Sunteți pe pagina 1din 8

n 7 :=

Fundatii izolate pe piloti


Stalpul are dimensiunile: b
st
40cm :=
h
st
50cm :=
Incarcarile la partea inferioara a stalpului:
P
k
300kN 0.4n kN + 303.6 kN = :=
Q
k
200 0.2n + ( )kN 201.8 kN = :=
M
xPk
0.35P
k
1 m 106.26kN m = := T
yPk
0.25P
k
75.9 kN = :=
M
xQk
0.25 Q
k
1 m 50.45mkN = := T
yQk
0.18 P
k
54.648kN = :=
M
yPk
0.25P
k
1 m 75.9mkN = := T
xPk
0.15P
k
45.54 kN = :=
M
yQk
0.20 Q
k
1 m 40.36mkN = := T
xQk
0.15 P
k
45.54 kN = :=
Stratificatia terenului:
CTN 1.00m Umplutura
k1
18.2
kN
m
3
:=
1.00 m... 6.50m Argila nisipoasa galbuie, plastic moale

k2
18.5
kN
m
3
:= I
c2
0.4 0.004 n + 0.436 = := '
k2
12deg := c'
k2
5kPa := E
s2
4600kPa :=
6.50 m... 20m Argila marnoasa vinetie, plastic vartoasa tare

k3
19.5
kN
m
3
:= I
c3
0.98 := c
uk3
65kPa := S
r3
0.98 := E
s3
48000kPa :=
Capacitatea portanta a terenului se verifica in cazul de proiectare CP1.2 (A1+M2+R4) cu urmatorii coeficienti:
Coeficienti pentru actiuni (A1):
actiunii permanete nefavorabile
Gd
1.35 :=
actiunii variabile nefavorabile
Qd
1.50 :=
Coeficienti pentru materiale (M2):
unghiul de frecare interna

1.25 :=
coeziunea efectiva
c'
1.25 :=
rezistenta la forfecare nedrenata
cu
1.4 :=
rezistenta la compresiune
qu
1.4 :=
greutate volumica

1.00 :=
Coeficienti pentru rezistente (R4):
rezistenta pe baza a pilotului
b
1.45 :=
rezistenta pe suprafata laterala a pilotului(compresiune)
s
1.30 :=
rezistenta totala/combinata(compresiune)
t
1.40 :=
rezistenta pe suprafata laterala(tractiune)
st
1.60 :=
Pilotii se vor executa pe loc folosind tehnologia CFA( pentru n=7 )
Predimensionare
TBF incepe de la cota -6.50m in jos,pilotul trebuind incastrat in TBF cel putin 1.5*d
d 0.6m :=
diametru pilot
H
r
0.70m :=
inaltime radier
t' 1.5d >
incastrarea pilotului in TBF
t' 1.5d 0.9m = := alegem t 1.5m :=
L 8.40m :=
lungimea pilotului
sol vegetal deasupra radierului 0.20m
D L H
r
+ 0.20m + 9.3m = :=
fisa pilotului
distanta dintre piloti:
s 2 d
3
100
D + 1.479m = :=
aleg
s
eff
1.50m :=
numar necesar de piloti:
n
p
V
dp
1.5 P
k
Q
k
+
( )
758.1 kN = :=
incarcarea verticala
Val oarea de cal cul a capaci tati i portante a unui
pi l ot i zol at l a compresi une
R.b.k - rezistenta la baza pilotului
R
cd
R
b.k

b
|

\
|
|
.
R
s.k

s
|

\
|
|
.
+ :=
R
b.k
R.s.k - rezistenta la frecare pe suprafata laterala a pilotului
R.b.k(rezistenta la compresiune la varf) -
A
b

d
2
4
0.283m
2
= :=
aria bazei pilotului
N
c
9 :=
factor de capacitate portanta
c
uk3
65kPa =
c
ud
c
uk3

c'
52kPa = :=
valoarea de calcul a coeziunii in conditii nedrenate
.med -media ponderata a greutatilor volumice ale stratelor strabatute de pilot

