www.cimec.

ro

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAŞI

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE IAŞI

VASILE CHIRICA DUMITRU BOGHIAN

ARHEOLOGIA PREISTORICĂ A LUMII NEOLITIC ŞI ENEOLITIC

EDITURA HELIOS IAŞI - 2003
www.cimec.ro

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAŞI

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE IAŞI

BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA IASSIENSIS XII Editor VASILE CHIRICA

VASILE CHIRICA, DUMITRU BOGHIAN ARHEOLOGIA PREISTORICĂ A LUMII
I-PALEOLITIC - MEZOLITIC (V.CHIRICA) II-NEOLITIC ŞI ENEOLITIC (D.BOGHIAN)

Coperta: Daniela Grapă ©Vasile Chirica, Institutul de Arheologie Iaşi, str.Lascăr Catargi, nr.18, Iaşi, România. ISBN 973-99952-8-4
www.cimec.ro

CUPRINS
Capitolul 10. Consideraţii generale şi cronologie Capitolul 11. Neoliticul şi Eneoliticul în Orientul Apropiat Capitolul 12. Neoliticul şi Eneoliticul în Asia Centrală Capitolul 13. Neoliticul şi Eneoliticul în zona Indusului Capitolul 14. Neoliticul şi Eneoliticul extrem-oriental şi sud-est asiatic Capitolul 15. Neoliticul şi Eneoliticul din Africa Capitolul 16. Neoliticul şi Eneoliticul din Europa Neoliticul şi Eneoliticul carpato-danubiano-pontic Capitolul 17. Societăţile producătorilor din zona americană Glosar Bibliografie Ilustraţii ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 20 48 55 58 70 84 137 152 154 163 170

www.cimec.ro

cimec.www.ro .

fiind cunoscute contribuţiile lui: John Lubbock (1865). fiind una dintre cele mai însemnate cotituri culturale înregistrate de societatea umană. sociale şi spirituale la nivelul epocii neolitice (gr. Gabriel de Mortillet (1883). în interiorul acestei perioade istorice. pe baze tipologice. în secolul al XXlea. Richard Pittioni propunea pentru aceasta. evidenţiate prin numeroase modificări culturale faţă de perioada anterioară. şi de restructurări etnice care. încă din secolul al XIX-lea. însoţite.cimec. ulterior.ro . fapt care s-a repercutat în apariţia unor noi şi complexe elemente ale structurilor economice. Noua epocă a pietrei a fost decelată. având în vedere 3 www. în vreme ce. în lipsa unor izvoare scrise. denumită şi epoca pietrei şlefuite. din păcate.NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL Neoliticul şi. nu le vom cunoaşte suficient niciodată. CAPITOLUL 10 CONSIDERAŢII GENERALE ŞI CRONOLOGIE Începând cu Epipaleoliticul. Eneoliticul. în unele zone ale Lumii Vechi. Ulterior. în mod normal. o altă etapă de remarcabil progres a fost marcată de Eneolitic (Chalcolitic). au marcat importante cotituri în evoluţia generală a societăţii omeneşti. neos/ νέος = nou). societatea umană a cunoscut o accelerare a dezvoltării sale istorice. Georg Nilson (1868). care face trecerea spre protoistorie.

cercetătorul britanic Gordon Childe. din “prădător” şi consumator (vânător. 4 www. schimbarea felului în care comunităţile umane îşi procurau resursele alimentare sau cum au realizat o serie de progrese tehnologice. Cu toate acestea. realizarea uneltelor de piatră cioplită. cum ar fi intervenţia directă. specifici începutului Holocenului. care păreau oarecum sincrone şi acumulate dintr-o dată. care a fost. avându-se în vedere că cele mai multe dintre trăsăturile noului mod de viaţă au fost inventate la sfârşitul Paleoliticului superior şi în Epipaleolitic/Mezolitic. vorbea de o “revoluţie neolitică”. care l-au transformat treptat. 1966). care ar fi forţat unele comunităţi umane să adopte un nou comportament economic. prin amploare şi consecinţe. Ca argumente erau invocate: trecerea la practicarea cultivării plantelor şi la creşterea animalelor. caracteristicile sale fiind stabilite în urma unor asidui cercetări. ci şi celor subiectivi. cu implicaţii deosebite. Acelaşi specialist a schiţat şi un scenariu asupra felului în care s-a trecut la noul mod de viaţă.importanţa producţiei ceramice. conştientă şi intenţionată a omului în natură. din timpurile moderne. procesul desfăşurându-se gradual. când a devenit.ro . comparabilă. înţelegându-se că noua tehnologie de confecţionare a uneltelor şi armelor de piatră ar fi fost determinantă. Însumând toate achiziţiile tehnologice şi structurale. înlocuită cu cea de “transformare”. ipoteză la care subscriem şi noi. obiectivi. de “evoluţie neolitică”. cunoscut sub denumirea de ipoteza oazelor (în condiţiile aridizării climatului în preborealul şi borealul oriental. care sunt proprii noii epoci a pietrei. încă din 1929. termenul de Keramikum. Cercetările arheologice efectuate după cel de-al doilea război mondial şi utilizarea unor metode moderne de datare şi interpretare a vestigiilor au permis reconsiderarea vechilor concepţii şi abandonarea parţială a noţiunii de “revoluţie neolitică”. Neoliticul a fost caracterizat drept epoca pietrei şlefuite. menţionaţi anterior. agricultura ar fi apărut şi s-ar fi practicat în anumite “oaze” situate în imensul spaţiu al Semilunii Fertile. şlefuită şi perforată. tot mai frecvent. social şi spiritual.cimec. multă vreme. unde este prezent şi noul mod de viaţă) (Childe. Aceste transformări se datorează nu numai factorilor obiectivi. punând accent pe factorii climatici. evident respectând diferenţele temporale cu “revoluţia urbană” sau cu “revoluţia industrială”. din ce în ce mai evidentă.. confecţionarea ceramicii etc.

perioadă. până în prezent. nu a fost. a fost folosită. fie sub forma cultivării plantelor. fie în legătură cu creşterea unor animale domestice. Enéolithique. având în vedere că antecedente există din perioada anterioară (vezi mai jos). aurul. cuprinsă între mileniile IX/VIII–IV/III bc. Pentru a desemna perioada inaugurată de acest amplu progres tehnologic. unde cantitatea de piese de aramă este mare. trăsăturile modului Neolitic de viaţă şi de gândire sunt deosebit de complexe. este întrebuinţat termenul de Eneolitic (lat. de aceea. Âge de la Pierre et du Cuivre. transmise. de atunci. în care deşi s-a trecut la noul mod de viaţă. În unele zone. poate fi divizată în 5 www. în special de cel al pirotehnologiilor. argintul. Stone and Cooper Age). În ceea ce priveşte periodizarea şi cronologia. În acest context. Deoarece Eneoliticul prezintă numeroase elemente de legătură cu perioada anterioară. Âge du Cuivre. na fost numită protoneolitic. fie confecţionarea ceramicii. aeneus = aramă). lipsind alte trăsăturii. în mod obligatoriu. desemnând modul de trai al comunităţilor umane aflate la periferia Lumii Vechi care au adoptat unele componente ale Neoliticului. când pe lângă piatră au început să fie utilizate şi unele metale: arama. în principal). În literatura de specialitate mai este cunoscut şi termenul de subneolitic. (Äneolithikum. De asemenea. noţiunea de Neolitic aceramic (preceramic. inventată ceramica. cu un ansamblu de schimbări secundare. Eneolithic). pescar etc. şi. Pre-Pottery Neolithic. toate componentele sale. putându-se vorbi de noua perioadă istorică fără a fi acumulate. adesea.cimec. legat. adaptativ şi preventiv alimentar. chiar dacă nu o depăşeşte pe cea a uneltelor şi armelor de piatră. Cooper Age) sau vârsta pietrei şlefuite şi a aramei (Steinkupferzeit.ro . epoca nouă a pietrei. în faţa noilor provocări apărând elementele economiei de producţie.) în producător propriu-zis (cultivator de plante şi crescător de animale.culegător. încă. khalcos/χαλκως=aramă). cu un nou comportament economic al omului. sinonim cu cel de Chalcolitic (gr. a fost întrebuinţată denumirea de epocă a aramei (Kupferzeit. există mai mulţi termeni pentru a defini cea dea doua parte a Neoliticului. De aceea. Akeramikum) pentru o perioadă destul de îndelungată. pledăm pentru încadrarea acestui ultim stadiu neolitic tot în epoca pietrei şlefuite.

cimec. plante textile şi oleaginoase. de “prădător” şi consumator. Încă de la sfârşitul Paleoliticului superior şi al Epipaleoliticului diferitele comunităţi umane. reliefându-se prin aportul hidraţi de carbon şi. respectiv. atestă în Orient din 6 www. Zdrobite. textile şi utilităţi diverse. cu evidente legături între ele: Neoliticul propriu-zis (mileniile IX/VIII–VI/V bc) şi Eneoliticul (mileniile VI/V–IV/III bc). care culegeau gramineele sălbatice–grâul sălbatic (speciile Triticum boeticum şi Triticum dicoccoides) (fig. leguminoase. frământate şi fierte au fost pregătite sub formă de fierturi. Domesticirea plantelor a fost o importantă achiziţie culturală a omului neolitic.două perioade distincte. la cel protoistoric şi istoric.). de calorii.. 1). fiecare cu subdiviziunile sale timpuriu. iar prin fermentarea orzului se obţinea berea. TRĂSĂTURILE MODULUI NEOLITIC DE VIAŢĂ ŞI GÂNDIRE Cultivarea plantelor reprezintă una dintre cele mai importante modificări comportamentale umane. cerealele au devenit o sursă importantă de hrană. o manipulare voită de către specia umană. produsă de Neolitic şi legată de trecerea de la stadiul preistoric. mazărea (Pisum sativum) au făcut trecerea către cultivarea plantelor. în vreme ce agricultura pre-domestică şi neconştientă.ro . deopotrivă şi obligatoriu. în special. plante textile şi oleaginoase etc. şi o serie de leguminoase–lintea (Lens sp. Agricultura a implicat. din zona Semilunei Fertile. fapt pentru care există scheme regionale şi microzonale. pentru scopuri alimentare. s-a caracterizat prin culegerea şi folosirea de plante sălbatice. de producător al resurselor alimentare. o băutură slab alcoolizată. măzărichea (Vicia sp. terciuri şi turte. cu potenţe reale.). orzul sălbatic (Hordeum spontaneum) şi ovăzul sălbatic (Avena) etc. obţinerea de seminţe. provocat printr-o selecţie conştientă. În această viziune. primare şi secundare influenţa acestora pentru nivelul de trai. mijlociu şi târziu) şi cu specificităţi pentru fiecare zonă.) măzăroiul (Lathyris cicera). fără ca noua epocă să însemne numai o “revoluţie alimentară”. leguminoase. produs la nivelul populaţiilor de graminee. care a avut drept urmare un răspuns biologic şi genetic. cu scopul reproducerii acestora (graminee.

Tigru.ro . observaţia. către sfârşitul Neoliticului şi. exploatându-se doar fertilitatea naturală a pământului. Iordan). deoarece atentele studii arheobotanice şi arheozoologice din Orient relevă o abundenţă de surse alimentare în văile marilor fluvii Nil. cultivarea plantelor a cunoscut un progres vizibil. foarte elaborat. in. fără a se mai putea lua în considerare.Neolitic. cel puţin deocamdată. leguminoasele au contribuit la întreţinerea echilibrului vitaminic. au început să fie utilizate unele metode de îmbunătăţire a calităţii solului. atât de caracteristic Neoliticului. o anumită presiune demografică. confecţionarea pieselor textile. Se poate considera că trecerea de la cules la semănat s-a datorat unei multitudini de factori printre care pot fi menţionaţi: existenţa gramineelor şi leguminoaselor sălbatice în peisaj. pregătind formele superioare de organizare socială şi politico-militară. o schimbare de mentalitate economică şi spirituală. în Eneolitic. Drumul de la cules/recoltat la cultură a fost destul de lung. au fost domesticite şi cultivate unele plante oleaginoase (susan) şi textile (cânepă. epuizarea periodică a resurselor din preajma aşezărilor. cu partea activă din piatră şi corn). primele unelte ale cultivatorilor nefiind deosebite esenţial de cele ale culegătorilor iar cunoştinţele dobândite au fost folosite şi transmise conştient. experimentul şi chiar întâmplarea au jucat un rol important. perfecţionându-se tehnicile de lucrare a pământului prin arare cu ajutorul aratrului (plug incipient de lemn. 7 www. Dacă la început agricultura era extensivă şi itinerantă. de către femei. complex şi insuficient clarificat. În acelaşi timp.. mai ales a bovinelor. până acum.cimec. probabil în prelungirea obiceiurilor de cules. bumbac etc. componentă de bază a cultului fertilităţii şi fecundităţii. cu paleo-divinităţile sale. culese pentru consum. proteic şi lipidic în organism. Eufrat. aşa cum sunt cunoscute în cultura Obeid (mileniul V bc) şi la Vădastra (sfârşitul mileniului V bc). prezente în cadrul tuturor religiilor antice. mai ales. Comportamentul prevăzător al omului. utilizate pentru alimentaţie. cultivarea primitivă a plantelor a fost practicată.). prin uzitarea îngrăşămintelor de origine animală şi a irigaţiilor cu ajutorul canalelor. o instabilitate climatică care ar fi generat o penurie alimentară. tractat cu ajutorul vitelor mari. În acelaşi timp. fapt care s-a răsfrânt pe plan spiritual în naşterea ideilor despre Terra Genitrix (Pământul-Mamă). Pe lângă acestea.

generând aşa8 www. Epipaleoliticul şi începuturile Neoliticului. păstoritul. remarcat prin cultura sorgului şi meiului african. premisele sale fiind prezente în perioada finală a Paleoliticului. În acest context. comportamental. 2). pe zone geografice.ro . Domesticirea şi evoluţia ulterioară a animalelor domestice a produs importante modificări în organismul acestora. domesticirea animalelor a cunoscut cel puţin două etape: o etapă de iniţială în care erau vânate animalele mature. oaia (Ovis aries). Vânătorii cunoşteau caracteristicile şi comportamentul acestor specii.În Neolitic şi Eneolitic au existat o serie de particularităţi. au constituit baza biologică naturală pentru domesticire. iar în zona mezo-americană lama (Lama lama) şi alpaca (Lama pacos). în spaţiul chinez yakul (Poephagus grunniens). din care se va dezvolta. atât din punct de vedere biologic (somato-morfologic şi patologic) cât şi “psihologic”. vânate cu predilecţie la sfârşitul Paleoliticului şi în Epipaleolitic. capra sălbatică (Capra hircus) şi mistreţul (Sus scrofa ferus). şi etapa creşterii propriu-zise a animalelor domestice în cadrul aşezărilor sau pe lângă acestea. sau arealul mezo-american unde a fost domesticit teosintul care stă la baza porumbului domestic şi fasolea Domesticirea şi creşterea animalelor este o altă achiziţie fundamentală a modului de viaţă neolitic. prin selecţie artificială şi întreţinerea lor în condiţii mai bune decât cele oferite de mediul natural. În zona Indiei a fost domesticit zebul (Bos indicus) şi bivolul (Bos bubalis). din rândul lor şi a urmaşilor lor recrutându-se viitorii crescători de animale. pe lângă centrul Semilunii Fertile (fig. puii fiind prinşi şi crescuţi. când comunităţile umane practicau o fază avansată a vânătorii. unde s-a domesticit şi cultivat orezul şi meiul. cunoscându-se zona extrem-orientală. în Orient şi Anatolia: bovinele (bour-Bos primigenius). schimbându-şi treptat comportamentul şi domesticindu-se. spaţiul saharian. Odată cu Neoliticul sa intrat într-o nouă etapă a relaţiilor antropozoologice. cei care supravieţuiau şi se maturizau reproducându-se în captivitate. selectându-se şi ameliorându-se caracteristicile acestora. lărgindu-se treptat registrul speciilor domesticite. trebuie arătat că patru dintre speciile de animale. a cultivării plantelor.cimec. În perioada care cuprinde sfârşitul Paleoliticului superior. predominant la unele comunităţi.

realizat începând cu o etapă evoluată a Neoliticului. Produsele obţinute prin creşterea animalelor nu ofereau numai o mai mare siguranţă alimentară şi produse (carnea. cantitatea materialelor osteologice provenind de la specii sălbatice având. din raţiuni estetice. noii indivizi diferenţiindu-se. de strămoşii lor sălbatici. măsuri pentru cereale. Ceramica reprezintă unul dintre cele mai însemnate produse ale gândirii şi muncii umane. iniţierea în vârsta adulţilor şi agrement. ouă. Câteodată. materii prime textile (lâna. pentru antrenament războinic. firele de mătase). putând fi interpretate ca o scriere pictografică. îmbogăţind registrul nutritiv al omului preistoric. artistice. folosirea forţei de muncă la cărat şi tracţiune etc. în cultura Jomon (Japonia) sau din fazele neolitice preceramice PPNA (la Mureybet-Siria) şi PPNB (Munhata-Israel. obţinerea firelor de păr şi lână. lipidică şi vitaminică. ci şi o nouă forţă de muncă şi tracţiune. chiar dacă statuete antropomorfe şi zoomorfe lucrate din argilă crudă au fost confecţionate în timpul ultimei vârste a gheţii din Europa (Würm III) la Dolni Vestonice (Moravia. Selectând indivizii cei mai robuşti. omul a indus o serie de calităţi care nu se găsesc decât periodic la precursorii sălbatici: lactaţia prelungită. transportul unor lichide alimentare. Ganj Dareh-Munţii Zagros/Iran). uneori. care a marcat profund viaţa de toate zilele şi evoluţia ulterioară a comunităţilor umane. a şeptelului. servind atât la stocarea şi pregătirea superioară a hranei. noi mijloace de transport. Ghoraifé-Siria. pe la mijlocul mileniului al VIII-lea bc. Franţa). glucidică. laptele. miere) cu o importantă valoare proteică.numitul stres al domesticirii. păstrarea resurselor de apă. Cehia) şi Tuc D’Adoubert (Ariège. ceramica reprezintă o invenţie. Aswad II. încadrată în categoria pirotehnologiilor.. În mod normal. introducând sarea în hrana acestora. din ce în ce mai mult. sau pentru înfrumuseţarea ambientului gospodăresc. ca vase sacre şi accesorii de cult. pentru completarea resurselor de hrană. cote destul de ridicate. 9 www. creşterea cantităţii de carne şi grăsime.cimec. Din punct de vedere material. cât şi în anumite procesiuni religioase. prin fierbere frecventă. vânătoarea a continuat să aibă o importanţă aparte. decorul incizat sau pictat al unor vase reflectă elemente din viaţa şi gândirea comunităţilor neolitice şi eneolitice. părul.ro . penele. asigurându-le adăpost şi alimentaţie oarecum constantă. spirituale.

Acest meşteşug a contribuit la realizarea majorităţii uneltelor şi armelor din epocă. cel mai adesea. să fi fost depăşit cantitativ de producţia ceramică. în asociere cu alte vestigii. metalic. În ceea ce priveşte materiile prime din care s-a fabricat utilajul şi armamentul litic. silexul balcanic etc. în Neolitic şi Eneolitic. în special vesela. Ceramica a fost un rezultat al unor complexe tehnici şi arte de prelucrare a argilelor. cvasi-cilindrice şi amorfe. directă. populaţiile din unele zone geografice. pe nicovale de piatră. Deşi aceste tehnici apar încă din Epipaleolitic. Cioplirea uneltelor şi armelor litice nu cunoaşte. o fosilă directoare. în funcţie de tradiţiile moştenite. uscarea şi arderea lui. forţa de creaţie a fiecărei comunităţi şi influenţele primite din partea altor triburi şi civilizaţii. au cunoscut o adevărată înflorire doar în Neolitic şi Eneolitic. Confecţionarea utilajului şi armamentului litic. unele modificări esenţiale faţă de perioada anterioară. prin omogenizarea amestecului plastic. decorarea. ceramica reprezintă un important limbaj arheologic. vulcanice şi cele metamorfice. din nuclee cvasi-piramidale şi cvasi-conice. evoluţia şi încadrarea temporală a acestora. cornular.). modelarea acestuia. de lut şi lemn cunoaşte. în urma cărora se obţin. prin diferitele sale categorii. diferite obiecte. în Neolitic şi Eneolitic. indirectă sau prin presiune. bineînţeles mai intens cele care se găseau în mediul în care a trăit fiecare comunitate. cioplirea lamelară şi aşchială. Cercetarea arheologică şi/sau preistorică a stabilit că. Din această cauză. zona Tokaj-Satu Mare. 10 www. Insulele Melos şi Lipari (fig.incipientă. prelucrate secundar. forme şi decoruri. două sau mai multe planuri de lovire. inventându-se noi tehnici şi tehnologii de prelucrarea a acestor materii prime. noi etape de dezvoltare. pe baza căruia se reconstituie profilul istorico-cultural al unor populaţii şi societăţi. 3). prin retuşare şi. au prosperat de pe urma valorificării acestor materii prime şi chiar prefabricate (obsidian – Cappadocia. cele mai importante fiind şlefuirea sau polisarea şi perforarea. uneori. obţinându-se produsele de debitaj: lamele şi aşchiile care au fost. deopotrivă. Sa practicat. cu ajutorul percutoarelor. bogate în resurse litice.ro . chiar dacă pare. trebuie arătat că s-au folosit rocile sedimentare. intens folosită în protoistorie şi istorie. un marker cultural.cimec. uneori. osteologic. cu unul.

gratoare şi racloare. Perforarea uneltelor şi armelor de piatră necesita cunoştinţe deosebite din partea meşteşugarului şi o “maşină de găurit” primitivă. completând repertoriul mijloacelor de muncă şi al obiectelor de podoabă. poansoane. sau folosind coarda slăbită a unui arc. În vârful acestui ax se fixa un “burghiu” constând dintr-un os sau băţ tubular sau un străpungător de silex.ro . dălţi şi dăltiţe. piesele crescând dimensional şi diversificându-se funcţional. şi. în care se practicau. vârfuri de săgeată şi suliţă. cu ajutorul unor sfori groase. După o cioplire mai mult sau mai puţin sumară. piele. se realiza şlefuirea pe un suport abraziv. percutoare. o serie de orificii în care se fixa un ax. de formă ovală sau rectangulară cu marginile rotunjite şi suprafeţele alveolate. prin care se obţinea o eboşă (piesă prefabricată). Utilajul şi armamentul litic cioplit.. corn şi aramă. pietre pentru ascuţit. 11 www.polisare. un loc însemnat în cadrul artefactelor Neolitice şi Eneolitice. utilizându-se şi calităţile abrazive ale nisipului umed. căruia i se putea imprima o mişcare rotativă. zdrobirea boabelor de cereale. la mărunţirea coloranţilor minerali şi a altor substanţe. folosite pentru prelucrarea altor unelte de piatră.. Ca materii prime pentru acest tip de utilaj. topoare-ciocan. “nicovalele”. presatoare şi retuşoare. cu care se realiza perforarea propriu-zisă. corn şi dentiţie prelucrată ocupa. şlefuit şi perforat (topoare. os. bile de praştie etc. compusă dintr-un cadru din lemn masiv. trase manual. în secundar. mojare şi pive. unele retuşate atent. lame de seceră) şi arme (lame de pumnal. utilizate pentru “măcinarea”.cimec. poate lemn sau argilă etc.) este foarte complex şi variat tipologic şi funcţional. topoare de luptă etc. cu diferite profiluri. tesle.. probabil. de asemenea. străpungătoare. deosebit de eficace. mai ales. cu ajutorul nisipului şi a apei şi finisarea prin frecarea pe diferite materiale (os. constând dintr-o tijă de lemn. în Eneolitic. succesiv de cele două capete. sau ca proiectile.). Deşi unele elemente ale şlefuirii şi perforării uneltelor şi armelor litice au apărut din Epipaleolitic. obţinându-se unelte (cuţite. Din piatră au mai fost confecţionate: râşniţele de mână. frecătoare (zdrobitoare sau pisăloage). ciocane şi măciuci. întregi sau compuse). Utilajul din os. aceste achiziţii au cunoscut o deosebită dezvoltare în cea de-a doua parte a Neoliticului şi.

şlefuire etc. bile etc. precum şi ca însemne de distincţie socială. topoarelor-ciocan. dălţi. provenind de la animale domestice şi sălbatice. mărgele.. cercei şi inele. spatulele. dure. aşa cum ne arată şi studiile traseologice şi tafonomice. etc. prin percuţie şi spargere intenţionată. Ca podoabe. piese de mobilier. Uneltele de lut ars sunt mai puţin numeroase decât precedentele. cornulare şi elemente de dentiţie.comunităţile neolitice şi eneolitice au întrebuinţat. folosindu-se aşchii şi burine de silex. pentru realizarea uneltelor. cu ajutorul străpungătoarelor şi burinelor de silex. os sau aramă. Dintre piesele mai mărunte din os pot fi amintite: suveici. cuţitele şi pumnalele. prin tehnica renurajului. utilizându-se un substrat dur. brăzdare din corn de cerb (aratruri.. perforare. suporturi (“manşoane”). Încă din Neoliticul timpuriu (mileniul al VIII-lea bc) există dovezi ale cunoaşterii şi prelucrării timpurii a 12 www. greutăţile de lut ars. rame de seceri. cârlige pentru capcane.ro . Ca artefacte de corn şi os se remarcă: străpungătoare. topoarelor-ciocan. ciocanele. osteologice. săpăligile-ciocan. au oferit.. harpoanele. cu firul umed şi nisip. secţionare.. materii prime organice. canini de animale de pradă s-au realizat podoabe folosite pentru înfrumuseţare şi vestimentaţie. Prelucrarea metalelor. unele cu decoruri circulare şi geometrice şi plăsele. Între acestea pot fi amintite: fusaiolele. armelor şi podoabelor de os şi corn. pentru războiul de ţesut vertical. nu numai o însemnată cantitate de carne şi alte esenţiale produse animaliere. scheletice. Prelucrarea osului. defense de mistreţ. mânere realizate din oase tubulare. coliere etc. despicare. suporturi. andrele. cornului şi dentiţiei se realiza prin cioplire. rotunjite la capete. vârfuri de săgeată şi suliţă. lucrate din pereţi longitudinali ai unor oase.. duzele de lut. mânere.. acele. de diferite forme. râmocuri). politică. plantatoare şi/sau scormonitoare. abraziune. în special tubulare. ci şi menţionatele materii prime organice. Creşterea animalelor domestice şi vânătoarea. recipiente din corn de cerb. militară şi religioasă. vorbind de o economie neolitică şi eneolitică deosebit de complexă. săpăligi. harpoane şi cârlige de pescuit etc.cimec. fiecare prezentând perforări. şlefuitoare. din canini de cerb. în care se prindeau sulele şi pumnalele de silex. brăţări. dar ocupă un loc distinct în cadrul utilajului neolitic şi eneolitic în practicarea unor ocupaţii casnice şi comunitare. cu granulaţie diferită..

Aceste artefacte nu sunt foarte numeroase dar sunt foarte importante. în Eneolitic asistăm la dezvoltarea unei metalurgii propriu-zise (reducere din minereu. unde acest metal se găsea la zi. Acestea sunt doar supravieţuiri ale unei înfloritoare producţii şi circulaţii metalurgice de altădată. piese de cult etc. cercei. Cărbuna (R. la început ca oricare altă rocă. nordul Iranului. O serie de descoperiri de piese de aramă au fost asociate în tezaure-depozite de amploare. în anumite centre. după invenţia ceramicii. dacă în Neolitic se poate vorbi de o paleometalurgie.. topoare cu braţele în cruce.. topoare-daltă (fig. Aibunar (Bulgaria). una dintre cele mai însemnate pirotehnologii. metoda cerii pierdute etc. În acest context. 4) etc. curbura carpatică de nord-vest. natural purificată. noile materii prime căpătând un rol deosebit în plan economic. care se adaugă la cele deja 13 www. brăţări din sârmă şi tablă. De asemenea. unele interpretate ca sceptre. cuţitele. definindu-se.ro . simple sau plurispiralate. inele. în anumite regiuni. lame de halebarde. ca sumă de tehnici şi tehnologii de prelucrare a metalelor. Rudna Glava (Serbia). a reprezentat. aurului şi argintului cu o influenţă hotărâtoare pentru devenirea ulterioară a societăţii. pumnalele. Metalurgia. topoare două tăişuri paralele. în special a cuprului (baterea la rece). în special la cald. Printre cele mai de seamă centre metalurgice eneolitice pot fi amintite cele de la Timna (Wadi Arabah. cu reflexe însemnate pe plan material şi spiritual. Acestea pot apărea în iviri naturale la zi. chiar o epocă a aramei (Kupferzeit).. cum ar fi cele de la Varna şi Devnja (Bulgaria). Moldova). topoarele.aramei– Çayönü (Turcia). ale bronzului şi fierului. mai pot fi menţionate şi alte tipuri de unelte şi arme de aramă: seceri. bivalve. fiind numai lucrate. străpungătoarele (sulele). Tipologic se pot distinge: acele.). Israel). un alt important meşteşug.cimec. în perioadele următoare. Nahar Mishnar (Israel) etc. Caucazul. şi podoabe: discuri. sub formă de pepite. cu aspect şi proprietăţi curioase. turnare în tipare monovalve. prin procedee simple cum este baterea la rece. topoare-ciocan (Hammeräxte). când s-au folosit tehnici simple de prelucrare a metalului.. cârligele de undiţă. Tibava (Ungaria). arătând progresele înregistrate în domeniul metalurgiei aramei şi al schimburilor intercomunitare. topire. şi ne arată care ar fi fost cantitatea de produse aflate la un moment dat în circulaţie. în stare nativă.

complexelor gospodăreşti. întinderea şi durata de existenţă a acesteia. ci erau constituite din familii. cât şi caracteristicile economiei practicate de comunitatea respectivă. clanuri şi obşti înrudite sau nu. dintotdeauna. regula rudeniei fiind completată de cea a teritorialităţii. civilă. capacitatea de a rezista la diferite atacuri. prefigurând evoluţia istorică ulterioară. sesizabile la nivelul tuturor culturilor arheologice cunoscute. mai apoi. Habitatul trebuia să asigure supravieţuirea unei comunităţi umane. depindea evoluţia ulterioară a membrilor săi. eneolitice erau alcătuite nu numai din indivizi şi grupe umane înrudite direct. de a-şi organiza habitatul.ro . modul de trai şi de gândire al lor. construirea fortificaţiilor şi locurilor de cult). De modul de alegere a locului pentru întemeierea noii aşezări. înflorirea unor civilizaţii fiind 14 www. Această nouă atitudine se află în continuarea comportamentului lui Homo sapiens. dezvoltarea economică. social-politice şi spirituale ale unei societăţi complexe. vegetale şi animale. odată cu sedentarizarea mai accentuată a diferitelor comunităţi umane. în cadrul sistemului numit chieferie şi chiefdom. mai apropiate sau mai îndepărtate.cunoscute din perioada anterioară (estul Anatoliei). chiar şi între cele aparţinând altor specii. într-un anumit interval temporal. Unele dintre marile aşezări neolitice şi. necesităţile individuale şi colective. locuinţelor. cu profunde implicaţii sociale şi conotaţii practice şi spirituale. în care aristocraţia gentilică şi tribală. situaţii care presupun existenţa unor conducători şi a unei ierarhizări pe ranguri şi categorii sociale. Odată cu Neoliticul se observă o preocupare deosebită a unor comunităţi umane pentru organizarea superioară a habitatului şi spaţiului (întemeierea aşezărilor. şi toate componentele fizice ale mediului. de resursele zonei şi posibilităţile de exploatare a acestora. militară şi religioasă avea un rol de seamă în conducerea structurilor economice.cimec. vizibil din Paleoliticul superior. probabil. şi unele schimbări în modul de organizare socială. deoarece a existat. Din Neolitic. presupunând. o competiţie naturală între grupele de populaţii. stabilitatea şi nedeteriorarea resurselor economice şi alimentare. atât în ceea ce priveşte organizarea. se observă o accentuare a interdependenţelor dintre caracteristicile geografice ale locului de întemeiere a aşezărilor şi tipul de locuire realizat. inclusiv de raporturile cu alte aşezări vecine. de felul de organizare internă a locuirii şi relaţional externă.

urmarea realizării unui echilibru între aceste componente. A fost realizată, astfel, o mare varietate de aşezări, fortificate natural şi antropic, locuinţe, anexe şi complexe gospodăreşti, construcţii-sanctuar, monumente funerare, toate purtând amprenta tradiţiilor evolutive, a influenţelor receptate şi creativităţii respectivelor comunităţi umane, care s-au adaptat dinamic la condiţiile în care au trăit, de mediu sau sociale. Trecerea la noile moduri de viaţă, neolitice şi eneolitice, cu întreg cortegiul de transformări, a determinat şi o profundă modificare a spiritualităţii producătorilor, materializată într-o “revoluţie” spirituală neolitică şi eneolitică. Trebuie remarcat, pe de o parte, că în Orient, acolo unde noul mod de viaţă s-a impus printr-o evoluţie firească, poate fi sesizată o anumită continuitate spirituală între Paleoliticul superior, Epipaleolitic şi Neolitic, în cadrul reprezentărilor plastice, vorbind de modul în care cultul fecundităţii şi fertilităţii din epoca pietrei cioplite evoluează spre noi forme ale cultului fecundităţii şi fertilităţii din Neolitic. Stau dovadă, în acest sens, statuetele feminine de piatră sau cuplurile, redate uneori în poziţii explicite de acuplare, descoperite în unele aşezări natufiene sau aparţinând perioadei preceramice (PPNA). Pe de altă parte, mai ales în Neoliticul central şi nord-vest european, se observă o interesantă împletire între vechile tradiţii spirituale Epipaleolitice /Mezolitice şi cele Neolitice vehiculate prin migraţie sau aculturaţie, conferind o anumită originalitate spiritualităţii neolitice şi eneolitice. În spiritualitatea Neolitică, aşa cum arăta şi Mircea Eliade (Eliade, 1992), a existat o legătură directă, mistică, între fertilitatea femeii (mamă) şi fertilitatea pământului-mamă (Terra Mater, Terra Genitrix), exprimată printr-o mare varietate de manifestări ale agricultorilor şi crescătorilor de animale, în principal: sanctuare şi locuinţe de cult, complexe de cult, plastică antropomorfă şi zoomorfă aflată în diferite asocieri etc.. Este posibil, aşa cum arăta Jacques Cauvin, ca de la începuturile Neoliticului (fig. 5) să se fi configurat, în Orient, cuplul fundamental femeie–taur, implicând cele două componente telurică (chtoniană) şi solară (uraniană) ale cultului fecundităţii şi fertilităţii, vorbind de o veritabilă revoluţie mentală “la revolution des symboles” (Cauvin, 1994). Asemenea elemente ale spiritualităţii neolitice se observă în cadrul sanctuarelor de la Çatal 15
www.cimec.ro

Hüyük, unde erau reprezentate bucranii aflate în asociere cu imagini feminine, redate în poziţii ginecologice şi cu scene de vânătoare cultică a taurului, sau la Hacilar, cu o plastică antropomorfă deosebit de expresivă (fig. 6). Din zona orientală, aceste manifestări spirituale s-au răspândit spre zona europeană, urmând direcţia de deplasare a comunităţilor neolitice care au neolitizat Europa de sud-est şi balcano-carpatică. Din punct de vedere spiritual, lumea neolitică carpatobalcanică, care făcea parte din Vechea Europă (Gimbutas, 1989 b), concepută ca o extensie a Lumii Vechi, reprezintă un fel de Orient după Orient, multe forme ale spiritualităţii transmiţându-se direct sau indirect. În acest context se înscriu sanctuarele, locuinţele şi complexele de cult, plastica antropomorfă şi zoomorfă, feminină şi masculină, din lumea cicladică, egeeană şi balcanocarpatică, care prezintă, uneori, mari asemănări cu manifestările şi realităţile din zona orientală. Cu cât se avansează spre Europa Centrală, vechile tradiţii spirituale orientale se estompează şi, deşi se menţin, vădesc o îmbinare originală, aşa cum am mai arătat, în cadrul complexului cultural liniar-ceramic, între gândirea comunităţilor neolitice colonizatoare şi vechiul fond epipaleolitic/mezolitic, care a fost asimilat. De aceea, reprezentările plastice antropomorfe şi zoomorfe, feminine şi masculine, sunt mult mai rare, fiind realizate, mai ales, pe ceramică, cultul fecundităţii şi fertilităţii având alte forme de expresie, mai puţin evidente din punct de vedere arheologic. Este foarte posibil ca, de la începuturile Neoliticului încă, să se fi configurat panteonurile cu paleodivinităţi, care s-au individualizat în perioadele ulterioare, şi sunt cunoscute din epoca bronzului, între care divinităţile vegetaţiei, naturii şi/sau dragostei aveau un loc bine definit (Iştar/Aştarte şi Dumunzi/Tamuz, Isis şi Osiris, Cybele, Gea, Demeter etc..), chiar dacă nu mai aveau locul central. Din Eneolitic, în spiritualitate şi-au făcut loc noi divinităţi, teme, idei şi practici magico-religioase, legate de dezvoltarea pirotehnologiilor (prelucrarea superioară a ceramicii şi metalurgia cuprului), materializate în afirmarea tot mai puternică, în cadrul cultului fecundităţii şi fertilităţii, a componentei solare (uraniene), reprezentate, aşa cum arăta Mircea Eliade, prin diferite zeităţi 16
www.cimec.ro

centrale sau secundare, inclusiv meşteşugăreşti şi metalurgice (“stăpânii focului”, “făurari divini şi eroi civilizatori”, “făurari, războinici, maeştrii ai iniţierii”, cultul soarelui, o “mitologie a metalelor” etc.)(Eliade, 1996). Configurarea panteonurilor cu paleo-divinităţi, existenţa sanctuarelor, a locuinţelor şi complexelor de cult, a diferitelor ,manifestări şi practici magico-religioase, existenţa, probabilă, a unui personal religios, cu loc şi rol bine definit, vorbesc de importanţa religiei în viaţa spirituală neolitică şi eneolitică. În ceea ce priveşte ritul funerar, credem că şi acesta era legat de cultul fecundităţii şi fertilităţii, existenţa şi post-existenţa fiind înţelese ca etape obligatorii în ciclul “eternei reîntoarceri”: viaţă – moarte – renaştere (Eliade, 1992). Diversitatea riturilor funerare de inhumaţie exprimă variante ale unor concepţii închegate, parţial moştenite din Paleoliticul superior şi Epipaleolitic/Mezolitic. În anumite zone, mai ales europene, şi-au făcut loc, de la începuturile Neoliticului, e drept timid, riturile funerare ale incineraţiei, care denota o anumită modificare spirituală, legată de afirmarea cultului şi divinităţilor solare şi de credinţele potrivit cărora numai corpul era trecător iar sufletul /spiritul nemuritor, practici care se vor afirma în epoca bronzului. Neolitizarea, ca proces complex de trecere, prin evoluţie, la noul mod de viaţă, Neolitic, petrecut în mileniile X-VIII bc, îşi are, indubitabil, originea în zona Semilunii Fertile a Orientului Apropiat (sud-estul Anatoliei, Podişul Iranian, Zagrosul Irakian, cursul mijlociu al Eufratului şi Tigrului, litoralul estic al Mării Mediterane– Levantul până la ţărmul Mării Moarte). În lumea ştiinţifică nimeni nu contestă, astăzi, întâietatea Orientului Apropiat în configurarea caracteristicilor noului mod de viaţă, dar, în decursul cercetărilor, au apărut mai multe teorii care încearcă să explice neolitizarea secundară şi/sau terţiară, prin răspândirea agriculturii şi, deci, a noului mod de viaţă, dintre acestea putând fi citate: teoria avansării în valuri, teoria graniţelor şi a aculturaţiei şi teoria dezvoltării autohtone, neputându-se acorda credit deplin doar unuia din aceste modele, împletirea lor explicând mai nuanţat realitatea istorică de altădată. Astfel, din această arie primară, zisă “nucleară” (Braidwood, 1960 a), noul mod de viaţă şi de gândire s-a difuzat direct, prin migraţie şi colonizare, sau indirect, prin aculturaţie, 17
www.cimec.ro

în regiunile din jurul Semilunii fertile: valea Nilului, văile inferioare ale Tigrului şi Eufratului, centrul şi vestul Anatoliei, sud-estul Europei, Dunărea mijlocie şi inferioară, zona circummediteraneană, Transcaucazia, valea Indusului etc., unde existau deja o serie de paşi făcuţi pe calea unui mod de viaţă bazat, în special, pe producţia de hrană, acestea putând fi considerate, fără teama de a greşi, zone secundare de neolitizare, existând, în paralel, şi alte zone de neolitizare primară, cum au fost: regiunea extrem-orientală, zona mezo-americană şi, poate, una africană, sahariană (?). La rândul lor, comunităţile umane, din aceste regiuni, în procesul firesc de dezvoltare, petrecut în diferite etape istorice, s-au răspândit în zonele neolitice terţiare: Europa vestică şi de nord, unele regiuni din Africa şi Asia etc.. În mod asemănător, dar cu alte specificităţi, s-a desfăşurat trecerea la modul de viaţă şi de gândire eneolitic. Astfel, progresele specifice noii perioade a eneoliticului (noile stadii atinse de cultivarea plantelor, caracterizată prin utilizarea arăturilor, cu ajutorul tracţiunii animalelor, şi irigaţii, şi de creşterea animalelor, organizarea superioară a habitatului uman, înmulţirea extinderea, diversificarea şi perfecţionarea aşezărilor urbane şi cvasi-urbane, a structurilor sociale, în care ierarhiile economico-politice, militare şi religioase erau tot mai evidente, metalurgia propriu-zisă a aramei, bazată pe reducere, topire şi turnare, lucrarea perfecţionată a ceramicii, la roata olarului şi arderea în cuptoare perfecţionate, extinderea şi perfecţionarea meşteşugurilor şi relaţiilor comerciale, configurarea unei spiritualităţi, în cadrul căreia existau panteonurile politeiste şi divinităţi proeminente cu atribute solare) au apărut, chiar dacă s-au manifestat deosebit sub aspectul modalităţilor şi ritmurilor, tot în zona orientală, prefigurând marile civilizaţii cunoscute la începuturile istoriei universale vechi, sumeriană în special. Aceste faze de geneză, evoluţie şi difuzie a modului de viaţă şi de gândire neolitică şi eneolitică s-au desfăşurat în timpuri şi cu ritmuri şi intensităţi diferite, în funcţie de diverse cauze şi condiţii, care au presupus numeroase etape de continuitate şi discontinuitate, ultima fiind mai evidentă din punct de vedere arheologic. Omul Neoliticului şi Eneoliticului reprezintă fazele evoluate ale lui Homo sapiens recens, fără deosebiri esenţiale, biologice, 18
www.cimec.ro

sociale. de înălţime. simbioză şi asimilare. De asemenea. extrem-orientale. din care au rezultat. în anumite condiţii. migraţie. nu marchează inegalităţi rasiale între oameni. ci se înscriu în variabilitatea firească a lui Homo sapiens sapiens. Acesta a dezvoltat. favorabile sau mai puţin favorabile. acestea evoluând. spre ceea ce se cunoaşte istoric. în urma unor complicate procese etnico-culturale de individualizare. o serie de particularităţi. Astfel. de formă şi culoare a ochilor. a creat forme superioare de cultură materială şi spirituală. În acelaşi timp. cunoscute şi înregistrate în izvoarele scrise. hamite. se observă că. se poate plasa în Neolitic şi Eneolitic procesul de configurare a marilor grupe de limbi semite. au avut loc o serie de suprapuneri şi amestecuri antropologice şi lingvistico-culturale.cimec. în complexul proces de adaptare la mediu. africane. indo-europene. mai apoi.economice. nu atât biologice cât comportamentale şi culturale. care au fost. indice cranian etc. culturale şi comportamentale faţă de tipurile umane ulterioare. marile familii de popoare şi limbi.ro . care. în Neolitic şi Eneolitic.. americane precolumbiene. 19 www. ulterior. diferenţele de culoarea pielii şi părului. în epocile bronzului şi fierului..

Acest spaţiu mozaicat. cu implicaţii profunde asupra evoluţiei generale a lumii. şi valea Indusului. cuprins între litoralul răsăritean al Mării Mediterane. Zagros. În sens larg. Orientul civilizaţiilor neoeneolitice şi a celor istorice timpurii. Golful Persic şi Oceanul Indian. Iordanul. la vest. Indusul ş. continuitatea neîntreruptă din paleoliticul superior şi epipaleolitic şi permanenţa contactelor interumane. prin evoluţie. Tigrul. dintre care Eufratul. la est. Munţii Taurus şi Antitaurus. a fost traversat de mai multe cursuri de apă. cu rol benefic în accelerarea dezvoltării istorice. ca noţiune geografică. au avut o importanţă deosebită. care cuprinde zone litorale (estul Mării Mediterane).cimec. reprezintă spaţiul geo-istoric divers. întro zonă geografică de interferenţă. Iran) şi munţi mai scunzi (Taurus şi Antitaurus) sau mai înalţi (Elburz. după o perioadă mai uscată şi mai rece decât astăzi (25000–13000 bc). constituie zona unde au apărut. care au influenţat particularităţile dezvoltării preistorice şi istorice. Din punct de vedere paleo-climatic.ro . şi de la Marea Neagă. acest teritoriu imens este divizat în mai multe zone naturale. a. Platoul Anatoliei. Belucistan). un schimb activ de produse şi idei. în special cel Apropiat. fiecare cu caracteristici ecologice şi climatice distincte. la nord. câmpii (Béqa) şi stepe aluvionare (sudul Mesopotamiei. elementele modului Neolitic de viaţă şi de gândire. până la Marea Moartă. climatul 20 www. fiind factori favorizanţi. Oronte. La rândul său. nordul Peninsulei Arabice.CAPITOLUL 11 NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL ÎN ORIENTUL APROPIAT Orientul. pentru prima dată. platouri înalte (Anatolia. De-a lungul acestor culoare naturale a avut loc o deplasare a comunităţilor umane. Câmpia Indusului).

). denumită “pluvialul neolitic”. şi este caracterizat printr-o asociere a sedentarizării comunităţilor umane (care au întemeiat aşezări mai durabile). către – 9000 s-a produs o oarecare aridizare a climatului. aceste modificări climatice s-au produs pe la aproximativ. unde se resimt influenţele musonice. De asemenea. cu excepţia văii Indusului. 1954). Astfel. 1985). bovine. deşi creşterea animalelor nu este încă dovedită cu certitudine. care a favorizat fie dezvoltarea masivelor forestiere (Anatolia. au apărut câmpiile cu stejăriş amestecat şi arbori de fistic. cu începuturile agriculturii. Din punctul de vedere al precipitaţiilor. suine etc. pentru a atinge.ro .cimec. iranianoirakiene şi anatoliene. începând cu mileniul al X-lea. poate fi utilizat conceptul de Neolitic Preceramic (Pre-Pottery Neolithic/PPN). introdus de Kathleene Kenyon. – 5000. Iordania).. care a permis trecerea la cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. care au favorizat o serie de modificări adaptative ale comunităţilor umane epipaleolitice. Orientul Apropiat (Asia Anterioară) se găseşte într-o zonă semiaridă (250 – 500 mm/an). De aceea. s-au stabilit o serie de detalii climatice.Orientului Apropiat s-a încălzit treptat. pe baza cercetărilor paleobotanice. în urma cercetărilor efectuate în nivelurile vechi de la Jerichon (Tell es-Sultan Iordania) (Kenyon. De aceea. aflate în regiunea aşa-numitei Semilune Fertile. în vreme ce între 5500–4000 bc s-a manifestat o perioadă umedă. în Orientul Apropiat. iar ceramica nu era cunoscută. israeliene. cu maximum în regiunile montane din nord şi minimum în teritoriile deşertice din sud. la începuturile Holocenului. când s-a dezvoltat tipul actual de pădure (Lichardus et alii. iordaniene. în care s-au răspândit gramineele sălbatice şi unele animale sălbatice copitate (ovicaprine. 21 www. Acest stadiu mai este cunoscut şi sub denumirea de protoneolitic. şlefuirea pietrei şi o organizare socială elaborată. În cadrul Neoliticului Preceramic oriental au fost deosebite două stadii PPNA şi PPNB. utilizate pentru a urmări evoluţia locuirilor din siturile siriene. un grad de umiditate şi o temperatură medie anuală asemănătoare cu cele de astăzi. Liban) În regiunile Anatoliei şi Zagrosului. pentru a desemna începuturile noii epoci. fie extinderea unor suprafeţe mlăştinoase (Câmpia Béqa. pentru această regiune.

În domeniul spiritual. 1994). 8). ca acolit masculin al Zeiţei-Mamă şi a unei hierogamii incipiente (Cauvin. cultivându-se unele cereale–grâul şi orzul şi legume–mazărea şi lintea. Noua ocupaţie a determinat şi o mai mare durabilitate a aşezărilor de tip tell. 1450 m altitudine). construite din lemn şi cărămizi crude. întemeiate pe forme de relief mai înalte din văile marilor fluvii sau în zonele de câmpie. defuncţii fiind depuşi. se practica creşterea animalelor (capre). se trecuse la o agricultură incipientă (protocultură). cu locuinţe adâncite în gropi simple. probabil. dotate cu vatră şi/sau cuptor interior. 22 www. care denotă configurarea unui nou cult al fecundităţii şi fertilităţii şi de naşterea unei mitologii proprii comunităţilor neolitice de cultivatori de plante şi crescători de animale (Cauvin. se observă că industria litică păstrează tradiţiile microlitice alături de care au fost întrebuinţate vârfurile de săgeată au scobituri şi câteva unelte şlefuite (tăişuri. în general cu o singură încăpere. Ca rit funerar. materializată în prezenţa statuetelor feminine. unde. În domeniul economiei. 1985). În cadrul satelor şi oraşelor timpurii PPNA. considerat. este vizibilă a anumită continuitate din perioada anterioară. neolitizarea realizându-se de către crescătorii de animale.cimec. harifianului şi Epipaleoliticului iranian de tip Zawi Chemi Shanidar (Irak). îngropate în banchete de lut (Mureybet II-III). de piatră şi argilă arsă (El-Khiam/Iordania. 1978). în poziţie chircită. 8200–7600 bc).ro . la Ganj Dareh (nivelul E) se cunoaşte o aşezare de înălţime (aprox. în faza PPNA. În zona muntoasă a Iranului de vest (Munţii Zagros). în acelaşi spaţiu existând şi alte asemenea dovezi la Tepe Asiab şi Tepe Guran V (PPNB) (Lichardus et alii. locuinţele erau rotunde. care urmează în zonă natufianului. cuprinderea coarnelor de taur în pereţii unor locuinţe şi a bucraniilor de taur. într-o groapă din locuinţă. semiadâncite. poate. Există şi cazuri în care craniile desprinse de corp erau păstrate într-un loc aparte. La Jerf el-Ahmar (Siria). De asemenea. descoperite la Ganj Dareh. Mureybet III A/Siria (fig. topoare).În faza PPNA (aprox. de dezvoltarea unui cult al taurului. au fost descoperite locuinţe rectangulare. dintre care unele au avut caracterul unor proto-oraşe (Jerichon)(Kenyon. 1957). a continuat să se practice inhumaţia. La acestea se adaugă statuetele antropomorfe şi zoomorfe de lut. confecţionate din calcar şi bazalt. sunt legate.

palestinian. construite din cărămizi crude. în Siria.cimec. 1978. în Siria. Jerichon. Jerichon şi Beidha. pe temelii de piatră. în cadrul său definindu-se mai multe faciesuri: al Eufratului mijlociu.ro . 9. Munhata şi Nahal Divshon în Israel. Cauvin. cioplite dintr-un nucleu naviform. predomină piesele lamelare. Mureybet IV. Ras-Shamra V C. în zona deşertului sirian) şi tipul Amuq (fig. În acelaşi timp. 1. Numărul aşezărilor PPNB s-a înmulţit. netezită şi pictată. Munhata etc. De asemenea. 9. În cadrul utilajului litic.Faza PPNB (7600–6000 bc) reprezintă o extindere a modului de viaţă neolitic incipient. Munhata în Israel şi Beidha). Ghoraifa I B. Taurus. realizate cu pereţii din lemn acoperit cu lut. din Anatolia până în Peninsula Arabică. 1994). 2). cu peduncul retuşat. O menţiune aparte merită construcţiile rectangulare de la Çayönü. în aceleaşi situri există dovezi ale şlefuirii uneltelor de silex (Cauvin. locuinţele tipice fiind cele rectangulare. cu peduncul şi retuşe lamelare.. aprox. şi Bouqras şi El Kowm. Tot în acest spaţiu anatolian. în Iordania.). Abu Hureyra în zona Eufratului mijlociu. lamelar. sunt numeroase vârfurile de tip Jerichon (fig. întrebuinţat ca vârf de săgeată şi/sau pumnal (Mureybet IV. fiind cunoscut. locuinţele cu planurile circulare au continuat să fie folosite în 23 www. La Çayönü/Turcia (aprox. 3). 4). de tip Byblos (fig. În această perioadă s-a produs neolitizarea Anatoliei şi s-a extins modul de viaţă neolitic în întreaga zonă irakiano-iraniană. Çayönü şi Cafer Hüyük. Siria. 9. specific pentru fazele mijlocii şi târzii (Tell Aswad II. dispuse în jurul unor curţi în care se aflau cuptoarele. la Hacilar (nivelurile aceramice) se cunosc case rectangulare. 6600–6000 bc) s-au descoperit cele mai vechi piese lucrate din aramă (mărgele lucrate prin batere la rece) şi brăţări de malachit (Lichardus et alii. de dimensiuni variabile. sanctuare etc. În acelaşi timp. 7250–6570 bc) şi Ali Kosh/Iran (faza Ali Kosh. 1985). Ramad II. pe litoralul sirian. magazii pentru păstrarea rezervelor alimentare. cu peduncul şi aripioare. Ali Kosh–faza Bush Mordeh/Iran. cu podeaua unsă cu lut. cel din zona Damascului. în faciesul anatolian Taurus/Turcia. care au avut destinaţii diferite: locuinţe. caracteristic pentru faciesurile palestinian şi sirian al PPNB (Beidha şi Negev. Tell Aswad II şi Ramad în Siria). Jarmo/Irak. cu una sau mai multe încăperi (Abu Hureyra. în stadiul actual al cercetărilor. cu mai multe planuri.

