele de cuviinţă. însă ele sunt aplicabile doar dacă unităţile administrative în cauză doresc să facă recurs la anumite proceduri pe care le pot la fel de bine ocoli. adică la nivelul politic O coroborare a celor două prezentări făcute structurii Comisiei Europene (statică şi dinamică) permite constatarea că. Preşedintele unui astfel de grup este în general un funcţionar aparţinând direcţiei generale „chef de file”. nu cad de acord asupra unor chestiuni tehnice. şi de cabinetele de care acestea din urmă depind. de obicei. unele servicii sunt „mai egale” decât altele. Pentru a estompa această deficienţă Comisia a creat o obişnuinţă în a constitui grupuri inter-servicii dotate cu o structură provizorie reală.G. fiind de regulă rodul direcţiei generale ce are dosarul principal al problemei („chef de file”)‚ celelalte structuri administrative implicate dându-şi doar avizul pe textul deja elaborat. activitatea serviciilor în materie de concepţie de texte normative este doar în mod excepţional rezultatul concertării între servicii. nici timpul necesar şi nici dorinţa să participe la elaborarea documentelor. deoarece ea nu favorizează un spirit de cooperare ce solicită un efort suplimentar din partea serviciilor. Există. nu putem identifica o procedură de consultare obligatorie între servicii. El este asistat de un secretariat. serviciile acestora trebuie să respecte directivele directorului general. deoarece nu primesc ordine din exterior. Nu rare sunt însă situaţiile când serviciile administrative. în special în cazul coordonării inter-servicii şi în ciuda măsurilor de care am vorbit. mai ales. Consecinţa este trimiterea dosarului la eşalonul superior. În fapt. .

Această superioritate se datorează în primul rând faptului că sunt anumite servicii care deţin puterea de a pune în aplicare competenţe importante ale Comisiei. . ceea ce le face să apară ca privilegiate în raport cu alte unităţi administrative de acelaşi nivel formal.reconstrucţia Kosovo.programul TACIS[19]. Activează în următoarele domenii: studii şi cercetări economice. . Directoratele Generale şi Serviciile subordonate Comisiei Europene de sub Preşedinţia lui Romano Prodi Comisia are în subordine 36 de Directorate Generale şi Servicii Specializate. Consiliul Europei etc. NATO. aparatul administrativ propriu-zis pierde din putere în profitul suprastructurii politice comunitare la care se apelează adesea pentru arbitraj.relaţiile cu statele nemembre ale UE. cum ar fi ONU. Secretariatul General. Faptul că se optează tot mai mult pentru o structură cu competenţe verticale favorizează dezvoltarea unor astfel de situaţii. OSCE. Javier Solana. fiecare condusă de către un Director General după cum urmează: Directoratul General privind Relaţiile Externe este condus de către Guy Legras şi este în strânsă colaborare cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă şi de Securitate. analizarea şi dialogul cu ţările aflate în proces de aderare.relaţiile cu organizaţiile internaţionale. Aceste servicii beneficiază deci de atribuţii importante definite în mod normal de către un nivel superior. Atribuţiile specifice acestui directorat sunt: . relaţii cu ţările nemembre . punând într-o postură avantajoasă serviciile compuse în întregime din funcţionari europeni. consecinţă a absenţei unei structuri de coordonare la nivelul serviciilor direcţiei generale. monitorizarea zonei euro. rezultate din transferul acestora de la nivelul naţional la cel comunitar. Secţiunea a II-a. .administrarea a mai mult de 120 de delegaţii ale Comisiei europene în statele lumii. . Pe de altă parte. monitorizarea economiei statelor membre. Directoratul General privind Afaceri economice şi financiare se află sub autoritatea comisarului Pedro Solbes Mira şi este condus de către Klaus Regling.

modern şi inovator care să ducă la mai multe şi mai bune locuri de muncă precum şi la o societate bazată pe egalitatea şanselor. Principalele domenii de activitate sunt: politica în domeniul angajării forţei de muncă. cum ar fi managementul resurselor acvatice. care acoperă toate domeniile pescuitului. analiză economică asupra pieţelor financiare şi mişcărilor de capital. protecţia socială. controlul unificărilor în domeniul economic. Directoratul General al Pescuitului se află sub autoritatea Comisarului Franz Fischler şi este condus de către Steffen Smidt. precum şi în alte arii problematicii forţei de muncă. egalitatea între femei şi bărbaţi precum şi egalitatea şanselor şi lupta împotriva discriminării. Este responsabil pentru politica comună de pescuit. Acest Directorat General este responsabil şi pentru monitorizarea bunei desfăşurări a Strategiei Europene asupra Forţei de Muncă. integrarea socială. Directoratul General al Concurenţei are ca scop stabilirea şi implementarea unei politici coerente în domeniul concurenţei. procesarea şi comercializarea lor. dezvoltarea dialogului social. Principalele arii de activitate sunt: supravegherea îndeplinirii legislaţiei anti-trust europene. Directoratul General pentru Forţa de Muncă şi Afaceri Sociale se află sub autoritatea comisarului Diamantopoulou şi este condus de către Odile Quintin are ca scop promovarea unui Model Social European. Directoratul General dezvoltă în prezent un vast program de cercetare în domeniul resurselor şi a managementului acestora. Directoratul are în frunte pe Alexander Schaub. Sub autoritatea comisarului Mario Monti. Informarea şi chiar cooperarea în diverse arii cu organizaţiile neguvernamentale este un alt obiectiv al acestui Directorat General.UE şi cu organizaţiile internaţionale cu profil economic şi financiar. Trebuie subliniat şi faptul că acest Directorat General are competenţe şi pe plan internaţional. Principalele domenii de activitate sunt: conservarea şi managementul resurselor marine. în parteneriatul UE cu statele dezvoltate industrial ale lumii şi prin consilierea statelor din Centrul şi Estul Europei. liberalizare şi intervenţia statului şi ajutorul de stat. relaţiile şi acordurile cu ţările nemembre UE şi organizaţiile internaţionale. este managerul Fondului Social European. evaluare economică. . măsuri structurale şi organizarea pieţii comune a peştelui şi a altor produse acvamarine. Una din principalele activităţi pe care le-a avut şi le are în ultimii ani acest Directorat General este aceea a pregătirii şi implementării Uniunii Economice şi Monetare.

organizarea instruirii personalului. Principalele domenii de activitate sunt: .coordonarea folosirii tehnologiei informaţionale în Comisie precum şi menţinerea unui climat informaţional coerent cu dezvoltarea tehnologiilor şi resursele avute la dispoziţie. Directoratul General al Justiţiei şi Afacerilor Interne este condus de către Adrian Fortescue şi are ca principalele obiective ca în cadrul UE: . plata drepturilor financiare ale acestuia. . .coordonarea.populaţia – cetăţenii europeni – să fie liberi să facă şi să spună ceea ce vor. poştă.supravegherea respectării de către personal a Regulamentelor de personal. printare şi de aprovizionare a birourilor. sănătate şi siguranţă.asigurarea celorlalte departamente ale Comisiei cu personalul de care au nevoie prin organizarea de concursuri. .administrarea şi achiziţionarea bunurilor mobile şi imobile ale Comisiei.administrarea serviciilor de transport. .Directoratul General pentru Administraţie şi Personal este condus de către Reichenbach Horst. să călătorească unde şi când vor şi să poată activa liber în domeniul afacerilor. supravegherea dezvoltării carierei. respectiv dialogul social cu reprezentanţii personalului. să trăiască şi să muncească acolo unde doresc.populaţia să se bucure de privilegiile.populaţia să fie în siguranţă faţă de persecuţia statului sau de către criminalitate. . .politica de personal. . mobilităţi personalului şi promovării acestuia.crearea unui bun climat la locul de muncă în concordanţă cu cerinţele de igienă. . alte proceduri de selecţie şi administrând recrutarea şi procedurile de numire în cadrul structurii Comisiei. . consilierea şi procurarea de asistenţă personalului departamentelor generale. . .alocarea resurselor umane.evaluarea şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă. . protecţia şi obligaţiile ce rezultă din faptul de a trăi sub domnia legii. informarea lui etc.

să ofere suport şi celorlalte activităţi comunitare.Directoratul General al Pieţei Interne este condus de către John F. centre de cercetare şi industrie. dezvoltarea rurală. Directoratul General are responsabilităţi şi în domeniul extern prin participarea la procesul de monitorizare a statelor candidate la integrare în UE precum şi prin asigurarea relaţiilor cu principalii parteneri economici externi. persoanelor. monitorizarea liberei circulaţii a bunurilor. Directoratul General pentru Agricultură se află sub autoritatea comisarului Franz Fischler şi este condus de către José Manuel Silva Rodriguez.dezvoltarea politicii Uniunii Europene în domeniul cercetării şi a dezvoltării tehnologice şi astfel să contribuie la competitivitatea pe plan internaţional a industriei UE. aceasta din urmă împreună cu alte Directorate Generale care sunt responsabile pentru politici structurale. Directoratul General pentru Cercetare se află sub autoritatea comisarului Phillppe Busquin şi este condus de către Achilleas Mitsos iar misiunile acestui Directorat General sunt următoarele: . cum ar fi în domeniul mediului. energiei. Directoratul General pentru Politică Regională se află sub autoritatea comisarului Michel Barnier şi este condus de către Guy Crauser. Acest Directorat General este responsabil . dialogul cu cetăţenii şi sectorul afacerilor. . politici de mediu şi privind fondul forestier precum şi în relaţiile internaţionale cu implicaţii în domeniul agriculturii. Domeniile principale de activitate sunt: măsuri de piaţă. Principalul scop pe care îl are de îndeplinit este dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale. Mogg şi are ca principale domenii de acţiune: reformele economice şi procesul de integrare.coordonarea activităţilor de cercetare de la nivel comunitar cu cele de la nivelul statelor membre.promovarea unei mai bune înţelegeri a rolului ştiinţei în societatea modernă şi stimularea unei dezbateri publice asupra problematicii legate de domeniul cercetării la nivel european. dezvoltării regionale etc. . supravegherea liberei circulaţii a plăţilor şi capitalurilor. sănătăţi. . serviciilor. Principalul instrument uzitat de Directoratul General al Cercetării în atingerea obiectivelor este Programul Cadru multi-anual care ajută la organizarea suportului financiar necesar cooperării în acest domeniu între universităţi.

