Sunteți pe pagina 1din 1278
1 Motor ş i periferice 10A ANSAMBLU MOTOR Ş I PARTE INFERIOAR Ă MOTOR 11A
1
1

Motor şi periferice

10A
10A

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

11A
11A

PA RTE SUPERIOARĂ Ş I FA ŢĂ MOTOR

12A
12A

AMESTEC DE CARBURANT

12B
12B

SUPRAALIMENTARE

13A
13A

ALIMENTARE CU CARBURANT

13B
13B

INJECŢIE DIESEL

13C
13C

PREÎNCĂLZIRE

14A
14A

ANTIPOLUARE

16A
16A

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

17A
17A

APRINDERE

17B
17B

INJECŢIE BENZINĂ

X84, şi B84 sau C84 sau E84 sau G84 sau K84 sau L84 sau S84

OCTOMBRIE 2005

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

19A
19A

RĂCIRE

19B
19B

EŞAPAMENT

19C
19C

REZERVOR

19D
19D

SUSPENSIE MOTOR

X84, şi B84 sau C84 sau E84 sau G84 sau K84 sau L84 sau S84

OCTOMBRIE 2005

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale."

Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.

Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006

Megane II - Capitolul 1CuprinsPagina

10A
10A

Megane II - Capitolul 1

Cuprins

 

Pagina

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A-1

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A-4

Carter inferior: Demontare - Remontare

10A-6

Ulei motor: Golire - Umplere

10A-30

Filtru de ulei: Demontare - Remontare

10A-40

Schimbător de temperatură apă - ulei: Demontare - Remontare

10A-46

Senzor presiune ulei:

Demontare - Remontare

10A-48

Sondă de nivel de ulei:

Demontare - Remontare

10A-53

Pompă de ulei: Demontare - Remontare

10A-55

Presiune ulei: Control

10A-59

Suport multifuncţional:

Demontare - Remontare

10A-62

Ansamblu motor - cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A-73

Senzor turaţie şi poziţie:

Demontare - Remontare

10A-167

11A

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Presiune la sfârşitul compresiei: Control

11A-1

Curea de accesorii:

Demontare - Remontare

11A-2

Fulie accesorii arbore cotit:

Demontare - Remontare

11A-13

Curea distribuţie: Demontare

-

Remontare

11A-15

Lanţ distribuţie: Demontare - Remontare

11A-100

Capac chiulasă: Demontare - Remontare

11A-101

Arbore cu came: Demontare

-

Remontare

11A-102

Chiulasă: Demontare - Remontare

11A-103

Decantor de ulei: Demontare

-

Remontare

11A-171

Garnitură de chiulasă:

Demontare - Remontare

11A-173

Strângere chiulasă

11A-247

12A

AMESTEC DE CARBURANT

 

Caracteristici

12A-1

Admisie aer: Descriere

12A-11

Rezonator de aer:

Demontare - Remontare

12A-17

Filtru de aer: Înlocuire

12A-18

Filtru de aer: Demontare - Remontare

12A-19

Cuprins

12A

AMESTEC DE CARBURANT

 

Cutie ltru de aer:

Demontare - Remontare

12A-21

Debitmetru de aer:

Demontare - Remontare

12A-36

Debitmetru de aer:

Demontare - Remontare

12A-38

Volet de oprire motor:

Demontare - Remontare

12A-39

Volet de admisie aer:

Demontare - Remontare

12A-41

Cutie clapetă uture:

Demontare - Remontare

12A-49

Cutie clapetă uture:

Curăţare

12A-54

Conductă de admisie:

Demontare - Remontare

12A-56

Repartitor admisie:

Demontare - Remontare

12A-59

Cală portinjectoare:

Demontare - Remontare

12A-74

Colectori: Demontare - Remontare

12A-80

Colector eşapament:

Demontare - Remontare

12A-85

12B

SUPRAALIMENTARE

 

Supraalimentare: Precauţii pentru reparaţie

12B-1

Turbocompresor: Demontare

-

Remontare

12B-5

Conductă de ulei turbocompresor: Demontare

-

Remontare

12B-39

Regulator de presiune:

Control

12B-41

Supapă de reglare presiune de supraalimentare

12B-47

Schimbător de căldură aer- aer: Demontare - Remontare

12B-49

13A

ALIMENTARE CU CARBURANT

Circuit de alimentare cu benzină

13A-1

Circuit de alimentare cu motorină

13A-2

Circuit de alimentare cu motorină: Schemă funcţională

13A-3

Pompă de amorsare manuală: Demontare - Remontare

13A-4

Filtru de benzină:

Generalităţi

13A-16

Filtru de motorină:

Demontare - Remontare

13A-17

Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare

13A-24

Pompă de benzină electrică:

Control

13A-30

13B

INJECŢIE DIESEL

 

Caracteristici

13B-1

Injecţie diesel: Caracteristici

13B-7

Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie

13B-12

Implantare elemente

13B-27

Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente

13B-43

Calculator de injecţie diesel:

Demontare - Remontare

13B-56

Martor luminos injecţie

13B-62

Strategie injecţie - Aer condiţionat

13B-64

Turaţie de ralanti

13B-66

Gestionare centralizată temperatură apă

13B-67

Con gurare calculator:

13B-68

13B
13B

Cuprins

INJECŢIE DIESEL

Pompă de înaltă presiune:

Demontare - Remontare

13B-69

Actuator de debit:

Demontare - Remontare

13B-103

Regulator de presiune carburant: Demontare - Remontare

13B-113

Venturi: Demontare - Remontare

13B-119

Conductă de retur motorină:

Demontare - Remontare

13B-126

Rampă de retur carburant injectoare de motorină:

Demontare - Remontare

13B-129

Protector rampă de injecţie:

Demontare - Remontare

13B-135

Conductă de înaltă presiune:

Control

13B-139

Conductă de înaltă presiune:

Înlocuire

13B-142

Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă:

Demontare - Remontare

13B-149

Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector:

Demontare - Remontare

13B-164

Rampă de injecţie:

Demontare - Remontare

13B-180

Senzor presiune rampă

13B-205

Senzor presiune rampă:

Demontare - Remontare

13B-206

Senzor de temperatură carburant: Demontare - Remontare

13B-214

Debit de scurgere injectoare:

Control

13B-225

Injector motorină: Demontare - Remontare

13B-229

Injector motorină: Control

13B-250

INJECŢIE DIESEL

Injectoare: Con gurare

13B-251

Accelerometru: Demontare - Remontare

13B-252

PREÎNCĂLZIRE

Cutie de pre-postîncălzire:

Demontare - Remontare

13C-1

Bujii de preîncălzire:

Demontare - Remontare

13C-2

Comandă de pre- postîncălzire

13C-10

ANTIPOLUARE

Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare

14A-1

Circuit de reciclare vapori de benzină: Control

14A-3

Absorbant de vapori de benzină: Demontare - Remontare

14A-5

Absorbant de vapori de benzină: Control

14A-7

Reaspirare vapori de ulei

14A-9

Circuit de reaspirare vapori de ulei: Schemă funcţională

14A-18

Recirculare gaze de eşapament: Descriere

14A-20

Recirculare gaze de eşapament: Schemă funcţională

14A-23

Electrovană de recirculare gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-25

Cutie de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare

14A-37

Răcitor gaze de eşapament:

Demontare - Remontare

14A-50

ANTIPOLUARE

Cuprins

17B
17B

Suport de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare

14A-65

Conductă rigidă de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare

14A-66

Electrovană de recirculare gaze de eşapament:

Curăţare

14A-76

PORNIRE - ÎNCĂRCARE

Circuit de încărcare:

Identi care

16A-1

Sistem de pornire:

Identi care

16A-2

Alternator: Demontare - Remontare

16A-4

Demaror: Demontare - Remontare

16A-22

Fulie alternator: Demontare - Remontare

16A-43

APRINDERE

Bobine: Demontare - Remontare

17A-1

Bujii

17A-6

INJECŢIE BENZINĂ

Implantare elemente

17B-1

Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente

17B-8

Sonde de oxigen: Demontare - Remontare

17B-20

INJECŢIE BENZINĂ

Potenţiometru pedală de acceleraţie: Demontare - Remontare

17B-23

Senzor de turaţie şi de poziţie

17B-24

Calculator de injecţie benzină: Demontare - Remontare

17B-27

Particularităţi

17B-31

Martor luminos injecţie

17B-34

Funcţie antidemaraj

17B-36

Strategie injecţie - aer condiţionat

17B-38

Cutie clapetă uture:

Funcţionare

17B-43

Corectare turaţie de ralanti

17B-45

Corectare adaptativă turaţie de ralanti

17B-49

Reglare îmbogăţire

17B-51

Corectare adaptivă îmbogăţire

17B-55

Gestionare centralizată temperatură apă

17B-57

Defazor arbore cu came:

Descriere

17B-59

Condiţii de aprindere indicator luminos de diagnosticare (în rulaj)

17B-62

Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj)

17B-63

Diagnosticare de detectare rateuri de combustie

17B-65

Diagnosticare catalizator

17B-68

Diagnosticare sondă de oxigen

17B-70

Limitator de viteză:

Funcţionare

17B-72

Cuprins

19A

RĂCIRE

Răcire motor: Precauţii pentru reparaţie

19A-1

Circuit de răcire motor:

Caracteristici

19A-2

Circuit de răcire motor:

Control

19A-4

Circuit de răcire motor:

Schemă funcţională

19A-5

Circuit de răcire: Golire - Umplere

19A-11

Circuit de răcire motor:

Curăţare

19A-13

Circuit de răcire: Purjare 19A-14

Radiator de răcire:

Demontare - Remontare

19A-15

Pompă de apă: Demontare - Remontare

19A-26

Termostat: Demontare - Remontare

19A-44

Cutie de ieşire apă:

Demontare - Remontare

19A-45

Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare

19A-50

Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare

19A-53

Vas de expansiune:

Demontare - Remontare

19A-57

Sondă de temperatură apă:

Demontare - Remontare

19A-64

19B

EŞAPAMENT

 

Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie

19B-1

Precatalizator: Demontare - Remontare

19B-21

Catalizator: Demontare - Remontare

19B-26

19B

EŞAPAMENT

 

Cameră detentă: Demontare

-

Remontare

19B-41

Tub intermediar: Demontare

-

Remontare

19B-44

Amortizor zgomot:

Demontare - Remontare

19B-49

Filtru de particule: Denumire piese

19B-52

Filtru de particule: Prestaţie

19B-53

Filtru de particule:

Demontare - Remontare

19B-54

Filtru de particule: Curăţare

19B-61

Senzor de temperatură gaze de eşapament: Demontare - Remontare

19B-65

Senzor presiune ltru de particule: Demontare - Remontare

19B-67

Senzori temperatură ltru de particule: Demontare - Remontare

19B-71

Furtun exibil de legătură:

Demontare - Remontare

19B-74

19C

REZERVOR

 

Rezervor de carburant:

Descriere

19C-1

Golire rezervor de carburant

19C-7

Rezervor de carburant:

Demontare - Remontare

19C-12

Gură de umplere:

Demontare - Remontare

19C-15

Jojă: Demontare - Remontare

19C-17

Pompă - jojă - ltru:

Demontare - Remontare

19C-20

Filtru de benzină:

Generalităţi

19C-22

REZERVOR

Detector nivel de carburant:

Cuprins

Control

19C-23

Rezervor circuit adiţional de carburant: Demontare - Remontare

19C-24

Pompă de benzină circuit adiţional de carburant:

Demontare - Remontare

19C-26

SUSPENSIE MOTOR

Suspensie pendulară

19D-1

Suspensie pendulară: Cuplu de strângere

19D-9

Suspensie pendulară stânga:

Demontare - Remontare

19D-13

Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare

19D-15

Suspensie pendulară spate:

Demontare - Remontare

19D-21

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi M9R, şi 700

Cupluri de strângerem

simeringul arborelui cotit parte distribuţie

47 N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Punte de prin- dere sub caroserie).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi:

- roata faţă dreapta,

- apărătoarea de noroi faţă dreapta.

dreapta, - ap ă r ă toarea de noroi fa ţă dreapta. a Demonta ţ i:

a Demontaţi:

101212

- şuruburile de fixare a întăriturii laterale dreapta a traversei semicadrului,

- întăritura laterală dreapta a traversei semicadru-

lui(1),

- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe- rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta- re - Remontare).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