1 :=
pentru CP1.2 (M2)
h
1
1m :=
h
2
6.5m h
1
5.5m = :=
h
3
t 1.5m = :=

med

k1
h
1

k2
h
2
+
k3
h
3
+
( )
h
1
h
2
+ h
3
+

(
(

18.65
kN
m
3
= :=
greutate volumica a pamntului pe inaltimea pilotului
q
k.b
N
c
c
ud

med
D + 641.445
kN
m
2
= :=
relatia pentru piloti de dislocuire executati pe loc care reazema cu
varful pe pamant coeziv
R
bk
A
b
q
k.b
181.364 kN = :=
rezistenta la copresiune la varf
R.s.k -
U d 1.885m = :=
U - perimetrul pilonului
l.i - lungimea pilotului in contact cu stratul "i"
-impartim lungimea pilotului in lungimi elementare de
l
i
2m :=
pentru determinarea frecarii capabile q.si
-q.si se determina in functie de I.c , de l.i din tabelul 6 din NP 123-2007
stratul 2 l
1
2m :=
h
1.
1m
l
1
2
+ 2m = :=
I
c2
0.436 =

1.1
I
c2
0.436 = := q
s1.k
linterp
0.4
0.5
|

\
|
|
.
7
17
|

\
|
|
.
,
1.1
,

(
(

kPa 10.6 kPa = :=


l
2
2m := h
2.
l
1
l
2
2
+ 3m = :=
I
c2
0.436 =

1.2
I
c2
0.436 = := q
s2.k
linterp
0.4
0.5
|

\
|
|
.
8
20
|

\
|
|
.
,
1.2
,

(
(

kPa 12.32 kPa = :=


l
3
2m := h
3.
l
1
l
2
+
l
3
2
+ 5m = :=
I
c2
0.436 =

1.3
I
c2
0.436 = := q
s3.k
linterp
0.4
0.5
|

\
|
|
.
10
24
|

\
|
|
.
,
1.3
,

(
(

kPa 15.04 kPa = :=


l
4
0.5m := h
4
h
3.
l
4
2
+ 5.25m = :=
I
c2
0.436 =

1.4
I
c2
0.436 = :=
a
1
linterp
5
7
|

\
|
|
.
24
25
|

\
|
|
.
, 5.25 ,

(
(

24.125 = :=
b
1
linterp
5
7
|

\
|
|
.
10
11
|

\
|
|
.
, 5.25 ,

(
(

10.125 = :=
q
s4.k
linterp
0.4
0.5
|

\
|
|
.
b
1
a
1
|

\
|
|
|
.
,
1.4
,

(
(
(

kPa 15.165kPa = :=
-stratul 3 l
5
1.50m :=
h
5
l
1
l
2
+ l
3
+ l
4
+
l
5
2
+ 7.25m = :=
I
c3
0.98 =

2.1
I
c3
0.98 = :=
q
s5.k
60kPa :=
q
s1.k
l
1
q
s2.k
l
2
+ q
s3.k
l
3
+ q
s4.k
l
4
+ q
s5.k
l
5
+ 173.503 kPam = :=
R
s.k
U 327.045 kN = :=
-pentru piloti CFA (pg121 EC7)
R
cd
R
bk

b
|

\
|
|
.
R
s.k

s
|

\
|
|
.
+ 376.652 kN = :=
Cal cul ul capaci tati i portante a pi l otul ui i n grup
'
k2
12deg := '
k3
22deg :=
s
eff
1.5m =
'
d2
'
k2

9.6deg = := '
d3
'
k3

17.6deg = :=

2
'
d2
4
2.4deg = :=
3
'
d3
4
4.4deg = :=
l
2
6.5m := l
3
1.00m :=
r
0
l
2
tan
2
( )
l
3
tan
3
( )
+ 0.349m = := raza de influenta a pilotului la baza acestuia
r s
eff
1.5m = := distanta minima intre 2 piloti
m.u- cefiecient de utilizare
r
r
0
4.293 = mai mare decat 2 rezulta m
u
1 :=
R
cd.grup
m
u
R
cd
376.652 kN = :=
Numarul de pi l oti care trebui e uti l i zati
n
p
V
dp
R
cd.grup
2.013 = := avem nevoie de 2 piloti
aleg n
peff
4 :=
Ampl asarea pi l oti l or
s
eff
1.5m =
a 1.5d 0.9m = :=
Di mensi uni l e radi erul ui
L
r
s
eff
2 a + 3.3m = := B
r
L
r
3.3m = :=
Cal cul ul sol i ci tari l or i n pi l otul cel mai sol i ci tat S si veri fi carea l a capaci tate portanta
a) Calculul solicitarilor la baza radierului

beton
25
kN
m
3
:=
A
r
L
r
B
r
10.89m
2
= := aria radierului
H
r
0.7m = inaltimea radierului
V
d