ISPA. . impactul mediului asupra sănătăţi. . . .pentru măsurile luate în favoarea regiunilor defavorizate din UE. naval.organizarea cadrului anual pentru buget precum şi regulile bugetare. Directoratul General pentru Energie şi Transport este condus de către F.implementarea bugetului corectă şi la nivelul veniturilor precum şi al cheltuielilor. O importanţă deosebită o are acest Directorat General prin gestionarea a trei fonduri majore ale UE: .Fondul de Coeziune prin care se asistă proiectele în domeniul mediului şi transportului din 4 din ţările membre UE care se află sub media europeană la nivelul economic.Fondul European de Dezvoltare Regională care cuprinde toate cele 15 state membre UE. acest Directorat se asigură că legea comunitară este respectată în ordinea implementării pieţei comune şi a construcţiei uniunii economice şi monetare.garantarea procedurilor anuale bugetare precum şi alocarea resurselor între departamentele Comisiei. Vanden Abeele şi are rolul să menţină şi să apere cadrul vamal al UE prin aplicarea uniformă a nomenclatorului şi regulilor originare. cel de la sol şi cel urban. relaţia dintre mediu şi industrie. . Lamoureux. Directoratul General pentru Mediu se află sub autoritatea comisarului Margot Wallström şi este condus de către James Currie.promovarea unui management sănătos al finanţelor departamentelor Comisiei. acest Directorat General administrează şi controlează aplicarea Codului Vamal şi se asigură că administraţia vamală a statelor membre duce la îndeplinire sarcinile caracteristice acestui domeniu ca şi cum ar exista o singură administraţie în domeniu. transportul aerian. precum şi pe plan internaţional în relaţiile cu alte state precum şi organizaţii internaţionale cu interese în domeniul protecţiei mediului. Directoratul General pentru Buget este condus de către Jean-Paul Mingasson şi are ca obiective de îndeplinit: . Acest Directorat General activează în următoarele domenii: supravegherea calităţii mediului şi a resurselor naturale. . noile energii. În acest sens. Uniunea Vamală şi de Taxe este condusă de Directorul General M. În legătură cu taxele. Are ca domenii de activitate: reţeaua transeuropeană de transport a energiei. energiile convenţionale.

agricultură şi protecţia mediului etc.să negocieze.furnizarea publicului larg a date privind activitatea sa precum şi consultarea diferitelor grupuri de interese. . ori de câte ori interesele UE o cere. cum ar fi: economic şi de convergenţă monetară. EUROSTAT are ca misiune furnizarea de statistici de calitate şi imparţiale Uniunii Europene.monitorizarea politicilor interne şi externe ale Comunităţilor în legătură cu politica de comerţ precum şi a investiţiilor externe. a societăţii civile. Banca Mondială etc. ale oamenilor de afaceri. Directoratul General pentru Comerţ este condus de către Peter Mogens Carl şi are ca principal scop conducerea politicii comerciale comunitare conform directivelor conţinute în art. . Totuşi principalul rol al EUROSTAT-ului rămâne procesarea şi publicarea informaţiilor statistice la nivelul UE împărţite pe mai multe domenii. În prezent câteva din domeniile de activitate ale lui au luat un avânt neexistent cu un deceniu în urmă. Implicarea acestuia se face în coordonare cu propriile programe ale statelor membre UE în acest domeniu şi pe cât este posibil cu principalii donatori internaţionali. 133 TCE.pe baza unor analize de calitate să definească interesele de comerţ ale UE în termeni ofensivi dar şi defensivi. În acest sens se poate da exemplul colectarea de date pentru Uniunea Economică şi Monetară sau dezvoltarea sistemelor de statistică în statele candidate la aderare. Domeniile în care se implică acest Directorat General sunt: . . de exemplu FMI. Directoratul General pentru Integrarea Europeană (Lărgire) este condus de către Eneko Lanbaduru Illarramendi. Trebuie subliniat . social şi regional. Acest directorat general are ca principală misiune ajutarea pe plan economic a ţărilor în curs dezvoltare. în legătură cu politicile viitoare în acest domeniu.Directoratul General pentru Dezvoltare este condus de către Jacobus Richelle.monitorizarea aplicării tratatelor semnate în domeniul comercial şi utilizarea cadrului normativ a Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru rezolvarea unor eventuale dispute. pe baza directivelor de negociere propuse de Comisie şi aprobate de Consiliu. acorduri bi şi multilaterale cu alte state în domeniului comerţului. . Din 1958 a devenit Directorat General al Comisiei în prezent fiind condus de către Directorul General Yves Franchet.

promovarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei UE şi prevenirea îmbolnăvirilor. .asigurarea că interesul consumatorului este luat în considerare în politicile pe diverse planuri la nivel comunitar.că acest organism nu culege datele folosite el însuşi ci le preia de la organizaţiile din acest domeniu din fiecare stat membru. . precum şi ajutarea organizaţiilor de protecţie a consumatorilor să se implice mai mult în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar. securităţii şi interesului economic al consumatorului precum şi a sănătăţii populaţiei la nivelul UE. Directoratul General pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului este condus de către Robert Coleman şi are ca misiune introducerea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. Directoratul General a instituit o strânsă colaborare cu 14 din ţările membre în împărtăşirea metodelor de audit precum şi în planificare în acest domeniu. Principalele domenii în care se implică sunt: . Directoratul General al Controlului Financiar este condus de către Edith Kitzmantel şi are ca principală misiune furnizarea de servicii de audit financiar politicilor comunitare precum şi monitorizarea din acest punct de vedere a activităţilor comunitare şi raportarea rezultatelor Comisiei.propunerea şi monitorizarea legislaţiei în domeniul veterinar. protejării consumatorului şi a sănătăţii.evaluarea posibilelor riscuri pentru sănătatea consumatorilor pe termen lung. . Spre deosebire de celelalte Directorate Generale acesta nu este direct subordonat unui comisar ci se află sub directa autoritate a Comisiei.organizarea de inspecţii la nivelul UE pentru verificarea îndeplinirii de către alimente a standardelor în vigoare. .informeze presa despre politicile puse în practică de Comisie.organizarea de comitete ştiinţifice care să studieze problematica legată de sănătate şi protecţia consumatorului. . fitosanitar. Directoratul General al Presei şi Comunicaţilor se află sub autoritatea Preşedintelui Comisiei Europene Romano Prodi fiind condus de către Jonathan Faull şi are misiunea să: . .

analizarea pe baze permanente a trendului şi structurii pieţei comunitare. Directoratul General cuprinde Serviciul de Presă şi Comunicaţii. precum şi dezvoltarea lor într-un mod care este compatibil cu dezvoltarea susţinută a UE.pregătirea analizelor economice.. Astfel.se asigure că mesajele Comisiei sunt redactate în mod profesionist şi reflectând cât mai clar şi accesibil ideile ce le cuprind. . . Directoratul General pentru Întreprinderi este condus de către Fabio Colasanti.inovarea unor programe cadru deja existente ori promovarea a altora noi. . Directoratul General al Culturii şi Educaţiei este condus de către Nikolaus Van Dre Pas şi are ca domenii de activitate: educaţia. formarea vocaţională. . Directoratul general pentru o Societate Informatizată este condus de Robert Verrue şi are ca misiuni principale: . Biblioteca audio-vizuală. Europa prin Satelit. Este un . web-site-ul EUROPA şi reprezentanţe ale Comisiei în cele 15 state membre UE. cultură. politice şi sociale necesare pentru aplicarea unei politici de creare a societăţii informatizată la nivel UE.îmbunătăţirea mediului de afaceri.completarea şi managementul Pieţei Unice pentru produse. tineret. precum şi colaborarea cu întreprinderile mici şi mijlocii. Misiunea acestui Directorat General se adresează întregului mediu de afaceri şi priveşte întărirea competitivităţii întreprinderilor.elaborarea instrumentelor comunitare care vor pune în practică programul informaţional la nivelul UE Centrul Unit de Cercetare este un laborator de cercetare ştiinţific şi tehnic care face parte integrantă din Comisia Europeană şi este condus de către Finbarr Mcsweeney. .colaborarea cu ţările candidate pentru implementarea în acestea a acquis-ului comunitar cu impact în domeniul întreprinderilor. societatea civilă şi comunicaţii. audiovizual şi sport. domeniile de activitate în care se implică sunt: .

Rolul consilierilor este de a se concentra asupra problemelor multi-disciplinare şi care tind să aibă un orizont mai lung de timp decât cele cu care se confruntă în mod uzual Comisia. ştiinţifică. În principiu rolul acestor consilieri este acela a unui „catalizator” pentru noile idei şi tendinţe de la nivelul UE. tehnologică etc. Serviciul Legal este condus de către Directorul General Michel Petite şi furnizează asistenţă specializată în domeniul juridic Comisiei precum şi tuturor departamentelor acesteia. Oficiul este responsabil pentru toate fazele ciclului proiectelor ceea ce asigură ducerea la îndeplinire a programelor stabilite de Directoratul General al Dezvoltării şi Directoratul General al Relaţiilor Externe şi aprobate de Comisie. economică. Serviciul este consultat înaintea oricărei iniţiative a Comisiei şi opinia sa este prezentată întregii Comisii. Misiunea acestuia este de a implementa instrumentele de ajutor extern ale Comisiei Europene care sunt fondate pe bugetul Comisiei Europene şi pe Fondul de Dezvoltare Europeană. socială. El nu se ocupă de programele de ajutor de pre-aderare. În mod obişnuit aceste probleme au mai multe dimensiuni. Protecţia EUROATOM este condusă de Directorul Christian Waeterloos. o perspectivă pe termen lung este de dorit a se avea în vedere. instituţională. Biroul European Anti-Fraudă este condus de către Directorul General Franz-Hermann Brüner. Grupul de Consilieri Politici este condus de către Directorul Ricardo Levi şi furnizează sfaturi regulate. precum şi a faptului că o decizie luată în prezent are efecte ireversibile pentru viitoarele decizii. Este un serviciu intern al Comisiei Europene care răspunde direct de Preşedintele Comisiei. Agenţia de Aprovizionare EUROATOM este condusă de Directorul General Michael Goppel. Comisia a instituit de la 1 ianuarie 2001 Oficiul Comun al Ajutorului European condus de către Directorul General Giorgio Bonacci. Datorită faptului că multe din politicile UE sunt prevăzute să fie implementate într-un termen îndepărtat de timp. În direcţia eforturilor făcute pentru reformarea managementului ajutorului extern. Serviciul poate acţiona ca un agent de sine stătător al Comisiei în relaţiile cu Curtea de . imparţiale şi informate Preşedintelui Comisiei precum şi comisarilor asupra problemelor ce ţin de politica viitoare a Uniunii Europene. cum ar fi dimensiunea politică.Directorat General care furnizează consilierea ştiinţifică şi know-how-ul tehnic trebuincios politicilor comunitare.

