Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristici:

* sunt numeroase; * aproape toate izvorăsc din Carpaţi;

APELE CURG ĂTOARE

* majoritatea râurilor se varsă în Dunăre; * pe unele râuri s-au construit lacuri de acumulare şi hidrocentrale (produc curent electric) * sunt bogate în peşte; * apa lor se foloseşte la irigaţii. Râuri importante :

1.din estul ţării: Siretul

3. din sudul ţării: Cerna

Dâmboviţa

Prutul

Jiul

Prahova

Moldova

Oltul

Argeşul

Bistriţa 2. din vestul ţării: Someşul

Mureşul

Ialomiţa 4. din Dobrogea: Teliţa

Crişul Repede

Tisa

Taiţa

Crişul Negru Crişul Alb

Timiş

Casimcea

DUNĂREA izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră – Germania;

 

este al doilea fluviu ca mărime din Europa, după Volga;

străbate zece ţări şi trece prin patru capitale.

capitale :

Caracteristici:

* este cea mai mare apă curgătoare din România; * se desfăşoară între Baziaş şi Sulina, pe o lungime de 1 075 km; * adună cea mai mare parte a apelor râurilor din România; * pe Dunăre circulă vapoare – este navigabilă;

* este folosită la producerea curentului electric, pe cursul ei fiind construite hidrocentralele de la Porţile de Fier; * apa sa este folosită pentru irigaţii; * cea mai mare bogăţie a Dunării o constituie peştele.

Ţine minte !

* Locul,de unde un firicel de apă iese la suprafaţa pământului şi curge,se numeşte izvor. * Apele mai multor izvoare care se adună în văi şi curg împreună formează un pârâu. * Apele mai multor pâraie se adună la un loc şi formează o apă curgătoare mai mare numită râu. * Apele râurilor,în drumul lor,se unesc şi formează o apă curgătoare cu albia mai largă şi mai adâncă.Aceasta se numeşte fluviu. * Fluviile se varsă de obicei într-o mare.

* La vărsare unele fluvii formează o deltă .Aici depun nisipurile şi mâlurile pe care le-a purtat,formând cu timpul noi fâşii de pământ. * Semnul convenţional cu care redăm pe hartă râul este o linie şerpuită de culoare albastră. * La noi în ţară fluviul Dunărea formează o deltă , numită Delta Dunării. * Apele curgătoare mai mici, care se varsă într-o apă curgătoare mai mare, se numesc afluenţi. * Locul unde se întâlnesc două ape curgătoare poartă numele de confluenţă. * Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg, adică albia.

Afluenţi şi confluenţă

Caracteristici: * sunt numeroase; * aproape toate izvorăsc din Carpaţi; APELE CURG ĂTOARE * majoritatea râurilorţ ări şi trece prin patru capitale. • ţări : Germania, Austria , Slovacia , Ungaria , Croaţia, Serbia , România, Bulgaria, R. Moldova , Ucraina • capitale : Viena , Bratislava , Budapesta , Belgrad . Caracteristici: * este cea mai mare apă curgătoare din România; * se desfăşoară între Baziaş şi Sulina, pe o lungime de 1 075 km; * adună cea mai mare parte a apelor râurilor din România; * pe Dunăre circulă vapoare – este navigabilă; * este folosită la producerea curentului electric, pe cursul ei fiind construite hidrocentralele de la Porţile de Fier; * apa sa este folosită pentru irigaţii; * cea mai mare bogăţie a Dunării o constituie peştele. Ţine minte ! * Locul,de unde un firicel de apă iese la suprafaţa pământului şi curge,se numeşte izvor. * Apele mai multor izvoare care se adună în văi şi curg împreună formează un pârâu . * Apele mai multor pâraie se adună la un loc şi formează o apă curgătoare mai mare numită râu. * Apele râurilor,în drumul lor,se unesc şi formează o apă curgătoare cu albia mai largă şi mai adâncă.Aceasta se numeşte fluviu. * Fluviile se varsă de obicei într-o mare. * La vărsare unele fluvii formează o deltă .Aici depun nisipurile şi mâlurile pe care le-a purtat,formând cu timpul noi fâşii de pământ. * Semnul convenţional cu care redăm pe hartă râul este o linie şerpuită de culoare albastră. * La noi în ţară fluviul Dunărea formează o deltă , numită Delta Dunării . * Apele curgătoare mai mici, care se varsă într-o apă curgătoare mai mare, se numesc afluenţi. * Locul unde se întâlnesc două ape curgătoare poartă numele de confluenţă. * Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg, adică albia . Afluenţi şi confluenţă Albia unui râu * Orice apă curgătoare are două maluri: malul drept şi malul stâng . " id="pdf-obj-0-193" src="pdf-obj-0-193.jpg">