8). Mesopotamia şi regiunea Zagros (Irak). sociale şi spirituale. caracterizat şi prin producţia ceramică. având ochii modelaţi cu scoici (Jerichon. s-a dezvoltat complexul cultural al Neoliticului siro-cilician. În ceea ce priveşte viaţa spirituală. 10). regiunea Eufratului mijlociu (Siria). Levantul sudic. realizată din var stins şi gips. în mileniul al VI bc. în confecţionarea unor statuete antropomorfe şi zoomorfe din argilă arsă. În timpul Neoliticului propriu-zis. prezentă. există semne tot mai evidente că se trecuse la creşterea animalelor: ovicaprine şi poate suine la Çayönü şi Jerichon. se observă o înmulţire şi diversificare a statuetelor antropomorfe şi zoomorfe. demonstrând. Cauvin. 9. în zona de litoral a Siriei. Iranul de vest. Liban. la realizarea ceramicii propriu-zise. Pe baza elementelor economice. Braidwood 1960 b). la sfârşitul perioadei PPNB s-a trecut. 1957. Au fost descoperite cranii modelate cu lut şi var. Podeaua acestora era adesea acoperită cu un strat de var. 9. materializate. câteodată pictată. în Siria şi Liban.zonele periferice din sud.cimec. aşa cum am văzut. care s-a răspândit în Turcia de SV şi Siria de NV. construirea unor sanctuare (Çayönü) şi o îmbogăţire a practicilor funerare. (fig. După câteva experienţe anterioare. mai ales prin introducerea unor noi plante de cultură. independent de morminte (Mureybet IV). Braidwood (Braidwood. între care au existat fireşti legături. ******* La începuturile Neoliticului ceramic. cranii depuse pe postamente de argilă.ro . Anatolia (Turcia). reprezentând un nou mod de viaţă dezvoltat în apropierea 24 www. în Orient. sau aranjate în sanctuare (Çayönü). existenţa unui cult al strămoşilor (Kenyon. legate de cultele agricole. definit de R. Economia agricolă s-a consolidat în această fază. 1994). precedată de o fază a “veselei albe”. fig. s-a produs o deosebită diversificare a fenomenelor etnoculturale din Orient. unde se cunosc şi locuinţe etajate (Beidha). şi bovinele la Mureybet IV şi Tell Halula (Siria). în mileniul al VII-lea bc. 1955. probabil. Totodată. evoluţia comunităţilor umane putând fi urmărită pe următoarele regiuni: zona de litoral a Siriei. acumulate pe parcursul fazelor PPNA şi PPNB se vor forma şi vor evolua civilizaţiile Neoliticului Ceramic timpuriu din Orient.

neoliticul timpuriu cuprinde culturile Amuq. în forme simple. cu unghia. cu degresanţi minerali în compoziţie. În faza Amuq B. cu sau fără angobă. piese de seceră cu dinţi mari. la Mersin şi Judaideh. aprox. şnurul. Decorul a fost realizat prin incizie şi imprimare. Pentru domeniul spiritual sunt caracteristice statuetele antropomorfe feminine.ro . ******* La începuturile Neoliticului Ceramic (aprox. în Câmpia Amuq. mai ales urcioare cu gâtul drept şi boluri. Complexul siro-cilician îşi află începuturile în perioada PPNB din regiune şi se caracterizează printr-o ceramică de culoare cenuşie-neagră. lustruită. modificările 25 www. în zona litorală israelo-iordaniană se observă. cu descoperirile de la Mersin şi Tarsus în Cilicia. probabil în legătură cu aceasta. topoare. a fost realizată o ceramică cu pictură simplă. scoica etc. pe coasta levantină până la Byblos. cu podeaua văruită. cu pereţii văruiţi. pieptenele. spre interior. topoare din silex cioplit. 6000–5600 bc. Astfel.zonei nucleare de neolitizare. când s-au manifestat influenţe de tip Halaf (Braidwood. şi B. 1978. fiind de culoare deschisă.cimec. roşu închis şi brună-ciocolatie lustruită (Dark Faced Burnished Ware/DFBW). numită pre-Halaf sau “friabilă portocalie”. cu modalităţi particulare de exprimare. împreună cu cele din piatră şlefuită şi de obsidian. 5600– 5000 bc. o ruptură faţă de perioada anterioară. Sakce Gözü/Turcia şi poate Halaf. de piatră. Mai exista şi o “veselă albă”. cu tăişul rotunjit sau drept. locuinţe rectangulare. lucrată din var. rectangulare. Cauvin.. Ceramica de culoare închisă şi lustruită. 1960 b. precum şi câteva boluri şi farfurii de piatră. 1994). lucrată cu mâna. Au fost decelate câteva variante.. cu fazele A. din punctul de vedere al culturii materiale. cu interiorul lustruit cu ajutorul unor bolovani. În cadrul industriei litice se cunosc prin vârfurile de tip Byblos şi Amuq. Cauvin. Ceramica se găseşte într-o cantitate foarte mare. denumită astfel după câmpia mlăştinoasă din regiunea Hatay (Turcia). 10). cu forme simple şi decorată cu impresiuni de scoică (Cardium) sau incizii liniare. 6000–5600 bc). vechile forme de locuire din PPNB fiind abandonate. unde sunt cunoscute locuinţe monocelulare. s-a păstrat până în Amuq C. de la Judaideh şi Kurdu. printre care cea definită prin descoperirile de la Byblos (Liban) (fig. Ras-Shamra şi Tabbat el-Hammam.

ochii în formă de boabe de cafea şi coapsele exagerate. boluri. 11). cu nas.cimec. amintind de ceramica Hassuna din nordul Mesopotamiei. în locuinţe. care nu a fost. numit după râul Yarmouk (M. cu podeaua lutuită. provenind din import. alături de care se regăsesc fragmente DFBW. cunoscută şi sub numele de yarmoukian. din lut sau piatră. pe lângă trăsăturile economiei de producţie s-au manifestat elemente particulare. În această perioadă s-a dezvoltat aspectul Askhelon (situl eponim din zona litorală a Israelului). Morţii erau înhumaţi chircit. fără ca aceste caracteristici să se păstreze în perioada ulterioară. sunt cunoscute statuetele antropomorfe. datat între aprox. în care. Pentru domeniul spiritual. spre interiorul zonei israelo-iordaniene. legate. Industria litică era caracterizată prin topoare şi tesle parţial şlefuite. împreună cu o ceramică grosieră. continuând să fie construite şi case semiadâncite (nivelul PNB de la Jerichon). de un anumit specific al tendinţelor de sedentarizare a comunităţilor umane. 5600–4500 bc). la est de Tel Aviv). lame de seceră. decorată cu incizii şi pictură. 26 www. Stékélis. însă. bile de praştie. Ca motive ornamentale au fost utilizate benzile în formă de “căpriori”. în stil fantastic (fig. a cuptoarelor în gropi şi utilizarea unei ceramici grosiere. modelate. gratoare. 1985). unor profunde schimbări în mediul ambiant. în cadrul căruia a existat un habitat semipermanent. şi zoomorfe.mai ales. probabil. pe fundaţie de piatră.fiind datorate. Ulterior. 4500–4000 bc. s-a dezvoltat faza Wadi Rabah (după afluentul cu acelaşi nume al râului Yarkon. caracterizat prin locuinţe de tipul colibelor semiadâncite. străpungătoare. în valea Iordanului mijlociu. în perioada Neoliticului Ceramic timpuriu şi mijlociu–Pottery Neolithic A (aprox. oale. cupe cu picior. umplute cu motive în formă de “spinări de peşte”. Această zonă a fost una particulară. uneori. sub o movilă de pietre. în cadrul căreia s-a continuat construirea şi folosirea colibelor semiadâncite. vârfuri de săgeată.ro . descoperită în toate siturile contemporane. “silozuri” şi cuptoare săpate în nisip întărit. Locuinţele rectangulare şi cu curte aferentă au fost construite din chirpici. În Neoliticul târziu (Pottery Neolithic B). uneori angobată cu roşu. 1950) (Lichardus et alii. ca forme întâlnindu-se urcioare cu gât. s-a dezvoltat cultura Shaar-haGolan/Munhata (siturile eponime din Israel).

creşterea animalelor (porcine.cimec. R. de multe ori. A. unele meşteşuguri şi comerţul. cuptoare şi silozuri. 1967-1978. La început s-au realizat urcioare şi boluri rar pictate. au fost descoperite osuare în vase mari şi locuinţe. dispuşi pe axul lung. teritoriul israelo-iordanian a intrat în 27 www. între 4100–3200 bc. orz. cercetări 1929-1938. ceramica a cunoscut o anumită evoluţie. semiadâncite sau în gropi. în zona litorală. a fost utilizată pe scară largă către sfârşitul acesteia. Au mai fost realizate urcioare cu gâtul evidenţiat şi marginea înclinată spre interior. La rândul ei. caprine şi bovine). Pentru perioada eneolitică. străchini şi farfurii cu gura largă. Arama. lustruită (DFBW). culesul (curmale. care a cunoscut o evoluţie firească. vasele cu picior. destul de rară la începutul culturii. R. Industria litică era compusă. pictate frecvent cu culoare neagrăbrună pe fondul vasului. 1960. este cunoscută faza veche a culturii ghassouliene (Tell Ghassoul. B. cu stâlpi de susţinere. vasele conice (cornete). iar cea osteologică a fost foarte dezvoltată. Astfel. Pentru domeniului cultului. boluri. sunt cunoscute înmormântări de cranii (Ein-el-Jarba) şi morminte individuale în ciste (Garfinkel Yosef. mari (aprox. mai ales în fazele târzii. în special antropomorfe. În mileniul al III-lea bc. precum şi cu reprezentări plastice. pătrunde. şi idoli en violon. din gratoare pe lame. Ritul funerar a fost diferit de la zonă la zonă. lustruită. Hennesy). 12 x 5 m). în care au fost depuse materialele osteologice ale defuncţilor (Amiran R. fiind reprezentată de vase mari. în care se aflau vetre. de la locuinţele circulare. până la case rectangulare. în câmpiile joase ale zone israelo-iordaniene. pictaţi. ceramica de culoare închisă. 1993). linte). în formă de “spinări de peşte” şi frecvente impresiuni de scoică. În fazele evoluate erau cunoscute urcioarele cu gât evidenţiat. în zona israelo-iordaniană. J. şi cu o mică atenansă la unul din capete. Pereţii locuinţelor erau. măsline). alături de care exista şi specia de culoare închisă. Jordania. Koeppel. Purtătorii acestei culturi practicau agricultura (grâu. decorate cu ornamente incizate. dispuse în anumite incinte. unde erau cunoscute grotele sepulcrale. North. Habitatul uman prezintă o anumită stabilitate şi diversificare. 12).ro . redând motive geometrice (fig. În cadrul ritului funerar. Teleilat.În această fază. în stil halafian. se cunosc sanctuare. Mallon. mai ales. 1969).

perioada istorică a zonei orientale, aflându-se la interferenţa lumilor egipteană, sumero-mesopotamiană, anatoliană şi estmediteraniană. ******* Într-o zonă extinsă, cuprinsă între Eufratul mijlociu (Siria de Nord), nord-vestul Irakului, Munţii Zagros, piemontul Munţilor Taurus, regiunea Alep şi Câmpia Amuq, s-a dezvoltat cultura Halaf (aprox. 5600–4500 bc), precedată de o fază mai puţin definită, numită Pre-Halaf. Geneza acestei culturi s-a realizat în Siria de Nord, aşa cum se observă la Tell Aqab şi Tell Halaf (situl eponim), şi în nord-vestul Irakului (Tell Arpachiyah, pe Tigru), de unde, de-a lungul celor trei faze de evoluţie (prima în Neoliticul vechi şi următoarele două în Neoliticul mijlociu şi final), s-a răspândit, probabil prin cucerire, şi în celelalte regiuni. Aşezările halafiene erau amplasate pe forme mai înalte de relief, din văile marilor cursuri de apă. În cadrul aşezărilor, se cunosc atât locuinţe rectangulare, păstrate din tradiţia Eufratului mijlociu, şi tholoi, cu diametrul de 3-4 m, atât de specifice pentru această cultură. Locuinţele aveau anexe, instalaţii casnice (vetre şi cuptoare), spaţii pentru treierat etc. (fig. 16. 26). Ca ocupaţii, purtătorii culturii Halaf prezintă o specializare pe zone geografice, practicând agricultura (fără irigaţie), creşterea animalelor (în special bovinele, în câmpia aluvionară Jazirah, Irak) şi unele meşteşuguri, mai ales în cadrul unor aşezări centrale. Industria litică era confecţionată din obsidian sud-est anatolian (halafienii controlând comerţul cu artefactele din această materie primă) şi silex, din care s-au realizat piese de seceră, cuţite şi pumnale, în vreme ce din piatră verzuie s-au lucrat topoare. De asemenea, din piatră au mai fost fabricate proiectile pentru praştie, pandantive, amulete, mărgele, mărgele-fluture şi sigilii (fig. 16. 18-19, 20-21), statuete zoomorfe şi antropomorfe. Ceramica culturii Halaf este de o calitate deosebită, fiind lucrată foarte îngrijit, dintr-o pastă gălbuie, de factură superioară, pictată înainte de ardere, pe lutul umed, în cadrul unor centre artizanale specializate. La începuturile culturii a fost cunoscută şi o specie neagră lustruită, cu pereţii groşi, numită Altmonochrom. Ca forme, se întâlnesc diferite tipuri de boluri (cu pereţii drepţi–cream bowl, globulare, carenate, cu profilul ascuţit sau în “S”), farfurii şi străchini, urcioare scunde şi cu gâtul evazat etc.. 28
www.cimec.ro

Decorul pictat era deosebit de frumos, fiind realizat cu culoare neagră sau roşie. Ca motive, se întâlnesc: benzi lustruite, decoruri geometrice (romburi umplute cu haşuri), dispuse în benzi şi metope, reprezentări animaliere schematizate (bucranii) sau naturaliste (tauri, pantere, reptile, păsări), florale, antropomorfe feminine etc.. În faza finală s-a dezvoltat o ceramică pictată policrom, cu roşu, negru şi alb pe fondul galben-portocaliu al vasului (Fig. 13, 16. 23-25). Pe baza analizei decorului ceramic halafian, se pot stabili o serie de variante locale. Pe plan spiritual, plastica antropomorfă (fig. 16. 22) şi zoomorfă şi unele motive simbolice pictate vorbesc de practicarea cultului fecundităţii şi fertilităţii, cu diferitele sale componente. Ritul funerar este deosebit de diversificat, cunoscându-se mai multe tipuri de înmormântări: în ciste, în puţuri, sub podeaua locuinţei, şi morminte de incineraţie (Tell Arpachiyah). La Tell Arpachiyah au mai fost descoperite cranii păstrate în vase decorate cu scene simbolice, legate de cultul craniilor, moştenit din PPNB şi atât de caracteristic Neoliticului sud-vest asiatic (Lichardus et alii, 1985; Nissen H. J, 1988; http://saturn.sron.nl/~jheise/akkadian/ prehistory.html). Cultura Halaf a influenţat multe din civilizaţiile contemporane vecine, după cum a primit numeroase elemente de la comunităţile Çatal Hüyük, Hassuna, Samarra/Siria; se pare că un anumit grad de nomadism a permis şi potenţat aceste legături. ******* În Anatolia, în Neoliticul timpuriu din câmpia aluvială Konya (Turcia), este cunoscută cultura Çatal Hüyük (aprox. 6000–5600 bc), care a apărut ca urmare a transformărilor şi sintezelor produse în zonă în PPNB, sub influenţa elementelor primite din Orientul Apropiat. Staţiunea caracteristică este situl de la Çatal Hüyük (împreună cu tell-ul alăturat, Çatal Hüyük Vest, cercetate de J. Mellaart, 1961 – 1965), o aşezare aglutinantă de tip proto-urban (mai ales nivelurile VIII–VI B), care a înflorit, probabil, aşa cum am văzut, graţie comerţului cu piese de obsidian (Dixon, Cann, Renfrew, 1979; Cauvin, 1994), cu locuinţe rectangulare, de lut şi lemn, cu mai multe încăperi şi intrarea prin acoperiş, organizate în jurul unei curţi centrale, exprimând o evoluţie a sedentarizării. Arhitectura, inclusiv cea de cult, şi-a păstrat, de-a lungul secolelor, 29
www.cimec.ro

aceleaşi caracteristici, în nivelul I descoperindu-se şi edificii cu uşi (fig. 14. 11). Ca ocupaţii, purtătorii culturii Çatal Hüyük practicau o agricultură bazată pe irigaţii incipiente, crescând numărul plantelor cultivate, iar domesticirea animalelor a vizat ovi-caprinele şi, probabil, bovinele. Meşteşugurile erau dezvoltate, confecţionânduse vase de lemn (fig. 14. 8) şi piatră şlefuită, unelte şi piese de os (mânere de pumnal sculptate, palete de fard, catarame de centură, podoabe etc..), diferite obiecte din piele şi împletituri, alături de bijuterii de aramă, lucrate prin ciocănire, piese din plumb şi piatră. Industria litică era realizată, în mare măsură, din obsidian provenind din sud-estul Anatoliei şi silex, tipologic observându-se influenţe siriene: vârfuri de săgeată şi suliţă, ovalare şi pedunculate (fig. 14. 1-2), piese de seceră şi pumnale atent retuşate prin presiune (fig. 14. 3), topoare, râşniţe şi frecătoare, sceptre, sigilii, statuete etc.. Ceramica este foarte rar întâlnită înainte de nivelul VIII. Aceasta era de bună calitate, fiind confecţionată din pastă de culoare roşie deschisă sau cenuşie, lustruită, având forme simple, globulare sau ovale, fără gât şi cu fundul plat, fiind asemănătoare, în parte, cu ceramica de culoare închisă, lustruită (DFBW), din zona siro-ciliciană (fig. 14. 7). În nivelurile mai noi, ceramica era de foarte bună calitate, lucrată cu nisip în compoziţie, pasta prezentând culori diferite de la crem, roz şi portocaliu, lustruită, cu încercări de decorare prin pictare cu roşu şi incizare, vasele având torţi-urechiuşe, tubulare şi semilunare, şi în formă de mânere de coşuleţ. În acest sit, foarte bine reprezentate sunt construcţiilesanctuar (fig. 14. 9), considerându-se că a fost cercetat un “cartier al preoţilor”. Aceste construcţii sacre aveau altare dispuse pe platforme, obiecte rituale (rânduri de glezne de tauri, zeiţe-mamă sculptate în relief unde erau bucranii aflate în asociere cu reprezentări feminine, redate în poziţii ginecologice şi scene de vânătoare cultică a taurului, fig. 14. 10). În nivelurile VI B–II, decorarea sanctuarelor era mai complicată, realizându-se frize pictate în care sunt redaţi vulturi urmărind oameni acefali. De asemenea, în pereţii sanctuarelor erau încastrate maxilare de mistreţ şi cranii de vultur cu ciocurile vizibile. În cadrul mobilierului casnic de cult, se încadrează statuete ale “zeiţelor-mamă”, ale 30
www.cimec.ro

“stăpânei animalelor” (fig. 14. 6), reprezentări de leoparzi, bouri, mistreţi şi amulete. Legate probabil de cultul funerar sunt oasele descărnate în prealabil, depuse în saci de piele sau bucăţi de pânză, împreună cu diferite obiecte(în cutii de lemn): bucăţi de carne, migdale, mărgele (pentru femei) şi arme (pentru bărbaţi), în gropi săpate sub podeaua locuinţelor (Mellaart 1965; Mellart, 1971). Sunt menţionate morminte secundare, defuncţii neavând, uneori, cranii, în timp ce cranii izolate erau depuse în sanctuare. Toate aceste elemente de cult, vorbesc de o spiritualitate deosebit de elaborată, care s-a transmis, pe căi încă insuficient lămurite, în lumea europeană. O altă cultură, care a fost parţial contemporană cu sfârşitul celei precedente şi s-a dezvoltat în continuarea acesteia, este Hacilar (situl eponim la sud de lacul Burdur, în sud-vestul Turciei), cunoscută prin cercetările lui J. Mellaart (1957-1960)(Mellaart, 1970), precedată de o serie de niveluri aceramice. Din primele niveluri neolitice ceramice (IX-VI), care nu se află în continuitatea directă a celor anterioare, cel mai dezvoltat şi bine datat este al VIlea, contemporan cu sfârşitul culturii Çatal Hüyük, (5820 şi 5400 bc). Atunci s-au perpetuat o serie de tradiţii culturale, printre care tipul de locuinţă rectangulară, cu pereţii lucraţi din cărămizi crude şi stâlpi de lemn, din care s-au păstrat bine pragurile şi o serie de bârne. În spaţiile casnice, doar “silozurile” şi ariile de râşnit (măciniş) erau feţuite atent (fig. 15). Ca ocupaţii, locuitorii aşezării din nivelul Hacilar VI au practicat agricultura, pe bază de irigaţie, şi creşterea animalelor. Ceramica era de bună calitate, lucrată atent, având o culoare deschisă şi suprafaţa lustruită, pe care erau aplicate torţi în formă de “urechiuşe” tubulare verticale, asemănătoare cu cele din “Neoliticul târziu din Câmpia Konya”. În cadrul elementelor de cult, merită a fi evidenţiate numeroasele tipuri de statuete, încadrate în câteva categorii elocvente pentru cultul fecundităţii şi fertilităţii şi complexitatea spiritualităţii neolitice: “Zeiţa-Mamă şi fiul (paredru)”, “Zeiţa născând”, “Marea mamă a animalelor–Potnia theron”, însoţită de feline (leoparzi), (fig. 6). Nivelurile V–II de la Hacilar sunt contemporane cu fazele Amuq B–Amuq C iar nivelul I a fost sincron cu Amuq C, ca date C 14 putând fi amintite cele cuprinse 31
www.cimec.ro

decorul imitând împletiturile. În nivelul Hacilar I. 32 www. s-au observat o serie de tulburări. aşezarea era de tip aglutinant. Ceramica specifică Neoliticului târziu era de culoare deschisă. 2524). realizate într-un stil textil. monocromă. locuinţele fiind construite din cărămizi crude şi paiantă. H. Mersin (23-20) şi Çatal Vest. fără drumuri. cu pereţii construiţi din cărămizi crude.27-26). cu motive liniare şi geometrice. 5000– 4800 bc. probabil.între 5220 – 5040 (Hacilar. Chalcoliticul timpuriu anatolian. realizate cu roşu şi brun pe fondul crem sau cenuşiu al vasului. 1970. ca motive fiind întrebuinţate simboluri fantastice. datat între aprox. care prefigurează proto-chalcoliticul anatolian. fără uşi. este specifică pentru Neoliticul târziu şi Chalcoliticul din zonă (aprox. denumită astfel după tell-ul Can Hasan I. Ceramica era îngrijit lucrată şi cuprindea categoriile monocromă şi pictată. era fortificată cu un zid. materializate prin schimbări în domeniul ceramicii. 1994). lângă Karaman. care a fost predominant pictată cu roşu pe fondul crem al vaselor. II–I ). În ultimele orizonturi de locuire de la Hacilar. ca forme întâlnindu-se urcioarele ovale. în cadrul incintei găsindu-se locuinţele în formă de megaron.ro . niv. Aşezarea din nivelurile Hacilar V–II a fost mult mai mică.cimec. 5300–4500 bc). “putineie” şi vasele antropomorfe. hambare şi. dimensional. În morminte au fost descoperite statuete care. erau mai mari decât cele anterioare şi decorate prin pictare. cu roşu pe fondul crem al vasului. Atlas. (niv. French. finisaţi atent şi vopsiţi cu culoare roşie. în sudul Câmpiei Konya din Turcia (cercetări D. În prima jumătate a mileniului al V-lea bc. Locuirea a încetat în urma unui puternic incendiu. în Cilicia/Turcia. este cunoscut prin cercetările de la Can Hasan (niv. Cultura Can Hasan. sanctuare. În situl eponim au fost descoperite locuinţe de mari dimensiuni. ateliere ale ceramiştilor. asemănătoare cu cea de la Mersin. 2 B). La Can Hasan. aşa cum este cunoscut la Çatal Vest şi Mersin (niv. 1961-1966). 3) a apărut ceramica pictată timpurie. care reprezintă femei aşezate îmbrăcate cu rochii decorate cu dungi (Mellaart. apar elemente care dovedesc influenţe primite din partea culturii Can Hasan. lustruită. intrarea făcându-se prin acoperiş. redându-se piese de vestimentaţie. la Can Hasan (niv.

1966). Industria litică. 4300–3300/3100 bc) se observă o diversificare a culturii materiale.Ceramica fină era predominată. având torţi orizontale şi motive decorative aplicate sun buză (benzi în relief). cu pereţii feţuiţi. La Can Hasan (niv. cu pereţii feţuiţi cu lutuială deschisă la culoare.16). 4800–4300 bc). la fel ca la Mersin (19-17). monocromă neagră lustruită. datat între aprox. Ceramica utilizată era grosieră. În câmpia Antinova. deosebită de cea de la Beycesultan 31. în principal. alături de care era prezentă şi specia lustruită. pictată cu roşu şi crem şi policromă. Nivelul al V-lea. iar ceramica cunoaşte mai multe varietăţi: monocromă roşie. ******* 33 www. din Munţii Anti-Taurus. Van Loon. lustruită. 1969-1970). roşie şi neagră. Ca forme existau. cu pereţii groşi.ro . monocromă. pictată uneori în manieră Halaf. unde s-au observat influenţe halafiene şi utilizarea obiectelor de aramă. de culoare închisă. Odată cu cultura Beycesultan se trece la epoca bronzului în spaţiul anatolian. este cunoscută cultura Korucu Tepe (estul Turciei. locuinţele au fost construite pe temelii de piatră (Can Hasan 2 A). s-au resimţit influenţe anatoliene şi de tip Obeid (French. care era pictată policrom. Korucu Tepe A târzie şi Korucu Tepe B). cercetări M. asemănătoare cu descoperirile de la Tepecik şi Kor Tepe (Turcia). se observă că ceramica era lucrată la roata înceată într-o manieră care face trecerea către faza Uruk şi epoca bronzului (Van Loon. refăcuţi periodic. dezvoltată pe parcursul a trei faze (Korucu Tepe A timpurie. pentru Chalcoliticul mijlociu şi final. cuprindea lame de seceră şi mici vârfuri foliacee de săgeată. urcioare fără gât. În cadrul ceramicii descoperite la Mersin (niv. confecţionată din obsidian. boluri cu profilul drept. 1980). În fazele următoare. 1 a-f) locuinţele aveau camere mari. 4550–4250 bc (faza Korucu Tepe A timpurie). În Chalcoliticul mijlociu anatolian (aprox. decorurile fiind obţinute prin pictare cu roşu aprins şi crem. În Chalcoliticul târziu anatolian (aprox. datate în mileniul al IV-lea bc. prezintă locuinţe construite din cărămizi crude şi lemn de stejar. Ceramica predominantă era cea din categoria de culoare închisă.cimec. în fortăreaţă. care a fost contemporană cu Amuq D-F. de tip Obeid.

„căpriorii” şi punctele. care s-au răspândit până în spaţiul Jazirahului irakian. Cu ajutorul gipsului se netezeau podeaua şi pereţii. aflate în zona deşertului sirian: vârfurile de tip Byblos. către sfârşitul perioadei contribuind la formarea culturii Samarra. Bader. Locuinţele. Merpert. Kirkbride. cu paie în compoziţie. Unele spaţii erau folosite ca silozuri şi magazii. între 1971 şi 1974. cuprinde ceramica lustruită. 9-10) şi figurine antropomorfe şi zoomorfe. motivele predilecte fiind benzile simple. 6000–5600 bc). 34 www. sau era decorată cu ornamente plastice în relief: butoni. nedecorată. ochi. topoare şlefuite.sau Proto-Hassuna. care. uneori erau pictaţi cu scene de vânătoare şi onagri/hemioni (Umm Dabagijah). cu culoare roşie. 11). cercetate de N. complexul Umm Dabagijah/Sotto – Hassuna a evoluat. El Kown şi Bouqras. şi respectiv N. Avându-şi rădăcinile în elementele PPNB târziu din zonele Eufratului şi Taurus. erau rectangulare şi erau organizate în lungi şiruri paralele sau în grupuri aflate jurul unor curţi (fig. Munčaev şi N. Această cultură nord-mesopotamiană neolitică timpurie (aprox. între 1970-1974) este mai timpurie. R. Industria litică era reprezentată prin lame de obsidian. Din acest ansamblu. fină. carenate. Cea de-a doua categorie. cu particularităţi temporale şi geografice.Complexul Umm Dabagijah/Sotto – Has-suna – Samarra (Irak) s-a dezvoltat în nordul Mesopotamiei. care se prezenta ca o importantă şi întinsă zonă aluvionară. de unde s-a răspândit către nord-est şi est. Olăria lucrată dintr-o pastă grosieră. pictată câteodată. într-o vreme în care sudul regiunii dintre Eufrat şi Tigru. protome animaliere. care pentru stabilitate era îngropat. vase (fig. precum şi confecţionarea unor vase din alabastru şi marmură. Casele aveau ferestre dar intrarea se făcea prin acoperiş..ro . 16. nu pare să fi fost locuit în totalitate. 16. cultura Umm Daba-gijah/Sotto (denumită astfel după tell-urile eponime din Irak.cimec. apărând şi evoluând în partea vestică a zonei. în câmpiile de la poalele munţilor Taurus şi Zagros. proiectile de praştie. construite din chirpici. larga utilizare a gipsului pentru decorarea locuinţelor şi construcţiilor de cult. câteodată cu fundul ogival. fiind denumită şi Pre. motive geometrice şi antropomorfe etc. prezenta ca forme: boluri cu deschiderea ovală şi urcioare mari. între 6000 – 5000 bc. Ceramica acestei culturi a fost divizată în mai multe categorii. prezintă multe asemănări cu descoperirile din siturile PPNB de la Abu Hureyra.

arhitectura a continuat să fie dezvoltată. cuptoare pentru ars ceramica etc. 16. şi creşterea animalelor (bovine. completate de practicarea unor meştesuguri şi a comerţului. mari locuinţe rectangulare. 1985. industria litică şi ceramica. cercetat sistematic în 1943-1944. nuclee cu urmele cioplirii lamelare. dezvoltată din Jazirah-ul irakian până pe ambele maluri ale Tigrului mijlociu. forma comună fiind tipsia pentru decorticarea cerealelor (faza Ia-Ib). la Yarim Tepe I (Sinjar. de formă rotundă. bile de praştie din lut. pe bază de irigaţii. vest de Mossul. Safar)( Lloyd. În domeniul material. ovi-caprine). Ceramica culturii Hassuna cuprinde mai multe specii. vetre. 1994). în special silozuri. cu mai multe camere. în vreme ce cuprul şi plumbul au început să fie utilizate doar pentru podoabe (Yarim Tepe I). realizate din obsidian. a–g): grosieră. 16. nordul Irakului. poate într-un sistem trashumant. sunt evidente moştenirile din perioada anterioară. 1-4). în condiţiile unor stepe aride. nu se cunosc alte elemente care să vorbească despre spiritualitatea acestor comunităţi neolitice timpurii din nordul Mesopotamiei (Lichardus et alii. diferenţiate pe faze (fig. construindu-se. din chirpici şi cărămizi crude. şi anexe gospodăreşti. în regiunea Sinjar (tell-ul eponim de la sud-est de Mossul. cuptoare. de pe ceramică şi pereţii construcţiilor. tencuite cu gips sau cu bitum. Se cunosc unelte de os. confecţionate din silex. 8 ). purtătorii acesteia practicau. de S. ca şi înaintaşii lor. Atlas. Pe fondul descris mai sus. şi a statuetelor antropomorfe şi zoomorfe de piatră şi lut (fig. porcine. Deocamdată. lame şi piese segmentiforme pentru seceră.ro . fină–pictată cu roşu-brun pe angoba crem-roşiatică. topoare şi tesle şlefuite lucrate din roci verzui. Irak) este atestat şi un nou tip de locuinţă. în afara decorurilor pictate şi plastice. 35 www. Lloyd şi F. a vasului. pendulatoriu între câmpia uscată. agricultura. 6. 17. Industria litică era compusă din vârfuri tip Byblos.cu apropiate analogii în descoperirile de la Bouqras (fig. Ca ocupaţii. 5600–5200 bc). lustruită. atât în ceea ce priveşte arhitectura. În acelaşi timp. cu acoperişul în formă de cupolă. În cadrul spaţiilor gospodăreşti se găseau gropi. podiş şi zonele montane învecinate. Safar.cimec. Astfel. s-a format cultura Hassuna (aprox. 1945).

care sunt bine cunoscute în nivelurile Hassuna târzii (fazele III-IV). în cantităţi reduse vase pictate şi incizate. purtătorii culturii Samarra trecuseră la o agricultură avansată (noile specii cultivate erau orzul cu şase rânduri. 7. şi Choga Mami. De asemenea. care nu sunt încă bine precizate. Mandali. obţinute prin zgârierea angobei umede. grupuri de linii oblice şi „căpriori” pe gâtul şi umărul urcioarelor.cimec. aflat la marginea nordică a arealului de 36 www. nordvestul Zagrosului (aşezările Matarrah şi Rihan). probabil în urma unor conflicte din zonă. încadrate în aşa-numita ceramică pictată Hassuna clasică. a ocupat. situat pe malul stâng al Tigrului. moştenirea primită de la cultura Hassuna. aşa cum lasă impresia descoperirile din situl de la Matarrah. din cauze greu de precizat. inul şi unele leguminoase) şi o înfloritoare creştere a animalelor (bovine în special). “brăduţ” şi triunghiulare (fig. şi au fost ocupate de comunităţile Samarra şi Halaf. marcând începuturile răspândirii comunităţilor umane în câmpia aluvionară a Mesopotamiei. fină–incizată. toate siturile Hassuna au fost abandonate. ). La Tell Sawwan. săpate perpendicular pe cursul apelor. 17. în timp ce la Mandali (Choga Mami). cu decor mat. Herzfeld). Având centrul în valea Tigrului mijlociu (siturile Mubbadad. Către sfârşitul mileniului al VI-lea bc. 5500–4900 bc). numită şi ceramică pictată Hassuna arhaică (faza Ib). Beit al-Khalifa. Purtătorii culturii Samarra au continuat. la nord de Bagdad. caracterizată prin urcioare mari. numită ceramică incizată Hassuna clasică (faza II). Tell Sawwan şi Samarra) şi în piemontul de la sud de Kirkuk. o zonă aflată în centrul Irakului (Baghouz.ro . Cultura Samarra (după situl Samarra. care sunt recipientele predominante. 1970-1971). 16. cercetat între 19111913 de E.prezentând ca motive benzi late sub buză. odată cu partea de nord-est a acesteia. asigurarea umidităţii terenurilor agricole se realiza prin canale colectoare. au fost importate: o mare cantitate de ceramică de tip Samarra. în parte. decorate cu grupe de benzi liniare. de bună calitate. Alături de ceramica incizată Hassuna clasică. la est). au fost confecţionate. ca urmare a trecerii la practicarea agriculturii bazate pe irigaţii. şi puţine materiale de tip Halaf (Ippolitoni. motivele utilizate au fost cele “în spinare de peşte”. la sfârşitul mileniului al VI-lea şi începutul celui de-al V-lea (aprox. la vest. irigarea câmpurilor cultivate se făcea din Tigru.

cu mai multe încăperi.ro . şi antropomorfe. în general nedecorate (fig. legate probabil de religia şi mitologia acestor comunităţi. străchinile. h-j. cu planurile alungite sau în formă de T (fig. Se pot semnala următoarele varietăţi ale ceramicii fine: nepictată. în special cruci şi zvastici) fiind dispuse pe umărul bolurilor şi urcioarelor sau în interiorul străchinilor şi farfuriilor. bitumul şi. 12-13. liniare. Ceramica fină a fost lucrată din pastă bună. mult mai puţin. De asemenea. În domeniul arhitecturii. cel mai adesea. Cea mai bine reprezentată a fost ceramica fină pictată cu negru sau brun mat pe fond crem. ca piese aparte găsindu-se. interesante sunt vasele-urcior. au fost decelate mai multe categorii: grosieră şi fină. incizată şi combinată. cruciform şi redate dinamic. reprezentând ţapi. 16. în turbion. 17. păsări. 17). gipsul. peşti. 1944).Industria litică era puţin deosebită de cea a culturii Hassuna. Unele construcţii au jucat rolul de veritabile grânare. bucranii. Ceramica grosieră are ca forme: tipsiile pentru decorticat cerealele. ca materiale de construcţii utilizându-se cărămizile formate în tipare. 16. etajate. cu profilul gâtului în “S”. reprezentând feţe feminine modelate. la Tell Sawwan. pictată. 18). denotând un meşteşug deosebit de dezvoltat şi o simbolistică a decorului care vorbeşte de o spiritualitate complexă. redând un personaj feminin cu părul în vânt. Astfel. cu diferite varietăţi. decorate combinat prin pictură şi incizie. cerbi. părul şi sprâncenele pictate. 37 www. 15-16. scorpioni. diferitele motive decorative (benzi înguste asociate cu motive geometrice. săpăligile de piatră şi numeroase râşnite şi pisăloage. cu pereţii groşi sau subţiri. ca reflex al practicării agriculturii. aranjate centrifug. antilope. 14) şi marmură. se cunosc vase şi statuete confecţionate din alabastru (fig.cimec. cu nisip în compoziţie şi acoperită cu o angobă deschisă. De asemenea. altele aveau o destinaţie cultică (Braidwood et alii. în urma arderii oxidante. s-au realizat construcţii mari. şi simbolice. locuite de familii mari. 16. Semnificative sunt decorurile naturaliste–zoomorfe. bolurile globulare. Ceramica acestei culturii a fost deosebit de atent lucrată. urcioarele de diferite dimensiuni. vasele. căpătând o culoare gălbuie. numite vase-efigie. toate fiind dispuse.răspândire. cu ochii sub formă de boabe de cafea.

când s-au configurat trăsăturile acestei civilizaţii şi purtătorii acesteia au ocupat întreaga lor arie de răspândire din Mesopotamia inferioară. până la Korocu Tepe. III– Obeid clasic şi IV sau Obeid târziu. vestimentaţie. sanctuare şi în construcţiile funerare au fost găsite reprezentări feminine de argilă. Huot. Se pare că a fost precedată. 1937 – Hall şi Woolley) s-a dezvoltat în perioada chalcolitică (mileniile V – IV bc) în câmpia aluvionară a Mesopotamiei.cimec. J. Hall. Industria litică a fost compusă din seceri din argilă. până la Golful Arabic. 1976-1981). steatit. depuse. 1923-1924 – L. între care s-au aflat. în sud. la sfârşitul mileniului al VI-lea şi în prima jumătate a mileniului V bc de o perioadă PreObeid. defuncţii fiind îngropaţi în necropole (Lichardus et alii. R. în Anatolia. probabil. tatuaje şi podoabă. pe malul drept al Eufratului. şi până în Iran. ceramica de “tip Obeid” sau de “tradiţie Obeid” ajungând până în Câmpia Amuq. aşa cum lasă să se înţeleagă descoperirile mai noi de la Tell Oueilli (Irak. I sau Eridu. purtătorii culturii Obeid. Au fost descoperite şi locuinţe mai trainice construite din chirpici şi piatră spartă (Deshayes 1978).În ceea ce priveşte viaţa spirituală. triburile culturii par să fi practicat un complicat cult al fecundităţii şi fertilităţii. probabil de-a lungul a cinci faze (Obeid 0 sau Oueilli. -L. 1985. cultura Samarra a întreţinut legături cu purtătorii culturii Halaf şi a participat la naşterea civilizaţiei Obeid. cu scop apotropaic sau cu rol psihopomp. în timp ce în locuinţe. Ritul funerar era inhumaţia. Woolley. Aşezările Obeid au fost constituite din colibe realizate pe schelet lemnos. II sau Hajji Muhammed. în vest. piese 38 www. la 10 km V de Ur. pereţii şi podeaua fiind alcătuite din rogojini şi “panouri” de stuf întărite cu bitum. Statuete antropomorfe de alabastru. marmură au fost descoperite în mormintele de copii.ro . probabil. decorate. cercetări. prin modelare şi pictură. care a cunoscut o largă răspândire şi a colonizat întreg sudul câmpiei aluvionare a Mesopotamiei. în est. spre nord. Atlas. Cultura Obeid (situl eponim Tell el-Obeid/Ubaid. cu elemente de coafură. 1994). Dezvoltând o economie înfloritoare. au întreţinut legături comerciale cu vaste spaţii. şi sumerienii. cercetări 1919 – H. structuri sociale şi spirituale elaborate. încă insuficient definit. În decursul evoluţiei lor.

gratoare. în bazinul Saimarreh. Se pare că 39 www. mai ales în cadrul variantei arabice. Cea mai importantă dintre acestea a fost cultura Jarmo (Irak. în puţuri şi morminte delimitate cu fragmente ceramice. în Iran). 1951-1953). ******* Neoliticul din zona Munţilor Zagros a cunoscut o evoluţie oarecum particulară faţă de cea a zonelor prezentate mai sus. două de factură grosieră.ro . au urmat o serie de civilizaţii şi grupe cronologico-culturale. şi două din categoria fină. şi Tepe Guran. nepictată şi decorată cu motive incizate sau imprimate cu pieptenele. cupele. cu angobă roşie. a fost folosită inhumaţia.). în Irak. Braidwood. cădelniţe etc. cuţite de obsidian şi cristal de stâncă. cercetări R. în apropiere de Samawa. care a continuat tradiţiile preceramice locale şi s-a răspândit până în Zagrosul central iranian (Sarab. la est de Kirkuk. Astfel. împreună cu ceramica şi plastica din inventar. după perioadele preceramice A şi B. despre care am menţionat mai sus. un rol important avându-l legăturile cu regiunile vestice. de bună şi foarte bună calitate. una. Într-o perioadă post-Obeid. străchinile cu pereţii foarte subţiri. săpăligi de calcar şi topoare de diorit. ca motive ornamentale fiind folosite reprezentările geometrice. Din lut s-au realizat greutăţi pentru plasa de pescuit şi fusaiole şi se cunosc multe piese metalice. Dintre piesele de cult. Ceramica Obeid este subîmpărţită în patru specii. care trebuie legate de o fază numită Uruk (Tell Warka. cu forme standardizate şi pictată. la Ur (Tell al-Muquyyar. aprox. în Iran. care face trecerea spre faza urbană propriu-zisă (Huot. mai rară. cu ochii bridaţi. numeroase nuclee cu negativele desprinderilor lamelare. se poate arăta că în faza Obeid IV. şi Jarmo. numită ceramică Obeid clasică. Irak). mici vârfuri de săgeată. umerii redaţi exagerat şi cu detalii de coafură şi vestimentaţie. la NE de Basra. reprezentând “Zeiţa-Mamă”. 1987). animaliere. urcioare. 4000–3600 bc. nivelul Ur-al Ubaid II. atestate la Ganj Dareh (D-A). Ali Kosh (faza Bush Mordeh). defuncţii erau înveliţi în rogojini şi depuşi. florale (fig. vase de cult (în formă de animale. merită a fi menţionate figurinele antropomorfe feminine. Ca rit funerar. apar elementele târzii. vasele fiind pictate cu culoare neagră pe fondul vasului.cimec. pe valea Qara Su.masive de silex şi obsidian pentru seceră. şi cea majoritară. Irak). Ca forme ale ceramicii fine se pot aminti: bolurile. 19 şi 20).

ovi-caprinele reprezentau 50% din materialele osteologice descoperite în aşezare. râşniţe şi frecătoare/ zdrobitoare.ro . împreună cu culesul. (fig. Industria litică a culturii Jarmo era deosebit de bogată şi diversă şi era alcătuită din lame şi lamele retuşate şi neretuşate. se făcea prin uşi în tavan (un fel de hublouri) închise cu panouri de lemn. De asemenea. 21. câteodată lustruite şi pictate cu diferite motive (arbori şi linii oblice punctate). spatule). ceramica Jarmo a evoluat către un nou stil. 10. şi mărgele) din marmură şlefuită. dispuse sub buza vasului. în vreme ce la Sarab. creşterea animalelor domestice (ovi-caprine. La Tepe Guran se cultiva orzul şi erau crescute caprele domestice. în unele camere se găseau cuptoare cu hornuri cuprinse în pereţi. pictura ceramicii era mai rară. “burghie”. Ceramica acestei culturi era alcătuită din categoriile grosieră şi fină. În cea de-a doua jumătate a mileniului al VI-lea bc. predominând ornamentarea plastică. şi motivele incizate. 14). Locuinţele rectangulare aveau mai multe camere (fig. străpungătoare.cimec. ace. la sfârşitul mileniului al VII-lea bc(Lichardus et alii.începuturile fazei ceramice a culturii Jarmo se pot plasa. 21. 11-12) şi podoabe (brăţări. aplicată. piese cu trunchiere (engl. triburile culturii Jarmo au produs vase (fig. stuf şi lut. prezentând ca forme urcioarele şi bolurile simple. 1985). 21. 21. La Sarab sunt cunoscute locuinţe circulare. mai ales acelea destinate păstrării proviziilor. Câteodată. 21. topoare şi tesle semişlefuite. erau construite din chirpici. Astfel. Comunităţile Jarmo au practicat o economie diversificată pe zone geografice. confecţionate din silex şi obsidian. Bogată a fost şi industria osteologică (străpungătoare. (fig. 9). pe fundament de piatră. acoperişul fiind realizat din lemn. meşteşugurile şi comerţul. denumit Sarab. 21. sub formă de colibe semiadâncite. suine şi bovine). şi complexe casnice. 1-4) piese componente de seceră. vasele erau de mai mari dimensiuni. fig. caracterizat printr-o ceramică 40 www. la Jarmo erau cunoscute: agricultura bazată pe cultivarea diferitelor specii de grâu. prin analogie cu descoperirile de la Tepe Guran (nivelul V). gratoare. Circulaţia între anumite încăperi. vânătoarea. dovedind adaptarea la un mediu forestier. side-blow-blade-flakes). alcătuite din râşniţe şi vetre. a orzului. În fazele mai noi ale culturii. 13). prinse în rame cu ajutorul bitumului. cunoscându-se şi un stil Jarmo arhaic pictat (fig.

Van den Berghe. câteodată. toate depresiunile intramontane înalte ale Zagrosului iraniano-irakian. cu culori închise pe fondul deschis sau invers. Matsusani. Locuirile de la Bakun B (bazinul Shiraz. Iran.). T. Adesea au fost reprezentate personaje feminine. 22). Egami şi S. gratoare etc. pe lângă unelte şi arme microlitice de obsidian (piese geometrice şi negeometrice. 5000– 4500 bc. cercetări japoneze conduse de T. aprox. mărgele. Atlas. conduse de N. aprox. cercetări japoneze N. deoarece cercetările sunt încă insuficiente. Egani.ro . mânere etc. unde s-a constatat continuarea practicării agriculturii şi creşterii animalelor. în poziţie aşezată. cu degresant vegetal. pictată cu culori închise pe fondul deschis sau roşiatic al vaselor (Atlas. Masuda. legate probabil. cu angobă roşiatică. Ultima fază de ocupare neo-eneolitică din zonă. 1956). cârlige de undiţă). 1951-1952. lame de seceră.cimec. şi o specie fină. Iran. aşa cum se observă în descoperirile de la Jarri B (bazinul Shiraz. 1994). o grijă deosebită pentru întemeierea 41 www. Este foarte greu de definit care a fost moştenirea culturii Jarmo. unele foarte schematizate. Este posibil ca populaţiile de tip Jarmo să fi ocupat. 5600–5000 bc. 1955. în Neoliticul evoluat şi în eneolitic. caracterizate printr-o ceramică grosieră. încadrată între 4100–3700 bc. pictată cu culoare închisă pe fondul deschis al vasului. nivelul I (în bazinul Shiraz. este reprezentată prin situl Gap A. în cea mai mare parte inedite). reprezintă a treia fază de ocupare a Zagrosului central şi vădesc o continuare a tradiţiilor anterioare (fig. reprezentată prin numeroase vase bol. în regiunea pe care aceasta a ocupat-o. împreună cu o ceramică grosieră şi fină.grosieră cu degresant vegetal. datate la aprox. Iran. sunt cunoscute piese de aramă lucrate prin ciocănire (străpungătoare. 1976. Mushki (tot în bazinul Shiraz. fiind mai dificil de generalizat din cauza suprafeţei restrânse săpate (12 m2) (Deshayes. cu profilul carenat. de cultul fecundităţii şi fertilităţii (fig. sau deosebit de schematizate.) şi de os (străpungătoare. 4500–4100 bc. 5-8). 1962). cercetări japoneze restrânse. în formă de pioni dar cu trăsăturile anatomice ale chipului reliefate (Atlas. ace. cercetări L. 1994). 1965). decorate cu benzi orizontale pictate sub buză. 1994). Sono. unde. acoperită. 21. Spiritualitatea comunităţilor Jarmo este dovedită de o foarte bogată plastică zoomorfă şi antropomorfă.

dar în faza Susiana C.habitatului (locuinţele rectangulare erau lucrate din cărămizi crude. prin descoperirile de la Choga Mish. Următoarele niveluri. Boneh Fazili) (Abbas. oi. Djaffarabad şi Bendebal. Masuda. în perioada aceramică de tip Ali Kosh (cu toate fazele sale). 1994). câini etc. 1971-1973). pantere.cimec. capre. neolitică şi eneolitică aproape completă. păsări picioroange. caracteristice pentru aşa-numita fază: de formare Susiana. 6000 – 5100 bc. ******* Aceeaşi individualitate a cunoscut şi civilizaţia din câmpia aluvială a regiunii Susa (Khuzistan. serpi. zonă care a furnizat o secvenţă cronologică şi culturală. grosieră şi fină. în timp ce elementele Neoliticului ceramic sunt cunoscute. În această regiune. cele mai vechi descoperiri neolitice cunoscute sunt cele de tip Sang-i-Chakhamak (situl eponim din valea Rud-i-Hasanabad/Iran. pe la 7600 bc. ca motive fiind cunoscute cele geometrice şi cele zoomorfe (insecte. 23) (Casal. ******* În parte de nord-vest a Iranului. pe la 4500 bc. Ceramica cuprindea două specii principale.. cu variante. Această periodizare a fost definită mai precis în urma noilor cercetări (în special la Choga Bonut. datate între aprox. Djowi. 42 www.ro . Pe baza cercetărilor efectuate într-o serie de situri ca Susa. cum este cel de la Choga Mish. care s-a dezvoltat la contactul cu lumea mesopotamiană. Aşezările aveau aspectul unor sate. Ceramica culturii Susiana s-a caracterizat prin mai multe specii. Se remarcă ceramica pictată cu culoare închisă pe fondul deschis al vasului. pe la 6000 bc. pictată policrom. dintre s-a evidenţiat cea fină. cercetări în două situri conduse de japonezul S. Deşi prezintă un paralelism cultural cu Mesopotamia. fig. primele locuiri neolitice pot fi datate. 1997). de la sfârşitul mileniului al IV-lea bc. contemporane cu cultura Uruk din Mesopotamia. această civilizaţie este mult mai legată de Neoliticul din platoul central iranian. (18 ha). apar situri urbane. Choga Mish. în SV Iranului). pe versantul sudic al Munţilor Elburz. cunoscută şi sub numele de Susiana sau Elam. L. Le Breton (începând cu 1957) a propus o periodizarea bazată pe cinci faze Susiana A-E (mileniile VI-IV bc). Pe la 5600 bc au fost datate începuturile fazei vechi Susiana (A). fac trecerea către epoca bronzului în zonă. 1978). pereţii fiind atent feţuiţi) (Atlas.

precizăm că în acest sit au fost descoperite mai multe înhumări de copii. cu degresanţi vegetali în compoziţie şi cu pereţii de culoare deschisă. Astfel. probabil. Descoperirile aparţinând fazelor următoare. lamelar. fiind cioplit din nuclee piramidale. În domeniul spiritual pot fi încadrate statuetele antropomorfe şi zoomorfe de lut. Ceramica fină se aseamănă cu cea descoperită în câmpia răsăriteană a Mării Caspice. arme. dar au apărut lamele de seceră şi topoarele şlefuite.ro . Într-o locuinţă a fost descoperit un decor mural din lut modelat (asemănător poate cu cele de la Çatal Hüyük). datate între aprox. Nivelurile aceramice prezintă o arhitectură reprezentată de locuinţe rectangulare. 6000–5600 bc). cel mai reprezentativ fiind nivelul al treilea. Fazele următoare ale Neoliticului nord-iranian sunt reprezentate la Sang-i-Chakhamak Est. În cadrul industriei litice au continuat să fie folosite piesele microlitice. 1994). care făcea parte. 5600–4500 bc). şi cu cea a culturii Džejtun. Ceramica descoperită poate fi încadrată în două categorii: grosieră. 3500– 3100 bc) nu sunt bine cunoscute. neteziţi. cu decor pictat cu culoare închisă pe fondul deschis al vaselor. într-un caz defunctul fiind depus într-un urcior. 43 www. construite din cărămizi crude. dovedind o extindere a purtătorilor acesteia (Atlas. cu pereţii feţuiti şi coloraţi.Cel mai veche locuire neolitică din zonă este cea de la Sangi-Chakhamak Vest (aprox. Se poate preciza doar că în nivelul Sang-i-Chakhamak Est 1 a fost descoperit un mormânt colectiv (femei şi copii) în asociere cu ceramică aparţinând fazei a doua a culturii Sialk. Stronach). deşi casele au fost realizate tot din cărămizi crude. cu contraforturi la interior şi vetre supraînălţate. Ca piese lucrate din os. alături de care au existat şi săpăligi din piatră şlefuită. unde au fost cercetate cinci straturi neolitice aceramice. şi fină. legate de cultul fecundităţii şi fertilităţii. de la Yarim Tepe (cercetări D. observându-se continuitatea unor elemente din perioada anterioară. Utilajul litic era parţial microlitic. care poate fi regăsită şi la Hissar Tepe. aveau o formă ovală. dintr-un sanctuar casnic. nivelurile 6-4. 1994). poate. spatule şi mânere sculptate cu motive animaliere (Atlas. 5000–3500 bc) şi 1 (aprox. au fost descoperite străpungătoare. În ceea ce priveşte ritul funerar.cimec. nivelurile Sang-iChakhamak Est 3-2 (aprox. Din os au fost confecţionate mânere pentru unelte şi.

era bazată pe creşterea animalelor. 1961. Burney. 1994). sunt cunoscute şi descoperirile de tip Yanik Tepe (în nordul Munţilor Zagros. în principal ovi-caprine. Ceramica este alcătuită din două tipuri. 1961). cu decor predominant pictat cu culoare închisă pe fondul deschis al recipientelor. în timp ce boul sălbatic era vânat. care au trăit în depresiunile intramontane înalte. În cadrul industriei litice. 1958. dotate cu curţi în care se găseau vetrele şi cuptoarele. Dyson. Pe plan spiritual. locuinţele fiind de formă rectangulară. Ceramica grosieră. şi pe agricultură. datată între 4500–4100 bc (cercetări Ch. vasele cu pereţii de culoare deschisă neteziţi fiind. C. cu variante: unul mai grosier. şi o ceramică de factură mai fină. Cuyler Young Jr. T. se 44 www.cimec. deşi nu au fost descoperite piese componente de seceră (Atlas. 1958-1959. se cunosc statuete antropomorfe lucrate din argilă.În ceea ce priveşte siturile din zona piemontului nordic al Munţilor Elburz. Industria litică a fost lucrată din obsidian şi silex şi este reprezentată prin puţine topoare şlefuite (Yanik Tepe). cu pereţii şi podelele feţuite şi colorate cu ocru roşu. s-a caracterizat prin locuinţe rectangulare pluricompartimentate. Iran. în bazinul lacului Rizaiyeh/Urmia. pictate. Burney. realizate din obsidian. acoperită cu angobă roşie este reprezentată la Hadji Firuz. precum şi o serie de înmormântări colective. în special) şi brăţări. 1968). Pentru începuturile Neoliticului în partea de nord-vest a zonei montane a Iranului. construite din cărămizi crude şi chirpici.Iran). decorate cu puncte şi ciupituri realizate cu unghia. şi T. Burney. tot în bazinul lacului Rizaiyeh. lucrat din pastă cu amestecuri vegetale. Iran. În cadrul locuinţelor existau silozuri (hambare) şi cuptoare simple. câteodată. datate între 5600–4500 bc. cercetări C. unde aceasta apare ca fiind constituită de la începuturi (a doua jumătate a mileniului al VI-lea bc). sunt importante pentru aflarea originii culturii Džejtun. în vreme ce din alabastru s-au confecţionat vase (boluri. Dalma şi Hasanlu (tot în bazinul lacului Rizaiyeh. în formă de potcoavă. legate de cultele fecundităţii şi fertilităţii. din Turkmenistan. Arhitectura vădeşte o asemănare cu unele tradiţii din zonă.ro . 1960-1962) şi Hadji Firuz (spre SV. R. Faza Dalma a ocupării nord-vestului Iranului. Economia acestor comunităţi. defuncţii fiind coloraţi cu ocru roşu. Young. cercetări C. având curţi.

cimec. pictată. nedecorată şi cu angobă roşie (Aurenche. fapt necunoscut până atunci în mediul iranian. Young. cu zidurile din chirpici finisaţi la interior. cu degresant mineral. unghiile şi cu beţişoare de stuf. în faza mai veche. dintre descoperirile litice fiind menţionate doar lamele de seceră. din nordul Iranului. în apropiere de Damghan/Iran.Iran. 1994). iar ca piese osteologice sunt cunoscute străpungătoarele.ro . C. cu fondul acoperit de o angobă rosie. pictată şi nepictată. în special cea grosieră. în Neolitic şi Eneolitic. În faza următoare. care a fost utilizată pentru confecţionarea pieselor mărunte (ace) şi pentru podoabe. F. Astfel. 1988. având fiecare vetre interioare. 4100–3700 bc) casele şi-au păstrat particularităţile constructive. locuinţele erau rectangulare. În faza a doua a fost întrebuinţată arama. Industria litică este puţin cunoscută. Schmidt. încadrată între 4100– 3700 bc. Atlas. mult mai legată de culturile sudice (în special Sialk) decât de cele nordice (Džejtun). cercetări restrânse R. Cultura Hissar (situl Tepe Hissar. care a fost. prin descoperirile de tip Pisdeli (bazinul lacului Rizai-yeh. Autorii cercetărilor arată că purtătorii acestei faze au practicat creşterea animalelor (ovicaprine. Hissar I B (aprox. 45 www. pe versantul sudic al Munţilor Elburz. pluricelulare. Dyson şi T. pictată cu culoare închisă sau cu impresiuni realizate cu degetele. H. nu a mai fost lucrată in obsidian. se observă continuarea utilizării speciilor anterioare. cu degresant vegetal. 1931–1932) s-a dezvoltat în regiunea Munţilor Elburz. erau bine păstrate în săpătură încât se distingeau uşile şi ferestrele. Ultima fază de ocupare neo-eneolitică a nord-vestului Iranului. Tot pentru podoabe au fost întrebuinţate unele pietre semipreţioase (cornalina. în domeniul arhitecturii.cunosc lamele de seceră. 4500– 4100 bc). menţionându-se prezenţa unor vârfuri de săgeată de silex. este cunoscută insuficient. serpintinitul). 1957). Hissar I A (aprox. cultura Hissar s-a caracterizat printr-o relativă stabilitate şi prosperitate. bovine şi câini) şi o agricultură bazată pe un sistem de irigaţii. Cunoscând două faze de evoluţie. În domeniul confecţionării ceramicii. Ceramica fazei Dalma cunoaşte speciile grosieră. Pentru domeniul spiritual se poate menţiona inhumarea copiilor în urcioare. cercetat de E. şi fină.