Acesta are în subordine mai multe departamente printre care pot fi citate cele care se ocupă cu: .coordonarea programelor şi politicilor. combustibili. Serviciul Unit de Interpretări şi Conferinţe este condus de către Marco Benedetti.simplificarea metodelor de lucru şi procedurilor. . Avocatul Poporului (Ombudsman) European. precum şi Comitetul Regiunilor.Justiţie. .promovează şi coordonează măsuri de prevenire a dezastrelor prin instruirea de specialişti. Comitetul Economic şi Social. .relaţiile cu Parlamentul European. Tribunalul de Primă Instanţă. religie sau convingere politică a acestora. . sau chiar faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului. . întărind instituţiile promovând proiecte pilot în acest sens. Serviciul de Traduceri este condus de către Directorul General Brian McCluskey. Totuşi. . Biroul pentru Publicaţiile Oficiale ale Comunităţilor Europene este condus de către Directorul General Thomas L.relaţiile cu Consiliul.resurse şi probleme generale.informarea publicului larg cu problemele de ordin umanitar. dar şi din servicii. Ajutorul poate fi format din bunuri cum ar fi alimente. Secretariatul General este condus de către Secretarul General David O’Sullivan.studii de fezabilitate pentru operaţiunile umanitare desfăşurate. Cranfield. . Biroul duce la îndeplinire şi alte misiuni.registrul. medicamente şi alte materiale sanitare.monitorizează proiectele umanitare. . Directorul General al Serviciului asistă la şedinţele săptămânale ale Comisiei. indiferent de rasă. Biroul de Ajutor Umanitar este condus de către Directorul Costanza Adinolfi şi are ca principal scop oferirea de ajutor victimelor dezastrelor naturale şi a conflictelor armate din afara UE. cum ar fi: . Datorită rolului său important. ca de exemplu tratamente medicale. . Serviciul se află sub directa autoritate a Preşedintelui Comisiei. Ajutorul este prevăzut să meargă direct către cei aflaţi în nevoie. purificări ale apei şi ajutor logistic.

adică pe participarea Comisiei la funcţia normativă. În cazul de faţă. excluzându-le pe acelea care reglementează raporturile acesteia cu ale structuri. acordul colegiului comisarilor. Din acest punct de vedere. Când este nevoie. Unul din principalele scopuri ale Secretariatului General este să vegheze la respectarea principiului responsabilităţii colective. Acesta cuprinde şase oficiali care servesc ca o punte de legătură între comisar şi directoratele generale din subordine. Numărul Directoratelor Generale. Funcţionarea oricărei administraţii presupune existenţa unor reguli în acest sens. ci se pot modifica de la o etapă la alta. Serviciul de Audit Intern este condus de către Directorul General Julius Muis. Este însă necesar să adăugăm că adoptarea textelor urmează anumite proceduri şi poate suferi . Decizia se ia cu votul majorităţii şi odată adoptată ea devine decizie comună a Comisiei Pe lângă personalul directoratelor generale pentru care sunt responsabili. Dar ei au pe de altă parte şi atribuţiile unor „ochi şi urechi” ai comisarului în problemele de care acesta se interesează. se ştie că orice text normativ cu caracter definitiv trebuie să fi obţinut în prealabil. Comisia poate ţine şedinţe extraordinare. deoarece studiul se concentrează pe analiza acestei instituţii. precum şi împărţirea lor pe domenii de activitate nu sunt fixe. Accentul va fi pus pe activitatea de „policy-making”. Secţiunea a III-a. prin „reguli de funcţi¬onare” înţelegem regulile interne din cadrul Comisiei Europene. fiecare comisar are propriul cabinet particular. obligatoriu.Secretariatul General raportează direct Preşedintelui Comisiei. La întâlnire fiecare problemă este prezentată de către comisarul în a cărui responsabilitate intră. Funcţionarea Comisiei Europene Comisia se întruneşte odată pe săptămână pentru a adopta propuneri precum şi pentru a lua deciziile ce se impun la momentul respectiv. Aceasta este regula de bază.

Mai întâi proiectul de act normativ trebuie să fi primit „libera trecere” din partea Serviciului Juridic care asigură conformitatea textului cu ordinea juridică comunitară. precum şi cabinetelor comisarilor corespondenţi. Adoptarea unui text de către Comisie în şedinţă urmează procedura prevăzută în articolul 2 din Regulamentul interior şi are loc dacă întruneşte sprijinul a cel puţin 11 din cei 20 de comisari (majoritatea simplă).G. Pentru a facilita activitatea Comisiei.. în fiecare miercuri. Comisia se reuneşte. Comisia poate abilita pe membrii săi să ia. în numele şi sub controlul său. pentru a se pronunţa asupra textelor incluse pe ordinea de zi spre adoptare. direcţia generală „chef de file” distribuie în prealabil proiectul şi celorlalte servicii interesate. prin grija Secretariatului General. pe lângă procedura orală în şedinţa plenară au mai fost puse la punct alte două modalităţi de luare a deciziei: procedura de abilitare şi procedura scrisă. în principiu. iar Serviciul Juridic şi-a dat avizul favorabil pe proiectul de text. al căror obiectiv este de a scuti Comisia de dosarele ce pot fi pregătite în afara colegiului. În această privinţă Secretariatul General joacă un rol important de grefă şi de control al procedurii. Astfel. În cazul în care o propunere necesită avizul mai multor D. Procedura de abilitare are rolul de a scuti colegiul Comisiei să ia decizii în materii în care marja de apreciere este foarte redusă şi nu prezintă dificultăţi politice. în formula sa colegială. Dar această eventuală adoptare presupune intervenţia prealabilă a mai multor niveluri ale structurii administrative. Cealaltă procedură amintită. dar continuă şi joi dacă este necesar. conform articolului 27 din Regulamentul interior. Acesta este apoi difuzat. pentru a putea fi înscrisă pe ordinea de zi a colegiului Comisiei. există însă şi reuniuni ale unor grupuri de membri. măsuri de gestiune sau de administrare clar definite. cea scrisă.câteva derogări. membrilor Comisiei şi se consideră aprobat dacă până la . El intră apoi în mâinile juriştilor-revizori ai aceluiaşi serviciu pentru verificarea concordanţei terminologiei juridice a viitoarei norme în toate cele 11 limbi oficiale ale Uniunii Europene. cu condiţia că principiul responsabilităţii colegiale să fie respectat. Procedura scrisă este folosită atunci când direcţiile generale şi celelalte servicii implicate au ajuns în prealabil la un acord asupra problemei în cauză. este un mecanism ce permite Comisiei să ia decizii în probleme ce nu necesită o discuţie în cursul reuniunii sale săptămânale şi care nu sunt acoperite nici de procedura de abilitare. dar care necesită totuşi dezbatere la nivel de comisari. Dacă reuniunile plenare rămân regulă.

serviciile sunt cele care au contribuţia hotărâtoare. de negociere între ele şi cu serviciile. colegiul în ansamblu sau comisarii implicaţi direct şi cabinetele lor vor juca un rol mai activ în pregătirea textelor. odată cu depăşirea epocii când era o administraţie de misiune. Din contră. În primul caz. când avem de¬a face cu propuneri ce au un caracter tehnic ori când este vorba de acte de execuţie. ia toate nivelurile şi îşi asumă un rol coordonator. volumul de probleme cărora Comisia trebuie să le găsească rezolvare face necesară pregătirea dosarelor de către direcţiile generale înainte de a fi prezentate colegiului. Secretariatul General este prezent peste tot. fie alte direcţii sau direcţii generale.. Din cele expuse reiese clar rolul de deliberare şi decizie al Comisiei. Cabinetele comisarilor cumulează funcţii de pregătire a dosarelor. Comisia n-ar putea să-şi ducă la îndeplinire sarcinile ce-i sunt atribuite prin Tratat. definirea priorităţilor se face la nivel politic. în marea majoritate a cazurilor fiind implicate.G. admiţând că conflictul există între două direcţii din cadrul aceleiaşi D. În acest context este evident că fără existenţa unor servicii administrative eficiente. de către directorul general. iar dacă totuşi se ivesc. deşi direcţiile generale au posibilitatea să-şi prezinte argumentele în favoarea şi a altor puncte pe care le doresc introduse în programul Comisiei Realitatea este că dosarele pe care serviciile Comisiei sunt chemate să le trateze nu solicită decât rareori o singură competenţă. care să efectueze cea mai mare parte din activităţi instituţiei. Probleme de coordonare în sânul unei direcţii sunt rar constatate. fie mai multe servicii din cadrul aceleiaşi direcţii. ele sunt tranşate de către director sau. dar au şi un rol echivalent până la un punct cu cel al COREPER pe lângă Consiliul UE. căci decupajul administrativ face ca eventualele conflicte de competenţă să apară cu titlu de excepţie la acest nivel. Veritabilele probleme de coordonare interservicii se nasc însă atunci când cele două servicii ce-şi declară simultan competenţa nu au aceeaşi autoritate ierarhică comună.sfârşitul unui interval de timp indicat în nota ce însoţeşte documentaţia nici un membru al Comisiei nu a formulat rezerve. Pe de altă parte. rol aprioric şi cu atât mai exclusiv cu cât chestiunea este mai politică. În ambele situaţii însă. de supraveghere administrativă şi de mediator. . Trebuie însă precizat că rolul serviciilor este mai mult sau mai puţin primordial după cum proiectul de act normativ are un caracter politic sau unul tehnic.

care au sprijinit-o în elaborarea şi aplicarea politicilor comunitare. B-1049 Brussels. Comitetul consultativ al consumatorilor. Adresa Comisiei Europene este Rue de la Loi 200. . Comitetul consultativ pentru securitatea.În ultimii ani. Comitetul consultativ al barourilor. Comisia s-a consultat cu 235 de comitete cu compoziţie variabilă. igiena şi protecţia sănătăţii la locul de muncă. cum ar fi de exemplu: Comitetul de politică economică. Comitetul consultativ al locurilor de muncă.

din acest punct de vedere.veghează la execuţia tratatelor (funcţia de supraveghere). .formulează propuneri. la nivel comunitar respectivul drept revine în . făcând o trecere în revistă a conţinutului competenţelor Comisiei Europene Secţiunea a II-a. căci omite funcţia de reprezentare internă şi externă a Uniunii Europene. Asupra lor vom insista în continuare. în faţa Parlamentului european. ea fiind răspunzătoare. Funcţiile care au suferit un proces evolutiv mai pronunţat sunt cele referitoare Ia participarea Comisiei la activitatea normativă în cadrul ansamblului comunitar (legislaţie şi execuţie). ATRIBUTIILE COMISIEI EUROPENE Secţiunea I. care rezultă însă din alte dispoziţii ale Tratatului CEE. De asemenea. recomandări şi avize (funcţia de iniţiativă). . Competenţele Comisiei Europene sunt enumerate în articolul 211 TUE. Funcţia de initiative Spre deosebire de situaţia existentă într-un stat naţional. .exercită competenţele de execuţie pe care i le conferă Consiliul (funcţia de execuţie). Comisia are şi un important rol politic.dispune de putere de decizie proprie şi participă la adop¬tarea actelor de către Consiliul şi Parlamentul European (funcţia de decizie). unde dreptul de iniţiativă legislativă este exercitat de guvern şi parlament. Comisia Europeană: .CAPITOLUL IV.enumerarea din articolul 211 nu era completă. Rolul Comisiei Tratatele comunitare atribuie Comisiei ca rol principal pe acela de a exprima interesul comunitar şi de a asigura realizarea acelui interes. . Astfel.