- Remontare ). II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE 114853 a Demonta ţ

114853

a Demontaţi simeringul arborelui cotit cu ajutorul dis- pozitivului(2)furnizat în colecţia de Piese de Schimb a simeringului nou.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi M9R, şi 700

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

ş i 700 REMONTARE I - ETAP Ă DE PREG Ă TIRE LA DEMONTARE a 113656

a

113656

ATENŢIE Suprafeţele de îmbinare trebuie să e curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

de degete). II - ETAP Ă DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE 114850 a Plasa ţ i

114850

a Plasaţi canalele simeringului în faţa canalelor carte- rului de distribuţie.

în fa ţ a canalelor carte- rului de distribu ţ ie. 114851 a Introduce ţ i

114851

a Introduceţi canalele simeringului în canalele carteru- lui de distribuţie.

a Strângeţi manual simeringul cu ajutorul dispozitivu- lui furnizat în colecţia Piese de Schimb a simeringu- lui.

furnizat în colec ţ ia Piese de Schimb a simeringu- lui. 114852 a Strânge ţ i

114852

a Strângeţi la cuplu cu ajutorul dispozitivului furnizat în colecţia de Piese de Schimb a simeringului nou si- meringul arborelui cotit parte distribuţie (47 N.m).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte distribuţie: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi M9R, şi 700

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe- rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta- re - Remontare),

- întăritura laterală dreapta a semicadrului,

- apărătoarea de noroi faţă dreapta,

- roata faţă dreapta.

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84, şi M9R, şi 700

Cupluri de strângere m

Cupluri de strângerem

şuruburile (4) şi (7) ale capacului de etanşeitate al arborelui cotit pe car- terul cilindrilor (prestrân- gere)

şuruburile capacului de etanşeitate al arborelui cotit pe carterul cilindri- lor

5 N.m

10 N.m

ATENŢIE

Este strict interzis să apăsaţi pe carterul inferior de ulei al motorului. Deformarea sa poate să antre- neze distrugerea motorului:

- obturare sorb,

- creştere a nivelului de ulei peste maxim şi risc de ambalare motor.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Punte cu prin- dere sub caroserie).

a Demontaţi capacele motorului.

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi:

- ansamblul motor-cutie de viteze(consultaţ i 10A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, An- samblu motor - cutie de viteze: Demontare - Re- montare, pagină 10A-73).

- cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demonta- re - Remontare),

- mecanismul şi discul de ambreiaj (consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism - Disc: Demontare - Re- montare),

- volantul motor (consultaţi 20A, Ambreiaj, Volant motor: Demontare - Remontare).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

- Remontare ). II - ETAP Ă DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Demonta ţ i:

a Demontaţi:

114068

- şuruburile(1)ale capacului de etanşeitate al arbore- lui cotit parte volant motor,

- capacul de etanşeitate al arborelui cotit parte vo- lant motor.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Curăţaţi şi degresaţi:

- planul de îmbinare a capacului de etanşeitate al ar- borelui cotit parte volant motor pe carterul inferior,

- suprafaţa de contact a simeringului parte volant motor pe arborele cotit.

ATENŢIE Planurile de îmbinare trebuie să e curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Simering arbore cotit parte cutie de viteze: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84, şi M9R, şi 700

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

M9R, ş i 700 II - ETAP Ă DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE 114414 a Pune

114414

a

Puneţi:

-ansamblul

«protector

de

simering-capac

de

etanşeitate nou » pe nasul arborelui cotit,

- şuruburile (M6 - lungime 90 mm) de ghidare(2).

- ş uruburile ( M6 - lungime 90 mm ) de ghidare( 2 ). a Demonta

a Demontaţi:

- protectorul simeringului,

- şuruburile de ghidare.

114413

protectorul simeringului, - ş uruburile de ghidare. 114413 114068 a Înfileta ţ i f ă r

114068

a Înfiletaţi fără a strânge până la contact şuruburile ca- pacului de etanşeitate al arborelui cotit pe carterul cilindrilor.