între platourile înalte iraniano-afgane şi lumea caucaziană şi est anatoliană. în fazele următoare. dar în afara zonelor secetoase. Industria litică a fost reprezentată. planurile fiind rectangulare.ro .Ceramica fină era lucrată din pastă bună. 1937)( Van den Berghe. să cunoască o diversificare deosebită. într-un teritoriu cu o pânză freatică bogată. 1-3 şi 4-5 (5600–4500 bc). Din piatră au mai fost lucrate boluri şi brăţări şlefuite. 1994). Iran. pentru ca apoi. din bazinul lacului Daryacheh–ye–Namak. cu mai multe încăperi. între 5600–3700 bc. cultura Sialk (situl eponim lângă Kashan. Domeniul spiritual este reprezentat doar de ritul de înmormântare. locuinţele au fost construite din cărămizi crude. fiecare cu subfaze şi etape. precum şi resurselor şi ocupaţiilor statornice pracicate. ca piese noi introducânduse străpungătoarele şi topoarele şlefuite. de-a lungul a trei faze principale (I-III). într-o veritabilă placă turnantă între zona mesopotamiană şi cea central-asiatică. fiind ornamentată. care era inhumaţia. pereţii fiind feţuiţi şi vopsiţi la interior cu roşu. locuinţele au fost construite pe schelet lemnos. pictată cu culori închise pe fondul deschis al recipientelor. s-a dezvoltat.cimec. cercetări expediţia franceză condusă de R. Pe lângă specia ceramică fină. meşteşugurile şi schimburile comerciale fiind foarte importante. Astfel. cu chirpici. Această stabilitate şi dezvoltare deosebită s-a datorat poziţiilor geografice ocupate. cu o remarcabilă continuitate şi putere de influenţă. când 46 www. în prima fază. cu spaţii destinate traiului şi activităţilor gospodăreşti zilnice. Ghirshman. săpăligi şi topoare cioplite. în faza Sialk III (4100–3700 bc). creşterea animalelor (oi şi bovine). Utilizarea cuprului este menţionată încă din prima fază. agricultura. să apară acoperişurile boltite şi cuptoarele evoluate pentru ars ceramica. 1959). sa confecţionat şi o specie grosieră. 1933-1934. în faza Hissar I B. arsă în cuptoare evoluate. cu decoruri realizate cu culoare închisă pe fondul acoperit cu angobă roşie al vasului. din faza Sialk I. În faza Sialk II (4500– 4100 bc). precum şi pentru păstrarea proviziilor (în vase/urcioare mari). pentru ca. cunoscută din faza precedentă. în neolitic şi eneolitic. dezvoltată. în faza Hissar I A. prin lame de seceră. În regiunea platoului central iranian. Încă de la începuturi. au existat preocupări pentru asigurarea solidităţii şi sanităţii habitatului. decedaţii fiind însoţiţi de un inventar funerar compus din vase de ofrandă (Atlas.

în grade şi maniere diferite. ca motive întâlnindu-se romburile simple sau îngemănate. în fazele evoluate. 4-5. străpungătoare. în vreme ce. În faza Sialk I. 1978.ro . Ceramica grosieră. de la începuturi. neornamentată şi pictată cu nuanţe închise.cimec. sunt cunoscute vasele cu picior. pictată cu negru pe fondul vasului sau pe un fond roşu. ea nu a mai fost întâlnită în fazele evoluate. pe fond roşu. în faza Sialk II. în fazele a II-a şi a III-a. reprezentările zoomorfe etc. comunităţile contemporane din vestul şi nord-vestul Iranului sau pe cele din Asia centrală. pentru ca.s-au realizat. uniformă. 1994). prin batere la rece. 24-25). În decursul evoluţiei lor. În faza Sialk III s-a folosit doar ceramica fină. cel mai bine cunoscut este ritul funerar al comunităţilor Sialk. Astfel. grosieră şi fină. Din faza I se cunosc doar înmormântări de copii. a fost utilizată doar ceramica fină cu decor pictat cu culori închise pe fond roşu. Atlas. cu culori închise pe fondul vasului. în timp ce. 47 www. lucrată cu degresanţi vegetali în compoziţie. monocromă. era atât nedecorată cât şi pictată. depuşi în urcioare. fiecare cu câte două variante. fiind confecţionate. În ceea ce priveşte domeniul spiritual. există. Ceramica a cunoscut o deosebită extensie în cadrul culturii Sialk (fig. de culoare deschisă. comunităţile de tip Sialk au influenţat. în faza I cele două categorii principale. ace cu ureche şi podoabe (spirale). cum ar fi pumnalele cu limbă la mâner. o ceramică fină. Ceramica fină a cunoscut o firească evoluţie. să se confecţioneze piese prin turnare. cu angobă roşie. defuncţii acoperiţi cu ocru roşu au fost înhumaţi împreună cu piese de inventar funerar (Casal.

de la Kyzyl Arvat. au fost intens şi 48 www. Kerlteminar. Anau şi Namazga. cu trăsături comune şi particularităţi locale exprimate în ocupaţii. Siturile acestei civilizaţii pot fi grupate în trei zone geografice: occidentală (aşezarea Bami). într-un mediu semideşertic. ocupând câte o nişă ecologică bine individualizată. dezvoltată la poalele muntelui Kopet Dagh. dezvoltând grupe şi variante regionale. la 30 km NV de Aškhabad.ro . Masson. unde primăvara devreme se formau lacuri sezoniere. fiecare. Siturile. 1955 – 1963. pe parcursul a trei faze: timpurie (în cea de-a doua jumătate a mileniului al VI-lea bc). dintre care unele au coexistat şi s-au influenţat reciproc între mileniile al VI-lea şi al III-lea bc.CAPITOLUL 12 NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL ÎN ASIA CENTRALĂ Este alcătuit din mai multe comunităţi istorico-etno-culturale. până în regiunea Meana-Čaač. M. reprezintă. procentajul ceramicii pictate şi numărul statuetelor zoomorfe şi antropomorfe. ca şi în zonele de contact dintre câmpie şi lanţul nisipos al Deşertului Kara Kum. B.cimec. în vest. 1971). de Neoliticul şi Eneoliticul iranian. la est. a avut o origine şi o evoluţie proprie. în 1964). centrală (staţinile Džejtun şi Čopan Depe) şi răsăriteană (Monžukly Depe). mijlocie şi târzie (sfârşitul mileniului al VI-lea bc (Masson. prima cultură neolitică (sedentară şi agricolă) din sudul Turkmenistanului. în unele din elementele lor. cum au fost culturile Džeitun. şi O. probabil. Berdyev. Asezările erau amplasate pe malurile apelor care coborau din munte. Cultura Džejtun (Djeitun) (situl Džejtun. cercetat de V. 5 la 2 ha). cu dimensiuni variabile (0. depinzând. Hissar. bine definite.

defuncţii fiind depuşi în morminte simple. 1971. Ocupaţia principală a purtătorilor culturii Džejtun a fost agricultura. linii ondulate. lustruiţi. 5 mp). realizate cu culoare neagă şi roşie. se pare că ea a fost 49 www. cilindroconice: străchini. şi cuprindeau locuinţe rectangulare. întrebuinţate pentru unelte compuse. Kohl.Utilajul litic al culturii Džejtun a prelungit o tradiţie de tip mezolitic. utilizate. perioada târzie). şi gratoare. pătrate rezervate etc. Pentru domeniul vieţii spirituale sunt cunoscute câteva picturi murale. cu vatră interioară. şi creşterea animalelor. uneori. linii drepte.îndelung locuite. cu mai multe încăperi (cu suprafaţa medie de aprox. frecătoare/zdrobitoare. sub podeaua locuinţelor sau sub solul curţilor. având paie tocate în compoziţie şi o ardere de calitate mediocră (fig. fiind caracterizat. cu pereţii neteziţi şi. a fost pusă în evidenţă prezenţa cuţitoaielor (geluitoare).ro . sfere de piatră etc. 5 % din totalul utilajului microlitic). 23. 1984). 50 m. pisăloage. De asemenea. căni. cu motive realizate cu culoare roşie în formă de acolade. în formă de jetoane). care erau construite din cărămizi crude alungite (cu lungimea de 60–70 cm). topoare de piatră şlefuită. în turma de animale având rol important oile şi caprele urmate de bovine. 27). Piesele componente de seceră erau numeroase (aprox. Masson estima că. În ceea ce priveşte originea culturii. V. în vreme ce podelele erau văruite cu alb şi roşu. în cele peste 70 de locuinţe din situl eponim. în special prin piese microlitice geometrice (trapeze. pentru prelucrarea pieilor (Masson. decorate în majoritate cu motive incizate simple. lucrate din lame retuşate cu scobitură. Ca rit funerar s-a folosit inhumaţia. trunchiate. 26). M. Au mai fost identificate râşniţe de mână. lucrate pe lame de silex. Casele aveau curţi şi anexe gospodăreşti. şi a burghielor (sfredelelor). aceştia cultivând mai multe specii de grâu şi orz (Čagally Depe. grosimea unor straturi de cultură ajungând până la 6. Formele erau simple. Există şi vase lucrate mai îngrijit. 36. zidurile fiind finisate cu argilă şi acoperite cu culoare roşie sau neagră. figurinele zoomorfe şi antropomorfe şi “fisele de joc” (idoli conici. Ceramica culturii Džejtun este considerată cea mai veche din Asia centrală. triunghiuri şi semilune). pahare şi aşa-numitele “salatiere”. O mică parte a ceramicii a fost pictată. au locuit între 140 şi 160 de oameni (fig.cimec. împreună cu lamele neretuşate.

a unor triburi din NE Iranului. Numeroase situri au fost descoperite în interfluviile Asiei centrale. din 1954 până în prezent. Kohl.rezultatul pătrunderii. Učašča 131 în zona înălţimilor Darjasaj. în mod special. 1984). Oamenii culturii Kelteminar nu au avut. E. P. dezvoltarea şi răspândirea comunităţilor Kelteminar a fost. spre vechiul curs Syr-Daria. pe malul drept al fluviului Amu-Daria. Darbaza Kyr 1 şi 2. Mamedov. la NE de Tutkul. în Uzbekistan. A. Islamov. spre văile uscate ale Makhandariei şi Gudjajlei. din 1965. în regiunea vechilor delte ale fluviilor Amu-Daria şi Syr-Daria şi a râului Zeravshan. o serie de trăsături ale modului de viaţă neolitic. strâns legată de evoluţia climatică a Asiei centrale în Holocen. Cultura Kelteminar s-a dezvoltat în câmpiile deşertice ale Asiei centrale cuprinse. la sud de Akčadarin. 1939. faza a III–a. sfârşitul mileniului al VII-lea/mijocul mileniului al V-lea bc. asemănător cu cel din Epipaleolitic/Mezolitic. o economie de producţie. prin aculturaţie. Komsomol 1-6. la est de Marea Aral. în colaborare. Cu toate datele insuficiente şi discutabile. D. în interiorul deşertului Kyzyl Kum (cercetări S.ro . Neolitic târziu–sfârşitul mileniului al IV-lea/mileniul al III-lea bc. 50 www. Ljavljakan. B. 1977). spre lacul cu acelaşi nume. I. Kelteminar timpurie (situl Darjasaj)–aprox. în special de creşterea umidităţii relative în zona Ljavljakan. 1960-1961. A. traiul lor întemeindu-se pe practicarea vânătorii. care au asimilat o serie de comunităţi mezolitice locale. Vinogradov. probabil. pe teritoriul Turkmeniei. Vinogradov a stabilit următoarea schemă de periodizare a culturii Kelteminar: faza I. Bižanov. cele mai cunoscute fiind: Djanbas – 31 (Tolstov). în cadrul expediţiei Horezmia. culesului şi pescuitului. Neolitic evoluat (situl Djanbas)– sfârşitul mileniului al V-lea/mijlocul mileniului al IV-lea bc. în Ust-Yurt şi la limita orientală Karakum Zaunguz. V. Au fost identificate peste 1000 de situri Kelteminar. şi nu este vorba de o evoluţie locală spre neolitic (Masson. faza a II–a. Djingeldy în zona deltei. U.cimec. 1971. dar au receptat. Tolstov. V. De aceea. foarte probabil. unde este cunoscut şi mormântul neolitic târziu la Tumek-Kičidižik. de cronologie relativă şi absolută. în delta Sarykamyš. cu geograful E.

caracterizându-se prin vârfuri bifaciale. trapezele asimetrice şi triunghiurile alungite. cultura Hissar a fost legată de existenţa ∗ Este diferită de cultura eneolitică Hissar din Iran. 40000–50000 de piese. la Saijed).a treia fază. structurile de locuire au fost. în zona sudică. În faza a II-a. Cultura Hissar∗. 1965–1972). şi 25 mp. sparţi. Siturile au avut o întindere variabilă. industria litică şi-a menţinut caracterul particular. dar în afara marilor acumulări loessoide. dar nu a fost atât de bogată ca industria litică (Vinogradov. asemănătoare cu cele descoperite la Kharim Shahir. Okladnikov. 12 m diametru. între aprox. piesele realizate fiind: trapezele numite cornus. 1981. străpungătoare. dispuse în alveolări semisferice (de 15– 30 cm adâncime) şi construite din roci calcaroase şi bolovani de râu. cu forme variate: rectangulare. lamele evoluate. realizată din silex. gratoarele pe capăt de lamă şi triunghiurile asimetrice. Jugupov. Kyzyku Jaksu şi pe conurile de dejecţie de la poalele munţilor Adyrov. 2–2. A. identificate ca orizonturi pietruite (aprox. 1957–1959. ca piese întâlnindu-se: trapezele. Se mai cunoscute şi locuinţe semiîngropate (bordeie).cimec. în cadrul industriei lamelare s-au produs o serie de modificări tipologice. Ranov. s-a dezvoltat. 1963– 1969. V. la Tutkaul. industria litică. În aşezările cercetate. cu forme şi decoruri diverse. şi Saijed. Vahš. Kohl.ro . A. De aceea. Tutkaul. 5 m grosime. A. 40 mp. din nuclee microlitice. cuprins între 500 şi 1500 m. 1 m adâncime şi aprox. pe un relief înalt. amplasate pe terasele râurilor Kafirnigan. 1 mp). sub forma colibelor uşoare. P. a fost bogată şi s-a caracterizat printr-o cioplire lamelară. Toate tipurile de locuinţe au avut vetre. în estul Asiei centrale (Tadjikistan). în siturile mai importante). trapezele cu conturul simetric etc. Kh. Industria litică a fost foarte bogată (aprox. 51 www.De aceea. În cea de. cercetată începând cu 1948 (siturile Kui Bulyen. din care una de la Tutkaul avea aprox. în Munţii Zagros. 6000 şi 4000 bc şi chiar până la sfârşitul mileniului III bc. acumulându-se zăcăminte arheologice de aprox. de regulă. şi reveniri periodice. cu o locuire intensă pe acelaşi loc. unde sunt cunoscute peste 300 de situri. cu vârf evidenţiat. 1984). dar ceramica era aproape inexistentă. vârfurile pedunculate pe lamele (vârfuri de tip Kelteminar). ovale sau rotunde (cu suprafaţa de aprox. Ceramica a fost prezentă în toate fazele culturii Kelteminar.

după R.ro . gratoare. din aşchii retuşate. cu podeaua realizată din tencuială cu ipsos. 5000–4500 bc) şi Anau I B (aprox. cunoscute fiind locuinţele rectangulare. s-a caracterizat printr-o arhitecură complexă. Se cunosc şi numeroase piese microlitice (racloare. cu mai multe încăperi specializate (bucătării cu vatră. sau se aflau încă în stadiul de vânători şi culegători mezolitici (Ranov 1982). au fost avansate mai multe ipoteze. 1982). Faza Anau I A. La Anau s-a descoperit o încăpere cu decor mural pictat. Eneoliticului timpuriu îi aparţin doar nivelurile Anau I A (aprox. trapeze etc). continuând să fie construite locuinţe rectangulare cu mai multe camere. potrivit altor specialişti. Namazga-Depe). continuând să fie realizate artefacte de tip choppers. piese componente de seceră. bine reprezentată la Chakmakli (Šakmakli) şi Monjukli. şi au servit. fiind cunoscută prin cercetările efectuate la NamazgaDepe. piese solzoase. formată prin evoluţia locală a comunităţilor Džejtun. versantul nordic al Munţilor Kopet Dag. culturii Džejtun. Kara-Depe. triburile Hissar practicau creşterea animalelor care era.unui posibil neolitic aceramic din zonă. 52 www. 28). care succede. Altyn-Depe şi Geoksjur. al naşterii agriculturii şi creşterii animalelor (incipient era of food production).cimec. Masson. Piesele litice au fost lucrate pe bolovani de râu. iar cele mai uşoare. împreună cu vânătoarea şi culesul. baza economiei. constând din pătrate şi triunghiuri roşii întrun cadru de culoare neagră. 1972. în unele cazuri. Astfel. camere pentru activităţile cotidiene. şi din nuclee de silex sumar pregătite. pentru răzuitul pieilor. în Turkmenistan). în această regiune. Podeaua şi supafeţele pereţilor erau finisate cu lut fin şi. cele mai masive. puternic influenţate de complexul cultural Sialk I. În ceea ce priveşte economia culturii Hissar. nici una însă nu a fost unanim acceptată. Braidwood. cuţitoaie/geluitoare cu scobituri sau denticulate. erau acoperite cu ocru roşu (fig. ca răzuitoare (racloare). unele situri depăşeau 10 ha (Kara-Depe. Eneoliticul din Asia centrală este reprezentat de cultura Anau (situl eponim Anau/Tepe Nord. chopping tools. Sarianidi. În faza Anau I B. Utilajul litic şlefuit se găseşte într-un număr redus şi era reprezentat de topoare total sau parţial şlefuite. comunităţile Hissar s-ar fi aflat în stadiul culesului intensiv (evoluat). cuţite cu lustru de utilizare şi fierăstraie. magazii etc). 4500–4100 bc) (Masson. pentru prelucrarea lemnului (cuţitoaie/geluitoare).

D. roşie şi neagră pe fond deschis. pictată cu negru (brun închis) pe fondul roşu al vasului. Namazga I (situl Namazga Depe. Khlopin. aflat în asociere cu coloane de lemn (Khlopin 1963. În faza Namazga I. 1957–1963. şi 53 www.cimec. pictată cu nuanţe întunecate pe fond deschis. 1982). N. Sarianidi. 1924. Kuftin. Kara Depe şi din oaza Geoksjur. B. A. Bukinich. 1952. Ca piese de cult. Ganjalin. Construcţiile acestei culturi sunt cunoscute prin cercetările de la Yassi.ro . A. Maruchtchenko. De la un nivel contemporan cu Anau I B (aprox. diferenţiate prin maniera de decorare. îşi începe evoluţia o altă cultură eneolitică din Asia centrală. 1916. pe versantul nordic al Munţilor Kopet Dagh.4500–4100 bc). în special triunghiuri de mari dimensiuni. redate în poziţie aşezată (fig. cu motive geometrice. I. de tradiţie Anau. Expediţia arheologică a Complexului Sud-Turkmenistan. 29). cu degresanţi minerali în compoziţie. cercetări recente). exista o ceramică decorată prin pictare cu nuanţe închise pe fond deschis şi o alta ornamentată tot prin pictare. Este vorba de case rectangulare. dar cu culoare neagră (brun închisă) pe fondul roş-gălbui al vasului. în Turkmenistan. şi ceramica fină. construite din cărămizi crude. În faza Anau I B se cunosc tot două specii ceramice. au fost realizate statuete feminine. motivele decorative fiind geometrice. În cea de-a doua fază apare ceramica bicromă. în timp ce în faza Anau I B dispar artefactele lucrate din silex. În cadrul culturii Namazga au fost decelate două perioade: Namazga I (aprox. 4100– 3700 bc). Ceramica fazei Anau I A cuprindea două specii de ceramică fină. care continuă. continuându-se şi confecţionarea ceramicii pictate cu negru pe fond roşu. decorată cu culori închise pe fondul deschis al vasului. cu mai multe încăperi. Într-o locuinţă de la Yassi. se observă o revenire la ceramica grosieră cu degresant vegetal în pastă. 1972. iar din cupru erau confecţionate ace cu secţiunea pătrată şi capul piramidal. cercetări D. Astfel.Industria litică a fazei Anau I A păstrează piesele microlitice şi săpăligile de piatră şlefuită. 4500– 4100 bc) şi Namazga II (aprox. Masson. dar diferite calitativ: o veselă grosieră. alături de care apar obiectele de aramă. într-o cameră era un perete pictat policrom. Masson. A.

Astfel. pictată policrom cu cruci mari şi jumătăţi de cruce. argint. în cadrul unei locuinţe de la Geoksjur. în construcţii funerare circulare de tip tholos. sanctuare cu vetre-altar ovale. 30). în zona occidentală au evoluat comunităţi care aveau o ceramică de tip Kara-Depe. Sarianidi. redate în picioare sau poziţie aşezată. în acelaşi timp. în domeniul ceramicii Kara-Depe sunt prezente influenţele de tip Sialk III. 54 www. a vârfurilor pedunculate de suliţă şi a statuetelor feminine aşezate. destul de rău conservate. cornalină şi turcoaze. lazurit. atât în morminte individuale cât şi în morminte colective.ro . 1972. Astfel. se cunosc elegante statuete feminine. cu pictură policromă şi motive geometrice. au fost realizate mari figurine feminine.sporadic o ceramică gri sau neagră. şi bărbaţi în picioare. din Eneoliticul mijlociu (4500–3700 bc) se observă o deosebită diferenţiere între culturile central-asiatice: în timp ce în zona apuseană continua ceramica fazei Anau II (fig. 1982). de tip Jalangač. în eneoliticul Asiei centrale. uneori coifuri de luptă. redate în poziţie aşezată. În domeniul vieţii spirituale. De-a lungul culturii. cu mâinile depărtate sau aşezate pe piept şi cu decor pictat (fig. nude. vulturi). S-a produs. reprezentând motive geometrice. foarte bine lustruită. De asemenea. Dacă în domeniul plasticii de lut se resimt. Casele continuă să fie multicompartimentate. cu podium rectangular (Masson. pe când la Kara-Depe a fost semnalat un sanctuar izolat. şi figuri zoomorfe (ţapi. au fost descoperite vase de marmură. pictată cu brun închis pe fondul alb-verzui al vasului. netedă.cimec. venite dinspre culturile Obeid şi Susiana. o răspândire generalizată a caselor rotunde şi rectangulare. Ca podoabe au fost descoperite coliere de aur. În Eneoliticul târziu (3700–2800 bc) s-au menţinut diferenţierile culturale. purtând. La Geoksjur a fost descoperit un canal eneolitic de irigaţie. în zona răsăriteană a apărut o ceramică monocromă pictată cu linii paralele de-a lungul gâtului. influenţe de tip Obeid. pantere pătate. Masson. Piesele de aramă erau lucrate prin metoda à cire perdue. În zona estică era cunoscută ceramica de stil Geoksjur. 30). era utilizată inhumaţia. cu părul împletit. lung de 3 km. Ca rit funerar.

au mai fost efectuate cercetări sistematice la Mohendjo-Daro (19221931) în cadrul misiunii americane conduse de E. Astăzi sunt cunoscute peste 300 de situri ale acestei civilizaţii. din 1931. Alte cercetări. Cea mai cunoscută este civilizaţia Harappa. Astfel. Vats (1926-1934) au întreprins vaste cercetări. de mai mică amploare. în situl de la Mehrgarh au fost descoperite vestigii aceramice. fiind caracteristice pentru perioada Neoliticului final şi Chalcolitic. denumite pre-harappeene. 1929). (N. Jarrige începând cu 1974) şi Kili GhulMuhammad-Togau (sondaj W. Mackay. 1923-1925) şi M. aşa cum demonstrează descoperirile din siturile Mehrgarh (cercetări J. în Pakistan şi India de nord-vest.CAPITOLUL 13 NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL ÎN ZONA INDUSULUI Civilizaţiile Indusului s-au dezvoltat în valea fluviului cu acelaşi nume. Fairservis. Mackay a început să cerceteze aşezarea ChanhuDaro(Casal.-F. 1988). C. iar. pe vechiul curs al râului Ravid (Pakistan). A.cimec. Sir John Marshall şi Sir Mortimer Wheeler (1921. după situl eponim din Pendjab. începând cu anul 1921. în Sind. au fost întreprinse în Belucistan (Sir Aurel Stein). 1950) în Belucistan. E. S. 1978). presupunându-se existenţa unor civilizaţii neolitice anterioare. datate în mileniul al VII-lea bc. prin care se poate 55 www. unde. făcând trecerea spre începuturile epocii istorice. Majumdar (Amri.ro . bazate pe urbanism şi transmiterea experienţei prin scris. De asemenea. definite în cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Originea civilizaţiilor Indusului este încă puţin lămurită. conturându-se trasăturile acesteia. Pakistan (Jarrige.

păsări) şi antropomorfe (“dansatoare”). Ulterior. ca bunuri de schimb fiind arama. în special. s-au confecţionat numeroase figurine antropomorfe şi zoomorfe. în mileniul al V-lea bc. în morminte erau depuse unelte. Pentru sfârşitul mileniului al V-lea bc. în stilul Kili Ghul-Muhammad-Togau (fig. reprezintă importante centre artizanale de olari. Structurile de locuit. 31). realizată în stilul Kechi Beg (aprox 3500–3000 bc). Într-o perioadă care precede 56 www. dispuse simetric. Înflorirea acestei aşezări s-a datorat. 1988). turcoazele şi bumbacul (Jarrige.ro . fiind influenţată de lumea iraniană a civilizaţiei Djemdet Nasr. există la Mehrgarh dovezi ale practicării metalurgiei aramei. Ceramica a început să fie confecţionată pe la jumătatea mileniului al VI-lea. construite din cărămizi crude. mormintele fiind organizate în necropole. caprinele. care. la Mehrgarh se observă extensia plantelor de cultură şi sporirea rolului creşterii animalelor (bovinele. Deşi are o origine locală. şi comerţului purtat cu regiuni îndepărtate din vest. cu mai multe încăperi. multe procurate pe calea schimburilor. progres care a marcat o serie de modificări în cadrul industriei litice şi osteologice. În faza veche. erau organizate în complexe. Ceramica chalcoliticului din regiunea pakistanezo-indiană era policromă. împreună cu Mehrgarh. zebul/Zebus). din ce în ce mai realiste. Locuitorii acestui sit prezentau un dezvoltat cult funerar. într-o regiune din apropierea văii Indului. ca motive utilizate fiind cele geometrice. pe lângă case existând şi magazii pentru păstrarea proviziilor. în Chalcolitic. construite din cărămizi crude. fiind lucrată din “colaci” de argilă. Ca inventar funerar. animaliere (frize cu ţapi. având ca degresant paie tocate. Pe lângă ceramică.cimec. podoabe din scoici şi pietre semipreţioase (lapislazuli şi turcoaze). probabil.urmări evoluţia unei economii agricole. Oamenii acestei perioade cultivau orzul (Hordeum vulgare) şi creşteau. ca şi în cazul altor aşezări din zona iraniană. ceramica era de bună calitate şi a început să fie lucrată la roata cu “arcuş” (înainte de 4000 bc) şi era decorată prin pictură. În mileniul al VI-lea bc. defuncţii erau înhumaţi în poziţie chircită. producţia ceramică pre-harappeană prezintă influenţe receptate din partea culturilor din zona platoului iranian (Sialk şi Hissar). În faza veche (mileniul al VII-lea bc) au fost descoperite locuinţe rectangulare.

În chalcolitic. 3000–2500 bc). comparabilă cu cea din zona Egiptului. prezentate mai sus. Mesopotamiei şi Iranului antic. pe comerţ intens. Aceste descoperiri. 1978. au apărut cunoscutele sigilii. cu elemente de protoscriere. 1988). în morminte au fost puse puţine unelte şi multe podoabe (coliere de steatită şi pandantive din lapislazuli) (Casal. realizate din lut.ceramica cenuşie.ro . pe un urbanism evoluat.cimec. fildeş şi metal. monocromă. din stilul Quetta (aprox. Ca piese de inventar. Jarrige. la Mehrgarh a continuat să se practice inhumaţia în cadrul unor necropole de sine stătătoare. bazată pe o economie agricolă prosperă. au pregătit trecerea la civilizaţia propriu-zisă a Indusului (Harappa). 57 www. dezvoltată între mileniile al IV-lea şi al II-lea bc. o structură socială elaborată şi o scriere încă nedescifrată.

sunt deosebit de originale.cimec. printr-o serie de complexe culturale care.CAPITOLUL 14 NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL EXTREM-ORIENTAL ŞI SUD-EST ASIATIC Extremul Orient şi sud-estul asiatic s-au caracterizat. evoluţia independentă spre modul de viaţă neolitic făcându-se în văile marilor fluvii Huang-Ho (Galben) şi Yangzijiang (Albastru) şi a afluenţilor acestora. Astfel. ******* Zona chineză prezintă. pe lângă diversitate. în funcţie de tradiţii şi mediul geografic de dezvoltare. în nord existând lacuri şi mlaştini. în perioadele epipaleolitică. unele dovedind o continuitate remarcabilă. civilizaţiile neolitice extrem-orientale şi sud-est asiatice par să reprezinte mai multe spaţii de debut independent şi al modului de viaţă neolitică şi o anumită particularizare de dezvoltare a fiecărui subcentru (japonez. Climatul Chinei neolitice a fost mult mai cald şi mai umed. cultura timpurie a orezului s-a practicat în bazinul fluviului Yangzijiang. Dacă Orientul Mijlociu. decât cel actual. Apropiat. Asia Mică şi Europa s-au aflat într-o anumită conexiune în timpul procesului de neolitizare şi de evoluţie a unor complexe culturale.ro . Dezvoltarea agriculturii şi creşterii animalelor au fost astfel favorizate. începând cu anul 1921 (Yangshaocun. domesticirea soiei s-a realizat în Manciuria. în mileniile al VII-lea–al VI-lea bc. iar în centrele 58 www. Cercetările efectuate. în timp ce zona centrală era acoperită de un lac enorm. născându-se şi evoluând civilizaţii şi complexe culturale originale. nordul provinciei Henan) au arătat că au existat mai multe centre de neolitizare în China. menţinându-şi varietatea dată de imensitatea şi diversitatea spaţială. o geografie mult diferită faţă de cea de astăzi. chinez. neolitică şi eneolitică. indochinez şi indonezian). în neolitic.

în regiunea Shanxi. unde s-au amestecat şi au asimilat o serie de influenţe primite din partea civilizaţiilor central-asiatice. ultima pentru perioadele târzii. în special de-a lungul fluviului Tao. cu valuri de apărare ridicate din pământ. în apropiere de Ming Xian. Gansu şi. spre est. ajungând. care domină cursul fluviului Huanghe şi bazinele afluenţilor acestuia.ro . care susţineau şarpanta cu un acoperiş din paie. până în golful Hangzhou (la Liangzhu şi Qingliangang). Prezintă elemente de fortificare cu şanţuri completate. cultura Yangshao. cu o suprafată de peste 24 hectare. Spre nord-est. numită astfel după situl Yang Shao T’sun (Yangshaocun din zona Henan. amplasate pe terasele de loess. Wei şi Fen. s-a dezvoltat. Una dintre cele mai importante este cea de la Banpo (Banpocun/X’ian. Aşezările aveau aspectul unor sate. în zona cursului mijlociu al fluviului Huang-Ho şi a afluenţilor săi Wei şi Fen. Pereţii erau alcătuiţi din lemn sau din împletituri de nuiele acoperite cu lut (fig. comunităţile Yangshao au cucerit zonele Shandong-ului şi Changchun-ului în Manciuria. fiind specifice pentru cultivatori şi crescători de animale semistabili. comunităţile Yangshao s-au răspândit spre sud. la vest de Zheng-zhou. de sfârşitul mileniului al VI-lea bc.cimec. De asemenea. în Quiughai. comunităţile Yangshao au fost treptat înlocuite de cele ale culturii Longshan. aşa cum este atestat în faza a II-a a sitului de la Miaodigou. Aceasta este bine cunoscută datorită cercetărilor din numeroase situri din zonele Henan. săpat începând cu 1921 de către geologul suedez J. Aceste comunităţi îşi schimbau locul de aşezare în funcţie de epuizarea terenurilor şi creşterea animalelor. Anderson). uneori. cu stâlpi interiori. unde au influenţat pe cele ale culturii Liangzhu. ocupând. Casele erau rotunde şi rectangulare. în mileniul al II-lea bc. deplasându-se prin valea Wei. Satele Yangshao aveau dimensiuni mijlocii.protoneolitice din zona cursului mijlociu a fluviului Huang-Ho s-a cultivat. revenind 59 www. Din această ultimă provincie. în principal zonele muntoase din vestul şi nordul Chinei. În nord. localizate pe cursul inferior al Fluviului Albastru. meiul. erau sistematizate şi divizate în cartiere specializate. Spre vest. Shaanxi. În neoliticul timpuriu. triburile Yangshao au mai influenţat o serie de comunităţi vestice şi răsăritene. de timpuriu. după o perioadă de conveţuire. 33). comunităţile Yangshao au ocupat părţile orientale ale zonelor Qinghai şi Gansu. G.

adaptat la un climat mai secetos. arsă oxidant. suliţe cu vârful din os. Decorul era realizat prin pictare pe argila în curs de uscare. oale. decorată cu impresiuni de şnur înfăşurat. până la 1000ºC. cuţite rectangulare pentru secerat (seceri) şi defrişat. butelii etc. cele mai vechi 60 www. căpătând culori diferite. iepuri şi marmote. ace de os cu ureche. săgeţile.ro . Ceramica reprezintă o importantă realizare a comunităţilor Yangshao şi se caracterizează printr-o deosebită varietate şi eleganţă. cu o gaură pentru cele mai vechi sau cu trei (Yumen. iar ca unelte: beţele pentru săpat. Argila era bine epurată şi arsă oxidant. cultivând meiul păsăresc (Setaria italica var. Au fost realizate şi vase negre lustruite sau cu corpul alb. germanica). topoare şi tesle cu secţiunea eliptică. săpăligi. provincia Gansu). lucrată mai puţin îngrijit. La acestea se adaugă piesele de piatră şlefuită: cazmale. porci. cânepa şi unii arbori fructiferi. Culesul şi vânătoarea au continuat să aibă un rol important în asigurarea hranei. greutăţi. Ca arme.cimec. fără motive pictate. harpoane. amprente de împletituri şi ţesături. bovine şi ovi-caprinele. vorbind de o specializare a creşterii animalelor. diverse legume. A fost confecţionată şi o ceramică de uz gospodăresc. pentru vânatul păsărilor. pe un suport rotativ. de la galben deschis la roşu intens. vasele fiind finisate cu mâna. aşa cum este atestat de numeroasele resturi osteologice de peşti şi animale sălbatice: bovidee şi cervidee. găini. Formele sunt foarte variate: cupe adânci. antilope. cu un decor policrom deosebit. câini. fluiere sau ocarine (de formă ovoidală sau sferică. cai. prin incendiere. De asemenea. cu pieptenele. fusaiole de piatră şi ceramică. Ceramica fină a fost lucrată mult mai îngrijit. îngreunate cu o piatră şi greutăţile pentru plasele de pescuit. Din lut au fost realizate: proiectile pentru aruncat (bile de praştie). leoparzi. comunităţile Yangshao creşteau viermii de mătase.periodic pe vechile amplasamente. râşniţele de mână. pe terenuri obţinute prin defrişarea vegetaţiei sălbatice. rotunjite. purtătorii culturii Yangshao utilizau praştiile. între care varza de China (Brassica sinensis). brună şi neagră. perpetuată până în cultura Longshan. Principala ocupaţie a purtătorilor culturii Yangshao era agricultura. boluri. pe care îl păstrau în gropi sau în vase de provizii. cu culori închise: roşie. bolasul.

Unele semne/ mărci. cu variante regionale. care a înflorit în mileniul al III-lea. alături de pictogramele divinatorii de pe carapacele de broască ţestoasă din cultura Longshan. şi vasele pictate din valea fluviului Tao. în special cele ce cuprind peşti (bazinul Wei). Pentru confecţionarea utilajului. piatra. realizate pe ceramică. Motivele decorative nonfigurative au fost folosite pe scară largă şi derivau din cercuri şi pătrate. formând un complex arheologic. pe o arie foarte largă. aplatizaţi cu spatula. fiind. vasele cu picior 61 www. cu picioarele scobite şi marginea răsfrântă în afară (de tipul gui/kui). descoperite în necropolele de pe dealurile de la Banshan (Panshan). lemnul şi dentiţia animalelor. osul. uneori. probabil începând cu mileniul al V-lea bc. cenuşie sau albă. adesea. Xixiaou. 1988 b). şi ornată cu volute.al II-lea bc). spre est şi vest. deopotrivă.cimec. La începutul culturii a fost utilizată ceramica lucrată cu mâna. binecunoscut în cultura Longshan.ro . După o lungă perioadă de înflorire şi expansiune. Purtătorii acestei culturi erau crescători de animale şi cultivatori de plante. 34). Zijinshan. treptat. în partea de centru-sud a provinciei Shandong) s-a dezvoltat. alcătuită din amfore mari. lângă Ningyang. de comunităţile culturii Longshan. pictată. mai rar cu decoruri zoomorfe (De Bergh. spirale şi cercuri concentrice. la baza scrierii chineze. carenate sau conice. Cultura Dawenkou (situl eponim. uneori cu motive “în şah” sau ochiuri de reţea. cultura Yangshao a sfârşit prin a fi asimilată. purtătorii culturii Dawenkou au folosit. utilizate ca urne funerare. cu baza alungită. de formă sferică sau piriforme. la baza scrierii chineze. prin dispunerea succesivă de colaci de argilă. foarte stilizate sub forma unor triunghiuri (fig. Unele din datele obţinute la Qingliangang par să demonstreze că este vorba de o cultură separată (numită cultura Qingliangang) care a fuzionat în mileniul al IV-lea bc cu cea numită Dawenkou. din Xuzhou până în sudul Shandongului şi până la nord de Anhui şi Jiangsu. Aceasta era lucrată cu mâna. au putut sta.fiind. Motivele decorative antropomorfe sunt foarte rare. Cea mai bine studiată este ceramica din faza târzie (mileniile al III-lea . cum se observă în siturile Huaiyin. Ottino. în vreme ce temele animaliere sunt mai frecvente. ca forme fiind cunoscute ibricele tripode. cornul.

cum se observă în siturile Jingzhizhen. decedatul fiind depus cu capul spre est. Liangzhou etc). lustruită. cu care a coexistat uneori. Xindian şi apoi în alte puncte mai sudice. Qianshanyang. Creşterea animalelor a fost comparabilă cu cea din cultura Yangshao. cu pereţii vaselor foarte fini dar rezistenţi. bivolul. pentru prinderea mânerului. Cultura Longshan (situl eponim Longshan/Lungshan.cimec. 62 www. unde începând cu anul 1928. Shangman. 1977.ro . în cadrul culturii Dawenkou a fost utilizată inhumaţia. Majiabin. Ca rit funerar. De Bergh. dar care nu există în nivelurile vechi (fig. cum se observă în aşezările Kexing-zhuang. în cadrul civilizaţiei Dawenkou. Zijinshan. a fost săpată aşezarea Chengziyai) îşi are originea. Inventarul mormintelor individuale vorbeşte de existenţa unei diferenţieri sociale evidente (morminte bogate şi sărace) (Chang. unele diferenţieri ale organizării sociale şi tehnice între comunităţile Yangshao şi Longshan fac discutabile raporturile de filiaţie între cele două culturi: filiaţie directă (liniară) sau indirectă. De acolo. probabil. aşa cum se observă în situl Miaodigou II. cultura Longshan a fost precedată de cea Yangshao. Problemele stratigrafice. în plus. 36) (Chang. în general. Machang. sau cultura Longshan din Shandong (cultura cu ceramică neagră lustruită). 1988 a). Xiaoxian. în zona bazinului inferior al Fluviului Galben (Huang-ho) şi litoralul Mării Chinei. 35). Satele culturii Longshan prezintă elemente de sistematizare. Această cultură a înflorit în decursul mileniului al III-lea bc. comunităţile Longshan au pătruns treptat spre vest. În bazinul mijlociu al Fluviului Galben. fiind organizate. dar cunoşteau. Ottino. lucrată la roată. în vreme ce în domeniul agriculturii cultivau mei grâu şi orz. în jurul unei clădiri centrale şi erau înconjurate de un zid de pământ sau din cărămizi crude. cu perforări multiple pe margine.(fructierele). Această cultură s-a caracterizat printr-o frumoasă ceramică neagră. în Shandong. unde se poate vorbi de cultura Longshan clasică. amforele etc (fig. Shouxian. cel mai adesea în poziţie alungită pe spate. prin intermediul altor culturi. cu o origine mai veche sau diferenţiate geografic. Utilajul litic era deosebit de fin şlefuit şi era reprezentat de: cuţite de secerat în formă de semilună. 1977). în zona litoralului (aşezările Dadunze.

cum este cel de la Daxi. În acelaşi timp. altele în mileniul al III-lea. Se cunosc mai multe variante culturale regionale. Utilajul litic cuprindea lame de topoare şi dălţi. civilizaţiei Qingliangang. elefanţi şi rinoceri etc) (Liu Jung. succede. Cele mai vechi situri. unde este cunoscut situl eponim al culturii Qingliangang. au fost practicate pescuitul şi vânătoarea (cerbi. cu forme diverse. tulpini. 1985). cercetat începând cu 1973 şi foarte important pentru cunoaşterea civilizaţiilor prezentate mai sus. şi cuţitele de secerat cu o margine perforată pentru prinderea mânerului. beţe pentru săpat. între mijlocul mileniului al IV-lea şi sfârşitul mileniului al III bc. din zona Zhejiang. În această zonă. în bazinul inferior al fluviului Yangzijiang au fost descoperite. Este posibil ca ceramica fazelor târzii să fi fost lucrată la roată. cunoscută prin săpăligile de piatră şlefuită. în cantitate însemnată. împreună cu resturi de fructe. avea forme foarte variate şi era decorată cu impresiuni de şnur şi motive complementare. ca cel de 63 www. cu care se înrudea. s-a dezvoltat cultura orezului şi creşterea unor animale (câinele.cimec. cu motive şnurate. Cultura Liangzhu (Liang-Chu). şi decorată. legume şi nuci. elemente de structuri lemnoase cu cepuri şi caneluri (uluce). în zona cursului mijlociu al fluviului Yangzijiang. datată între 4800-3600 bc. Acestea s-au răspândit până în nordul zonei Jiangsu. De asemenea.******* În valea joasă a fluviului Yangzijiang (Fluviul Albastru). au fost descoperite însemnate dovezi legate de cultivarea orezului. se cunosc elemente care vorbesc de o elaborată arhitectură în lemn şi despre o ceramică lucrată dintr-o pastă foarte bună. pleavă şi boabe de orez. numită astfel după situl eponim din apropiere de Hangzhou. deoarece prezenţa vechilor niveluri de barare a apei a permis conservarea materiilor organice. numite uneori “cultura golfului Hangzhou”.ro . Ceramica era de culoare neagră. porcul. cel mai adesea. găina şi bivolul). Numeroase situri aparţinând cultivatorilor de orez au fost cercetate în sudul Chinei. În afară de agricultură şi creşterea animalelor. cu perforare proximală. comportând multe asemănări cu cultura Longshan. lopeţi din omoplaţi de bovidee. sunt datate în mileniul al IV-lea bc. În situl Hemudu (datat 5000-3400 bc). apariţia agriculturii şi a creşterii animalelor au fost aproape sincrone (mileniul al V-lea bc) cu cele din cultura Yangshao.

în cadrul industriei litice au fost descoperite lame şlefuite de topoare şi tesle. Aşezările erau amplasate pe malurile râurilor şi pe coastă. 1977). Guangdong şi Guangxi. identice cu cele din Polinezia. şi imprimarea (Chang. În China de SE. Ca maniere decorative au fost utilizate: pictarea. în zona nordică. pescuitul şi culesul scoicilor. China centrală) s-a dezvoltat între 2750–2650 bc. unde se află siturile de la Jiangling şi Gong’an. este cunoscut complexul cultural neolitic numit Yue (Yueh).la Qujialing (2750-2650 bc). centrul său găsindu-se astăzi în provincia Hubei. în interfluviul Huei– Yangzijiang. cilindric. specia fină fiind lucrată la roată. 64 www. În timpul existenţei lor. pe fond alb-cenuşiu. Cultura Daxi era reprezentanta Neoliticului dezvoltat (mileniul al IV-lea bc) din bazinul mijlociu al fluviului Yangzijiang. săpăligi. dar nu există indicii arheologice desfăşurării altor îndeletniciri. Ca forme se remarcă vasele cilindrice care nu se întâlnesc în nici o altă cultură chineză contemporană. pe scară largă. Cultura Qujialing (situl eponim din provincia Hubei. comunităţile culturii Daxi au întreţinut. Comunităţile Daxi s-au răspândit până estul zonei Sichuan. cu secţiunea rectangulară şi umăr. iar spre sud până la Lixian. şi ibricele cu picioare conice. în Hong Kong) şi Dapengeng (Taiwan). au receptat influenţe din partea civilizaţiei Long-shan. Ca ocupaţii.ro . În decursul evoluţiei lor. şi lopăţele (palete) cu suprafaţa netedă sau gravată. unde este cunoscut situl Wushan. vârfuri compuse de săgeată şi suliţă etc. Ceramica acestei culturi era acoperită cu o angobă roşie şi avea un decor pictat cu negru. Triburile Qujialing au confecţionat un perfecţionat utilaj litic şi osteologic: lame de cuţit şi seceră. vădind influenţe Longshan. bazându-şi economia pe cultura orezului. Ca forme tipice sunt cunoscute: cupele cu picior înalt. importante legături cu cele ale fazelor evoluate ale civilizaţiei Yangshao. din scoarţă de copac bătătorită. brun şi roşu. în zona lacului Dongting. comunităţile Qujialing. Ceramica acestei culturi a căpătat o deosebită dezvoltare. destinate confecţionării stofei de tip tapa. dezvoltat în zonele sudice de coastă Fujian. în Hunan. şi în insulele din apropierea litoralului: aşezarile Cham Wan (pe insula Lema. Cu toate acestea. ultimele prezentând o ceramică lucrată la roată.cimec. purtătorii acestor culturi practicau. între mileniile al V-lea şi al III-lea bc.

Xijiaoshan (în Fujian). decorată la bază cu şnurul şi incizată în partea superioară. care au fost civilizaţiile neoliticului Asiei de sud-est şi evoluţia acestora. nu se poate stabili cu precizie. în Fujian. Haifeng.cimec. fapt care a determinat modalităţi proprii de dezvoltare. lacunare din păcate. În neoliticul târziu. în mileniul al II-lea bc. Nanning. motivele fiind curbiliniare. datate prin C14 la sfârşitul mileniului al II-lea bc. şi o ceramică mai fină. ceea ce vorbeşte de existenţa unei navigaţii timpurii în largul mării. Dongxing (în Guangxi) şi Xianrendong (în Jiangxi). La sfârşitul epipaleoliticului/mezoliticului sud-est asiatic de tip 65 www. vasele de bronz cu motivele geometrice ale ceramicii (Chang.ro . Comunităţile Yue aveau o ceramică grosieră. în zona Chinei de Nord. aşa cum se observă în siturile de la Tanshihshan şi Wuping. care a fost urmată de o ceramică cu motive geometrice. Wengyuan. caracterizată printr-un decor şnurat şi cu impresiuni de pieptene. s-a pătruns în epoca bronzului. Industria litică a acestei culturi prezintă multe asemănări cu cea a complexul cultural Yue (piese atent şlefuite. bazată pe cultura tuberculilor. prin cultura Shang. deoarece transgresiunea marină holocenă a “rupt” continentul de zona insulară a Indoneziei. ******* În stadiul actual al cercetărilor. Acelaşi lucru se poate arăta şi despre producţia ceramică. prezentând unele elemente asemănătoare şi cu neoliticul continental.bine cunoscută în Indonezia şi Oceania. Lingshan. Cultura Dapengeng (după situl din apropiere de Taipei/Taiwan). tesle cu secţiunea rectangulară şi umăr). Comunităţile aceastei culturi au avut o economie de producţie. în Taiwan. Comunităţile meridionale au adoptat noua tehnologie şi au decorat. după cum se observă în siturile Chao’an. 1977). formele tripode fiind mai puţin utilizate. dezvoltată între mileniile al V-lea şi al II-lea bc reprezintă o variantă a aşa-numitului complex al “civilizaţiilor neolitice de pe coasta Yue”. adesea. Unele comunităţi Yue au primit influenţe de tip Longshan. o caracteristică a neoliticului târziu. Fengpitou şi Yingpu. Au fost descoperite numeroase vase cu fundul rotunjit. Ceramica cu decor geometric s-a perfecţionat devenind. cu decor ştanţat.

66 www. în niveluri datate între 10000–6000 bc. între care se găseau diferite varietăţi de igname şi taro (Aracea). prin mileniul al III-lea bc. ca etapă avansată a culesului. acesta ar fi început. care aparţin începutului epocii bronzului din regiune (secolul al VIII-lea bc) (Solheim. în Insula Sulawesi/Celebes) (Garanger. în fazele evoluate. poate independent. dălţi şi săpăligi). În aceste condiţii. 1992). populaţiile care au părăsit Asia de sud-est. discutabil. Culesul orezului sălbatic şi rizicultura au apărut mai târziu. 12000–2000 bc) s-a petrecut tranziţia către neolitic (Peninsula Indochina şi nordul Indoneziei– vestul Birmaniei. în toalianul recent.cimec. Wilhekm 1972). cu excepţia orezului. Încă din fazele mijlocii ale hoabinhian/bacsonianului erau cunoscute topoarele scurte cu tăişul şlefuit în timp ce. Astfel. cultivaţi mai apoi prin reproducere asexuată. probabil. betel şi diverse nuci). De aceea. probabil. au apărut mojare şi pisăloage de piatră. sub influenţa neoliticului chinez. Este posibil ca procesul de acumulare a trăsăturilor neoliticului în sud-estul Asiei să fi fost foarte lent şi cu particularităţi specifice. fazele hoabinhianului mijlociu şi târziu au fost încadrate în aşa-numitul neolitic sud-est asiatic. sudul Chinei. fasole. în noile teritorii. Taiwan). porcul şi găina). pun problema practicării unei cultivări timpurii a plantelor (resturi de mazăre. nordul Sumatrei şi. a fost cunoscută ceramica şi cultura orezului (nivelurile superioare din adăpostul Ulu Leang din regiunea Maros. pe la 8000/6000 bc. pentru a coloniza insulele din Pacificul de vest.ro . au fost descoperite resturi de orez cultivat şi dovezi ale existenţei câinelui domestic. Unele descoperiri din situl Spirit Cave (Thailanda de nord). curcubitacee. prin prezenţa utilajului litic şlefuit (topoare. poate sub influenţa neoliticului chinez. Malaezia. De aceea. toate plantele menţionate. Se pare că în unele niveluri bacsoniene. care se consideră că se sfârşeşte odată cu răspândirea comunităţilor Dong-Son (Vietnamul de nord).hoabinhian şi bacsonian (aprox. şi unele animale domestice (câinele. spatule de os şi ceramica decorată cu şnurul şi cu motive sub formă de împletitură. datate. prin realizarea unor unelte de piatră şlefuită şi cu protejarea plantelor alimentare. au dus. Începuturile propriu-zise ale agriculturii şi creşterii animalelor în Asia de sud-est nu sunt cunoscute cu precizie. pe la 2500 bc. în nordul Indoneziei. arborii de pâine şi bananierii.