respectiv riscul denaturării propunerii. Ea are oricând dreptul de a a-şi retrage propunerea invocând unul din următoarele trei motive: schimbarea substanţială a împrejurărilor ce au stat la baza propunerii. Comisia dispune de mijloace prin care îşi poate impune punctul de vedere. în măsura în care Consiliul decidea cu unanimitate el putea oricând să se abată de la propunerea Comisiei. statele membre s-au ferit să consacre în mod explicit acest drept în revizuirile pe care tratatele originare le-au suferit până în prezent. în sensul că acesta a amânat nepermis de mult dezbaterea propunerii. Consiliul a contestat acest drept al Comisiei. consecinţă a Compromisului de la Luxemburg (1966) în urma căruia s-a pus capăt crizei generate de retragerea Franţei generalului de Gaulle de la procesul decisional căci. cu titlu de excepţie. chiar modeste. În aceste condiţii. Pentru Comisie dreptul de a-şi retrage propunerea constituie un corolar al dreptului de iniţiativă. ori riscul denaturării conţinutului acesteia de către Consiliu. Monopolul iniţiativei de care dispune Comisia este însă contestat de către Parlamentul European care ar vrea să dispună de acest drept. s-au ciocnit sistematic de opoziţia Comisiei însă toate cele trei modificări . după Tratatul de la Amsterdam. Pretenţiile sale. însă Curtea de Justiţie a CE a evitat să tranşeze controversa interinstituţională. Retragerea trebuie însă motivată şi este necesară informarea Parlamentului European ori de câte ori este implicată procedura de consultare a acestuia pentru adoptarea respectivei propuneri ceea ce. cuprinde practic majoritatea domeniilor comunitare. lipsa unui interes manifest din partea Consiliului. revenind şi Consiliului Miniştrilor Uniunii Europene şi Parlamentului. Monopolul puterii de iniţiativă este una dintre armele principale ale Comisiei. Revenirea la practica majorităţii calificate ca urmare a Actului Unic European a permis Comisiei să-şi regăsească rolul său originar. chiar şi atunci când Consiliul decide cu unanimitate. în unele cazuri. Acest rol fusese considerabil diminuat prin practica unanimităţii. În orice caz. Pe de altă parte. deşi practica pare a fi favorabilă admiterii retragerii propunerii de către Comisie. jucând în acest fel un rol central în negocierile ce preced adoptarea deciziei.principal Comisiei Europene. mai ales în ceea ce priveşte al treilea motiv invocat. Ea dispune de posibilitatea alegerii momentului introducerii unei propuneri în faţa Consiliului. asemenea parlamentelor naţionale. Consiliul are de ales între a accepta o propunere care nu-i convine decât parţial ori a nu putea legifera deloc.

Comisia are posibilitatea de a-şi retrage propunerea atât timp cât Consiliul nu a statuat. iniţiativă care este transpusă spre decizie Consiliului Uniunii Eurpene. cel comunitar. pentru că dintre amendamentele propuse de Parlament sunt prezentate Consiliului doar cele pe care Comisia şi le-a însuşit. De remarcat că ameninţarea pentru monopolul iniţiativei exercitat de către Comisie nu vine însă în mod esenţial din revendicarea de către Parlament a unei competenţe în domeniu. permiţând Parlamentului să-şi consolideze puterea în procesul legislativ comunitar. o prima breşă în monopolul Comisiei. Tratatul de la Maastricht a adus ca noutate complicata procedură de codecizie ce permitea PE să respingă textul Comisiei după o a treia lectură. după obligarea Comisiei de a prezenta Parlamentului European propunerile înainte de trimiterea lor către Consiliu. Consiliul Uniunii Europene singur sau împreună cu Parlamentul European adoptă acte normative în principiu numai pe baza propunerilor înaintate de Comisie. au marcat apariţia unor concesii pe care Consiliul European le-a făcut în favoarea instituţiei parlamentare europene.importante ale Tratatului de la Roma care se aplică în dreptul comunitar. ci decurge mai curând din tendinţa de a instaura un dialog direct între Parlamentul European şi Consiliul UE în cadrul procedurii legislative. deoarece Consiliul nu poate să delibereze decât pe baza unei propuneri a acesteia. apariţia procedurii de codecizie a constituit. Comisia dispune de un monopol al iniţiativei în Uniunea Europeană. Comisia este doar asociată Consiliului Uniunii Europene. iar Tratatul de la Amsterdam a simplificat substanţial această ultimă procedură. Modificarea propunerii se poate face de către Comisie pe tot parcursul procedurii de adoptare a unui act . credem. fiind însărcinată cu o misiune generală de iniţiativă. iar în cazul celui de al treilea ea împarte această atribuţie cu statele membre. iar Consiliul nu poate modifica propunerea Comisiei decât cu unanimitate. Comisia a fost concepută ca „instituţie motrice” a integrării europene. momentan Tratatul de la Nisa nefiind încă ratificat de toate statele membre. respectiv procedura de consultare a PE. În cazul celui de al doilea „pilon”. Comisia Europeană deţine monopolul iniţiativei legislative în sfera primului „pilon”. Garantă a interesului general comunitar. Astfel. Aşadar. Dacă în cadrul procedurii de cooperare Comisia reuşise prezervarea dreptului său. Actul Unic European a introdus procedura de cooperare cu Parlamentul.

regula anterioară fiind inversată: Consiliul nu mai este executivul care îşi poate delega competenţa către Comisie. în cadrul departamentelor Comisiei se apelează în mod frecvent la experţii independenţi. apoi sunt supuse comisarilor pentru examinare şi adoptare. în anumite cazuri. atunci când există posibilitatea să-i ceară acesteia să efectueze toate studiile pe care le consideră oportune pentru realizarea obiectivelor comune şi să-i prezinte toate propunerile corespunzătoare. Însă odată cu aceasta a apărut o nouă problemă. De acum înainte competenţa de principiu aparţine Comisiei. Curtea de Justiţie a CE a apreciat că această procedură este conformă cu Tratatele. Aşa a apărut termenul de „comitologie”‚ care în limbajul dreptului comunitar desemnează tocmai această practică a comitetelor. . prin votul lor nefavorabil. mai ales în materie de politica agricolă comună. În cazul retragerii propunerii. atâta timp cât nu se modifică echilibrul instituţional. Secţiunea a III-a. Funcţia de execuţie Până la adoptarea Actului Unic European. propunerile Comisiei sunt pregătite în cadrul departamentelor sale administrative. cu excepţia situaţiilor în care Consiliul îşi rezerva în mod expres acest drept pentru sine. Consiliul deţinea. ceea ce a pus Consiliul în imposibilitatea de a le soluţiona în timp util. ci aceasta din urmă reprezintă executivul. căci renunţând la puterea de execuţie Consiliul a creat obiceiul de a supraveghea Comisia cu ajutorul unor comitete compuse din reprezentanţi ai statelor membre care pot. În practică însă. Cerinţele legate de eficienţa acţiunii comunitare au condus pe autorii Actului Unic la modificarea articolului 145 CEE pentru a putea conferi Comisiei competenţe executive. Pentru a realiza o analiză tehnică a problemelor. De asemenea. să retragă Comisiei facultatea de decizie pentru a o înapoia Consiliului. aceasta trebuie motivată şi este necesară informarea Parlamentului European ori de câte ori este implicată procedura de consultare a acestuia. cât şi pe cea executivă.normativ. se făcuse simţită nevoia adoptării a numeroase măsuri de execuţie la nivel comunitar. Comisia neputând lua măsuri de execuţie decât în urma unei abilitări dată de Consiliu. atât puterea legislativă. sunt solicitate să îşi exprime opiniile Comitetele consultative alcătuite din reprezentanţi ai mediilor socio-profesionale europene. În practică. Consiliul poate stimula funcţia de iniţiativă legislativă a Comisiei.

Decizia în cauză consacră existenţa a trei tipuri de comitete: comitet consultativ. este acela al controlului aplicării tratatelor comunitare atât de către Consiliu. cu majoritate calificată. Pentru aceste . nu este deloc controversat deoarece el lasă Comisiei Europene puterea de decizie în caz de dezacord cu comitetul. 87/373 din 13 iulie 1987. comitet de gestiune şi comitet de reglementare. a comitetului de reglementare. În virtutea acestui atribut Comisia poate să declanşeze anumite proceduri juridice care au menirea de a stabili dacă. Există însă şi o altă opţiune. În această situaţie avem de-a face cu un vid normativ. ridică însă unele critici. care poate adopta. sau o poate modifica cu unanimitate. evitându-se astfel blocajul pentru că oricare ar fi situaţia există o decizie care se aplică.Tipologia acestora. Astfel. prin votul cu majoritate simplă. în ansamblul deciziilor privind piaţa internă. o declaraţie anexată Actului Unic European menţionând doar preferinţa manifestată pentru comitetul consultativ în chestiuni legate de piaţa internă unică. Secţiunea a IV-a. căci procedura sa prevede că dacă există un dezacord între Comisie şi comitet va fi sesizat Consiliul. Dacă el nu face acest lucru. comitetul consultativ nu a fost utilizat decât în mai puţin de o treime din cazurile pentru care Comisia a propus acest lucru. atunci se aplică decizia Comisiei. Aceasta este aşa-numita „variantă a fileului”. propunerea Comisiei se va aplica totuşi pentru a se evita vidul normativ. cât şi de către statele membre. Primul. în caz de aviz negativ al comitetului. Consiliul ori statele membre îndeplinesc obligaţiile ce le revin din tratate. Funcţia de supraveghere Un atribut esenţial ce revine Comisiei. este sesizat Consiliul care poate adopta propunerea Comisiei prin vot cu majoritate calificată. zisă a „contra-fileului”‚care autorizează Consiliul să se opună măsurilor propuse de Comisie. alte măsuri de execuţie decât cele propuse de Comisie. stabilită de Consiliu prin decizia nr. cel consultativ. Nu există nici o ierarhie între diferitele tipuri de comitete. Dacă nu reuşeşte să întrunească nici una din aceste majorităţi. Şi a două formulă. cea a comitetului de gestiune a fost acceptată de către Curtea de Justiţie. Se pare însă că nu aceasta este şi orientarea Consiliului deoarece. a născut controverse aprinse cu privire la competenţa acestor comitete. Cea de-a treia formulă.

ea fiind abilitată potrivit dispoziţiilor Tratatului de la Roma să reprezinte interesele Comunităţii pe plan internaţional. Tratatele originale însărcinează Comisia Europeană să vegheze la aplicarea acestora şi îi acordă în acest scop atât puteri specifice. o multiplicare a ipotezelor de neaplicare a Tratatului. . cât şi misiunea de a declanşa o acţiune în justiţie contra statului care nu aplică tratatele. întreprinderilor sau persoanelor fizice. Funcţia de reprezentare Comisia Europeană îndeplineşte totodată şi un semnificativ rol reprezentativ. Pentru a-şi îndeplini funcţia de „gardian al tratatelor”. Acţionând din oficiu sau în urma unei plângeri. Prin exercitarea acestei funcţii de supraveghere a mandatului de respectare a dispoziţiilor tratatelor comunitare. Pentru limitarea acestora s-a propus aplicarea unor sancţiuni pecuniare. în ciuda succesului fazei precontencioase care permite soluţionarea a 80% din cazuri înainte de a fi sesizată Curtea de Justiţie. prevăzute mai târziu chiar explicit în Tratatul de la Amsterdam. Comisia a dezvoltat o întreagă procedură destinată să permită corectarea inacţiunii statelor membre înainte de a se ajunge la declanşarea unei acţiuni în contencios. Cu toate acestea s-a constatat. Comisia poate cere informaţii statelor. Comisia beneficiază şi de o putere de aplicare a unor sancţiuni (amenzi sau plata unor penalităţi) în special întreprinderilor care încalcă regulile concurenţei. Comisia a fost denumită şi „gardian al tratatelor”. însă diversitatea motivelor ce determină statele membre să evite respectarea normelor comunitare – mergând de la neglijenţa administraţiilor naţionale până la dificultăţile de aplicare sau teama de reacţia adversă a opiniei publice din ţara respectivă – face ca interesul aplicării acestor sancţiuni să fie limitat la cazuri de neaplicare persistentă. Ca urmare Comisia Europeană are atribuţia de a conduce negocierile cu terţe state pentru încheierea de acorduri în domeniile care sunt trecute pe baza prevederilor Tratatului în competenţa Comunităţii. Secţiunea a V-a.considerente Comisia este cunoscută în doctrină şi sub denumirea de „păzitor (paznic) al tratatelor”. în scop preventiv sau de informare.

