Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICA "GH.

ASACHI" IASI Facultatea de Mecanic

Anul universitar 2006-2007 ef de catedr, Prof.dr.ing. Radu Gaiginschi

PROGRAMA ANALITIC a disciplinei CALCULUL SI CONSTRUCTIA AUTOVEHICULELOR 2 Pentru domeniile: Ingineria autovehiculelor, Inginerie mecanic Titular: conf.dr.ing. Rosca Radu

Categoria formativ a disciplinei: DT Categoria de opionalitate a disciplinei: DI Structura disciplinei: conform planului de nvmnt aprobat n anul 2006:
Semestrul 7 A. Nr. ore / spt. C S L P 3 1 2 DISCIPLINEI: Forma de verificare Examen
Nr. credite

Nr.total ore (14 spt.) C S L P 42 14 28

Nr. total ore pe sptmna 84

Scopul disciplinei il consituie prezentarea solutiilor constructive, a elementelor de proiectare si executie ale principalelor subansambluri ale autovehiculelor rutiere
OBIECTIVELE B. CURS (42 ore)

1. Puntea fa]\ - 9 ore 1.1. Rol func]ional; cerin]e; clasificare. 1.2. Construc]ia pun]ii fa]\ (punte fa]\ rigid\, punte fa]\ articulat\). 1.3. Mecanisme pentru transmiterea cuplului motor. 1.4. Calculul pun]ii fa]\: 1.4.1. Calculul grinzii; 1.4.2. Calculul fuzetei; 1.4.3. Calculul pivotului. 2. Mecanismul de direc]ie - 10 ore 2.1. No]iuni privind virajul autovehiculelor; 2.2. Stabilizarea ro]ilor de direc]ie; 2.3. Oscila]ia ro]ilor de direc]ie; 2.4. Clasificarea mecanisnmelor de direc]ie; 2.5. Construc]ia mecanismelor de ac]ionare a direc]iei; 2.6. Calculul mecanismului de ac]ionare a direc]iei; 2.7. Construc]ia transmisiei direc]iei; 2.8. Calculul transmisiei direc]iei; 2.9. Servomecanisme de direc]ie. 3. Sistemul de frnare - 14 ore 3.1. Rol func]ional, cerin]e, clasificare. 3.2. Construc]ia [i calculul frnelor cu tambur [i sabo]i interiori. 3.3. Construc]ia [i calculul frnelor cu disc. 3.4. Construc]ia [i calculul fnei cu band\ [i tambur. 3.5. Construc]ia [i calculul mecanismului de ac]ionare al frnelor. 3.5.1. Ac]ionarea hidraulic\ a frnelor; 3.5.2. Ac]ionarea pneumatic\ a frnelor;. 3.6. Dispozitive pentru cre[terea eficien]ei frn\rii. 3.7. Sisteme de frnare ABS; sisteme ESP. 3.8. Dispozitive de `ncetinire.

-1-

4. Suspensia autovehiculului - 9 ore 4.1. Rol, cerin]e, clasificare. 4.2. Construc]ia [i calculul elementelor elastice ale suspensiei. 4.3. Construc]ia [i calculul amortizorului.
C. PROIECT (28 ore)

Cutia de viteze mecanic\:calcul angrenaje Cutia de viteze mecanic\: calcul dimensionare arbori Calculul sistemului de frnare Recuper\ri Verificare proiect
D. LABORATOR (14 ore)

1. Norme i instruciuni de protecia muncii specifice laboratorului de CCAR; solu ii constructive pentru puntea spate 2. Punte spate rigid. Punte spate n tandem 3. Stabilizarea roilor de direcie. Sisteme de direcie fr servomecanisme 4. Servomecanisme ale sistemelor de direc ie: servomecanismul ZF-8065 5. Suspensii pentru autoturisme; Suspensii pentru autocamioane i autobuze; 6. Instalaii de frnare pentru autoturisme; instala ii de frnare pentru autocamioane; 7. Recapitulare. edin de refacere a lucrrilor
E. BIBLIOGRAFIE

1. Cre]u, Sp. [.a., 1997 - Calculul [i construc]ia autovehiculelor rutiere. ~ndrumar de laborator. Litografia U.T. Ia[i. 2. Fr\]il\, Gh., 1976 - Calculul [i construc]ia automobilelor. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti. 3. Gafi]anu, M., Cre]u, Sp. [.a., 1980 - Organe de ma[in, vol. I. Edit. Tehnic\, Bucure[ti. 4. Gafi]anu, M., Cre]u, Sp. [.a., 1981 - Organe de ma[in, vol. II. Edit. Tehnic\, Bucure[ti. 5. Gillespie T. D. - Fundamentals of vehicle dynamics. S.A.E. , Warrendale P.A., U.S.A. 6. Mateevici, U. [.a., 1975 - Autmobile ROMAN cu motoare Diesel. Edit. tehnic\, Bucure[ti. 7. Mo]oc., I., Popescu, I., 1979 - Autobuze cu motoare Diesel orizontale. Edit. Tehnic\, Bucure[ti. 8. Po]incu, Gh. [.a., 1980 - Automobile. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti. 9. Ro[ca R., 2002, 2004 - Autovehicule rutiere si tractoare (vol. I + II). Edit. "Cutia Pandorei" Vaslui, Edit. Politehnium Iasi. 10. Ro[ca R., 2005 - Elemente de tehnologia autovehiculelor. Edit. Politehnium, Ia[i. 11. Untaru, M. [.a. , 1975 - Automobile. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti. 12. Untaru, M. [.a. , 1982 - Calculul [i construc]ia automobilelor. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti. 13. Untaru, M. [.a., 1981 - Dinamica autovehiculelor pe ro]i. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.
Titular disciplin, conf.dr.ing. Rosca Radu

-2-