******* Japonia a reprezentat, în holocen, un spaţiu interesant cu o evoluţie particulară, datorată, în parte şi specificului său geografic. Arhipelagul nipon a căpătat, în general, aspectul geografic pe care îl cunoaştem astăzi: numeroase insule, cu o mare lungime a coastelor, importante resurse marine, păduri masive în zonele muntoase, cu însemnate resurse animaliere şi vegetale, spaţii restrânse de câmpie, care să poată fi întrebuinţate într-o agricultură propriu-zisă. În acest areal specific a evoluat, în epipaleolitic şi neolitic, complexul cultural Jomon (aprox. 12500– 300 bc) caracterizat prin ceramica decorată cu diferite impresiuni şnurate (numită Jomon, în japoneză). Interesant este faptul că, deşi au cunoscut de timpuriu ceramica, comunităţile Jomon aveau, la început, un mod de viaţă caracterizat prin pescuit, vânătoare (mistreţul, cerbul, mamiferele marine) şi cules (la Hamansuno, în sudul insulei Hokkaido, aprox. 7000 şi 5000 bc, erau culese: meiul şi hrişca (Fagopyrum esculentum), putându-se vorbi despre un neolitic ceramic fără producţie propriu-zisă de hrană. De asemenea, pentru alimentaţie mai erau utilizate: nucile, castanele comestibile, ghinda, tigva (Lagenaria vulgaris), mazărea şi o specie de fasole. În domeniul construcţiilor şi meşteşugurilor, erau utilizaţi dudul şi arborele de lac. Cultura plantelor este cunoscută, cu siguranţă, în arhipelagul nipon, din mileniul al IV-lea, în fazele mijlocii Jomon (aprox. 3500– 2500 bc), când meiul era cultivat de către comunităţile seminomade care trăiau pe litoralul Pacificului, în special cele din regiunea Tokyo, ca animal domestic fiind cunoscut doar câinele, bovinele fiind introduse mai târziu, în epoca Yayoi (secolele al IIIlea bc–al III AD). Amplasarea geografică a comunităţilor Jomon a determinat ca, încă din mileniul al VIII-lea bc, să fie practicat pescuitul în largul mării. Mărturie stau, în acest sens, descoperirile de peşti marini din situl Natsushima (golful Tokyo), fragmentele de pagaie şi de pirogă de la Torihama (60 km nord de Kyoto) şi Kamo (la 70 km sud de Tokyo), ultima datată la 3100 bc. Despre acest tip de navigaţie vorbeşte şi răspândirea ceramicii, din perioada iniţială Jomon, până în insulele mai îndepărtate (situl Agaribara/Okinawa – 4670 – 4450 bc) (Garanger, 1992). 67
www.cimec.ro

Locuinţele comunităţilor Jomon erau de tipul colibelor semiadâncite (tate ana în japoneză), având câte o vatră, construite în apropierea unor mari aglomerări de scoici (Kaizuka, în japoneză). Acoperişul era susţinut de stâlpi şi era realizat din paie. Casele erau organizate în cătune, amplasate fie pe litoral, fie pe malurile lacurilor şi râurilor, alcătuite din trei până la zece case de locuit, dispuse (în perioada mijlocie Jomon) în jurul unei construcţii mari, probabil comune. În ceea ce priveşte utilajul litic, trebuie arătat că, deşi nu diferă de cel din paleoliticul final (pre-Jomon), au fost abandonate treptat microlamele şi au apărut micile vârfuri triunghiulare de săgeată, topoarele şi teslele, care s-au menţinut de-a lungul întregii civilizaţii. De asemenea, erau utilizate săpăligile, râşniţele de mână, frecătoarele şi, în perioada târzie Jomon, secerile de şist lustruit. Din os s-au confecţionat ace de diferite tipuri, cârlige de undiţă şi harpoane. Pentru pescuit erau cunoscute plasele cu plutitoare şi greutăţi. Dovedind o deosebită adaptare la mediul în care au trăit şi o relativă izolare faţă de continentul asiatic, comunităţile complexului cultural Jomon au dovedit o remarcabilă continuitate, de circa 10000 de ani, dezvoltarea acestora fiind împărţită în cinci perioade, definite, în principal, după evoluţia tipurilor ceramice şi a siturilor din câmpia Kanto (Aikens, Higushi 1982). Se consideră că ceramica a apărut, în sudul arhipelagului nipon, într-o perioadă Pre-Jomon (către 12500 bc în siturile de la Fukui şi Sempukuji, în Kyushu, şi pe la 12000 în aşezarea de la Kamikuroiwa, în Shikoku) de unde s-a răspândit şi în restul teritoriului. Ceramica Pre-Jomon (aprox. 12500–10000 bc) şi cea din perioada Proto-Jomon (aprox. 10000–5000 bc) avea forme simple, cu gura largă şi fundul conic sau rotunjit, fiind decorată cu motive liniare sau în relief, realizate prin incizii cu unghia sau cu pieptenele, imprimată, şi ştanţată cu ajutorul scoicilor (fig. 40. A). Aceste decoruri se perpetuează şi în perioada veche Jomon (aprox. 5000–3500 bc), când s-au resimţit şi unele influenţe primite din partea neoliticului Asiei de nord-est şi au fost confecţionate vase cu baza dreaptă şi mai rar conică sau circulară. În această perioadă, decorurile erau obţinute prin aplicarea unui bastonaş înfăşurat de argilă, pe care era trasat un şnur împletit sau înnodat, reprezentând aşa-numitul decor şnurat sau cu impresiuni şnurate. 68
www.cimec.ro

În perioada mijlocie Jomon (aprox. 3500–2500 bc), ceramica avea ca forme principale vasele adânci şi modelate mai complex, câteodată, cu protuberanţe voluminoase, ca decoruri fiind cunoscute variate motive şnurate, ornamentele sinusoidale şi spiralice, realizate în relief. Perioada târzie Jomon (aprox. 2500– 1000 bc) s-a caracterizat prin îmbogăţirea fără precedent a formelor şi decorurilor ceramicii, care a căpătat un deosebit rafinament artistic (fig. 40 B-C). În perioada finală Jomon (aprox. 1000–300 bc), multe vase au avut o funcţie cultico-rituală, în acest domeniu resimţindu-se influenţele recipientelor rituale de bronz, din China. Decorul ceramicii Jomon final este deosebit de sofisticat, reunind şi alternând motivele sinusoidale în relief, cu zone netede şi lustruite, spaţiile cu impresiuni şnurate şi benzile liniare incizate, manifestându-se o serie de particularităţi regionale, legate de tradiţiile şi de forţa de creaţie a diferitelor centre de producţie. Tradiţia Jomon s-a perpetuat şi în epoca Yayoi (sec. al III-lea bc– al III-lea AD), mai ales în nordul arhipelagului (nordul insulelor Honshu şi Hokkaido), unde se poate vorbi de un Epi-Jomon (Kidder, 1968). În afară de ceramică, începând cu perioada timpurie (pe la aprox. 4000–3000 bc), purtătorii complexului cultural Jomon au realizat deosebite reprezentări antropomorfe stilizate, în special feminine, acoperite cu decoruri incizate (dogu în limba japoneză), legate, probabil, de riturile funerare şi de cultul fecundităţii. Aceste statuete au devenit mai numeroase în perioada mijlocie Jomon, când erau însoţite şi de pietre falice (numite Sekibo) şi se leagă de începuturile agriculturii în arhipelag, când după cultura meiului s-a trecut la cultivarea extinsă a orezului. Odată cu începuturile epocii Yayoi, pe la 300 bc, se consideră că se termină preistoria şi începe evoluţia protoistorică a spaţiului japonez, când o serie de elemente de origine continentală au pătruns în sudul arhipelagului, în insula Kyushu, de unde s-au impus treptat şi în celelalte spaţii. Epoca sau cultura Yayoi reprezintă o modificare esenţială faţă de cultura Jomon, marcată prin manifestarea unui şir întreg de transformări tehnice (pătrunderea obiectelor chineze de bronz şi fier), ale mediului economic (cultura extinsă a orezului bazată pe amenajări de diguri artificiale), social şi în domeniul spiritual (De Bergh 1988). 69
www.cimec.ro

CAPITOLUL 15
NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL DIN AFRICA
Africa a reprezentat şi în neolitic un spaţiu istoric particular, caracterizat printr-o diversitate derivată din evoluţia holocenă, neotermală, a acestui teritoriu, cu fazele postpluviale, umede, numite postgambliene (Makalian-ul, oarecum sincron cu tardiglaciarul, şi Nakurian-ul contemporan cu postglaciarul. De aceea, în funcţie de tradiţiile epipaleolitice/mezolitice şi de tendinţele evolutive, au fost definite mai multe tipuri de neolitic: neoliticul de tradiţie capsiană, neoliticul mediteranean, neoliticul saharo-sudanez, neoliticul pastoral, neoliticul guinean, neoliticul leopoldian şi neoliticul din valea Nilului, fiecare cu trăsăturile sale caracteristice, cu unele interferenţe fireşti. ******* În nordul Africii a fost definit neoliticul de tradiţie capsiană (1933, R. Vaufrey, săpăturile de la Jaatcha şi Redeyef/Gafsa, Tunisia; 1952, E. G. Gobert; 1955, L. Balout; 1957, H. J. Hugot; 1966, H. Camps-Fabrer şi G. Camps; 1968, C. Roubert; 1974, G. Camps), considerat ca fiind continuatorul epipaleoliticului local (capsian) şi rezultatul unei evoluţii neolitice locale, considerânduse că s-a răspândit până în Guineea şi Congo. Se caracterizează prin vârfuri de săgeţi, piese foliacee, topoare şlefuite, tăişuri, ceramică, împreună cu o industrie capsiană tipică. Ulterior, s-a constatat că aria de răspândire a acestui neolitic a fost mai restrânsă şi s-a arătat că s-a caracterizat printr-un interes redus pentru confecţionarea şi utilizarea ceramicii, cuprinzând vase cu fundul conic şi sărac decorate, o bogată industrie osteologică şi o artă mobiliară, realizată pe ouă de struţ, la care se adaugă arta 70
www.cimec.ro

1974): • faciesul câmpiilor înalte din zona localităţii Constantine. Tarentule III. djebel Marshel. în vestul Algeriei. neoliticul capsian (mileniile al IV-lea–al III-lea bc). Ouled Zouaï. caracterizat prin reducerea cantitativă a uneltelor de tip epipaleolitic. Safiet Bou Rhenan. podoabe şi gravura animalieră (straturile mijlocii de la Khanguet Si Mohamed Tahar. racloare. este cunoscut prin cercetările de la Hassi Manda. cu motive realizate cu pieptenele (Aïn Naga. Nador. Oued Saïda. şi se caracterizează prin numeroase microlite geometrice. reprezentând un facies montan al unei populaţii pastorale seminomade. Brézina. djebel Fartas.(mileniul al III-lea bc). străpungătoare şi racloare. 41). Zmielet şi Barka. • faciesul neolitic vest-saharian. Aïn Naga. vârfuri de săgeată “în forma turnului Eiffel” şi o ceramică decorată cu pieptenele.rupestră nord-africană. Ritul funerar al comunităţilor neoliticului de tradiţie capsiană era inhumaţia în morminte individuale. • faciesul neolitic din zona Munţilor Atlas. mechtoizi (proto71 www. decorată. numeroase gratoare şi vârfuri de săgeată. Thiout.cimec. ceramica fiind slab reprezentată. Adăpostul 402. Columnata. cu forme sferice (Autruche V. cu aşezări sub forma unor aglomerări de cochilii. Ksar Tebilet şi Redeyef). Foum Saïda. În cadrul acestuia au fost stabilite mai multe faciesuri (Camps. Medjez I. caracteristice neoliticului saharo-sudanez. Damous el Ahmar (fig. vârfuri transversale de săgeată şi unelte de piatră şlefuită (Redyef. Hassi Bou Bernous. Harmelia. cu trei stadii–capsianul neolitizat (mileniile al V-lea–al IVlea bc). Datele antropologice arată o populaţie mixtă formată din protomediteraneeni. o importantă industrie osteologică. Tiaret.ro . Mechta el Azla. în zona sudică. cu numeroase gratoare. Butte Catherine. Khanguet Si Mohamed Tahar nivelul inferior. şi neoliticul final de tradiţie capsiană. care încheie evoluţia neolitică din Africa de nord-vest. în vreme ce piesele litice destinate măcinării/zdrobirii erau abundente (Bou Zabaouine. în ergul Iguidi). vârfuri pedunculate de săgeţi. cu o ceramică asemănătoare cu a neoliticului mediteranean. care creştea vite mici şi trăia în grote şi adăposturi sub stânci. Rhar Oum el Fernan). răspândit până la Aoulef. nivelurile superioare de la Khanguet Si Mohamed Tahar şi în djebel Marshel).

a fost definit neoliticul mediteranean. 1988 b). frecvente râşniţe şi zdrobitoare. o abundentă ceramică. Corales/Cimetière des Escargots. microlite segmentiforme. ******* În zona Maghrebului. rar. El Khrill. Decorul ceramicii era realizat sub forma benzilor orizontale şi verticale. uedul Guettara şi Oued de Noiseux). dovedind o populaţie amestecată (Amblard.Cro Magnon din Orient sau evoluaţi din oamenii aterieni) şi negroizi. Achakar. justifică. porci. unde a fost numit neolitic mauritanian.ro . Aumassip. ultimele descoperiri caracterizându-se printr-o ceramică decorată. Cu toate acestea. ulterior. indivizii descoperiţi în înhumările neoliticului mediteranean. căruia i-a fost proprie o industrie litică compusă din piese denticulate. o bogată şi diversificată industrie osteologică. pe fond ibero-mauru-sian. gratoare. cioplite simplu. cercetările efectuate nu au condus la identificarea unor elemente referitoare la practicarea agriculturii (Camps. ******* 72 www. Aïn Gueddara.cimec. Alte descoperiri s-au făcut în grotele Cap Tenès. dovedind şi un permanent şi benefic amestec uman şi de tradiţii culturale (Amblard. Aumassip. Din punct de vedere antropologic. lamele à dos. foarte probabil. 1974). Les Genêts. poate de purtătorii complexului cu ceramică cardială. în grotele El Cuartel. 42) Dar es Soltan/Maroc. În schimb. Les Trois Marabouts. materialele osteologice provenind de la capre. El Kiffen (fig. câini. oi. bovine. Grotte des Troglodytes. Neoliticul mediteranean este bine cunoscut regiunea oraşului Oran. un facies al neoliticului de tradiţie capsiană. din Algeria (Batterie Espagnole. Grotte du Polygone. Aïn el Kedid. 1988 a). vasele având profile simple. practicarea creşterii animalelor. unii sunt protomediteranoizi robuşti şi numai unul (Grotte des Troglodytes) era protomediteranoid gracil. cu fundurile conice sau rotunjite şi. parţial. pentru mileniile al VII-lea – al VI-lea bc. Grand Rocher. considerat. prin canelare. gât. Caf That el Ghar. Sidi Bou Knadel. Grotte du Midi. Ali Bacha/Algeria. piese cu retuşe continui. aparţin tipului mechtoid (Mechta el Arbi). introdusă. între care se găsesc elemente de prindere (torţi). Ouled Haddou.

când motivele erau obţinute prin impresiuni cu pieptenele şi unele urme de împletitură. când a fost inventată (Tagalagal/Aïr. ulterior. descoperite la Amekni. în timp ce la Tagalagal şi Temet/Aïr. realizate cu un instrument cu dinţii triunghiulari în secţiune (pieptene de olar). În cadrul neoliticului saharo-sudanez au fost decelate mai multe faciesuri regionale şi faze cronologice. este bine cunoscută în zona Hoggar şi împrejurimi (Amekni. prin prezenţa unor puţine microlite geometrice (în tenerian). răspândindu-se. În ceea ce priveşte practicare agriculturii. răspândindu-se până în Ciad şi Niger. Tin Amensar. Hirafok). neoliticul saharo-sudanez. care s-a aflat. până în Mauritania: • faza veche (mileniile al VIII-lea–al V-lea bc). în perioadele mai noi. la sfârşitul acestora putându-se vorbi de o “Sahară mică”. datat către sfârşitul perioadei. în Niger. Timidouin. specific pentru stilul Orogowdé. şi cele secetoase. 43). această fază este prezentă pe la jumătatea mileniului al VIII-lea bc. până astăzi. harpoane de os şi recipiente din coajă de ou de struţ.ro . 73 www. Ceramica descoperită este abundentă. Site Launey. în Ciad (Delebo şi Soro Kezenanga II) a fost atestată o timpurie domesticire a animalelor. Neoliticul saharo-sudanez s-a caracterizat printr-o serie de aşezări care se găsesc astăzi fie în aer liber. şi marchează o tranziţie către neoliticul din valea Nilului (Camps. într-o continuă extindere. care se deosebeşte de tradiţiile africane prezentate anterior. aprox.cimec. probabil. o serie de probe polinice de mei african (Pennisetum). când au alternat episoadele umede. cu vegetaţie bogată. fig. ceramica. Acest neolitic s-a dezvoltat în condiţiile ultimelor faze climatice din Sahara (IV–VI. 1974).În zona sudului Saharei şi Sudanului a fost identificat neoliticul de tradiţie sudaneză denumit. dezvoltată într-o perioadă pluvială din holocenul inferior. vasele având forme sferice şi decorul realizat pe întreaga suprafaţă exterioară a vasului. a numeroase râsniţe şi zdrobitoare. Ca ornamente se cunosc impresiuni realizate predominant cu pieptenele şi motivele sub formă de linii vălurite (wavy line) (Camps. fie în adăposturile de sub stâncă. şi numeroasele piese de măciniş par a pleda în acest sens. 1974). care era decorată cu linii vălurite punctate. 10000–2500 bc).

ro . o ceramică decorată cu motive punctate şi imprimate. Aumassip. o plastică zoomorfă şi reprezentări rupestre înfăţişând. fapt pentru care au fost definite mai multe stiluri: Arsa-Ténébyéla. aşa cum se observă şi din reprezentările rupestre. uneori colorate în negru. pentru această perioadă sunt cunoscute unele faciesuri ca bovidianul (vechi şi mijlociu) şi tenerianul.• faza mijlocie (mileniile al V-lea–al III-lea bc) este cunoscută la Meniet. pe crescătorii lor şi construcţiile acestora (Amblard. cunoscută şi prin intermediul artei rupestre sahariene (fig. care sugerează practicarea pescuitului. între care şi topoarele “cu gâtuire”. Bovidianul târziu. 1988 c). fazele veche şi mijlocie aparţinând neoliticului saharosudanez mijlociu (mileniile al V-lea–al III-lea bc). Superior). a vârfurilor de săgeată şi brăţările de piatră. asociate cu registre lustruite. în adăposturi (abri). Bovidianul reprezintă o cultură specifică pentru o perioadă pastorală. 1974) Specialiştii zonei şi ai epocii nu au o părere unanimă în legătură cu atribuirea etno-culturală a bovidianului. ultimele două prezentând legături cu Neoliticul târziu din Nubia (Camps. bovine. o creştere a numărului pieselor şlefuite. unelte pentru măcinat (râşniţe şi zdrobitoare). într-o perioadă umedă din holocenul mijlociu. cert fiind faptul că schimbările climatice prin care a trecut Sahara au determinat importante mişcări şi mixturi de populaţii negroide robuste. bazată la început pe vite mici şi bovidee. dispuse în jurul lacului Ciad. Amekni (niv. şi în cătune cu colibe rotunde. dispuse în benzi orizontale. împreună cu fauna sălbatică şi domestică din aceeaşi perioadă. 44). care era mult mai extins decât astăzi. caracterizat printr-un decor format din puncte şi “lacrimi” mari. o industrie litică lucrată din cuarţ (Ciad). care atestă o activitate pastorală.cimec. Ceramica bovidianului târziu se diferenţiază de la zonă la zonă. sub formă de împletitură. Ouaguif cu benzi alcătuite din puncte mici. şi Télimorou cu o olărie cu angobă roşie şi decorul dispus în jurul gurii. încadrat în Neoliticul recent. ca cele din Tassili-nAdjer. S-a caracterizat printr-un habitat sezonier. mediteraneene şi europoide. Tiouyne. în special. a marcat o abandonare a vechilor forme de habitat în adăposturi şi întemeierea de mici sate cu colibe. unde au fost descoperite numeroase resturi osteologice de peşti şi harpoane de os. 74 www.

cules şi vânătoare. Tibesti. compusă din colibe de lut. şi sudanezi orientali robuşti. Locuirea era. Karkarichinkat.ro . indivizi micşti. ace şi harpoane de os şi o ceramică evoluată. specifică unei economii de subzistenţă.Bovidianul a cunoscut o răspândire deosebită în zonele Ouenat. în acest spaţiu şi perioadă. 1988 c). punctate. venite dinspre est s-au amalgamat cu cele locale şi s-a format faciesul idelesian. semisedentară. ******* Neoliticul din valea Nilului sudanez pare să-şi aibă originea în aşa-zisul mezolitic de Khartoum/Sudan (definit în 1949 de A. aşa cum sunt cunoscute încă din capsian şi iberomaurusian (Maghreb) precum şi în neoliticul pastoral kenyan. La Téfédest. Acest mezolitic de Khartoum s-a caracterizat prin păstrarea unei industrii microlitice din cuarţ şi cuarţit. la rândul său. 1966). J. relativ gracili. incizate cu pieptenele. gresii plate. în cadrul cărora au existat mai multe tipuri antropologice: indivizi negroizi de tip melano-african. provenind de la înhumări în decubitus lateral. Cercetările arheologice au dus la descoperirea unor importante loturi de materiale osteologice umane. neoliticul saharo-sudanez a decăzut atunci când populaţiile bovidiene. câţiva indivizi nonnegroizi. 1981). prezintă multe asemănări cu neoliticul saharo-sudanez. Hoggar şi în împrejurimi (Lhote. pe o parte. cunoscut prin cercetările de la Asselar.cimec. caracterizat printr-o ceramică fină. Mormintele erau dispuse în locuinţe. mărgele. defuncţii fiind depuşi chircit. unii cu trăsături mechtoide (M. La sud de Hoggar s-a dezvoltat faciesul Tilemsi. Această fază protoneolitică a fost urmată de neoliticul de 75 www. decorată cu linii vălurite. care ar fi precedat faciesul cabalin/equidian (început în mileniul al II-lea bc). cultivarea plantelor şi creşterea animalelor (Mandics. Aumassip. cu picioarele mai mult sau mai puţin îndoite.–C. nedecorată şi arta sa rupestră. care. 1983). în fond o cultură protoneolitică (mileniile al VI-lea–al V-lea bc). bazată pe pescuit. deocamdată. faza terminală a neoliticului în această zonă. în mare măsură certificând reprezentările antropomorfe de pe picturile parietale (Amblard. Tipul antropologic era cel negroid şi prezentau mutilări dentare. Arkell) (Cornevin. fără ca să fie atestate. Chamla). Ennedi. In Begouan. zdrobitoare. care redă mici personaje cu capete geometrice şi mici bovidee.

decorată cu impresiuni punctate (Cornevin. cunoscut în Egiptul mijlociu (Taza. o producţie osteologică destul de variată (harpoane. cârlige de undiţă. neoliticul de Khartoum s-a caracterizat printr-o industrie litică marcată prin numărul mare de piese segmentare. ******* În zona cursului mijlociu al Nilului (Egiptul de Sus şi Mijloc) au evoluat mai multe culturi. De asemenea. alături de care s-au confecţionat inele şi brăţări din fildeş şi scoici marine. roşie. brună. Practicile funerare perpetuează tradiţia taziană (inhumaţia în morminte cu 76 www. este specific eneoliticului. figurine. cenuşie şi roşie cu gura neagră. cu marginea neagră. inele de braţ. podoabele cuprindeau mărgele de cuarţ şi din aramă turnată. în timp ce gazelele şi struţii erau vânate iar broaştele ţestoase prinse. Ceramica acestei culturi era de foarte bună calitate. orzului.ro . dar a fost realizată o ceramică micacee. unde era depus cadavrul cu faţa spre vest (Cornevin. piepteni. inului.cimec. o ceramică de culoare brună şi. cu nişă uneori.Khartoum (mileniile al V-lea –al IV-lea bc) sau Shaheinabianul (aşezarea Esh Shaheinab/Sudan). s-a caracterizat printr-o industrie litică compusă din gratoare. Matmar). cu forme de cupă. 1981). obiecte de podoabă din amazonit şi o ceramică lustruită. rar. de la început foarte dezvoltate. din scoici. localizat tot în zona Egiptului mijlociu (siturile Badari. a avut o economie bazată pe vânătoare. Tazianul. în perioada mileniilor V-IV bc. creşterea bovinelor şi ovinelor. Badari. În Nubia. Acest facies neolitic prezintă unele asemănări cu fayoumianul din valea inferioară a Nilului. ca urmare a expansiunii unor comunităţi neolitice sahariene târzii spre valea marelui fluviu. Era cunoscută o bogată veselă de piatră. având diferite culori: roşie. Matmar şi Hemamiéh) dar şi în deşertul est-nubian. Din os şi fildeş au fost confecţionate căuşe. Locuinţele erau sub forma colibelor simple. se practica cultivarea grâului. pescuit şi cules în care a apărut creşterea caprelor şi a oilor. 1981). cu angobă roşie şi cu decoruri realizate prin impresiune. bazată pe pescuit şi adunatul moluştelor. Astfel. precum şi palete de fard din şist. s-a păstrat economia de subzistenţă. 46). unelte parţial şlefuite (dălţi). Badarianul (fig. Mormintele erau ovale şi rectangulare. topoare) şi cârlige de undiţă din valve de scoici. cuţite şi topoare şlefuite.

Locuinţele erau de diferite forme. Egiptul de Jos). personaje cu braţele ridicate etc. confecţionându-se pumnale. fie adăposturi simple. vârfuri. ace. Prelucrarea aramei a cunoscut o deosebită extensie. În ceea ce priveşte habitatul uman. argint. 1). între aprox. cuprins între aprox. discoidale sau conice. ca şi la Hemamieh şi Mostagedda. din zona Fayoum până în Nubia egipteană de sud. împletitură sau cărămizi şi în urcioare mari. având mânerele acoperite cu plăcuţe de aur sau fildeş. motivele fiind variate: spirale. din os şi fildeş. Practicile funerare au cunoscut o perfecţionare. purtătorii nagadianului I au mai confecţionat palete de fard din şist. 47) (Cornevin. De asemenea. fier meteoritic şi plumb Ceramica cu decor alb a fost înlocuită printr-o veselă cu torţi ondulate. elemente vegetale. morţii fiind depuşi într-un “sicriu” de lemn. păsări flamingo. diferite tipuri de cuţite. reprezentări antropomorfe şi zoomorfe din os şi fildeş. şi erau însoţiţi de ofrande depuse în gropi laterale. topoare şlefuite şi capete de măciuci.cimec. Au fost confecţionate. fiind realizat cu brun. ceramica Nagada I era pictată cu alb pe fond roşu. Mandics. vase tubulare de piatră (bazalt). 1983). Domeniului spiritual îi sunt atribuite figurinele extrem de schematizate.ro . uşor adâncite. 2). lut. Din os şi fildeş s-a realizat un repertoriu deosebit de variat de podoabe. Erau cunoscute şi obiecte realizate din alte metale: aur. deopotrivă. 48. cu torţi perforate şi adesea picior conic (fig. Nagadianul II sau predinasticul mijlociu/ Gerzeean (situl El-Gerzeh. Spre deosebire de badarian.nişă). şi au utilizat pe scară largă arama. 3500–3100 bc. Nagadianul I (situl Nagada/Egipt) sau predinasticul I/Amratian (situl El-Amra) s-a dezvoltat în Egiptul mijlociu. tesle. fie colibe de lut. măciuci piriforme şi vase elipsoidale sau tubulare. cu forme asemănătoare vaselor din piatră. Utilajul litic era bifacial şi cuprindea săgeţi. a cunoscut o extindere deosebită. 1981. roşiatică sau gălbuie. dălţi. de formă zoomorfă etc. Nubia şi în deşertul oriental. la Mahasna au fost descoperite locuinţe uşoare din lemn. Industria litică era alcătuită din cuţite cu tăişul concavoconvex şi vârful întors în sus şi secţiunea în formă de V (fig. topoare. Decorul ceramicii era foarte bogat. palete de fard. ca motive cunoscându-se cele liniare şi naturaliste. 77 www. 4000–3500 bc. bărci (fig. 48.

erau vânaţi hipopotami şi prinse broaşte ţestoase. fiind descoperite numeroase seceri. care prefigurează scrierea hieroglifică (Vila. iar pescuitul era extins. cât şi folosirea îndelungată a inhumaţiei în interiorul locuinţelor. Se practica agricultura (grâu. alături de care au apărut dălţi concave. orz. economice. zdrobitoare şi topoare cioplite cu tăişul ascuţit. ceramica monocromă. în ce măsură purtătorii acestei civilizaţii au cunoscut o economie de producţie. creşterea animalelor (bovine. se cunoaşte că proviziile erau păstrate în coşuri îngropate în puţuri-silozuri. Nu se poate preciza. remarcându-se vasele cu picior decorate cu proeminenţe mamelonare. Industria litică prezintă multe elemente de tradiţie Fayoum B. prezintă un recul faţă de cele anterioare. 6500– 5200 bc) este prima civilizaţie cu caracter neolitic preceramic. Ceramica a fost de factură grosieră.ro . mei. microlite geometrice şi vârfuri de săgeată. cu un repertoriu variat al formelor. în special). faza A a fayoumianului (cu date C 14 cuprinse între 4450–3850 bc) s-a dezvoltat pe întregul parcurs al mileniului al V-lea bc. Deşi nu au fost descoperite locuinţe. în ansamblul său această cultură eneolitică a mileniului al IV-lea bc din Egiptul de mijloc a marcat deosebite progrese tehnologice. în care s-au resimţit încă puternice tradiţii epipaleolitice. Nu au fost descoperite. atât în ceea ce priveşte dimensiunile siturilor. porcine). morminte 78 www. ovi-caprine. dezvoltate pe cursul inferior al Nilului. deocamdată. in). caracterizându-se printr-o economie de producţie evoluată. denotând o serie de legături cu culturile contemporane din Sahara. Fayoumianul B. deocamdată. prezintă o serie de caracteristici particulare care le diferenţiază faţă de cele din sud. uneori lustruită. râşniţe.cimec.Către sfârşitul culturii au apărut sigiliile cilindrice şi diferite motive simbolice. reprezentate de lamelele simple. iar industria osteologică a fost diversificată (palete de fard. numit şi Semainian. care prezintă asemănări cu badarianul. (aprox. 1988 a). ******* Civilizaţiile neolitice dezvoltate în Egiptul de Jos. artistice şi spirituale contribuind la constituirea culturii faraonice a regatului vechi. având suprafaţa roşiatică şi neagră. denumit astfel după oaza şi bazinul Fayoum din Egipt. Chiar dacă faza a III a nagadianului. Spre deosebire de faza anterioară.

fără inventar specific (Cornevin. care a cunoscut. lustruită. care reprezentau. industria osteologică era de bună calitate. printre alte motive. Mandics. 5000 şi 3600 bc. cu locuinţe ovale semiadâncite. Vila. Industria litică a fost lucrată din silex şi era. În fazele evoluate a fost confecţionată o ceramică ornamentată cu motive incizate. vestul deltei Nilului). în Egiptul de Jos. 1981. în fazele mai dezvoltate. Ceramica avea suprafaţa roşie sau neagră. realizându-se piese cu retuşare bifacială. Într-un interval temporal deosebit de larg. construite din crengi şi lut. monocromă. capre. în gropi ovale. cu forme diversificate. elemente de sistematizare cvasi-urbană. pe o faleză abruptă). câteodată. mărgele lucrate 79 www. frunzele de palmieri. foarte numeroase. netezită atent şi. în special bifacială. 1988 b). din şist şi granit. topoarele slefuite. Mandics. în apropiere de Hélouan. Morţii erau înhumaţi în cadrul aşezării. de unde au fost aduse bijuterii şi palete de fard. Locuitorii acestei aşezări au întreţinut strânse legături comerciale cu centrele meşteşugăreşti din Egiptul sudic (de Sus). unde a fost descoperită o ceramică de bună calitate. Acest facies s-a caracterizat printr-un habitat uman evoluat. Din lut ars. în directă legătură cu fayoumianul. cunoscându-se piese noi de tipul cuţitelor cu spatele curbat. printre locuinţe. 1981. capete piriforme de măciuci şi vase de piatră. cuprins între neoliticul timpuriu şi neoliticul târziu. poate fi datat la sfârşitul mileniului al V-lea şi în prima jumătate a mileniului al IVlea bc. 1983). 1983.cimec. au fost confecţionate diferite reprezentări antropomorfe şi zoomorfe şi modele de bărci. care erau dispuse de-a lungul unor”străzi”.(Cornevin. probabil cu rol cultic. Populaţia acestei aşezări practica agricultura (în special grânele). datat între aprox. Omarianul A (situl El-Omari. lamelară. fiind cunoscute formele cu trei sau patru picioare. creşterea animalelor (oi. sezoniere sau mai durabile. câini). Obiectele de podoabă. este cunoscut faciesul mérimdian (marea aşezare de lângă Mérimdé-Beni Salamé.ro . În unele zone special destinate existau arii de treierat. au fost confecţionate din scoici şi cochilii de gasteropode din Marea Roşie. cu coşuri şi vase de provizii îngropate. Din punctul de vedere al industriei litice şi osteologice se observă multe asemănări cu fayoumianul. spaţii de măciniş şi silozuri-“grânare”. vânătoarea (hopopotami) şi pescuitul.

pusă pe seama descoperirii. a zăcămintelor miniere din zona Sinai. inul. Méadianul este. probabil. care nu au modificat modul tradiţional de viată al locuitorilor din Egiptul de Jos. probabil cu caracter ritual. 1981). în perioada predinastică. şi vase tubulare. care au trăit în acel teritoriu înainte de 80 www. defuncţii erau depuşi în vase. os. În apropierea aşezărilor se găseau necropolele. cu capul la sud şi faţa spre vest. decorată cu negru. o cultură de tranziţie către perioadele predinastică şi istorică. având ca forme vasele ovoide şi alungite. 4000–3500 bc). Podoabele sunt deosebit de puţine. defuncţii fiind depuşi pe o parte.cimec. cu cele din perioada anterioară (Cornevin. amintind de vasele din bazalt. unde s-a descoperit o ceramică monocromă. Purtătorii omarianului cultivau grâul. cu capul spre sud şi faţa spre vest. din mediul Nagada I (aprox.ro . caracterizate prin existenţa necropolei şi a mormintelor acoperite cu movile de pietre (Cornevin. importate din sud. accesul realizându-se prin intermediul treptelor. 1981). în schimb se constată o utilizare masivă a aramei. compuse din morminte rotunde sau ovale. contemporan cu începutul nagadianului I meridional. Omarianul B. ca structură şi importanţă. şi practicile funerare particulare. mai puţin fină decât cea omariană. gazele etc). rotunjite. În ceea ce priveşte ocupaţiile. de dimensiuni mai reduse. Au fost îngropate. Locuinţele erau de două tipuri: ovale. Meadianul cunoscut prin cercetarea celor două necropole de la Méadi şi necropola de la Héliopolis. a fost definit aşa-numitul neolitic pastoral prin care s-a desemnat economia populaţiilor producătoare de hrană. cu marginea evidenţiată şi cu baza în formă de inel circular. toate în zona oraşului Cairo. pentru ultimul tip fiind utilizate cărămizile uscate la soare. şi animale (câini. cu acoperişul susţinut de pari. acestea erau asemănătoare.din coajă de ou de struţ. aceasta era alcătuită din colibe ovale şi rectangulare. a fost descoperit la est de situl precedent şi diferă prin industria litică. dar erau culese şi unele plante sălbatice. Mai este atestat un tip de locuinţă adâncită. orzul. construite pe stâlpi îngropaţi în sol. ******* Pentru spaţiul est-african. piatră şi vertebre de peşte. În ceea ce priveşte locuirea. Morţii erau înhumaţi în sat. contribuind la constituirea culturii faraonice a regatului vechi. şi altele semiadâncite.

aşa cum este la Hyrax Hill. care. în general. din mileniul al II-lea bc. 49). cu dublu tăiş. şi un rit funerar particular. În sudul Kenyei şi nordul Tanzaniei. în bazinul lacului Turkana. 1000 bc) (Cornevin. 1983. acest tip de mod de viaţă fiind mult mai vechi decât cel din siturile similare. Ambrose. s-a caracterizat prin creşterea animalelor domestice (bovine şi ovicaprine). şi boluri de piatră. pe la 8000 bc. în stadiul actual al cercetărilor. unui complex sistem sezonier de utilizare a variatelor resurse ale savanelor înalte est-africane. cele mai bine cunoscute sunt: elmenteitianul şi neoliticul pastoral de savană. 1988 a).practicarea metalurgiei (mileniile al III-lea–I bc). provenind din contexte datate în epoca mijlocie a pietrei (Middle Stone Age). probabil. sunt cam eterogene şi incomplet cunoscute şi definite. şi ceramica.ro . adaptate. sub tumuli de piatră sau în crăpăturile stâncilor. amplasate pe terenurile înalte din sud (Ambrose. 1983. În cadrul neoliticului pastoral din sudul Kenyei şi nordul Tanzaniei au fost decelate mai multe variante regionale şi. dezvoltat într-o zonă umedă de pe versantul vestic al văii riftului central şi pe abruptul pantei Mau. 1981. a cămilelor. 1984). inclusiv agricultura (Mandics. 1984). pe malul lacului Nakuru (fig. nu s-a stabilit cu precizie dacă au existat şi alte forme de producţie de hrană. Phillipson. Chiar dacă a fost accentuat rolul creşterii animalelor într-un sistem pastoral. o industrie litică cu lame mari de obsidian. pe la aprox. aşa cum au arătat cercetările din siturile Dongodien şi Ele Bor/Kenya. poate. dovadă. Aşezările şi locuinţele au avut suprafeţe şi durate de evoluţie variabile. într-un climat mai umed decât cel de astăzi. Mandics.cimec. cronologice. oilor şi. sunt ipotetice deoarece nu au fost găsite în complexe sigure. În câmpiile joase din nordul Kenyei. în acest sens. probabil sălbatice. culesul cerealelor. Elmenteitianul. ca la Njoro River Cave (aprox. 2500 ani bc. era cunoscută creşterea bovinelor. stând şi pietrelor pentru zdrobit boabele. Neoliticul pastoral de savană grupează restul descoperirilor şi manifestărilor. alte presupuneri că ar fi fost descoperite materiale osteologice de animale domestice. 81 www. din care. o ceramică nedecorată. care încetează în mileniul I AD. poate. constând din incineraţii în morminte colective. Industriile litice şi tipologia ceramicii a fost diversă. Mai bine cunoscute sunt fazele finale. economia pastorală este atestată pe la 1300 bc.

Pe baza unor studii lingvistice. care precede cea mai veche atestare a prelucrării fierului în zonă. neoliticul guinean s-a caracterizat printr-o deosebită abundenţă a topoarelor.ro . cuprinsă între Senegal.neputându-se realiza. Situri aparţinând neoliticului pastoral sunt cunoscute şi în Câmpia Serengeti (nordul Tanzaniei). ceramică şi topoare din piatră şlefuită. care a avut o industrie litică asemănătoare. 1988 a). săpăligilor. Existenţa greutăţilor pentru beţele de săpat a fost interpretată drept probă plauzibilă a practicării culturii tuberculilor (Amblard. altădată. asociate destul de frecvent cu gratoare. Camerun şi Congo s-a dezvoltat neoliticul guinean. se presupune că unele populaţii ale neoliticului pastoral ar fi vorbit o limbă sud-cuşitică şi că practicau creşterea animalelor şi cultura unor plante. târnăcoapelor. Din păcate. în situri şi în morminte au fost descoperite boluri de piatră (fig. cu toate că descoperirile arheologice sunt încă neconcludente (Phillipson. Nioro. Sopie. Fangala Toukoto (Mali) etc.. în stadiul actual al cercetărilor. Kamabai. fără a se putea preciza dacă au servit la mărunţirea pigmenţilor sau a alimentelor vegetale.cimec. prin care s-a înlocuit aşanumita cultură a săpăligilor şi paratumbianul. la sud de pădurile ecuatoriale central-africane. o schemă evolutivă logică sau să se stabilescă diferenţieri geografice şi culturale. Mali. civilizaţia “agricolă” dezvoltată la graniţa dintre Mali-Mauritania şi Senegal. datate între în a doua jumătatea a mileniului I bc. râşniţe şi zdrobitoare/frecătoare. deocamdată. cioplite sau şlefuite. mojare şi pisăloage. a fost definit neoliticul leopoldian caracterizat prin aşezări deschise şi în grote. 1988). Cunoscut prin descoperirile de la Kakimbon. Blandé. ******* În regiunea statelor Zair şi Congo şi în bazinul inferior al fluviului Congo. teslelor. ******* Într-o zonă largă. Yengema. microlite. nu se pot face 82 www. Astfel. fiind creaţia unor comunităţi care adoptaseră târziu agricultura bazată pe cultivarea ignamei. în cadrul Complexului Chifumbaze. ultimul desemnând. 49). dar mai la sud nu există dovezi ale producţiei de hrană înainte de începuturile prelucrării fierului (începutul mileniului I AD). discuri perforate uneori.

cules şi pescuit. în mileniul I AD (Phillipson. 1988 b).ro . 83 www. dar este posibil ca populaţiile din aceste regiuni să fi păstrat vreme îndelungată modul de viaţă bazat pe vânătoare. trecerea la economia de producţie făcându-se în diferite perioade istorice.cimec.precizări referitoare la neoliticul sud şi sud-est african.

în formă de bordeie dotate cu vetre. Souphli Magoula. 7000–6500 BC). Sesklo. De aceea. după cele din zona Orientului Apropiat. Peninsula Balcanică. Nea Nikomedia (aprox. Moldova (Soroca) sau cele din grota Franchthi (datate 6000–5700 bc). pe de altă parte. există încă multe lacune şi inconsecvenţe de cercetare şi reconstituire. formula Ex Oriente lux păstrându-şi multe din caracteristicile determinative. din Rep. fiind tentantă şi încercarea de punere în lumină a unei evoluţii locale. din Câmpia Thessaliei (Grecia). cu Mediterana orientală. cu construcţii simple de locuit. precum şi evoluţia secvenţială. se observă.CAPITOLUL 16 NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL DIN EUROPA Neoliticul şi eneoliticul european sunt perioadele cele mai bine cunoscute. În aceste accepţiuni. genetice şi culturale. dar care nu rezistă decât parţial unei critici serioase a izvoarelor arheologice cercetate (Chapman. pe de o parte. încadrată într-un încă ipotetic neolitic preceramic. Orientul Apropiat şi Asia Mică. a celor din regiunea Porţilor de Fier (Lepenski Vir-Schela Cladovei). este normal să se pună în evidenţă trăsăturile particulare ale dezvoltării neolitice. care ar prezenta elemente ale unei economii de producţie. că există multe legături. reliefând moştenirile şi tradiţiile. 1994). este evidentă o anumită individualizare şi evoluţie particulară pe zone şi subzone geografice. atât în neolitic cât şi în eneolitic. Neolitizarea Europei s-a făcut diferit de la regiune la regiune. în urma descoperirilor de la Argissa Magoula. cu atât mai mult cu cât continentul european este mai mic decât cele prezentate anterior. 84 www. Cu toate acestea. aflată în directă legătură cu Asia Mică. graţie cercetărilor efectuate începând cu mijlocul secolului al XIX-lea.ro .cimec.

purtătorii complexului Protosesklo practicau cultivarea plantelor (grâu. lamelară. culesul. a reprezentat o regiune de neolitizare timpurie.ro . Gimbutas. Eubeea şi Sporadele). fiind o parte însemnată a Vechii Europe (Gimbutas. unele podoabe. Ca ocupaţii. 1903-1908 a efectuat săpături în staţiunile-acropole thessaliene de la Sesklo şi Dimini. bovine).cimec. romburile. cu picior şi cu marginea mai mult sau mai puţin răsfrântă. fiind lucrată din silex şi obsidian. Argissa Magoula.cu prelungiri până în valea Dunării mijlocii şi inferioare. pescuitul marin etc. linte). Sesklo etc). aşa cum arată descoperirile din aşezările tell şi magoulas (Nea Nikomedia. adâncite şi de suprafaţă. şi acoperiş în patru ape. zig-zagurile. Grecia centrală. mei. 51) şi o deosebită stabilitate a habitatului uman. cu funduri inelare etc. Ceramica fină a fost decorată prin pictare. leguminoase – mazăre. sigilii (pintadere) şi statuete antropomorfe şi zoomorfe. roşie-portocalie. Industria osteologică (cârlige. orz. vânătoarea. (fig. s-a dezvoltat complexul cultural Protosesklo-Sesklo (Hr. Otzaki. spatule. bej. triunghiurile. pe o temelie de piatră. la sfârşitul mileniului al VII-lea şi în mileniile al VI-lea – al V-lea bc. cu “lustru de cereale” erau bine reprezentate. Tsountas. Ca forme se întâlnesc: boluri semisferice sau cu profilul în S. se remarcă tpoarele şi teslele. bob. plăci de centură) completează repertoriul artefactelor. 1989 a. 50). care s-a caracterizat printr-o vastă arie de răspândire (fig. reprezentările umane. în regiunea Balcanilor răsăriteni (Thessalia. neagră-cenuşie sau brun-cărămizie (Frühkeramikum). bilele de praştie. creşterea animalelor (ovicaprine. Macedonia. în vreme ce specia grosieră era acoperită cu 85 www. Ceramica a fost de factură bună. motivele ornamentale fiind liniile. care au furnizat diferite tipuri de locuinţe. dar şi deschisă. Ca piese litice şlefuite. În neoliticul timpuriu. în general monocromă. 1989 b). în general. acoperită cu angobă lustruită. urcioare globulare. ace. cu degresanţi minerali în compoziţie. care au devenit tradiţionale şi sau transmis populaţiilor şi civilizaţiilor ulterioare. dălţi. prin evoluţie şi aculturaţie. cu roşu şi negru pe fondul natural sau albicios al vaselor. amplu continuate după cel de-al doilea război mondial). Piesele microlitice geometrice (trapeze şi segmente) şi lamele de seceră. ultimele fiind realizate din chirpici sau cărămizi crude şi substrucţie lemnoasă. Industria litică este. porcine.

denotând o influenţă de tip impresso-cardial. pe o serie de culoare favorabile: VardarMorava. sunt numeroasele statuete antropomorfe feminine. topoare şi tesle şlefuite. agricultorii şi crescătorii de animale Protosesklo au contribuit la neolitizarea zonelor pe care le-au colonizat. Cultura Sesklo (tell-ul Sesklo. ci doar lame de seceră. aşa cum se observă în situl de la Magoulitsa. linii dispuse în zig-zag şi impresiuni realizate cu scoica cardium. confecţionată din silex şi obsidian. Astfel. Mariţa şi Struma-Isker. se găsesc în sate aglutinante. au fost construite din cărămizi crude pe o temelie de piatră. 86 www. legate de cultul fecundităţii şi fertilităţii. rondele de lut. Formele de cultură materială se află în continuitatea perioadei anterioare. ofrande etc) (Seferiadis. Domeniul spiritual este reprezentat printr-o construcţiesanctuar.barbotină şi ornamentată cu impresiuni de unghie. fusaiole. în Grecia centrală şi nordică. pe parcursul a trei faze (I-III). danubian. Souphli Magoula. Această civilizaţie neolitică timpurie şi-a pus amprenta şi a influenţat evoluţia ulterioară a neoliticului balcanic şi. prin şiruri de stâlpi (Nea Nikomedia). locuinţele (rectangulare. fortificate cu şanţuri şi ziduri (Sesklo. Deplasându-se de la sud-est către nord şi nord-vestul Peninsulei Balcanice. reprezentările zoomorfe şi bogata simbolistică geometrică. sigilii. redând un tip uman asianic. precum şi incineraţii de copii. compus din statuete ale Zeiţei-Mame şi piese depuse votiv (topoare şlefuite. în Grecia) este descendenta directă a culturii Protosesklo. unii defuncţi fiind depuşi pe o parte sau pe abdomen. 1985). Karanovo I-II. De asemenea. nu mai prezintă piese microlitice. Criş-Körös (Lichardus et alii. împărţită în trei nave. conducând la formarea unor puternice civilizaţii neolitice: Sesklo. În cadrul ritului funerar se cunosc înhumări individuale sau familiale. 1993). trapezoidale sau aproape pătrate). în timp ce din os au fost produse străpungătoare şi dălţi. în formă de boabe de cafea.ro . cu un bogat inventar cultic. ambele tipuri de morminte fiind înzestrate cu un inventar particular (vase. la începutul mileniului al V-lea bc. cu ochii bridaţi.). proiectile de praştie. ultimele putând să fie confecţionate şi din lut. Industria litică. prefigurând tipul megaron. poate. şi s-a dezvoltat. Zarkou etc. lame. vase askoi etc).cimec. de degete.

11). în special statuetele feminine. dar şi elemente care îl individualizează. De asemenea.cimec. cu mâinile împreunate la piept (Doamna de la Lerna) (Seferiadis. cu cuptoare evoluate. cu două camere. cu fundul inelar şi torţi pe umăr etc (fig. fiind vorba de morminte individuale sau colective. strălucitoare. zig-zaguri etc. purtătorii culturii Sesklo au contribuit la formarea unor variante regionale. 1993). aşezate. plastica antropomorfă şi zoomorfă a fost destul de bine ilustrată. 1993). imagini ale Zeiţei-Mamă. Civilizaţia Sesklo a evoluat şi în neoliticul mijlociu grecesc. Tsountas) a cunoscut o deosebită înflorire în neoliticul mijlociu şi târziu grecesc 87 www. De cultul fecundităţii şi fertilităţii. motive geometrice. în general roşie. 53. în special ceramica monocromă. pictată cu roşu închis pe fondul albicios al vasului. sunt legate statuetele antropomorfe pictate. 53. alături de situri amplasate în zonele litorale. pictată cu alb pe fondul roşu. bun sau roşiatic (urfirnis). acoperit. uneori.Ceramica a fost realizată în cadrul unor ateliere de olărit.ro . “dinţii de lup”. Ceramica fină a avut mai multe specii: monocromă lustruită. sigiliile cu simboluri geometrice (pintadere). În celelalte părţi ale Peloponezului. şi cea acoperită cu un fel de vernis deschis. triunghiurile. phalloi. triunghiuri. aşa cum a fost cel de la Sesklo. (fig. altarele (fig. având ca forme: străchinile adânci cu marginea evazată. specializate. şi spiralo-meandrice. urcioarele cu pereţii profilaţi. meandrele. fină. în poziţie chircită. În ceea ce priveşte domeniul spiritual. romburi haşurate. Cultura Dimini (situl eponim cercetat de Ch. 16). Dimini – faza veche. În cadrul organizării habitatului. faza sa Zarkou făcând trecerea către cultura următoare. exprimat în diferite rituri şi practici. ca motive întâlnindu-se benzile liniare. cu culoare. 53). cupele cu picior. spiralele. cu locuinţe mai durabile (Lerna) sau sezoniere. în timp ce specia semifină avea un decor răzuit. de tip curcubeu (rainbow ware). însoţite de un inventar specific (Seferiadis. tabla de şah. 1985). Ritul funerar este cunoscut foarte puţin. între care se remarcă utilizarea grotelor pentru locuit (Franchthi). fină. în neoliticul timpuriu şi mijlociu (mileniul al VI-lea – începutul mileniului al V-lea bc) se întâlnesc elemente de tip Protosesklo-Sesklo. care reunesc diferite caracteristici ale ceramicii (Lichardus et alii. pictată cu benzi liniare. se observă o serie de specificităţi. cănile şi paharele.