Comisia administrează bugetul Uniunii Europene şi fondurile speciale ce îi sunt atribuite (Fondul Social European. cât şi competenţă decizională. conduse de un şef de delegaţie cu rang de ambasador şi având imunitate diplomatică. după consultarea Comitetului monetar. Ulterior. Comisia este cea care negociază tratatele internaţionale încheiate de Uniune. cu excepţia acordurilor de asociere sau aderare. aceste atribuţii fiindu-i conferite direct prin dispozitiile tratatelor sau prin delegare de competenţă de către Consiliu. Pentru dreptul de legaţie pasivă scrisorile de acreditare sunt remise preşedintelui Comisiei şi preşedintelui în exerciţiu al Consiliului. Ca reprezentant pe plan extern al Uniunii. fiind împuternicită de fiecare dată de către Consiliul Uniunii Europene printr-o „decizie de negociere”. Fondul Agricol European de Garanţie şi Orientare). care trebuie votate cu unanimitate. cât şi medierea negocierilor dintre statele membre.Exercitarea acestui funcţii se face de către Comisie prin intermediul delegaţiilor sale în statele terţe. Comisia. emite directive sau adoptă decizii. transporturi). poate . Cât priveşte reprezentarea în ţările membre. Consiliul Uniunii Europene va ratifica acordul internaţional. în interiorul Uniunii ea reprezintă interesul comunitar. Rolul ei este cu atât mai dificil. Ea poate să elaboreze regulamente. Comisia poate administra şi măsuri protecţioniste – acestea fiind măsuri temporare ce constituie excepţii de la tratate. Comisia beneficiază de un înalt grad de autonomie în exercitarea atribuţiilor sale. Comisia Europeană trebuie să acţioneze în aşa fel încât interesul comunitar să primeze în faţa intereselor statelor membre. fiind adoptate de statele membre în acord cu Comisia pentru a depăşi unele dificultăţi deosebite. Astfel. este interesant de remarcat că deşi acestea din urmă au reprezentanţe permanente la UE. în special în domeniul politicii concurenţiale şi al controlului aplicării politicilor comune (în agricultură. Comisia reprezintă Uniunea Europeană în relaţiile cu statele nemembre şi organismele internaţionale. Comisia are atât competenţă de executare. cu celelalte instituţii comunitare sau cu statele membre. Comisia nu este reprezentată în capitalele comunitare decât prin birouri încadrate cu un număr redus de funcţionari. în raport cu persoanele fizice sau juridice. cu cât el necesită negocieri prealabile adoptării oricărei iniţiative legislative cu statele membre. cu rang de ambasade. votând de regulă cu majoritate calificată.

să adopte măsuri protecţioniste ale căror condiţii sunt definite de Comisie. În eventualitatea unui dezechilibru al balanţei de plăţi. .autoriza un stat membru a cărui piaţă de capital este în dificultate. Comisia poate autoriza un stat membru să adopte măsurile considerate necesare pentru redresarea situaţiei.

Pregătit de Conferinţa Interguvernamentală consacrată „Reformei instituţionale”. chiar dacă Franţa. s-a pus problema revizuirii Tratatelor constitutive în sensul reformei instituţionale atât de necesare. Italia şi Franţa -. a fost constrânsă să facă mai multe concesii şi să renunţe la ambiţiile sale. preşedinta în exerciţiu a Uniunii. între care şi România. Conştienţi de acest lucru. noua Preşedinţie înscriindu-şi acest obiectiv pe agenda sa ca o prioritate. care depinde de performanţele fiecărei ţări candidate în parte. încheiată odată cu Summit-ul de la Nisa Rezultatul este. Preşedinţia franceză organizase deja consultări cu principalii factori de decizie din fiecare ţară şi existau bazele puse de negocierile Conferinţei Interguvernamentale. atât în corpul propriu-zis al actului dar şi în unul din Protocoalele anexate lui. acestea se aflau deja într-o fază în care închiseseră provizoriu o parte din capitolele de negociere. favorabil celor patru „mari” ţări – Germania. Summit-ul de la Nisa a fost cel mai îndelungat şi cel mai complicat. Cum Comisia Europeană este una din principalele instituţii ale Uniunii Europene. Tratatul de la Nisa 1. DEZVOLTARI ACTUALE SI VIITOARE Secţiunea I. Implicaţii asupra Comisiei Europene La 15 februarie 2000 se deschid negocierile de aderare cu încă un grup de state. in ansamblu. Reforma instituţiilor europene a devenit un lucru necesar. . după cum am arătat şi în capitolul precedent.CAPITOLUL V. Tratatul de la Nisa s-a axat. Cum la 31 martie 1998 fuseseră deschise negocierile de aderare cu un prim grup de state. Marea Britanie. în comparaţie cu celelalte. oamenii politici de prim rang din structurile de conducere ale celor 15 state membre UE au subliniat această necesitate în numeroase ocazii. în principal pe reformarea instituţiilor Uniunii Europene. Odată cu preluarea de către Franţa a Preşedinţiei UE în a doua parte a anului 2000. Tratatul de la Nisa conţine reglementări noi asupra ei. dându-se astfel un semnal clar că extinderea este un proces sigur cu o finalitate într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat.

competenţele Preşedintelui Comisiei Europene. nominalizarea trebuie să fie aprobată de Parlamentul European.Dacă sistemul actual de stabilire a numărului de comisari nu ar fi schimbat.reducerea numărului de comisari la unul pentru fiecare stat membru. Modul în care este ales Preşedintele Comisiei şi membrii ei. în bloc. vor fi supuşi votului de aprobare al Parlamentului European. tendinţă care a pornit de la ideea că o instituţie este mai puternică atunci când conducătorul ei are mai multă putere.începând cu prima Comisie Europeană care îşi va începe mandatul după aderarea celui de-al douăzeci şi şaptelea membru. numărul comisarilor va fi mai mic decât cel al ţărilor membre. Această perspectivă îşi are marele neajuns că se ajunge la un organism a cărui funcţionare eficientă este pusă sub semnul întrebării. numărul de membrii etc. va adopta lista cu celelalte persoane pe care intenţionează să le numească ca membrii ai Comisiei. Consiliul. atunci ar trebui. este următorul: „Art. Conferinţa Interguvernamentală a optat şi pentru o sporire a puterilor Preşedintelui Comisiei Europene. hotărând printr-o majoritate calificată. odată cu aderarea a încă 12 ţări. Preşedintele şi ceilalţi membrii ai Comisei astfel nominalizaţi.” . După aprobarea de către Parlamentul European. în concordanţă cu propunerile făcute de către fiecare stat membru. Preşedintele şi ceilalţi membrii ai Comisiei vor fi investiţi de către Consiliu care va hotărî prin majoritate calificată. să se ajungă la un număr de 34-35 de comisari. având posibilitatea să aplice o politică coerentă Ceea ce a rezultat în urma negocierilor intense purtate de către reprezentanţii statelor membre sunt o serie de texte care vor fi introduse în Tratatele de bază ale Uniunii Europene şi care vor reglementa domenii cum sunt: metoda de numire a Preşedintelui şi membrilor Comisiei Europene. . conform reglementărilor ce vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa. Consiliul. hotărând prin majoritate calificată şi prin acordul comun cu Preşedintele nominalizat. În cadrul Conferinţei Interguvernamentale. 214(2). reunit în prezenţa şefilor de stat şi de guvern. Comisia Europeană a recomandat la 27 ianuarie 2000: . va numi persoana pe care intenţionează să o numească Preşedinte al Comisiei Europene.

au fost selectate cele referitoare la 5 problematici în care apare ca deosebit de importantă pentru realizarea extinderii Uniunii trecerea la votul cu majoritate calificată: . Membrul demisionar sau decedat este înlocuit pentru perioada rămasă din mandat de către un nou membru numit de Consiliu. unele state fiind foarte sensibile la probleme care ţin de „suveranitatea naţională”. Cu excepţia reînnoirilor obişnuite sau din cauză de deces. a cărei funcţionare nu trebuie împiedicată sau oprită de greutatea de obţinere a unui vot unanim. Se poate observa că principala modificare este înlocuirea „acordului comun” necesar pentru numire cu „hotărârea prin majoritate calificată”. 215. 67 TCE (referitor la azil.Reglementarea actuală care guvernează materia numirii Preşedintelui Comisiei Europene şi a celorlalţi membri este art. . Una din direcţiile principale de construcţie a Tratatului de la Nisa a constituit-o şi aceea a limitării domeniului în care Consiliul trebuie să hotărască prin vot în unanimitate. 133 TCE (referitor la politica comercială comună). în favoarea hotărârilor date cu majoritate calificată. 215 TCE va fi înlocuit cu: „Art. 93 TCE (referitor la taxe).art.art. imigrare şi vize). Preşedinţia portugheză şi cea franceză au identificat cel puţin 15 articole din TCE în care procedura unanimităţii ar trebui înlocuită cu cea a majorităţii calificate.art. Alegerea între unanimitate şi majoritate calificată a fost cauza unor crize grave la nivel Comunitar în trecut. Această restrângere apare ca deosebit de necesară din perspectiva unei Uniuni Europene cu un nivel ridicat de integrare. . care hotărăşte cu majoritate calificată.art. . . 214 din TCE. . funcţia membrilor Comisiei încetează în mod individual prin demisie voluntară sau din oficiu. Din cadrul acestor articole.art. 42 TCE (referitor la securitate socială care este necesară în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor). Tot referitor la Comisie se arată că actualul art. 161 TCE (politica de coeziune socială şi economică).