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile (4) şi (7) ale capacului de etanşeitate al arborelui cotit pe carterul cilindrilor (prestrângere) (5 N.m).

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile capacului de etanşeitate al arborelui cotit pe carterul cilin- drilor (10 N.m).

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- volantul motor (consultaţi 20A, Ambreiaj, Volant motor: Demontare - Remontare),

- mecanismul şi discul de ambreiaj (consultaţi 20A, Ambreiaj, Mecanism - Disc: Demontare - Re- montare),

- cutia de viteze (consultaţi 21A, Cutie de viteze mecanică, Cutie de viteze mecanică: Demonta- re - Remontare),

- ansamblul motor - cutie de viteze(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte inferioară motor, An-

samblu motor - cutie de viteze: Demontare - Re- montare, pagină 10A-73).

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare).

a Remontaţi capacele motorului.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4J, şi 730 sau 732 – B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4M, şi 760 sau 761 sau 812 sau 813

Material indispensabil

chingă (chingi) de securitate

 

Cupluri de strângerem

 

şuruburile

de

xare a

14

N.m

carterului inferior

 

şuruburile de xare a carterului inferior să e strânse la cuplu

 

14

N.m

şuruburile de xare a carterului inferior - cutie de viteze

 

44

N.m

şuruburile

de

xare a

14

N.m

carterului inferior

 

şuruburile de xare a carterului inferior să e strânse la cuplu

 

14

N.m

şuruburile de xare a carterului inferior - cutie de viteze

 

44

N.m

şurubul de xare a car- terului inferior pe supor- tul multifuncţional

 

21

N.m

şuruburile

de

xare a

105

N.m

semicadrului

 

piuliţele

de

xare

a

21

N.m

semicadrului

 

şuruburile

de

xare a

110

N.m

roţilor

şuruburile

capacului

 

4 N.m

bateriei

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Punte de prin- dere sub caroserie).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi protectorul de sub motor.

a Goliţi uleiul motor (consultaţi 05A, Golire - Umplere, Motor).

a Demontaţi:

- capacele motorului,

- joja de ulei,

- roţile faţă,

- apărătorile de noroi,

1
1

101212

a Demontaţi întăriturile laterale(1)ale semicadrului.

a Ataşaţi ansamblul de răcire cu ajutorul unei chingă (chingi) de securitate de traversa superioară.

Notă:

În momentul montării chingă (chingi) de securi- tate, aveţi grijă:

- să nu prindeţi Duriturile de răcire,

- să nu strângeţi cu chingi semicadrul.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4J, şi 730 sau 732 – B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4M, şi 760 sau 761 sau 812 sau 813

2
2

a Demontaţi:

102008

- piuliţele de fixare a semicadrului,

- şuruburile de fixare a semicadrului,

- semicadrul(2).

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a bridei transmisiei dreapta pe palierul releu,

- şuruburile de fixare a palierului releu pe carterul in- ferior.

AER CONDIŢIONAT

COMANDAT AUTOMAT

sau

AER

CONDIŢ IONAT

a Demontaţi şurubul de fixare a carterului inferior pe suportul multifuncţional.

a Demontaţi:

inferior pe suportul multifunc ţ ional. a Demonta ţ i: - ş urubul de fixare a

- şurubul de fixare a carterului inferior,

- carterul inferior.

REMONTARE

a Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DE- CAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.

a Aplicaţi produsul pe partea de curăţat: aşteptaţi aproximativ zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.

ATENŢIE Suprafeţele de îmbinare trebuie să e curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

ATENŢIE Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate antrena o revărsare a acestui produs în

momentul strângerii pieselor. Amestecul produs

uid poate provoca o degradare a anumitor ele-

mente (motor, radiator,

).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4J, şi 730 sau 732 – B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4M, şi 760 sau 761 sau 812 sau 813

3
3

20167

5 5 4
5
5
4

a Aplicaţi:

20166

- patru cordoane în(3)şi(4)de GARNITURĂ SILI- CON ADERENT cu un diametru de 5 mm.