Arapi. mai ales în cea de-a doua jumătate a mileniului al V-lea şi începutul mileniului al IV-lea. F). se observă o îmbogăţirea a repertoriului formelor (vasele cu picior) şi decorurilor ceramice. 54. Tsangli. cătune şi chiar adăposturi sub stânci sau grote. redate prin benzi pictate. cu negru pe fond deschis (fig. tesle. decorul combinat fiind foarte rafinat. puţin decorată – cu alb. Tsangli s-a caracterizat printr-o ceramică predominant cenuşie sau neagră lustruită (numită şi de tip Larissa). era cunoscută pictura cu negru pe fond roş (fig. organizate în metope. evoluând de-a lungul a cinci faze. pătrate. proiectile de praştie. simple sau combinate. Thessalia. întemeiat în funcţie de condiţiile de mediu şi destinaţia aşezărilor: sate fortificate (fig. Souphli.cimec. 54. 54. râşniţe. lucrate din caramizi crude. B). vasele au fost decorate policrom. 54. au fost descoperite gropi rituale (bothroi). Haghia Sophia. La acestea se adaugă o importantă industrie osteologică şi podoabele din scoivă Spondylus. 54. Otzaki. Nea Nikomedia. influenţe ale sale regăsindu-se până în valea Dunării mijlocii şi Transilvania. Ceramica este foarte bine reprezentată de-a lungul tuturor celor cinci faze. dovedind strânse legături cu civilizaţiile contemporane din răsăritul Peninsulei Balcanice. numită şi Otzaki (B). Cercetările efectuate la Dimini. o bogată plastică antropomorfă şi 88 www. cu cenuşiu pe suprafaţa cenuşie (grey-on-grey) şi. romburi). de fundaţie sau nu. În faza a IV-a. cu locuinţe de suprafaţă. 54. C). vădind o anumită influenţă Vinča A. Ca motive decorative au fost utilizate cele geometrice (cercuri. În ceea ce priveşte viaţa spirituală a acestor comunităţi. lame trunchiate. Elateea. mai rar.ro . Prima fază. volute. D). brăţări. ornamentaţia ceramicii a căpătat o deosebită amploare. E). ornamente în reţea. Industria litică era diversificată. gratoare. în vreme ce în faza a V-a. vase de cult. fiind lucrată din silexuri şi obsidian (lame. în asociere cu motivele incizate (fig. Din piatră şlefuită s-au confecţionat: topoare. străpungătoare etc). Orchomenos etc au arătat că a existat un habitat diversificat.(Grecia centrală. A). În faza a doua. vestul Macedoniei). Din faza a treia. în şah. Arapi. zoomorfe şi antropomorfe. pictată cu negru pe fondul roşu al vasului (fig. realizate cu pictură albă pe fondul roşu al recipientelor (fig. fusaiole. cu o pictură mată. realizat prin pictare cu brun sau crem. şi o variată gamă de spirale şi meandre. Dimini clasic.

au evoluat comunităţi ale culturilor Paradimini şi Karanovo II-III (Veselinovo). ovăz. descoperirile de la Dikili Tash. pictată cu negru pe angobă cărămizie sau cu alb pe angobă roşie. a neoliticului târziu şi eneoliticului timpuriu (sfârşitul mileniului al V-lea–începutul mileniului al IV-lea bc). decorată cu benzi mate – maron.. bovine. aspectul sudic al complexului cultural Boian-Karanovo V. Sitagrioi. a. orz. mazăre etc). către sfârşitul perioadei. în acest sens. 1993). case din chirpici). alături de care. pictată sau nu. naturalistă sau stilizată. în răsăritul Macedoniei şi zona tracă a Greciei. 1985. Sitagrioi. vânătoarea şi culesul. cenuşii şi violacee pe fond cenuşiu sau pe angobă gri sau crem. care reprezintă. Seferiades. suine). urmate. în răsăritul Macedoniei şi zona tracă a Greciei au evoluat comunităţile culturii Mariţa. Despre viaţa spirituală a acestora vorbeşte bogata plastică antropomorfă.zoomorfă. cenuşieneagră. O parte din zona Thessaliei a fost ocupată. în fapt. Paradimini ş. Ritul funerar este foarte puţin cunoscut. interesante fiind. din faza Tsangli fiind cunoscută o necropolă de incineraţie la Plateia Magoula Zarkou. cunoscută şi sub denumirea de Topolnica-Akropotamos (S Bulgariei) caracterizate prin mai multe categorii ceramice: fină. Purtătorii acestor comunităţi au practicat agricultura (grâu. în cea de-a doua 89 www. unde resturile de cremaţie împreună cu mici vase au fost depuse în vase-urnă (Lichardus et alii. pictată cu alb. În neoliticul mijlociu şi târziu. creşterea animalelor (ovi-caprine. black-topped. Paradimini demonstrează existenţa unei continuităţi a tipului de habitat (de-a lungul râurilor. în neoliticul târziu/eneoliticul clasic (mileniul al IV-lea bc) de purtătorii aspectului sudic (balcanic) al complexului cultural Gumelniţa-Kodžadermen-Karanovo VI. Akropotamos. brun şi cu grafit. măsuţele-altar cu trei picioare. cu decor canelat. 1993). linte. dispusă în diferite asocieri cultice. a unei diversificate industrii litice şi osteologice. cu suprafaţa lustruită. chiar în complexe de cult în grote.ro . apar piesele mici de cupru (Dikili Tash I). monocromă. În perioada următoare. Akropotamos. Descoperirile de la Dikili Tash. ritul funerar nefiind încă cunoscut (Seferiadis. a doua jumătate a mileniului al V-lea-începutul mileniului al IV-lea bc. decorate prin pictare şi incizare.cimec.

bazată pe agricultură. Ceramica a fost lucrată dintr-o pastă de bună calitate. este cunoscut doar prin cercetările de la Knossos. decorată cu motive plastice sau încrustate şi pictate (haşuri. “căpriori”. care fac trecerea către epoca bronzului în regiune (Lichardus et alii. din care cele redate în poziţie aşezată vor evolua spre schematizare. meandrice şi geometrice (arce de cerc. precum şi cele zoomorfe. neagră. benzi haşurate. Multe dintre aceste elemente au fost transmise neoliticului mijlociu cretan. triunghiuri. roşiatică. 1993). Astfel. într-un mediu specific insular (Antiparos. triunghiuri. Ceramica caracteristică acestei culturi era 90 www.jumătate a mileniului al IV-lea bc. decorată cu caneluri şi incizii (linii drepte. policromă. lustruită. pe fundaţii de piatră. navigaţie. redând diferite motive spiralice. De asemenea. depuşi în poziţie chircită. ulterior au fost realizate locuinţe temeinice. mai ales. feminine şi masculine. roşiatică. neoliticul mijlociu şi târziu (sfârşitul mileniului al V-lea-începutul mileniului al IV-lea bc). s-a dezvoltat cultura Saliagos. caracterizate printr-o ceramică originală. romburi). groasă.cimec. Melos. cenuşie. Mykonos. copiilor şi adulţilor. Industria litică a păstrat multe din tradiţiile microlitismului şi geometrizării. bovine. roşiatică. cu silozuri şi cuptoare. tesle. sunt cunoscute numeroase statuete antropomorfe. dacă locuirea aceramică s-a caracterizat prin bordeie. haşuri. decorată cu o pictură crudă. Naxos). datat în mileniile al VI-lea – al V-lea bc. şah etc). care s-a transmis şi neoliticului târziu cretan (mileniul al IV-lea bc). În zona Cicladelor. benzi punctate. creşterea animalelor. Neoliticul cretan vechi. realizată cu culorile albă. pescuit şi comerţul cu obsidian de Melos. Seferiadis. neoliticul cretan a cunoscut o evoluţie firească. gălbuie (crusted ware). “spinări de peşte”. roşie sau neagră. reprezentând. de cărămidă crudă. triunghiuri. cenuşie. spinări de peşte. dotate cu mai multe încăperi. tabla de şah etc.ro . La rândul său. de culoare cafenie. Ritul funerar era reprezentat de inhumaţia nou-născuţilor. care a cunoscut o economie particulară. din piatră şlefuită erau confecţionate topoare. câteodată angobată. zig-zaguri. 1985. prăfoasă. caracterizat prin utilizarea ceramicii netezite – neagră. măciuci perforate etc. cunoscând mai multe specii monocromă şi policromă. în cadrul lui fiind decelată o fază aceramică. de comunităţile culturii Rakhmani.).

reprezentând personaje steatopige de tipul orantă. Mikov. şi fină. cunoscută şi în siturile Azmak. În faza a doua. cu decor mat. în neoliticul timpuriu (sfârşitul mileniului al VII-lea– începutul mileniului al VI-lea BC). aşa cum reiese din lucrările citate. ceramica pictată s-a împuţinat şi a devenit din ce în ce mai abundentă ceramica cenuşie. cu locuinţele rectangulare organizate de-a lungul unor “străzi”. benzi semicirculare. Ceramica cunoaşte două specii fundamentale: grosieră. 1993). cu pictură roşie crudă. 1957). Industria litică a fost confecţionată din silex cafeniu. aproape toate având cuptoare rectangulare cu cupolă. De asemenea. au mai fost confecţionate statuete zoomorfe şi vase de cult. alb pe fond închis. cu decoruri barbotinate. prinse în mânere de corn. după ardere. se practica inhumaţia copiilor. importante fiind lamele de seceră. s-a dezvoltat. 91 www. prezenând ca motive: triunghiurile.cimec. s-a dezvoltat cultura ČavdarKremikovci. 56. monocromă. în neoliticul timpuriu (sfârşitul mileniului al VII-lea– începutul mileniului al VI-lea BC∗). În situl de la Stara Zagora-Spital (Karanovo II) a fost descoperită o locuinţă cu două etaje. Ca rit funerar. 110).ro . Todorova. Dimov. PlovdivJassa Tepe ş. Casele au fost construite din lemn şi lutuială sau numai din argilă. 1993). creată de agricultorii şi crescătorii de animale ai culturii Protosesklo pătrunşi în zonă. ghirlandele şi ornamentele liniare. 1985. şi motive plastice etc (Seferiadis. provenind din părţile nord-estice ale Bulgariei.monocromă. dar în interiorul aşezării (Lichardus et alii. cultura Karanovo I şi II (cercetare V. a. pe teritoriul actual al Bulgariei (valea Mariţei şi aşa-numita Câmpie tracă). unele vase având decoruri pictate cu alb pe suprafaţa şlefuită. ornamentată cu caneluri. în relief. cu legături în civilizaţia anterioară. numită şi cultura pictată nord-vest bulgară ∗ Pentru neoliticul Bulgariei se utilizează date C14. au fost întemeiate aşezări. şi a adulţilor în afara acestora. probabil dinspre Câmpia Thessaliei. roşiatică. după planuri preconcepute. Kazanlyk. Bojadjiev. ******* În zona Balcanilor de răsărit. triunghiuri (fig. sub podeaua locuinţelor. În partea de nord-vest a Bulgariei. Plastica antropomorfă feminină a fost confecţionată din lut şi marmură. În cadrul organizării habitatului uman.

în diferite maniere monocrome. Ceramica acestei culturi cuprinde mai multe specii. alături de care au fost confecţionate vase antropomorfe şi zoomorfe şi altare cu destinaţie cultică. de tipul colibelor simple (Gălăbnik). De asemenea. lângă Sofia). o industrie litică din silex local sau importat (de bună calitate) din NE regiunii. amplasate de-a lungul unor “stradele” dispuse în unghi drept. cu excepţia litoralului. Această civilizaţie s-a caracterizat prin colibe semiîngropate care au evoluat către locuinţele de suprafaţă. incizii. îşi găseşte rădăcinile în descoperirile de tip Karanovo I-II (cultura Protosesklo). până în valea Dunării mijlocii şi bazinul Crişurilor. acoperită cu barbotină şi decorată cu impresiuni de degete. roşu. cuptoare şi silozuri (depozite pentru cereale). Ceramica fină. aflate în interiorul siturilor (Gradeşniţa) (Bojadjiev. negru. înainte sau după ardere. studiată de H. plastica antropomorfă şi zoomorfă este bine reprezentată. ace de cusut.încadrată în mult mai extinsul complex arheologic: SeskloStarčevo-Karanovo. s-a dezvoltat. Bulgaria de NV şi Serbia. care prezintă unele asemănări cu cultura Karanovo I-II. Todorova. meandrice şi geometrice. unghii. cârlige de pescuit. 1993). În cadrul industriei litice este evidentă utilizarea silexului local. motive plastice în relief etc. obiecte de podoabă) etc. fiind monocromă sau pictată. cuarţit şi amfibolit (pentru piesele şlefuite). Ritul funerar este reprezentat de câteva morminte de inhumaţie. cuarţ. o industrie osteologică destul de dezvoltată (linguri. cu etaj şi pereţii lucraţi din lut (Slatina. la începuturile mileniului al VI-lea BC. Nistru şi Bugul de sud. din care s-au confecţionat piese microlitice geometrice (trapeze).cimec. e foarte evoluată. spatule.ro . de bună calitate. Dimov. În zona de platouri din partea de nord-est a Bulgariei. cultura Ovčarovo (situl din reg. unde au neolitizat populaţiile din respectivele zone. răspândit din Grecia. Tărgovişte. lame 92 www. fiind caracterizată prin locuinţe de suprafaţă. sau mai durabile. bicrome sau policrome. realizate cu alb. având la interior vetre. acoperită cu o angobă roşie sau galbenă. cu motive spiralice. în cadrul siturilor de tip tell. cea mai conservatoare fiind cea grosieră. sau a celui cenuşiu. ca şi cele înrudite. Cultura Čavdar-Kremikovci (cercetată începând din 1939).Kremikovci-Körös-Criş. legată de cultul fecundităţii şi fertilităţii. Todorova începând cu 1971).

specifică pentru neoliticul mijlociu din zonă. în perioada corespunzătoare a neoliticului timpuriu (Karanovo II. cu forme bitronconice. statuetele fiind ornamentate. destul de puţin cunoscută. cu cele schematice.de seceră prinse în mânere de corn de cerb. rar decorate. Ca rit funerar era practicată inhumaţia în cadrul aşezărilor. în mileniul al VI-lea BC (mileniului al. fină. a fost definită cultura Conevo. în cea mai mare parte a regiunii. care a avut o ceramică grosieră şi fină. mileniului al VI-lea BC). uneori. habitatul uman prezintă o serie de elemente de continuitate (planul predeterminat al locuirii în tell. defuncţii fiind depuşi în poziţie chircită pe dreapta. Dimov. prezintă puţine deosebiri faţă de neoliticul timpuriu. în redarea corpului. care. Plastica antropomorfă era bine reperezentată. cultura Karanovo III-Veselinovo. monocromă cenuşie şi roşiatică. În regiunea centrală a Bulgariei. cu toate aspectele şi faciesurile sale balcanocarpato-dunărene (Bojadjiev. cu ceramică cenuşie neagră. Ceramica fină a acestei culturi era de culoare cenuşie sau cenuşie-neagră. cu caneluri. În zona de litoral a Traciei. monocromă. cu suprafaţa bine netezită. Se cunosc câteva mese de argilă. din punct de vedere economic. Ceramica era compusă din mai multe varietăţi: grosieră. schematizată. cu degresant vegetal (paie şi pleavă). şi o plastică feminină redusă numeric. care au putut servi ca altare. 1993). Neoliticul târziu balcanic este datat în cea de-a doua jumătate a mileniului al VI-lea BC (mileniului al V-lea bc). complexul cultural vinčian. la reprezentarea capului şi a componentelor sale (Lichardus et alii. care. cenuşie-neagră şi brună decorată doar cu caneluri. sub impactul unor puternice prezenţe şi influenţe venite dinspre chalcoliticul anatolian. cu forme globulare şi semisferice şi rare decoruri imprimate. a evoluat.cimec.ro . se formează. Todorova. locuinţele cu pereţii din lutuieli. credem. cu ceramică cenuşie. mai ales în bazinele râurilor Mariţa şi Tundža. 93 www. ornamentată mai ales cu caneluri. V-lea bc). lustruită şi canelată (VinčaHotnica-Dudeşti). 1985). împletind tendinţele naturaliste. cenuşie. pictată cu alb. topoare şi tesle din amfiobolit etc. neagră. De asemenea. când. că poate fi pusă în legătură cu ansamblul cultural al neoliticului mijlociu şi târziu balcanic. mobilierul şi complexele gospodăreşti din lut etc).

lustruită şi canelată (Chapman, 1988). Pe teritoriul Bulgariei de nord-vest şi în Câmpia Sofiei, s-a format şi a evoluat un aspect al culturii Vinča, numit cultura Kurilo, în vreme ce, în bazinele râurilor Mariţa şi Tundža, tot de acest fenomen cultural, este legată cultura Kalojanovec (Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993). În aceeaşi perioadă, de geneză şi evoluţie a culturii Vinča, în partea nord-cenrală a Bulgariei şi Muntenia (România), au evoluat comunităţile neolitice târzii ale culturii Hotniţa-Dudeşti (definită de Eug. Comşa, 1960), care face parte din acelaşi curent chalcolitic anatoliano-egeean, cu ceramică cenuşie-neagră, lustruită şi decorată prin canelare. Dintre siturile cercetate, se remarcă cele de la Hotniţa-Orlovska, Kačica, Samovodene (Bulgaria) şi Dudeşti, Fundeni, Malu Roşu, Cernica (România). Evoluând de-a lungul a trei faze, purtătorii acestei culturi au întemeiat aşezări în apropierea surselor de apă, de regulă pe terase joase, unele dintre acestea fiind fortificate cu şanţuri de apărare, în interiorul lor găsindu-se colibe ovale şi rectangulare, de suprafaţă sau semiadâncite şi complexele gospodăreşti. Ceramica acestei culturi era de culoare cenuşie-neagră, cu decoruri canelate şi pliseuri mai fine. În fazele evoluate, probabil în urma contactelor cu elementele liniar-ceramice, repertoriul decorativ s-a îmbogăţit, fiind utilizate benzile spiralice şi meandrice, incizate şi umplute cu puncte sau încrustate cu culoare albă, anunţând cultura următoare, Boian-Karanovo V. Pe plan spiritual, sunt cunoscute statuetele antropomorfe şi zoomorfe, vasele antropomorfe şi ritul funerar al inhumaţiei, în poziţie chircită, pe o parte, fără inventar (Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993; Comşa, 1993) În partea de nord-est a Bulgariei până pe litoralul pontic, s-a dezvoltat un aspect estic al complexului cu ceramică cenuşieneagră, canelată, denumit cultura Usoe (definită de H. Todorova, 1971). Dacă în prima fază, ceramica este destul de grosieră şi rar decorată cu caneluri, în fazele evoluate devine mai fină, doar cu degresanţi minerali în compoziţie şi cu motive incizate şi imprimate. A stat la baza culturii Sava din eneoliticul timpuriu. Începuturile eneoliticului în spaţiul vest-pontic se plasează în cea de-a doua jumătate a mileniului al V-lea bc (sfârşitul mileniului al VI-lea-începutul mileniului al V-lea BC), fiind legate de pătrunderea, dinspre Anatolia, şi evoluţia comunităţilor culturii 94
www.cimec.ro

Hamangia (D. Berciu, 1952), cunoscută în urma cercetărilor din siturile Baia/Hamangia, Ceamurlia de Jos, Medgidia, Hârşova, Cernavoda, Techirghiol, Mangalia (România) şi Durankulak, Šabla Balčik, Draganovo, Černa, Luljakovo (Bulgaria). Începuturile acesteia par să se fi produs în timpul fazelor evoluate ale culturilor Dudeşti-Hotnica şi Usoe, cu care există unele interferenţe (Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993; Comşa, 1993), despre care vom vorbi în subcapitolul Neoliticul şi eneoliticul în spaţiul carpatodanubiano-pontic. Eneoliticul est-balcanic (mileniile al IV-lea–al III-lea bc/al Vlea–al IV-lea BC) s-a caracterizat prin conturarea a două entităţi etno-culturale, caracterizate printr-o puternică individualitate şi relativă unitate: complexul Gradešnica-Dikili Tash-Slatino, legat de evoluţia culturii Vinča, şi complexul Boian-Poljanica-MaricaSava moştenitorul unor tradiţii anterioare ale ceramicii incizate, excizate şi pictate cu grafit. În partea de sud a Bulgariei (valea Struma) şi NE Greciei, în prima jumătate a mileniului al V-lea bc, s-a dezvoltat cultura Dikili Tash-Slatino (studiată de Todorova, Čjohadjiev). Această cultură, care a cunoscut, pe lângă alte elemente de cultură materială, numeroase obiecte din cupru (Slatino, reg. Kustendil), o bogată plastică antropomorfă şi zoomorfă şi o ceramică decorată cu decoruri incizate, încrustate cu culoare albă, pictură cu grafit şi motive canelate, în urma receptării de influenţe Vinča C (fig. 57) (Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993). Cultura Gradešnica s-a dezvoltat în nord-vestul Bulgariei şi estul Serbiei (decelată de B. Nikolov, 1970) şi s-a caracterizat printr-un habitat uman polarizat în jurul unor staţiuni centrale, aflate în apropierea surselor de apă, cu locuinţe durabile, construite din lutuieli. Ceramica acestei civilizaţii era de o foarte bună calitate, de culoare cenuşie, cenuşie-brună, lustruită şi decorată cu motive incizate, spiralice, meandrice şi geometrice (romburi), (fig. 58), alături de care, în fazele evoluate, au fost realizate şi piese pictate cu grafit, vase antropomorfe şi zoomorfe. Plastica antropomorfă a fost deosebit de bogată, fiind predominante statuetele redate în picioare, unele redate în poziţie de orantă, bogat ornamentate cu motive incizate, cu o simbolistică profundă (Lichardus et alii, 1985). Cultura Marica, dezvoltată în nordul Greciei şi bazinele 95
www.cimec.ro

Marica şi Tundža (definită de J. Gaul, 1939), face parte, aşa cum s-a arătat, din complexul Boian-Karanovo V, reprezentând un aspect sudic şi este specifică pentru eneoliticul timpuriu din zonă, evoluând din cultura Kalojanovec. Purtătorii săi s-au remarcat prin ocuparea tell-urilor, fortificarea aşezărilor şi locuinţe de suprafaţă, construite din lut. În cadrul industriei litice se cunosc multe piese realizate din silex balcanic, alături de care apar multe piese de aramă Ceramica acestei culturi s-a caracterizat prin diversitatea formelor şi decorurilor. Decorurile predominante au fost cele spiralice, meandrice şi geometrice, realizate prin incizie, excizie, încrustare cu culoare albă şi roşie şi pictură cu grafit. În plan spiritual, se observă utilizarea măsuţelor-altar, a plasticii antropomorfe şi zoomorfe şi a vaselor cu aceleaşi atribute, inclusiv askoi, atent lustruite şi pictate cu grafit (fig. 59). Cultura Poljanica, răspândită în partea de nord-est a Bulgariei (definită de H. Todorova, 1971), este mult mai aproape de definiţia complexului cultural Boian-Karanovo V, fiind mai degrabă o variantă pontică a acestuia. Purtătorii acestei variante au întemeiat un habitat sistematizat de-a lungul a două axe ale aşezării, locuinţele compartimentate, de tipul megaron, şi complexele gospodăreşti fiind aliniate în funcţie de acestea. Industria litică a fost confecţionată din silex balcanic, de bună calitate, existând, în acelaşi timp şi piese de aramă. Ceramica s-a remarcat atât prin forme cilindrice, cu picior sau nu, cât şi cilindro-tronconice, decorate cu o bogată ornamentaţie, realizată prin tehnicile inciziei, exciziei, încrustate cu alb, galben şi roşu, şi picturii cu grafit. Motivele predilecte au fost cele spiralice, meandrice şi geometrice (cercuri, triunghiuri haşurate, şah, “dinţi de lup” etc). Plastica acestei variante a complexului BoianKaranovo V este bogată şi variată, ornamentată cu motive incizate. De asemenea, au fost confecţionate şi utilizate, în practicile cultice, modele de locuinţe, cuptoare, turnuri etc. (fig. 60). În domeniul ritului funerar se cunosc înhumări în poziţie chircită, pe partea stângă şi capul spre est, dispuse în necropole, asemănătoare cu cele de la nord de Dunăre (Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993). În zona litoralului bulgăresc la Mării Negre, în eneoliticul timpuriu (prima jumătate a mileniului al IV-lea bc/al V-lea BC), este 96
www.cimec.ro

cunoscută cultura Sava (H. Todorova, 1962), care prezintă multe asemănări cu cele anterioare şi, de aceea, considerăm că este vorba tot de o variantă regională (pontică) a complexului BoianKaranovo V. Ceramica acestei variante a cunoscut o evoluţie firească, apropiată de cea a culturii Poljanica, fiind decorată cu incizii, excizii, încrustare cu alb şi roşu, pictură cu grafit etc. Plastica, vasele de cult şi ritul funerar sunt asemănătoare cu cele ale culturii prezentate anterior(Lichardus et alii, 1985; Bojadjiev, Dimov, Todorova, 1993). Pe baza unificării acestor fonduri s-au născut, în eneoliticul clasic (mileniul al IV-lea bc), în aceleaşi spaţii şi în cele vecine (Serbia, România, Grecia), două mari complexe culturale: în vest Sălcuţa-Krivodol-Bubanj şi în est Gumelniţa-KodžadermenKaranovo VI, reprezentând manifestări plenare ale epocii. Cultura Krivodol s-a format şi a evoluat în valea Strumei şi vestul Bulgariei, prin variantele sale ajungând până în nordul Greciei, Oltenia, România (Sălcuţa) şi Serbia (Bubanj-Hum), cele mai cunoscute situri bulgăreşti fiind, pe lângă staţiunea eponimă, Galatin, Zamiec, Teliš, Pernik, Djakovo. Trăsăturile vieţii materiale sunt, în mare parte, asemănătoare cu cele ale întregului complex. Ca elemente de individualizare, pot fi citate: existenţa unor aşezări situate în poziţii dominante, cu locuinţe de suprafaţă, construite din lemn şi argilă, pe o temelie de piatră, etajate câteodată, şi cu sanctuare casnice (Teliš), prezenţa multor obiecte confecţionate din aramă, unele de mari dimensiuni (topoare Pločnik, tesle, cârlige, podoabe), o bogată şi diversă plastică antropomorfă şi zoomorfă, împreună cu vase cultice de acelaşi fel, existenţa sigiliilor (pintadere) şi a vaselor cu o simbolistică complexă ce pare a indica o protoscriere. Ceramica acestei culturi se caracterizează printr-o puternică tradiţie vinčiană, fiind cunoscute mai multe specii şi categorii, care au cunoscut o normală evoluţie, de-a lungul celor patru faze de dezvoltare. Astfel, s-a confecţionat o ceramică fină, adesea cu forme carenate, cu suprafaţa cenuşie, brună, neagră sau bej, decorată cu caneluri, incizii şi încrustare cu culoare roşie, pictură cu grafit. În fazele evoluate apare şi pictura cu un strat gros de culoare galbenă sau alb-roşiatică. Ca motive ornamentale, se cunosc spiralele, meandrele, romburile, triunghiurile, combinate cu caneluri verticale (fig. 61). 97
www.cimec.ro

zona carpatică şi cea nord-vest pontică. spaţiul lor geografic constituind o veritabilă placă turnantă între eneoliticul final anatolian. Născută din evoluţia puternicului fond Boian-Marica-PoljanicaKaranovo V. Poljanica. silexul balcanic. iar metalurgia aramei a cunoscut o 98 www. valuri şi palisade. Devnja. cu variantele sale prezintă o serie de elementede continuitate. Industria litică era diversificată. fiind confecţionată din silex de bună calitate (balcanic). are ca situri mai importante. 1901. Locuinţele de suprafaţă sunt aliniate dea lungul unor stradele şi prezintă cuptoare şi alte amenajări gospodăreşti. cupru. între care modul de întemeiere a unui habitat sistematizat şi ierarhizat.cimec. dezvoltată în estul Bulgariei şi câmpia tracă. 1993). în care se păstrau rezervele de grâne. Kubrat. încadrată în aşa-numitul “orizont al torţilor pastilate” (Scheibenhenckel) (Bojadjiev. în valea Dunării mijlocii şi de Jos şi în spaţiul carpato-balcanic. Azmak. valea Dunării. cultura Krivodol a evoluat către cultura Galatin. Dimov. Radingrad. din Mediterana Orientală. ca urmare a restructurărilor etnoculturale care s-au petrecut. Cultura Kodžadermen-Karanovo VI (definită de R. V. fiind fortificate cu şanţuri. împreună cu celelalte variante (Gumelniţa/România. dovedind o deosebită grijă pentru asigurarea sanităţii locuirii. Varna/litoralul pontic şi aspectul grecesc).. 1937). scoicile Spondylus) şi spirituală (idolii cicladici en violon). care anunţă încheierea perioadei eneolitice şi geneza complexelor culturale specifice epocii timpurii a bronzului. În centrul aşezărilor se găsea o casă mare. pe lângă cele eponime: Ruse. neoliticul târziu cretan şi cicladic şi civilizaţiile contemporane din Balcani. s-a format vastul complex cultural Sălcuţa IV-Băile Herculane-Cheile TurziiHunyadihálom. la finalul eneoliticului clasic (a doua jumătatea mileniului al IV-lea bc/al V-lea BC). Varna I.Către sfârşitul culturii. Hisarlika. fiind vehiculate de-a lungul unor vechi trasee comerciale. Mikov. Todorova. Popov. aşezările. Ovčarovo. numeroase elemente superioare de cultură materială (piesele de aur. o deosebită înflorire. dispuse de-a lungul văilor apelor. cu influenţe receptate din partea eneoliticului anatolian şi oriental. Durankulak etc a cunoscut. În acest context.ro . cultura Kodžadermen-Karanovo VI. terestre. marine şi fluviale. acest fapt datorându-se şi poziţiei ocupate de aceste comunităţi. şi construcţiile-sanctuar.

motive cruciforme. carenate. 1993). feminină. în special bitronconice. casnice şi comunitare. în funcţie de statutul social şi spiritual al fiecăruia (vezi necropola de la Varna) (Lichardus et alii. ceramica fină şi foarte fină era ornamentată în tehnica inciziei. 1968) reprezintă o parte integrantă a marelui complex Gumelniţa-Kodžadermen-Karanovo VI. Poljanica (ceramica neagră sau brună. cu grafit şi. Ritul funerar este bine cunoscut. plastica). os. de bună şi foarte bună calitate. Pentru ritul funerar al acestei variante pontice. roşie. decorată cu motive incizate şi încrustate cu culoare albă sau roşie. cunoscând o mare varietate de forme. comunităţi care au fost înglobate. aur). reprezentat de existenţa construcţiilor-sanctuar. Todorova. pentru 99 www.deosebită amploare. Dacă ceramica grosieră era.cimec. cu culoare albă. Deosebit de bine evidenţiat este domeniul practicilor cultice. Bojadjiev. în general. naturalistă sau extrem de schematizată. diferenţele datorându-se păstrării mai îndelungate. lucrată din lut. defuncţii fiind înhumaţi în poziţie chircită pe stânga. chircite pe stânga. mai rar. alcătuind o simbolistică cu evident caracter uranian (fig. Todorova. cel mai adesea. cu praf de aur. 1985. Dimov. sau pictate cu grafit.ro .62). în multe privinţe. în decursul timpului. mult schematizate. în domeniul ceramicii. metal (aramă. şi printr-o abundentă plastică antropomorfă. geometrice (cercuri. Ceramica. pictării. lustruită. trebuie menţionate necropolele de la Varna I (morminte întinse. cu cea a marilor civilizaţii şi complexe culturale orientale sau microasiatice. exprimate prin modele ale unor locuri ceremoniale. Toate aceste elemente vorbesc de o spiritualitate bine conturată. marmură. asemănătoare. însoţiţi de un inventar mai bogat sau mai sărac. şi imprimare. Hamangia. a complexelor de cult. în special. a unor tradiţii de tip Usoe. unele foarte bogate. barbotinată şi decorată cu motive simple incizate. Deşi este considerată drept fenomen etno-cultural separat. pentru bărbaţi. romburi etc). cultura Varna (H. şah. ca cele de la Ovčarovo. cu capul spre est. Motivistica decorului ceramicii culturii KodžadermenKaranovo VI este deosebit de bogată şi este compusă din motive spiralice şi meandrice. era lucrată în anumite centre. în noile sinteze eneolitice pontice. La acestea se adaugă elemente de plastică pătrunse din lumea cicladică (idolii en violon) sau thessaliană (idolii cu cap mobil). realizându-se piese de diferite dimensiuni.

Moldova. 1985). şi creşterea animalelor. Todorova. Alte comunităţi s-au retras în zone deluroase şi montane. aşa cum am văzut. continuând tradiţia KodžadermenKaranovo VI. de noi triburi epipaleolitice/mezolitice mult întârziate (Moldova/România. Cârcea.ro . fiecare cu caracteristicile ei. în legătură cu ultima 100 www. 1985). ereditară. cultura Kodža-dermen-Karanovo VI a suferit un puternic proces de restructurare. o parte a comunităţilor sale fiind cucerite şi asimilate de purtătorii orizontului pastoral nord-pontic de tip Petro Svistunovo-Suvorovo-Cainari. sau au pătruns în mediul civilizaţiilor vecine (Krivodol. Cucuteni-Tripolie). pe care le-au neolitizat. Bosnia. şi s-a format cultura Pevec/Cernavoda I. Purtătorii acestui complex cultural au practicat agricultura. care face parte din complexul cardial circummediteranean. după cum o dovedesc descoperirile de la Anzabegovo. iar prin răspânirea lor spre nord-vest au dat naşterea unui alt mare complex neolitic timpuriu. aceste comunităţi au dezvoltat mai multe aspecte şi faciesuri. Donja Branjavina şi Vršnik (Serbia). în cultura Protosesklo cu care este înrudit. Davei. Moldova. V. 1993). ******* Complexul neolitic timpuriu balcano-danubiano-carpatic Starčevo-Körös-Criş (sfârşitul mileniului al VI-lea–sfârşitul mileniului al V-lea bc). Devnja şi Durankulak. Voivodina. Dimov. Rep. Ucraina).cimec. Rep. în vastul spaţiu de răspândire (Kossovo. inventarul acestora dovedind o strictă diferenţiere socială. Serbia. care mai păstreză unele elemente anterioare (Bojadjiev. cenotafe etc). De aceea. şi existenţa unei pături conducătoare supraregionale (Lichardus et alii. Ucrainei). caracteristic pentru valea Dunării mijlocii şi. sud-estul Ungariei. a celei superioare.femei. Dezvoltate de-a lungul a patru faze. Tisei. parţial. îşi găseşte originile. Pe acest fond s-au format o serie de civilizaţii specifice eneoliticului final şi epocii bronzului din estul Peninsulei Balcanice (cultura Ezero). unele abordate mai sus (Lichardus et alii. Savei şi Moravei. aceste comunităţi au cunoscut fenomene istorico-culturale particulare printre care şi asimilarea. ansamblul liniar ceramic sau danubian. România. Către sfârşitul mileniului al IV-lea bc/începutul mileniului al Vlea BC. în drumul lor către nord şi nord-est. prin colonizare şi aculturaţie. pătrunzând în câmpiile aluvionare din văile Dunării. Ocna Sibiului şi Gura Baciului (România).

1993). se subdivide în mai multe tipuri: cu pictură albă pe fondul roşu angobat al vasului. cunoscându-se bordeiele şi locuinţele simple de suprafaţă. deşi aşezările dovedesc o relativă stabilitate. păstrând dimensiuni mici şi mijlocii. trebuie menţionată ocuparea şi exploatarea unor zone cu resurse salifere. din piatră şlefuită au fost confecţionate topoare şi tesle calapod sau cu profil simetric. Industria litică a acestor comunităţi era confecţionată din varietăţi locale sau regionale de silex. în strânsă legătură cu tipul incipient al agriculturii itinerante şi modului de creştere a animalelor. imprimate cu degetele şi unghia (motivul “în spic”). primele obiecte mărunte de cupru. fiind întemeiate pe terasele de luncă ale râurilor. 1993. brună şi roşiatică. fiind. 2001. râşniţe. Lazarovici. păstreză moştenirile parentale. 1993. 1993. cu suprafaţa barbotinată şi decorată cu motive incizate (zig-zaguri). Astfel. chiar dacă dovedeşte o anumită îndepărtare de modelele egeobalcanice. dovedind o deosebită forţă de supravieţuire. cu ceramică cenuşie neagră. Din os au fost realizate ace de cusut. Astfel. Comşa. spatule şi linguri. transmise. motive geometrice. lucrată cu nisip fin şi mică în compoziţie. în principal. câteodată. tipurile de locuinţe au fost diferite. Ceramica fină. lamele şi gratoarele. Şeuşa. 101 www. Gura Baciului) şi Moldova (Solca. Motivele pictate sunt diverse: ghirlande. însoţite sau nu de o serie de anexe. Marea majoritate a formelor au fost cele tradiţionale. cum ar fi cele din Transilvania (Ocna Sibiului. complexului cu ceramică liniară. şi policromă. Ceramica Starčevo-Körös-Criş cuprinde mai multe specii şi. frecătoare etc. Lunca şi Oglinzi). Marijanovici. semisferice şi globulare. numeroasă a fost ceramica grosieră. asociate cu cele incizate şi/sau imprimate. ulterior. în timp ce. din lemn acoperite cu lutuieli (Ursulescu.cimec. În faza târzie a complexului cultural. Tipurile de aşezări şi de locuinţe Starčevo-Körös-Criş au fost foarte variate. ca urmare a adaptării dinamice la noi şi noi ecosisteme. ca urmare a influenţelor exercitate de ansamblul cultural al neoliticului mijlociu şi târziu balcanic.ocupaţie. În unele cazuri. de regulă de formă rectangulară. pictură neagră. Marinescu-Bîlcu. spirale. pe fondul deschis al vasului.ro . au pătruns. lustruită şi canelată (Vinča-Hotnica-Dudeşti). şi decoruri în relief. considerate influenţe de tip impresso-cardial. meandre.

caracterizată printr-o ceramică grosieră. cilindrice (fig. În domeniul spiritual. şi Velušina-Porodin (în Câmpia Pelagoniei). diferite variante de măsuţe-altar. pictată cu alb pe fond închis. cunoscută prin cercetările din Grotta Gialla şi Grotta della Tartuga (Trieste). 1993). amuletele.ro . 1993. benzi etc). în fazele mai noi. dispuse printre locuinţele din aşezare. se cunosc şi recipiente de lemn (Grădinile). Danilo (Šibenik). fiind vorba de înhumări în poziţie chircită. uneori. 2001. cu sau fără recipient la partea superioară (63. În cadrul ultimei culturi. lunule. la care au participat din plin (Ursulescu.conservate în mod excepţional. cu steatopigie mai mult sau mai puţin pronunţată. spiralică şi meandrică. în fazele timpurii.nord-vest a Balcanilor. decedatul fiind. Comşa. care s-au dezvoltat şi în eneolitic. Marijanovici. 10-13). în cadrul proceselor etno-culturale ulterioare ale neoliticului mijlociu şi târziu (Vinča-Hotnica-Dudeşti). Tipul antropologic specific acestor comunităţi a fost cel mediteranoid gracil. interesante sunt o serie de modele miniaturale de locuinţe şui vasele cu reprezentări de feţe umane (Marijanovici. ceramica 102 www. care respectă forma celor din argilă (fig. în Herţegovina etc. 63. 7-9). în mileniile VI-V bc. ocupaţiile (creşterea animalelor– ovi-caprine. barbotinată şi decorată cu impresiuni. În zona Macedoniei. parţial în sinteza liniar-ceramică. pescuitul şi vânătoarea). au luat fiinţă. cu motivistică geometrică. Purtătorii complexului Starčevo-Körös-Criş sau “topit”. cu trei sau patru picioruşe. prezentând motive geometrice (triunghiuri. industria litică de tradiţie microlitică şi geometrică. cu colibe uşoare de suprafaţă).1-4. cu forme semisferice. şi pictură de culoare închisă pe fond. Marinescu-Bîlcu. parţial. porcine. în neoliticul târziu (sfârşitul mileniului al V-lea bc). picături. culturile: AnzabegovoVršnik. câini. agricultura incipientă. cu ceramică pictată cu alb pe fondul de culoare închisă al vasului. 1993. a evoluat cultura Impresso-Cardial. 5-6). 1993). Šandalja (Pula). 1993. încadrată în complexul cardial. Ritul funerar este puţin cunoscut. pe coasta Adriaticei (de la Trieste/Italia până în nordul Albaniei şi Herţegovina). şi o ceramică fină. culesul. În partea de vest. însoţit de obiecte de inventar. pintaderele. 63.cimec. se încadrează statuetele antropomorfe feminine. cu care prezintă analogii deosebite atât în ceea ce priveşte tipul de aşezare (în grote şi deschise. din împletirea elementelor de tip Starčevo târzii cu cele de tradiţie Sesklo. Lazarovici.

statuete etc). În Albania. câteodată. în timp ce partea estică a fost legat de complexul egeeano-balcanic. În Bosnia centrală. discuri din piatră şi lut ars. triunghiuri. în neoliticul mijlociu (a doua jumătate a mileniului al V-lea şi începutul mileniului al IV-lea bc) s-a dezvoltat cultura Danilo. au fost proprii. Pe coasta răsăriteană a Mării Adriatice şi zona dalmată. Astfel. pentru prima zonă. ceramica era incizată şi. fiind predominante vasele negre lustruite. reprezentări în formă de C şi S. alături de care au fost utilizate şi motive spiralice (Lichardus et alii. 1985. În domeniul cultului sunt mai numeroase elementele de tip Starčevo (măsuţe-altar. Benac. pentru sfârşitul mileniului al VI-lea bc şi începutul celui următor. expresie a unei societăţi neolitice bazate pe creşterea animalelor. neoliticul timpuriu s-a caracterizat prin două zone culturale oarecum distincte: litoralul adriatic a fost încadrat în complexul Impresso-Cardial. romburi. o industrie litică şi osteologică mai bine reprezentată. cunoscută prin cercetările din situl de la Obre I. cultura Blaz II. 1993). Marijanovič. cultura Butmir a marcat o anumită modificare. materializată printr-o îmbogăţire evidentă a formelor de cultură materială şi spirituală: colibe de suprafaţă. iar pentru neoliticul 103 www. 1985. la Obre I (în apropiere de Kakanj). zig-zaguri. cu frecvente decoruri canelate.ro . Marijanovič. În Bosnia. motivele ornamentale fiind caracterizate printr-un geometrism riguros (capete de spirale şi meandre). Marijanovič. a cărei ceramică. în neoliticul timpuriu. Ceramica de tip Starčevo-Impresso îmbină cele două componente. cu degetele. cu forme semisferice şi conice cu picior inelar. decorate cu impresiuni realizate cu scoica. şahul etc (Benac. în timp ce cultura Kakanj s-a transformat în cultura Butmir. a fost decorată cu impresiuni încrustate cu culoare roşie şi pictură brună închisă.cu forme puţine. Dacă în perioada anterioară. vânătoare şi agricultură. când în zonă a evoluat cultura Hvar-Lisičiči. 1993). în special ovoidale şi conice. se observă o interesantă combinaţie Starčevo-Impresso. unghiile şi instrumente ascuţite şi dinţate (Lichardus et alii. care a înlocuit cultura Danilo din zona litorală.cimec. pictată. Această dualitate culturală a persistat şi în neoliticul târziu. 1993). în paralel cu cultura Danilo s-a dezvoltat cultura Kakanj. Benac. atât în forme cât şi în decor.

de multe ori cu platformă de lut ars. cunoscânde ca forme: vasele bitronconice. într-o mare parte a Balcanilor (Serbia. începând cu faza a II-a. lucrată într-o pastă de bună calitate. alături de care era prezentă decorarea cu pictură onctuoasă (crusted ware). Decorul predilect a fost cel canelat şi plisat. ca de altfel şi industria osteologică. au ocupat terasele din apropierea apelor. ovale. nord-vestul Bulgariei). Voivodina. cenuşie. legate. au asimilat sau au dislocat elementele anterioare ale neoliticului mijlociu din Peninsula Balcanică şi valea Dunării (Lichardus et alii. multe de mari dimensiuni. lustruită şi canelată. În fazele dezvoltate ale complexului cultural. şi-au fortificat aşezările. Oltenia/România. cu mobilier de lut. Ceramica acestui complex cultural a fost destul de unitară. dispus vertical. În cadrul aşezărilor. Industria litică. incizia şi incrustaţia (Lichardus et alii. aşa cum am arătat mai sus. în fazele mai timpurii. În neoliticul târziu. În perioada neoliticului final. probabil. au fost realizate şi utilizate numeroase piese de aramă. 104 www. care a evoluat. dintre care unele au avut forma de megaron. neagră sau brună. Transilvania. Mileniului al V-lea-jumătatea mileniului al IV-lea bc). Originea sa pare a fi anatoliană. în spaţiul albanez este cunoscută cultura Malik I-Kamnik. amforele. iar în fazele dezvoltate locuinţe de suprafaţă. către eneoliticul timpuriu. pithoi. era diversificată. Kosovo. caracterizate prin decoruri imprimate şi incizate. Muntenegru. vasele cu picior conic. Bosnia. Banat. roşu şi tricrom pe fondul vasului. s-au construit colibe semiadâncite. de exploatarea unor mine ca Rudna Glava şi Ai Bunar. perpetuarea locuirii pe acelaşi loc conducând şi la formarea unor tell-uri. comunităţile chalcolitice cu ceramică cenuşie-neagră. carenate. care a vehiculat elemente de tip Can Hasan 2 B.cimec. care a cunoscut astfel mai multe variante regionale şi acoperă întreaga perioadă a eneoliticului timpuriu şi mijlociu (jumătatea. capace cu reprezentări umane.ro . confecţionată din materii prime locale sau de import. răspândirea sa înscriindu-se într-un nou val migratoriu. Slavonia/Croaţia.mijlociu cultura Cakran. au pătruns şi s-au extins. lustruită. 1985). cu brun. dintre care foarte importante au fost cele ale complexului cultural Vinča. Ceramica acestei culturi era lustruită şi pictată. În ceea ce priveşte habitatul. purtătorii complexului vinčian. 1985).

cunoscându-se diferite tipuri. mai ales antropomorfe feminine: cilindrice şi plate. mai ales după ardere. cu mai multe etape. într-o motivistică variată: benzi lustruite. în unele cazuri. Vinča-Pločnik I şi II. cultura Sopot. ******* Unul dintre cele mai extinse complexe culturale ale neoliticului timpuriu circummediteraneean (sfârşitul mileniului al VII-lea bc) este cel cardial. în principal. în Peninsula Balcanică (mileniul al VI-ea bc) (Guilane. care s-a răspândit din Africa de Nord şi Grecia până pe coastele atlantice ale Franţei (regiunea de centruvest). în NV Italiei. după Vl. Mohen. 1970. Comşa. cu şoldurile hipertrofiate. Ca fenomen cultural neolitic timpuriu. din Bosnia până în Transdanubia. şi capul modelat triunghiular. Garašanin) (Marijanovič. impresiune şi pictare. redând trăsături anatomice asianice. etapa Gradac. Aceste reprezentări au fost găsite într-o multitudine de situaţii. fascicole de incizii. 1993). în principal. în acest vast areal circummediteranean. acesta a făcut parte din cercul mai larg al complexului cu ceramică imprimată (Impresso). cu mai multe etape. care a primit acest nume de la maniera specifică de decorare a ceramicii prin impresiuni realizate cu ajutorul scoicii cardium edule. Complexul cultural vinčian a intrat în contact cu comunităţile culturii liniare. 1993.ro . între Drava şi Sava. purtătorii 105 www. 1988). În mod firesc. participând la naşterea şi dezvoltarea multor culturi eneolitice din spaţiul carpatic balcanic şi valea Dunării mijlocii şi de inferioare Din împletirea elementelor starčeviene şi vinčiene. s-a format şi a evoluat paralel cu cultura Vinča. unele indicând clare contexte rituale. încrucişat. cunoscând mai multe faciesuri regionale. şi Vinča Turdaş I şi II. dar influenţe ale sale se găsesc. după M. triunghiuri şi alte motive geometrice. cunoscută şi sub numele de Sopot-Lengyel. vestigii ale comunităţilor acesteia fiind descoperite. coasta răsăriteană a Spaniei şi cea a Portugaliei. o civilizaţie de litoral şi coastă maritimă.cimec. dintre care unele ar putea fi interpretate ca elemente de protoscriere (fig. 64 şi 65). 1993. Cultura cardială a fost.oblic. Acest complex cultural s-a dezvoltat pe parcursul a mai multor faze (Vinča A-D. zona Languedoc-Roussillon din Franţa. Milojčič. Lazarovici. Plastica antropomorfă şi zoomorfă a fost deosebit de bogată. la care s-au adăugat diferite tehnici de incizie.

vârfurile de săgeată şi mici topoare şlefuite. o continuitate între nivelurile anterioare preneolitice (castelnoviene) şi cele ale culturii cardiale propriu-zise. Marche).Fage (Hérault). Franţa). Ceramica era modelată cu forme globulare şi fundul rotunjit şi 106 www. specific pentru condiţiile zonei. lângă Trento). creşterea animalelor. şlefuirea uneltelor de piatră şi confecţionarea ceramicii. aşa cum este Lipari sau Melos. această materie primă fiind menţionată în multe aşezări. Aşezarea de pe litoral. 1988). care poartă. Franţa). sudul şi sud-estul (Coppa Nevigata) Italiei.complexului cultural Impresso-Cardial au dezvoltat mai multe faciesuri regionale. ca la Châteauneuf-lès-Martigues (la gurile Rhônului. lamele denticulate (fierăstraiele) şi străpungătoarele au fost confecţionate din lame masive. care existau şi în Castelnovian. alcătuit din mai multe colibe cu plan circular şi vetre exterioare. se socoate că acest sit ar fi putut fi un punct de plecare în transhumanţele montane. Franţa) unde există. Locuirile cardiale erau amplasate în grote şi în adăposturi sub stânci. Gratoarele. de la Leucate (Pirineii răsăriteni) reprezintă un tip particular de habitat. însă. amprenta decorului ceramic specific. Una dintre cele mai complete locuiri este cea din grota de la Fonbrégoua (Var. 1985). realizate din roci dure.cimec. În aceste condiţii. probabil. Ca aşezare deschisă este cunoscut satul de la Couthézon (Vaucluse. în principal contactele cu insulele vulcanice. În cadrul industriei litice cardiale se menţin piesele de tradiţie microlitică: trapeze şi alte piese compuse. Alte exemple de continuitate zonală a industriei microlitice mezolitice este prezentă în nordul (valea Adige. în care şi adăpostul Jean Cros (Franţa) ar fi putut fi un popas pentru creşterea animalelor.ro . Baume de Montclus (Gard). centrul (Maddalena du Muccia. Valencia) şi Portugalia (Wittle. introducând: cultivarea plantelor. în Franţa (Mohen. Modul de viaţă al comunităţilor cardiale este cunoscut şi în grotele Gazel şi Roc de Dourgne (Aude). Camprafaud à Ferrières şi SaintPierre-de-la. În acelaşi timp. precum şi în siturile cercetate în Spania (Coveta de l’Or. în situri ceramice datate în mileniile al VII-lea–al V-lea bc. se pare că purtătorii culturii cardiale au neolitizat regiunile unde s-au aşezat. Prezenţa lamelelor de obsidian confirmă existenţa relaţiilor comerciale mediteraneene pe calea apei.

care denotă o reală unitate în diversitate. cu un pieptene sau cu unghia. Ulterior. Klopfleish. 1985. la partea superioară a vaselor.cimec. Grossgartach. Motivele decorative sunt realizate prin imprimare cu ajutorul valvelor cardium. Acest complex cultural cuprinde două variante (entităţi) principale: Ceramica liniară orientală şi Ceramica liniară occidentală. specific pentru lumea mediteraneană. Hinkelstein.ro . până în Masivul Central Francez. ai cărui purtători erau agricultori şi crescători de animale.polonice. vasele fiind arse la roşu-vineţiu. Childe drept cel mai vechi neolitic din Europa dunăreană) desemnează ansamblul cultural datat în Neoliticul timpuriu din Europa centrală şi vestică. au condus la răspândirea ceramicii cardiale care a ajuns până în Ardèche. butoane şi torţi bandate. această cultură a evoluat şi se poate vorbi de un epicardial. formând linii în zig-zag. Rubané. răspândit de la Marea Neagră şi până la Atlantic şi individualizat prin totalitatea manifestărilor sale. ******* Complexul liniar-ceramic. dezvoltat. 1998). dispuse în benzi orizontale sau în panouri şi metope. În Corsica. în mileniul IV bc. precum şi toate variantele şi faciesurile regionale care au derivat: ceramica punctată (La Céramique Pointillée). 107 www. la sfârşitul mileniului al VI-lea şi începutul mileniului al V-lea bc. Sicilia) şi cele din jurul Adriaticii. la Ronze şi Oullins (Franţa). între aşezările provensale (Châteauneuf-lèsMartigues) şi cele din Languedoc (Gazel) sau între cele din zona Valenciei şi Barcelonei şi sudul Spaniei. 1988). 1903) sau Linear-bandkeramik. fiind semnalate diferenţieri regionale între siturile din sudul Italiei (Liguria. şi Danubian (considerat de G. care a făcut parte din complexul cultural cardial. au evoluat comunităţile grupului cultural Basian (situl Basi). Vaquer. modul de întemeiere a aşezărilor şi locuinţelor. denumit şi Bandkeramik (F. în aşa-numitul stil impresso-cardial (Wittle. Sistemul incipient de practicare a agriculturii itinerante şi creşterea animalelor prin transhumanţă. Rössen. în special cele de pe coasta vestică a Peninsulei Balcanice ((Bosnia şi Hertegovina). Volutová keramika sau Ceramika wstęgowa. atât în ceea ce priveşte economia. în special ovine (Mohen. având ca mijloace de prindere: şnururi orizontale netezite. cât şi ritualul funerar şi spiritualitatea. Calabria.

Moldova şi Ucraina vestică. în 108 www.ro . în landurile Hessa. nordvest şi est-nord-est să se fi realizat în condiţiile presiunilor exercitate de răspândirea. Transdanubia (regiunea de la vest de Dunăre) şi în bazinul carpatic de nord-vest (în Ungaria şi Slovacia).cimec. Moravia şi Slovacia s-a dezvoltat stilul Ačkovy iar mult spre vest. în Slovacia. cu cei ai mezoliticului local mult întârziat. Acest complex cultural liniar-ceramic s-a format la sfârşitul mileniului al VI-lea şi în prima jumătate a mileniului al V-lea bc. se observă o regionalizare a dezvoltării comunităţilor liniar-ceramice occidentale. unde s-au format: cultura Szatmár (a ceramicii liniare Alföld). 1988 b). în domeniul decorului ceramicii. încă din etapele vechi (începutul mileniului al V-lea bc). mai ales. Din această zonă originară. purtătorii complexului cu ceramică liniară au colonizat succesiv. vizibilă. şi cultura liniară Barca. în vreme ce. şi s-au aşezat în Polonia sudică. 1990). în Cehia. în Ungaria. 1985). Începând cu cea de-a doua etapă. Este posibil ca deplasarea comunităţilor liniar-ceramice spre vest. în România. în cea de-a treia etapă (sfârşitul mileniului al V-lea bc). În cursul dezvoltării lor (mijlocul mileniului V bc). Saxonia inferioară. valea Rhinului (Baden-Wurtemberg şi RhenaniaPalatinat). Hanovra. chiar dacă au fost denumite diferit în istoriografiile maghiară. ca urmare a contactelor şi sintezelor/asimilărilor dintre purtătorii complexului cultural Starčevo-Criş care s-au răspândit în valea Dunării Mijlocii (pannonice). Astfel. unde au format cultura liniar-ceramică orientală (Ursulescu. 1988 a). dinspre Anatolia şi Balcani a comunităţilor neolitice târzii/chalcolitice timpurii cu ceramică neagră. Începând cu cea de-a doua etapă (începuturile celei de a doua jumătăţi a mileniului al V-lea bc). cea mai mare parte a Europei centrale. lustruită şi canelată (în special Vinča-Hotniţa-Dudeşti). ajungând până în nordul Poloniei. grupul Ciumeşti-Pişcolţ. au ocupat Bazinul Parizian. trei entităţi etno-culturale care constituie o unitate. cum se observă în situl de la Larzicourt (Franţa) (Lichardus-Itten. slovacă şi română (Lichardus et alii. au fost colonizate regiunile mai vestice din zona Rhinului Inferior şi Limbourg (Olanda). comunităţile liniar-ceramice occidentale au trecut la răsăritul arcului carpatic.Liniarul recent (târziu) din Bazinul Parizian etc (LichardusItten. punând bazele aşa-numitei culturi cu ceramică liniară occidentală.

stilul Flomborn. de aprox. Olszanica (Polonia). în regiunile rhenane. in). câini). amplasate pe prima terasă a râurilor sau în apropierea zonelor inundabile. cu secţiunea în V sau U. Germania de est şi o parte a Poloniei). compuse din benzi umplute cu puncte. 1985. 1988). orz. Aldenhoven. în decorul ceramicii se observă o predilecţie pentru spirale şi meandre. adesea. 72). Cel mai adesea. meşteşugurile. aşa cum sunt cele de la Eilsleben. 70). Köln-Lindenthal (Germania). Moravia. Austria inferioară. din care a derivat tipul Šárka (fig. lungimea variind între 6 şi 45 m în timp ce lăţimea era destul de constantă. Slovacia vestică) (fig. care a evoluat spre ceramica de tip Želiez (Želiezovče) (fig.Germania. care pun în continuare probleme legate de funcţia acestor întărituri antropice (fig. Aşezările au fost fortificate. De asemenea.ro . ca cele de la Bylany (Cehia). 1985. 1988 b) Spre vest. mazăre. structuri în formă de Y (tipul Geleen) şi case cu trei rânduri de stâlpi aliniaţi (tipul Elsloo) (fig. pe soluri loessoide sau în apropierea acestora. Lichardus-Itten. 6-7 m. săpăturile efectuate în unele staţiuni importante. 109 www. Referitor la modul de viaţă. cu orientarea NV-SE. culesul. cu excepţia sitului de la Cuiry-lès-Chaudardes (Franţa) ca şi a altora din Bazinul Parizian.cimec. creşterea animalelor (bovine. 69) (Lichardus et alii. În acelaşi timp. ovicaprine. 71) s-a dezvoltat ceramica liniară zisă cu capete de note muzicale. în regiunile Elbei (Boemia. de regulă. linte. în regiunile danubiene (Transdanubia. În acelaşi timp. vânătoarea. după dispunerea stâlpilor în partea centrală a caselor. evoluţia stilistică a decorului ceramicii a fost determinată de benzile în formă de arc de cerc şi de spiralele şi meandrele umplute cu incizii şi impresiuni. 73) (Lichardus et alii. locuinţele erau rectangulare. purtătorii ceramicii liniare occidentale au practicat cultivarea plantelor (diverse specii de grâu. Locuinţele cu patru nave erau construite din stâlpi de lemn şi s-au decelat. porci. precum şi decoruri executate cu pieptenele (ca tipul Plaindt) şi motive înguste „în căpriori”. Satele culturii ceramicii liniare occidentale au fost întemeiate. aşa cum se cunosc în ceramica liniară occidentală târzie din Bazinul Parizian. dublate de palisade. amplasate în apropierea aşezărilor sau chiar în interiorul lor. Lichardus-Itten. cu şanţuri de apărare.

reînnoită prin reconstrucţia şi extinderea locuinţelor individuale (Lichardus et alii. se poate arăta că. Flomborn. vârfuri de săgeţi etc. Olanda) şi Cuiry-lès-Chaudardes (Franţa). Defuncţii erau acoperiţi. purtătorii culturii ceramicii liniare occidentale erau mediteranoizi (cu talie mică. odată la 15-18 ani. 1988). microasiatic şi egeo-balcanic. În cadrul mormintelor de inhumaţie. dispuse pe pereţii vaselor. Aiterhofen. În ceea ce priveşte ritul funerar. Aldenhoven. au pus o serie de probleme legate de stabilirea raporturilor cronologice între diferitele structuri de locuire şi datarea precisă a acestora. În satul de pe platoul Aldenhoven au existat „ferme” relativ izolate în vreme ce la Elsloo a existat o aşezare permanentă. Ca tip antropologic. cel mai adesea individuale. Elsloo (Limbourg. la Bylany (Kutná Hora. Sunt cunoscute şi morminte de incineraţie (Arnstadt. elemente de podoabă (mărgele de piatră şi scoică. pandantive diverse). Astfel. lame.cimec. pentru stabilirea succesiunilor şi modelelor de locuire. pe acelaşi loc s-au succedat mai multe cicluri de locuire. fie ca elemente decorative incizate sau în relief. Niedermerz şi Elsloo). adesea cu un uşor prognatism. predominantă fiind prima. în spaţiul microregiunii date. LichardusItten. 1985. se poate arăta că au fost utilizate. în schimb. cu ocru roşu şi inventarul mormintelor era compus din vase. deocamdată. sau alungit pe spate. inhumaţia şi incineraţia. defuncţii erau depuşi în poziţie chircită.ro . Lichardus-Itten. 1985. pe partea dreaptă sau stângă. 1988). Sonderhausen. cum sunt cele de la Nitra (Slovacia). Complexul cultural cu ceramica punctată (La Céramique 110 www. Arnstadt. Boemia/Cehia). Niedermerz (Germania) şi Elsloo (Olanda). adesea. uneori gracili) (Lichardus et alii. asemenea reprezentări apar fie sub formă de protome. brăţări şi catarame de centură din scoică Spondylus. mormintele fiind organizate în necropole. tesle-calapod. deopotrivă. Din punct de vedere spiritual. această particularitate regională întâlnindu-se în etapa târzie a ceramicii-liniare occidentale din Alsacia şi Baden-Wurtemberg. realizate prin deplasarea întregului sat.Hienheim. aşa cum este caracteristic pentru neoliticul oriental. Köln-Lindenthal (Germania). nu se cunosc construcţii-sanctuar şi nici o plastică antropomorfă şi zoomorfă evidentă.

separate. de benzi verticale (fig. dotate cu palisade şi spaţii de trecere (un fel de porţi) dispuse cardinal. Ritul funerar era cel tradiţional. care au fost interpretate drept construcţii de cult (Vochov/Plzeň-Nord. 1988 c) În cadrul industriei litice s-au păstrat topoarele. Kaufmann). Ceramika wstęgowa kłuta). unele dintre acestea păstrând multe dintre tradiţiile din care au derivat. În cadrul aşezărilor se remarcă şanţurile circulare concentrice. în Germania) sau fortificaţii. vestul Poloniei. din 111 www. Germania de est.cimec.Pointillée. Stichband-keramik. fie o singură incineraţie (Lichardus et alii. Moravia. Cehia). Ca forme. era înrudită genetic cu cultura liniară târzie din regiunea Elbei. toate reprezentând o prelungire a curentului danubian. moştenit de le comunităţile anterioare. 1988 c). în Boemia. care acoperea întreaga suprafaţă exterioară a vaselor. fiind cunoscute locuinţele de formă alungită. M. evoluat din cel de tip Šarka al ceramicii liniare târzii. Boemia. Bavaria şi Austria. s-a dezvoltat în neoliticul târziu (sfârşitul mileniului al V-lea bc). 74) (Lichardus et alii. devenind caracteristice pentru neoliticul târziu din zona danubiană. ulterior. se remarcă bolurile piriforme sau cu profilul în “S”. cu motive bandate organizate „în căpriori” simpli. Moravia. care aveau pereţii curbaţi. Stroke ornamented ware.ro . dălţile şi teslele calapod şi icurile (penele) perforate. 1985. Lichardus-Itten. D. câteodată. Lichardus-Itten. Habitatul uman continuă utilizarea amplasamentelor anterioare (Hienheim şi Zwenkau. A fost denumită astfel datorită decorului predominant al ceramicii. 1985. şi care au evoluat. Tešetice-Kyjovice/Znojmo. conţinând fie o singură înhumare. specific pentru neoliticul târziu (sfârşitul mileniului V bc) din Boemia. cupele plate şi semisferice decorate. IV a. Kothingeichendorf şi Bochum-Harpen. Grupul cultural Hinkelstein (Monsheim/Worms. Germania). În partea de centru-nord a Europei s-au dezvoltat o serie de culturi şi complexe culturale. Zápotocká) sau în trei etape cronologice (I a. fiind periodizată în cinci faze (I-III. la început. Ib şi II. Keramika vypichaná. în Germania). în poziţie chircită. cu impresiuni simple. duble şi multiple (realizate cu ajutorul unui pieptene sau al unui instrument dinţat) sau punctat-adâncite. spre planurile trapezoidale (Postoloprty/Žatec. existând morminte izolate sau cuprinse în mici necropole. IV b şi V.