Albia unui râu

Caracteristici: * sunt numeroase; * aproape toate izvorăsc din Carpaţi; APELE CURG ĂTOARE * majoritatea râurilorţ ări şi trece prin patru capitale. • ţări : Germania, Austria , Slovacia , Ungaria , Croaţia, Serbia , România, Bulgaria, R. Moldova , Ucraina • capitale : Viena , Bratislava , Budapesta , Belgrad . Caracteristici: * este cea mai mare apă curgătoare din România; * se desfăşoară între Baziaş şi Sulina, pe o lungime de 1 075 km; * adună cea mai mare parte a apelor râurilor din România; * pe Dunăre circulă vapoare – este navigabilă; * este folosită la producerea curentului electric, pe cursul ei fiind construite hidrocentralele de la Porţile de Fier; * apa sa este folosită pentru irigaţii; * cea mai mare bogăţie a Dunării o constituie peştele. Ţine minte ! * Locul,de unde un firicel de apă iese la suprafaţa pământului şi curge,se numeşte izvor. * Apele mai multor izvoare care se adună în văi şi curg împreună formează un pârâu . * Apele mai multor pâraie se adună la un loc şi formează o apă curgătoare mai mare numită râu. * Apele râurilor,în drumul lor,se unesc şi formează o apă curgătoare cu albia mai largă şi mai adâncă.Aceasta se numeşte fluviu. * Fluviile se varsă de obicei într-o mare. * La vărsare unele fluvii formează o deltă .Aici depun nisipurile şi mâlurile pe care le-a purtat,formând cu timpul noi fâşii de pământ. * Semnul convenţional cu care redăm pe hartă râul este o linie şerpuită de culoare albastră. * La noi în ţară fluviul Dunărea formează o deltă , numită Delta Dunării . * Apele curgătoare mai mici, care se varsă într-o apă curgătoare mai mare, se numesc afluenţi. * Locul unde se întâlnesc două ape curgătoare poartă numele de confluenţă. * Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg, adică albia . Afluenţi şi confluenţă Albia unui râu * Orice apă curgătoare are două maluri: malul drept şi malul stâng . " id="pdf-obj-0-197" src="pdf-obj-0-197.jpg">
Caracteristici: * sunt numeroase; * aproape toate izvorăsc din Carpaţi; APELE CURG ĂTOARE * majoritatea râurilorţ ări şi trece prin patru capitale. • ţări : Germania, Austria , Slovacia , Ungaria , Croaţia, Serbia , România, Bulgaria, R. Moldova , Ucraina • capitale : Viena , Bratislava , Budapesta , Belgrad . Caracteristici: * este cea mai mare apă curgătoare din România; * se desfăşoară între Baziaş şi Sulina, pe o lungime de 1 075 km; * adună cea mai mare parte a apelor râurilor din România; * pe Dunăre circulă vapoare – este navigabilă; * este folosită la producerea curentului electric, pe cursul ei fiind construite hidrocentralele de la Porţile de Fier; * apa sa este folosită pentru irigaţii; * cea mai mare bogăţie a Dunării o constituie peştele. Ţine minte ! * Locul,de unde un firicel de apă iese la suprafaţa pământului şi curge,se numeşte izvor. * Apele mai multor izvoare care se adună în văi şi curg împreună formează un pârâu . * Apele mai multor pâraie se adună la un loc şi formează o apă curgătoare mai mare numită râu. * Apele râurilor,în drumul lor,se unesc şi formează o apă curgătoare cu albia mai largă şi mai adâncă.Aceasta se numeşte fluviu. * Fluviile se varsă de obicei într-o mare. * La vărsare unele fluvii formează o deltă .Aici depun nisipurile şi mâlurile pe care le-a purtat,formând cu timpul noi fâşii de pământ. * Semnul convenţional cu care redăm pe hartă râul este o linie şerpuită de culoare albastră. * La noi în ţară fluviul Dunărea formează o deltă , numită Delta Dunării . * Apele curgătoare mai mici, care se varsă într-o apă curgătoare mai mare, se numesc afluenţi. * Locul unde se întâlnesc două ape curgătoare poartă numele de confluenţă. * Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg, adică albia . Afluenţi şi confluenţă Albia unui râu * Orice apă curgătoare are două maluri: malul drept şi malul stâng . " id="pdf-obj-0-199" src="pdf-obj-0-199.jpg">

* Orice apă curgătoare are două maluri: malul drept şi malul stâng.