Gd
P
k
H
r
A
r

beton
+
( )

Qd
Q
k
+ 969.836 kN = :=
M
x.df

Gd
M
xPk
T
yPk
H
r
+
( )

Qd
M
xQk
T
yQk
H
r
+
( )
+ 348.232 kN m = :=
M
y.df

Gd
M
yPk
T
xPk
H
r
+
( )

Qd
M
yQk
T
xQk
H
r
+
( )
+ 253.857 kN m = :=
Greutatea pilotului
L 8.4m = A
baza

d
2
4
0.283m
2
= :=
G
p.d

Gd
A
baza
L
beton

( )
80.158kN = :=
b) Calculul eforturilor in piloti
-se calculeaza in cel mai solicitat pilot
s
eff
1.50m :=
x
1
s
eff
2
0.75m = :=
distantele din centrul de greutate al radierului pana in centrul de greutate al fiecarui pilot
x
2
x
1
:=
y
1
x
1
:= y
2
y
1
:=
h 2 x
1
2

|
\
|
.
1.061m = :=
-pt pilotul 1
S
d1.1
V
d
n
peff
G
p.d
+
M
x.df
y
1

( )
2y
1
2y
2
+
( )
2
+
M
y.df
x
1

( )
2 x
1
2 x
2
+
( )
2
+ 372.791 kN = :=
solicitare in pilotul 1
S
d1.2
V
d
n
peff
G
p.d
+
M
x.df
y
1

( )
2y
1
2y
2
+
( )
2

M
y.df
x
1

( )
2 x
1
2 x
2
+
( )
2
272.443 kN = :=
Verificare efectiva
S
d1.1
372.791 kN = R
cd
376.652 kN =
S
d1.1
R
cd
<
verifica ,nu marim numarul
de piloti
NP 123
NORMATIV
privind
PROIECTAREA
GEOTEHNIC'C3
A FUNDA'DEIILOR PE
PILO'DEI
si
Armarea pilotilor STAS 2561/4-90
Armarea longitudinala
Prevederi constructive conform SR EN-1-1-2004:
A
c

d
2
4
0.283m
2
= :=
aria pilotului
A
c
0.5m
2
<

min
0.5% :=
procentul minim de armare la partea superioara
A
sbp.min

min
A
c
14.137cm
2
= :=
aria minima de armtura longitudinala conform Tabelului 9.6 SR EN

-diametrul minim al barelor 14mm


-pilotii vor avea cel putin 8 bare longitudinale
-distanta libera intre bare ,masurata pe perimetru, maxim 350mm
-minim 8 buc la min 100mm... max 350mm
pt CFA rezulta
c
nom
70mm :=

freta
8mm :=
u d c
nom

freta

( )
163.991 cm = :=
A
s
A
sbp.min
>
1
16mm :=
punem 816 cu:
A
s
16.08cm
2
:=
distanta dintre bare longitudinale
u
8
20.499cm = s 21cm :=
100mm 210mm < S
max
350mm 210mm > :=
lungimea de ancorare pt bara comprimata
l
bqd
0.25
1

355
2.25
631.111 mm = :=
l
bd
1 1 1 0.7 l
bqd
0.442m = := l
bd.eff
0.50m :=
Armarea transversala

freta
8mm := pt diametere mai mici de 80cm
pasul fretei max 350mm
max 15
1
240 mm =
pasul de la partea superioara spre partea inferioara
la 1m => 50 mm
la 1.5m => 150mm
M2 8 / 50-300
la 3.00m =>300mm
la 1.50m =>150mm
la 1.00m => 50 mm
inele de rigidizare
inel
20mm :=
minim 1 buc la 3 m 1 la 1.5 m adincime
luam 5buc
1 la 3 m adincime
1 la 4.5 m adincime
1 la 6 m adincime
1 la 7.85 m adincime
L' d 2c
nom
2
freta
2
inel

( )
1.269m = :=
s
inelrigidizare
d 2c
nom
2
freta
2
inel

( )
2
0.202m = :=
Distantieri(patina de ghidaj)
3 buc intr o sectiune 10 si l=0.45m
numar distantieri 3x4 buc
Armarea radierului

H
r
0.7m =
L
r
3.3m = B
r
L
r
3.3m = :=
Momentele de armare dupa directia x:
S
1
M
x.df
x
1

2 x
1
2 x
2
+
( )
2
29.019kN = :=
S
2
S
1
:= S
3
S
1
:= S
4
S
1
:=
l
c2x
54cm := l
c3x
54cm :=
M
22
S
1
S
2
+
( )
l
c2x
31.341kN m = :=
M
33
S
3
S
4
+
( )
l
c3x
31.341kN m = :=
Momentele de armare dupa directia y:
S
1
M
y.df
y
1

2 y
1
2 y
2
+
( )
2
21.155kN = :=
S
2
S
1
:= S
3
S
1
:= S
4
S
1
:=
l
c1y
49cm := l
c4y
49cm :=
M
11
S
1
S
2
+
( )
l
c1y
20.732kN m = :=
M
44
S
3
S
4
+
( )
l
c4y
20.732kN m = :=
beton C20/25
f
ck
20MPa :=
armatura PC52
f
yk
345MPa :=
f
cd
13.333MPa := f
yd
300MPa :=
procentul minim de armare

min.r
0.15% :=
diametrul minim al barelor 10mm
distanta minima intre bare,maxim 12*
distanta maxima intre bare s<250mm
Dimensionare armatura longitudinala
a
inglobare
10cm :=
inglobarea pilotului in radier
c
nom.r
5cm :=

sl
16mm := a
inglobare
0.1m = b 1m :=
d
r
H
r
c
nom.r
a
inglobare


sl
2
0.542m = :=
pe ambele directii

1
M
22
b d
r
2.
f
cd

8.002 10
3
= :=
1 1 2
1
8.034 10
3
= :=
A
sl1
b d
r

f
cd
f
yd
1.935 cm
2
= :=
A
s.min

min.r
b d
r
8.13cm
2
= := rezulta 516 cu A
s.eff
10.05cm
2
:= la distanta de 200 mm
pe ambele directii

1
M
44
b d
r
2.
f
cd

5.293 10
3
= :=
1 1 2
1
5.307 10
3
= :=
A
sl1
b d
r

f
cd
f
yd
1.278 cm
2
= :=
A
s.min

min.r
b d
r
8.13cm
2
= := rezulta 516 cu A
s.eff
10.05cm
2
:= la distanta de 200 mm
Verificarea la strapungere

d
x
H
r
c
nom.r


sl
2
0.642m = := d
y
H
r
c
nom.r


sl
2

sl
0.626m = :=
d
1
d
x
d
y
+
2
0.634m = :=
l
str
2.4m := b
str
2.5m :=
A
str
l
str
b
str
6m
2
= := aria de strapungere considerata
u
0
2 l
str
b
str
+
( )
9.8m = := lungimea perimetrului de control considerat
1.15 := conform Fig.3.62 Pag.99 din Kiss
N'
ed
P
k

Gd
Q
k

Qd
+
( )
712.56kN = :=

ed

N'
ed
u
0
d
139.361
kN
m
2
= := efortul unitar maxim de strapungere
C
rdc
0.12 :=

1
1 :=
k 1 200
mm
d
+ 1.577 = :=
A
s.eff
L
r
H
r

4.351 10
4
= :=

min
0.035
3
2
f
ck
:=
min
256.06 :=
a 2 d
r
1.084m = := distanta de la marginea stalpului la marginea perimetrului de control

rd
max C
rdc

1
k 100 20 ( )
1
3
2
d
a

1

min
2
d
a
,

(
(
(

283.461 = :=

ed

rd
< nu este necesara armatura de strapungere