H. în landurile germane BadenWurtemberg. între 1879-1918). Lichardus et alii. în poziţie alungită pe spate. în Germania. având ca inventar vase. în Bavaria.fond liniar-ceramic recent. paharele cu picior. se remarcă vasele carenate. unde a dezvoltat faciesul Wauwil. regiunea Saale/ Elba şi în bazinul Yonne (mormântul de la Passy). la sfârsitul secolului al XIX-lea). aparţine neoliticului mijlociu şi final din nordul Europei. foarte subţiri. aparţine neoliticului liniar-ceramic târziu şi s-a răspândit. Grossgatarch. V. Ca materiale de inventar s-au descoperit: ceramică cu forme şi decoruri derivate din liniarul recent (fig. unde au fost descoperire înhumări individuale. când s-a răspândit progresiv. Aşezările acestui grup cultural erau alcătuite din locuinţe cu planul naviform sau trapezoidal (Jülich-Walldorf/Aldenhoven. Bavaria. Rhin-Main. Din cadrul inventarului. în gropi simple. şi până la Atlantic. ulterior. Germania). Hessa rhenană şi Palatinat. Mormintele. din zona de origine din Germania de SV. decorate cu motive adâncite. cercetată de A. Schliz. în valea Neckar. şi obiecte de podoabă (MüllerKarpe. 75). aşa-numitul Rössen bavarez sau grupul Oberlauterbach. Niklasson. unde a dezvoltat un aspect local. fiind cunoscut prin necropolele sale de la Worms-Rheingewann şi Rheindürkheim. constau din înhumări individuale. Cultura Rössen (necropolă lângă Merseburg/Saxa-Anhalt. Neckar 112 www. 1968. considerate zone de origine. Borries. care au devenit frecvente în cadrul culturii Rössen. Germania. piese de podoabă (Lichardus et alii. 1985). contribuind. de unde s-a răspândit până în valea Rinului inferior. unelte de piatră şi os. Acest grup cultural a evoluat spre cel următor. în principal. cercetări A. Germania). descoperite mai ales în Alsacia (42 de morminte la Lingolsheim.ro . trasate cu un vârf ascuţit. în Bazinul Parizian. unelte calapod. în Alsacia şi Hessa renană. Grupul cultural Grossgatarch (lângă Heilbronn. s-au dezvoltat o serie de grupe locale ca: Planig-Friedberg. în Germania de SV. rectangulare. în regiunile Saale-Elba. în landurile Baden-Wurtenberg. în Câmpia joasă din nordul Germaniei. N. Nagel. la geneza culturii Rössen. de tradiţie liniar ceramică. 1985). cunoscută prin staţiunile de tip Berry-au-Bac.cimec. şi impresiunile duble. cupele quadrilobate şi vasele-sticlă. care moşteneşte majoritatea caracteristicilor. De asemenea. în Elveţia. cu defuncţii depuşi întinşi pe spate.

cimec. care formează benzi continui şi triunghiuri “agăţate” (fig. 76. 76. în aria orientală acestea erau dispuse chircit. 1-4). În cadrul siturilor cercetate în bazinul Rhinului inferior (Aldenhoven I. iar cele circulare (Bochum-Harpen) au putut avea o funcţie rituală. în timpul etapelor finale. cu unele particularităţi zonale de ritual. adesea. ceramica prezintă impresiuni succesive trasate cu un instrument ascuţit. utilizate ca săpăligi.ro . Germania). Ceramica fazei vechi Rössen (I) s-a caracterizat printr-un decor dispus pe întreaga suprafaţă a vasului. sau prin aculturaţie. Lichardus et alii. În dezvoltarea acestei culturi au fost stabilite trei faze de evoluţie. motivele fiind realizate. Entzheim/Alsacia şi Menneville/ Bazinul Parizian) au fost incluse în aşa-numitele manifestări 113 www. pe care i-au neolitizat direct. în cadrul industriei litice fiind specifice penele (icurile) perforate. purtătorii culturii Rössen practicau agricultura şi creşterea animalelor. în vreme ce. unelte şi arme de piatră şi os. dovedind o mai puternică tradiţie liniară (Rössen). realizat prin aşa-numitele impresiuni duble rösseniene. 58) (Lichardus et alii. care tind să aibă un plan trapezoidal (Bochum-Hiltrop. Germania). Astfel. În faza recentă a culturii Rössen (III). unde au intrat în contact cu vânătorii şi culegătorii culturii Ertebølle-Ellerbek. Schwieberdingen. podoabe. Lutzengüetle/ Elveţia de N. de înhumări individuale. 76.şi Bischheim. se păstrează locuinţele mari. care par a fi faze şi etape cronologice (MüllerKarpe. corpurile decedaţilor erau depuse pe spate. în aria occidentală. În Europa vest-centrală o serie de grupe culturale (Aichbühl. având ca inventar: vase. între care tipicele brăţări din marmură şi şist. în cadrul aşezărilor existau palisade şi mici şanţuri poligonale. cea a fazei mijlocii Rössen (II) a avut o ornamentare mai spaţiată. IndenLamersdorf Deiringsen-Ruploh. prin zig-zaguri (fig. De asemenea. au pătruns în regiuni încă neneolitizate. cu picioarele alungite (necropolele de la Jechtingen şi Wittmar. 1985). 912). Astfel. pe partea stângă sau dreaptă. Ca ocupaţii. Bischof-fingen-Lieselheim/ Germania. se observă atât păstrarea unor tradiţii constructive cât şi apariţia unor modificări. care au condus la apariţia benzilor negative (fig. 1985). Ritul funerar a fost reprezentat. cu puţine excepţii. purtătorii culturii Rössen. prin cucerire. Germania) şi un spaţiu interior extins. 1968.

fie sub formă de produse finite (tesle plate.cimec.ro . vârfuri de săgeată. care cuprins sudul Scandinaviei. În mod normal. Lichardus et alii. topoare-ciocan de piatră şlefuită şi perforată. în acest spaţiu întins s-au dezvoltat mai multe aspecte şi grupe regionale. Germania de nord şi Polonia. pumnale. în diferite etape. 1968. vorbind de exploatarea unor zăcăminte şi a unui mediu forestier. Olanda). porcine). 2001). Ca ocupaţii. provenind fie sub formă de prefabricate. cu baza de piatră. purtătorii complexului cultural cu pahare cu gâtul în formă de pâlnie practicau agricultura (cereale) şi creşterea animalelor (ovi-caprine. deocamdată. sau de la unele civilizaţii eneolitice danubiene şi est-carpatice. observându-se o continuitate a unor forme de cultură materială (tip de habitat.culturale Epirössen sau Poströssen. cărora li s-au adăugat. având sisteme de fortificare cu şanţuri şi palisade. impulsuri primite din partea culturilor şi grupelor culturale vecine şi contemporane. Cultura paharelor cu gâtul în formă de pâlnie (Trichterbecherkultur/TRBK. 114 www. În ceea ce priveşte locuinţele. brăţări. rit funerar) (MüllerKarpe. Originea acestei culturi nu este lămurită. rectangulare. construite pe stâlpi. bovine. În spaţiul acestui complex cultural au fost descoperite multe piese de aramă. (Bogucki. Funnel Beaker Culture) s-a dezvoltat. Ţările de Jos (Belgia. în faza TRBK C. 1985). dar fondul Rössen final şi unele influenţe danubiene par să fi avut o importanţă deosebită. 5 m lăţime. unele forme şi decoruri ceramice. unele dintre acestea. Habitatul purtătorilor acestei culturi este puţin cunoscut. care au evoluat pe parcursul a două faze principale (TRBK A şi C). unele meşteşuguri. topoare. unele având până la 85 m lungime şi 6. în Neoliticul târziu/Chalcoliticul timpuriu (sfârşitul mileniului al IV-lea – mileniul al III-lea bc) pe un spaţiu deosebit de larg. de unde s-a extins către sud şi sud-est. influenţe ale sale găsindu-se în mediile unor culturi eneolitice din zonele dunăreană. fiind vorba de case mari. şi structuri mai modeste. cu compartimentări interioare. în ambele faze fiind locuite atât zonele litorale cât şi spaţiile continentale. est-carpatică şi vest-ucraineană. locuinţă. comerţul etc. faza intermediară (TRBK B) nemaifiind de actualitate. doar pentru faza a doua. robuste. acestea sunt cunoscute. Industria litică s-a caracterizat prin topoare plate şi lungi de silex.

Trebuie menţionate: vasulsticlă. tuburi în spirală etc. 1985.discuri. În faza timpurie (TRBK A). amfore. imprimată. au fost create cupe cu picior. linguri. discuri-tăvi de pâine. Industria litică era foarte bogată. 2002). fără amenajări suplimentare. trofee. vase pentru suspendat. În cadrul acestuia. cunoscând o anumită standardizare a formelor şi decorurilor. unelte şi arme) etc. Cu o semnificaţie cultică. cu motive geometrice (triunghiuri. dolmene lărgite. în faza târzie fiind cunoscut aspectul târziu al paharelor cu gâtul în formă de pâlnie. în gropi simple. 77). în gropi simple.. existând deopotrivă. vase cu gura largă şi vase cu corpul globular şi gâtul cvasi-cilindric. triunghiuri haşurate. decorate cu o ornamentare bogată. care acoperea întreaga suprafaţă a vasului. încă nedesluşită pe deplin (funerare. numit sticlă cu guleraş. Ceramica este diferenţiată pe faze. Lichardus et alii. căni.) din arealul eneoliticului carpato-balcanic. alături de care se găseau câteva piese de aramă şi aur (brăţări) (Müller-Karpe. (fig. Baldia. nedecorate sau ornamentate cu unele impresiuni şi alveole. podoabe din chihlimbar (mărgele şi plăcuţe perforate). incizată. şi construcţii de influenţă megalitică: dolmene. încrustată cu roşu şi alb. ceramica avea ca forme: paharele cu gâtul în formă de pâlnie. sacrificiale etc). mărgele. pe lângă formele tradiţionale. oase umane şi de animale (Lichardus et alii. benzi în zig-zag etc. care a reprezentat perioada de apogeu a megalitismului funerar nordic. morminte modeste. Ceramica fazei TRBK C evoluează din cea precedentă. ritul funerar a cunoscut o dezvoltare deosebită. votive. cu camere de piatră (ciste) şi lemn. În faza TRBK C.cimec. piese de aramă (podoabe. spinări de peşte etc. probabil ca urmare a unei stratificări sociale. decorate cu motive incizate şi imprimate. Defuncţii erau depuşi în poziţie întinsă şi acoperiţi cu un strat consistent de ocru roşu. linii verticale. dintre piesele de inventar putându-se menţiona: ceramică. topoare de silex. arme de vânătoare. cu pereţii bombaţi şi gâtul decorat cu un şnur inelar. se cunosc depozite intenţionate cu vase. cunoscându-se “topoarele de luptă”. tumuli din aglomerări de pietre.ro . romburi pozitive şi negative). Acest grup cultural a evoluat şi s-a regionalizat. vasele-sticlă. Din faza TRBK A provin înhumări individuale şi duble. unele lucrate din chihlimbar. Cel mai bine cunoscut este ritul funerar. 115 www. străchini. 1968. podoabe şi accesorii vestimentare.

duble sau colective. printre care cultura Pfyn (Lichardus et alii. au fost descoperite în morminte individuale. decorate cu incizii şi impresiuni şnurate. Baldia 2001). După evoluţia culturii paharelor cu gâtul în formă de pâlnie. iar în Suedia răsăriteană cultura topoarelor naviforme (Bootaxt-kultur) (Lichardus et alii. Se cunosc puţine morminte de incineraţie şi înhumări de animale (bovine). locuinţele fiind sub forma unor structuri simple. Baden-Wurtemberg).1985). fiind identificat în Elveţia. s-a format şi a evoluat cultura amforelor sferice (prima jumătate a mileniului III bc). După cultura cu pahare în formă de pâlnie. Materialele specifice: topoarele masive şi dălţile de silex. în gropi simple şi cutii de piatră (ciste). Munzingen-Tuniberg).cimec.ro . la care s-au adăugat. Belgia. în zona cuprinsă între Ucraina de vest. Boemia). în formă de pinten barat (Michelsberg. Purtătorii acestui complex cultural au ocupat aşezări de înălţime. de inhumaţie. în principal în formă de amfore globulare cu gâtul conic. s-a dezvoltat grupul cultural Sarnowo. În inventarul mormintelor au mai fost descoperite piese de podoabă. precum şi locuri joase. 1985). de tipul colibelor uşoare. din sudul Suediei până în Ţările Baltice şi Finlanda s-a dezvoltat cultura cu gropiţe. s-a format complex cultural Michelsberg. NE Franţei. Austria. Saale şi Havel (Germania de est. numit după staţiunea eponimă din Germania (în apropiere de Untergrombach/Bruchsal. în special discuri dispuse pe piept (Lichardus et alii. pe parcursul dezvoltării sale cunoscând mai multe faze (Michelsberg I-V) şi grupe culturale regionale. Polonia. Elba. palisade şi şanţuri. Comunităţile culturii amforelor sferice au participat la geneza culturii central-europene cu ceramică şnurată. topoarele de luptă şi vasele. care sunt greu de identificat arheologic. până la Pas-deCalais şi valea Aisne. ale cărei comunităţi au pătruns şi în spaţiul de la răsărit de Carpaţi. fortificate cu valuri. 1985. 116 www. ca motive decorative având romburi şi triunghiuri. plane şi tumulare. probabil. în zona Varşoviei şi Kuyavice. unele influenţe ale culturii paharelor cu gura în formă de pâlnie. ******* Tot pe fond Rössen. În Polonia. Habitatul acestei culturi nu este bine cunoscut. datat în Neoliticul final/Chalcoliticul timpuriu (sfârşitul mileniului al IV-lea bc–mileniul al III-lea bc). 1985).

ca urmare a progreselor realizate în eneolitic. Ceramica Michelsberg. în poziţie alungită sau chircită. în general neornamentată. Din silex şi din piatră se confecţionau topoare. piesele prefabricate (eboşe) fiind comercializate la distanţe destul de mari. în zona central-europeană. cuprins între vestul Ucrainei. În cadrul unor aşezări au fost descoperite şi oase de cal domestic.cimec. la nord. în gropi simple. paharele caliciforme. Geneza acestui imens complex cultural nu este lămurită pe deplin. câteva unelte şi podoabe). Seine-Oise-Marne şi cultura ceramicii cu impresiuni adânci. 78) (Lichardus et alii. Acest tip de habitat uman corespunde atât caracteristicilor ocupaţiilor principale ale comunităţilor Michelsberg (agricultura şi creşterea animalelor. aduse. Elveţia. Locuinţele prezintă diferite tradiţii constructive. decorate cu şiruri de proeminenţe mamelonare perforate. discuri-tăvi pentru pâine (fig. prin ciocănire şi turnare (creuzete cu urme de aramă). prezintă ca forme: paharele mari. şi morminte colective. Noyen-surSeine). grote şi camere de piatră (Lenzburg). s-a dezvoltat complexul cultural al ceramicii şnurate (The Corded Ware/Single Grave Culture). estul Franţei. cunoscându-se atât case rectangulare. s-a manifestat o anumită specializare. dălţi. Mayen. cât şi structuri uşoare. Ehrenstein. de comunităţile culturii paharelor cu gâtul în formă de pâlnie. care a ocupat un areal deosebit de întins. un căuş. vasele-sticlă.în preajma surselor de apă. cănile. în principal (Baldia 2001). cu un inventar deosebit de sărăcăcios (un pahar. probabil din mediul Pfyn. În domeniul creşterii animalelor. 1985). pe stâlpi (Urmitz). Ritul funerar era reprezentat prin înhumări individuale. la vest. teritoriu ocupat. cât şi modificărilor produse în cadrul societăţilor. Polonia şi Saxa inferioară. În Chalcoliticul final (a doua jumătate a mileniului al III-lea bc). în puţuri. cupele. caracterizată prin practicarea stabulaţiei. la formarea sa 117 www. cele de mari dimensiuni fiind apărate natural şi antropic (Urmitz/Koblenz. la sud. a căror planuri sunt greu de definit (Michelsberg). cu ponderi diferite de la sit la sit). în chalcoliticul mijlociu s-au format o serie de culturi şi grupe culturale: Horgen. Pe fond Michelsberg. În spaţiul culturii Michelsberg era cunoscută exploatarea silexului (Spiennes/Belgia). În unele situri au fost descoperite urme ale prelucrării cuprului. cu diferite influenţe. tesle. altădată.ro . la est.

existau. cercuri de piatră şi eventuale palisade. cu orientarea vest-est. Defuncţii erau depuşi diferit. De aceea. cupe. Din păcate până în prezent. câte un mormânt central (principal) şi morminte secundare. vorbind de caracterul mai dinamic al acestor comunităţi. Gimbutas 1997). camere de lemn şi catacombe). în cadrul acestuia s-au manifestat multe grupe regionale (Lichardus et alii. podoabe de aramă (mai ales în siturile elveţiene). venite dinspre est. cu sau fără construcţii interioare (ciste. 1989 b. cu diferite reprezentări. care nu lasă decât puţine urme arheologice. cu diferite înălţimi şi diametre. cele mai multe pe malurile lacurilor elveţiene. specifice unor comunităţi seminomade. fiind compus din ceramică (amfore. Inventarul funerar al acestei culturi era destul de standardizat. Despre stratificarea socială şi existenţa unor şefi 118 www. pahare. dar locuinţele nu s-au păstrat. Este posibil ca numărul extrem de redus al aşezărilor şi locuinţelor să se datoreze unui anumit specific al întemeierii habitatului. pe partea stângă. mai bogat pentru personajele mai importante. 1985). unelte de silex şi os.ro . după rang. au fost descoperite materiale osteologice provenind de la cai domestici şi care de lemn cu patru roţi. sau a corturilor (iurtelor) şi carelor cu coviltire. unele fiind marcate cu stele funerare. sezoniere. În cadrul monumentelor arheologice. mai ales în morminte. bărbaţii erau înhumaţi chircit. Astfel. se cunosc foarte puţine aşezări aparţinând purtătorilor acestui complex cultural. Cele mai cunoscute necropole tumulare ale ceramicii şnurate central europene se găsesc la Forst Lucka şi Forst Leina (Thuringia/Germania) şi Vikletice (Boemia/Cehia). ca sceptre şi însemne de prestigiu. sub forma unor construcţii uşoare. sex. de regulă. pe partea dreaptă. 1985. Gimbutas. cu contribuţii diferite. contemporane sau ulterioare. străchini). purtătoare ale unor elemente de tip kurgan (purtătorii culturilor eneolitice din zona Niprului mijlociu). “topoare de luptă” din piatră şlefuită şi perforată sau din aramă. din stepele şi silvo-stepele nordpontice. înconjurate cu şanţuri. vârstă. iar femeile. comunităţile locale şi elementele cuceritoare. pe direcţia est-vest. În aspectele regionale din Elveţia se cunosc şi morminte tumulare cu incineraţie (Schöfflisdorf) (Lichardus et alii. sub forma tumulilor.participând. indicând existenţa unei ierarhii stricte. Cel mai bine cunoscute sunt construcţiile funerare. În cadrul acestora.cimec.

Gimbutas 1997). Gimbutas. plăcuţe din aramă. credem. având în vedere vastul spaţiu de răspândire. pe baza căreia s-a dat şi numele complexului cultural. decorurile negative.ro . Gobelet campaniforme. Asemenea morminte au fost descoperite şi în nord-vestul Africii (Maroc). pe direcţia nord-sud. inele. arme (apărători de braţ pentru arcaşi. modelul genezei particulare de la zonă la zonă este. inciziile.tribali (chiefdom) vorbesc depozitele cu obiecte de podoabă şi topoare de luptă de aramă (Kelsterbach şi Eschollbrücken). 1989 b. constă din impresiuni realizate cu şnurul sau cu un obiect dinţat. ca şi cea precedentă. pe un areal geografic deosebit de întins. în gropi simple şi camere de lemn. perforaţi etc. la formarea sa contribuind elementele locale (neolitice târzii şi chalcolitice). dar există şi cazuri în care defuncţii au fost depuşi în monumentele funerare megalitice sau cele tumulare ale ceramicii şnurate. aur şi electrum. din Peninsula Iberică până în valea Dunării mijlocii şi din sudul Italiei până în sudul Peninsulei Scandinavice. cel mai plauzibil. constând din înhumări în poziţie chircită. şi femeile. uniformizări politico-militare. potrivit altora. dinspre Dunărea pannonică. vârfuri de săgeată de silex. Complexul cultural al paharelor campaniforme sau caliciforme (Glockenbecher. Sicilia şi Sardinia. în etapele târzii fiind utilizată şi incineraţia. mişcări de populaţii şi cuceriri. În aceste condiţii. 79) (Lichardus et alii. De regulă. pe dreapta. cu sensul sudnord.cimec. procese etnoculturale care aşteaptă o necesară clarificare. pumnale triunghiulare de cupru) podoabe şi accesorii vestimentare (cercei. la sfârşitul mileniului al III-lea bc. mai ales prin prisma ritului funerar. după unii specialişti. 119 www. diferenţiate ca orientare după sex: bărbaţii pe stânga. Cultura paharelor campaniforme din Europa centrală este cunoscută.). în cadrul acestora remarcându-se diferite aspecte şi grupe regionale. specialiştii au decelat două mari variante: cultura paharelor campaniforme din Europa centrală şi cultura paharelor campaniforme din Europa vestică. Bell Beaker Culture) s-a dezvoltat. nasturi de os. 1985. uniformizate prin noi legături comerciale. Maniera de decorare a ceramicii. dispuse pe gâtul şi umărul vaselor (fig. mormintele erau plane. Inventarul mormintelor era alcătuit din ceramică (pahare şi vase cu gura largă). De asemenea. pornite dinspre sud-vest (Peninsula Iberică).

civilizaţiile epocii bronzului celtic în spaţiul central şi vest european. care a fost contemporan cu grupele culturale Grossgatarch (Germania) şi Blicquy (sudul Belgiei). Aşezarea eponimă. cu linii orizontale şnurate. (fig. ca forme remarcându-se paharele-clopot de diferite dimensiuni. benzi cu linii oblice. cupele cu patru picioruşe şi vasele nedecorate. întemeiată într-un meandru al râului Aisne. impresiuni de pieptene. în alternanţă cu spaţii nedecorate. 1985). realizate prin impresiuni cu pieptenele. adesea. dintr-o pastă de foarte bună calitate. străchinile şi vasele cu gura largă. Ungaria) (Lichardus et alii. reprezentat prin vase mai scunde sau mai alungite. decorate cu pătrate. unele forme şi decoruri ceramice etc. şnur răsucit etc. păstrează multe tradiţii liniar-ceramice în 120 www. decorate pe întreaga suprafaţă exterioară. Ceramica era de foarte bună calitate. triunghiuri haşurate. neoliticul este caracterizat prin evoluţia culturii ceramicii liniare târzii numită şi cultura liniară champenois (departamentul Marna). paharele descoperite în morminte fiind decorate. roşiatică.Ceramica a fost lucrată. 80) (Wittle.ro . ******* În Bazinul Parizian. cu benzi care alternează cu suprafeţe netede. pe întreaga suprafaţă exterioară. În zonele răsăritene. În faza a doua. Purtătorii acestei complex cultural practicau agricultura şi creşterea animalelor. care face trecerea către epoca bronzului. Cultura paharelor campaniforme din Europa vestică s-a caracterizat prin multe elemente de cultură materială şi spirituală asemănătoare cu varianta central-europeană (rit şi inventar funerar. dezvoltată în mileniul al al Vlea bc. linii puţin evidente etc. sunt cunoscute şi paharele cu toartă bandată. ceramica fiind mai abundentă în aşezări şi având un repertoriu diversificat de forme. realizate prin incizie simplă. Aceste vase sunt foarte puţin reprezentate în aşezări.cimec. urmată de grupul cultural Villeneuve-Saint Germain. benzi liniare punctate.). s-au format. excizie. datate în cea de-a doua jumătate a mileniului al V-lea bc. Pe baza diferitelor culturi şi aspecte regionale care s-au dezvoltat pe fond campaniform. calul domestic fiind bine cunoscut (65 % din materialele osteologice ale animalelor domestice la Csepel Haros/ Budapesta. în jurul anilor 2000 bc. aparţinând probabil cuceritorilor sau unei categorii sociale suprapuse. mărginite cu incizii. 1985).

construirea locuinţelor. Guernesey. „şah”. contemporană cu primele manifestări megalitice din vestul Franţei şi cu cultura Rössen în est. numit. de unul postliniar. cu forme semisferice şi margine decorată cu scobituri. împodobită cu şnururi şi impresiuni digitale în V. fină. confecţionat din silex. de la primul moştenind o serie de caracteristici liniar-ceramice ca: tipul de locuinţă mare. Franţa) care a fost. ceramica cu forme semisferice şi decoruri realizate cu pieptenele şi spatula. care nu erau la fel de mari. cultura Cerny s-a răspândit până pe litoralul atlantic (siturile Etaples.ro . În faza de maximă dezvoltare (mijlocul mileniului al V-lea bc). fortificate (Barbuise-Curtavant). cu şanţuri şi palisade (Passy-sur-Yonne) şi rituri funerare caracterizate prin apariţia structurilor megalitice (Insula Guernesey) şi a mormintelor în ciste (Chambon). Augy-Sainte-Pallaye (sfârşitul mileniului al V-lea–începutul mileniului IV bc). însoţite de butoni au repoussé. Yonne. fiind rezultatul unei sinteze între elementele liniare şi cele epicardiale. 1998). după cele două staţiuni de la Bourgogne (Augy şi Sainte-Pallaye. şnururi plastice şi butoni (Constantin. Pinacle/Jersey). Ceramica prezenta două specii. Grupul cultural Augy-Sainte-Pallaye a fost succedat de cultura Cerny (Parc aux Bœufs din Cerny. un utilaj robust. la sfârşitul neoliticului timpuriu din sudul Bazinului Parizian. reprezentat prin tăişuri. Acest grup cultural a fost urmat.cimec.”dinţi de lup”. rezultând din împletirea grupelor liniarceramice vestice cu influenţele mediteraneene. Ceramica prezintă moşteniri din grupele culturale parentale: marginile cu scobituri şi decorul dispus în V („dinţi de lup”). cardiale târzii (epicardial). în neoliticul mijlociu (sfârşitul mileniului al V-lea bc). ca ornamente cunoscându-se motivele realizate cu pieptenele: „căpriori”. la care s-au adăugat „spinările de peşte”. asociate cu ghirlande şi linii 121 www. De la grupul cultural Augy-Sainte-Pallaye. cu patru nave şi cinci rânduri de stâlpi. Franţa). Essone. ca urmare a influenţelor primite din partea grupului Limbourg. Cultura Cerny s-a născut pe fond Villeneuve-Saint Germain şi Augy-Sainte-Pallaye. purtătorii culturii Cerny au preluat decorurile plastice. şi grosieră. Blanchet. cunoscând mai multe faciesuri regionale şi manifestări deosebite de cultură materială: aşezări de înălţime. În cadrul industriei litice. se folosea un utilaj robust. structuri de cult.

1985. 82) (Lichardus et alii. Blanchet. grupul cultural chasséan a cunoscut mai multe aspecte regionale. străchini cu marginea răsfrântă. Elveţiei şi Italiei de Nord. Franţa). Constantin. lustruită. de înăltime (Chatelliers-du-Vieil-Auzay/Vandéa). vasesticlă. şi multe statuete antropomorfe feminine din lut ars. 1998). Având în vedere marele areal de răspândire. s-a dezvoltat.cimec. Constantin. a prelungit habitatul în adăposturi. Grupul cultural Chasséan (Chassey-le-Camp. 81)(Lichardus et alii. în aceeaşi zonă. Blanchet. în neoliticul mijlociu. în Bazinul Parizian au pătruns elementele ale fazelor finale Rössen şi Epirössen. vase cu suport cubic. dezvoltat în regiunile de coastă. peste tot. pe terase joase şi înalte (Noyen-sur-Seine. Blanchet. DeuxSèvres). vase suport etc. s-a caracterizat prin vase cu torţi cu perforaţii multiple.ro . Aspectul nordic. Seine-et-Marne. în această zonă a fost ocupată de purtătorii orizontului ChasséanMichelsberg (Constantin. dispuse pe diametrul maxim al vasului. împreună cu monumentele funerare megalitice (Bougon. avea ca forme: străchini. Aude. de culoare roşie-închisă sau neagră. a cunoscut atât aşezările deschise (Lizo. 122 www. decorul adâncit realizat după ardere. s-a caracterizat printr-un habitat deschis. în zona Toulouse). Saône-etLoire. Aspectul vestic. de tip Berry-auBac. răspândit în Bazinul Parizian şi zona Bourgogne. care s-a răspândit pe teritoriile Franţei. 1998). În domeniul ceramicii. Chassey. cupe. şi Fontbrégoua. care prelungesc o serie de liniar-ceramice târzii. o ceramică mai puţin diversificată decât cea din aspectul sudic. Saône-et-Loire. urcioare carenate. După o perioadă în care. bine arsă (fig.vălurite (fig. Aspectul meridional. a făcut parte din complexul cultural Cortaillod-Chassey-Lagozza. elementul de unitate fiind dat de ceramica fină. Var) şi cel din aer liber (Saint-Michel-du-Touch şi Villéneuve-Tolosane. Fort-Harrouard/Sorel-Moussel etc). decorate cu triunghiuri şi pătrate umplute cu puncte (Constantin. Er Lannic/ Morbihan) cât şi cele fortificate. de o calitate variabilă. modul de viaţă agro-pastoral. 1985. 1998). Blanchet. Ceramica acestui aspect. grote (Font Juvenal. în cadrul căruia a fost tipic grupul cultural Montbolo (a doua jumătate a mileniului al IV-lea bc). între sfârşitul mileniului al V-lea–mijlocul mileniului al IV-lea bc. impunând.

Ceramica era lucrată cu mult degresant în compoziţie şi era destul de diversificată. în vreme ce vasele funerare aveau ca 123 www. care au continuat. şi pumnalele. Acest fenomen poate fi pus în legătură cu o serie de mutaţii sociale şi spirituale produse în rândurile acestor triburi. sub forma unor mari tumuli circulari care acopereau monumente de tip dolmen. constând din lame şi aşchii de silex. dălţi). au fost capabile de asemenea realizări. bine reprezentate fiind construcţiile funerare megalitice. cu influenţe chasséene. ele fiind operele unor comunităţi. Se observă astfel. având importante cunoştinţe de ştiinţă aplicată şi suficiente resurse economice şi organizatorice. că fenomenul megalitismului european îşi găseşte începuturile la comunităţile neolitice mijlocii (mijlocul mileniului al V-lea bc). dintre care se remarcă vârfurile de săgeată foliacee. 1998). mai ales de pe litoralul breton (a doua jumătate a mileniului al V-lea bc). dispuse în formă de mustaţă (L’Helgouach. astfel. altădată. Din aşezări (Videlles/ Essone. care au trăit pe ţărmurile Oceanului Atlantic şi în Insule Britanice (fig. piese cornulare şi osteologice (teci-suporturi pentru topoare. În spaţiul atlantic. nu se cunosc aşezările acestor comunităţi. când a cunoscut o deosebită înflorire. decorate cu şnururi oblice. Franţa).ro . podoabe din dentiţie prelucrată. s-a dezvoltat grupul cultural Carn (Ploudalmézeau. cu aripioare şi peduncul. mărgele din şist şi vase cu fundul rotund şi buza îngustată. în forme din ce în ce mai diversificate. care reprezintă o expresie a neoliticului mijlociu. printre care hipogeele (Mournouards/ Mesnil-sur-Oger) şi aleile acoperite (Chaus-sée-Tirancourt). Finistère. Se spulberă. au fost recuperate numeroase unelte de silex.cimec. purtătorii săi fiind creatorii primelor monumente megalitice din Bretagne şi din partea vest-centrală a Franţei. prezentând o serie de caracteristici comune cu civilizaţia Horgen. 83). ace. până în epoca bronzului. Sagy/ Val-d’Oise) şi din necropole. Până în prezent.1998). Pré-aux-Vaches/Morains. Cultura Seine-Oise-Marne a fost specifică pentru Neoliticul final/ Chalcoliticul (?) din Bazinul Parizian (mileniul al III-lea bc). care. o serie de aşa-zise enigme legate de multe dintre monumentele megalitice. pandantive de piatră şi rare mărgele de aramă. Inventarul acestora era destul de sărăcăcios.

creşterea animalelor. a permis cunoaşterea bogatului utilaj litic. 1998). din aşezări situate pe malurile unor lacuri (Auvernier. cu profilul carenat sau rotunjit. osteologic şi lemnos. fie mai scurte. în special. 84).ro . obţinute prin metoda dendrocronologică. Blanchet. Vouga) (Petrequin. culesul şi pescuitul. caracterizându-se prin forme scunde. în special. 1988. cunoscând un habitat diversificat.cimec. 1998). care a fost denumit şi neoliticul lacustru vechi (1934.3850-3300 BC). 124 www. Petrequin. de tradiţie chasséană şi influenţe sudice. constituit. 1998). inclusiv a celor din materie organică. Burgäschi). În fazele finale. s-au format o serie de aspecte regionale (Jeunesse. P. Elveţia) reprezintă un aspect cultural al neoliticului mijlociu elveţian (mileniului IV bc). Petrequin. cu locuinţe realizate pe platforme de lemn. Petrequin. 1985. Buna conservare a materialelor arheologice. întemeind un habitat particular. Burgäschi-Süd). oferind o imagine cvasi-completă asupra acestora. ******* În neolitic. Ocupaţiile acestor comunităţi erau: agricultura desfăşurată în cicluri scurte. Baulmes). Twann. în concurenţă cu pădurea secundară. aprox. formând adevărate sate lacustre (palafite). în formă de sâni perforaţi (proeminenţe mamelonare) sau ginecologice. Piningre. cu reprezentări plastice. Ceramica a cunoscut o firească evoluţie. în sedimentele lacurilor. 3800 BC. pentru care există date de cronologie absolută. Constantin. Jeunesse. vânătoarea. „oalele de flori” cu fundul plat (Lichardus et alii. Pe fondul acestei culturi. pe terase glaciolacustre (Rances) şi în adăposturi sub stâncă (Vallon des Vaux. în literatura de specialitate definindu-se un neolitic lacustru. Cultura Cortaillod (cantonul Neuchâtel. cu decor în imprimat cu scoarţă de mesteacăn aplicată pe peretele crud al vasului. ceramica cunoaşte o simplificare a formelor şi decorurilor (fig. Piningre. 1988). Această cultură s-a dezvoltat de-a lungul a patru faze principale (aprox. unele comunităţi liniare şi descendentele lor au ocupat terenurile de pe malurile unor lacuri. care dominau zonele mlăştinoase înconjurătoare. Petrequin.forme. în fazele mai noi (Petrequin. ridicate pe stâlpi. rectangulare (faza I. unde au construit locuinţe fie alungite.

Feldmei-lenVorderfeld). utilajul litic. ridicate. pentru a supravieţui în mediile umede. prin ciocănire şi turnare. săpăligile şi tăişurile din corn de cerb. această cultură a fost înlocuită de grupul Lüscherz. acoperită cu barbotină. apărută ca urmare a unor sinteze şi evoluţii complexe. parţial cu Michelsberg. Se mai cunosc şi construcţii uşoare. cu pereţii subţiri şi forme carenate (în faza timpurie).ro . în partea de nord a Elveţiei. Ceramica. Preponderentă era. La sfârşitul fazei clasice a culturii Pfyn (către 3700 BC) a fost prelucrat cuprul. prinse în cozi prin diferite sisteme. pe stâlpi. Habitatul acestei culturi s-a caracterizat prin aşezări amplasate pe malurile lacurilor (Sipplingen/Constance) sau în zone mai înalte (Cazis-Petrshügel).cimec. preocupare care a fost abandonată în neoliticul final. cornular. în ultima fază cu pereţii foarte groşi (Lichardus et alii.În Elveţia de est şi nord-est. de tipul colibelor 125 www. planşee. mărgele şi pandantive de piatră şi corn. La începutul mileniului al III-lea (către 2950 BC). căni şi urcioare cu proeminenţe mamelonare şi decoruri realizate prin impresiuni de degete (faza mijlocie). în Elveţia de vest. prezintă o evoluţie de la o specie mai fină. vârfuri de săgeată din os şi silex. pentru adăpostirea acestora construindu-se adevărate staule (Thayngen). având ca forme–farfurii. Datorită condiţiilor propice de păstrare. în funcţie de condiţii. fiind parţial contemporană cu cultura Cortaillod. Se remarcă topoarele de luptă. la o specie mai grosieră. obţinându-se topoare plate şi mărgele. utilizată pentru periodizarea culturii. dispuse de-a lungul unor ulicioare (Sipplingen/Constance. locuinţele prezentând două tradiţii diferite–case lungi. osteologic şi lemnos este bine cunoscut. La sfârşitul mileniului al IV-lea şi începutul celui următor BC. rectangulare la PfynBreitenloo şi construcţii mici la Thayngen-Weier. pahare. una dintre culturile Neoliticului mijlociu/Chalcolitic (prima jumătate a mileniului al IV-lea BC) a fost Pfyn (Pfyn-Breitenloo/Thurgau). de piatră. Aşezările acestei culturi au fost amplasate pe malurile unor lacuri (Sipplingen-Osthafen. creşterea animalelor. 1985). care a avut centrul în zona lacurilor Zürich şi Constance. dovedind o deosebită diversitate. s-a dezvoltat cultura Horgen. în cadrul cărora micile locuinţe rectangulare erau construite în rânduri paralele. lacul Constance) sau în zona unor turbării (Pfyn-Breitenloo). “tălpi” de fundaţie. în domeniul ocupaţiilor.

în zona estului Franţei şi în Elveţia. ceramica protoliniară sau cultura Szatmár. osteologic şi lemnos s-a păstrat foarte bine. Petrequin. aşa cum am văzut. dezvoltându-se în interiorul arcului carpatic. motivele antropomorfe şi decorurile asociate.ro . în relief. de cultura Criş/Körös din neoliticul timpuriu. Petrequin. 1998). Clairvaux. Piningre. unele cercetate subacvatic (Anne şi Pierre Pétrequin) şi râurilor (Ouroux/ Saône) sau în zona unor peninsule mlăştinoase. Ceramica liniară veche s-a caracterizat prin 126 www. sub formă de şnururi simple şi brâie alveolare în relief (Petrequin. locuinţele rectangulare erau mici şi au fost construite într-un mod specific. 1988.cimec. în zona centrală întâlnindu-se şi motive solare şi în formă de arc (fig. în aşezări existând şi drumuri “podite” cu lodbe de lemn. fiind decorată cu motive simple. în timp ce prelucrarea cuprului a marcat un recul. care s-a dezvoltat în Neoliticul târziu/Chalcoliticul mijlociu (sfârşitul mileniului al IV-lea şi începutul mileniului al III-lea bc). 1998). 1985. în Ungaria (marea câmpie joasă de la est de Dunăre). Charavin/Paladru. confecţionându-se doar puţine străpungătoare cu două vârfuri şi pandantive în formă de arc. lucrate dintr-o pastă destul de grosieră. întreţinând puternice şi variate legături cu culturile şi aspectele culturale contemporane. Inventarul litic. pastilele aplicate sub buză. Ceramica a fost reprezentată prin vase semisferice sau carenate şi vase cilindrice. pe stâlpi. inciziile. în special Horgen şi Seine-Oise-Marne. zig-zagurile. mărgele. Jeunesse. şnururile simple. în România (Transilvania) şi în Slovacia orientală. fiind înconjurate de palisade cu rol defensiv. ******* Ceramica liniară orientală a fost legată genetic. Utilajul litic s-a caracterizat prin vârfuri triunghiulare de săgeată şi topoare-ciocan perforate. Din os. 85) (Lichardus et alii.ovale (Dullenried). pentru primul stadiu. Jeunesse. orizontale. din marmură. De aceea. Auvernier/Neuchâtel). ornamentele predilecte fiind canelurile adânci. Multe aşezări ale acestei culturi au fost întemeiate pe ţărmurile lacurilor (Chalain. Ceramica specifică era destul de grosieră şi avea forme cu pereţii drepţi. s-au realizat pandantive. Petrequin. înalte. fiind denumită. Piningre. Din împletirea fondurilor Chasséan şi Cortaillod s-a format cultura Saône-Rhône. foarte rar profilaţi.

s-a dezvoltat. reprezentând benzi paralele. 1993). 1982. mult mai la vest s-a născut şi a evoluat cultura liniar ceramică occidentală. De asemenea. în neoliticul mijlociu (mileniul al V-lea bc). unghie şi adâncituri largi. În cadrul grupului Szakálhát-Lebö. s-a format. Decorul ceramicii a fost deosebit de bogat. cultura Bükk. în nordul Câmpiei Alföld.cimec. Lazarovici. capete de spirale. Ceramica sa era realizată cu degresanţi vegetali şi avea un decor realizat prin incizii rectilinii şi curbilinii. Aproximativ în paralel şi derivând din cultura Alföld.utilizarea unei paste cu multe materiale organice (pleavă) ca degresant. într-o perioadă în care. se dezvoltă dintr-un stadiu mai vechi. se cunosc planurile câtorva locuinţe rectangulare. se întâlnesc aşezări de tip tell. Pe fond Alföld. alungite. care sunt necunoscute mai la nord. în asociere cu ciupituri. cultura Bükk. impresiuni de degete. care evoluează către adâncituri mai fine. dispuse în motive rectilinii. Vasele semisferice erau decorate cu rare motive pictate. bandate. mai ales. cu aşezări mai durabile (Boldogköváralja) sau sezoniere (Domica şi Ardovo). 1993. Cronologia internă a acestei variante a culturii liniare a fost stabilită. aşa cum sunt cunoscute în stadiile mai recente. în zona carstului din nordul Ungariei şi sud-estul Slovaciei. pe baza ceramicii recuperate din gropile aşezărilor. galbenă sau roşie. specifice unei economii predominant pastorale. volute. şi Szakálhát-Lebö. fiind realizat prin incizie cu pieptenele şi încrustare cu culoare albă. din împletirea lor rezultând unele aspecte regionale (Makkay. 127 www. în regiunea carstului ungaro-slovac. dezvoltată în Câmpia Alföldului (NE Ungariei) caracteristică pentru începuturile neoliticului mijlociu (prima jumătate a mileniului al V-lea bc). care a cunoscut un habitat specific. grupul Gömör. s-au dezvoltat o serie de grupuri culturale: Tiszadob. Ceramica acestei culturi este de foarte bună calitate şi păstrează formele semisferice şi globulare moştenite.ro . Kalicz. În cadrul grupului cultural Tiszadob se cunosc locuinţe construite pe stâlpi de lemn şi câteva morminte de inhumaţie. în sud. aşa cum se observă în descoperirile de la Michailovce (Slovacia). Prin evoluţia culturii cu ceramică liniară orientală. ceramica acestui grup cultural a resimţit puternice influenţe din partea culturii Vinča-Turdaş. Ceramica liniară numită Alföld. În acelaşi timp.

remarcându-se vasele cu gâtul în formă de pâlnie. în bazinul râului cu acelaşi nume. 1993). 87) De asemenea. Plastica antropomorfă este bine reprezentată. Müller-Karpe. 1993). vasele cu deschiderea pătrată. fiind însoţiţi de diferite obiecte de inventar. 1974. până în Slovacia şi Serbia de nord-est. către complexul cultural Tiszapolgár. inclusiv în morminte. care a acoperit întreg mileniul al IV-lea bc. rar decorată.ro . Celelalte decoruri. canelate. ca de altfel şi reprezentările plastice (fig.motive geometric (fig. Ritul funerar este cunoscut din cercetarea unor necropole de inhumaţie (Kökenydomb). cu multiple “ferestre”. realizată prin incizie şi încrustare cu culoare albă şi roşie. evoluând din fondul liniar-ceramic oriental. în eneolitic. Tibava sau Vel’ke Raškovce (Slovacia). cu un bogat inventar. între care şi primele obiecte de cupru (Kalicz. au fost descoperite şi multe vase antropomorfe. decorată cu o bogată şi variată ornamentaţie. Defuncţii erau depuşi în morminte potrivit poziţiei lor sociale şi sexului (bărbaţii chirciţi pe dreapta iar femeile chircite pe partea stângă). şi pictură. incizate şi pictate sunt foarte rare. dispuse pe corpul acestora. Kalicz. motivistica fiind spiralică. 86). defuncţii fiind depuşi în necropole. Purtătorii acestei civilizaţii au ocupat şi exploatat unele zăcăminte de aramă şi aur din zona slovacă sau vestul Munţilor Apuseni. Cultura Tisza s-a dezvoltat în neoliticul târziu (sfârşitul mileniului al V-lea bc) în partea de răsărit a Ungariei şi de vest a României. având un decor asemănător cu al ceramicii (fig. Această cultură a evoluat. meandrică şi geometrică. 1970. cele mai frecvente ornamente fiind multiplele proeminenţe mamelonare. cunoscând o mare arie de răspândire. recipientele cu picior înalt. fiind atât schematizată cât şi naturalistă. Kalicz. piese din aceste metale găsindu-se pe scară largă. Pentru latura spirituală. vasele antropomorfe şi zoomorfe şi ritul funerar al inhumaţiei în poziţie chircită (Kalicz.Bodrogkeresztúr. 1974. Cultura Tiszapolgár s-a caracterizat printr-o ceramică destul de mult diferită faţă de cea anterioară. cum sunt cele de la Tiszapolgár-Basatanya (Ungaria). trebuie amintite unele picturi din grote.cimec. cu 167 de morminte. 88) (Müller-Karpe. dintre care unele foarte bogate (piese de aramă şi 128 www. 1993) Mult mai bine cunoscut este ritul funerar al inhumaţiei. S-a caracterizat printr-o ceramică de calitate superioară.

în special. Se cunosc o serie de necropole. se observă o continuitate din perioada anterioară. Kalicz. în ultima descoperindu-se morminte foarte bogate (Müller-Karpe. Acest grup cultural s-a caracterizat prin existenţa aşezărilor de tip tell şi o ceramică de bună calitate. defuncţii fiind depuşi asemănător. cum sunt cele de la Tiszavalk-Kenderföld şi Tiszasöllös. Neoliticul târziu şi chalcoliticul timpuriu (a doua jumătate a mileniului al V-lea–începutul mileniului al IV-lea bc) din zona transdanubiană (vestul Ungariei) sunt reprezentate de complexul cultural Lengyel (M. În cadrul acestei civilizaţii. cu culori închise. şi aşa-numitele “oale de lapte”. către sfârşitul mileniului al IV-lea bc. decorată cu incizii şi pictură. de tip Decea Mureşului. şi în spaţiul intracarpatic al Transilvaniei. înainte de ardere. pe baza căruia s-au format civilizaţiile eneoliticului final din regiune. cu alb şi roşu sau cu un strat gros de culoare (Kalicz. comunităţile culturii Bodrogkeresztúr au continuat să confecţioneze vase cu picior înalt. prin evoluţia grupului Szakálhát-Lebö. 1993). pătrunzând. format. Datorită pătrunderii unor elemente etno-culturale stepice. în partea de est a Ungariei (sfârşitul mileniului al V-lea bc). Kalicz. sfârşitul secolului al XIX-lea). În domeniul ceramicii. 1985. silex şi obsidian. În neoliticul final. la începutul celei de-a doua jumătăţi a mileniului al IV-lea bc. nord-pontice. într-un proces de restructurare etno-culturală. În ceea ce priveşte ritul funerar. păstrându-se şi motivele “textile” (fig. Purtătorii acestei culturi au fost mult mai dinamici. recipiente cu gâtul în formă de pâlnie. participând la geneza orizontului cultural Galatin-Sălcuţa IV-Băile HerculaneCheile Turzii-Hunyadihlom.ro . în căutare de sare şi zăcăminte de aramă. dovedind existenţa unei stricte ierarhii sociale (Lichardus et alii. cultura Tiszapolgár s-a restructurat şi a evoluat către cultura Bodrogkeresztúr. 89). În faza de maximă 129 www. 1993). fiind cunoscute. şi după ardere. destul de rar decorate cu motive incizate şi încrustate.cimec. 1993). Wosinsky. Acestă civilizaţie a intrat. topoarele cu două braţe dispuse în cruce şi unele depozite cu piese de cupru. ca şi cultura Tisza. perforat.Csóngrad.aur). metalurgia aramei a cunoscut o deosebită înflorire. care se formează pe fondul culturii cu ceramică liniară târzie la care s-au adăugat influenţe ale culturii Sopot. s-a dezvoltat grupul cultural Herpaly. 1974.

cimec.dezvoltare. unde este cunoscută drept cultura pictată moravă. brun. la geneza culturii chalcolitice târzii Baden (Kalicz. Ceramica a fost foarte bine reprezentată în cadrul acestui complex cultural. recipiente cu gâtul evazat. Astfel. plastica antropomorfă şi zoomorfă este variată şi a cunoscut o anumită evoluţie de la naturalism către schematizare. amfore. Kazdová. participând. Lengyel). 1993. dezvoltând mai multe variante regionale (Lichardus et alii. câteva incineraţii şi morminte colective. împreună cu alte elemente etno-culturale contemporane. aflate în necropole (Aszód şi Zengövárkony). Comunităţile complexului Lengyel au exercitat o influenţă puternică asupra grupelor liniar ceramice târzii din Europa centrală. Pavuk. cunoscându-se. pentru ca în fazele Lengyel IV şi V ornamentarea să dispară în mare măsură. incizate sau pictate cu alb. vase-crater etc. Austria de est şi vestul Ungariei. În fazele târzii apar şi mormintele colective în puţuri. cu şanţuri şi palisade (Nitrianský Hradok. 1985). pictura cu alb păstos şi cu roşu. Pentru fazele mai noi se cunosc şi locuinţe de mari dimensiuni. în fazele evoluate dezvoltându-se şi metalurgia aramei. în maniere diverse. pe scară largă.ro . galben şi roşu. aşa cum 130 www. 1993. natural şi antropic. În faza a VI-a reapare ornamentarea incizată şi punctată. spiralice. în fazele timpurii. În cadrul industriei litice se cunosc piese realizate din obsidian. La rândul ei. evoluând de-a lungul celor şase faze de dezvoltare. cunoscute fiind motivele geometrice (fig. cel mai adesea în asociere. 1993). Branč.. şi incinte circulare. 90). ******* Neoliticul timpuriu Iberic este reprezentat prin orizontul cardial (mileniile al VI-lea–al V-lea bc). decorate evolutiv. amintind de tipul megaron. În faza Lengyel III a fost întrebuinţată. În ceea ce priveşte habitatul. în cadrul cărora au fost construite mici locuinţe de suprafaţă sau semiadâncite. Ritul funerar este reprezentat prin înhumările în poziţie chircită. au fost utilizate motivele bandate simple. au fost realizate vase bitronconice. comunităţile culturii Lengyel au ajuns până în Polonia Mică şi Silezia. purtătorii complexului Lengyel au întemeiat atât aşezări deschise cât şi fortificate. Slovacia de sud-vest. Ca forme. în fazele evoluate. cu funcţie de cult (Tešetice). vase cu picior. din lut. Moravia.

uneori cu peduncul. descoperite în regiunea Grenada reprezintă un stadiu evoluat al acestor prime morminte colective. prezintă aşezări înconjurate de un zid şi o ceramică netezită. Nerja şi Cueva de Dehesilla (Andalusia). cuţite şi piese de seceră. cupe bitronconice. lamele. În cadrul ofrandelor–inventar erau prezente elemente noi: săgeţi. Casele din aşezarea Parazuelos (Mazarron. care s-a dezvoltat pe parcursul a trei faze. topoare şlefuite şi brăţări lucrate din scoică de stridie. Valencia). în care erau depuse unul sau două schelete (câteodată mai multe). Verdelpino (Cuenca). Ceramica cardială din zona iberică este foarte săracă. piese realizate din aramă 131 www. 4000–2600 bc). În faza a II-a. Barranca de los Grajos (Cieza. Murcia). în special. Ultima fază (III) anunţă cultura Los Milares. trapeze şi triunghiuri de silex. străchini cu fundul plat şi urcioare ovoide. înconjurate de un mic zid de piatră. prin situl de la El Garcel. triunghiulare sau rombice. În situl Gerundia. în ceea ce priveşte ornamentaţia (Wittle. burine. În provincia Grenada. Faza I reprezentată. mormintele circulare cu pereţii realizaţi din piatră. brăţări din marmură şi scoică şi ceramică nedecorată. sudul Spaniei). triunghiuri. Înmormântările s-au realizat în gropi circulare. datate în jur de 3100 bc. 1985). Murcia) erau rectangulare şi prezentau asize de piatră. Pe baza elementelor cardiale evoluate s-a format cultura Alméria din neoliticul mijlociu (aprox. au apărut primele obiecte de metal. alături de vârfurile de săgeată. Au fost descoperite vârfuri de săgeată cu aripioare şi peduncul. Cistele cu plan poligonal. megalitismul s-a diversificat. şi vase cu umăr. idoli “en violon”. mai multe variante regionale (zona Valencia şi Barcelona.ro . trapeze.cimec. monumentele prezentând camere poligonale sau patrulatere cu culoar scurt. ca obiecte de inventar se găseau boluri din ceramică. Industria litică cioplită se caracterizează prin piese microlitice: lamele. ca la Atalya IV. sub forma vârfurilor de săgeată din aramă. cu forme semisferice (boluri şi vase cu gât înalt şi îngust).am arătat mai sus. Deşi situaţia nu este tocmai clară. asemănători cu cei cicladici. industria litică şlefuită este reprezentată prin numeroase topoare lucrate în roci dure. străpungătoare. au fost cercetate situri cu niveluri de locuire cardială: Coveta de l’Or (Beniarres. aveau drept cale de acces un scurt culoar.