- două puncte de silicon GARNITURĂ SILICON ADERENT în(5)cu un diametru de 7 mm la inter- secţia dintre placa de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

I - PRIMA MONTARE

66666 77777
66666
77777

20170

a Remontaţi placa antiemulsie pe carterul cilindrilor

Notă:

Veri caţi în momentul remontării carterului infer- ior, ca:

- langhetele(6)ale plăcii antiemulsie să e bine poziţionate în canalele(7),

- carterul cilindrilor şi carterul inferior de lângă volantul motor să e aliniate pentru a evita o deformare a carterului de ambreiaj.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4J, şi 730 sau 732 – B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4M, şi 760 sau 761 sau 812 sau 813

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 3 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
4
3
2
1
20
19
18
17

20171

a Remontaţi carterul inferior cu o garnitură nouă.

a Montaţi:

- şuruburile de fixare a carterului inferior fără să le blocaţi,

- şuruburile de fixare carter inferior - Cutie de viteze fără să le blocaţi.

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a carterului inferior (14 N.m).

a Controlaţi ca toate şuruburile de fixare a carteru- lui inferior să fie strânse la cuplu (14 N.m).

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a carterului inferior - cutie de viteze (44 N.m).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4J, şi 730 sau 732 – B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K4M, şi 760 sau 761 sau 812 sau 813

II - A DOUA MONTARE

i K4M, ş i 760 sau 761 sau 812 sau 813 II - A DOUA MONTARE

108881

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 3 2
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
5
4
3
2
1 20
19
18
17

20171

a Remontaţi carterul inferior cu o garnitură nouă.

a Montaţi:

- şuruburile de fixare a carterului inferior fără să le blocaţi,

- şuruburile de fixare carter inferior - Cutie de viteze fără să le blocaţi.

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a carterului inferior (14 N.m).

a Controlaţi ca toate şuruburile de fixare a carteru-

lui inferior să fie strânse la cuplu (14 N.m).

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a carterului inferior - cutie de viteze (44 N.m).

III - REMONTARE (PENTRU PRIMA ŞI A DOUA MONTARE)

AER CONDIŢIONAT

COMANDAT AUTOMAT

sau

AER

CONDIŢIONAT

a Remontaţi şurubul de fixare a carterului inferior pe suportul multifuncţional.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a carterului in- ferior pe suportul multifuncţional (21 N.m).

a Strângeţi la cupluri:

multifunc ţ ional (21 N.m) . a Strânge ţ i la cupluri: - ş uruburile de

- şuruburile de fixare a semicadrului (105 N.m) ,

- piuliţele de fixare a semicadrului (21 N.m) ,

- şuruburile de fixare a roţilor (110 N.m).

- ş uruburile capacului bateriei (4 N.m) .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Efectuaţi umplerea cu ulei motor (consultaţi 05A, Golire - Umplere, Motor).

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi F9Q, şi 800 sau 803 sau 804 sau 808

chingă (chingi) de securitate

Material indispensabil

Cupluri de strângerem

şuruburile semicadrului

105 N.m

piuliţele semicadrului

21 N.m

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Punte cu prin- dere sub caroserie).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi protectorul de sub motor.

a Goliţi uleiul motor (consultaţi 05A, Golire - Umplere, Motor).

a Demontaţi:

- capacele motorului,

- joja de ulei,

- roţile faţă (consultaţi 35A, Roţi şi pneuri, Roată:

Demontare - Remontare),

- apărătorile de noroi (consultaţi MR 365 Caroserie, 55A, Protecţii exterioare, Ecran de pasaj de roată faţă: Demontare - Remontare),

- protectorul de sub motor.

1
1

101212

a Demontaţi întăriturile laterale(1)ale semicadrului.

a Ataşaţi ansamblul răcire cu ajutorul unei chingă (chingi) de securitate de traversa superioară.

Notă:

În momentul montării chingă (chingi) de securi- tate, aveţi grijă:

- să nu prindeţi Duriturile de răcire,

- nu strângeţi cu chingi semicadrul.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi F9Q, şi 800 sau 803 sau 804 sau 808

2
2

a Demontaţi:

- piuliţele semicadrului,

- şuruburile semicadrului,

- semicadrul(2).

a Demontaţi:

102008

- şuruburile bieletei inferioare de preluare cuplu,

- bieleta inferioară de preluare cuplu,

- fixările carterului inferior,

- carterul inferior.