În afara cazului demisiei din oficiu reglementată de art. Ca element de noutate apare şi . că „Cel în cauză este înlocuit pentru durata rămasă din mandat de un nou membru. sub autoritatea acestuia. 217 este mult mai cuprinzător şi se axează în principal pe competenţele crescute de care beneficiază Preşedintele Comisiei Europene. Acesta poate realoca aceste responsabilităţi în timpul mandatului comisiei. 2. Membrii Comisiei trebuie să ducă la îndeplinire responsabilităţile care leau fost însărcinate de către Preşedinte. Preşedintele va numi vicepreşedinţi din rândul membrilor Comisiei 4. 216 membrii Comisiei vor rămâne în funcţie până când vor fi înlocuiţi. pentru a asigura funcţionarea ei coerentă. să decidă să nu se mai producă înlocuirea. Responsabilităţile care incumbă asupra Comisiei vor trebui structurate şi alocate între membrii Comisiei de către Preşedintele ei. noul art. În eventualitatea unei demisii voluntare sau din oficiu. După obţinerea aprobării Colegiului.Consiliul poate. În prezent art. hotărând prin vot unanim. eficientă şi pe bază de colegialitate. care va decide asupra organizării sale interne. 217 arată doar că: „Comisia poate numi unul sau doi vicepreşedinţi dintre membrii săi”. Preşedintele este înlocuit pentru durata rămasă din mandat. Se poate observa adoptarea unei noi concepţii. Articolul 217 din TCE va fi înlocuit de noul articol 217.” Actualul articol 215 prevede. La fel ca şi în cazul precedent. după obţinerea de către acesta a aprobării Colegiului”. „respectarea orientărilor politice” trasate de către Preşedintele Comisiei. 3. Un membru al Comisiei trebuie să demisioneze la cererea Preşedintelui. lucru care a rezultat din nevoia crescută de aplicare a unei politici coerente la nivel Comunitar. Astfel. nivel la care Comisia are un cuvânt greu de spus. rezultă că principala înlocuire se produce prin aducerea în locul acordului comun a majorităţii calificate. Comisia va lucra respectând orientările politice definite de Preşedintele ei. sau până când Consiliul va decide că nu este cazul ca înlocuirea să aibă loc. numit de comun acord de guvernele statelor membre”. care prevede următoarele: „1. Procedura prezentată la 214(2)este aplicabilă pentru înlocuirea Preşedintelui. spre deosebire de viitoarea reglementare prezentată mai sus.

126(1) al Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice vor fi înlocuite de către următoarele: «1.» 2. duce la o creştere a importanţei şi prestigiului funcţiei. art. Numărul membrilor Comisiei este mai mic decât numărul statelor membre. Articolul 4 al Protocolului asupra extinderii Uniunii Europene statuează: „1. Când Uniunea va consta din 27 de state membre. Secretarul General al Consiliului îndeplineşte în acelaşi timp şi funcţia de Înalt Reprezentant pentru Politică Externă şi de Securitate al Uniunii Europene. aranjamentele necesare fiind adoptate de Consiliu prin vot unanim. Javier Solana fiind fostul Secretar General al NATO din perioada conflictului din Kosovo. Mai ales în relaţiile internaţionale în care Uniunea Europeană se implică activ. Numirea în această funcţie a unei personalităţi puternice. 213(1)[8] Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi art. Comisia trebuie să includă câte un cetăţean al fiecărui stat membru. Membrii Comisie vor fi aleşi pe baza competenţei lor generale şi care oferă toate garanţiile de independenţă. De la 1 ianuarie 2005 şi cu efect din momentul când prima Comisie de după această dată îşi va începe mandatul. se poate lua exemplul Înaltului Reprezentant pentru Politică Externă şi de Securitate. Acest amendament se va aplica de la data de la care îşi începe mandatul prima Comisie de după aderarea celui de-al douăzeci şi şaptelea stat membru. . Astfel. art. 213(1) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi art. de către Preşedintele Comisiei Amplificarea puterilor Preşedintelui Comisiei Europene.realocarea responsabilităţilor în timpul desfăşurării mandatului comisarilor. rezultat al noilor reglementări. Numărul membrilor Comisie poate fi schimbat de Consiliu printr-un vot unanim. Javier Solana. Membrii Comisie vor fi aleşi pe baza competenţei lor generale şi care oferă toate garanţiile de independenţă. nu este o situaţie singulară în contextul Comunitar. Numărul membrilor Comisiei este stabilit de Consiliu prin vot unanim». ea este beneficiară a acestei noi abordări de numire şi promovare a personalităţilor. 126(1) al Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice vor fi înlocuite de către următorul: «1. În acest sens. Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza unui sistem rotativ întemeiat pe principiul egalităţii. potrivit Tratatului de la Amsterdam.

hotărând în unanimitate. până la aplicarea paragrafului 2. favorabil apare faptul că s-a dat semnalul clar că şi ţara noastră va avea un reprezentant în Comisie la un moment dat. subiectul fiind nu numai Comisia ci şi ponderea pe care fiecare stat o va avea în instituţiile Uniunii Europene. îşi fac apariţia: .numărul de membrii ai Comisiei. Din păcate. există riscul deloc de neglijat ca să fim cea de-a „douăzeci şi şaptea” ţară membră a Uniunii Europene. diferenţa dintre numărul total de perioade în funcţie deţinute de cetăţenii a oricăror două state membre să nu poată fi mai mare de una. Astfel. aspectele defavorabile. după semnarea tratatului de aderare de către cel de-al douăzeci şi şaptelea stat al Uniunii. va adopta: . 4. poziţiile statelor membre păreau de multe ori a fi ireconciliabile asupra prevederilor care trebuiau înscrise în acesta. reglementările privind compoziţia Comisiei au aspecte favorabile dar şi defavorabile. În ciuda eforturilor franceze. conţinând toate criteriile şi regulile necesare pentru determinarea compoziţiei colegiilor succesive în mod automat pe baza următoarelor principii: a) Statele membre vor fi tratate strict pe picior de egalitate cu privire la succesiunea şi timpul petrecut de cetăţenii lor ca membrii ai Comisiei. Orice stat care aderă la Uniune are dreptul. la o cercetare atentă a Protocolului. Din perspectiva României. să aibă unul din cetăţenii săi ca membru al Comisiei. b) referitor la punctul (a). atunci România. la momentul adeziunii sale. . în consecinţă. ar fi fost îndreptăţită poate să aibă doi membrii în Comisie.cum capitolele închise provizoriu de ţara noastră în negociere cu Uniunea Europeană sunt destul de puţine în comparaţie cu restul ţărilor candidate. fiecare colegiu succesiv trebuie să fie compus în aşa fel încât să reflecte în mod satisfăcător aria demografică şi geografică a tuturor statelor membre ale Uniunii.dacă s-ar fi mers în continuare pe sistemul că ţările mari au dreptul la doi comisari. .3.implementarea aranjamentelor pentru un sistem rotativ bazat pe principiul egalităţii. Consiliul.” Protocolul care cuprinde articolele prezentate mai sus a fost una din „pietrele de încercare” ale negocierilor în cadrul Summitului de la Nisa. datorită ariei geografice şi a demografiei. într-un anumit context să fim .

Prin Tratatul de la Nisa se introduce un nou art. În privinţa competenţelor încredinţate Comisiei Europene prin Tratatul de la Nisa se poate observa că acestea se axează în principal pe posibilitatea dată instituţiei de a propune Consiliului luarea unor măsuri în diferite domenii care vor fi prezentate mai jos. aşa cum a fost el modificat de Tratatul de la Amsterdam. hotărând cu o majoritate minimă de patru cincimi. Totuşi. Astfel. poate face recomandări respectivului stat. se instituie un Comitet Politic şi de Securitate care are ca atribuţie monitorizarea situaţiei internaţionale în domeniile acoperite de Politica Externă şi de Securitate Comună şi contribuie la definirea politicilor de urmat prin prezentarea opiniilor sale Consiliului. 7 care statuează în plus faţă de reglementarea anterioară că atunci când există un risc serios ca o ţară să încalce grav principiile fundamentale pe care se bazează Comunităţile. este faptul că aceasta poate sesiza Consiliul în această privinţă. Articolul 7 introdus prin Tratatul de la Amsterdam dă posibilitatea Consiliului să penalizeze un stat care încalcă grav şi în mod repetat drepturile fundamentale. . Important din perspectiva subiectului studiului nostru. Va monitoriza implementarea politicilor convenite. Nu trebuie neglijată nici tendinţa care reiese din aceste tratat cu privire la o adâncire a cooperării între Consiliu şi Comisie concretizată prin obligativitatea consultării acesteia din urmă în numeroase arii de activitate comunitară. acest articol nu prevede un mecanism care să prevină încălcarea drepturilor fundamentale. respectiv Comisia Europeană. stabileşte principiile fundamentale pe care se bazează Comunităţile. fără a prejudicia responsabilităţile Preşedinţiei sau Comisiei.„favoriţi” pentru ocuparea poziţiei de ţară care la respectiva Comisie care se va forma să nu participe cu un reprezentant. la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. Când un stat membru este în dificultate sau este serios ameninţat cu dificultăţi severe cauzate de dezastre naturale sau întâmplări excepţionale aflate dincolo de controlul său. Consiliul. argumentând acest fapt prin necesitatea existenţei unei mai bune şi consecvente acţiuni în anumite domenii ale politicii comunitare. Articolul 6 din Tratatul asupra Uniunii Europene. Negociatorii Tratatului de la Nisa au optat pentru constituirea unor noi organisme comunitare. Importanţa poziţiei Comisiei Europene este subliniată de faptul că o astfel de propunere nu poate fi făcută decât de Parlamentul European sau cel puţin o treime din ţările membre.

respectiv progresele făcute. Comisia va trebui să facă recomandări Consiliului. cu statut de consultant pentru promovarea cooperării în politicile de protecţie socială dintre statele membre şi cu Comisia Europeană. de asemenea. Obiectivele comitetului vor fi: . hotărând cu majoritate calificată. . Când acordurile cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale trebuie negociate. . va determina salariile. Consiliul. care va autoriza Comisia să deschidă negocierile necesare. va stabili un Comitet de Protecţie Socială. să hotărască tot prin majoritate calificată. votând cu o majoritate calificată. la propunerea Comisiei. Comisia poate cere Consiliului amendarea prevederilor Statutului Curţii de Justiţie. Preşedintele Consiliului trebuie să informeze Parlamentul European asupra deciziei luate. în anumite condiţii. asupra a oricărei plăţi care va fi făcută în locul remuneraţiei. Comisiei i se acordă şi dreptul de a cere amendarea unor prevederi ale statutului Băncii Europene de Investiţii. Comisia va conduce aceste negocieri în consultaţie cu un Comitet Special numit de Consiliu pentru a asista Comisia în obiectivele ei şi în cadrul directivelor care pot fi trasate de Consiliu. asistenţă financiară comunitară statului membru respectiv. Consiliul şi Comisia vor fi responsabili pentru asigurarea ca acordurile negociate să fie compatibile cu politicile şi regulile interne comunitare. fie din proprie iniţiativă. 210 va statua faptul că. Comisia va trebui să raporteze regulat comitetului special situaţia negocierilor. . să formuleze opinii sau să întreprindă alte acţiuni în câmpul său de competenţă. Va trebui.monitorizarea situaţiei sociale şi dezvoltarea politicilor de protecţie socială în statele membre şi în Comunitatea Europeană per ansamblu. cu excepţia Titlului I. 207.fără a prejudicia cele deja statuate în art. alocaţiile şi pensiile Preşedintelui şi membrilor Comisiei. Viitorul art. Consiliul. Fiecare stat membru şi Comisia Europeană vor numi câte doi membri în acest Comitet. statut pe care noul Tratat îl situează într-un Protocol separat anexat tratatului. experienţă şi practici utile între statele membre precum şi cu Comisia Europeană.Consiliul.promovarea schimburilor de informaţii. la cererea fie a Consiliului sau a Comisiei. după consultarea cu Parlamentul European. să pregătească rapoarte. poate acorda.

numărul membrilor Parlamentului European va fi: Germania – 99. Suedia şi Austria câte 10. pentru adoptarea în Consiliu va fi nevoie de cel puţin 169 de voturi în favoare. Conform „Protocolului asupra lărgirii Uniunii Europene”. Actele Consiliului trebuie să fie adoptate cu cel puţin 169 de voturi în favoare a majorităţii membrilor acolo unde Tratatul prevede că actul este adoptat la propunerea Comisiei. Grecia – 22. Marea Britanie – 72. Grecia şi Portugalia câte 12. Italia. Olanda – 25. Belgia – 22. 2. Spania – 50. Comisia va adresa propuneri Consiliului şi pentru implementarea politicilor comerciale comune. Polonia – 50. Alte prevederi Reforma instituţiilor europene s-a concentrat asupra ponderii pe care fiecare stat membru o va avea în procesul adoptării deciziilor importante. acordul cu care s-a încheiat întâlnirea de la Nisa prevede o importanţă deosebită pe care ţara noastră o va avea în instituţiile UE. Portugalia – 22. voturile membrilor săi vor fi după cum urmează: Franţa.În domeniul problemelor financiare. Se statuează şi necesitatea lansării unei propuneri a Comisiei către Consiliu pentru stabilirea ratelor finale de convertibilitate a monedelor naţionale în ECU. Germania şi Marea Britanie câte 29. . Astfel. Comisia face propuneri Consiliului care ia hotărâri prin vot unanim. Romania – 33. Spania cu 27. Premierul belgian Guy Verhofstadt şi Premierul Portugaliei. adunate de la două treimi din membri. Republica Cehă – 20. Italia – 72. Dacă se dovedeşte că această condiţie nu este îndeplinită. Antonio Gutteres „s-au bătut pentru ca rolul statelor mici în sistemul decizional să fie important”. un membru al Consiliului poate cere să se verifice dacă statele membre care susţin decizia constituind majoritatea calificată reprezintă cel puţin 62% din totalul populaţiei Uniunii. În celelalte cazuri. Danemarca. Austria – 17. Statele mici au protestat până în ultimul moment. Ungaria – 20. unde Consiliul trebuie să voteze cu majoritate calificată. Suedia – 18. Franţa – 72. Atunci când o decizie este în proces de adoptare prin majoritate calificată. Slovacia – 13. Olanda cu 13. Belgia. decizia respectivă nu va fi adoptată. Bulgaria – 17. Irlanda şi Finlanda câte 7 şi Luxemburg cu 4. Referitor la România. susţinând că prin „Reforma instituţională” rolul statelor mici se va diminua considerabil.

9.9. Republica Cehă .12. Cipru .3.12. Italia .24.10. împreună cu premierul Lionel Jospin. Malta – 5. Ca urmare.7. rezultând un total de 344.12. au avut o întâlnire în oraşul alsacian Blaesheim. Luxembourg . a dobândit. Denmarca .7.24. Cipru .7. Belgia .4. de lângă Strasbourg. România . Italia . Portugalia . distribuţia va fi următoarea: Germania . Irlanda .12. rezultând un total de 345. Letonia . Polonia . România . Finlanda . Spania 21. Irlanda – 12. Portugalia . Lituania – 12.12. Estonia .21. Slovenia . Letonia .12.9. Austria .6.21.29.24. cu cei 82 de milioane de locuitori. În privinţa Comitetului regiunilor.12.27.24. membrii vor fi repartizaţi astfel: Germania . Spania .13. Denmarca 9. În cazul Comitetului Economic şi Social. . Malta . Marea Britanie .Danemarca – 13. Belgia . Numărul de voturi în cadrul Consiliului va fi următorul: Germania . Finlanda .9.14. Finlanda . Olanda .7. Grecia . Slovenia . Ungaria .7.7.24. Una din divergenţele majore este cauzată de creşterea puternica a influenţei Germaniei care. Ungaria 12.29. Din aceste interese. cel mai mare număr de voturi (99) în Parlamentul European. Parisul întrevede posibilitatea ca Berlinul să-i ia locul ca centru de gravitaţie al unei comunităţi extinse. Lituania .9. Slovacia . Franţa . Malta .4. Malta . Luxembourg – 6. Spania 27.9.7. Italia – 24. Franţa . Berlinul a avut un rol predominant. Lituania . în mod tradiţional.12. Grecia . Estonia . Marea Britanie . însoţiţi de miniştrii lor de externe.7.12. va fi sprijinită de Paris mult mai activ în procesul de aderare.12. Slovacia . Belgia .7. Suedia .10.5. Slovenia .9.12.21. Franţa – 24. Ungaria . Olanda . depăşind pentru prima data ponderea Franţei. Bulgaria . Parisul nutreşte îngrijorarea că influenţa Germaniei va creşte şi mai mult o dată cu aderarea la UE a ţărilor din Europa centrală si de est.29. Slovacia .12. o ţară îndreptată din punct de vedere istorico-cultural şi chiar economic spre Franţa mai mult decât Germania.9. la summit-ul de la Nisa.12. România . Letonia – 8.24. Denmarca 7.7. poate că România.12.10.6. În acest context cancelarul Gerhard Scrhöder şi preşedintele Jacquesc Chirac. Irlanda . Suedia .4. Finlanda – 13. Luxembourg . Slovenia – 7. Grecia . Polonia . Lituania . Republica Cehă .15.12. Cipru – 6. Estonia . Luxembourg . rezultând un total de 732. unde.12. Austria .15.12.12. Republica Cehă .6. Estonia – 6. Marea Britanie . Irlanda .5.6. Bulgaria .12. Austria . rezultând un total de 344. Olanda . Portugalia . Letonia . după unificare.12. Polonia . Cipru .29.4. Suedia .9.12.12.4. Bulgaria .

Pavel Telicka. dar poate influenţa. Ministerul de Externe de la Bratislava declarându-se decepţionat şi exprimându-şi temerea că „rezultatul riscă să complice aplicarea .Secţiunea a II-a. Slovacia consideră că rezultatul referendumului „nu este o veste bună pentru Europa“. Rezultatul referendumului a provocat decepţie atât în ţările membre UE. De subliniat că Irlanda este singurul stat din UE care permite cetăţenilor să se pronunţe în această privinţă prin referendum. Din păcate. Dezvoltări post-Nisa La 26 februarie 2001. Ţările candidate şi-au exprimat îngrijorarea faţă de rezultatele referendumului. deşi partidele de guvernământ şi principalele două partide de opoziţie au susţinut pentru varianta afirmativă. într-o oarecare măsură. Rezultatul „nu trebuie să aibă un impact substanţial asupra procesului de extindere. prin care Suedia dorea să îşi prezinte bilanţul pozitiv al mandatului cu privire la extinderea Uniunii Europene. a respins noul act european. euroscepticii influenţează prin poziţia lor multe din guvernele europene. care riscă să afecteze serios extinderea UE. atmosfera“. Pentru a fi puse în aplicare prevederile Tratatului de la Nisa fiind nevoie ca toate cele 15 state membre să îl ratifice procesul intră într-un anumit blocaj Procentajul la referendumul irlandez a fost de 54% – „nu”. de aceea se poate pune problema situaţiei care ar fi apărut dacă mai multe state ar fi prevăzut această procedură constituţională în pentru adoptarea Tratatului de la Nisa. cât şi în statele candidate la aderare. chemat la urne pentru a se pronunţa prin „Da” sau „Nu” asupra ratificării Tratatului de la Nisa. cu puţin timp înaintea Summitului de la Goteborg. Electoratul din Republica Irlanda. chiar dacă nu pot interveni direct. cu atât mai mult cu cât sondajele indică faptul ca 59% dintre irlandezi susţin primirea de noi membri in Uniune. a declarat. negociator-sef cu UE. dar au apreciat că nu este vorba de o catastrofă. Orişicât. Preşedintele Aleksandr Kwasniewski a afirmat că rezultatul referendumului reprezintă „o veste tristă“. la rândul său. Miniştrii de externe ai ţărilor membre UE au semnat Tratatul de la Nisa. Mai mult ca sigur că reacţia populaţiei din multe state ar fi fost aceeaşi cu a irlandezilor. a avut loc un moment de alunecare în procesul de ratificare al Tratatului de la Nisa. Ministerul ceh de externe consideră că rezultatul referendumului „nu pune în cauză extinderea UE“. mai ales ţinându-se seama de faptul că 2001 este un an electoral în multe din statele membre UE.

Uniunea Europeană fiind gata să ia în considerare neliniştile irlandezilor care au respins Tratatul de la Nisa. Vasile Puşcaş. care a creat condiţii bune pentru extinderea UE în 2004“. Puşcaş spune ca referendumul din Irlanda nu este de natură să ne surprindă nepregătiţi. Negocierile de aderare nu se vor opri. Obiectivul pe care Summitul îl subliniază este posibilitatea acestor state să participe la alegerile din 2004. cancelarul Gerhard Schröder. cât si în statele candidate. şi prim-ministrul Lionel Jospin. în procesul de negociere cu UE. 4: „Procesul de ratificare al Tratatului de la Nisa va continua în aşa fel încât Uniunea să poată fi în poziţia de a primi noi state membre la sfârşitul anului 2002”. nu există „actori declaraţi deschis împotriva României“. capitolele de aderare deschise de noi fiind bine pregătite. în Germania. după lovitura data de irlandezi Tratatului de la Nisa Berlinul şi Parisul au reafirmat necesitatea ratificării acestuia „fără întârziere”. În această atmosferă atât de încărcată în declaraţii şi luări de poziţie. a mai spus ministrul Vasile Puşcaş. Întruniţi la Freiburg-am-Brisgau. În ceea ce priveşte posibilele efecte asupra negocierilor purtate de România. Negocierile cu ţările candidate la aderarea la UE vor continua cu o hotărâre şi cu o vigoare intacte. Negociatorul sef mai crede că această întâmplare va genera reacţii în întreaga uniune şi va determina mutarea accentului pe negocierile politice. în opinia sa. se arată la art. Totuşi. . că votul din Irlanda se va resimţi din punctul de vedere al strategiilor şi politicilor atât în statele membre ale uniunii. în cadrul celui de-al 77-lea summit franco-german. În Concluziile Preşedinţiei asupra Summitului de la Goteborg. Pe de alta parte. preşedintele Jacques Chirac. s-au întrunit la Goteborg şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană pentru Summitul programat la sfârşitul Preşedinţiei suedeze. în pofida rezultatului negativ al referendumului din Republica Irlanda Negociatorul şef român în relaţiile cu Uniunea Europeană. rezultatele referendumului nu au stopat şi nu a avut in vedere cenzurarea procesului de extindere a uniunii spre Est. autorităţile slovace se aşteaptă ca „Guvernul şi Parlamentul irlandez să facă toate demersurile necesare pentru a modifica actuala opinie a populaţiei“.concluziilor summitului de la Nisa. dar fără să schimbe în esenţă textul documentului. a declarat. dar că procesul în sine nu va avea de suferit. Puşcaş a mai precizat că.