În cadrul habitatului uman se cunosc aşezări fortificate cu ziduri. săgeţi rombice) şi idoli cu ochi. inelele. cercuri solare. în care erau depuşi defuncţii (Almizaraque. de tip Impresso–Cardial. a contribuit la introducerea. Camalich Massieu. vase-sticlă. în special din vestul Peninsulei Balcanice. culoar şi cupolă. ******* Neoliticul Peninsulei Italice se alimentează din tradiţia Impresso-Cardial. Gorginos şi Anta Grande di Olival da Pega/Reguengos. sunt 132 www. Gandul/Spania. cu cameră rotundă. construindu-se morminte de piatră.cimec. de-a lungul a două faze. aflându-se într-o permanentă legătură cu fenomenele culturale din spaţiile vecine. reprezentând motive geometrice (triunghiuri. cuţitele. care. dintre care se remarcă armele. fiind un fenomen etno-cultural divers. cerceii. Gonzales Quintero. vasele cu mai multe guri. denotând o amplă activitate metalurgică. Mormintele megalitice colective prezentau căi de acces mult mai lungi. probabil pe cale maritimă. Camalich Massieu. 1998). Almeria) s-a dezvoltat în cea de–a doua jumătate a mileniului al III-lea bc. animale). în acest sens putând fi citate mormintele de la Poço da Gateira. a noului mod de viaţă şi de gândire.(străpungătoare/poansoane. unele parţial adâncite. Ceramica acestei culturi este compusă din vase bitronconice şi sferice. Civilizaţia Los Millarès (situl de la Santa Fé. pictaţi sau gravaţi. alături de care sunt prezente pumnalele de cupru. fierăstraiele. Ritul funerar se caracterizează prin continuarea megalitismului. Megalitismul a atins apogeul prin monumentele de la Cueva de Menga la Antequera sau cu cel de la Casilla în Gandul (Martin Socas. Cele mai vechi descoperiri neolitice/neolitico inferiore (mileniul al VI-lea bc). De asemenea. prezentând unele influenţe primite din mediul Almeria (Wittle. Gonzales Quintero. A Dos Tassos şi Farisoa/Portugalia (Martin Socas.ro . în sisteme complexe (Los Millares/Spania şi Zambujal/Portugalia). vasele zoomorfe. 1985). districul Evora/Alentejo. topoarele plate. „căpriori”. în cadrul celei din urmă apărând elemente ale culturii ceramicii campaniforme. Megalitismul funerar est cunoscut şi în Portugalia. deosebit de elaborată a fost industria litică. decorate cu motive geometrice incizate şi imprimate cu pieptenele. 1998). ace. Antequera.

o serie de culturi şi grupe culturale. în neoliticul târziu/neolitico inferiore. 1985). pentru perioada mileniului al V-lea.atestate în sudul peninsulei. în cadrul lor găsindu-se o ceramică grosieră. caracterizate prin perpetuarea ceramicii cu decoruri imprimate şi incizate. prin evoluţie şi contribuţia unor influenţe externe. cu ceramică mult mai diversificată atât în ceea ce priveşte formele şi decorurile. „căpriorii”. s-a 133 www. fiind vorba de locuiri în grote. liniarceramice. decorată cu impresiuni de unghie. În sudul Italiei. realizate prin incizie. marcată prin dezvoltarea culturilor Matera şi Sentinello.cimec. romburile. evidenţiat prin cercetările de la Skorba (sfârşitul mileniului al V-lea bc) (Wittle. De asemenea.). Aceste culturi au întreţinut legături cu civilizaţiile neolitice mijlocii de pe coasta dalmată. cercurile etc. degete sau scoică (Lichardus et alii. Megara Hyblaea. în Liguria şi Câmpia râului Pó/Pad. fiecare cu combinaţii decorative particulare. imprimate şi asociate cu ornamente plastice. care derivă din grupul Fiorano. străchini. 1985). În Insula Malta. primele atestări neolitice se leagă tot de orizontul Impresso-Cardial. Emilia şi Toscana).ro . la sfârşitul mileniului al V-lea bc. Vhó (SE Lombardiei). Prin intermediul grupelor evoluate cu ceramică incizată. pahare. excizie şi imprimare (Lichardus et alii. Quinzano şi Rivoli-Chiozza. pe formele principale (boluri. în special vest-balcanice şi. Fiorano (Veneţia. 1985). poate. cunoscută prin vasele specifice (pahare. în nordul Italiei. căni şi urcioare) fiind trasate şiruri de motive incizate. şi târzii. spiralice şi geometrice. Elemente asemănătoare se regăsesc şi în grupele culturale Sasso Furbara şi Sarteano. faza Massernia la Quercia fiind continuată de faza Passo di Corvo. 91) care s-a dezvoltat pe parcursul a trei faze. trebuie menţionată cultura cu ceramică roşie pictată (motivele predilecte fiind–benzile. adăposturi sau pe litoral. s-a format cultura vaselor cu gura pătrată/Vasi à Bocca Quadrata. boluri cu gura pătrată) decorate cu motive liniare. s-a format. Lipari. Scaramella şi Massernia la Quercia. triunghiurile. Hvar-Lisičiči. identificată în siturile de la Ripoli. orizontul Impresso-Cardial a evoluat spre o fază târzie. dezvoltate pe parcursul mileniului al V-lea bc: Gaban (Valea Adige). în special Danilo. în neoliticul mijlociu/ neolitico medio. Pe fond Impresso–Cardial târziu. numită şi stilul Capri. (fig. În zonă.

în cadrul ceramicii căreia s-au resimţit influenţe din partea bronzului timpuriu egeean (pahare. a cărei ceramică monocromă. fiind caracterizată printr-un habitat diversificat (grote şi aşezări deschise. 134 www. s-a dezvoltat cultura Rinaldone. lustruită. Cultura Lagozza a făcut parte din marele complex cultural Chassey-Cortalloid-Lagozza. dispus la interiorul străchinilor şi pe umărul recipientelor (fig. În Campania. ceşti cu două torţi. în formă de nai. roşie. ritul funerar fiind inhumaţia. Purtătorii acestei culturi au cunoscut pumnalele de aramă şi o industrie evoluată a silexului. vasele cu torţi multiple. ritul funerar al inhumaţiei. bolurile. numit Bellavista (Wittle. elementele arhitecturii funerare megalitice (Malta). Gaudo. Chalcoliticul italian (mileniul al IV-lea bc) pare să fi avut o dinamică proprie. şlefuită nu a fost decorată. cu un decor incizat. 1985). Diana.cimec. paharele. cu ceramică pictată tricrom (Wittle.dezvoltat cultura Serra d’Alto. Este reprezentat prin câteva culturi interesante cum sunt: Lagozza. Rinaldone şi Remedello. o dezvoltată industrie a silexului (pumnale. În Italia sudică. şi o ceramică de culoare brună intensă. neagră sau roşiatică-închisă. Emilia şi Toscana. s-a dezvoltat în Liguria.ro . cultura neolitică Serra d’Alto a fost urmată de cultura Diana. poate sub influenţa culturilor epocii bronzului timpuriu din Mediterana. 1985). 1985). În timpul chalcoliticului mijlociu şi târziu. sfârşitul mileniului al IV-lea–mileniul al III-lea bc. topoare de luptă etc. pumnale de aramă. formele predominante fiind străchinile joase. În Insula Lipari. şi o ceramică de factură superioară. deoarece a fost oarecum marginal faţă de marile şi puternicele centre chalcolitice carpatice şi danubiene. Lombardia. şi morminte de inhumaţie. este cunoscută cultura Gaudo. chiar în apropierea lacurilor prealpine). lucrate într-o pastă monocromă. în sudul Italiei au apărut. Lichardus et alii. închisă la culoare.). urcioare. În cadrul acestei culturi au fost descoperite urme care denotă prelucrarea aramei prin turnare (Castello di Lipari). 1985. în această perioadă. s-a dezvoltat un grup cultural înrudit cu cultura Diana. vârfuri de săgeată şi silex. askoi. individuale şi colective. decorată cu incizii simple şi impresiuni sub formă de şnururi în relief). 92. 11-18) (Lichardus et alii. în mediul căreia s-au realizat morminte săpate în stâncă sau în cutii de piatră. În Latium şi Toscana. în mici cutii de piatră.

93. şi inhumaţiile în groapă simplă. Dovezile legate de modul de viaţă neolitic sunt puţine. 1989 b. Fără a se putea lămuri pe deplin. în neoliticul final şi chalcolitic. modul în care s-a realizat neolitizarea stepelor nord-pontice. cu torţi orizontale şi verticale. 4-10).alcătuită din pahare globulare cu gâtul strâmt. atfel. incizate şi imprimate. în stadiul actual al cercetărilor nu se mai poate susţine această ipoteză. Au rezultat. 17-18) (Danilenko. pumnale şi topoare plate de aramă. decorate cu şnururi în relief (Lichardus et alii. de procesul de indoeuropenizare a Europei (M. 92. păstrează. arme de silex (vârfuri de suliţă şi săgeată. Wittle. căreia i-au fost proprii: o ceramică cu pahare bitronconice şi vase cu torţi.cimec. Cultura bugo-nistriană. Gimbutas. ******* Stepele nord-pontice reprezintă un areal geografic şi cultural foarte interesant în neolitic şi eneolitic. Cultura Remedello s-a dezvoltat în zona Veneţiei şi Lombardiei. arătăm că neoliticul timpuriu (mileniul al Vlea bc) din această zonă este caracterizat prin existenţa a trei culturi: Bug-Nistru. 1997). realizând o ceramică de factură mai bună (fig. pe de altă parte. care au vehiculat numeroase elemente de cultură materială şi spirituală între zona carpato-balcanică şi Dunărea de Jos. Pe aceste fonduri se vor suprapune purtătorii culturii paharelor campaniforme. şi lumea caucaziano-caspică. Ca urmare a influenţelor primite din mediul culturilor Criş Ceramicii liniare. mai ales în domeniul industriei litice. cu fundul conic. Sursk-Nipru şi Nipru-Doneţk. topoare de luptă). un spaţiu prin care s-au perindat diferite populaţii. podoabe de argint (Villafranca). ceramica având forme simple. 1-3) făcând trecerea către epoca bronzului în regiune (Wittle. Deşi s-a vorbit de existenţa unui neolitic aceramic local (Soroca/R. pe de o parte. 1985). 1985. fenomene etno-culturale particulare. mai stabile sau nomade. decorate cu incizii şi impresiuni circulare (fig. 92. (fig. ceramica cu forme 135 www. Gimbutas. care au fost legate. 1985 a). multe tradiţii mezolitice locale (Soroca).ro . 1985). Cultura Sursk-Nipru nu are o geneză elucidată. purtătorii culturii bugo-nistriene şiau perfecţionat modul de viaţă. denumite după principalele fluvii care brăzdează teritoriul lor. Moldova şi Kamena Moghila/Ucraina). şi decorate cu motive simple.

complexul Hvalynsk-Novo Danilovsk-Petro Svistunovo. pahare mari cu fundul ascuţit) fiind decorată cu motive geometrice. Este posibil ca în mediul acestei culturi să se fi realizat domesticirea calului. 19-21) (Danilenko. realizate dintr-o pastă cu multă scoică pisată în compoziţie. în celelalte teritorii nord-pontice. chiar ponto-caspice. de mici piese de aramă. în eneolitic. În acest sens.cimec. Cultura Srednij Stog II reprezintă o fază evoluată a culturii Nipru-Doneţk şi s-a caracterizat printr-o economie pastoral-agrară. continuatorii acestei civilizaţii devenind deosebit de mobili. o ceramică realizată cu multă scoică pisată în compoziţie (aşa136 www. Cel mai bine cunoscut. adesea combinate. ulterior. 93. prezentând ca ornamente motive incizate şi imprimate. Nipru-Azov (Mariupol). cu complexul cultural Cucuteni-Tripolje sau cu cultura cu ceramică decorată cu gropiţe din zona Bielorusiei (Teleghin. dintre acestei trei entităţi culturale. despre care vom vorbi mai jos. podoabe şi. Neprina. cu ceramică pictată şi adâncită. 13-16). Ceramica culturii Nipru-Doneţk s-a caracterizat prin forme foarte simple. răspândindu-se până în sudul Bielorusiei. realizate prin incizie şi impresiuni de unghie (fig. defuncţii fiind acoperiţi cu un strat consistent de ocru roşu şi însoţiţi de un inventar compus din puţine vase. Purtătorii culturii Nipru-Doneţk au întreţinut. străchini. 1985 b). derivată din cultura Nipru-Doneţk. Eneoliticul stepelor nord-pontice s-a caracterizat printr-o diversitatea şi mobilitatea mai accentuată a comunităţilor umane decât în perioada anterioară. 1985 a. către sfârşitul culturii. este ritul funerar al inhumaţiei. Maikop sau cele din cultura Kemi-Oba. Cultura Nipru-Doneţk este cel mai bine cunoscută. s-au dezvoltat civilizaţiile: Srednij Stog II.simple (străchini. în morminte singulare sau colective. în cadrul acestei culturi. parte integrantă a vastului complex cultural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie. Dacă în spaţiul cuprins între Nistru şi Nipru au continuat să evolueze comunităţile culturii tripoliene. pot fi menţionate marile necropole de la Mariupol. dispuse la partea superioară a vaselor (fig. cu fundul rotunjit şi ascuţit şi profilul în formă de S (pahare mari.ro . 93. generând evoluţii particulare. în special. în poziţie alungită. cupe). Mihajlovka I. bine cunoscute prin intermediul ritului funerar al inhumaţiei în tumuli şi utilizarea ocrului roşu. pe parcursul evoluţiei lor. 1985).

decorată cu motive şnurate şi imprimate (fig. existenţa unui neolitic aceramic. Iorga. la fel ca în cazul unei părţi a spaţiului central. în decursul dezvoltării sale. parafrazându-l pe N.a. reprezentând. NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL CARPATO-DANUBIANO-PONTIC Neoliticul şi Eneoliticul din spaţiul carpato-danubiano-pontic reprezintă un caz particular al proceselor etno-culturale care s-au dezvoltat în zona anatoliană şi egeo-balcanică. şi Soroca. si prin ritul funerar al inhumaţiei. s-au deplasat înspre vest. 1997). generând o serie de restructurări ca: formarea culturii Cernavoda I-Ezero. când ar fi început procesul de indoeuropenizare (Telegin. În acelaşi timp. a cunoscut diferite procese de sinteză şi asimilare. 1989 b. ca rezultat al unei evoluţii dintr-un mezolitic local (a se vedea descoperirile discutabile de la Schela Cladovei-Lepenski Vir. un fel de “Orient după Orient”. Aceste comunităţi. se observă că neolitizarea acestui spaţiu s-a produs. posesoare ale calului domestic şi vehiculelor cu roţi. în condiţiile aridizării climatului şa sfârşitul atlanticului şi începutul subborealului. Gimbutas. aceştia au pătruns în mediul culturilor eneolitice carpato-balcano-dunăreano-pontice. vest şi nord 137 www.cimec. epoca neo-eneolitică carpato-danubiano-pontică. transformarea culturii Tiszapolgár în cultura Bodrogkeresztúr ş. în stadiul actual al cercetărilor.numita ceramică “Cucuteni C” din arealul Ariuşd-Cucuteni-Tripolie). 1985 b. 93. defuncţii fiind depuşi în poziţie întinsă s-au uşor chircită în gropi deasupra cărora se ridicau construcţii tumulare (kurgane). purtătorii complexului Hvalynsk-Novo Danilovsk-Petro Svistunovo au avut un rol deosebit de important în restructurarea etnoculturală a civilizaţiilor aparţinând eneoliticului clasic din zona carpato-balcanică şi dunăreană. Cu toate acestea. cu care este strâns legat genetic şi evolutiv.ro . Moldova). interacţionând cu civilizaţiile contemporane din Balcani.. Gimbutas. Ciumeşti. cu o periodizare particulară. din România. din R. Dunărea de Jos şi mijlocie. 1985 b). Carpaţi (Telegin. Migrând de la est către vest. fenomen pus pe seama primului val Kurgan. care i-au conferit o pronunţată individualitate în cadrul peisajului cultural contemporan european. Fără a se putea susţine. Erbiceni. 1-12).

confecţionarea unei ceramici superioare pictate. în partea de sud-vest. majoritatea fenomenelor etnoculturale din spaţiul carpato-danubiano-pontic s-au dezvoltat în continuarea şi în strânsă legătură. Cea mai bine cunoscută cultură a neoliticului mijlociu este Starčevo-Criş (aprox. 6000–5000/4500 bc). după mijlocul mileniului al V-lea. se observă o decădere a tehnicii de prelucrare a ∗ Specialiştii români au păreri diferite cu privire la atribuirea culturală a acestui orizont neolitic: Vl. în jurul anilor 6000 bc. s-au deplasat pe culoarele VardarMorava şi Struma şi Mariţa-Isker. Deşi. Muntenia. Gh. 6000–5500 bc). Acest orizont cultural a participat la formarea culturii Starčevo-Criş. din neoliticul mijlociu propriu-zis. încadrate în orizontul cultural Anzabegovo-Donja Branjavina-Cârcea-Ocna Sibiului-Gura Baciului. deşi s-au găsit într-o zonă secundară de neolitizare. atribuit ∗ complexului Protosesklo . pictat. Dumitrescu. mai timpurii sau mai târzii. R. triburi Dudeşti şi Hamangia au introdus modul de viaţă neolitic în Dobrogea (Ursulescu. Moldova şi vestul Ucrainei au fost neolitizate treptat de comunităţile culturii Starčevo-Criş (fazele III-IV). 2002). direct. Acestea au adus modul de viaţă neolitic pe deplin format (cultivarea plantelor. 138 www.cimec. cu alb. cu cele balcanice. Marin Nica. aparţinând fazei timpurii (aprox. elemente de plastică neolitică etc. păstrează multe dintre trăsăturile de bază ale complexului cultural din care face parte. în vreme ce. Moldova şi vestul Ucrainei) şi Dudeşti-Hamangia (Dobrogea). prin migraţia unor comunităţi de tip Protosesklo (Banat. creşterea animalelor. în timp ce N. Lazarovici şi Silvia Marinescu-Bîlcu) îl leagă de cultura Protosesklo. Todorova) fiind valabilă în parte (Ursulescu. Către sfârşitul neoliticului mijlociu (prima jumătate a mileniului V bc). utilizându-se ca motive buline şi reţele de linii. Oltenia. Oltenia şi Podişul Transilvaniei). R. colonizând şi neolitizând o parte importantă a Peninsulei Balcanice. Moldova. şi eneolitice. cu înveliş roşu. în special. Moldova. uneori. Banatul şi Transilvania intracarpatică. comunităţi umane neolitice anatoliano-egeene. De aceea. ale cărei comunităţi au populat aproape întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic. formula Ex Balcani lux (H. întrun context dinamic şi flux continuu. 2001).). Ursulescu îl încadrează în faza I a culturii Starčevo-Criş. Iuliu Paul consideră că aparţine unei culturi Precriş.ro . şi indirect. Starčevo-Criş (Muntenia. Astfel.balcanic. prin aculturaţia multor elemente superioare de civilizaţie neolitică. odată cu răspândirea spre nord şi est. puternic lustruit.

1993. Ursulescu. mai robuste. în fazele târzii. mai ales în privinţa utilizării lustrului şi a picturii. Satu Mare). 1993. Sfârşitul culturii StarčevoCriş s-a produs ca urmare a pătrunderii purtătorilor complexului cultural Vinča-Dudeşti. ceea ce permitea transportarea sării rezultate şi comercializarea la distanţă. colibe cu o singură încăpere de suprafaţă. şi particularităţi în decorul ceramicii (linii 139 www. Organizarea habitatului şi a spaţiului locuibil denotă o adaptare la noile ecosisteme (aşezări variabile ca întindere. rar perforate. jud. industria litică păstrează trăsături mezolitice. Ungariei şi S-E Slovaciei). Ceramica fină a fost mult mai rară şi prezintă. din prelucrarea saramurii făcându-se în vase speciale (briquetage). în regiunile sud-vestice (începutul fazei a III-a). dintre piesele şlefuite fiind cunoscute topoarele şi tesle cvasi-calapod (planconvexe). Sunt cunoscute centre de extragere a sării. cu locuinţe simple. şi răspândirea comunităţilor culturii ceramicii liniare dinspre Europa est-centrală. Marinescu-Bîlcu. impresiuni de unghie şi deget. în apropierea apelor.ro . 2002). o frumoasă pictură policromă spiralică (cu alb. s-a format şi a evoluat. conice. jud. lucrată din obsidian local. La periferia nord-vestică a ariei de răspândire a fazelor târzii a culturii Starčevo-Criş. şi prin aculturaţie. care reprezintă o variantă a culturii liniar-ceramice timpurii din bazinul Tisei superioare şi câmpia Sătmarului (legată de manifestările similare din N. printre locuinţe. în cadrul căruia s-a păstrat o industrie microlitică. Defuncţii erau înhumaţi în poziţie chircită. 1993. roşu şi negru) (fig. Iaşi). ca tipuri antropologice sunt atestate cel mediteranoid gracil. sporadic apărând şi protoeuropoide. mult întârziate. Sibiu şi Glăvăneştii Vechi. prin asimilarea populaţiei tardenoisiene locale. la sfârşitul neoliticului mijlociu şi în neoliticul târziu. măsuţelealtăraş şi ornamentele incizate asemănătoare unor pictograme (Ocna Sibiului. prin reliefurile antropomorfe şi zoomorfe de pe ceramică. Ursulescu. cu pleavă compoziţie. prin fierbere. Lazarovici. în regiunile nordice şi răsăritene (faza a IV-a) (Comşa.ceramicii. 2001. Viaţa spirituală e reprezentată printr-o serie de statuete de lut. peste care se aplica o lutuială destul de subţire). cu scheletul format din pari şi împletituri de nuiele. este majoritară şi a fost decorată cu incizii. 94).cimec. prin troc. parţial adâncite. ceramica de factură semifină şi grosieră. grupul cultural Ciumeşti-Pişcolţ (jud. De aceea.

uşor albiate şi pictarea vaselor. în Anatolia. două curente etno-culturale. au pătruns în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Vl. în stil liniar geometric) (fig. 2002). 95) (Lazarovici. 97) (Lazarovici. puternic lustruită şi decorată cu pliseuri şi caneluri. Ulterior. cultura ∗ Chalcolitic la origine. şi de revenire şi înflorire. din sintezele arătate mai sus. din asimilarea fondului neolitic anterior şi îmbinarea elementelor etno-culturale.cimec. constituit din comunităţile ceramicii liniare târzii. Într-o anumită etapă a evoluţiei lor. pe măsura expansiunii spre nord-vest. În neoliticul târziu (aprox. 1993).incizate. Dudeşti şi. 140 www. Ceramica comunităţilor culturii Vinča din spaţiul Olteniei. Comşa. şi cel al doilea. 1993). mai timpuriu. 1993) Deosebit de interesant este sanctuarul descoperit în aşezarea de la Parţa (jud. Dumitrescu). decoruri) cu cea din zonele vecine (fig. comunităţile vinčiene au avut. individualizat prin culturile Vinča. spre sfârşitul etapei. de la zonă la zonă. un rol decisiv la trecerea societăţilor locale la modul de viaţă eneolitic.ro . cu ceramică neagră sau cenuşie. Gh. culturile şi grupele culturale eneolitice timpurii (Ursulescu. 1993). Lazarovici. unde s-au mixtat cu cele ale culturii Dudeşti (Ursulescu. s-au format civilizaţiile şi grupele culturale ale eneoliticului timpuriu: cultura Tisa/Tisza (o parte a Banatului şi estul Ungariei). în parte au dislocat. Timiş). Herpály. forme. s-au născut. de tip Lumea Noua–Cheile Turzii–Cluj. Comunităţile culturii Vinča au ocupat Banatul (cultura Banatului. în spaţiul de referinţă. cu negru. în parte au asimilat comunităţile Starčevo-Criş (Lazarovici. Hamangia. 1988. de origine est-centraleuropeană. 5000–4250 bc). Banatului şi Transilvaniei a prezentat aceleaşi caracteristici (pastă. 1993. şi prin perpetuarea unor puternice legături cu zona de origine. 1993). unde. unde au asimilat grupurile Starčevo-Criş foarte târzii. aceste comunităţi au pătruns în Podişul Transilvaniei. Deşi au cunoscut fenomene de retardare a dezvoltării lor. (fig. şi au format cultura Turdaş (Lazarovici. printr-o evoluţie particulară. şi părţile vestice ale Olteniei (aspectul cultural Rast. Astfel. aspectul cultural Rast (Oltenia de vest). oarecum opuse ca direcţie şi origine: primul. 96) (Chapman. 2002). reprezentând cel de al doilea mare val (cultural şi demografic) neolitic de origine sudică∗ (anatoliano-egeeană). Lengyel şa (Câmpia Pannonică). Lazarovici).

Pe lângă utilizarea metalului. 99). grupurile Iclod. Moldova. Purtătorii culturii liniar-ceramice au intrat în sinteză cu comunităţile Vinča şi Dudeşti. în acelaşi timp. 98). Suplac. mai ales cele din cea de-a doua mare perioadă din evoluţia lor. primele piese de aramă apărând în mediul fazelor târzii ale culturii Starčevo-Criş şi cele timpurii ale culturii Vinča). din împletirea cu purtătorii culturii ceramicii liniare (din Moldova şi Transilvania). înrudite parţial cu cele vinčiene. 1993). R. locuinţe de mari dimensiuni ca în vest (Ursulescu. dezvoltarea componentei uraniene în cadrul 141 www. Totuşi. 1990. construirea unor locuinţe de tip superior. Eneoliticul carpato-danubiano-pontic (aprox. ca etapă istorică. cunoscută sub numele de cultura ceramicii liniare cu capete de note muzicale (decorul format din alveole dispuse pe linii incizate. nu a început. toate celelalte caracteristici: organizarea superioară şi fortificarea habitatului. au pătruns şi evoluat triburile culturii Dudeşti (Bucureşti). Comunităţile culturii ceramicii liniare. fig. debutând mai timpuriu în regiunile sudice. folosirea unor tehnologii agricole înaintate (tracţiunea animalelor pentru arat). se configurează treptat şi sigur. cu platformă de lut ars. 4250-2700 bc). În faza a treia a culturii Dudeşti (fig.cimec. 1993). Gilău (Transilvania) (Ursulescu 2002). iar din legăturile cu ultima născându-se cultura Precucuteni). îndeosebi Podişul Transilvaniei. necunoscându-se. toporul şi tesla de piatră în formă de calapod (plan-convex). au fost perpetuate uneltele şlefuite specifice. asemenea capetelor notelor muzicale pe un portativ. specializarea şi perfecţionarea utilajului litic osteologic şi din alte materiale. sistematizarea spaţiului. contribuind la formarea unor entităţi etno-culturale din eneoliticul timpuri ca: Turdaş. pe tot teritoriul. aceste comunităţi au dezvoltat forme particulare de cultură materială. Marinescu-Bîlcu. În spaţiul nostru. până în prezent. legate de evoluţia avansată a chalcoliticului anatoliano-balcanic.Turdaş. Moldova şi vestul Ucrainei. utilizarea necropolelor. Iclod şi Boian.ro . în special pictate. s-a format complexul cultural Boian-Vădastra. au ocupat. cu influenţe sudice. din eneoliticul timpuriu (Comşa. confecţionarea unei ceramici superioare. În Muntenia şi estul Olteniei şi pe teritoriul din nordul Bulgariei.

pe teritoriul Bulgariei fiind cunoscută sub numele de cultura Mariţa sau Karanovo IV-V). tehnici şi motive ornamentale. comunităţile fazei Giuleşti a culturii Boian au intrat în sinteză cu triburile liniar-ceramice târzii şi s-a format cultura Precucuteni. treptat. trebuie menţionat sanctuarul de la Căscioarele (lângă Olteniţa). Călăraşi). tractat de bovidee domestice. com. 1993). prin care se realiza legătura dintre pământ şi cer. jud. În Oltenia.cimec. probabil. În ceea ce priveşte ritul funerar.Tighina. realizându-se mai ales motive spiralomeandrice. În sud-vestul Olteniei. 4250–3750 bc). în cadrul căreia utilizau un plug primitiv (cu brăzdar din corn sau din lemn). Cultura Boian reprezintă fondul care a evoluat spre cultura Gumelniţa. Pe linia Dunării. este cunoscută necropola de la Cernica (cu circa 370 de morminte). se remarcă ceramica. Moldova) (Ursulescu. putânduse vorbi de un complex cultural Boian-Gumelniţa. uneori. un complex cultural. care reprezentă. 2002). Spre nord. cu care formează. în toate direcţiile. şi-au continuat evoluţia o serie de civilizaţii care s-au format în neoliticul târziu. Pentru domeniul spiritual. s-a dezvoltat aspectul cultural 142 www. cu influenţe vinčiene. care s-au răspândit. din faza Bolintineanu.ro . în sud-estul Transilvaniei şi sud-vestul Moldovei. purtătorii culturii Boian s-au interferat cu cei ai culturii Hamangia. Dintre toate caracteristicile culturii. iar spre vest. născute pe fond Dudeşti târziu.cultului fecundităţii şi fertilităţii etc. probabil. numărul pieselor de aramă crescând către sfârşitul perioadei (depozitul de la Cărbuna (jud. În eneoliticul timpuriu (aprox. pe linia Oltului. decorată prin incizie şi excizie. aşa-numitul “cult al coloanei” ca axis mundis. fiind mai degrabă o perioadă când s-au acumulat trăsăturile noului mod de viaţă. R. o agricultură evoluată. în părţile estice. care aveau aşezări fortificate. cu pereţii de lut pictaţi cu alb şi roşu şi coloane de lut pictate. pe teritoriul Munteniei s-au dezvoltat comunităţile fazelor evoluate ale culturii Boian (situl de pe insula Grădiştea Ulmilor din lacul Boian. motivele decorative fiind încrustate. predominante fiind exciziile şi incrustaţiile cu alb şi roşu. Ceramica culturii Vădastra s-a remarcat printr-o bogăţie de forme. Astfel. cu cei ai culturii Vădastra (Comşa. Vărăşti. cu culoare roşie sau albă. au evoluat comunităţile culturii Vădastra.

peste 1000 de morminte). cu locuinţe adâncite şi rare colibele de suprafaţă. 2002). tipuri de statuete. Unele elemente Hamangia au contribui. Din întrepătrunderea celor două fonduri etno-culturale. Tulcea). în special de”gânditor”). decorată predominant cu caneluri şi pliseuri.cimec. pe mare şi pe uscat. Utilajul litic păstrează tradiţiile microlitice mezolitice. răsfirate. decorată cu motive geometrice. cu comunităţile mezolitice locale. cum se observă în descoperirile de la Medgidia-Cocoaşe şi Duranculac. născuţi dintr-o sinteză a unor populaţii venite. Ursulescu. Dobrogea a fost populată de purtătorii culturii Hamangia (Baia. care s-a caracterizat prin aşezări deschise şi o ceramică cenuşie. din nord-vestul Asiei Mici. De la sfârşitul neoliticului târziu. cultura Hamangia s-a dezvoltat paralel cu cultura Boian. cu forme „eutrofice”. rezultând o structură antropologică destul de eterogenă. remarcându-se “grupul statuar”. Purtătorii culturii Hamangia aveau aşezări nefortificate. o parte dintre purtătorii acesteia pătrunzând în mediul culturii Precucuteni. Plastica antropomorfă şi zoomorfă din cele două arii culturale era bogată şi prezenta o puternică amprentă vinčiană. aşa cum a relevat analiza scheletelor din marile necropolele de la Cernavoda (peste 500 de morminte) şi Duranculac (nord-estul Bulgariei. căreia i-au transmis o serie de elemente culturale (decorul imprimat. Ceramica neagră lustruită. şi “cuplul divin” („îndrăgostiţii”) sub forma unei statuete cu două capete. Sub presiunea comunităţilor Boian.Rast. cu puternice influenţe primite din partea civilizaţiilor Vădastra şi Tisa. plastica antropomorfă de lut şi marmură. 1993. Ulterior. s-a format cultura Sălcuţa (Comşa. la conturarea aspectului istro-pontic al culturii Gumelniţa. vasele cu reprezentări şi protome antropomorfe şi zoomorfe şi statuetele Vădastra. interferându-se în zona dunăreană (Hârşova). jud. în fazele evoluate descoperindu-se multe obiecte de aramă. reprezentând o femeie cu un copil în braţe. de la Rast. şi în special statuetele de tip 143 www.ro . aria culturii Hamangia s-a restrâns spre zona litoralului. 100). Este posibil ca începutul culturii Hamangia să fi fost contemporan cu fazele evoluate ale culturii Dudeşti. indirect. trasate cu ajutorul unui instrument dinţat (fig. în fapt o variantă locală a culturii Vinča (faza C). denumit şi cultura Varna (Henrieta Todorova).

A inclus. a comunităţilor vinčiene (din faza C) cu cele ale grupurilor liniar-ceramice. peste care s-au grefat puternice influenţe vinčiene din aşa-numita cultură a Banatului. Pe fond Turdaş s-a format grupul cultural Iclod (jud. benzi incizate (adeseori umplute cu puncte). datorită amestecului. în timp ce ultima fază are legături cu cultura Petreşti. Cultura Turdaş este cea mai reprezentativă civilizaţie din Podişul Transilvaniei este Turdaş (staţiunea eponimă tell din lunca Mureşului). piese de aramă etc. Ceramica se caracterizează. cupele cu picior înalt. jud. aşa cum am văzut. ca elemente locale.“gânditor” (“Gânditorul” de la Cernavodă) dovedesc originea anatoliano-egeeană a acestei culturi. Cele două grupuri culturale au jucat un oarecare rol în trecerea de la cultura Tisa la Tiszapolgár (Ursulescu. şi influenţe ale ceramicii liniare. şi complexul neolitic târziu Lumea Nouă-Cheile Turzii-Cluj. din scoici de tip Spondylus. pandantive din colţi de mistreţ. 1993. 1993) În eneoliticul timpuriu. Bihor).ro . 1993). la care se adaugă şi menţinerea tradiţiilor Starčevo-Criş (conservate mai ales în zona Munţilor Apuseni). născută. o bogată plastică antropomorfă şi zoomorfă. Transilvania. dar şi pictură. În Moldova.) (Comşa. s-a caracterizat printr-o fărâmiţare culturală şi instabilitatea ariilor de răspândire. Cluj). fondul cultural Vinča C fiind foarte puternic: ceramica decorată cu caneluri şi pliseuri.Cluj) şi Suplac (Suplacu de Barcău. inclusiv complexul de cult de la Tărtăria (lângă Orăştie) şi Parţa (Lazarovici. În bazinul mijlociu şi superior al Tisei. cu schelete întinse pe spate. a evoluat cultura Tisa. printr-un decor incizat meandric. în primul rând. ofrande destul de bogate (brăţări de marmoră.cimec. parţial contemporan cu aspectele târzii ale complexului Lumea Nouă-Cheile Turzii-Cluj şi cu culturile Turdaş şi Tisa. Ritul de înmormântare era inhumaţia. pe fondul culturii ceramicii liniare târzii din Câmpia Tisei. evoluând de-a lungul a trei faze. Bojadjiev. 2002). care reprezintă aspecte de tranziţie între ariile culturale Turdaş-Iclod şi Tisa. vasele rectangulare (Lazarovici. De asemenea. Dimov. în reţea. 1993). Todorova. s-au format grupurile Gilău (jud. în proporţii diferite. formând aşa-numitul “stil textil”. eneoliticul timpuriu este reprezentat prin evoluţia 144 www.

pe fond Vinča-Turdaş. Cultura Petreşti a influenţat grupul Iclod şi cultura Precucuteni finală. care precede cronologic şi genetic cultura Cucuteni.unei culturi unitare. Eneoliticul dezvoltat (aprox. Alba) este cunoscută şi sub numele de cultura ceramicii pictate central-transilvăneană. cunoscând o deosebită expansiune până aproape de Nipru. s-a născut aspectul cultural AldeniStoicani-Bolgrad. Bodrogkeresztúr). 102). făcându-se trecerea către cultura Cucuteni (MarinescuBîlcu. atât înainte. De asemenea.cimec. precum şi de o parte şi de alta a gurilor Dunării. 1993). căreia i-a transmis tehnica superioară a pictării vaselor înainte de ardere. Bacău) Târgu Frumos şi Isaiia (jud. 2002). Giuleşti). Iaşi). din contactul cu comunităţile fazei de trecere de la Boian la Gumelniţa. dar şi cu grafit. cu comunităţile culturii Boian (din faza a II-a. deoarece s-a răspândit îndeosebi în Podişul Transilvaniei. Acest aspect şi-a continuat evoluţia şi pe parcursul primei faze a culturilor Gumelniţa şi Cucuteni. 3750-2700 bc) cunoaşte un stadiu înalt de civilizaţie. din vestul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei. Ursulescu. Sa caracterizat printr-o frumoasă ceramică pictată bicrom şi tricrom (fig. În faza a III-a. dar atacurile unor populaţii răsăritene vecine (aflate într-un stadiu inferior de dezvoltare) au împiedicat trecerea la organizarea statală. 1993. Se remarcă o serie de complexe de cult ca cele de la Poduri (jud.ro . 1992. în sudvestul Transilvaniei şi nordul Banatului (grupul cultural Foeni). în nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei. Precucuteni. Sfârşitul culturii Petreşti se produce datorită extinderii grupului cultural Decea Mureşului şi a culturii Bodrogkeresztúr în centrul Transilvaniei (Paul. formată. Cultura Petreşti (jud. la care s-au adăugat noi influenţe sudice. cât şi după arderea vaselor. Lazarovici. ciocan şi cu braţele în cruce precum şi a primelor podoabe de aur (culturile Gumelniţa. Ceramica acestei perioade a fost de o deosebită 145 www. contribuind astfel la naşterea aspectului Ariuşd (din sudestul Transilvaniei) şi a culturii Cucuteni (din Moldova). de certă influenţă sud-balcanică (cultura Dimini). Spaţiul transilvan a cunoscut o înfloritoare metalurgie a aramei materializată prin apariţia topoarelor de tip pană. Cucuteni. şi influenţe din partea culturilor Hamangia şi Vinča. începe să fie folosită pictura cu roşu şi cu alb. Cultura Precucuteni s-a format din împletirea fondului culturii ceramicii liniare târzii.

calitate. care a avut o înaltă valoare artistică. pictura cu grafit şi aur) şi noi forme de vase (askos. Cultura Gumelniţa s-a născut pe teritoriul Munteniei şi Bulgariei. 103).ro . evoluţia din eneoliticul timpuriu. au contribuit la geneza culturii Cernavoda I. jud. în special cea pictată. PrecucuteniCucuteni. care asimilează noi procedee tehnice de decorare a ceramicii (pictura crudă cu roşu. Această cultură a cunoscut. unde e cunoscută sub numele de Karanovo VIKodjadermen-Varna. aşa cum am văzut deja. Eneoliticul dezvoltat se caracterizează prin arii culturale stabile. ceea ce indică existenţa unei aristocraţii care îşi exercita dominaţia regional şi dovezi ale prezenţei unor familii bogate (Bojadjiev. cultura Cernavoda I). 1993). cuprinzând tot teritoriul Dobrogei. Dezvoltată pe parcursul a două faze. care a continuat parţial modul de viaţă. care continuă. Dimov. necropole bogate (Varna). spre sfârşitul perioadei avînd loc puternice infiltraţii de populaţii pastorale răsăritene (grupurile Suvorovo şi Decea Mureşului. În estul Olteniei comunităţile gumelniţene s-au interferat cu cele ale culturii Sălcuţa. cu caractere distincte. Todorova. rhyton) (fig. în cea mai mare parte. tezaure cu obiecte de aur (Sultana. Comşa. 2002). ceea ce a declanşat lungul şi complicatul proces al trecerii gradate a spaţiului carpatic spre epoca bronzului şi spre o masivă şi complexă restructurare etnico-lingvistică (Ursulescu. prin transformarea lentă a vechiului fond cultural BoianKaranovo V. nord-estul Greciei. 1993. dinspre stepele nord-pontice. prin sinteză cu populaţia locală gumelniţeană. a format aspectul AldeniStoicani-Bolgrad). până în nordul Mării Egee (cultura Dikili Tash) şi sudul Moldovei (unde.cimec. cultura Gumelniţa şi-a restrâns aria de dezvoltare. în cadrul unor complexe unitare Boian-Gumelniţa. a început să crească rolul păstoritului şi al ceramicii de o 146 www. partea estică a Bulgariei. Vădastra-Sălcuţa. Purtătorii culturii Gumelniţa au dezvoltat forme superioare de organizarea a habitatului. datorită penetraţiei. a unor populaţii pastorale (de tip Hvalynsk-Novo Dani-lovsk-Suvorovo-Cainari). din Dobrogea şi în valea Dunării de Jos. împreună cu comunităţile Precucuteni III-Cucuteni A. cu locuinţe de cult (Căscioarele). Ilfov). Tisa-Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr. Acestea. Turdaş-Petreşti. o deosebită expansiune. În aceste condiţii.

nord-vestul Bulgariei (aspectul Krivodol) şi Serbia (aspectul Bubanj). 1993. şi cu caneluri de tradiţie vinčiană (fig. către sfârşitul mileniului IV bc. Purtătorii culturii Bodrogkeresztúr au jucat un rol important în cadrul procesului de unificare culturală. care i-au întărit individualitatea.calitate mai slabă. 2002). Dolj) face parte dintr-un complex vast. cu incizii incrustate cu alb şi roşu. Având o puternică componentă vinčiană. Dâmboviţa) (Ursulescu.cimec. care a avut 147 www. Vojvodina.ro . în zona de dealuri şi în Subcarpaţi. aşa cum am văzut în capitolele precedente. şi au pătruns şi în ariile culturilor învecinate (Ariuşd-Cucuteni şi Sălcuţa) (Luca. influenţe din partea bronzului timpuriu din Macedonia şi Grecia (cultura helladică). Mureş) care a marcat o mai accentuată mobilitate a comunităţilor sale care au ocupat întreaga Transilvanie şi Banatul. culturii Coţofeni. Cultura Tiszapolgár/Româneşti. Ceramica sălcuţeană era decorată prin pictare cu grafit. Începând din faza a II-a. sud-estul Slovaciei. cu torţi pastilate care s-au vor transmite. în reţea. în urma contactelor cu purtătorii culturilor Cernavoda I şi Bodrogkeresztúr. decorul incizat. Ceramica continuă tradiţia vaselor cu picior înalt. cu influenţe din partea grupurilor locale Iclod şi Suplac. formându-se pe fondul culturii Tisa. În ultima fază (a IV-a). nordul şi vestul Banatului. cultura Sălcuţa sa transformat. Metalurgia aramei era dezvoltată cunoscându-se numeroase topoare mari de cupru. a ocupat sudul Banatului. şi proeminenţele în formă de cioc de pasăre. în afară de Oltenia. Comunităţile gumelniţene care s-au retras spre nordul Munteniei. în Crişana. care a evoluat către cultura Coţofeni (Comşa. 1999). 104). au dat naştere aspectului Brăteşti (jud. unde s-a interferat cu purtătorii culturilor Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr. şi a participat la formarea unui orizont cultural de mixtură Galatin-Sălcuţa IV-Băile Herculane-Cheile TurziiHunyadihalom. după ardere. pentru confecţionarea căreia se folosea masiv amestecul de scoică pisată în pastă. Evoluţia acestei civilizaţii a fost continuată de cultura Bodrogkeresztúr/ Gorneşti (jud. 2002). cultura Sălcuţa a receptat. s-a răspândit în răsăritul Ungariei. perforat de grupuri de orificii rotunde. care cuprindea. prin aplicarea picturii crude. Ursulescu. Ceramica Bodrogkeresztúr/Gorneşti este caracterizată prin “oalele de lapte”. Cultura Sălcuţa (jud. Ucraina transcarpatică.

şi erau dispuse după un anume plan (în cerc. de regulă. din care va lua naştere cultura Coţofeni (Lazarovici. în zona Bugului Sudic. când s-a constituit marea sinteză Galatin-Sălcuţa IV-Băile Herculane-Cheile TurziiHunyadihalom. de o parte şi de alta a Carpaţilor Orientali. de tip „cetăţuie”. Dumeşti. uzuală (mai ales nepictată) şi aşa-numita specie ”Cucuteni C”. Poduri. care putea servi drept loc de adunare a comunităţii şi ca sanctuar pentru ceremonii magico-religioase. aplicată. în Rep. Moldova. negru şi alb. Ghelăieşti. a. pe platforme masive de lut. meandrice şi geometrice. în majoritatea cazurilor. cunoscându-se atât aşezări deschise şi fortificate natural şi antropic.cimec. adesea în centru aflându-se o construcţie mai impunătoare. 1999). Luca. toate aceste elemente vorbind despre o societate ierarhizată. în vestul ţării. 1993. În domeniul spiritual. Petreni.loc. cu mai şi multe încăperi şi chiar etaj. la începutul eneoliticului final. Ceramica pictată cu roşu. Organizarea habitatului uman a avut o deosebită importanţă. cu evoluţie milenară (fig. cu substructură de bârne despicate. şiruri paralele sau pe grupe). din sud-estul Transilvaniei până la Nipru.). răsăriteană (Srednyi Stog II). 105). remarcabile fiind complexele de cult şi altarele (Truşeşti. În domeniul ceramicii sunt cunoscute cele trei categorii: fină (aproape întotdeauna pictată sau decorată cu motive adâncite). redând motive spiralice. cu importante contribuţii Gumelniţa şi Petreşti. Dobrovody. reprezentată atât prin statuete cât şi prin vase schematizate (“Hora de la Frumuşica”). de origine străină. În cadrul aşezărilor. care au dus la transpunerea motivelor spiralomeandrice în tehnica picturii policrome. se remarcă bogata plastică antropomorfă şi zoomorfă. face faima acestui complex cultural. casele erau construite. ocupând un spaţiu vast. Complexul cultural Cucuteni-Ariuşd-Tripolie este cea mai reprezentativă manifestare a neo-eneoliticului românesc. Buznea ş. având scoică pisată în amestecul pastei şi decor imprimat (cu pieptene sau cu şnurul). Ritul funerar este puţin cunoscut. unele 148 www. şi o serie de aşezări-gigant (“protourbane”).ro . de peste 350000 kmp. Născută prin evoluţia culturii Precucuteni. Ceramica culturii Cucuteni a avut o calitate deosebită. cu suprafaţa de sute de hectare şi mai multe mii de locuinţe: Taljanki. Majdaneţk. înainte de arderea vaselor.

economico-sociale (păstoritul predominant) şi politico-militare (conflictele din Asia Centrală. 2002). Din sinteza cucutenienilor cu noi elemente stepice s-au născut civilizaţiile specifice eneoliticului final de la răsărit de Carpaţi: Gorodsk-Usatovo.cimec. tracii. Horodiştea-Erbiceni şi FolteştiCernavoda II. germanii. Eneoliticul final (numită şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului) (aprox. unele lucrate din roci foarte dure. 1993. cu puternice influenţe sudice.). celţii. A fost o perioadă caracterizată printr-o mai mare instabilitate a habitatului. Cernavoda III şi Coţofeni. materializate şi în schimbarea unor elemente ale ritului şi ritualului funerar (morminte tumulare.ro . niciuna. Dintre manifestările etno-culturale ale acestei perioade se evidenţiază: Horodiştea-Folteşti-Cernavoda II. 2002). Anatolia ). a avut la bază o multitudine de cauze: climatice (aridizarea subboreală). remarcânduse topoarele de luptă.morminte având caracter de cult (sacrificii umane) (MarinescuBîlcu. de inspiraţie megalitică. începută în cea de-a doua jumătate a mileniului al IV-lea bc. S-au produs o serie de mutaţii spirituale. 3000/2700–2500 bc) a rezultat din restructurarea etno-culturală a civilizaţiilor din eneoliticul clasic graţie pătrunderii tot mai masive a comunităţilor pastorale nomade şi seminomade din stepele nord-pontice şi caspice Această situaţie cultural-istorică. 149 www. s-au conturat şi vehiculat mai multe ipoteze şi teorii. Culturile eneoliticului final reprezintă împletirea diferitelor fonduri şi tradiţii. reflectată în caracterul sezonier al aşezărilor şi predominarea locuinţelor adâncite. sau din bronz arsenical. din păcate. În cadrul utilajului litic şi metalurgic s-au realizat numeroase arme. cu construcţie interioară. inclusiv din silex. Ursulescu. Caucaz. Referitor la formarea acestei mari familii etno-lingvistice. naviforme (Ursulescu. neîntrunind o majoritate a susţinătorilor. venite din partea epocii bronzului anatoliano-egeo-helladic şi est-central europene încadrate în aşa-numitul proces de indo-europenizare a spaţiului carpato-danubiano-pontic configurându-se elementele timpurii ale popoarelor şi limbilor europene ale epocii bronzului (grecii. illirii. slavii). apariţia necropolelor de incineraţie etc.