REMONTARE

a Curăţaţi planurile de îmbinare cu produs SUPER DECAPANT PENTRU PLAN DE ÎMBINARE pentru a dizolva partea garniturii care a rămas lipită.

a Aplicaţi produsul pe partea de curăţat: aşteptaţi aproximativ zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă de lemn.

ATENŢIE

Planurile de îmbinare trebuie să e curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

ATENŢIE Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate antrena o revărsare a acestui produs în

momentul strângerii pieselor. Amestecul produs

uid poate provoca o degradare a anumitor ele-

mente (motor, radiator,

).

Notă:

Există două montări de pregătire a suprafeţei de

îmbinare a carterului cilindrilor la remontare:

- prima montare se aplică dacă etanşeitatea plăcii de închidere a arborelui cotit a fost mon- tată cu silicon JOINT SILICON ADERENT,

- a doua montare se aplică dacă etanşeitatea plăcii de închidere a arborelui cotit a fost mon- tată cu o garnitură de etanşeitate.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi F9Q, şi 800 sau 803 sau 804 sau 808

I - PRIMA MONTARE

AA B B
AA
B B

15159

a Puneţi un cordon de silicon JOINT SILICON ADE- RENT :

- în(A), de fiecare parte a palierului N ˚ 1,

- în(B), la intersecţia dintre placa de închidere a ar- borelui cotit şi carterul cilindrilor.

a Remontaţi carterul inferior echipat cu o garnitură nouă.

II - A DOUA MONTARE

A B
A
B

15159

a Puneţi un cordon de silicon JOINT SILICON ADE- RENT în(A), la intersecţia dintre placa de închidere a arborelui cotit şi carterul cilindrilor.

Notă

Nu tăiaţi cele două langhete ale garniturii de etanşeitate a plăcii de închidere a arborelui cotit care depăşesc suprafaţa de îmbinare a carterului cilindrilor(B).

a Remontaţi carterul inferior echipat cu o garnitură nouă.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi F9Q, şi 800 sau 803 sau 804 sau 808

III - REMONTARE (PENTRU PRIMA ŞI A DOUA MONTARE)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 22 12 21 13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
22
12
21
13
20
19
18
17
16
15
14

a Etapa 1:

15195

• Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile(8),(15), (4),(19),(11),(12)la (18 N.m).

- Etapa 2:

• Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile(10),(13),

(9),(14),(8),(15),(7),(16),(6),(17),(5),(13),(18),(3),

(20),(2),(21),(1)şi(22)la (15 N.m).

a Remontaţi:

- bieleta inferioară de preluare cuplu,

- şuruburile bieletei inferioare de preluare cuplu.

a Strângeţi la cupluri:

- şuruburile semicadrului (105 N.m) ,

- piuliţele semicadrului (21 N.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Efectuaţi umplerea cu ulei motor (consultaţi 05A, Golire - Umplere, Motor).

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:

Demontare - Remontare).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K9K, şi 722 sau 728 sau 729 sau 732

Material indispensabil

chingă (chingi) de securitate

 

Cupluri de strângerem

 

şuruburile

de

xare a

14

N.M

carterului inferior

 

şuruburile de xare a carterului inferior să e strânse la cuplu

 

14

N.M

şuruburile

de

xare a

44

N.M

carterului inferior

 

şuruburile

de

xare a

14

N.M

carterului inferior

 

şuruburile de xare a carterului inferior să e strânse la cuplu

 

14

N.M

şuruburile

de

xare a

44

N.M

carterului inferior

 

şurubul de xare a car- terului inferior pe supor- tul multifuncţional

 

21

N.M

şuruburile de xare a suportului amonte al catalizatorului

 

21

N.m

şuruburile

de

xare a

105

N.m

semicadrului

 

piuliţele

de

xare

a

21

N.m

semicadrului

 

şuruburile de xare a întăriturilor laterale ale semicadrului

 

21

N.m

şuruburile

de

xare a

110

N.m

roţilor

DEMONTARE

I - ETA PĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane (consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Punte de prin- dere sub caroserie).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rie: Demontare - Remontare).

a Demontaţi:

- capacele motorului,

- joja de ulei,

- protectorul de sub motor.

a Demontaţi:

- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 365 Caroserie, 55A Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă),

- roţile faţă,

- apărătorile de noroi.

a Goliţi uleiul motor (consultaţi 05A, Golire - Umplere, Motor).

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K9K, şi 722 sau 728 sau 729 sau 732

1
1

101212

a Demontaţi întăriturile laterale(1)ale semicadrului.

a Ataşaţi ansamblul de răcire cu ajutorul unei chingă (chingi) de securitate de traversa superioară.

Notă:

În momentul montării chingă (chingi) de securi- tate, aveţi grijă:

- să nu prindeţi Duriturile de răcire,

- să nu strângeţi cu chingi semicadrul.

K9K, şi 732

a Distanţaţi conducta de evacuare a motorinei de pro- tectorul de rampă de injecţie.

a motorinei de pro- tectorul de ramp ă de injec ţ ie. 2 a Demonta ţ
2
2

a Demontaţi:

102008

- piuliţele de fixare a semicadrului,

- şuruburile de fixare a semicadrului,

- semicadrul(2).

K9K, şi 732

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a bieletei inferioare de preluare cuplu,

- bieleta inferioară de preluare cuplu,

- şuruburile inferioare ale suportului bieletei inferioa- re de preluare cuplu.

a Slăbiţi şurubul superior al bieletei inferioare de pre- luare cuplu.

a Demontaţi:

al bieletei inferioare de pre- luare cuplu. a Demonta ţ i: - ş urubul de fixare

- şurubul de fixare a bridei transmisiei dreapta pe pa- lierul releu,

- şuruburile de fixare a palierului releu pe carterul in- ferior,

- palierul releu,

- şuruburile de fixare a suportului amonte al cataliza- torului,

- suportul amonte al catalizatorului.

a Debranşaţi sonda de nivel de ulei.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K9K, şi 722 sau 728 sau 729 sau 732

AER CONDIŢIONAT

COMANDAT AUTOMAT

sau

AER

CONDIŢ IONAT

a Demontaţi şurubul de fixare a carterului inferior pe suportul multifuncţional.

fixare a carterului inferior pe suportul multifunc ţ ional. II - ETAP Ă DE DEMONTARE A

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Demontaţi:

- şurubul de fixare a carterului inferior,

- carterul inferior.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

K9K, şi 732

a Ştergeţi cu o lavetă moale şi nescămoşată crepina.

i cu o lavet ă moale ş i nesc ă mo ş at ă crepina. a

a Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DE- CAPJOINT pentru a dizolva partea de garnitură care a rămas lipită.

ATENŢIE Suprafeţele de îmbinare trebuie să e curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

ATENŢIE Un surplus de produs de etanşare la aplicare poate antrena o revărsare a acestui produs în

momentul strângerii pieselor. Amestecul produs

uid poate provoca o degradare a anumitor ele-

mente (motor, radiator,

).

a Aplicaţi produsul pe partea de curăţat: aşteptaţi aproximativ zece minute apoi îndepărtaţi reziduul cu o spatulă de lemn.

33
33

20167

5 5 4 4
5
5
4 4

a Aplicaţi:

20166

- patru cordoane în(3)şi(4)de GARNITURĂ SILI- CON ADERENT cu un diametru de 5 mm.

- două puncte GARNITURĂ SILICON ADERENT în(5)cu un diametru de 7 mm la intersecţia dintre placa de închidere a arborelui cotit şi carterul cilin- drilor.

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR Carter inferior: Demontare - Remontare

10A

B84 sau C84 sau G84 sau S84, şi K9K, şi 722 sau 728 sau 729 sau 732

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

1 - PRIMA MONTARE

66666 7777 7
66666
7777 7

20170

a Remontaţi placa antiemulsie pe carterul cilindrilor

Notă:

Veri caţi în momentul remontării carterului infer- ior, ca:

- langhetele(6)ale plăcii antiemulsie să e bine poziţionate în canalele(7),

- carterul cilindrilor şi carterul inferior de lângă volantul motor să e aliniate pentru a evita o deformare a carterului de ambreiaj.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 3 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
4
3
2
1
20
19
18
17

20171

a Remontaţi carterul inferior cu o garnitur