Se face apoi referire la referendumul irlandez arătându-se sprijinul acordat de Consiliul European pentru metodele pe care le va pune în aplicare guvernul irlandez pentru deblocarea situaţiei create. în urma unui nou referendum. deoarece era nevoie de ratificarea tuturor celor douăsprezece state membre a Tratatului pentru ca acesta să intre în vigoare. Danemarca a ratificat Tratatul în cauză. Ţările candidate vor fi de asemenea implicate în acest proces. procesul de integrare fiind ireversibil şi voinţa politică de ducere la bun sfârşit a reformei comunitare prea puternică. La art. Consiliul European întrunit la Edinburgh. O subliniere aparte se dă şi faptului că „procesul de lărgire este ireversibil”. Danemarca a respins. S-a căutat o soluţie care va face să se deblocheze cât mai rapid situaţia nou apărută. Probabil că soluţionarea problemei irlandeze va urma aceeaşi cale ca şi în cazul Danemarcei. de data aceasta cu rezultat pozitiv. se cere o dezbatere mai profundă şi mai largă asupra viitorului Uniunii. care a avut loc la 18 mai 1993. după cum reiese din declaraţiile prezentate mai sus. La 2 iunie 1992. în cooperare cu Comisia şi implicând Parlamentul European. au fost adoptate trei anexe care conţin o „Decizie privind anumite probleme ridicate de Danemarca referitoare la Tratatul privind Uniunea Europeană”. Astfel. Această declaraţie evidenţiază trei faze. Curentul principal de opinie era că trebuia să se ajungă la ducerea la bun sfârşit a procesului de intrare în vigoare a Tratatului fără să se redeschidă dezbaterile asupra textului deja negociat. anexată Tratatului de la Nisa. Ca urmare. prin referendum Tratatul privind Uniunea Europeană. Preşedinţia suedeză şi apoi cea belgiană. 7 se face referire la un ajutor special ce va fi acordat Bulgariei şi României pentru sprijinirea acestora în procesul de aderare la UE. În 2001. Consiliul European va dezbate şi adopta o nouă Declaraţie care se va axa pe . Se subliniază încă o dată faptul că ţările candidate vor fi judecate doar pe baza propriilor merite. „Declaraţii ale Consiliului European” şi „Declaraţii unilaterale ale Danemarcei”. Acest vot negative al populaţiei Danemarcei la adresa Tratatului de la Maastrcht a fost urmat de o reacţie hotărâtă la nivelul cancelariilor ţărilor membre. Printr-o „Declaraţie asupra viitorului Uniunii”. La Summitul de la Laeken din decembrie 2001. O paralelă între această situaţie creată de votul irlandez se poate face cu situaţia din 1992 vis-a-vis de Danemarca. vor încuraja dezbaterile pe tema viitorului cu Parlamentele statelor membre dar şi la nivelul direct al populaţiei acestor state. pentru a putea fi stopată de acest obstacol. la 12 decembrie 1992. a luat mai multe hotărâri în acest sens.

. Declaraţia evidenţiază patru direcţii de dezbatere pentru viitor: . o Conferinţă Interguvernamentală va fi convocată în 2004 pentru a trata cele rezultate din dezbaterile precedente. Viziunea sa este în contradicţie cu proiectul de federalizare propus recent de cancelarul german. Dacă până la acel moment lăsase prim planul declaraţiilor de acest tip ministrului său de externe. În discursul său. optează pentru transformarea Comisiei Europene într-un veritabil Guvern european. La final. a spus Jospin într-o aluzie evidentă la planul lui Schröder. arătând că „Franţa şi alte naţiuni europene nu vor accepta” o astfel de situaţie sau un astfel de concept al federalizării. viziunea germană.rolul pe care îl are Parlamentul naţional în sistemul european. Gerhard Schröder. presupune o Uniune europeană care să devină în viitor un stat federal după modelul Republicii Federale Germania. . şi-a prezentat propriul proiect pentru viitorul Uniunii Europene. Cancelarul german a fost primul care a reacţionat la această propunere de dezbatere asupra viitorului Uniunii Europene în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în primăvara anului 2001. În principal.Statutul Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană.continuarea acestui proces în 2002 şi 2003. . Jospin a ţinut să precizeze accepţiunea largă conţinută în cuvântul „federaţie”. Jospin s-a arătat în schimb adeptul ideii de federaţie de state-naţiuni iniţiat de fostul preşedinte al Comisiei . printre altele. „Acest executiv ar deţine monopolul diplomaţiei şi al apărării… naţiunile europene urmând să capete un statut echivalent cu cel al landurilor germane sau al statelor americane”.simplificarea tratatelor pentru ca acestea să devină mai clare şi uşor de înţeles fără însă a l-i se schimba sensurile articolelor conţinute în prezent. la acel moment a dat o declaraţie largă asupra opiniilor sale. Gerhard Schröder. care „pentru unii semnifică un executiv european a cărui legitimitate să fie dată în întregime de Parlamentul European”.o mai precisă delimitare a puterilor între Uniune şi statele membre. întărirea puterilor Parlamentului European mai ales în domeniul bugetar precum şi transformarea Consiliului în Cameră Superioară a Parlamentului. Această Conferinţă nu va pune nici un fel de obstacol în faţa lărgirii. Lionel Jospin. Premierul socialist francez. pledând pentru o federaţie de state-naţiuni şi pentru menţinerea şi întărirea actualelor structuri de organizare şi conducere a Uniunii.

şi numirii Preşedintelui Comisiei de către formaţiunea politică europeană. În ţara vecină.Europene. . crearea unei politii de frontieră comune şi a unui Parchet european. fără a vorbi despre divergentele profunde cu planul propus de Schröder. Pentru premierul francez. El s-a declarat împotriva bulversării actualei arhitecturi instituţionale. care reuneşte şefii de stat şi de guvern şi în cadrul căruia se iau în prezent cele mai importante decizii la nivel european. el a propus ca Parlamentul să poată fi chiar dizolvat de Consiliul European. Sprijinind totodată ideea unei Constituţii europene. împuternicite cu „un adevărat rol politic”. la rândul ei. În plus. Berlinul a evidenţiat că în viziunea lui Jospin au fost surprinse şi puncte comune cu cea germană. în special ideea dotării zonei euro cu un „guvern economic”. precum si „o convergenţă de principiu privind abordarea problemei competenţelor”. Tony Blair. Jacques Delors. triunghiul de baza fiind esenţial. idee susţinută şi de preşedintele francez Jacques Chirac. Premierul britanic. a găsit la rândul său. în ceea ce priveşte adoptarea unei Constituţii a UE. Consiliu şi Parlament” trebuie să evolueze sub această formă. Presa britanica. membrii având astfel pondere egală în luarea hotărârilor. surprins de dezbaterea europeană în plină campanie electorala a ţinut însă să se delimiteze imediat de viziunea lui Jospin. singurul care şi-a manifestat entuziasmul faţă de planul german. Olanda. Şeful guvernului belgian. cotidianul Trouw a calificat ataşamentul lui Jospin la ideea de naţiune o atitudine „foarte franceză”. „interesante” câteva din propunerile lui Jospin. Prudent. în special în ce priveşte regulile de funcţionare a Uniunii O idee de bază în proiectul european al lui Jospin este crearea unui „guvern economic” al zonei euro. guvernul de la Berlin. Guy Verhofstadt. refuzând categoric armonizarea fiscalităţii în Europa. În viziunea sa. Jospin a insistat şi pe ideea că parlamentele naţionale să joace un rol în construcţia europeană printr-o „conferinţă permanentă a adunărilor legislative”. Cu diplomaţie. Consiliul rămâne esenţial pentru modelul federaţiei de statenaţiuni. care să dispună de un fond de acţiune economica pentru a putea ajuta ţările din spaţiul euro în cazul în care întâmpină dificultăţi. şi prin care să fie reglementată situaţia „competiţiei neloiale dintre sistemele de taxe ale diferitelor state membre UE”. a denunţat posibilitatea creării unui superstat european. „sistemul instituţional european conceput în jurul triunghiului alcătuit de Comisie. a salutat faptul ca Jospin şi-a făcut cunoscut punctul de vedere legat de reforma Uniunii Europene. victorioasă în alegerile europene.

. E drept. CAPITOLUL VI. chiar dacă pus faţă în faţă cu sincopa irlandeză. după un deceniu de străduinţe. dar rămân ataşat de naţiunea mea”. Fără să critice sau să aprobe planul lui Jospin. Cei câţiva entuziaşti care s-au luptat la început cu mentalităţi învechite şi aparent de neschimbat. Pasul făcut la Nisa de către factorii de decizie din statele membre ale UE. este un pas care a făcut ca întrebarea „dacă?” să se transforme în „când?”. ziarul grec Elephterotypia exprimă temeri legate de „o lipsă de democraţie” în Europa preconizata de premierul francez. au acum. România nu este încă integrată în UE. unul dintre principalii candidaţi la aderare a făcut cunoscut printr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Varşovia că aceasta este „cu siguranţă mai apropiată de concepţia unei federaţii de state naţiuni înscrisă in cadrul instituţional şi juridic european existent”. dacă este să luăm în considerare şi numai implementarea acquis-ului comunitar în legislaţia noastră ceea ce face ca de la nivelul juridicului spiritul şi valorile europene să fie integrate treptat şi la celelalte nivele ale conştiinţei umane. CONCLUZII Dreptul instituţional comunitar european a pornit cu paşi timizi în ţara noastră privit cu neîncredere cei care nu percepeau amploarea fenomenului care a urmat încet dar sigur nu numai la nivelul academica dar şi la cel social-politic. Polonia.citându-l pe premier: „Sunt pentru Europa. şi mulţi îşi exprimă încă pesimismul în această privinţă dar noile realităţi nu mai dă speranţe dă certitudini. în care statele mari vor lua decizii fără a ţine prea mult cont de obiecţiile celor mici. Deja efectele procesului de integrare nu mai pot fi negate de nimeni ele întâlnindu-se în viaţa de zi cu zi. motive pentru a considera că visul lor s-a înfăptuit.

Informaţiile folosite în această lucrare au fost culese din lucrările specialiştilor români dar şi din studiile autorilor străini. Am încercat să mă ancorez cât mai bine în practic şi să prezint ultimele dezvoltări. şi suferă o continuă transformare.Am ales ca temă pentru această Lucrare „Comisia europeană” deoarece am considerat că aceasta este de fapt „sufletul” Comunităţilor. de altfel ca şi Comunităţile privite pe ansamblu sunt construcţii noi fără precedent în istorie şi de aceea tot ceea ce este legat de ele nu are un caracter închis. motorul care a făcut ca această impresionantă construcţie să reuşească să treacă sincopele inerente apărute din timp în timp. Comisia Europeană. cum este cazul internetului . neschimbat. lucru care îl face cu atât mai interesant de studiat. de aceea de un real folos au fost noile mijloace de comunicaţie.

BILBLIOGRAFIE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->