în special sudice. şi mormintele de inhumaţie cu scheletele depuse în cutii de piatră–ciste. la unele culturi (Glina. Din împletirea unor comunităţi ale culturii amforelor sferice (varianta volhyno-podoliană) cu cele ale culturii HorodişteaErbiceni s-a format. pătrunşi în jumătatea nordică a Moldovei. venite din aria culturală GorodskUsatovo (formată din fondul tripolian). Costişa). născută din evoluţia fondului culturii Cernavoda I. Cultura Horodiştea-Erbiceni/Brânzeni-Gordineşti (în Rep. s-au transmis în epoca bronzului. locuinţe.. estul Munteniei şi Dobrogea este cunoscută cultura Folteşti-Cernavoda II. Monteoru. care a devenit specific. Suceava. lumii tracice. Au fost confecţionate. Piatra Neamţ. peste 100 morminte). fiind compus din două culturi principale: Horodiştea-Erbiceni şi Folteşti-Cernavoda II. De aceea. Basarabi. din partea culturilor bronzului helladic. Acesta a evoluat în eneoliticului final. grupul cultural Suceava (necropola de incineraţie de la Suceava. cultura Horodiştea-Erbiceni a intrat în contact cu purtătorii culturii amforelor sferice. a comunităţilor culturii amforelor sferice. ulterior. la care s-a adăugat revitalizarea unor elemente locale de tradiţie gumelniţeană şi cucuteniană şi asimilarea unor influenţe sudice ale epocii bronzului egeoanatolian şi balcanic.a. pe fond cucutenian şi Cernavoda I. vase askoi şi amforete. uneori colective– Dolheştii Mari. În partea de sud a Moldovei. în special. materializată în dispariţia scoicii pisate din 150 www. alături de care s-au impus ceramica incizată şi cea decorată cu şnurul. cu şnur şi liniuţe.cimec. cu resturile de incineraţie depuse în gropi simple. domeniu în care s-a renunţat la stilul spiralo-meandric în favoarea celui geometric. Continuitatea unor forme de cultură materială se observă şi în organizarea habitatului (tip de aşezare. s-au păstrat o serie de influenţe mai vechi: parţial ceramica pictată. de tradiţie cucuteniană. fortificaţii) Pe parcursul evoluţiei sale. asupra cărora s-au exercitat mai multe influenţe.ro .Complexul cultural Horodiştea-Folteşti-Cernavoda II a rezultat din îmbinarea mai multor culturi şi grupuri culturale. Moldova) s-a format pe fond Cucuteni final la care s-au adăugat o serie de elemente răsăritene. Băceşti ş. Mai multe dintre elementele acestei culturi (vasele cu corp sferic şi decor imprimat. şi nordice. în special amforele globulare. în nordul Moldovei.

a unor noi valuri de populaţie pastorală nord-pontică. în aceeaşi perioadă. Către sfârşitul perioadei. estul Austriei. fiind urmaşa directă a culturii Cernavoda I.cimec. Bodrogkeresztúr. Dolj) s-a născut prin uniformizarea şi revitalizarea fondului local al eneoliticului dezvoltat (Sălcuţa. s-a dezvoltat cultura Cernavoda III. Oltenia. În sudul Banatului au evoluat. au fost cunoscute şi morminte sporadice de incineraţie. Transilvania şi Banat. Slovacia. la începutul epocii bronzului (a doua jumătate a mileniului al III-lea bc). comunităţile culturii Kostolac care s-a răspândit. Pătrunderea. având trei faze şi mai multe variante locale. Sfârşitul culturii Coţofeni s-a produs odată cu evoluţia spre faza a III-a (Câlnic). de la Dunărea Cultura Coţofeni (jud. În partea de vest a spaţiului carpato-danubianopontic au pătruns purtătorii culturii Baden (Austria). 151 www.pasta vaselor şi rara utilizare a decorului şnurat. s-a ajuns la o uniformizare culturală în tot spaţiul est-carpatic. extrem de variată ca forme.ro . în partea de sud a ţării. vestul României. purtătoare a grupului mormintelor tumulare cu ocru. influenţele sale resimţindu-se pe spaţii mult mai largi. Aceasta a cuprins vestul Munteniei. În aceeaşi perioadă. formându-se complexul cultural Horodiştea-Folteşti-Cernavoda II. pe lângă inhumaţii plane sau tumulare. sudul Poloniei până în nordul Serbiei şi al Croaţiei (Ursulescu. când a întreţinut legături cu cultura învecinată Glina III–Schneckenberg. 2002). ornamentul predominant fiind alcătuit din şiruri de crestături şi brâie mărunt crestate. Pe fondul iniţial Galatin-Sălcuţa IV-Băile Herculane-Cheile Turzii-Hunyadihálom. mai ales. care a cunoscut o vastă răspândire din Cehia. s-au grefat noi impulsuri din lumea bronzului egeean (helladic). care s-a perpetuat până la începutul epocii bronzului. în limba rusă) şi extinderea treptată a culturii Glina IIISchneckenberg au determinat încetarea acestui complex cultural. realizat prin împunsături succesive. în Serbia. Cernavoda I). în groapă simplă (Jamnaja. specifică pentru epoca bronzului. În cadrul ritului funerar. avea un decor specific. Multe forme de cultură materială s-au perpetuat şi se observă o continuare a metalurgiei a bronzului cu arsen Ceramica.

dovleac (Cucurbita). deoarece “izolarea” faţă de Lumea Veche i-a conferit o anumită individualitate şi fenomene specifice. în zona SUA. existând o îmbinare interesantă între comportamentul culegătorului şi cultivatorului. America centrală şi nord-vestul Americii de Sud) reprezintă un spaţiu particular în perioada societăţilor producătoare de hrană∗. Cu toate acestea. şi „Perioada formativă” (aproximativ 2500-).ro . pentru spaţiul mexican. a fost domesticit din teosint. De aceea. pentru cartof. cartofi dulci (Solanum tuberosa) şi manioc (Manihot esculenta). manioc şi fasole. 152 www. se cunosc două centre relativ timpurii de cultivare a unor plante comestibile: regiunea mezoamericană (America centrală). a fost domesticită în zona andină peruviană. pentru porumb (Zea mays). fasole (Phaseolus vulgaris).CAPITOLUL 17 SOCIETĂŢILE PRODUCĂTORILOR DIN ZONA AMERICANĂ Zona americană (sudul Americii de Nord. ∗ Pentru zona americană nu se uzitează termenul de neolitic ci formule particulare ca „Arhaicul târziu” (aprox. nu acelaşi lucru se poate spune despre animalele domestice. dacă numărul plantelor cultivate este suficient de mare. cea mai cunoscută cereală din zona în aflată în discuţie. în aproape toată America perioadei (Mexic. tuberculii (cartofii dulci şi maniocul). Porumbul. în timp ce fasolea. de unde s-au răspândit şi în alte teritorii. este greu de precizat care este perioada de inventare a agriculturii în America (mileniile al IX-lea–al VIII-lea bc). America centrală). în spaţiul american. Astfel. Dovleacul a fost cultivat în America Centrală şi Mexic. şi zona central-andină (Anzii centrali). în Munţii Anzi şi America Centrală. Modul de viaţă neolitic a fost inventat şi a avut caracteristicile sale.cimec. 7000-2000 BC).

la Guila Naquitz pe valea Oaxaca (Mexic). tigva. folosită în alimentaţie. să extragă substanţa otrăvitoare din tuberculii de manioc. făina de manioc. dar ca plantă de cultură era prezentă în valea Tehuacan (Mexic) din mileniul al V-lea bc. la cultura diferitelor specii ale cerealei americane. America păstrează aceeaşi particularitate.Paleobotanişti consideră că strămoşul sălbatic al porumbului este teosintul. Mai mult. pentru ca. 153 www. ardeiul iute. neputându-se spune. au fost cultivate: amarantul. oamenii ferindu-se să consume părţile aeriene şi fructele acestor plante. îngroşate. mai apoi. probabil şi în cele vecine. fructele arborelui de cacao etc. 1974). alpaca(Lama pacos) şi lama (Lama lama) fiind cunoscute şi domesticite pe platourile andine ale Americii de Sud (mileniul al IV-lea bc). (Gorenstein. a fost domesticit în America centrală. aceasta fiind perioada în care s-ar fi trecut. dintre care una cu opt şiruri de boabe. în zona central-andină. pe care leau cultivat doar pentru tulpinile lor subterane. şi să prepare aşa-numita tapioca. încă din stadiul de culegător. în zona mexicană. care sunt otrăvitoare. bogate în substanţe de rezervă (proteine şi amidon). teritoriile sudice şi nord-americane rămân. sau culese: diferite varietăţi comestibile de cactuşi. în regiunea mezoamericană. să fie cultivat.cimec. Tot din această ultimă regiune era cunoscut. porcul de India (Sus scrofa indica). ale cărui boabe au fost mai întâi culese. Tolstoy. cu precizie când a fost cultivată. Cu toată multitudinea de fenomene etno-culturale. nelămurite pe deplin. de pe la 6500 bc. Ulterior. Fasolea sălbatică a fost cunoscută din mileniile al IX-lea–al VII-lea bc.ro . Culesul tuberculilor comestibili a condus nemijlocit la cultura cartofului şi maniocului. Forbis. alunele de pământ. prin mileniul al II-lea bc curcanul (Meleagris galloparo). Lanning. Ulterior. oamenii au învăţat. un spaţiu de cercetare . asupra căruia vom stărui într-o perioadă următoare. floarea soarelui. şi la Guitarrero (Chile). în mileniile al VI-lea–a l V-lea bc. În ceea ce priveşte creşterea animalelor.

de compoziţie şi culoare diferită. obiecte de cult şi vase. în sens mai larg. engobe). aplicată. Aculturaţie (s. talismane. verde-albăstrui. Anfiladă = modalitate de construcţie constând dintr-un şir de clădiri.. cu vine transparente. -ιου) = termen de origine grecească care desemnează etimologic – care înlătură relele.GLOSAR Acolit. utilizat ca piatră semipreţioasă.) = însoţitor. mult mai evoluate. sufixe şi infixe) sau ale unei aşezări umane de tipul adunat. άποτρόπαιος. n.) = varietate de gips cu aspect de marmură albă. ofrande şi ceremoniale de a poseda şi determina un caracter protector 154 www. Alabastru (s. deumită după un sat din Danemarca. se referă la calitatea unor artefacte cultice (amulete. transformarea unei culturi prin contactul cu o altă cultură superioară.) = care uneşte. expiator (a şterge. de portice sau colonade care se succed în linie dreaptă Angobă = peliculă subţire de argilă obţinută dintr-o suspensie fină. datată între 9800-8800 bc. în preistorie acest adjectiv se aplică atunci când se vorbeşte despre caracteristicile unei limbi. s. a răscumpăra o greşeală. un personaj sau o divinitate de rang superior.. Amazonit = varietate de feldspat microclin. m. sacrificii. adună. la exteriorul şi interiorul recipientelor. Aglutinant. prin pensulare sau scufunda-rea vasului. în care cuvintele se formează prin adăugarea de afixe (prefixe. pentru acoperirea porozităţilor şi pregătire pentru realizarea decorului. din care s-au confecţionat diferite piese ornamentale. ispăşitor). în sens larg. -ă (s. Apotropaic (gr.cimec. în cadrul unor culte şi practici magico-religioase. ca adjectiv. f. f. -ă (adj.ro . mai laes prin pictare (fr. reprezentări etc). persoană sau divinitate care urmează.) = preluarea de către o populaţie a unor elemente superioare de civilizaţie materială şi de ordin spiritual sau a întregii culturi a unei alte populaţii. ale cărei elemente le împrumută. care aglomerează. Alleröd = fază de încălzire climatică.

datată între 5500-2500 bc. datată între 68005500. ca acolit al zeităţilor feminine ale fecundităţii şi fertilităţii. în timpul perioadelor glaciare. care a dus la o importantă transgresiune marină şi o dezvoltare a pădurii de foioase termofile. considerat simbol al elementului masculin. Askos (oi) = cuvânt grecesc utilizat pentru denumirea recipientelor de piele (burduf) sau. în vreme ce în regiunile dinspre nord şi sud constituia. a vaselor care imită forma trupului unor animale. Cistă = cutie. Bucranii au fost descoperite în diferite complexe de cult şi sanctuare sau au fost reprezentate pe artefacte cultice. din care au supravieţuit gheţarii polari.cimec.împotriva neşansei.ro . în diferite civilizaţii orientale şi europene. prin extensie. ladă. numită astfel după un lac din Danemarca. sarcofag de piatră. demonilor şi duhurilor cu putere malefică. care apare. viril. prin modelare în lut sau prin simboluri picturale pe ceramică. poate cu rol de fundare. Atlantic = fază climatică postglaciară (holocenă). Bölling = fază de încălzire climatică. nenorocirilor. Bucraniu (s. 155 www. pe uscat sau pe apă. în timpul căreia s-a instalat în Europa un climat cald şi uscat. în special plastică antropomorfă) realizată în cadrul locuinţei sau în aşezare. care avea. Betel = specie de piper agăţător (Piper betel). Carpaţi). o mare întindere (calora continentală şi banchizele). termenul a fost uzitat pentru a defini un complex cultural din chalcoliticul final cen-tral şi vest-european (sfârşitul mileniului III bc).) = frontalul taurului şi. datată între 11250 – 10300. Campaniform = în formă de clopot. paharul în formă de clopot întors. Bothros (oi) = termen grecesc care desemnează o groapă rituală (cu materiale de ofrandă. ca principală formă ceramică. Calotă glaciară = masă de gheaţă care acoperea. culmile montane de la latitudinile mai mici (Alpi. n. Boreal = fază climatică postglaciară (holocen). întregul craniu care reprezenta efigia întregului animal. caracterizată printr-un climat cald şi umed (optimum climatic atlantic). ghinionului. vrăjmaşilor. prin extensie.

Secundar. din care cauză este numit Eiszeit (Karl Schimper. perioadă antropogenă (A. Reboul). există şi unele dolmene care se prelungesc de-a lungul a mai multor zeci de metri. numită “masă de piatră” după etimologia din limba bretonă (dol = masă. şi Henri Reboul. Dryas = perioadă climatică numită după o plantă din familia rozaceelor. Werner. Spre sfârşitul ultimei glaciaţii (între 14 000 şi 8 300 ani bc. Pavlov. perioadă glaciară (J. Desnoyer. fiind divizat în două perioade. Dolmen – construcţie funerară megalitică. Anthropozoikum (Cehia şi Slovacia). cel mai adesea ale mai marilor vremii. alées couvertes. Période anthropéienne (A. în care au apărut mamiferele actuale şi omul. utilizate în Europa de vest şi nord-vest. în Andaluzia (Spania). compartimen-tate sau cu transept. P. Geikie. ca acoperiş. Mane-Groh din Franţa).cimec. 1922) şi antropogen (literatura rusă). 2000000 ani-prezent). cu sau fără coridor de acces. Vézian. en. quartus-al patrulea). aşezaţi vertical. 1830). format din trei pietre: doi montanţi. erau adesea ridicate în vederea înhumărilor colective. termen geologico-istoric introdus în secolul al XVIII-lea de A. Faţă de alte ere. şi o placă orizontală. În detaliu.ro . 1835). ulterior adăugându-se argumentele stratigrafice şi paleontologice (J. 1865). Data de început a cuaternarului a fost fixată convenţional de către UIQ la 1800000 ani. tipică pentru munţii înalţi şi tundră. până la 156 www. pleistocenul şi holocenul.Cuaternar = (lat. 1829. formând aşa-numitele “alei acoperite” (fr. geologii au stabilit o serie de variaţii climatice ciclice. Chr. men = piatră). gallery grave). din mileniile V – II î. Alături de construcţiile singulare (Keriaval/Carnac. folosindu-se studiile stratigrafice ale sedimentelor conti-nentale şi carotajele efectuate în sedimentele oceanice din diferite puncte ale globului. 1874). Aceste morminte monumentale. cu un model simplu. Această denumire a fost acceptată oficial la Congresul geologic Internaţional de la Bologna (1888) şi desemnează ultima perioadă geologică din istoria planetei noastre (aprox. aşa cum este marele dolmen de la Antequera. Terţiar şi Cuaternar. cu foarte multe variante. cuaternarul se caracterizează printr-o răcire globală a climatului. Période Homozoïque (A. care diviza trecutul geologic în Primar.

Eponim = termen grecesc care înseamnă cel care (-şi) dă numele unei localităţi. Firnis = amestec lichid alcătuit din ulei vegetal sau răşini. fenomen complex. caracterizat prin scăderea temperaturii medii anuale. în unele zone până la începutul borealului). prin care se realiza căsătoria sacră. oxizi minerali. mai puţin precizate.) = termen utilizat pentru a desemna o serie de practici magico-religioase. numite de calotă. de asemenea. permo-carbonifer (emisfera sudică) şi cuaternar (pleistocen). În decursul evoluţiei geologice au fost identificate g. G. ighidi). manifes-tare. de asemenea. geologic. f. cuaternară a fost un fenomen cvasi-general.ro . în Eurasia. care a avut ca urmare dezvoltarea. έπιφάνεια=apariţie. silurodevonian (America de Sud şi Africa). hidrologic şi paleoclimatic. aparenţă) credinţe şi practici magico-religioase legate de înfăţişarea sau venirea unei zeităţi. o unire. cu acţiune sicativă.începutul preborealului. Epifanie = (gr. II şi III.cimec. unor mari mase de gheaţă. caracterizate prin instalarea unui peisaj de tundră. acoperită cu dune de nisip întinse şi mobile (sin. pentru a se stabili o cronologie locală. regiuni. grup social. Australia. prin extensie reprezintă denumirea care este dată luciului specific ceramicii greceşti (un fel de smalţ). După zonele de extindere a maselor de gheaţă se cunosc: glaciaţii continentale. seminţii. America de Sud. glaciaţii montane sau alpine şi glaciaţii oceanice sau de banchiză. în precambrian. denumite diferit de la zonă la zonă. pe importante suprafeţe ale uscatului şi apelor. sub toate formele sale. termenul desemnează şi luciul intens al categoriilor ceramicii fine din alte epoci (neolitic – epoca fierului). fiecare cu o cronologie specifică. Hierogamie (s. din cauze terestre şi cosmice conjugate. cambrian. Glaciaţie = (lat. două perioade temperate au separat trei faze reci: Dryas I. desemna magistratul care dădea numele anului. Erg = regiune sahariană mai joasă. din cadrul unor religii şi mitologii. glacies-gheaţă). Groenlanda şi America de Nord. fiind cunoscută. Africa. Oceania şi Antarctida. o împreunare 157 www.

cu una sau mai multe camere.. în zona europeană. definind o grotă artificială în care erau depuse mai multe cadavre. cu diferite cronologii relatice şi absolute. subatlantic (umed şi rece).cimec. Lapislazuli (s. de diferite dimensiuni. de aceea.. care conduc la unele modificări ale peisajului vegetal şi faunistic. Interstadiu = perioadă de încălzire relativă în cadrul unei glaciaţii. subactual. atlantic (cald şi umed). epocă recentă. a cuplului/cuplurilor divine. holos-tot. subboreal (cald şi uscat). kainos-nou. caracterizată printr-o uşoară încălzire a climei.) = mineral numit lazurit. considerat piatră semipreţioasă. opacă. care a fost utilizată pe scară largă în Orient. Holocen = (gr. Hipogeu = mormânt săpat în piatră care înlocuieşte grota naturală. pontocaspice. la rândul ei. până în prezent. Interglaciar = perioadă caracterizată printr-un climat mai cald. introdusă de Paul Gervais (1847). aluvium. a doua subdiviziune a cuaternarului. care începând cu mileniul al IV-lea bc au introdus acest tip de monument funerar. a făcut obiectul unui intens comerţ. prin extensie se denumirea se aplică populaţiilor pastorale stepice.. Chr. boreal (cald şi uscat). Kurgan = termen care desemnează un mormânt de inhumaţie sau incineraţie deasupra căruia s-a ridicat o construcţie sub formă de movilă (tumul). numit şi actual. cu ocazia unor ceremoniale calendaristice. temperat. ochii) ale statuilor. situată între două perioade glaciare. Chr. cuprinsă între 12000/10000 î. materializată printr-o uşoară topire a gheţarilor. de la zonă la zonă. n. recent). cuprinzând perioada postglaciară. subâmpărţită. din neoliticul timpuriu până în timpul marilor civilizaţii. χολός. bărbile. 158 www. de culoare albastră intensă.ro . în mai multe perioade: preboreal (rece şi uscat). pentru realizarea unor podoabe. pentru trasarea unor detalii anatomice (părul. кαίνός. în Orient şi 10000/8000 î. legate de cultele fecundităţii şi fertilităţii.fizică şi simbolică. Zonele de ocurenţă se găseau în Afganistan şi în regiunea lacului Baikal şi. aşa cum este în zilele noastre holocenul. cu o durată destul de scurtă.

) = divinitate masculină sau simplu muritor care era acolitul unei divini-tăţi feminine a fertilităţii şi fecundităţii. care au fost prelucrate prin retuşare. în Europa de vest. Chr. dendrocronologia etc. se face prin coroborarea arheologiei cu unele ştiinţe naturale de graniţă. translucidă. formată prin răcirea rapidă a lavei. în timpul glaciaţiunilor. de nord sau de est. Cele mai vechi monumente megalitice sunt cunoscute către 4500 î. geomorfologia. Peisajul regiunilor periglaciare este sub influenţa câtorva fenomene particulare. esenţial pentru înţele-gerea funcţionării şi evoluţiei societăţilor umane preistorice. prin cioplire. acestea răspândindu-se. pe crestele munţilor din cele două emisfere. Paredru (s. pe o arie largă. care are o spărtură concoidală. mi-cromorfologia. Astăzi regiunile periglaciare (unde pământul rămâne îngheţat în adân-cime tot timpul anului) reprezintă 1/5 din suprafaţa totală a continentelor: în jurul cercului polar arctic (nordul Americii de Nord. ulterior. pingos. malacologia. climatul dominant în aceste zone. solifluxiunea. unele temple circulare din Mediterana occidentală etc. dolmenele. aleile acoperite. Paleomediu = mediul sau cadrul natural al epocilor preistorice. carpologia. ihtiologia. În trecut. izolate sau nu. ocupa zonele care sunt astăzi temperate. solurile poligonale. cu duritatea de 6-6. fisurile de îngheţ. dând. m. Obsidian = rocă vulcanică efuzivă. 159 www. cum sunt: arheozoologia. sticloasă. aşchii şi lame deosebit de tăioase. stelele funerare. determinate esenţial de ciclul îngheţ/dezgheţ (cryoturbaţiunea. vorbind de interacţiune continuă dintre om şi mediu.ro . prin extensie. Siberia) şi. Reconstituirea p.cimec. neagră-cenuşie.Megaliţi = monumente arheologice realizate din una sau mai multe pietre ridicate sau aranjate şi îmbinate fără zidărie. Se încadrează în această denumire menhirele. de diferite culori: alb-cenuşie. gelifracţiunea. domeniul p. moviliţele înierbate etc). până în Europa centrală.5 (scara Mohs). în afară de această zonă. pedologia. antracologia. Periglaciar = termen ce desemnează regiunile reci unde îngheţul este important (dar care nu sunt acoperite permanent de gheaţă) şi. palinologia.

utilizate pentru pictura corporală sau pentru realizarea de însemne. ale cărui reprezentări în pictură. datată între aproximativ 12. creşterea nivelului mării (submersia unor strâmtori – Behring. kainosnou.5 milioane ani şi 2 milioane ani BP. 160 www. P. care a avut. fallus = termen grecesc care desemnează organul sexual masculin (penis). SE asiatic)... în principal circulare sau pătrate. la rândul său. πλείστος. P. acceptată ulterior şi de Ed. cu desene geometrice în relief pe partea mai lăţită. continuând şi în prezent. de către cercetătorii neo-eneoliticului balcanic pentru a denumi diferitele spaţii de depozitare a cerealelor. cu diametrul/latura de aprox. Forbes (1846). (numit şi Holocen) este marcat printr-o încălzire generală a climatului cu toate consecinţele sale: topirea gheţarilor.Phallus (-oi). gravură şi sculptură sunt binecunoscute în preistorie şi istorie ca simboluri ale fecundităţii. Pleistocen = (gr. a mai fost denumit şi diluvium. prin extensie. Pas-de-Calais. acest termen a fost folosit. termen prin care se indică o serie de obiecte conice. P. în fostele regiuni reci. cu forme şi dimensiuni variabile. Pintaderă = pecete. desemnând depozitele geologice în care 70% din fosile aparţin unor genuri şi specii actuale. кαίνός. Chr. Psihopomp = termen elen care desemnează atribuţiile unei divinităţi sau ale unui individ care conduce defunctul sau sufletul acestuia în lumea de apoi şi are grijă de acesta. printre caracteristicile sale fiind stadiile glaciare şi interglaciare şi desprinderea omului din lumea animală. în special de uz gospodăresc. înlocuirea. fertilităţii şi forţei generatoare.ro . recent). amplasate în interiorul locuinţelor. 1 m. Pithos (oi) = termen vechi grecesc care desemnează un vas mare de provizie. a debutat. în emisfera nordică pe la 10000 / 8000 î. sigiliu (în spaniolă/ portugheză). mai multe etaje geocronologice Postglaciar = perioadă din istoria Pământului care a urmat ultima glaciaţie (Würm). denumită astfel de Charles Lyell (1839). cunoscute din neoliticul vechi. prima subdiviziune a cuaternarului. a tundrei cu pădure. Pliocen = perioada de sfârşit a neogenului.cimec. pleistos-cel mai.

fluviilor şi râurilor. v. poate avea mai multe cauze: topirea gheţarilor în perioadele 161 www. Mycene. Creta. Exemple edificatoare sunt: Marea Stepă Rusă şi Marile Câmpii nord-americane. Regresiune = coborâre generală a nivelului marin. geografic printr-o “retragere” a coastelor litorale şi o acoperire cu apă a unor părţi a continentelor. În funcţie de aceste procese. O t. p. cu o anticameră rectangulară. Stepa se prezintă ca o vastă întindere de ierburi înalte (gramineele) fără arbori. care au servit fie ca locuinţe fie în calitate de construcţii funerare. strâmtă şi înaltă în care se bate smântâna pentru a se alege untul. Sunt cunoscute în Orient din mileniul al VI-lea bc. Existenţa regresiunilor explică prezenţa unor aşezări preistorice aflate sub nivelul marin actual (ca Ferman-ville. Stabulaţie = sistem perfecţionat de creştere a animalelor în adăposturi. Stepă = mediu bio-geografic care se află. eliberate de greutatea gheţarilor în perioa-dele interglaciare. răspândindu-se apoi până în zona Asiei centrale. d . cu furaje pregătite pentru perioada de iarnă. caracterizată. vântului. lacurilor şi izurilor. d.ro .) = vas de lemn sub formă de trunchi de con. traducânduse d. în Canalul Mînecii sau grota Cosquer în Mediterana. mai mult sau mai puţin vaste. gheţarilor. apelor subterane etc). după înclinarea pantei nivelului continental. în interiorul continentelor. de regulă. în culturile Hassuna şi Halaf.Putinei (s. unde climatul este uscat şi temperaturile contrastante. o înălţare a continentelor din cauze tectonice sau o ridicare izostatică a maselor continentale. Tholos (oi) = termen grecesc care desemnează un edificiu rotund. O r. ridicat din cărămizi de lut sau din piatră.p. Sediment = depozit de materiale minerale şi organice a căror formare este datorată unor variate procese de transport (acţiunea mării. Anatolia. ultimele traversate altădată de turmele de bizoni.n. mediile sedimentare sunt mai mult sau mai puţin favorabile conservării siturilor preistorice. cu acoperişul în formă de cupolă. Ciclade. poate acea mai multe cauze: eliberarea apelor oceanice de către gheţari.cimec. o putină mică. ambele în Franţa). în epocile glaciare. v. d. Transgresiune = creştere generală a nivelului mării. geografic prin “ridicarea” unor suprafeţe de uscat.

Tundră – mediu bio-geografic caracterizat printr-o vegetaţie joasă formând o stepă discontinuă. uadi/wadi) Vernis = soluţie alcătuită din răşini şi solvenţi. datat aproximativ între 4000000 şi 2000000 de ani BP.ro . Italia). T.cimec. se află la originea “plajelor înalte” care pot fi observate în diferite puncte ale globului. chiar şi cele temporare. salcia arctică etc. Tundra acoperă cea mai mare parte a domeniului periglaciar. o scu-fundare a continentelor din cauze tectonice. Piemont. cu rol ornamental şi protector. 162 www.) = peruzea. în epocile glaciare. plante cu bulbi) împreună cu câţiva arbuşti pitici (mesteacănul pitic. denumită astfel după un afluent al Dunării din Bavaria. din diferite zone deşertice sau nu (pl. Pareto. pentru neolitic şi eneolitic desemnează luciul care se observă pe suprafaţa unor vase pictate. considerată fază de trecere de la pliocen la pleistocen. aplicată pe anumite suprafeţe. încăr-cate de greutatea gheţurilor. 1865). compusă din specii persistente (muşchi. Turcoază (s. formează un strat neted.). utilizată în neolitic şi eneolitic pentru confecţionarea unor obiecte de podoabă.interglaciare. care. Ued = termen arab care desemnează cursurile de apă. ciuperci. licheni. Würm = Ultima glaciaţie cuaternară alpină. o coborâre izostatică a continentelor. subdiviziune geo-cronologică a cuaternarului (L. f. piatră semipreţioasă de culoare albastră-verzuie. lucios. Villafranchian = (Villafranca d’Asti.

Aumassip.. Londres. Marianovič Br. o Atlas 1994 .. Lyon. Paris. Excavations at Choga Bonut: the Earliest Village in Susiana. M. From Hunters to Farmers. în Dictionnaire de la Préhistoire. Néolithique Méditerranéen.org/Michelsberg. vol. în Dictionnaire de la Préhistoire. Paris.. Aumassip. The Oriental Institute News and Notes. PUF. PUF. PUF. PUF. o Amiran. Higushi 1982. D. 1988 b – Amblard S.edu/OI/IS/ALIZADEH/NN_SPR97/NN_Spr9 7. L’Europe orientale. în Dictionnaire de la Préhistoire. Iran. The Michelsberg Culture. în Dictionnaire de la Préhistoire. o Ambrose 1984 – Ambrose S. 1997 . o Amblard. o Amblard. 153. I.. în Dictionnaire de la Prehistoire. 2001 – Baldia Maximilian. 163 www. Berkeley. http://wwwoi. o Aurenche. New York..18. Paris. 1988 c – Amblard S. Aumassip. The Ancient Pottery of The Holy Land. Jerusalem-Ramat Gan: Massada Press. Brandt (eds). în J. Aumassip G.237/TRB.cimec. o Amblard.. Maison de l’ Orient. Dalma.html o Aikens. o Benac. A. Higushi T Prehistory of Japan. 1988 – Amblard S... Néolithique saharo-soudanais... Academic Press. 2002 – Baldia Maximilian. 1993 – Benac A.. 1988 – Aurenche O.* * * Atlas des sites du Proche Orient. http://www. Aumassip G. Liège. 1988 a – Amblard S.htm.uchicago. o Amblard. http://209. o Baldia.. Funnel Beaker Kultur. The Introduction of Pastoral Adaptions to the Highlands of East Africa. Les Balkans du nord-ouest. Néolithique guinéen.htm o Baldia. H. PUF. Spring 1997. Iran. 1994. în Atlas du Néolithique européen.Abbas Alizadeh. Aumassip G. Clark. Marijanovič. No.ro .comp-archaeology.BIBLIOGRAFIE o (Abbas.217. Aikens C.Amiran R. Paris. Néolithique de tradition capsienne. Paris. 1969 . S.

. Chicago. Bucureşti. Todorova.. vol. o Casal 1978 – Casal J. John.html. în Atlas du Néolithique européen. Bugo-Dnestrovskaja kultura. în Journal of Near Eastern Studies. 1993 – Comşa E. Kiev. 2001 – The Neolithic Mosaic on the North European Plain. o Chapman.. L’Europe orientale. Naissance des divinités. Paris. III.. The Agricultural Revolution. o Childe. Blanchet. Naukovo Dumka 164 www.o Bojadjiev. 1944 . Bucureşti. Dimov. San Francisco. Todorova Henrietta.. C. 1993 – Bojadjiev J.-M. The Vinča Culture of SouthEast Europe. o Danilenko. Maison de L’Orient ancien (“Série archéologique”. Les premiers villages de SyriePalestine du IX-e – VII-ème millénaire avant J. ed. vol. 1974 – Camps G. http://www. Londres Yale University Press. 1988 – Chapman. BAR-Intern. Doin. 1979. a III-a. o Braidwood 1960 a. N.Braidwood R. Hunters. în Préhistoire Européene.-Cl. vol. vol. Civilizaţia Indusului şi enigmele ei. Lyon.. Les Balkans orientaux. L’Europe orientale. Liège. Series. I. .Braidwood R. Liège. o Cauvin 1994 – Cauvin J. Scientific American. o Constantin. New Chalcolithic Material of Samarran Type and its Implications. 1994 – Chapman J. Sursko-Dneprovskaja kultura. 1985 a – Danilenko V.. o Danilenko. în Arheologija Ukrainskoj SSSR..Cauvin J.-C.. Liège. o Cauvin 1978 . Naukovo Dumka. în Atlas du Néolithique européen. în Atlas du Néolithique européen.princeton. La révolution des symboles au Néolithique. Le nord de la France(Bassin Parisien). Făurirea civilizaţiei. o Braidwood 1960 b .. în vol..Braidwood et alii. Ed. naissance de l’agriculture. o Bogucki. o Chang. în Arheologija Ukrainskoj SSSR. Farmers and Civilisations. Meridiane. Old World Archaeology. o Braidwood et alii.ro . The Archaeology of Ancient China. Kiev. o Camps. o Comşa.6. o Chapman.. 2 B.. I. L’Europe occidentale.. N. La Roumanie meridionale.edu/~bogucki/mosaic. Excabvations in the Plain of Antioch.. Les civilisations préhistoriques de Maghreb et du Sahara. Paris. The Earlier Assemblage Phase. The Origins of Farming în South-East Europe. Blanchet J. Dimov T. Ştiinţifică.cimec. Ed. 1985 b – Danilenko V.. New Haven. 1966 – Childe Gordon Vere. 3). 117 (I-II). 1998 – Constantin Cl. 1977 – Chang K. I.

o Gimbutas. Humanitas. Forbis R. 1988 a . o Gorenstein. San Francisco.huji. o Gimbutas. PUF. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Japon. o De Bergh. PUF. PUF. Ed. Ed. Ottino.).-L. o Huot 1987 . 1966. H. 1970 – Guilane J. o French.ro .De Bergh M. Paris.. N. La Prehistoire dans le monde. în Dictionnaire de la Préhistoire. 1988 b . o Garanger. Renfrew C. 1993 – Garfinkel Yosef.. Tolstoy P. o Deshayes 1978 – Deshayes J. http://www. Cann. St. în vol. Meridiane. Ed... Civilizaţia marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici. E. Les civilisations néolithiques du Midi de la France. Tolstoy. Ed. Paris.French D. o Gimbutas. R. Lanning E. 1989 b – Gimbutas Marija. J. The World of Old Europe. 1961. Chişinău. Lanning. I. Longshan (culture de). Bucureşti. 1989 a – Gimbutas Marija.Huot J. N. Scientific American. Jomon (Complexe culturel). J. Civilizaţiile vechiului Orient.htm.. Campbell. o De Bergh. 1992 – Eliade M.. Forbis. Campbell. 1989.il/Archaeology/golan/articlem.Éditions 165 www. Paris. în Dictionnaire de la Préhistoire. Sixth Preliminary Report. Ottino P. 1974 – Gorenstein S. Chine. 1976 o Dixon.. Bucureşti..Dixon J.. Obsidian and the Origin of Trade. Ottino P. 17. o Garfinkel. Hunters. 1997 – Gimbutas Marija. vol. The Language of the Goddess. Carcassonne. o Guilane. Old World Archaeology. în Paleorient 19/1. în Dictionnaire de la Prehistoire... (ed.. 1991 – Gimbutas Marija. Excavations at Can Hasan.. Făurari şi alchimişti. PUF. Prehispanic America. Bucureşti. o Eliade. The Yarmukian Culture in Israel. Yangshao (culture de). Bucureşti. Meridiane. Cann J. Paris.cimec. Préhistoire de la Mésopotamie.De Bergh M. R. Civilizaţie şi cultură. Martin’s Press.hum. 1989. R. . în Anatolian Studies. Renfrew 1979 . Chine.ac. New York. Farmers and Civilisations. Ottino.o De Bergh 1988 – De Bergh M. 1966. Ed. o Eliade. 1992 – Garanger J. 1996 – Eliade M.. The Civilisation of the Goddess. N. o Gimbutas.

Bucureşti. 1966 – Lhote H. Ed. V-VI. Éditions Corvina... Prehistoric Japanese Arts: Jomon Pottery.cimec. o Kalicz. o Lazarovici. la plaine pannoniene. 1954 – Kenyon Katheen. în Mesopotamia. E. Liège. o Kidder. în Atlas du Néolithique européen. Old World Archaeology. 1993 – Kazdová Eliska. o Kalicz. o Jeunesse. I. Hereditas. ediţia Recherches sur les civilisations. Paris.. L’Est de la France. o Lhote. 1984 . Liège. 1970 . vol. în vol..-F. vol. 1970-1971 – Ippolitoni F. Petrequin.Kalicz N. Nauka. N. ADPF. Pakistan. 1988 a – Lichardus-Itten Marion. 2 A. I. L’Asie centrale des origines à l’Âge du Fer. o Kenyon. Frescele din Tassili.du CNRS. The Pottery of Tell esSawwan: Firs Season. o Lichardus et alii 1985 . o Lichardus-Itten. La Protohistoire de l’Europe. PUF. o Ippolitoni. Paris. Néolithique et Chalcolitique entre la Méditeranée et la Mer Baltique.. San Francisco.. Farmers and Civilisations. o Khlopin 1963 – Khlopin I. I: Pamyatnika rannego eneolita yužnoi Turkmenii. 1988 . Paris. Le bassin du Danube moyen. L’âge de pierre et de cuivre en Hongrie. Eneolit yužnich oblastei Srednei Asii.. L’Europe occidentale. Tokyo and Palto Alto. vol. o Jarrige. Scientific American.. Hunters. Dieux d’argile. Les Carpathes méridionales et la Transylvanie.L’Helgouach J. PUF. récent et l’Énéolithique ancien de Moravie. Petrequin P. L’Europe orientale. Paris. 1998 . 166 www. în Dictionnaire de la Préhistoire. . o L’Helgouach. 1993 – Lazarovici Gh. Meridiane. o Kohl. în Atlas du Néolithique européen.ro . Baluchistan. Ancient Jericho..-F. Liège. Le Néolithique moyen. Paris. Liège.Jarrige J. în Atlas du Néolithique européen. 1993 – Kalicz N. Mehrgarh. în Atlas du Néolithique européen.Lichardus et alii. Céramique linéaire.Kohl P. ERAUL. vol. L. o Kazdová. în Dictionnaire de la Préhistoire. Liège. 1998 – Jeunesee Chr. în Atlas du Néolithique européen. Kodanska International Ltd. 2 B. 1968 – Kidder J. 14. L’Ouest de la France. MoscovaLeningrad. Budapest. Piningre. L’Europe orientale. L’Europe occidentale. L’Europe orientale. Piningre J...

Paris. o Mellaart 1970 – Mellaart J. o Masson. Camalich Massieu. Le nord-est de la Peninsule Iberique (et les Baleares). Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României . vol. D. o Martin Socas. (MIA. Safar F. o Liu Jung. 1983 – Mandics Gy.. Budapesta. I. L’Europe orientale.cimec. în Atlas du Néolithique européen. în Dictionnaire de la Préhistoire.. L’Europe orientale. A. o Makkay. M.. vol. 2 B. o Mandics. 1988 c – Lichardus-Itten Marion. Camalich Massieu M. Moscova. 180). Liège. Londres.. I-II. Çatal Hüyük. Liège.. 1993 – Marijanovič Br. Gonzales Quintero. în Atlas du Néolithique européen.. Thames & Hudson.. în Indo-Pacific Prehistory Association. Gonzales Quintero P. 1998 – Martin Socas D. 167 www. Sarianidi 1972 . în Atlas du Néolithique européen. o Lichardus-Itten. Civilitzaţia şi culturile Africii Vechi. PUF. L’Europe occidentale. IV.cultura Bodrogkeresztúr. o Masson. PUF. în Journal of Near Eastern Studies.6. 1999 – Luca S. Céramique linéaire occidentale. 2 B. Poselenie Džejtun. 1965 – Mellaart J. Céramique Pointillée. vol. I. Ed. vol. Les Balkans centraux et la Pannonie du sud. New York. Some Observations on the Archaelogical Site of Hemudu. Canberra.. Earliest Civilisations of Near East. Nauka. Tell Hassuna.ro . The University Press. I. L’Andalousie. 2 vol.Excavations at Hacilar. în Dictionnaire de la Préhistoire. L’Europe occidentale. Liège. Sarianidi V. Edinburg. Turkmenia before the Achaemenids. Central Asia. Sport-Turism. o Marijanovič. o Mellaart 1971 – Mellaart J. Safar 1945 . 1998 – Martin Colliga A. Liège. o Luca. o Lloyd.. Paris. 1982 – Makkay J. Zhejand Province. 1993 – Marinescu-Bîlcu Silvia. 1988 b – Lichardus-Itten Marion.Lloyd S. 1971 – M asson V. o Mellaart. Bucureşti. Paris. Jardin des Arts-Tallandier. Alba Iulia. în Atlas du Néolithique européen..Masson V. une des premières villes du monde.o Lichardus-Itten. o Marinescu-Bîlcu.. Les Carpathes orientales et la Moldavie.. A magyarországi neolithikum kutatásának új eredményei. o Martin Colliga. M. 1985 – Liu Jung.

în Arheologija Ukrainskoj SSSR. I.. în vol. vol. în Man and Environment. Hesperides. PUF. în Atlas du Néolithique européen. Cultura Petreşti. 1992 – Paul I. Errances. Farmers and Civilisations. Ed.. o Müller-Karpe. în Dictionnaire de la Préhistoire.Mohen J. W. 168 www. 1985 b – Telegin D. Scientific American. La Slovaquie occidentale. Petrescu-Dîmboviţa. Neoliticul timpuriu. 1985 a – Telegin D. Liège. în Arheologija Ukrainskoj SSSR. I.. Ja. VI. Paris. I. Al. A. Old World Archaeology. préhistoire des lacs de Chalains et de Clairvaux : 4000-2000 av.o Mohen. Néolithique pastoral. Kiev. o Müller-Karpe. 1993 . o Phillipson. în Dictionnaire de la Prehistoire.-P.. Petrequin. Naukovo Dumka. o Ursulescu. The Hissar Neolithic Culture of Soviet Central Asia... 1988 a – Phillipson D. vol. An Earlier Agricultural Revolution. BAI IV. 1988 – Petrequin Pierre. Paris. 1988 b – Phillipson D. Jungsteinzeit. o Teleghin. Petrequin Anne. Kultura neolita s jamočnogrebenčatoj keramikoj. Naukovo Dumka. M. 1993 – Seferiadis Ch. 1988 . Dnepro-Doneckaja kultura... Paris.Pavuk J. Enciclopedică. în *** Istoria Românilor. München. PUF.-C. o Paul. o Teleghin. în Arheologija Ukrainskoj SSSR. La Grece. J. Handbuch der Vorgeschichte. I. Vulpe. 1968 – Müller-Karpe H. Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen. coord. San Francisco. o Phillipson. Iaşi. Bucureşti. Wilhekm 1972 – Solheim II Wilhekm G. Ed. I. în vol. în Atlas du Néolithique européen. Srednestogovskaja kultura i pamjatniki novodanilovskogo tipa v Podneprov’je i stepnom Levoberež’je Ukrainy. M. vol. Le Néolithique des lacs. Naukovo Dumka. Bucureşti. La civilisation de la céramique rubanée dans les régions orientales de la Roumanie. Néolithique léopoldien. W. Dritter Band. 2001 – Ursulescu N. Liège. Ja. L’Europe orientale. Museion. o Neprina. o Petrequin. Zweiter Band.. Cardial.cimec.. 1974 – Handbuch der Vorgeschichte. 1985 – Neprina V. Hunters. Kupferzeit. o Solheim. L’Europe orientale.ro . în Dictionnaire de la Préhistoire. o Pavuk.. o Seferiadis. PUF. München. Kiev. 1990 – Ursulescu N. Kiev. o Ranov 1982 – Ranov V. o Ursulescu.

A.. Le Midi Mediterraneen de la France.ro . 1959 . Leiden. Nauka. 1988 a – Vila A. 169 www. 1981 – Vinogradov V. o Van den Berghe. Mérimdé (culture de). Drevnie okhtniki i rydolovy sredniaziatskogo meždurečja. în Dictionnaire de la Préhistoire. o Wittle. Paris. Moscova. L’Europe occidentale. Începuturile istoriei pe teritoriul României. Company (Study in Ancient Civilisation). Amsterdam. Paris o Vinogradov. 1998 – Vaquer J...o Ursulescu. în Dictionnaire de la Préhistoire. Korucutepe III. Cambridge University Press. Gerzéen. o Vila. 1988 b – Vila A.cimec. o Vaquer. Archéologie de l’Iran ancien.. North Holland Publ. în Atlas du Néolithique européen. Iaşi. Neolithic Europe: A Survey. 1985 – Wittle Alasdair. Casa Editorială „Demiurg”. Liège...Van den Berghe L. 2002 – Ursulescu N. Cambridge.Van Loon M. o Vila. o Van Loon 1980 . Brill.

T. T. dicoccum (turgidum). Renfrew) 170 www. Cann. 2.ILUSTRAŢII Fig. 3. 1. Specii moderne de grâu: Triticum monococcum.cimec. aestivum Fig. Surse mediteraneene şi orientale de obsidian (după Dixon. Harta Semilunii fertile cu asocierea siturilor neolitice aceramice şi dovezilor de practicare a agriculturii timpurii ( după American Society of Agronomy) Fig.ro .

Lichardus et alii) 171 www. 4. Kenyon. Piese de aramă din Bulgaria. plastică şi planuri de locuinţă de la Mureybet (după Cauvin. Plastică antropomorfă din Orient (PPN) (după Cauvin J. România şi Ucraina (după Tringham) Fig. 6. 8. Ipostaze ale Zeiţei-Mamă ilustrate în plastica de la Hacilar VI (după Mellaart) Fig. craniu modelat cu lut şi plan de locuinţă PPNB (după Perrot. Cauvin. Piese litice. 5.ro . plastică. osteologice.Fig. Piese litice.cimec. osteologice.) Fig. Cauvin şi Lichardus et alii) Fig. 9.

ro .Fig.cimec. 7. Situri neolitice şi eneolitice din Orientul Apropiat (după Dictionnaire de la Préhistoire) 172 www.

13. Cauvin. 11. Perrot. 12. Lichardus et alii) Fig. Cultura ShaarhaGolan/Munhata (după Stekelis. Materiale arheologice descoperite la Byblos încadrate în neoliticul timpuriu (A). târziu (C) şi eneolitic (D) (Dunand.cimec.ro .Fig. Cauvin) Fig. mijlociu (B). Ceramică Halaf de la Tell Arpachiyah (după Mallowan & Rose) 173 www. Ghassoulian (după Amiran) Fig. 10.

Soof. Lichardus) Fig.cimec. Ceramică cultura Hassuna (a-g). Hijara. Aurenche. Safar. (după Kirkbride. 17. Ziegler) 174 www. Samarra (h-j) şi Hajji Muhammed (k-m). Ippolitoni. (după Mellaart. 14. Materiale Umm Dabagijah/Sotto (1-11). 15. Samarra (12-17) şi Halaf (18-26). Industrie litică. Locuinţe Hacilar (mileniului VI bc) (după Mellaart) Fig. 16. Lloyd Safar.ro . ceramică. Herzfeld. Lichardus) Fig. Oates.Lloyd. Abu-es.Fig. piese de cult şi sanctuare de la Çatal Hüyük (după Mellaart.

cimec. Cultura Jarmo Braidwood.Fig. 22. Mustafa. Ceramică Obeid II/Hajji Muhammed (după Ziegler) Fig. 19. 20. Mellaart) (după Fig. 21. Mortensen. Ceramică Obeid II şi III (după Safar. Lloyd) Fig. Ceramică Samarra de la Baghouz (după Mesnil du Buisson) Fig.ro . 18. Vas pictat Tal-i Bakun (după Deshayes) 175 www.

ro . 24. Vas Sialk (după Deshayes) Fig. M. M. 26.cimec. 28. Ceramică de tip Sialk (după Ghirshman) Fig.Fig. Masson) Fig. 25. Ceramică Dzejtun (după V. 23. Planul aşezării Anau I A (după V. M. Masson) 176 www. Vas Susa I (după Casal J-M) Fig. Masson) Fig. 27.Planul aşezării Džejtun (după V.

Materiale arheologice Anau II (1-19) şi Namazga II (20-36) (după V. M.Fig. 30.cimec. Materiale Anau I B (după V. M.ro . 29. Masson) Fig. Masson) 177 www.

Motive decorative Togau şi corespondenţe (după Casal J-M) Fig. 33. Harta siturilor preistorice din zona extrem orientală (după DP) 178 www. Locuinţă Yangshao de la Banpo (după Chang K C) Fig.cimec.ro .Fig. 31. 32.

Ceramică aparţinând culturii Yangshao (după Chasng K. 4). 36.) Fig. 37.ro .) Fig.) Fig. 35. Ceramică Dawenkou (după Chang K. Ceramică din situl Hemudu (niv. C. 38. Ceramică Longshan (după Chang K. C.C. Modalităţi de relizare a îmbinărilor din lemn în situl Hemudu (după Liu Jung) Fig.Fig.cimec. 34. începutul mil V bc (după Liu Jung) 179 www.

cimec.Fig. Situri din SE Asiei cu dovezi de practicare a agriculturii şi creşterii animalelor în Holocen (după American Society of Agronomy) Fig. 40. Ceramică Jomon (după DP) 180 www. 39.ro .

Fig. 43.cimec.) Fig. Situri cu picturi rupestre bovidiene din Sahara (după Lhote) 181 www.) Fig. 44.ro . 41. 42.-P. Vas Damous el Ahmar (Algeria) (după Champs-Fabrer) Fig. Ceramică de la Tagalagal/Aïr (Niger) (după Roset J. Ceramică de la El Kiffen (Maroc) (după Bailloud G.

46. Materiale Nagadian II/Gerzeean (după Petrie. 47. Materiale Nagadian I/ Amratian Fig. Materiale Badariene Fig. 45. 48. Vila) 182 www. Tamrit.cimec.Fig. Reprezentări ale bovidianului (după Lhote) Fig.ro .

Vase piatră Hyrax Hill (după M. 50. D. 51. Vechea Europă (după M. Complexe neolitice timpurii din Peninsula balcanică şi valea Dunării (după M. 49. 52.Fig. M. Piese aparţinând culturii Protosesklo (după Seferiadis Ch.cimec.ro . Gimbutas) Fig. Leakey) Fig. Gimbutas) Fig.) 183 www. I.

Ceramică Rakhmani (după Seferiadis) Fig.ro . 54. M. M. planul staţiunii eponime (F) (după Lichardus J. 53. I.) 184 www.) Fig.cimec.Fig.. 55. Seferiades Ch. I. Ceramică Dimini (A-E). Ceramică aparţinând culturii Sesklo (după Seferiadis Ch.

Ceramică Karanovo II (după Bojadjiev. Todorova) Fig. 58. Dimov. Dimov. 60. Todorova) Fig. Ceramică Dikili Tash-Slatino (după Bojadjev. Dimov. Artefacte ale culturii Poljanica (după Bojadjiev. Todorova) 185 www. Todorova) Fig. 57.ro . 56.cimec.Fig. Ceramică Marica (după Bojadjiev. 59. Dimov. Todorova) Fig. Ceramică Gradešnica (după Bojadjiev. Dimov.

Fig.cimec. Todorova) Fig. Dimov. Ceramica Kodžadermen-Karanovo VI (după Bojadjiev.) 186 www. 62. 61.ro . Todorova) Fig. 63. Dimov. Ceramica culturii Krivodol (după Bojadjiev. Ceramică şi plastică Starčevo (după Marijanovič Br.

Fig.ro . 66.) Fig. 67. Ceramică Impresso-Cardial Calabria (Italia) (după Ammerman) 187 www. Ceramică cardială din sudul Franţei (după Vaquer J. 64.) Fig. Müller-Karpe H. 65. Ceramică şi plastică Vinča (după Marijanovič) Fig.cimec. Ceramică şi plastică Vinča (după Lichardus J.

Kothingeichendorf (după Lichardus J. Bylany. Tešetice. Postoloprty (după Lichardus J. 3. Zwenkau. 4. 1.) Fig. 5. Fortificaţii neolitice din centrul Europei. 2. Langweiler 9. 3. 70. Deiringen-Ruploh. 4.Fig. 1. 68.cimec. 2. Bochum-Harpen. 69.ro .) 188 www. Locuinţe neolitice centraleuropene. Situri neolitice şi eneolitice din Europa mileniilor V-IV bc (după DP ) Fig. Köln-Lindenthal.

72.ro .cimec. ) Fig. Müller-Karpe H. Ceramică punctată timpurie (1-6-15) şi târzie (2-5) (după Zápotocká M. 6-15) şi Šarka (2-5) (după Lichardus J. Müller-Karpe H.Fig. Ceramică liniară din Boemia (1.) Fig. 74.) Fig. Ceramică liniară occidentală timpurie (Slovacia şi Moravia) (după Lichardus J. 73. Müller-Karpe H. Lichardus J... Ceramică Želiezovce (după Lichardus J. 71.) 189 www.

. Ceramică liniară din zona rhenană (după Lichardus J..Fig. V.cimec. Muller S. 75. Lichardus J.) Fig. Ceramica culturii Rössen (după Lichardus J..J. 77.ro .) Fig.) 190 www. Ceramica culturii cu gâtul în formă de pâlnie (TRBK) (după Becker C.. Ebbesen . Glob P. 76. Muller-Karpe H.

Ceramică Cerny (după Lichardus J. 79.) Fig.cimec. 78. 80. Ceramică şnurată din estul Germaniei (după Behrens H. Ceramica paharelor campaniforme din Olanda (după Guilaine) Fig.ro .) Fig. Ceramica culturii Michelsberg (după Lüning J. 81.) 191 www.Fig.

) Fig.ro .) Fig. (după L'Helgouac'h. 85. Bailloud.Fig. Joussaume) Fig. 84. Ceramica culturii Bükk (după Lichardus J.cimec. Ceramica grupului Chaséean (după Guilaine) Fig. 82.) 192 www. 83. Secvenţa neolitică din Bretagne (Franţa). Ceramică aparţinând culturii Cortaillod (după Petrequin P. 86. Ceramica culturii Horgen (după Petrequin P.

) 193 www. 89. Formele ceramicii Bodrogkeresztúr (după Patay P.ro .) Fig. 90. Piese arheologice aparţinând culturii Tisza (după Kalicz N..cimec. 88.. Formele ceramicii Tiszapolgár (după Kalicz N. Fiorano. Müller-Karpe H.) Fig. 91.. Bocca Quadrata (Bagolini B. Müller-Karpe H.Fig. Muller-Karpe H.) Fig. Ceramică cardial. 87. Lichardus J.) Fig.. Ceramic culturii Lengyel (după Lichardus J.

Danilenko) 194 www. BugN. Fasani L.Fig. Lichardus J.ro . Ceramică aparţinând culturilor Lagozza. S StogII. Cornaggia-Castiglioni O. Jamnaja (Berezanska. Remedello şi paharelor campaniforme (Barfieldl.93. SurskN. 92.) Fig. NipruD.cimec.

2700 aprox. ASPECTE ŞI GRUPE CULTURALE PROTOaprox. Cernavoda III. 4250 N Mijlociu 6000. 1900-1700 TRANZIŢIA aprox. Suplac. Coţofeni. Tiszapolgár/Rom âneştiBodrogkeresztúr/ Gorneşti. Vinča C. NEOLITIC (?) 6000 6500- Schela (?) Cladovei NEOLITIC aprox. Amfore sferice. Baden Kostolac aprox. 5000 aprox. Gilău. Tisa.ro . Precucuteni Cucuteni-Ariuşd Gumelniţa. Vinca A-B. 5000-3500 TIMPURIU aprox. FolteştiCernavoda II. Vădastra Hamangia evoluată.T I Târziu C Gura BaciuluiCârcea Starcevo-Criş I-II. Cernavoda I HorodişteaErbiceni.E O (cristalizat) L I 5000. Petreşti.I T I C Final aprox. Ciumeşti-Pişcolţ Starcevo-Criş IIIIV. 5500-5000 CRONOLOGIA ABSOLUTĂ (C14 necalibrat-bc) PERIODIZAREA ACTUALĂ (NeoEneoliticul) Timpuriu (?) CULTURI .cimec.VECHEA LOGIA DE PERIOCONTACT DIZARE (Neoliticul) aprox. Sălcuţa. 3500-2800 NEOLITIC MIJLOCIU aprox. 3750 4250Timpuriu E N E O L Dezvoltat 3750. Dudeşti. Hamangia incipientă Boian. Ceramica liniară. Turdaş Iclod. 2800-1900 NEOLITIC TĂRZIU aprox. DE LA 2500 NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI 2700- 195 www.CRONO.

Ursulescu N. Materiale Vinča-Turdaş (după Lazarovici Gh.cimec.Fig. Sanctuarul de la Parţa (după Lazarovici Gh. 95.ro .) Fig. Ceramică Ciumeşti (după Lazarovici Gh. Ceramica Starčevo-Criş (după Marinescu-Bîlcu S.) Fig.) 196 www.. 94. 97.) Fig. 96.

Fig. Ceramică a culturii Dudeşti (după Comşa E. 100.) 197 www..Ceramică liniară (după Marinescu-Bîlcu S.ro . Ceramica culturii Hamangia (după Berciu D. 98.) Fig. Ursulescu N. 99.) Fig.cimec.

) Fig.cimec. 103.) Fig. Ceramică a culturii Gumelniţa (după Dumitrescu Vl.) 198 www. 104. 101. Ceramică Sălcuţa (după Ursulescu N. 102.Fig.) Fig. Ceramica culturii Petreşti (după Paul I. Ceramică Precucuteni (după Marinescu-Bîlcu S.ro .

Vulpe Al...cimec. Monah D.) 199 www.. Ceramica pictată a culturii Cucuteni (după Petrescu-Dîmboviţa M. Dumitrescu Vl.ro .Fig. 105.

Iaşi. BAI. Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI. Iaşi. T. Codrin-Valentin Chirica.Arnăut. 1997.BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA IASSIENSIS La civilisation de Cucuteni en contexte européen. Iaşi. I. V. IX. V.Chirica. Iaşi. 1987. VI. XI. II. N. V.cimec. Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI-XIII. Teodor. BAI. BAI. V. Le Paléolithique de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc. Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen. Iaşi. Vestigii getice din cea de a doua epocă a fierului în interfluviul prutonistrean. 1996. BAI. 1996. 1987. BAI. BAI. I. BAI. Arta şi religia paleoliticului superior în Europa Centrală şi Răsăriteană. Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos. Gisements paléolithiques de Mitoc.Chetraru. Dan Gh.ro . La genèse et l'évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie. BAI.Chirica. Iaşi. X. BAI. Iaşi. IV. VIII. 1989. 200 www. R. VII. V.Borziac. I.Spinei. 1996. 1996. III. 1991. 2001. BAI. 1996. Chirica.Ursu-Naniu. Iaşi. Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa. Iaşi. The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians. BAI. Iaşi. Tentiuc.

cimec.www.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful